AKSU PLK DOKUMA VE BOYA APRE FABRKALARI T.A.. ve TRAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKSU PLK DOKUMA VE BOYA APRE FABRKALARI T.A.. ve TRAK"

Transkript

1 FABRKALARI T.A.. ve TRAK 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllara ait Konsolide Mali Tablolar (31 Aralık 2004 tarihindeki Türk Lirası nın alım gücüne göre düzeltilmi) (Baımsız Denetim Raporu ile birlikte)

2 FABRKALARI T.A.. ve TRAK 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllara ait Konsolide Mali Tablolar (31 Aralık 2004 tarihindeki Türk Lirası nın alım gücüne göre düzeltilmi) ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Denetim Raporu - Özet Konsolide Bilançolar Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllara ait Özet Konsolide Gelir Tabloları 3 Ayrıntılı Konsolide Bilançolar Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllara ait Ayrıntılı Konsolide Gelir Tabloları 6 31 Aralık 2004 tarihinde sona eren yıla ait Konsolide Fon Akım Tablosu 7 31 Aralık 2004 tarihinde sona eren yıla ait Konsolide Nakit Akım Tablosu 8 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllara ait Konsolide Satıların Maliyeti Tabloları 9 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllara ait Öngörülen Kar Daıtım Tabloları Ayrıntılı Konsolide Gelir Tablolarına likin Dipnotlar Konsolide Mali Tablolara likin Ek Dipnotlar Uygulanan Denetim Teknik ve Yöntemleri 46-47

3 FABRKALARI T.A.. ve TRAK 2004 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLARA LKN BAIMSIZ DENETM RAPORU Aksu plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.. (Ana Ortaklık) ve tiraki nin 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri tarihleri itibariyle düzenlenmi konsolide bilançolarını ve bu tarihte sona eren yıllara ait konsolide gelir, konsolide satıların maliyeti tabloları ile 31 Aralık 2004 tarihinde sona eren yıla ait konsolide fon akım ve konsolide nakit akım tablolarını 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle Türk Lirası nın alım gücüne göre ifade edilen birim deerleriyle incelemi bulunuyoruz. ncelemelerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Türkiye de genel kabul görmü denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmı ve dolayısıyla hesap ve ilemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüümüz dier denetim yöntem ve tekniklerini içermitir. Sermaye Piyasası Kurulu nun yayımladıı Seri XI 21 No lu Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve tiraklerin Muhasebeletirilmesine likin Usul ve Esaslar Hakkında Tebli in 18. maddesine göre ana ortaklıkların ilk kez hazırlayacakları ve yayımlayacakları konsolide mali tabloların karılatırmalı olarak hazırlanma zorunluluunun bulunmaması nedeniyle, Aksu plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.. (Ana Ortaklık) ve tiraki nin 31 Aralık 2002 tarihli konsolide mali tabloları hazırlanmamı, dolayısıyla 31 Aralık 2003 yılında sona eren yıla ait konsolide fon akım ve nakit akım tabloları iliikteki ek mali tablolara dahil edilmemitir. 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle Ana Ortaklıın 100 % üne sahipolduu balı ortaklık Aksu Textiles E.A.D. nin henüz faaliyete geçmemesi ve konsolide mali tabloları önemli ölçüde etkilememesi nedeniyle, adı geçen irket iliikteki konsolide mali tablolarda maliyet bedeliyle gösterilmitir. Gelir Tablosu 14 No lu dipnotta görülecei üzere, irket in YTL dönem karı, Kurumlar Vergisi Kanunu nun Geçici 28. maddesine göre sermayeye eklenebilecek YTL tutarındaki gayrimenkul satı kazancının gelir tablosuna dahil edilmesi sonucu olumutur. irket Yönetimi, yukarıda bahsi geçen Geçici 28. maddedeki kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmek için Genel Kurul a gayrimenkul satı kazancının sermayeye ilavesi ve bu nedenle kar daıtılmaması önerisinde bulunacaklarını belirtmilerdir. Görüümüze göre, söz konusu konsolide mali tablolar, Aksu plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.. (Ana Ortaklık) ve tiraki nin gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren yıllara ait gerçek faaliyet sonuçlarını, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri XI/1, Seri XI/20 ve Seri XI/21 No.lu Tebliler de belirlenmi muhasebe ilkelerine uygun olarak doru bir biçimde yansıtmaktadır. stanbul, 21 ubat 2005 Denet Yeminli Mali Müavirlik A.. Ömür Günel Sorumlu Ortak Badenetçi

4 1. Faaliyet Konuları Aksu plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.. (Ana Ortaklık), entegre yünlü ve sentetik tekstil kuruluu olup, iplik ve kuma üretmektedir. Balı ortaklık ve itiraklerin esas faaliyet konuları tekstil, dı ticaret, hava taımacılıı ve elektrik enerjisi ve buhar üretimidir. Ana Ortaklık ın balı ortaklık ve itirakleri aaıdaki gibidir : Ana Ortaklık : Aksu plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.. Balı Ortaklık : Aksu Textiles E.A.D.* tirakler : Ak-Pa Tekstil hracat Pazarlama A.. ** Ak Havacılık ve Ulatırma Hizmetleri A.. *** Ak Enerji Elektrik Üretimi A.. *** * 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle henüz faaliyete geçmediinden konsolide mali tablolarda maliyet bedeliyle gösterilmitir. ** Özkaynak yöntemi ile konsolidasyona dahil edilmitir. *** Konsolide mali tablolarda maliyet bedeliyle gösterilmitir. tiraklerden Ak Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A tarihinde tescil edilen tadil tasarısı ile Ünvanını Ak Enerji Elektrik Üretimi A.. olarak deitirmitir. 2. Sermaye 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların dökümü aaıdaki gibidir (YTL) : Toplam 31 Aralık 2004 Sermaye Düzeltilmi Adı Pay Oranı Pay Tutarı Düzeltmesi Sermaye Akkök Sanayi Yatırım ve Gelitirme A.. %71, Dier * %28, %100, ** * Sermayenin %10'undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. ** 31 Aralık 2003 tarihli mali tablolarda yer alan Geçmi Yıllar Zararları nın mahsubundan sonra kalan ve Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı hesabı içinde yer alan sermayenin enflasyon düzeltmesi farkıdır (Bilanço dipnotu 34). 11

5 2. Sermaye (devam) 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların dökümü aaıdaki gibidir (YTL)(devam): Toplam 31 Aralık 2003 Sermaye Düzeltilmi Adı Pay Oranı Pay Tutarı Düzeltmesi Sermaye Akkök Sanayi Yatırım ve Gelitirme A.. %71, Dier * %28, %100, * Sermayenin %10'undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. 3. Sermayeyi Temsil Eden Hisse Senetlerine Tanınan mtiyazlar 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz yoktur. 4. Kayıtlı Sermaye Tavanı 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle Ana Ortaklık ın kayıtlı sermaye tavanı YTL'dir. 5. Dönem çinde Yapılan Sermaye Artırımları ve Kaynakları 1 Ocak Aralık 2004 tarihleri arasında sermaye artırımı yapılmamıtır. 6. Dönem çinde hraç Edilen Hisse Senedi Dıındaki Menkul Kıymetler 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle dönem içinde ihraç edilen menkul kıymet yoktur. 7. Dönem çinde tfa Edilen Borçlanmayı Temsil Eden Menkul Kıymetler 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet yoktur. 12

6 8. Duran Varlıkların Hareketleri AKSU PLK DOKUMA VE BOYA APRE 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllara ait duran varlıkların hareketleri aaıdaki gibidir (YTL) : 31 Aralık Aralık 2003 (a) Satın alınan, imal veya ina edilen duran varlıkların maliyeti (b) Satılan veya hurdaya ayrılan duran varlık maliyeti ( ) ( ) (c) 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle yapılmakta olan yatırım bulunmamaktadır. 9. Cari ve Gelecek Dönemlerde Yararlanılacak Yatırım ndiriminin Toplam Tutarı 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihi itibariyle cari dönemde yararlanılan yatırım indirimi yoktur. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle gelecek dönemde yararlanılacak yatırım indirimi tutarı YTL dır (31 Aralık YTL (tarihi deeriyle YTL)). 10. Ortaklar, Balı Ortaklıklar ve tiraklerle Olan Bakiyeler 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle ortaklar, balı ortaklıklar ve itiraklerle olan bakiyeler aaıdaki gibidir (YTL) : a) Ortaklar : 31 Aralık 2004 TCAR TCAR OLMAYAN Alacaklar Borçlar Alacaklar Borçlar Akkök Sanayi Yatırım ve Gelitirme A Dier * Aralık 2003 TCAR TCAR OLMAYAN Alacaklar Borçlar Alacaklar Borçlar Dier * * Ödenecek temettü borçlarından olumaktadır. 13

7 10. Ortaklar, Balı Ortaklıklar ve tiraklerle Olan Bakiyeler (devam) 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle ortaklar, balı ortaklıklar ve itiraklerle olan bakiyeler aaıdaki gibidir (YTL) (devam) : b) Balı Ortaklık : 31 Aralık 2004 TCAR TCAR OLMAYAN Alacaklar Borçlar Alacaklar Borçlar Aksu Textiles E.A.D Aralık 2003 TCAR TCAR OLMAYAN Alacaklar Borçlar Alacaklar Borçlar Aksu Textiles E.A.D c) tirakler : Aralık 2004 TCAR TCAR OLMAYAN Alacaklar Borçlar Alacaklar Borçlar Ak-pa Tekstil hracat Pazarlama A Ak Enerji Elektrik Üretimi A Aralık 2003 TCAR TCAR OLMAYAN Alacaklar Borçlar Alacaklar Borçlar Ak-pa Tekstil hracat Pazarlama A Ak Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A

8 11. Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Deerleme Yöntemleri (a) Hazırlanı Esası : Aksu plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.. ve tiraki nin, muhasebe kayıtları ve kanuni defterleri yürürlükteki ticari ve mali mevzuat ile Sermaye Piyasası Kurulu Teblileri esas alınarak tarihi maliyet yöntemine göre tutulmutur. liikteki enflasyon etkisinden arındırılmı konsolide mali tabloların hazırlanmasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine likin Usul ve Esaslar Hakkında Tebli (Seri XI 20 No lu Tebli) ile Konsolide Mali Tablolara ve tiraklerin Muhasebeletirilmesine likin Usul ve Esaslar Hakkında Tebli (Seri XI 21 No lu Tebli) de esas alınmıtır. SPK nın Seri XI 20 No lu Tebliine göre, yüksek enflasyon ekonomisinin hakim olduu bir ülkenin para birimini kullanarak mali tablolarını hazırlamakta olan kuruluların bu tablolardaki kalemleri bilanço tarihi itibariyle endekslenen birim deerleri ile göstermeleri ve aynı uygulamayı geçmi dönemlere de yansıtmaları gerekmektedir. Aynı teblie göre, yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin baındaki fiyat endeksi rakamının iki katını aması ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, hesap döneminin baına göre %10 veya daha fazla bir oranda artması halinde, içinde bulunulan yıllık hesap döneminden itibaren yüksek enflasyon dönemi balar. Türkiye de 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle son üç yıllık dönemde kümülatif oran %100 ün altına inmekle birlikte (%69,7), bu tarihte sona eren döneme ilikin yıllık oran %10 un altına inmemi bulunduundan (%13,8) iliikteki mali tablolar, 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle Türk Lirası nın satın alım gücüne endekslenen birim deerleri ile gösterilmitir. liikteki konsolide mali tabloların, 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle geçerli olan ölçüm birimi ile yeniden ifade edilmesinde, SPK nun yayınladıı ve Devlet statistik Enstitüsü tarafından Türkiye için hesaplanan Toptan Eya Fiyatları Genel Endeksi baz alınarak kullanılan endeks ve çevirim faktörleri aaıdaki gibidir: Tarih Endeks Çevirim faktörü 31 Aralık ,7 1, Aralık ,8 1, Aralık ,1 1, Aralık ,8 1,000 Mali tabloların endekslenen birim deerleriyle hazırlanmasında aaıdaki prensipler uygulanmıtır: - Mali tablolar 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle endekslenen birim deerleri ile gösterilmi, aynı uygulama geçmi dönemlere de yansıtılmıtır. 15

9 11. Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Deerleme Yöntemleri (devam) (a) Hazırlanı Esası (devam) : - Parasal varlık ve borçlar bilanço tarihindeki parasal birim deeri ile gösterildii için ayrıca endekslenmemitir. - Parasal olmayan bilanço kalemleri ilgili çevrim faktörleri kullanılarak endekslenen birim deerleri ile gösterilmitir. Gelir tablosu kalemleri ilgili ayın çevrim faktörleri ile endekslenerek 31 Aralık 2004 tarihindeki Türk Lirası nın satın alım gücüne getirilmitir. - Enflasyon muhasebesi uygulamasının etkisi, konsolide gelir tablosunda Net Parasal Pozisyon Karı/(Zararı) hesabında gösterilmitir. (b) Konsolidasyon Prensipleri : Konsolidasyon, Ana Ortaklık olan Aksu plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.. bünyesinde gerçekletirilmi olup, Ana Ortaklık ın itiraklerdeki ve balı ortaklıklardaki hisse payları aaıdaki gibidir : Balı Ortaklıklar Aksu Textiles E.A.D.* %100,00 %100,00 tirakler Ak-pa Tekstil hracat Pazarlama A.. ** % 13,47 % 13,47 Ak Havacılık ve Ulatırma Hizmetleri A..* % 6,64 % 6,64 Ak Enerji Elektrik Üretimi A..* % 3,65 % 3,65 * liikteki konsolide mali tablolarda maliyet bedeli ile gösterilmitir. ** liikteki konsolide mali tablolara özkaynak yöntemi ile dahil edilmitir. 16

10 11. Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Deerleme Yöntemleri (devam) (b) Konsolidasyon Prensipleri (devam) : Konsolide mali tabloların hazırlanmasında aaıdaki prensipler uygulanmıtır: Özkaynak Yöntemi : tirakler öncelikle elde etme maliyeti ile kaydedilir. Ana Ortaklık ın, itiraki satın aldıı tarihten, bilanço tarihine kadar geçen süre içinde, itirakin özkaynaklarındaki artı ve azalılardan Ana Ortaklık ın payına düen kısım, itirakin elde etme maliyetine eklenir veya düürülür. Bu ilemlerde, elde etme maliyetine kıyasla özsermaye payına isabet eden tutarda meydana gelen artılar kar, azalılar ise zarar olarak gelir tablosunda gösterilir. Özsermayedeki deiikliin kar veya zarar dıındaki özsermaye kalemlerinden kaynaklanması halinde Ana Ortaklık ın özsermayesinde de bu kalemlere ilikin gerekli düzeltmeler yapılır. tiraklerden tahsil edilen kar payları ilgili itirak tutarından düürülür. letmelerin itirak nitelii kazandıı tarih itibariyle ve daha sonraki pay alımlarında, bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortaklıın itirakin sermayesinde sahip olduu payların elde etme deeri ile bu payların itirakin makul deerler esas alınarak düzenlenmi bilançosundaki özsermayesinde temsil ettii deer arasında oluan pozitif veya negatif fark erefiye olarak bilançoda ayrı kalemler olarak gösterilir ve tam konsolidasyon yönteminde belirtilen ekilde itfa edilir. Önceki dönemlerde elde edilen itirakler için gerekli erefiye ve itfa payı hesaplamaları yapılarak sonuçlar geçmi yıllar kar ve zararı ile ilikilendirilir. (c) Menkul Kıymetler : Menkul kıymetler ters repo ilemine tabi olan devlet tahvili ve hazine bonosu gibi kamu menkul kıymetlerinden ibaret olup, vadelerinde elde edilecek gelirin, söz konusu menkul kıymetlerin iktisabından bilanço tarihine kadar geçen süreye isabet eden kısmı için gelir tahakkuk ettirilmek suretiyle deerlendirilmitir. Kamu menkul kıymetleri için tahakkuk ettirilen tutar bilançoda ilgili menkul kıymet hesabı içinde gösterilmitir. (d) Alacak ve Borçları Deerleme : 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle alacak ve borçlar bilançoda kayıtlı deerleri ile gösterilmitir. Senetli alacaklar, vadeli çekler, senetsiz alacak ve borçlar bilanço tarihinde yürürlükte olan devlet iç borçlanma senetlerinin ilgili vadeye isabet eden oranı üzerinden reeskonta tabi tutulmutur. 17

11 11. Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Deerleme Yöntemleri (devam) (d) Alacak ve Borçları Deerleme (devam): 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle senetli borç yoktur. 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle yabancı para cinsinden senetli alacaklar ve senetsiz alacak ve borçlar Libor oranları kullanılarak reeskonta tabi tutulmutur. (e) Stoklar : 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle fiili stok sayımı yapılmıtır. Stokların deerlenmesinde elde etme maliyeti ve net gerçekleebilir deerin düük olanı esas alınmaktadır. Maliyet, ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, emtia ve dier stoklar için aırlıklı ortalama maliyet yöntemi kullanılarak belirlenmektedir. Stoklar ile ilgili düzeltme katsayılarının saptanmasında stok devir hızı yöntemi kullanılmı olup, kayıtlardaki maliyet deerleri, ilgili aya ait düzeltme katsayısı ile endekslenerek 31 Aralık 2003 tarihindeki alım gücüne getirilmitir. (f) Finansal Duran Varlıklar : Finansal duran varlıklar, 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle endekslenen birim deerleriyle gösterilmitir. Finansal duran varlıklar, maliyet bedellerinden yeniden deerleme deer artı fonu gibi fonların sermayeye eklenmesi nedeniyle elde edilen tutarlar indirildikten sonra kalan tutarları dikkate alınarak düzeltme ilemine tabi tutulmutur. Finansal duran varlıkların deerlenmesinde borsa rayici ve düzeltilmi deerin düük olanı esas alınmıtır. (g) Maddi Duran Varlıklar : liikteki mali tablolarda, maddi duran varlıkların 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle endekslenerek bilanço tarihindeki Türk Lirası nın alım gücüne getirilmesinde aktife ilk giri tarihleri dikkate alınmıtır. Amortismana tabi varlıkların düzeltilmesinde, ilgili mevzuat uyarınca yapılmı olan yeniden deerlemenin ilgili varlıklar ve birikmi amortismanlar üzerindeki etkileri arındırılmıtır. Maddi duran varlıklar için amortisman, enflasyon muhasebesine göre düzeltilmi tutarları üzerinden varlıkların tahmini faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle normal amortisman yöntemi kullanılarak Kıst esası na göre ayrılmıtır. Varlıkların faydalı ömürlerine ilikin bilgiler aaıdaki gibidir: Binalar Yeraltı ve yerüstü düzenleri Makine, Tesis ve Cihazlar Taıt Araç ve Gereçleri Döeme ve Demirbalar 50 yıl 10 yıl 8-10 yıl 4-5 yıl yıl 18

12 11. Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Deerleme Yöntemleri (devam) (h) Maddi Olmayan Duran Varlıklar : Maddi olmayan duran varlıkların 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle endekslenerek bilanço tarihindeki alım gücüne getirilmesinde aktife ilk giri tarihleri dikkate alınmıtır. tfa paylarına tabi maddi olmayan duran varlıkların düzeltilmesinde, yeniden deerlemenin ilgili maddi olmayan duran varlıklar ve itfa payları üzerindeki etkileri arındırılmıtır. Maddi olmayan duran varlıklar, enflasyon muhasebesine göre düzeltilmi tutarları üzerinden Kıst esası na göre aaıda belirtilen faydalı ömürleri üzerinden itfa edilmilerdir: Haklar Özel maliyetler 5 yıl 10 yıl (i) Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar : Bilançoda yer alan yabancı paraya balı varlıklar bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alı kuru, kasa efektif alı kuru, borçlar ise döviz satı kuru kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmektedir. Dönem içinde gerçekleen yabancı paraya balı ilemler, ilem tarihindeki fiili kurlar kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmektedir. Bu ilemlerden doan kur farkı gelir ve giderleri gelir tablolarına dahil edilmektedir. (j) Vergiler 2004 Kurum kazançları %33 oranında kurumlar vergisine tabidir. Yatırım indirimi istisnası uygulanması halinde dier Kurumlar Vergisi nden istisna kazançlarda olduu gibi bu karlar daıtılmadıkça stopaj hesaplanmaz. Bununla birlikte yararlanılan yatırım indirimi, GVK nun 4842 sayılı Kanunla kaldırılan Ek 1 ila Ek 6 ncı maddelerine dayanıyorsa aynı Kanun un Geçici 61 nci maddesi uyarınca, yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden daıtılsın, daıtılmasın %19,8 oranında gelir vergisi stopajı hesaplanır, ayrıca fon payı hesaplanmaz. stisna kaynaklı olsun olmasın tam mükellef gerçek kiiler ile dar mükellef gerçek kii ve kurumlara nakit olarak daıtılan kar payları üzerinden ayrıca %10 oranında gelir vergisi stopajı hesaplanmaktadır. Bununla birlikte kar daıtımının 1998 ve öncesi karlar ile 1999, 2000, 2001 ve 2002 yıllarına ait istisna kaynaklı karlardan ve yukarıda belirtilen %19,8 stopaj yapılmı yatırım indirimlerine tekabül eden karlardan yapılması durumunda gelir vergisi stopajı domayacaktır. Cari yıl ve geçmi yıl karlarının sermayeye ilavesi suretiyle yapılan kar daıtımlarında da gelir vergisi stopajı hesaplanmayacaktır. Dier yandan tam mükellef kurumlara yapılan kar daıtımlarında da stopaj yapılmayacaktır. 19

13 11. Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Deerleme Yöntemleri (devam) (j) Vergiler 2004 (devam) 2003 Dier taraftan, kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere yıl içinde ara dönemlerde beyan edilen matrahlar üzerinden %33 oranında geçici vergi ödenmektedir yılından itibaren kurumlar vergisi ve kurum geçici vergi oranı % 30 olarak uygulanmaya balayacaktır. Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla deitirilen mükerrer 298 inci maddesi uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, TEFE deki artıın, son üç yılda % 100 den ve içinde bulunulan yılda % 10 dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmak zorundadırlar yılı birinci geçici vergi döneminde bu kriterlerden % 10 artı gerçeklemedii için, ilk üç aylık dönem için enflasyon düzeltmesi yapılmamıtır. Ancak, 2004 yılı ikinci geçici vergi döneminde % 10 artı gerçekletiinden enflasyon düzeltmesi yapılmı ve bu uygulama takip eden geçici vergi dönemleri ile yıl sonunda da devam ettirilmitir. Kurum kazançları %30 oranında kurumlar vergisine tabidir. Yatırım indirimi istisnası uygulanması halinde dier Kurumlar Vergisi nden istisna kazançlarda olduu gibi bu karlar daıtılmadıkça stopaj hesaplanmaz. Bununla birlikte yararlanılan yatırım indirimi, GVK nun 4842 sayılı Kanunla kaldırılan Ek 1 ila Ek 6 ncı maddelerine dayanıyorsa aynı Kanun un Geçici 61 nci maddesi uyarınca, yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden %19,8 oranında gelir vergisi stopajı hesaplanır, ayrıca fon payı hesaplanmaz. stisna kaynaklı olsun olmasın nakit olarak daıtılan kar payları üzerinden ayrıca %10 oranında gelir vergisi stopajı hesaplanmaktadır. Bununla birlikte kar daıtımının 1998 ve öncesi karlar ile 1999, 2000, 2001 ve 2002 yıllarına ait istisna kaynaklı karlardan ve yukarıda belirtilen %19,8 stopaj yapılmı yatırım indirimlerine tekabül eden karlardan yapılması durumunda gelir vergisi stopajı domayacaktır. Cari yıl ve geçmi yıl karlarının sermayeye ilavesi suretiyle yapılan kar daıtımlarında da gelir vergisi stopajı hesaplanmayacaktır. Dier taraftan, kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere yıl içinde ara dönemlerde beyan edilen matrahlar üzerinden %30 oranında geçici vergi ödenmektedir. 20

14 11. Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Deerleme Yöntemleri (devam) (j) Vergiler 2003 (devam) 30 Aralık 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5024 sayılı Kanun a göre, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin mali tablolarını 01 Ocak 2004 tarihinden balayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutması öngörülmektedir.buna göre mükellefler açılı kayıtlarına baz olacak 31 Aralık 2003 tarihli bilançolarını 28 ubat 2004 tarihinde yayımlanan 328 sayılı Vergi Usul Kanunu Teblii uyarınca düzenlemekle yükümlü olup, birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesini tercih edenler 10 Mayıs 2004, tercih etmeyenler ise 10 Austos 2004 tarihine kadar düzeltme kayıtlarını yapmak zorundadırlar. 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle vergi matrahı olumadıından vergi karılıı ayrılmamıtır. (k) Kıdem Tazminatı : Ana Ortaklık, Kanunu'na göre kıdem tazminatına hak kazanmı personele ileride ödenmesi muhtemel borç yükünü hesaplamakta ve gerekli karılık Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi dorultusunda ayrılmaktadır. (l) Gelir ve Giderler : Gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esası uygulanmaktadır. Buna göre hasılat, gelir ve karlar aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karılatırılacak ekilde muhasebeletirilmektedir. 12. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar 31 Aralık 2004 tarihinde TL (1.574,74 YTL) olan kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere 1.648,90 YTL sına, 1 Temmuz 2005 tarihinden geçerli olmak üzere 1.727,15 YTL sına yükseltilmitir (31 Aralık YTL). 21

15 13. Her Türlü arta Balı Zarar ve Kazançlar AKSU PLK DOKUMA VE BOYA APRE a) 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle üçüncü kiiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmı ve devam etmekte olan hukuki ihtilafların toplam tutarı YTL olup iliikteki mali tablolarda gerekli karılık ayrılmıtır. b) Ana Ortaklıa ait satıı yapılan gayrimenkulun (bilanço dipnotu 33 ( c )) tapu kaydına konan vakıf erhine ilikin olarak ödenen YTL nin iadesi için stanbul Beyolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi nde gün 2004/476 E. Dosya ile istirdat davası açılmıtır. 14. Gayri Safi Kar Oranları Üzerinde Önemli Ölçüde Etkide Bulunan Muhasebe Tahminlerinde Deiikliklere likin Bilgi ve Bunların Parasal Etkileri Muhasebe tahminlerinde deiiklik yoktur. 15. Aktif Deerler Üzerindeki potek ve Teminatlar 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle aktif deerler üzerinde mevcut bulunan ipotek ve teminat tutarı yoktur. 16. Sigorta Kapsamı 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle aktif deerler üzerindeki toplam sigorta tutarı YTL'dir (31 Aralık YTL (tarihi deeriyle YTL)). 17. Alınan potek ve Teminatlar 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle alacaklar için alınmı ipotek ve teminat tutarı YTL dir (31 Aralık YTL (tarihi deeriyle YTL)). 18. Pasifte Yer Almayan Taahhütler 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle banka, resmi daire ve özel kurumlara verilen teminat mektupları toplamı YTL dir (31 Aralık YTL (tarihi deeriyle YTL)). 19. Bankalardaki Bloke Mevduat Tutarları 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle, bankalarda bloke edilmi mevduat hesabı yoktur. 22

16 20. Menkul Kıymetler ve Finansal Duran Varlıkların Maliyet Bedelleri ve Borsa Rayiçleri 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle menkul kıymet yoktur. 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle borsa rayici ile deerlenmesi gereken menkul kıymet yoktur. Aynı tarihler itibariyle Ana Ortaklık ın bilançolarında yer alan finansal duran varlıklar 31 Aralık 2004 tarihindeki Türk Lirası nın alım gücüne getirilmi (endekslenmi) olup, borsa rayici ile endekslenmi deerin düük olanı esas alınmıtır. Borsa rayiçleri olan finansal duran varlıklar aaıdaki gibidir (YTL) : Finansal Duran Varlıklar : 31 Aralık 2004 Endekslenmi Borsa Rayiç Ünvanı Deeri Deeri (Ortalama) Ak Enerji Elektrik Üretimi A.. 4,606,341 14,823,720 Türkiye Sınai Kalkınma Bank A.. 87,111 24,945 Yapı ve Kredi Bankası A.. 9,103,073 4,128,931 Finansal Duran Varlıklar (devam) : 31 Aralık 2003 Endekslenmi Borsa Rayiç Ünvanı Deeri Deeri (Ortalama) Ak Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A Türkiye Sınai Kalkınma Bank A Yapı ve Kredi Bankası A Ortaklar, Balı Ortaklıklar ve tirakler Tarafından Çıkarılan Menkul Kıymetler 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle, menkul kıymetler ve balı menkul kıymetler grubu içinde iletmenin ortakları, balı ortaklıkları ve itirakleri tarafından çıkarılmı menkul kıymet yoktur. 23

17 22. Dier 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle mali tablolardaki dier ibaresini taıyan hesap kalemlerinden dahil olduu grubun toplam tutarının %20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aan kalemler ve tutarları aaıdaki gibidir (YTL) : Dier Hazır Deerler : 31 Aralık Aralık 2003 Tahsile verilen çekler Kredi kartları Dier Dönen Varlıklar : Gelecek aylara ait giderler hracattan tecil edilen KDV Pein ödenen vergi Dier Dier Finansal Duran Varlıklar : Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A Yapı Kredi Bankası A Türkiye mar Bankası A.. Türkiye Vakıflar Bankası A Dier Dier finansal duran varlıklar deer düüklüü karılıı ( ) ( ) Dier Maddi Olmayan Duran Varlıklar Özel maliyetler Birikmi itfa payları (-) ( ) ( )

18 22. Dier (devam) 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle mali tablolardaki dier ibaresini taıyan hesap kalemlerinden dahil olduu grubun toplam tutarının %20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aan kalemler ve tutarları aaıdaki gibidir (YTL) (devam): Dier Finansal Borçlar : 31 Aralık Aralık 2003 Ak-pa Tekstil hracat Pazarlama A.. aracılııyla kullanılan Eximbank kredileri Kısa Vadeli Dier Borçlar : hracatta terkin olunacak KDV Dier Dier Borç ve Gider Karılıkları : arta balı gider karılıı Toplu çi Sözleme karılıı Faaliyetle lgili Dier Gelirler ve Karlar : Konusu kalmayan karılıklar Kambiyo karları Reeskont gelirleri Vade farkları geliri Özkaynak metodu ile dahil edilen itirakin etkisi Dier finansal duran varlıklar için ayrılan deer düüklüü karılıının iptali Dier Dier Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar : Karılık giderleri Kambiyo zararları Reeskont giderleri Dier finansal duran varlıklar için ayrılan deer düüklüü karılıı Dier

19 22. Dier (devam) 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle mali tablolardaki dier ibaresini taıyan hesap kalemlerinden dahil olduu grubun toplam tutarının %20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aan kalemler ve tutarları aaıdaki gibidir (YTL) (devam): Dier Olaanüstü Gelirler ve Karlar : 31 Aralık Aralık 2003 Sabit kıymet satı gelirleri Sigorta hasar bedelleri Yurt dıı fuar katılım geliri Dier Dier Olaanüstü Gider ve Zararlar : Sabit kıymet satı gideri Personelden Alacaklar ve Borçlar Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle Dier Alacaklar ile Dier Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının %1 ini aan personelden alacak ve borç bulunmamaktadır. 24. Ortaklar, Balı Ortaklıklar ve tiraklere likin üpheli Alacaklar 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle ortaklar, balı ortaklıklar ve itiraklere ilikin üpheli alacak yoktur. 25. Vadesi Gelmi Bulunan ve Henüz Vadesi Gelmeyen Alacaklar çin Ayrılan üpheli Alacak Tutarları 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle vadesi gelmi bulunan alacaklar için ayrılan üpheli alacak tutarı YTL dir (31 Aralık YTL (tarihi deeriyle YTL). 26

20 26. tirakler ve Balı Ortaklıklar Hesabında Yer Alan Ortakların tirak Oran ve Tutarları le letme le Dolaylı Sermaye ve Yönetim likisine Sahip tirakler ve Balı Ortaklıkların Dökümü a) 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle itirakler ve balı ortaklıklar aaıdaki gibidir (YTL) : tirakler ; 31 Aralık Aralık 2003 tirak Oranı % tirak Tutarı tirak Oranı % tirak Tutarı Ak-pa Tekstil hracat Pazarlama A.. 13, , Ak Havacılık ve Ulatırma Hizmetleri A.. 6, , Ak Enerji Elektrik Üretimi A.. 3, , Balı ortaklık ; Aralık Aralık 2003 tirak Oranı % tirak Tutarı tirak Oranı % tirak Tutarı Aksu Textiles E.A.D. 100, , b) 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle itirakler ve balı ortaklıkların en son mali tablolarında yer alan dönem kar ve zararları ile net dönem kar ve zararları aaıdaki gibidir (YTL) : En Son Dönem Net Dönem Dönem Karı / (Zararı) Karı / (Zararı) Ak-pa Tekstil hracat Paz. A Ak Havacılık ve Ulatırma Hizm. A.. (tarihi deeriyle) ( ) ( ) Ak Enerji Elektrik Üretimi Oto Prodüktör Grubu A ( ) Aksu Textiles E.A.D ( 30)* ( 30)* * Para birimi ( Bin LEVA) 27

21 26. tirakler ve Balı Ortaklıklar Hesabında Yer Alan Ortakların tirak Oran ve Tutarları le letme le Dolaylı Sermaye ve Yönetim likisine Sahip tirakler ve Balı Ortaklıkların Dökümü (devam) Yukarıda belirtilen itirakler ve balı ortaklıklardan sadece Ak-pa Tekstil hracat Paz. A. ve Ak Enerji Elektrik Üretimi A.. nin mali tabloları SPK standartlarına göre düzenlenmekte ve baımsız denetime tabi tutulmaktadır. Aksu Textiles E.A.D. nin mali tabloları Bulgaristan mali mevzuatına göre düzenlenmekte olup baımsız denetime tabi tutulmamıtır. c) irket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilikisine sahip itirakler ve balı ortaklıklar AKKÖK Grubu na dahil kurululardan müteekkil olup, aaıdaki gibidir : Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.., Ak-Al Tekstil Sanayi A.., Ak-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret A.., Dinarsu malat ve Ticaret T.A.., Akport Tekirda Liman letmesi A.., Akmerkez Gayrimenkul Yatırımı A.., leri plik Sanayi ve Ticaret A.., Ak- Tops Tekstil Sanayi A.., Kartopu Tekstil Mamulleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.., Akmeltem Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.., Dinkal Sigorta Acentelii A.., Ak-Pol Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.., Tasfiye Halinde Aksam Petrol ve Kimya Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.., Akmerkez Lokantacılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.., Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.., Ari Sanayi ve Ticaret T.A tiraklerden Elde Edilen Bedelsiz Hisseler 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle itiraklerden elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları aaıdaki gibidir (YTL) : 31 Aralık Aralık 2003 Akenerji Elektrik Üretimi A..; Olaanüstü Yedeklerden Gayrimenkul Satı Karı * * Ak Havacılık ve Ulatırma Hizm. A..; Olaanüstü Yedeklerden - - Gayrimenkul Satı Karı - - Maddi duran varlık deer artı fonu ** Ak Pa Tekstil hracat Pazarlama A..; Olaanüstü Yedeklerden 194,678 - Gayrimenkul Satı Karı 31, ,903*** - * Konsolide gelir tablosunda itiraklerden elde edilen temettü geliri hesabında yer almaktadır. ** Konsolide mali tablolarda itirakin maliyet bedelinden indirilmitir. *** Ana Oratklık ın gelir tablosunda itiraklerden elde edilen temettü geliri hesabında yer aldıından konsolide mali tablolarda itirakin maliyet bedelinden indirilmitir. 28

22 28. Taınmazlar Üzerindeki Ayni Haklar AKSU PLK DOKUMA VE BOYA APRE 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle taınmazlar üzerinde sahip olunan ayni hak mevcut deildir. 29. Yeniden Deerleme Deer Artıı Duran varlıklar düzeltme ilemine tabi tutulurken, vergi mevzuatı uyarınca yapılmı olan yeniden deerlemenin, varlıklar, birikmi amortismanlar ve itfa payları üzerindeki etkileri arındırılmıtır. 30. Yabancı Para Varlık ve Borçlar 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların dökümü aaıdaki gibidir : a) Varlıklar ; Kasa ; Bankadaki yabancı paralar ; Döviz 31 Aralık Aralık 2003 Cinsi Döviz Tutarı Döviz Kuru Döviz Tutarı Döviz Kuru ABD $ 7.235,00 1, ,50 1,3958 Euro 12,00 1, ,12 1,7450 SF 400,00 1, ,00 1,1150 Leva 30,50 0, ,50 0,7132 STG 46,00 2, ABD $ ,89 1, ,00 1,3958 Euro ,84 1,7450 Portföydeki Dövizli Çekler ve Senetler ; hracat Alacakları ; Dier Alacaklar ; ABD $ ,68 1, ,74 1,3958 Euro ,00 1,7450 ABD $ ,67 1, ,68 1,3958 STG ,89 2, ,16 2,4766 Euro ,10 1, ,17 1,7450 SK ,51 0, ,60 0,1912 ABD $ ,34 1,3958 Euro ,46 1, ,93 1,

23 30. Yabancı Para Varlık ve Borçlar (devam) AKSU PLK DOKUMA VE BOYA APRE 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların dökümü aaıdaki gibidir (devam) : b) Borçlar ; thalat Borçları ; Banka Borçları ; Dier Borçlar ; Döviz 31 Aralık Aralık 2003 Cinsi Döviz Tutarı Döviz Kuru Döviz Tutarı Döviz Kuru ABD $ ,38 1, ,20 1,4026 EURO ,14 1, ,79 1,7535 ABD $ ,00 1, ,00 1,4026 EURO ,00 1, ABD $ ,02 1,4026 EURO 7.778,50 1, Ortaklar, tirakler ve Balı Ortaklıklar Lehine Verilen Yükümlülükler 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle ortaklar, itirakler ve balı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans ve ciro gibi yükümlülük yoktur. 32. Personel Sayısı Yıl içinde çalıan personelin ortalama sayısı aaıdaki gibidir : 31 Aralık Aralık 2003 Maalı Ücretli TOPLAM

24 33. Mali Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Mali Tabloların Açık, Yorumlanabilir ve Anlaılabilir Olması Açısından Açıklanması Gerekli Olan Dier Hususlar a) Ana Ortaklık ın 2003 yılına ait 22 Mart 2004 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 31 Aralık 2003 tarihli konsolide mali tablolarda 31 Aralık 2004 tarihindeki Türk Lirası nın satın alma gücüne göre yer alan YTL tutarındaki geçmi yıllar zararlarının sırasıyla olaanüstü yedeklerden, yasal yedeklerden, emisyon primlerinden ve bakiye kalan kısmın ise özsermaye enflasyon düzeltme farkı hesabından mahsup edilmesine karar verilmitir. Bu nedenle, 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarda 31 Aralık 2004 tarihindeki Türk Lirası nın satın alma gücüne göre yer alan YTL tutarındaki dönem zararı 31 Aralık 2004 tarihli konsolide mali tablolarda geçmi yıllar zararları hesabında gösterilmi olup, Ana Ortaklık ın 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarında oluan geçmi yıllar zararı konsolide özsermaye kalemlerinden aaıdaki gibi mahsup edilmitir : Borç Alacak Geçmi yıllar zararı Olaanüstü yedekler Yasal yedekler Emisyon primi Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları b) 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin para birimi, bir milyon Türk Lirasının bir Yeni Türk Lirası olarak tanımlandıı yeni para birimine dönütürülmütür. En küçük para birimi Yeni Kuru Yeni Türk Lirasının yüzde birini temsil etmektedir. Halen geçerli olan Türk Lirası banknotlar 2005 yılının sonundan itibaren tedavülden kalkacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Yeni Türk Lirasına geçite Kurulun düzenlemelerine tabi ortaklıklar ve Sermaye Piyasası Kurumlarınca kamuya açıklanacak mali tablo ve raporlara ilikin duyurusunda, 2005 yılı içerisinde kamuya açıklanacak olan tarihinde veya daha önce sona eren dönemlere ilikin mali tabloların,karılatırma amacıyla kullanılacak olan bir önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere, YTL cinsinden kamuya açıklanacaı belirtilmitir. Buna göre, 31 Aralık 2004 tarihli mali tablolar YTL cinsinden düzenlenmi ve 31 Aralık 2003 tarihli mali tablolar da sadece karılatırma amacıyla YTL cinsinden ifade edilmitir. c) tarih ve 13 no lu Yönetim Kurulu Kararına göre Ana Ortaklıın sahibi bulunduu,stanbul Bakırköy lçesi, Osmaniye Mahallesi, Veli Efendi Kouyolu ile Kurt Çimento Yolu Sokaında, Pafta no: 63, Ada no: 183, Parsel no:10 da kayıtlı metrekare arsa paylı fabrika binası olan Gayri menkulün ABD Dolarına satılmasına ve satıtan elde edilecek Gayrimenkul satı karının Ana Ortaklıın sermayesine ilave edilmesine karar verilmitir. 31

25 34. Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Hesabında zlenen Tutarlara likin Açıklama 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle iliikteki mali tablolarda özsermaye kalemlerinden sermaye, emisyon primi, yasal yedekler ve olaanüstü yedekler hesap kalemleri kayıtlı deerleri ile gösterilmi olup sözkonusu özsermaye kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan tüm farklar Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları hesabı içerisinde gösterilmitir. 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları hesabı içerisindeki düzeltme farkları aaıdaki gibidir (YTL): 31 Aralık Aralık 2003 Sermaye ye ait enflasyon düzeltmesi Emisyon primi düzeltmesi Yasal yedeklere ait enflasyon düzeltmesi Olaanüstü yedeklere ait enflasyon düzeltmesi - ( ) 31 Aralık 2004 tarihindeki Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Önceki Dönem Mali Tablolarının Baımsız Denetimden Geçmi Olup Olmadıına likin Açıklama Önceki dönem konsolide mali tablolar baımsız denetimden geçmitir. Ana Ortaklık ın balı ortaklıı olan ve SPK nun Seri: XI 21 Nolu Tebliine göre konsolidasyon kapsamı dıında tutulan Aksu Textiles E.A.D. nin kayıtları ve kanuni defterleri Bulgaristan mali mevzuatına göre tutulmakta olup 31 Aralık 2003 tarihli mali tabloları baımsız denetime tabi tutulmamıtır. 32

26 36. Sermaye, Emisyon Primi ve Yedek Akçeler in Kayıtlı Deeri Hakkında Açıklama Ana Ortaklık ve özkaynak yöntemine göre konsolide edilen itirakin sermayesi, emisyon primi ve yedek akçelerinin kayıtlı deerleri ve düzeltilmi deerleri aaıdaki gibidir (YTL) : 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle; Ana Ortaklık Sermaye Kayıtlı Deer Enflasyon Düzeltmesi Düzeltilmi Deer Nakit ve nakit benzerleri Yeniden deerleme deer artı fonu ( ) - Ak-pa Tekstil hracat Paz. A.. Sermaye Nakit ve nakit benzerleri Yeniden deerleme deer artı fonu ( ) - 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle; Ana Ortaklık Sermaye Nakit ve nakit benzerleri Yeniden deerleme deer artı fonu ( ) Emisyon primi Yasal Yedekler

27 36. Sermaye, Emisyon Primi ve Yedek Akçeler in Kayıtlı Deeri Hakkında Açıklama (devam) Ana Ortaklık ve özkaynak yöntemine göre konsolide edilen itirakin sermayesi, emisyon primi ve yedek akçelerinin kayıtlı deerleri ve düzeltilmi deerleri aaıdaki gibidir (YTL) (devam) : 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle (devam) ; Ak-pa Tekstil hracat Paz. A.. Sermaye Kayıtlı Deer Enflasyon Düzeltmesi Düzeltilmi Deer Nakit ve nakit benzerleri Yeniden deerleme deer artı fonu ( ) Yasal Yedekler Net Parasal Pozisyon Karı Zararına Dahil Olan Finansman Giderleri ile Kur Farkı Gelir ve Giderleri Net parasal pozisyon kar/(zararı) na dahil olan ve 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllara ait gelir tablolarında ayrı gösterilen finansman giderleri ile kur farkı gelir ve giderleri aaıdaki gibidir (YTL) : 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle; Net Parasal Pozisyon Tarihi Deerler Düzeltilmi Deerler Kar/(Zarar) Etkisi Kur farkı gelirleri ( ) Kur farkı giderleri Finansman giderleri Vade farkı gelirleri ( 1.089) 34

28 37. Net Parasal Pozisyon Karı Zararına Dahil Olan Finansman Giderleri ile Kur Farkı Gelir ve Giderleri (devam) Net parasal pozisyon kar/(zararı) na dahil olan ve 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllara ait gelir tablolarında ayrı gösterilen finansman giderleri ile kur farkı gelir ve giderleri aaıdaki gibidir (YTL) (devam) : 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle; Net Parasal Pozisyon Tarihi Deerler Düzeltilmi Deerler Kar/(Zarar) Etkisi Kur farkı gelirleri ( ) Kur farkı giderleri Finansman giderleri Vade farkı gelirleri ( ) 35

29 FABRKALARI T.A.. ve TRAK 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllara ait Ayrıntılı Konsolide Gelir Tablolarına likin Dipnotlar 1. Dönemin Tüm Amortisman Giderleri ile tfa ve Tükenme Payları 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllara ait amortisman giderleri aaıdaki gibidir (YTL) : 31 Aralık Aralık 2003 a) Amortisman giderleri b) tfa ve tükenme payları Dönemin Reeskont ve Karılık Giderleri 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllara ait reeskont ve karılık giderleri aaıdaki gibidir (YTL) : 31 Aralık Aralık 2003 Ödenecek faiz ve komisyon karılıı Reeskont giderleri karılıı Kıdem tazminatı karılıı üpheli alacak karılıı Dier finansal duran varlıklar deer düüklüü karılıı Dier borç ve gider karılıkları Dönemin Tüm Finansman Giderleri Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllara ait finansman giderleri aaıdaki gibidir (YTL) : 31 Aralık Aralık 2003 Dorudan gider yazılanlar Maddi duran varlıkların maliyetine verilen Dönemin Finansman Giderlerinden Ortaklar, Balı Ortaklıklar ve tiraklere likin Kısım 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle sona eren yılda itiraklerden Ak-pa Tekstil hracat Pazarlama A.. den kullanılan Eximbank kredisi ile ilgili olarak YTL tutarında faiz ödemesi yapılmıtır (31 Aralık YTL). 36

30 FABRKALARI T.A.. ve TRAK 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllara ait Ayrıntılı Konsolide Gelir Tablolarına likin Dipnotlar 5. Ortaklar, Balı Ortaklıklar ve tiraklerle Yapılan Satı ve Alılar a) 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllarda itiraklere yapılan satılar aaıdaki gibidir (YTL) : 31 Aralık Aralık 2003 Ak-Pa Tekstil hracat Pazarlama A b) 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllarda itiraklerden yapılan alılar aaıdaki gibidir (YTL) : 31 Aralık Aralık 2003 Akkök Sanayi Yatırım ve Gelitirme A Ak Enerji Elektrik Üretimi A Ak-Pa Tekstil hracat Pazarlama A Ortaklar, Balı Ortaklık ve tiraklerden Alınan ve Bunlara Ödenen Faiz, Kira ve Benzerleri 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle sona eren yılda itiraklerden Ak-pa Tekstil hracat Pazarlama A.. den kullanılan Eximbank kredisi ile ilgili olarak YTL tutarında faiz ödemesi yapılmıtır (31 Aralık YTL). 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle sona eren yılda itiraklerden Ak Enerji Elektrik Üretimi A.. den YTL temettü geliri (31 Aralık YTL) ile YTL hizmet geliri (31 Aralık YTL) ve Ak-pa Tekstil hracat Pazarlama A.. den YTL tutarında faiz geliri elde edilmitir (31 Aralık 2003 yoktur). 7. Üst Yönetime Cari Dönemde Salanan Ücret ve Benzeri Menfaatler Yönetim Kurulu bakan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör ve genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde salanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı YTL'dır (31 Aralık YTL). 37

31 FABRKALARI T.A.. ve TRAK 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllara ait Ayrıntılı Konsolide Gelir Tablolarına likin Dipnotlar 8. Amortisman Hesaplama Yöntemleri Bilanço dipnotu 11 (g) ve (h) de belirtildii üzere irket in enflasyon düzeltme ilemine tabi tutulmu mali tablolarda yer alan maddi ve maddi olmayan duran varlıklarda faydalı ömürler esas alınmak suretiyle normal amortisman yöntemi kullanılmıtır. Mali mevzuata göre düzenlenen mali tablolarında ise maddi ve maddi olmayan duran varlıklar aaıda belirtilen yöntemlerle hesaplara intikal ettirilmektedir: 31 Aralık 2002 tarihine kadar aktifte mevcut maddi duran varlıklar (arazi hariç) ve özel maliyetler Maliye Bakanlıı'nca yayımlanan yeniden deerleme oranlarına göre deerlenmi olup, deer artıları öz sermayeye ilave edilmitir yılı içerisinde ve daha sonraki dönemlerde satın alınan sabit kıymetler maliyet bedeliyle muhasebeletirilmitir. Maddi duran varlıklar ve özel maliyetler, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde yeniden deerlenmi tutarları (binalar maliyet bedelleri) üzerinden normal amortisman ve azalan bakiyeler metotlarına göre vergi mevzuatında belirlenmi aaıdaki nispetler çerçevesinde amortismana tabi tutulmutur (Binek otolarda kıst amortisman uygulanmaktadır). Binalar % 2-4 Yeraltı ve yerüstü düzenleri %20-40 Makine, tesis ve cihazlar %20-40 Taıt araç ve gereçleri %20-40 Döeme ve demirbalar %20-40 Özel maliyetler %20-40 Ancak, Bilanço dipnotu 11(j) de de belirtildii üzere, irket 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihli bilançolarını VUK düzenlemeleri çerçevesinde enflasyon düzeltme ilemini uygulamı ve maddi ve maddi olmayan duran varlıklarını yukarıda belirtilen oranlar nispetinde normal amortisman ve azalan bakiyeler metotlarına göre amortismana tabi tutmutur. Haklar itfa payları tenzil edildikten sonra gösterilmektedir. tfa süreleri be yıldır. 9. Stok Maliyeti Hesaplama Sistemleri ve Yöntemleri Stok maliyeti hesaplama sistemi ve stok deerleme yöntemi aaıdaki gibidir : Maliyet Hesaplama Sistemi ; Stok Deerleme Yöntemi ; Safha Maliyeti, Aırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi 10. Stok Sayımı 31 Aralık 2004 ve 2003tarihinde fiili stok sayımı yapılmıtır. 38

32 FABRKALARI T.A.. ve TRAK 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllara ait Ayrıntılı Konsolide Gelir Tablolarına likin Dipnotlar 11. Satılar Yurtiçi ve yurtdıı satılar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satıları ile hizmet satılarının ayrı ayrı toplamları brüt satıların %20'sini amamaktadır. 12. Satılarla lgili Tevik ve Sübvansiyonlar 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren yılda satılarla ilgili tevik ve sübvansiyon bulunmamaktadır. 13. Önceki Döneme likin Gelir ve Giderler Önceki döneme ilikin gelirler (YTL) : 31 Aralık Aralık 2003 Ertelenen verginin iptali Dier Önceki döneme ilikin giderler (YTL) : Aralık Aralık 2003 Reklamasyon gideri Önceki dönemlere ait fiyat farkı Dier Hisse Baına Kar ve Kar Payı Oranları Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı olmak üzere, hisse baına kar ve kar payı oranı aaıdaki gibidir (1 YTL nominal deerdeki hisseye isabet eden) : 31 Aralık Aralık 2003 Hisse baına kar (konsolide) (YTL/%) : Adi hisse senedi sahiplerine (YTL/%) 0,56 YTL / %55,6 - Hisse baına kar payı (konsolide) (YTL/%) : Adi hisse senedi sahiplerine (YTL/%) - - irket in YTL dönem karı, Kurumlar Vergisi Kanunu nun Geçici 28. maddesine göre sermayeye eklenebilecek YTL tutarındaki gayrimenkul satı kazancının gelir tablosuna dahil edilmesi sonucu olumutur. irket Yönetimi, yukarıda bahsi geçen Geçici 28. maddedeki kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmek için Genel Kurul a gayrimenkul satı kazancının sermayeye ilavesi ve bu nedenle kar daıtılmaması önerisinde bulunacaklarını belirtmilerdir. 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren yılda zarar olutuundan hisse baına kar ve kar payı bulunmamaktadır.

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar 1. Faaliyet Konusu Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirketidir. Şirket faaliyetlerini aşağıdaki müesseseleri vasıtasıyla yürütmektedir. Müessese

Detaylı

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL)

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL) 31.03.2003-31.03.2002 TARHL AYRINTILI BLANÇOLAR (Milyon TL) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmemi AYRINTILI BLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 93.048.776 61.367.042 A. Hazır Deerler

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. tarihinde Ayrıntılı Gelir Tablosu ( tarihindeki Türk Lirası'nın alım gücüne göre düzeltilmi ) (Milyon TL) A- BRÜT SATI LAR 171.484.232 1- Yurtiçi Satı lar 144.218.835 2- Yurtdı ı Satı lar 24.439.181 3-

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmi tir) Enflasyona Göre Düzeltilmi (Seri XI No:20) Ba ımsız Denetim'den Geçmemi AYRINTILI GEL R TABLOSU

Detaylı

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 116.941.839 99.596.409 A. Hazõr Değerler 84.692.941 67.483.612

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. Ayrıntılı Bilançolar (31 Aralık 2003 tarihindeki Türk Lirası'nın alım gücüne göre düzeltilmi ) (Milyon TL) AKT F (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 102.411.023 94.854.354 A. Hazır De erler 22.609.160 23.717.954

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR Trakya Cam

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜSKÜDAR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-10:41:07 Vergi Kimlik Numarası 0850335797 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Milyon TL) : 1- İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu : Et ve Et Ürünleri İle Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 ve Daha Fazlasına Sahip Ortaklar : Adı/Ünvanı

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI T.A.Ş. 31 Mart 2008 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI T.A.Ş. 31 Mart 2008 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 1. Organizasyon ve Faaliyet Konusu Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş. (Şirket), entegre yünlü ve sentetik tekstil kuruluşu olup, iplik ve kumaş üretmektedir. Bağlı ortaklık ve iştiraklerin

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 112.037.169 108.276.824 A. Hazõr Değerler 71.896.871

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.'nin 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle düzenlenmiş bilançolarını

Detaylı

30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara li kin Dipnotlar

30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara li kin Dipnotlar 1. Faaliyet Konusu Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.. ( irket), stanbul'da kurulup tescil edilmi bir sermaye irketidir. irket faaliyetlerini a a ıdaki müesseseleri vasıtasıyla yürütmektedir. Müessese

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş Konsolide (Seri XI No:20 ve 21) Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci ve Mali Müavirlik A..

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 30.06.2004

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S.

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Türkiye ve Yurtdışında Endüstriyel ve Ticari şirketlere Factoring Hizmetleri

Detaylı

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ PERİYODİK ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ MALİYETLİ AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ PERİYODİK ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ MALİYETLİ AYRINTILI BİLANÇO (YTL) HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ PERİYODİK ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ MALİYETLİ AYRINTILI BİLANÇO (YTL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem Önceki Dönem I- DÖNEN VARLIKLAR 11,295,943 18,051,397 A. Hazır

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ULUS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 24.04.2012-18:50:16 Vergi Kimlik Numarası 7610494446 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel

Detaylı

NET HOLDİNG A.Ş. NTHOL. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL)

NET HOLDİNG A.Ş. NTHOL. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL) NET HOLDİNG A.Ş. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL) Dipnot Referansları 31.12.26 31.12.25 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 95.42.85 86.37.561 Hazır Değerler 4 12.63.975 1.743.381 Menkul Kıymetler

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satõşlar 299.400 32.348.218 1. Yurtiçi Satõşlar 113.277 32.240.514 2. Yurtdõşõ

Detaylı

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2007 31.12.2006 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 428.809.920 395.453.587 Hazır Değerler 4 71.608.033 17.756.494

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2003 30.06.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 19.513.981 24.073.044 A. Hazır Değerler 8.413.233 4.478.512 1. Kasa 228 449 2. Bankalar

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU 1 ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

1 OCAK 30 EYLÜL 2004 HESAP DÖNEM

1 OCAK 30 EYLÜL 2004 HESAP DÖNEM (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayii A.Ş. ("Şirket")

Detaylı

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I Cari Varlıklar Dipnot Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2008 A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 59,889,830

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şeker Finansal Kiralama A.Ş., 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde Türkiye de finansal kiralama alanında faaliyet göstermektedir. Şirket

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) nin ana faaliyet konusu hazır giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmaktır.

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) nin ana faaliyet konusu hazır giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmaktır. Sayfa No: 1 1. Faaliyet Konusu Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) nin ana faaliyet konusu hazır giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmaktır. 2. Sermaye tarihi itibariyle sermayenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: 1 30.06.2004 TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu 1. organizasyonu ve faaliyet konusu Genel TGS Nisan 2003 n - halka Faaliyet konusu atma D etmek Vergisi (KDV) iadelerini tahsil etmektir. (Tekstil 2. 2.1 (6) 2. ilan. nda ve kanuni finansal Bu konsolide

Detaylı

S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.

S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir. S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.237.511 1 Kasa

Detaylı