T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Türk Halk Bilimi Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Türk Halk Bilimi Bilim Dalı"

Transkript

1 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Türk Halk Bilimi Bilim Dalı GAGAUZ TÜRKLERİNDE DOĞUM, EVLENME VE ÖLÜM ÂDETLERİ DOKTORA TEZİ Valentina PERÇEMLİ (Tezi Hazırlayan) Danışman: Prof. Dr. Kemal YÜCE İZMİR-2011

2

3

4 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ V I-VII KISALTMALAR. VIII GİRİŞ 1.1 Konu Amaç Metod Gagauzların Halk Bilimi Araştırmaları Gagauzların Yaşadıkları Yerler,Tarih ve Nüfus...6 BİRİNCİ BÖLÜM GAGAUZ TÜRKLERİNDE DOĞUM ÂDETLERİ I. 1. Doğum Öncesi.. 15 I Kısırlığı Giderme / Gebe Kalma.. 16 I Gebelikten Korunma..19 I Gebelik I Gebe Kadının Kaçınmaları ve Uygulamaları I. 2. Doğum Sırası..26 I Doğum Hazırlığı ve Doğum I Çocuğun Göbeği Doğum Sonrası...32 I Küçük Pita I Büyük Pita...34 I Lohusanın Sütü I Yıkama I

5 I Lohusa..39 I Aarbastı Şeytan Luşnis.50 I Çocuğun Vaftizi.51 I Ad Verme.53 I Vaftiz Sonrası Âdeti 56 I Konuşka, Kumatriya..56 I Altı Ay Doldurma Âdeti..57 I Birinci Yaş Günü Âdeti, İlk Tırnak, İlk Saç I İlk Diş I İlk Adım I Sütten Kesme...61 I Nazar..62 I İkinci Emme I Naniler İKİNCİ BÖLÜM GAGAUZ TÜRKLERİNDE EVLENME ÂDETLERİ II. 1. Düğün Öncesi..67 II Evlenme...67 II Evlenme Şekli ve Yaşı II Dünürcülük / Kız İsteme II Söz Kesme 79 II Kısmet Açma II Üzüm Haftası.85 II Nişan...89 II Saadıç...91 II. 2. Düğün Esnası..93 II

6 II Düğün Hazırlıkları...95 II Düğün Yemekleri. 96 II Hamur Geleneği. 100 II Çalgı Müzik II Düğün Bayrağı II Fensa (Geleneksel Düğün Taçları) II Geline Pelik Örme, Güvey Tıraşı II Düğüne Davet 113 II Güveyi Giydirme. 115 II Gelini Süsleme II Gelini Alma II Anne Babaya Veda Etme (Af Dilemek -Prost Olmak ) II Steunoz ( Kilisede Dini Nikâh) II Düğün Gezisi II Gençleri Karşılama II Düğün Sofrası, Konuşka, Prost III. 3. Düğün Sonrası III Kırmızı Rakı.132 III Gezi Suvatuluk Aftalık III Evde Kalan Çocuklar 136 III Gagauz Türklerinin Düğün Türküleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GAGAUZ TÜRKLERİNDE ÖLÜM ÂDETLERİ III. 1. Ölüm Öncesi III Ölümü Düşündüren Önbelirtiler III Hayvanlarla İlgili Olanlar III Ev, Ev Eşyası, Araç-Gereç ve Yiyecekle İlgili Olanlar III Düşle İlgili Olanlar..155 III

7 III Hastadaki Psikolojik ve Fizyolojik Değişikliklerle İlgili Olanlar 159 III Psikolojik Belirtiler III Fizyolojik Belirtiler..160 III Sandık, Kazma, Kürek ve Cesetle İlgili Olanlar..161 III Ölüme Hazırlık III Ölümden Hemen Önce Yapılan Âdetler III. 2. Ölüm Esnası III Ölüm Olayının Duyurulması..164 III Ölümden Hemen Sonra Yapılan İşlemler.164 III Ölünün Yıkanması III Ölüyü Giydirme, Sandığı Süsleme.167 III Ölünün Gömülmeye Hazırlanışı III Cenazenin Taşınması, Mezara Gömülmesi..174 III. 3. Ölüm Sonrası III Ölü Yemeği, Ölünün Eşyaları III Dizmeklâr Sıramalar III Mezar Ziyaretleri..194 III Mezar Taşları III Canla İlgili Tasarımlar ve İnanmalar III Yas Süresinde Uyulması Gereken Kaçınmalar III Gagauz Türklerinin Avutucu Sözleri III Ölümle İlgili Atasözleri III Deyimler SONUÇ KAYNAK KİŞİLER LİSTESİ KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ ÖZET ABSRACT IV

