1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ"

Transkript

1 GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında yüzde 1,6 oranında büyüyeceği, büyüme hızının 2006 yılında yüzde 2,1 e yükseleceği tahmin edilmektedir. Çin ve Hindistan ın öncülük ettiği gelişmekte olan Asya ekonomileri yüksek oranlı büyümelerini devam ettirmektedirler yılında yüzde 9 büyümesi beklenen Çin in 2006 yılında yüzde 8,2 büyüyeceği tahmin edilirken, Hindistan ın 2005 yılında yüzde 7,1 olarak gerçekleşmesi beklenen büyüme hızının 2006 yılında yüzde 6,3 e gerilemesi öngörülmektedir. Dünyada 2005 yılında toplam 10,2 trilyon dolar mal ihracatı gerçekleşmesi beklenirken, 2006 yılında bu rakamın 11 trilyon dolara yükseleceği öngörülmektedir. Türkiye nin 2005 yılında gerçekleşmesi beklenen toplam ihracatı dünya ihracatının binde 7,1 ine tekabül ederken, 2006 yılında bu oranın binde 7,2 ye çıkarılması hedeflenmektedir. Özellikle Çin in global ekonomiye eklemlenmesiyle yaşanan canlanmaya paralel olarak 2004 yılında yüzde 10,3 artan dünya mal ve hizmet ticaret hacminin, 2005 yılında yüzde 7 artacağı tahmin edilmektedir yılında ise, dünya mal ve hizmet ticareti hacminin yüzde 7,4 oranında büyümesi öngörülmektedir. Türkiye nin en önemli ihraç pazarı konumunda olan euro bölgesinin mal ve hizmet ithalat hacminin 2005 yılında yüzde 4,1, 2006 yılında ise yüzde 5,3 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Global likidite bolluğu ve dünya ticaret hacmindeki artış, ülkemizin dış ticaretinin 2004 yılında rekor düzeyde artmasının ardında yatan önemli bir dışsal faktör olmuştur yılında Türkiye de ve dünyada gerçekleşen ihracat ve ithalat artışlarında fiyat hareketlerinin önemli bir etkisi vardır yılında azalmaya başlayan fiyat etkisinin, 2006 yılında büyük ölçüde zayıflaması öngörülmektedir yılında yakıt dışı başlıca malların dolar cinsinden dünya fiyatlarında yüzde 18,5 artış gerçekleşirken, 2005 yılında bu artış oranının yüzde 8,6 ya gerileyeceği tahmin edilmektedir yılında ise, özellikle doların değer kazanması neticesi yakıt dışı başlıca malların dolar cinsinden fiyatlarının yüzde 2,1 oranında düşmesi öngörülmektedir. Buna karşın bu malların euro cinsinden fiyatlarının binde 8 artacağı tahmin edilmektedir yılında dünya ihracat fiyatlarında yüzde 6 artış gerçekleşmesi beklenirken, 2006 yılı için binde 5 lik bir fiyat artışı öngörülmektedir. Petrol fiyatlarının, 2005 yılında yüzde 43,6, 2006 yılında ise yüzde 13,9 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Böylece, 2005 yılı ortalaması 54,2 dolar olan ham petrolün varil fiyatının, 2006 yılında ortalama 61,8 dolara çıkması beklenmektedir yılında yakıt dışı başlıca malların dolar cinsinden dünya fiyatlarında yüzde 18,5 artış gerçekleşirken, 2005 yılında bu artış oranının yüzde 8,6 ya gerileyeceği tahmin edilmektedir yılında ise, özellikle doların değer kazanması neticesi yakıt dışı başlıca malların dolar cinsinden fiyatlarının yüzde 2,1 oranında düşmesi öngörülmektedir. Buna karşın bu malların euro cinsinden fiyatlarının binde 8 artacağı tahmin edilmektedir yılında dünya ihracat fiyatlarında yüzde 6 artış gerçekleşmesi beklenirken, 2006 yılı için binde 5 lik bir fiyat artışı öngörülmektedir. Petrol fiyatlarının, 2005 yılında yüzde 43,6, 2006 yılında ise yüzde 13,9 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Böylece, 2005 yılı ortalaması 54,2 dolar olan ham petrolün varil fiyatının, 2006 yılında ortalama 61,8 dolara çıkması beklenmektedir. 1

2 b. Türkiye Ekonomisi 2006 Yılı Öngörüleri Türkiye ekonomisi 2002 yılının ilk çeyreğinden itibaren kesintisiz bir büyüme dönemine girmiş ve döneminde GSMH reel olarak yıllık ortalama yüzde 7,9 oranında artmıştır yılı büyüme gelişmeleri de dikkate alındığında, GSMH büyüme hızının 2001 yılından itibaren uzun yıllar ortalama büyüme hızından oldukça yüksek seyrettiği ortaya çıkmaktadır yılında da ekonomideki büyüme eğiliminin devam ederek, GSYİH ve GSMH nın yüzde 5 oranında artması öngörülmektedir. Bir taraftan ekonomik programın uygulanmasında kaydedilen başarı, diğer taraftan Türkiye nin AB ile üyelik müzakerelerine başlaması, büyüme hedefini destekleyen iki önemli çıpa olarak ortaya çıkmaktadır. Kamu maliyesinde ve faiz oranlarındaki olumlu gelişmelerin ve enflasyondaki düşüş trendinin sürmesi, özelleştirme ve yapısal reformlardaki ilerlemelerin devam etmesi, 2006 yılında da GSMH büyümesinin sürmesinde belirleyici olacaktır yılında tarım sektörü katma değeri artış oranının, uzun yıllar ortalamasının biraz üzerinde, yüzde 1,5 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Sanayi üretiminde ise 2006 yılında yüzde 5,1 oranında katma değer artışı olacağı tahmin edilmektedir. Önceki yıllarda özel sabit sermaye yatırımlarında kaydedilen yüksek oranlı artıştan kaynaklanan üretim kapasitesindeki artışlar ve imalat sanayi ihracatının sağlam bir baza ulaşması, sanayi üretimini destekleyici faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Verimlilik artışında son yıllarda sağlanan iyileşmeler de sanayi üretimindeki artışın devam etmesini destekleyecektir. Hizmetler sektörü katma değerinin 2006 yılında yüzde 5,7 oranında artması beklenmektedir. Hizmetler sektörü alt sektörler itibarıyla incelendiğinde, inşaat sektörünün hizmetler sektörü içerisindeki payının 1987 yılında yüzde 13 olan seviyesinden 2004 yılında, yüzde 5,5 lere gerilediği gözlenmektedir. Reel kredi hacminin genişlemesi, ipoteğe dayalı konut finansmanı sisteminin uygulamaya konulması ve faizlerin daha düşük seviyelere gerilemesiyle birlikte inşaat sektöründe orta vadeli bir büyüme trendi beklentisiyle 2006 yılında inşaat sektörü katma değerinin yüzde 20 civarında artacağı tahmin edilmektedir. İnşaat sektörü katma değerindeki artışın, ticaret ve ulaştırma gibi diğer sektörlerin büyümesini de olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir yılında turizm sektöründeki canlılığın devam etmesi ticaret sektörü katma değerindeki artışı destekleyecektir. Bu tahminler çerçevesinde, 2006 yılında yüzde 5 oranındaki GSMH büyümesine, tarım sektörü katkısının 0,2 puan, sanayi sektörü katkısının 1,5 puan, hizmetler sektörü katkısının ise 3,3 puan olması beklenmektedir. Sektörel paylar itibarıyla, 2006 yılında tarım sektörünün GSYİH içindeki payının bir önceki yıla göre düşeceği, hizmetler sektörünün payının artacağı, sanayi sektörünün payının ise aynı kalacağı tahmin edilmektedir. Bu gelişmelerle birlikte dünya ekonomisindeki büyümenin öngörülenden daha az gerçekleşmesi ve petrol fiyatlarındaki artış eğiliminin devam etmesi, 2006 yılı için öngörülen yüzde 5 lik büyüme hızına ulaşılmasında karşılaşılabilecek muhtemel dışsal riskler olarak ön plana çıkmaktadır yılında, öngörülen büyüme ve yatırım artışlarına bağlı olarak önemli sayıda iş imkânlarının yaratılması ve istihdamın yaklaşık 450 bin kişi artması beklenmektedir. Ancak, işgücüne katılım oranındaki yükselme ve sivil işgücündeki artış neticesinde işsizlik oranının 2005 yılı seviyesinde kalacağı tahmin edilmektedir yılında toplam yurt içi talebin yüzde 4,9 oranında artması ve dış dengenin GSMH büyümesine katkısının negatif 0,1 puan olması sonucunda GSMH nın yüzde 5 oranında artması beklenmektedir yılında toplam yurt içi talepteki artışın özel kesim tüketim ve yatırım harcamalarından kaynaklanacağı tahmin edilmektedir. Nitekim, bu dönemde özel tüketim harcamalarında yüzde 4,1, özel 2

3 sabit sermaye yatırımlarında ise yüzde 10 oranında bir artış beklenmektedir yılında kamu tüketiminin yüzde 5,2, kamu sabit sermaye yatırımlarının ise yüzde 4,6 oranında artması beklenmektedir. Bu gelişmeler neticesinde 2006 yılında, toplam sabit sermaye yatırımlarındaki reel artış hızının yüzde 8,7 olması, cari fiyatlarla toplam sabit sermaye yatırımlarının GSMH içindeki payının ise bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 21 e yükselmesi beklenmektedir. Kamu harcanabilir gelirinin GSMH'ya oranındaki artış eğiliminin 2006 yılında da devam etmesi ve bir önceki yıla göre 1 puan artarak yüzde 15,4 e yükselmesi öngörülmüştür. Bu gelişmenin büyük ölçüde faiz ödemelerindeki düşüşün sürmesiyle sağlanması beklenmektedir yılında kamu tasarruflarındaki iyileşmenin devam etmesi neticesinde kamu tasarruf yatırım açığının azalacağı tahmin edilmektedir yılında kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının reel olarak yüzde 4,6 oranında artması öngörülmektedir. Kamu sabit sermaye yatırımlarının yüzde 41,8'inin genel ve katma bütçeli kuruluşlar, yüzde 36'sının mahalli idareler, yüzde 12 sinin KİT ler, yüzde 5,9 unun özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 2,4'ünün İller Bankası, yüzde 1,8'inin döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir yılında kamu kesimi sabit sermaye yatırımları içinde, 2005 yılına göre madencilik, sağlık ve diğer hizmetler sektörlerinin paylarının artması, tarım, imalat, enerji, konut ve eğitim sektörlerinin paylarının azalması, ulaştırma ve turizm sektörlerinin paylarında ise önemli bir değişikliğin olmaması öngörülmektedir yılında özel kesim sabit sermaye yatırımları içinde konut sektörünün payının artacağı, enerji ve diğer hizmetler sektörlerinin paylarının azalacağı ve geri kalan sektörlerin paylarının ise 2005 yılı ile aynı düzeyde kalacağı tahmin edilmektedir. Dünya petrol fiyatlarında yaşanan bu artışların sonucu, 2005 yılında Türkiye nin petrol ithalatının ortalama varil fiyatının 51,2 dolar olarak gerçekleşeceği, 2006 yılında ise 58,3 dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. Yılın son ayında olağandışı bir gelişme olmadığı taktir de, 2005 yılı sonunda enflasyonun hedefin altında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Merkez Bankası bünyesinde yapılan orta vadeli tahminler; petrol fiyatlarının 2006 yılında bugünkü seviyesinin biraz altında kaldığı, uluslararası likidite koşullarında önemli bir değişim olmadığı, maliye politikasının yıl sonu hedefi ile uyumlu olarak yürütüldüğü ve para politikasının temkinli durusunu sürdürdüğü temel varsayımlar altında, 2006 yıl sonu enflasyonunun yüzde 5 olarak belirlenmiş olan hedefe yakın gerçekleşeceği yönündedir. Burada altı çizilmesi gereken nokta, enflasyon hedefine ulaşılabilmesi için, para politikasının temkinli durusunu devam ettirmek durumunda olduğudur. Bugünkü bilgiler ışığında, orta dönemde kısa vadeli faizlerin yukarı çıkma olasılığının aşağı inme ya da sabit kalma olasılığına kıyasla daha az olduğu, ancak kısa dönemde sabit kalma olasılığının güçlendiği ifade edilebilir. Enflasyonun ana eğiliminin orta vadeli hedeflerin gerektirdiği düzeyin üzerinde seyretmesi, talep koşullarının enflasyondaki düşüş sürecine verdiği desteğin geçtiğimiz üç yıla kıyasla azalmış olması, hizmet enflasyonundaki katılık ile uluslararası likidite koşullarına ve petrol fiyatlarına dair belirsizlikler söz konusu yön hakkındaki ifadenin netliğini engellemektedir. 2. SAMSUN EKONOMİSİ VE SAMSUN TSO Samsun, hem coğrafi ve stratejik konumu itibariyle hem de ekonomik ve sosyal yönü ile bölgesinin en önemli ve büyük ilidir. Samsun, Rusya, Kafkaslar ve Orta Asya ya açılan kapısı ve Avrasya enerji coğrafyasında önemli bir kavşak noktası konumundadır. Tarımsal potansiyel bakımından Çukurova dan sonra Türkiye nin en zengin Ovaları İlimizde bulunmaktadır. 3

4 Samsun Kara-Deniz-Hava ve demir yolu ulaşım altyapısına sahiptir. Uluslar arası havaalanı, Limanı, serbest bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri mevcuttur. İlimiz Enerji ve haberleşme sektörleri itibariyle yeni yatırımlar için yeterli kapasite ve altyapıya sahiptir. Samsun Kalkınmada Öncelikli Yöre (KÖY) kapsamındadır Sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 2.maddesi (b) bendine göre bedelsiz arsa ve arazi temini teşvikinden yararlanmaktadır. Bu kapsamda Altyapısı tamamlanmış olan Kavak Organize Sanayi Bölgesinde 25 adet parselde toplam 150,000 M², Bafra Organize Sanayi Bölgesinde 60 adet parselde toplam 400,000 m² sanayi parseli bedelsiz olarak tahsis edilmeye hazır durumdadır. İlimizde KOSGEB İşletme geliştirme Müdürlüğü ve Laboratuarı Merkez Organize Sanayi Bölgesinde 1990 yılından beri etkin bir şekilde hizmet vermektedir. KOSGEB destekleri yönetmeliğinde yer alan teşvikler yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. KOSGEB-Üniversite-Samsun Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile kurulan TEKMER (Teknoloji Geliştirme Merkezi) çok yakında üniversite merkez kampusündeki yeni binasında hizmete başlayacaktır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) İl Temsilciliği etkin bir şekilde ilimizde faaliyetlerini sürdürmektedir. Samsun 81 il arasında, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003) na göre Sosyo-Ekonomik Gelişmişlikte 32. sırada (1996 yılı çalışmasında 35. sıra da bulunmaktadır.), imalat sanayinde 28. sırada, sağlık sektöründe 21. sırada, eğitim sektöründe 32. sırada yer almaktadır. Üçüncü derecede gelişmiş iller grubunda bulunan İlimizin GSYİH ya katkısı %1.4 dür. 30,000 öğrencisi, 115 i profesör olmak üzere yüzlerce öğretim görevlisinin hizmet verdiği, 14 fakülte, 19 yüksekokul ve 4 enstitüye sahip Ondokuz Mayıs Üniversitesi, bölgemize bilimsel ve ekonomik katkılar sağlamaktadır. İlimizde eğitim kalitesi yüksek, 38 adet meslek lisesi, yatırımcının ara eleman ihtiyacını karşılayacak kalitede eğitim vermektedir. Samsun yukarıda da belirtildiği gibi Sağlık sektöründe gelişmiş ve bölgesinde merkez konumundadır. Bu sektörde ilimiz hem Karadeniz bölgesi hem de Türkiye geneli dikkate alındığında gelişmiş bir altyapıya sahiptir. İlimizde 37 adedi merkezde olmak üzere toplam 67 adet banka şubesi ve 4 adet de katılım bankası şubesi mevcuttur. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre 2004 yılında ilimiz, 1,102 Milyon $ lık mevduat ile 17. sırada, yine 2004 yılında kullandırılan 505 milyon $ kredi ile 16. sırada yer almıştır. İlimizde şehir merkezindeki konutlarda ve Organize Sanayi Bölgesinde doğalgaz mevcut ve kullanımdadır. İldeki Kamu kuruluşları, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve yerel yönetimler yeni yatırımlara sıcak bakmakta ve yatırımın gerçekleşmesi aşamasında destek olmaktadırlar. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar; dünya ile bütünleşen bir Türkiye amacıyla ülke menfaatlerini daima ön planda tutarak Samsun un yukarıda saymış olduğumuz sosyo-ekonomik potansiyelinin gelişmesine yönelik ve Kalite Politikamız çerçevesinde çalışmalar içerisinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. 4

