YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI"

Transkript

1 Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2012 Fiyatı: 1,00 TL YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI METAL SEKTÖRÜNDE YENİ SÖZLEŞME DÖNEMİ VE GÖREVLERİMİZ Haziran büyük işçi Büşra Hoca ya ve tüm KCK direnişinin 42. Yılında... açıklaması tutsaklarına özgürlük! Metal İşçileri Toplu Sözleşmeye Hazırlanıyor Kürtaj yasağına karşı basın Tunus Dersleri Güvercin Anıldı Emekçiler Torba'ya Girmeyecek!

2 YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI METAL SEKTÖRÜNDE YENİ SÖZLEŞME DÖNEMİ VE GÖREVLERİMİZ: Temmuz 2012 yeni dünya için ÇAĞRI nın İŞÇİ EKİ 2 Biz metal İşçileri olarak Grup Toplu İş Sözleşmesi(TİS) dönemine giriyoruz. Her iki yılda bir patron örgütü MESS ile yürütülen bu sözleşme görüşmelerinde bu yıl bazı sürprizler beklenebilir. Geçen dönemde Türk Metal Sendikası nın metal işçilerini satışının ardından Birleşik Metal İşçileri Sendikası (BMİS) Nisan 2011 e kadar TİS ni imzalamadı. BMİS yaptığı birçok eylemin ardından, aldığı grev kararını birçok işyerinde uygulayarak uzun yıllardan sonra bir ilki başarmıştı. Bu kararlılık sonucunda BMİS nın örgütlü olduğu bazı şirket yönetimleri kendi örgütleri olan MESS i de devre dışı bırakarak BMİS ile ek protokol üzerinden anlaşmaya vararak grevler son bulmuştu. Bu grevler sonucunda ek protokollerle birçok hak kazanılmıştı. Mücadele ederek daha iyi hak alabileceğini gören metal işçilerinden BMİS saflarına geçme eğilimleri bazı işyerlerinde, Bosch, Bosch Rexroth, Cengiz Makine gibi işyerlerinde somut olgu haline gelmiş ve binlerce işçi sarı Türk Metal Sendikası ndan istifa ederek BMİS na üye olmuştu. Bu mücadele hala devam etmektedir. Gelinen yerde yeniden yetkilerin bakanlıktan istenmesi ve bunun sonucu olarak da genel itibarıyla Ağustos ayından başlamak üzere karşılıklı müzakereler başlayacaktır. Sarı Türk Metal Sendikası, kendisinden istifa eden üyelerine bu sefer sizlere danışarak TİS görüşmeleri yürüteceğiz yönlü tavırlar takındı. Ama bugüne kadar bu yönde atılmış bir adım yoktur. BMİS yöneticileri ve uzmanları ise fabrika fabrika gezerek işçilerin taleplerini tespit etmekte ve talepler ışığında TİS taslağı hazırlayarak patron örgütü ile görüşme masasına oturacaklardır. Burada önemli olan şey, biz işçilerin taleplerini bu toplantılarda dile getirmemiz ve bu taleplerin patron örgütü ile görüşmelerde savunulması için sendika yöneticilerine baskıda bulunmaktır. Ama sadece baskı yapmak yeterli değildir. Aynı zamanda bu taleplerin kabul ettirilmesi için gerektiğinde yeniden grev silahının kullanılabilmesi için işyeri grev ve mücadele komitelerini yeniden gözden geçirerek, onları patron örgütü ile kavga yürütmelerini sağlayacak düzeyde hazırlamaktır. İŞYERİ KOMİTELERİ HALA HAZIR DEĞİLDİR! Biz geçen dönemde bu konuya parmak basmış ve grev ve mücadele komitelerinin hazırlanması, bu komiteler üzerinden işçilerin eğitilmesi ve kavgaya hazırlanması gerektiğini savunmuştuk. Fakat her şeye rağmen başarılı geçen bir TİS dönemi olmasına rağmen, işyeri komitelerinin doğru dürüst örgütlenemediğini gördük. İşyeri komiteleri işçiler tarafından seçilmelidir ve görevini yapmayan komite üyeleri eleştirilerek eğitilmelidir. Bunlar tüm eleştirilere rağmen görevlerini yapmadıklarında görevden alınmalı ve yeni komite üyeleri seçilerek komitenin işlevli kılınması sağlanmalıdır. Tüm süreç bu komiteler tarafından izlenmeli ve gerekli müdahaleler yapılmalıdır. Genel olarak bildiğimiz gibi, sendika yönetimleri biz işçilerin taleplerini almakta ve fakat sonuçta pek de işe yaramayan sözleşmeler ortaya çıkmaktadır. Bunda bizim hatalarımız da belirleyici olmaktadır. Çünkü bizler süreci takip edip gerekli yerlerde müdahale etme yerine sendika yöneticilerinin ve sendika bürokrasisinin inisiyatifine gelişmeleri bırakıyoruz. Onlar da kendilerinin doğru buldukları düzlemde sonuçlara imza atıyorlar. Çoğu kez biz işçiler de taleplerimiz yerine getirilmediğinde, patronlar taleplerimize uygun tekliflerle gelmediklerinde, grev kararı alıp uygulama konusunda hazırlıksız olduğumuzdan pasif kalıyoruz. ÜRETİMDEN GELEN GÜCÜ- MÜZÜ KULLANMAK İÇİN HAZIRLIK YAPMALIYIZ! Yani taleplerimiz karşılanmadığında sendika yönetici ve bürokrasi kesimini baskı altına alarak üretimden gelen gücümüzü kullanmayı başaramıyoruz. Bunun da sebebi işyerindeki ve giderek bu sektördeki örgütlü gücümüzün çok zayıf olmasıdır. Ama BMİS geçen dönem eylemleriyle gösterdi ki, az bir güçle de patronlardan daha fazla koparıp almak mümkündür. O zaman işçi sınıfı tarihinin defalarca kanıtladığı gibi üretimden gelen gücümüzü, üretimi durdurarak mücadele yürütmeyi göze aldığımızda, hazırlıklarımızı bu temelde yaptığımızda, bugün imkânsız gibi görünen birçok hakkı sökerek almak mümkün olacaktır. Bu dönem ne sarı-işbirlikçi Çelik İş Sendikası ne de patronların işyerlerindeki uzantısı durumunda olan sarı-işbirlikçi Türk Metal Sendikası işçilerin taleplerini gerçek anlamda savunmayacaklardır. Gerçi geçen dönem patron örgütünün içerisine düştüğü parçalanma ve her patronun keyfine geldiği gibi davranma pratiği yerine, daha örgütlü hareket edeceklerini ve Türk Metal Sendikası ndaki istifaları durdurmak, kendi sendikalarını rahata kavuşturmak için

3 manevra yapabilirler. Bu sonuç itibarıyla BMİS nın yıllardır karşılanmayan bazı taleplerinin MESS tarafından Türk Metal eliyle grup sözleşmesi üzerinden kabul edilmesi ihtimali de vardır. Bununla BMİS zayıf düşürülmek ve BMİS na doğru gelişen işçi akınını engellemek isteyebilirler. Ama bizim için önemli olan böylesi bir durumda da, bizim taleplerimizin hepsinin karşılanmayacağından hareketle şimdiden bir greve hazırlanmak gerekir. GREV FONU Yıllardır bizim savunduğumuz grev fonu gelinen yerde BMİS nın tüzük hükmü haline gelmiştir. Ama bu konuda da yapılması gerekenlerin hala yapılmadığını bilmeliyiz. Buna rağmen en hızlı şekilde BMİS na 18. Genel Kurul kararının uygulanması ve gerekli önlemlerin alınması için baskı yapmalıyız. BMİS grevdeki işçiye maddi desteği artıracak önlemler almalıdır. İşçi aidatlarının grevde olan işçileri mağdur etmeyecek şekilde kullanılması bir görevdir. Biz sınıf dayanışmasının önemli oranda kâğıt üzerinde kaldığını biliyoruz. Bu sebeple de bizden kesilen aidatların belirli bir bölümünün Grev Fonu üzerinde grevci işçilere aktarılması sağlanmalıdır. TEMEL TİS TALEPLERİ NELER OLMALIDIR? -Çalışma saatlerinin Pazartesi nden Cuma gününe kadar tam ücret karşılığında 30 saate düşürülmesi, -Yıllık ücretli izinlerin 30 iş gününe çıkarılması ve bir maaş karşılığı izin parasının ek olarak ödenmesi, -Ücretlerin minimum olarak devletin ilgili kurumları tarafından yoksulluk sınırı olarak tespit edilen yaklaşık TL sınırına yükseltilmesi, -Kadın işçilerin çalıştığı işyerlerinde kreş olanağının yaratılması, -İşyerlerinde kadın işçi arkadaşlara karşı uygulanan taciz vb. olaylar karşısında aktif müdahale edilebilmesi için kadının beyanı esastır ilkesinin kabul edilmesi, -Genç işçi arkadaşlarımızın kendilerine has sorunlarının çözümü için 26 yaş altında olan işçilerce seçilecek Genç işçi Komisyonları nın kurulması ve bunların kendi sorunları ile ilgili olarak yetkili kılınması, -Performans konusunda patron veya yetkililerinin ve işyeri sendika temsilcilerinin ya da sendikaya temsil eden kişiler üzerinden eşit sayıda oluşturacağı bir komisyon kurularak performans tespitlerinin yapılması ve bunun için bir ek protokolün imzalanması, -İşçilerin eğitim düzeylerinin yükseltilmesi için, sendika ve başka politik eğitimler için her işçiye yılda en az iki hafta ücretli eğitim izni hakkının verilmesi, -İşyerlerinde her türlü ayrımcılığa ve şoven saldırılara karşı mücadele edilmesi için farklı etnik kökene sahip işçilerden bir komisyon kurulması ve ayrımcılık ve şoven saldırıların değerlendirilip gerekli kararların alınması hakkının bu komisyona verilmesi sağlanmalıdır. MÜCADELEMİZİ, ÜRETEN BİZ YÖNETEN DE BİZ OLACA- ĞIZ HEDEFİYLE YÜRÜTME- LİYİZ! Yukarıda saydığımız talepler sadece sömürüyü hafifletir ancak ortadan kaldırmaz. Sömürünün ortadan kaldırılması için biz işçilerin sorunlarının temel kaynağı sömürü üzerinden şekillenen ücretli kölelik sistemi olan kapitalizm ortadan kaldırılmalıdır. Kapitalistler bu sistemleri üzerinden biz işçileri sömürmektedirler. Tüm sorunların kaynağı bu sistemdir. Kapitalist devletin yıkılması ve biz işçilerin kendi iktidarını kurması özgürlüğe kavuşmanın tek yoludur. Biz işçiler, köylülüğü de yanımıza alarak işçilerin köylülerin devrimci demokratik iktidarını kurmalı oradan sömürünün olmadığı sosyalist sistemi kurmak için mücadele yürütmeliyiz. Bu hedefe varmak için sermayeye karşı mücadelemizi doğru yönetebilmek için kendi Bolşevik partimizi inşa etmeliyiz. Ücretli kölelik sistemini yıkıp kendi iktidarımızı kurmak için ileri! Metal İşçileri Toplu Sözleşmeye Hazırlanıyor Birleşik Metal İş Sendikası (BMİS) arası Toplu İş Sözleşmesi (TİS) için üyeleri ile toplantılar yapmaya devam ediyor. 5 ve 6 Temmuz 2012 günlerinde Anadolu Şubeye bağlı işyerlerinde yapılan toplantılar ile ilk tur tamamlanmış oldu. Mersin de Çimsataş işçileri ile Akdeniz Belediyesi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, işçilerin katılımı işgünü olmasına rağmen iyiydi. Toplantıya BMİS Genel Sekreteri Selçuk Göktaş, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Beşeli, Anadolu Şube başkanı Rasim Gündal ve Şube sekreteri Satılmış Yılmaz katıldı. Toplantıda açış konuşmasını Rasim Gündal yaptı. Konuşmanın ardından, Esaretten Kurtulmak İçin Cesaretle başlıklı film gösterimi yapıldı. Filmde, metal işçilerinin 1980 darbesi ile içine hapsedilmeye çalışıldıkları esaret koşullarından Birleşik Metal İş in 2010 döneminde yürüttüğü var olma- yok olma mücadelesi ile kurtulma koşullarına nasıl ulaştıkları anlatılıyordu. İlk konuşmayı Mehmet Beşeli DİA sunumu ile birlikte yaptı. Beşeli şunları anlattı: İşyerlerinde TİS toplantıları yapılıyor. Bu toplantıların ilki Bursa da gerçekleştirildi. Bursa da sarı sendikadan işçiler BMİS a yöneldiler, bu taşeron sendikanın temelinin çatırdamaya başladığını gösteriyor. Yirmi dakikalık filim gösterimi ile amacımız kendimizi övmek değil, geçmiş mücadeleden ders çıkarmak. Zirveye çıktık rüzgar daha da sertleşiyor. Patron cephesi taşeron sendika olan Türk Metal ile birlikte saldırmaya hazırlanıyor. Bu TİS süreci geçtiğimiz süreçten daha da zorlu geçecek. İşçiler sendikaları aracılığı ile sermaye karşısında çalışma ve yaşam koşullarını daha da iyileştirmek için mücadele eder. Bunun için her işçi mutlaka sendikalı olmalı. Bu yetmez bilinçlenmeli, iç örgütlülüğü sağlamlaştırmalıyız. Söz söylemek kolay, ama mücadele öyle kolay olmuyor. Biz bu sürçte aynı zamanda uluslararası sermaye ve devlet ile de mücadele etmek zorundayız. Devlet yabancı sermayeyi çekmek için, ulusal istihdam stratejisi adı altında, geçici işçiliğin kural haline getirilmesi, sınırsız esneklik, kıdem tazminatına saldırı, grev yasaklaması, Toplu İş İlişkileri Kanunu, yetkilerde belirsizlik ile saldırılarını sürdürüyor. En son Hava İş ile 17 ay süren TİS görüşmeleri sözleşme aşamasına geldiğinde parlamento devreye girdi ve grevi yasaklattı. Elimizde önemli bir silah olan grev hakkımız bu parlamento aracılığı ile yasaklanabiliyor. Bizden 3Temmuz 2012 yeni dünya için ÇAĞRI nın İŞÇİ EKİ

4 Temmuz 2012 yeni dünya için ÇAĞRI nın İŞÇİ EKİ 4 her 4 yılda bir oy istiyorlar, ondan sonra sermayenin çıkarları doğrultusunda her türlü kararı çıkarıyorlar. Ocak ayından bu yana istenen hiçbir yetki bugüne kadar gelmiş değil. Bundan dolayı şu an TİS görüşmelerine başlamamız mümkün değil. TİS sürecini 1 Eylül de başlatacağız. Eğer masaya gelmezlerse ne olacağını o zaman görecekler. Enflasyona endeksli zamdan kurtulmalıyız. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Taşeron sendikanın da tabanı kaynıyor. Onlar da artık hiçbir şeyi oldu bittiye getiremeyecekler. TiS kurul üyeliğine seçilen her işçi kendilerini seçenlerin ortak görüşlerini savunmalıdır. Bu bir görevdir. Kurul üyeleri fedakâr olmalı, çok önemli bir mazereti olmadan kurul toplantılarına katılmamazlık etmemelidir. İki kez mazeretsiz toplantıya katılmayan kurul üyelerinin üyelikleri düşmelidir. Beşeli, TİS tüm metal işçilerine kutlu olsun diyerek konuşmasını sonlandırdı. Bu arada 10 dakika ara verildi. Aranın ardından işçilere konuşma ve söz haklarının olduğu söylendi. İşçilerden konuşan olmadı. Bir işçi enflasyon oranında zam ile ilgili açıklama istedi. Aradan sonra Selçuk Göktaş konuştu. Göktaş konuşmasında, geçmişe neden önem verdiklerini anlattı. 12 Eylül faşist darbesinin esas derdinin terör, anarşi olmadığını, esas derdin işçilerin haklarının gasp edilmesi olduğunu söyledi. O dönem Vehbi Koç Kenan Evren e bir mektup yazıyor. Bu mektupta anarşi vs. yoktu. Vehbi Koç Evren den işçi haklarını gasp etmesini istiyordu, öylede oldu. Bugünde işçi haklarına sermayenin istekleri doğrultusunda saldırılar var. THY grevi ısmarlama bir kararla ortadan kaldırıldı. Parlamentodan çıkan yasa ile bugüne kadar işyerlerindeki iş kazalarında işverenler sorumlu iken, şimdi işçilerde sorumlu olacak. Çalışma Bakanı işverenlere sesleniyor; Merak etmeyin sendikalar güçlenmeyecek. İtalya da yapılan bir toplantıya katılırken Sanayi Bakanlığının bir raporunu okuduğunda şunlar söyleniyor; Avrupa da işçi ücretleri yüksek. Biz işçi ücretlerini daha da düşürmeliyiz ve iş barışını sağlamalıyız ki, yabancı sermayeyi çekelim. Haklarımızın bu parlamento da korunmasını düşünürken sürekli bir hayal kırıklığına uğruyoruz. Yalnız eller inip kalkıyor. Bizim hayal kırıklığımız devam ediyor. Herhalde biz işçiler bu parlamentoda umudumuzu kesme noktasına geldik diye düşünüyorum. Eğer siyasi iktidar bu tavrını sürdürürse tavrımız ne olacak? O zaman üretimden gelen gücümüzü kullanmalıyız, başka çaremiz yok. Bu gidişle herhalde bizi de susturacak yer arayacaklar. Silivri de yer kalmadı, herhalde bizim için başka yerler ayarlarlar. Sermaye öyle bir saldırıyor ki, bırakalım ücret pazarlığını, toplu sözleşme hakkımızı korumak için mücadele etmek zorunda kalacağız. Her koşulda BMİS olarak şunu dedik, hazırlıklarımızı her şey normalmiş gibi yapacağız. Eğer onlar bunu reddelerse o zaman işçilerin örgütünün de bir cevabı olacaktır. Geçmişte Cimsataş ta yer yer bazı kırılganlıklar oldu. Her bölüm ayrı ayrı tavırlar takındı. Bu süreçte bunu mutlaka aşmalıyız. Birliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Her kim ki bu birliğe zarar veriyor, ona dur dememiz lazım. Kazanmak için birlik olmak zorundayız. Haklı olmak kazandırmıyor. Güçlü olmak zorundayız. Enflasyon sorusu ile ilgili, maalesef TİS taslaklarımız aynı zaman da enflasyon boyutu ile de hazırlanıyor. Biz enflasyon boyutu ile yetinmeyeceğiz bunun üzerinde de ücret talebinde bulunacağız. TİS görüşmelerini enflasyona endekslemeden kurtaracağız. Göktaş konuşmasında Çimsataş taki sorunlara da değindi. Fabrika müdürü ile yaptığı görüşme ile ilgili işçilere bilgi verdi. Çimsataş ta hiçbir işçinin işinden olmasına göz yummayacaklarını belirterek konuşmasına son verdi Yeni İşçi Dünyası/Mersin Haziran büyük işçi direnişinin 42. yılında DİSK ten yürüyüş Haziran büyük işçi direnişinin 42. yıl dönümünde DİSK in çağrısı ve örgütlemesi ile Şişli den Taksim e bir yürüyüş gerçekleştirildi. Şişli Cami yanında toplanan DİSK e bağlı sendikalar, devrimci kurumlar ve siyasi partiler, kortej oluşturarak Halaskargazi Caddesi üzerinden Taksim e yürüdü. DİSK e bağlı sendikalardan Birleşik Metal İş, Nakliyat İş, Genel İş, yürüyüşe kitlesel katılırken, diğer sendikalar temsili düzeyde katıldı. İşten atılan Enerji Sen üyesi Bedaş işçileri, Hey Tekstil işçileri

5 pankartlarıyla yürüyüşe katıldı. Sendikalaştıkları için işten atılan Borusan Lojistik işçilerinin oluşturduğu Kızıl Davul orkestrası yürüyüş boyunca susmadı. Kızıl Davul Orkestrası yoğun ilgi ile karşılandı. Çelik Adımlarla Yürüyoruz pankartı arkasında müzisyenler, sanatçılar yürüdü. Grup Yorum, Grup Kutup Yıldızı, Grup Munzur, Emeğe Ezgi, Düşbaz, Mehmet Gümüş, Onur Akın vb. Mücadele Birliği, Halk Cephesi, BDSP, ÖDP, TKP de yürüyüşe katıldı. Taksim Meydanı nda müzisyenlerin, sanatçıların öncülüğünde, hep bir ağızdan Avusturya İşçi Marşı ve Çav Bella söylendi. DİSK Genel Başkanı Erol Ekici bir konuşma yaptı. Erol Ekici, Taşeronlaştırmalara, güvencesizliğe, işsizliğe, yoksulluğa, örgütsüzleştirmelere, yeni sendikal yasaklara, toplumun baskı altına alınmasına, insanca bir iş ve insanca bir yaşam için sokaklara çıkan, DİSK in başlattığı Zalimin zulmüne karşı direneceğiz kampanyasına katılmaya çağırdı Büşra Hoca ya ve tüm KCK tutsaklarına özgürlük! Temmuz da ilk duruşması yapılacak olan Prof. Dr. Büşra 2 Ersanlı nın tutsaklığını protesto eden bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması 26 Temmuz, saat de, Taksim Hill Otel de yapıldı. Büşra Hoca nın arkadaşları kalabalık bir şekilde basının ve dinleyicilerin karşısına çıktı. Basın açıklamasını GİT Türkiye adına Prof. Dr. Füsun Üstel okudu. (Basın açıklamasını şu linkten okuyabilirsiniz: BasinBulteni.pdf) Daha sonra Prof. Dr. Füsun Üstel, sırayla çeşitli üniversitelerden, çeşitli nedenlerle uzaklaştırılan öğretim görevlilerine söz verdi. (Bu konuda Akademide Hak İhlalleri raporunu şu linkten okuyabilirsiniz: DosyaNo_2012_06_final.pdf) Salonda dinleyici olarak bulunan İsmail Beşikçi ve Prof. Dr. Taner Tümur a da söz verildi. İsmail Hoca özet olarak ifade özgürlüğü yok ediliyor. Buna karşı mücadele etmemiz gerektiğini söyledi. Taner Hoca ise salonda en yaşlı öğretim görevlisi olduğunu söyledi. Bu gibi olayların, üniversiteden atılma veya uzaklaştırmanın 1950 yılında da var olduğunu söyledi. Kendisinin ve dört arkadaşının üniversitenin verdiği bir kararı protesto ederek, Cumhurbaşkanı Sunay a bir yazı gönderdiklerini, üniversiteden atılmadıklarını, ancak 2 ay uzaklaştırma aldıklarını anlattı. Daha sonra söz alan Koray Çalışkan 12 Eylül döneminde olmayan kadar gazeteci, yazarın bu dönemde hapishanelerde olduğunu söyledi. Tutsak Öğrenciler Birliğine söz verildi. Söz alan arkadaş, devletin hapiste bulunan öğrenci sayısı hakkında yalan söylediğini anlattı. Adalet Bakanı nın yaptığı açıklamaya göre öğrencinin tutsak olduğunu söyleyerek yalan söylediğini belirtti. Kendilerinin yaptığı araştırmalara göre hapishanelerde 752 mahkum olduğunu, araştırmalarının devam ettiğini, sürekli hapishanelerden kendilerine mektup geldiğini, yarın bir basın açıklamasıyla son durumu açıklayacaklarını söyledi. Son olarak İbrahim Kaboğlu söz aldı. Toplantının bir özetini yapan Kaboğlu, herkesi 2 Temmuz da Silivri ye çağırdı KCK BİRİNCİ DURUŞMASI SİLİVRİ DE BAŞLADI Temmuz Salı günü KCK 2 davası 154 tutuklu sanıkla Silivri de başladı. Çeşitli hapishanelerde tutsak bulunan tutukluların mahkeme salonuna getirilmesi öğlen saatlerine kadar sürdü. Duruşma saat da kimlik tespitiyle başladı. Kutbettin Aslan ın Kürtçe buradayım anlamına gelen Ez li virim demesi üzerine mahkeme başkanı Türkçe dışında bir dil kullandığını mahkeme zaptına geçmesini istedi. Bu andan itibaren sanık avukatları bu karara itiraz edip, sırayla itiraz gerekçelerini anlattılar. 20 milyon Kürdün yaşadığı bir ülkede, mahkemede savunmasını kendi ana dilinde yapmasını yasaklamak, tamamen anti-demokratik bir karar olduğunu savundular. Mahkeme bir ara karar vererek, mahkemede Kürtçe savunma yapılmasını yasakladı. Gerekçe olarak Lozan Antlaşmasında kendi dilinde konuşma hakkının yalnızca Gayri Müslim azınlıklara verildiğini, onun için mahkemede Kürtçe savunma yapılmasının yasak olduğu söylendi. Mahkeme heyetinin sığındığı bu gerekçe doğru değildir. Gayri Müslim olan Süryanilere de bu hak verilmemiştir. Çünkü Süryanileri temsilen Lozan a giden kişi hükümetin adamı idi. Bu hak verilmesine rağmen, temsilen giden kişi Süryani toplumunun böyle bir isteği olmadığını söyleyerek reddetti. İkinci olarak, Kürtleri Lozan da İsmet İnönü temsil etti. O da aynı şekilde Kürtlerin böyle bir isteği olmadığını beyan ederek Kürtleri birçok haktan mahrum etti. Sanık avukatları bu açıklamalardan sonra bu salonda kalmanın bir anlamı kalmamıştır diyerek mahkeme salonunu terk etti. Salonda bulunan izleyiciler protesto etmeye başlayınca, jandarma komandoları salona girdi. Seyircileri dışarı çıkardı. Prof. Dr. Büşra Ersanlı hakimin Okur-yazar mısınız sorusuna cevap vermedi. Büşra Ersanlı nın da aralarında bulunduğu 14 tutsak hakimin sorularına Türkçe cevap verdi. Duruşmaya BDP milletvekilleri, CHP milletvekilleri ve çeşitli siyasi çevreler katıldı. Saat de Ertuğrul Kürkçü ve Gülten Kışanak mahkeme kapısı önünde bir basın açıklaması yaptılar. Mahkemede vuku bulan Kürtçe sorununu protesto ettiklerini söylediler. Mahkeme hafta sonuna kadar devam edecek Temmuz 2012 yeni dünya için ÇAĞRI nın İŞÇİ EKİ

6 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 42. yıldönümünde hava işçilerine kitlesel destek ziyareti 16 Haziran büyük işçi 15-direnişin 42. yıldönümünde, 16 Haziran Cumartesi günü Atatürk Hava Limanında direnişlerini sürdüren işçilere kitlesel destek ziyaretinde bulunuldu. Havaalanı giriş kapısında toplanan; KESK İstanbul Şubeler Platformu, DİSK İstanbul Temsilciliği, Türk-İş Şubeler Platformu, TMMOB, TTB, Halkların Demokratik Kongresi, Kaldıraç, DHF, ÖDP, TKP, TKP 1920, Devrimci Hareket, Enerji Sen, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, BDSP, DDSB, SODAP, PDD, SDP, EHP, YDİ Çağrı, UİD- DER, Kampana Deri İşçileri, Hey Tekstil işçilerinden oluşan kitle kortej oluşturarak, sloganlarla direnişçi işçilerin bulunduğu Dış Hatlar Geliş Kapısı önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında, Atılan işçiler geri alınsın!, THY işçisi yalnız değildir!, THY şaşırma sabrımızı taşırma!, Susma sustukça sıra sana gelecek!, Direne direne kazanacağız!, Zafer direnen emekçinin olacak!, Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek!, Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz! sloganları atıldı. Destek ziyaretini örgütleyen kurumlar adına basın açıklamasını Belediye İş 2 No lu Şube Başkanı Hasan Gülüm okudu Haziran büyük işçi direnişinin 42 yıl dönümünde, direnenlerin bir arada mücadele ederek kazanacağını, birleşik mücadelenin önemine vurgu yapan Hasan Gülüm ün konuşması ardından HDK İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Sebahat Tuncel konuştu. Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin yaptığı konuşmada, THY nin bir bildiri yayımlayarak havaalanlarında eylemi yasaklamaya çalıştığını, Üçüncü bildiriyle gözaltı furyası, dördüncü bildiriyle tutuklama furyası, beşinci bildiriyle imha furyası başlayacak dedi. Konuşmaların ardından grev halayı çekildi. Halayın ardından ziyaret son buldu. Destek ziyaretinde Yeni İşçi Dünyası Haziran sayısının satışı yapıldı Mesleki Angaryalara Karşı Eylem Temmuz 2012 yeni dünya için ÇAĞRI nın İŞÇİ EKİ 6 13 Haziran Çarşamba günü, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği nin çağrısıyla muhasebeci ve mali müşavirler bir basın açıklaması yaptılar arasında kişinin katıldığı basın açıklaması 5 Ocak Meydanı nda yapıldı. Eylem boyunca şu sloganlar atıldı: Zorunlu, ücretsiz hizmete hayır!, Hesabımız sınavla değil bilgiyle!, Ücretsiz köle olmak istemiyoruz!, Vur vur inlesin maliye dinlesin! vb. Mesleki angaryalara karşı yapılan açıklamada şunlar söylendi: Bizler; demokratik ve sivil örgütlenmenin mensupları olarak, meslekte hem vicdanı hem de hukuksal ağır sorumluluklarla gecemizi gündüzümüze katarak ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişiminde, özellikle kayıt dışı ekonominin önlenmesinde elimizi taşın altına koyduk. Ekonomik Krizlerde çözüm ortağı görüldük, refahın paylaşılmasında ise devletin yetim çocuğu olduk. Oysa bugün bıçağın kemiğe dayandığı bir eşiğe getirildik. 23 yıllık mesleki örgütümüzün şeffaf, hesap verebilirlik, denetlenebilir yapıları yok edilmek istenmektedir. Muhasebecilerin bir kısım talepleri şunlardı: Angaryaların kaldırılması, başta 5/4 olmak üzere anti demokratik maddelerin kaldırılması, Türmob genel kurulunca kabul edilen yönetmeliklerin yayınlanması, sınav mağdurlarına ek sınav hakkı tanınması, bakanlık vesayetine son verilmesi vs. Açıklama sona erdikten sonra Çakmak Caddesi üzerinde hazırlanan bildirilerin dağıtımı yapıldı Yeni İşçi Dünyası/Adana

7 Kürtaj yasağına karşı basın açıklaması Kürtajın yasaklanmak istenmesine karşı kadınların protestoları sürüyor. Esenyurt ta EMEP, İMECE, YDİ ÇAĞRI lı kadınlar tarafından ortak bir basın açıklaması düzenlendi. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı nda Kürtaj benim kararım, cinayet sizin yönteminiz! pankartı arkasında çeşitli dövizler açarak bir araya gelen kadınlar, kürtajın yasaklanmak istenmesini protesto etti. Kürtaj haktır, Uludere katliam!, Ev kölesi olmayacağız, işsiz ordusu doğurmayacağız!, Kahrolsun erkek egemen sistem!, Kürtaj haktır, karar kadınların!, Bana bak başbakan tepemizi attırma, kendin yat kuluçkaya, 1 Türkçük, 2 Türkçük, 3 Türkçük, 4 Türkçük, 5 Türkçük doğurmaya!, Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son, Jin, jiyan, azadi! sloganlarını atan kadınlar basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında şu noktalara vurgu yapıldı: Biz kadınlara üretin diyorlar. Durmadan ve durmadan çocuk üretin. Çünkü savaşacak askere, pazara sürülecek ucuz işgücüne ihtiyacımız var. İşsizler ordusu istediğimiz düzeyde değil, emperyalist ülkelerle boy ölçüşebilmek için daha çok emek sömürüsüne ihtiyacımız var; bunun için durmadan doğurun diyorlar. Başbakanın çocuk yapın telkinleri de, kürtajın yasaklanmak istenmesi de bu mantığın ürünüdür. Kürtaj biz kadınların can bedeli kazandığımız bir hakkımızdır. Kürtajın hali hazırda yasak olduğu ülkelerde, merdiven altı, sağlıksız kliniklerde kürtaja ya da eskiden kalma yöntemlerle, çamaşır askısı, süpürge sapı, sabun vb. araçlarla kürtajlara bağlı kadın ölümleri üst seviyelerde seyretmektedir. Kürtajın yasaklanmasıyla devlet biz kadınları ölüme yollamak istiyor. Devlet silahını kuşanmış cinayet işlemeye hazırlanıyor. Kürtaj çözüm değildir. Bunu istatistikler söylüyor. Kürtajın önüne geçebilmek için, doğum kontrol yöntemlerinin çeşitlendirilip yaygınlaştırılması, kolay erişilebilir kılınması gerekmektedir. Okullarda cinsel eğitim ve korunma yöntemlerine ilişkin dersler verilmelidir. Korunma yöntemlerinin sadece kadınlar üzerinden değil, erkekler üzerinden de uygulanabilmesi için araçlar ve politikalar geliştirilmelidir Taksim de kadınlar kürtaj yasağına karşı yürüdü 17 Haziran Pazar günü, içerisinde çok sayıda kadın kurumunun yer aldığı Kürtaj Haktır, Karar Kadınların Platformu İstanbul da kürtaj yasağına karşı bir yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 2 bin kadının rengarenk giysileri, bando takımı ve dövizleriyle katıldığı yürüyüş Pangaaltı ndan başlayıp Taksim Meydanına kadar devam etti. Yürüyüş boyunca taşınan dövizler ve sık sık atılan sloganlar şunlardı: Kürtaj haktır, yasaklanamaz! Kürtaj değil, kürtajın yasaklanması cinayettir! Devlet elini bedenimden çek! Kürtaj haktır, Uludere katliam! Bedenim benim, sen kimsin? Orda dur! Uludere katliam! Aile değil kadınız, kadınlar isyandayız! Yaşasın kadın dayanışması! Yürüyüşün ardından Taksim Meydanında bir araya gelen kadınlar burada da belli bir süre slogan atmaya devam etti. Meydanda platform adına basın açıklamasını Göknil Akdağ yaptı. Akdağ, Başbakan üç çocuk doğurun la başladığı milliyetçi, muhafazakar, kadın düşmanı politikalarını kürtaj cinayettir ile sürdürdü. Kadın-erkek eşitliğine inanmadığını her fırsatta dile getiren, Türk nüfusunu arttırmak ve sermayeye ucuz emek sağlamak için erkek egemenliğinin en kadim politikalarını göreve çağıran Başbakan, kürtajın yasaklanması için düzenleme emri verdi dedi. Bakanından Diyanet İşlerine Başkanına kadar bir dizi erkek devlet sözcüsü kürtajın yasaklanmasına ilişkin fetva vermeye başladı diyen Akdağ sözlerini şöyle sürdürdü: Ne cinsiyetçi medyanın hakaretleri, ne polisin şiddeti haftalardır kadınların sokaklara dökülmesinin önüne geçemedi. Başbakan milliyetçi histerisiyle her kürtaj bir Uludere dir dedi. Oysa kürtaj ya da sezeryan değil, Uludere bir cinayettir, katliamdır. Katliam, günde beş kadının savcılıklara, karakollara başvurduğu halde korunamaması ve devletin bilgisi dahilinde erkekler tarafından öldürülmesidir dedi. Akdağ konuşmasının ardından kadınların bu saldırıya karşı sessiz kalmamalarını ve mücadeleye devam etmeleri çağrısında bulundu. Basın açıklamasının ardından bir süre daha atılan sloganların ardından eylem sona erdi. Eyleme BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur da katılarak destek verdi. Eylemde YDİ Çağrı gazetesi adına çıkardığımız Kürtaj değil, kürtajın yasaklanması cinayettir! başlıklı bildiriden çok miktarda dağıtıldı Temmuz 2012 yeni dünya için ÇAĞRI nın İŞÇİ EKİ

8 Kürtaj Yasağına İlişkin İmza Kampanyası Kürtaj yasağı tartışmalarının son hız devam ettiği ve yasaklama, yahut kürtajın yasal sınırının aşağı çekilmesi yönünde meclise getirilmek istenen yasa taslağına karşı kadınların tepkileri büyüyor. Adana da bu yasa tasarısını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlere Adana Kadın Platformu tarafından organize edilen bir imza kampanyası eklendi. 13 ve 14 Haziran tarihlerinde iki gün, iki ayrı noktada imza stantları kuruldu. Kadınların büyük ölçüde destek verdiği eyleme, bu bizim de sorunumuz diyerek kimi erkekler de destek verdiler. Bizim 14 Haziran da katıldığımız eylemde, iki saatte yaklaşık 300 imza toplandı. Az da olsa, yoldan geçen kimilerinin tepkisini çekti yapılan eylem. Sözlü olarak verilen tepkilerin odak noktası kürtajın dinen yasak olması, günah olması yönündeydi. Konuşabildiklerimize kürtajın neden yasaklanmak istendiğini, yasaklamanın çözüm olamayacağını anlatmaya çalıştık; kimisi dinledi, kimisi ise lafını söyleyip uzaklaştı. Tacize, tahrike açık bir eylem olmasına rağmen birkaç sataşma dışında bir sorun yaşanmadı ve eylem sonlandırıldı İleri demokrasi işliyor, KCK operasyonları sürüyor! Temmuz 2012 yeni dünya için ÇAĞRI nın İŞÇİ EKİ 8 25 Haziran Pazartesi sabahı, 20 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan KESK ve bağlı sendikaların yöneticileri ve üyelerinden 28 kişi tutuklandı. AKP hükümeti ve faşist devlet, muhalif olarak gördüğü herkese, her kesime azgınca saldırıyor. Operasyonların ardı arkası kesilmiyor. AKP nin ileri demokrasi sinin faşizmden başka bir şey olmadığını pratik uygulamalardan açıkça görüyoruz. Teoride muhafazakâr demokrat olduğunu söyleyen, ileri demokrasi yi temsil ettiğini söyleyen AKP hükümeti, pratikte esas olarak otoriter, baskıcı, faşist geleneğin temsilciliğinden kurtulamıyor, kurtulmak istemiyor. AKP hükümetleri/iktidarı işçilere, emekçilere, ulusal harekete, muhalif olan her kesime; dinci, gerici, faşist saldırıların yoğunlukla yapıldığı bir dönemdir. Bu dönemin ne kadar süreceği, son bulup bulmayacağı işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin toplumsal muhalefeti yükseltmesine bağlıdır. Gözaltına alınıp savcılık aşamasında serbest bırakılan KESK Genel Başkanı Lami Özgen Adliye çıkışı yaptığı açıklama şunları söyledi: Kurulduğumuz günden bu yana sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinde, emek ve demokrasi mücadelesinde birçok arkadaşımız baskı, gözaltı ve tutuklamayla, faali meçhullerle karşı karşıya kaldı. Yine belli bir süredir Hükümetin tekçi, otoriter, faşizan yönetim anlayışı, toplumun bütün kesimlerini nasıl baskı altına alıp sindiriyorsa; aynı uygulamalar KESK in üzerinde de terör estirilmek suretiyle gün be gün arttırılarak devam ettirilmektedir. Son bir kaç ay içinde arka arkaya KESK'e yönelik geliştirilen operasyonlar KESK'in yürütmüş olduğu fiili meşru sendikal mücadeleye yönelik KESK'in içinde bulunan devrimci, demokrat, yurtseverlere yönelik geliştirilen bilinçli, kasıtlı ve programlı yönelimlerdir. Bu yönelimler, yürüttüğümüz sendikal haklar ve özgürlükler mücadelesini kriminalize etme, içselleştirme, gözden düşürme, etkisiz hale getirme, bize geri adım attırma ve boyun eğdirmeye yöneliktir. Ama öyle bir mücadele geleneğinden geliyoruz ki asla ve asla, sonucu ne olursa olsun, bize karşı yürütülen bu baskılara dün de boyun eğmedik, bugün de boyun eğmedik, yarın da boyun eğmemeye devam edeceğiz Pazartesi sabahı tamamen hukuksuz, keyfi, uyduruk gerekçeler bahane ederek ve KESK in 8 Ağustostan Bu yana yapmış olduğu bütün eylem ve etkinlikleri yasa dışı gibi göstermek suretiyle Ankara polisi uyduruk bir operasyon gerçekleştirmiştir ve bu operasyon sonucu 28 arkadaşımız şu anda aramızda değil. Tutuklanmışlardır. Ancak onlar bizim yüreğimizde, bilincimizde ve mücadele azmimizde sürekli yanımızda olacaklardır. Bütün sendikalarımızın MYK ve Şubeleri adına bir kez daha tutuklu olan ve yeni tutuklanan arkadaşlarımıza söz veriyoruz asla ve asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz, geri atmayacağız, sonuna kadar bu haklı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yanımızda olmasanız da, demir parmaklıklar, beton duvarlar arasında olsanız da biz söz verdik, KESK li bütün tutsaklar bizim onurumuzdur, mücadelemize ışık tutacaklardır. Operasyonlara son! KCK tutsakları başta olmak üzere, tüm siyasi tutsaklara özgürlük!

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

İsviçreli siyasetçi ve örgütler: Diktatörlüğe karşı Kürtlerle dayanışma büyütmeli

İsviçreli siyasetçi ve örgütler: Diktatörlüğe karşı Kürtlerle dayanışma büyütmeli İsviçreli siyasetçi ve örgütler: Diktatörlüğe karşı Kürtlerle dayanışma büyütmeli İsviçreli örgütler ve siyasetçiler, Erdoğan diktatörlüğüne karşı yürüyerek, Kürt halkıyla uluslararası dayanışmanın büyütülmesi

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması

Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması 8 Aralık öğlen saat 12 de Mecidiyeköy de toplanan DİSK yönetimi ve işçiler asgari değil insanca yaşam, asgari ücret, bin dokuz yüz net taleplerini dile

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE Bodrum da sağlık çalışanları iş bıraktı. Bodrum Devlet Hastanesi önünde buluşan sağlık meslek örgütü temsilcileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklilik hakları

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ 162 Şubemiz, Odamızın ana yönetmeliği uyarınca ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda, yurdumuzun

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için

Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için 8 MART TA ALANLARA! 8 Mart, kadın işçilerin daha iyi çalışma koşulları için verdikleri mücadeleyi yaşamlarıyla ödedikleri bir

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER 2010 ve 2011 1 MAYISLARINDA 1 MAYIS ALANINDAYDIK 2010 yılında, Taksim'de 32 yıl sonra kitlesel 1 Mayıs kutlamaları için yüzbinlerce emekçi meydanı doldurdu. Dolmabahçe, Şişhane ve

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

Bölüm 18. Demokrasi Mücadelesinde Odamız

Bölüm 18. Demokrasi Mücadelesinde Odamız Bölüm 18 Demokrasi Mücadelesinde Odamız 268 M M O 40. Dönem Çalışma Raporu M M O 40. Dönem Çalışma Raporu 269 TMMOB Makina Mühendisleri Odası bugüne dek olduğu gibi bu dönemde de kendi meslek alanları

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 9TOPLUMSAL ETKİNLİKLER 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 11111 260 01 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 11111 262 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR

Detaylı

2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER

2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER 20. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER 267 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ TMMOB, TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU ETKİNLİKLERİ 07 Ocak 2010 Tekel İşçileri ziyaret

Detaylı

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız!

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Havacılık sektörüne grev yasağı getiren yasa tasarısı mecliste onaylandı. Hava-İş Sendikası, yasa mecliste görüşülmeye başlanmadan

Detaylı

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonucu 241 yurttaşımız şehit oldu, 2bin 194 yurttaşımız yaralandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 17 Ağustos 2016 tarihinde hükümetin

Detaylı

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 23 OCAK 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ YAŞAM HAKKI İHLALLERİ ÖLÜ YARALI YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme,

Detaylı

Direnişteki Trakya Otocam işçileriyle söyleşi

Direnişteki Trakya Otocam işçileriyle söyleşi Direnişteki Trakya Otocam işçileriyle söyleşi 24. Toplu İş Sözleşmesi sürecinde işverenle sendika arasında anlaşma sağlanamaması üzerine Şişecam işçileri 10 fabrikada 5800 işçiyle greve gitme kararı almıştı.

Detaylı

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE 10-16 ZAM Milas Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. Buna göre işçilere yüzde 10 ila 16 arasında zam verildi. Milas Belediyesi ile

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye nin dört köşesindeki emekçiler iş bıraktı! Tarih : 17.06.2013 DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB, Gezi Parkı yla başlayan protestolara yönelik polisin sert müdahalesi nedeniyle

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 13.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sabah.com.tr Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 225 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 13 Ocak 2012 KESK Genel Merkezi başta olmak üzere bir çok ilde KESK e bağlı sendikalar, demokratik kurumlar, belediyeler ve siyasi

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor.

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. İşçi Cephesi: Direnişiniz nasıl başladı? Kazova dan bir işçi: Bizim direnişimiz ilk önce 4 aylık maaşımızı, kıdem ve tazminat

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Toplu İş Sözleşmesi (TİS), çok genel anlamı ile emekçilerin temsilcisi sendika ile işveren temsilcilerinin, ekonomik, özlük ve çalışma koşullarını birlikte belirlemeleridir.

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 20 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Federasyona katıldılar TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği nde İstanbul Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu ve Beşiktaş Muhtarlar Derneği

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

Radyo. Bayram teklifi. MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru

Radyo. Bayram teklifi. MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru 17 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Bayram teklifi MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru ile Beşiktaş tan Samsun hareket etti. Bu Beşiktaş

Detaylı

Koç Üniversitesi nde neler oluyor?

Koç Üniversitesi nde neler oluyor? Koç Üniversitesi nde neler oluyor? 27 Mart 2015 tarihinde, Koç Üniversitesi temizlik işçileri, öğrencileri, öğretim görevlileri, asistanları ve büro emekçileri bir araya geldiler ve bir forum gerçekleştirdiler.

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et!

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et! ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme Mücadele Et! Boyun Eğme Mücadele Et! Patronlar meslek lisesi öğrencilerini sömürülecek işçi olarak görüyorlar!

Detaylı

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ Geçtiğimiz 28 Mayıs ta kendisinden ayrılan iki çocuğunun annesi dini nikahlı eşi 29 yaşındaki Ayşegül Aslan ı çalıştığı işyerinde silahla öldüren, işyeri sahibini

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CVK OTEL- İSTANBUL Tarihi günler yaşıyoruz. 10 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

7. dönem çalışma raporu NÜKLEER KARŞITI PLATFORM. EMO Kocaeli Şubesi 160

7. dönem çalışma raporu NÜKLEER KARŞITI PLATFORM. EMO Kocaeli Şubesi 160 NÜKLEER KARŞITI PLATFORM 160 Akkuyu da Nükleere Hayır! (NKP Üyeleri) 29 Mart 2012 Akkuyu`da yapılması planlanan nükleer santralın ÇED toplantısı Nükleer Karşıtı Platform üyesi, Odalar, çevre örgütleri

Detaylı

2013 YILI Faaliyet. Raporu. 1 Mart Muhasebe Günü. 1 Mart Muhasebe Günü

2013 YILI Faaliyet. Raporu. 1 Mart Muhasebe Günü. 1 Mart Muhasebe Günü YILI YILI R a proayili rpuo r u 188 Raporu 188 YILI Raporu 1 MART MUHASEBE GÜNÜ (1 MART ) Mali Müşavirler 1 Martta Siyahlara Büründü Muhasebe Haftası nedeniyle Takѕim'de beş bin dolayındaki Mali Müşavіr

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01. Günlük Haber Bülteni 01.02.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. SPoD LGBTİ, Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencilerine Yönelik Bir Eğitim Düzenledi

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. SPoD LGBTİ, Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencilerine Yönelik Bir Eğitim Düzenledi Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

ALİ ÇAVUŞ: KİMİN IRKÇI OLDUĞUNU HEPBİRLİKTE GÖRDÜK Salı, 13 Aralık :23

ALİ ÇAVUŞ: KİMİN IRKÇI OLDUĞUNU HEPBİRLİKTE GÖRDÜK Salı, 13 Aralık :23 DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Bizler ırkçı bir parti değiliz. Yapılan bu saldırıyla birlikte bizlere Irkçı Parti diyenlerin ve hangi partinin ırkçı bir parti olduğunu hepimiz birlikte görmüş

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 1 KAMUNUN DÖNÜŞÜMÜ Kamunun ve kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş ekonomik, toplumsal, siyasal hedefler doğrultusunda; amaç ve işlevleri bakımından yeniden

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO-

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 01 KASIM 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Mesleki Alanımıza ve Meslek Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Mesleki Alanımıza ve Meslek Odamıza Yansıması İçindekiler 45. Dönem Genel Kurul Gündemi... 13 44. Dönem Organları... 14 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 45. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 20 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 22 15

Detaylı

OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU

OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU OSMED, BODRUM DA SEKTÖRÜ BULUŞTURDU Merkezi Antalya da bulunan Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitimi Derneği (OSMED), Bodrum da sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçe Başkanlığı binasında yönetici

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE MALİ ÇALIŞMALARIMIZ. Mali Sekreterlik. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE MALİ ÇALIŞMALARIMIZ. Mali Sekreterlik. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN MALİ ÇALIŞMALARIMIZ 91 MALİ SEKRETERLİK RAPORU VE BİLANÇOLAR çalışmalarımız Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, 4688 sayılı yasaya, tüzük hükümleri

Detaylı

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ 29 Mart 2012-Mersin in Gülnar İlçesi ne nükleer santral yapmak isteyen Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. nin Akkuyu da yapılan Halkı Katılımı toplantısına Nükleer

Detaylı

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ?

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? Bilindiği gibi Dr. Ersin Aslan ın, bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yılı yaklaşıyor.

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ Muğla Çevre Platformu nun (MUÇEP) Milas buluşmasına damgayı; arka arkaya gelen çevre, imar, tarım alanları konularında çıkarılan kararlar ve Okluk Koyu nda yıkılan Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları OLAYLAR TBB Olağan Genel Kurulu Toplandı Baro Genel Kurulu Toplantısı Başkanın Açış Konuşması ve Kararlar Anayasa Mahkemesi Madenler Hakkındaki Yasanın İptali İstemini Reddetti Vergiler Temyiz Komisyonu

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : Tarih:

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi :  Tarih: Günlük Haber Bülteni 13.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfanatik.com Tarih: 12.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih:12.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz 16. bölüm demokrasi mücadelesinde şubemiz BÖLÜM 16: DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ŞUBEMİZ 16.1. TMMOB Mitingi 15 MAYIS 2011 Ankara TMMOB Mitingi hazırlık çalışmaları kapsamında; TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02. Günlük Haber Bülteni 02.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02. Günlük Haber Bülteni 05.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı 1-2 Mart tarihlerinde SPoD adına Deniz Şapka, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği'nin 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü etkinliğine katıldı.

Detaylı

Meclis'te sık sık. Babası yoksa

Meclis'te sık sık. Babası yoksa 4 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Babası yoksa CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. Genç, eleştirileriyle

Detaylı

DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ŞUBEMİZ

DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ŞUBEMİZ DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ŞUBEMİZ 139 140 Şubemiz, geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bu dönemde de sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu dile getirdiğimiz kamusal hizmetlerin özelleştirilmesine, sosyal güvenlik

Detaylı

2006 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu

2006 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu 2006 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ Yargısız Đnfazlar 44 914 Toplumsal Gösterilere Müdahalede Aşırı Güç Kullanımı 12 869 Dur ihtarı na Uymama ve Silah Kullanma Yetkisinin

Detaylı

1 2 icin- ucretsiz- ped- hakki/

1  2  icin- ucretsiz- ped- hakki/ BASIN DUYURUSU Hapishanelerde ücretsiz ped sağlanması talepli kampanyamız 21 Haziran 2017 tarihinden beri sürüyor. Bu süreçte sosyal medyada ve diğer basın araçları nezdinde konuyu gündeme getirmeye çalıştık.

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU 9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU 1- O. MURAT ATAMAN 2- TÜLAY ERTOZAN 3- İLHAN İNCELER 4- İBRAHİM KAYGUSUZ 5- HASAN BEKİS 6- BURHANETTİN SİNAN 7- SERKAN ATALAY 8-

Detaylı