8 ÖNSÖZ Gagauz Türkleri, Türk dünyasının batı ucunda Balkanlarda yaşayan Ortodoks Hıristiyanlığa bağlı bir Türk topluluğudur. Moldova'nın güneyinde Gagauzların yoğun olarak yaşadığı bölgeye Gagauz Yeri, adı verilir. Gagauzlar bugün Moldova, Ukrayna, Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Lituanya, Estonya, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya, Brezilya ve Türkiye gibi birçok ülkede dağınık olarak yaşamaktadır. Bütün bu ülkelerde yaşayan Gagauzların sayısının 500 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir nüfus istatistiklerine göre Moldova da yaşayan Gagauzların nüfusu 200 bin civarındadır Gelenek görenekler, örf ve adetler, inançlar, insan topluluklarını bir arada yaşatan, onların geçmiş ile bağlarını kuran kültür unsurlarıdır. Kültürün içinde, bir milletin değer yargısı, zevki, düşünce tarzı, inanç sistemleri yer alır. Topluluklar, bulundukları coğrafyadan göç etmiş olsalar bile; bu kültür unsurlarını, gelenek ve göreneklerini, adetlerini yeni yurtlarına taşımaktadır, Gagauzlar da buna iyi bir örnek teşkil etmektedir. Gagauzlar yüzyıllarca kuşaktan kuşağa, babadan oğulla devam ettirerek bugüne kadar, zengin geleneklerini yaşatmışlardır. İnsan geleneğin, göreneğin, adetlerin, inançların, kısaca kültür unsurlarının oluşturduğu bir toplumunun içinde doğar, sonra da içinde doğduğu toplumun davranış kalıplarını öğrenmeye çalışır. Geçiş dönemleri diye adlandırdığımız doğum, evlenme, ölüm çevresinde kümelenen birtakım gelenekler, uygulamalar, inanmalar, kişinin yeni dönemlere geçişi sırasında onu daha mutlu kıldığı gibi, ailenin ve toplumun diğer fertleri ile de daha uyumlu yaşamasını sağlamaktadır. Çalışmamız, Önsöz ve Giriş dışında üç bölümden meydana gelmektedir. Giriş kısmında Gagazların tarihi ve Gagauz halk kültürü üzerine yapılan çalışmalar üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde Gagauzların Doğum, Doğum Öncesi, Doğum Sırası ve Doğum Sonrası adetleri yer almaktadır. Bu adetleri Anadolu daki doğum adetleri ile karşılaştırmaya çalıştık. V

9 İkinci bölümde Gagauzların Düğün, Düğün Öncesi, Düğün Sırası ve Düğün Sonrası adetleri yer almaktadır. Bunları da Anadolu adetleri ile karşılaştırmaya çalıştık. Üçüncü bölümde Gagauzların Ölüm, Ölüm Öncesi, Ölüm Sırası ve Ölüm Sonrası adetleri yer almaktadır. Bu bölümde de Anadolu adetleri ile karşılaştırmaya çalıştık. Sonuç bölümünde ise çalışmamızın genel bir değerlendirmesi yapılarak Gagauz geçiş dönemlerine ait bazı tespitlere yer verilmiştir. Bibliyografya da çalışmamızı hazırlarken kullandığımız kaynak kişiler listesi ve kaynakça alfabetik olarak verilmiştir. Eğitim hayatım boyunca bana destek olan, çalışmalarımla yakından ilgilenen, tez konusunun belirlenmesinden sonuçlanmasına kadar yardımlarını esirgemeyen değerli Hocam Prof. Dr. Fikret Türkmen e teşekkürlerim sonsuzdur. Tez çalışmam sırasında bilgileriyle bana yol gösteren danışman hocam Prof. Dr. Kemal Yüce ye de teşekkürü bir borç bilirim. Tezimin hazırlanmasında bana yardımcı olan Yrd. Doç. Dr. Rabia Uçkun a ve Yrd. Doç. Dr. Muvaffak Duranlı ya teşekkür ederim. Valentina Perçemli İZMİR 2010 VI

10 KISALTMALAR A.K.D.T.Y.K. : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu A.Ü.D.T.C.F. : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi age : Adı geçen eser agm : Adı Geçen Makale agt : Adi Geçen Tez K.B. : Kültür Bakanlığı H.K.A.G.M. : Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü K.T.B.M. F.A.D. : Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Derneği No : Numara s. : Sayfa T.D.K. : Türk Dil Kurumu T.F.A : Türk Folklor Araştırmaları T.K.A.E. : Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü T.T.K. : Türk Tarih Kurumu Yay. : Yayını-Yayınları VII

11 GİRİŞ 1. 1 Konu Çalışmanın konusu, büyük bir çoğunluğu Moldova da yaşayan Gagauz Türklerinin geçiş dönemlerinin halkbilim teori ve yöntemlerine göre derlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Çalışma konumuzun özünü oluşturan geçiş dönemleri, kültürün pek çok dinamik unsurunu içinde barındırmaktadır. Geçiş dönemlerinde kümelenen âdetler, gelenekler, törenler ve bunlarla ilgili uygulamalar, bir toplumun geleneksel kültürünün ana bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Gagauz geçiş dönemleri, tezimize konu olarak seçilmiş olup; bu konu ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar çok az ve yetersizdir. Gagauz Türklerinin geçmişten günümüze geçiş dönemi âdetleri, Anadolu, Türk dünyası ve komşu etnik gruplardaki benzerleri ile karşılaştırılmış, farklılıklar, devam eden ve değişen unsurlar tespit edilmeye çalışılmıştır Araştırmamız Moldova nın güneyinde Gagauz Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yapılmıştır Amaç Bu çalışmada, belli bir bölgede kümelenmiş olarak yaşayan Gagauz Türklerinin doğum, düğün ve ölüm adetlerinden hareketle kültürel yapısını ve bu yapı üzerine bina edilen kültürel kimliğini ortaya koymak; farklı dinlere mensup ve farklı coğrafyalarda yaşıyor olsalar bile, Türk topluluklarının benzer inanç ve uygulamaları sürdürdüklerini göstermektir. 1

12 Gagauz halkının bizzat ürettiği ve ürettiklerini de kuşaktan kuşağa aktararak ve kalıcılığını sağladığı doğum evlenme ve ölüm dönemlerin çevresinde kümelenen âdetlerin, geleneklerin, törenlerin derlenmesi, tahlil edilmesi ve bir senteze varmaya çalışılması araştırmamızın amacıdır Çalışmamızın diğer amacı, Moldova nın güney bölgesinde yaşayan Gagauzlar ın Türk halk kültürü yapısını ve bu kültürel yapının oluşmasına katkıda bulunan gelenek ve görenekleri, edebi yaratmaları ortaya koymak ve bunları, genel Türk halk kültürü içerisindeki diğer topluluklarla aralarındaki benzerlik ve farklılıkları tespit etmektir Metod Gagauz Türkleri ve onların halk kültürü üzerine yapılan çalışmalar çok az olduğu için; kütüphane ve arşiv çalışmalarında fazla kaynak bulunamamıştır. Bu çalışma daha çok sahada yaptığımız derlemelere dayanmaktadır. Alan araştırmasında törenler, pratikler, âdet ve inanmalar sistemli bir biçimde önceden tespit edilen kaynak kişilerden karşılıklı görüşme yoluyla derlenmiş, doğun, düğün ve ölüm adetleri tarafımızdan sahada uzun süre kalmak suretiyle gözlenmiştir. Çalışmamızda alan araştırması yapılmıştır ve derleme sırasında çeşitli yöntem ve teknikler kullanılmıştır, bunlar bire bir görüşmeler, sahadaki gözlemlerdir. Alan araştırmamızda iki yöntem kullanılmıştır 1- gözlem 2- mülakat. Gözlem yöntemi günümüzde hala uygulanan geleneklerde ve bu geleneklerin icra edildiği doğal ortamda yapılmıştır. Eski inanç ve uygulamalar ise yapay ortamda derlenmiş, özel arşivlerde bulunan fotoğraf, kamera görüntülerinden yararlanılmıştır. Yaşayan folkloru doğrudan doğruya elde etmek için alan çalışmamızda, olay veya olgunun içinde yer alarak aktif bir şekilde katılıp gözlem yapılmıştır. Yaptığımız gözlemlerle çalışma sahamızı daha iyi tanımış, edindiğimiz bilgi ve izlenimlerle görüşme yaptığımız kaynak kişilere daha doğru yaklaşılmış, daha doğru sorular sorulmaya çalışılmıştır. 2

13 Mülakat yönteminde kimi zaman yönlendirilmiş kimi zaman yönlendirilmemiş mülakata başvurulmuştur. Kaynak kişilerin bilgi hazinelerinde mevcut olan folklor ürünleri, yönlendirilmemiş mülakat ile, eski hatıraları eski günleri yad ederken elde edilirken, artık unutulmaya yüz tutmuş inanç ve uygulamalar ise önceden hazırlanan soruları görüşme sırasında kaynak kişiye yöneltip hatırlatma yoluyla elde edilmiştir. Gerek sorulan sorular, gerekse alınan cevaplar kaydedilmiştir Gagauzların Halk Bilimi Araştırmaları Gagauz Halk Bilimi araştırmalarına baktığımızda ve diğer halklara kıyasladığımızda araştırılmış çok az konu bulunmaktadır. Tarihe baktığımızda ise, Gagauzlar hakkında özellikle son 100 yıl içinde daha fazla bilimsel araştırma yapıldığı dikkati çekmektedir. Gagauz Türkleri ile ilgili çalışma yapan araştırmacı ve bilim adamlarını şöyle sıralayabiliriz: M. Çakır ( ), V. Moşkov (1890), Atanas Manov (1939), L. A. Pokrovskaya.( 1960), D.Tanasoğlu ( 1960), M.Guboglo, (1970), M. V. Maruneviç. (1970), Kuroglo S.S. (1970), Rabia Uçkun ( 2003). v.b. Gagauz etnografi araştırmalarına baktığımızda son yıllarda bu araştırmaların hız kazandığı görülmektedir. Bu konuda yapılan her çalışma, Gagauzlar için ayrı bir önem taşımaktadır. Mihail Çakır ın 1934 te Gagauz Türkçesi ile yayınladığı Besarabyalı Gagauzların Tarihi adlı kitabı, Gagauzlar hakkında Gagauzlar tarafından yapılmış ilk çalışmadır. Toplam 40 sayfa olan kitapta, şu başlıklar yer almaktadır: Ggauzların Aslı, Kökü, Menşei; Gagauz padişahlığı ( Devleti); Gagauz adını kim vermiş,bu ad Niçin ve ne Zaman Verilmiştir?, Gagauzların Basarabya da ( Bucak ta) Yerleşmeleri, Basarabya da Gagauzlara İyilik ve Yardım Eden İdareciler Kimlerdir?, Gagauzların Abideleri, Gagauzların Kültür ve Edebiyatları, Gagauzların zanatları, Gagauzların Müzik, Çalgı ve Oyunları. Mihail Çakır, kitabın ikinci sayfasında Gagauzların Tarihi ni önce Romence olarak Viata Basarabiei dergisinde 1933 No:9, 1934 No:5, de makale olarak yayınladığını 3

