Kadının İnsan Hakları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadının İnsan Hakları"

Transkript

1 Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI

2

3 Kadının İnsan Hakları ÇALI TAYI ANKARA,

4 Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI ANKARA, Tasarım-Baskı SFN Televizyon Tanıtım Tasarım Yayıncılık Ltd. Şti. Tel: ISBN: Baskı Tarihi: Kasım 2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanlığı Yüksel Caddesi No:23, Kat 3, Yenişehir Ankara / Türkiye Telefon: +90 (312) / 20 Faks: +90 (312) E-Posta:

5 Kadının İnsan Hakları Çalıştayı İÇİNDEKİLER AÇILIŞ KONUŞMASI... 7 Dr. Hikmet TÜLEN I. OTURUM: İstismar ve Şiddet Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Çok Boyutlu Bir İstismar ve Şiddet Türü Olarak Erken/Zorla Evlilikler Halime GÜNER Erken Evlilikler ve Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Çalışmalar Azize Sibel GÖNÜL Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetleri Deniz BAYRAM Kadına Yönelik Şiddetin ve Kadın Cinayetlerinin Önlenmesinde Kamu Kurumlarının Rolü Tarıkhan ÇETİNER, Gürkan EKER Katılımcıların yorum ve katkıları II. OTURUM: Katılımcılık "İstihdama Katılım" Güler ÖZDOĞAN Kadınların Toplumsal ve Siyasal Katılım Meselesi" İlknur ÜSTÜN Katılımcıların yorum ve katkıları III. OTURUM: Türkiye İnsan Hakları Kurumu ve Kadın Örgütleri Katılımcıların yorum ve katkıları Genel Değerlendirme Serap YAZICI ÇALIŞTAYDAN FOTOĞRAFLAR

6

7 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI PROGRAM Tarih : 6 Mart 2014 Yer : Rixos Ankara Oteli : Kayıt : Açılış Konuşması, Hikmet TÜLEN, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı BİRİNCİ OTURUM: İSTİSMAR VE ŞİDDET Moderatör: Serpil SANCAR Ankara Üniversitesi : Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Çok Boyutlu Bir İstismar ve Şiddet Türü Olarak Erken/Zorla Evlilikler, Halime GÜNER, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği : Erken Evlilikler ve Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Çalışmalar, Azize Sibel GÖNÜL, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı : Çay Kahve Arası : Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetleri, Deniz BAYRAM, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı : Kadına Yönelik Şiddetin ve Kadın Cinayetlerinin Önlenmesinde Kamu Kurumlarının Rolü, Tarıkhan ÇETİNER, Emniyet Genel Müdürlüğü Gürkan EKER, Jandarma Genel Komutanlığı : Katılımcıların yorum ve katkıları : Öğle Yemeği 5

8 Türkiye İnsan Hakları Kurumu İKİNCİ OTURUM: KATILIMCILIK Moderatör: Canan GÜLLÜ Türkiye Kadın Federasyonu : İstihdama Katılım, Güler ÖZDOĞAN, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü : Siyasal ve Sosyal Hayata Katılım, İlknur ÜSTÜN, Kadın Koalisyonu : Katılımcıların yorum ve katkıları : Çay Kahve Arası ÜÇÜNCÜ OTURUM: TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU VE KADIN ÖRGÜTLERİ Moderatör: Fatma BENLİ Türkiye İnsan Hakları Kurumu : Katılımcıların Türkiye İnsan Hakları Kurumu ile ortak çalışma alanlarına ilişkin görüşleri : Genel Değerlendirme, Serap YAZICI, Türkiye İnsan Hakları Kurumu 6

9 Kadının İnsan Hakları Çalıştayı AÇILIŞ KONUŞMASI Dr. Hikmet TÜLEN Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı: Sayın misafirlerimiz, İnsan Hakları Kurulu üyeleri ve tüm Kurum mensupları adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Ankara ve İstanbul başta olmak ülkemizin uzak-yakın değişik illerinden gelerek toplantımızı teşrif eden siz değerli konuklarımıza kalbî şükranlarımı sunuyorum; hoş geldiniz, şeref verdiniz. Malumunuz olduğu üzere, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu, tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bilahare tarihinde İnsan Hakları Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş ve nihayet Kurul tarihinde ilk toplantısını yaparak fiilen çalışmalarına başlamıştır. Görüldüğü üzere TİHK, ardında sadece bir yıllık fiili çalışma dönemi bulunan yeni bir kurumdur. Katılımınızla onurlandırdığınız bu Çalıştay da Kurumumuzun kadın haklarıyla ilgili ilk etkinliğidir. Bu yönüyle özel bir anlam taşıyan bu etkinliğe katılımınız için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Çok değerli misafirlerimiz, Bugünkü toplantımızın üst başlığı kadının insan hakları olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda istismar ve şiddet başlıklı birinci oturumun ardından sosyal ve siyasal hayata katılım la ilgili ikinci bir oturum gerçekleştirilecek ve nihayet sonuncu oturumda Türkiye İnsan Hakları Kurumu ile kadın hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliği imkânları ele alınacaktır. Bu konuların tartışılmasını sayın tebliğ sahiplerine ve değerli katılımcılara bırakarak ben konuşmamda bir ulusal insan hakları kurumu olarak Türkiye İnsan Hakları Kurumunun yapısı ve işlevleri üzerinde kısaca durmak istiyorum. Bilindiği üzere ülkemizde insan hakları alanında 1990 lı yıllarda başlatılan kurumsallaşma çalışmaları ve oluşturulan kurumsal yapılar, burada ayrıntılarına temas edemeyeceğimiz çeşitli aşamalardan geçmiştir. Nihayet yaklaşık 20 yıllık bu arayış ve deneyimlerin sonunda kurulan TİHK, kısaca Paris Prensipleri olarak da bilinen Birleşmiş Milletler ilkelerine uyumlu bir ulusal insan hakları kurumu oluşturma hedefiyle kurulmuştur yılında BM Genel Kurulunda kabul edilen Paris Prensipleri, insan hakları ulusal kurumlarının taşıması gereken niteliklere dair genel çerçeveyi belirlemektedir. Buna göre ulusal insan hakları kurumları anayasayla ya da bir yasayla kurulmalı, insan haklarının geliştirilmesi ve korunması alanında etkinlik gösteren sivil topluma ait 7

10 Türkiye İnsan Hakları Kurumu tüm sosyal güçlerin çoğulcu temsiline imkan vermeli ve mümkün olduğunca geniş bir görev alanına sahip olmalıdır. Bu kurumlar, kendi bütçe, personel ve tesislerine sahip olmalı ve insan hakları alanında faaliyet gösteren sosyal ve mesleki kuruluşlar ile sivil oluşumlarla etkili bir iletişim içinde bulunmalıdırlar. Paris Prensipleri göz önünde bulundurularak oluşturulan ulusal insan hakları kurumları, anayasal ya da yasal temelde kurulan, bağımsız ve çoğulcu yapıdaki özerk kamu kurumlarıdır. Birer kamu kurumu olmakla birlikte hükümetten bağımsız olmaları ve toplumun farklı kesimlerinin temsiline imkân vermeleri, bu kurumları klasik kamu kurumlarından ayırmaktadır. Diğer yandan, yasayla kurulması, kamu gücünden yararlanması, üyelik koşulları ve seçim sürecinin yasayla belirlenmesi ve sahip olduğu yetkiler, ulusal insan hakları kurumlarını sivil toplum örgütlerinden farklılaştırmaktadır. Öte yandan ulusal insan hakları kurumları, yargı organlarından da farklıdırlar. Bu farklılık, ulusal kurumların insan haklarını hem korumak hem de geliştirmek işlevine sahip olmalarında; kararlarının kesin hüküm niteliği taşımayıp tavsiye niteliğinde olmasında ve nihayet ulusal kurumların yalnızca ihlal sonrası uyuşmazlığı çözmekle görevli olmayıp aynı zamanda ihlalleri önleyici roller üstlenmesinde belirginleşmektedir. Ulusal insan hakları kurumları için uluslararası belgelerde öngörülen bu çerçeveye uygun olarak kurulan Türkiye İnsan Hakları Kurumu da, en genel ifadesiyle insan haklarını korumak ve geliştirmekle görevlendirilmiştir. Bu genel görev tanımını detaylandırmak ve Kurumun görevlerini daha somut olarak belirlemek gerekirse şunlar söylenebilir: Kurumun ilk akla gelen görevlerinden biri, insan hakları ihlali iddialarını başvuru üzerine ya da re sen araştırmak ve incelemektir. Kurumun bir diğer görevi ise insan hakları bilincini geliştirmek üzere eğitim ve kampanya faaliyetleri yürütmektir. Ayrıca, mevzuat ve uygulamayı izlemek, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek, öneri ve tavsiyelerde bulunmak da Kurumun görevleri arasında yer almaktadır. Kurumun çok kapsamlı bir diğer görevi ise işkence ve kötü muameleyle mücadele etmek ve bu kapsamda özgürlüğünden mahrum bırakılan kişilerin alıkonuldukları yerlere önleyici ziyaretler gerçekleştirmektir. Bu bağlamda tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, TİHK, ülkemizin de taraf olduğu İşkenceye Karşı BM Sözleşmesinin İhtiyari Protokol ünde öngörülen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere ulusal önleme mekanizması olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Türkiye İnsan Hakları Kurumu, diğer ülkelerde ulusal ya da uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bezer işlevlere sahip kurumlarla ikili ve çok taraflı ilişkiler kurmak, Birleşmiş Milletlerle ve bölgesel insan hakları kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve ortak faaliyette bulunmak yetkisini de haizdir. Görüldüğü üzere, insan haklarının sınıflandırılmasına yönelik teorik ayrımlarla sınırlı olmaksızın her kategorideki insan hakları sorunları Kurumumuzun ilgi alanına gir- 8

11 Kadının İnsan Hakları Çalıştayı mektedir. Kaldı ki insan haklarının bütünselliği ilkesi dikkate alındığında ulusal insan hakları kurumlarının görevleri tanımlanırken hak kategorileri arasında bir seçim yapılabilmesi de mümkün değildir. Bu bağlamda, işkence ve kötü muameleyle mücadele etmekle görevli olduğumuz gibi, ifade, din ve vicdan ya da örgütlenme özgürlüğü alanında ortaya çıkabilecek sorunlarla da ilgilenmek zorundayız. Keza, şu veya bu nedenle ayrımcılığa uğrayanların derdi bizi ilgilendirdiği gibi, işsizlerin ve yoksulların ıstırabı da bizi ilgilendirir. Eğitim hakkından mahrum bırakılanların derdine çare aramak durumunda olduğumuz gibi, mülkiyet hakkı ihlal edilenlerin sorunlarına da kayıtsız kalamayız. Örnek kabilinden sözünü ettiğim bu hakların yanında, burada sayamadığım diğer hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin de bizim meselemiz olduğunu söylemeye bile gerek yoktur. Kurumumuza verilen görev ve yetki çerçevesinde korumak ve geliştirmekle yükümlü olduğumuz şey; insanın hakları ve son tahlilde bu hakların da dayanağı olan insanın onurudur. Kurum faaliyetlerinin kapsamak durumunda olduğu insan hakları alanın genişliği ve çeşitliliği dikkate alındığında yükümüzün ağırlığı ve sorumluluğumuzun büyüklüğü de ortaya çıkmaktadır. Şüphesiz ki, bütün bu konuların tek sahibi Kurumumuz değildir. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi aynı zamanda tüm devlet organlarının da görevidir. Keza, kendi alanlarında uzmanlık birikimine ve uygulama tecrübesine sahip olan insan hakları alanındaki sivil toplum örgütleri de insan hakları mücadelesinin vazgeçilemez aktörleridir. Bu bakış açısıyla hareket eden Kurumumuz ilgili tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle düzenli istişareler gerçekleştirmeyi ve etkili bir işbirliği yürütmeyi hedeflemektedir. Daha önce 12 Aralık 2013 tarihinde Dünya İnsan Hakları Günü vesileyle sivil toplum kuruluşlarının da yoğun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Nefret söylemi ve ifade özgürlüğü, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, tutuklu ve hükümlü hakları başlıklı etkinliğimiz gibi bugün gerçekleştirmekte olduğumuz kadın hakları konulu etkinliğimiz de, sivil toplum kuruluşlarıyla Kurumumuz arasında tesis etmek istediğimiz istişare mekanizmasının bir parçası olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte söz konusu istişare mekanizmasının, tarafların belirli aralıklarla, düzenli olarak biraraya geldikleri ve kurumsallaşmış bir mekanizma olarak işlemesini planlamakta olduğumuzu da belirtmeliyim. Türkiye İnsan Hakları Kurumu, görev ve yetkileri açısından bağımsız, idari ve mali açıdan özerk, kendi bütçe ve personeline sahip bir kamu kurumudur. Kurumun karar organı olan İnsan Hakları Kurulu 11 üyeden oluşmaktadır. Üyelerden ikisi Cumhurbaşkanı, yedisi Bakanlar Kurulu, biri Yükseköğretim Kurulu, biri de Baro Başkanları tarafından seçilmektedir. Başkan ise üyelerce kendi aralarından seçilmektedir. Kurul üyelerine görevleriyle ilgili olarak hiçbir kişi, makam ya da merciin emir ve talimat 9

12 Türkiye İnsan Hakları Kurumu veremeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını hatırlatmak istiyorum. Keza, Kurul üyelerinin ve Başkanın görev süresi dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemeyeceği hükmü de üyelerin görev yönünden güvenceli konumlarını ortaya koymaktadır. Sayın Misafirlerimiz, Konuşmamın bu bölümünde, izninizle, Kurumun fiilen göreve başladığı günden bu yana geçen sürede yapılan çalışmalardan kısaca bahsetmek istiyorum. Geçen bir yıllık süre zarfında öncelikle kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda Kurumun ihtiyaçlarına uygun yeni bir hizmet binasının temini için gerekli araştırmalar yapılmış ve gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Şu anda hizmet binamızın iç bölümlerinin tasarım ve imalat çalışmalarına başlanmış olup birkaç aylık bir çalışmadan sonra Kurumu yeni hizmet binamıza nakledebilmeyi planlamış bulunuyoruz. Geçtiğimiz dönemde ayrıca Kurumun ikincil mevzuatının hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılmış ve hazırlanan insan hakları uzmanlığı yönetmeliği ile insan hakları ihlali iddialarına ilişkin başvuruların incelenmesine dair yönetmelikler yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Bir yandan kuruluş sürecine ilişkin bu çalışmalar yürütülürken diğer yandan da Kuruma yapılan ve çeşitli konulara ilişkin insan hakları ihlali iddialarını ya da çeşitli talep ve şikâyetleri içeren başvuruların incelemesi ve takibi yapılmıştır. Ayrıca re sen ya da başvuru üzerine alınan kararlar doğrultusunda kimi olaylar hakkında yerinde inceleme ve araştırmalar yapmak üzere Heyetler oluşturulmuştur. Bu bağlamda Gezi Parkı Olayları olarak bilinen hadiselerle ilgili olarak re sen inceleme kararı alınmış; konuyla ilgili olarak kamu kurumlarından ve mesleki kuruluşlardan bilgi ve belgeler toplanmış; ilgili sivil toplum kuruluşları ziyaret edilmiş ve görüşmeler yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçları, yakın bir süre sonra tamamlanacak olan konuyla ilgili raporun yayınlanması suretiyle kamuoyuyla paylaşılacaktır. Aynı şekilde kimi cezaevlerinde meydana geldiği iddia edilen insan hakları ihlali iddialarını araştırmak üzere oluşturulan heyetler marifetiyle Antalya, Isparta, Kütahya, Ankara Sincan, İzmir Şakran ve İstanbul Maltepe cezaevlerinde incelemeler yapılmıştır. Keza hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişim konusunda yaşadıkları sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla Kurum içi ve dışı uzmanların ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma grubu yaklaşık iki aydır her hafta düzenli olarak biraraya gelerek çalışmalarını yürütmüş ve tarihinde konuyla ilgili Metris R Tipi Cezaevine bir ziyaret gerçekleştirmiştir. 10

13 Kadının İnsan Hakları Çalıştayı Ayrıca Urfa ili Siverek ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında ortaya çıkan kemiklerin kayıp kişilere ait olabileceği yönündeki iddiaların yerinde incelenmesi için de bir heyet oluşturulmuştur. Anılan bu heyetler inceleme konularıyla ilgili olarak yerinde incelemeler yapmış ve muhatap kişi ve kurumlarla görüşmüşlerdir. Bütün bu çalışmaların sonunda Türkiye İnsan Hakları Kurumunun tavsiyelerini de içeren ve ilgili kişi ve kurumlara dağıtılan raporlar yayınlanmaktadır. Takdir edileceği üzere Kurum olarak henüz yolun başındayız ve önümüzde alınması gereken uzun mesafelerin olduğunun bilincindeyiz. Bu yolculuğun zorluklarını aşmada, kendi alanlarında temayüz etmiş üstün niteliklere sahip kişilerden oluşan ve üst düzeyde dayanışma duygusuyla hareket eden bir İnsan Hakları Kuruluna sahip olmamız en önemli güvencemizi teşkil etmektedir. Keza halihazırda Kurum çalışmalarına emek veren Kurumumuz personelleri ile önümüzdeki günlerde bünyemize dahil edeceğimiz genç insan hakları uzman yardımcısı arkadaşlarımızla da bu yolculuğun hem yükünü hem de onurunu paylaşma düşüncesindeyiz. Sözlerimin sonunda, etkinliğimize moderatör ve tebliğ sahibi olarak katılan sayın misafirlerimize; insan haklarının gönüllü savunucusu sivil toplum örgütlerimizin kıymetli temsilcilerine; bakanlıklarımızın ve diğer kurumlarımızın değerli temsilcilerine katılım ve katkıları için tekrar teşekkür ediyor, bugünün verimli bir çalışma günü olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönemlerde başka başka vesilelerle sağlık ve mutluluk içinde tekrar beraber olmayı temenni ediyorum. 11

14

15 OTURUM I.İSTİSMAR VE ŞİDDET Moderatör: Serpil SANCAR Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi / Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Çok Boyutlu Bir İstismar ve Şiddet Türü Olarak Erken/Zorla Evlilikler Halime GÜNER, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği Erken Evlilikler ve Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Çalışmalar Azize Sibel GÖNÜL, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetleri Deniz BAYRAM, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kadına Yönelik Şiddetin ve Kadın Cinayetlerinin Önlenmesinde Kamu Kurumlarının Rolü Tarıkhan ÇETİNER, Emniyet Genel Müdürlüğü Gürkan EKER, Jandarma Genel Komutanlığı 13

16

17 Kadının İnsan Hakları Çalıştayı Serpil SANCAR Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi / Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı: Saygıdeğer konuklarımız, hepiniz Çalıştayımıza hoşgeldiniz. Çalıştay a başlamadan önce Türkiye İnsan Hakları Kurumunun Sayın Başkanı Hikmet TÜLEN e konuşması için teşekkür ediyorum. Verdiği bilgiler için de teşekkür ediyorum. Hepimiz ve hepiniz adına diliyoruz ki, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, kadının insan hakları ihlalleri konusunda da önemli adımlar atmaya çalışır. Bu alanda etkin müdahale araçları oluşturabilir, hepimizin gönlünden geçen bu diye düşünüyorum. Evet, tekrar Türkiye İnsan Hakları Kurumuna, bu Çalıştay ı düzenlediği ve bizi davet ettiği için teşekkür etmek istiyorum. Fazla uzatmadan, tartışmalara vakit bırak için hemen konuşmacılarımıza söz vererek konuşmalara geçmek istiyorum. Elimizdeki programa göre devam edeceğiz ve ilk konuşmacımız Sayın Halime GÜNER, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği temsilcisi. Bize sunacağı konu, kadına ve kız çocuklarına yönelik çok boyutlu bir istismar ve şiddet türü olarak erken ya da zorla evlilikler. KADINA VE KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK ÇOK BOYUTLU BİR İSTİSMAR VE ŞİDDET TÜRÜ OLARAK ERKEN/ZORLA EVLİLİKLER Halime GÜNER Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği: Ben de Sayın Başkan a, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında, kadının insan hakları ihlallerini önlemeye yönelik mesajların verildiği bu haftada ve böyle bir toplantıda öncelikle bir sivil toplum örgütünün ilk sunuşu yapmış olmasına olanak sağlamaları ya da böyle bir teklifte bulunmuş olmalarından dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Biz sivil toplum örgütleri olarak, uzun yıllar alanlarda ve sahada şöyle şeylerle çok karşılaştık, nereden çıktı şimdi kadın hakları? Önce insanız, insan hakları. Bunlarla ilgili savunularımız o kadar derin ve uzun sürdü ki kendimizi, uluslararası sözleşme ve anlaşmaları tarif ederken de bulduk; bazen salonda ve alanda bir sürü kişiyi, özellikle yetkilileri ikna etmek için çok somut yaşanmış öyküleri tarif ederken de bulduk. Hatta, Sizin hastanede çocuğunuz dünyaya geldiğinde doktor size ne diyor, gözünüz aydın bir insan oldu mu diyor; gözünüz aydın bir kızınız, bir oğlunuz oldu mu diyor? Bu örnekleri bile verdik. Uzun yıllar katettiğimiz yerde, artık kadının insan hakları ihlalleri üzerinde duracağını ve böyle bir kurumun bundan sonraki çalışmaları içerisinde de bu ayrımcılığa dikkat çekeceğini umut edip bu toplantı için de kendilerine teşekkür ederek başlamak istiyorum. 15

18 Türkiye İnsan Hakları Kurumu Biz Uçan Süpürge olarak geçen yıl tam da bugün, muhtemelen bu saatlerde basın toplantısı yapmıştık. Basın toplantısında dile getirmek istediğimiz konu, tamamen çocuk yaştaki evlilikler ile ilgiliydi ve bu toplantıda çocuk evliliklerini durduralım diye seslenmiştik herkese. Toplantımız daha bitmeden, İzmir de 16 yaşında iken kuzeniyle evlendirilen bir kız çocuğunun dokuzuncu kattan atlayıp yaşamına söz verdiğini öğrendik. Birkaç gün sonra Adana da, 15 yaşında iki kız çocuğunun, berdel geleneği gereği, birbirlerinin ağabeyleri ile evlendirildiği ortaya çıktı. Yine Çanakkale de 8 yıldır süren bir çocuk gelin davası sonuçlandı, mahkeme iki damada 4 er yıl hapis verdi. İki gün sonra İstanbul da 10, 13, 14 yaşlarında beş kız çocuğun evlendirildiği ortaya çıktı. Ardından Diyarbakır dan bir haber geldi, hastane kayıtlarına göre son bir yılda yaşları arasında yaklaşık 450 çocuk doğum yapmıştı. Sonra Zonguldak tan bir çığlık duyuldu. 12 yaşında bir kız çocuğu ile birlikte yaşayan bir erkek üç yıllık hapis cezasına çarptırılmış, kız çocuğu intihar etmişti. Bu hikâyelerin sonu gelmiyor; ama hepimiz bir kez daha duyalım ki çocuk yaşta evlilik büyük geliyor. Bize gelen kayıtları ve bildiklerimizi sadece aktarıyoruz. Yirmi yedi kaymakam, çocuk yaşta evlilikler için organizasyon yapıyor, Uçan Süpürgenin dokümanlarını istedi. Son bir yıldır Ajans Press ile çalıştığımız için 500 ün üstünde çocuk yaşta evlilik ve çocuk gelinler üzerine haber çıktı. Peki biz neler yaptık? Uçan Süpürge kurumsal ömrünün neredeyse yarısını çocuk evlilikleri üzerinde çalışarak geçirdi. Bu bölgede yılları arasında yaptığımız çalışmaların bir dökümünü hızlıca aktarmak istiyorum. Neydi bizim motivasyonumuz? Toplumun tamamında bir farkındalık yaratmak, karar vericilere gerekçelerini anlatmak ve dönüştürmeye çalışmak, yasa koyucu ve uygulayıcılara yükümlülüklerini anlatmak, hatırlatmak, kız çocuklarının güçlenmesi için cinsiyet eşitsizliğinin yarattığı engellere işaret etmek, kız çocuklarının insan haklarına dikkat çekmek. Bunun için üç aşamalı çalışmalar yaptık. Birinci aşama olarak; hatta aşamanın başlangıcı hep tarif ettiğimiz gibi, bizim yılları arasında, Türkiye de 81 il, 9 ilçede yaptığımız Köprüler Kuruyoruz Projesi nden doğdu. Köprüler Kuruyoruz Projemizde aslında biz, girişimci kadınların öykülerini anlatan filmleri illerde göstermek için yollara çıktık. Zannettik ki bu filmlerden sonra kadınlar, filmlerin üzerine bize sorular soracaklar, biz de edindiğimiz bilgiler, tecrübeler, anlaşmalar, sözleşmeleri bu kadınlarla, salondaki kadınlarla paylaşacağız ve kadının genel anlamda güçlenmesi için katkımız olacak. Böyle diyerek yollara çıkmıştık. 16

19 Kadının İnsan Hakları Çalıştayı Oysa o salondaki kadınların, o filmleri izledikten sonra bize anlattıkları aynen şöyleydi: Şiddet görüyoruz; çünkü çocuk yaşta evlendik, özgüvenimiz yok. Evlendirilmek için beni okuldan aldılar, meslek sahibi olamadım, ben nasıl iş bulurum, kocam da çocuktu, birlikte büyüdük; ama 30 yaşında yaşlandık, halimiz yok. Daha bana gerekli olan etim, kemiğim, kanım, her şeyimi karnımdaki çocuğa verdiğim için, iki saatten fazla ayakta duramıyorum, ben nasıl işe gidebilirim? Astronot olmak isterdim, evlenmeyip okusaydım, ah keşke, diyenler de vardı; Ben de çocukken anne oldum, hep ezildim; ama asla kızımı ezdirmeyeceğim., diyenler de vardı. Biz bütün bu bilgileri toparlayıp derledikten sonra alandaki, salondaki kadınları duymaktan ve birbirimizi duymaktan, anlamaktan yola çıktık. Çocuk Gelinler Projesine bu nedenle, Türkiye deki kadınların talepleri doğrultusunda karar verdik, böyle bir ihtiyaç var dedik 9 yıl önce. Uçan Süpürge nin ilk Erken Evlilik projesi için iki pilot il seçtik İç Anadolu bölgesinde: Yozgat ve Kırıkkale. Bu illerdeki mahalle çalışmalarında kadınlar 13 yaşında akraba evliliği yaptım, 15 yaşında çocuk doğurdum, mutlu değilim diyorlardı. Bu çalışmalarımızın içinde, Uçan Süpürgenin Erken Evlilik Projesi ile dediğimiz çalışmayı çok küçük bir il olarak, önce pilot iki il seçtik İç Anadolu Bölgesinde. Bunlardan biri Çankırı, diğeri Kırıkkale oldu. Bunlardan çıkan sonuçlar; 13 yaşında akraba evliliği yaptım, 15 yaşında çocuk doğurdum, mutlu değilim. Aslında bu listeler o kadar çok ki, bunları söyleyerek zamanınızı almak istemiyorum; ama söyleyeceklerimin çok daha fazlasını tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu projeden çıkan sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla tartışmak üzere Ankara da bir erken evlilik zirvesi yaptık. Çünkü biz bu illere gittiğimizde, kadınlarla konuştuğumuzda bilmediğimiz birçok şeyi öğrenmiştik ve bunun altından bir kurumun tek başına kalkmasının da çok mümkün olamadığının farkındaydık. Aynı zamanda, Uçan Süpürge nin bütün çalışmalarında olduğu gibi hep uzmanlara danışmak, hep paylaşmak, bilginin eşitliğini sağlamak ana ilkelerimizden biriydi. Bu zirve bizim için önemli bir yol haritasıydı; 58 katılımcıyla yaptığımız çalışmalardan çıkan, 2006 yılındaki sonuç bildirgesini aynen aktarıyorum: 1. TBMM de erken evlilikler, berdel ve çocuk pornosu konusunu araştıracak bir komisyon kurulmalı. Hatırlarsınız, bu tarihten üç yıl sonra 2009 da TBMM de yasayla kurulan KEFEK (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu) ilk iş olarak bir alt komisyon oluşturup erken evlilik sorununu inceledi. 2. Erken evlilik sorununun çözümü için zorunlu eğitim 8 yıldan 12 yıla çıkarılmalı. Zorunlu eğitim 12 yıla çıkarıldı; ancak, kız çocukların evlenme ve nişanlanma gerekçesiyle okuldan alındığının farkındayız. O yüzden biz Eylül deki kayıt ile Haziran daki çıkışı da takip etmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu 12 yıllık eğitim konusunda sürekliliğin çok önemli olduğunun altını çiziyoruz. 17

20 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 3. Yerel yönetimler bu konuda sivil toplum örgütleriyle çalışmalı. Yerel yönetimler ve kamu yönetiminin yereldeki teşkilatının, çocuk evliliğiyle mücadelede halen bir politika, bir eylem planı geliştirmeye yönelik bir çalışmada çok istekli olmadığına şahidiz, son birkaç yıldır da eskisinden daha çok dirençle karşılaşıyoruz, bunu da vurgulamak isterim. 4. Türkiye nin çocuk yaşta evlilik haritası çıkarılmalı. Uçan Süpürge tanıklık ve deneyimlerle bu haritayı görünür kıldı; ancak, ülke genelini kapsayan bağımsız ve güncel araştırmalar yapılıp sayısal verinin ortaya konmasına halen büyük bir ihtiyaç duyulduğunu da ifade etmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz dönemlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla birlikte iki büyük toplantı yaptık. Biz bu verilerin resmi kaynaklardan alındığını, resmi kaynakların da nüfus müdürlükleri olduğunu, oysa esas takip etmek istediğimiz, Kader Erten örneğindeki gibi, kayıt dışı vakalar da olduğundan araştırmaların buna göre yapılması yönünde epey çaba sarf ettik ama henüz sonuca ulaşmadık. 5. Sivil toplum örgütleri kamu iradesini denetleyebilmek için bağımsız izleme yapmalı. Bugünlerde Türkiye de kadın örgütlerinin çalışmalarında çok önemli olan bir şey var: İzleme olmazsa olmaz! Umarım bu toplantıların da İnsan Hakları Kurumu temsilcilerine, insan haklarında genel anlamda izleme-değerlendirme çalışmalarını sivil toplum örgütleriyle birlikte sürdürmede çok büyük bir katkısı olacaktır yılında Evlilik mi? Evcilik mi? başlığı altında bir senaryo yarışması açmıştık. Böylece Uluslararası Kadın Filmleri Festivali ne bu konuyu dahil etmiş olduk. Başından itibaren çocuk gelinlerle ilgili bir film paketinin festivalde yer almasını çok önemsedik ve bunu yıllardır sürdürüyoruz. Bu yıl 17. festivalimizde yine çocuk istismarına, çocuk evliliklerine dikkat çeken filmler var yılında yine bir senaryo yarışması açtık. Fakat bu kez sadece Türkiye de değil, Almanya daki bir kadın filmleri festivaliyle birlikte çalıştık. Bu yarışmada da katılımcılar çoktu. 400 e yakın katılımcı arasından Almanya dan beş kişi, Türkiye den beş kişi olmak üzere 10 kişilik bir grupla birlikte iki kısa film çektik. Bir ay boyunca Ankara da birbirimizin dillerini bilmesek de, birbirimizden farklı yaşasak da bu çalışma sonucunda çıkan iki kısa film bize çok önemli alanlarda kendimizi ifade etme olanağı verdi. Bu filmlerden biri Beni Geri Çağır Hayat, diğeri Nefes Al Alma Nefes Al adını taşıyor. Filmlerin galalarını, çeşitli bakanlıklar, çeşitli kurumlar ve bu alanda çalışan birçok kadın örgütüyle birlikte yaptık. Hala bu filmleri çalışmalarımızda kullanıyoruz. Biz bu filmleri 2009 yılında ve daha sonraki yıllarda bütün Türkiye de gösterdik. Bütün Ankara da, hatta başka illerden arkadaşlarımızı da çağırarak Acaba biz doğru mu yapıyoruz, biz buraya kadar geldik ama bundan sonra nasıl ilerlememiz gerekir? diye akademisyen arkadaşlarımızdan dayanışma ve destek istedik. Onlardan bir tanesi de şu anda oturumumuzu yöneten Serpil Hocamızdı. Bu desteklerle edindiğimiz bilgilerle, önümüzdeki yol haritalarına tekrar baktık, yeni bir alana ve yeni bir bölgeye nasıl 18

21 Kadının İnsan Hakları Çalıştayı çevirebilirizi tartıştık. Tekrar tekrar baktık, şimdi yine bakıyoruz, bundan sonra da bakacağız. Bunun çok büyük önemi ve faydası var. Uçan Süpürge ve kadın örgütlerinin 10 yıldan fazla süren mücadelesi ve bazı kadın milletvekillerinin de çabasıyla TBMM de Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruldu. Az önce söylemiştim, o komisyonun ilk yaptığı işlerden biri alt komisyonda erken evlilikleri konuşmaktı. Erken ve zorla evliliklerle ilgili çok önemli dokümanları, haberleri ve yorumları bir araya getiren iki dergi çıkardık, biri Türkçe biri İngilizce. Bunlar 98 den bugüne yayımlanan Uçan Haber adlı dergimizin erken evlilikler özel sayısıydı ve Türkiye de ilk kez çocuk yaşta evlilikler sorununu çeşitli yönleriyle ayrıntılı biçimde bu yayında ele aldık; yayınımızı herkesle paylaşmaya hazırız. Uçan Süpürge Ankara yı da ihmal etmedi. Mamak, Altındağ ve Yenimahalle de çocuk gelinler temalı film gösterimleri ve söyleşiler yaptık. Oradaki görüşmeler bizi, daha fazla mülakata, daha yakın ilişkilerle ilgili derinlemesine bir çalışmaya götürdü. Çocuk gelinler konusunda bütün bu deneyimleri ve kapsamlı çalışmaları duyurmaya ihtiyacımızın çok fazla arttığını her geçen gün gördüğümüz için, Sabancı Vakfı nın desteğiyle 2010 yılında 54 ili kapsayan Çocuk Gelinler Projesi için yollara çıktık. Bu proje'nin başlangıcı Ankara da Anadolu Medeniyetleri Müzesi nde yaptığımız basın toplantısıyla oldu. Bu toplantıya o dönem KEFEK Başkanı olan Güldal AKŞİT; Projemizin yüzü oyuncu Belçim ERDOĞAN; proje'de bize sürpriz yaparak bir şarkı besteleyen sanatçı Burhan ŞEŞEN ile şarkıyı seslendiren 12 yaşındaki kızı Dilan ŞEŞEN de katıldı. Çalışmalarımızı bütün illere taşıdıktan sonra Çocuk Gelinler projemizin final toplantısını KEFEK in ev sahipliğinde TBMM de yaptık. Şu anki KEFEK Başkanı Sibel Hanım ın çok büyük bir gayret ve desteği ve o dönemin bakanı Fatma ŞAHİN in katılımıyla düzenlenen bu toplantıya rekor düzeyde bir katılım oldu. Üstelik toplantı tam da Meclis te bütçe görüşmelerinin olduğu bir güne denk gelmişti. Katılımcı milletvekillerine bize verdikleri destekten dolayı buradan bir kez daha teşekkür ederiz. Birleşmiş Milletler kuruluşları, sivil toplum örgütleri, ilgili kurum ve kuruluşların tümünün ilgilendiği bu toplantıya üniversiteleri, liseleri de davet ettik. Oraya katılan TED öğrencilerinin, TED kolejlerinde uzun bir zamandır, çocuk gelinlerle ilgili bir çalışma yaptığını duymuş olmak, atılan o küçücük adımın nelere yol açtığını gösteriyor. Bunlar bizi sevindiriyor. Uçan Süpürge buradan yola çıkarak Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile anlaşmalar görüşmeler yaparak okullarda etkinlikler düzenledi. Bu çalışmalarda, özellikle rehberlik bölümündeki öğretmenlerle ilişki ve işbirlikleri sürüyor. Bunların sonuçlarını daha sonraki dönemlerde sizlerle paylaşacağız ama şu anda sadece, yapılanların bir tarihsel dökümünü paylaşmak istedim. Uçan Süpürge Çocuk Gelinler Projesi kapsamında 54 ilde topladığı 54 bin imzayı iki yıl önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nde Cemil ÇİÇEK e götürdü. Üstelik yalnız da 19