ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 İçindekiler ANADOLU SİGORTA TARİFE KİTABI SORUMLULUK SİGORTALARI BÖLÜM 9.2: İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI İÇİNDEKİLER İşveren Sorumluluk Sigortası (Yürürlük Tarihi: ) Sigorta Kapsamı Sigorta Süresi Vergi, Resim ve Harçlar Temel Tarife Kısıtlamalar İş Kollarına Göre Tehlike Sınıflarını Gösteren Liste Fiyat Tablosu (TL) İndirimler (TL) En Az Prim (TL) Ek Sözleşme Maddeleri Tarifesi Servis Aracı ile Taşıma Meslek Hastalığı Asansör Sorumluluk Sigortaları (Yürürlük Tarihi: ) Sigorta Kapsamı Sigorta Süresi Vergi, Resim ve Harçlar Temel Tarife Kısıtlamalar Fiyatlandırma En Az Net Prim Ek Sözleşme Tarifesi Asansör Kazalarında İşveren Sorumluluğu Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası (Yürürlük Tarihi: ) Üçüncü Kişi Sigorta Kapsamı Teminat Dışında Kalan Bazı Durumlar Kabul Edilemeyecek Rizikolar Şirketimizin Ön İzni ile Kabul Edilebilecek Rizikolar Coğrafi Alan Sigorta Süresi Vergi, Resim ve Harçlar Temel Tarife Kısıtlamalar Teminat Limitleri Muafiyet Hasarsız Yenileme İndirimi Grup İndirimi En Az Net Prim Fiyatlandırma Ek Sözleşme Tarifesi Asansör Kazalarına İlişkin Sorumluluklar Mesleki Sorumluluk Sigortaları (Yürürlük Tarihi: ) Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Anadolu Sigorta Mart 2013 Bölüm 9 - Sayfa i

2 İçindekiler Sorumluluk Sigortaları Tarifesi Sigorta Süresi Özel Şartlar Tarife Fiyatları Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Sigorta Süresi Özel Şartlar Tarife Fiyatları Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Sigorta Süresi Özel Şartlar Tarife Fiyatları Sağlık Kurumları (Hastane/Poliklinik/Tıp Merkezi) Mesleki Sorumluluk Sigortası Sigorta Kapsamı Teklif Hazırlanabilmesi İçin Gerekli Ön Bilgiler Sayısal Kadastral ve ÇED Raporu Hazırlama Mesleki Sorumluluk Sigortası Sigorta Kapsamı Teklif Hazırlanabilmesi İçin Gerekli Ön Bilgiler Laboratuvar (Tıbbi Tahlil Hariç) ve Muayene Hizmetleri (Egsoz Ölçümü Dahil) Mesleki Sorumluluk Sigortaları Sigorta Kapsamı Sigorta süresi : Teminat limiti / prim Muafiyet : Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası Sigorta Konusu Teminat Kapsamı Teminat Limiti Muafiyet İstisnalar Sigortalının Yükümlülükleri Başka Sigortalar Teklif Hazırlanabilmesi İçin Gerekli Ön bilgiler Tarife Fiyatları Belgelendirme Mesleki Sorumluluk Sigortası Sigorta Kapsamı Teklif Hazırlanabilmesi İçin Gerekli Ön Bilgiler Bağımsız Denetim Kuruluşları Mesleki Sorumluluk Sigortası Sigorta Kapsamı Teklif Hazırlanabilmesi İçin Gerekli Ön Bilgiler Sigorta ve Reasürans Brokerliği Mesleki Sorumluluk Sigortası Sigorta Kapsamı Teklif Hazırlanabilmesi İçin Gerekli Ön Bilgiler Marka Vekilliği Mesleki Sorumluluk Sigortası Sigorta Kapsamı Patent Vekilliği Mesleki Sorumluluk Sigortası Sigorta Kapsamı Mimar / Mühendis Mesleki Sorumluluk Sigortası Sigorta Kapsamı Tıbbi Laboratuvar Sorumluluk Paket Poliçesi Sigorta Süresi Bölüm 9 - Sayfa ii Mart 2013 Anadolu Sigorta

3 İçindekiler Özel Şartlar Veteriner Hekim Paket Poliçe Sigorta Süresi Özel Şartlar İş Güvenliği Uzmanları Mesleki Sorumluluk Sigortası Sigorta Süresi Özel Şartlar Teminat limiti / prim (TL) Muafiyet : Teklif Girişi ve Poliçelendirme Devamlılık indirimi: Diğer Mesleki Sorumluluk Sigortaları Anadolu Sigorta Mart 2013 Bölüm 9 - Sayfa iii

4

5 Diğer Sorumluluk Sigortaları İşveren Sorumluluk Sigortası (Yürürlük Tarihi: ) Sigorta Kapsamı Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu nun sağladığı yardımların üstündeki veya dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı limite kadar temin eder. İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları nın 2-A-2 maddesi aksine işçilerin işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelebilecek iş kazaları sonucu işverene düşecek yasal sorumluluklar teminat kapsamındadır. İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları nın 2-B maddesi aksine Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları sonucu işverene düşecek yasal sorumluluklar teminat kapsamındadır. İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları nın 2-D maddesi aksine manevi tazminat talepleri teminat kapsamındadır. Sigortacı ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde karara bağlanan mahkeme giderleri ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Kararlaştırılan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı avukatlık ücreti dahil dava giderlerine ancak sigorta bedeli oranında katılır Sigorta Süresi Sigorta süresi 12 aydır. Bir yıldan kısa süreli sigortalarda, tarifeye göre hesaplanan primin aşağıdaki oranları uygulanır: Sigorta süresi 1 aya kadar ise, Sigorta süresi 1-6 ay arasında ise, Sigorta süresi 6 ayı aşarsa, yıllık primin % 50 si, yıllık primin % 75 i, yıllık primin % 100 ü. Aşağıdaki durumlarda gün esasına göre prim hesaplanır: Başlangıçta bir yıldan fazla süre için yapılacak sigortalarda, yılı aşan kısmına, Rizikoda meydana gelen değişiklik dolayısıyla, alınacak veya geri verilecek prim farklarına, Sigortanın yürürlüğü sırasında sigorta bedeli arttırılırsa bedelin artan kısmına Vergi, Resim ve Harçlar Sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkin olarak mevcut ve ilerde konulabilecek vergi, resim ve harçlar sigorta ettirenden alınır Temel Tarife Bu tarifeye ilişkin tüm taleplerde Soru Formu, sigortalı tarafından rizikonun tüm özelliklerini belirtecek şekilde doldurulur ve fiyatlandırma bu bilgilere göre yapılır. Prim hesabı için önce, deki İş Kollarına Göre Tehlike Sınıflarını Gösteren Liste den tehlike sınıfı bulunur; teki Fiyat Tablosu ndan tehlike sınıfı ve kişi başına teminat limitine karşılık gelen fiyat, gerekli olması durumunda teki indirimler dikkate alınarak brüt ücretler toplamına uygulanır. Kaza başına limitin kişi başına limitten farklı olması durumunda yine Fiyat Tablosu nda belirtilmiş olan katsayılar dikkate alınarak ana prim hesaplanır. Ek teminat isteniyorsa, ten ilgili sürprim ayrıca uygulanır. Fiyat Tablosu ndaki asgari ve azami limitler arasında kalmak kaydıyla, bu tabloda bulunmayan teminat limitleri talep edildiğinde ya da dövizli teklif/poliçe girişlerinde tarife dışı uygulama yapılmaktadır. Bu durumda seçilen limit ya da döviz kuru paralelinde prim yukarıdaki süreç takip edilerek hesaplanır. Anadolu Sigorta Mart 2013 Bölüm 9 - Sayfa 1

6 Diğer Sorumluluk Sigortaları Sorumluluk Sigortaları Tarifesi Kısıtlamalar İstenen teminat limitinin kişi başına/kaza başına TL yi aşması ya da gerek görülen diğer durumlarda Şirketimizin Bölge Müdürlükleri ne başvurulur. Bina yıkım faaliyetleri, Binaların veya bina dışı yapıların genel inşaat işleri, Çatı kaplama ve iskeletinin kurulması, Otoyollar, yollar, havaalanları ve spor alanları inşaatı, Su projeleri inşaatı, Yalıtım işleri faaliyetleri, Köprü ve varyant inşaatı, Iskele / liman / mendirek inşaatı, Tünel ve benzeri yeraltı inşaatı faaliyetleri için İşveren Sorumluluk Sigortası teminatı, ancak Şirketimizin İnşaat Sigorta Poliçesi ile birlikte verilebilir. Elektrik tesisatı döşenmesi faaliyetleri, Sıhhi tesisat montajı, Elektrik hattı / havai hat inşaatı, Toprak altı elektrik hattı inşaatı, Toprak altı telefon hattı inşaatı, Toprak altı petrol / gaz boru hattı inşaatı faaliyetleri için İşveren Sorumluluk Sigortası teminatı ancak Şirketimizin Montaj Sigorta Poliçesi ile birlikte verilebilir İş Kollarına Göre Tehlike Sınıflarını Gösteren Liste İŞ KOLU TEHLİKE SINIFI Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Ormancılık Sebze, meyve ve tahıl yetiştiriciliği 3 Hayvan yetiştiriciliği 3 Ormancılık ve tomrukçuluk 3 Çiftlik işletmeciliği 3 Balık çiftçiliği 4 Diğer 4 Madencilik ve Taşocağı İşletmeciliği Kömür, metal ve mineral madenciliği 11 Hampetrol ve doğalgaz çıkarımı 11 Taşocağı İşletmeciliği 11 Tuz üretimi 11 Kömür ve petrol ürünleri imalatı 11 Diğer 11 Gıda ve İçecek İmalatı Et / kümes hayvanı eti imalatı 2 Balık ve balık ürünlerinin işlenmesi 2 Sıvı ve katı yağ ile margarin imalatı 2 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı 2 Dondurma imalatı 2 Öğütülmüş tahıl ürünleri imalatı 2 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı 2 Hayvanlar için hazır yem imalatı 2 Ekmek, taze fırın ürünleri ve imalatı 2 Peksimet, bisküvi, dayanıklı pastane 2 ürünleri, kakao, çikolata ve şekerleme imalatı Şeker imalatı 2 Makarna, şehriye ve benzer mamullerin 2 imalatı Kahve ve çayın işlenmesi 2 Baharat, soslar, sirke ve diğer çeşni 2 maddelerinin imalatı Hazır, homojenize gıda maddeleri, 2 konserve gıda ile diet yiyecekleri imalatı Alkollü içeceklerin imalatı 2 Maden suyu ve alkolsüz içecek üretimi 2 Tütün ürünleri imalatı 2 Diğer 2 İŞ KOLU TEHLİKE SINIFI Tekstil ve Tekstil Ürünleri İmalatı Doğal ve sentetik elyafın imalatı 3 Pamuklu, yünlü, ipekli ve her türlü 3 dokuma imalatı Giyim eşyası dışındaki hazır tekstil 3 ürünleri imalatı Halı ve kilim imalatı 3 Halat, ip, sicim ve ağ imalatı 3 Trikotaj (örme) ve tığ-işi her türlü ürün 3 imalatı İş giysisi imalatı 3 Diğer dış giyim eşyaları imalatı 3 İç giyim eşyası imalatı 3 Diğer 3 Deri ve Deri Ürünleri İmaları Kürkün işlenmesi ve boyanması kürk 2 mamulleri imalatı Derinin tabaklanması ve işlenmesi 2 Deri giyim eşyası imalatı 2 Bavul ve el çantası imalatı 2 Ayakkabı, terlik vb. imalatı 2 Diğer 2 Ağaç Ürünleri İmaları Ağaç işlemeciliği 11 Tahta plaka imalatı kontrplak, yonga 11 levha, sunta, diğer pano ve tahtaların imalatı İnşaat kerestesi ve doğrama imalatı 11 Diğer 11 Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Basım ve Yayın Kağıt hamuru imalatı 2 Kağıt ve mukavva imalatı 2 Kağıt ve mukavvadan yapılan 2 ambalajların imalatı Kağıttan yapılan ev eşyası ve sıhhi 2 malzemeler ile tuvalet gereçlerinin imalatı Kağıt kırtasiye malzemeleri imalatı 2 Bölüm 9 - Sayfa 2 Mart 2013 Anadolu Sigorta

7 Diğer Sorumluluk Sigortaları İŞ KOLU TEHLİKE SINIFI Duvar kağıdı imalatı 2 Matbaacılık ve basım faaliyetleri 2 Ciltleme 2 Ses kaydının çoğaltılması 2 Görüntü kaydının çoğaltılması 2 Bilgisayar kaydının çoğaltılması 2 Diğer 2 Kimyasal Madde İmalatı Sanayi gazları imalatı 4 Etil alkol imalatı 4 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerin 3 imalatı Plastik hammaddelerinin imalatı 3 Sentetik kauçuk hammaddelerinin 4 imalatı Zirai-kimyasal ürünlerin imalatı 2 Boya, vernik vb kaplayıcı maddeler ile 3 matbaa mürekkebi ve macun imalatı İlaç ve farmasotik preparat imalatı 2 Sabun ve deterjan ile temizlik ve 2 cilalama maddeleri imalatı Parfüm ile kozmetik ve tuvalet 2 malzemeleri imalatı Tutkal ve jelatin imalatı 3 Kaset, bant vb. kayıt gereçlerinin imalatı 2 (kaydedilmemiş) Suni elyaf imalatı 3 Diğer 4 Plastik ve Kauçuk Ürünler İmalatı İç ve dış lastik imalatı 4 Kauçuk ürünleri imalatı 4 Plastik tabaka, kalıp, tüp ve profil imalatı 3 Plastik ambalaj malzemesi imalatı 3 Plastik inşaat malzemesi imalatı 3 Diğer 3 Mineral Ürünler İmalatı Düz cam imalatı ve işlenmesi 3 Çukur cam imalatı 3 Cam elyafı imalatı 3 Seramik ev ve süs eşyası imalatı 2 Seramikten yapılan sıhhi / vitrifiye 2 ürünlerin imalatı Seramik yalıtım malzemeleri imalatı 2 Seramik kiremit ve kaldırım taşı imalatı 2 Fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla 3 ve inşaat malzemeleri imalatı Çimento imalatı 4 Kireç ve alçı imalatı 9 İnşaat amaçlı beton ve alçı ürünleri 4 imalatı Hazır beton imalatı 4 Taşlama (zımpara) ürünleri imalatı 5 Diğer 5 İŞ KOLU Metal ve Metal Ürünler İmaları TEHLİKE SINIFI Ana demir ve çelik ürünleri ile demir 11 alaşımları imalatı Dökme demirden boru imalatı 11 Çelik boru imalatı 11 Soğuk çekme, şekillendirme ve katlama 11 faaliyetleri Değerli metal üretimi 11 Alüminyum, kurşun, bakır vb metal 11 üretimi Metal döküm faaliyetleri 11 Metal yapı ve yapı parçaları imalatı 11 Metal inşaat doğraması imalatı 11 Tank, sarnıç ve metal muhafaza imalatı 11 Merkezi ısıtma radyatörleri ve 11 kazanlarının imalatı Çatal-bıçak takımı imalatı 11 El aletleri imalatı 11 Kilit ve menteşe imalatı 11 Hafif metalden ambalaj malzemeleri 11 imalatı Tel ürünleri imalatı 11 Diğer 11 Makine ve Teçhizat İmalatı İçten yanmalı motor ve türbin imalatı 11 Pompa ve kompresör imalatı 11 Musluk ve vana imalatı 11 Sanayi fırını, ocak ve ocak 11 ateşleyicilerin imalatı Soğutma ve havalandırma donanımı 11 imalatı Traktör imalatı 11 Tarım ve ormancılık makinelerinin 11 imalatı Taşınabilir ve el ile kullanılan makineli 11 aletlerin imalatı Metal işleme takım tezgahlarının imalatı 11 Metalurji makineleri imalatı 11 Maden, taşocağı ve inşaat makineleri 11 imalatı Gıda, içecek ve tütün işleyen 11 makinelerin imalatı Tekstil, giyim eşyası ve deri işlemede 11 kullanılan makinelerin imalatı Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan 11 makinelerin imalatı Silah imalatı 11 Elektrikli ev aletleri imalatı 11 Elektriksiz ev aletleri imalatı 11 Diğer 11 Elektrikli ve Elektronik Cihaz İmalatı Büro makineleri imalatı 3 Bilgisayar imalatı 3 Elektrik motoru, jeneratör ve 3 transformatörlerin imalatı Anadolu Sigorta Mart 2013 Bölüm 9 - Sayfa 3

8 Diğer Sorumluluk Sigortaları Sorumluluk Sigortaları Tarifesi İŞ KOLU TEHLİKE SINIFI Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları 3 imalatı İzole edilmiş tel ve kablo imalatı 3 Akümülatör, pil ve batarya imalatı 3 Elektrik ampulü ve lambaları ile 3 aydınlatma teçhizatı imalatı Motor ve taşıtlarda kullanıma yönelik 3 elektrikli teçhizat imalatı Televizyon, radyo, ses ve görüntü 3 cihazlarının imalatı Tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortopedik 2 araçların imalatı Ölçme, kontrol, test, alet ve cihazların 2 imalatı Optik aletler ve fotoğrafçılık teçhizatı 2 imalatı Saat imalatı 2 Diğer 3 Ulaşım Araçları İmalatı Motorlu kara taşıtlarının imalatı 11 Motorlu kara taşıtları karoseri imalatı 11 römork ve yarı römork imalatı Motorlu kara taşıtları ve bunların 11 motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarların imalatı Gemi yapımı ve onarımı 11 Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile 11 vagonlarının imalatı Hava ve uzay taşıtları imalatı 11 Motosiklet imalatı 11 Bisiklet imalatı 11 Sakat taşıyıcıları imalatı 11 Diğer 11 Muhtelif İmalatlar Büro ve mağaza mobilyalarının imalatı 11 Mutfak mobilyalarının imalatı 11 Mobilyaların imalatı 11 Yatak, minder vb. imalatı 5 Mücevherat imalatı 2 Müzik aletleri imalatı 2 Spor malzemeleri imalatı 2 Oyun ve oyuncak imalatı 4 Süpürge ve fırça imalatı 2 Metal atık ve hurdaların geri dönüşümü 4 Metal olmayan atık ve hurdaların geri 4 dönüşümü Diğer 5 Elektrik, Gaz, Su Elektrik üretim, iletim ve dağıtım 4 faaliyetleri Gaz üretim, iletim ve dağıtım faaliyetleri 4 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtımı 2 Diğer 4 İŞ KOLU İnşaat TEHLİKE SINIFI Bina yıkım faaliyetleri 11 Test sondajı ve delme 11 Zemin etüdü 11 Binaların veya bina dışı yapıların genel 11 inşaat işleri Çatı kaplama ve iskeletinin kurulması 11 Otoyollar, yollar, havaalanları ve spor 11 alanları inşaatı Su projeleri inşaatı 11 Elektrik tesisatı döşenmesi faaliyetleri 11 Yalıtım işleri faaliyetleri 11 Sıhhi tesisat montajı 11 Sıva işleri 11 Doğrama işleri 11 Duvar ve yer kaplama 11 Boya ve cam işleri 11 İnşaat yapım veya yıkım ekipmanlarının 11 operatörüyle birlikte kiralanması (+VİNÇ,+FORKLİFT) Elektrik hattı / havai hat inşaatı 11 Toprak altı elektrik hattı inşaatı 11 Toprak altı telefon hattı inşaatı 11 Köprü ve varyant inşaatı 11 Toprak altı petrol / gaz boru hattı inşaatı 11 İskele / liman / mendirek inşaatı 11 Tünel ve benzeri yeraltı inşaatı 11 Diğer 11 Toptan ve Perakende Ticaret Motorlu taşıtların satışı 1 Motorlu taşıtların parça ve 1 aksesuarlarının satışı Benzin istasyonları 2 Mobilya ve ev eşyası satışı 1 Madeni eşya ve hırdavat satışı 1 Gıda ürünleri, içecek ve tütün satışı 1 Tahıl, tohum ve hayvan yemi satışı 1 Çiçek ve bitki satışı 1 Canlı hayvan satışı 1 Hediyelik eşya satışı 1 Sebze ve meyve satışı 1 Et ve et ürünleri satışı 1 Süt ve süt ürünleri, yumurta satışı 1 Çeşitli gıda, içecek ve tütün ürünlerinin 1 satışı Tekstil ürünleri satışı 1 Giyim ve ayakkabı satışı 1 Elektrikli ev cihazları ile radyo ve 1 televizyon satışı Porselen, cam eşya, duvar kağıdı ve 1 temizlik malzemeleri satışı Parfüm ve kozmetik ürünleri satışı 1 Katı, sıvı ve gaz yakıtlar ile ilgili 1 ürünlerin satışı İnşaat malzemeleri ile sıhhi / vitrifiye 1 teçhizat satışı Hırdavat, su ve ısıtma teçhizatı satışı 1 Bölüm 9 - Sayfa 4 Mart 2013 Anadolu Sigorta

9 Diğer Sorumluluk Sigortaları İŞ KOLU TEHLİKE SINIFI Takım tezgahları satışı 1 Tekstil makineleri ile dikiş ve örgü 1 makineleri satışı Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve 1 yazılımların satışı Büro makineleri ve malzemeleri satışı 1 Tarımsal amaçlı makine, aksesuar ve 1 aletleri satışı (traktör dahil) Bakkal / Market / Süpermarket / 1 Hipermarket Alışveriş Merkezi 1 Ekmek, kek ve unlu mamüller ile 1 şekerleme satışı Tıbbi ve ortopedik aletlerin satışı 1 Kozmetik, parfümeri ve kişisel bakım 1 ürünleri satışı Aydınlatma donanımı satışı 1 Kitap, gazete ve dergi ile kırtasiye 1 malzemelerinin satışı Diğer 1 Tamir, Bakım ve Onarım Faaliyetleri Bot, ayakkabı ve diğer deri eşyaların 1 tamiri Elektrikli ev eşyalarının tamiri 3 Saat ve mücevher tamiri 1 Oto servis istasyonu, oto tamirhanesi 3 Büro ekipmanı, bilgisayar bakım onarım 3 ve servis hizmetleri Diğer 3 Otel ve Lokantalar Oteller ve moteller 2 Lokanta, pastane, kafeterya 2 Dışarıya yemek hizmeti sunan 2 işletmeler (catering) Diğer 2 Taşımacılık ve Depolama Yükleme-boşaltma hizmetleri 11 Depolama ve ambarlama hizmetleri 11 Seyahat acenteleri ve tur işletmelerinin 2 faaliyetleri Diğer ulaştırma acentelerinin faaliyetleri 2 Ulusal posta faaliyetleri 2 Telekomünikasyon 2 Vinç ve forklift işletmeciliği 5 Kurye faaliyetleri 4 Kara nakil vasıtaları işletmeciliği 5 Gemi işletmeciliği 5 Diğer 5 Finansal Faaliyetler Bankacılık ve finansal hizmetler 1 Sigorta acenteliği 1 İŞ KOLU TEHLİKE SINIFI Diğer 1 Emlakçılık, Danışmanlık, Kiralama, Reklam vb. Hizmetler Emlakçılık 2 Mimarlık, mühendislik ve ilgili teknik 2 danışmanlık faaliyetleri Teknik test, laboratuar ve analiz 2 faaliyetleri Fotoğraf stüdyosu 2 Diğer 2 Eğitim Hizmetleri Kreş, yuva ve anaokulları 1 İlköğretim okulları 1 Liseler 1 Teknik ve mesleki liseler 1 Yüksek öğretim kurumları 1 Dershaneler / Kurslar 1 Diğer 1 Sağlık Hizmetleri Hastane hizmetleri 1 Sağlık ocağı / dispanser hizmetleri 1 Muayenehaneler 1 Veterinerlik hizmetleri 1 Diğer 1 Muhtelif Hizmetler Fuar organizasyonu 2 Lunapark işletmeciliği 4 Konser / Defile / Parti organizasyonu 2 Botanik ve hayvanat bahçeleri 1 Kuru temizleme 1 Bina temizliği 3 Güvenlik hizmetleri 5 Dernek ve kulüpler 1 Sinema / tiyatro 1 Kütüphanecilik 1 Seyahat acenteleri ve tur işletmelerinin 1 faaliyetleri Trekking, bisiklet turu, doğa yürüyüşü 8 Su sporları, yamaç paraşütü, jeep safari 10 turları, dalış eğitimi vb. tehlikeli sporlar Konferans salonu 2 Berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 faaliyetleri Hamam, sauna, masaj salonu vb. 1 yerlerin faaliyetleri Müzeler 1 Uluslararası örgütler ve temsilcilikleri 1 ÇED Raporu hazırlanması 2 Sayısal Kadastral Harita yapım işleri 2 Anadolu Sigorta Mart 2013 Bölüm 9 - Sayfa 5

10 Diğer Sorumluluk Sigortaları Sorumluluk Sigortaları Tarifesi Fiyat Tablosu (TL) Kişi Başına Tehlike Sınıfları / Fiyat ( ) Limit ,40 4,10 5,80 6,45 7,50 8,15 11,20 12,20 13,25 14,25 17, ,95 4,70 6,70 7,45 8,65 9,40 12,95 14,10 15,30 16,45 19, ,40 5,25 7,45 8,35 9,65 10,50 14,45 15,75 17,10 18,40 22, ,40 6,45 9,15 10,20 11,80 12,90 17,70 19,30 20,90 22,50 27, ,20 7,45 10,55 11,80 13,65 14,85 20,45 22,30 24,15 26,00 31, ,60 9,10 12,90 14,40 16,70 18,20 25,05 27,30 29,55 31,85 38, ,75 10,50 14,90 16,65 19,25 21,00 28,90 31,50 34,15 36,75 44, ,80 11,75 16,65 18,60 21,55 23,50 32,30 35,25 38,15 41,10 49, ,85 16,60 23,55 26,30 30,45 33,20 45,65 49,80 53,95 58,10 69,67 Notlar: Yukarıdaki fiyatlar poliçe süresi içindeki brüt işçilik ücretleri toplamına uygulanır. Yukarıdaki fiyatlar bedeni zararlarda kişi başına teminat limitinin bedeni zararlarda kaza başına teminat limitine eşit olması durumunda geçerlidir. Kişi başına teminatın azami 10 katına kadar kaza başına teminat verilebilmekte olup limitler arasındaki oranlara göre aşağıdaki katsayılar yukarıdaki fiyatlarla çarpılarak yeni fiyat hesaplanır: Kaza başına limitin kişi başına limitin 2 katı olması durumunda : 1,20 Kaza başına limitin kişi başına limitin 3 katı olması durumunda : 1,30 Kaza başına limitin kişi başına limitin 4 katı olması durumunda : 1,40 Kaza başına limitin kişi başına limitin 5 katı olması durumunda : 1,50 Kaza başına limitin kişi başına limitin 6 katı olması durumunda : 1,60 Kaza başına limitin kişi başına limitin 7 katı olması durumunda : 1,70 Kaza başına limitin kişi başına limitin 8 katı olması durumunda : 1,80 Kaza başına limitin kişi başına limitin 9 katı olması durumunda : 1,90 Kaza başına limitin kişi başına limitin 10 katı olması durumunda : 2, İndirimler (TL) Brüt işçi ücretleri toplamı, TL ye kadar ise ( TL dahil) tabloda yer alan fiyatlara göre hesaplanan prim aynen; TL den fazla ise aşağıdaki indirimlerle uygulanır. Brüt İşçi Ücretleri Toplamı (TL) İndirim Oranı % % % % % % % % ve üzeri % 96 Not: Yukarıdaki indirim tablosunda yer alan işçi ücretlerine karşılık gelen indirimler sonucu hesaplanan sigorta primi bir önceki dilim tavanına göre hesaplanacak primden az olamaz. Bölüm 9 - Sayfa 6 Mart 2013 Anadolu Sigorta

11 Diğer Sorumluluk Sigortaları En Az Prim (TL) Düzenlenecek poliçelerde 150 TL den daha az brüt prim uygulanamaz Ek Sözleşme Maddeleri Tarifesi Servis Aracı ile Taşıma İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucu işverene düşecek sorumluluğun da teminata eklenmesi durumunda; Tarife fiyatlarına göre hesaplanan ana prim %5 oranında artırılır ve poliçeye aşağıdaki özel şart yazılır: İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucu işverene düşecek sorumluluklar teminat kapsamına eklenmiştir Meslek Hastalığı Meslek hastalıkları sonucunda gerçekleşecek tazminat taleplerinin sigorta teminatına eklenmesi durumunda; Tarife fiyatlarına göre hesaplanan ana prim %15 oranında artırılır ve poliçeye aşağıdaki özel şart yazılır: Meslek hastalıkları sonucunda gerçekleşecek tazminat talepleri aşağıdaki şartlarla teminat kapsamına eklenmiştir: Meslek hastalıkları, Sosyal Sigortalar Kanunu na ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere göre belirlenecektir. Hastalığın meslek hastalığı varsayılabilmesi için, çalışma gücünün en az % 10 oranında azalmış olması şarttır. Her ne şekilde olursa olsun, bu sigorta sözleşmesinin yürürlük tarihinden önce iş akdi sona ermiş olanlar sigorta teminatı dışındadır. Meslek hastalığının, sigorta sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ortaya çıkmış olması hali teminat kapsamı dışındadır. Bu koşul poliçenin kesintisiz olarak yenilenmesi durumunda yenileme poliçelerine uygulanmaz. Meslek hastalığı kişi işten ayrıldıktan sonra ortaya çıkarsa, Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü nün meslek hastalıkları listesinde belirtilen hükmü uygulanır Asansör Sorumluluk Sigortaları (Yürürlük Tarihi: ) Sigorta Kapsamı Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakım altında tutulan; marka, tip, kullanım tarzı, taşıma kapasitesi, bulunduğu adres poliçede belirtilen asansör ya da asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar nedeniyle, üçüncü kişilere ve istenirse işverenin çalıştırdığı personele karşı sorumlulukları poliçede yazılı tutarlara kadar temin eder. Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk sigortası ile maddi ve bedeni zarar teminatları birlikte; olay başına ve yıllık toplam tek limit olarak verilir; poliçeye aşağıdaki özel şart yazılır: Sigorta Kapsamı: Bu sigorta, bulunduğu adres(ler) ve teknik özellikleri poliçede yazılı asansör veya asansörlere ilişkin kazalar sonucunda, üçüncü kişiler tarafından sigortalının sorumluluğuna dayanarak ileri sürülecek tazminat taleplerini, poliçede yazılı teminat limitine kadar karşılar. Bu teminat yıllık bakım anlaşmasına dayanarak verilmiştir; geçerli bakım anlaşması bulunmayan asansörlere ilişkin hasarlarda ödeme yapılmaz Sigorta Süresi Sigorta süresi 12 aydır. Tarife fiyatları yıllık sigorta esasına göre belirlenmiştir, kısa süreli sigorta yapılmaz. Aşağıdaki durumlarda gün esasına göre prim hesaplanır: Başlangıçta bir yıldan fazla süre için yapılacak sigortalarda, yılı aşan kısmına, Rizikoda meydana gelen değişiklik dolayısıyla, alınacak veya geri verilecek prim farklarına, Sigortanın yürürlüğü sırasında sigorta bedeli artırılırsa, bedelin artan kısmına. Anadolu Sigorta Mart 2013 Bölüm 9 - Sayfa 7

12 Diğer Sorumluluk Sigortaları Sorumluluk Sigortaları Tarifesi Vergi, Resim ve Harçlar Sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkin olarak mevcut ve ilerde konulabilecek vergi, resim ve harçlar sigorta ettirenden alınır Temel Tarife Bu tarifeye ilişkin tüm taleplerde Soru Formu, sigortalı tarafından rizikonun tüm özelliklerini belirtecek şekilde doldurulur ve fiyatlandırma bu bilgilere göre yapılır. Bu tarifede fiyatı bulunmayan bir teminat istendiğinde ya da gerek görülen diğer durumlarda, Soru Formu ile Şirketimiz Bölge Müdürlükleri ne veya Genel Müdürlük - Sorumluluk ve Havacılık Sigortaları Müdürlüğü ne başvurulur Kısıtlamalar Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk sigortaları, yalnızca yıllık bakım anlaşması bulunan asansörler için düzenlenir ve anlaşma kopyası doldurulan soru formuna eklenir. Geçerli bakım anlaşması olmayan asansörlere ilişkin hasarlarda ödeme yapılmaz. İstenen teminat limitinin TL yi aşması durumunda, Şirketimizin Bölge Müdürlükleri ne ya da Genel Müdürlük, Sorumluluk ve Havacılık Müdürlüğü ne başvurulur Fiyatlandırma Bu sigortalar için; asansörün bulunduğu yere ve teminat dilimine göre aşağıdaki tablodan bulunacak fiyat, teminat limitine uygulanır. Asansörün bulunduğu yer: A. Konutlar B. Okul, hastane gibi eğitim ve sağlık kurumları ile iş hanları, kuleler, alışveriş merkezleri, ticari ve sınai kuruluşlar C. Otel, motel ve diğer turistik tesisler. Dilim Teminat Limitleri (TL) Asansör Başına Fiyat ( -binde) A B C ,00 2,70 4, ,96 2,65 4, ,92 2,55 3, ,87 2,40 3, ve üzeri 0,80 2,20 2,90 Not 1. Yukarıdaki tabloda yer alan fiyatlara göre hesaplanan sigorta primi, bir önceki dilim tavanına göre hesaplanacak primden az olduğu takdirde bir üst dilim fiyatı uygulanır. 2. Yalnızca yük ve servis için kullanılan asansörlere % 20 indirim yapılır En Az Net Prim Düzenlenecek poliçelerde 20 TL den daha az net prim uygulanamaz Ek Sözleşme Tarifesi Asansör Kazalarında İşveren Sorumluluğu Bu ek teminat ile yalnızca bedeni zararlar sigorta kapsamına eklenebilir ve poliçeye aşağıdaki özel şart yazılır: İşveren Sorumluluk Ek Teminatı: Sigorta kapsamı, Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları nın 2-c maddesi aksine aşağıda yazıldığı şekilde genişletilmiştir: Bölüm 9 - Sayfa 8 Mart 2013 Anadolu Sigorta

13 Diğer Sorumluluk Sigortaları Poliçede yazılı asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucunda, işverene bir hizmet veya vekillik sözleşmesi ile bağlı kişilerin bedeni zararlara uğramaları nedeniyle işverene düşecek yasal sorumluluğa dayanan tazminat talepleri, teminat kapsamına eklenmiştir. Bu ek teminat için, Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası tarifesine göre bulunacak prim % 40 artırılarak uygulanır Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası (Yürürlük Tarihi: ) Üçüncü Kişi Sigortalının kendisi, aile üyeleri (birinci derece yakınları) ve sigortalıya bir hizmet ya da vekalet sözleşmesi ile bağlı olan kişiler dışındaki herkes üçüncü kişi olarak tanımlanır Sigorta Kapsamı Sigortacı bu poliçe ile sigortalının poliçede Sigorta Ettirenin Adresi olarak belirtilen yerdeki işletme faaliyetleri ve bununla bağlantılı olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde muhtelif yerlerde yürütülen faaliyetleri sırasında sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucunda yine sigorta süresi içinde Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması, Üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi Üçüncü kişiler tarafından yapılacak manevi tazminat talepleri nedenleriyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı poliçede yazılı özel şartlar ve ilişik Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde güvence altına alır. Sigorta teminatı, sigortalının poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve yasal ilişkilerinden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti nin yasal sorumluluğa ilişkin mevzuatı hükümleri çerçevesindeki sorumluluğunu kapsar ve poliçede yazılı bedellerle sınırlıdır. - Sigortalının faaliyet gösterdiği binaların ve işyerinde bulunan tabela, pano, vb.nin bakım ve muhafazası da sigortalının işletme faaliyetinin bir parçası olup bunlardan kaynaklanacak zararlar poliçe şartları çerçevesinde teminat kapsamındadır. - Arızi inşaat işleri (tadilat, tamirat ve yenileme) nedeniyle doğacak zararlardan ötürü sigortalıya düşen sorumluluklar teminat kapsamına dahildir. - Sigortalının sunduğu yiyecek ve içeceklerin neden olduğu gıda zehirlenmeleri sonucunda 3. Kişilerin uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya düşen yasal sorumluluklar teminat kapsamına dahildir. - Poliçe, önyüzde belirtilen vade bitim tarihinde sona erecek olup kendiliğinden yenilenmeyecek; ancak tarafların açıkça anlaşması durumunda yenilenebilecektir. - İşbu poliçe, teminat konusu faaliyetlere ilişkin tüm yasa, mevzuat, düzenleme ve benzeri yükümlülüklere tamamıyla uyulmuş olunması koşuluyla geçerli olacaktır. Bu kriterlerin yerine getirilmediği faaliyetlere ilişkin tazminat talepleri teminat kapsamı dışındadır. Sigortalının tüzel kişi olması durumunda sigorta, sigortalıya ait organların görevlerini yerine getirmeleri dolayısıyla üçüncü kişilere verecekleri zararlardan doğan mali sorumluluğu da kapsar Teminat Dışında Kalan Bazı Durumlar Aşağıda sıralanan her tür kayıp ve zararlarla ilgili talepler teminat kapsamı dışındadır: Kasıtlı olarak yapılan ya da bilerek neden olunan zarar ve kayıplar, Bir sözleşmenin yerine getirilmesine ya da özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü aşan talepler, Sigortalıya bir hizmet ya da vekalet ilişkisi ile bağlı kişilerin ve sigortalının aile bireylerinin talepleri, Savaş ve benzeri olaylardan kaynaklanan zararlar, Anadolu Sigorta Mart 2013 Bölüm 9 - Sayfa 9

14 Diğer Sorumluluk Sigortaları Sorumluluk Sigortaları Tarifesi Deprem, sel, su basması, çığ, heyelan, patlama, yangın, duman, sis, buhar, su, çürüme vb. nedenlerle oluşan zararlar, Kirletici ve bulaşıcı maddelerin yere, toprağa, atmosfere, suya bırakılmasından, yayılmasından, sızmasından doğan her türlü zararlar, İyonlayıcı radyasyon, nükleer yakıt, nükleer yakıtın yanması ya da patlamasından kaynaklanan radyoaktivite bulaşmaları ve radyoaktif zehirlenmelerden doğan her tür zararlar, Asbest ve ilgili ürünlerin çıkarılması, işlenmesi, üretimi, dağıtımı, depolanmasından doğan zararlar, Kısmen ya da tamamen asbestten yapılmış ürünlerin kullanımından kaynaklanan zararlar. Elektromanyetik alanlar ve elektromanyetik radyasyon Her türlü dolaylı zarar (netice zararları) ve finansal (mali) zararlar konusundaki sorumluluk Kabul Edilemeyecek Rizikolar Sözleşmesel ceza rizikoları, İş durması, kar kaybı, vb. her türlü dolaylı zararlar, Denizde bulunan platform ve sondaj işlemleri, Sualtı ve yeraltı çalışmaları, Tünel açma, baraj-köprü inşaat ve bakım işleri, havaalanı inşaatı, Madencilik, Selüloid ve proksilin üretimi, Tütün ve tütün ürünleri için ürün sorumluluğu teminatı, Hidro-elektrik işleri, Bar ve diskotekler, gece kulüpleri, oyun salonları, Yönetici sorumluluğu, Havacılıkla ilgili sorumluluklar, hava kontrol kuleleri sorumluluğu, Nakliyat Koruma ve Tazminat (P & I) rizikoları Şirketimizin Ön İzni ile Kabul Edilebilecek Rizikolar Genel Müdürlük, Sorumluluk, Havacılık ve Özel Risk Sigortaları Müdürlüğü nün İzni ile Kabul Edilebilecek Rizikolar Her türlü inşaat, tadilat ve restorasyon işleri, iş makineleri, Doğal gaz dağıtım ve bakım işleri, Petrol ve petrol ürünleri, Bebek maması üretimi, satışı, ihracatı, dağıtımı, Sergi-kongre-spor salonları, Tıbbi ürünler ve cihazlar, Bira ve içki üretimi ürün sorumluluğu teminatı, Eczaneler, ilaç depoları ürün sorumluluğu teminatı, Kozmetik ürünler ve diğer kimya sanayi ürün sorumluluğu teminatı, ABD ve Kanada ülkelerine ilişkin sorumluluklar, Ürün/performans garantisi, ürün geri çağırma, Mesleki Sorumluluk Sigortaları, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları nın 3A Maddesi nde belirtilen istisnai durumlar. Bölge Müdürlüğü nün İzni ile Kabul Edilebilecek Rizikolar Depolar, Güzellik Salonu malzemecileri, Lokantalar, oteller, yemek fabrikaları, Taş, mermer, kireç, kum ocakları, çimento fabrikaları, Oyuncak üretimi, Sosyal-Spor Amaçlı Kulüpler, Spor ve Kültür Etkinlikleri, Kuru temizleme Bölüm 9 - Sayfa 10 Mart 2013 Anadolu Sigorta

15 Diğer Sorumluluk Sigortaları Bira ve içki üretimi işletme sorumluluğu teminatı, Eczaneler, ilaç depoları işletme sorumluluğu teminatı, Kozmetik ürünler ve diğer kimya sanayi işletme sorumluluğu teminatı Coğrafi Alan Bu sigorta, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Ürün sorumluluğu teminatı için yabancı ülkelerin de kapsama eklenmesi istenirse; tarife fiyatı aşağıdaki tabloda yazılı katsayı ile çarpılır, bulunan fiyat ilgili ülkeye yapılan yıllık ihracat toplamına uygulanır: Grup Ülkeler Katsayı 1 ABD ve Kanada Teminat verilmez 2 Avrupa Birliği üye ülkeleri, Japonya, Avustralya 1,2 3 1 ve 2inci gruplara girmeyen ülkeler 1, Sigorta Süresi Sigorta süresi 12 aydır. Tarife fiyatları yıllık sigorta esasına göre belirlenmiştir. Ürün sorumluluğu ile işletme sorumluluğu sigortaları birlikte verildiğinde, kısa süreli sigorta yapılmaz. Yalnızca işletme sorumluluğu sigortaları tek teminat olarak verildiğinde; Sigorta süresi 1 aya kadar ise, yıllık primin % 50 si, Sigorta süresi 1-6 ay arasında ise, yıllık primin % 75 i, Sigorta süresi 6 ayı aşarsa, yıllık primin % 100 ü uygulanarak kısa süreli poliçe düzenlenebilir Vergi, Resim ve Harçlar Sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkin olarak mevcut ve ilerde konulabilecek vergi, resim ve harçlar sigorta ettirenden alınır Temel Tarife Tarife üç bölüme ayrılmıştır: de, mülk sahipleri ile yönetici ya da işleticileri için üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası fiyat ve şartları, de, bazı kurumlar için işletme sorumluluğu sigortası fiyat ve şartları bulunmaktadır. İlk iki bölümde yer alan sigortalılar, Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Soru Formu dolduracaklardır te ise ürün sorumluluğu teminatı verilebilecek kurumlar için işletme ve ürün sorumluluğu sigortaları fiyat ve şartları bulunmaktadır: Bu bölümdeki kurumlar için yalnızca işletme sorumluluğu teminatı istenirse ilgili fiyat uygulanır; bu kurumlar Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Soru Formu dolduracaklardır. Ürün sorumluluğu teminatı isteyen kurumlar için fiyatları ayrı ayrı hesaplanarak işletme ve ürün sorumluluğu teminatları birlikte verilir; bu gruba giren kurumlar Ürün Sorumluluğu Sigortası Soru Formu dolduracaklardır. Tarifenin son iki bölümünde kurumlar, faaliyet alanlarına göre sınıflandırılarak alfabetik sıraya dizilmiştir. Birçok alanda faaliyet gösteren kurumlar için, en pahalı sınıfın fiyatı ve/veya primi uygulanır. Tarifedeki ek primler ve indirimler, ana prim üzerinden hesaplanarak uygulanır. Tarifede prim hesaplaması, sigortalının soru formunda verdiği bilgiler (metrekare, çalışan/üye/vb. kişi sayısı, tahmini yıllık ciro, vb.) esas alınarak yapılır ve poliçelere aşağıdaki özel şart yazılır: Poliçe primi, sigortalının verdiği ve poliçe üzerinde yazılı bilgilere (metrekare ya da kişi sayısı veya tahmini yıllık ciro, vb.) dayanarak hesaplanmıştır. Herhangi bir hasarda, bu bilgilerin gerçeğe uygunluğuna bakılır; başlangıçta alınan primin alınması gereken primden az bulunması durumunda, ödenecek tazminat miktarı aradaki orana göre azaltılır. Anadolu Sigorta Mart 2013 Bölüm 9 - Sayfa 11

16 Diğer Sorumluluk Sigortaları Sorumluluk Sigortaları Tarifesi Kısıtlamalar Bina sahip ve yöneticileri için üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası teminatı, ancak Şirketimizin Konut ya da İşyeri Paket Poliçesi ile birlikte verilebilir. İnşaatlar için üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası teminatı, ancak Şirketimizin İnşaat Sigorta poliçesi ile birlikte verilebilir. İnşaat ve iş makineleri, vinç, forklift, vb. için üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası teminatı tek başına verilemez; bu tür makineler, ancak Şirketimizin İnşaat ya da Makine Kırılması Poliçeleri ile birlikte teminat altına alınabilirler. Ürün sorumluluğu teminatı ancak işletme sorumluluğu teminatı ile birlikte verilebilir, yalnızca ürün sorumluluğu poliçesi düzenlenemez. Mesleki sorumluluk sigortaları, tek başına kişilere verilmez; ancak oda, birlik, dernek, vb. mesleki kuruluşlara üye olan meslek grupları için yapılır (TÜRMOB üyesi Muhasebeci ve Mali Müşavirler, TMMMB üyesi Müşavir Mühendis ve Mimarlar, vb.) ve poliçeler Genel Müdürlük Sorumluluk, Havacılık ve Özel Risk Sigortaları Müdürlüğü tarafından düzenlenir. İstenen teminat limitinin TL yi aşması, Şirketimizin ön izni ile kabul edilebilecek rizikoların ve bu tarifede fiyatı bulunmayan diğer teminatların istenmesi ya da gerek görülen diğer durumlarda; ilgili Soru Formu sigortalı tarafından rizikonun tüm özelliklerini belirtecek şekilde doldurulur, sigorta talebinin gerçekleştiği tarihte Şirketimizin Bölge Müdürlükleri ne başvurulur Teminat Limitleri Teminat, maddi-bedeni ayırımı yapılmaksızın olay başına ve yıllık toplam tek limit olarak sigortalının isteğine göre belirlenir. Tarife fiyatları, bin TL arasındaki teminat limitleri için geçerlidir. Daha az ya da fazla teminat istenmesi durumunda, tarifede belirtilen fiyat ya da prim aşağıdaki tabloda istenen teminatın karşılığında yazılı katsayı ile çarpılarak uygulanacaktır. TEMİNAT LİMİTİ (TL) KATSAYI , , , , , , , , , , , ve üzeri 2, Muafiyet Oto-Motor Sanayii dışındaki fiyat ve şartlar, 250 TL muafiyet uygulanması esasına göre saptanmıştır. Daha yüksek muafiyetler için, aşağıdaki tablodan seçilecek muafiyet miktarlarına karşılık gelen indirimler uygulanır: EN AZ MUAFİYET (TL) İNDİRİM ORANI (%) ve üzeri 35 Uyarı: Muafiyet, bedeni-maddi ayırımı yapılmaksızın her tür zararlarda ve her bir hasarda uygulanacaktır. Bölüm 9 - Sayfa 12 Mart 2013 Anadolu Sigorta

17 Diğer Sorumluluk Sigortaları Hasarsız Yenileme İndirimi Şirketimiz tarafından sigortalanmış ve hiç hasar görmemiş poliçelerin yenilenmesi durumunda aşağıda yazılı indirimler uygulanır ve uygulanan oran poliçeye yazılır: Birinci yenilemede % 30, İkinci yenilemede % 45, Üçüncü ve daha sonraki yenilemelerde % Grup İndirimi Aynı kişiye ya da gruba ait işyerleri için, Şirketimizde yürürlükte olan ya da aynı anda yazılacak birden fazla Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası poliçesi söz konusu ise, yeni düzenlenecek poliçelere % 30 grup indirimi uygulanır ve uygulanan indirim ile diğer poliçe numaraları poliçe üzerine yazılır En Az Net Prim Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası tarifesi kapsamında düzenlenecek poliçelerde aşağıda yazılı en az net primler uygulanır: Ürün Sorumluluğu içeren poliçelerde Diğer poliçelerde 100 TL 50 TL Fiyatlandırma Mülk Sahipleri-Yöneticileri-İşleticileri için Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Bu bölümde, sigortalanması istenen binaların ya da panoların alanı kaç metrekare ise aşağıda yazılı primlerle çarpılarak yıllık prim bulunur. Bu prim, deki tablodan seçilen teminat limitine ilişkin katsayı ile çarpılır; bulunan prime varsa ilgili indirimler uygulanır ve tahsil edilecek yıllık net prim hesaplanır. I-1.Bina Sahip ve Yöneticileri Net Prim/m² (TL) I-1.1. Konutlar Her m² için (2) 0,20 I-1.2. İşyeri/ofis binaları (1) Her m² için (2) 0,30 (1) (2) Kiraya verilmiş ve işyeri olarak kullanılan binalarda bina sahibinin ya da yöneticisinin sorumluluğu için yukarıdaki fiyat; diğer işyerleri için, binada yürütülen ticaret ve faaliyetin fiyatı uygulanır. Kat Mülkiyeti Kanunu na bağlı binalarda, konut ya da işyerinin bulunduğu bağımsız bölüm ile sigortalının sorumlu olduğu ortak yerlerin toplam alanı dikkate alınır. I-2.Reklam Pano-Levha-Tabelaları Sahip ve Net Prim/m² (TL) İşleticileri (3) I-2.1. Standart olanlar Her m² için 20 I-2.2. Elektrikli ve/veya hareketli olanlar Her m² için 35 (3) Bu sigorta poliçelerine aşağıdaki özel şart yazılır: Bu teminat, sigortalı pano, levha ve tabelaların yılda en az bir kez bakım-onarımdan geçirilmesi koşulu ile verilmiştir. Yukarıdaki tabloya göre hesaplanan prim; Bina çatılarında bulunan tabelalar için % 20 artırılarak; 10 m² den büyük tabelalar için % 20 indirimle; Bir poliçede sigortalanan tabela sayısı 15 ten fazla ise % 20 indirimle, 30 dan fazla ise % 40 indirimle uygulanır Faaliyet Alanına Göre Kurumlar için İşletme Sorumluluğu Sigortası Anadolu Sigorta Mart 2013 Bölüm 9 - Sayfa 13

18 Diğer Sorumluluk Sigortaları Sorumluluk Sigortaları Tarifesi Bu bölümde iki tür fiyatlandırma yer almaktadır: Kişi Başına Net Prim: Aşağıda bazı işletmeler için verilen kişi başı net primler, çalışan / öğrenci / üye / koltuk / yatak,vb. sayısı ile çarpılır. Bulunan prime, deki tablodan seçilen teminat limitine ilişkin katsayı ve varsa ilgili indirimler uygulanarak yıllık net prim hesaplanır. Tahmini Yıllık Ciroya Uygulanacak Fiyat: Aşağıdaki bazı işletmeler için fiyatlar tahmini yıllık ciro esasına göre belirlenmiştir. Bu tür işletmeler için, ilgili (binde) fiyat ile tahmini yıllık ciro çarpılır, bulunan prime deki tablodan seçilen teminat limitine ilişkin katsayı ve varsa ilgili indirimler uygulanarak yıllık net prim hesaplanır. II-1.Depolar Net Prim (TL) II-1.1. Tehlikeli mallar (4) Çalışan başına II-1.2. Diğer mallar Çalışan başına (4) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirli, vb. çevreye zarar verebilecek mallar Yukarıdaki primler, çalışan sayısı 5 den fazla ise % 20 indirimle uygulanır. II-2.Eğitim Kurumları Net Prim (TL) II-2.1. Anaokulu, Kreş Tesislerdeki sorumluluk Öğrenci başına 1,50 II-2.2. İlköğretim Okulu Tesislerdeki sorumluluk Öğrenci başına 1,40 II-2.3. Lise -Tesislerdeki sorumluluk Öğrenci başına 1,20 II-2.4. Üniversite -Tesislerdeki sorumluluk Öğrenci başına 1,00 EK TEMİNATLAR: Tesis Dışı Faaliyetler (Servisle ulaşım, gezi, spor, vb.) ek teminatı için yukarıdaki primler % 20 artırılarak uygulanır. II-3.Kuaför-Güzellik Salonları ve Malzemecileri Net Prim (TL) / Fiyat ( ) II-3.1. Kuaförler (5) Çalışan başına 40 II-3.2. Güzellik salonları (5) Çalışan başına 60 II-3.3. Güzellik Salonu malzemecileri Tahmini Yıllık Ciro II-4.Lokantalar ve Oteller (6) II-4.1. LOKANTALAR II-4.2. Yüzme havuzu ya da kumsalı olmayan PANSİYON, MOTEL, OTELLER II-4.3. Yüzme havuzu ya da kumsalı olan MOTEL, OTEL, TATİL KÖYLERİ OTELLER İÇİN EK TEMİNATLAR: Tesis içindeki spor faaliyetleri Tesis dışı spor - gezi amaçlı faaliyetler Kuru temizleme, çamaşırhane bölümleri (7) Kişi başına Yatak başına Yatak başına Yatak başına EK PRİM Net Prim (TL) (6) Lokanta ve otellerde yiyecek - içecek zehirlenmesi teminat kapsamındadır. (7) Kuru Temizleme ve Çamaşırhane bölümleri teminat kapsamına eklenebilir, ancak bu ek teminat yıllık teminat limitinin % 5 i ile sınırlıdır ve bu şart poliçe üzerine yazılır. EK TEMİNAT: Otopark Sorumluluğu isteniyorsa kişi / yatak başına 0,25 TL ek prim uygulanır ve poliçeye aşağıdaki özel şart yazılır: Teminat kapsamı, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları nın 3-A.8-a maddesi aksine aşağıda yazıldığı şekilde genişletilmiştir: Sigortalıya ait otopark ya da garajda meydana gelebilecek kazalar sonucunda, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri teminat kapsamına eklenmiştir. Kaza sırasında araçları kullanan sigortalı ya da çalıştırdığı personelin gerekli sürücü ehliyetine sahip bulunmaları önkoşuldur. Bu ek teminat, poliçede yazılı teminat limitinin % 20 si ile sınırlıdır ve hırsızlık teminatını kapsamaz. Bölüm 9 - Sayfa 14 Mart 2013 Anadolu Sigorta

19 Diğer Sorumluluk Sigortaları II-5.Montaj Fiyat ( ) II-5.1. Bilgisayar, klima, vb. elektrikli makine ve Tahmini Yıllık aletlerin montajı Ciro 0,35 II-6.Oto-Motor Sanayi (8) Net Prim (TL) II-6.1. Yetkili servis istasyonları Çalışan başına 100 II-6.2. Otomobil tamircileri Çalışan başına 130 II-6.3. Benzin, LPG istasyonları (yağ, lastik, Çalışan başına 140 ampul, vb. satışı ile yağ/lastik değiştirme, araba yıkama, benzin doldurma dahil; her türlü tamir işi hariç) II-6.4. Garaj ve otoparklar Çalışan başına 160 (8) MUAFİYET: EN AZ 150 TL olmak üzere her bir hasarın % 10 u. Yukarıdaki primler; Çalışan sayısı 5 den fazla ise % 20, 15 den fazla ise % 40 indirimle uygulanır. EK TEMİNATLAR: Yukarıdaki primler; Liftten Düşme için % 10 artırılarak, 20 km.lik alanda Deneme Sürüşü için % 10 artırılarak uygulanır ve poliçeye aşağıdaki not yazılır: İşyeri çevresindeki 20km lik alanda sigortalı tarafından yapılacak deneme sürüşleri sırasında, ilgili personelin gerekli sürücü ehliyetine sahip bulunması koşuluyla, sigortalı işyerinde tamir/bakımı yapılmış olan müşteri araçlarına verilecek zararlar poliçe limitinin %20 siyle sınırlı olarak teminat kapsamına eklenmiştir. II-7.Sosyal Spor Amaçlı Kulüpler (9) II-7.1. Binicilik kulüpleri II-7.2. Diğer kulüpler At başına Üye başına Net Prim (TL) (9) Sigortalı tesislerde düzenlenen her tür oyun, maç ve yarışmalara katılan kişilerin bedeni-maddi zararlarıyla ilgili tazminat talepleri teminat kapsamı dışında; ancak yiyecek-içecek zehirlenmesi teminat kapsamındadır. EK TEMİNAT: Otopark Sorumluluğu ek teminatı için; yukarıdaki primler % 30 artırılarak uygulanır ve poliçeye aşağıdaki özel şart yazılır: Teminat kapsamı, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları nın 3-A.8-a maddesi aksine aşağıda yazıldığı şekilde genişletilmiştir: Sigortalıya ait otopark ya da garajda meydana gelebilecek kazalar sonucunda, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri teminat kapsamına eklenmiştir. Kaza sırasında araçları kullanan sigortalı ya da çalıştırdığı personelin gerekli sürücü ehliyetine sahip bulunmaları önkoşuldur. Bu ek teminat, poliçede yazılı teminat limitinin % 20 si ile sınırlıdır ve hırsızlık teminatını kapsamaz. II-8.Spor ve Kültür Etkinlikleri II-8.1. Sinemalar, tiyatrolar-özel geceler hariç II-8.2. Özel spor karşılaşmaları ve konserler (10) II-8.3. Stadyum etkinlikleri (10) Koltuk başına Koltuk başına Koltuk başına Net Prim (TL) (10) Özel spor karşılaşmaları kapsamında düzenlenecek her türlü sürat yarışları, vb. teminat kapsamı dışındadır. II-9.Tarım Fiyat ( ) II-9.1. Tarım (tahıl, pirinç, vb. çiftçiliği) Tahmini Yıllık Ciro 0,50 II-9.2. Çiçek ve bahçecilik Tahmini Yıllık Ciro 0,27 II-9.3. Hayvancılık Tahmini Yıllık Ciro 0,40 Anadolu Sigorta Mart 2013 Bölüm 9 - Sayfa 15

20 Diğer Sorumluluk Sigortaları Sorumluluk Sigortaları Tarifesi II-10.Temizlik, İlaçlama vb. Hizmetler Fiyat ( ) II Bina Temizliği, İlaçlama vb. Tahmini Yıllık Ciro 0,50 Hizmetler II Kuru Temizleme Tahmini Yıllık Ciro EK TEMİNAT: Emanet Mallar Sigortalının hizmet verdiği binada ya da işyerinde bakım, gözetim, denetimi altında bulunan malların görebileceği zararların teminat kapsamına eklenmesi için yukarıdaki fiyatlar % 50 artırılarak uygulanır ve poliçeye aşağıdaki özel şart yazılır: Teminat kapsamı, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları nın 3-A.8-a maddesi aksine aşağıda yazıldığı şekilde genişletilmiştir: Sigortalı tarafından yürütülen hizmetler sırasında, hizmet verilen binada ya da işyerinde sigortalının bakım, gözetim, denetimi altında bulunan malların görebileceği zararlara ilişkin olarak, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri teminat kapsamına eklenmiştir. Bu ek teminat, poliçede yazılı teminat limitinin % 20 si ile sınırlıdır ve hırsızlık teminatını kapsamaz. II-11. Yemek Fabrikaları II Yemek Fabrikaları Kişi başına Net Prim (TL) Faaliyet Alanına Göre Kurumlar için İşletme ve Ürün Sorumluluğu Sigortaları Bu bölümdeki tablolarda ürün sorumluluğu teminatı verilebilecek kurumlar için, işletme ve ürün sorumluluğu sigortaları fiyatları tahmini yıllık ciro esasına göre belirlenerek ayrı ayrı verilmiştir. Faaliyet alanına göre ilgili tablodan bulunacak (binde) fiyat tahmini yıllık ciro ile çarpılır, bulunan prime deki tablodan seçilen teminat limitine ilişkin katsayı ve varsa ilgili indirimlerin uygulanmasıyla yıllık net prim hesaplanır. Yalnızca işletme sorumluluğu teminatı istenirse, işletme sorumluluğu fiyatı uygulanır; ürün sorumluluğu teminatı isteyen kurumlar için ise her iki fiyat ayrı ayrı uygulanarak toplam prime ulaşılır. III-1.Ağaç İşleme Sanayi İşletme Sorumluluğu Fiyat ( ) Ürün Sorumluluğu III-1.1. Kağıt ve karton üretimi 0,40 0,40 III-1.2. Sınai ağaç işleri, ör. Bıçkıevi, kontrplak ve 0,48 0,55 mobilya üretimi III-1.3. Ağaç işleri üretimi yapan mekanik atölyeler, 0,52 0,50 örneğin marangozlar (Montajı yapılan ürünlere gelecek zararlar kapsam dışında olmak koşuluyla, tesis dışındaki faaliyetler dahil) III-2.Alışveriş ve Ticaret III-2.1. Büyük mağazalar ve hipermarketler (12) 0,41 0,22 III-2.2. Hurda metal, hammadde, vb. ile uğraşan 0,77 0,41 perakendeciler, toptancılar III-2.3. Makine-motor yağı, gübre, hayvan yemi, 0,42 0,42 kimyasallar, makineler, demir-çelik / metal eşya III-2.4. Fuel oil, şişelenmiş gaz, vb. 0,79 12,18 III-2.5. Eczaneler, ilaç depoları (13) III-2.6. Diğer perakende dükkanlar veya toptancılar 0,48 0,31 (12) EK TEMİNAT: Otopark Sorumluluğu ek teminatı yukarıdaki primler % 30 artırılarak uygulanır ve poliçeye aşağıdaki özel şart yazılır: Teminat kapsamı, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları nın 3-A.8-a maddesi aksine aşağıda yazıldığı şekilde genişletilmiştir: Sigortalıya ait otopark ya da garajda meydana gelebilecek kazalar sonucunda, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri teminat kapsamına eklenmiştir. Kaza sırasında araçları kullanan sigortalı ya da çalıştırdığı personelin gerekli sürücü ehliyetine sahip bulunmaları önkoşuldur. Bu ek teminat, poliçede yazılı teminat limitinin % 20 si ile sınırlıdır ve hırsızlık teminatını kapsamaz. Bölüm 9 - Sayfa 16 Mart 2013 Anadolu Sigorta

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0122.2 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013)

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) 1. Yangın, yangına bağlı kar kaybı, inşaat ve montaj (tüm riskler) ile elektronik cihaz ve makine

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge (*) Sektör Kodu Bölgesel

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

NACE Rev2 Kodu Sektör Adı

NACE Rev2 Kodu Sektör Adı 10 Gıda ürünlerinin imalatı 10.1 Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı 10.11 Etin işlenmesi ve saklanması 10.12 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması 10.13 Et ve kümes hayvanları

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK-2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38 I- SİVİL RİZİKOLAR Sivil rizikolarda yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde, binanın yapı tarzına ve yer aldığı deprem bölgesine göre, aşağıda Tarife Tablosu-1 de

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç) Ek 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak US 97 KODU Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

PROJE KONULARI ÖNEMLİ HATIRLATMA:

PROJE KONULARI ÖNEMLİ HATIRLATMA: PROJE KONULARI ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgel er Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 09:00-12:30 / 13:15-18:30 Referanslar EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2000 - Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 Tarım, balıkçılık 02 Madencilik ve taşocağı işletmesi 03 Gıda ürünleri, İçecekler ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon No: TS EN ISO/IEC 17021-1:2015 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu * EA Kodu Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A

Detaylı

Türkiye nin Rekabet Haritası

Türkiye nin Rekabet Haritası Türkiye nin Rekabet Haritası Kasım 2014 TÜGİAD tugiad@tugiad.org.tr METODOLOJİ ve VERİLER Söz konusu çalışma ile 77 ildeki her bir sektör için rekabetçilik analizleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu analizlerde

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

Şırnak İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Şırnak İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : Necatibey Cad. No:112 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ağustos 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Ağustos

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 858.6,78 1.3.2,16 2.161.8,94 1.730.9,14 430.9,80 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 * EA Kodu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 * EA Kodu Tarım, balıkçılık

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

İNŞAAT ve İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE BEKLENTİLER DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 15 ARALIK 2016

İNŞAAT ve İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE BEKLENTİLER DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 15 ARALIK 2016 İNŞAAT ve İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE BEKLENTİLER DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 15 ARALIK 2016 1.099 1.160 1.297 1.395 1.417 1.570 1.567 1.810 1.748 2.044

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK - 2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler US 97 KODU 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 * EA

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 3 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 1 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

-Çelik, betonarme, karkas yapılar

-Çelik, betonarme, karkas yapılar 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"ye istinaden yapılacak Zorunlu Deprem Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır. 1.Tarife ve İndirimler* Yapı Tarzı I. Bölge

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 00 ANAYASA MAHKEMESI 22 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 193.0, 728.9,12 921.911,16 6.762,32 314.148,84 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

Ek-2: Kirlilik Gösterge Parametreleri Listesi, Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler ve Faaliyete Özel Kirlilik Gösterge Parametreleri

Ek-2: Kirlilik Gösterge Parametreleri Listesi, Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler ve Faaliyete Özel Kirlilik Gösterge Parametreleri Ek-2: Kirlilik Gösterge Parametreleri Listesi, Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler ve Faaliyete Özel Kirlilik Gösterge Parametreleri (Değişik tablo:rg-14/6/2012-28323) Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MART OCAK- MART MART OCAK- MART 2013 214.838.980 666.294.172

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. Doğalgaz, LPG veya hava gazı tesisat proje ücretleri (TMMOB Makina Asgari Ücret Yönetmeliği Madde 6-d) Doğrudan

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ 28 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri a.1. Her türlü araç tadilat projeleri 10. 00 TL b. Seri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi * EA Kodu 01 Tarım, balıkçılık 03 Gıda ürünleri, meşrubat ve tütün 04 Tekstil ve tekstil ürünleri

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 39 ADANA BILIM VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI 23 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 1.816.864,40 1.816.864,40 626.114,98 1.190.749,42 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 24 Haziran 2013 ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ! İHTİYACIMIZ OLAN BARIŞ, HOŞGÖRÜ, SEVGİ DEMOKRASİ ENDEKSİ SIRALAMASI 86 2006 2008 2010 2011 2012

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri 1. Her türlü araç tadilat projeleri

Detaylı

İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ İSTATİSTİKLERİ

İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ İSTATİSTİKLERİ İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ İSTATİSTİKLERİ Amaç: Son üç yıllık verilere dayalı istatistikleri ve grafikleri içeren bu doküman, karar alıcılara ve araştırmacılara Türkiye ye dünyanın hangi bölgelerinden ve hangi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 * EA Kodu Tarım, balıkçılık

Detaylı

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi 1 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi 3 Mobilya Süsleme Sanatları 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ 5 Ayakkabı Modelistliği

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Haziran 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28323 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 685.3,77 685.3,77 250.684,70 434.624, Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları 1.351,97 1.351,97 "KONTROL

Detaylı

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Rev. 2 YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Cetvel PH-1 KISIM I : YAPI İÇİ ELEKTRİK PROJELERİ ( TL/ ) 0-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000-1199 1200-1399 1 Kültür ve Kongre Merkezleri

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 38 GAZI ÜNIVERSITESI 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 674.0,95 6.631.563,62 7.3.554,57 4.611.897,33 2.694.657,24 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi * EA Kodu 1 Tarım, balıkçılık 3 Gıda ürünleri, meşrubat ve tütün mamülleri 4 Tekstil ve tekstil ürünleri 6

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl)

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl) HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ Alan Sıra No 1 2 3 4 5 Dal Sıra Güncellenen No Alan ve Dal İsimleri AHŞAP TEKNOLOJİSİ İlköğretim Mezunlarının

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- AĞUSTOS DÖNEMİ ) TL U.S.$. AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS 2015 307.801.642

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK - EYLÜL EYLÜL OCAK - EYLÜL 2015 292.478.851 2.719.285.208 97.138.158 1.022.326.394 2016 285.236.982

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR HAZİRAN OCAK - HAZİRAN HAZİRAN OCAK - HAZİRAN 2013 217.747.583

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MAYIS OCAK-MAYIS MAYIS OCAK-MAYIS 2016 373.710.524 1.700.146.727 127.426.906 582.798.285 2017 494.686.922 2.365.734.606 138.576.184 646.668.021 132

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 03 04 05 06 07 08 09 12 14 15 16 17 18 19 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 * EA Kodu Tarım, balıkçılık

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2016 YILI OCAK- KASIM DÖNEMİ ) TL U.S.$. KASIM OCAK - KASIM KASIM OCAK - KASIM 2015 335.440.622 3.399.379.114 116.608.459 1.256.497.744

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760, Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- MART DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR MART OCAK - MART MART OCAK - MART 2015 331.188.309 815.701.486 127.851.561 330.386.817 2016 346.165.094 917.469.044

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D Hazır

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 237.871,67 393.4,33 630.926,00 340.325,42 290.600,58 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2015 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK-EYLÜL EYLÜL OCAK-EYLÜL 2014 365.319.053 2.710.202.371 165.114.132 1.251.999.448 2015 302.024.826

Detaylı

ARTI KONUT SİGORTASI

ARTI KONUT SİGORTASI ARTI KONUT SİGORTASI Ürün Tanımı Konut Paket Sigortası; NEDİR? Tek poliçeyle bina,eşya ve konutta yaşayan bireyleri güvence altına alan, geniş kapsamlı bir paket sigorta uygulamasıdır. STANDART TEMİNATLAR

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Tel : +90 (216) 550 20 80 Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- ARALIK DÖNEMİ ) TL U.S.$. ARALIK OCAK-ARALIK ARALIK OCAK-ARALIK 2014 359.176.370 3.906.864.197 156.662.514 1.784.268.243

Detaylı

KOD(1) KOD(2) KOD(4) KOD(4) AÇIKLAMA A 01 0111 TAHIL VE BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER BİTKİSEL ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLMESİ A 01 0112 SEBZE, BAHÇE

KOD(1) KOD(2) KOD(4) KOD(4) AÇIKLAMA A 01 0111 TAHIL VE BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER BİTKİSEL ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLMESİ A 01 0112 SEBZE, BAHÇE KOD(1) KOD(2) KOD(4) KOD(4) AÇIKLAMA A 01 0111 TAHIL VE BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER BİTKİSEL ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLMESİ A 01 0112 SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE FİDANLIK ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimindeki Çekler.. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 BAŞLIK KAMU İHALE BÜLTENİ ( İHALE İLANLARI ) İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2004 6 AYLIK ( 05.01.2004 30.06.2004 ) HAZIRLAYANLAR ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Yakup KILIÇ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Gıda ve Yem İşleme-C Gıda Üretimi Gıda ve Yem İşleme-D Hazır

Detaylı

1 / 20. NACE Rev 2 Kodu

1 / 20. NACE Rev 2 Kodu KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANABİLECEK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre) 1 / 20 NACE

Detaylı

3 / 42. NACE Rev 2 Kodu MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI. 05 Kömür ve linyit çıkartılması. 05.1 Taş kömürü madenciliği. 05.10 Taş kömürü madenciliği

3 / 42. NACE Rev 2 Kodu MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI. 05 Kömür ve linyit çıkartılması. 05.1 Taş kömürü madenciliği. 05.10 Taş kömürü madenciliği 1 / 42 2 / 42 KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANABİLECEK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre)

Detaylı

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ S A Y I : 1 1 H A Z İ R A N 2 0 1 4 KURULAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ İÇİNDEKİLER Kurulan Şirket İstatistikleri 1 En Çok Şirket Kuruluşu Gerçekleşen Sektörler 2 En Çok Şirket

Detaylı

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Mesleki Eğitim Merkezi Programları (Çıraklık) Kapsamına Alınan Meslek Alan ve Dallarının Listesi Alan 1 2 3 4 5 Dal MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi

Detaylı

KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu

KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu B DESTEK ALINABİLECEK SEKTÖRLER MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 05 Kömür ve linyit çıkartılması 05.1 Taş kömürü madenciliği

Detaylı

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Kat mülkiyeti kanununu önemseyen her yöneticinin bütçe ayırması gereken bir poliçe Ortak alanları olan tüm siteler ve hasar sorumluluğu almak istemeyen objektif

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Haziran 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28323 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Eylül 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Eylül

Detaylı

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız)

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız) GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ÇALIŞMASI ( KIRILIMLAR VE ÖNERİLER) ARSALAR ve TARIM ALANLARI(imarlı veya 1.GRUP BRÜT ALAN(m2) imarsız) Bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, arazi, sera, özel orman

Detaylı

1 / 20. NACE Rev 2 Kodu

1 / 20. NACE Rev 2 Kodu KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANABİLECEK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre) 1 / 20 NACE

Detaylı

TAŞINIR ÖZET. Birim Adı. Kalan

TAŞINIR ÖZET. Birim Adı. Kalan Muh. : 9 Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu Yazı Araçları Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar Yazı Düzelticiler Küçük Kırtasiye Gereç ve İlaçlar ve Farmakolojik

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Kasım 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Kasım

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

42.RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

42.RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Akaryakıt / CNG / LNG / LPG Otogaz ve Biodizel Satış Ve Servis İstasyonları 1.1 Akaryakıt Pompası adet 9,900 TL 1.2 İçe Dönük Akaryakıt Pompası adet 1,100 TL 1.3 Lpg Dispenseri adet 8,250

Detaylı