14 ve daha sonra kitaplaştırdığını, belirtmektedir. Bu eser Harun Güngör tarafından Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Çakır, 1934 te İncil i Ggauz Türçesine çevirmiştir.1935 yılında da Gagauzlar İçin Dua Kitabı yayınlamıştır. Müstakil ilk sözlük çalışmaları da Mihail Çakır yapmıştır. Sözlüğün Gagauzca Başlığı şöyledir: Laflâc Gagauzca ( Türkçe) hem Romanca ( Mldovanca) Bessarabialı Gagagauzlar İçin. 1 Gagauz etnografi araştırmalarında Rus araştırmacı Valentin. Moşkov un 1890 yılında yaptığı araştırmaların çok büyük önemi olduğunu görüyoruz. Vladimir Moşkov, bir Rus askeri olarak 1890 yılında Bucağa gelmiş ve köylerinde gezip, Gagauz folkloru hakkında çok zengin malzeme toplamıştır. Gagauzların o günkü yaşamından, çiftçilerin günlük yaşantısından bahsetmiştir. Gagauzların doğum, düğün ve ölüm törenlerini, çocuk oyunlarını, bayramlarını ve halk oyunlarını incelemiştir. Diyebiliriz ki, Moşkov kendi kitabında Gagauzların bütün gelenek ve göreneklerini araştırmıştır. Moşkov un hazırladığı Gagauzı Benderskogo Uezda Türkçesi: Bender Bölgesinin Gagauzları adlı çalışma XIX. asrın sonunda yazılmış ve XX asrın başında bir Rus etnografya dergisi olan Etografiçeskoe obozzrenıye, Moskva 1900 yıllarda basılmıştır. Bu çalışma Gagauzlar için çok büyük önem taşımaktadır. Moşkov un bu çalışması, Gagauz etnografi araştırmalarına temel kaynak olarak gösterilir. Bu çalışma sayesinde, bütün dünya Gagauzların tarihini ve etnografisini öğrenmiştir. Atanas Manov Gagauzlar Hristiyan Türkler ( Çev:Türker Acaroğlu), Ulusal Mat, Ankara, Atanas Manov bu kitabında Bulgaristan da yaşayan Gagauz türkülerinin orijinal bilgilerini vermektedir. Bu kitapta âdetlerden, ziyafete, gençlerin oyunlarını, nişan, düğün, mevsimlik kutlamalar, bazı yortular ve bunlarla ilgili âdetleri, hastalıkları ve tedavi yöntemlerini, Gagauz atasözlerini, bilmeceleri, şiir ve türküleri, 1. ( Ayrıntılı bilgi için bkz: Rabia Kocaaslan UÇKUN, Gagauz Masallarının Tip ve Motif Yapısı Bakımından İncelenmesi, Doktora Tezi, Ege Üni.Sosyal Bilimler Ens. Türk Halk Bilimi Anabilim dalı, Danışman: Fikret Türkmen, İzmir,2003,s.58_59) 4

15 Ggauzların kahramanlarını v.s. araştırmasında ele almıştır. Bu kitap Bulgaristan Gagauzları için çok önemli bir kaynaktır. XX. yüzyılda Prof. Lüdmila Pokrovskaya yılları arasında birçok kere düzenli olarak yaptığı Gagauz köylerinde araştırma gezilerinde, Gagauz Türklerinin folkloru üzerine derlemeler yapmıştır. Bunun sonucu olarak doktora tezini yazmıştır :Pesenoye Tvorçesvo Gagauzov Leningrad 1953 Türkçesi: Gagauzların Türkü Yaratıcılığı. Doktora tezinde Gagauz halk türkülerini incelemiştir yılında ise Gagauzların alfabesini yazmıştır. Prof. Dr. Dionis Tanasoğlu nun Gagauz folklorunu ihtivâ eden Bucaktan Seslerliteratura Yazıları, Kişinev 1959 adlı çalışmasında halk masalları, türküler, söleişler, bilmeceler, halk türküleri, Nasreddin hoca fıkraları yer almaktadır. İkinci bölümünde ise çağadaş edebiyat yer vermiştir. Nikolay Babaoğlu nun ise Gagauz Folkloru Kişinev 1969 adlı çalışmasını hazırlamıştır. Bu çalışmada Babaoğlunun Kıpçak köyünü tanıtıyor ve buradaki folklor ürünlerini: türküler, atasözleri, bilmeceler massallar ve Nasreddin Hoca fıkraları. Kıtapta bu folklor ürünlerine yer vermiştir li yılarda Doç. Dr. Mariya Maruneviç ve Stepan Kuroglu Poselenıa, jilişe yi usadba Gagauzov yujnoy Bessarabiyi v konse XIX naçala XX. yy Türkçesi: Güney Bessarabyada Gagauzların Ev Yerleşimi XIX sonu, XX asrın başı. Kişinev,1980. Stepan Kuroglu Semeynaya Obrâdnost Gagauzov XIX naçala XX Türkçesi: Gagauzların Aile Gelenekleri XIX sonu, XX asrın başı, Kişinev 1980, adlı eserini yayınlamıştır. Bu kitapta Kuroglu Gagauzların vaftiz törenini, düğün ve ölüm törenlerini anlatmaktadır. Yrd.Doç.Dr. Rabia Kocaaslan UÇKUN da, Gagauz Masallarının Tip ve Motif Yapısı Bakımından İncelenmesi, adlı bir doktora tezi hazırlamıştır. Bu çalışma Türkiye de Gagauz masalları üzerine yapılan ilk ilmi çalışmadır. Ayrıca Rabia Kocalsan Uçkun, Gagauz halk kültürü ile ilgili birçok makale yayımlamış, yurt içi ve dışında konu ile ilgili olarak çeşitli sempozyumlarda bildiri sunmuştur. 5

16 Bu araştırmalara baktığımızda Doğum, Düğün, Ölüm, hakkında çok az sayıda araştırma yapıldığını görmekteyiz. Bu araştırmalar sırasıyla Vladimir Moşkov tarafından yapılmış, onları Stepan Kuroglo ve Marıya Maruneviç takip etmiştir Gagauzların Yaşadıkları Yerler, Tarih ve Nüfus Gagauzlar bugün, Moldova, Ukrayna, Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Litvanya, Estonya, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya, Brezilya ve Türkiye gibi birçok ülkede dağınık olarak yaşamaktadır. Bütün bu ülkelerde yaşayan Gagauzların sayısı e yakın olarak tahmin etmekteyiz. Bu küçük Türk topluluğu en kalabalık olarak Moldova Cumhuriyeti nin güneyinde Bucak adı verilen bölgede yaşamaktadır. Burada Komrat, merkezi olmak üzere Çadır, Kongaz, Beşalma, Kazayaklı, Taraklı, Vulkaneş gibi şehir ve kasabalarda nüfusun büyük bir çoğunluğunu Gagauzlar meydana getirmektedir. Moldova da yaşayan Gagauzların yüzde 92 si Gagauz Yeri nde, yüzde 8 i ise cumhuriyetin diğer yerlerinde oturmaktadırlar. Moldova nın başkenti Kişinev de 8.000, Bender de ve Dinyester nehrinin kuzey yakasında kadar Gagauz yaşamaktadır. i 1989 yılı resmi nüfus sayımına göre eski Sovyetler Birliği içerisinde yaşayan Gagauzların %78 i Moldova da yaşamaktadır, Resmi istatistiklerin verdiği bu rakamların, bazı Gagauzlar ın Bulgar, bazıların Rus, bazılarının da Moldovan yazılmasından dolayı, bütün eski Sovyetler Birliğinde yaşayan Gagauzları içerisine almadığı muhakkaktır. 2 Moldova Cumhuriyeti nin güneyindeki Bucak bölgesinde yaşayan Gagauzların ın toplam nüfusu 1989 yılında yalpan nüfus sayımına göre dir. Bu rakam eski Sovyetler Birliği içerisinde yaşayan Gagauzların%78 ini meydana getirmektedir. Bu oran 1979 nüfus sayımında %79,6 iken, 1989 sayımında % 1,6 oranında düşüş gösterdi. 3 Bu gün Gagauzların toplu olarak yaşadıkları Moldova Cumhuriyeti'nde yaşayan 2 Harun Güngör-Mustafa Argunşah; Gagauz Türklerinin Etnik Ypısı, Nüfusu,Dili, Folkloru Hkkında Bir Araştırma, Özen matbası, İstanbul 1998, s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age, s.14. 6

17 1989 nüfus sayımına göre Gagauzların sayısı 153, Yaşar Nabi Nayır, Balkanlar ve Türklük adlı eserinde, Bulgaristan da 50 bin, Basarabyada 300 bin Gagauz Türkün nün yaşadığını belirtmektedir. D.N.Tanasoğlu, Moldova da 200 bin, Bulgaristan da 6o bin civarında, Romanya nın Dobruca bölgesinde 5-6 bin Gagauz Türkü nün yaşadığını söylemektedir. Ahmet Bican Ercilasun ise, Romanya ve Bulgaristan dakilerle beraber Gagauzlar ın toplam nüfusunun 200 ile 250 bin arasında olduğunu tahmin etmektedir. Bulgaristan da yaşayan Gagauzların nüfusu hakkında sağlıklı bilgilere ulaşılmamaktadır. Bulgar Gagauzlar ı Türkleşmiş Bulgarlar olarak kabul etmiş ve resmi kayıtlara bu şekilde geçirmişlerdir. Akademisyen N.Dercavin, Türkleşmiş Bulgarlar, Türkçe konuşan Dobrucalı Bulgarları adlandırılmasının, ilk olarak 1854 yılında P. Kökpen tarafından kullanıldığını, resmi nüfus istatistiklerinde de bu şekilde geçtiğini belirtmektedir. Gagauzların; Bulgar, Rus, Moldovan, Rum adı altında kaydedilmeleri sebebi ile nüfusları hakkında yaklaşık sayılar verebilmektedir. 4 Moldova da Gagauzların kökeni hakkında birçok nazariye mevcuttur. Balasçev'in kullanmadığı Yazıcı oğlu Ali nin Selçuknâmesi'ni esas alarak Balasçev'de gördüğü eksikliği tamamlayan Wittek, Gagauzların Anadolu Selçuklu Sultanı 2. İzzedin Keykavus'u takipeden Dobruca'ya yerleşen Selçuklu Türklerinin torunları olduklarını,"gagauz" adını da Balasçev'in ileri sürdüğü gibi "Keykavus'tan" geldiğini kabul etmektedir. Gagauzların Anadolu'dan geldikleri ve Selçuklu Türklerinden oldukları görüşü Osman Tutan, Halıl İnalcık, Kemal Kaypak, Faruk Sümer, W.Zajaczkowski ve İstafan Cansızof tarafından da benimsenmektedir. Bu görüşlere karşı çıkan Claude Cahen, adı geçen teoriler konusunda bir takım soru işaretlerınin varlığına dikkat çekmektedir. Çek tarihçi ve araştırmacı Constantin Jirecek ise, Gagauzları Moğol istılasindan sonra Bulgaristan'a yerleşmiş olan Kıpçakların bakiyyeleri olarak kabul etmektedir. 5 Rus Türkolog Moşkof'a göre Gagauzlar, Kıpçak Türklerinin değil,1064 yılında Tuna'ya geçerek Balkan yarımadasına yerleşen Oğuz Türklerinin neslindendirler. Zira onların bir kısmına çok sonra Tuna ötesine, Rusya'ya geçip başka Türk unsurlarla 4 Rabia Kocaaslan UÇKUN, agt, s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s.18. 7

18 kaynaşarak "Karakalpak" adı verilen bir grup oluşturduklarını ve burada Ortodoks Hıristiyanlığı kabul ettiklerini ifade eden Moşkof, Moğol istilası sırasında bu Karakalpakların bir kısmının Bulgaristan'a gelerek yerleştiklerini ve Deliorman Türklerinin tesiri altında bugünkü Gagauzları meydana getirdiklerini kabul etmektedir. 6 Yunan araştırmacı Amantos ve Bkissof a göre Gagauzların aslı Rum dur. Gagauzların aslen Rum oldukları görüşünü St. Georgescu, Kanitz ve Romen tarihçi İorga da kabul etmiş ve savunmuşlardır. Rumlara göre de, Rumlar Türkleşmiş Rumlardır. Osmanlı Türkleri Anadolu ve Balkanlar da yaşayan Rumların Rumca konuşmayı yasaklamış, onlar da Türkçe öğrenmek zorunda kalmıştır. 7 Mihail Çakire göre Gagauzlar Yunanistan, Bulgaristan, Moldova ve Rusya da birlikte yaşadıkları milletlerden yakınlık görmek için Rum, Bulgar Romen veya Rus görünmek zorunda kaldıklarını belirtmektedir. 8 Zeki Velidi Toğan, Akdes Nimet Kutat, Atanas İ.Manof, Müstecip Ülküsal, Hüseyın Namuk Orkun, İbrahim Kafesoğlu, Hikmet Tanyu, Mihayil Çakır, Kara Şemsi, Th. Menzel ve Cami çok az farklarla Gagauzların Oğuz Türklerinin Balkandaki kalıntıları olduğu görüşündedirler. 9 Son zamanlarda Gagauzların kökeni ile ilgili olarak ileri sürülen birisi de "Gagauzların İslamiyet i kabul etmemek için Orta Asya'dan Avrupa kıtasına kaçmış olan Türkleri in torunları olduğudur. 13.yüzyılda Anadolu Selçukluları ndan bir bölümünün Dobruca'ya göç ettikleri, bunların Bizanslar tarafından Hıristiyanlaştırıldıkları ve 16. yüzyıl Osmanlı vesikalarında bölge Hıristiyanlarından bazılarının "Aslan, Karagöz, Balık" gibi Anadolu orijinli adlar taşıdıkları göz önüne alındığında, Gagauzların sadece Oğuzların ya da Karakalpakların Balkanlardaki kalıntıları oldukları hakkında ileri sürülen görüşleri de tamamen katılmak mümkün değildir. Bütün bu görüşleri inceleyen Kowalskiy, Gagauzları üst üste üç tabakadan müteşekkil bir maden filizi gibi telakki etmektedir. Kowalskiy bu üç tabakayı şöyle sıralar: 6 Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s Rabia Kocaaslan UÇKUN, agt., s Rabia Kocaaslan UÇKUN, agt., s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s.19. 8

19 1.En eski tabaka, kuzeyli bir Türk topluluğunun kalıntılarından, 2.İkinci tabaka, Osmanlıların Balkanlara gelmelerinden daha önceki devre çıkan kuvvetli bir güneyli gruptan, 3.Üçüncü tabaka, Osmanlı devrinin Türk kolonistlerin den ve Türkleşmiş unsurlarından teşekkül etmiştir 10 Kowalski'nin ulaştığı bir sonuç, Gagauzların sadece Karadeniz'ın kuzeyınden gelerek Balkan yarımadasına çeşitli bölgelerine yerleşen Peçenek, Oğuz, Kıpçak ve Kalpakların torunları olmadıklarını, XII. yüzyılda Anadolu'dan göç ederek Balkanlara yerleşip Hıristiyanlığı kabul eden Anadolu Selçuklu Türklerinin de torunları olduğunu ortaya koymaktadır. O halde, kısaca ifade etmek gerekirse, Gagauzlar, Peçenekler, Oğuz ve Kıpçaklarla Anadolu Selçuklu Türklerinden meydana gelmiş, onların sentezi bir Türk toplumudur. 11 Gagauz bilim adamı Dionis Tanasoğlu da, Retrospektif (geriye bakış) metoduna göre, Gagauzların çoğunluğunun Basarabya da ve Balkanlar da / Bulgaristan da yaşadığını, Basarabya ya bir kısmının XVIII.-XIX.yüzyıl başlarında Balkanlardan Osmanlı Rus savaşları zamanında getirildiklerini, diğerlerinin kaldığını, Balkanlarda varlık gösteren Gagauzların, XIII. Yüzyıl başlarındaki Hakoğuzlardan geldiğini, bunların da XI. Yüzyılda Karadeniz in kuzey bozkırlarından, buraya da Orta Asya dan geldiklerini belirttikten sonra, Gagauzların kesin ataları Oğuzlardır, görüşünü savunmaktadır. 12 Gagauzlarla ilgili araştırma ve inceleme yapan pek çok araştırmacı ve bilim adamı, köken konusunda olduğu gibi, Ggauz adının etimimolojisi üzerinde de birbirinden farklı görüşler öne sürmüştür Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere "Gagauz" kelimesinin sonundaki "Uz" Oğuz kelimesinin kısaltılmış şeklidir. Kelimenin başındaki "gaga'ya gelince, bunun "Kara, Kaga, Kanga, Gaga, Haka ve Gök" kelimelerinden gelmiş olduğu kabul edilebilir. Gökoğuzlar Dobruca başta olmak üzere Balkanlarda yaşayan Türkleri asimile edince "Gagauz" adı Oğuz boyuna bağlı olsun veya olmasın o bölgede yaşayan Türkler için 10 Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s Rabia Kocaaslan UÇKUN, agt., s

20 kullanılmaya başlamıştır. Radloff ve Moşkov, Gagauz adını iki kelimeden Gaga ve Uz dan meydana geldiğini düşünmektedir. Uz, Ağuz veya Oğuz kelimesinin kısaltılmışı şeklidir ve Türk halklarının birinin adıdır. Oğuzlar ( Uzlar) dan bir kısmı Gaga, Gagu Gorgu adını almıştır. Radloff ve Moşkov a göre Gaga, Uzları mensup hususi bir kabile manasını ifade etmektedir. 13 "Gagauz" kelemesinin "Keykavus"tan gelebileceği iddiaları ise Gagauzların K- harfini G- gibi telaffuz etmedikleri. Bu görüş P. Wittek, Zajaczkowski, Kemal Karpat, Halil İnalcık, Osman Turan tarafından kabul edilmiştir İzzedin Keykavus'un tebasına önceleri Gagauzlar denilmesi gerekirken bunlara Selçuklu Türkleri denilmesi sebebiyle kabul edilmez gözükmektedir. Kelimenin "Hak- Oğuz'dan gelmiş olabileceği iddiası ise, dayandığı temel tarih tezinin gerçeklere uymaması yanında, Arapça asıllı "Hak" kelimesinin Divani Lugati't-Türk'te bile bulunmaması sebebiyle doğru olması mümkün değildir. Tarihçi Z.V. Togan, Gagauz adını kaka +uz veya aga+uz dan gelebileceğini ileri sürmektedir. Mustafa Kafalı, Ggauz adını Gök Oğuz dan geldiğini; Slav dillerinde ilk hecede o sesi olmadığı için bu sesin o ya dönüştüğünü, o sesini de a olarak telaffuz edildiğinde kelimenin Gag-o(g) uz olarak söylediğini belirtmektedir. L.A.Pokrovskaya, Gagauz adının gangaguz, k anga-guz etnik adından geldiğini söylemektedir. Eski İran dilinde kanga dere, kanal, nehir anlamındadır. Kanga-guzlar Orta Asya da Gorguz ( Balhaş) gölü kenarında, Siriderya ve Amuderya boylarında yaşamaktadır Pokrovskaya, tarihi kaynaklardan soyadı olarak ganga-uz ve ganga kişi kelimelerininin yer aldığı ve bir Gagauz halk masalarında kahramanın adı olarak korunduğunu belirtmektedir. Masalda kahramanın adı Gan-Kişi dir. Pokrovska ya, ganga-uz etnik adını gagauz a, ganga -kişi etnoniminin de Gan kişi eponimine dönüştüğü sonucuna varmaktadır. Dionis Tanasoğlu, Gagauz adını Hak Oğuz dan geldiğini ileri sürmektedir ve Gag eski Oğuz dilinde hak yani asıl, öz demektir. Auz ise Oğuz anlamındadır, 13 Rabia Kocaaslan UÇKUN, agt., s Rabia Kocaaslan UÇKUN, agt., s

21 şeklinde bir değerlendirme yapmaktadır. 15 Karadeniz ve Balkanlarda önemli bir siyasi rol oynanan bu küçük Oğuz devletinin toprakları 1417 yılında Osmanlı ülkesine katılmış. Oğuz devletinin Osmanlı hâkimiyeti altına girmesinden sonra, halkın bir kısmı Müslüman olmuş, bir kısmı da Hıristiyan olarak kalmışlardır. Önceki Gagauz Devleti'nin al zemin üzerinde resmedilmiş beyaz bir horoz resmi bulunan bayrağına karşın günümüzde "Gagauz Yeri" Bayrağı, kırmızı, beyaz ve mavi renklerden meydana gelmektedir. Ayrıca üstte yer alan ve değerlerine göre daha geniş olan mavi zemin üzerinde üç sarı yıldız bulunmaktadır. 16 Karadeniz'in kıyı şehirinde yaşayan "Aslı Gagauzlar" veya "Deniz Gagauzlar" adı verilen Gagauzlar, Rumların etkisi altında kalmış ve Rum okullarında eğitim görmüş olan Rum papazları tarafından temsil edilmişlerdir yılında İstanbul Patriği'ne verilen bir rapordan" Türkçe konuşan Elenler" adı verilen Gagauzların Varna Rum Metropolitliği nden ayrılarak Varna'da yeni kurulan Bulgar Kilisesi cemaatine bağlanmaya, çocuklarını da Bulgar okullarına göndermeye başladıklarını tespit etmek mümkün olmaktadır yılında Bulgar Devletinin kurulmasından sonra Bulgar Gagauzları askere almaya başlamış, bu durumu kendine yedirmeyen Gagauzlar; İran, Yunanisatan ve Osmanlı Devletine iltica etmişlerse de sonraları ülkelerine geri dönmüşlerdir. 19 Balkan yarımadasının değişik bölgelerinde yaşayan Gagauzlar, , ve yıllarında yapılan Osmanlı -Rus savaşlarını takip eden yıllarda köylüye baskı yapan Türk görevliler ve yerel toprak ağaları yüzünden çok güç ekonomik şartlar içinde yaşamışlar eski yerlerini bırakıp kuzeydoğu Bulgaristan a göç etmişlerdir: Ancak Müslüman Türk yöneticiler ve Ortodoks Hıristiyanların ( Bulgar Kilisesinin yöneticileri) dini düşmanlığı ve ekonomik-sosyal istikrarsızlığın varlığı bir grup Gagauz ailesini (onların arasında Yunan kilisesi ayinlerini benimseyen bir grup Sırp, Yunanlı ve Arnavut vardı) bu bölgeden ayırarak Bucak'a yerleşmeye zorlamıştır. Moldova boyları, bu göçte Gagauzlara iş ve toprak vererek onların Moldova'da yerleşmelerine yardımcı 15 Rabia Kocaaslan UÇKUN, agt., s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s

22 olmuşlardır yılında Moldova'da ilk kez biri "Çadır" diğeri de "Orak" adlı iki köy kuran Gagauzlar, 1804 yılına kadar "Moldova içinde ve Dobruca dağınık halde yaşamışlardır.1807 yılında Tatarların Bucaktan çıkarılması üzerine Rusların teşviki ve her çorbacıya 50 desyatin toprak verilmesiyle Gagauzlar, Bucak'a yerleşmeye başlamışlardır yılında yapılan Bükreş Anlaşması ile onlar üzerindeki Rus etkisi daha da güçlenmiştir.1818 yılında Çadırlı Gagauzlar Çadır'ı Oraklı Gagauzlar da Avdarma köyünü kurmuşlardır. Besarbya'ya göç etmeye devam eden Gagauzlarında 1817 tarihi Rus nüfus sayımındaki Katagrafyada 19 adet köy kurdukları kaydedilmiştir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, bir kısım Gagauzlar söz konusu tarihten daha önce gelip Tatar köylerine yerleşip onları birlikte yaşarken Ruslar daha sonra Moldova'ya gelen Gagauzları özellikle Tatarlar tarafından boşaltılmış köylere yerleştirmişlerdir. Gerek mikro, gerekse makro toponomi de Gagauzlarla meskûn bu köylerden bazılarının eski Tatar köyleri olduğunu göstermektedir. 21 Rusların bir yandan ekonomik baskısı, diğer yandan da ırkçı politikaları Gagauzları eziyor ve yok ediyordu, yılında burjuva-demokratik hareketinin havası Komrat'a da tesir etti.1906 yılının başında Komrat başta olmak üzere Çarlığa karşı ayaklanan Gagauzlar mitingler ve gösteriler yaparak zengin toprak sahiplerini topraklarının kendilerine paylaştırılmasını talep ettiler. Silahlı Gagauz birlikleri Rus askerlerini ve görevlilerini etkisiz hale getirerek 6 Ocak 1906 tarihinde Komrat'ta Gagauz devletini kurduklarını ilan ettiler. Yeni kurulan devletin kararı ile vergiler lağvedildi, topraklar alınarak köylüler arasında bölüştürüldü. Bu devletin tanınması için bazı girişimlerde bulundular. Lakin 10 gün geçmeden Rus orduları gerek bu yeni devleti ortadan kaldırdı. Yüz kadar köylü ve onların liderleri hapsedilerek mahkemeye verildi. 22 Gagauzlar 1917 Ekim devriminden sonra kendilerine toprak verileceğini ümit ediyorlardı. Lakin onların ümitleri ne Çarlık Rusya'sında ne de Sovyetler Birliği ne katıldıktan sonra gerçekleşebilirdi.1918 yılında Romanya Besarabya'ya asker 20 Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s Harun Güngör-Mustafa Argunşah, age., s