5 I. PROJELER 1. SAMSUN RAFİNERİSİ PROJESİ Samsun TSO olarak 1999 yılında yaptığımız çalışmada, ülkemizin rafinaj sektörü incelenerek ham petrolün stoklamasından başlayan sürecin üretim-tüketim dengesi, rafineri kapasitesi, kullanım oranı, petrol ürünleri ithalat-ihracat verilerinin değerlendirmesi yapılarak bir rapor hazırlanmıştır. Bu çalışmadan ortaya çıkan sonuç; rafinaj sektöründe yıllık asgari 5 milyon ton kapasiteli ve dönüşüm ünitelerine sahip bir rafinerinin süratle devreye alınmasının gerekliliğidir. Bu kapasitede bir rafinerinin kurulacağı bölge verimlilik ve rasyonellik göz önüne alındığında Karadeniz Bölgesi, il ise coğrafi ve stratejik konumu itibariyle SAMSUN olmalıdır. Oda olarak yapmış olduğumuz çalışmayı rapor haline getirerek Eylül 1999 tarihinde Samsun ve Türkiye gündemine sunduk. Raporumuzda yer alan Türkiye nin ikibinli yıllarda acilen bir rafineriye ihtiyacı olduğu yönündeki tespitimizin ve çalışmamızın doğruluğu 2000 yılında açıklanan 8. Beş Yıllık Kalkınma Planında ortaya çıkmış, yılları arasında uygulanacak bu planda Türkiye nin acilen bir rafineriyi devreye alması gerektiği karar altına alınmıştır. Yine tarih, (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 697 Sayılı TBMM tarafından kabul edilen Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık ( ) Kalkınma Palanının onaylandığına İlişkin Karar ın 1150 inci ve 1151 inci paragrafları ile tarih, (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2001 Yılı Programı 17 Ekim 2000 Gün ve Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 14 Ekim 2000 Gün ve 2000/1400 Sayılı 2001 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı kararının 182. sayfasının ikinci paragrafında Rafineri kurulması yönünde yer alan ifadeler çalışma ve gayretlerimizi biraz daha artırmıştır. Hazar petrollerinin Türkiye üzerinden dünya pazarlarına sunulması, boğaz tanker trafiğinin azaltılması amacıyla anlaşma taslağı taraflarca 1997 yılında parafe edilen ve İtalyan ENI Grubuyla Çalık grubu arasında yapım antlaşması bu ay imzalanan Samsun Ceyhan Hampetrol Boru Hattı projesi Samsun un ülkemizin ihtiyacı olan Rafinerinin doğru adresi olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Günlük bir milyon varil taşıma kapasiteli petrol boru hattı ile Samsun da kurulacak olan rafinerinin entegrasyonu sağlandığı zaman bu hattan sağlanacak hampetrol ile rafinerinin rantabilitesi artacaktır. Samsun a malolmuş ve Samsun Halkının haklı beklentisi olan Samsun Rafinerisi Projesi nin gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır. Gerçekleşen Çalışmalar: Hazırlanan Rafineri Raporu dönemin başta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri ile Samsun Milletvekillerine ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilerek destekleri alınmıştır. Samsun Rafinerisi projesinin gerçekleşmesi ve stratejik ÇED Raporunun hazırlanması için İstanbul Teknik Üniversitesi ile işbirliğine gidilmiş ve 28 Nisan 2000 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi nde projenin yer seçimi ve ÇED Raporunun hazırlanması ile ilgili ilk toplantı yapılmıştır. Toplantı sonucunda dönemin Rektörü Prof.Dr. Gülsün Sağlamer başkanlığında konuyla ilgili 5

6 fakültelerin dekan ve öğretim üyelerinden oluşturulacak heyetin çalışmalar yapması yönünde karar alınmıştır. 21 Eylül 2000 tarihinde yine İstanbul da İTÜ Rektörü Sayın Sağlamer başkanlığında konuyla ilgili fakültelerin dekan ve öğretim üyelerinden oluşan bir heyetle ikinci bir toplantı düzenlenmiş, toplantıda bu sektörde uluslararası bilgi birikimi ve tecrübesi olan GAMA firması yetkilileri ile bir araya gelinmiştir. Firma üst düzey yetkilileri projeyi prensip olarak doğru bularak bir ön rapor hazırlanmasını üstlenmişlerdir. 9 Ekim 2000 tarihinde GAMA yetkililerinin yapmış olduğu ön çalışma neticesinde 5 milyon ton/yıl kapasiteli rafineri tesisinin yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alanda ancak kurulabileceği belirtilmiştir ve bundan sonra yapılacak çalışmalar rafinerinin yer seçimi neticesinde deniz kenarında veya daha içerde bir bölgede kurulacağının tespiti sonrasında detaylandırılabileceği ifade edilmiştir. 18 Ekim 2000 tarihinde Odamızın davetlisi olarak Samsun u ziyaret eden dönemin ABD Büyükelçisi Sayın W. Robert Pearson a projemiz hakkında bilgi verilmiş ve Rafineri konusunda büyük sermaye ve bilgi birikimine sahip ABD şirketlerinin ilgisinin bu projeye çekilmesi yönünde işbirliği yapılması için ortak karar alınmıştır. Ancak yaşanan Ekonomik kriz neticesi ülkemizdeki yabancı sermaye yatırımlarının durması bu alınan işbirliği kararının gerçekleşmesini olumsuz etkilemiştir. Bayındırlık İskan Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılan, 1/ Samsun Çevre Düzeni Planı nda Samsun Rafinerisinin yer tespit çalışmaları Odamızın katkılarıyla devam etmektedir Salı günü Odamızı ziyaret dönemin ABD Ankara Büyükelçisi Sayın Eric S. Edelman a yine projemiz hakkında bilgileri verilmiş ve yatırım davetinde bulunulmuştur. Aralık 2004 tarihinde ülkemizi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Sayın Viladimir Putin in katılımıyla gerçekleşen Türk-Rus İş Forumu Toplantısı nda Tobb Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu nun gündeme getirdiği ve Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan a arz edilen samsun rafinerisi projemiz uluslar arası düzeyde de destek bulmuştur. 17 Kasım 2005 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Sayın Viladimir Putin, İtalya Başbakanı Sayın Silvio Berlusconi ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın katılımıyla Samsun da yapılan Mavi Akım Projesinin Resmi açılış töreninde revize ederek hazırlamış olduğumuz Rafineri Projemize yabancı sermaye bulma noktasında liderlere tekrar sunulmuştur. Hedeflenen Çalışmalar: Önümüzdeki dönem içerisinde Samsun Rafinerisi Projesinin gerçekleştirilmesi yönünde her platformda kamuoyu oluşturulması çalışmalarımız devam edecektir. Özellikle böyle büyük bir yatırımın yerli sermaye ile yapılmasının güç olduğu göz önüne alınarak yabancı sermeye bulunması yönündeki girişimlerimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir. 2. TEKMER SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB Başkanlığı arasında tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile Duvarsız Teknoloji İnkübatörü kurulmuştur. Amaç; Bilgi ve Teknoloji Yönelimli Yeni Firmaların Kurulması, Desteklenmesi, Geliştirilmesi Mevcut Küçük İşletmelerin AR-GE Projelerinin Desteklenmesi Üniversite, Kamu ve Özel Sektör AR-GE Kurumları İle KOS İşletmeleri İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi 6

7 TEKMER den Hizmet Alan Küçük İşletmelerin Pazarlama ve Finansman Temini Yönünde Uygun Araçlara Yönlendirilmesi, Küçük İşletmelerin Kendi İş Ortamlarında geliştirdikleri Patent/Marka/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Gibi Fikri ve Sınai Mülkiyet Kapsamındaki Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi, İzlenmesi ve Ticari Alanlara Yönlendirilmesi Küçük İşletme AR-GE Faaliyetlerinin Bir Veri Tabanı Haline Getirilerek İnternet Ortamında İlgili Taraflara Duyurulmasına Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi TEKNO-NET Bilgi Ağının Küçük İşletmelere Uygulanması ve İzlenmesi KOSGEB; projesi kabul görmüş KOBİ lere TEKMER de; Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz destek programları uygulanmaktadır. Gerçekleşen Çalışmalar Duvarsız Teknoloji İnkübatörü kurulduktan ve kurullar oluşturulduktan sonra öncelikle tanıtılması amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla Ondokuz Mayıs Üniversitesinin çeşitli bölümlerine tanıtıcı sunuşlar yapılmış, çeşitli radyo programları, gazete ve dergi haberleri yapılarak Duvarsız Teknoloji İnkübatörü anlatılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede Samsun Duvarsız Teknoloji İnkübatörü ne bugüne kadar; 44 proje destek için başvuruda bulunmuş, 22 proje destek almaya değer bulunmuş. 8 adet proje başvurusu geriye çekilmiş, 14 proje desteklenmeye devam ediyor diğer projeler reddedilmiştir. Bu projelerin sektörel dağılımı aşağıdaki gibidir. 5 adet yazılım 2 adet elektrik 3 adet malzeme teknolojileri 1 adet kimya 1 adet agro teknoloji 1 adet savunma sanayi 1 adet makine imalat sanayi Destek almaya hak kazanan 14 proje için firmalara geri dönüşümlü destek kapsamında TL, geri dönüşümsüz destek kapsamında ise TL ödeme yapılmıştır tarihinde yapılan protokolün 11. maddesi gereği Duvarsız İnkübatör uygulamasının aşağıdaki gerekçeler göz önüne alınarak TEKMER Teknoloji Geliştirme Merkezine dönüştürülmesi için tarihinde Yapılan Danışma Kurulu toplantısında karar verilmiştir. Alınan karar çerçevesinde; KOSGEB Samsun Kügem Müdürlüğü hizmet binasında DTİ firmalarının yararlanması için ayrılan ofislerde firmaların AR-GE amaçlı yapacakları çalışmalar için kullanacakları ekipmanların 7

8 kurulmasına çok uygun olamaması, firmaların bu ofislerden sadece mesai saati içinde yararlanabilir olması ve Üniversiteye uzak olmasından dolayı yeterli danışmanlık hizmetlerden faydalanamaması, TEKNOPARK uygulamasına geçisin hedeflenmesi nedeniyle kurulacak olan TEKMER in bu hedefe geçiş için çok büyük destek ve avantaj olacağı, Teknoloji Merkezi için çok önemli bir unsur olan Mühendislik Fakültesinin 3 yıl öncesine göre gerek öğretim üyesi gerekse laboratuar olarak çok daha gelişmiş olması, Sanayicinin 24 saat Üniversiteye girme ve bağımsız olarak TEKMER binası içinde çalışma imkanının bulunması ve dış güvenliğin 24 saat Üniversite güvenliği tarafından sağlanması, Üniversite kapsamında Merkez Araştırma Laboratuarlarının kurulma aşamasında olması ve TEKMER firmalarının Merkez Laboratuarla birlikte diğer laboratuarlardan da yararlanma imkanının sağlanacağı böylece firmalara sağlanacak AR-GE amaçlı malzeme ve techizat konusunda Devlet kaynaklarından daha olumlu yönde kullanma imkanının yaratılacağı, Yerli ve yabancı birçok kaynak kitaba sahip olan ve dergilere abone olan Üniversite kütüphanesinin firmalar tarafından daha etkin ve hızlı kullanılabilir olacağı, Gerek İl deki Tıbbi Cihaz üretiminin gerekse Üniversitenin Tıp Fakültesinin gelişmiş olması nedeniyle bu konudaki AR-GE faaliyetlerinin daha çok artmasının sağlanabileceği ve bu sektörde Samsun İlinin dış pazarda lider olmasının sağlanabileceği, Öğretim Üyelerinin lojmanlarının kampus içinde olmasından dolayı verilecek olan danışmanlık hizmetlerinin mesai dışındada çok rahat yapılabileceği, Üniversite tarafından tahsisi yapılan TEKMER binasının, Üniversite içinde yer alan otele yakın olması dolayısıyla 24 saat konaklama, yemek ve diğer sosyal imkanlara ulaşma olanağının sağlanacağı, Kurulacak olan TEKMER in üniversitede hazırlanan tezlerin sanayiye yönelik olarak hazırlanmasında bir adım olacağı ve bu tez sahiplerinin İl e girişimci kazandırılmasının hızlanacağının düşünülmesi, Argümanlarını göz önüne alınarak Duvarsız teknoloji İnkübatörünün TEKMER e dönüşümünün sağlanması için Ondokuz Mayıs Üniversite tarafından 900 m 2 zemin, 445 m 2 galeri kat olmak üzere ayrı bir bina tahsis edilmiştir. Bina tahsisi çalışmaları için Mayıs 2003 tarihinde KOSGEB Başkanı Sayın Erkan GÜRKAN, Başkan Vekili Sayın Bayram MECİT, Diğer Kosgeb yetkilileri ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Sayın Ferit BERNAY, Rektör Yardımcıları ve Odamız Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin katılımı ile Üniversite de bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda alınan kararlar ve sonrasında yapılan görüşmeler sonucu bu binanın TEKMER e tahsis edilmesi ve Samsun TEKMER in kurulması amacıyla tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi, KOSGEB ve Odamız arasında protokol imzalanmıştır. Samsun TEKMER de Hedeflenen Çalışmalar: Tahsis edilen bina içerisinde yapılan protokol gereği; 3 Ofis ve 20 işliğin yapımı, Ofis ve işliklerin iç tefrişi, bilgisayar ve teknolojik donanım gibi harcamalar Odamızca yapılacak ve işletmelerin hizmetine sunulacaktır. 3. SAMSUN İHTİSAS FUARI Samsun ve bölgesindeki sanayi ve ticaret potansiyeli oldukça yüksektir. İlimizi, sanayimizi ve ürünlerimizi tüm dünyaya tanıtmamızdaki en büyük eksikliğimiz bir ticaret merkezinin olmamasıdır. Dünyada olduğu gibi Türkiye de de Dünya Ticaret Merkezi hüviyetiyle bu tür merkezler oluşmuştur. 8

9 Uluslararası Samsun Fuarı yerine ihtisas fuarlarının organize edilmesi fikrini ilk defa Samsun Ticaret ve Sanayi Odası gündeme getirilmiştir. Ancak ekonomide yaşanan konjonktürel değişimler ve krizler neticesi bugüne kadar ihtisas fuarları projesi gerçekleşememiştir. Samsun için ihtisas fuarı şu an itibariyle kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu fuar sayesinde İlimizin, sanayimizin, işletmelerimizin ve ürünlerimizin tanıtım ve pazarlama imkânını yakalayabilecekleri fırsatlar ortaya çıkacaktır. Dünya ticaret merkezi Samsun için şu an itibariyle iyi irdelenmesi gereken bir projedir. Dünyada bulunan 220 civarında dünya ticaret merkezinden bir tanesi de İstanbul Dünya Ticaret Merkezi dir. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi bile mevcut haliyle tam anlamıyla bir dünya ticaret merkezi olma özelliğine haiz değildir. Dünya ticaret merkezlerinin dört kuruluş gayesi vardır. Bunlardan ilki, merkezde ticaretin yapılmasıdır. Ancak 20 yıl öncesine hitap eden bu amaç internetin ticari hayata girmesiyle önemini yitirmiştir. İkinci özelliği merkez bünyesinde ticari ofislerin yer alması ve ticari bağlantıların bu ofislerde gerçekleştirilmesidir. Üçüncü özellik ise merkez bünyesinde konaklama hizmetini verecek olan otel hizmetlerinin olmasıdır. Son ve en önemli özellik ise ticaret merkezi bünyesinde fuar alanı ve fuarcılık hizmetlerinin sunulmasıdır. Samsun un gerçekleri gözönüne alındığında, Dünya Ticaret Merkezi tarafından 50 bin m 2 üzerine kurulacak böyle bir ticaret merkezi projesine 5-10 bin m 2 kapalı alana sahip bir fuar alanı ile başlamak gerçekçi görünmektedir. Daha sonra ortaya çıkacak ticari potansiyel sonucu modüler sistemle alan ve hizmetler büyütülebilecektir. Gerçekleştirilen Çalışmalar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ile çeşitli defalar yapılan görüşmeler neticesi fuar alanı olarak Batı Dolgu Sahası belirlenmiş ve belediyeden her türlü destek yazılı ve sözlü olarak alınmıştır. Bu çerçevede Merkezi İstanbul da olan Dünya Ticaret Merkezi ile işbirliği ile Samsun da ticaret ve fuar kompleksi kurulması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. İlk olarak Dünya Ticaret Merkezinin büyük ortaklarından İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Yıldırım tarihinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımı ile ziyaret edilmiş ve İstanbul Ticaret Odası ndan Dünya Ticaret Merkezi tarafından Samsun a ihtisas fuarı kurulması için her türlü destek alınmıştır. Dünya Ticaret Merkezinin bir başka büyük ortağı TOBB nin desteğinin sağlanması yönünde yapılan girişimlerimiz artmış ve son olarak tarihinde Odamız 102. Kuruluş Yıldönümü ve Plaket töreni için Samsun a gelen TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile yapılan birebir görüşme sonucunda TOBB nin de desteği sağlanmıştır. Bu olumlu görüşler neticesi Dünya Ticaret Merkezi nin 15 Aralık 2004 tarihinde İstanbul da yapılan yönetim Kurulu toplantısına Odamız Yönetim Kurulu olarak katılınmış ve yapılan görüşmeler neticesi Samsun a Dünya Ticaret Merkezi tarafından bir ihtisas fuarı kurulması yönünde yönetim kurulu temayül kararı alınmıştır. Hedeflenen Çalışmalar: Gelinen noktada 2006 yılı içerisinde Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşacak bir ekip Samsun a gelerek alternatif fuar alanlarında inceleme yapılıp fuar kompleksinin kurulacak yerin kesin yer tespiti yapılacaktır. Yer tespiti sonrası Dünya Ticaret Merkezi tarafından Samsun a İhtisas Fuarı kurulmasının çalışma programına alınması ve bütçe ayrılması için gerekli çalışmalar hızlandırılacaktır. 4. SAMSUN LİMANI ÖZELLEŞTİRİLMESİ 9

10 Samsun Limanı Türkiye nin kapasite olarak sayılı büyük limanlarından biridir. Ancak 1997 yılının ikinci yarısında başlayan Limanların özelleştirilmesi programı sonucu Karadeniz de bulunan limanların özelleştirilmesi nedeniyle Samsun Limanının bölgenin diğer limanlarına göre Dış Ticaret Hacmindeki payı düşmüştür. Çünkü özelleştirme sonrası özelleştirilen limanlarda yer hizmetleri kalite ve ücret yönünden cazip hale gelmiş ve haksız rekabet ortamı yaratılmıştır. Samsun Limanı ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları mülkiyetinde olması nedeniyle bu imkandan mahrum kalmıştır. Bu durum limanın kapasitesine rağmen rantabl olarak kullanılmaması sonucunu doğurmaktadır yılına kadar mevcut hukuki mevzuat ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları mülkiyetindeki limanların özelleştirilmesine imkan tanımamakta idi yılında yapılan yasal düzenleme ile bu durum ortadan kalkmıştır. Gerçekleştirilen Çalışmalar : Samsun Limanı yer hizmetlerinin özelleştirilmesi ilk defa Odamız tarafından 1993 yılında Samsun gündemine sunulmuştur Eylül 1997 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı tarafından düzenlenen 1. Ulusal Denizcilik Şurasına Odamız tarafından iştirak edilmiş olup, Şura Sonuç Bildirgesinde Samsun Limanın özelleştirilmesinin gereği yer almıştır yılında dönemin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz ile konu hakkında bir görüşme yapılmıştır. Başbakan tarafından liman yer hizmetlerinin özelleştirilmesine yönelik fizibilite raporu istenmiştir. Dönemin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz ile yapılan görüşme sonrası fizibilite raporunun hazırlanması amacıyla İstanbul Deniz Ticaret Odası ile çeşitli periyotlarda toplantılar yapılmıştır. Yine bu konuda Denizcilikten sorumlu Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara ile görüşülmüş, konu hakkında destekleri alınmış ancak, yaşanan hükümet değişikliği nedeniyle sonuçlandırılamamıştır. 5 Ağustos 1999 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel e konu hakkında bir rapor sunulmuş ve destekleri alınmıştır. Her hükümet döneminde Samsun Limanının Özelleştirilemsi yönünde girişimlerimiz devam etmiş ancak sonuç alınamamıştır. Ancak 18 Mayıs 2003 tarihinde Odamız Meclis Toplantısına katılan Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan a konu aktarılmış ve rantabl kullanıldığında Samsun un ekonomisine önemli katkılar sağlayacak Samsun Limanı nın özelleştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması için gerekli çalışmanın bir an önce yapılması istenmiştir. Gelinen noktada Özelleştirme Yüksek İdaresi Kurulunun 30/12/2004 tarih ve 128 sayılı Kararı ile Samsun Limanı özelleştirme özelleştirme programına alınmıştır. Hedeflenen Çalışmalar: İhale takvimi belli olduğunda Özelleştirilecek olan Samsun Limanı nın İlimiz ve Bölgemiz ekonomisine olan katkısının artarak devam etmesi amacıyla Liman özelleştirmesine Odamız öncülüğünde oluşturulacak bir güç birliği konsorsiyumla girilmesi hedeflenmektedir. 5. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROJESİ Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın eğitime verdiğiniz desteğin bir devamı olarak Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Teknik Lisesi nin temeli, 22 Şubat 2000 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından atılmıştır. Bu tarihten itibaren sadece Odamızın mali kaynağı ile inşaatı 10

11 devam eden okulumuzda birinci bloğun tamamının kaba inşaatı bitmiş ikinci bloğun ise 1 kat inşaatı tamamlanmıştır. Halen inşaatına devam edilmektedir. Okulumuz, okul-sanayici işbirliğini geliştirmek amacıyla Samsun Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, Sosyal Tesisler imar adasında Eğitim Tesisleri için ayrılmış metrekare yüzölçümlü parsel üzerine inşaa edilecektir. 6 bin metre karelik kapalı alandan oluşacak okulumuzda 3 bölümde eğitim yapılacak olup, bu bölümler ilimizin sanayi yapısından hareketle, Bilgisayarlı Nümerik Kontrol( CNC) Hidrolik Pnömatik Tıp Elektroniği olarak belirlenmiştir. Böylece yapacağımız Anadolu Teknik Lisesi ile ilimiz sanayisinin ihtiyacı olan kalifiye ara eleman sıkıntısını giderilecek, ekonomik açıdan zorluk çeken ve üniversite eğitimi alamayan gençlerimiz meslek sahibi olabilecektir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Teknik Lisesi; ilköğretim sonrası birinci yılı hazırlık olmak üzere öğretim süresi toplam 5 yıl eğitim verecektir. Öğrencilere genel bilgi dersleriyle birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon yanında öğrencileri hem hayata hem de yüksek öğretime hazırlayacak, bir kısım derslerin yabancı dille okutulduğu programlar uygulanacaktır. Projesi İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bedelsiz olarak hazırlanan okulumuzda her sınıfta 24 öğrencinin eğitim görmesi planlanmış olup, yapılacak öğrenci nakilleri göz önüne alınarak sınıflar 30 öğrenci kapasiteli olarak hazırlanmıştır. Her bölümde 1 yıl hazırlık ve 4 yıl da bölüm dersleri olmak üzere 5 yıl öğretim yapılacaktır. Toplam 720 öğrenci eğitim ve öğretim görecektir. Hedeflenen Çalışmalar: Odamız bütçe imkanlarıyla devam eden okulumuzun inşaatı için yeni kaynakların bulunması yönünde çalışmalarımıza devam edilecek ve okulumuzun en kısa sürede tamamlanarak Milli Eğitim hizmetine sunulması sağlanacaktır. Öte yandan okulumuz eğitime başladığı andan itibaren Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı olan Leonardo da Vinci Programı çerçevesinde Avrupa dan benzer eğitim veren kurumlarla ortaklıklar kurulması yönünde çalışmaların yapılması özendirilecektir. 6. YENİ ODA HİZMET BİNASI PROJESİ Hür teşebbüs camiamızın temsilcisi olan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 7 bini aşkın aktif üyesi ile Samsunumuza en iyi ve en kaliteli hizmeti vermeye çalışmaktadır. Ne var ki; son yıllarda değişen ve gelişen teknolojik şartlar karşında, Odamız hizmet binasının yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Odamızın faaliyetleri sadece üyelerine hizmet değil, temsil noktasında da Samsun u en güzel şekilde ifade etmektir. Odamız gerek Türk gerekse yabancı olmak üzere her yıl üst düzey siyasi, yönetici ve temsilcileri ağırlamaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında Odamız gibi benzer sorunları yaşayan kardeş kuruluşumuz Samsun Ticaret Borsası ile yeni bir yer konusunda arayışa girilmesi kaçınılmaz hale gelmiş ve sonuçta oda ve borsanın birlikte konuşlanacağı, idari ve sosyal tesisleriyle, teknolojik alt yapısıyla üyelerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet verecek Samsun umuza yakışır yeni bir yapılanmaya gidilmesine karar verilmiştir. 11

12 Bu amaçla yapılan araştırmalarda; Tekkeköy ilçesinde uygun bir yer tesbit edilmiştir yılında 1667 parsel (10320 m 2 alana sahip) ile aynı yörede bulunan (17L-3C) pafta, (219) ada,(14630,77 m 2 alana sahip) (3) numaralı parseller üzerinde Odamız ve Borsamız ile Milli Emlak Müdürlüğü arasında 1 yıllık ön izin alınmıştır. Sözleşmeye konu olan parseller, imar uygulaması sonucunda 17L-3Cpafta, 219 Ada,18 parsel üzerinde m 2 olarak Maliye Hazinesi adına tescil görmüştür. Bu parselde, istenilen projeler tarafımızdan hazırlanarak tarih ve 2207 sayılı yazımız ile Samsun Defterdarlığı na iletilmiştir. Bilahare irtifak hakkına yönelik işlemlerimizin 5084 sayılı kanunun 5.maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebiyle tarih ve 3393 sayılı yazımız ile Samsun Valiliği ne başvurulmuştur. Talep edilen arsa üzerinde kurulacak tesislere ait Yatırım Bilgi Formu ve tarih ve 3650 yevmiye ile Tekkeköy Noterliği nden tasdikli Yatırım Taahhütnamesi başvuruya ek olarak Samsun Valiliğine sunulmuştur. Sonuç olarak; 5084 sayılı yasanın 5. maddesi kapsamında sözkonusu 219 Ada 18 parselde 23 bin m 2 arsanın sosyal, idari ve diğer tesisleri kurmak üzere Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Ticaret Borsası na müştereken 30 yıllığına üst kullanım hakkı tahsisi sağlanmıştır yılı itibariyle harfiyat çalışmalarına başlanan bölgede, yaşanan birtakım bürokratik sıkıntılar nedeniyle çalışmalara ara verilmiştir. Hedeflenen Çalışmalar: 2006 yılının başından itibaren yeniden çalışmalarına başlanacak olan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası- Samsun Ticaret Borsası Hizmet Binası nın 2008 yılında tamamlanarak üyelerimizin hizmetine açılması hedeflenmektedir. 7. SAMSUN GEMİ İNŞA SANAYİ PROJESİ Samsun un gündeminde yer alan ancak nasıl bir proje olduğu net olarak ortaya konulamayan Gemi İnşa Sanayii Projesi ile ilgili olarak, dönemin Samsun Valisi Sayın Muammer Güler in projeye açıklık getirilmesi amaçlı yönlendirmeleriyle, Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü, İstanbul Deniz Ticaret Odası ve Mersin Deniz Ticaret Odası nda yapılan toplantılar ve incelemeler neticesinde 2001 yılının Haziran ayında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Gemi İnşa Sanayii Projesi adlı çalışmamız hazırlanmıştır yılının Haziran ayında, Ankara dan Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürü ve Müsteşarlık yetkililerinin, Samsun dan o dönemdeki Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla Odamız Meclis salonunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıdan çıkan sonuçlar aşağıdaki gibidir. Gemi İnşa Sanayii raporda açıklanan belli özellikleriyle mutlaka Samsun da kurulmalıdır. Gemi İnşa Sanayii nin Samsun da kurulması için alt yapı yatırımlarının devlet tarafından yapılması gerekmektedir. Gemi İnşa Sanayii nin Samsun da kurulması için mutlaka bir yabancı sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır yılında Odamızca hazırlanan bu raporun ortaya koyduğu argümanların doğruluğu ve geçerliği gelinen noktada bugün için hala geçerliliğini korumakta olduğu görülmektedir. 12

13 Hedeflenen Çalışmalar: Samsun Gemi İnşa Sanayii Projesi, proje sahibi olarak en başta devletin ve müteşebbislerin üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri suretiyle mutlaka gerçekleştirilmedir. Bunun için de gerek devletimiz, gerek sivil toplum örgütlerimiz gerekse de müteşebbislerimiz tarafından sahiplenilen Gemi İnşa Sanayi Projesi nin Samsun a kazandırılması yönünde çalışmalarımız devam edecektir. 8. SAMSUN İLİ STRATEJİK KALKINMA PROJESİ ÇALIŞMALARI SABEK A.Ş. Mayıs 2004 tarihinde SAMSEV tarafından düzenlen Kurultayda Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Sakoğlu tarafından yapılan sunuşta Samsun un daha hızlı büyümesi, yatırımda, üretimde ve ticarette doğru tercihler ortaya koyabilmesi için il bazında o gün için olmayan yeni bir organizasyona ihtiyacı gündeme getirilmiştir. Samsun un önümüzdeki yıllık vizyonunu belirleyecek Valilik makamı başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından oluşmasını önerdiğimiz bu organizasyon içinde çeşitli ihtisas çalışma gruplarınında yer alması öngörülmüştür. Oluşturulacak bu kurulun amacı ise İlimizin gelişme startejilerinin belirleneceği ve belirlenen stratejilere göre üzerinde çalışılacak ihtisas alanlarının öne çıkacağı bu kurulun yapacağı ilk iş doğru yatırım, üretim ve ticaret için uygun altyapı ve psikolojik atmosferi oluşturması şeklinde özetlenmiştir. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2005 yılında Başlatılan Samsun İlinin Stratejik kalkınma planının oluşturulması amaçlı çalışmanın bizim öngördüğümüz organizasyonla birebir örtüşmesi tespitlerimizin doğruluğunu bir kez daha göstermiştir. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde; Odamız, Ticaret Borsası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının da yer almasıyla kurulan geniş tabanlı SABEK Samsun Bölgesel Ekonomik Kalkınma A.Ş., temel olarak Türkiye'nin hedefleri paralelinde Samsun'un 2023 vizyonunu belirlemek için çalışmalarına başlamıştır. İlimizin daha hızlı büyümesi, daha fazla üretmesi, ilimizden yapılan ihracatın ve istihdamın artmasında doğru tercihlerin ortaya konması bakımından önemli gördüğümüz bu çalışmaya Odamız desteği bundan önce olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir. II. SANAYİ BÖLGELERİ VE KOBİ FAALİYETLERİ 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR a. Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesine Yönelik Çalışmalar Bölgenin Müteşebbis Heyeti; İl Valisinin Başkanlığında; Samsun İl Özel İdaresi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Kutlukent Belediyesi kuruluşlarından oluşmaktadır. 13

14 Herbir kuruluş 1/3 oranında temsil edilmekte olup Odamız 13 kişilik Müteşebbis Heyette 4 kişi ile temsil edilmektedir. Müteşebbis Heyet 4562 sayılı OSB Kanunu gereğince 3 ayda bir toplanmak zorundadır. Ancak bölgenin hızlı bir gelişme performansı göstermesi dolayısıyla ayda bir toplantı yapılmaktadır. Odamız Bölgenin 5 kişilik Yönetim Kurulunda 2 üye ile temsil edilmektedir. Yönetim Kurulu 4562 sayılı OSB Kanunu gereğince 15 günde bir toplanmaktadır. Bölgenin imar uygulama alanı m2 dir. 111 adet muhtelif sanayi parseli bulunmaktadır. Halen 91 adet parselde 67 adet firma üretimde olup, kişi bu firmalarda istihdam edilmektedir. 19 parselde 15 firma inşaat halinde ve 1 parselde 1 firma proje aşamasındadır. İnşaat halindeki firmalar üretime geçtiğinde kişinin daha istihdam edilmesiyle toplam istihdam kişiye çıkacağı hesaplanmaktadır. Bölgenin doğalgaz dahil alt yapı şebekesi Odamızın yoğun çalışmaları neticesi Ocak 2004 tarihinde tamamlanmış ve bölgede kullanılmaya başlanmıştır. İçme suyu ve doğalgaz işletmeciliği OSB Yönetimi tarafından yapılmaktadır. Elektrik şebekesinin TEDAŞ dan devri alınarak işletmesinin de OSB tarafından yapılması gündemdedir. Bölgede, KOSGEB Müdürlüğü ve TSE faaliyettedir. Sağlık Ocağı tamamlanmıştır. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek kalibrasyon laboratuarı inşaatı devam etmektedir Yılı İçerisinde Hedeflenen Çalışmalar; Her 15 günde bir Yönetim Kurulunun, ayda bir Müteşebbis Heyetin toplanarak bölgenin gelişmesi yakından takip edilecektir. Elektrik şebekesinin TEDAŞ tan devir alınarak işletmeciliğinin OSB tarafından yapılması uygulamasına geçilecektir. Doğalgaz işletmeciliğine devam edilecek, bölgede kullanımının yaygınlaştırılması özendirilecektir (Ocak 2004 tarihinde aylık m3 ile başlayan gaz kullanımı Ekim 2005 de aylık m3 kapasiteye ulaşmıştır). İçme suyu işletmeciliğine devam edilecek, mümkün olan en düşük bedelle içme suyu sanayicilerimize kullandırılacaktır. Bölgenin münferit Atıksu Arıtma Tesisleri projelendirilecek ve ihale edilecektir. Sağlık Ocağının, Ortak Sağlık Birimi olarak hizmete alınmasına çalışılacaktır. Bölge İdare Merkezinin bulunduğu parselde 300 kişilik çok amaçlı konferans salonu projelendirilecek inşaatına başlanacaktır. Metroloji ve Kalibrasyon laboratuarı inşaatına destek alınarak hizmete açılması sağlanacaktır. OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde bölgede yer alan işletmelerin her türlü belge ve ruhsatları mümkün olduğunca bedelsiz, süratle tanzim edilecektir. KOSGEB desteklerinden işletmelerin maksimum düzeyde faydalanabilmeleri için sürekli bilgilendirilmelerine devam edilecektir. Yeni web sitesi hizmete alınacak, bu siteden verilecek hizmetler ile bölgede e-ticaret altyapısı oluşturulacaktır. Bölgedeki işletmelerin ihtiyacı olan konularda eğitim, bilgilendirme hizmetleri verilmeye devam edilecektir. Bölgenin yaşam ve çevre standartlarının yükseltilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. b. Samsun Kavak Organize Sanayi Bölgesine Yönelik Çalışmalar Bölge; İl Valisinin Başkanlığında; 14

15 Samsun İl Özel İdaresi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Kavak Belediyesi kuruluşlarından oluşmaktadır. Her kuruluş 1/3 oranında temsil edilmektedir. Odamız 13 kişilik Müteşebbis Heyette 4 üye ile, 5 kişilik Yönetim Kurulunda 2 üye ile temsil edilmektedir. Bölge, m 2 alan üzerinde kurulmaktadır. İlk etapta 50 hektarlık kısmın altyapısı tamamlanmıştır. Bu etapta muhtelif büyüklükte 53 adet sanayi parselinde toplam m 2 sanayi arsası bulunmaktadır. Bölge 5350 sayılı yasa ile değişik 5084 sayılı yasanın sadece bedelsiz arsa tahsisi teşvikinden faydalanabilmektedir. Bu çerçevede bugüne kadar 32 adet parselde m 2 arsanın 15 firmaya bedelsiz tahsisi yapılmıştır Yılı İçerisinde Hedeflenen Çalışmalar; Her 15 günde bir Yönetim Kurulu ve ayda bir Müteşebbis Heyet toplantısı yapılmasına devam edilecektir. Bölgede altyapısı tamamlanmayan ikinci 50 hektarlık alanın altyapı yatırımlarının ihale edilmesi için çalışmalara devam edilecektir. Bedelsiz tahsis dolayısıyla, bugüne kadar kullanılan kredilerin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı vasıtasıyla mahsup işlemleri takip edilecektir. Bedelsiz arsa tahsisinin özendirilmesi ve bölgenin tanıtılmasına yönelik yazılı ve görsel çalışmalar yapılacaktır. Bedelsiz arsa tahsisi olan firmaların KOSGEB Desteklerinden yararlanabilmelerine yardımcı olunacaktır. Bölgede yer alan işletmelerin inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, işyeri açma ruhsatı gibi belgeleri süratle tanzim edilecektir. Bölgenin içme suyu ve elektrik şebekelerinin OSB tarafından işletilmesi konusunda gerekli hukuki işlemler tamamlanacak ve işletme organizasyonu oluşturulacaktır. Tahsis yapılan işletmelerin faaliyetleri yönetmelik hükümlerine göre takip edilecektir. 2. YENİ SANAYİ ALANLARININ YARATILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR Bölgesinin ticaret kenti olan Samsun sanayi hamlesini, 1990 lı yıllarda, Odamız öncülüğünde başlatmıştır. Ancak Sanayi hamlesinin devam etmesi yeni sanayi parsellerinin yaratılmasına bağlıdır. Bölgenin tümünde yeni yatırımcılar için sanayi parselleri oluşturulamamaktadır. Bu nedenle sanayi altyapısının geliştirilmesi ve düzenli bir sanayileşmenin sağlanması için bölgede halen tespit edilmemiş hazinenin elinde sanayi parseli olmaya müsait arazilerin bölgede bulunan mevcut organize sanayi bölgelerine tahsis edilmesi yönünde bundan önce olduğu gibi 2006 yılında da çalışmalarımız devam edecektir. Ayrıca yeni yatırımcılara açılabilecek arazilerin yatırımcılara tahsisi noktasında bürokratik engellerin ortadan kaldırılması yönündeki girişimlerimizde devam edecektir. 3. KOBİ LERİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR İstanbul Ticaret Odası tarafından oluşturulan ve Odamızla yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde Odamızda hizmet veren İTO Türk Yan Sanayi Borsası Samsun Hizmet Birimi sanayicilerimizin ihracata 15

16 yönelmesi, yeni pazarlar bulması ve mevcut pazarlarını geliştirmeleri için hizmetlerine 2006 yılında da devam edecektir. Yine Odamızda Avrupa Birliği İşletmeler Çok Yıllı Programı çerçevesinde kurulan ve Türkiye deki 9 Avrupa Bilgi Merkezinden biri olan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Samsun Avrupa Bilgi Merkezi ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu işbirliği ile kurulan ve Türkiye deki 12 bilgi Bürosundan biri olan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Samsun Avrupa Birliği Bilgi Bürosu KOBİ lerimizin Avrupa Birliği nin ilgili kurumları ile sağlam ve faydalı bir iletişimin kurulmasına öncülük etmekte, KOBİ leri AB mevzuatı, işbirliği ve ortaklık imkanları, AB projeleri ve finansman, kamu ihaleleri, parasal birlik ve Euro gibi konularda bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunmakta, topluluk programlarından ve fon kaynaklarından yararlanma konularında öncülük etmektedir. Bu iki büronun KOBİ lerimize vermiş olduğu hizmetler 2006 yılında da artarak devam edecektir. Önümüzdeki dönem içerisinde KOBİ lerimize değişen ticari hayata entegre olmaları için sektörel bilgiler, mevzuat, işbirliği talepleri, danışmanlık gibi konularda bundan önce olduğu gibi bundan sonrada kesintisiz bilgi akışı sağlanacaktır. 4. KÜÇÜK SANAYİNİN GÜNCEL SORUNLARININ TAKİBİ VE ÇÖZÜMLENMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Samsun şehir merkezi içerisinde yer alan küçük çaplıda olsa çok değişik sektörlerde üretim yapan veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar bulunmaktadır. Bu firmalar birbirinden uzak, kopuk, bağımsız ve dağınık bir görünüm arz etmektedirler. Ayrıca bulundukları alanda ihtiyaçlarını karşılayamamakla birlikte şehrin gelişim seyrini ve şehir trafiğini olumsuz etkilemektedirler. Bu tür işletmeleri ve sektörleri daha çağdaş mekanlarda üretim veya hizmet yapmaları ve şehrin sağlıklı gelişimi açısından yeni alanlara taşınması özellikle son birkaç yıldır gündemdedir. Oda olarak bu sektörlerdeki ilgili üyelerimizin katılımı ile yapılan toplantıların önümüzdeki dönemde de devam ettirerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sorunların ortak bir noktada çözümü için çalışmalarımız devam edecektir. Kutulukent Belediyesi sınırları içerisinde üç adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Bu sanayi siteleri geçmiş yıllarda kurulmasına rağmen doluluk oranı %50 yi aşamamıştır. Bunda nedenden biri sanayi sitelerinin fiziki altyapısının yetersiz olması ikincisi ise sanayi sitelerine taşınmak isteyen işletmelerin çok fazla bürokratik işlemlerle karşılaşmasıdır. Bu sanayi sitelerinin sorunlarının çözümüne yönelik girişimlerimiz önümzdeki dönemde de devam edecektir. III. TİCARET VE SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE İŞ ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI 1. İŞ HAYATININ GENEL SORUNLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR a. Kayıtdışı Ekonomi Kayıtdışı ekonomi ülkemizde yıllardır üzerinde durulan, çokça tartışılan bir konu olmasına rağmen maalesef günümüze kadar kayda değer bir gelişme sağlanamayan ve ekonomik anlamda güncelliğini koruyan ekonomik sorunlarımızdan biridir Kayıtdışı ekonominin birçok nedeni bulunmaktadır. Önlenememesi başta devletin büyük miktarda gelir kaybına neden açarken, bir yandan da kayıtlı olarak ticaret yapan ve vergisini ödeyenlere karşı haksız rekabet yaratmaktadır. Aynı zamanda kayıtdışı ekonomiden tüketicilerde etkilenmektedir. Kayıtdışı olarak üretilen, denetimden uzak, kalitesiz ve gerekli yasal yükümlülükler yerine getirilmeden üretilen veya ithal 16

17 edilen ürünler yine kayıtdışı satılarak tüketiciler aldatılmakta, hatta sağlık ve güvenlik açısından da ciddi riskler doğmaktadır. İlgili kurum olarak başta Maliye Bakanlığı olmak üzere yetkili devlet kurumlarının konu üzerinde gerekli hassasiyeti göstermesi ve etkin bir denetim sisteminin oluşturulması kayıtdışılığı önlemekte önemli bir adım olacaktır. Oda mız geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2006 yılında da kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması yönündeki çalışmalara devam edilecek, ilgili kurumlar nezdinde girişimlerini sürdürecektir. b. Üye-Banka İlişkilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Bilindiği gibi çeşitli dönemlerde ülkemizde yaşanan ekonomik krizlerden en fazla etkilenen sektörlerden biride finans sektörüdür. Özellikle 2001 yılında yaşanan kriz sonrası sistem çökme noktasına gelmiş birçok banka TMSF kapsamına alınmıştır. Bu süreçte bankalar zararlarını müşterilerine yani Oda üyelerine çıkartmaya çalışmış, sonuçta reel sektör ile finans sektörü arasında güvensizlik ortamı doğmuştur. Alınan tedbirler ve yapılan uygulamalar sonucunda enflasyonun düşmesi ve faizlerin gerilemesi sonucu reel ve finans sektörü arasında güven bunalımı azalmıştır. Ancak piyasalarda istenilen canlılık halen sağlanamamıştır. Yine devlet borçlanma kağıtlarındaki yüksek kar oranlarının son ermesi sonucu bankalar başka gelir kaynaklarına yönelmiş özellikle gişe işlem ücretleri artmaya başlamıştır. Samsun TSO olarak her zaman serbest piyasa ekonomisi yanında yer aldık. Bu çerçevede her türlü mal ve hizmetin fiyatlarının serbestçe belirlenmesi temel ilkemizdir. Ancak başka yerde yapılması mümkün olmayan bankacılık hizmetleri gibi alternatif hizmet türlerinde yüksek düzeylerde ücretlerin talep edilmesi karşınında bu gibi sektörlerde ki fiyatlandırmalara belirli sınırlar getirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu çerçevede Oda olarak gerekli girişimler yapılacaktır. Odamız üyelerimize yönelik kredi imkanlarının artırılmasına yönelik çalışmaları da devam edecektir. Bu çerçevede bankalarla Odamız arasında yapılan kredi anlaşmalarına yenilerinin eklenmesi sağlanacaktır. Son olarak sektörde halen sürmekte olan sorunların giderilmesi için üyelerimizden gelen taleplerde göz önüne alınarak T.C. Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, BDDK Bankacılık Devlet Düzenleme Kurumu ve Türkiye Bankalar Birliği gibi kurumlar nezdin de girişimlerde bulunulacaktır. c. Girişimciliğin Önündeki Engellerin Ortadan Kaldırılması Ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Ülkemizde yatırım yapılması, işyeri kurulması, açılması önünde bürokratik formaliteler yıllardır dile getirilen bir konudur. Özellikle ekonomik kriz sonrası Türkiye de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) e bağlı çalışan komitelerden biri olan Odamızın da içinde yer aldığı Şirket Kuruluşları teknik komitesi bu konuda önemli kararlar almış ve bir çok bürokratik işlem azaltılmış olsa da bu konuda halen alınacak kararlar mevcuttur. Yatırımlarda işyeri açma girişimlerinde ve işletme geliştirme çalışmalarında üyelerimizin yasal zorunlulukları yerine getirmek için kamu kuruluşlarında yaşadıkları zorlukların giderilmesi, işlem karşılığı olarak alınan ve yasal dayanağı bulunmayan ücretlerin kaldırılması veya aşırı yüksek harç tutarlarının indirilmesi yönündeki Odamız girişimleri 2006 yılında da devam edecektir. Ayrıca Belediyelerin işyeri ruhsatlarını gelir kaynağı olarak görme anlayışının kaldırılması içinde gerekli çalışmalar yapılacaktır. 17

18 Diğer yandan Yabancı sermayeye yönelik önemli düzenlemeler 2003 yılında yapılmış ve yerli ile yabancı yatırımcılar arasında önemli bir fark kalmamış olsa da yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ndan çalışma izni alması noktasında çeşitli sıkıntılar halen devam etmektedir. Bu sıkıntıların giderilmesi noktasında Bakanlığa görüşlerimiz bildirilecektir. Girişimciliğin önündeki bir başka etkende girdi maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Yine ülkemizde üretim maliyetleri dünya ortalamasının üzerindedir. Bunun başlıca nedenleri yüksek oranlı dolaylı vergilerdir. Özellikle akaryakıt, doğalgaz, elektrik, su ve telefon ücretlerindeki çeşitli adlarla alınan vergiler maliyetleri suni olarak yükseltmektedir. Yine yukarda da değindiğimiz işletmelerden ilave alınan bazı ruhsat ve izin ücretleri, alınan belge ücretleri maliyetleri artırıcı etki yapmaktadır. Bu tür etkenler özellikle kayıtlı çalışan işletmelerin girdi maliyetlerini artırmakta, haksız rekabet yaratmakta, firmaların rekabet gücünü azaltmaktadır. Bu tür etkenler üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda tespit edilerek gereksiz fiyat artışlarına neden olanlarının önlenmesi yönünde gerekli girişimler yapılacaktır. d. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Fikri ve sınai mülkiyet hakları mevzuatı ile ilgili olarak üyelerimizin bilgilendirilmesi ve uygulama alanındaki sorunların giderilmesi yönündeki Odamız çalışmaları 2006 yılında da devam edecektir. Bu kapsamda; özellikle müzik alanında beş değişik Meslek Birliği nin yasadan ve yönetmeliklerden aldıkları yetkiyi iyi niyetle kullanmaları ve belirlenen tarifelerin uygun ve adil bir bedelle uygulanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. e. Taksitli Ve İndirimli Satışlar Hali hazırda, firmalarımız herhangi bir izne tabi olmaksızın indirimli satış kampanyaları başlatabilmekte, sürmekte olan bu uygulamalar ile haksız rekabet ortamı yaratılmaktadır. Sonuçta hem firmalar hem de tüketiciler mağdur olmaktadır. Bu nedenle önceliğimiz haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici haklarının korunması olarak ele alıp çalışmalarımıza bu perspektifte yön verilecektir. Genellikle tekstil ve ev tekstili, konfeksiyon ile ayakkabı sektöründe haksız rekabete neden olan, düzensiz disiplinsiz ucuz satış kampanyalarının denetlenerek, bu tip kampanyaların yılın belirlenen zamanlarında düzenlenebilmesi için Odalardan izin alınması zorunluluğunun yeniden gündeme getirilmesi gibi konularda ilgili meslek komitelerimizin katılımıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca büyük ölçekli firmaların finans ve ölçek güçleri ile sahip oldukları avantajla bankalarla anlaşarak kredi kartlarına bir yıla yakın uyguladıkları taksitli satışlar nedeniyle aynı avantaja sahip olmayan bireysel firmalara karşı olumsuz etkileri de değerlendirilecektir. Bu tür uygulamaların belirli bir disiplin altına alınması için üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır. f. Odamız Üyeleri İçin Fiyat Tarifeleri Hazırlanması 2005 Yılında yürürlüğe giren gimiş olan 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun 12. maddesi (ı) fıkrası; Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. hükmüne amirdir. 18

19 507 Sayılı yasa değişerek tarihinde kabul edilen 5362 Nolu yasa ile Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu adını almış olup azami fiyat tarifesi belirleme yetkisi 62 madde de düzenlenmiştir. Yıl içerisinde gelen talepler de dikkate alınarak, konu ile ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, üyelerimizce uygulanmak üzere fiyat tarifleri hazırlanacak ve bu tariflerin tam olarak uygulanması sağlanacaktır. g. Ticaret Borsaları ve Esnaf Odaları nın Uygulamalarının Takibi Ticaret Borsaları ve Esnaf Odaları ile Odamız arasındaki iyi niyetli ilişkiler bundan önce olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir. Bu kurumlarla İlimiz ekonomisinin gelişmesi için gerektiğinde ortak çalışmalar yapılacaktır. Eğer bu kurumlardan üyelerimize yönelik haksız uygulamalar oluşursa yine üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda bu uygulamaların çözümüne yönelik çalışmalar yapılacaktır. 2. MEVZUAT VE UYGULAMALARIN TAKİBİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR a. Mali Mevzuat Çalışmaları Odamızca her yıl olduğu gibi bu yılda kayıtdışı ekonominin önlenmesi amacıyla alınması gerekli tedbirler arasında yer alan verginin tabana yayılması ve vergi oranlarının düşürülmesi yönündeki çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca eğitim, sağlık ve temel gıda maddeleri başta olmak üzere birçok sektörde önemli sorunlar teşkil eden yüksek KDV ve ÖTV oranlarının makul düzeye indirilmesi ve sektörlerle ürünler arasında denge sağlanmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar nezdinde girişimlerimiz sürecektir. Yine son yıllarda çeşitli gerekçelerle konulan ve girdi maliyetlerini oldukça artıran özel işlem vergisi, özel iletişim vergisi, eğitime katkı payı vb. ek vergiler ve yükümlülüklerin kaldırılması, bunu mümkün olmaması halinde oranların düşürülmesi yönünde girişimlere devam edilecektir. b. Dış Ticaret Mevzuatı İhracat Mevzuatı Ülkemizde yaşanan her kriz sonrası bu krizleri aşmanın en önemli araçlardan biri olarak hep ihracat görülmüş ve bu dönemlerde ihracatta önemli artışlar yaşanmıştır. Özellikle 2004 senesinde rekorlar kıran ihracat rakamları 2005 yılında da bu rekorlarına devam etmiş ancak yılın son çeyreğinde ihracat artışında yavaşlama görülmüştür. Üyelerimiz içerisinde ihracat yapan veya bu potansiyele sahip firmalar bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2006 yılında da dış ticaretle ilgili bilgilerini ve deneyimlerini geliştirmeleri yapılacak çalışmalarla desteklenecektir. Yine üyelerimiz tarafından Odamıza bildirilen ihracat uygulamalarında yaşadıkları sorunların çözümlenmesi, ihracat performansı dolaysıyla ülke ihracatının artırılmasına yönelik alanlarda iyileştirilme yapılmasını amacıyla ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulacaktır. İhracat Mevzuatı ile ilgili güncel bilgiler üyelerimize ulaştırılacak, ayrıca Odamız web sayfasında yayınlanacaktır. 19

20 İthalat Mevzuatı Ülkemizin ithalat yapısı hammadde, ara ve sermaye malı ağırlıklı olup, üretimi ve ihracatı destekleyici niteliktedir. Türkiye nin AB ile 1995 yılında imzalayıp 1996 yılında uygulamaya giren Gümrük Birliği, birçok ülke ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları, ülkemizin iç ekonomik koşulları ithalat politikalarını ve uygulamalarını belirlemektedir. AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında uluslararası kurallar çerçevesinde uygulanmakta olan dış ticaret ile ilgili mevzuat düzenlemelerinde; özel sektör bakış açısının yansıtıldığı gerekli öneri ve görüşler ilgili mercilere iletilecektir. Üyelerimizin ve tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesi açısından; özellikle, Çin başta olmak üzere Uzakdoğu menşeli ürünlerin dampingli ithalatının önlenmesi, standart ve kalite kontrollerinde etkinliğin artırılması, bakım onarım ve yedek parça hizmetlerinin sağlanması yönünde ve üyelerimizden gelen öneriler doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir. Öte yandan gerek mevzuattan gerekse uygulamalardan kaynaklanan ve üyelerimizi olumsuz yönde etkileyen ithalata ilişkin diğer sorunlar takip edilerek ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulacaktır. Serbest Bölgeler Ülkemizdeki serbest bölgelerin kuruluş amacı milletlerarası piyasalar hedeflenerek uluslar arası ticaretin bir engeli durumunda bulunan gümrük vergilerinin alınmaması sureti ile, firmaların milletlerarası piyasalarda iş yapmalarına yardımcı olmak ve yabancı kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Bu açıdan Samsun Serbest Bölgesi faaliyetlerinin istenilen düzeye ulaşamadığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Bunda önemli etkenlerden biride Samsun Serbest Bölgesindeki altyapıdaki bazı eksikliklerdir. Bu çerçevede Odamız bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2006 yılında da Samsun Serbest Bölgesindeki altyapı eksikliklerinin giderilmesi için ilgili merciler nezdinde girişimlerine devam edecektir. Ayrıca Türkiye de Serbest Bölgelerin Ülke ekonomisine yaptığı katkı ve kolaylıklar dikkate alınarak uygulamada istikrarın ve devamlılığın sağlanması için son dönemde serbest bölgeler mevzuatında bu bölgelerin avantajlarını kaldırmaya yönelik mevzuat değişikliklerinin yapılmaması noktasındaki Odamız çalışmaları 2006 yılında da devam edecektir. Dış Ticarette Standardizasyon İnsan sağlığı ve çevre açısından tehlike arz eden ürünlerin üretimi ve ithalatın engellenmesine yönelik standardizasyon uygulamalarına her zaman destek veren Odamız, üyelerini de yaptığı bilgilendirme toplantıları ve duyurularla bilinçlendirmektedir. Bu çerçevede bundan sonra özellikle AB Müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde oluşturulacak yeni mevzuatın üyelerimizi mağdur etmeyecek şekilde oluşturulması yönündeki çalışmalarımız devam edecektir. c. Gümrük mevzuatı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğine yönelik mevzuat çalışmalarının yanı sıra uygulamalardan kaynaklanan sorunlar ile ilgili üyelerimizden gelen şikayetler paralelinde resmi kurumlar nezdinde girişimlere 2006 yılında da devam edilecektir. 20