İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ"

Transkript

1 İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

2

3 İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2012 İZMİR i

4 2012, İZKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 4110 sayılı yasa ile değişik 5846 sayılı FSEK. uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yazılı izin alınmadıkça, hiçbir şekilde ve yöntemle islenmek, çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da başka teknik, sayısal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz. Hazırlanmış olan çalışmanın tüm hakları İzmir Kalkınma Ajansı na aittir. Bu İZKA yayını kaynak gösterilmek suretiyle çalışmadan alıntı yapılabilir. ii

5 ŞEKİL ve TABLO LİSTESİ... vi ŞEKİLLER... vi TABLOLAR... viii 1 ÇALIŞMANIN ÖNEMİ GİRİŞ Ar-Ge ve Yenilik Yenilik Kavramı ve Çeşitleri Yeniliğin Etkisi MATERYAL VE METOT Çalışmanın Materyali Çalışmanın Metodu AR-GE VE YENİLİKTE İZMİR İN KURUMSAL POTANSİYELİ Akademik Birimler Fakülteler Mühendislik Bölümleri Sanayiyi İlgilendiren Diğer Fakülte ve Bölümler Ziraat Mühendisliği Su Ürünleri Fakültesi Fen Fakültesi Sağlık Bilimleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri Enstitüler Meslek Yüksekokulları Araştırma Merkezleri Diğer Araştırma Kuruluşları Altyapısı Bakanlıklara Bağlı Enstitü ve Araştırma Merkezleri Araştırma ve Araştırmacı Gücü Araştırmalara Ayrılan Pay Araştırmacı Sayısı Farklı Birimlerdeki Araştırmacı Potansiyeli Yayın Sayıları Ar-Ge ve Yenilik Konusunda Proje Üretme Kapasitesi Proje Oluşturma ve Geliştirme iii

6 Proje Performansı Proje Finansmanı Sınai Mülkiyet Hakları Üniversiteler Bünyesindeki Patent ve Faydalı Model Başvuruları Üniversiteler Bünyesinde Alınan Patent ve Faydalı Model Ar-Ge ve Yenilik Fiziki Altyapısı Teknoloji Geliştirme Alanları İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi - İZTEKGEB Firma sayısı Sektörel yapı Çalışan Sayısı İhracat Durumu Değerlendirme KOSGEB Hizmet Merkezleri (TEKMER-İş Kuluçkaları) Organize Sanayi Bölgeleri Serbest Bölgeler Ege Serbest Bölgesi A.Ş. (ESBAŞ) İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) İzmir de Ar-Ge ve Yenilik İkliminin Mevcut Durumu Odalar Dernekler Meslek Odaları Sivil Toplum Kuruluşları SANAYİ DE AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ Ar-Ge ve Yenilik Konusunda Proje Üretme Kapasitesi Ar-Ge İndirimleri ve İzmir TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge Destekleri ve İzmir Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Destekleri ve İzmir KOSGEB Destekleri ve İzmir Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Ar-Ge Merkezleri ve İzmir deki Durumu Firmalarda Sınai Mülkiyet Hakları Patent Başvuruları iv

7 5.2.2 Tescil Edilen Patent ve Faydalı Model Sayıları ÜNİVERSİTE VE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİ DESTEKLEYİCİ PROGRAMLAR VE GİRİŞİMLER İzmir de Üniversite Sanayi İşbirliğinin Tarihçesi Proje Pazarları İzmir de Üniversite-Sanayi İşbirliği Konusunda Yerel Uygulamalar ve İyi Örnekler EBİLTEM Uluslar arası Teknoloji Transfer Hizmetleri ( IRC-Ege ve EBIC- Ege) İAOSB İlk Adım Ofisi İzmir Ekonomi Üniversitesi EMBRYONIX Girişimi İzmir deki Fikri Mülkiyet Hakları Birimleri PUM-Yabancı Uzman Desteği Programı Batı Anadolu Elektrik-Elektronik Bölgesel İnovasyon Merkezi (BATI BİNOM) İzmir deki Küme ve Küme Girişimleri GENEL DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA Ek: 1 İzmir Bölgesel Yenilik Strateji Çalışması Teknik Komite Üyeleri Ek: 2 İzmir Bölgesel Yenilik Komitesi Üyeleri EK 3: Temin Edilen Veriler Ek 4 İzmir Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Göstergeleri v

8 ŞEKİL ve TABLO LİSTESİ ŞEKİLLER Şekil 1: Ar-Ge, İcat ve Yenilik Şekil 2: 3 Büyük Bölgeye Göre Üniversitelerin Yüzde Dağılımı (2011) Şekil 3: İzmir Üniversitelerindeki Fakülte Sayıları Şekil 4: İzmir de Mühendislik Bölümlerinin Dağılımı Şekil 5: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bölümleri ve Araştırmacı Sayısı Şekil 6: İzmir de Su Ürünleri Fakültesi Bölümleri ve Akademik Personel Sayısı Şekil 7: ARBİS e Kayıtlı Araştırıcı Sayısı ve Yüzde Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı Şekil 8: Araştırıcı Gücünün Bölgelere Göre Dağılımı Şekil 9: İzmir deki Mühendislik Bölümlerin Akademik Personel Sayısı Şekil 10: İzmir ve Türkiye nin Bilimsel (SCI) Yayın Sayıları ( ) Şekil 11: Yayın ve Öğretim Elemanı Oranı Bakımından Yıllara Göre İzmir in Türkiye deki Yeri ( ) Şekil 12: İzmir de TÜBİTAK a Önerilen Proje Sayısı ( ) Şekil 13: Türkiye de SAN-TEZ Programına Başvuru Sayısı ( ) Şekil 14: İzmir'den SANTEZ Programına Başvuru ve Kabul Sayıları ( ) Şekil 15: Desteklenen SANTEZ Projelerinin Yıl ve Bölgelere Göre Dağılımı ( ) Şekil 16: İzmir SAN-TEZ Projelerinin Sektörel Dağılımı (İlk 5 Sektör) ( ) Şekil 17: TÜBİTAK a Sunulan Projelerin Kabul Oranı ( ) Şekil 18: 100 Araştırmacı Başına Düşen Önerilen ve Kabul Edilen proje Sayısı ( ) Şekil 19: SAN-TEZ Projelerin Bölgelere Göre Durumu ( ) Şekil 20: İzmir Üniversitelerinin SAN-TEZ Başvuru Sayısı ( ) Şekil 21: TÜBİTAK Projelerinde Ortalama Proje Bütçesi ( ) Şekil 22: SAN-TEZ Projelerinin Ortalama Bütçesi ( ) Şekil 23: İzmir deki Üniversitelerin Toplam Patent ve Faydalı Model Başvuru Sayıları ( ) Şekil 24: Üniversitelerde Üretilen Patent ve Faydalı Model Başvuru Sayılarının Bölgelere Göre Dağılımı ( ) Şekil 25: Araştırıcı Başına Düşen Patent ve Faydalı Model Sayısı ( ) Tablo 14: İzmir deki Projelerin Patent ve Faydalı Model İle Karşılaştırılması Şekil 26: Bölgelere Göre Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sayısı (Not: Aktif olmayan TGB leri de dahil edilmiştir.) Şekil 27: İZTEKGEB Yıllara Göre Firma Sayıları ( ) Şekil 28: İZTEKGEB Firmalarının Sektörel Dağılımı Şekil 29: İZTEKGEB de Çalışan Sayısı Şekil 30: İZTEKGEB Firmalarının İhracat Miktarı ( ) Şekil 31: İzmir de Ar-Ge İndirimlerinden Sektöre Göre Dağılımı ( ) vi

9 Şekil 32: Bölgelere Göre TÜBİTAK-TEYDEB Desteklerine Başvuran ve Desteklenen Firma Sayıları Şekil 33 :İzmir de Yıllara Göre Firmalar Bazında TEYDEB Projesi Başvuru Yüzdesi Şekil 34: Bölgelere Göre TÜBİTAK-TEYDEB Desteklerine Başvuran ve Desteklenen Proje Sayısı Şekil 35: Bölgelere Göre TEYDEB Proje Başvurularının Kabul Oranları Şekil 36: Bölgelere Göre Proje Başına Düşen TEYDEB Hibe Tutarı Şekil 37: Bölgelere Göre TEYDEB Ar-Ge Projesi Ortalama Maliyeti Şekil 38 :İzmir'den TEYDEB Desteğine En Çok Başvuru Yapılan Sektörler(İlk 5) Şekil 39: TEYDEB Projesi Ortalama Süresi Şekil 40: TTGV Tarafından Desteklenen Proje Sayısı ( ) Şekil 41: TTGV Tarafından Desteklenen Firma Sayısı ( ) Şekil 42: TTGV Tarafından Desteklenen Proje Sayısı ( ) Şekil 43: TTGV Tarafından Alınan Proje Başına Destek Miktarı ( ) Şekil 44: Yıllara Göre KOSGEB'e Başvuran Toplam İşletme Sayısı Şekil 45: KOSGEB'e Yapılan Başvuruların Sektörel Dağılımı Şekil 46: Ar-Ge Merkezlerinin İllere Göre Dağılımı Şekil 47: İzmir deki Ar-Ge Merkezlerinin Sektörel Dağılımı ve Personel Sayıları, 2011 Şekil 48: Türkiye de Patent Başvuruların Orijine Göre Dağılımı ( ) Şekil 49: Patent Başvurularının Bölgelere Göre Dağılımı ( ) Şekil 50: Yıllara Göre Patent Başvurularındaki Pay ( ) Şekil 51: Yıllara Göre Bölgelerde Tescil Edilen Patent Sayıları ( ) Şekil 52: İzmir de Proje Pazarlarında Sergilenen Proje Sayısı ( ) Şekil 53: IRC-Ege Tarafından Gerçekleştirilen Teknoloji Transferi Şekil 54: IRC-Ege Tarafından Gerçekleştirilen Teknoloji Transferlerinin Sektörel Dağılımı Şekil 55: EBIC-Ege nin Gerçekleştirdiği İşbirliği Türleri Şekil 56: PUM Programının İzmir'e Katkıları vii

10 TABLOLAR Tablo 1: Türkiye nin Yıllara Göre Yenilik Göstergeleri ( ) Tablo 2: Türkiye nin Yenilik Endeksi 2011 Tablo 3: Rekabet Endeksinde İlk 10 Ülke ve Türkiye Tablo 4: İzmir Üniversitelerinin Yapısı ve Kuruluş Yılları Tablo 5: Üç Büyük Bölge ve Türkiye de Üniversite Başına Düşen Nüfus Tablo 6: 2010 Yılı İtibari ile İzmir Üniversiteleri Bünyesinde Aktif Olarak Sağlık Alanında Eğitim Veren Fakülteler Tablo 7: İzmir Üniversiteleri Bünyesinde Sağlık Alanında Aktif Olarak Eğitim Veren Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokullar Tablo 8. İzmir Üniversitelerindeki Sanayiye Hizmet Veren Enstitüler ve Sayıları Tablo 9: İzmir Üniversitelerindeki Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları Tablo 10: İzmir Üniversitelerindeki Meslek Yüksekokulları Programlarının Sektörlere Göre Dağılımı Tablo 11: İzmir Üniversitelerindeki Sanayiye Yönelik Araştırma Merkezleri Tablo 12: İzmir Üniversitelerindeki Sanayiye Yönelik Ar-Ge Birimleri Tablo 13: İzmir de Bakanlıklara Bağlı Faaliyet Gösteren Enstitü ve Araştırma Merkezleri Tablo 14: İzmir deki Projelerin Patent ve Faydalı Model İle Karşılaştırılması Tablo 15: İzmir de Bulunan KOSGEB Birimleri Tablo 16: İzmir de Tamamen ve Kısmen Hizmete Sunulan Organize Sanayi Bölgeleri Tablo 17: İzmir de Bulunan TPE Bilgi ve Doküman Birimleri viii

11 YÖNETİCİ ÖZETİ Tüm dünyada ülkelerin en önemli amaçlarından birisi ülke sanayilerinin rekabet güçlerinin artırılması yolu ile toplum refahının yükseltilmesi olmuştur. Bu amaca yönelik olarak ülkeler değişik para ve maliye politikaları uygulamış bunların bazılarında başarılı bazılarında ise başarısız olmuşlardır. Özellikle Uruguay Nihai Senedinin imzalanması ile birlikte ülkeler endüstrinin rekabet gücünü artırmaya yönelik sektöre yönelik uygulanan teşvik politikaları sonlandırılmış, bunun yerine sadece tüm sektörlerde yapılan Ar-Ge ve yenilik çalışmaları desteklenmesi kararı alınmıştır. Bu karar ile sanayinin ve dolayısı ile de ülkelerin rekabet gücünün göstergesi, o ülkelerin Ar-Ge ve yenilik yapabilme potansiyeli ve gücü olmuştur. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerin rekabet gücü üzerindeki etkisi mikro düzeyde birçok firmayı, makro düzeyde ise ülkeyi büyük bir yarış içerisine sokmuştur. Artık firmaların ekonomik göstergelerinden ziyade sahip olduğu patentler ve yenilik göstergeleri incelenmeye başlanmıştır. Özellikle 1980 li yılların başından itibaren Ar-Ge ve yenilik çalışmaları büyük bir ivme kazanmış, Ar-Ge ve yeniliğe bağlı olarak birçok alanda yeni teknolojiler geliştirilmiş ve günümüzün en büyük firmaları doğmuştur. Dolayısı ile Ar-Ge ve yenilik çalışmaları toplumsal refah artışı ve sürdürülebilir kalkınma için en önemli unsur halini almıştır. Günümüzün en gelişmiş ülkeleri Ar-Ge ve yenilik stratejilerini oluşturmuş ve bu çalışmalar için gerekli kaynakları ayıran ülkeler olmuştur. Ar-Ge ye GSYİH den en fazla kaynağı İsrail ayırmaktadır. GSYİH sının %4,7 sini Ar-Ge ye ayıran İsrail i %3,4 ile Japonya izlemektedir. ABD nin Ar-Ge ye ayırdığı pay %2,7 iken Avrupa Birliği %1.8 düzeyinde bir kaynak ayırmaktadır. OECD ortalaması ise %2,3 ile AB ortalamasının üzerinde kaldığı görülmektedir. Türkiye Ar-Ge ve yenilik yarışına en son katılan ülkeler arasında bulunmaktadır. Ar-Ge ve yenilik konusunda çalışmalar yapan bugünkü kurumlar (TEYDEB, TTGV ve KOSGEB) ancak 1990 lı yılların başında kurulabilmiştir. Bu kurumların faaliyete başlaması ile ülkemizde Ar-Ge çalışmaları belirli bir noktaya gelmiş, ancak henüz dünya ile karşılaştırılacak bir seviyeye yükselememiştir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi Ar- Ge ve yeniliğe ayrılan kaynağın yeterli olamayışıdır. Türkiye nin 2010 yılı itibari ile Ar-Ge ye ayırdığı pay %0,85 düzeyindedir. Bu oran diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında çok düşük kalmasına rağmen, son 5 yılda yaklaşık %44 düzeyinde bir artış gerçekleşmiştir. Ancak bu değer Üniversitelerin tüm bütçeleri üzerinden hesaplanmaktadır. Ar-Ge ve yeniliğe ayrılan payın düşük olması, bu faaliyetlerin sonucu olan patent sayılarının da düşük olmasını beraberinde getirmektedir yılları arası 9

12 Türkiye de milyon kişi başına düşen patent sayısı karşılaştırıldığında Japonya nın 105 kat, Çin in 59 kat, Güney Kore nin 46 kat ve Hindistan ın 6 kat daha yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye sadece Ar-Ge ye ayrılan pay ve patent sayısında değil, Ar-Ge ve inovasyona ilişkin diğer göstergelerde de maalesef üst sıralarda yer alamamaktadır. Türkiye nin de bulunduğu toplam 125 ülkenin farklı başlıklar altındaki yenilik göstergelerinin analiz edilerek sıralandığı Global İnovasyon İndeksi 2011 de ele alınan farklı yenilik göstergelerine göre Türkiye, 125 ülke arasında 25. ile 96. sıralar arasında yer almaktadır. Türkiye özel sektör tarafından finanse edilen Ar-Ge oranı bakımından 125 ülke arasında 25. sırayı alırken, mezun edilen mühendis sayısında 33. sırayı almaktadır. Son yıllarda Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının yükselmesi, Türkiye yi ilk 40 ülkenin arasına sokmuştur. Milyon nüfus başına düşen araştırmacı insan sayısı bakımından ülkemiz 41. sırada yer alırken, ileri teknoloji içeren ürünlerin ithalatında 51., ihracatında ise 63. sırada yer almaktadır. Ülkemizin katma değeri yüksek ürünlerin üretiminde ve ihracatında henüz arzulanan düzeyde olmadığı ortadadır. Yapılan Ar-Ge harcamalarının yılları arasındaki finansman kaynağı analiz edildiğinde özel sektör payının %40 lar, kamu sektörünün %30 lar ve Yüksek Öğretim sektörünün ise %18 ler seviyesinde seyrettiği görülmektedir. Ülkemizde çok uzun yıllardır konuşulan ve buna yönelik farklı adımlar atılsa bile arzu edilen düzeye henüz gelinemeyen bir diğer konu da üniversite sanayi işbirliğidir. Türkiye üniversite-sanayi işbirliği sıralamasında 75. sırada yer almaktadır. Öte yandan ülkemiz yenilik endeksinde 65. sırada yer alırken rekabet endeksinde ise 61. sırada yer almaktadır. Rekabet gücünün artması yenilik gücünün artması ile doğru orantılıdır. Bu çalışmanın amacı İzmir in Ar-Ge ve yenilikteki mevcut durumunu tespit ederek, İzmir için bir yenilik stratejisi hazırlamak ve bunun sonucunda Ar-Ge ve yeniliğe imkan veren ekosistemi yaratarak, yeniliğin gelişimini teşvik edecek mekanizmalar oluşturmak; İzmir i teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma yükseltmektir. Bölgesel Yenilik Stratejisi çalışması İzmir için ilk defa yapılan bir çalışmadır ve bu özelliği ile birlikte Türkiye deki diğer illere de örnek olabilecek düzeydedir. Çalışmada öncelikle Ar-Ge ve yenilik göstergeleri açısından bir bölgenin teknolojik gelişmesine katkı sağlayabilecek tüm paydaşların son 4 yıldaki ( ) durumları incelenmiş, İzmir in Ar-Ge ve yenilik konularındaki mevcut durumu tespit edilmiş ve sonuçlar Ankara, İstanbul ve Türkiye ortalaması ile karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda başta İzmir e ilişkin TÜBİTAK- TEYDEB, TTGV, KOSGEB, Türk Patent Enstitüsü, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, YÖK, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Enstitüler, Meslek Yüksek 10

