Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;"

Transkript

1

2

3

4

5 BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan, ilimizin incisi ve bölgemizin parlayan yıldızı konumundadır. Kentte yaģayan tüm insanlarla birlikte yönetmeyi ilke edinen Belediyemiz, hizmetin esasına insanımızın huzurunu, mutluluğunu ve sağlığını almaktadır. Bölgenin parlayan yıldızı konumundaki kente sıfır hatayla hizmet etmek; özveriyi, kaliteyi, dayanıģmayı ve kurumsallaģmayı gerektirmektedir. Yerelde idari ve teknik tespitler yapan ekiple birlikte, kentimizin önceliklerini belirleyerek 3 (üç) yıldır durmadan duraksamadan hizmet etmenin gayreti içersindeyiz. Öncelikle itfaiye, temizlik, park-bahçe, su-kanalizasyon, gelirler, yapı denetim, araģtırma ve geliģtirme, kültür-sosyal ve icra birimlerini kurarak kurumsallaģmanın gereğini yaptık. Bilim ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanmasına öncelik verdik. Tüm çalıģmalarımızı internet ve otomasyon ortamında gerçekleģtirmenin sonuna gelmiģ bulunuyoruz. BaĢbakanımız Recep Tayip ERDOĞAN ın ilke edindiği Ġnsanı yaģat ki devlet yaģasın. Her Ģey insan için anlayıģıyla kentimizde yaģayan insanı tüm çalıģmamızın merkezine yerleģtirdik. Yeni kentleģmenin gereğini yaparak tüm alt ve üstyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirdik. Önce beldenin tüm mahallelerine doğal gaz verdik ve bu hedefimizi gerçekleģtirerek, bu hizmetle kentimiz daha ucuz ısındı. Havanın, doğanın ve çevrenin ter temiz olmasını sağladık. Yağmur suyu projesiyle üst yapı hizmetlerimizi tahripten, vatandaģımızı da kıģın oluģan su baskınlarından kurtardık. DSĠ Bölge Müdürlüğü ile birlikte yürütmüģ olduğumuz dere ıslah çalıģmasıyla beldeyi taģkın koruma altına aldık. Derenin sağ ve sol yakasındaki bantları yeģil alan olarak planlayarak beldemizin yeģil alanını artırdık. Beldenin sağ ve sol yakalarına ayrı temiz ve

6 kirli su Ģebekelerini çekerek kalıcı çözümlere imza attık. Alt ve üst geçitler ile sinyalizasyon çalıģmalarıyla yaya güvenliğine önem verdik. AçmıĢ olduğumuz sayısız bulvarlarla kentimizin yol bağlantılarında bütünlük sağladık. YapmıĢ olduğumuz yirmi dört adet yeni park, orta refüj ve kaldırım ağaçlandırmasıyla kentimizin geleceğine yatırım yaparak yem yeģil bir Karaköprüye adım attık. Orta refüj aydınlatma çalıģmalarıyla kentimizi aydınlık bir ortama kavuģturduk. Kent mobilyaları kurarak kentin modernliğine önem verdik. Yeni oluģturulan ağaçlandırma ve piknik alanlarıyla halkımızın rahat nefes almasını sağladık. Kaliteli bir kent yaģam alanı için yol asfaltlama, kilitli parke ve kaldırım düzenleme çalıģmalarına önem verdik. Kentimizi kimliğine kavuģturacak meydan yaptık. Gençlerimizin spor yapmaları için spor merkezini kurduk. Kültür ve sanat hizmetlerin yapılması için ilimizdeki tek anfi tiyatro sahnesini beldemizde inģa ettik. YapmıĢ olduğumuz parklarda kurduğumuz oyun ve spor alanlarıyla çocuklarımızın sağlıklı büyümesini sağladık. Eğitim önceliğimizdir düģüncesiyle beldemizde kolejlerin açılmasını sağladık. Tüm yeni okul alanlarımızın yer tahsis ve planlama iģlemlerini bitirdik. Emniyet Müdürlüğüne yer tahsis ederek, güvenlik açısında beldemizin emniyet teģkilatına geçmesine yardımcı olduk. Kırmızı kot uygulamaları, ada bazında yapılaģma modelleri, otopark zorunluluğu getirerek çağdaģ ve modern yapıların oluģumuna imza attık. Daha sayamadığımız hayati derecede önemli hizmetlere karar ve icra organlarımızın çalıģmalarıyla kavuģtuk. Bu gün Karaköprü Belediyesi alt ve üst yapı sorunlarını çözmüģ, geleceğe güvenle bakan, insanın huzuru ve mutluluğu için kentte gerçekleģtirdiği; eğitim öğretim ve meslek edinme kursları, yaz konserleri, ramazan ayı etkinlikleri, spor Ģöleni, Ali dede hayratı ve nar festivali gibi organizasyonlarla adını sınırlar ötesine taģımıģtır. Eksikliklerimizi farkında olarak, hatalarımızı kabul ederek, zamanla her Ģeyin daha da kaliteli hale geleceğini düģünerek siz halkımız için gecesini gündüzüne katan, tüm samimiyetiyle duanıza nail olmak için çalıģan ekibime baģarılar dilerim. BaĢarılı olmak için karıncalar gibi çalıģmalıyız. Bilginin efendisi olmak için çalıģmanın kölesi olmak zorundayız. Azmedilen her Ģey baģarılmaya mahkûmdur, anlayıģıyla hepinizi en içten dileklerimle kutlarım, HoĢça kalın. Sevgi ve saygılarımla, Av.Nihat ÇĠFTÇĠ Karaköprü Belediye BaĢkanı

7 KARAKÖPRÜ BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ Ömer DEMİR Hasan ERİK A.Latif KOLSUZOĞLU Mehmet GÖK Halil ÇİFTÇİ A.Rezzak YEŞİL NAZAN YÜCETEPE Mahmut YILMAZ Mustafa KOÇ Ömer VERT MEHMET KAZ Vedat BİLGİN M.Mir ŞEYHANLIOĞLU Mehmet Emin BAKAY HALIL ULUDAĞ

8 I-GENEL BILGILER KALĠTE POLĠTĠKASI ÇalıĢanların ve vatandaģların beklentilerini karģılamak, Karaköprü nün yarınlarını bugünden düģünerek kararlar almak ve uygulamak, ekonomisinin bel kemiği inģaat olan Karaköprü nün geleceğini de aynı Ģekilde bugünden planlamak, sorunlara köklü çözümler üretmek ve bunu yaparken sivil toplumla beraber hareket ederek katılımcı yönetim ve sosyal belediyeciliğin en sağlam örneklerini vermektir. Ġnsan Odaklılık: VatandaĢların ve belediyede çalıģanlarının beklentilerini karģılamak, Kalıcı Çözümler Üretmek: Sorunların kök nedenlerini belirleyerek kalıcı çözümler üretmek, Katılımcı Yönetim ve Sosyal Belediyecilik: Sivil Toplum Örgütleri ve vatandaģlarla beraber hareket ederek katılımcı yönetim ve sosyal belediyeciliğin en sağlam örneklerini vermek, Geleceği Planlamak: Karaköprü nün yarınlarını, Karaköprü ekonomisinin bel kemiği inģaatın geleceğini bugünden planlayarak kararlar almak ve uygulamak, Sürekli ĠyileĢmek: Belediye hizmetlerinin gün geçtikçe Karaköprü nün her köģesinde hissedilmesini ve sürekli geliģme göstererek kalitenin devamlılığını sağlamaktır. MĠSYON Katılımcı yönetim anlayıģıyla beklentileri önceden tespit ederek, halkın refah düzeyini yükseltecek ve sürekli kılacak projelerle, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak hizmet etmektir. VĠZYON Alt yapı ve üst yapısında sorunlarını çözmüģ, çağdaģ ve modern bir yerel yönetim modeli oluģturmak. DEĞERLER ġeffaf belediyecilik anlayıģıyla halka dürüst olmak, Hizmetin adil dağıtılmasını sağlamak, Profesyonel planlamayla kaynakları etkin ve verimli kullanmak, ÇalıĢanların ve vatandaģların memnuniyetini sağlamak, Kültürel ve ulusal değerlere sahip çıkmak, Teknolojiye ve yeniliklere açık olmak, Kalıcı çözümler üreterek çalıģmak, Doğaya saygılı, koruyucu projeler üretmek ve özendirmek, Hizmet içi eğitime önem vermek, uzmanlaģmak, Sivil toplumla hareket ederek halkın sesine kulak vermek, katılımcı yönetim anlayıģını kalıcı kılmaktır. YETKĠLERĠ Belediyenin görev ve sorumlulukları, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14 üncü maddesinde düzenlenmiģtir.

9 ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1- Fiziksel Yapı Belediyemizin fiziki kaynakları, il merkezine 5km. uzaklıkta ġanlıurfa nın güzide yerlerinden biri olan Karaköprü Beldesinde; BaĢkanlık, Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Fen iģleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon iģleri Müdürlüğü, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü, Zabıta Amirliği, Kütüphane, Ġlan Memurluğu, Su ve Arıza Ekibi, Makine Ġkmal Amirliği, Ġtfaiye Amirliği, Asfalt ġantiyesi, Kültür Merkezi, Nikâh Salonu, Taziye Evi, Çankaya Mahallesi nde 1 adet mezarlık, Burak Yapı Kooperatifinde 6 adet dükkân, 1 adet Belediye Halk Ekmek Fabrikası (kirada), GAP Bulvarı (Diyarbakır karayolu) üzerinde 2 adet dükkân (kirada), Akbayır Mahallesinde 36 adet Daire (BaĢbakanlık Gap Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı na kiraya verildi) beldemizin çeģitli yerlerinde parklar, Çankaya Mahallesinde 1 adet Su deposu, 3000 m 2 lik gömme su deposu, Çankaya Mahallesinde Kapalı Otopark yeri ve iģ makinelerinden oluģmaktadır. Örgüt Yapısı Belediyemiz ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluģtur. Son yapılan nüfus sayım sonuçlarına göre toplam nüfusa, hektar imar alanıyla hizmet sunmaktadır sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemizin 15 Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi, Belediye BaĢkanı, Belediye BaĢkan Yardımcısı ve ana hizmet (Yazı iģleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Temizlik iģleri Müdürlüğü, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, Zabıta Amirliği ve Ġtfaiye Amirliği) birimlerinden oluģmaktadır.

10

11 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALĠYETLERĠ I-EVRAK ĠġLEMLERĠ Bu dönem zarfında Belediyemize çeģitli Kamu, Kurum ve KuruluĢları ile Özel kurum ve Ģahıslardan 2042 adet resmi yazı, 7628 adet dilekçe olmak üzere toplam 9670 adet evrak gelmiģ, ilgili birimlere havalesi yapılmıģ olup, gerekli cevabi yazıların yazılması sağlanmıģtır. Belediyemizden ilgili kuruluģlara 1077 adet resmi yazı gönderilmiģtir. II-ENCÜMEN KARARLARI Belediyemizin 01 Ocak Aralık 2011 tarihleri arasında geçen 1 yıllık zaman zarfında Belediyemiz Encümeni haftada 1 defa toplanmıģ 2011 yılı içerisinde toplam 224 adet Encümen Kararı alınmıģ olup, alınan Encümen kararları doğrultusunda gerekli yasal iģlemler yapılmıģtır. III-MECLĠS KARARLARI Belediyemizin 01 Ocak Aralık 2011 tarihleri arasında geçen l yıllık zaman zarfında Belediye Meclisi 2011 yılında 11 adet Meclis toplantısı yapmıģ olup, alınan Meclis Kararları doğrultusunda gerekli yasal iģlemler yapılmıģtır. IV-EVLENME ĠġLEMLERĠ 11

12 Belediyemiz bünyesinde bulunan Evlendirme iģlemleri, Belediye BaĢkanımızın iģlerinin yoğunluğu nedeni ile Yazı ĠĢleri Müdür V. Müslüm AKILLI tarafından görevlendirme ile yürütülmektedir. 01 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında geçen 1 yıllık zaman zarfında Evlenmek üzere Belediyeye müracaat eden 299 adet çiftin Evlenmelerine yasal bir engel bulunmadığı tespit edildiğinden nikâh akitleri yapılarak, Kütüğe kayıtlarının yapılması için Nüfus Müdürlüğüne bildirilmiģtir. Ayrıca 86 adet evlenme izin belgesi verilmiģtir. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 12

13 2011 YILI FAALĠYETLERĠ Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları; Yıllara göre gelir durumu aģağıya çıkarılmıģtır YILI 2009 Yılı Bütçesi : TL. Toplam Tahakkuk : TL. Tahsilat : TL. Tahsilat Oranı : % Yılı Bütçe Dağılımı; Vergi Gelirleri : TL TeĢ. ve Mülkiyet Gelirler : TL Alınan BağıĢ ve Yardımlar : TL Diğer Gelirler : TL Sermaye Gelirleri : TL TOPLAM : TL 2010 YILI 2010 Yılı Bütçesi : TL Toplam Tahakkuk : TL Tahsilat : TL Devir : TL Tahsilat Oranı : % Yılı Bütçe Dağılımı; Vergi Gelirleri : TL TeĢ. ve Mülkiyet Gelirler : TL Alınan BağıĢ ve Yardımlar : TL Diğer Gelirler : TL Sermaye Gelirleri : TL TOPLAM : TL 2011 YILI 2011 Yılı Bütçesi : ,00.TL Toplam Tahakkuk : ,76.TL Tahsilat : TL Devir : ,32.TL Tahsilat Oranı : %91, Yılı Bütçe Dağılımı; Vergi Gelirleri : ,42.TL TeĢ. ve Mülkiyet Gelirler : ,51.TL Alınan BağıĢ ve Yardımlar : ,00.TL Diğer Gelirler : TL Sermaye Gelirleri : ,30.TL TOPLAM : ,44.TL Yıllara göre Gider durumu aģağıda çıkarılmıģtır YILI 13

14 2009 Yılı Bütçesi : TL yılından devreden öd. :. Gider : TL. Ġmha edilen ödenek : TL yılına devir eden öd. : 2009 yılı Gider Bütçe dağılımı; Personel Giderleri : TL Sos.Güv.Kur.Dev.Prim Gid. : TL Mal ve Hizmet Alım Gideri : TL Faiz Giderleri : TL Cari Transferler : TL Sermaye Giderleri : TL Sermaye Transferleri : TL TOPLAM : TL 2010 YILI 2010 Yılı Bütçesi : TL 2009 yılından devreden öd. :. Gider : TL Ġmha edilen ödenek : TL 2011 yılına devir eden öd. : yılı Gider Bütçe dağılımı; Personel Giderleri : TL Sos.Güv.Kur.Dev.Prim Gid. : TL Mal ve Hizmet Alım Gideri : TL Faiz Giderleri : TL Cari Transferler : TL Sermaye Giderleri : TL Sermaye Transferleri : TL TOPLAM : TL 2011 YILI 2011 Yılı Bütçesi : ,00.TL 2010 yılından devreden öd. :. Gider : ,94.TL Ġmha edilen ödenek : ,06.TL 2012 yılına devir eden öd. : ,00.TL 2011 yılı Gider Bütçe dağılımı; Personel Giderleri : ,12.TL Sos.Güv.Kur.Dev.Prim Gid. : ,21.TL Mal ve Hizmet Alım Gideri : ,51.TL Faiz Giderleri : ,62.TL Cari Transferler : ,00TL Sermaye Giderleri : ,78.TL TOPLAM : ,94.TL GELĠRLER: 14

15 Karaköprü Belediye BaĢkanlığı özel bütçe ile kurulmuģ olup, kendi gelirleri ile kendi harcamalarını karģılamaktadır. Belediyemizin 2011 yılı tahsilât toplamı TL dir. Bunun ,80.TL si 2380 sayılı Belediyelere ve Ġl Özel Ġdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay verilmesi hakkındaki Kanun gereğince Ġller Bankası ndan gelmiģtir. Geriye kalan TL 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince belediyemiz tarafından tahsil edilmiģtir. BORÇLANMA: 2010 Yılında Ġller Bankasına Ödenen Kredi Borcu TL 2011 Yılında Ġller Bankasına Ödenen Kredi Borcu TL 2012 Yılında Ġller Bankasına Ödenecek Kredi Borcu TL BÜTÇE HEDEFLERĠ: 2011 Gelir Bütçesi : TL Gider Bütçesi : TL Olarak denk bütçe yapılmıģtır. BÜTÇE GERÇEKLEġMESĠ: GELĠR Tahakkuk : ,76.TL Tahsilat : TL 2012 Yılına devreden alacak : TL GĠDER : ,94.TL. Ġptal olunan ödenek : ,06.TL 2012 yılına devreden ödenek : ,00.TL BÜTÇE HEDEF VE GERÇEKLEġMELERĠ ĠLE MEYDANA GELEN SAPMANIN NEDENLERĠ Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosunda da görüleceği üzere TL Gelir fazla tahmin edilmiģ ve bunun TL. si tahsil edilemeyip, bir sonraki yıla devretmiģtir. Belediyemize beklenen yardım ve bağıģ gelmemiģtir. Bundan sonraki yıllarda daha gerçekçi Bütçe yapılacaktır. 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar; Mali tablolar, Muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olan kiģilere iletilmesini sağlayan araçlar olup, kuruluģun mali yapıları hakkında bilgi verilmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 49. maddesinin son fıkrasına istinaden ĠçiĢleri Bakanlığınca hazırlanan Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 418. maddesi gereğince aģağıda sayılan Mali tablolar hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur, denilmektedir. Bu faaliyet raporunun ekinde; 15

16 2011 Yılı Mizan Bkz. Ek-4 Bilanço Bkz. Ek-5 Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması Bkz. Ek-6 Giderlerin ekonomik sınıflandırılması Bkz. Ek-7 Faaliyet sonuçları Bkz. Ek-8 Bütçe giderlerinin Kurumsal sınıflandırılması Ek-9 Tablolarına yer verilmiģtir MĠZAN CETVELĠ Hesap D1 D2 D3 D4 D4 Borç Alacak Borç Bakiyesi Alacak Bakiyesi Kodu , , , , , , , , , , , ,06 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 16

17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 17

18 ,6 3330, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 213, , , , , ,1 4952, ,6 39, , , ,8 307, , , ,5 27, , , ,6 23, , , , , , , ,97 791, , , , , , , , , , , , , , ,

19 ,5 55, ,5 2786, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 5647, , , , , , , , , ,61 148, , , , , , , , ,

20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 844, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 22

23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 661, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 212, , , , , ,74 212, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 23

24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 24

25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 0 2, ,75 0 2, ,75 0 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 25

26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 0 62, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 0 2, ,75 0 2, ,75 0 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 30

31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

33 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

36 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 902, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

37 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 37

38 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

39 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

40 , , , , , BĠLANÇO TABLOSU Kodu Adı 2011 Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR ,30 10 HAZIR DEĞERLER , BANKA HESABI , VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 5.453,41 11 MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR 0 12 FAALİYET ALACAKLARI , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 4.250,00 13 KURUM ALACAKLARI 7.941, TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI 7.941,58 14 DİĞER ALACAKLAR , KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI ,35 15 STOKLAR 0 16 ÖN ÖDEMELER İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 0 19 DİĞER DÖNENE VARLIKLAR , DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI ,48 2 DURAN VARLIKLAR ,79 21 MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR 0 22 FAALİYET ALACAKLARI GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 0 23 KURUM ALACAKLARI 0 24 MALİ DURAN VARLIKLAR , MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI , MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN 634,72 SERMAYELER HESABI 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR , ARAZİ VE ARSALAR HESABI , YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI , BİNALAR HESABI , TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI , TAŞITLAR HESABI , DEMİRBAŞLAR HESABI ,51 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0 28 GELECEK YILLARA AİR GİDERLER 0 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 0 40

41 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,64 30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR , BANKA KREDİLERİ HESABI ,94 31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 0 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI ,38 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI , EMANETLER HESABI ,18 34 ALINAN AVANSLAR 0 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI , FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA 6.030,50 YAPILAN TAHSİLAT HESABI 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA ,81 TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER 0 TAHAKKUKLARI 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,61 40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR , BANKA KREDİLERİ HESABI ,61 41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR 0 43 DİĞER BORÇLAR 0 44 ALINAN AVANSLAR 0 47 BORÇ VE GİDER KARŞILKLARI 0 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER 0 TAHAKKUKLARI 49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0 5 ÖZ KAYNAKLAR ,25 50 NET DEĞER , NET DEĞER HESABI ,69 51 DEĞER HAREKETLERİ 0 52 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI , GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI ,80 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI , GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI ,86 HESABI ( - ) 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI FAALĠYET SONUÇ RAPORU Gider Hesap Gider Hesap Adı Tutar Tutar Tutar 41

42 Kodu 630 GİDERLER HESABI , , , Personel Giderleri , , , Memurlar , , , Temel Maaşlar , , , Temel Maaşlar , , , Zamlar ve Tazminatlar , , , Zamlar ve Tazminatlar , , , Sosyal Haklar , , , Sosyal Haklar , , , Ek Çalışma Karşılıkları 5.864, , , Ek Çalışma Karşılıkları 5.864, , , Ödül ve İkramiyeler 8.450, , Ödül ve İkramiyeler 8.450, , Sözleşmeli Personel , , , Ücretler , , , S.K. 4/B Sözleşmeli Personel , , ,74 Ücretleri Zamlar ve Tazminatlar , S.K. 4/B Sözleşmeli Personel ,15 Zam ve Tazminatları Sosyal Haklar , S.K. 4/B Sözleşmeli Personel ,98 Sosyal Hakları İşçiler , , , Ücretler , , , Sürekli İşçilerin Ücretleri , , , İhbar ve Kıdem Tazminatlar , , , Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem , , ,90 Tazminatları Sosyal Haklar , , , Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları , , , Fazla Mesailer , , , Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri , , , Ödül ve İkramiyeler , , , Sürekli İşçilerin Ödül ve , , ,39 İkramiyeleri Diğer Ödemeler , Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri , Geçici Personel 2.181, , , Ücretler 2.181, , , Aday Çırak, Çırak ve Stajyer 2.181, , ,55 Öğrencilerin Ücretleri Diğer Personel , , , Ücret ve Diğer Ödemeler , , , Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler , , ,36 42

43 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan , , ,17 Ödemeler Diğer Personele Yapılan Diğer ,10 Ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumlarına , , ,36 Devlet Primi Giderleri Memurlar , , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , Sağlık Primi Ödemeleri , , Sözleşmeli Personel , , , İşsizlik Sigortası Fonuna 3.130,35 56, İşsizlik Sigortası Fonuna 3.130,35 56, Sosyal Güvenlik Kurumuna , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , İşçiler , , , İşsizlik Sigortası Fonuna , , , İşsizlik Sigortası Fonuna , , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , , Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme , , ,74 Alımları Kırtasiye ve Büro Malzemesi , , ,86 Alımları Kırtasiye Alımları 6.675, ,00 21, Büro Malzemesi Alımları 205,20 10,00 62, Periyodik Yayın Alımları , , , Diğer Yayın Alımları , , , Baskı ve Cilt Giderleri , , , Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi , , ,36 Alımları Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 2.827, ,92 258, Temizlik Malzemesi Alımları 2.827, ,92 258, Enerji Alımları , , , Yakacak Alımları , , , Akaryakıt ve Yağ Alımları , ,66 120, Elektrik Alımları , , , Diğer Enerji Alımları 2.014, Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları , , , Yiyecek Alımları , , , İçecek Alımları , , , Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem , , ,00 Alımları Giyim ve Kuşam Alımları 9.720, Spor Malzemeleri Alımları 9.720, Özel Malzeme Alımları , , ,87 43

44 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 180, , Zirai Malzeme ve İlaç Alımları , Diğer Özel Malzeme Alımları 3.789, , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi , , ,13 Alımları Bahçe Malzemesi Alımları ile , , ,00 Yapım ve Bakım Giderleri Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi , , ,13 Alımları Yolluklar , , , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , , , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , , , Yurtiçi Tedavi Yollukları 4.279,90 538, Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 3.449, Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 3.449, Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 283,00 229, Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 283,00 229, Görev Giderleri , , , Yasal Giderler , , , Mahkeme Harç ve Giderleri , , , Diğer Yasal Giderler 7.978, Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve , , ,17 Benzeri Giderler Vergi Ödemeleri ve Benzeri , , ,07 Giderler Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve , , ,10 Benzeri Giderler Kültür Varlıkları Alımı ve 100,00 Korunması Giderleri Kültür Varlıklarının Korunmasına 100,00 İlişkin Diğer Giderler Hizmet Alımları , , , Müşavir Firma ve Kişilere , , ,09 Ödemeler Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz , , ,02 Giderleri Araştırma ve Geliştirme Giderleri , Bilgisayar Hizmeti Alımları , , Müteahhitlik Hizmetleri , Harita Yapım ve Alım Giderleri , TEMIZLIK HIZMET ALıM GIDERLERI , , , Haberleşme Giderleri , , , Posta ve Telgraf Giderleri 739, , , Telefon Abonelik ve Kullanım , , ,88 Ücretleri Bilgiye Abonelik Giderleri 3.921, , Haberleşme Cihazları Ruhsat ve 908,60 298,60 Kullanım Giderleri Diğer Haberleşme Giderleri 513,55 44

45 Taşıma Giderleri , , , Geçiş Ücretleri 200,00 26, Diğer Taşıma Giderleri , , , Tarifeye Bağlı Ödemeler , , , İlan Giderleri , , , Sigorta Giderleri 5.450, , , Komisyon Giderleri , , Kiralar , , , Taşıt Kiralaması Giderleri , , İş Makinası Kiralaması Giderleri , , , Diğer Kiralama Giderleri , , , Diğer Hizmet Alımları 814, , , Kurslara Katılma ve Eğitim 814, , ,00 Giderleri Temsil Ve Tanıtma Giderleri , , , Temsil Giderleri , , Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, , ,80 Organizasyon Giderleri Tanıtma Giderleri , , Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, , ,87 Organizasyon Giderleri Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, , , ,85 Bakım Ve Onarım Giderleri Menkul Mal Alım Giderleri , , , Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme 3.825,40 932, ,00 Alımları Büro ve İşyeri Makine ve Techizat 1.362,98 424, ,00 Alımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 48, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme , , ,00 Alımları Gayri Maddi Hak Alımları , , Bilgisayar Yazılım Alımları ve , ,13 Yapımları Bakım ve Onarım Giderleri , , , Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 5.744, , , Makine Teçhizat Bakım ve Onarım 7.705, , ,23 Giderleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 3.287, , , İş Makinası Onarım Giderleri 3.174, , , Diğer Bakım ve Onarım Giderleri , , , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım , , ,24 Giderleri Hizmet Binası Bakım ve Onarım , , ,58 Giderleri Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 560, Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve 2.000, ,81 Onarımı Giderleri Diğer Hizmet Binası Bakım ve , , ,77 45

46 Onarım Giderleri Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı 1.010,00 Giderleri Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı 1.010,00 Giderleri Yol Bakım ve Onarımı Giderleri , , , Yol Bakım ve Onarımı Giderleri , , , Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve , , ,41 Onarım Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve , , ,41 Onarım Giderleri Tedavi Ve Cenaze Giderleri , , Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık , ,75 Malzemesi Giderleri Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık , ,75 Malzemesi Giderleri Kamu Personeli İlaç Giderleri , , Kamu Personeli İlaç Giderleri , , Faiz Giderleri 5.637, , , Kamu Kurumlarına Ödenen İç Borç ,62 Faiz Giderleri Devlet Tahvili , YTL Cinsinden Tahvillerin Faiz ,62 Giderleri Diğer İç Borç Faiz Giderleri 5.637, , Devlet Tahvili 9.875, YTL Cinsinden Tahvillerin Faiz 9.875,61 Giderleri Diğer İç Borç Faiz Giderleri 5.637, , YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz 5.637, ,95 Giderleri Cari Transferler , , , Görev Zararları , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına , , Sosyal Güvenlik Kurumu'na , , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara , ,66 Yapılan Transferler Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara , , Diğerlerine , , Hane Halkına Yapılan Transferler , , , Burslar ve Harçlıklar 500, Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar 500, Sosyal Amaçlı Transferler , , , Muhtaç Asker Ailelerine Yardım , , , Ekonomik/Mali Amaçlı Transferler , Ekonomik/Mali Amaçlı Transferler , Hane Halkına Yapılan Diğer ,00 Transferler Hane Halkına Yapılan Diğer ,00 46

47 Transferler Gelirlerden Ayrılan Paylar , , Mahalli İdarelere Verilen Paylar 3.770, İl Özel İdarelerine Ayrılan Paylar 3.770, Diğerlerine Verilen Paylar , İller Bankasına Verilen Paylar , Sermaye Transferleri , , Yurtiçi Sermaye Transferleri , , Diğer Sermaye Transferleri , , Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, , ,36 Sandık Vb. Kuruluşlara İlk Madde ve Malzeme Giderleri , , , Kırtasiye Malzemeleri , , , Beslenme, Gıda Amaçlı ve , , ,64 Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Tıbbi ve Laboratuar Sarf 3.653,51 309, ,00 Malzemeleri Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı 353, , ,46 Yağlar Temizleme Ekipmanları 53, , , Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye , , ,10 Malzemeleri Yiyecek , , , İçecek , , , Canlı Hayvanlar ,04 38, Zirai Maddeler , , , Yem , , Bakım Onarım ve Üretim , ,68 Malzemeleri Yedek Parçalar , , , Nakil Vasıtaları Lastikleri , , , Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı 1.848,00 Yayınlar Spor Malzemeleri Grubu , , , Basınçlı Ekipmanlar 7.763, , , Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler ,24 Gelir Hesap Gelir Hesap Adı Tutar Tutar Tutar Kodu 600 GELİRLER HESABI , , , Vergi Gelirleri , , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer , , ,28 Vergiler Bina Vergisi , , , Arsa Vergisi , , , Arazi Vergisi , , , Çevre Temizlik Vergisi , , ,19 47

48 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet , , ,12 Vergileri Özel Tüketim Vergisi 7.580, , , Haberleşme Vergisi 7.580, , , Elektrik ve Havagazı Tüketim , ,55 Vergisi Dahilde Alınan Diğer Mal ve 2.597, , ,87 Hizmet Vergileri Yangın Sigortası Vergisi 3.336,44 946, İlan ve Reklam Vergisi 2.597, , , Harçlar , , , Diğer Harçlar , , , Bina İnşaat Harcı , , , İşgal Harcı 3.000, , İşyeri Açma İzni Harcı 2.122, , Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı 6.466, ,00 Harcı Tellallık Harcı Diğer Harçlar , , , Başka Yerde Sınıflandırılmayan 8,00 2,75 Vergiler Kaldırılan Vergi Artıkları 8,00 2, Kaldırılan Vergi Artıkları 8,00 2, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , Mal Satış Gelirleri , , , Şartname, Basılı Evrak, Form Satış , , ,00 Gelirleri Diğer Değerli Kağıt Bedelleri , Diğer Mal Satış Gelirleri 2.150, , , Hizmet Gelirleri , , , Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb , ,68 Faaliyet Gelirleri Otopark İşletmesi Gelirleri 8.704, Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 6.066, Kurumlar Hasılatı , , , Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı , , , Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar , , ,79 Hasılatı Kira Gelirleri , , , Taşınmaz Kiraları , , , Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri 600, , , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , , Taşınır Kiraları 6.333,50 150, Taşınır Kira Gelirleri 6.333,50 150, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet , , ,58 Gelirleri Diğer Gelirler , , ,58 48

49 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet , , ,58 Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel , , ,00 Gelirler Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil ,18 İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari , Cari nitelikli diğer işler için genel ,18 bütçeden alınan Kurumlardan ve Kişilerden Alınan , , ,00 Yardım ve Bağışlar Cari , , Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar , , Sermaye , Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar , Diğer Gelirler , , , Faiz Gelirleri 8.360, , , Diğer Faizler 8.360, , , Diğer Faizler 8.360, , , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan , ,80 Paylar Merkezi idare Vergi Gelirlerinden , ,80 Alınan Paylar Kamu Harcamalarına Katılma , , ,05 Payları Su Tesisleri Harcamalarına Katılma , , ,30 Payı Yol Harcamalarına Katılma Payı 695, , Diğer Harcamalara Katılma Payları , , , Diğer Paylar , Diğer Paylar , Para Cezaları , , , İdari Para Cezaları , , Diğer İdari Para Cezaları , , Vergi Cezaları , , , Vergi ve Diğer Amme Alacakları , , ,82 Gecikme Zamları Diğer Vergi Cezaları 1.966, , , Diğer Çeşitli Gelirler 1.232, , , Diğer Çeşitli Gelirler 1.232, , , Kişilerden Alacaklar 1.232, , ,92 49

50 2011 YILI FAALĠYETLERĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalıģanların her ay özlük haklarının yapılması için gerekli çalıģmaları yapmıģtır Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalıģanların Ģahsi dosyaları yeniden düzenlenmiģ, eksik olan belgeler dosyalara yerleģtirilmiģtir Sayılı ĠĢ Kanununa tabi çalıģan tüm iģçilerin her ay özlük hakları düzenli olarak yapılmıģtır Sayılı ĠĢ Kanununa tabi çalıģan iģçilerin Ģahsi dosyaları yeniden düzenlenmiģ eksik belgeler tamamlanmıģtır yılında 2 iģçi emekli edilmiģtir yılında her ay düzenli olarak personel toplantısı yapılmıģtır. 50

51 yılında tüm personele konusunda uzman kiģiler tarafından hizmet-içi eğitim verilmiģtir yılında baģarılı olan personele TeĢekkür Takdir Belgesi ve ödül verilmiģtir yılında 5393 sayılı Belediye Kanunu 49.maddesi kapsamında daha önce sözleģmeli olarak çalıģanların sözleģmeleri yenilenmiģtir. 51

52 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ 2011 YILI FAALĠYETLERĠ 1. Belediye ile basın ve yayın kurum, kuruluşları arasındaki ilişkiler koordine edilerek, haber ve bilgi akışı düzenlenmiştir. 52

53 2. Günlük gazeteler taranmış, Belediyemiz ile ilgili gerekli haberler bir rapor halinde Başkanlığa sunularak arşivlenmiştir. 3. Belediye çalışmalarıyla ilgili basın toplantıları organize edilmiş, tören, kutlama, festival ve toplantılarda basın ile ilişki kurulmuştur. 53

54 4. Belediye faaliyetleri ve yapılan hizmetleri medya ve halka etkin bir Ģekilde tanıtılmıģtır. 54

55 5. Kitle iletiģim araçlarında belediye ile ilgili yayınlanan yazı ve haberleri devamlı Ģekilde izlenmiģ, incelenmiģ ve değerlendirmeler üst makamlara sunulmuģtur. 55

56 6. Belediye hizmetleri ile ilgili basın bülteni, süreli ve süreli olmayan yayın, videokaset, cd, vcd, internet, bilboard, bilgi panosu, pankart, afiģ, belgesel gibi yazılı, görsel ve sanal araçlardan yararlanmak isteyen birimlere yardımcı olunmuģtur. 56

BAġKANIN SUNUġU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Hizmet ve yatırımların hedef odaklı, tutarlı ve birbirini tamamlar nitelikte planlanması gerektiğinin bilinci, ortak akıl ve ekip ruhu ile dürüstlükten

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığı na;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığı na; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığı na; Karaköprü Beldesi, Şanlıurfa şehir merkezinin kuzeyinde, il merkezine komşu olan bir beldemizdir. Daha önce Şanlıurfa merkeze bağlı bir köy olan

Detaylı

T.C. ġanliurfa ĠLĠ KARAKÖPRÜ BELEDĠYESĠ. MECLĠS BAġKANLIĞINA

T.C. ġanliurfa ĠLĠ KARAKÖPRÜ BELEDĠYESĠ. MECLĠS BAġKANLIĞINA T.C. ġanliurfa ĠLĠ KARAKÖPRÜ BELEDĠYESĠ Sayı : 2010/ 22.03.2010 Konu : BaĢkanlık Faaliyet Raporu MECLĠS BAġKANLIĞINA 5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereği her yıl Nisan ayı Normal Meclis toplantısında

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

TOPLANTIDA BULUNANLAR

TOPLANTIDA BULUNANLAR 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 07.01.2015 ÇarĢamba günü saat 14.00 te Belediye Meclis Salonunda yapmıģ olduğu Ocak

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Eylül Ayı

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 09.02.2015 tarihli oturumunda okunan, BaĢkanlığın 09.02.2015

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

M.Ali ZEREN Sibel ÇAKIN BAYHAN Cengiz DEMĠRALP Mali Hiz.Müd.V. Kültür ve Sos.ĠĢl.Müd.V. Özel Kalem Müd.V. (Ġzinli)

M.Ali ZEREN Sibel ÇAKIN BAYHAN Cengiz DEMĠRALP Mali Hiz.Müd.V. Kültür ve Sos.ĠĢl.Müd.V. Özel Kalem Müd.V. (Ġzinli) Karar Tarihi : 17/04/2014 Karar No : 2014/1 Karar Konusu : Encümen Toplantı Günleri KONU : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün,17/04/2014 tarih ve 141 sayılı yazısında;30 Mart Mahalli Ġdareler Genel Seçimleri yapılmasından

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

ALTINOLUK BELEDĠYESĠ 01/01/2014-30/03/2014 MALĠ YILI BÜTÇE KESĠN HESABI GĠDER KESĠN HESABI

ALTINOLUK BELEDĠYESĠ 01/01/2014-30/03/2014 MALĠ YILI BÜTÇE KESĠN HESABI GĠDER KESĠN HESABI EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 11 TOPLANTI TARĠHĠ : 30/06/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğü KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN ÖZETİ 1- GÜNDEM NO 05: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığının; 6. Uluslararası 5 Nisan Madalya Günü Satranç Turnuvasında dereceye girecek olan sporculara verilecek

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 95 Özü: Adapazarı-Tepeören (Kuzey) Yenileme Karar Trh : Enerji Ġletim Hattının Plan Tadilat teklifi. (PĠN: 4260,6) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Haluk Uğur DAĞISTANLI, Hüseyin

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1 Ankara,10.12.2014 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU TASDĠKĠ YAPAN Adı Soyadı : A.Kemal KASAPOĞLU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRĠN

Detaylı

ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 204 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUġ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

TOPLANTIDA BULUNANLAR

TOPLANTIDA BULUNANLAR 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne Belediye Meclisinin 2015 dönemine ait 02.09.2015 ÇarĢamba günü saat 14.00 te Belediye Meclis Salonunda yapmıģ olduğu Eylül

Detaylı

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02,03,04,05,06/03/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02,03,04,05,06/03/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02,03,04,05,06/03/2015 tarihleri arası) 1. Yoklama. G Ü N D E M 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması

Detaylı

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER Karar Tarihi : 02.04.2010 Karar No : 49 Karar Konusu : Araç Parkı T.C. BAġKAN: Gültekin AYANTAġ ÜYELER: Ġlhan ġener - Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK -Halil UYANIK - Ertekin ġan -Veysel FIRAT-Oktay BAĞCI

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

Stratejik YönetimY. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006

Stratejik YönetimY. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 Stratejik YönetimY (Müşteri, Hizmet, Paydaş) Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 1 Vizyon Stratejik YönetimY Müşteri/paydaş Ürün/hizmet Kritik Performans Ölçüleri

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2014 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI 8. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI 8. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.05.2014 Karar No : Konu : 2014 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, 2014 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI 8. BİRLEŞİM

Detaylı

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi : 04/03/2013 Karar No : 10 Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 26/02/2013 tarihli yazılı daveti üzerine 2013 Yılı Döneminin Mart ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüģmek için, Belediye

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

T.C SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Özü: 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı.

T.C SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Özü: 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı. T.C SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ Karar No : 50 Karar Trh : 06.05.2016 Özü: 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı. 2016 NIN 5. DÖNEM, 2. TOPLANTISININ, 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR 06.05.2016 Belediye

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016 Karar No : 2016/11-1 (109) Gündem maddesi gereğince; Temizlik İşleri Müdürlüğü nün 25/11/2016 tarih ve 32341 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Çevre Koruma ve

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ KÖYDES FAALĠYETLERĠ: Tortum Ġlçesine bağlı (47) köy bulunduğu, bu köylerin muhtelif alt yapı sorunları için; (2008) yılı içinde ( 11) adet

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus AÇIKGÖZ(Bulunmadı),

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir.

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Müdür 1 Şef, 5 Memur ve 1 işçi olmak üzere 8 personel ile yürütülmektedir. Belediyemizin 01.01.2012 31.12.2012 dönemine ilişkin gelir ve

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı ĠĢleri Müdürlüğü KARAR TARİHİ 03.03.2016 KARAR NO 28 KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı ĠĢleri Müdürlüğü KARAR TARİHİ 03.03.2016 KARAR NO 28 KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı ĠĢleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 03.03.2016 KARAR NO 28 KARAR Fen ĠĢleri Müdürlüğüne ait yönetmeliğin görüģülmesi hakkındaki Fen ĠĢleri Müdürlüğünün teklif

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Meclis BaĢkanı Belediye BaĢkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza)

Meclis BaĢkanı Belediye BaĢkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza) SAAT : 14:30 KARAR NO 104-105- 106-107- 108 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU Belediye BaĢkanı Üye Üye Zeki

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih. 04.05.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yönetmelikler. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03.05.2010 tarihli oturumunda komisyonumuza

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler. : Olağan Karar Tarihi : 03.10.2016 Karar No : 41850698.301.05-172 : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler KARAR : Belediyemiz park ve bahçeler hizmetleri faaliyet alanlarında kullanılmakta olan muhtelif tür ve cinslerdeki

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar Tarihi : 02/04/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 13 BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak, 2012 Yılı Döneminin 4.Toplantısının 4.BirleĢiminin 1.Oturumunu açtığını üyelere duyurdu.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Yatırım Programı TEKLİF: Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27/05/2015 tarih, 2015/14044 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; 2016 Mali Yılı Bütçesi

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013 2013 YILI KURUMSAL MALĠ

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. DÜZİÇİ İLÇESİ Yarbaşı Belediye Başkanlığı 2013 YILI FAALİYET RAPORU ( 01.01.2013 31.12.2013 ) ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU T.C. YARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Değerli Meclis Üyeleri,

Detaylı

T.C. ÇUKURKUYUBELEDİYESİ 2005 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKURKUYUBELEDİYESİ 2005 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKURKUYUBELEDİYESİ 2005 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU : - 7 Adet Memur - 3 Adet Kadrolu İşçi - 13 Adet Geçici İşçi ile hizmet vermekteyiz. TOPLAM 23 Adet Personelle hizmet vermekteyiz. ARAÇ

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

2012 YILI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET RAPORU SUNUġ ĠÇĠNDEKĠLER 1- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3-

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı