ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1)."

Transkript

1

2

3 ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Behram Köy'de bulunan Assos antik kentindeki 2015 yılı kazı çalışmaları 6 Temmuz'da başlamış ve 31 Ekim'de tamamlanmıştır. Kazı çalışmaları toplamda 118 gün sürmüştür. Kazı çalışmaları süresince bakanlık temsilciliği görevi İzmir Arkeoloji Müzesi arkeologlarından Kamuran Akyüz tarafından yerine getirilmiştir. Çalışmalarda yerli ve yabancı olmak üzere 35 araştırmacı ve öğrenciler görev almıştır yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1). - Açma 14 Batı Kapısı Şapel - Aşma 49 Agora Tapınağı Güney (Kuyu) - Açma 51 Aşağı Agora Büyük Yapı - Açma 55 Aşağı Agora Yapı - Açma 62 Apsisli Bina (Tetrapylon) - Açma 59 Tiyatro Batı Bölgesi - Açma 60 Batı Kapısı - Açma 61 Güney Stoa Araştırmaları - Açma 63 Güney Stoa Agora Terası - Batı Kapısı Şehir İçi Sondajı Resim 1: 2015 yılında çalışılan noktaları gösteren şehir planı Açma 14 Batı Kapısı Şapel Şehrin batıdaki ana girişi olan Batı Kapısı'nın hemen yakınında, 2010 yılı kazıları sırasında küçük bir şapel bulunmuş ve taş döşeli ana yolun tarihlenmesi gibi hedeflere ulaşılamayacağı düşünüldüğünden kazı çalışmalarına ilerleyen yıllarda devam etmek üzere ara verilmişti. Erken Bizans Dönemi araştırmaları kapsamında bu yapı ve çevresinde kazı çalışmalarına devam edilmiştir (Resim 2).

4 Şapelin güneybatısına doğru devam eden duvar ve kapı izleri takip edilerek çalışma alanları genişletilmiş ve bu alanda bir yapı kompleksinin olduğu anlaşılmıştır. Ortasında bir avlu ve çevresindeki daha küçük mekanlardan oluşan bu yapının iki katlı olduğunu gösteren bir merdiven kalıntısı, avlunun kuzey duvarına bitişik olarak kısmen korunmuş halde bulunmuştur. Bütün mekanların duvarları moloz taşlar, çamur ve kiremit parçaları kullanılarak örülmüştür. Kompleksin farklı noktalarında devşirme taşlar kullanılmıştır (Resim 3). Kompleksi oluşturan duvarlar arasında sadece şapele ait olanlarda kireç harcının kısmen yapıştırıcı malzeme olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Resim 2: Şapel Kompleksi'nin havadan çekilmiş fotoğrafı. Resim 3: Şapel apsisinin güneybatısındaki küçük mekanın girişi (altta) ve aynı mekanın güneydoğu duvarının görünüş çizimleri.

5 Alanda kazısı tamamlanan ilk mekan şapeldir. Kuzey batısında girişi olan şapelin tabanı taş döşelidir ancak bu döşeme kısmen korunmuştur (Resim 4). Avlunun çevresinde yer alan küçük mekanlardan bir tanesi şapelin apsisine bitişiktir (Resim 5). Bu mekanın işlevi henüz bilinmemektedir. Mekanın girişinin hemen yanında, avlu içerisinde andezit taştan yapılmış bir tekne bulunmaktadır. Resim 4: Şapel Resim 5: Küçük mekan Avlu bölümündeki kazılar yapının inşası ve tahribatı ile ilgili bilgilere ulaşılmasını sağlamıştır. Avluda en azından bazı bölümlerin taban kiremitleri ile kaplı olduğu ve yapının tahrip olduğu sırada çatı kiremitlerinin ve duvarlara ait taşların bu taban üzerine çöktüğü anlaşılmıştır (Resim 6). Resim 6: Avlunun stratigrafik yapısı Avlunun güneybatısında bulunan bir diğer küçük mekanın ise mutfak olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Bu bölümde bulunan iki küçük mekanın daha sonradan aralarına örülen bir ara duvar ile oluşturulduğu söylenebilir. Mutfak olduğu düşünülen mekanın giriş bölümü saptanamamıştır. Bu mekanın hemen güneybatısında bir fırın bulunmaktadır.

6 Komplekste biri avlu içinde diğeri avlu dışında olmak üzere iki adet kuyu bulunmaktadır. Bu kuyuların içinde kazı çalışması gerçekleştirilmemiştir. Alanın kuzey ve kuzeybatı'sına doğru devam eden ve yüzeyden kısmen görülebilen duvar ve kapı-giriş izlerinin bu kompleksin devamı olduğu düşünülmektedir. Kompleks içerisinde bulunan mermer masa parçaları, öğütme taşları, kandiller, masa ve mutfak kapları, ağırlıklar, bileme taşı, kapı, mobilya, ayakkabı yada kitap gibi farklı amaçlarda kullanılan çivi örnekleri (Resim 7-9) bu kompleksin Erken Bizans Dönemi'nde bir han olarak kullanılmış olabileceğini akla getirmektedir. Resim 7: Mermer masalar (solda ve sağda), mermer masa ayağı (ortada) Resim 8: Öğütme taşı (solda ve ortada), kandil (sağda) Resim 9: ağırlıklar (solda ve ortada), bileme taşı (sağda)

7 Bunların yanında üzerinde Nyke ve aslan tasvirleri bulunan iki farklı kameo taşı da şapel kompleksi buluntuları arasındadır (Resim 10). Kompleks içerisinde bulunan çok sayıdaki sikke tarihleme açısından oldukça önemlidir (Resim 11). Resim 10: Nyke tasvirli kameo (solda), aslan tasvirli kameo (sağda) Resim 11: Bronz sikkeler Aşma 49 Agora Tapınağı Güney (Kuyu) Agora tapınağının güneybatı köşesinin altında bulunan üstü kemerli kuyudaki çalışmalar ilk olarak 2014 yılında başlamıştır yılında kuyudaki kazı çalışmaları tamamlanmış ve buluntular üzerindeki restorasyon ve istatistik çalışmaları devam etmektedir. 7 metrelik bir derinliğe sahip olan kuyu ana kayanın kesilmesi ile oluşturulmuştur. Kuyunun kuzey ve güney taraflarında taşlar örülerek, ana kaya üzerinden kuyu ağzına kadar olan bölümler duvarlarla kapatılmıştır. Kuzeydeki duvar kuyunun altına kadar devam etmektedir (Resim 12). Resim 12: Kuyunun içindeki kazı çalışmaları (solda), ana kaya, duvar örgüsü ve dolgu (sağda)

8 Kuyunun içindeki dolgudan özellikle Batı Yamacı kantharos, amphora, pelike, guttus ve siyah ya da alacalı astara sahip ekhinus kaseleri gibi Helenistik Dönem'den bilinen kapların yanında çok sayıda erken roma kırmızı astarlı kase ve tabakları gibi masa kapları; ticari amphoralar, kandiller, pişmiş toprak ağırlıklar, ağırşaklar, figürinler, terazi ağırlığı ve sikkeler ele geçmiştir. Çok sayıda kabın üretim hatalı olduğu gözlemlenmiştir. Kuyu içerisinde çok sayıda hayvan kemiği bulunmuştur bunlardan bazıları geyik gibi günümüzde bölgede bulunmayan hayvanlara ait kemiklerdir. Bazı kemik parçalarının üzerinde çalışma izleri olduğu görülmüş ve bu kemiklerin çeşitli aletlerin yapımında kullanıldığı anlaşılmıştır (Resim 13-19). Gerek kaplar gerekse sikkeler Kuyunun MÖ erken 1. yüzyılda dolduğunu göstermektedir. Kuyunun en alt seviyesinde üst üste yığılı halde bulunan özensiz bir şekilde üretilmiş testiler, kuyunun ilk kullanım evresine aittir ve bu kapların büyük bölümü sağlam olarak günümüze ulaşmıştır. Kuyudan su çekilmesi amacıyla kullanılmış olan bu kapların da büyük bölümünün gövdelerinde hafif içe basıklık şeklinde deformasyon yer almaktadır. Kaplardan bazıları oldukça özensiz bir şekilde astarlanmıştır (Resim 20). Resim 13: Masa kapları Resim 14: Kandiller

9 Resim 15: Mühürlü amphora kulpları Resim 16: Pişmiş toprak ağırlıklar Resim 17: Pişmiş toprak figürinler

10 Resim 18: Kurşun terazi ağırlığı (solda), portre tasvirli kap parçası (ortada), boyalı figürin parçası (sağda) Resim 19: Geyik boynuzları

11 Resim 20: Kuyudan su çekmek için kullanılan testiler

12 Açma 51 Aşağı Agora Büyük Yapı 2014 yılı çalışmalarının bir devamı olarak büyük yapıdaki çalışmalar kapsamında yapının batısına doğru yeni açmalarda kazılar gerçekleştirilmiştir (Resim 21). Helenistik Dönem'den itibaren kullanılan yapının son evresinde içine küçük mekanlardan oluşan Erken Bizans yapıları inşa edilmiştir. Yapının üst bölümünü örten Erken Bizans kalıntılarını değerlendirmek üzere gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilerleyen yıllarda devam edilmesi planlanmaktadır. Resim 21: Aşağı agora alanındaki Erken Bizans Dönemi Yapıları 2015 yılında mozaikli mekanın (Mekan 8) (Resim 22) hemen güneyinde kalan dar alan (Mekan 5) açılmış ve bu alanın taş döşeli olduğu anlaşılmıştır. Daha güneydeki açmada ise mekan 2 alanında yüzeyin 1,5 metre altına kadar kazılmış ve bu mekanın Erken Bizans Dönemine tarihlenen kuzey duvarının beklenmedik bir şekilde bu derinliğe kadar devam ettiği görülmüştür. Bu seviyeden itibaren daha erken dönemlere ait seramik parçalarının geldiği görülmüş ve bu alandaki kazı sonlandırılmıştır. Mekan 4'te küçük çaplı bir kazı gerçekleştirilmiş ve bu alandaki moloz taşlar kaldırılmıştır. Büyük yapıdaki Erken Bizans duvarlarının tamamında moloz taşlarla birlikte devşirme taşlar da kullanılmıştır yılında açılan mekanlara ait duvarlarda da aynı durumla karşılaşılmıştır. Kazılar sırasında Erken Bizans Dönemi'ne ait masa ve mutfak kaplarının yanında (Resim 23) sandık ve benzeri mobilyalarda kullanılabilen çeşitli metal aparatlar (Resim 24) ve kapı yada çatılarda kullanılan ahşap kalaslara ait çok sayıda çivi bulunmuştur (Resim 25).

13 Resim 22: Büyük yapıdaki mekanlar Resim 23: Seramik parçaları

14 Resim 24: Metal buluntular Resim 25: Çiviler 2015 yılında Büyük Yapı'nın tamamında moloz taşlar ve bitki temizliğine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Böylece ilerleyen yıllarda yapının geri kalanında gerçekleştirilecek kazı çalışmaları için ön hazırlık yapılmıştır. Açma 55 Aşağı Agora Yapı Aşağı agora alanındaki Erken Bizans kalıntılarından bir diğeri olan bu yapının Piskopos Sarayı olarak hizmet verdiği düşünülmektedir (Resim 21) yılında yapının kuzey duvarının dış cephesi boyunca ve apsis bölümündeki güney sütununun çevresinde kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 26). Resim 26: Aşağı Agora Yapı/Piskopos Sarayı Planı

15 Kazılar sonucunda Apsisli mekana kuzeyden girişi sağlayan açıklığa ulaşmak için yapının kuzey duvarına paralel olan dar bir koridorun kullanıldığı anlaşılmıştır (Resim 27). Yapının iç bölümünde apsis içindeki kazılarda Erken Bizans masa kabı parçaları ve cam kaplara ait parçalar bulunmuştur. Bazı cam parçalarının pencerelere ait olduğu görülmüştür (Resim 28). Resim 27: Kuzey girişine ulaşan koridor Resim 28: Masa kabı (solda), cam kap (ortada), pencere camı (sağda)

16 Açma 62 Apsisli Bina (Tetrapylon) Aşağı Agora alanında yer alan kare planlı apsisli yapı (Resim 21) bu yıl kazılarak tamamen belgelenmiştir (resim 29). Binanın mimari yapısı apsis duvarının kuzeydoğu duvarına sonradan eklendiğini göstermektedir. Yapının duvarları tamamen devşirme andezit taşşar ve kireç harcı kullanılarak yapılmıştır. Güneydoğu ve güneybatı tarafından yapıya giriş çıkışı sağlayan geniş açıklıklar bulunmaktadır. Yapının içinde, kuzeybatı duvarı üzerindeyse muhtemelen bir niş olduğunu gösteren girinti izleri bulunmaktadır. Binanın merkezine doğru gelen ancak apsis tarafından kesilen künk dizisi, yapının ilk kullanımında çeşme binası olarak hizmet vermiş olabileceğini akla getirmektedir. Binanın duvarları yaklaşık 70 cm kalınlığındadır. Binanın dışında, güneybatı tarafında bir kuyu bulunmaktadır. Bu alan tamamen taş döşelidir. Resim 29: Apsisli Bina/Tetrapylon Binanın dışındaki kazılarda, yapının güneybatısında devrilmiş halde bir sütun ve güneydoğu girişinin hemen önünde bir mermer başlık bulunmuştur. Alandaki kazılar sırasında çok sayıda mermer mimari parça da mermer kataloguna eklemiştir (Resim 30). Yapınan batısında bulunan lahit mezarın içinde iki yetişkin iskeleti bulunmuştur. Mezar hediyesi bulunmamaktadır. Resim 30: Mermer başlık (solda) ve mermer parçalar (sağda)

17 Açma 59 Tiyatro Batı Bölgesi Tiyatronun batı kenarında bulunan, kentteki en iyi işçiliğe sahip polygonal duvarın fonksiyonunu ve tarihinini belirlenmek için duvarın doğu ve batı yönlerinde kazılar yapılmıştır (Resim 31). Duvarın önündeki araştırmalarda bu alanda zemini taş parke döşeli bir cadde ortaya çıkartılmıştır. Duvarın daha kuzeyinde ise tiyatroya doğru uzanan bir caddenin varlığı tespit edilmiştir (Resim 32). Klasik Dönem polygonal duvarın batısındaki sondajda Arkaik Dönem katmanına ulaşılmıştır. Polygonal duvarın çevresinde özellikle Bizans Dönemi konutlarının yoğunluğu dikkati çekmektedir. Bu sondajdaki bulguların tiyatroya uzanan Erken Hellenistik Dönem deki büyük kentin ortogonal planı ile uyum içinde olması Assos un kent planlaması için ayrı bir önem taşımaktadır (Resim 33). Ortaya çıkan mimari yapı kalıntıları 1:50 ölçeğinde çizimleri yapılarak kent haritası üzerin işlenmiştir. Resim 31: Polygonal Duvar Resim 32: Tiyatroya doğru uzanan cadde

18 Resim 33: Açma 59 ve çevresine ait plan Açma 60 Batı Kapısı Kentin iki ana girişinden biri olan Batı Kapısının hem şehir içi hem de şehir dışı tarafında kazı ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kapının hemen önünde, iki kule arasında kalan alanın kuzey yarısı eski kazı dönemlerinde kazılmış; güney yarısı ise kazılmamış olduğundan şehrin giriş bçlümünde özellikle gezi güzergahı açısından olumsuz bir durum teşkil etmekteydi. Ayrıca Batı Nekropolisten kente girişi sağlayan taş döşeli yol kapıya ulaşmadan önce kalın bir toprak tabakası ile kesilmekteydi yılından itibaren bu alanda gerçekleştirilen kazı çalışmaları sayesinde kentin giriş bölümü tamamen açılmıştır (Resim 34) yılında bu alanda gerçekleştirilen kazı ve çevre düzenleme çalışmaları sayesinde hem kent girişinin Geç Bizans Dönemi'ndeki kullanımına yönelik veriler elde edilmiş hem de gezi güzergahının sıkıntısız bir şekilde bu alandan geçmesi sağlanmıştır. Kapının önünde kavisli bir şekilde kuzeye ve sonrada kuzey batıya doğru uzanan Erken Bizans (MS 6. yüzyıl) duvarının kapıyı daraltmak üzere güvenlik amacıyla yapıldığı düşünülmektedir (Resim 35). Büyük bir olasılıkla deprem vb. nedenlerden ötürü kısmen zarar görmüş olan batı kapısı ve bu alandaki tahkimat sisteminin görevini yerine getirememesi sonucu bu duvar hızlı bir önlem olarak yapılmış olmalıdır. Zemin seviyesine inildiğinde Erken Bizans duvarına paralel bir şekilde güney kulesinden başlayıp kuzeye doğru uzanan bir duvarın temel izlerine rastlanmıştır. Eldeki veriler bu duvarın MS 4. yüzyıl civarında yapılmış olabileceğine işaret etmektedir.

19 Bunların yanı sıra Batı Kapısı'nın güney söve taşından kuzeybatıya doğru uzanan, kabaca oluşturulmuş ve büyük ölçüde tahrip olmuş bir duvara yada sete ait kalıntılara ulaşılmıştır (Resim 36). Bu set ile güney kulesi arasındaki alanının tamamen moloz taşlarla ve kuleye ait kesme taşlarla dolu olduğu görülmüş ve bu alan kazılarak açılmıştır. Kent girişini daraltma amacıyla yapılmış olan Erken Bizans duvarının güney kulesine bağlandığı alanda çok sayıda çivi bulunmuştur (Resim 37). Bu çivilerin buraya kullanım dışı oldukları için mi atıldıkları yada bu alanda var olan ancak günümüze ulaşmayı başaramamış ahşap bir konstrüksiyona mı ait oldukları bilinmemektedir. Kazılar sırasında kemer tokası ve sandıklara veya kapılara ait metal anahtarlar ve farklı aparatlar gibi çok sayıda bronz ve demir parça bulunmuştur (Resim 38-39). Alandaki kazı çalışmalarının ardından kuzey kulesinin önünde olduğu gibi güney kulesinin de giriş meydanına bakan tarafında bir sıra taş sekinin olduğu görülmüştür. Bu sekilerden bir tanesinde hayvan bağlama deliği bulunmaktadır. Meydandaki döşeme taşlarından iki tanesinin üzerine taş oyunu oynandığını gösteren yuvarlak oyun alanı kazılıdır. Batı Kapısında ve Şapel Kompleksinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarının ardından bu iki alanın Erken Bizans Dönemi'nde birlikte düşünülmesi ve kente giriş sırasında bir birlerine bağlı olarak çalışmış olabilecekleri fikri ortaya çıkmaktadır. Batı Kapısının şehir içi bölümünde de kazı çalışmalarına başlanmış ve girişi kapatan blok taşların bir bölümü kaldırılmıştır. Kapının açılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. Resim 34: Batı Kapısı girişi

20 Resim 35: Batı Kapısı ve çevresine ait plan çizimi Resim 36: Büyük ölçüde tahrip olan devşirme taşlarla yapılmış set/duvar.

21 Resim 37: Çiviler Resim 38: Bronz buluntular Resim 39: Demir buluntular Açma 61 ve 63 Güney Stoa Araştırmaları Assos daki en büyük ve çok katlı yapıların başında gelen; agoranın güneyinde yer alan stoanın (Resim 40) planı ve evreleri konusundaki sorunların araştırılması için bu yapıya ait mimari öğelerin 1:10 ölçeğinde çizimleri yapılmıştır. Stoanın farklı duvar örgüsündeki duvarlarının inşa yıllarını tarihlemek için doğu kenardaki ikinci sarnıç ile kuzeydeki teras duvarı arasındaki 3.0 x 1.50 m. ölçülerindeki bir alanda kazı yapılmıştır. Sarnıcın önündeki temizlik sonrasında bu yapının önündeki su kanalı ortaya çıkmıştır (Resim 41). Sondajdaki I. Tabaka seramik ve terakotalar yardımı ile M.Ö yüzyıllara tarihlenmiştir. II. Tabaka M.Ö. 4. Yüzyıla tarihlenmiştir. III. Tabaka Geç 4. Yüzyıl, IV.-V. tabakalar Roma dönemine tarihlenmiştir (Resim 42).

22 Resim 40: Güney Stoa Resim 41: Açma 61 mimari kalıntılar ve tabakalaşma Resim 42: Seramikler (üst sıra) ve figürin (alt) buluntuları

23 Güney stoanın kuzeyindeki teras duvarının agora yönünde bir başka sondaj (Açma No:63) açılarak teras duvarının tarihi araştırılmıştır (Resim 43). 7.50x4.50 m ölçülerindeki kazı alanında teras duvarı ile agora dolgusu arasında kalan çukurluğun doldurularak düz bir alan elde edilmesi için özellikle moloz taşların dolgu malzemesi olarak kullanıldığı görülmüştür. Teras duvarının kuzeyindeki bu alanda iki tabaka tespit edilmiştir. Bu katmanda açmanın doğu kenarında ana kaya olan konglomeranın dörtgen bloklar şeklinde kesildikleri görülmüştür Sondajdaki il evre olarak kabul edilen I. Tabaka Erken 4. Yüzyıla tarihlenmiştir. II. Tabaka Hellenistik Dönem'e, olasılıkla (M.Ö. 2. yüzyıla) tarihlenmektedir (Resim 44). Tabaka da güney stoadan 3.00 metre uzaklıkta 1.37x1.37 ve 177x186 m ölçülerinde iki kaide altlığı tespit edilmiştir (Resim 45). Kaideler birbirinden 0.57 m uzaklıkta yerleştirilmişlerdir. Benzer kaidelerin agorada kuzey stoanın doğusundaki bouleuterion önündeki varlığı bilinmektedir. Bu yeni bulgular güney stoanın önünde de bu tür anıtların varlığına işaret etmektedir (Resim 46). Resim 43: Açma 63 kazı öncesi Resim 44: Açma 63 kesit ve plan

24 Resim 45: Kaide altlıkları Resim 46: Güney stoa inşa evrelerini gösteren plan Araştırma ve Belgeleme Çalışmaları Kentin Doğusundaki Sur Duvarının araştırılmasına devam edilmiştir. Bu alandaki makiler içerisinde kalan sur duvarı harita üzerine işlendikten sonra dönemi araştırılmıştır. İncelenen surun bir deprem sonucu yıkıldığı tahmin edilmektedir. Büyük kesme blok taşlardan inşa edilmiş duvarın çok küçük bir bölümü korunmuştur (Resim 47). Tahrip olan duvarın izleri ana kaya üzerine açılmış temel izlerinden takip edilebilmektedir. Duvarın kule şeklindeki bölümünün kenarındaki açıklığın Klasik Çağ öncesi bir kapı olma olasılığı oldukça yüksektir. Kentin doğu ucundaki bu bölgede Klasik Çağ sur duvarı daha da genişletilerek doğudaki yamacın kıyısına inşa edilmiştir. Bu alandaki duvarlar 2014 yılındaki plana ilave edilmiştir.

25 Resim 47: Arkaik Dönem savunma duvarı Kentin Çevresindeki Arkeolojik kalıntıların haritaya işlenmesi: 2105 yılında kent surları dışındaki mezar köprü yol su yolu ve iskan kalıntıları 1: ölçekli bir harita üzerine işlenmesi için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda uydu resmi ve iki kanlı GPS kullanılmıştır. Bu kapsamda kentin güneyindeki Ahır Kilisesi, ona uzanan yol ve anıtsal kapı ile çömlekçi (?) fırınları 1:1000 ölçekli kent planına işlenmiştir. Liman Araştırmaları Assos limanı kalıntılarının belgelenmesinde total station ve helikopter ile çekilen koordinatlı hava resimleri kullanılmıştır. Limandaki bu çalışmalar, Assos un doğudaki dalgakıran ile oluşturulmuş limanının batısındaki modern limanın da aslında ikinci bir dalgakıranın üzerine inşa edildiğini ortaya koymuştur. Bu yeni bilgi kentin aslında dalga kıran ile oluşturulmuş iki limana sahip olduğunu ispat etmektedir. Limanın su ihtiyacı doğudaki limanın hemen kıyısında bulunan bir çeşmeden karşılanmıştır li yıllara kadar hala kullanılan bu çeşme üzerine ne yazık ki bir su deposu inşa edilmiştir. Söz edilen çeşmenin birkaç metre doğusunda bir tersanenin varlığı tespit edilmiştir. Hazırlanan harita üzerinde duvar örgü özelliklerine göre evreler belirlenmeye çalışılmıştır. Tiyatro Araştırmaları 2014 yılındaki çalışmalarda Assos tiyatrosunun Anadolu daki erken tiyatrolardan biri olduğunun ortaya konması sonrasında bu yapının mimari özelliklerinin daha yarıntılı olarak incelenmesine başlanmıştır. Bu kapsamda tiyatronun in situ durumundaki skene ve proskenesinin 1/50 ölçeğindeki ayrıntılı çizimleri yapılmıştır. Plan çizimleri yanında skeneye ait mimari bloklar tespit edilerek bunların da çizimleri yapılmıştır. Beş adet geison, beş adet

26 arşitrav bloğu ve kazı evindeki iki adet yarım mermer sütün bu kapsamda çizilmiştir. Assos tiyatrosunun restorasyon projesi hazırlıkları devam etmektedir. Geçen süre içerisinde yapının rölöve ve restitüsyon çizimleri tamamlanmıştır. Restorasyon projesi ise halen devam etmektedir. Pasif Onarım/Koruma Çalışmaları Kazı çalışmaları sonucunda açığa çıkartılan duvarlar duvar işçiliklerine uygun olarak 1 veya 2 sıra yüksekliğinde moloz taş ve kireç harç kullanılarak restoratör denetiminde dondurulmuştur. Bu çalışmalar kapsamında Batı Kapısı Şapel Kompleksi, Batı Kapısı şehir dışı Erken Bizans duvarları, Aşağı Agora Yapısı, Aşağı Agora Tetrapylon Yapısı ve Agora Tapınağının güneyindeki mekanlara ait duvarlarda koruma çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 48). Resim 48: Pasif onarım/koruma çalışmaları Çevre Düzenleme Çalışmaları Agora alanındaki çevre düzenleme çalışmaları kapsamında teras üzerinde düzensiz kümeler halinde yer işgal eden taşlar uygun noktalara taşınmış ve hem teras üzerindeki gezinti alanları genişletilmiş hem de arkeolojik çalışmaların önü açılmıştır. Agora terasında bulunan taşların bir bölümü tehlikeli alanları ortadan kaldırmak amacıyla terasın denize bakan güney kenarı boyunca düzenli olarak dizilmiştir (Resim 49).

27 Resim 49: Agora terasındaki düzenleme çalışmaları Restorasyon projesinin hazırlıkları devam eden Tiyatro ve çevresinde de çevre düzenleme çalışmaları yürütülmüştür. Skene binasının çevresindeki taşlar uygun yerlere taşınmış, tiyatrodan güneye doğru uzanan taş döşeli cadde üzerindeki taşlar kaldırılmıştır. Tiyatronun batısındaki taş döşeli yolda bulunan moloz taşlar uygun yerlere taşınmış ve bu alanlar güvenli bir şekilde gezilebilir hale getirilmiştir. Tiyatronun güneyinde geniş bir alanı kaplayan eski kazı topraklarının oluşturduğu tepeciği oluşturan toprak ören yerinin dışına çıkartılmış. Böylece tiyatronun görselliğini olumsuz yönde etkileyen bu yükselti kaldırılıştır. Aynı alanda bulunan büyük boyutlu moloz taşlar ortadan kaldırılarak tiyatronun güney bölümündeki teras üzerinde geniş bir alan elde edilmiştir. Tiyatronun güney bölümünde bulunan eski restorasyona ait beton parçaların tamamı atılmıştır. Ayrıca burada bulunan orijinal andezit bloklar da Tiyatronun restorasyon projesinde kullanılmak üzere dizilmişlerdir. Bu çalışmalar sayesinde elde edilen geniş alanlar restorasyon projesinin rahat bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır (Resim 50).

28 Resim 50: Tiyatrodaki çevre düzenleme çalışmaları

29 Kenti ziyaret eden turistleri bilgilendirmek ve güvenliklerini sağlamak üzere Akropolis girişi, akropolis üzerindeki belirli noktalara, Batı Nekropolis ve tiyatro girişine bilgilendirme ve uyarı levhaları yerleştirilmiştir (Resim 51). Resim 51: Bilgilendirme ve uyarı levhaları Prof. Dr. Nurettin ARSLAN Assos Kazı Başkanı

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI Daskyleion da 2011 sezonu kazıları Hisartepe Höyüğü nün doğu yamacında, yerleşimin ana girişinin aşağısında, Hellenistik Dönem yolunun iki yakasında; Akropolis te

Detaylı

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI Özel Bölüm MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 06330, Ankara. ** Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2008 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar:

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos antik kentinde 25 Temmuz 2010 tarihinde başlayan yeni dönem kazı çalışmalarının öncelikli amacı, kazı evi ve deposunun yapımı için

Detaylı

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Geyikli Beldesine bağlı Dalyan Köyü sınırları içerisinde bulunan Alexandria Troas Antik kenti 2013

Detaylı

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU HİERAPOLİS KAZISI H i e r a p o l i s - P a m u k k a l e Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS, 21. 08-06. 09 2014 ÇALIŞMALARIN

Detaylı

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU

ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU PATARA LİMANI ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ Bakü Bulvarı No: 100 35340 İnciraltı, İZMİR Özet Patara Kazısı nda, iç liman ve haliç çevresinde

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI Yeşilova Höyüğü İzmir in Prehistorik Yerleşim Alanı içinde 2005 yılından beri kazısı süren bir yerleşim merkezidir. Kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi,

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 ALTINTEPE URARTU KALESİ (2012) KAZI ve ONARIM ÇALIŞMALARI Mehmet KARAOSMANOĞLU

Detaylı

NOTION ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2017

NOTION ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2017 NOTION ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2017 A. Giriş Dördüncü sezon Notion Arkeolojik Yüzey Araştırması 29 Mayıs 2017 tarihinde başlayıp 4 Haziran 2017 tarihinde sona ermiştir. Araştırma başkanı Christopher

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI 1 2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI Tripolis Antik Kenti, Denizli nin Buldan İlçesi ne bağlı Yenicekent kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. Büyük Menderes (Maiandros)

Detaylı

Bayraklı Höyüğü - Smyrna

Bayraklı Höyüğü - Smyrna Bayraklı Höyüğü - Smyrna Meral AKURGAL Smyrna, İzmir Bayraklı daki höyük üzerinde yer alır. Antik dönemde batısı ve güneyi denizle çevrili küçük bir yarımadacıktır. Yüz ölçümü yaklaşık yüz dönüm olan Bayraklı

Detaylı

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI 2011 YILI RESULOĞLU KAZISI Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Resuloğlu köyü sınırları içerisinde alan Resuloğlu mezarlığı ve yerleşim alanında 2011 yılında gerçekleştirilen kazılar 18.07.2011-23.09.2011 tarihleri

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Neolitik Çağ ve Öncesi adlı yüzey araştırması projesi, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

İşte böylesine bir tatil isteyenler içindir Assos. Ve Assos ta yapılacak çok şey vardır:

İşte böylesine bir tatil isteyenler içindir Assos. Ve Assos ta yapılacak çok şey vardır: Assos u neden görmeliyim, oraya neden gitmeliyim? diye içinizden soruyorsanız eğer, verilecek cevapların birden fazla olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz: mesela turkuvaz rengi bir deniz, zeytin ağaçları,

Detaylı

TEOS ARAŞTIRMALARI,1996

TEOS ARAŞTIRMALARI,1996 TEOS ARAŞTIRMALARI,1996 Numan TUNA* Teos araştırmaları ı 996 yılı kampanyası Eylül ayında, 20 günlük bir çalışma ile gerçekleştirilmiştir. ı 996 yılı çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Kenan Eren Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Aphrodisias antik kenti ve Aphrodisias Müzesi, antik kentte son 50 yılda yoğunlaşan kazı

Detaylı

NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2016

NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2016 NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2016 A. Giriş Üçüncü sezon Notion Arkeolojik Yüzey Araştırması 19 Mayıs 2016 tarihinde başlayıp 14 Haziran 2016 tarihinde sona ermiştir. Araştırma başkanı Christopher

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları 2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları Prof.Dr.Engin Akdeniz Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tepe Mezarlığı Hastane Höyüğü Akhisar

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi 2010 Yılı Side Kazısı Çalışmaları (12 Temmuz-8 Eylül 2010) Doç. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi RAPOR

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 GÜÇLÜKONAK Finik Kalesi...67 Finik İç Kalesi...69 Faki Teyran Camii...7 Finik Zaviyesi...76 Dağyeli Hanı...78 Türbe (Kubbe-i Berzerçio)...80 Pavan Köprüsü...8 Belkıs (Nebi Süleyman)

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. SICAK SU KAYNAĞI İL SİVAS İLÇE ŞARKIŞLA MAH.-KÖY VE MEVKİİ Alaman Köyü GENEL TANIM: Alaman Köyü ile Kale Köyü arasında, Alaman Köyü ne 300 m. uzaklıktadır.

Detaylı

AMORİUM ANTİK KENTİ KAZI ÇALIŞMALARI: ROMA, BİZANS, SELÇUKLU VE OSMANLI İZLERİ 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI DOÇ. DR. ZELİHA DEMİREL GÖKALP

AMORİUM ANTİK KENTİ KAZI ÇALIŞMALARI: ROMA, BİZANS, SELÇUKLU VE OSMANLI İZLERİ 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI DOÇ. DR. ZELİHA DEMİREL GÖKALP AMORİUM ANTİK KENTİ KAZI ÇALIŞMALARI: ROMA, BİZANS, SELÇUKLU VE OSMANLI İZLERİ 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI DOÇ. DR. ZELİHA DEMİREL GÖKALP GİRİŞ Amorium Kenti 2015 yılı kazı çalışmaları 23.07.2015-06.09.2015

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT 6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT Bozkırlının nazarında sabit olan şeyin faydası yoktur. O, her an harekete hazır olmalı, kolayca yer değiş-tirebilmelidir. Bu yüzden eski Türkler

Detaylı

AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ [Tarihi seçin]2013 AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN

Detaylı

HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana

HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS. 8 TEMMUZ 25 TEMMUZ ÇALIŞMALARI. Ploutonion Eskharonların

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

2011 YILI GÜLPINAR KAZILARI (32.YIL)

2011 YILI GÜLPINAR KAZILARI (32.YIL) 1 2011 YILI GÜLPINAR KAZILARI (32.YIL) Prof. Dr. Coşkun Özgünel 1 2011 yılı Gülpınar Kazıları, 06 Temmuz 15 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Başkanlığım altında yürütülen kazı çalışmaları,

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2015

NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2015 NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2015 A. Giriş İkinci sezon Notion Arkeolojik Yüzey Araştırması 18 Mayıs 2015 tarihinde başlayıp 15 Haziran 2015 tarihinde sona ermiştir. Ekip üyelerinin sayısı ortalama

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2007 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

TARSUS, MAKAM CAMİİ HZ. DANYAL MAKAM TÜRBESİ KAZISI *

TARSUS, MAKAM CAMİİ HZ. DANYAL MAKAM TÜRBESİ KAZISI * TARSUS, MAKAM CAMİİ HZ. DANYAL MAKAM TÜRBESİ KAZISI * Erdal ESER ** Özet: Tarsus, inanç turizmi açısından zengin örneklere sahip bir yerleşme olarak dikkat çekmektedir. Eshab-ı Kehf Mağarası, Bilal-i Habeşi

Detaylı

Kisleçukuru Manastırı: Antalya da Bilinmeyen Bir Bizans Manastırı. Dr. Ayça Tiryaki 24 Mart 2010. Dr. Ayça Tiryaki

Kisleçukuru Manastırı: Antalya da Bilinmeyen Bir Bizans Manastırı. Dr. Ayça Tiryaki 24 Mart 2010. Dr. Ayça Tiryaki Kisleçukuru Manastırı: Antalya da Bilinmeyen Bir Bizans Manastırı Dr. Ayça Tiryaki 24 Mart 2010 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0910.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS

ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS THEODORE MAKRİDY 1907 İzmir ili, Menderes ilçesi, Ahmetbeyli Mahallesi sınırları içinde kalan, Klaros Kutsal Alanı, Cumaovası nın (Menderes) güneyinde, ovayı

Detaylı

HOŞAP KALESİ KAZISI

HOŞAP KALESİ KAZISI HOŞAP KALESİ KAZISI - 2011 Giriş Van İli, Gürpınar İlçesi, Hoşap Kalesi ndeki 2011 yılı kazı çalışmaları, Başkanlığımda 16 kişilik bir ekip tarafından Bakanlık Temsilcisi Erzurum Müzesi nden Arkeolog Çetin

Detaylı

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ MERKEZDEKİ MÜZELER ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ Şanlıurfa'da müze kurma girişimleri 1948 yılında, müzelik eserlerin toplanması ve Atatürk İlkokulu'nda depolanmasıyla başlar ve daha sonra bu eserler Şehit

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ PANAZTEPE KAZISI Armağan ERKANAL-ÖKTÜ 1985 yılından itibaren yürütülmekte olan Panaztepe Kazıları, Erken Tunç Çağı ndan Osmanlı Dönemine kadar uzanan süreç boyunca kronolojik bir gelişimin varlığını ortaya

Detaylı

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU PROJE : A Trip Across Europe TOPLANTI NO : 4 TOPLANTI YERİ : Malaga,İSPANYA TOPLANTI TARİHİ

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar:

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos antik kentinde 25 Temmuz 2010 tarihinde başlayan yeni dönem kazı çalışmalarının öncelikli amacı, kazı evi ve deposunun yapımı için

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

HELENİSTİK DÖNEM. Pergamon - Bergama. Erken Dönem M.Ö. 8.-6. yüzyıllar -kırık buluntuları -erken dönem kent duvarı

HELENİSTİK DÖNEM. Pergamon - Bergama. Erken Dönem M.Ö. 8.-6. yüzyıllar -kırık buluntuları -erken dönem kent duvarı Pergamon - Bergama Erken Dönem M.Ö. 8.-6. yüzyıllar -kırık buluntuları -erken dönem kent duvarı Krallar Hanedanı Dönemi Helenistik Dönem Philetairos M.Ö. 281 263 I. Eumenes M.Ö. 263 241 I. Attalos M.Ö.

Detaylı

BODRUM HALİME GÜNDOĞDU 0510110011 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

BODRUM HALİME GÜNDOĞDU 0510110011 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BODRUM HALİME GÜNDOĞDU 0510110011 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BODRUM Bodrum, Muğla'nın 13 ilçesinden birisidir. İlçe günümüzde önemli bir turizm merkezi olması ile anılmaktadır ki bunda Bodrum'un kendine has

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 24/02/2016-2869 SAFRANBOLU

Detaylı

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi ALLIANOI ANTİK ILICASI NDA ÜRETİLEN ERKEN BİZANS DÖNEMİ GÜNLÜK KULLANIM KAPLARI* **Hande YEŞİLOVA Öz Allianoi antik ılıcası içersinde, Geç Roma Erken Bizans Dönemi yerleşiminde bulunan, seramik fırınlarında

Detaylı

Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu

Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu Burgaz 2010 yılı arkeolojik kazı çalışmaları 28 Haziran-28 Eylül 2010 tarihleri arasında Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığında bilim heyeti tarafından

Detaylı

TEOS ARKEOLOJĠ KAZISI 2010 YILI KAZI RAPORU (ĠLK SEZON) Kazı ve Bilimsel AraĢtırmaların Dünü, Bugünü ve Beklentileri

TEOS ARKEOLOJĠ KAZISI 2010 YILI KAZI RAPORU (ĠLK SEZON) Kazı ve Bilimsel AraĢtırmaların Dünü, Bugünü ve Beklentileri TEOS ARKEOLOJĠ KAZISI 2010 YILI KAZI RAPORU (ĠLK SEZON) Kazı ve Bilimsel AraĢtırmaların Dünü, Bugünü ve Beklentileri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Üniversitesi TEOS ARKEOLOJİ KAZISI Dil ve Tarih-Coğrafya

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

URLA KLAZOMENAİ KAZISI, 2011 YILI ÇALIŞMALARI, SONUÇ RAPORU

URLA KLAZOMENAİ KAZISI, 2011 YILI ÇALIŞMALARI, SONUÇ RAPORU URLA KLAZOMENAİ KAZISI, 2011 YILI ÇALIŞMALARI, SONUÇ RAPORU Kültür ve Turizm Bakanlığı nın izinleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hitit Üniversitesi adına gerçekleştirilen Urla Klazomenai Kazıları

Detaylı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı Dr. Doğan DEMİRCİ Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sarıtepelerin Evi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Adresi: Emre Mahallesi, 3805.

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (2) 1-6 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Yalvaç Pisidia Antiocheia Kentinde Kullanılan Tuğla ve Bağlayıcı Malzemelerin

Detaylı

KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE

KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 1 KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE Bilecik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü I. Giriş Küllüoba, Eskişehir ilinin 35

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI 1982 yılında Manisa Müzesine satılan bir grup eser bilim dünyasının dikkatini çekti. Bu eserler bir mezarlık soygununa işaret ediyordu. Soyulan mezarlar açıkça M.Ö. 2. binyılın

Detaylı

TAYİNAT PROJESİ 2011 KAZI SEZONU RAPORU. [Yayın için değildir]

TAYİNAT PROJESİ 2011 KAZI SEZONU RAPORU. [Yayın için değildir] TAYİNAT PROJESİ 2011 KAZI SEZONU RAPORU [Yayın için değildir] Prof. Dr. Timothy P. Harrison Yakın ve Orta Doğu Medeniyetleri Bölümü Toronto Üniversitesi 4 Bancroft Avenue Toronto, ON, M5S 1C1 KANADA tim.harrison@utoronto.ca

Detaylı

Nurettin KOÇHAN* Korkmaz MERAL** Ahmet Cuneydi HAS*** Ahmet TERCANLIOĞLU****

Nurettin KOÇHAN* Korkmaz MERAL** Ahmet Cuneydi HAS*** Ahmet TERCANLIOĞLU**** Nurettin KOÇHAN* Korkmaz MERAL** Ahmet Cuneydi HAS*** Ahmet TERCANLIOĞLU**** Kyzikos antik kenti, Marmara Denizi nin güneyinde yer alan Kapıdağı Yarımadası nın anakara ile birleştiği kıstağın kuzeyinde,

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 SİLOPİ Yeşiltepe Höyüğü... Nuh Nebi Camii ve Medresesi... Şerif Camii...6 Görümlü Camii...7 Mart Şumuni Kilisesi...9 Dedeler Köyü Kilisesi...0 Han Kalıntısı... Tellioğlu Kasrı...

Detaylı

Zeugma Arkeoloji Projesi. 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları

Zeugma Arkeoloji Projesi. 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları Zeugma Arkeoloji Projesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-Ankara +90-312-310-3280 (#1672) 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları Prof.

Detaylı

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI

GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI Konya da Osmanlı ordusunun kenti fethettikten sonra yıktırdığı kabul edilen Gevale Kalesi nin kalıntıları bulundu. Buluntular kentin bilinen tarihini değiģtirecek nitelikte.

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

ARKEOLOG TANIM A- GÖREVLER

ARKEOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM İnsanın dünya üzerinde görülmesinden ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla

Detaylı

2015 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI KAPANIŞ RAPORU

2015 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI KAPANIŞ RAPORU 2015 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI KAPANIŞ RAPORU Çorum İli, Alaca İlçesi, Alaca Höyük ören yeri 2015 yılı kazı çalışmalarına Prof. Dr. Aykut ÇINAROĞLU Başkanlığında 15.05.2015-30.11.2015 tarihinde arasında

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. Mellaart, M.Ö. 7000 e uzanan Çatalhöyük ü 1958 de keşfetti. Çatalhöyük, tarım yapılan ilk köylerden biri olduğu için dünya tarihi yeniden yazıldı. James

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

PHOKAIA DA AKURGAL IN KAZILARI IŞIĞINDA SON DÖNEM ÇALIŞMALARI

PHOKAIA DA AKURGAL IN KAZILARI IŞIĞINDA SON DÖNEM ÇALIŞMALARI PHOKAIA DA AKURGAL IN KAZILARI IŞIĞINDA SON DÖNEM ÇALIŞMALARI VI.Türk Tarih Kongresi nde Foça Kazıları üzerine bir bildiri sunan Akurgal, Arkeoloji literatürünün mühim bir desideratum u olan bu eski Ion

Detaylı

MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU

MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU Prof. Dr. Ali BORAN Kazı Başkanı 1 SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MADDİ DESTEK...

Detaylı

demir ve bronz çağlarının kalıntılarına ulaşılmış, medeniyetlerin doğup yıkıldığı Mezopotamya toprakları üzerindeki Ürdün de, özellikle Roma ve

demir ve bronz çağlarının kalıntılarına ulaşılmış, medeniyetlerin doğup yıkıldığı Mezopotamya toprakları üzerindeki Ürdün de, özellikle Roma ve İsrail - Ürdün Turu Büyük manzaraları görmek için plan yapın, ancak, sokaklarda dolaşmak ve böylesine eski ve kutsal bir yerin gündelik hayatına kendinizi kaptırmak için biraz zaman ayırın. Tarih : 12-09-2016-16-09-2016

Detaylı

KLASİK DÖNEM. Atina Akropolü, M.Ö.5.yy.

KLASİK DÖNEM. Atina Akropolü, M.Ö.5.yy. KLASİK DÖNEM Atina Akropolü, M.Ö.5.yy. KLASİK DÖNEM Atina Akropolü, M.Ö.5.yy. AKRO + POLİS YÜKSEK + ŞEHİR KLASİK DÖNEM Atina Akropolü, M.Ö.5.yy. 1- Parthenon 2- Old Temple of Athena 3- Erechtheum 4- Statue

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI NEVŞEHİR CAMİHÖYÜK HELENİSTİK VE ROMA DÖNEMİ SERAMİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI NEVŞEHİR CAMİHÖYÜK HELENİSTİK VE ROMA DÖNEMİ SERAMİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI NEVŞEHİR CAMİHÖYÜK HELENİSTİK VE ROMA DÖNEMİ SERAMİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Canan UYSAL TEZER Tez Danışmanı Prof. Dr.

Detaylı

09. 02. 2009. Rektörlüğüne. Sayın Rektörüm,

09. 02. 2009. Rektörlüğüne. Sayın Rektörüm, Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz IŞIK Başkent Üniversitesi Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Bağlıca Kampusu TR-06530 A N K A R A e.mail: cengiz@baskent.edu.tr caunus@superonline.com 09. 02. 2009

Detaylı

TAYİNAT ARKEOLOJİ PROJESİ 2008 MEVSİMİ RAPORU. [Yayınlamak için değildir]

TAYİNAT ARKEOLOJİ PROJESİ 2008 MEVSİMİ RAPORU. [Yayınlamak için değildir] TAYİNAT ARKEOLOJİ PROJESİ 2008 MEVSİMİ RAPORU [Yayınlamak için değildir] Prof. Timothy P. Harrison Yakın ve Orta Doğu Medeniyetleri Bölümü Toronto Üniversitesi 4 Bancroft Avenue Toronto, ON, M5S 1C1 KANADA

Detaylı

ERYTHRAI Kazısı (Doç Dr. Ayşe Gül AKALIN_ORBAY) 2003-2005 Erythrai Survey Projesi

ERYTHRAI Kazısı (Doç Dr. Ayşe Gül AKALIN_ORBAY) 2003-2005 Erythrai Survey Projesi ERYTHRAI Kazısı (Doç Dr. Ayşe Gül AKALIN_ORBAY) 2003-2005 Erythrai Survey Projesi Erythrai antik yerleşimi İzmir Karaburun yarımadasında, İzmir'den yaklaşık 60 km uzaklıkta, Çeşme`nin 20 km kuzeyindeki

Detaylı

MUGLA KAUNOS ANTİK KENTİ LİMAN AGORASI, TUZLASI VE KAYA MEZARLARI ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA KAUNOS ANTİK KENTİ LİMAN AGORASI, TUZLASI VE KAYA MEZARLARI ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI MUGLA KAUNOS ANTİK KENTİ LİMAN AGORASI, TUZLASI VE KAYA MEZARLARI ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Prof. Dr. M. Cengiz Işık**, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz*** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü

Detaylı

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer Tarih: 26.12.2016 637 Ada / 3 Parsel Toplam İnşaat m² 2.310 m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı 14 adet Toplam İnşaat Maliyeti 2.305.167 TL Yüzde İlk Ödemeler 4,6 % 105.000 TL İş makinesi 0,5 % 10.934 TL Ödemeler

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı