T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Türk Halk Bilimi Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Türk Halk Bilimi Bilim Dalı"

Transkript

1 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Türk Halk Bilimi Bilim Dalı GAGAUZ TÜRKLERİNDE DOĞUM, EVLENME VE ÖLÜM ÂDETLERİ DOKTORA TEZİ Valentina PERÇEMLİ (Tezi Hazırlayan) Danışman: Prof. Dr. Kemal YÜCE İZMİR-2011

2

3

4 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ V I-VII KISALTMALAR. VIII GİRİŞ 1.1 Konu Amaç Metod Gagauzların Halk Bilimi Araştırmaları Gagauzların Yaşadıkları Yerler,Tarih ve Nüfus...6 BİRİNCİ BÖLÜM GAGAUZ TÜRKLERİNDE DOĞUM ÂDETLERİ I. 1. Doğum Öncesi.. 15 I Kısırlığı Giderme / Gebe Kalma.. 16 I Gebelikten Korunma..19 I Gebelik I Gebe Kadının Kaçınmaları ve Uygulamaları I. 2. Doğum Sırası..26 I Doğum Hazırlığı ve Doğum I Çocuğun Göbeği Doğum Sonrası...32 I Küçük Pita I Büyük Pita...34 I Lohusanın Sütü I Yıkama I

5 I Lohusa..39 I Aarbastı Şeytan Luşnis.50 I Çocuğun Vaftizi.51 I Ad Verme.53 I Vaftiz Sonrası Âdeti 56 I Konuşka, Kumatriya..56 I Altı Ay Doldurma Âdeti..57 I Birinci Yaş Günü Âdeti, İlk Tırnak, İlk Saç I İlk Diş I İlk Adım I Sütten Kesme...61 I Nazar..62 I İkinci Emme I Naniler İKİNCİ BÖLÜM GAGAUZ TÜRKLERİNDE EVLENME ÂDETLERİ II. 1. Düğün Öncesi..67 II Evlenme...67 II Evlenme Şekli ve Yaşı II Dünürcülük / Kız İsteme II Söz Kesme 79 II Kısmet Açma II Üzüm Haftası.85 II Nişan...89 II Saadıç...91 II. 2. Düğün Esnası..93 II

6 II Düğün Hazırlıkları...95 II Düğün Yemekleri. 96 II Hamur Geleneği. 100 II Çalgı Müzik II Düğün Bayrağı II Fensa (Geleneksel Düğün Taçları) II Geline Pelik Örme, Güvey Tıraşı II Düğüne Davet 113 II Güveyi Giydirme. 115 II Gelini Süsleme II Gelini Alma II Anne Babaya Veda Etme (Af Dilemek -Prost Olmak ) II Steunoz ( Kilisede Dini Nikâh) II Düğün Gezisi II Gençleri Karşılama II Düğün Sofrası, Konuşka, Prost III. 3. Düğün Sonrası III Kırmızı Rakı.132 III Gezi Suvatuluk Aftalık III Evde Kalan Çocuklar 136 III Gagauz Türklerinin Düğün Türküleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GAGAUZ TÜRKLERİNDE ÖLÜM ÂDETLERİ III. 1. Ölüm Öncesi III Ölümü Düşündüren Önbelirtiler III Hayvanlarla İlgili Olanlar III Ev, Ev Eşyası, Araç-Gereç ve Yiyecekle İlgili Olanlar III Düşle İlgili Olanlar..155 III

7 III Hastadaki Psikolojik ve Fizyolojik Değişikliklerle İlgili Olanlar 159 III Psikolojik Belirtiler III Fizyolojik Belirtiler..160 III Sandık, Kazma, Kürek ve Cesetle İlgili Olanlar..161 III Ölüme Hazırlık III Ölümden Hemen Önce Yapılan Âdetler III. 2. Ölüm Esnası III Ölüm Olayının Duyurulması..164 III Ölümden Hemen Sonra Yapılan İşlemler.164 III Ölünün Yıkanması III Ölüyü Giydirme, Sandığı Süsleme.167 III Ölünün Gömülmeye Hazırlanışı III Cenazenin Taşınması, Mezara Gömülmesi..174 III. 3. Ölüm Sonrası III Ölü Yemeği, Ölünün Eşyaları III Dizmeklâr Sıramalar III Mezar Ziyaretleri..194 III Mezar Taşları III Canla İlgili Tasarımlar ve İnanmalar III Yas Süresinde Uyulması Gereken Kaçınmalar III Gagauz Türklerinin Avutucu Sözleri III Ölümle İlgili Atasözleri III Deyimler SONUÇ KAYNAK KİŞİLER LİSTESİ KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ ÖZET ABSRACT IV

8 ÖNSÖZ Gagauz Türkleri, Türk dünyasının batı ucunda Balkanlarda yaşayan Ortodoks Hıristiyanlığa bağlı bir Türk topluluğudur. Moldova'nın güneyinde Gagauzların yoğun olarak yaşadığı bölgeye Gagauz Yeri, adı verilir. Gagauzlar bugün Moldova, Ukrayna, Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Lituanya, Estonya, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya, Brezilya ve Türkiye gibi birçok ülkede dağınık olarak yaşamaktadır. Bütün bu ülkelerde yaşayan Gagauzların sayısının 500 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir nüfus istatistiklerine göre Moldova da yaşayan Gagauzların nüfusu 200 bin civarındadır Gelenek görenekler, örf ve adetler, inançlar, insan topluluklarını bir arada yaşatan, onların geçmiş ile bağlarını kuran kültür unsurlarıdır. Kültürün içinde, bir milletin değer yargısı, zevki, düşünce tarzı, inanç sistemleri yer alır. Topluluklar, bulundukları coğrafyadan göç etmiş olsalar bile; bu kültür unsurlarını, gelenek ve göreneklerini, adetlerini yeni yurtlarına taşımaktadır, Gagauzlar da buna iyi bir örnek teşkil etmektedir. Gagauzlar yüzyıllarca kuşaktan kuşağa, babadan oğulla devam ettirerek bugüne kadar, zengin geleneklerini yaşatmışlardır. İnsan geleneğin, göreneğin, adetlerin, inançların, kısaca kültür unsurlarının oluşturduğu bir toplumunun içinde doğar, sonra da içinde doğduğu toplumun davranış kalıplarını öğrenmeye çalışır. Geçiş dönemleri diye adlandırdığımız doğum, evlenme, ölüm çevresinde kümelenen birtakım gelenekler, uygulamalar, inanmalar, kişinin yeni dönemlere geçişi sırasında onu daha mutlu kıldığı gibi, ailenin ve toplumun diğer fertleri ile de daha uyumlu yaşamasını sağlamaktadır. Çalışmamız, Önsöz ve Giriş dışında üç bölümden meydana gelmektedir. Giriş kısmında Gagazların tarihi ve Gagauz halk kültürü üzerine yapılan çalışmalar üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde Gagauzların Doğum, Doğum Öncesi, Doğum Sırası ve Doğum Sonrası adetleri yer almaktadır. Bu adetleri Anadolu daki doğum adetleri ile karşılaştırmaya çalıştık. V

