1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ"

Transkript

1 GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında yüzde 1,6 oranında büyüyeceği, büyüme hızının 2006 yılında yüzde 2,1 e yükseleceği tahmin edilmektedir. Çin ve Hindistan ın öncülük ettiği gelişmekte olan Asya ekonomileri yüksek oranlı büyümelerini devam ettirmektedirler yılında yüzde 9 büyümesi beklenen Çin in 2006 yılında yüzde 8,2 büyüyeceği tahmin edilirken, Hindistan ın 2005 yılında yüzde 7,1 olarak gerçekleşmesi beklenen büyüme hızının 2006 yılında yüzde 6,3 e gerilemesi öngörülmektedir. Dünyada 2005 yılında toplam 10,2 trilyon dolar mal ihracatı gerçekleşmesi beklenirken, 2006 yılında bu rakamın 11 trilyon dolara yükseleceği öngörülmektedir. Türkiye nin 2005 yılında gerçekleşmesi beklenen toplam ihracatı dünya ihracatının binde 7,1 ine tekabül ederken, 2006 yılında bu oranın binde 7,2 ye çıkarılması hedeflenmektedir. Özellikle Çin in global ekonomiye eklemlenmesiyle yaşanan canlanmaya paralel olarak 2004 yılında yüzde 10,3 artan dünya mal ve hizmet ticaret hacminin, 2005 yılında yüzde 7 artacağı tahmin edilmektedir yılında ise, dünya mal ve hizmet ticareti hacminin yüzde 7,4 oranında büyümesi öngörülmektedir. Türkiye nin en önemli ihraç pazarı konumunda olan euro bölgesinin mal ve hizmet ithalat hacminin 2005 yılında yüzde 4,1, 2006 yılında ise yüzde 5,3 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Global likidite bolluğu ve dünya ticaret hacmindeki artış, ülkemizin dış ticaretinin 2004 yılında rekor düzeyde artmasının ardında yatan önemli bir dışsal faktör olmuştur yılında Türkiye de ve dünyada gerçekleşen ihracat ve ithalat artışlarında fiyat hareketlerinin önemli bir etkisi vardır yılında azalmaya başlayan fiyat etkisinin, 2006 yılında büyük ölçüde zayıflaması öngörülmektedir yılında yakıt dışı başlıca malların dolar cinsinden dünya fiyatlarında yüzde 18,5 artış gerçekleşirken, 2005 yılında bu artış oranının yüzde 8,6 ya gerileyeceği tahmin edilmektedir yılında ise, özellikle doların değer kazanması neticesi yakıt dışı başlıca malların dolar cinsinden fiyatlarının yüzde 2,1 oranında düşmesi öngörülmektedir. Buna karşın bu malların euro cinsinden fiyatlarının binde 8 artacağı tahmin edilmektedir yılında dünya ihracat fiyatlarında yüzde 6 artış gerçekleşmesi beklenirken, 2006 yılı için binde 5 lik bir fiyat artışı öngörülmektedir. Petrol fiyatlarının, 2005 yılında yüzde 43,6, 2006 yılında ise yüzde 13,9 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Böylece, 2005 yılı ortalaması 54,2 dolar olan ham petrolün varil fiyatının, 2006 yılında ortalama 61,8 dolara çıkması beklenmektedir yılında yakıt dışı başlıca malların dolar cinsinden dünya fiyatlarında yüzde 18,5 artış gerçekleşirken, 2005 yılında bu artış oranının yüzde 8,6 ya gerileyeceği tahmin edilmektedir yılında ise, özellikle doların değer kazanması neticesi yakıt dışı başlıca malların dolar cinsinden fiyatlarının yüzde 2,1 oranında düşmesi öngörülmektedir. Buna karşın bu malların euro cinsinden fiyatlarının binde 8 artacağı tahmin edilmektedir yılında dünya ihracat fiyatlarında yüzde 6 artış gerçekleşmesi beklenirken, 2006 yılı için binde 5 lik bir fiyat artışı öngörülmektedir. Petrol fiyatlarının, 2005 yılında yüzde 43,6, 2006 yılında ise yüzde 13,9 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Böylece, 2005 yılı ortalaması 54,2 dolar olan ham petrolün varil fiyatının, 2006 yılında ortalama 61,8 dolara çıkması beklenmektedir. 1

2 b. Türkiye Ekonomisi 2006 Yılı Öngörüleri Türkiye ekonomisi 2002 yılının ilk çeyreğinden itibaren kesintisiz bir büyüme dönemine girmiş ve döneminde GSMH reel olarak yıllık ortalama yüzde 7,9 oranında artmıştır yılı büyüme gelişmeleri de dikkate alındığında, GSMH büyüme hızının 2001 yılından itibaren uzun yıllar ortalama büyüme hızından oldukça yüksek seyrettiği ortaya çıkmaktadır yılında da ekonomideki büyüme eğiliminin devam ederek, GSYİH ve GSMH nın yüzde 5 oranında artması öngörülmektedir. Bir taraftan ekonomik programın uygulanmasında kaydedilen başarı, diğer taraftan Türkiye nin AB ile üyelik müzakerelerine başlaması, büyüme hedefini destekleyen iki önemli çıpa olarak ortaya çıkmaktadır. Kamu maliyesinde ve faiz oranlarındaki olumlu gelişmelerin ve enflasyondaki düşüş trendinin sürmesi, özelleştirme ve yapısal reformlardaki ilerlemelerin devam etmesi, 2006 yılında da GSMH büyümesinin sürmesinde belirleyici olacaktır yılında tarım sektörü katma değeri artış oranının, uzun yıllar ortalamasının biraz üzerinde, yüzde 1,5 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Sanayi üretiminde ise 2006 yılında yüzde 5,1 oranında katma değer artışı olacağı tahmin edilmektedir. Önceki yıllarda özel sabit sermaye yatırımlarında kaydedilen yüksek oranlı artıştan kaynaklanan üretim kapasitesindeki artışlar ve imalat sanayi ihracatının sağlam bir baza ulaşması, sanayi üretimini destekleyici faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Verimlilik artışında son yıllarda sağlanan iyileşmeler de sanayi üretimindeki artışın devam etmesini destekleyecektir. Hizmetler sektörü katma değerinin 2006 yılında yüzde 5,7 oranında artması beklenmektedir. Hizmetler sektörü alt sektörler itibarıyla incelendiğinde, inşaat sektörünün hizmetler sektörü içerisindeki payının 1987 yılında yüzde 13 olan seviyesinden 2004 yılında, yüzde 5,5 lere gerilediği gözlenmektedir. Reel kredi hacminin genişlemesi, ipoteğe dayalı konut finansmanı sisteminin uygulamaya konulması ve faizlerin daha düşük seviyelere gerilemesiyle birlikte inşaat sektöründe orta vadeli bir büyüme trendi beklentisiyle 2006 yılında inşaat sektörü katma değerinin yüzde 20 civarında artacağı tahmin edilmektedir. İnşaat sektörü katma değerindeki artışın, ticaret ve ulaştırma gibi diğer sektörlerin büyümesini de olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir yılında turizm sektöründeki canlılığın devam etmesi ticaret sektörü katma değerindeki artışı destekleyecektir. Bu tahminler çerçevesinde, 2006 yılında yüzde 5 oranındaki GSMH büyümesine, tarım sektörü katkısının 0,2 puan, sanayi sektörü katkısının 1,5 puan, hizmetler sektörü katkısının ise 3,3 puan olması beklenmektedir. Sektörel paylar itibarıyla, 2006 yılında tarım sektörünün GSYİH içindeki payının bir önceki yıla göre düşeceği, hizmetler sektörünün payının artacağı, sanayi sektörünün payının ise aynı kalacağı tahmin edilmektedir. Bu gelişmelerle birlikte dünya ekonomisindeki büyümenin öngörülenden daha az gerçekleşmesi ve petrol fiyatlarındaki artış eğiliminin devam etmesi, 2006 yılı için öngörülen yüzde 5 lik büyüme hızına ulaşılmasında karşılaşılabilecek muhtemel dışsal riskler olarak ön plana çıkmaktadır yılında, öngörülen büyüme ve yatırım artışlarına bağlı olarak önemli sayıda iş imkânlarının yaratılması ve istihdamın yaklaşık 450 bin kişi artması beklenmektedir. Ancak, işgücüne katılım oranındaki yükselme ve sivil işgücündeki artış neticesinde işsizlik oranının 2005 yılı seviyesinde kalacağı tahmin edilmektedir yılında toplam yurt içi talebin yüzde 4,9 oranında artması ve dış dengenin GSMH büyümesine katkısının negatif 0,1 puan olması sonucunda GSMH nın yüzde 5 oranında artması beklenmektedir yılında toplam yurt içi talepteki artışın özel kesim tüketim ve yatırım harcamalarından kaynaklanacağı tahmin edilmektedir. Nitekim, bu dönemde özel tüketim harcamalarında yüzde 4,1, özel 2

3 sabit sermaye yatırımlarında ise yüzde 10 oranında bir artış beklenmektedir yılında kamu tüketiminin yüzde 5,2, kamu sabit sermaye yatırımlarının ise yüzde 4,6 oranında artması beklenmektedir. Bu gelişmeler neticesinde 2006 yılında, toplam sabit sermaye yatırımlarındaki reel artış hızının yüzde 8,7 olması, cari fiyatlarla toplam sabit sermaye yatırımlarının GSMH içindeki payının ise bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 21 e yükselmesi beklenmektedir. Kamu harcanabilir gelirinin GSMH'ya oranındaki artış eğiliminin 2006 yılında da devam etmesi ve bir önceki yıla göre 1 puan artarak yüzde 15,4 e yükselmesi öngörülmüştür. Bu gelişmenin büyük ölçüde faiz ödemelerindeki düşüşün sürmesiyle sağlanması beklenmektedir yılında kamu tasarruflarındaki iyileşmenin devam etmesi neticesinde kamu tasarruf yatırım açığının azalacağı tahmin edilmektedir yılında kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının reel olarak yüzde 4,6 oranında artması öngörülmektedir. Kamu sabit sermaye yatırımlarının yüzde 41,8'inin genel ve katma bütçeli kuruluşlar, yüzde 36'sının mahalli idareler, yüzde 12 sinin KİT ler, yüzde 5,9 unun özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 2,4'ünün İller Bankası, yüzde 1,8'inin döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir yılında kamu kesimi sabit sermaye yatırımları içinde, 2005 yılına göre madencilik, sağlık ve diğer hizmetler sektörlerinin paylarının artması, tarım, imalat, enerji, konut ve eğitim sektörlerinin paylarının azalması, ulaştırma ve turizm sektörlerinin paylarında ise önemli bir değişikliğin olmaması öngörülmektedir yılında özel kesim sabit sermaye yatırımları içinde konut sektörünün payının artacağı, enerji ve diğer hizmetler sektörlerinin paylarının azalacağı ve geri kalan sektörlerin paylarının ise 2005 yılı ile aynı düzeyde kalacağı tahmin edilmektedir. Dünya petrol fiyatlarında yaşanan bu artışların sonucu, 2005 yılında Türkiye nin petrol ithalatının ortalama varil fiyatının 51,2 dolar olarak gerçekleşeceği, 2006 yılında ise 58,3 dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. Yılın son ayında olağandışı bir gelişme olmadığı taktir de, 2005 yılı sonunda enflasyonun hedefin altında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Merkez Bankası bünyesinde yapılan orta vadeli tahminler; petrol fiyatlarının 2006 yılında bugünkü seviyesinin biraz altında kaldığı, uluslararası likidite koşullarında önemli bir değişim olmadığı, maliye politikasının yıl sonu hedefi ile uyumlu olarak yürütüldüğü ve para politikasının temkinli durusunu sürdürdüğü temel varsayımlar altında, 2006 yıl sonu enflasyonunun yüzde 5 olarak belirlenmiş olan hedefe yakın gerçekleşeceği yönündedir. Burada altı çizilmesi gereken nokta, enflasyon hedefine ulaşılabilmesi için, para politikasının temkinli durusunu devam ettirmek durumunda olduğudur. Bugünkü bilgiler ışığında, orta dönemde kısa vadeli faizlerin yukarı çıkma olasılığının aşağı inme ya da sabit kalma olasılığına kıyasla daha az olduğu, ancak kısa dönemde sabit kalma olasılığının güçlendiği ifade edilebilir. Enflasyonun ana eğiliminin orta vadeli hedeflerin gerektirdiği düzeyin üzerinde seyretmesi, talep koşullarının enflasyondaki düşüş sürecine verdiği desteğin geçtiğimiz üç yıla kıyasla azalmış olması, hizmet enflasyonundaki katılık ile uluslararası likidite koşullarına ve petrol fiyatlarına dair belirsizlikler söz konusu yön hakkındaki ifadenin netliğini engellemektedir. 2. SAMSUN EKONOMİSİ VE SAMSUN TSO Samsun, hem coğrafi ve stratejik konumu itibariyle hem de ekonomik ve sosyal yönü ile bölgesinin en önemli ve büyük ilidir. Samsun, Rusya, Kafkaslar ve Orta Asya ya açılan kapısı ve Avrasya enerji coğrafyasında önemli bir kavşak noktası konumundadır. Tarımsal potansiyel bakımından Çukurova dan sonra Türkiye nin en zengin Ovaları İlimizde bulunmaktadır. 3

4 Samsun Kara-Deniz-Hava ve demir yolu ulaşım altyapısına sahiptir. Uluslar arası havaalanı, Limanı, serbest bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri mevcuttur. İlimiz Enerji ve haberleşme sektörleri itibariyle yeni yatırımlar için yeterli kapasite ve altyapıya sahiptir. Samsun Kalkınmada Öncelikli Yöre (KÖY) kapsamındadır Sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 2.maddesi (b) bendine göre bedelsiz arsa ve arazi temini teşvikinden yararlanmaktadır. Bu kapsamda Altyapısı tamamlanmış olan Kavak Organize Sanayi Bölgesinde 25 adet parselde toplam 150,000 M², Bafra Organize Sanayi Bölgesinde 60 adet parselde toplam 400,000 m² sanayi parseli bedelsiz olarak tahsis edilmeye hazır durumdadır. İlimizde KOSGEB İşletme geliştirme Müdürlüğü ve Laboratuarı Merkez Organize Sanayi Bölgesinde 1990 yılından beri etkin bir şekilde hizmet vermektedir. KOSGEB destekleri yönetmeliğinde yer alan teşvikler yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. KOSGEB-Üniversite-Samsun Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile kurulan TEKMER (Teknoloji Geliştirme Merkezi) çok yakında üniversite merkez kampusündeki yeni binasında hizmete başlayacaktır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) İl Temsilciliği etkin bir şekilde ilimizde faaliyetlerini sürdürmektedir. Samsun 81 il arasında, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003) na göre Sosyo-Ekonomik Gelişmişlikte 32. sırada (1996 yılı çalışmasında 35. sıra da bulunmaktadır.), imalat sanayinde 28. sırada, sağlık sektöründe 21. sırada, eğitim sektöründe 32. sırada yer almaktadır. Üçüncü derecede gelişmiş iller grubunda bulunan İlimizin GSYİH ya katkısı %1.4 dür. 30,000 öğrencisi, 115 i profesör olmak üzere yüzlerce öğretim görevlisinin hizmet verdiği, 14 fakülte, 19 yüksekokul ve 4 enstitüye sahip Ondokuz Mayıs Üniversitesi, bölgemize bilimsel ve ekonomik katkılar sağlamaktadır. İlimizde eğitim kalitesi yüksek, 38 adet meslek lisesi, yatırımcının ara eleman ihtiyacını karşılayacak kalitede eğitim vermektedir. Samsun yukarıda da belirtildiği gibi Sağlık sektöründe gelişmiş ve bölgesinde merkez konumundadır. Bu sektörde ilimiz hem Karadeniz bölgesi hem de Türkiye geneli dikkate alındığında gelişmiş bir altyapıya sahiptir. İlimizde 37 adedi merkezde olmak üzere toplam 67 adet banka şubesi ve 4 adet de katılım bankası şubesi mevcuttur. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre 2004 yılında ilimiz, 1,102 Milyon $ lık mevduat ile 17. sırada, yine 2004 yılında kullandırılan 505 milyon $ kredi ile 16. sırada yer almıştır. İlimizde şehir merkezindeki konutlarda ve Organize Sanayi Bölgesinde doğalgaz mevcut ve kullanımdadır. İldeki Kamu kuruluşları, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve yerel yönetimler yeni yatırımlara sıcak bakmakta ve yatırımın gerçekleşmesi aşamasında destek olmaktadırlar. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar; dünya ile bütünleşen bir Türkiye amacıyla ülke menfaatlerini daima ön planda tutarak Samsun un yukarıda saymış olduğumuz sosyo-ekonomik potansiyelinin gelişmesine yönelik ve Kalite Politikamız çerçevesinde çalışmalar içerisinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. 4

5 I. PROJELER 1. SAMSUN RAFİNERİSİ PROJESİ Samsun TSO olarak 1999 yılında yaptığımız çalışmada, ülkemizin rafinaj sektörü incelenerek ham petrolün stoklamasından başlayan sürecin üretim-tüketim dengesi, rafineri kapasitesi, kullanım oranı, petrol ürünleri ithalat-ihracat verilerinin değerlendirmesi yapılarak bir rapor hazırlanmıştır. Bu çalışmadan ortaya çıkan sonuç; rafinaj sektöründe yıllık asgari 5 milyon ton kapasiteli ve dönüşüm ünitelerine sahip bir rafinerinin süratle devreye alınmasının gerekliliğidir. Bu kapasitede bir rafinerinin kurulacağı bölge verimlilik ve rasyonellik göz önüne alındığında Karadeniz Bölgesi, il ise coğrafi ve stratejik konumu itibariyle SAMSUN olmalıdır. Oda olarak yapmış olduğumuz çalışmayı rapor haline getirerek Eylül 1999 tarihinde Samsun ve Türkiye gündemine sunduk. Raporumuzda yer alan Türkiye nin ikibinli yıllarda acilen bir rafineriye ihtiyacı olduğu yönündeki tespitimizin ve çalışmamızın doğruluğu 2000 yılında açıklanan 8. Beş Yıllık Kalkınma Planında ortaya çıkmış, yılları arasında uygulanacak bu planda Türkiye nin acilen bir rafineriyi devreye alması gerektiği karar altına alınmıştır. Yine tarih, (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 697 Sayılı TBMM tarafından kabul edilen Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık ( ) Kalkınma Palanının onaylandığına İlişkin Karar ın 1150 inci ve 1151 inci paragrafları ile tarih, (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2001 Yılı Programı 17 Ekim 2000 Gün ve Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 14 Ekim 2000 Gün ve 2000/1400 Sayılı 2001 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı kararının 182. sayfasının ikinci paragrafında Rafineri kurulması yönünde yer alan ifadeler çalışma ve gayretlerimizi biraz daha artırmıştır. Hazar petrollerinin Türkiye üzerinden dünya pazarlarına sunulması, boğaz tanker trafiğinin azaltılması amacıyla anlaşma taslağı taraflarca 1997 yılında parafe edilen ve İtalyan ENI Grubuyla Çalık grubu arasında yapım antlaşması bu ay imzalanan Samsun Ceyhan Hampetrol Boru Hattı projesi Samsun un ülkemizin ihtiyacı olan Rafinerinin doğru adresi olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Günlük bir milyon varil taşıma kapasiteli petrol boru hattı ile Samsun da kurulacak olan rafinerinin entegrasyonu sağlandığı zaman bu hattan sağlanacak hampetrol ile rafinerinin rantabilitesi artacaktır. Samsun a malolmuş ve Samsun Halkının haklı beklentisi olan Samsun Rafinerisi Projesi nin gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır. Gerçekleşen Çalışmalar: Hazırlanan Rafineri Raporu dönemin başta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri ile Samsun Milletvekillerine ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilerek destekleri alınmıştır. Samsun Rafinerisi projesinin gerçekleşmesi ve stratejik ÇED Raporunun hazırlanması için İstanbul Teknik Üniversitesi ile işbirliğine gidilmiş ve 28 Nisan 2000 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi nde projenin yer seçimi ve ÇED Raporunun hazırlanması ile ilgili ilk toplantı yapılmıştır. Toplantı sonucunda dönemin Rektörü Prof.Dr. Gülsün Sağlamer başkanlığında konuyla ilgili 5

6 fakültelerin dekan ve öğretim üyelerinden oluşturulacak heyetin çalışmalar yapması yönünde karar alınmıştır. 21 Eylül 2000 tarihinde yine İstanbul da İTÜ Rektörü Sayın Sağlamer başkanlığında konuyla ilgili fakültelerin dekan ve öğretim üyelerinden oluşan bir heyetle ikinci bir toplantı düzenlenmiş, toplantıda bu sektörde uluslararası bilgi birikimi ve tecrübesi olan GAMA firması yetkilileri ile bir araya gelinmiştir. Firma üst düzey yetkilileri projeyi prensip olarak doğru bularak bir ön rapor hazırlanmasını üstlenmişlerdir. 9 Ekim 2000 tarihinde GAMA yetkililerinin yapmış olduğu ön çalışma neticesinde 5 milyon ton/yıl kapasiteli rafineri tesisinin yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alanda ancak kurulabileceği belirtilmiştir ve bundan sonra yapılacak çalışmalar rafinerinin yer seçimi neticesinde deniz kenarında veya daha içerde bir bölgede kurulacağının tespiti sonrasında detaylandırılabileceği ifade edilmiştir. 18 Ekim 2000 tarihinde Odamızın davetlisi olarak Samsun u ziyaret eden dönemin ABD Büyükelçisi Sayın W. Robert Pearson a projemiz hakkında bilgi verilmiş ve Rafineri konusunda büyük sermaye ve bilgi birikimine sahip ABD şirketlerinin ilgisinin bu projeye çekilmesi yönünde işbirliği yapılması için ortak karar alınmıştır. Ancak yaşanan Ekonomik kriz neticesi ülkemizdeki yabancı sermaye yatırımlarının durması bu alınan işbirliği kararının gerçekleşmesini olumsuz etkilemiştir. Bayındırlık İskan Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılan, 1/ Samsun Çevre Düzeni Planı nda Samsun Rafinerisinin yer tespit çalışmaları Odamızın katkılarıyla devam etmektedir Salı günü Odamızı ziyaret dönemin ABD Ankara Büyükelçisi Sayın Eric S. Edelman a yine projemiz hakkında bilgileri verilmiş ve yatırım davetinde bulunulmuştur. Aralık 2004 tarihinde ülkemizi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Sayın Viladimir Putin in katılımıyla gerçekleşen Türk-Rus İş Forumu Toplantısı nda Tobb Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu nun gündeme getirdiği ve Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan a arz edilen samsun rafinerisi projemiz uluslar arası düzeyde de destek bulmuştur. 17 Kasım 2005 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Sayın Viladimir Putin, İtalya Başbakanı Sayın Silvio Berlusconi ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın katılımıyla Samsun da yapılan Mavi Akım Projesinin Resmi açılış töreninde revize ederek hazırlamış olduğumuz Rafineri Projemize yabancı sermaye bulma noktasında liderlere tekrar sunulmuştur. Hedeflenen Çalışmalar: Önümüzdeki dönem içerisinde Samsun Rafinerisi Projesinin gerçekleştirilmesi yönünde her platformda kamuoyu oluşturulması çalışmalarımız devam edecektir. Özellikle böyle büyük bir yatırımın yerli sermaye ile yapılmasının güç olduğu göz önüne alınarak yabancı sermeye bulunması yönündeki girişimlerimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir. 2. TEKMER SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB Başkanlığı arasında tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile Duvarsız Teknoloji İnkübatörü kurulmuştur. Amaç; Bilgi ve Teknoloji Yönelimli Yeni Firmaların Kurulması, Desteklenmesi, Geliştirilmesi Mevcut Küçük İşletmelerin AR-GE Projelerinin Desteklenmesi Üniversite, Kamu ve Özel Sektör AR-GE Kurumları İle KOS İşletmeleri İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi 6

7 TEKMER den Hizmet Alan Küçük İşletmelerin Pazarlama ve Finansman Temini Yönünde Uygun Araçlara Yönlendirilmesi, Küçük İşletmelerin Kendi İş Ortamlarında geliştirdikleri Patent/Marka/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Gibi Fikri ve Sınai Mülkiyet Kapsamındaki Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi, İzlenmesi ve Ticari Alanlara Yönlendirilmesi Küçük İşletme AR-GE Faaliyetlerinin Bir Veri Tabanı Haline Getirilerek İnternet Ortamında İlgili Taraflara Duyurulmasına Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi TEKNO-NET Bilgi Ağının Küçük İşletmelere Uygulanması ve İzlenmesi KOSGEB; projesi kabul görmüş KOBİ lere TEKMER de; Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz destek programları uygulanmaktadır. Gerçekleşen Çalışmalar Duvarsız Teknoloji İnkübatörü kurulduktan ve kurullar oluşturulduktan sonra öncelikle tanıtılması amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla Ondokuz Mayıs Üniversitesinin çeşitli bölümlerine tanıtıcı sunuşlar yapılmış, çeşitli radyo programları, gazete ve dergi haberleri yapılarak Duvarsız Teknoloji İnkübatörü anlatılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede Samsun Duvarsız Teknoloji İnkübatörü ne bugüne kadar; 44 proje destek için başvuruda bulunmuş, 22 proje destek almaya değer bulunmuş. 8 adet proje başvurusu geriye çekilmiş, 14 proje desteklenmeye devam ediyor diğer projeler reddedilmiştir. Bu projelerin sektörel dağılımı aşağıdaki gibidir. 5 adet yazılım 2 adet elektrik 3 adet malzeme teknolojileri 1 adet kimya 1 adet agro teknoloji 1 adet savunma sanayi 1 adet makine imalat sanayi Destek almaya hak kazanan 14 proje için firmalara geri dönüşümlü destek kapsamında TL, geri dönüşümsüz destek kapsamında ise TL ödeme yapılmıştır tarihinde yapılan protokolün 11. maddesi gereği Duvarsız İnkübatör uygulamasının aşağıdaki gerekçeler göz önüne alınarak TEKMER Teknoloji Geliştirme Merkezine dönüştürülmesi için tarihinde Yapılan Danışma Kurulu toplantısında karar verilmiştir. Alınan karar çerçevesinde; KOSGEB Samsun Kügem Müdürlüğü hizmet binasında DTİ firmalarının yararlanması için ayrılan ofislerde firmaların AR-GE amaçlı yapacakları çalışmalar için kullanacakları ekipmanların 7

8 kurulmasına çok uygun olamaması, firmaların bu ofislerden sadece mesai saati içinde yararlanabilir olması ve Üniversiteye uzak olmasından dolayı yeterli danışmanlık hizmetlerden faydalanamaması, TEKNOPARK uygulamasına geçisin hedeflenmesi nedeniyle kurulacak olan TEKMER in bu hedefe geçiş için çok büyük destek ve avantaj olacağı, Teknoloji Merkezi için çok önemli bir unsur olan Mühendislik Fakültesinin 3 yıl öncesine göre gerek öğretim üyesi gerekse laboratuar olarak çok daha gelişmiş olması, Sanayicinin 24 saat Üniversiteye girme ve bağımsız olarak TEKMER binası içinde çalışma imkanının bulunması ve dış güvenliğin 24 saat Üniversite güvenliği tarafından sağlanması, Üniversite kapsamında Merkez Araştırma Laboratuarlarının kurulma aşamasında olması ve TEKMER firmalarının Merkez Laboratuarla birlikte diğer laboratuarlardan da yararlanma imkanının sağlanacağı böylece firmalara sağlanacak AR-GE amaçlı malzeme ve techizat konusunda Devlet kaynaklarından daha olumlu yönde kullanma imkanının yaratılacağı, Yerli ve yabancı birçok kaynak kitaba sahip olan ve dergilere abone olan Üniversite kütüphanesinin firmalar tarafından daha etkin ve hızlı kullanılabilir olacağı, Gerek İl deki Tıbbi Cihaz üretiminin gerekse Üniversitenin Tıp Fakültesinin gelişmiş olması nedeniyle bu konudaki AR-GE faaliyetlerinin daha çok artmasının sağlanabileceği ve bu sektörde Samsun İlinin dış pazarda lider olmasının sağlanabileceği, Öğretim Üyelerinin lojmanlarının kampus içinde olmasından dolayı verilecek olan danışmanlık hizmetlerinin mesai dışındada çok rahat yapılabileceği, Üniversite tarafından tahsisi yapılan TEKMER binasının, Üniversite içinde yer alan otele yakın olması dolayısıyla 24 saat konaklama, yemek ve diğer sosyal imkanlara ulaşma olanağının sağlanacağı, Kurulacak olan TEKMER in üniversitede hazırlanan tezlerin sanayiye yönelik olarak hazırlanmasında bir adım olacağı ve bu tez sahiplerinin İl e girişimci kazandırılmasının hızlanacağının düşünülmesi, Argümanlarını göz önüne alınarak Duvarsız teknoloji İnkübatörünün TEKMER e dönüşümünün sağlanması için Ondokuz Mayıs Üniversite tarafından 900 m 2 zemin, 445 m 2 galeri kat olmak üzere ayrı bir bina tahsis edilmiştir. Bina tahsisi çalışmaları için Mayıs 2003 tarihinde KOSGEB Başkanı Sayın Erkan GÜRKAN, Başkan Vekili Sayın Bayram MECİT, Diğer Kosgeb yetkilileri ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Sayın Ferit BERNAY, Rektör Yardımcıları ve Odamız Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin katılımı ile Üniversite de bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda alınan kararlar ve sonrasında yapılan görüşmeler sonucu bu binanın TEKMER e tahsis edilmesi ve Samsun TEKMER in kurulması amacıyla tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi, KOSGEB ve Odamız arasında protokol imzalanmıştır. Samsun TEKMER de Hedeflenen Çalışmalar: Tahsis edilen bina içerisinde yapılan protokol gereği; 3 Ofis ve 20 işliğin yapımı, Ofis ve işliklerin iç tefrişi, bilgisayar ve teknolojik donanım gibi harcamalar Odamızca yapılacak ve işletmelerin hizmetine sunulacaktır. 3. SAMSUN İHTİSAS FUARI Samsun ve bölgesindeki sanayi ve ticaret potansiyeli oldukça yüksektir. İlimizi, sanayimizi ve ürünlerimizi tüm dünyaya tanıtmamızdaki en büyük eksikliğimiz bir ticaret merkezinin olmamasıdır. Dünyada olduğu gibi Türkiye de de Dünya Ticaret Merkezi hüviyetiyle bu tür merkezler oluşmuştur. 8

9 Uluslararası Samsun Fuarı yerine ihtisas fuarlarının organize edilmesi fikrini ilk defa Samsun Ticaret ve Sanayi Odası gündeme getirilmiştir. Ancak ekonomide yaşanan konjonktürel değişimler ve krizler neticesi bugüne kadar ihtisas fuarları projesi gerçekleşememiştir. Samsun için ihtisas fuarı şu an itibariyle kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu fuar sayesinde İlimizin, sanayimizin, işletmelerimizin ve ürünlerimizin tanıtım ve pazarlama imkânını yakalayabilecekleri fırsatlar ortaya çıkacaktır. Dünya ticaret merkezi Samsun için şu an itibariyle iyi irdelenmesi gereken bir projedir. Dünyada bulunan 220 civarında dünya ticaret merkezinden bir tanesi de İstanbul Dünya Ticaret Merkezi dir. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi bile mevcut haliyle tam anlamıyla bir dünya ticaret merkezi olma özelliğine haiz değildir. Dünya ticaret merkezlerinin dört kuruluş gayesi vardır. Bunlardan ilki, merkezde ticaretin yapılmasıdır. Ancak 20 yıl öncesine hitap eden bu amaç internetin ticari hayata girmesiyle önemini yitirmiştir. İkinci özelliği merkez bünyesinde ticari ofislerin yer alması ve ticari bağlantıların bu ofislerde gerçekleştirilmesidir. Üçüncü özellik ise merkez bünyesinde konaklama hizmetini verecek olan otel hizmetlerinin olmasıdır. Son ve en önemli özellik ise ticaret merkezi bünyesinde fuar alanı ve fuarcılık hizmetlerinin sunulmasıdır. Samsun un gerçekleri gözönüne alındığında, Dünya Ticaret Merkezi tarafından 50 bin m 2 üzerine kurulacak böyle bir ticaret merkezi projesine 5-10 bin m 2 kapalı alana sahip bir fuar alanı ile başlamak gerçekçi görünmektedir. Daha sonra ortaya çıkacak ticari potansiyel sonucu modüler sistemle alan ve hizmetler büyütülebilecektir. Gerçekleştirilen Çalışmalar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ile çeşitli defalar yapılan görüşmeler neticesi fuar alanı olarak Batı Dolgu Sahası belirlenmiş ve belediyeden her türlü destek yazılı ve sözlü olarak alınmıştır. Bu çerçevede Merkezi İstanbul da olan Dünya Ticaret Merkezi ile işbirliği ile Samsun da ticaret ve fuar kompleksi kurulması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. İlk olarak Dünya Ticaret Merkezinin büyük ortaklarından İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Yıldırım tarihinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımı ile ziyaret edilmiş ve İstanbul Ticaret Odası ndan Dünya Ticaret Merkezi tarafından Samsun a ihtisas fuarı kurulması için her türlü destek alınmıştır. Dünya Ticaret Merkezinin bir başka büyük ortağı TOBB nin desteğinin sağlanması yönünde yapılan girişimlerimiz artmış ve son olarak tarihinde Odamız 102. Kuruluş Yıldönümü ve Plaket töreni için Samsun a gelen TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile yapılan birebir görüşme sonucunda TOBB nin de desteği sağlanmıştır. Bu olumlu görüşler neticesi Dünya Ticaret Merkezi nin 15 Aralık 2004 tarihinde İstanbul da yapılan yönetim Kurulu toplantısına Odamız Yönetim Kurulu olarak katılınmış ve yapılan görüşmeler neticesi Samsun a Dünya Ticaret Merkezi tarafından bir ihtisas fuarı kurulması yönünde yönetim kurulu temayül kararı alınmıştır. Hedeflenen Çalışmalar: Gelinen noktada 2006 yılı içerisinde Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşacak bir ekip Samsun a gelerek alternatif fuar alanlarında inceleme yapılıp fuar kompleksinin kurulacak yerin kesin yer tespiti yapılacaktır. Yer tespiti sonrası Dünya Ticaret Merkezi tarafından Samsun a İhtisas Fuarı kurulmasının çalışma programına alınması ve bütçe ayrılması için gerekli çalışmalar hızlandırılacaktır. 4. SAMSUN LİMANI ÖZELLEŞTİRİLMESİ 9

10 Samsun Limanı Türkiye nin kapasite olarak sayılı büyük limanlarından biridir. Ancak 1997 yılının ikinci yarısında başlayan Limanların özelleştirilmesi programı sonucu Karadeniz de bulunan limanların özelleştirilmesi nedeniyle Samsun Limanının bölgenin diğer limanlarına göre Dış Ticaret Hacmindeki payı düşmüştür. Çünkü özelleştirme sonrası özelleştirilen limanlarda yer hizmetleri kalite ve ücret yönünden cazip hale gelmiş ve haksız rekabet ortamı yaratılmıştır. Samsun Limanı ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları mülkiyetinde olması nedeniyle bu imkandan mahrum kalmıştır. Bu durum limanın kapasitesine rağmen rantabl olarak kullanılmaması sonucunu doğurmaktadır yılına kadar mevcut hukuki mevzuat ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları mülkiyetindeki limanların özelleştirilmesine imkan tanımamakta idi yılında yapılan yasal düzenleme ile bu durum ortadan kalkmıştır. Gerçekleştirilen Çalışmalar : Samsun Limanı yer hizmetlerinin özelleştirilmesi ilk defa Odamız tarafından 1993 yılında Samsun gündemine sunulmuştur Eylül 1997 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı tarafından düzenlenen 1. Ulusal Denizcilik Şurasına Odamız tarafından iştirak edilmiş olup, Şura Sonuç Bildirgesinde Samsun Limanın özelleştirilmesinin gereği yer almıştır yılında dönemin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz ile konu hakkında bir görüşme yapılmıştır. Başbakan tarafından liman yer hizmetlerinin özelleştirilmesine yönelik fizibilite raporu istenmiştir. Dönemin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz ile yapılan görüşme sonrası fizibilite raporunun hazırlanması amacıyla İstanbul Deniz Ticaret Odası ile çeşitli periyotlarda toplantılar yapılmıştır. Yine bu konuda Denizcilikten sorumlu Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara ile görüşülmüş, konu hakkında destekleri alınmış ancak, yaşanan hükümet değişikliği nedeniyle sonuçlandırılamamıştır. 5 Ağustos 1999 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel e konu hakkında bir rapor sunulmuş ve destekleri alınmıştır. Her hükümet döneminde Samsun Limanının Özelleştirilemsi yönünde girişimlerimiz devam etmiş ancak sonuç alınamamıştır. Ancak 18 Mayıs 2003 tarihinde Odamız Meclis Toplantısına katılan Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan a konu aktarılmış ve rantabl kullanıldığında Samsun un ekonomisine önemli katkılar sağlayacak Samsun Limanı nın özelleştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması için gerekli çalışmanın bir an önce yapılması istenmiştir. Gelinen noktada Özelleştirme Yüksek İdaresi Kurulunun 30/12/2004 tarih ve 128 sayılı Kararı ile Samsun Limanı özelleştirme özelleştirme programına alınmıştır. Hedeflenen Çalışmalar: İhale takvimi belli olduğunda Özelleştirilecek olan Samsun Limanı nın İlimiz ve Bölgemiz ekonomisine olan katkısının artarak devam etmesi amacıyla Liman özelleştirmesine Odamız öncülüğünde oluşturulacak bir güç birliği konsorsiyumla girilmesi hedeflenmektedir. 5. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROJESİ Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın eğitime verdiğiniz desteğin bir devamı olarak Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Teknik Lisesi nin temeli, 22 Şubat 2000 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından atılmıştır. Bu tarihten itibaren sadece Odamızın mali kaynağı ile inşaatı 10

11 devam eden okulumuzda birinci bloğun tamamının kaba inşaatı bitmiş ikinci bloğun ise 1 kat inşaatı tamamlanmıştır. Halen inşaatına devam edilmektedir. Okulumuz, okul-sanayici işbirliğini geliştirmek amacıyla Samsun Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, Sosyal Tesisler imar adasında Eğitim Tesisleri için ayrılmış metrekare yüzölçümlü parsel üzerine inşaa edilecektir. 6 bin metre karelik kapalı alandan oluşacak okulumuzda 3 bölümde eğitim yapılacak olup, bu bölümler ilimizin sanayi yapısından hareketle, Bilgisayarlı Nümerik Kontrol( CNC) Hidrolik Pnömatik Tıp Elektroniği olarak belirlenmiştir. Böylece yapacağımız Anadolu Teknik Lisesi ile ilimiz sanayisinin ihtiyacı olan kalifiye ara eleman sıkıntısını giderilecek, ekonomik açıdan zorluk çeken ve üniversite eğitimi alamayan gençlerimiz meslek sahibi olabilecektir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Teknik Lisesi; ilköğretim sonrası birinci yılı hazırlık olmak üzere öğretim süresi toplam 5 yıl eğitim verecektir. Öğrencilere genel bilgi dersleriyle birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon yanında öğrencileri hem hayata hem de yüksek öğretime hazırlayacak, bir kısım derslerin yabancı dille okutulduğu programlar uygulanacaktır. Projesi İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bedelsiz olarak hazırlanan okulumuzda her sınıfta 24 öğrencinin eğitim görmesi planlanmış olup, yapılacak öğrenci nakilleri göz önüne alınarak sınıflar 30 öğrenci kapasiteli olarak hazırlanmıştır. Her bölümde 1 yıl hazırlık ve 4 yıl da bölüm dersleri olmak üzere 5 yıl öğretim yapılacaktır. Toplam 720 öğrenci eğitim ve öğretim görecektir. Hedeflenen Çalışmalar: Odamız bütçe imkanlarıyla devam eden okulumuzun inşaatı için yeni kaynakların bulunması yönünde çalışmalarımıza devam edilecek ve okulumuzun en kısa sürede tamamlanarak Milli Eğitim hizmetine sunulması sağlanacaktır. Öte yandan okulumuz eğitime başladığı andan itibaren Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı olan Leonardo da Vinci Programı çerçevesinde Avrupa dan benzer eğitim veren kurumlarla ortaklıklar kurulması yönünde çalışmaların yapılması özendirilecektir. 6. YENİ ODA HİZMET BİNASI PROJESİ Hür teşebbüs camiamızın temsilcisi olan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 7 bini aşkın aktif üyesi ile Samsunumuza en iyi ve en kaliteli hizmeti vermeye çalışmaktadır. Ne var ki; son yıllarda değişen ve gelişen teknolojik şartlar karşında, Odamız hizmet binasının yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Odamızın faaliyetleri sadece üyelerine hizmet değil, temsil noktasında da Samsun u en güzel şekilde ifade etmektir. Odamız gerek Türk gerekse yabancı olmak üzere her yıl üst düzey siyasi, yönetici ve temsilcileri ağırlamaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında Odamız gibi benzer sorunları yaşayan kardeş kuruluşumuz Samsun Ticaret Borsası ile yeni bir yer konusunda arayışa girilmesi kaçınılmaz hale gelmiş ve sonuçta oda ve borsanın birlikte konuşlanacağı, idari ve sosyal tesisleriyle, teknolojik alt yapısıyla üyelerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet verecek Samsun umuza yakışır yeni bir yapılanmaya gidilmesine karar verilmiştir. 11

12 Bu amaçla yapılan araştırmalarda; Tekkeköy ilçesinde uygun bir yer tesbit edilmiştir yılında 1667 parsel (10320 m 2 alana sahip) ile aynı yörede bulunan (17L-3C) pafta, (219) ada,(14630,77 m 2 alana sahip) (3) numaralı parseller üzerinde Odamız ve Borsamız ile Milli Emlak Müdürlüğü arasında 1 yıllık ön izin alınmıştır. Sözleşmeye konu olan parseller, imar uygulaması sonucunda 17L-3Cpafta, 219 Ada,18 parsel üzerinde m 2 olarak Maliye Hazinesi adına tescil görmüştür. Bu parselde, istenilen projeler tarafımızdan hazırlanarak tarih ve 2207 sayılı yazımız ile Samsun Defterdarlığı na iletilmiştir. Bilahare irtifak hakkına yönelik işlemlerimizin 5084 sayılı kanunun 5.maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebiyle tarih ve 3393 sayılı yazımız ile Samsun Valiliği ne başvurulmuştur. Talep edilen arsa üzerinde kurulacak tesislere ait Yatırım Bilgi Formu ve tarih ve 3650 yevmiye ile Tekkeköy Noterliği nden tasdikli Yatırım Taahhütnamesi başvuruya ek olarak Samsun Valiliğine sunulmuştur. Sonuç olarak; 5084 sayılı yasanın 5. maddesi kapsamında sözkonusu 219 Ada 18 parselde 23 bin m 2 arsanın sosyal, idari ve diğer tesisleri kurmak üzere Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Ticaret Borsası na müştereken 30 yıllığına üst kullanım hakkı tahsisi sağlanmıştır yılı itibariyle harfiyat çalışmalarına başlanan bölgede, yaşanan birtakım bürokratik sıkıntılar nedeniyle çalışmalara ara verilmiştir. Hedeflenen Çalışmalar: 2006 yılının başından itibaren yeniden çalışmalarına başlanacak olan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası- Samsun Ticaret Borsası Hizmet Binası nın 2008 yılında tamamlanarak üyelerimizin hizmetine açılması hedeflenmektedir. 7. SAMSUN GEMİ İNŞA SANAYİ PROJESİ Samsun un gündeminde yer alan ancak nasıl bir proje olduğu net olarak ortaya konulamayan Gemi İnşa Sanayii Projesi ile ilgili olarak, dönemin Samsun Valisi Sayın Muammer Güler in projeye açıklık getirilmesi amaçlı yönlendirmeleriyle, Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü, İstanbul Deniz Ticaret Odası ve Mersin Deniz Ticaret Odası nda yapılan toplantılar ve incelemeler neticesinde 2001 yılının Haziran ayında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Gemi İnşa Sanayii Projesi adlı çalışmamız hazırlanmıştır yılının Haziran ayında, Ankara dan Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürü ve Müsteşarlık yetkililerinin, Samsun dan o dönemdeki Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla Odamız Meclis salonunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıdan çıkan sonuçlar aşağıdaki gibidir. Gemi İnşa Sanayii raporda açıklanan belli özellikleriyle mutlaka Samsun da kurulmalıdır. Gemi İnşa Sanayii nin Samsun da kurulması için alt yapı yatırımlarının devlet tarafından yapılması gerekmektedir. Gemi İnşa Sanayii nin Samsun da kurulması için mutlaka bir yabancı sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır yılında Odamızca hazırlanan bu raporun ortaya koyduğu argümanların doğruluğu ve geçerliği gelinen noktada bugün için hala geçerliliğini korumakta olduğu görülmektedir. 12

13 Hedeflenen Çalışmalar: Samsun Gemi İnşa Sanayii Projesi, proje sahibi olarak en başta devletin ve müteşebbislerin üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri suretiyle mutlaka gerçekleştirilmedir. Bunun için de gerek devletimiz, gerek sivil toplum örgütlerimiz gerekse de müteşebbislerimiz tarafından sahiplenilen Gemi İnşa Sanayi Projesi nin Samsun a kazandırılması yönünde çalışmalarımız devam edecektir. 8. SAMSUN İLİ STRATEJİK KALKINMA PROJESİ ÇALIŞMALARI SABEK A.Ş. Mayıs 2004 tarihinde SAMSEV tarafından düzenlen Kurultayda Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Sakoğlu tarafından yapılan sunuşta Samsun un daha hızlı büyümesi, yatırımda, üretimde ve ticarette doğru tercihler ortaya koyabilmesi için il bazında o gün için olmayan yeni bir organizasyona ihtiyacı gündeme getirilmiştir. Samsun un önümüzdeki yıllık vizyonunu belirleyecek Valilik makamı başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından oluşmasını önerdiğimiz bu organizasyon içinde çeşitli ihtisas çalışma gruplarınında yer alması öngörülmüştür. Oluşturulacak bu kurulun amacı ise İlimizin gelişme startejilerinin belirleneceği ve belirlenen stratejilere göre üzerinde çalışılacak ihtisas alanlarının öne çıkacağı bu kurulun yapacağı ilk iş doğru yatırım, üretim ve ticaret için uygun altyapı ve psikolojik atmosferi oluşturması şeklinde özetlenmiştir. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2005 yılında Başlatılan Samsun İlinin Stratejik kalkınma planının oluşturulması amaçlı çalışmanın bizim öngördüğümüz organizasyonla birebir örtüşmesi tespitlerimizin doğruluğunu bir kez daha göstermiştir. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde; Odamız, Ticaret Borsası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının da yer almasıyla kurulan geniş tabanlı SABEK Samsun Bölgesel Ekonomik Kalkınma A.Ş., temel olarak Türkiye'nin hedefleri paralelinde Samsun'un 2023 vizyonunu belirlemek için çalışmalarına başlamıştır. İlimizin daha hızlı büyümesi, daha fazla üretmesi, ilimizden yapılan ihracatın ve istihdamın artmasında doğru tercihlerin ortaya konması bakımından önemli gördüğümüz bu çalışmaya Odamız desteği bundan önce olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir. II. SANAYİ BÖLGELERİ VE KOBİ FAALİYETLERİ 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR a. Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesine Yönelik Çalışmalar Bölgenin Müteşebbis Heyeti; İl Valisinin Başkanlığında; Samsun İl Özel İdaresi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Kutlukent Belediyesi kuruluşlarından oluşmaktadır. 13

14 Herbir kuruluş 1/3 oranında temsil edilmekte olup Odamız 13 kişilik Müteşebbis Heyette 4 kişi ile temsil edilmektedir. Müteşebbis Heyet 4562 sayılı OSB Kanunu gereğince 3 ayda bir toplanmak zorundadır. Ancak bölgenin hızlı bir gelişme performansı göstermesi dolayısıyla ayda bir toplantı yapılmaktadır. Odamız Bölgenin 5 kişilik Yönetim Kurulunda 2 üye ile temsil edilmektedir. Yönetim Kurulu 4562 sayılı OSB Kanunu gereğince 15 günde bir toplanmaktadır. Bölgenin imar uygulama alanı m2 dir. 111 adet muhtelif sanayi parseli bulunmaktadır. Halen 91 adet parselde 67 adet firma üretimde olup, kişi bu firmalarda istihdam edilmektedir. 19 parselde 15 firma inşaat halinde ve 1 parselde 1 firma proje aşamasındadır. İnşaat halindeki firmalar üretime geçtiğinde kişinin daha istihdam edilmesiyle toplam istihdam kişiye çıkacağı hesaplanmaktadır. Bölgenin doğalgaz dahil alt yapı şebekesi Odamızın yoğun çalışmaları neticesi Ocak 2004 tarihinde tamamlanmış ve bölgede kullanılmaya başlanmıştır. İçme suyu ve doğalgaz işletmeciliği OSB Yönetimi tarafından yapılmaktadır. Elektrik şebekesinin TEDAŞ dan devri alınarak işletmesinin de OSB tarafından yapılması gündemdedir. Bölgede, KOSGEB Müdürlüğü ve TSE faaliyettedir. Sağlık Ocağı tamamlanmıştır. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek kalibrasyon laboratuarı inşaatı devam etmektedir Yılı İçerisinde Hedeflenen Çalışmalar; Her 15 günde bir Yönetim Kurulunun, ayda bir Müteşebbis Heyetin toplanarak bölgenin gelişmesi yakından takip edilecektir. Elektrik şebekesinin TEDAŞ tan devir alınarak işletmeciliğinin OSB tarafından yapılması uygulamasına geçilecektir. Doğalgaz işletmeciliğine devam edilecek, bölgede kullanımının yaygınlaştırılması özendirilecektir (Ocak 2004 tarihinde aylık m3 ile başlayan gaz kullanımı Ekim 2005 de aylık m3 kapasiteye ulaşmıştır). İçme suyu işletmeciliğine devam edilecek, mümkün olan en düşük bedelle içme suyu sanayicilerimize kullandırılacaktır. Bölgenin münferit Atıksu Arıtma Tesisleri projelendirilecek ve ihale edilecektir. Sağlık Ocağının, Ortak Sağlık Birimi olarak hizmete alınmasına çalışılacaktır. Bölge İdare Merkezinin bulunduğu parselde 300 kişilik çok amaçlı konferans salonu projelendirilecek inşaatına başlanacaktır. Metroloji ve Kalibrasyon laboratuarı inşaatına destek alınarak hizmete açılması sağlanacaktır. OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde bölgede yer alan işletmelerin her türlü belge ve ruhsatları mümkün olduğunca bedelsiz, süratle tanzim edilecektir. KOSGEB desteklerinden işletmelerin maksimum düzeyde faydalanabilmeleri için sürekli bilgilendirilmelerine devam edilecektir. Yeni web sitesi hizmete alınacak, bu siteden verilecek hizmetler ile bölgede e-ticaret altyapısı oluşturulacaktır. Bölgedeki işletmelerin ihtiyacı olan konularda eğitim, bilgilendirme hizmetleri verilmeye devam edilecektir. Bölgenin yaşam ve çevre standartlarının yükseltilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. b. Samsun Kavak Organize Sanayi Bölgesine Yönelik Çalışmalar Bölge; İl Valisinin Başkanlığında; 14

15 Samsun İl Özel İdaresi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Kavak Belediyesi kuruluşlarından oluşmaktadır. Her kuruluş 1/3 oranında temsil edilmektedir. Odamız 13 kişilik Müteşebbis Heyette 4 üye ile, 5 kişilik Yönetim Kurulunda 2 üye ile temsil edilmektedir. Bölge, m 2 alan üzerinde kurulmaktadır. İlk etapta 50 hektarlık kısmın altyapısı tamamlanmıştır. Bu etapta muhtelif büyüklükte 53 adet sanayi parselinde toplam m 2 sanayi arsası bulunmaktadır. Bölge 5350 sayılı yasa ile değişik 5084 sayılı yasanın sadece bedelsiz arsa tahsisi teşvikinden faydalanabilmektedir. Bu çerçevede bugüne kadar 32 adet parselde m 2 arsanın 15 firmaya bedelsiz tahsisi yapılmıştır Yılı İçerisinde Hedeflenen Çalışmalar; Her 15 günde bir Yönetim Kurulu ve ayda bir Müteşebbis Heyet toplantısı yapılmasına devam edilecektir. Bölgede altyapısı tamamlanmayan ikinci 50 hektarlık alanın altyapı yatırımlarının ihale edilmesi için çalışmalara devam edilecektir. Bedelsiz tahsis dolayısıyla, bugüne kadar kullanılan kredilerin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı vasıtasıyla mahsup işlemleri takip edilecektir. Bedelsiz arsa tahsisinin özendirilmesi ve bölgenin tanıtılmasına yönelik yazılı ve görsel çalışmalar yapılacaktır. Bedelsiz arsa tahsisi olan firmaların KOSGEB Desteklerinden yararlanabilmelerine yardımcı olunacaktır. Bölgede yer alan işletmelerin inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, işyeri açma ruhsatı gibi belgeleri süratle tanzim edilecektir. Bölgenin içme suyu ve elektrik şebekelerinin OSB tarafından işletilmesi konusunda gerekli hukuki işlemler tamamlanacak ve işletme organizasyonu oluşturulacaktır. Tahsis yapılan işletmelerin faaliyetleri yönetmelik hükümlerine göre takip edilecektir. 2. YENİ SANAYİ ALANLARININ YARATILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR Bölgesinin ticaret kenti olan Samsun sanayi hamlesini, 1990 lı yıllarda, Odamız öncülüğünde başlatmıştır. Ancak Sanayi hamlesinin devam etmesi yeni sanayi parsellerinin yaratılmasına bağlıdır. Bölgenin tümünde yeni yatırımcılar için sanayi parselleri oluşturulamamaktadır. Bu nedenle sanayi altyapısının geliştirilmesi ve düzenli bir sanayileşmenin sağlanması için bölgede halen tespit edilmemiş hazinenin elinde sanayi parseli olmaya müsait arazilerin bölgede bulunan mevcut organize sanayi bölgelerine tahsis edilmesi yönünde bundan önce olduğu gibi 2006 yılında da çalışmalarımız devam edecektir. Ayrıca yeni yatırımcılara açılabilecek arazilerin yatırımcılara tahsisi noktasında bürokratik engellerin ortadan kaldırılması yönündeki girişimlerimizde devam edecektir. 3. KOBİ LERİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR İstanbul Ticaret Odası tarafından oluşturulan ve Odamızla yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde Odamızda hizmet veren İTO Türk Yan Sanayi Borsası Samsun Hizmet Birimi sanayicilerimizin ihracata 15

