BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler)"

Transkript

1 BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler) 1- Transistör (BJT, Bipolar Junction Transistor) hakkında temel bilgi Transistor B (beyz) ucuna uygulanan akıma göre C (kolektör)-e (emiter) uçlan arasından geçen akımı kontrol eder. Başka bir deyişle transistor çalışabilmek için belli bir I B akımına gerek duyar. İşte bu nedenle transistörlere akım kontrollü aktif devre elemanı denir. Sekil l 'de NN ve N tip: transistor sembolleri verilmiştir. Sekii 1: NN ve N transistor sembolleri 2.JFET (FET) ler G (gale, geyt, kapı) ucuna uygulanan ters polariteli gerilimin değerine göre D (drain, dreyn, oluk)~s (source, sars, kaynak) uçları arasından geçen akımı kontrol edebilen elemanlara ise JFET (Jımction Field Effect Transistor, birleşim yüzeyli alan etkili transistor) denir. 3- JFET lerin özellikleri T, video, kamera, bilgisayar, kesintisiz güç kaynağı, anten yükselteci, verici, alıcı vb. gibi hassas yapılı elektronik devrelerde yaygın olarak kullanılan JFET'lerin bazı özellikleri şunlardır: Giriş empedansları 100 MH dolayında olup çok yüksektir. Transistorun (BJT) giriş empedansı ise çok düşük olup 2 Ώ dolayındadır. Radyasyon (ışınım) etkisi yoktur. Anahtar olarak kullanıldıklarında kontrol edilmeleri kolaydır. Yani D-S uçlan arasından geçen akım gücük bîr GG polarma (Ön gerilimleme) voltajıyla denetlenebilir. Transistorlardan daha az gürültülü (parazitsîz) çalışırlar. Sıcaklık değişmelerinden daha az etkilenirler. Gövde boyutları transistorlardan daha küçüktür. Giriş empedanslarının yüksek, elektrotla arası kapasitenin (sığanın) düşük olması nedeniyle yüksek frekanslı elektronik devrelerde yaygın olarak kullanılırlar. Bant genişlikleri (çalışabildikleri frekans aralığı) dardır. 4- Alan etkili transistor çeşitleri Alan etkili transistorlar iki gruba ayrılır: a. JFET (Junction Field Effect Transistor birleşim yüzeyli alan etkili transistor), b. MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, metal oksit yarı iletken alan etkili transistor) 5- JFET lerin yapısı ve N tipi iki yan iletkenin birleşmesinden oluşan JFET'lerin. D, S, G adlı üç ayağı vardır. Şekil 2'de N ve kanallı JFET sembolleri verilmiştir. Şekil 3'te ise N kanallı JFET 'in yarı iletken iç yapısı verilmiştir.

2 Şekil 3: JFET'lerin yarı iletken iç yapısı JFET'lerde D-S arasındaki kanal maddesi büyük, kapı (G) maddesi ise küçüktür. N kanallı JFET ile kanallı JFET arasında bir fark yoktur. Sadece I akımının yönü terstir. Bu bölümde, anlaşılması daha kolay olduğu için N kanallı JFETlerin çalışması açıklanacaktır. Şekil 4: N kanal JFET in polarılması 6- JFET lerin çalışma ilkesi Şekil 4 te görüldüğü gibi N kanallı JFET in G ucu ters, D-S uçları ise doğru polarılmıştır. JFET'in D ucuna bağlanmış olan R D, yük direnci olarak görev yapmaktadır. G-S uçları arasına bağlanmış olan GG kaynağı JFET'in G-S uçları arasındaki yarı iletkenleri ters polarır. Bilindiği gibi -N ekleminden oluşan yarı iletken ters polarıldığında birleşim (junction, jonksiyon) bölgesinde, elektron ve oyuk bakımından fakirleşmiş bir bölge (alan) oluşur. Fakirleşmiş alanın genişliği şekil 5'te görüldüğü gibi G ucuna uygulanan ters polarma geriliminin değeri büyüdükçe artar.

3 Şekil 5: JFET'in G-S uçları arasına ters olarak bağlanan GG kaynağının gerilim değeri arttıkça fakirleşmiş bölge genişler. (JFET in akım geçiren kanal daralır.) JFET'in G-S uçları ters polarıldığı için G ucundan hiç akını geçişi olmaz. İşte bu nedenle JFET'ler gerilim kontrollü eleman olarak tanımlanırlar. Transistörlerin B ucu akım çektiği için bu elemanlar akım kontrollüdür. Şekil 4'te verilen devrede ilk anda GG geriliminin O (sıfır) volt olduğunu varsayalım: Bu durumda DD kaynağı R D direnci ve D-S uçlan arasından belli bir akım geçirir. GG kaynağının gerilimi O (sıfır) voltken geçen akım JFET'in D-S uçlarının ve R D 'nin direnç değeri tarafından sınırlanır. Şekil 6: JFET'in G ucuna uygulanan gerilim O 'ken I akımının ve S geriliminin değişiminin incelenebilmesi için kurulan deney bağlantı şeması Şekil 6'da verilen deney bağlantı şemasında G ucu şaseye bağlıyken ( GG = O) DD kaynağının gerilimi 0 (sıfır) volttan itibaren artırılacak olursa I D akımı da şekil 7'de görüldüğü gibi artmaya başlar. Akımın doğrusal (lineer) olarak artış gösterdiği A-B noktalan arasındaki bu kısma "omik bölge" denir. Şekil 7: JFETin G-S uçlan arasına uygulanan gerilim O 'ken D-S uçları arasına bağlanan DD kaynağının gerilim değeri O'dan itibaren artın idamda I D akiminin karakteristik eğrisi

4 JFET'e uygulanan DD gerilimi doğrusal bir şekilde artırılmaya devam edilirse I D akımının şekil 7'de görüldüğü gibi doğrusal olarak artmadığı görülür. Şekil 6'da DD gerilimi O tan 4 'a doğru artırıldığında I akımın şekil 7'de görüldüğü gibi doğrusala yakın düzgünlükte arttığı görülür. DD gerilimi 4 volttan itibaren artırılsa bile I D akımındaki artış durur. I D akımının artışının durduğu noktaya saturasyon (doyum, pinch-off} noktası denir. Doyum (pinchoff) noktası kritik gerilim değeri olarak da adlandırılır ve p ile gösterilir. FET'in G ucuna uygulanan ters polarma gerilimi GG =0 voltken D-S uçları arasından geçen I D alarmı, DD gerilimi artırılsa bile belli değerde sabitlesin Akımın sabit olduğu bu değere I DSS (D-S uçları arasından geçen doyum akımı) denir. FET'in D-S uçları arasından geçen akım, DS uçlan arasındaki gerilim artırılmaya devam etmesine karşın pek fazla artmaz. Şekil 7'de verilen karakteristik eğride doyum (pinch-off) bölgesi olarak adlandırılan bölgede JFET'ten geçen I DSS akımı hemen hemen aynı değerde kalır. Sekil 6'da verilen deney bağlantı şemasında DD kaynağının gerilim değeri artırılarak D-S uçları arasındaki DS gerilimi yükseltilecek olursa I D akımı yüksek bir değere çıkar. I D akımının aşırı artması ise JFET'in bozulmasına yol açar. Şekil 7'deki karakteristik eğrisinde bozulma (breakdown, kırılma) noktası (C) olarak gösterilen bu değeri JFET'e uygulamamak gerekir. 7. JFET lerin elektriksel karakteristikleri a. JFET in çıkış ( DS - I D ) Karakteristiği FET'in G ucu şekil 6'da görüldüğü gibi şaseye bağlıyken DS kaynağının gerilim değeri belli bir noktaya ulaştığında D-S uçları arasından belli büyüklükte bir akım geçer. Buna I DSS akımı denir. G ucuna uygulanan GS ters polarma gerilimi şekil 8'de görüldüğü gibi artırıldığında (örneğin-1 volt yapıldığında) I D akımı şekil 9'da görüldüğü gibi azalır. Şekil 8: JFET'in G ucuna uygulanan gerilim O volttan yüksekken I D akımının ve DS geriliminin değişiminin incelenebilmesi için kurulan deney bağlantı şeması Şekil 9: JFET'in G- S uçlan arasına uygulanan gerilim 1 voltken D-S uçlar; arasına bağlanan DD kaynağının gerilim değeri 0 tan itibaren artırıldığında I D akımının değeri I DSS değerinin altına iner. GG kaynağıyla G ucuna uygulanan ters polarma gerilimi biraz daha artırıldığında (örneğin- 1,5 yapıldığında) I D akımı şekil 9'da görüldüğü gibi daha da azalır. GS = -2 yapıldığında ise I D akımı 0 A değerine iner. Sonuç olarak GG kaynağıyla G ucun; uygulanan ters gerilim -0,5, -l, -1,5,..., -2 şeklinde artırılmaya devam edilirse I D akımı 0 düzeyine doğru iner. I D akımının azalmasının nedeni kanal bölgesinin elektron ve oyuk yönünden fakirleşmiş bir hâle gelmesindendir. Kanal bölgesinin fakirleşmiş hâle gelmesini sağlayan etken ise bilindiği gibi G-S uçlar arasının ters polarılmış olmasıdır.

5 b- JFET in transfer ( GS - I D ) Karakteristiği JFET'in transfer karakteristiği, sabit bir DS gerilimi altında GS geriliminin değişimine göre I D akımının değişimini gösterir. Başka bir deyişle DS gerilimi sabitken G ucuna uygulanan ters polarma ( GG ) gerilimi artırıldıkça I D akımı şekil l0'da görüldüğü gibi I DSS değerinden 0 ma değerine doğru iner. Şekil l0 da verilen transfer karakteristiği eğrisinde herhangi bir - GS gerilimi değerinde I D akımının değeri, I D = I DSS (1 ) ve I D= K.( GS - T ) 2 şeklindedir. denklemiyle bulunur. Şekil 10'da verilen karakteristik eğrisinden şu yargılara varmak mümkündür: I. GS gerilimi 0 'ken JFET'ten maksimum düzeyde bir akım geçişi olmaktadır. Bu akım I DSS (saturasyon, doyum) akımı olarak nitelenir. II. JFET'in G ucuna uygulanan ters polariteli GS gerilimi GG kaynağıyla 0 'tan itibaren artırıldığında D-S uçları arasından geçen I D akımı I DSS değerinden daha küçük bir değere inmektedir, III. JFET'in G-S uçları arasına uygulanan ters polarma gerilimi belli bir düzeye (- değerine) ulaştığında D-S uçları arasından geçen I D akımı 0 (sıfır) seviyesine inmektedir. Transfer Karakteristiğiyle ilgili örnekler: Örnek: Bir JFET'in gerilimi -3, I DSS akımı 10 ma'dir, Buna göre, a. GS gerilimi 0 voltken I D akımını, b. GS gerilimi -l voltken I D akımını, c. GS gerilimi -3 voltken I D akımını bulunuz. Çözüm: 0 I D = I DSS (1 ) =10 2 (1 ) 10mA 3 a. b. -1 I D = I DSS (1 ) =10 2 (1 ) 4,43.mA 3 c. -3 I D = I DSS (1 ) =10 2 (1 ) 0.mA 3 Örnek: Bir JFET'in p gerilimi -4, I DSS akımı 20 ma'dir, Buna göre, a. GS gerilimi 0 voltken I D akımını, b. GS gerilimi -2 voltken I D akımını, c. GS gerilimi -4 voltken I D akımını bulunuz,

6 Çözüm a. I = I (1 ) = 20 2 (1 ) 20mA D DSS 0 4 b. I = I (1 ) = 20 2 (1 ) 15.mA D DSS -2 4 c. I = I (1 ) = 20 2 (1 ) 0.mA D DSS JFET lerin elektriksel parametreleri FET'e uygulanan gerilimlerin değiştirilmesiyle bu elemanın gösterdiği davranışa parametre (büyüklük) denir. Elektronik devre eleman üreten firmalar kataloglarda her JFET için parametre değerlerini bildirirler. Örnek olarak BF245 adlı JFET'in bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. DSmaks = ± 30 GSmaks = -30 g m = (mho) I DSS =10 ma JFET'lerin özellikleri açıklanırken kullanılan bazı teknik parametrelerin (terimlerin) anlamları şöyledir: a. D-S doyma akımı (I DSS ) G-S eklemi kısa devre edildiğinde (yani C ucuna O volt uygulandığında) D-S uçları arasından geçen maksimum akımdır. b. G-S kapama gerilimi (kritik gerilim,.) D-S kanalının tamamen kapandığı (hiç akın geçirmediği) gerilim değeridir. Bu değer GS-off ( GS-kesim ) ile de gösterilir. c.g-s kırılma gerilimi ( GSmaks ) Bu parametre belirli bir akımda D-S kısa devreyken ölçülür. Uygulamada bu değerin üzerine çıkılması hâlinde JFET bozulur. ç. D-S kırılma gerimi ( DSmaks ) JFET'in D-S uçları arasına uygulanabilecek maksimum gerilim değerini bildirir. Bu değerin üzerinde bir gerilim JFET'i bozar. d. Geçiş iletkenliği (g m ) JFETler sabit akım elemanı olduğundan D ucundaki gerilimin değişimi I D akımında pek bir değişikliğe yol açmaz. I D akımı genellikle G ucuna uygulanan gerilimle kontrol edilir. Bu nedenle JFET'lerin en önemli parametrelerinden biri I D akımındaki değişime göre G voltajının değişimidir. Bu parametre geçirgenlik transkondüktans, transconductance) olarak tanımlanır. Aşağıda BF245 adlı JFET'in geçiş iletkenliği eğrisi verilmiştir.

7 Geçirgenlik, DS gerilimi sabitken I D akım değişiminin G-S arası gerilim değişimine oranıdır. g m I D = ( DS =Sabit) GS Geçirgenlik, direncin tersi olduğu için birimi (mho, mo) yada Siemens (S) ile ifade edilir. g m 2. I = DSS 1 GS ve. g m 2. I = r DSS I I D DSS denklemleri kullanılarak JFET'in geçirgenlik değeri hesaplanır. Örnek: Bir JFETin GS gerilimi O 'tan-0,6 '2 kadar değiştiğinde I D akımı l ma'den 0,2 ma'e doğru bir azalma (değişim) göstermektedir, JFET'in geçirgenliğini (transkondüktansını) bulunuz. g m Çözüm I = GS = 1,33mΩ ( mi lim o) p ( ,2.10 = (0,6 0) ) 0,8.10 = 0,6 = 0,33.10 Örnek: Bir JFET'in I DSS akımı 10 ma, gerilimi -6, GS gerilimi - 1 olduğuna göre JFET'in iletkenliğini (transkondüktansını) bulunuz. Çözüm: g m 2. I = = 6 = 2,78.10 DSS GS 1 1 = 3, Ω = 2,78mΩ 3.0,834 Ω e. D-S iletim direnci (r ds ) Bu büyüklük, belirli bir G-S gerilimi ve I akımında ölçülen gerilim D-S iletim direnci. JFET'in anahtar olarak kullanılmasında önen taşır. Bu değer on ile bir kaç yüz arasında değişir. B.MOSFET lerin yapısı ve karakteristiği 1.Giriş JFET'lere göre daha üstün özelliklere sahip olan MOSFET (Metal Oxide Semiconductor FieldEffect Transistor, metal oksit tabakalı alan etkili transistör)'ierde G ucu gövdeden tamamen yalıtılmıştır. O nedenle MOSFET'lerin giriş empedansı (Z grş ) çok yüksek olup l0 14 Ώ dolayındadır. Bant genişliği ve çalışma frekansı JFET'lere oranla daha yüksek olan MOSFET'ler entegre yapımında ve hassas elektronik devrelerin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.

8 Hassas yapılı olan MOSFET'lerin G ucundaki ince silisyum (silikon) oksit tabakası insan bedenindeki statik elektrik yüküyle bile delinebilir. Ü nedenle bu elemanlara el ile dokunmadan bedendeki durgun (statik) elektrik yükünün boşaltılması gerekir. Ayrıca MOSFET'lerin lehimlenmesinde düşük güçlü (fazla ısınmayan) ve topraklı havyalar kullanılmalıdır. Şekil 11 'de azaltan kanallı, şekil 12'de ise çoğaltan kanallı MOSFET sembolleri verilmiştir. Şekil 12; Çoğaltan kanallı MOSFET sembolleri 2. MOSFET ÇEŞİTLERİ Uygulamada kullanılan MOSFET çeşitleri şunlardır: a. Azaltan kanallı (depletion tipi, D-MOSFET) MOSFET, b.çoğaltan kanallı (enhancement tipi,endüksiyon tipi, E-MOSFET) MOSFET 3. MOSFET lerin yapısı a. Azaltan kanallı? MOSFET'ler Şekil 13'te yapısı verilen azaltan kanallı MOSFET'te G ucu N tipi kanal maddesinden silisyum oksit ve silisyum nitrat tabakalarıyla ayrılmıştır. substrate (SS, bulk, alt katman) Şekil 13: Azaltan kanallı MOSFET'in yapısı Azaltan kanallı MOSFET'in G ucuna uygulanan gerilim 0 voltken, D-S uçlarına bir gerilim uygulandığında N tipi kanaldan belli değerde bir akım (I DSS ) geçişi olur. G ucuna uygulanan ters polarma geriliminin değeri artırıldıkça D-S kanalından geçen akım (Ip) azalır.

9 b.çoğaltan kanallı MOSFET'ler Şekil 14'te yapısı verilen çoğaltan kanallı MOSFET'te D-S uçları arasında kanal maddesi yoktur. G ucuna herhangi bir gerilim uygulanmadığında D-S uçları arasından bir alam geçişi olmaz. G ucunun bağlı olduğu metal parça ile tipi gövde (substrate) bir kondansatör özelliği gösterir. Bilindiği gibi iki iletken ve bir yalıtkan "kondansatörü" oluşturur. substrate (SS, bulk, ait katman) Şekil 14: Çoğaltan kanallı: MOSFET'in yapısı Çoğaltan kanallı MOSFETin G ucuna (+) polariteli gerilim uygulandığında kapasite Özelliğinden dolayı tipi gövdeye bağlı iki N maddesinin arasında şekil 15'te görüldüğü gibi (-) yükler toplanır. D-S uçları arasındaki bölgede toplanan (-) yükler tipi maddenin içinde az sayıda bulunan azınlık taşıyıcılardır. substrate (SS, bulk, alt katman) Şekil 15: Çoğaltan kanallı MOSFET'te D-S uçları arasında (-} yüklerin toplanışı D-S uçları arasında biriken (-) yükler doğal (tabî) bir kanal oluşumunu sağlar. Bu sayede D-S uçlan arasından akım geçişi başlar. G ucuna uygulanan (+) polariteli gerilimin değeri artırıldıkça D-S uçlan arasında biriken (-) yükler çoğalır ve geçen akım da artar. Çoğaltan kanallı MOSFET'in G ucuna gerilim uygulanmadığı zaman. D-S arasından alanı geçişi olmaz 4.MOSFET karakteristikleri a.n tipi, azaltan kanallı MOSFET lerin karakteristikleri Şekil 16'da N tipi, azaltan kanallı MOSFET'in deney bağlantı şeması verilmiştir. Bu devre kullanılarak şekil 17'de verilen I D - DS statik karakteristik eğrisi ve şekil 18'de verilen transfer karakteristik eğrisi elde edilebilir.

10 Şekil 16: N tipi, azaltan kanallı MOSFETin devre bağlantı şeması Şekil 17: N tipi, azaltan kanallı MOSFET'in! D - DS karakteristik eğrisi Şekil 18: N tipi, azaltan kanallı MOSFET'in transfer karakteristiği eğrisi Şekil 17'dc verilen I D - DS statik karakteristik eğrisi incelenecek olursa MOSFET in G ucunun polarma gerilimi negatif (-) ve pozitif (+) polariteli olarak uygulanmıştır. GS gerilimi negatif polariteli olarak artırıldıkça D-S uçlan arasından geçen I D akımı azalmaktadır. Negatif polariteli GS gerilimi belli bir p değerine ulaştığında D-S uçlan arasından geçen I D akımı O (sıfır) değerine iner. I D akımının O değerine inmesini sağlayan GS gerilimine kıstırma (pinch-off) gerilimi ( p ) denir. Şekil 17'de kesik çizgiyle gösterilen "k" eğrisine kadar her bir eğri p (pinch-off) gerilimine ulaşıncaya kadar I D akımı da artar. Bu değerden sonra gerilim artsa bile I akımı sabit kalır. Azaltan kanallı MOSFET'lerin D-S uçları arasından geçen akımın herhangi bir GS değerindeki miktarını bulmak için kullanılan denklem JFET'lerde olduğu gibi, 2 GS I D = I DSS 1 şeklindedir. Buna göre azaltan kanallı MOSFET'ler JFET'lerle aynı biçimde çalışırlar.