9 İkinci bölümde Gagauzların Düğün, Düğün Öncesi, Düğün Sırası ve Düğün Sonrası adetleri yer almaktadır. Bunları da Anadolu adetleri ile karşılaştırmaya çalıştık. Üçüncü bölümde Gagauzların Ölüm, Ölüm Öncesi, Ölüm Sırası ve Ölüm Sonrası adetleri yer almaktadır. Bu bölümde de Anadolu adetleri ile karşılaştırmaya çalıştık. Sonuç bölümünde ise çalışmamızın genel bir değerlendirmesi yapılarak Gagauz geçiş dönemlerine ait bazı tespitlere yer verilmiştir. Bibliyografya da çalışmamızı hazırlarken kullandığımız kaynak kişiler listesi ve kaynakça alfabetik olarak verilmiştir. Eğitim hayatım boyunca bana destek olan, çalışmalarımla yakından ilgilenen, tez konusunun belirlenmesinden sonuçlanmasına kadar yardımlarını esirgemeyen değerli Hocam Prof. Dr. Fikret Türkmen e teşekkürlerim sonsuzdur. Tez çalışmam sırasında bilgileriyle bana yol gösteren danışman hocam Prof. Dr. Kemal Yüce ye de teşekkürü bir borç bilirim. Tezimin hazırlanmasında bana yardımcı olan Yrd. Doç. Dr. Rabia Uçkun a ve Yrd. Doç. Dr. Muvaffak Duranlı ya teşekkür ederim. Valentina Perçemli İZMİR 2010 VI

10 KISALTMALAR A.K.D.T.Y.K. : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu A.Ü.D.T.C.F. : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi age : Adı geçen eser agm : Adı Geçen Makale agt : Adi Geçen Tez K.B. : Kültür Bakanlığı H.K.A.G.M. : Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü K.T.B.M. F.A.D. : Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Derneği No : Numara s. : Sayfa T.D.K. : Türk Dil Kurumu T.F.A : Türk Folklor Araştırmaları T.K.A.E. : Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü T.T.K. : Türk Tarih Kurumu Yay. : Yayını-Yayınları VII

11 GİRİŞ 1. 1 Konu Çalışmanın konusu, büyük bir çoğunluğu Moldova da yaşayan Gagauz Türklerinin geçiş dönemlerinin halkbilim teori ve yöntemlerine göre derlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Çalışma konumuzun özünü oluşturan geçiş dönemleri, kültürün pek çok dinamik unsurunu içinde barındırmaktadır. Geçiş dönemlerinde kümelenen âdetler, gelenekler, törenler ve bunlarla ilgili uygulamalar, bir toplumun geleneksel kültürünün ana bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Gagauz geçiş dönemleri, tezimize konu olarak seçilmiş olup; bu konu ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar çok az ve yetersizdir. Gagauz Türklerinin geçmişten günümüze geçiş dönemi âdetleri, Anadolu, Türk dünyası ve komşu etnik gruplardaki benzerleri ile karşılaştırılmış, farklılıklar, devam eden ve değişen unsurlar tespit edilmeye çalışılmıştır Araştırmamız Moldova nın güneyinde Gagauz Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yapılmıştır Amaç Bu çalışmada, belli bir bölgede kümelenmiş olarak yaşayan Gagauz Türklerinin doğum, düğün ve ölüm adetlerinden hareketle kültürel yapısını ve bu yapı üzerine bina edilen kültürel kimliğini ortaya koymak; farklı dinlere mensup ve farklı coğrafyalarda yaşıyor olsalar bile, Türk topluluklarının benzer inanç ve uygulamaları sürdürdüklerini göstermektir. 1

12 Gagauz halkının bizzat ürettiği ve ürettiklerini de kuşaktan kuşağa aktararak ve kalıcılığını sağladığı doğum evlenme ve ölüm dönemlerin çevresinde kümelenen âdetlerin, geleneklerin, törenlerin derlenmesi, tahlil edilmesi ve bir senteze varmaya çalışılması araştırmamızın amacıdır Çalışmamızın diğer amacı, Moldova nın güney bölgesinde yaşayan Gagauzlar ın Türk halk kültürü yapısını ve bu kültürel yapının oluşmasına katkıda bulunan gelenek ve görenekleri, edebi yaratmaları ortaya koymak ve bunları, genel Türk halk kültürü içerisindeki diğer topluluklarla aralarındaki benzerlik ve farklılıkları tespit etmektir Metod Gagauz Türkleri ve onların halk kültürü üzerine yapılan çalışmalar çok az olduğu için; kütüphane ve arşiv çalışmalarında fazla kaynak bulunamamıştır. Bu çalışma daha çok sahada yaptığımız derlemelere dayanmaktadır. Alan araştırmasında törenler, pratikler, âdet ve inanmalar sistemli bir biçimde önceden tespit edilen kaynak kişilerden karşılıklı görüşme yoluyla derlenmiş, doğun, düğün ve ölüm adetleri tarafımızdan sahada uzun süre kalmak suretiyle gözlenmiştir. Çalışmamızda alan araştırması yapılmıştır ve derleme sırasında çeşitli yöntem ve teknikler kullanılmıştır, bunlar bire bir görüşmeler, sahadaki gözlemlerdir. Alan araştırmamızda iki yöntem kullanılmıştır 1- gözlem 2- mülakat. Gözlem yöntemi günümüzde hala uygulanan geleneklerde ve bu geleneklerin icra edildiği doğal ortamda yapılmıştır. Eski inanç ve uygulamalar ise yapay ortamda derlenmiş, özel arşivlerde bulunan fotoğraf, kamera görüntülerinden yararlanılmıştır. Yaşayan folkloru doğrudan doğruya elde etmek için alan çalışmamızda, olay veya olgunun içinde yer alarak aktif bir şekilde katılıp gözlem yapılmıştır. Yaptığımız gözlemlerle çalışma sahamızı daha iyi tanımış, edindiğimiz bilgi ve izlenimlerle görüşme yaptığımız kaynak kişilere daha doğru yaklaşılmış, daha doğru sorular sorulmaya çalışılmıştır. 2

13 Mülakat yönteminde kimi zaman yönlendirilmiş kimi zaman yönlendirilmemiş mülakata başvurulmuştur. Kaynak kişilerin bilgi hazinelerinde mevcut olan folklor ürünleri, yönlendirilmemiş mülakat ile, eski hatıraları eski günleri yad ederken elde edilirken, artık unutulmaya yüz tutmuş inanç ve uygulamalar ise önceden hazırlanan soruları görüşme sırasında kaynak kişiye yöneltip hatırlatma yoluyla elde edilmiştir. Gerek sorulan sorular, gerekse alınan cevaplar kaydedilmiştir Gagauzların Halk Bilimi Araştırmaları Gagauz Halk Bilimi araştırmalarına baktığımızda ve diğer halklara kıyasladığımızda araştırılmış çok az konu bulunmaktadır. Tarihe baktığımızda ise, Gagauzlar hakkında özellikle son 100 yıl içinde daha fazla bilimsel araştırma yapıldığı dikkati çekmektedir. Gagauz Türkleri ile ilgili çalışma yapan araştırmacı ve bilim adamlarını şöyle sıralayabiliriz: M. Çakır ( ), V. Moşkov (1890), Atanas Manov (1939), L. A. Pokrovskaya.( 1960), D.Tanasoğlu ( 1960), M.Guboglo, (1970), M. V. Maruneviç. (1970), Kuroglo S.S. (1970), Rabia Uçkun ( 2003). v.b. Gagauz etnografi araştırmalarına baktığımızda son yıllarda bu araştırmaların hız kazandığı görülmektedir. Bu konuda yapılan her çalışma, Gagauzlar için ayrı bir önem taşımaktadır. Mihail Çakır ın 1934 te Gagauz Türkçesi ile yayınladığı Besarabyalı Gagauzların Tarihi adlı kitabı, Gagauzlar hakkında Gagauzlar tarafından yapılmış ilk çalışmadır. Toplam 40 sayfa olan kitapta, şu başlıklar yer almaktadır: Ggauzların Aslı, Kökü, Menşei; Gagauz padişahlığı ( Devleti); Gagauz adını kim vermiş,bu ad Niçin ve ne Zaman Verilmiştir?, Gagauzların Basarabya da ( Bucak ta) Yerleşmeleri, Basarabya da Gagauzlara İyilik ve Yardım Eden İdareciler Kimlerdir?, Gagauzların Abideleri, Gagauzların Kültür ve Edebiyatları, Gagauzların zanatları, Gagauzların Müzik, Çalgı ve Oyunları. Mihail Çakır, kitabın ikinci sayfasında Gagauzların Tarihi ni önce Romence olarak Viata Basarabiei dergisinde 1933 No:9, 1934 No:5, de makale olarak yayınladığını 3

14 ve daha sonra kitaplaştırdığını, belirtmektedir. Bu eser Harun Güngör tarafından Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Çakır, 1934 te İncil i Ggauz Türçesine çevirmiştir.1935 yılında da Gagauzlar İçin Dua Kitabı yayınlamıştır. Müstakil ilk sözlük çalışmaları da Mihail Çakır yapmıştır. Sözlüğün Gagauzca Başlığı şöyledir: Laflâc Gagauzca ( Türkçe) hem Romanca ( Mldovanca) Bessarabialı Gagagauzlar İçin. 1 Gagauz etnografi araştırmalarında Rus araştırmacı Valentin. Moşkov un 1890 yılında yaptığı araştırmaların çok büyük önemi olduğunu görüyoruz. Vladimir Moşkov, bir Rus askeri olarak 1890 yılında Bucağa gelmiş ve köylerinde gezip, Gagauz folkloru hakkında çok zengin malzeme toplamıştır. Gagauzların o günkü yaşamından, çiftçilerin günlük yaşantısından bahsetmiştir. Gagauzların doğum, düğün ve ölüm törenlerini, çocuk oyunlarını, bayramlarını ve halk oyunlarını incelemiştir. Diyebiliriz ki, Moşkov kendi kitabında Gagauzların bütün gelenek ve göreneklerini araştırmıştır. Moşkov un hazırladığı Gagauzı Benderskogo Uezda Türkçesi: Bender Bölgesinin Gagauzları adlı çalışma XIX. asrın sonunda yazılmış ve XX asrın başında bir Rus etnografya dergisi olan Etografiçeskoe obozzrenıye, Moskva 1900 yıllarda basılmıştır. Bu çalışma Gagauzlar için çok büyük önem taşımaktadır. Moşkov un bu çalışması, Gagauz etnografi araştırmalarına temel kaynak olarak gösterilir. Bu çalışma sayesinde, bütün dünya Gagauzların tarihini ve etnografisini öğrenmiştir. Atanas Manov Gagauzlar Hristiyan Türkler ( Çev:Türker Acaroğlu), Ulusal Mat, Ankara, Atanas Manov bu kitabında Bulgaristan da yaşayan Gagauz türkülerinin orijinal bilgilerini vermektedir. Bu kitapta âdetlerden, ziyafete, gençlerin oyunlarını, nişan, düğün, mevsimlik kutlamalar, bazı yortular ve bunlarla ilgili âdetleri, hastalıkları ve tedavi yöntemlerini, Gagauz atasözlerini, bilmeceleri, şiir ve türküleri, 1. ( Ayrıntılı bilgi için bkz: Rabia Kocaaslan UÇKUN, Gagauz Masallarının Tip ve Motif Yapısı Bakımından İncelenmesi, Doktora Tezi, Ege Üni.Sosyal Bilimler Ens. Türk Halk Bilimi Anabilim dalı, Danışman: Fikret Türkmen, İzmir,2003,s.58_59) 4

15 Ggauzların kahramanlarını v.s. araştırmasında ele almıştır. Bu kitap Bulgaristan Gagauzları için çok önemli bir kaynaktır. XX. yüzyılda Prof. Lüdmila Pokrovskaya yılları arasında birçok kere düzenli olarak yaptığı Gagauz köylerinde araştırma gezilerinde, Gagauz Türklerinin folkloru üzerine derlemeler yapmıştır. Bunun sonucu olarak doktora tezini yazmıştır :Pesenoye Tvorçesvo Gagauzov Leningrad 1953 Türkçesi: Gagauzların Türkü Yaratıcılığı. Doktora tezinde Gagauz halk türkülerini incelemiştir yılında ise Gagauzların alfabesini yazmıştır. Prof. Dr. Dionis Tanasoğlu nun Gagauz folklorunu ihtivâ eden Bucaktan Seslerliteratura Yazıları, Kişinev 1959 adlı çalışmasında halk masalları, türküler, söleişler, bilmeceler, halk türküleri, Nasreddin hoca fıkraları yer almaktadır. İkinci bölümünde ise çağadaş edebiyat yer vermiştir. Nikolay Babaoğlu nun ise Gagauz Folkloru Kişinev 1969 adlı çalışmasını hazırlamıştır. Bu çalışmada Babaoğlunun Kıpçak köyünü tanıtıyor ve buradaki folklor ürünlerini: türküler, atasözleri, bilmeceler massallar ve Nasreddin Hoca fıkraları. Kıtapta bu folklor ürünlerine yer vermiştir li yılarda Doç. Dr. Mariya Maruneviç ve Stepan Kuroglu Poselenıa, jilişe yi usadba Gagauzov yujnoy Bessarabiyi v konse XIX naçala XX. yy Türkçesi: Güney Bessarabyada Gagauzların Ev Yerleşimi XIX sonu, XX asrın başı. Kişinev,1980. Stepan Kuroglu Semeynaya Obrâdnost Gagauzov XIX naçala XX Türkçesi: Gagauzların Aile Gelenekleri XIX sonu, XX asrın başı, Kişinev 1980, adlı eserini yayınlamıştır. Bu kitapta Kuroglu Gagauzların vaftiz törenini, düğün ve ölüm törenlerini anlatmaktadır. Yrd.Doç.Dr. Rabia Kocaaslan UÇKUN da, Gagauz Masallarının Tip ve Motif Yapısı Bakımından İncelenmesi, adlı bir doktora tezi hazırlamıştır. Bu çalışma Türkiye de Gagauz masalları üzerine yapılan ilk ilmi çalışmadır. Ayrıca Rabia Kocalsan Uçkun, Gagauz halk kültürü ile ilgili birçok makale yayımlamış, yurt içi ve dışında konu ile ilgili olarak çeşitli sempozyumlarda bildiri sunmuştur. 5

16 Bu araştırmalara baktığımızda Doğum, Düğün, Ölüm, hakkında çok az sayıda araştırma yapıldığını görmekteyiz. Bu araştırmalar sırasıyla Vladimir Moşkov tarafından yapılmış, onları Stepan Kuroglo ve Marıya Maruneviç takip etmiştir Gagauzların Yaşadıkları Yerler, Tarih ve Nüfus Gagauzlar bugün, Moldova, Ukrayna, Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Litvanya, Estonya, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya, Brezilya ve Türkiye gibi birçok ülkede dağınık olarak yaşamaktadır. Bütün bu ülkelerde yaşayan Gagauzların sayısı e yakın olarak tahmin etmekteyiz. Bu küçük Türk topluluğu en kalabalık olarak Moldova Cumhuriyeti nin güneyinde Bucak adı verilen bölgede yaşamaktadır. Burada Komrat, merkezi olmak üzere Çadır, Kongaz, Beşalma, Kazayaklı, Taraklı, Vulkaneş gibi şehir ve kasabalarda nüfusun büyük bir çoğunluğunu Gagauzlar meydana getirmektedir. Moldova da yaşayan Gagauzların yüzde 92 si Gagauz Yeri nde, yüzde 8 i ise cumhuriyetin diğer yerlerinde oturmaktadırlar. Moldova nın başkenti Kişinev de 8.000, Bender de ve Dinyester nehrinin kuzey yakasında kadar Gagauz yaşamaktadır. i 1989 yılı resmi nüfus sayımına göre eski Sovyetler Birliği içerisinde yaşayan Gagauzların %78 i Moldova da yaşamaktadır, Resmi istatistiklerin verdiği bu rakamların, bazı Gagauzlar ın Bulgar, bazıların Rus, bazılarının da Moldovan yazılmasından dolayı, bütün eski Sovyetler Birliğinde yaşayan Gagauzları içerisine almadığı muhakkaktır. 2 Moldova Cumhuriyeti nin güneyindeki Bucak bölgesinde yaşayan Gagauzların ın toplam nüfusu 1989 yılında yalpan nüfus sayımına göre dir. Bu rakam eski Sovyetler Birliği içerisinde yaşayan Gagauzların%78 ini meydana getirmektedir. Bu oran 1979 nüfus sayımında %79,6 iken, 1989 sayımında % 1,6 oranında düşüş gösterdi. 3 Bu gün Gagauzların toplu olarak yaşadıkları Moldova Cumhuriyeti'nde yaşayan 2 Harun Güngör-Mustafa Argunşah; Gagauz Türklerinin Etnik Ypısı, Nüfusu,Dili, Folkloru Hkkında Bir Araştırma, Özen matbası, İstanbul 1998, s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age, s.14. 6

17 1989 nüfus sayımına göre Gagauzların sayısı 153, Yaşar Nabi Nayır, Balkanlar ve Türklük adlı eserinde, Bulgaristan da 50 bin, Basarabyada 300 bin Gagauz Türkün nün yaşadığını belirtmektedir. D.N.Tanasoğlu, Moldova da 200 bin, Bulgaristan da 6o bin civarında, Romanya nın Dobruca bölgesinde 5-6 bin Gagauz Türkü nün yaşadığını söylemektedir. Ahmet Bican Ercilasun ise, Romanya ve Bulgaristan dakilerle beraber Gagauzlar ın toplam nüfusunun 200 ile 250 bin arasında olduğunu tahmin etmektedir. Bulgaristan da yaşayan Gagauzların nüfusu hakkında sağlıklı bilgilere ulaşılmamaktadır. Bulgar Gagauzlar ı Türkleşmiş Bulgarlar olarak kabul etmiş ve resmi kayıtlara bu şekilde geçirmişlerdir. Akademisyen N.Dercavin, Türkleşmiş Bulgarlar, Türkçe konuşan Dobrucalı Bulgarları adlandırılmasının, ilk olarak 1854 yılında P. Kökpen tarafından kullanıldığını, resmi nüfus istatistiklerinde de bu şekilde geçtiğini belirtmektedir. Gagauzların; Bulgar, Rus, Moldovan, Rum adı altında kaydedilmeleri sebebi ile nüfusları hakkında yaklaşık sayılar verebilmektedir. 4 Moldova da Gagauzların kökeni hakkında birçok nazariye mevcuttur. Balasçev'in kullanmadığı Yazıcı oğlu Ali nin Selçuknâmesi'ni esas alarak Balasçev'de gördüğü eksikliği tamamlayan Wittek, Gagauzların Anadolu Selçuklu Sultanı 2. İzzedin Keykavus'u takipeden Dobruca'ya yerleşen Selçuklu Türklerinin torunları olduklarını,"gagauz" adını da Balasçev'in ileri sürdüğü gibi "Keykavus'tan" geldiğini kabul etmektedir. Gagauzların Anadolu'dan geldikleri ve Selçuklu Türklerinden oldukları görüşü Osman Tutan, Halıl İnalcık, Kemal Kaypak, Faruk Sümer, W.Zajaczkowski ve İstafan Cansızof tarafından da benimsenmektedir. Bu görüşlere karşı çıkan Claude Cahen, adı geçen teoriler konusunda bir takım soru işaretlerınin varlığına dikkat çekmektedir. Çek tarihçi ve araştırmacı Constantin Jirecek ise, Gagauzları Moğol istılasindan sonra Bulgaristan'a yerleşmiş olan Kıpçakların bakiyyeleri olarak kabul etmektedir. 5 Rus Türkolog Moşkof'a göre Gagauzlar, Kıpçak Türklerinin değil,1064 yılında Tuna'ya geçerek Balkan yarımadasına yerleşen Oğuz Türklerinin neslindendirler. Zira onların bir kısmına çok sonra Tuna ötesine, Rusya'ya geçip başka Türk unsurlarla 4 Rabia Kocaaslan UÇKUN, agt, s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s.18. 7

18 kaynaşarak "Karakalpak" adı verilen bir grup oluşturduklarını ve burada Ortodoks Hıristiyanlığı kabul ettiklerini ifade eden Moşkof, Moğol istilası sırasında bu Karakalpakların bir kısmının Bulgaristan'a gelerek yerleştiklerini ve Deliorman Türklerinin tesiri altında bugünkü Gagauzları meydana getirdiklerini kabul etmektedir. 6 Yunan araştırmacı Amantos ve Bkissof a göre Gagauzların aslı Rum dur. Gagauzların aslen Rum oldukları görüşünü St. Georgescu, Kanitz ve Romen tarihçi İorga da kabul etmiş ve savunmuşlardır. Rumlara göre de, Rumlar Türkleşmiş Rumlardır. Osmanlı Türkleri Anadolu ve Balkanlar da yaşayan Rumların Rumca konuşmayı yasaklamış, onlar da Türkçe öğrenmek zorunda kalmıştır. 7 Mihail Çakire göre Gagauzlar Yunanistan, Bulgaristan, Moldova ve Rusya da birlikte yaşadıkları milletlerden yakınlık görmek için Rum, Bulgar Romen veya Rus görünmek zorunda kaldıklarını belirtmektedir. 8 Zeki Velidi Toğan, Akdes Nimet Kutat, Atanas İ.Manof, Müstecip Ülküsal, Hüseyın Namuk Orkun, İbrahim Kafesoğlu, Hikmet Tanyu, Mihayil Çakır, Kara Şemsi, Th. Menzel ve Cami çok az farklarla Gagauzların Oğuz Türklerinin Balkandaki kalıntıları olduğu görüşündedirler. 9 Son zamanlarda Gagauzların kökeni ile ilgili olarak ileri sürülen birisi de "Gagauzların İslamiyet i kabul etmemek için Orta Asya'dan Avrupa kıtasına kaçmış olan Türkleri in torunları olduğudur. 13.yüzyılda Anadolu Selçukluları ndan bir bölümünün Dobruca'ya göç ettikleri, bunların Bizanslar tarafından Hıristiyanlaştırıldıkları ve 16. yüzyıl Osmanlı vesikalarında bölge Hıristiyanlarından bazılarının "Aslan, Karagöz, Balık" gibi Anadolu orijinli adlar taşıdıkları göz önüne alındığında, Gagauzların sadece Oğuzların ya da Karakalpakların Balkanlardaki kalıntıları oldukları hakkında ileri sürülen görüşleri de tamamen katılmak mümkün değildir. Bütün bu görüşleri inceleyen Kowalskiy, Gagauzları üst üste üç tabakadan müteşekkil bir maden filizi gibi telakki etmektedir. Kowalskiy bu üç tabakayı şöyle sıralar: 6 Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s Rabia Kocaaslan UÇKUN, agt., s Rabia Kocaaslan UÇKUN, agt., s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s.19. 8

19 1.En eski tabaka, kuzeyli bir Türk topluluğunun kalıntılarından, 2.İkinci tabaka, Osmanlıların Balkanlara gelmelerinden daha önceki devre çıkan kuvvetli bir güneyli gruptan, 3.Üçüncü tabaka, Osmanlı devrinin Türk kolonistlerin den ve Türkleşmiş unsurlarından teşekkül etmiştir 10 Kowalski'nin ulaştığı bir sonuç, Gagauzların sadece Karadeniz'ın kuzeyınden gelerek Balkan yarımadasına çeşitli bölgelerine yerleşen Peçenek, Oğuz, Kıpçak ve Kalpakların torunları olmadıklarını, XII. yüzyılda Anadolu'dan göç ederek Balkanlara yerleşip Hıristiyanlığı kabul eden Anadolu Selçuklu Türklerinin de torunları olduğunu ortaya koymaktadır. O halde, kısaca ifade etmek gerekirse, Gagauzlar, Peçenekler, Oğuz ve Kıpçaklarla Anadolu Selçuklu Türklerinden meydana gelmiş, onların sentezi bir Türk toplumudur. 11 Gagauz bilim adamı Dionis Tanasoğlu da, Retrospektif (geriye bakış) metoduna göre, Gagauzların çoğunluğunun Basarabya da ve Balkanlar da / Bulgaristan da yaşadığını, Basarabya ya bir kısmının XVIII.-XIX.yüzyıl başlarında Balkanlardan Osmanlı Rus savaşları zamanında getirildiklerini, diğerlerinin kaldığını, Balkanlarda varlık gösteren Gagauzların, XIII. Yüzyıl başlarındaki Hakoğuzlardan geldiğini, bunların da XI. Yüzyılda Karadeniz in kuzey bozkırlarından, buraya da Orta Asya dan geldiklerini belirttikten sonra, Gagauzların kesin ataları Oğuzlardır, görüşünü savunmaktadır. 12 Gagauzlarla ilgili araştırma ve inceleme yapan pek çok araştırmacı ve bilim adamı, köken konusunda olduğu gibi, Ggauz adının etimimolojisi üzerinde de birbirinden farklı görüşler öne sürmüştür Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere "Gagauz" kelimesinin sonundaki "Uz" Oğuz kelimesinin kısaltılmış şeklidir. Kelimenin başındaki "gaga'ya gelince, bunun "Kara, Kaga, Kanga, Gaga, Haka ve Gök" kelimelerinden gelmiş olduğu kabul edilebilir. Gökoğuzlar Dobruca başta olmak üzere Balkanlarda yaşayan Türkleri asimile edince "Gagauz" adı Oğuz boyuna bağlı olsun veya olmasın o bölgede yaşayan Türkler için 10 Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s Rabia Kocaaslan UÇKUN, agt., s

20 kullanılmaya başlamıştır. Radloff ve Moşkov, Gagauz adını iki kelimeden Gaga ve Uz dan meydana geldiğini düşünmektedir. Uz, Ağuz veya Oğuz kelimesinin kısaltılmışı şeklidir ve Türk halklarının birinin adıdır. Oğuzlar ( Uzlar) dan bir kısmı Gaga, Gagu Gorgu adını almıştır. Radloff ve Moşkov a göre Gaga, Uzları mensup hususi bir kabile manasını ifade etmektedir. 13 "Gagauz" kelemesinin "Keykavus"tan gelebileceği iddiaları ise Gagauzların K- harfini G- gibi telaffuz etmedikleri. Bu görüş P. Wittek, Zajaczkowski, Kemal Karpat, Halil İnalcık, Osman Turan tarafından kabul edilmiştir İzzedin Keykavus'un tebasına önceleri Gagauzlar denilmesi gerekirken bunlara Selçuklu Türkleri denilmesi sebebiyle kabul edilmez gözükmektedir. Kelimenin "Hak- Oğuz'dan gelmiş olabileceği iddiası ise, dayandığı temel tarih tezinin gerçeklere uymaması yanında, Arapça asıllı "Hak" kelimesinin Divani Lugati't-Türk'te bile bulunmaması sebebiyle doğru olması mümkün değildir. Tarihçi Z.V. Togan, Gagauz adını kaka +uz veya aga+uz dan gelebileceğini ileri sürmektedir. Mustafa Kafalı, Ggauz adını Gök Oğuz dan geldiğini; Slav dillerinde ilk hecede o sesi olmadığı için bu sesin o ya dönüştüğünü, o sesini de a olarak telaffuz edildiğinde kelimenin Gag-o(g) uz olarak söylediğini belirtmektedir. L.A.Pokrovskaya, Gagauz adının gangaguz, k anga-guz etnik adından geldiğini söylemektedir. Eski İran dilinde kanga dere, kanal, nehir anlamındadır. Kanga-guzlar Orta Asya da Gorguz ( Balhaş) gölü kenarında, Siriderya ve Amuderya boylarında yaşamaktadır Pokrovskaya, tarihi kaynaklardan soyadı olarak ganga-uz ve ganga kişi kelimelerininin yer aldığı ve bir Gagauz halk masalarında kahramanın adı olarak korunduğunu belirtmektedir. Masalda kahramanın adı Gan-Kişi dir. Pokrovska ya, ganga-uz etnik adını gagauz a, ganga -kişi etnoniminin de Gan kişi eponimine dönüştüğü sonucuna varmaktadır. Dionis Tanasoğlu, Gagauz adını Hak Oğuz dan geldiğini ileri sürmektedir ve Gag eski Oğuz dilinde hak yani asıl, öz demektir. Auz ise Oğuz anlamındadır, 13 Rabia Kocaaslan UÇKUN, agt., s Rabia Kocaaslan UÇKUN, agt., s

21 şeklinde bir değerlendirme yapmaktadır. 15 Karadeniz ve Balkanlarda önemli bir siyasi rol oynanan bu küçük Oğuz devletinin toprakları 1417 yılında Osmanlı ülkesine katılmış. Oğuz devletinin Osmanlı hâkimiyeti altına girmesinden sonra, halkın bir kısmı Müslüman olmuş, bir kısmı da Hıristiyan olarak kalmışlardır. Önceki Gagauz Devleti'nin al zemin üzerinde resmedilmiş beyaz bir horoz resmi bulunan bayrağına karşın günümüzde "Gagauz Yeri" Bayrağı, kırmızı, beyaz ve mavi renklerden meydana gelmektedir. Ayrıca üstte yer alan ve değerlerine göre daha geniş olan mavi zemin üzerinde üç sarı yıldız bulunmaktadır. 16 Karadeniz'in kıyı şehirinde yaşayan "Aslı Gagauzlar" veya "Deniz Gagauzlar" adı verilen Gagauzlar, Rumların etkisi altında kalmış ve Rum okullarında eğitim görmüş olan Rum papazları tarafından temsil edilmişlerdir yılında İstanbul Patriği'ne verilen bir rapordan" Türkçe konuşan Elenler" adı verilen Gagauzların Varna Rum Metropolitliği nden ayrılarak Varna'da yeni kurulan Bulgar Kilisesi cemaatine bağlanmaya, çocuklarını da Bulgar okullarına göndermeye başladıklarını tespit etmek mümkün olmaktadır yılında Bulgar Devletinin kurulmasından sonra Bulgar Gagauzları askere almaya başlamış, bu durumu kendine yedirmeyen Gagauzlar; İran, Yunanisatan ve Osmanlı Devletine iltica etmişlerse de sonraları ülkelerine geri dönmüşlerdir. 19 Balkan yarımadasının değişik bölgelerinde yaşayan Gagauzlar, , ve yıllarında yapılan Osmanlı -Rus savaşlarını takip eden yıllarda köylüye baskı yapan Türk görevliler ve yerel toprak ağaları yüzünden çok güç ekonomik şartlar içinde yaşamışlar eski yerlerini bırakıp kuzeydoğu Bulgaristan a göç etmişlerdir: Ancak Müslüman Türk yöneticiler ve Ortodoks Hıristiyanların ( Bulgar Kilisesinin yöneticileri) dini düşmanlığı ve ekonomik-sosyal istikrarsızlığın varlığı bir grup Gagauz ailesini (onların arasında Yunan kilisesi ayinlerini benimseyen bir grup Sırp, Yunanlı ve Arnavut vardı) bu bölgeden ayırarak Bucak'a yerleşmeye zorlamıştır. Moldova boyları, bu göçte Gagauzlara iş ve toprak vererek onların Moldova'da yerleşmelerine yardımcı 15 Rabia Kocaaslan UÇKUN, agt., s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s

22 olmuşlardır yılında Moldova'da ilk kez biri "Çadır" diğeri de "Orak" adlı iki köy kuran Gagauzlar, 1804 yılına kadar "Moldova içinde ve Dobruca dağınık halde yaşamışlardır.1807 yılında Tatarların Bucaktan çıkarılması üzerine Rusların teşviki ve her çorbacıya 50 desyatin toprak verilmesiyle Gagauzlar, Bucak'a yerleşmeye başlamışlardır yılında yapılan Bükreş Anlaşması ile onlar üzerindeki Rus etkisi daha da güçlenmiştir.1818 yılında Çadırlı Gagauzlar Çadır'ı Oraklı Gagauzlar da Avdarma köyünü kurmuşlardır. Besarbya'ya göç etmeye devam eden Gagauzlarında 1817 tarihi Rus nüfus sayımındaki Katagrafyada 19 adet köy kurdukları kaydedilmiştir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, bir kısım Gagauzlar söz konusu tarihten daha önce gelip Tatar köylerine yerleşip onları birlikte yaşarken Ruslar daha sonra Moldova'ya gelen Gagauzları özellikle Tatarlar tarafından boşaltılmış köylere yerleştirmişlerdir. Gerek mikro, gerekse makro toponomi de Gagauzlarla meskûn bu köylerden bazılarının eski Tatar köyleri olduğunu göstermektedir. 21 Rusların bir yandan ekonomik baskısı, diğer yandan da ırkçı politikaları Gagauzları eziyor ve yok ediyordu, yılında burjuva-demokratik hareketinin havası Komrat'a da tesir etti.1906 yılının başında Komrat başta olmak üzere Çarlığa karşı ayaklanan Gagauzlar mitingler ve gösteriler yaparak zengin toprak sahiplerini topraklarının kendilerine paylaştırılmasını talep ettiler. Silahlı Gagauz birlikleri Rus askerlerini ve görevlilerini etkisiz hale getirerek 6 Ocak 1906 tarihinde Komrat'ta Gagauz devletini kurduklarını ilan ettiler. Yeni kurulan devletin kararı ile vergiler lağvedildi, topraklar alınarak köylüler arasında bölüştürüldü. Bu devletin tanınması için bazı girişimlerde bulundular. Lakin 10 gün geçmeden Rus orduları gerek bu yeni devleti ortadan kaldırdı. Yüz kadar köylü ve onların liderleri hapsedilerek mahkemeye verildi. 22 Gagauzlar 1917 Ekim devriminden sonra kendilerine toprak verileceğini ümit ediyorlardı. Lakin onların ümitleri ne Çarlık Rusya'sında ne de Sovyetler Birliği ne katıldıktan sonra gerçekleşebilirdi.1918 yılında Romanya Besarabya'ya asker 20 Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM Türk Dünyası, Türk milletine mensup bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü ve kültürlerini yaşattığı coğrafi mekânın tümünü ifade eder. Bu coğrafi mekân içerisinde Türkiye, Malkar Özerk,

Detaylı

Diyalog İçin Halk Bilimi Projesi Ankara Etkinlik Haftası Çerçevesinde BALKANLAR VE TÜRKİYEDE HALK KÜLTÜRÜ KONFERANSI

Diyalog İçin Halk Bilimi Projesi Ankara Etkinlik Haftası Çerçevesinde BALKANLAR VE TÜRKİYEDE HALK KÜLTÜRÜ KONFERANSI Bu proje AB tarafından desteklenmektedir. Diyalog İçin Halk Bilimi Projesi Ankara Etkinlik Haftası Çerçevesinde BALKANLAR VE TÜRKİYEDE HALK KÜLTÜRÜ KONFERANSI Türkiye & AB Sivil Toplum Diyaloğu II Kültür

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

TABLOLARIN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ TABLOLARIN LİSTESİ ÖZEL AMAÇLI TABLOLARIN LİSTESİ GRAFİKLERİN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ

TABLOLARIN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ TABLOLARIN LİSTESİ ÖZEL AMAÇLI TABLOLARIN LİSTESİ GRAFİKLERİN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ 1/7 İÇİNDEKİLER TABLOLARIN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ TABLOLARIN LİSTESİ ÖZEL AMAÇLI TABLOLARIN LİSTESİ GRAFİKLERİN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM:I GİRİŞ BİLİM-SOSYAL

Detaylı

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar Bu kitabın sahibi:... Tüm zamanların insanları, bütün dünyada, her zaman içinde yaşadıkları ve barındıkları bir yaşam alanına, bir eve ihtiyaç duymuşlardır. Öncelikle, mimari,

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Tatilde neler yaptık? *Hava nedir? Hangi duyu organımızla hissederiz? *Tatildeyken hava nasıl değişimler oldu? *Müzik dendiğinde

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Halkbiliminin İçeriği Halkbiliminin diğer bilimlerle ilişkisi Halkbiliminin sınıflandırılması DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 Halkbiliminin İçeriği Prof. Dr. Dursun

Detaylı

AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI

AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI Aile nedir? Toplum içindeki en küçük sosyal kurumdur. Çekirdek aile Ana, baba ve çocuklardan oluşur. Geniş aile ise çeşitli akrabalardan oluşur. Aile kurumunun

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40)

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) 16 Ekim 2015 BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Doç. Dr. Osman Karatay 10.50-11.20 Prof. Durmuş ARIK Çuvaşlarda Ata Ruhlarıyla İlgili İnanış ve Uygulamalar 11.20-11.40 Prof. Harun GÜNGÖR Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU. NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU NİSAN AYI 1. ve 2. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı. Ocak Ayı Bülteni ÜNİTE BAŞLIĞI: Kendimizi İfade Etme Yollarımız (PYP) 4A 4B

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı. Ocak Ayı Bülteni ÜNİTE BAŞLIĞI: Kendimizi İfade Etme Yollarımız (PYP) 4A 4B İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Ocak Ayı Bülteni ÜNİTE BAŞLIĞI: Kendimizi İfade Etme Yollarımız (PYP) 4A 4B Martılar-Leylekler Sınıfı İSTEK KEMAL ATATÜRK ANAOKULU Aralık

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

ÜNIVERSITE BURSU VEREN KURUMLAR HANGILERIDIR? BURS SARTLARI NE...

ÜNIVERSITE BURSU VEREN KURUMLAR HANGILERIDIR? BURS SARTLARI NE... ÜNIVERSITE BURSU VEREN KURUMLAR HANGILERIDIR? BURS SARTLARI NE... Portal : www.meydangazetesi.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 01.10.2015 Adres : http://www.meydangazetesi.com.tr/aktuel/universite-bursu-veren-kurumlar-hangileridir-burs-sartlari-nelerdir-bu

Detaylı

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Dünyada En Hızlı Yaşlanan İkinci Ülke: Türkiye 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında,izmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

DEĞERLENDİRMELER. GAGAVUZ DESTANLARI Özkan, Nevzat (2007), Gagavuz Destanları, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

DEĞERLENDİRMELER. GAGAVUZ DESTANLARI Özkan, Nevzat (2007), Gagavuz Destanları, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. DEĞERLENDİRMELER GAGAVUZ DESTANLARI Özkan, Nevzat (2007), Gagavuz Destanları, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Ayşe BALCI İnsanlık tarihinde yazarın kutsal bir kişi olduğu dönemler vardı. Kutsal kitaplar,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

Eski çağlara dönüp baktığımızda geçmişteki gç ş insan topluluklarının yazılı, yazısız kültür miraslarında Güneş ve Ay tutulmalarının nedeni hep doğaüstü güçlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan tasvirlerde

Detaylı

Gerçek yaşam, minik minik değişiklikleri hayata geçirmeyi başardığınızda yaşanmaya başlanır. - Leo Tolstoy

Gerçek yaşam, minik minik değişiklikleri hayata geçirmeyi başardığınızda yaşanmaya başlanır. - Leo Tolstoy Gerçek yaşam, minik minik değişiklikleri hayata geçirmeyi başardığınızda yaşanmaya başlanır. - Leo Tolstoy YENİ BİR YIL YENİ BİR SİZ Kendimizde dahil, birçok kişi, yeni bir yıla birçok yeni kararla başlar.

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

- Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu.

- Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu. Yüzyıllar sonra ortaya çıktı - Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof.Dr.Erol Altınsapan, Sivrihisar ilçesinde

Detaylı

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz.

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. MEVSİM İLKBAHAR İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde meydana gelen değişiklikleri öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde hayvanların yaşayışlarında meydana gelen değişiklikleri

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE DİL Öğrencilerimiz kendilerini tanıtan oyuncaklar, giysiler, sevdiği eşyalarını anlatarak paylaşımlarda bulundular. Öğrenciler

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAVRAMLAR BİR GÜNÜMÜZ. ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ HAKLARIMIZ OKULUMUZ AİLEMİZ SORUMSUZLUK ÇOCUK HAKLARI ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ

İÇİNDEKİLER KAVRAMLAR BİR GÜNÜMÜZ. ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ HAKLARIMIZ OKULUMUZ AİLEMİZ SORUMSUZLUK ÇOCUK HAKLARI ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ İÇİNDEKİLER KAVRAMLAR BİR GÜNÜMÜZ ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ HAKLARIMIZ OKULUMUZ AİLEMİZ SORUMSUZLUK ÇOCUK HAKLARI ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ KAVRAMLAR Birey: Toplumun bir parçası olan ve kendine özgü

Detaylı

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ KONULAR VE FAALİYETLER ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK Bu ünitede ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün hangi şehirde doğduğunu, evini, annesinin ve babasının adlarını, soyadının neden olmadığını, ilk adının Mustafa

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar?

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? 5 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile nedir? Aileyi oluşturan bireylerin

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Mitolojik Teori Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Teorisi Güneş Mitolojist Okul ve Güneş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

7 den 77 ye 7TEPE PRP

7 den 77 ye 7TEPE PRP 7 den 77 ye 7TEPE PRP Prof. Dr. Ayseli Usluata Mehmet Akif Kaya Mert Sabancı Atilla Aydemir Berk Sarıca Tuğçe Orhun Seda Bayram Ege Güneş Özge Balkaya Müge İlhan Özge Aras Amy Negri Tuna Karaman Derya

Detaylı

DEMOGRAFİ: Nüfus meselelerine sosyolojik bir bakış

DEMOGRAFİ: Nüfus meselelerine sosyolojik bir bakış DEMOGRAFİ: Nüfus meselelerine sosyolojik bir bakış Ders 8 : Doğumlar Doç. Dr. Didem Danış Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ddanis@gsu.edu.tr Ders 8 : Doğumlar Bu derste ele alınacak konular -

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 4

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 4 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 4 22 Mart 2013 Sayın Velimiz, Dördüncü rehberlik postamızda sizlerle, Davranış ve Değerler Eğitimi Programı kapsamında

Detaylı

BALIKESİR KAZASI (1840 1845)

BALIKESİR KAZASI (1840 1845) 1 2 BALIKESİR KAZASI (1840 1845) 3 Tanzimat başlarında BALIKESİR KAZASI (1840 1845) (Demografik Durum) Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No:8 ISBN 975 94473 4 7 Kapak : Petek Ofset Matbaacılık

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin (kısa adı ile SAM-DER in) davetlisi olarak 2010 yılında kurulduğu dönemde Sam-der e geldim ve büyük

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Avrupa da Folklor sözcüğünün kullanımı ile ilgili çalışmalar Folklorun ilk derneği Folklorun tanımı DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 AVRUPA DA FOLKLOR SÖZCÜĞÜNÜN

Detaylı

KASIM AYI 4 YAŞ GRUBU AYLIK BÜLTENİ

KASIM AYI 4 YAŞ GRUBU AYLIK BÜLTENİ KASIM AYI 4 YAŞ GRUBU AYLIK BÜLTENİ 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ŞİİRLER 10 Kasım geldi işte Üzgünüz biz milletçe Atatürk! ü anarız O bizim kalbimizde 10 Kasım geldi işte Koşarız Anıtkabir e Atatürk ü anarız

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

YILLIK DERS PLANI 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM. Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

YILLIK DERS PLANI 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM. Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM Metin : Okul Ay: Eylül Hafta : 1. Hafta Saat : 9 + 2 Saat 2. Dinlediğini Anlama: 4, 7 Dinleme: 2 2,,, 12 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme:, 5, 8 Hayat Bilgisi Okul Heyecanım

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR RENKLER Ben bir küçük ressamım Pembe sarı boyarım Yeşil yeşil ormanlar Mavi mavi denizler Turuncudur portakal Gökte sarı güneş var Fırça kalem ve kağıt Olmazsa resim olmaz Reklerle oynamaktan Hiç bir çocuk

Detaylı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Belgin Tezcan Aksu: Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

Karahan, Saim Osman (2011), Dobruca Kırım Tatar Ağzı Sözlüğü (1-2-3), Köstence-Romanya, 1682 s., ISBN: 978-606-598-188-1

Karahan, Saim Osman (2011), Dobruca Kırım Tatar Ağzı Sözlüğü (1-2-3), Köstence-Romanya, 1682 s., ISBN: 978-606-598-188-1 Dil Araştırmaları Sayı: 13 Güz 2013, 210-214 ss. Karahan, Saim Osman (2011), Dobruca Kırım Tatar Ağzı Sözlüğü (1-2-3), Köstence-Romanya, 1682 s., ISBN: 978-606-598-188-1 Işılay Işıktaş Sava * 1 Romanya

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa. ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ...... v GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI A. Hitap... 10 B. Selamlama... 14 C. Tanıtma ve Tanıştırma... 19 D. El Sıkma (Tokalaşma)... 24 E. El Öpme ve Öpüşme... 26 F.

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU BULUTLAR SINIFI EYLÜL AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU BULUTLAR SINIFI EYLÜL AYI KAVRAM VE ŞARKILAR YAŞASIN OKULUMUZ Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk Sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz. ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

NÜFUS POLİTİKALARI. Taylan BATMAN Yeşilpınar Mirioğlu ÇPL

NÜFUS POLİTİKALARI. Taylan BATMAN Yeşilpınar Mirioğlu ÇPL NÜFUS POLİTİKALARI Taylan BATMAN Yeşilpınar Mirioğlu ÇPL NÜFUS POLİTİKALARI Ülkelerin veya hükümetlerin,bilinçli olarak, Nüfusun niceliği ( sağlık ve doğurganlık), Niteliği ( eğitim) ve Dağılımını(kır

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Anneler Günü Hediyelerimizi ailelerimize sunduk. Annelerimizin bizim için neler yaptığını tartıştık. Annemize

Detaylı

TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ

TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ Bu ayki yaşayan değerimiz Sevgi.

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 2014 yılında Kadın Dayanışma Vakfı Danışma Merkezi ne 354 kadın başvurdu. 101 kadın yüz yüze başvuru yaparken,

Detaylı

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek rakımlı yerlerde yaptıkları turizm faaliyetidir. YAYLA

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Türkana HÜSEYNOVA Bu anket; Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan,

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU YILDIZ GRUBU MART AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU YILDIZ GRUBU MART AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU YILDIZ GRUBU MART AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ SU- BİTKİLER Su ile ilgili bildiklerimiz kavram haritası oluşturduk. Su çeşitlerini listeledik. Suyu kullandığımız yerlere göre grupladık.

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı