Ersin Dereligil Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği (LES Türkiye) Yönetim Kurulu BaĢkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ersin Dereligil Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği (LES Türkiye) Yönetim Kurulu BaĢkanı"

Transkript

1 Ersin Dereligil Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği (LES Türkiye) Yönetim Kurulu BaĢkanı PATENT VE LĠSANSLAMANIN ÖNEMĠ FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI BU KAPSAMDA MEDĠKAL ĠNOVASYON PLATFORMU GĠBĠ KURULUġLARIN ETKLERĠ

2 Neden İnovasyon? JAPONYA EĞĠTĠM BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Nüfus yapımızdaki azalma ve artan yaģlılık oranı mevcut varlığımızı muhafaza etmek ve geliģtirmek adına TEKNOLOJĠ ve INOVASYON yoluyla ekonomimizin güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla üniversitelerde ve özel araģtırma enstitülerinde baģarıyla gerçekleģtirdiğimiz katma değerli Ar-Ge faaliyetlerinin sonuçlarına dayanarak inovasyonun yaratılmasını sağlayacak daha aktif politikalar uygulanmalıdır. Ġnovasyonun dinamosu olan üniversitelerimizin araģtırma faaliyetlerini artırmak için onları ticari iģletmelere dönüģtürmeye yönelik yeniden yapılandırma çalıģmaları sürmektedir. Ġnovasyon ve fikri mülkiyet stratejisi için gerekli olan bilim ve teknoloji sistemlerini kurma çalıģmaları Sanayi-Akademi-Hükümet iģbirliğiyle artırılmaktadır. JP DEĞERLENDĠRME RAPOR ÖZETĠNDEN DĠREK TERCÜME

3 İnovasyon ve Patent AB DEN ĠġSĠZLĠK SORUNU ĠÇĠN SOMUT 6 ÖNERĠ 1. BuluĢları desteklemek için, Avrupa Yatırım Bankası gibi kurumların etkinleģtirilmesi. 2. Avrupa AraĢtırma Bölgesi nin kurulması ve araģtırma ve buluģların ortak koordinasyonu için çaba sarf edilmesi. 3. Ortak bir patent kurumu oluģturulması. 4. Ġç pazarın daha aktif hale gelmesi ve borsaların güçlendirilmesi. 5. ticareti için yasal bir çerçeve çizilmesi ve internet Ģebekelerinin ucuzlatılması. 6. Enerji pazarlarının tamamen özelleģtirilmesi (AB LĠZBON STRATEJĠSĠ-NĠSAN 2000)

4 Doğrusal İlişki Ar-Ge Patent Araştırması Yasal Yaptırımlar Medikal Teknolojik İnovasyon Patent Lisans

5 Markalar: "Nokia tarafından üretilmiģtir "N95 ürünü "Symbian", "Java" yazılımları Zil sesi Patent ve Fikri Haklar Patentler: Veri iģleme yöntemleri Yarı iletken devreler Kimyasal bileģikler Telif Hakları: Yazılım kodları Kullanıcı klavuzu Ticari sırlar:? Tasarımlar (bazıları tescillenebilir): Telefonun genel Ģekli düğmelerin oval Ģekildeki düzenlemesi düğmelerin üç boyutlu dalga Ģekli Nokia

6 Belirli bir süre için 20 yıl Hak sahibine Buluşunun Üçüncü Kişilerce İstifadesinin önüne set çeken Patent başvurusunu yapana, buluşu yapan değil Yeni, Endüstriye uygulanabilir, Korunabilir Rakiplerine, Üreticilere, Satıcılara, Toptancılara Üretilmesini, İthalatını, Depolanmasını, Satılmasını sadece başvurulduğu ülkede geçerli olan negatif bir yasal haktır. Patent Kullanma izni ve ruhsatlandırma ile karıştırılmamalıdır.

7 Patentlenebilecek buluşlar: Ne patentlenebilir? dünyada yeni olan (herhangi bir şekilde kamuya açıklanmamış olan) buluģ basamağı içeren (örneğin aşikar bir " çözüm" olmayan) sanayide uygulanabilir olan ANCAK Ģu buluģlar patentle korunmaz: Uygulama pratiği bulmayan basit fikirler Yazılımlar (teknik sonuçlar sağlayan algoritmalar hariç) ĠĢ metotları Tıbbi tedavi yöntemleri, bitki türler, v.b. Daha fazla bilgi için Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 6. maddesine bakınız Patent ve Faydalı model Mevzuat

8 Optional İlk "patent sistemleri" Eski yunan Ģehri Sybaris te (M.Ö. 510 da yok olmuģtur), Ģehir liderleri ilan ettiler: Eğer bir aşçı yeni bir yemek icat ederse, bir yıl boyunca başka hiçbir aşçı aynı yemeği yapamaz. Bu süre boyunca, sadece bu mucit bulduğu yemeğin ticari getirilerinden faydalanabilecektir. Bu yaklaşım ise diğerlerini çok çalışıp yeni icatlar yapmaya teşvik edecektir.

9 1. Teknoloji Araştırması Dünyadaki teknik bilginin %80 i patent verilerindedir Patent sınıfları 8 ana grup teknik alan alan kayıtlı patent. Ücretsiz Patent Altyapısı

10 Patent dokümanlarında bulunan çözümler 90% Serbest kullanım 10% Korunan Bir çok değerli çözümü ücretsiz olarak elde edebilirsiniz.

11 Patent Altyapısı 2. Patentli Ürünlerin Risk Analizi Ġlgilendiğimiz alandaki teknolojilerin patentli olup olmadığını araģtırmalıyız. Patentli ise hangi kısımların patentli olduğuna bakmalıyız. Hedef coğrafi pazarlarımızda patentlerin geçerli olup olmadığına bakmalıyız.

12 Patent Altyapısı 3. Verimli ve Patent Odaklı Ar-Ge Tabela Ar Ge si olmaktan çıkmalı!! Ar Ge mühendislerinin sözleģmelerine patent baģvurusuna değer buluģ çıkartma yükümlülüğü Patent BaĢvuru Sonuçları (2009): 1. ABD 420, ÇĠN 210, JAPONYA G. KORE

13 Patent Altyapısı 4. Patent saldırı ve savunma stratejileri SALDIRI: BuluĢun rakipler tarafından kullanılmasına engel olur. Rakiplerin alanını daraltır. SAVUNMA: Patentli buluģu rakip kullanmaya kalkarsa, yasal haklar devreye girer.

14 5. Lisans Olanakları Patentler kullanılarak, lisans verme yoluyla da ticarileştirme ve gelir elde etme yöntemlerine başvurulur. ABD üniversitelerinin lisans gelirleri 1.5 milyar $ seviyesindedir Patent Altyapısı Alternatif bir formu ise Çapraz Lisans tır. Patent Borsası ve Patent Değerleme Kaynak: AUTM US licensing survey 2004

15 Teknoloji İzleme ve Değerlemesi Patent İzleme Teknolojinin patent riski olmadan kullanılma imkanı var mı? Patent riski varsa teknoloji transferi olabilir mi? Ürün ve Pazar alanlarıa uygun mu? Yerel Pazar ihtiyaçlarına göre geliştirilebilir mi? Geliştirildiği taktirde çapraz lisans olanakları var mı?

16 Patent neye benzer? Bibliyografik bilgiler Buluş sahibi, başvuru sahibi, başvuru tarihi, teknoloji sınıfı, vb. Özet Yaklaşık 100 kelimedir; diğer patent başvuruları için araştırma kolaylığı sağlar Tarifname Önceki tekniğin özeti Buluşla çözüldüğü iddia edilen teknik problem Açıklamalar ve buluş gerçekleşmesinin en az bir yolu ve uygulaması Ġstemler Patentin koruma kapsamını belirler Çizimler İstemleri ve tarifnameyi daha anlaşılır kılar

17 Bibliyografik bilgiler

18 Patentle kazanılan haklar BaĢkalarının taklit ürünler yapması, kullanması, satışa sunması, satması ve ihraç etmesi patent korumasının olduğu ülkede önlenir Patent sahibi tarafından bu haklar satılabilir veya lisans anlaşmaları ile kiralanabilir Patent başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en fazla 20 yıla kadar koruma sağlanır Patent, buluģu kullanım hakkı vermez, baģkalarına kullandırmama hakkı verir!

19 Patent başvurusu yapmayı düşünüyorsanız şunları yapmayın baģvuru öncesi ilan etmeyin, duyurmayın örneğin makale, basın bildirisi, konferans sunum/poster/toplantı tutanağı veya web güncesi YOK baģvuru öncesi buluģu içeren ürünleri satmayın Gizlilik sözleģmesi imzalatmadan baģvuru öncesi buluģu içeren bir konuģma veya sunum yapmayın Vakit kaybetmeden profesyonel destek alın! Diğerleri baģvurmadan önce siz baģvurun!

20 Patent başvurusu nereye yapılır? Türk Patent Enstitüsü (TPE) Patent sadece tescil edildiği ülkede geçerlidir Türk vatandaşı olmayanlar da başvuru yapabilir Buluşla ilgili diğer başvurularınız için 1 yıllık rüçhan" süresi Avrupa Patent Ofisi (EPO) Avrupa patenti tescil edildiği taktirde başvuru sahibinin seçtiği ülkelerde de ulusal patent koruması sağlar Patent ĠĢbirliği AnlaĢması (Patent Coopeartion Treaty) (PCT) 140 ı aşan ülke için sadece bir başvuru yapılır Başvuru aşamasından sonra, uluslararası başvuru araştırılır ancak sonuçta seçilen ülkelerde/bölgelerde ayrı ayrı inceleme işlemleri gerçekleştirilebilir. Maliyeti etkileyen kararlar ve tek tek seçilen ülke ve bölgelere geçiş süreci ilk başvuru tarihi itibarıyla ay ertelenmiş olur. Uluslararası patent veya dünya patenti diye bir Ģey yoktur!

21 Optional Türkiye de patent başvuru süreci BaĢvuru AraĢtırma raporu BaĢvurunun ilanı Ġnceleme raporları Patent belgesi 18 ay ĠNCELEME SÜRECĠ Geri çekme? Türkiye, Avusturya, Ġsveç, Danimarka, Rusya? EN FAZLA ÜÇ KEZ YaklaĢık. 2-3 yıl 3 ay Red, kısmi kabul veya kabul?

22 Avrupa Patent Ofisi nde patent süreci Optional BaĢvuru AraĢtırma raporu BaĢvurunun ilanı Kabul kararı ilanı Ġtiraz süresi biter 18 ay ĠNCELEME SÜRECĠ Geri çekme? YaklaĢık 4-5 years 9 ay Red, kısmi kabul veya kabul?

23 Patent almanın avantaj ve dezavantajları Avantajlar Dezavantajlar Sağlanan ayrıcalık diğer yatırımları ve daha yüksek kar eldesini mümkün kılar Güçlü yaptırım ve yasal haklar BuluĢ gelire dönüģtürülebilir (lisanslama, devir) BuluĢ rakiplerce öğrenilir (18 ay sonra) Pahalı olabilir Patent koruması hemen baģlamakla beraber güçlü yaptırım tescilden sonradır (bu 4-5 yıl alabilir)

24 Patent almanın alternatifleri BuluĢun direk paylaģılması (ilan edilmesi) Ucuz BaĢkalarının aynı buluģ için patent almasını engeller Ayrıcalık sağlamaz BuluĢ rakiplerce de kullanılır Gizli tutma (ticari sır oluģturma) Ucuz (ancak gizli tutulmasının bir maliyeti vardır) BuluĢ kimseye açıklanmaz Tersine mühendisliğe/buluģun kopyalanmasına karģı koruma yok Yaptırımı güçtür Sırlar" çok hızlı dıģarı sızabilir HiçbirĢey yapmamak Herhangi bir çaba gerektirmez Ayrıcalık sağlamaz Rakipler detayları öğrenir

25 Kaynak: TPE Verileri Patent İstatistikleri

26 Patent Sınıfları Patent Sınıfları (IPC): A. Günlük ihtiyaçlar B. Değişik sanayi teknikleri, taşımacılık C. Kimya, metalürji D. Tekstil, kağıt E. Sabit konstrüksiyonlar F. Mekanik, aydınlatma, ısıtma, donanım G. Fizik H. Elektrik Kaynak: TPE Verileri

27 Fikri Haklar (FH)-Patent Politikası Patent Stratejisi Proses Yeterliliği Proses aşamaları ve akışı Metotlar ve uygulamalar El kitabı ve kılavuzlar Sürekli gelişme Proses ölçümleri Teknoloji Analizi Karşılanmamış iş ihtiyaçları Yükselen eğilimler Stratejik FH Analizi Bireysel Analiz Yeterlilikler ve kaynaklar FH Portföy çalışması Rekabet Analizi Nispi konum Teknoloji momentumu Beyaz boşluklar Lisans adayları Proses Patent Strateji Sistemi Organizasyon İdari kaynak Proses sahipliği İşçi eğitimi İşçi inisiyatifi ve ödülleri Sistemler Fikri hak yönetim sistemleri Veri bulma ve sunma araçları Portföy yönetim araçları Kullanım özgürlüğü Önleyici patentler Önleyici yayınlar Ticari sırlar Rekabetçi izleme Değeri Koru Değeri Çıkart Değer Yarat Portföy tespiti değerlemesi Potansiyel Patentleme İnovasyon atölye çalışmaları Hukuki Yaptırım Lisanslama Devir Yaygın patent stratejisindeki alt başlıklar: patent oluşturma ve kamuya sunma; önceki tekniği gözden geçirme ve tarama; patent başvurusu; FH alımlar; patent yenilemeleri; patent portföy/yaşam döngüsü yönetimi; patent tecavüz tespitleri; royalty izlemesi; patent yaptırımları; patent mühendisliği, patent lisanslaması; patent pazarlaması; işçi eğitimleri; gizlilik prosedürleri; işçi ödülleri ve taltifi

28 Patent Stratejisi Proses Yeterliliği İşbirliği / Uyum Buluşçular Patent Vekilleri Ar-Ge Ürün Geliştirme Pazar araştırmacıları Firma Danışmanları ÜST YÖNETİM Patent stratejisinin başarıyla uygulanması için üst yönetimin aktif desteği çok önemlidir. En iyi sonuçlar için Net zorlayıcı hedefler Kapsamlı bir dönüşüm yönetim programı Kaynakların aktarılması Yeterli iş ve finans kaynağı Sürekli bilinçlendirme İşçilerin eğitimi İlerleme ve beklentilerin düzenli paylaşımı

29 ÇOK TEŞEKKÜRLER: Bu katmadeğerli çalıģtay için. Patent ve lisanslama konusunu gündeme getirdiği için Medikal inovasyon-patent-lisans üçlüsüne iliģkin farkındalık ve yeni stratejiler oluģturmada üstlendiği misyon için

30