İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2013-2014"

Transkript

1 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU

2

3 İstanbul Tabip Odası Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: Faks: Web: E-Posta: Kadıköy Büro: Rıhtım Cad. Ülsel İş Merkezi No: 18 Kat: 4 Daire: 8 Kadıköy / İstanbul, Tel: Faks:

4

5 YÖNETİM KURULU Dr. M. Taner GÖREN Dr. Ali ÇERKEZOĞLU Dr. Ümit ŞEN Dr. Emel ATİK Dr. Fethi BOZÇALI DR. Ali ÖZYURT Dr. Feray KAYA ONUR KURULU Dr. Nergis ERDOĞAN Dr. Lütfi TELCİ Dr. Mustafa SÜLKÜ Dr. Yavuz CEYLAN Dr. Ümit ÜNÜVAR DENETLEME KURULU Dr. Doğan ŞAHİN Dr. Fügen AKER Dr. Benan ÇAĞLAYAN MERKEZ DELEGASYON Dr. Süheyla AĞKOÇ, Dr. Özdemir AKTAN, Dr. Muzaffer BAŞAK, Dr. Kemal BEHZATOĞLU, Dr. Selçuk EREZ, Dr. Şükrü GÜNER, Dr. Güray KILIÇ, Dr. Elif KIRTEKE, Dr. Özcan OĞURLU, Dr. Kemal ÖZAY, Dr. Arda SAYGILI, Dr. Kamil TEKEREK, Dr. Berivan TUNCA, Dr. Raşit TÜKEL, Dr. Ejder Akgün YILDIRIM, Dr. Rıdvan YILMAZ, Dr. Ümit AKYÜZ, Dr. Gürcan BAHADIR, Dr. Nahit ÇAKAR, Dr. Tunçalp DEMİR, Dr. Bora İNCE, Dr. Z. Dilek KANMAZ, Dr. Nilüfer KONGAR, Dr. Samet MENGÜÇ, Dr. Nurcan ÖZDEMİR, Dr. Huri ÖZDOĞAN, Dr. Lale TIRTIL, Dr. Handan TOPRAK, Dr. Ahmet Erdal UĞURLU, Dr. Mehmet UHRİ, Dr. Atıl YÜKSEL, Dr. Ruken BAKAL, Dr. Süleyman ÖZYALÇIN, Dr. Yelda EMEK, Dr. Ozan TORAMAN, Dr. Özgür KASAPÇOPUR, Dr. Koray YALÇIN, Dr. Hasan OĞAN

6 ] İSTANBUL TABİP ODASI Teşekkür ediyoruz... Son iki yılda Tabip Odasının yükünü çeken tüm oda çalışanlarına, Nefes aldırmayan yoğun çalışma temposuna rağmen hekimlik ortamına iyi hekimlik değerleriyle müdahale edebilmek için Temsilciler Kurulu ve komisyon faaliyetlerine elinden geldiğince katkı koyan özverili meslektaşlarımıza, Umudumuzu yeşerten, kararlı ve sonuç alıcı eylemlere imza koyan, hekim mücadelesine gençlik aşısı yapan kararlı asistanlara, Tıp fakültelerindeki yıkama, eğitimin yok edilmesine, kontenjanların mantığı zorlayan artışına rağmen sayıları azalsa da iyi hekimliği korumaya çalışan hocalarımıza, Belki de uzun vadede en büyük yıkımı yaşayacağımız birinci basamaktaki piyasacı anlayışa karşı, koruyucu hekimlik ve ekip hizmeti için başından itibaren kararlı bir duruş sergileyen, değerler savunusunda taviz vermeyen pratisyenlere, Aile Sağlığı Merkezlerinde, piyasa dinamiklerine göre dizayn edilmiş, sözleşmeli çalıştırma biçimine ve angaryalara karşı sesini yükselten aile hekimlerine, Özel Hastane ve Tıp Merkezlerinin kar odaklı hizmet anlayışına ve yer yer yaşanan ücret gasplarına, kadro haksızlıklarına karşı yeni bir dinamik yaratmaya çalışan, keyfi yönetmelik maddeleriyle ellerinden alınmaya çalışılan muayenehanelerine sahip çıkan özel hekimlere, Performans ve SABİM basıncı altında, hem eğitim hem sağlık hizmetini iyi hekimlik değerleriyle buluşturmaya çabalayan Kamu Hastane Birliklerindeki hekimlere, 2

7 ÇALIŞMA RAPORU 2014 ] Ve ülkemizin tek adam yönetimine sürüklendiği bu yıllarda, her şeyi satılığa çıkaran, Sağlıkta Dönüşüm Programı ndan çok iyi tanıdığımız neoliberal kapitalizme ve onun AVM ci -TOKİ ci zihniyetine karşı, her şeye rağmen, ülkesine, parkına, derelerine, yaşamına sahip çıkan, İstanbul Gezi Parkı nda ve bu ülkenin dört bir yanında sokakta yaralanan yurttaşlara sağlık hizmeti sunmaktan imtina etmeyen umudumuz tıp öğrencilerine, genç asistanlara, çadırda nöbet tutan profesörlere, Camii de tedavi yaptıkları için yargılananlara, gözaltına alınıp bırakılanlara, gene olursa gene yaparız diyen o binlerce güzel yürekli hekime döneminde İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu sorumluluğunu üstlenmiş olan; Dr. Taner Gören, Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Feray Kaya, Dr. Ali Özyurt, Dr. Emel Atik, Dr. Fethi Bozçalı ve Dr.Ümit Şen olarak, bizleri bu onurlu göreve taşıyan tüm arkadaşlarımız adına teşekkür ediyoruz... Ne gün batışı ölümlerin üzüncüne ne tan atışı doğumların sevincine ey bir elinde mezarcılar yaratan, bir elinde ebeler koşturan doğa bu seslenişimiz yalnızca sana yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek! Adnan Yücel 3

8 ] İSTANBUL TABİP ODASI 14 Mart 2014 Tıp Bildirgesi İyi hekimlik koşulları sağlanmalıdır Biz hekimler hasta haklarını ve hekimlik değerlerini erozyona uğratan yasal düzenlemeler ve uygulamalarla sıklıkla karşı karşıya geliyoruz. Bunun son örneği olan 18 Ocak 2014 günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Torba Yasası Türkiye sağlık ortamına daha da zarar verecektir. Bu şartlar altında iyi hekimlik yapmamız, nitelikli sağlık hizmeti vermemiz mümkün değildir. Dünya Tabipler Birliği nin Hasta Hakları Bildirgesi nde şöyle yazar: Hasta hakları yasal düzenlemeler, hükümet etkinlikleri ya da diğer yönetimler ve kurumlarca tanınmadığında, hekimler hakların sağlanması ve güvence altına alınması için gerekli araçları kullanmalıdır. İYİ HEKİM; Bilgili ve donanımlı olur. Hekimlik mesleği, bilimsel bilginin kullanımı ile gerçekleştirilir. Altyapısı yetersiz tıp fakültelerinde, kalabalık sınıflarda eğitim alarak bilgili, donanımlı olunmaz. Hurafelerin bilimsel bilgi ile denk tutulduğu bir zihniyette iyi hekimliğe temel olan akademik bilginin içi boşalır. Tıp fakültelerinde eğitimi niteliksizleştiren ve yozlaştıran uygulamalara son verilmelidir. 4

9 ÇALIŞMA RAPORU 2014 ] Sağlıklı olma halinin sürdürülmesini önceler. Toplumun hasta olmaması için çalışır. Birinci basamağın özelleştirildiği bir ortamda koruyucu sağlık hizmetleri sürdürülemez. Salgınların ortaya çıkması önlenemez. Yoksulluğun, eşitsizliğin, savaşın, ayrımcılık ve insan hakları ihlallerinin olduğu, doğanın ranta açıldığı, suların kirletildiği koşullarda toplum sağlığından söz edilemez. Koruyucu sağlık hizmetleri verilmeksizin hekim ve hastane sayısı artırılarak halkın sağlığı iyileştirilemez. Sağlığı bozan etmenler ortadan kaldırılmalı, sağlık sistemi koruyucu sağlık hizmetlerini verebilecek şekilde düzenlenmelidir. Hekim hastası ile ilgili kararları sadece hastanın iyiliğini gözeterek verir. Beş dakikada bir verilen randevular ile hastalara değil yeterli süre ayırmak, yüzlerine dahi bakılamaz. Bu koşullarda hasta hekime ve ilaca ulaşabilse de tedavi olamaz. Performans ve ciro kaygısı ile çalışırken; prim, provizyon, katkı katılım payı, performans puanı hasta ve hekim arasında dururken hizmetin niteliği öncelenemez. Hasta bilgilerinin gizliliğini ihlal konusunda hekim üzerinde baskılar olduğu bilinirken güvene dayalı ilişki kurulamaz. Performans sistemi kaldırılmalı, basamaklandırılmış sağlık hizmetine geçilmeli ve sağlık hizmetinin kamusal bir hizmet olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Hasta bilgilerinin gizliliğini ihlal eden uygulamalardan vazgeçilmelidir. Uygun çalışma ortamı ve koşullarını talep eder. Pek çok aşamada hasta ve hekimi karşı karşıya getiren, bedelini sağlık çalışanlarının şiddete uğrayarak ödediği bir sağlık sistemi kabul edilemez. Hastasından şiddet görmekten korkan, aklında bu korkuyla hizmet veren hekim sağlık hizmeti veremez. Aşırı çalışma da hekimin can güvenliğini tehdit eder. 36 saat uykusuz kalan bir hekim, hem kendi sağlığına hem de hastasının sağlığına zarar verebilir. İnsanca çalışma koşulları, tanımlı mesai saatleri ve hekim onuruna yakışır, emekliliğe yansıyan bir gelir güvencesi sağlanmadan hekimlerin iş yerinde huzur ile çalışması, hastalarına faydalı olması beklenmemelidir. Çalışma koşulları insanca bir şekilde düzenlenmelidir. Hekimlerin can, iş ve gelir güvencesi sağlanmalıdır. 5

10

11 İstanbul Tabip Odası Çalışmaları

12 ] İSTANBUL TABİP ODASI 1 MAYIS MAYIS TA İŞÇİ VE EMEKÇİLERE GAZLI DEVLET SALDIRISI Her 1 Mayıs ta olduğu gibi 2013 yılında da emek örgütlerinin çağrısına uyarak Taksim de yapılacak kutlamalara katılmak istedik. Ancak Hükümet in ve İstanbul Valiliği nin Taksim Meydanı nı halka kapatması ve 1 Mayıs ı Taksim alanında kutlamak isteyenlere güvenlik güçleri tarafından yoğun kimyasal gazla müdahale edilmesi sonucu yüzlerce kişi yaralandı. 1 Mayıs kutlamalarına yönelik bu kontrolsüz polis şiddeti Odamızda 2 Mayıs 2013 günü gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla kınandı ve biber gazının yasaklanması gerektiği çağrısı yapıldı. 10 MAYIS 2013 YANLIŞ ANLAŞILMAKTAN VE ŞİDDETTEN YORULDUK 6 Mayıs Pazartesi günü Şişli Etfal Hastanesi Acil Servisi nde hasta yakınlarının saldırısına maruz kalarak darp edilen Dr. B.U. ya destek vermek amacıyla İstanbul Tabip Odası ve SES tarafından hastane Acil Servisi önünde basın açıklaması düzenlendi. Hazıralanan ortak basın açıklamasını Odamız Şişli Etfal Hastanesi temsilcileri Dr. Hüseyin Acinikli ve Dr. Özgül Pamukçu okudu. Şiddete uğrayan Dr. B.U. yaptığı konuşmada; hekimlik mesleğinin sevmeden ve fedakarlık yapmadan yürütülebilecek bir meslek olmadığını, buna karşın acil servis hekimleri olarak yanlış anlaşılmaktan ve ruhsuz birer cihaz gibi algılanmaktan çok yorulduklarını ifade etti. 12 MAYIS 2013 CEZAEVİNDE SAĞLIK HİZMETİ VE HEKİMLİK ÇALIŞTAYI-2 Cezaevinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı nın ikincisi 12 Mayıs 2013 Pazar günü İstanbul Tabip Odası nda gerçekleştirildi. İstanbul Tabip Odası nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya, Oda Başkanımız Prof. Dr. M. Taner GÖREN, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. A. Özdemir AKTAN, CHP Muğla Milletvekili ve CHP Cezaevi İzleme Komisyonu üyesi Prof. Dr. Nurettin DEMİR, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ndan Dr. Metin BAKKALCI nın yanı sıra, TTB Merkez Konseyi, Tabip Odaları, Türkiye Psikiyatri Derneği, Adli Tıp Uzmanları Deneği, Türkiye Psikologlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ndan temsilciler ve cezaevlerinde görevli hekimler katıldı. 8

13 ÇALIŞMA RAPORU 2014 ] REYHANLI KATLİAMI AYDINLATILMALIDIR 12 MAYIS 2012 Hatay ın Reyhanlı ilçesinde dershanelerin yoğun olduğu çarşı içinde binlerce kiloluk patlayıcı taşıyan iki bombalı araç patlatıldı. Patlamada aralarında çocukların da olduğu 52 vatandaşımız hayatını kaybederken, olayla ilgili yayın yasağı getirildi. Odamız tarafından yapılan yazılı açıklamada katliamın sorumlularının bir an önce açığa çıkartılması ve cezalandırılması talep edildi ve AKP Hükümeti ve Başbakan istemiyor diye televizyonların görmediği, gazetelerin yazmadığı bu katliamı ve vahşeti bizler görüyoruz. Saldırganları, onları teşvik edenleri ülkemizi bu tür saldırılara uygun zemin haline getirenleri kınıyoruz. ASM LERDE YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARI TARTIŞILDI 14 MAYIS 2013 İstanbul Tabip Odası genişletilmiş Aile Hekimleri Komisyon toplantısı, TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Hakan Hekimoğlu ve Komisyon Eş Başkanı Dr. Hatıra Topaklı kolaylaştırıcılığında Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Fethi Bozçalı ve Aile Hekimlerinin katılımıyla tarihinde Odamız Cağaloğlu Binası nda gerçekleştirildi. Toplantıda Aile Sağlığı Merkezlerinde artış gösteren şiddet olaylarının nedenleri irdelendi ve çözüm önerileri geliştirildi. SGK İL MÜDÜRÜ NDEN ODAMIZA ZİYARET 15 MAYIS 2013 Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Murat Göktaş ve Müdür Yardımcıları Mustafa Cerit, Mürsel Baki, Mehmet Yiğitbaşı, Sosyal Güvenlik Haftası sebebiyle Odamızı ziyaret ederek, Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören le görüştüler. Görüşmede Dr. Gören sağlıkta alanında yaşanan ticarileşmenin bir sonucu olarak, hastaların hekimlere ve ilaca kolay ulaştığını ancak nitelikli sağlık hizmeti alamadığını, buna bağlı olarak sağlıkta yüksek görünen hasta memnuniyetinin gerçek durumu yansıtmadığını dile getirdi. Dr. Gören kamu tıp fakültesi hastanelerinin de ticarileşen bir sağlık ortamında yalnız, çaresiz bırakıldığına, vakıf üniversitesi hastaneleriyle yarışır durumda bırakıldığına dikkat çekti. 9

14 ] İSTANBUL TABİP ODASI 16 MAYIS 2013 HEKİMLERDEN BARIŞA ÖVGÜ TOPLANTISI Sağlıklı olma halinin ancak savaşsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyada olabileceği gerçekliğinden yola çıkılarak düzenlenen Hekimlerden Barışa Övgü başlıklı toplantı 16 Mayıs 2013 günü Odamız Cağaloğlu binası toplantı salonunda yapıldı. Toplantının moderatörlüğünü Prof. Dr. Gençay Gürsoy yaparken, konuşmacılar Evrensel Gazetesi nden Fatih Polat, Tükenmez Dergisi nden Celal Başlangıç oldu. 17 MAYIS 2013 İSTANBUL BARO YÖNETİCİLERİNE DESTEK İstanbul Barosu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs iddiasıyla ve 2-4 yıl hapis cezası istemiyle yargılandıkları davanın ilk duruşması 17 Mayıs.2013 günü da Silivri Adliyesi nde yapıldı. Dava nedeniyle sabah saatlerinde Silivri Adliyesi önünde yüzlerce avukat toplandı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Vedat Ahsen Coşer, Ankara Baro Başkanı Metin Feyzioğlu ile çok sayıda baro temsilcisi de destek vermek üzere duruşmaya katıldı. Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Fethi Bozçalı da İstanbul Tabip Odası adına, İstanbul Barosu Başkan ve Yöneticilerine destek vermek üzere oradaydı. MAYIS 2013 HEKİME ŞİDDETE 2 AYRI CEZA günü, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği nde görevli meslektaşımız Dr. M.T. ye, günü ise Paşabahçe Devlet Hastanesi Acil Servis sarı alanda görev yapmakta olan Dr. M.T ye yönelik şiddet cezasız kalmadı. Odamız hukuk bürosunca takibi yapılan davalarda kamu görevlisine hakaret ve şiddet gerekçesiyle saldırganlardan biri 11 ay 20 gün, diğeri ise 7/80 TL para cezasıyla cezalandırıldı. (Hüküm geri bırakılırken 5 yıl denetim süresine hükmedildi). 10

15 ÇALIŞMA RAPORU 2014 ] TUTUKLU HEKİMLERİ ZİYARET 20 MAYIS 2013 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, Üyeler Dr. İsmail Bulca, Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ndan oluşan heyet, Adana Kürkçüler Cezaevi nde tutuklu bulunan Dr. Melih Şanlı ve Dr. Ahmet Aras ı ziyaret etti. Dr. Aktan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada; Ülke öyle bir hale geldi ki herkes ortada bir neden olmadan tutuklanabiliyor. Her kesimden olduğu gibi hekimlerin de tutuklanmasına şahit oluyoruz. Onların sağlık durumlarını yakından görmek istedik. Morallerinin yerinde olduğunu gördük. 3 Temmuz da duruşmalarının yapılacağını öğrendik. Beklentimiz o duruşmada arkadaşlarımızın serbest bırakılması dedi. TAKSİM EAH NİN KAPATILMA KARARINA TEPKİ 21 MAYIS 2013 İstanbul Tabip Odası, SES, Dev Sağlık-İş ve Cihangir Semt İnisiyatifi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde yaptıkları ortak basın açıklamasıyla, hastanenin kapatılmasını protesto ettiler. Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Feray Kaya nın da katıldığı basın açıklaması öncesinde hastane çevresinde gerçekleştirilen yürüyüşle sağlık hakkına ve hastanelerine sahip çıktıklarını ifade eden topluluğa çevredeki vatandaşların desteği yoğun oldu. Yürüyüş, çevrede yaşayanlar ve esnaf tarafından alkışlarla desteklendi. Eylemde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin kapatılmasının Beyoğlu nun hastanesiz bırakmak anlamına geldiği vurgulandı. 21 MAYIS 2013 SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ NDE ACİL NÖBET DAYATMASI Silivri Devlet Hastanesi nde patoloji, mikrobiyoloji, biyokimya gibi uzmanlık alanlarından hekimlere acil nöbeti tutturulması, 21 Mayıs 2013 Salı günü hastane bahçesinde yapılan bir basın açıklamasıyla protesto edildi. Hastane bahçesinde toplanan hekimler, söz konusu uygulamanın hem acil nöbetine zorlanan branş dışı hekimler hem de hasta sağlığı açısından da riskler taşıdığını bu sağlıksız ve yanlış uygulamadan derhal vazgeçilmesi çağrısını yaptılar. Basın açıklamasına vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Hekimler adına basın açıklamasını Silivri Devlet Hastanesi Temsilcimiz Dr. Ali Karagöz yaptı. 11

16 ] İSTANBUL TABİP ODASI 22 MAYIS 2013 THY İŞÇİLERİNE DESTEK Greve çıkan Hava-İş Sendikası na üye THY işçilerine desteğimizi ifade etmek üzere bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada; Hiçbir emek diğerinden daha değerli değildir. Ancak bazı çalışma alanları var ki, diğer alanlara göre daha fazla dikkat, eğitim, özen ve hizmet verilirken dinlenmiş olmayı gerektirir. Yine bazı alanlarda üretilen hizmetin kalitesi, hizmeti alanlar yönünden hayati öneme sahiptir, en ufak bir hata ölümle sonuçlanır. Sağlık çalışanları ile uçuş personeli arasında bu anlamda bir paralellik söz konusudur. Hekimler olarak, grevi demokratik bir hak olarak görüyor, işverenin ve bir kısım medyanın grevi kırmaya, itibarsızlaştırmaya dönük tutumunu kınıyoruz denildi. 22 MAYIS 2013 GÖZTEPE EAH DE HEKİME ŞİDDET İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde görev yapmakta olan Acil Tıp Asistanı Dr. İsmail Yeşiltaş ın acil cerrahi biriminde trafik kazasına karışan bir hasta tarafından darp edilmesini protesto etmek amacıyla hastane başhekimliği önünde İstanbul Tabip Odası ve SES tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada; Sağlıkta şiddetin hekim, hemşire ve tüm sağlık çalışanları ile hasta arasında güven ilişkisini bozan değersizleştirme politikalarının, esnek ve kuralsız çalışmanın, sağlık sistemini kar oranlarıyla değerlendiren anlayışın ürünü olduğu vurgulanarak sağlıkta dönüşüm adı altındaki ticarileştirme politikalarının, sağlık çalışanları ve sağlık sistemini ve hastaları yıkıma götürdüğünün fark edilmesi gerektiği ifade edildi. 23 MAYIS 2013 ÜNİVERSİTEDE POLİS GÜCÜNE TEPKİ Hükümetin üniversitelerden özel güvenliğin çekilerek yerine polis gücünün gelmesi yönündeki yasal düzenleme hazırlığına dikkat çekmek amacıyla 23 Mayıs 2013, Perşembe günü, da, Odamızda bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı Üniversite Dayanışma Platformu nca gerçekleştirilen basın toplantısına; Platformu temsilen Prof. Dr. Beyza Üstün, Prof. Dr. Gülhan Türkay, Prof. Dr. Mehmet Türkay ve Dr. Esen Arslandoğan katıldı. 12

17 ÇALIŞMA RAPORU 2014 ] SEVİNÇ ÖZGÜNER ANMA VE ÖDÜL TÖRENİ 23 MAYIS 2013 Dişhekimi Sevinç Özgüner, barış ve demokrasi düşmanlarınca katledilişinin 33. Yılında, Odamız tarafından düzenlenen bir törenle anıldı. Törende her yıl düzenlenen Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü de sahiplerine sunuldu. 23 Mayıs 2013, Perşembe günü da Odamız Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen törende Sevinç Özgüner in meslektaşları, dönem ve mücadele arkadaşları, aile fertleri bir araya geldiler yılı ödülü barış aktivistleri Halil Savda ve Roboskili Aileler adına Ferhat Encü ye verildi. CEZAEVLERİNDE YENİ ÖLÜMLER OLMASIN 24 MAYIS 2013 Cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlık hakkına erişim ve tedavi olanaklarına yönelik engeller sebebiyle yaşadığı mağduriyetler ve birbiri ardına yaşanan ölüm olayları, 24 Mayıs 2013 Cuma günü Odamızda yapılan bir basın toplantısıyla ele alındı. Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören, Temsilciler Kurulu Divan Başkanı Dr. Samet Mengüç ile İnsan Hakları Komisyonumuzdan Dr. Ali Tezel Erol un katıldığı basın toplantısında, cezaevlerindeki özellikle ağır, kronik, terminal dönemde olan hasta tutuklu ve hükümlülerin tedavi olanağından yoksun bırakıldığı ve ölüme terkedildiğine dikkat çekildi. 24 MAYIS 2013 ACIBADEM TIP FAKÜLTESİ NDE HEKİME ŞİDDET TOPLANTISI Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Öğrencileri Komisyonu, 24 Mayıs 2013, Cuma günü Hekime Yönelik Şiddet konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Emel Atik ile Acıbadem Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Nadi Bakırcı ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli konuşmacı olarak katıldılar. Toplantıda Dr. Emel Atik, İstanbul Tabip Odası olarak izlediğimiz şiddet olguları konusunda bir sunum yaptı. 30 u aşkın tıp öğrencisinin izlediği toplantıda öğrencilerin şiddet konusundaki duyarlılıkları ve kaygıları da ele alındı. 13

18 ] İSTANBUL TABİP ODASI 29 MAYIS 2013 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ NDE MEZUNİYET COŞKUSU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyet töreni, 29 Mayıs 2013, Çarşamba günü saatleri arasında Haliç Kongre Merkezi nde yapıldı. Yüzlerce genç mezunun mesleğe adım atıyor olmanın coşku ve heyecanını yaşadığı törende Odamız Başkanı Prof. Dr. Taner Gören de yer alarak bu coşkuya ortak oldu. Törende İstanbul Tabip Odası nı tanıtmak amacıyla, Hekimlik Andı, Tıp Etiği Kitapçığı ve Odamız yayınlarının dağıtıldığı bir masa açıldı MAYIS 2013 TAKSİM GEZİ PARKI NDA NÖBET Taksim Yayalaştırma Projesi gerekçesiyle Gezi Parkı ndaki ağaçların sökülmeye başlanmasına karşı İstanbullular parkta nöbet tutmaya başladı. Vatandaşlar dozerlerin önünde bekleyerek yıkımı engellemeye çalıştılar. Parkı savunmaya dönük eyleme destek hızla büyüdü ve vatandaşlar Gezi Parkı na çadırlar kurarak nöbet tutmayı sürdürdü. Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı Taksim Dayanışması nın çağrısıyla 29 Mayıs akşamından itibaren Gezi Parkı nda toplanan yüzlerce kişi; kentin merkezindeki bu nefes alanına, yeşil alana sahip çıkmakta kararlı olduklarını ifade etti. 31 MAYIS 2013 AKP HÜKÜMETİ ÇILDIRMIŞ OLMALI Gezi Parkı nı korumak üzere nöbet tutan ve aralarında onlarca hekimin de yer aldığı yüzlerce İstanbullu ya sabaha karşı polis ve zabıta tarafından müdahale edildi. Onlarca kişinin ciddi şekilde yaralanmasına sebep olan saldırıya ilişkin Yönetim Kurulumuzca bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada; Gezi Parkı nı, ağaçlarını korumaya çalışanlarla birlikte İstanbul Tabip Odası nın ilkyardım çadırına 31 Mayıs 2013 günü sabahın inde gaz bombaları ve tazyikli sularla saldırmanın akılla, izanla, vicdanla bir izahını bulamıyoruz. Bu durum, AKP hükümetinin siyasi tutumu olarak görülecekse siyasetiniz batsın! demekten kendimizi alamıyoruz denildi. 14

19 ÇALIŞMA RAPORU 2014 ] 1 HAZİRAN 2013 İŞ, CAN VE GELECEK GÜVENCEMİZ İÇİN İMZA KAMPANYASI Türk Tabipleri Birliği nin de aralarında olduğu sağlık meslek örgütlerinin çağrısıyla, Sağlık Bakanlığı na yönelik başlatılan imza kampanyası sonlandı. İş, can ve gelecek güvencesi, performans yerine emeklilikte de insanca yaşamaya yetecek temel ücret, eşit, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hakkı için, esnek, kuralsız çalışmaya karşı başlatılan imza kampanyası hem hastanelerde hem de İstanbul un merkezi noktalarına kurulan standlar üzerinden büyüdü. İmza kampanyasının son günü olan 1 Haziran 2013 Cumartesi günü İstanbul Tabip Odası olarak Kadıköy İskele Meydanı nda taleplerimizi, tepkilerimizi vatandaşlara anlatmak, sağlık hakkı için imza toplamak üzere açtığımız standa ilgi çok büyük oldu. DAHA FAZLA ÖLÜM OLMADAN BU ŞİDDETİ DURDURUN 3 HAZİRAN 2013 Taksim Gezi Parkı nda tamamen barışçıl olarak başlayan bir çevre duyarlılığı eylemine vahşice saldırılarak karşılık verilmesi sonucu başlayan olaylarda ilk ölüm haberinin gelmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası 3 Haziran 2013 günü bir basın toplantısı düzenlediler. İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında yapılan basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu katıldı. Yapılan açıklamada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a seslenilerek daha fazla ölüm olmadan bu şiddetin durdurulması çağrısı yapıldı. TAKSİM DE OLAĞANÜSTÜ HEKİM MECLİSİ TOPLANDI 3 HAZİRAN 2013 Gezi Parkı nda yaşanan olayların ilk gününden itibaren büyük bir özveriyle yaralıların yardımına koşan, acil sağlık hizmeti vermeye çalışan hekimler Odamızın çağrısıyla Olağanüstü Hekim Meclisi toplantısında biraraya geldi. Gezi Parkı nda kurulan TTB-İstanbul Tabip Odası standında 500 e yakın hekimin toplanması üzerine toplantının sağlıklı devam edebilmesi için Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ne geçildi. Gezi Parkı ndan, bir odası acil sağlık hizmetlerinin verildiği bir noktaya dönüştürülen Makine Mühendisleri Odası na yürüyen, beyaz önlüklü 500 hekim halktan büyük destek gördü. Yapılan toplantıda yaşanan sürecin deprem, sel gibi bir olağanüstü durum olduğuna dikkat çekildi. 15

20 ] İSTANBUL TABİP ODASI 4 HAZİRAN 2013 ŞİŞLİ ETFAL ÇALIŞANLARINDAN GEZİ DİRENİŞİNE DESTEK KESK in çağrısı üzerine, Gezi Parkı nda yaşanan olaylara destek vermek ve yaşananları görünür kılmak için 4 Haziran 2013 Salı günü saat da Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu önünde SES, Dev Sağlık İş ve İstanbul Tabip Odası nın katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirildi ve ardından Taksim e yürüyüş gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Ümit Şen in de katıldığı basın açıklaması ve yürüyüşe özellikle hasta ve hasta yakınları büyük ilgi ve destek gösterdi. 5 HAZİRAN 2013 DEMOKRATİK BİR ÜLKE TALEBİYLE GREVDEYDİK KESK ve DİSK tarafından çağrısı yapılan 5 Haziran Genel Grevi, TTB ve TMMOB un da katılımıyla ülke çapında büyük bir mücadele ve dayanışma gününe dönüştü. Onbinlerce çalışan sabah saatlerinde işyerlerinde etkinlikler gerçekleştirdi. İşyerlerinde ortak açıklama metni okundu, ardından saat da iki ayrı noktada buluşularak Taksim e yüründü.hastanelerde sabah saatlerinde ortak açıklamanın okunmasının ardından hekimler çalıştıkları kurumların bölgesine bağlı olarak 2 ayrı noktadan da yürüyüşe katılım sağladılar. Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen in de aralarında bulunduğu hekim kitlesi Unkapanı ndaki TTB- İstanbul Tabip Odası kortejinde yerlerini aldılar. 11 HAZİRAN 2013 GAZI KES, DEMOKRASİYİ AÇ! Taksim meydanını afiş ve pankartlardan temizlemek amacıyla yapıldığı açıklanan polis müdahalesi; meydandan itibaren kilometreleri bulan alanda evinde yatan kalp hastası, bebek, astımlı hasta, çocuk, genç tüm vatandaşların mahallelerinde hatta kendi evlerinde yoğun gaz soluduğu bir atmosfer yarattı. Yönetim Kurulumuz yaptığı yazılı açıklamada Hükümet e seslenerek İstanbul Tabip Odası olarak geniş halk kitlelerini etkileyen biber gazı ve benzeri kimyasal silahların kullanımına hemen son verilmesini emniyet müdüründen, validen, hükümetten bir kez daha talep ediyoruz. Yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz: Toplumun tümünü etkileyen bu zehirleri kullanmaktan vazgeçin çağrısını yineledi. 16

21 ÇALIŞMA RAPORU 2014 ] 14 HAZİRAN 2013 GÖNÜLLÜ SAĞLIK HİZMETİNE BAKANLIK SORUŞTURMASI Gezi Parkı direnişinde yaralanan yurttaşlara verilen acil sağlık hizmetine Sağlık Bakanlığı nca soruşturma açıldı. TTB ve İstanbul Tabip Odası açılan soruşturmaya tavrını Gezi Parkı merdivenlerinde yaptıkları basın açıklamasıyla ortaya koydular. Yapılan açıklamada; Tabip Odasının ve hekimlerin insanı duyarlılığına karşı soruşturma başlatan Sağlık Bakanlığı na tepkimizi Gezi Parkı girişinde gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasıyla gösterdik. On sekiz gündür şiddete, vahşete, zulme, faşizme karşı direnen bütün yurttaşlarımız bizim onurumuzdur. Acil müdahaleleri tarafımızdan yapılan bütün hastalarımızın bilgileri bizim teminatımız altındadır. Tek bir hastamızın ve meslektaşımızın ismini dahi Sağlık Bakanlığın na vermeyeceğiz. HASEKİ EAH DE HEKİME ŞİDDET 14 HAZİRAN Haziran 2013, Perşembe günü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde görevli bir kadın meslektaşımıza hasta yakınlarınca sözlü ve fiziki şiddet uygulanması yapılan bir basın açıklamasıyla protesto edildi. 14 Haziran 2013, Cuma günü da Haseki EAH Yeni Poliklinik binası önünde yapılan basın açıklamasında Odamızı Temsilciler Kurulu Divan Üyesi Prof. Dr. Tunçalp Demir ile TTB Delegesi ve hastane çalışanı Dr. Nurcan Özdemir temsil ettiler. BASKI VE ŞİDDETE KARŞI ALANLARDAYDIK 18 HAZİRAN 2013 Taksim Gezi Parkı direnişinin polis şiddeti ile bastırılmaya çalışılması DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB tarafından 17 Haziran Pazartesi günü tüm yurt genelinde iş bırakma eylemi ile protesto edildi. Hastanelerde yapılan ortak basın açıklamalarının ardından hekimler İstanbul daki 2 ayrı buluşma noktasında; Tünel ve Şişli de bir araya geldiler. TTB ve İstanbul Tabip Odası yöneticileri DİSK üyelerinin bulunduğu Şişli noktasında, Gezi Parkı nı Savunmak Yaşamı Savunmaktır pankartı arkasında yerlerini aldılar. Şişli den Taksim e yürümek isteyen kortejin önü Pangaltı da polis tarafından kesildi. Pangaltı da bir süre oturma eylemi yapılmasının ardından basın açıklaması okundu. 17

22 ] İSTANBUL TABİP ODASI 18 EKİM 2013 FEMS DEN HÜKÜMETE MEKTUP Üyesi bulunduğumuz FEMS (Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu) gönderdiği mektupla, Taksim Gezi Parkı olayları esnasında yaralılara ve yardıma ihtiyacı olanlara gönüllü hizmet sunan hekimlere karşı soruşturma açılmasını sert bir dille eleştirdi. Mektupta; Kos da doğup Türkiye kıyılarında yaşayan ve tüm dünyaya örnek olan Hipokrat ve yemininin Türkiye sınırlarına ulaşamadığına, AB ne girmeyi planlayan bir ülkede hekimlerin özgürlüklerine ve sağlık hizmeti sunduğu acil durumlarda kalan insanların haklarına saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Avrupa Tıp Organizasyonu olarak tıbbi deontolojiye saygı gösteren Tabip Odası nı destekledikleri ve bu yanlış karardan vazgeçilmesi gerektiği belirtildi. 19 HAZİRAN 2013 BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNE EKG KURSU Odamız Aile Hekimleri Komisyonu tarafından Pratisyen Hekimlik Dernegi nin kurslarından biri olan Birinci Basamak hekimlerine yönelik EKG kursu, Haziran 2013 tarihlerinde Cağaloğlu binamızda gerçekleştirildi. Birinci basamakta çalışan hekimin EKG değerlendirme, pratik yorumlama ve tanı koyabilmesini amaçlayan kursun eğitimi Dr. Hayati Çakır ve Dr. Hamit Işıkalp tarafından verildi. İki tam gün, iki gruba yönelik gerçekleştirilen kurs, birinci basamağa yönelik mesleki gelişim kurslarının daha sık yapılması temennisi ile son buldu. 20 HAZİRAN 2013 HAYDARPAŞA HALKINDIR Haydarpaşa ile Harem bölgesini içeren Haydarpaşaport projesi kapsamında tren seferlerinin 24 ay süreyle sonlandırılması, 18 Haziran 2013 günü yapılan kitlesel bir buluşma ve basın açıklamasıyla protesto edildi. Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı Haydarpaşa Dayanışması nca organize edilen buluşmada hekimler de Haydarpaşa Halkındır. Haydarpaşa Garı da Hastaneleri de Satılamaz pankartı arkasında yerlerini aldılar. Saat da Haydarpaşa Garı önünde buluşan İstanbullular kamuya ait alanların, otel, AVM, iş merkezi yapılmasına dönük projelerle birer birer halka kapatılmasına tepki gösterdiler. Yapılan konuşmalarda, İstanbulluların kentlerine sahip çıkmaya devam edeceği vurgulandı. 18

23 ÇALIŞMA RAPORU 2014 ] 20 HAZİRAN 2013 GEZİ PARKI MÜDAHALESİNE KARŞI HUKUKİ İZLEME GRUBU Gezi Parkı sürecinde emniyet güçlerinin orantısız şiddetine, hukuk dışı uygulamalara karşı Prof. Dr. İbrahim Ö. Kabaoğlu başkanlığında akademisyenler ve avukatlar tarafından kurulan ve DİSK, İstanbul Tabip Odası ve Adli Tıp Uzmanları Derneği tarafından desteklenen hukuki izleme grubunu kuruldu. Odamızı temsilen YK Üyesi Dr. Emel Atik de yer aldı. Gezi Parkı Müdahalesine Karşı Hukuki İzleme Grubu, Prof.Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu, Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören, Prof. Dr. Beyza Üstün, Doç. Dr. Ümit Ünüvar, Dr. Tolga Şirin, Av. Arzu Sun Becerik, Av. K.Erkut GÜzel, Av. Özgür Eryılmaz, Av. Yeşinil Yeşilyurt, Av. Mehmet Ümit Erdem den oluşuyor. DİSK, İstanbul Tabip Odası ve Adli Tıp Uzmanları Derneği tarafından destekleniyor. İTF 2013 MEZUNLARINDAN ODAMIZI ZİYARET 26 HAZİRAN 2013 İstanbul Tıp Fakültesi 2013 yılı mezunlarından oluşan kalabalık bir hekim topluluğu, 25 Haziran 2013 Salı günü Odamızı ziyaret ederek, Prof. Dr. Taner Gören ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle görüştü. 23 Haziran 2013 Pazar günü Haliç Kongre Merkezi nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde Hükümetin Değil Halkın Doktorlarıyız pankartı açan genç mezunlar, Gezi Parkı sürecinde hekimlerin gösterdiği mesleki ve insani duyarlılığa sahip çıktıklarını ifade ettiler. Genç hekimler görüşme öncesinde Oda Başkanımıza yanlarında getirdikleri karanfilleri verdiler. MARMARA TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET COŞKUSU 2 TEMMUZ 2013 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreni, 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü saatleri arasında Haliç Kongre Merkezi nde yapıldı. Yüzlerce genç mezunun mesleğe adım atıyor olmanın coşku ve heyecanını yaşadığı törende TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan da bu coşkuyu genç meslektaşlarımızla birlikte yaşadı. 19