16 yönelmesi, yeni pazarlar bulması ve mevcut pazarlarını geliştirmeleri için hizmetlerine 2006 yılında da devam edecektir. Yine Odamızda Avrupa Birliği İşletmeler Çok Yıllı Programı çerçevesinde kurulan ve Türkiye deki 9 Avrupa Bilgi Merkezinden biri olan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Samsun Avrupa Bilgi Merkezi ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu işbirliği ile kurulan ve Türkiye deki 12 bilgi Bürosundan biri olan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Samsun Avrupa Birliği Bilgi Bürosu KOBİ lerimizin Avrupa Birliği nin ilgili kurumları ile sağlam ve faydalı bir iletişimin kurulmasına öncülük etmekte, KOBİ leri AB mevzuatı, işbirliği ve ortaklık imkanları, AB projeleri ve finansman, kamu ihaleleri, parasal birlik ve Euro gibi konularda bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunmakta, topluluk programlarından ve fon kaynaklarından yararlanma konularında öncülük etmektedir. Bu iki büronun KOBİ lerimize vermiş olduğu hizmetler 2006 yılında da artarak devam edecektir. Önümüzdeki dönem içerisinde KOBİ lerimize değişen ticari hayata entegre olmaları için sektörel bilgiler, mevzuat, işbirliği talepleri, danışmanlık gibi konularda bundan önce olduğu gibi bundan sonrada kesintisiz bilgi akışı sağlanacaktır. 4. KÜÇÜK SANAYİNİN GÜNCEL SORUNLARININ TAKİBİ VE ÇÖZÜMLENMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Samsun şehir merkezi içerisinde yer alan küçük çaplıda olsa çok değişik sektörlerde üretim yapan veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar bulunmaktadır. Bu firmalar birbirinden uzak, kopuk, bağımsız ve dağınık bir görünüm arz etmektedirler. Ayrıca bulundukları alanda ihtiyaçlarını karşılayamamakla birlikte şehrin gelişim seyrini ve şehir trafiğini olumsuz etkilemektedirler. Bu tür işletmeleri ve sektörleri daha çağdaş mekanlarda üretim veya hizmet yapmaları ve şehrin sağlıklı gelişimi açısından yeni alanlara taşınması özellikle son birkaç yıldır gündemdedir. Oda olarak bu sektörlerdeki ilgili üyelerimizin katılımı ile yapılan toplantıların önümüzdeki dönemde de devam ettirerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sorunların ortak bir noktada çözümü için çalışmalarımız devam edecektir. Kutulukent Belediyesi sınırları içerisinde üç adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Bu sanayi siteleri geçmiş yıllarda kurulmasına rağmen doluluk oranı %50 yi aşamamıştır. Bunda nedenden biri sanayi sitelerinin fiziki altyapısının yetersiz olması ikincisi ise sanayi sitelerine taşınmak isteyen işletmelerin çok fazla bürokratik işlemlerle karşılaşmasıdır. Bu sanayi sitelerinin sorunlarının çözümüne yönelik girişimlerimiz önümzdeki dönemde de devam edecektir. III. TİCARET VE SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE İŞ ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI 1. İŞ HAYATININ GENEL SORUNLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR a. Kayıtdışı Ekonomi Kayıtdışı ekonomi ülkemizde yıllardır üzerinde durulan, çokça tartışılan bir konu olmasına rağmen maalesef günümüze kadar kayda değer bir gelişme sağlanamayan ve ekonomik anlamda güncelliğini koruyan ekonomik sorunlarımızdan biridir Kayıtdışı ekonominin birçok nedeni bulunmaktadır. Önlenememesi başta devletin büyük miktarda gelir kaybına neden açarken, bir yandan da kayıtlı olarak ticaret yapan ve vergisini ödeyenlere karşı haksız rekabet yaratmaktadır. Aynı zamanda kayıtdışı ekonomiden tüketicilerde etkilenmektedir. Kayıtdışı olarak üretilen, denetimden uzak, kalitesiz ve gerekli yasal yükümlülükler yerine getirilmeden üretilen veya ithal 16

17 edilen ürünler yine kayıtdışı satılarak tüketiciler aldatılmakta, hatta sağlık ve güvenlik açısından da ciddi riskler doğmaktadır. İlgili kurum olarak başta Maliye Bakanlığı olmak üzere yetkili devlet kurumlarının konu üzerinde gerekli hassasiyeti göstermesi ve etkin bir denetim sisteminin oluşturulması kayıtdışılığı önlemekte önemli bir adım olacaktır. Oda mız geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2006 yılında da kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması yönündeki çalışmalara devam edilecek, ilgili kurumlar nezdinde girişimlerini sürdürecektir. b. Üye-Banka İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Bilindiği gibi çeşitli dönemlerde ülkemizde yaşanan ekonomik krizlerden en fazla etkilenen sektörlerden biride finans sektörüdür. Özellikle 2001 yılında yaşanan kriz sonrası sistem çökme noktasına gelmiş birçok banka TMSF kapsamına alınmıştır. Bu süreçte bankalar zararlarını müşterilerine yani Oda üyelerine çıkartmaya çalışmış, sonuçta reel sektör ile finans sektörü arasında güvensizlik ortamı doğmuştur. Alınan tedbirler ve yapılan uygulamalar sonucunda enflasyonun düşmesi ve faizlerin gerilemesi sonucu reel ve finans sektörü arasında güven bunalımı azalmıştır. Ancak piyasalarda istenilen canlılık halen sağlanamamıştır. Yine devlet borçlanma kağıtlarındaki yüksek kar oranlarının son ermesi sonucu bankalar başka gelir kaynaklarına yönelmiş özellikle gişe işlem ücretleri artmaya başlamıştır. Samsun TSO olarak her zaman serbest piyasa ekonomisi yanında yer aldık. Bu çerçevede her türlü mal ve hizmetin fiyatlarının serbestçe belirlenmesi temel ilkemizdir. Ancak başka yerde yapılması mümkün olmayan bankacılık hizmetleri gibi alternatif hizmet türlerinde yüksek düzeylerde ücretlerin talep edilmesi karşınında bu gibi sektörlerde ki fiyatlandırmalara belirli sınırlar getirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu çerçevede Oda olarak gerekli girişimler yapılacaktır. Odamız üyelerimize yönelik kredi imkanlarının artırılmasına yönelik çalışmaları da devam edecektir. Bu çerçevede bankalarla Odamız arasında yapılan kredi anlaşmalarına yenilerinin eklenmesi sağlanacaktır. Son olarak sektörde halen sürmekte olan sorunların giderilmesi için üyelerimizden gelen taleplerde göz önüne alınarak T.C. Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, BDDK Bankacılık Devlet Düzenleme Kurumu ve Türkiye Bankalar Birliği gibi kurumlar nezdin de girişimlerde bulunulacaktır. c. Girişimciliğin Önündeki Engellerin Ortadan Kaldırılması Ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Ülkemizde yatırım yapılması, işyeri kurulması, açılması önünde bürokratik formaliteler yıllardır dile getirilen bir konudur. Özellikle ekonomik kriz sonrası Türkiye de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) e bağlı çalışan komitelerden biri olan Odamızın da içinde yer aldığı Şirket Kuruluşları teknik komitesi bu konuda önemli kararlar almış ve bir çok bürokratik işlem azaltılmış olsa da bu konuda halen alınacak kararlar mevcuttur. Yatırımlarda işyeri açma girişimlerinde ve işletme geliştirme çalışmalarında üyelerimizin yasal zorunlulukları yerine getirmek için kamu kuruluşlarında yaşadıkları zorlukların giderilmesi, işlem karşılığı olarak alınan ve yasal dayanağı bulunmayan ücretlerin kaldırılması veya aşırı yüksek harç tutarlarının indirilmesi yönündeki Odamız girişimleri 2006 yılında da devam edecektir. Ayrıca Belediyelerin işyeri ruhsatlarını gelir kaynağı olarak görme anlayışının kaldırılması içinde gerekli çalışmalar yapılacaktır. 17

18 Diğer yandan Yabancı sermayeye yönelik önemli düzenlemeler 2003 yılında yapılmış ve yerli ile yabancı yatırımcılar arasında önemli bir fark kalmamış olsa da yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ndan çalışma izni alması noktasında çeşitli sıkıntılar halen devam etmektedir. Bu sıkıntıların giderilmesi noktasında Bakanlığa görüşlerimiz bildirilecektir. Girişimciliğin önündeki bir başka etkende girdi maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Yine ülkemizde üretim maliyetleri dünya ortalamasının üzerindedir. Bunun başlıca nedenleri yüksek oranlı dolaylı vergilerdir. Özellikle akaryakıt, doğalgaz, elektrik, su ve telefon ücretlerindeki çeşitli adlarla alınan vergiler maliyetleri suni olarak yükseltmektedir. Yine yukarda da değindiğimiz işletmelerden ilave alınan bazı ruhsat ve izin ücretleri, alınan belge ücretleri maliyetleri artırıcı etki yapmaktadır. Bu tür etkenler özellikle kayıtlı çalışan işletmelerin girdi maliyetlerini artırmakta, haksız rekabet yaratmakta, firmaların rekabet gücünü azaltmaktadır. Bu tür etkenler üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda tespit edilerek gereksiz fiyat artışlarına neden olanlarının önlenmesi yönünde gerekli girişimler yapılacaktır. d. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Fikri ve sınai mülkiyet hakları mevzuatı ile ilgili olarak üyelerimizin bilgilendirilmesi ve uygulama alanındaki sorunların giderilmesi yönündeki Odamız çalışmaları 2006 yılında da devam edecektir. Bu kapsamda; özellikle müzik alanında beş değişik Meslek Birliği nin yasadan ve yönetmeliklerden aldıkları yetkiyi iyi niyetle kullanmaları ve belirlenen tarifelerin uygun ve adil bir bedelle uygulanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. e. Taksitli Ve İndirimli Satışlar Hali hazırda, firmalarımız herhangi bir izne tabi olmaksızın indirimli satış kampanyaları başlatabilmekte, sürmekte olan bu uygulamalar ile haksız rekabet ortamı yaratılmaktadır. Sonuçta hem firmalar hem de tüketiciler mağdur olmaktadır. Bu nedenle önceliğimiz haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici haklarının korunması olarak ele alıp çalışmalarımıza bu perspektifte yön verilecektir. Genellikle tekstil ve ev tekstili, konfeksiyon ile ayakkabı sektöründe haksız rekabete neden olan, düzensiz disiplinsiz ucuz satış kampanyalarının denetlenerek, bu tip kampanyaların yılın belirlenen zamanlarında düzenlenebilmesi için Odalardan izin alınması zorunluluğunun yeniden gündeme getirilmesi gibi konularda ilgili meslek komitelerimizin katılımıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca büyük ölçekli firmaların finans ve ölçek güçleri ile sahip oldukları avantajla bankalarla anlaşarak kredi kartlarına bir yıla yakın uyguladıkları taksitli satışlar nedeniyle aynı avantaja sahip olmayan bireysel firmalara karşı olumsuz etkileri de değerlendirilecektir. Bu tür uygulamaların belirli bir disiplin altına alınması için üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır. f. Odamız Üyeleri İçin Fiyat Tarifeleri Hazırlanması 2005 Yılında yürürlüğe giren gimiş olan 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun 12. maddesi (ı) fıkrası; Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. hükmüne amirdir. 18

19 507 Sayılı yasa değişerek tarihinde kabul edilen 5362 Nolu yasa ile Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu adını almış olup azami fiyat tarifesi belirleme yetkisi 62 madde de düzenlenmiştir. Yıl içerisinde gelen talepler de dikkate alınarak, konu ile ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, üyelerimizce uygulanmak üzere fiyat tarifleri hazırlanacak ve bu tariflerin tam olarak uygulanması sağlanacaktır. g. Ticaret Borsaları ve Esnaf Odaları nın Uygulamalarının Takibi Ticaret Borsaları ve Esnaf Odaları ile Odamız arasındaki iyi niyetli ilişkiler bundan önce olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir. Bu kurumlarla İlimiz ekonomisinin gelişmesi için gerektiğinde ortak çalışmalar yapılacaktır. Eğer bu kurumlardan üyelerimize yönelik haksız uygulamalar oluşursa yine üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda bu uygulamaların çözümüne yönelik çalışmalar yapılacaktır. 2. MEVZUAT VE UYGULAMALARIN TAKİBİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR a. Mali Mevzuat Çalışmaları Odamızca her yıl olduğu gibi bu yılda kayıtdışı ekonominin önlenmesi amacıyla alınması gerekli tedbirler arasında yer alan verginin tabana yayılması ve vergi oranlarının düşürülmesi yönündeki çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca eğitim, sağlık ve temel gıda maddeleri başta olmak üzere birçok sektörde önemli sorunlar teşkil eden yüksek KDV ve ÖTV oranlarının makul düzeye indirilmesi ve sektörlerle ürünler arasında denge sağlanmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar nezdinde girişimlerimiz sürecektir. Yine son yıllarda çeşitli gerekçelerle konulan ve girdi maliyetlerini oldukça artıran özel işlem vergisi, özel iletişim vergisi, eğitime katkı payı vb. ek vergiler ve yükümlülüklerin kaldırılması, bunu mümkün olmaması halinde oranların düşürülmesi yönünde girişimlere devam edilecektir. b. Dış Ticaret Mevzuatı İhracat Mevzuatı Ülkemizde yaşanan her kriz sonrası bu krizleri aşmanın en önemli araçlardan biri olarak hep ihracat görülmüş ve bu dönemlerde ihracatta önemli artışlar yaşanmıştır. Özellikle 2004 senesinde rekorlar kıran ihracat rakamları 2005 yılında da bu rekorlarına devam etmiş ancak yılın son çeyreğinde ihracat artışında yavaşlama görülmüştür. Üyelerimiz içerisinde ihracat yapan veya bu potansiyele sahip firmalar bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2006 yılında da dış ticaretle ilgili bilgilerini ve deneyimlerini geliştirmeleri yapılacak çalışmalarla desteklenecektir. Yine üyelerimiz tarafından Odamıza bildirilen ihracat uygulamalarında yaşadıkları sorunların çözümlenmesi, ihracat performansı dolaysıyla ülke ihracatının artırılmasına yönelik alanlarda iyileştirilme yapılmasını amacıyla ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulacaktır. İhracat Mevzuatı ile ilgili güncel bilgiler üyelerimize ulaştırılacak, ayrıca Odamız web sayfasında yayınlanacaktır. 19

20 İthalat Mevzuatı Ülkemizin ithalat yapısı hammadde, ara ve sermaye malı ağırlıklı olup, üretimi ve ihracatı destekleyici niteliktedir. Türkiye nin AB ile 1995 yılında imzalayıp 1996 yılında uygulamaya giren Gümrük Birliği, birçok ülke ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları, ülkemizin iç ekonomik koşulları ithalat politikalarını ve uygulamalarını belirlemektedir. AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında uluslararası kurallar çerçevesinde uygulanmakta olan dış ticaret ile ilgili mevzuat düzenlemelerinde; özel sektör bakış açısının yansıtıldığı gerekli öneri ve görüşler ilgili mercilere iletilecektir. Üyelerimizin ve tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesi açısından; özellikle, Çin başta olmak üzere Uzakdoğu menşeli ürünlerin dampingli ithalatının önlenmesi, standart ve kalite kontrollerinde etkinliğin artırılması, bakım onarım ve yedek parça hizmetlerinin sağlanması yönünde ve üyelerimizden gelen öneriler doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir. Öte yandan gerek mevzuattan gerekse uygulamalardan kaynaklanan ve üyelerimizi olumsuz yönde etkileyen ithalata ilişkin diğer sorunlar takip edilerek ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulacaktır. Serbest Bölgeler Ülkemizdeki serbest bölgelerin kuruluş amacı milletlerarası piyasalar hedeflenerek uluslar arası ticaretin bir engeli durumunda bulunan gümrük vergilerinin alınmaması sureti ile, firmaların milletlerarası piyasalarda iş yapmalarına yardımcı olmak ve yabancı kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Bu açıdan Samsun Serbest Bölgesi faaliyetlerinin istenilen düzeye ulaşamadığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Bunda önemli etkenlerden biride Samsun Serbest Bölgesindeki altyapıdaki bazı eksikliklerdir. Bu çerçevede Odamız bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2006 yılında da Samsun Serbest Bölgesindeki altyapı eksikliklerinin giderilmesi için ilgili merciler nezdinde girişimlerine devam edecektir. Ayrıca Türkiye de Serbest Bölgelerin Ülke ekonomisine yaptığı katkı ve kolaylıklar dikkate alınarak uygulamada istikrarın ve devamlılığın sağlanması için son dönemde serbest bölgeler mevzuatında bu bölgelerin avantajlarını kaldırmaya yönelik mevzuat değişikliklerinin yapılmaması noktasındaki Odamız çalışmaları 2006 yılında da devam edecektir. Dış Ticarette Standardizasyon İnsan sağlığı ve çevre açısından tehlike arz eden ürünlerin üretimi ve ithalatın engellenmesine yönelik standardizasyon uygulamalarına her zaman destek veren Odamız, üyelerini de yaptığı bilgilendirme toplantıları ve duyurularla bilinçlendirmektedir. Bu çerçevede bundan sonra özellikle AB Müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde oluşturulacak yeni mevzuatın üyelerimizi mağdur etmeyecek şekilde oluşturulması yönündeki çalışmalarımız devam edecektir. c. Gümrük mevzuatı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğine yönelik mevzuat çalışmalarının yanı sıra uygulamalardan kaynaklanan sorunlar ile ilgili üyelerimizden gelen şikayetler paralelinde resmi kurumlar nezdinde girişimlere 2006 yılında da devam edilecektir. 20

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI İLLER BANKASI GENEL TANITIMI 11 Haziran 1933 tarihinde 15 milyon TL sermaye ile Belediyeler Bankası adı ile kurulmuştur. 13 Haziran 1945 tarihinde faaliyet alanı genişletilerek İller Bankası na dönüşmüştür.

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar

Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar sunulmuştur. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İLE İLLERİMİZ SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kırıkkale Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 2012 YILI FAALİYETLERİ 15 Adet tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. 5 adet Ar- Ge

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler KOSGEB Yeni Kredi Protokollerini Hayata Geçirdi Ahmet KARAYİĞİT Ülkemizde KOBİ lere yönelik destek veren en büyük kuruluş, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bağlı olarak faaliyet gösteren Küçük ve Orta

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 31 Ocak 2014 Cuma 1/31/2014 1 KOBİ TANIMI VE DESTEKLENEN SEKTÖRLER Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Yıllık net satış hasılatı

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI 24 AĞUSTOS 2016 4691 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 2/39 1 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde gerçekleştirilen yazılım

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2009 Yılı Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2009-2010 Yılı 12 Aralık 2009 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (0286) 2180452 Faks: (0286) 2180451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

İTHİB YK SUNUMU 20 Eylül, Prof Dr. Ümit Özlale İTHİB Danışmanı

İTHİB YK SUNUMU 20 Eylül, Prof Dr. Ümit Özlale İTHİB Danışmanı İTHİB YK SUNUMU 20 Eylül, 2016 Prof Dr. Ümit Özlale İTHİB Danışmanı GSYH açıklandı: En büyük katkı yine tüketim ve kamudan Dolar bazında milli gelir 708,6 milyar dolar olurken, kişi başı milli gelir 9

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Haziran/2017 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama:

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama: ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Z & S Yenilenebilir Enerji Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar: Zeki KÜÇÜKYARMA, Yönetim / Ekip: Zeki KÜÇÜKYARMA / Genel Müdür Stephan RİNDİSBACKER / Avrupa Temsilcisi Ufuk UĞUR

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017) 2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ Zafer YÜKSELER (19 Haziran 2017) TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme hızını yüzde 5 olarak açıklamıştır. Büyüme hızı, piyasa beklentileri olan

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI Haluk ERDEM BDO DENET 19 Ocak 2017 Sayfa1/17 Son zamanlarda yaşanan işsizlik artışı, cari açık vb. nedenlerle yatırımlara sağlanan teşviklere önemli ilaveler

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı