Akademi-Endüstri İşbirliği İçin Hedefler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademi-Endüstri İşbirliği İçin Hedefler"

Transkript

1 Akademi-Endüstri İşbirliği İçin Hedefler Ramazan Altundaş Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Erzurum

2 Kimyanın uygulandığı iki önemli endüstri Kimya Endüstrisi İlaç Endüstrisi

3 İlaç Endüstrisinin İlgi Alanları Bir bileşiğin tabiattan izolasyonu Yeni bileşik sentezi Yapı-aktivite araştırmaları Çeşitli reseptörlerle etkinin araştırılması: enzimler, DNA İlaç absorbsiyonunun belirlenmesi İlacın etki edeceği bölgeye taşınması ve ilaç dağılımı Metabolik transformasyon

4 İlaç Adayı, NCE (New Chemical Entities) bu proseslerde başarısız olması durumunda çok yüksek finansal kayıplara sebep olur. Aynı sahada çalışan firmaların yeni ürünle piyasa girme korkusu. Yeni bir ürünün piyasaya sürülebilmesiyle elde edilecek gelirin yeni ürün araştırmalarını da destekleyecek miktarda olmalıdır. İşte bu nedenler ilaçların pahalı olduğunu ortaya koyar. Reklam: Çok daha masraflı. Yeni ürün bir başka firmaya piyasaya sürülmesi için satılabilir.

5 Jenerik ilaca yönelim Son birkaç yıldır çok kar getiren ilaçların patent sürelerinin dolması şirketlerin kendilerini yeniden organize etmelerine yöneltmektedir. Örn: lipitor, plavix, seroquel, Zypreca, Crestor ve nexium. Pfizer en çok kar getiren ilaç. İlaç endüstrisinde firma sayısının artması: 1992 de 1500 Amerika firmasına karşılık 500 diğer ülke firmaları, 2008 de ise 2500 amerika firmasına karşılık 4000 den fazla yabancı firmalar

6 Ülkelerin sağlık masraflarını azaltması ve sağlık reformu yapmaları. Fiyat ayarlamaları. Firmaları ARGE bütçelerinde kesinti, Araştırmacıların işten çıkarılmaları ve jenerik alanına girmelerini zorlamaktadır.

7 Firmalar yatırımlarını sürdürebilmeleri yeni kaynaklar aramaktadır Amerika ve Avrupa, 2010 da dünya farmasötik satışının, 856 milyar dolar, %60 ına sahip oldu. Amerika da jenerik ilaçlar orijinal patentli ilacın %10-20 fiyatına satılmaktadır. Kar marjı çok yüksek değildir. Diğer ülkelerde jenerik ilaçlar orijinal fiyatın %80 nine kadar gitmektedir. Jenerik ilaç üretimi büyük bir market olarak gözükmektedir. Büyük firmalar bu pastadan pay almak istemektedirler.

8 İlaç firmalarının jenerik ilaca yaklaşımı ülkeden ülkeye değişiklik arz etmektedir. Yerli küçük ve orta ölçekli firmaların global firmalarla yarışmalarının zor olacağı görülmektedir. Büyük firmalar tarafından büyük olasılıkla satın alınacaklardır veya işletme zorlukları yaşayacaklardır. Jenerikte büyüme özellikle yeni piyasalarda daha büyük olacaktır. Örn: BRIC milletler, Brezilya, Rusya ve Çin. Fakat Batı dünyasında yaşadıkları fiyat ayarlamaları masraf-kar analizleri, büyük firmaların yeni doğan piyasalara girmelerini yeniden düşünmek zorunda bırakmaktadır.

9 Nüfusu çok kalabalık olan bu büyük ülkelerde ilaç fiyatları düşük olsa bile hacim olarak büyümeleri farkı kapatacaktır. Büyük firmaların yeni doğan piyasalara girmelerini firma birleşmeleri veya satın almalar kolaylaştırmaktadır. Büyük firmalar üç şekilde yeni piyasalara girmeye yaklaşmaktadırlar:coğrafik genişleme, teknolojik ve değişik iş imkanları

10 Bazı ilaç firmaları yarışma halinde oldukları piyasada kopya ilaçlardan ziyade mevcutlarından farklı olan innovasyon ve creativity üzerine yoğunlaşmaktadırlar. Bu alanlardan birisi de yapımı zor olan aktif farmasötik bileşenlerdir. Jenerik üreticileri kesinlikle innovasyona önem vermekteler. Kendilerini diğerlerinden farklı olduklarını ortaya koymak zorundadırlar.

11 Jenerikten anlaşılan, özellikle büyük firmaların yaklaşımı, çok büyük miktarda üretilen maddeleri çok az fiyata satmak değildir. Jenerik ekonomi iyileşse bile halen tercih edilen bir yaklaşım olarak kalacak gözükmektedir. Ancak çok önemli bir hastalık için yeni bir ilaç bulunursa jenerikten daha karlı olacağı düşünülmektedir.

12 Super jenerik Kesinlikle jenerik değildir. Superjenerik ortaya spesifik bir ürün çıkarmaktır. Superjenerik : Kombinasyon: synergetic or improved activity, reduced dosage, decreased side effect, more convenient use Formulasyon veya Dozaj formu: improved efficasy or compliance, modified or controlled release, transdermal inhalation, or injectable delivery, pediactric doses

13 Kimyasal veya fiziksel özellikler: new salt veya polymorph, different enantiomer, prodrug Üretim: more cost effective process, difficult to make or difficult to handle products

14 Biobenzer ilaçlar (biyolojik ilaçlar) Biyolojik ilaçlar living cell de üretilir. En iyi biyobenzer orjinaline en benzer olan olarak tarif edilir. Biyobenzer geliştirmede hedef orjinal ürünün yapısal, fonksiyonel ve klinik karakterlere sahip ilacı üretmektir. Küçük moleküllerle yapılan jenerik çalışmalara rağmen biyobenzer çok daha fazla zaman ve para gerektirmektedir. Prosesin sonunda kazandıracağı da kesin değildir. Halihazırda FDA biyobenzer ilaçlar için yönetmenliklerine son halini vermedi.

15 İlaç Kıtlığı Kritik ilaçların kıtlığı büyük bir problem olmaktadır. FDA ilaç kıtlığını önlemek için ilaç firmalarından artık üretimini yapmayacakları ilaçların bildirilmesini istemektedir. Antibiyotiklerde 2011 de kıtlık %30 a yakındır.

16 İlaç endüstrisini destekleyen kanallar Kontrat research Farmasotik ARGE yapan firmaların kendi ARGE lerinin haricinde kontrat ile büyük firmalar için ARGE yapan küçük kuruluşlar. Molekül sentezi, yeni sentetik yol geliştirme, aktivite taramaları. Araştırma Kaynakları: devlet projeleri, özel sektör projeleri, kar amacı gütmeyen örgüt ve vakıflar. Son yıllarda, ilaç keşfini destekleyen vakıf ve örgütler ilk aşama keşiflerden ziyade son aşamaya gelmiş klinik deneme şansı bulma ihtimali olan araştırmaları desteklemektedirler.

17 Küçük firmaların finansal destek: 2008`de 3 milyon dolar iken 2011`de 2 milyonun doların altına düşmüştür. Büyük firmalar kendi ARGE lerinde büyük oranda azaltmaya gitmektedirler. Üniversitelerle iş birliği ile ilaç keşfi programlarına yönelmeler olmaktadır. İngiltere örneği Biotech firmaları yeni moleküllerin piyasaya çıkmalarında kontrat üretim yapan firmaların yardımına ihtiyaç duymaktadır.

18 İlaç Araştırması, Üretimi, Yardımcı Madde Üretimi - Outsourcing İlaç keşfi çalışmalarında hem endüstri hem de akademi ağırlıklı olarak göze çarpmaktadır. Büyük firmalar, iş yoğunluklarının fazlalığından dolayı bir başka firma ile kontrat yaparak ilaç geliştirme araştırmaları yaptırmaktadırlar. Bazen kontrat yapılan firmanın alt yapısı yetişmiş eleman sayısı bu araştırmanın daha kolay yapılabilmesine katkı sağlamakta ve ilaç geliştirmeye hız katmaktadır.

19 Başka bir firmaya fason üretim yaptırmanın problemleri Günümüzde reçetelerin %80 nini jenerik ilaçlar oluşturmaktadır. Milyar dolarlık yıllık tasarruf getirmektedir. API lar daha düşük masraflarla üretilebilmektedir. Müşteriler kısa dönemdeki kazancı düşünür fakat alınan ilacın nasıl üretildiği ve hangişartlarda üretildiğine pek bakmaz. Ciddi firmalar hasta sağlığına ve GMP kurallarına dikkat eder. Bu firmalaraın kötü oyun kurucularla yarışması zorlaşmaktadır.

20 Firmalar outsourcing yaparak daha ucuza üretim yaptırabilmektedirler. Bir ürünün patenti bittikten sonra o madde herhangi bir yerde üretilebilir. Amerika API lerin FDA tarafından onaylı firmalar tarafından üretilmesini şart koşmaktadır. Excipient üreticilerinin GMP kurallarına uymaları zorunluluğu getirilmektedir. Üreticilerin belli peryotlarla ziyaret edilmeleri ve fabrikalarında şartlara uygunluğun gözlenmesini şart koşmaktadır.

21 FDA, piyasadan enjekte edilebilen anticoagulant bir ilacı, heparin, piyasadan toplattı. Ham maddesi Çin den gelen bu maddede toksik bir madde bulunduğu anlaşıldı. Amerikada 81 ölüme sebeb oldu de Panama da 300 den fazla insan ökrürük ilacından öldü. Ölüm sebebinin dietilenglikol den kaynaklandığı bulundu. İlaçta gliserin kullanılması gerekmekteydi. Dietilen glikol ün İspanya da gliserin olarak etiketlendirilmesinden kaynaklandığı anlaşıldı de GSK firması arasında bilerek ilaçta zararlı madde kullandığını kabul etti ve ceza ödedi.

22 FDA, Ranbaxy Laboratory de (Mohali, Hindistan) üretilen bütün farmasötiklerin ithalatını yasakladı. Bilerek düşük kalitede ilaç üretimi yaptığı için Amerikaya 500 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Bu olumsuz örneklerin ardından FDA ve EMA yeni kurallar belirledi. Her iki birimin teftiş kuralları birbirleri tarafından tanınmaktadır. FDA, Asian Medicine Agency ile işbirliği kurmaya çalışmaktadır. Kurallara uymadan üretilen ilacın nasıl test edilmesi gerektiği bilgilerini paylaşmayı arzu etmektedir.

23 FDA ve EMA nın hayata geçirdiği önlemler üreticileri zora soktuğu tartışılmaktadır. Ayrıca ilaç onaylarında da önemli derecede gecikmelere sebep olduğu ileri sürülmektedir.

24 Amerika nın ilaç geliştirmeye desteği NIH: milyar NSF: Kimya: 234 milyon Molecular&Cellular biosciences: milyon Chemical, bioengineering and Transport: 171 milyon Amerika da 2012 de the Science and National Lab Caucus u kuruldu. Bu birim temel bilimlerin ekonomik büyümeye etkisini anlatabilmeyi amaçlamaktadır.

25 Gençlerin bilime ilgisizlikleri ve bütçeden bilime ayrılan payın azalması ciddi anlamda problem oluşturmaktadır. NIH, BRIAN araştırmalarına yaklaşık 40 milyon dolar harcamayı planlamaktadır. Ön araştırma alanları: Beyin hücre tiplerini kataloglama, beynin yapı harıtasını hazırlama, nöral networku kaytetme vs. Bu insiyatifin amacı beyin hastalıklarını önlemek tanımak, tedavi etmektir.

26 Akademi-endüstri işbirliği örnekleri Avrupada büyük ilaç firmaları, akademik enstitüler, küçük firmalar ve kar amacı gütmeyen organizasyonlarla birleşerek ilaç keşfi insiyatifi kurmaktadırlar: European Lead Factory küçük molekül aktivite açısından taranacaktır molekül endüstriden molekül ise akademi tarafından sentezlenecektir. Bütçesi: 260 milyon dolar, European research funding. Comission

27 İskoçyada yeni yaklaşım: İskoçya nın doğal kaynakları ve ticaret potansiyeli yoktur. Fakat İskoçya yüksek eğitim ve Scottish Enterprise adlı organizasyonun faaliyetleriyle tanınır. Bu iki güç bir araya gelerek akademi-endüstri işbirliğini başardılar. Örnek : BioIncubator, Edinburgh da inşa edildi, 35 milyon dolara, Scotttish Enterprise ve parter, BioQuarter. BioQuarter ahlihazırda University of Edinburgh Medical School ve Edingburgh Royal Infirmary.

28 Scotland üniversiteleri endüstri işbirliğini gerekliliğine inanmaktadır. Öğrenciler zamanlarının bir kısmını firma laboratuarlarında ve kendi kariyerleri için ayırmaktadır. Çin: Çin ilaç firmaları için önemli bir bulk üretim merkezi ve outsource merkezidir. Bugüne kadar Çinin geliştirdiği dünyaca bilinen bir ilaç yoktur. Çin bu durumu değiştirmek istimektedir. Gelecek beş yıl için ilaç geliştirme ile uğraşan akademik programlara ve projelere 7 milyar dolar harcamayı planlamaktadır.

29 Çinin akademik enstitülerin alt yapıları ve yeterli araştırmacılara sahipler. Sağlanan kolaylıklar amerikadan bilim insanı dönüşünü artırmaktadır. Zurich Universitesinden Jay Siegel ve The Scrip Research Institute den K. C. Nicolao ilaç keşfi çalışmalarına katkı sağlamaktadırlar. Postdoc, graduate student, araştırmacı yetiştirme. Çin 2000 den 2011 e kadar R&D nin bütçesini her yıl %20 artırdı.

30 yıllarında ve daha önceleri Çin li öğrenciler Amerikada işe girmek isterken bugün durum tersine dönmüş durumdadır. Maaş düşük olmasına fakat giderlerinde düşük olması bu dönüşü cazip kılmaktadır. İngiltere: AstraZeneca yaklaşık 2000 araştırmacıyı Avrupanın en geniş biyotech topluluğuna, Cambridge, taşımayı planlamaktadır. Küçük molekül ve biologics ARGE aktiviteleri.1953 den beri biyoteknoloji araştırmaları yapılan şehir. AstraZeneca başarının Cambridge in dünya lideri enstitüleri ve üniversitelerle işbirliği ile geleceğini

31 öngörmektedir. University of Cambridge, Medicinal Research Council, Laboratory of Molecular Biology, Cancer Research UK Cambridge Institute vs. İngilterede 2005 e kadar yaklaşık 30 kimya bölümü kapandı. Ekonomik kaynak noksanlığı-öğrencilerin kimyayı tercih etmemeleri de yeniden 10 kimya bölümü açıldı. Öğretim üyesi ilanı vermektedirler.

32 Higher Education Council for England (HECFE) stratejik olarak önemli gördüğü ve Kimya programlarınıda içine alan sahalar için yılları arasında 550 milyon dolar harcadı. Para öğrencilere lisede kimyayı sevdirme programına ve en azından açık programların kapanmaması için harcandı.

33 Endüstri işbirlikleri AstraZeneca ve Roche medicinal kimya datalarını paylaşmaya kara aldılar. Early stage ilaç araştırmalarını iyileştirmek için bu iki firma medicinal kimya çalışma gayretlerini datalarını paylaşma da anlaştılar. Amaç bir bileşiği optimize etmek zorluğunu kolaylaştırmak olarak tariff edilmektedir. AstraZeneca tarama birimini UK kanser araştırmacılarının hizmetine açmaktadır.

34 Ensemble Therapeutics ve Novartis beraber bir ilaç adayı bileşiği geliştirme çalışmasını yapacaklardır. Antiinflamatory targeting cytokine IL-17. Bu iki firma small-molecule drug geliştirme için anlaşmaya vardılar Bayer ve Compugen beraber antibody easlı terapötik geliştirmek için anlaşmaya vardılar.

35 Danimarka firması Genmab and İsviçre firması ADC beraber önklinik anti-body ilaç conjugate geliştirmek için beraber çalışacaklardır: Genmab in HuMax-TAC antibody ve ADC nin pyrolobenzodiazepine esaslı ilacı ve linker teknolojisini kullanılacaktır. Ambrx ve Zhejian Medicine Co. ARX788 i beraber geliştirecekler. WuXi APPTec de ilaç, antibody ve konjugate yapımında yardımcı olacaktır. Ayrıca önklinik ve klinik çalışmalarda yardımcı olacaktır.

36 Daha güçlü ilaç endüstrisi için neler yapılmalı?? Bilime ilginin artırılması:ilkokuldan başlayarak çocukların temel bilimlere ilgilerinin artırılması gerekmektedir. Meslek seçiminde, üniversitelere giriş sınavlarında, temel bilimlerin tercih edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Kimya bölümleri programlarını yeniden göz geçirerek Avrupa sistemiyle de entegre olmak zorundadır. Öğrencilerin yabancı dil eğitimlerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.

37 Yeni kaynaklar: Yeni ilaç keşfi çalışmaları zor, zaman alıcı ve pahalıdır. Devlet ve endüstri destekli Araştırma Fonlarının Kurulması gerekmektedir. TÜBİTAK destekli projeler. Endüstri Destekli projeler. Firmaların güç birliği yapmaları: İlacın piyasaya sürülmesi, pazarlanması ayrı bir profesyonelliği ve masrafı gerektirir. Küçük firmaların yeni bir ürünü piyasaya sürmesi oldukça zordur.

38 Büyük ilaç devleri globalleşen dünyada Türkiye piyasasına sahip olabilmek için yerli ilaç firmalarını satın alma yoluna gideceklerdir. Yerli firmaların bir araya gelerek ortaklıklar kurmaları gerekmektedir. Jenerik araştırma ve Biyolojik ilaç üretimi: Yeni ürün keşfi yerine patent süresi dolmuş mevcut ilaçların jenerik üretimi. Biyolojik ilaçların, biyobenzer, üretilebilmesi için alt yapı çalışmaları yapılmalıdır.

39 Süperjenerik, jeneriğe göre daha masraflı yeni ürün keşfinden ise daha az masraflıdır. Ülkemiz ilaç endüstrisi copycat jenerik ARGE sinden uzaklaşarak süperjeneriğe kaymak zorundadır. Yerli ilaç endüstrisi süperjeneriğe yoğunlaşmak ve ARGE yapmak zorundadır. Küçük ölçekli firmalar: Küçük ölçekli firmaların yaygınlaştırılması akademik ve endüstri projeleri ile desteklenmeleri gerekmektedir.

40

41 Teşekkür Prof. Dr. Burak Erman Dr. Yeşin Üresin Bu programa katılımınızdan dolayı sizlere de çok teşekkür ederim.