AİLE HAYATIMIZ AİLE VE ÖNEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AİLE HAYATIMIZ AİLE VE ÖNEMİ"

Transkript

1

2 AİLE HAYATIMIZ AİLE VE ÖNEMİ Aile. Meseb ve evlilik bağı ile bir araya gelmiş ve bir çatı altında bulunan insanlar topluluğudur. Toplumun temeli olan aile, mukaddes bir müessesedir. Bir milletin geleceği, huzur ve güveni ailenin varlığı ve aile temelinin sağlamlığına bağlıdır. Ailenin teminat altına alınması ile milletin geleceği teminat altına alınmış olur. Kur'an-ı Kerim'de diğer hükümlerin bulunduğu gibi aile yapımızla ilgili her hüküm mevcuttur. Aile olmanın hikmetleri vardır. Islamın emir ve yasaklarına uyarak daha huzurlu bir hayat yaşamak. Yeryüzünü imar edip meşru olarak ondaki nimetlerden yararlanmak. Ebedi saadete erişmek için insan neslinin devamını sağlamak. Çevreye muhtaç olmadan, yine çevresine yararlı hizmetler yapmak. Kendisine, ailesine ve çevresine zarar vermeden yaşamak. Aile hukukunu iyice bilip bu hukuka riayet ederek huzurlu, güvenli bir toplum meydana getirmektir. Evlenme ve ailenin ana gayesi konusunda şu ayet çok açık fikir vermektedir."...rabbimiz bizlere Eşlerimiz ve evlatlarımızdan gözler nuru ve gönüller süruru kimseler ihsan et, bizi muttakilere önder kıl..." (1) AİLEDE HUZUR Aşağıda belirtilen esasların bulunmadığı ailelerde huzur ve saadette bulunmaz. Eşler arasında karşılıklı olarak sevgi ve muhabbetin bulunması, Eşlerin birbirlerine karşı adil ve hakkaniyetli olmaları, 3- Aile içinde karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmanın bulunması. İslam, erkeği aile reisliği ile görevlendirmiştir. Aileyi ona emanet etmiş, eşini ve çocuklarını ona itaatle vazifelendirmiştir. Zevce olarak kadın ise evinin reisidir. Erkeğin müşaviri ve yardımcısıdır. Evin bütün ihtiyaçlarını mâli gücüne göre temin etmek erkeğin görevidir. Kadının ev eşyası hazırlaması üzerine borç değildir. Ancak kadın bundan örfe göre yaparsa iyilik yapmış olur. Diğer yandan eşlerin sevgi, merhamet ve adalet esaslarına uyarak güçleri ölçüsünde birbirleriyle dayanışma ve yardımlaşması farz kılınmıştır. Fürkan Suresi ayet; 74 EVLENMEDEKİ ÖLÇÜLER Bu konuya şu hadis'i şerirle başlayalım. Resulüllah (SAV) şöyle buyuruyor. "Kadın dört şey İçin nikâhlanır. Malı. Nesebi, güzelliği ve dini, sen dindar olanı seçki elin bolluk görsün." Buhari -Müslim Evliliği hazırlayan büyüklerin birbirlerini tanımalan gerekir. Evlenecek gençlerinde İslam'ın müsade ettiği hudutlar içinde birbirlerini görmeleri ve tanımalan gerekir.

3 Gençlerin birbirine ilimde, fazilette, yaşayış biçiminde yakın olmalan gerekir. Gençlerin karşılıkl rıza ile birbirlerini istiyor olmaları gerekir. Mehir hanımın erkek uzenndeki hakkıdır. Mehrin kolay ve az olmasını islam teşfık etmiştir. BEKARLIK : Sağlığı kemiren bir illet, insanlığı kemiren içtimai bir afet, en ağır hastalıklardan daha korkunç bir hastalık, en büyük suç ve gunahur. Bir hadisi şerifte; "Sizin en şerlileriniz bekarlannızdır. " buyurulmuştur. EVLİLİK :Bir çok üzüntü ve rahatsızlıkları önler, kişi dininin yarısını yerine getirmeye imkan bulur. Enerjiyi aranr. İnsanın erken çökmesine, vakitsiz ihtiyarlamasına mani olur. Kadın ve erkeği her türlü fenalıktan korur ve kurtanr. Sağlık ve saadetin en güzel temelidir. Evlilik bir nimet, bekarlık bir musibettir. GÖREVLERİMİZ Her anne ve baba kız ve erkek çocuklarını islam terbiyesi üzerine yetiştirip, kız ve erkek çocuklarına eş ve aile hukukunu öğretmelidirler. Bundan sonra onların evlenme çağı geldikçe evlendirmek her ailenin görevidir. Hepimize müjdeli bir hadisi şerif;" Üç kızı olan, onları İslam terbiyesi ile yetiştirir, hayırlı yerlere nikahlar ve malından onlara verirse cenneti kazanır.p) Dikkatimize sunulan diğer bir hadiste ise şöyle buyruluyor. "Kadınlar ile güzelliklerinden dolayı evlenmeyiniz. Olaki; onların güzellikleri onları helak eder. Mallarından dolayıda evlenmeyiniz. Olaki.malları onları azdırabilir. Ancak onlar ile dinlerinden dolayı evleniniz. Kara, kuru fakat dindar olan bir kadındaa fazilettir. "(3) Kız ve erkek çocukların evlendirmelerinde anne, babanın ve yakın akrabaların çok önemli vazifeleri vardır. Onun için anne, babanın yavrularına son vazifesini yaparken çok düşünmek, etraflıca sorup soruşturmak yakın akrabaların fikir ve düşüncelerinden yararlanarak duygusallıktan ve hislerine kapılmadan en doğru kararı vermeleri gerekir. Aileler bilhassa kız çocuklarının nikahı için acele etmeli, bir an önce emaneti sahibine teslim etmelidir. AEG sh: 18 AEG sh: 18 Günümüzde bir çok aileler kızına talip geldiği halde makama, mevkiye, servete, amire, memura, zengine vermek fikriyle kız çocuklarını istenilen yere vermezler. Sonunda da çeşitli felaketlere sebeb olurlar. Kızları ya başka biriyle dolaşır, yanlış yollara düşer, toplum içinde rezil ve zelil olur, ya da yaşlanarak evde kalır veya sonunda istinelen yere verilmediği için pişman olunur. Anlatılan duruma uygun bir hadiste şöyle buyuruluyor. "Size dininden ve ahlakından memnun olduğunuz bir kimse kızınızı istemeye gelince ona kızınızı veriniz. Eğer bunu yapmazsanız yer yüzünde fitne ve büyük bir fesat çıkar. "(4) Bir kimse zenginliğe tamah ederek veya makam ve mevkisine bakarak kız evladını dinden, imandan habersiz fâsık bir kimseye verirse böyle anne ve babalar evlatlarını manen katletmiş, dünya ve ahiret saadetini yıkmış olurlar. Bölgemizde kız ve erkek çocukların evlenme yaşı yaş arasıdır. Evlenme işi çocukların gelişimiyle de yakından ilgilidir. Kız çocuklara göre, erkek çocuklarada dört hususun önde olması ailenin dirlik ve düzenliği için faydalıdır. Bunlar yaş, boy, mal ve neseptir. (4) AEG sh: 20 Evlenecek, çocukların ayrıca sıhhatli olmalarına, bulaşıcı hastalıkları taşımamalarına gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi için çok dikkat edilmelidir. Erkek ve kız evlenmeden önce ailelerinin yanında tesettüre uygun olarak birbirlerini görmelidirler. Bundan sonraki görüşmeleride nikahlan yapılıncaya kadar teke tek

4 yapılmamalıdır. Bir arada yalnız başlarına gezemezler. Bakara suresinin 221.Cİ ayetinde belirtildiği üzere, müslüman bir kadın hiç bir surette gayri müslüme nikah edilemez. Görünürde müslüman olan, itikadı küfrünü gerektirecek şekilde bozuk olan biriylede evlendirilemez. Böyle bir evlilik yapıldıysa bozulur. Bu şekildeki evlilik akdini yapan her iki taraf ve vesile olanlar münasip bir şekilde cezalandırılırlar. Özellikle zamanımız da inananları şirke sokan ideoloji ve fikir akımlarına (masonluk, laiklik, demokratlık vb...) kapılmış kimselerle erkek ve kadınlar evlenemezler. ERKEKTE ARANACAK VASIFLAR Islami vasfı araştırılır. Müslüman olmayan erkeklerle evlenilmez. İtikadının düzgün olup olmadığına bakılır. İçi başka, dışı başka itikadı, ameli bozuk fâsık ve fa-cirlerle evlenilmez. KIZLARDA ARANACAK VASIFLAR Kadın dört şeyi için nikah edilir. Bunlar malı, asaleti, güzelliği ve dindarlığı ile güzel ahlâkı. Sen ahlakı güzel ve dindar olanı seç. Bakire olması tercih edilir. Evlenmenin bir gayeside çocuk sahibi olmak olduğu için doğurgan olmasına dikkat edilir. Terbiyeli, nezaketli, iş bilen, tasarruflu, namuslu yüzce güzel olmalıdır. EVLENMENİN FAYDALARI Dünyanın imarı ve insan neslinin devamı sağlar Evlenmek bir yandan görev, diğer yandan ibadettir. Peygamber Efendimizin sünneti yerine getirildiğinden dolayı inşaallah şefaatine kavuşulur. Evlenen kimseler şeytanın, nefsin şerrinden ve vesvesesinden korunur. Başkalarının ırz ve namusuna bakmaktan kurtulur. Evlenmek insanın kalbini ve kalıbına rahatlık verir. Evlenen kimse yalnız kendisinin değil, başkasının nefsine de ıslah eder. insan evlenmekle şahsi olan bir takım dünya işlerinden kurtulur. Evlenmek mal ve rızkın artmasına vesile olur. lhtiyarlığında evlat ve akrabalarının yardımını görür. 10-Anne ve baba kendilerinden evvel ölen evlatlarının ahirette şefaatlarına nail olurlar. 1 Umanla ölen kadın ve erkeğin arkada bıraktıkları hayır ve hasenatları ile hayırlı çocukları sayesinde amel defterleri kapanmaz. EVLENMENİN ZARARLARI Bekarlıkta kulluk vazifelerini yaparken, evlenince evlilik yükünün ağırlığı ile kişi kulluk vazifelerini ihmal edebilir. Evlenen erkek ve kadın birbirlerinin hukukuna riayet edemezlerse işleri felakettir. DÜNÜRLÜĞÜN ADAPLARI 1. Kız isteme: Her kız- kadın -erkek kendisine denk ve münasip olan birine Allah (cc) emri ve Peygamberimizin sünnetine göre talip olup aile büyüklerenden isteye bilir. İstenen kişinin daha

5 önce bir taliplisi olup olmadığı araştırılır. O ana kadar hiç bir taliplisi yoksa ondan sonra istenebilir. Kız ve oğlan tarafı iyice soruşturup araştırdıktan sonra vereceği cevap olumsuz ise karşı tarafı kırmadan, incitmeden güzel sözlerle teklifi geri çevirebilir. Taraflar araştırmalarını birden fazla yere sorarak, akrabalarıyla istişare yaparak ve istihare yaptırarak, yaparak, evlenecek gençlerin yakın akrabalarının yanında birbirlerini görmesi sağlanarak onlarında olumlu görüşleri alındıktan sonra iki tarafın birbirlerini haberdar etmesiyle dünürlük kesinlesin Söz Verme; Burda taraflar birbirlerine karşı yapacakları işleri düğün merasiminin sonuna kadar vazife taksimi yaparak karara bağlarlar. Bu sırada asla islam dışı isteklerde bulunmamalı yapamayacağımız işlere söz vermemeliyiz. Verilen sözler uçar gider, ancak yazılanlar kalır. Bu nedenle konuşulanlar, mehir, çeyiz ve diğer hususlar isteğe bağlı olarak yazılı bir sözleşmeye bağlanmalıdır. Nişan: Belirlenen günde kız evinde israfa kaçmadan haram ve helallere dikkat ederek, kadın ve erkeklere ayrı ayrı imkan dahilinde ikram yapılır. Yapılacak muhabbet ve sohbetin sonunda kuran- ı Kerim okunur ve dua Yapılır. Her iki tarafta tebrik edilir. Evlenecek erkeğe hoca veya meclisin en yaşlısı tarafından nişan yüzüğü besmele ile sağ elin yüksük parmağına takılır. Saadetleri için dua edilir. Kızın parmağınada kadınların içindeki hoca veya ailenin büyüğü tarafından aynı şekilde besmele ile yüzüğü takılıp saadeti için dua edilir. Yalnız burada erkeklere altın ve ipeğin haram olduğu unutulmamalıdır. Hazırlanan tatlı veya şerbet misafirlere ikram edilir. Eşya israf ve gösterişe kaçmamak üzere, kibir ve gurura kapılmayacak şekilde taraflar belirledikleri ihtiyaçları karşılıklı olarak temin edeceklerdir. Bütün bu ihtiyaçların temin edilmesinde aşırı borca gi-rılmemesine dikkat edilmelidir. Ya da ödeme gücünden fazla borçlanmak çok yanlış olur. Bu hususa dikkat edilmezse aile saadetine gölge düşer 5. Nikah: Nikah, kişinin fuhuşa sürükleneceği duruma göre farz ve vacip olarak mecburi bir görev halini alır. Aile hukukuna riayet edilemiyeceği kanaati hasıl olursa nikah mekruh olur. Bu iki halin dışında da nikah insanların görüş ve düşüncesine bırakılmamıştır. Sünneti müekkede olarak belirtilmiştir. Nikahta tarafların icabet etmesi, kabul etmesi ve mehrih belirlenmesi şarttır. Ancak mehir nikah esnasında unutulmuşsa sonradan tayin edilir. Nikahta hür ve mükellef, müslüman iki erkek veya bir müslüman erkek ile iki müslüman kadının şahit olması zaruridir. Nikahın cuma günü yapılması men-duptur. İki bayram arasında da nikah ve zifaf yapılabilir. Nikah her iki tarafın hazır bulunmasıyla yapılır, veya birinin kendisi, diğerinin vekili, yada her iki tarafın vekillerinin hazır bulunmasıyla yapılır. Bir kimse iki tarafında velisi veya vekili olarak, yahut bir taraftan vekil diğer taraftan veli olarak, yada bir taraftan veli, diğer taraftan vekil olarak veya hem vekil, hem asil olarak nikah yapılabilir. NİKAHIANMASI HARAM OLAN KADINLAR Akrabalık Sebebiyle: Analar (kendi anası, anasının anası, babasının anası, öz ve üvey analar, nineler)...

6 Kızlar (Kendi kızı, kızının kızı, oğlunun kızı, onların evlat ve torunları... Kız kardeşler (Gerek ana-baba bir, gerekse yalnız ana veya yalnız baba bir kız kardeşler)... Halalar (Babaların ve dedelerin öz veya üvey kız kardeşleri, babasının, anasının halaları)... Teyzeler (Erkeğin anasının ana-baba bir kız kardeşleri, anasının, babasının, dedesinin teyzeleri)... Erkek kardeşlerin kızları (Erkeğin ana-baba, yahut yalnız baba, veya ana bir erkek kardeşlerin kızları ve onların çocukları)... Kız kardeşin kızları ( Kız kardeşin kızları ve onların kızları, gerek ana-baba bir, gerekse baba bir, yahut ana bir kız kardeşleri)... Evlenme Sebebiyle: 1- Kayın valideler (Erkeğin karısının anası, anasının anası, babasının anası)... Üvey kızlar (Erkeğin evlendiği kadının başka kocadan olan kızları, oğullarının kızları)... Gelin hanımlar (erkeğin kendi oğlunun karısı, torununun karısı, kızının oğlununun karısı)... Üveyanalar (Erkeğin babasının karısı, sonradan aldığı diğer karıları, baba babasının, ana babasının karıları)... Süt kardeşlerinde aralarında nikah yapılması mümkün değildir. ö.mehir: Mehir, kadının yuva kurulurken erkekten aldığı hakkı olan para veya maldır. Erkeğin mehir vermesi farzdır. Mehir iki kısımdır. Mehri Misil: Kadının baba tarafından kendisine emsal olanların mehri nekadar ise ona da okadar mehir vermek gerekir. Mehri Müsemma ; Nişanlanma veya nikah akdi sırasında, daha evvel veya sonra konuşulan ve üzerinde mutabık kalınan miktar ne ise o kadar mehir vermek gerekir. Mehir en az 10 dirhem gümüş veya bu değerde para veya maldır. Bundan aşağı değerde mehir olmaz. Daha yukarısı tarafların mali durumuna göre aralarında kararlaştırılır. 7. Düğün : Her iki tarafın imkanına göre, israf etmeden, borca girmeden, islami emir ve yasaklara uyarak, yakın akraba, komşu ve dostlarımız ile fakirleri davet ederek düğün yemeği vermek sünnettir. Allah (cc) rızasına uygun olarak yapılan cemiyetlere davet edildiğimizde gitmek hepimiz için dini bir vazifedir. Allah (cc) rızasına uymayan fâsık ve facirlerin yaptığı cemiyetlerde dinimizin eminlerinin tebliğinde bir görev yapma imkanımız yoksa gitmemek hayırlı olur. Bu tür cemiyetlerde he-diyeleşmek, imkanımız ölçüsünde böyle bir görevi yapmak güzel bir hareket olur. İmkanı olmayanlarda güzel sözlerle dua ederler. İyiliklere iyilikle karşılık veririz. Düğün ve kına günü Allah (cc) emirlerine uygun olarak eğlenceler tertip edilebilir. Ardından yemek veya çay veya şerbet verilebilir. Düğün ve kına konusunda kendi görüşlerimi özetlemek istiyorum. Bu merasimler insanımızı bilgilendirmeye yönelik yapılmalıdır. Gençleri teşfık edici bilgi, beceri, sanat, spor yarışmaları yapılmamalıdır. Fakirlerin ihtiyaçlarının giderildiği cemiyetler olmalıdır. Küçük el sanatlarının değerlendirildiği yerler haline gelebilir. Beraberinde israfı önlemek için sünnet cemiyetleri yapılabilir. Başka cemiyetlerle birleştirilerek yapılabilir. Şarkı Türkü ve Çalgı Aletler Imam-ı Gazeli'ye göre şu beş yerde çalgı, türkü ve şarkı haramdır. Kendisiyle nikahlanması mümkün olan kadın ve erkeğin sesi karşı tarafta cinsi bir duygu

7 uyandırması halinde. İsrafa ve gösterişe dönüşen, meşru olmayan bir işe (dans gibi) sebep olan çalgıların çalınması halinde. 3. Fuhuşla ilgili sözler, kadın tasviri, yapan sözler Allah'ütealaya, Peygamberimiz efendemize, Ashab-ı Kiram'a yalan, hakaret, alay, iftira içeren sözlerin şarkı ve türkü şeklinde söylenmesi halinde. Dinleyicinin şehvetine ve nefsine hakim ola-mayıp, kendisini gayri meşru yola sevkedecek türkü ve şarkıları dinlemesi halinde, Dinleyici avamdan biri olup, dinlediği şarkı, türkü ve çalgının kendinde olumlu veya olumsuz bir etki meydana getirmediği halde devamlı dinlemek suretiyle zamanını boşa harcaması halinde. Toplum bu gün batının ahlaksızlıkları olan dans, bale, bar, pavyon, gazino, caz, gibi adetlerini alarak içkili, çalgılı cemiyetler yaparak topluma zarar verdikleri gibi kendilerininde dünya ve ahiret saadetini yok etmektedirler. Daha işin başında şeytanın oyuncağı olarak kutsal evlilik temelini çürük atmaktadırlar. Onun için aile kavgaları, onun için boşanmalar artmıştır. Annenin Kızına Vasiyeti Kızım kendi evimizden huyunu, suyunu bilmediğin, tanımadığın, bir yere bir kişiye gidiyorsun. Kızım sen beyine yer olki; o sana gök olsun. Sen ona çadır olki; o sana direk olsun. Sen ona hizmetçi olki; o sana köle olsun. Sen ona yumuşak davran, öfkeli halinde pek çevresinde görünme, uzak dur. Ağzına ve kulağına sahip ol. Beyinin sana sevmediğin sözlerini duyduğun zaman bunu dikkate alma. Sakın karşılık verme, daima senden güzelsözler işitsin. Senden güler yüz görsün. Bu suretle sana daima iyi nazarla baksın. Hz. Muhammed (sav) min Kızı Fatıma'yaNasihati Kızım kendini temiz tut, dilinle Rab'bini zikret, efendin sana baktığı zaman senden memnun olsun, mutluluk duysun. Gözlerini sürmele, sürme kadının ziynetidir. Ey kızım efendin sana baktığında gözlerini ondan ayrma, sende ona aynı şekilde mukabele er. Böyle yaparsan sevgin artar. O başka tarafa bakarken sen yine onun yüzüne bak. Bunun büyük mükafatı vardır. Güzel bakışlarınla, güler yüzünle onu takip edip, memnun etmene bir ay nafile oruç sevabı yazılır. Kızım kocan seni yatağına çağırdığında hemen isteğini yerine getir. Sakın yatağını mazeretsiz terk etme... Kocanın yanında uygunsuz şekilde durma, onun hoşlandığı şekilde güzelce söyleki; sana muhabbet etsin. Kocanın hataları bile olsa başkalarına söyleme, evinin içindeki sırları başkalarına söylersen Allah sana gazap eder. sonra melekler, embiyalar nihayet ve kocan sana gücenir. (6) 8. (İH İN GETİRME Gerek gelin bindirilirken ve gerekse indirilirken kadın ve erkeklerin birbirlerine (6) AGE Sh karışmamasına dikkat edilmelidir. Gelini arabaya bindirirken bu işi gelinin en yakın akrabaları yapmalıdır. Gelin açık saçık bir şekilde millete teşhir edercesine bir kıyafetle çıkarılmamalıdır. Damadın nikahı kıyılmış olsa bile, batıla ve batıya benzememek için aile büyüklerine saygı ve hürmet göstermek için gelini bindirme ve indirme işini aile büyüklerine bırakması çok güzel bir davranış olur. Gelin ve damat kendi evlerinde aile büyükleri arasında tekbirlerle, salavat-ı şerifelerle, dualar ile giydirilmelidir. Gelin arabaya binerken gelinin büyükleri yine tekbirler getirir ve dua ederler. Gelenlere teşekkür ve Allah' ütealaya şükür için tatlı dağıtılabilir, çocuklar için küçük paralar atılabilir. Gelin arabadan inerkende damadın büyükleri de aynı işleri tekrar edebilirler. İşin sonunda her iki aileyi de akrabalan, dostları, komşuları hayır dua ederek tebrikte bulunurlar.

8 9. DAMADI GELİNİN YANINA KOYMA: Düğün günü yatsı namazı cemaatle kılındıktan sonra topluca düğün evinin önüne gelinir. Kapının önünde içeridekilerin işiteceği şekilde dua ve istiğfar yapılır. İçeride ve dışarıda şuna benzer bir dua yapılır. "Allah'ım onu ve neslini şeytanın kötülüklerinden koru. Allah'ın adı ve bereketiyle ailenin yanına git" Sonra Allah'ım onları ve nikahlarını mübarek eyle diyerek euzü-besmele ile Ihlas-Felak ve Nas sureleri okunarak görev tamamlanır. ZİFAF GECESİ VAZİFELER A- DAMADIN GÖREVLERİ Aile büyüklerinin ve hocasının elini öperek dualarını alır ve besmele ile sağ ayakla içeri girer. İçeride bulunanlara güler yüzle selam verir. Hediyesini gelinliğin uygun bir yerine bağlayıp gelinin yüzünü açar ve ona hoş geldin der. Gelin ve damat birbirinin yüzüne güler yüzle, şefkat ve mehametle bakar. Allah (cc) rızasını kazanmak ve şükretmek için eşler ikişer rekat namaz kılarlar. Namazdan sonra "Allah'ım beni ve ailemi birbirimize hayırlı kıl" diyerek dua ederler. 0 anda duaları müstecap olduğu için bütün müslümanların selameti içinde dua etmeyi unutmamalıdırlar. Evin kapısı besmele ile kilitlenir. Damat geline yatsı namazını kılıp kılmadığını sormalı, bu görevini yapmadıysa müsade etmelidir. Hazırlanan yiyecekleri muhabbetle yerken erkek eşine güzel bir şekilde nasihat etmelidir. Erkek anne ve babasının ahlakını, hoşlanıp-hoşlanmadığt durumları eşine tatlılıkla anlatmalıdır. 10. Yine erkek, eşine hayızlı olup olmadığını sormalıdır. Eşi hayızlı ise nefsine hakim olup temizleninceye kadar beklemelidir. Bu gecede gelin çok sıkılır. Erkek çok nazik davranarak onun sıkılganlığını atmasına yardımcı olmalıdır. Kaba ve çirkin söz ve davranışlardan sakınmalıdır. Erkek, eşine yakın olacağı zaman besmele çekerek "Yarabbi beni ve ailemi şeytandan uzaklaştır. Şeytanıda bize ihsan edeceğin çocuktan uzak kıl. Bize salih çocuklar ver "diyerek dua etmelidir. Erkek ve kadın bir birine yakın olurlarken besmele çekmeyi unuturlarsa bunu hatırladıkları zaman dil oynamadan kalben besmele çekmelidir. B-GELİNİN GÖREVLERİ: gelin, beyinin kendisine verdiği bilgi ve talimatlar doğrultusunda hürmet ve muhabbetle gittiği hane halkına karşı vazifelerini seve seve yapmalıdır. Gelin, gittiği hanenin sevgisini kazanır, memnun ederse manevi ecir alır. Kendi anne ve babasının şerefini yükseltir. Beyini memnun eden kadın Allah'ütealanın rızasına kavuşur. Dünya ve ahirette mesut olur. ömürlerinde ve rızıklarında bereket olur. Gelin, beyinin ana ve babasına nasıl davranmasını istiyorsa beyinin ana ve babasına aynı şekilde davranmalıdır, zira bütün iyiliklerde karşılıklıdır. Gelin, daha sonra kaynana olduğunda gelinlerinden nasıl bir davranış bekliyorsa, içinde bulunduğu aile büyüklerine ona göre davranır. Gelin, sabahları beyinden ve diğer aile büyüklerinden önce kalkarak beyine ve diğer ev halkına hizmette, sevgi ve hürmette kusur etmemelidir. Akşamları aile büyüklerinden izin almadan odasına çekilmemeli ve giderken hayır duada bulunmalıdır. Hane içindeki görevlerini yaparken istişare ederek, sorup danışarak, yaparsa hane halkının

9 sevgi ve muhabbetlerini kazanır. B- KAYİN VALİDENİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR : Gelin.her konuda geldiği evin yabancısıdır. Kayın valide geline tatlı dille, güler yüzle bilemediğini öğretir, alıştırır ve hatalarını düzeltir. Gelinin yaptığı ve beğendiği güzel iş ve hizmetlerinde, tebrik eder.teşekkür eder, ödüllendirir ve kendi evladı gibi muamele eder. Gelinin kendi anne ve babasına beraberce ziyarete giderler. Sık sık gelinin eşiyle çıkıp gezmesine müsade eder. ZİFAF GECESİ SABAHI Sabah gelin ve evin oğlu aile büyüklerinin elini öper, hayır dualarını ve gönüllerini alırlar. Kahvaltı- yemek ve biraz istirahatten sonra bey evde oturmayıp gezmeye çıkar. Akraba, dost ve komşu hanımlar gelini tebriğe ve ziyarete gelirler. Çok yakın akraba ve çocuklanna hediyeler verilerek sevindirilir. GEÇİMSİZLİĞİN BAŞLICA SEBEPLERİ Evlenecek gençlerin ve bu işe taraf olan ailelerin birbirlerini iyice araştırıp, tetkik, etmeden yuva kurmalarıdır. Kadının kocasından izinsiz bazı yerlere gitmesi, gittiği yerlerden geç gelmesi ve bu halin sık sık tekrar etmesidir. Kadın ve erkeğin kurdukları bu yuvada Allah'a karşı kulluk vazifelerini yapmamaları ve geciktirmeleridir. Kadının, beyinin yanında kirli elbiselerle bulunması yeni elbiselerini giymeyip ziynet ve takılarını takmamasıdır. 5. Aynı vazifeyi erkeğin yapmaması, yani erkeğin temiz ve güzel giyinmemesidir. Erkek ve kadının birbirlerini maddi ve manevi olarak tatmin edememesidir. Kadının zengin oluşu sebebiyle beyine karşı davranışlarının değişmesidir. Yoksulluk, sefalet ve geçim darlığı yuvada ahengi bozarsada sabretmek gerekir. Kadının temizlik huşunda titiz olmaması, saçıp dökmesi dağınık olmasıdır. Kadın evinde ve dışanda haya, edep ve tesettüre uymazsa hem Allah'ın rızasını kazanamaz, hemde yuvasını bozar. Erkeğin gözünün dışarıda olması, kadının idaresizliği, kocasına karşı saygısız davranışlarıdır. Bir ailede erkek ve kadın yakınlarını ziyaret edip sıla-i rahim yapmazlarsa aile bağları leopar ve geçimsizliğe sebeb olur. Kadın ve erkeğin birbirini aşırı Kıskançlığı tehlikeli olur. Gerek kadının ve gerekse erkeğin birbirine karşı kusurlarını büyüterek yüzlerine söylemesi aile bağlarının zayıflamasına sebeb olur. Erkek ve kadının birbirini küçük düşürecek davranışlarını aile içinde ve dışında devam ettirmeleri tehlikeli olur. Bazı erkeklerin iş dışındaki boş zamanlarını ailesinin dışında başka yerlerde (kahvehane vs.) geçirip ailesini ve çocuklarını ihmal etmesidir. Her hususta denk ailelerin birbirlerini bulup seçmemesidir.

10 Gelin, kayın valide arasındaki kıskançlıklar geçimsizliğe sebeb olur. ZİNAYA SEBEB OLABİLECEK HAREKETLER Her erkek ve kadın bu hareketlerden uzak durmalıdır. Birbirlerine nikahı düşen kadın ve erkeğin nazar ile, duygu ile bakışması Birbirine nikahı düşen kadın ve erkeğin dokunması (el sıkışma, el öpmek.kucaklaşmak, dans etmek vs.) Cinsi duyguları tahrik edecek sözlerin dinlemesi 4. Ayak sesleri ve diğer bedensel davranışlar 5. Kadın ve erkek karışık meclislerde bulunulması 6. Cinsel duyguları tahrik edecek şarkı, türkü ve çalgıların dinlenilmesi ERKEĞİN AİLE YUVASINDAKİ VAZİFELERİ Her müslüman erkek ve kadın, her iş ve gücünü yaparken Euzü-Besmele ile ve edebe riayet ederek yapmalıdır. Besmelesiz yapılan işlerden hayır gelmez. Aile reisi erkek evinden ayrılırken veya evine geldiğinde, aile ve çocuklarına ve karşılaştığı mümin kardeşlerine güler yüz ve tatlı dille selam vermeli hal-hatırlarını sormalıdır. Aile reisi, hane halkına şefkatve güler yüzle muamele etmelidir. Her müslüman erkek ve kadın gerek bir toplulukta ve gerekse hane halkının yanında edep dışı gülmemelidir. Şayet gülünecek bir şey varsa ağzını kapayarak tebessümle gülmelidir. 5. Her müslüman erkek ve kadın karşılaştıklarında ve ziyaretlerinde kadın.kadına ve erkek, erkeğe selam verip, musafaha yaparak birbirlerine güler yüzle davra n m a lı d ı r I a r. 6. Aile reisinin en mühim vazifelerinden biride, ailesinin ve çocuklarının nafakasını helalinden kazanarak temin etmektir. 7. Erkek aile ve çocuklarına, örf ve adet olan, dinimizin yasak etmediği giyecek ve ziynetleri imkanlarına göre almalıdır. Kendi giydiği nisbette giy-dirmelidir. Kadınlar ancak ev işlerini yapmakla mükelleftir. Kadının harici ve ağır işlerde çalışma mecburiyeti yoktur. Harici işler erkeğin görevidir. Ancak kadın kendisi ister ve yaparsa bu bir şereftir, sevabını ayrıca alacaktır. Erkek, ailesinin kusurlarını görmemeli, düzeltmesine yardımcı olmalı, eşine karşı güler yüzlü, güzel huylu olmalıdır. Erkek, çocukların terbiyesinde ve ev işlerinde eşine yardımcı olmalıdır. Erkek, hane halkının Allah (cc) ne kulluk vazifelerini vaktinde ve usulüne uygun olarak yapmalarını sağlamalıdır. Erkek, hane halkına dinimizin emir ve yasaklarını öğretmeli, buna muktedir ve müsait değilse hoca tutmalı veya hocaya göndermelidir. Erkek, ailesinin yakın akrabalarını ziyaret etmesine müsade etmeli veya kendisi bizzat bu ziyaretlere götürmelidir. Erkek ailesini, çarşı hamamlarına, edebe, tesettüre aykırı bir şekilde umuma açık havuz ve denizlere göndermemelidir. Erkek ailesini yol ve cadde kenarlarına oturt-mamalıdır. Ahlaksızca işlerin yapıldığı eğlence yerlerine götürmemelidir. lö.erkek ailesi ve çocuklarıyla meşru şartlar içinde kalarak, onların seviyesine inerek, onlarla oynaşıp şakalaşmalıdır.

11 17. Erkek ailesinden gördüğü iyilik ve güzelliklerin karşısında Allah (cc) hamd ve şükür etmeli, ailesinin yanında ve gıyabında teşekkür etmeli hayır duada bulunmalıdır. Erkek ailesinin huysuzluklarına sabretmeli, ufak tefek olan kusurlarından dolayı buğuz etmemeli, hoş görerek durumu idare etmelidir. Erkek taassuba kaçarak, kibir ve gurura kapılarak aşın kıskançlık göstererek ailesine fazla baskı yapmamalıdır. Erkek hane halkının islam dışı davranışlarına, yaşayışlanna müsamaha gösterirse görevini yapmamış, ihmal etmiş olur. Erkek ve kadın gözlerini daima haramdan korumalı, yetiştirdikleri çocuklarınada aynı eğitimi vermelidirler. Gerek erkek ve gerekse kadın birbirlerinin avret yerlerine bakamaz. Erkek, erkeğin, kadın, kadının avret yerlerine zaruret olmadıkça bakamaz. Erkek mahrem ve namahrem kadınlarla otururken, edep ve terbiye dahilinde oturmalıdır. Ağzımızdan helal lokma girdiğine dikkat ettiğimiz gibi ağzımızdan çıkacak sözlerede dikkat ederek edepli ve güzel konuşmalıyız. Kötü ve çirkin sözlerden sakınmalıyız. Erkek mahremi bulunmayan kadınlarla, yalnız başına bir arada kalmamaya dikkat etmelidir."eğer bir erkek ve kadın yalnız başlarına bir arada kalırlarsa üçüncüleri şeytan olur". (Hadis-Tirmizi) Bir erkek uzun bir seferden evine dönecek olursa gece vakti evine girmemeli, gündüzün olmasını beklemelidir, veya zamanımız için düşünürsek, eve gelmeden dört beş saat önce te-lofon edip hanımın üstünü başını düzeltip temizlenmesine imkan tanımalıdır. Her erkek ailesiyle ve mümünlerle istişare edip danışarak işlerini tanzim edip yapmalıdır. Erkek itaatsiz kadına önce nasihat etmeli, bu nasihat yaralı olmazsa yatağını ayıracağını söylemeli, bu da tesirli olmazsa yatağını ayırmalı veya yatakta kendisiyle konuşmamalıdır, yinede netice alınmayacak olursa zarar vermeyecek ve incitmeyecek ve yüzüne gözüne vurmayacak şekilde hafifçe dövmelidir. Şayet erkek bütün bu çabalarından sonra itaatsiz eşini davranışlarından vazgeçiremiyorsa kadın ve erkeğin aileleri tarafından gösterilecek birer hakemle aralarının düzeltilmesini ister. Her mümin erkek ve kadın, ağzını açarak esnememen, yüksek sesle böğürüp geğirmemelidir. Esnerken eliyle, aksırırken mendiliyle ağzını kapamalı ve sonra Allah (cc) şükür etmelidir. Erkeğin hanımına karşı güzel giyinmesi, temiz, tertipli olup kokulanması sevgi ve muhabbeti arttırır. Her erkek amel defterini kapatmayacak, ölümünden sonra kendisini hayırla yad edecek aile ocağını tüttürecek çocuklar vermesini ve yetiştirmesini eşinden ister. Eşler bu vazifeyi birlikte yaparlar. Her erkek meşru mazereti olmadıkça eşiyle yataklarını ayırmamalı ve eşini dört günden fazla ihmal etmemelidir. Erkek eşiyle şakalaşmalı, onunla oynamalı ve ona güzel latifeler yapmalıdır. Erkek ve kadın birbirlerinin yüzlerine tebessümle bakmalıdır. Bu bakış karşılıklı sevgi ve muhabbeti artırır. Erkek ve kadın bir araya geldiklerinde iklime göre ince veya kalın üzerlerinde mutlaka bir örtü bulunmalı ki hafaza ve rahmet meleklerini gücendirmesinler. Erkek ve kadın bir araya geldikten sonra küçük abdest yapmalı veya sağ yan bir müddet yatmalıdır. Erkek ve kadın gusül ebdesti aldığı yere küçük ve büyük abdestini yapmamalıdır. Erkek ve kadının bir araya gelmelerinden sonra, ilmihal kitaplarında tarifi yapıldığı şekilde gusül abdesti almaları farzdır.

12 Erkek daima eşinin arzulu zamanlarını gözetmeli, hasta ve kederli anlarında ona münasebet için yaklaşmamalıdır. Erkeğin ve kadının cinsi yakınlığa fazla düşkünlüğü her ikisinede maddi ve manevi zararlar verir. Bu hususta dikkatli davranmalıdırlar. 40. Eşler arasındaki evlilik ilişkilerinin başkalarına anlatılmasını dinimiz yasaklamıştır. Bu ve benzer hususlar eşler arasında sır olarak kalmalıdır. Erkek ailesinin hayız ve nifas günlerinde onunla bir araya gelemez. Dinimiz kadınada, erkeğede bu durumda bir araya gelmeyi haram kılmıştır. Bir erkeğin oört kadına kadar evlenebileceğine ruhsat verilmişsede, tek evlilik tavsiye edilmiştir. Erkek bu tavsiyeye uymakla mükelleftir. Dinimizde evlilik kolaylaştırılmıştır, zaruri haller dışında boşanma zorlaştırıimıştır. Her erkek kolayca boşanılmayacağını bilmelidir. Erkeğin boşadığı kadına mehrini ve nafakasını Allah'ın emrettiği şekilde vermek mecburiyeti vardır. Boşanma zarureti hasıl olan erkek ve kadın birbirinden iyilik ve güzellikle ayrılmalıdır. Birbirlerinin hakkında kötü söz ve düşüncelerini asla yaymamalıdır. Birbirlerine hayır duada ' bulunmalıdırlar. KADIMIN AİLE YLVASINDAKİ VAZİFELERİ Kadın, eşi sabah işe giderken ve akşam işten eve dönüşte güler yüzle uğurlamalı ve karşılamalıdır. Ona karşı gereken ilgiyi göstermelidir. İsraf etmeden güzel yemekler hazırlamalı, yemeği geciktirmemelidir. Eşinin ve çocuklarının çamaşırlarını ayrı ayrı yıkamalı, iç çamaşırları görülen yerlere asmamalıdır. Mutfaktaki yemek ve su kaplarını daima kapalı tutmalıdır. Evin iç ve dış temizliğini edep ve haya kurallarına uyarak yapmalıdır. kadın umumi yerlerde oturup kalkmasına, giyinmesine çok dikkat etmeli, hareketlerini kontrol edip haya dışı bir davranışta bulunmamalıdır. Kadın eşinden izinsiz bir yere gitmemelidir. Zaruret varsa daha önceden izin almalıdır. Kadın, eşinin malını, müykünü, parasını israf etmeden, çarçur etmeden yerli yerinde kullanmalıdır. Her kadın Rabbinin kendisine emrettiği farz ibadetleri zamanında yerine getirmelidir, eşinden Farz ibadetleri yapmak için izin alması gerekmez. Kadın, kocası yanında iken ondan izinsiz nafile ibadet edemez. Farz ibadetler için izin almasına gerek yoktur. Kadın, kocasının sevmediği erkek olsun, kadın olsun, bu insanları evine alamaz, zaruri haller istisna teşkil eder. Kadın ekeğin yakın akrabalarını ziyaret etmeli, onların gönüllerini almalı, onlara karşı güler yüzle davranmalıdır. Kadın evine gelen misafirlere güler yüzle davranmalı, izzet ve ikramda bulunmalıdır. Çocukların terbiye ve eğitimini eşiyle birlikte en güzel şekilde yapmalıdır. 15. Kadın eşinin istirahatını en iyi şekilde yaptırmalı, eşi yatmadan evvel yatağa girmemeli, izin almadan ona arkasını dönmemelidir. Kadın, eşini en güzel elbiselerini giyerek karşılaman, güzel kokular sürünmeli, zira bu eşlerin bir hakkıdır. Eşlerin birbirinin karşısına kirli, paslı bir şekelde çıkması karşılıklı sevgi ve

13 muhabbetin azalmasına sebeb olur. Kadın yalnız güzel koku ve giyeceklerini eşi için kullanmalı, sokağa çıkarken asla süslenip, kokulanarak çıkmamalıdır. Kadının ağarmış saçlarını kına ile boyaması sünnettir. Kadın, ziyneti olan saçını erkekler gibi kes-tirmemelidir. Kadının erkeğe benzemesi lanetlenmiştir. 20. Kadın haya timsali olmalı, asla açılıp.saçılarak, laubali şekilde konuşarak sokağa çıkmamalıdır. Kadın, vücut ölçülerini belli edecek dar, vücudunu gösterecek şeffaf elbise giymemelidir. Kadın toplumda gereken saygıyı görmesi için inancının emrettiği şekilde örtünmelidir. Kadın yabancı erkeklere bakmamalıdır. Nasıl bir erkeğin yabancı kadına bakması haram ise, kadınında yabancı erkeğe bakması haramdır. Kadına helal olan tüm ziynetlerini içeride eşinin göreceği şekilde takması, ancak dışarı çıkınca gizlemesi şarttır. Kadının kendisine haram olan erkeklerle gereksiz olarak konuşması ona zarar verir. Uygun olmayan bir davranıştır. Kadın yanında mahremi olmadan kısa ve uzun sefere (yola) çıkamaz. Bu kurala uyması kendisinin lehinedir. Kadın kocasını incitmemelidir. Daima güler yüzlü ve nezaketli olmalıdır. Kadın kocasının şeklini, davranışını, işini beğenmeyerek kırıcı davranmamalıdır. Böyle davranması aile yuvasının yıkılmasına sebeb olabilir. 29. Kadın, eşinin toplum içinde küçük düşürecek söz ve davranışlardan kaçınmalıdır. Böyle bir durum geçimsizliğe sebeb olabilir. Kadın, kendi malı ve mülkü ile eşine buguz etmemelidir. Böyle davranışlar aile bağlarını zayıflatır. Kadın, ufak, tefek sebeblerden dolayı eşinin kendisinden boşanmasını istememelidir. Aile yuvasının devamı için bütün yolları denemelidir. Eşlerden herhangi biri dininden dönerse veya dinden çıkacak bir davranışta bulunursa nikahları batıl olur. Hemen eşler birbirinden ayrılırlar.tövbe edip iman ve nikah tazelemeden ölüm vaki olursa aralarında veraset meydana gelmez. Kadın, eşini hiddetlendirecek her halden kaçınmalıdır. Bu hal aile geçimsizliğinin se-beblerinden biridir. Kadın, eşinin meşru olan her emrine itaat etmeli, bilhassa zevcelik vazifesini hiç bir zaman ihmal etmemelidir. 35. Her müslüman erkek ve kadın bir musibet ve sıkıntı karşısında veya ölümle karşılaştığında saçını başını yolarak, bağırıp çağırarak ağlamamalıdır. Sessizce ağlayarak, hayır duada bulunmak suretiyle sünnete uygun hareket etmelidirler. Aile yuvasına zarar veren kocasına karşı, kadın bütün hünerlerini kullanarak onun bu zararlarını en aza indirmeye çalışmalıdır. Kadın, çocuk düşürmek, kürtaj yaptırmak gibi yollara asla baş vurmamalıdır. Hayati bir tehlike olmadıkça böyle bir cinayete bulaşmamalıdır. 38. Mani olunamayan gebeliklere asla müdahale etmemelidir. Yoksa evlat katili olmakla karşı karşıya kalabilirler. 39. Eşlerin en önemli vazifelerinden biride doğacak çocuklarına güzel islami isimler vermelidirler.

14

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı

Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı Kadın - Erkek Algısı I (Gelenekten ve Yanlış Din Algısından Kaynaklı) Kadın, erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kadın erkeğin hizmetine verilmiştir. Erkek,

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi

Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi Babil Hukuku: Hamurabi kanunlarına göre, zevce çocuk doğurmazsa veya ağır bir hastalığa tutulursa, koca odalık alabilirdi.

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür:

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Namusa Saldırı 327 NAMUSA SALDIRI Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Hayayı Ortadan Kaldıran Fiiller 1- Bir kadınla zina etmeye veya bir erkekle ilişkide bulunmaya

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz NAFAKA 1 - İbni Nüceym Fetvalarından: "Hind, kendisini boşayan kocasından hamile olduğunu ifade edip, gebelik Açıklama: Kadın ister fakir isterse zengin olsun, ister Müslüman isterse ehl-i kitaptan bulunsun,

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

EVLİLİĞE HAZIRLIK SÜRECİNDE YAŞANAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

EVLİLİĞE HAZIRLIK SÜRECİNDE YAŞANAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI EVLİLİĞE HAZIRLIK SÜRECİNDE YAŞANAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI Ölçü, denge, balans ayarı= KUR AN-I KERİM «Ölümü ve hayatı yaratan odur. Bunlar; hanginiz daha güzel iş yapacak diye sizi yıpratıcı bir imtihandan

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir.

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. Zekât Terim Olarak İse; Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez malının ya da parasının belli bir miktarını Allah

Detaylı

a) Tuvalette b) Kur'an okuyana

a) Tuvalette b) Kur'an okuyana 1- Hz. Ali (ra) ``Bana bir harf öğretenin kälesi olurum buyurarak bize anlatmak istediği mana aşağılardan hangisidir? a) İlim öğrenmenin ve öğretmenin önemi b) Öğretmen can kulağıyla dinlenmeli c) Öğretenelere

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

amaçları gerçekleştirmekte olumlu bir adım olduğuna inanmaktadır. Bir sonraki bölümü okuyup, okul kurallarını öğrenmenizi mutlaka tavsiye ediyoruz.

amaçları gerçekleştirmekte olumlu bir adım olduğuna inanmaktadır. Bir sonraki bölümü okuyup, okul kurallarını öğrenmenizi mutlaka tavsiye ediyoruz. OKUL KURALLARI Her okul, geniş ve karmaşık bir organizasyondur. Kaos olmasını önlemek için, okuldaki insanlar herkesin iyiliği için ortaya çıkarılmış belirli davranış şekillerini uygulamak zorundadırlar.

Detaylı

EŞLER ARASI SAĞLIKLI. İLETİŞİM Asiye Türkan

EŞLER ARASI SAĞLIKLI. İLETİŞİM Asiye Türkan EŞLER ARASI SAĞLIKLI İLETİŞİM Asiye Türkan Bilinçli ve sağlıklı iletişim; Anlamlı hayat, anlamlı hayat da sakin ve mutmain ruh halinin gelişmesine yol açar. Bunun içinde özgür ortam şarttır. Özgür ortam

Detaylı

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi İSLAMDA EVLİLİK ve AİLE HUKUKU و م ن اي ات ه ا ن خ ل ق ل ك م م ن ا ن ف س ك م ا ز و اج ا ل ت س ك ن وا ا ل ي ه ا و ج ع ل ب ي ن ك م م و دة و ر ح م ة ا ن فى ذل ك لاي ات ل ق و م ي ت ف كر ون İçinizden kendileri

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları Ramazan Bayramı Sevinci Maun Suresi ve Anlamı BÖLÜM: 2 Sosyal hayatımızı

Detaylı

Evlilikte gizlenen hikmetler?

Evlilikte gizlenen hikmetler? Evlilikte gizlenen hikmetler? Kur'an-ı Kerim evlenmeyi neden teşvik ediyor? Evlilikte gizlenen hikmetler neler? Allah hangi ayetlerinde evliliği teşvik ediyor? İşte cevapları... İçinizden bekarları ve

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak «Rabbim beni terbiye etti, terbiyemi de güzel kıldı.» (Hadis-i Şerif, Kenz ül- Ummal) Allah, edebin her çeşidini Hz. Muhammed (sav) de bir araya getirmiş ve bizlere örnek

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

2. Haramı ve helali tayin etmek Allah ın hakkıdır. Bir harama helal demek vebal olduğu gibi helale haram demek de vebaldir.

2. Haramı ve helali tayin etmek Allah ın hakkıdır. Bir harama helal demek vebal olduğu gibi helale haram demek de vebaldir. Duası müstecap, günü bereketli, kalbi mutmain, huzurlu, umutlu, salih bir mü min olabilmek için helal yeme-içme ve helal yaşama ölçülerimizin bilinmesi gerekiyor. Her imtihanımızda ve hayatımızın her kesitinde

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır:

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır: Hayatımız başlangıçtan ölüm anına kadar seyr halindedir. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler seyir halindeki arabamıza yön veren işaret levhaları gibidir. Bazı işaretleri algılama, refleks haline dönüşmüşken

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Teravih Namazı Namazı Bozan Durumlar Namazın İnsana Kazandırdıkları Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 o Teravih namazı ramazan ayında kılınır. o Yatsı namazının son

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARI ÜVEY EVLAT MI? Çarşamba, 01 Ağustos :45

KIZ ÇOCUKLARI ÜVEY EVLAT MI? Çarşamba, 01 Ağustos :45 Biz üç kardeşiz ve ben evin tek kızıyım. Her şey güzel güzel giderken ne zaman evlendik çocuk sahibi olmaya başladık, o zaman anne babamın abilerimi kayırdıklarına şahit olmaya başladım. Babamın durumu

Detaylı

İBADET 1 İBADET NEDİR?

İBADET 1 İBADET NEDİR? İBADET 1 İBADET NEDİR? Allah ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen Peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç, hac gibi davranışlara denir. Ayrıca

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERNDİRME VE SINAV HİZMETRİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Adı ve Soyadı

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

AŞINDIRILAN DEĞERLERİMİZ : ÂİLE MÜESSESESİ

AŞINDIRILAN DEĞERLERİMİZ : ÂİLE MÜESSESESİ AŞINDIRILAN DEĞERLERİMİZ : ÂİLE MÜESSESESİ Prof. Dr. Ali ÇELİK Eskişehir Osmangazi Üniv.İlâhiyat Fak. Toplumları ayakta tutan bir takım değerler ve değer yargıları vardır; bu değerler, o toplumun âdetâ

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

Özürlü akan kanı temizliyecek mi?

Özürlü akan kanı temizliyecek mi? Özürlü akan kanı temizliyecek mi? Eğer akan kan özürlünün elbisesine bulaşıyorsa ve bu akıntı bir dirhemden (3.32 gr) fazla ise, aynı zamanda bir namaz süresi kadar akmıyorsa onu yıkamak gerekir. Eğer

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI-SOYADI UNVANI VAAZIN VERİLECEĞİ YER VAAZIN KONUSU AHMET ERDEM İL MÜFTÜSÜ ALİPAŞA CAMİİ Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ÜNAL TAN İL MÜF. YARD. ŞEHİTLER CAMİİ Oruçlunun Dikkat

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

ÜMMETİN GELECEK NESLİ ÇOCUKLARIMIZA NAMAZ EĞİTİMİ NASIL VERİLEBİLİR? Gelecek Nesle Doğru

ÜMMETİN GELECEK NESLİ ÇOCUKLARIMIZA NAMAZ EĞİTİMİ NASIL VERİLEBİLİR? Gelecek Nesle Doğru ÜMMETİN GELECEK NESLİ ÇOCUKLARIMIZA NAMAZ EĞİTİMİ NASIL VERİLEBİLİR? Gelecek Nesle Doğru TAKDİM Rahmân ve Rahîm olan Allah ın adıyla Sevgili anne ve babalar; Çocuklarım henüz daha küçük, ergenlik yaşına

Detaylı

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir.

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir. Bir İslâm hukuku terimi olarak; üç talakla boşanmış olan bir kadının, eski kocasına yeniden dönebilmesi için, üçüncü bir erkekle usûlüne göre evlenip, ölüm veya boşanma ile bu ikinci evliliğin sona ermesi

Detaylı

En güçlü silah: Zikir! Perşembe, 26 Haziran :40

En güçlü silah: Zikir! Perşembe, 26 Haziran :40 Vesvesenin en belirgin alanı ve iman açısından en tehlikelisi Allah Teâlâ hakkında olan vesvesedir. Kimi zaman tefekkür kılığında, kimi zaman hakikati araştırma adı altında farklı sorularla Allah Teâlâ

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT İLÇE YER VAİZ ADI/SOYADI VAAZ KONUSU 08.07.2013 Pazartesi Teravih Namazı Konak Hisar Camii Prof. Dr. Ramazan MUSLU Cematle

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ S.N. ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAP CAMİ TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ 1 Ahmet ERDEM İl Müftüsü ALİPAŞA C. MERKEZİ 2 Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK Öğr. Gör. BEHZAT C.

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Gençler, evlenin! Hz. Peygamber (s) şöyle buyurmuştur: Ey gençler topluluğu! İçinizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa, hemen evlensin.

Gençler, evlenin! Hz. Peygamber (s) şöyle buyurmuştur: Ey gençler topluluğu! İçinizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa, hemen evlensin. İSLAM DA CİNSELLİK Gençler, evlenin! Hz. Peygamber (s) şöyle buyurmuştur: Ey gençler topluluğu! İçinizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa, hemen evlensin. Çünkü bu evlenme işi, gözü haramdan gerektiği gibi

Detaylı

Bu konu hem bir aile sarmalını geliştiren hem de yıkabilen bir durumu da inşaa eder.

Bu konu hem bir aile sarmalını geliştiren hem de yıkabilen bir durumu da inşaa eder. Dini inanç ve öğretilerin, ahlaki ve toplumsal değerlerin çok önemli yeri olduğu bilimsel bir gerçektir. Peki ailede? İster İslam, Hristiyanlık, İbranilik, Diğer dinlerden olun, isterseniz inanmayan; 21.

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Ramazan Ayı ve Önemi. Ramazan Orucu. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar. Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Ramazan Ayı ve Önemi Ramazan Orucu Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar Muharrem Orucu BÖLÜM: 1 Günleri, geceleri, haftaları ya da ayları değerli kılan, bu zamanlarda

Detaylı

KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS

KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS 1-Besmele ile başlanmayan işte hayır yoktur. 2-Sizin en hayırlınız, Kur-an ı öğrenen ve öğreteninizdir. 3-Namaz, dinin direğidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir?

Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir? Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir? ما ا كمة ريم لبس ا هب الرجال ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 200-43 ما ا

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır Evlilik İşlemleri Evlilik işlemleri ile ilgili merak edilenler, evlilik müracaatları, evlilik dosyasında bulunması gerekenler vs. burada anlatılmıştır. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler Evlenme

Detaylı