11 Şekil 19: N tipi, çoğaltan kanallı MOSFET'in deney bağlantı şeması Şekil 20: N tipi, çoğaltan kanallı MOSFET'in I D - DS karakteristik eğrisi Şekil 21: N tipi, çoğaltan kanallı MOSFET'in transfer karakteristiği eğrisi b. N tipi çoğaltan kanallı MOSFET lerin karakteristikleri Şekil 19 da N tipi, çoğaltan kanallı MOSFET'in deney bağlantı şeması verilmiştir. Bu bağlantı şeması kullanılarak şekil 20'de verilen I D - DS statik karakteristik eğrisi ve şekil 21 'de verilen transfer karakteristiği eğrisi elde edilebilir. Sekil 20'de verilen I D - DS statik karakteristik eğrisi incelenecek olursa MOSFET'in G ucuna uygulanan GS polarma gerilimi artırıldıkça D-S uçlan arasından geçen I D akımı artmaktadır. Çoğaltan kanallı MOSFET'lerde GS gerilimi şekil 21'de görüldüğü gibi T eşik gerilim değerini aşıncaya kadar I D alamı akmaz. Eşik geriliminden büyük (pozitif polariteli) GS gerilimlerinde D-S uçları arasından geçen I akımı artar.

12 Çoğaltan kanallı MOSFET'lerîn transfer karakteristiğinin denklemi, I D = k.( GS - T ) 2 şeklindedir. Bu denklemde "k" değeri MOSFET'in yapısı yla ilgili bir değer olup tipik olarak 0,3 ma/ değerindedir. GS = O durumunda hiç I D akımı geçmeyeceğinden I DSS değeri de olmayacaktır. Çoğaltan kanallı MOSFET'ler küçük boyutu olduklarından daha çok entegre (tümleşik devre yonga, çip, chip) yapımında kullanılırlar. 5. MOSFET parametreleri JFET parametrelerinde açıklanan D-S doyma akımı (I DSS ), G-S kıstırma (pinch-off) gerilimi ( p ), geçiş iletkenliği (g m ),D-S iletim direnci (r ds ) MOSFET'ler için de geçerlidir. MOSFET'lerin I D akımını bulmada kullanılan denklemler: I D = I DSS (1 ) ve I D= K.( GS - T ) 2 şeklindedir. MOSFET'lerin geçiş iletkenliğini (g m ) bulmada kullanılan denklem, g m =2.k.( GS - T ) şeklindedir. MOSFET lerle ilgili problemler Örnek: Azaltan kanallı MOSFETte I DSS akımı 12 ma, p gerilimi -3 'tur. I D akımını, a. GS = 0 b. GS = -2 için hesaplayınız. Çözüm a. I = I (1 ) = (1 ) = A D DSS 0 3 b. I = I (1 ) = (1 ) D DSS 2 3 = ,111= 1, A = 1,33 ma Örnek: Azaltan kanallı MOSFETin I DSS akımı 12 ma, p gerilimi 6 'tur. I D akmını, a. GS = 3 b. GS = 6 değeri için hesaplayınız. Çözüm a. I = I (1 ) = (1 ) D DSS = A =3 ma 3 6 b. I = I (1 ) = ( 1 ) =0 A D DSS 6 6

13 Örnek: N tipi, çoğaltan kanallı MOSFET'in eşik gerilimi T = 3 'tur. a. GS = 3, b. GS = 5 değerlerinde I D akımını bulunuz. Not: k-0,3 ma/ 2-0, A/ 2 olarak kabul edilecektir Çözüm: a) I D =k.. ( GS - T ) 2 = 0, (3-3) 2 = 0 A a) I D = k.. ( GS - T ) 2 = 0, (5-3) 2 =1, A=1,2 ma Örnek: Eşik gerilimi T = 5 olan N tipi, çoğaltan kanallı MOSFET'in geçiş iletkenliğini, a.. GS = 6, b. GS = 8 değerlerine göre hesaplayınız. Not: k=0,3 ma/ 2-0, A/ 2 olarak kabul edilecektir. Çözüm a. g m = 2.k.( GS - T )=2.0, (6-5) =0, Ώ = 0,6mΏ b.g m = 2.k.( GS - T )=2.0, (8-5) =l, Ώ =l,8m Ώ Örnek: Azaltan kanallı MOSFET'in I DSS akımı 12 ma, p gerilimi -4, GS gerilimi 0 volttur. Buna göre MOSFET'in geçiş iletkenliği (g m ) değerini bulunuz. Çözüm JFET lerdeki g m = 2. I DSS 1 GS denklemi azaltan kanallı MOSFET ler için de geçerlidir. 2. I DSS 1 GS = = Ώ =6m Ώ C.JFET E MOSFET lerin polarılması (ön gerilimlenmesi) 1. JFET lerin polarılması (ön gerilimlenmesi) Şekil 22 N kanallı JFET in sabit polarması

14 Şekil 23 kanallı JFET in sabit polarması a.sabit (DC üreteçli, fixed)polarma Şekili 22'de N kanallı, şekil 23'te ise kanallı JFET'in sabit polarma yöntemiyle polarılmasına (ön gerilimlenmesine) ilişkin devre şemaları verilmiştir. Yukarıda verilen iki devre şeması yükselteç (amlifikatör) olarak kullanılabilir. Yükseltilecek sinyal C, kuplaj (bağlaşım) kondansatörü aracılığıyla JFET'in G ucuna uygulanır. Yükseltilmiş sinyal ise JFET'in D ucuna bağlı C 2 kuplaj (bağlaşım) kondansatörü üzerinden alınır. İki devrede de S ucu ortak (şase) olarak kullanıldığı için bunlara S (source) ucu şase (ortak) yükselteç adı verilir. JFET'li, S ucu şase yükselteçler yapı olarak transistorlu emiteri şase yükselteçlere benzerler. S (source) ucu şase yükselteçlerde G-S uçları GG kaynağıyla ters polarılır. GG kaynağı JFET'e polarma gerilimi sağlayarak D ucundaki D geriliminin DD geriliminin yarısı kadar olmasını sağlar. Bilindiği gibi bir yükselteç devresinin düzgün (distorsiyonsuz, kırpılmamış) çıkış veren bir devre olarak çalışabilmesi için D ucundaki gerilimin DD geriliminin yarısı kadar olması gerekir. S ucu şase yükselteç devresinde G ucu akım: çekmediği için R G direnci üzerinde gerilim düşümü oluşmaz. Buna göre GG geriliminin tümü G-S uçlan arasında görülür. Yani, GG = GS dir. I D akımının bulunmasında kullanılan denklem ise, I D = I DSS (1 ) şeklindedir Şekil 22 ve 23 'te verilen yükselteç devrelerinde I D akımının R D direnci üzerinde oluşturduğu gerilim. RD = I D.R D denklemiyle hesaplanır. Yükseltecin çıkış bölümünün denklemleri. DD = RD + DS DD =I D.R D + DS DD = DD.I D. R D I DD DS D = şeklinde yazılabilir. RD

15 Örnek: Aşağıda verilen S ucu şase (ortak) "N kanal JFET'li, sabit polarmalı yükselteç devresinde, a. I D akımını b. DS gerilimini bulunuz Not: Devrede I DSS = 10 ma ((0,01 A), p = -5 volttur. Çözüm: JFET'in G ucu hiç akını çekmediğinden kaynağının geriliminin tümü G-S uçlan arasında düşer. R G direnci üzerinde hiç gerilim düşümü olmaz. GS = GG = -2 a) I = I (1 = 0,01.( D DSS ) = 0,0036 A = 3,6 ma b) DS = DD I D. R D = 10-(0, ) = 10-6,48 = 3,52 2 Örnek: Aşağıda verilen S ucu şase (ortak) kanal JFET'li, sabit polarmalı yükselteç devresinde, a. I D akımını bulunuz. b. DS gerilimini bulunuz, Not: Devrede I DSS = 10 ma (0,01 A), = 6 volttur.

16 Çözüm: JFET'in G ucu hiç akım çekmediğinden GG kaynağının geriliminin tümü G- S uçları arasında düşer. R G direnci üzerinde hiç gerilim düşümü olmaz GS = GG = 3 a) I = I (1 = 0,01.( D DSS ) = 0,0025 A = 2,5 ma b) DS = DD I D. R D = 12-(0, )= 7 2 b. Kendinden (sıfır, self, Rs dirençli ) polarma Bu yöntemde GG kaynağı kullanmaya gerek yoktur. G-S uçlarını ters polarma işlemini R S direnci üzerinde oluşan gerilim gerçekleştirir. Şekil 24; Kendinden (sıfır) polarma JFET devresi Şekil 24'teki devrede, G =0, RS = I D R S, olduğundan, GS - G - S = 0-I D.R S GS = -I D.R S olur. Örneğin, I D = 2 ma, R S = kώ ise GS = -I D.R S = = -2 olur. Görüldüğü gibi JFET'in S ucuna bağlanan R S direnci sayesinde G-S uçlarına gelen gerilimin polaritesinin ters olması sağlanmaktadır. Şekil 24'teki devrede, çıkış bölümünün denklemi ise şöyle yazılabilir: DD = I D R D + DS + I D. R S DD = I D (R D + R S ) + DS Gerilim bölücü dirençlerle yapılan polarma devresinde, şekil 25'te görüldüğü gibi bir tek üreteç ( DD ) vardır

17 Şekil 25: Gerilim bölücü dirençli polarma G ucuna gelen polarma gerilimi R GI ve R G2. gerilim bölücü dirençleri tarafından belirlenir. Devrede G noktasındaki gerilim şu şekilde bulunur: olarma dirençlerinin toplam değeri R T = R GI + R G2 olarma dirençlerinden geçen akım, L T = DD /R T G noktasındaki gerilim, G = I T.R G2 JFET'in G-S uçları arasındaki gerilim, GS = G S = G I D. R S Gerilim bölücü dirençli polarma devresinde çıkış kısmının denklemi Kirşof un gerilim kanununa göre, DD = I D -R D + D, + I D.R S yada DD = I D.(R D +R S ) + DS şeklinde yazılabilir. I D akımını bulmak için, DD = I D -(R D +Rs) + DS denkleminden I D değeri çekilecek olursa, eşitliği bulunur. Devrenin çıkışından alman gerilim ise, DS = DD - I D.R D denklemiyle hesaplanır Örnek: Yukarıda verilen şekilde p = - 4, I DSS - 8 ma (0,008 A), RS = 3 olduğuna göre, I D ve DS değerlerini bulunuz. Çözüm: RS değeri 3 olduğuna göre I D akımını, I D = RS /R s denklemiyle bulabiliriz. I D - RS /R D = 3 / 1000 = 0,003 A = 3 ma I D akımı bulunduktan sonra RD gerilimi de bulunabilir. RD = I D..R D = 0, = 6,6

18 DD geriliminin denklemi, DD = RD + DS + RS Şeklinde yazılabilir. Bu denklemeden DS çekilerek, DS = DD - ( RD + RS ) eşitliği yazılabilir. DS = DD - ( RD + RS ) DS = 10 - (6,6 +3) ,6 = 0,4 bulunur. Örnek: Aşağıda verilen şekilde p = -3,5, I DSS = 10 ma (0,01 A), DS = 9,11 olduğuna göre, a.i D b. GS c. D değerlerini bulunuz. Çözüm: a. Devrede DS gerilimi belli olduğuna göre dirençler üzerinde düşen toplam gerilimi bulabiliriz. R D ve R S dirençleri üzerinde düşen gerilim, RD + RS = DD - DS =20-9,11 = 10,89 'tur. Buna göre devrenin çıkış kısmından geçen I D akımının değeri, b) DD DS 20 9,11 10,89 I D = = = = 0,0033 R D + RS I GS D 1 0,0033 0,01. GS = I = 1 DSS 3,5 0,0033. = 1 GS 0,01 3,5 2 0,33. = 1 GS 3,5 2 A=3,3 ma olarak bulunur. = 2 1 GS = 1 GS 3,5 3,5 0,57. = 1 GS GS = 1 0,57 3,5 3,5 GS = 0,43 3,5 GS =-3,5.0,43=-1,505 2 c. D = DD.-I D.R D =20-(0, ) =20-7,26=12,74

19 2. MOSFET'lerin polarması a. Sabit polarma MOSFET'lerin sabit polarması JFET'lerin sabit polarmasında açıklandığı gibidir. Şekil 22 ve şekil 23'e bakınız. b. Sıfır polarma Şekil 26'da verilen sıfır polarma devresinde tek kaynaklı besleme yöntemi kullanılmaktadır. MOSFET'in G ucunun polarma gerilimi R G ve R S dirençleri ile oluşturulmaktadır. Şöyleki: MOSFET'in G ucu akım çekmediğinden R G direnci üzerinde bir gerilim düşümü oluşmaz. Şekil 26: Sıfır polarmah azaltan kanallı MOSFET'li yükselteç devresi Yani, RG = 0 volttur, RG = 0 olduğu için MOSFET'in G ucunda da 0 görülür. R S direnci üzerinde düşen RS geriliminin değeri, RS = I D.R S denklemîyle bulunur. GS geriliminin denklemi, GS = G - RS olduğuna göre, GS = 0 - RS GS = - RS = I D.R S şeklinde yazılabilir. Örnek: Yanda verilen sıfır polarmalı, Sucu şase,azaltan kanalı MOSFET'li y ü k s e l t e ç devresinde I DSS = 9 ma (0,009 A), D = - 4 volttur. Devrenin I D akımını ve D gerilimini bulunuz, Çözüm GS = G.- S = 0-0 = 0 GS 2 I D = I DSS (1 ) denkleminde GS = O olduğu için I D = I DSS = 0,009 A = 9 ma çıkar. D = D - I D.R D = 15 - (0, ) = 4,2

20 c. Gerilim bölücü dirençli (ideal) polarma MOSFET'lerin gerilim bölücü dirençli polarması şekil 27'de görüldüğü gibi JFET' de kilerle aynıdır. Örnek: Yanda verilen azaltan kanallı MOSFET'li, gerilim bölücü dirençli, S ucu şase yükselteç devresinde RS gerilimi 3,9 volttur. Buna göre GS, I D ve DS değerlerini bulunuz. Çözüm olarma dirençlerinin toplam değeri, R GT = R G1 + R G2 = = Ώ = kώ olarma dirençleri üzerinden geçen toplam akım, DD 6 IGT = 12 = 0,21.10 A RGT MOSFET'in G ucundaki polarma gerilimi, G = I GT R G2 = 0, =2,1 MOSFET'in G ucundaki gerilim aşağıdaki denklemle de bulunabilir: DD 12 G = RG2 = = 2, 1 R + R G1 G2 GS = G - RS = 2,1-3,9 = -1,8 RS = I D.R S olduğuna göre, buradan I D 'yi çekersek, RS I D = yazılabilir. R S I D = 3,9/1300 = 0,003 A = 3 ma bulunur. I D akımı bulunduğuna göre RD gerilimini bulabiliriz RD =I D.R D = 0, = 3,9 DD, RD, RS değerleri belli olduğuna göre, DD = RD + DS + RS eşitliği kullanılarak DS değeri bulunabilir. DS = DD -( RD + RS ) = 12 - (3,9+3,9) = 4,2 Ç. JFET deneyleri Deney 1: JFET in özelliklerinin incelenmesi Bu deneyde gerilim kumandalı aktif devre elemanı olan JFET'in elektriksel özellikleri incelenecektir. JFET'in G ucuna uygulanan GS geriliminin değeri O voltken D-S uçları arasından şekil 27'deki karakteristik eğride görüldüğü gibi maksimum değerde I D akımı akar.

21 Şekil 28: GS =0 'ken JFET'in DS I D karakteristik eğrisi GS =0 voltken JFET'in D-S uçlan arasından geçen akıma I DSS akımı denir. DS gerilimi O'dan itibaren artırılırken I D akımı da artar. DS gerilimi belli bir değere ulaştığında I D akımının artışı durur. I D akımının durduğu noktadaki DS gerilimi değerine p (pinch-off gerilimi) denir. JFET'e uygulanan gerilim bu elemanın dayanabileceği DSmaks değerinin üzerine çıkarılacak olursa JFET bozulur. BF245 tipi JFET için DSmaks değeri ± 30 'tur. JFET'in G-S uçları arasına uygulanan ters polarma gerilimi artırıldıkça D-S uçları arasından geçen akım şekil 29'da verilen karakterstik eğrideki gibi azalır. Şekil 29: GS gerilimi artırıldıkça JFET'ten geçen I D akımının azalışına ilişkin karakteristik eğrisi Deneyde kullanılan BF245 tipi JFET'ir elektriksel özellikleriyle ilgili karakteristik eğrileri şekil 30'da verildiği gibidir.

22 Şekil 30: BF245 tipi JFET'in elektriksel karakteristik eğrileri Şekil 30'da verilen karakteristik eğrilerden yararlanılarak JFET'in çeşitli akım, gerilim değerleri bulunabilir. Örneğin şekil 31'de verilen devrelerde I D akımını şekil 30-b'ye bakarak belirleyebiliriz. Şekil 31: GG =-1 ve GG =0 voltken I D akımının karakterisitik eğriye bakarak belirlenmesi Şekil 31 de GG kaynağı -l volt olan devrede GS =-1 ve DS =10 'tur. Bu durumda şekil 30-b'deki grafikten I D =4,3 ma bulunur, Şekil 31'de GG kaynağı 0 volt olan devrede GS -0 ve DS =10 'tur, Bu durumda şekil 30- b'deki grafikten I D =9,7 ma bulunur. Görüldüğü üzere GG kaynağının değeri 0 voltken I D akımı 9,7 ma, GG kaynağının değeri -l olduğunda ise I D akımı 4,3 ma olmaktadır. Yani G ucuna uygulanan ters polariteli gerilim artırıldıkça D-S uçlan arasından geçen I D akımı azalmaktadır. Şekil 32: JFET'in çıkış karakteristiğini çıkarmak için kullanılan deney bağlantı seması JFET'in çıkış karakteristiğini ( DS -I D ) çıkarmak için şekil 32'de verilen devre kurulduktan sonra çizelge I'de verilen değerlere göre I D akımı ölçülmelidir. I akımları ölçüldükten sonra GS 'nin O, -0,5, -l, -2 değerleri için şekil 33'te verilen çıkış karakteristiği çizilebilir.

23 Çıkış karakteristiğinde görülen eğrilere göre BF245 tipi JFET'in, p gerilimi yaklaşık 2 volttur. GS = 0 voltken D-S arasından geçen I DSS akımı yaklaşık 6,8 ma'dir. GS gerilimi -2 olduğunda I D akımı 0 A olmaktadır. DS () DS () DS () DS () DS () DS () ,5 0 1,8 0,5-1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 0-0, ,5-0,5 1,4 0, ,5 2, ,5 3, ,5 3, ,5 4, ,5 4, ,5 5, ,5 5, ,5 5, ,5 5, Çizelge1: JFET in çıkış karakteristiğini çizebilmek için faklı DS ve GS değerlerine göre bulunan I D akımları. Şekil 33'e bakarak BF245 tipi JFET'in hangi aralıklarda "gerilim kontrollü direnç" ve "gerilim kontrollü akım kaynağı" olarak çalıştığıda belirlenebilmektedir. Çizelge 1' deki değerlere bakarak herhangi bir DS değerine göre JFET'in transfer karakteristiğini de çizebiliriz. Burada örnek olarak DS değerini 10 kabul edip transfer karakteristiğini çizelim, DS = 10 olduğunda, GS = 0 için I D = 6,8 ma, GS = -0,5 için I D = 5,2 ma, GS = -1 için I D = l,7ma, GS = -2 için I D = 0 Şekil 34: N kanal JFET'in transfer karakteristiği