Sağlık Reformunun Doğru Yapılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Reformunun Doğru Yapılması"

Transkript

1

2

3 Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Performans ve Hakkaniyetin Geliştirilmesi İçin Bir Kılavuz Marc J. Roberts William Hsiao Peter Berman Michael R. Reich

4 Telif hakkı 2004 Oxford University Press, Inc. e aittir. Sağlık Reformunun Doğru Yapılması: Performans ve Hakkaniyetin Geliştirilmesi İçin Bir Kılavuz asıl olarak İngilizce yayımlanmıştır. Bu çeviri Oxford University Press ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü arasında yapılan anlaşma uyarınca yayımlanmaktadır. Copyright 2004 Oxford University Press, Inc. Getting Health Reform Right. A Guide to Improving Performance and Equity was originally published in English. This translation is published in accordance with the agreement made with Oxford University Press and Republic of Turkey, Ministry of Health, Refik Saydam Hygiene Center Presidency, School of Public Health. Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, 2009 Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğüne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi: editör/yazar adları, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, basım yeri, basım yılı belirtilmesi şeklinde olmalıdır sayılı yasa gereği Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğünün onayı olmaksızın tamamen veya kısmen çoğaltılamaz. ISBN No : Sağlık Bakanlığı Yayın No : 784 HMM Yayın No : Baskı : Onur Matbaacılık Ofset Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. Matbaacılar Sitesi 35. Cad Sk. No: 47 İvedik/ Ankara Tel: , Faks:

5 Çevirinin Editörleri Baş Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ Editörler Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU Dr. Hakkı GÜRSÖZ Uz. Dr. Banu AYAR Dr. Hüseyin DEMİREL Yayına Hazırlayanlar Dilek GENÇER ÖZTEKİN Hüseyin KOCAKULAK Redaktörler A. Arzu ÇAKIR Hüseyin GÜÇ Ayşen OCAKTAN

6

7 Sunuş Ülkemizde 2003 yılından itibaren uygulanmaya başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) bugüne kadar yapılmış bütün çalışmaları dikkate alan, katılımcı ve demokratik karar süreçleriyle en uygun çözümler üretmeyi amaçlayan kapsamlı bir programdır yılı başında hazırlanarak kamuoyuna duyurulan program, sosyalizasyon başta olmak üzere geçmiş birikim ve tecrübelerden, son dönemde yürütülen sağlık reformu çalışmalarından ve dünyadaki başarılı örneklerden ilham alınarak hazırlanmıştır. Bu program sayesinde sağlık hizmetlerinin; etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde organize edilmesi, finansmanının sağlanması ve sunulması amaçlanmaktadır. Vatandaşların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini erişilebilir, kaliteli ve tatminkâr bir şekilde kullanabilmeleri, aynı zamanda bu hizmetlerin finansal sürdürülebilirliğinin sağlanması tüm reform çalışmalarının ortak hedefidir. Temel olarak insan odaklı bir felsefeye sahip olan SDP; parçalı, hetorojen ve adil olmayan bir sağlık finansman sisteminden, homojen ve adil yararlanma imkânı veren bir yapıya geçişi sağlamaktadır. Hizmet sunumu açısından ise, farklı toplum kesimlerine farklı hizmetler sunan parçalı yapı yerine toplumun tüm kesimlerine hakkaniyetli hizmet arzı sağlayan bir yapıya dönüşümü gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Bunların yanında tüm hizmet basamaklarında var olan altyapı ve ekipman eksikliklerine odaklanılarak var olan yetersizlikleri giderme ve iyileştirme sağlama yönünde atılacak olan adımlar öncelenmiştir. Bu sayede bölgeler arasında önemli ölçüde altyapı, ekipman ve insan kaynağı eksiklikleri büyük oranda giderilmiştir. SDP nin amaçlarıyla uyumlu olarak 2006 yılında hazırlanan 9. Kalkınma Planı; sağlık hizmetlerinde erişimin kolaylaştırılması, hizmet kalitesinin artırılması, Sağlık Bakanlığının planlama ve denetleme rolünün güçlendirilmesi, sağlık bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, akılcı ilaç ve malzeme kullanımının sağlanması ve genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulmasını öngörmektedir. Bu eksende yürütülen SDP, ulusal politikanın bütünleyici bir parçasıdır. Bu programın gerçekleşmesi ile sağlık hizmetleri, geleceğin hızla değişen ve dönüşen sağlık önceliklerini karşılayabilecek dinamik bir zemin kazanmaktadır. Sağlık sistemi reformu, daimi bir süreçtir. Uygulamanın bu ilk safhalarında Türkiye nin devasa bir reformu, etkili bir şekilde hayata geçirebilen birkaç orta gelirli ülkeden biri olduğu görülmektedir. SDP, hem Türkiye nin sosyal yardım sisteminde önemli bir iyileşme kaydettiğini göstermekte hem de aynı zorluklarla mücadele etmekte olan diğer ülkelere iyi bir uygulama örneği teşkil etmektedir. Fakat programın nihai başarısı ve sürdürülebilirliği, ülkemiz yetkililerinin hâlen üzerinde çalışmakta oldukları zorlu politika ve uygulama kararlarına bağlı olacaktır. Uluslararası tecrübelere göre, uzun vadede sağlık sisteminin mali sürdürülebilirliğini sağlamak ve Türk insanının sağlık durumu ve refahını sürekli olarak iyileştirmek için doğru politikalar seçmek ve bu politikaları etkili bir şekilde uygulamak gerekecektir. Sağlık Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan SDP kapsamında yapılacak çalışmalarda kaynak olarak kullanılması açısından bu kitabın faydalı olacağına inanıyoruz. Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü ihtiyaç duyulan konularda, bu tür yayınları Türkçeye kazandırmaya devam edecektir. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı V

8

9 Türkçe Baskıya Ön Söz Bu kitabın amacı, farklı ülke tecrübelerinden faydalanarak sağlık reformunu gerçekleştirme sürecinde olan ülkelere, öneriler sunup yardımcı olmaktır. Kitapta sağlık sektörü reformu; performans, ulusal koşullar, teşvikler ve etik çerçevesinde değerlendirilmiştir. Hiç şüphesiz sağlık sektöründe bir reform programı uygulamak, reformun teorisini oluşturmaktan ibaret değildir. Ülkelerin kendilerine has özellikleri olmakla birlikte, toplumların sağlık durumu ve ihtiyaçları arasında da farklılıklar mevcuttur. Bu nedenle tüm ülkelerde uygulanabilecek ortak bir modelin varlığından söz etmek mümkün değildir. Ancak, ana sorunlara yönelik çözüm önerileri ve eylem planları oluşturulurken, daha önce bu süreci yaşamış olan ülkelerin reform süreçlerinden, uluslararası bilgi birikiminden, ülke düzeyinde var olan tecrübeden faydalanarak ülke ihtiyaçlarına uygun bir modeli hem teorik hem de pratik anlamda hayata geçirmek önem arz etmektedir. Sağlık reformu çalışmalarının yöneldiği ana hedefler, sistemin performansını artırmak ve sürekli artma eğilimi gösterecek olan sağlık harcamalarını kontrol atında tutabilmektir. Ancak reform kapsamında üstlenilen görevlerin başarıyla yürütülebilmesi için farklı kurumların iş birliği gerekmektedir. Bu nedenle reform sürecinin başarıya ulaşması için, diğer paydaş kurumların desteğinin sağlanması kaçınılmazdır. Sağlık reformu, tanımı gereği hakların ve uygulamaların daha da ileri taşındığı bir çalışmadır. Yakın geçmişte birçok ülke ile birlikte ülkemizde de sağlık reformu çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların bazılarında uygulamada başarı elde edilirken bazılarında hâlen sorunlar yaşanmaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP), hem hizmet sunan hem de hizmet alan bakımından insan merkezli bir değişim hedeflemektedir. SDP temel sağlık hizmetlerinin kurumsal konumunu diğer hizmet düzeyleri üzerinde yetki ve kontrol sahibi olacak bir yapıya kavuşturmayı hedeflemektedir. Genelde toplumu oluşturan bireylerin, özelde ise hastaların ve sağlık çalışanlarının durumlarını iyileştirmek bu konuda yapılacak yeniliklerin hareket noktasını oluşturmaktadır. Türkiye, nüfusun sağlık ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları finanse edecek ekonominin yetkinliği üzerinde önemli etkileri olacak demografik, epidemiyolojik geçişler ve beslenme geçişleri ile karşı karşıyadır. Bu değişen nüfus yapısının, sağlık sistemi ve bireylerin karşı karşıya kalacağı hastalık yükü üzerinde önemli etkileri olacaktır. Türkiye nin sağlık sistemi ve sağlık finansmanı; sağlığın teşviki, korunması ve bulaşıcı olmayan hastalıkların tedavisine yönelik etkin politikalar gerektirmektedir. Başarılı finansman reformları yapan ülkeler, özenli bir şekilde, eş zamanlı olarak hizmet sunum sistemlerini değiştirmişlerdir. Yetkililerimiz, bu tür değişikliklerin gerekliliğinden dolayı, erişim açısından kapasitenin artırılması, kalitenin iyileştirilmesi, etkinliğin artırılması ve özel sektör için uygun bir rolün geliştirilmesi amacıyla SDP yi özenle tasarlamışlardır. Sağlık Reformu ile ilgili çalışmalar yürütmekte olan Sağlık Bakanlığımız ve ilgili sektör çalışanları tarafından kaynak olarak kullanılması açısından bu kitabın faydalı olacağına inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU Hıfzıssıhha Mektebi Müdürü VII

10

11 Teşekkür Bu eserin Türkçeye çevrilmesi ve yayımlanmasına katkılarından dolayı; Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Nihat TOSUN, Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Adnan ÇİNAL, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Yasin ERKOÇ, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı Sayın Doç. Dr. Mustafa ERTEK, Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Memet ATASEVER, Proje Yönetimi Destek Birimi eski Direktörü Sayın Adnan YILDIRIM ve Proje Yönetimi Destek Birimi Direktörü A. Celalettin TARHAN a; Hıfzıssıhha Mektebi Müdürü Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU, Müdür Yardımcıları Dr. Hakkı GÜRSÖZ, Dr. Mustafa KOSDAK ve Mektep Genel Sekreteri Dilek GENÇER ÖZTEKİN e; Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü çalışanları Uz. Dr. Banu AYAR, Aydanur SARAÇ DİRİMEŞE, A. Arzu ÇAKIR, Hüseyin KOCAKULAK, Hakan Oğuz ARI, Hüseyin GÜÇ ve Ayşen OCAKTAN a; ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz. Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü IX

12

13 Ön Söz Geçen on yıllarda, birçok hükümet, sağlık hizmetleri sistemlerinde reform yapmak ve sistemlerini yeniden organize etmek için çaba sarf etmiştir. Yeni sigorta sistemleri oluşturmuş, temel sağlık hizmetlerinin sunum şeklini değiştirmiş, hastane yönetimini yeniden yapılandırmış, hükümetin sağlık hizmetleri sunum sistemini desantralize etmiştir. (Bunların hepsi daha iyi performans ve hakkaniyet arayışı içinde gerçekleştirilmiştir.) Oysa bu reform çabalarının çoğunluğu ümit kırıcı sonuçlar vermiştir. Hastalar halen yetersiz hizmetten, doktorlar düşük maaşlardan ve bütçe yapıcılar ise sağlık sektörünün maliyetlerinden şikayet etmektedir. Bazı ülkeler, başarılı reform çalışmaları gerçekleştirmişken bunu yapmayan ülkeler, benimsedikleri planları uygulama yönünde çaba sarf etmiştir; ama halen bir sonraki adımda ne yapmaları gerektiğini bilmemektedir. Bu kitabın amacı, kendilerini sağlık sektörü reformuna kapılmış hissedenlere yardımcı olmaktır. Başlığımızdan da anlaşılacağı gibi bu, reform yapanlara, sağlık sistemlerinin performansını geliştirme konusunda yardımcı olacak ve sonuçların hakkaniyetine özel olarak odaklanacak pratik öneri sunmak amacıyla tasarlanmış bir kılavuz kitaptır. Her ne kadar akademik literatürden fazlaca faydalanmış olsak da bu projeyi bir akademik uygulama olarak gerçekleştirme amacını gütmedik. Bunun yerine, kitap, dünya çapında sağlık sektöründeki karar vericilere uzun yıllardır verilen kurslar ve seminerler ile farklı hükümetlerle kurduğumuz danışmanlık ve öneri sunma ilişkileri temel alınarak hazırlanmıştır. Sağlık sektörü reformuna yönelik yaklaşımımızın dört kritik özelliği bulunmaktadır. Birincisi, sağlık sektörünü bir sonuca varmak için kullanılan bir araç olarak görüyoruz. XI

14 XII ÖN SÖZ Reformcuların sistemlerini sonuçlarına göre değerlendirmelerini, sorunları performans eksiklikleri bakımından tanımlamalarını ve önerilen sonuçları -söz konusu eksiklikleri telafi etme konusunda ümit verici olup olmadıkları bakımından- değerlendirmelerini istiyoruz. Bu yaklaşım; sorunun tanımlanması, nedensel teşhis ve politika geliştirilmesi bakımından analitik olarak sağlam bir yöntem ortaya koymaktadır. Bu tür bir yöntem, genellikle sağlık reformu çabalarında eksik kalmıştır. Bu yöntemin eksikliği ise umut kırıcı sonuçların alınmasından kısmen sorumludur. Yaklaşımımızın ikinci bir önemli özelliği, yerel koşullara karşı hissettiğimiz derin hassasiyet ile uluslararası deneyimin kombinasyonuna yönelik taahhüttür. Bu kitapta, reformculara, tek doğru cevap olduğuna inandığımız şeyi anlatmıyoruz. Bunun yerine, kendi ulusal koşullarının ekonomik kaynaklarına, siyasi durumlarına ve idari kapasitelerine uygun olacak cevaplar geliştirmek üzere kullanacakları yöntem ve araçları sunuyoruz. Dünya çapındaki reform deneyimine dayalı olarak bu seçimler için kılavuzluk sunuyoruz; ancak bu her zaman yerel içerik koşuluna bağlı olmalıdır.yine, yakın zamandaki birçok umut kırıcı gelişmenin; ulusal uzmanlar ve kurumlar tarafından beğenilen bazı politika çözümlerinin eleştirel olmayan bir şekilde -yerel koşullar yeterince anlaşılmadan- savunulmasına bağlı olduğuna inanıyoruz. Üçüncü önemli taahhüdümüz, sağlık sektörü reformunun sorunlarına yönelik çok disiplinli bir yaklaşımdır. Şunu kabul etmek gerekir ki ilgili konseptlerin ve yöntemlerin kapsamı göz korkutucu düzeyde geniştir. Ancak, durumun önemli özelliklerini göz ardı eden dar analizler, sadece beklenmedik sonuçlardan veya beklenmedik zorluklardan kaynaklanan başarısızlığı davet etmektedir. Para akışları ve teşvikler herhangi bir sağlık sisteminin anlaşılmasında çok önemli olduğu için, ekonomik analizimizi kapsamlı bir şekilde kullanıyoruz. Ancak şuna da inanıyoruz ki teşvik tek başına her şeyi açıklamamaktadır. Bu yüzden, doktorların, hastanelerin, hastaların ve diğer aktörlerin davranışını açıklamak için organizasyonel teoriye ve sosyal psikolojiye büyük ölçüde dayanıyoruz. Buna ek olarak şunu öne sürüyoruz ki sadece teknik konulara dikkat edilmesi hiçbir zaman bir reformcunun gerçek durumları tam olarak anlaması ve gerçek durumlarda etkili olmasına izin vermeyecektir. Bu yüzden, sağlık sektörü reformu için siyasi içeriğin anlaşılması ve reformu ileri taşıyabilecek siyasi stratejilerin geliştirilmesine dikkat ediyoruz. Son olarak, sağlık sektörü politikasının kaçınılmaz olarak etik seçimleri içerdiğini öne sürüyoruz. Bu yüzden, reformcuların seçimleri makul bir şekilde anlayıp tercih yapmaları için temel siyasi ve ahlaki felsefe zemini önemlidir. Etik konusundaki bu nokta, yaklaşımımızın nihai kritik özelliğini ortaya koymaktadır. Sağlık sektörü reformunun hakkaniyet yönleri, bu kitapta sürekli ele alınan bir temadır ve bu, hem bizim kişisel değerlerimizi hem de uluslararası topluluğun benimsemiş olduğu Yeni Bin Yıl Kalkınma Hedefleri nde ifade edilen endişeleri yansıtmaktadır. Hakkaniyet konusundaki görüşlerin dünya çapında nasıl farklılık gösterdiğini açık bir şekilde kabul ediyor ve tartışıyoruz. Aynı zamanda, kendi etik görüşlerimizi de sunuyor ve sağlık sisteminin performansında, hakkaniyetin nasıl farklı reform çabalarından etkilendiğini gösteriyoruz. Her ne kadar daha sistematik analizlerin sağlık sektörü reform çabalarında bir fark teşkil edebileceğine inansak da zorluklar konusunda tecrübesiz değiliz. Sağlık sistemleri son derece komplekstir ve genellikle politika inisiyatiflerine beklenmedik şekillerde

15 ÖN SÖZ XIII reaksiyon göstermektedir. Statükodan faydalananlar, değişime karşı direnmeye devam edecektir. Reform savunucuları, genellikle, yerel gerçekleri göz ardı etmektedir ve uluslararası kurumlar, kendi iç dinamikleri ve teşviklerine cevap vermektedir. Yine de şuna inanıyoruz ki, reform hakkında düşünmenin hem derinliği hem de genişliğinde kaydedilecek bir ilerleme, daha iyi performans sonuçlarına yol açabilecektir. Bu kitapta ele almak istediğimiz nokta da budur. Bu hedefleri amaçlayan bir çalışmanın hazırlanması, altı yıllık yoğun iş birliğini gerektirmiştir. (Bu çalışma, sayısız toplantının, bilgi notunun, konuşmanın ve yüzleşmenin bir ürünüdür.) Bölümler, çoğunlukla birçok kez yazılmış ve eleştirilmiş, düzenlenmiş ve gözden geçirilmiştir. Bazıları için yazıma daha çok ağırlık verilmiş, diğer bazıları içinse eleştiri daha ağırlıklı olmuştur. Bazıları, kavramlarımızın oluşturulmasına odaklanırken bazıları, yıllar boyu ve zorlukla kazanılan deneyimlerden edinilen katkıyı ortaya koymuştur. Dördümüzün birlikte yapmış olduğu bu çalışmayı iki veya üçümüz hazırlayamazdı. Projenin başlatılması için çaba sarf eden ve 1996 yılında Sağlık Sektörü Reformu ve Sürdürülebilir Finansman Flagship Kursu olarak bilinen önemli bir öğretim programını organize etmeye başlayan kişi Paul Shaw dur. Shaw; Hsiao dan, sağlık sistemleri değerlendirme ve teşhisi konusunda bir giriş modülü için sorumluluk almasını talep etmiştir. Hsiao; daha sonra Berman, Reich ve Roberts le anlaşmış ve iş birliğimiz başlamıştır yılının yazında, kursun ilk sunumu için arka plan notları ve öğretme materyallerinden oluşan altı bölümlük bir set hazırladık. Söz konusu kurs, birçok ülkeden 90 katılımcı ile Washington, D.C de sonbahar ayında gerçekleşti. Bu arka plan dokümanları bu kitabın ilk taslağı olmuştur yılının yazında, Dünya Bankası, gelecek yılın kursu için söz konusu materyalleri yeniden yazması ve genişletmesi için Roberts i tutmuştur. Bu tekliften sonra, dördümüz, arka plan dokümanlarını bir kitap haline dönüştürmek için iş birliği yapmayı kabul ettik. Birçok Flagship kursunda -hem Washington da hem yurt dışında- her yıl el yazılarının daha sonraki versiyonlarını kullandık yılının ikinci yarısında ve 2003 yılının kışında, Roberts ve Reich, Hsiao ve Berman ın kritik katkıları ile, anahtar temaları vurgulamak, farklı bölümleri birleştirmek, tutarlılık sağlamak ve metne bir ortak biçim vermek amacıyla el yazısını revize ettik. Kitap, Bölüm 1 de açıklandığı üzere altı anahtar kavramsal katkıya dayanmaktadır. Burada bunların her biri için ilk kaynağı belirtiyoruz. Politika döngüsü formülasyonu, Roberts in, sağlık politikası konusunda verdikleri bir kurs için, bir iş arkadaşı Christian Koeck ile yaptığı çalışmadan gelmektedir. Etik çerçeve, Roberts ve Reich tarafından on yıldan fazla bir süre halk sağlığı etiği konusunda vermiş oldukları bir kurs için, iş arkadaşı Karl Lauterbach ile birlikte geliştirilmiştir. Kullandığımız siyasi analiz, Reich tarafından, Policymaker -politika oluşturanlar- adı verilen yazılımla geliştirilmiştir (David Cooper ile birlikte). Sağlık sistemleri amaçlara varmak için araçlardır. konsepti ve performans hedefi formülasyonu, Hsiao tarafından, birçok ülkedeki araştırmaları ve danışman rolü temelinde geliştirilmiştir. Roberts ve Berman, bunları ve bunların etik çerçeve ile ilişkilerini ayrıntılı olarak hazırlamışlardır. Kontrol düğmesi kavramsallaştırması -kapsamlı olarak konuşmalarımızda

16 XIV ÖN SÖZ derinleştirilmiş ve geliştirilmiş olan üç spesifik düğmeden (organizasyon, düzenleme ve davranış)- Hsiao tarafından geliştirilmiştir. Teşhis ağacı yaklaşımı Roberts ten gelmektedir. Şimdi, spesifik bölümlerin temel olarak yazılışı konusunda birkaç söz söyleyelim: Bölüm 1 (Giriş) ve Bölüm 2 ( Politika Döngüsü), Reich in katkısı ile Roberts tarafından yazılmıştır. Bölüm 3 (Etik), Roberts ve Reich tarafından yazılmıştır. Bölüm 4 (Politika) Reich tarafından yazılmıştır. Bölüm 5 (Hedefler) ve 6 (Performans) Roberts tarafından yazılmıştır. Bölüm 7 (Teşhis ve Politika Geliştirme) Berman ve Roberts tarafından yazılmıştır. Bölüm 8 (Finansman), Hsiao ve Roberts tarafından yazılmıştır. Bölüm 9 (Ödeme) Hsiao, Bölüm 10 (Organizasyon) Roberts ve Berman ve Bölüm 11 (Düzenleme) Hsiao ve Roberts tarafından yazılmıştır. Bölüm 12 (Davranış) Reich tarafından yazılmıştır. Bölüm 13 (Sonuç), hepimizin katkılarıyla Roberts tarafından yazılmıştır. Tabi ki hepimizin, bölümlerin tamamına önemli görüşlerle yaptığı katkılar, bu listede yeterli şekilde yansıtılmamıştır. Bu kadar karmaşık ve süre gerektiren bir proje, birçok kişinin desteğini gerektirmiştir. En öncelikli olarak Dünya Bankasından Anne Johansen e teşekkürü borç biliriz. Birçok Flagship kursunun organizatörü ve eş öğreticisi olarak kendisi sürekli olarak fikirlerimizi açıklama konusunda bizi teşvik etmiş ve yıllar boyu önemli destek sağlamıştır. Bu çalışmayı başlatmış olan Paul Shaw ve yine Dünya Bankası Kurumundan çok değerli Hadia Karam da eleştirici, yorumcu ve ortak olarak destek sağlamışlardır. Farklı Flagship kurslarında eğitim vermiş ve düşünce şeklimize büyük ölçüde katkı sağlamış olan kişiler arasında Ricardo Bitran, Alex Preker, Melitta Jakab, Alan Maynard, George Schieber, April Harding ve Jurgen Wassam sayılabilir. Desantralizasyon konusundaki çalışmasını kapsamlı bir şekilde kullandığımız ve bize birçok bölüm konusunda değerli yorumlarını sunan Harvard daki arkadaşımız Tom Bossert e de teşekkür ederiz. Pat Stout, Ted Green ve Lisa Bates Bölüm 12 (Davranış) konusunda son derece yardımcı yorumlarda bulunmuşlardır. Ayrıca, bölgesel kurslarda bizimle birlikte eğitim veren iş arkadaşlarımıza -özellikle Macaristan Budapeşte den Miklós Szócska ve Tamás Evetovits- destekleri için teşekkür ediyoruz. Bu birçok yılda hazırlanan çalışmaya kısmen, ilk müfredat geliştirilmesi için Dünya Bankasından Hsiao ya verilen hibe ve Joe Cook un yönettiği program aracılığıyla Edna McConnel Clark Vakfından Reich e verilen bir hibe destek sağlamıştır. Washington da Flagship kursu ve dünya çapında ortak kurumlarda verilen kurslarda hazırlık ve eğitim için, her birimiz Dünya Bankasından destek aldık. Ayrıca, Harvard Halk Sağlığı Okulu ndan, özellikle Nüfus ve Kalkınma Çalışmaları Merkezinden Dekan Barry Bloom ve departmanlarımızdan (Nüfus ve Uluslararası Sağlık, Sağlık Politikası ve Yönetim) almış olduğumuz gizli ve açık destekler için şükranlarımızı sunarız. Birçok kişi, bu kitabı yazma konusundaki çabalarımızda bizi destekledi taslağının biçimini ve sürekliliğini geliştirme yönünde yardım eden Donal Halstead a teşekkür etmek isteriz. Karin Lockwood, Iris Boutros ve Andrew Mitchell in araştırma yardımı ve bibliyografya yardımına teşekkür ediyoruz. Carl Magitta, kitap boyunca rakamların tasarlanması ve hazırlanmasında bizimle çalışmıştır. Yazım ve revizyonlar konusunda bize yardımcı olanlar arasında Katrina Meyer, Betsy Barker, Vanessa Bingham, Margaret Ou, Terri Saint Amour ve Stephanie Baldock yer almaktadır. Revizyonların son aşamasında, Arthur Stokes; deşifre ve uzun el yazımı düzeltmelerimizin eklenmesi ko-

17 ÖN SÖZ XV nusunda mükemmel kelime işleme hizmeti sunmuştur. Ayrıca, kritik noktalarda grubun ilerlemesini kolaylaştıran ve nezaket ve kararlılıkla projeyi destekleyen -eş yazarlarıyla birlikte- eş yazarımıza (Reich) özel katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Onun çabaları olmasaydı bu kitabın ne zaman bitirileceğini veya bitirilip bitilmeyeceğini kimse bilemezdi. Son olarak, Washington da, Harvard da ve dünya çapında Flagship kurslarına katılan yüzlerce katılımcıya teşekkür etmek istiyoruz. Bu katılımcıların enerjisi, fikirleri, önerileri ve cevapları paha biçilmez değerdir. Çünkü bunlar ve biz bu kitabın gelişen versiyonlarını hazırlama mücadelesine giriştik. Çabalarımızın, dünya çapında sağlık hizmetleri sistemlerinin performansını ve hakkaniyetini geliştirmek için, her gün yapmış oldukları yaşamsal iş konusunda, onlara yardımcı olacağını umuyoruz. Boston Marc J. Roberts. Cambridge William C. Hsiao Boston Peter Berman Cambridge Michael R. Reich

18

19 İçindekiler I. SAĞLIK SİSTEMİNİN ANALİZİ 1. Giriş, 3 2. Sağlık Reformu Döngüsü, Sağlık Sektörünün Performansının Değerlendirilmesi: Etik Teori, Siyasi Analiz ve Stratejiler, Sağlık Sistemlerinin Değerlendirilmesi İçin Hedefler, Sağlık Sistemi Performansının Değerlendirilmesi, Teşhisten Sağlık Sektörü Reformuna, 126 II. KONTROL DÜĞMELERİ 8. Finansman, Ödeme, Organizasyon, Düzenleme, Davranış, Sonuçlar, 308 XVII

20

21 I SAĞLIK SİSTEMİNİN ANALİZİ

22

23 1 Giriş Sahnenin Kurulması Dünya çapında hükümetler, sağlık sektörü reformuna girişmektedir (Mills ve arkadaşları, 2001; OECD, 1996; Berman, 1995). Doğu Avrupa nın geçiş ekonomileri, birçok yeni sosyal sigorta programı ile doludur. Güney Amerika daki ülkeler, sağlık sigortası kapsamlarını hem kırsal hem de kentsel alandaki yoksulları kapsayacak şekilde genişletmenin yollarını aramaktadır. Afrika da, mali desantralizasyon, hastaneler için ilave gelir üretmiştir; ancak bu zengin ve yoksul bölgeler arasında daha fazla eşitsizlik ortaya çıkartmıştır. Verimliliği geliştirmek için, birçok ülke, yeni ödeme sistemleri ve sağlık hizmetleri sunumunu organize etmek için yeni yollar denemiştir. Ancak, çatışma halindeki siyasi hesaplamalar, ekonomik etkiler ve etik endişeler daha sık bir şekilde karışık ulusal tartışmalara yol açmıştır: Doktorların daha fazla para yönündeki talebi ile nasıl başa çıkacağız? Sosyal sigortayı yoksulları kapsayacak şekilde genişletirken, tıp hizmetleri için olan maliyetleri düşürmek için hangi stratejiler vardır? Kamusal olarak sağlanan sağlık merkezleri sistemini genişletmeli miyiz, yoksa daha çok özel uygulama yapan aile hekimlerine doğru mu hareket etmeliyiz? Hastalardan daha fazla cepten harcama yapmalarını talep etmeli miyiz; yoksa genel vergi gelirlerini daha fazla mı kullanmalıyız? Cevap daha yeni teknoloji midir yoksa daha az yeni teknoloji mi? Daha fazla doktor mu; yoksa daha az tıp fakültesi mi? Yeni hastaneler inşa etmek mi; yoksa sigarayı önleme kampanyalarına daha fazla para harcamak mı? Bu tür sorulara yönelik yaklaşımımız, bir amaca yönelik araç olarak sağlık hizmetleri 3

24 4 SAĞLIK REFORMU ANALİZİ sistemine bakmaya dayanmaktadır. Sağlık hizmetleri sisteminin iyi mi kötü mü işlediğini bilebilmek ve ümit verici reformları belirleyebilmek için, bu perspektifin akılda tutulması önemlidir. Bizim yöntemimiz hedefleri açık bir şekilde tanımlama, yetersiz performansın nedenlerini sistematik olarak teşhis etme ve performansta gerçek değişiklikler sağlayacak reformlar üretme ihtiyacına odaklanmaktadır. Özel bir ulusal içerikte olması olası şeylerin doğru bir araç-sonuç analizine dayalı olarak, reformun stratejik olması gerektiğini öne sürüyoruz. Reformlar, reformcuların niyetlerine dayalı olarak değil, fiili olarak sağladıkları değişikliklere dayalı olarak belirlenmelidir. Özel sağlık sektörü reform fikirlerinin savunucuları, her zaman bu standardı karşılayan argümanlar sunmaz. Bunun yerine, kritik analiz veya yansıtma olmaksızın, ister desantralizasyon ya da aile hekimliği, ister temel sağlık veya özel sigorta olsun, favori fikirlerinin benimsenmesi konusunda ısrarcı olurlar (Sen and Koivusalo, 1998; Hearst and Blas, 2001). Genellikle reform savunucuları, geliştirmek istedikleri performans sorunlarını belirlememekte veya örneğin önerdikleri reformun söz konusu geliştirmeye nasıl yardımcı olacağını açıklamamaktadırlar. Deneyimlerimizde, sağlık sektörü reformunun zor bir süreç olduğunu biliyoruz (Berman, 1995; Wilsford, 1995). Aşağıda ele aldığımız gibi (Bölüm 4), mevcut kurumlar ve çıkar gruplarının genellikle, değişime karşı açıkça cephe almak için hem nedenleri hem de kaynakları vardır. Sonuç olarak, sağlık sektörü reformu sürecine başlamak hem siyasi hem de ekonomik şok etkisi yapabilmektedir: Bir bütçe krizi, hükümet koalisyonunda bir değişiklik, bir kamusal skandal, sağlayıcıların bir grevi veya bunların kombinasyonu ve diğer benzer olaylar. Bu, bir ülkenin sağlık sektöründeki önemli değişikliklerin sık yaşanmadığı anlamına gelmektedir. Bu yüzden, reformcuların, zaman geldiğinde önemli değişiklik fırsatını enerjik bir şekilde kullanmaya hazırlıklı olması gerekmektedir. Ancak, bir krizin her zaman yapılması gereken şey hakkında birlik sağladığına inanma konusunda o kadar iyimser değiliz. Değerler, çıkarlar, siyasi felsefeler ve kurumsal sorumluluklardaki farklılıklar kendilerini hissettirecektir. Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile anlaşmaya varma yanlısı olmayacaktır. Doktorlar, zorunlu olarak hastane yöneticileri ile aynı fikirde olma durumda değildir; yerel yöneticiler de ilaç şirketlerinin yöneticilerinin görüşlerine katılmak zorunda değildir. Bu nedenle, arka plandaki değerler -ve bu değerlerin farklı hedeflere ve farklı reform önceliklerine sebep olma yolları- hakkında kafamızın net olmasının önemini vurguluyoruz. Sadece hedefleri ve değerleri açıklığa kavuşturarak reformcuların istediği değişikliklere ulaşma konusunda, umut içeren bir politika üretmek mümkündür. Deneyimler aynı zamanda bize şunu göstermiştir ki, karmaşıklığı nedeniyle bir sağlık hizmetleri sisteminin davranışının kontrol edilmesi kolay değildir. Ödeme programlarını değiştirdiğinizde, doktorlar ve hastaneler, gelirlerini savunma yönündeki davranışlarını değiştirme eğiliminde olacaktır (Gilman, 2000; Dowling, 1977). Hastaneler üzerinde bazı düzenlemeler uyguladığınızda, raporlar normale göre daha fazla uyumluluk gösterecek şekilde ayarlanabilir. Yeni bordro vergileri oluşturduğunuzda, bazı ticari işletmeler bunlardan kaçınmanın yollarını arayacaktır (Ron ve arkadaşları, 1990). Ayrıca, sistemdeki nedensel ilişkiler de karmaşıktır. Verimliliği artırmak için hastanelere teşvik verip hastane müdürlerinin yetkisini artırmadığınızda, yeni program çok az değişikliğe neden olacaktır. Birkaç rakibin olduğu durumlarda rekabetçi ihale prosedürünü uyguladığınızda, fiyatlarda ve maliyetlerde umulan azalma gerçekleşmeyebilir.

25 GİRİŞ 5 Sağlık sisteminin bu özellikleri -karmaşıklığı, değişime karşı direnci, içindeki perspektiflerin çeşitliliği- sağlık sektörü reformuna epizodik ve devirsel bir nitelik kazandırmaktadır. Bazı iç veya dış şoklar, ulusal dikkati sağlık sektörü reformuna odakladığında, sistemin özel bir yapısı genellikle kritik olarak tanımlanmakta ve bu daha sonra ana reform çabalarının bir hedefi haline gelmektedir. Ancak, ilk reform adımları genellikle yeni, beklenmedik sorunlara neden olmaktadır. Reformun ilave adımları (genellikle daha az dramatik) beklenebilmektedir. Sonuç olarak, ilk değişiklikler, daha sonraki eylemler tarafından uyarlanmakta, mükemmelleştirilmekte ve değiştirilmektedir -hatta bazen parçalarına ayrılmaktadır-. Sağlık reformu döngüsünü Bölüm 2 de ele alıyoruz. Ayrıca, sonuçlar üzerine odaklandığımızdan, bu kitap boyunca, uygulanabilirlik ve uygulama konularının göz önüne alınması konusunda ısrarcı olacağız. Uluslararası deneyim, önemli bir fikir ve kılavuzluk kaynağı olsa da okuyucuyu, diğer ülkelerde iyi işleyen politikaların her zaman sizin özel içeriğinize göre değerlendirilmesi gerektiğinin akılda tutulması konusunda uyarıyoruz. Her bir ulus farklıdır ve basitçe taklit etmek çok nadir olarak önerilmektedir. Reformcuların kendilerine sorması gereken birçok soru vardır: Veri sistemlerimiz ne kadar iyidir? Mahkemelerimiz ne kadar saygı görmektedir? Yöneticilerimiz ne kadar enerjiktir? Yukarıda belirttiğimiz gibi, politika ihtiyaçlarının gerçekçi ve kendi kendini eleştiren bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Bu şüphecilik ve kendi kendini inceleme, bir reformcunun kendi ulusal kapsamında makul bir başarı şansına sahip planlara ulaşmasına yardımcı olabilir. Sağlık Sektörü Reformu İçin Gelişen İçerik Birkaç yıl önce bu kitap üzerinde çalışmaya başladığımızda, sağlık sektörü reformu, son derece farklı koşullara sahip olan ülkelerin sağlık sistemlerindeki sorunları çözmenin bir yolu olarak desteklenmiştir. Ara dönemde, gelişim konusundaki uluslararası tartışmalar -hem gelişmenin merkezi bir hedefi olarak hem de diğer refah çıktılarını geliştirmenin bir aracı olarak- sağlık alanında daha da fazla vurgulanmaya başlamıştır (Makroekonomi ve Sağlık Komisyonu, 2001). Felsefi bir perspektiften bakıldığında, Amartya Sen, sağlığın; gelişme için gerekli olan insan kapasitelerinin önemli bir unsuru olduğunu öne sürmüştür. Ekonomik bir perspektiften bakıldığında, halk sağlığı; ulusal düzeyde ekonomik büyümenin bir sebebi olarak tanımlanmıştır (Bloom ve Canning, 2000). Buna ek olarak, yetersiz sağlık, hane halkının yoksulluğuna bağlanmıştır. Önlenebilir hastalıkların akut epizotlarının, hane halklarının yoksulluk ve bunalıma düşmesinin ana nedeni olduğunu gösteren çalışmalar bunu göstermektedir (Liu ve arkadaşları, 2003). Özetle, sağlık hizmetlerinin hem geliştirilmiş sağlık statüsü hem de genel kalkınma hedefleri bakımından önemli olduğu konusunda bir uzlaşmaya varılmıştır. Tarihsel olarak, halk sağlığı bilim adamları, nüfus sağlığındaki önemli kazanımları, daha iyi beslenme, sağlığı koruma, konut edinme ve eğitimden kaynaklanan daha sağlıklı davranışlar gibi gelişmelere bağlamıştır (Preston, 1975). Daha yakın zamanlı kanıtlar şunu göstermiştir. Sağlık hizmetleri, aynı zamanda yoksul ülkelerdeki sağlık gelişmelerinin önemli bir kısmını da teşkil etmektedir (DSÖ, 1999) ve doğru temel sağlık hizmetleri paketinin uygulanması, mortalite ve morbidite oranlarında önemli azalmalara neden olabilir (Dünya Bankası, 1993; Gwatkin ve arkadaşları, 1980). Bu nedensel