13 Okulları, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve İzmir Kalkınma Ajansı sayısal verileri elde edilerek ayrıntılı bir şekilde incelenerek sunulmuştur. Elde edilen veriler değerlendirilerek İzmir in Ar-Ge ve yenilik altyapısı da ortaya konulmuştur. Bu kapsamda; Üniversite sayısı, Fakülte Sayıları, Mühendislik bölümleri, Araştırma Merkezleri Enstitüler, Meslek Yüksek Okulları ve sektöre göre sınıflandırılması, Farklı disiplinlerdeki araştırmacı sayısı, Uluslararası yayın sayısı, Üniversitelere ait patent sayısı, Üniversitelerin sundukları ve kabul edilen SAN-TEZ Proje sayıları, Akademisyenlerin TÜBİTAK Proje desteklerinden yararlanma oranı, Firmaların TEYDEB, TTGV ve KOSGEB e sundukları ve kabul edilen proje sayıları, Firmaların başvurdukları ve tescil aldıkları patent sayıları, İzmir de gerek sanayi gerekse de üniversiteler tarafından yönetilen projelerin ortalama bütçesi, Proje pazarlarında sergilenen yeni Ar-Ge projelerinin sayısı, Proje başvuruların ve desteklenen projelerin sektörel dağılımları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri illere göre dağılımı, İZTEKGEB de yer alan firmaların sayısı, sektörel dağılımı, çalışan personel sayısı ve toplam ihracat miktarı, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı kapsamında kurulan Sanayi Ar-Ge Merkezlerinin sayısı, sektörel dağılımı ve çalışan personel sayısı, Bakanlıklara bağlı Araştırma Merkezleri ve sektörel dağılımı, İZKA ya yapılan proje başvurusu sayısı, destek alınan proje sayısı ve sektörel dağılımlar, Üniversite-sanayi işbirliği merkezleri, Ar-Ge indiriminden faydalanma oranı, İzmir den yapılan teknoloji transferi sayıları, yılları ve sektörleri ayrıntılı bir şekilde incelenerek analiz edilmiştir. Ayrıca bu verilerden yararlanılarak İzmir in Ar-Ge ve yenilik göstergelerine ilişkin yeni ek göstergeler de oluşturulmuştur. Çalışmada sadece Ar-Ge ve yeniliğe salt çıktı olarak bakılmamış, bu konuda gerekli mekanizmaların varlığı ve diğer kurumların durumları da incelenerek İzmir deki Yenilik Ekosistemine genel olarak bakılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda İzmir de bulunan Türk Patent Enstitüsü nün Ofisleri ve KOSGEB Birimleri OSB ler, Serbest Bölgeler,Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve benzer paydaşlar da yenilik açısından değerlendirilmiştir. 11

14 Çalışmada İzmir in, Üniversiteler açısından son yıllarda oldukça geliştiği, toplam nüfus ile kıyaslandığında yeni üniversiteleri besleyebilecek genç nüfusa sahip olduğu, ekonomik yapısı itibariyle de sanayi kenti olduğu görülmüştür. İzmir deki üniversitelerde benzer fakülte ve bölümlerin olması ve bu bölümlerin de özellikle klasik mühendislik ağırlıklı olması, güncel alanlarda yapılacak inovasyon çalışmaları için bilimsel altyapının yeterli olamayacağını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte üniversitelerde sanayiye özellikle Ar- Ge ve yenilik çalışmalarında destek verebilecek çok sayıda Enstitü ve Araştırma Merkezlerinin var olduğu tespit edilmiştir. Ancak, bu merkezlerin sanayi ile işbirliğinin yeterli düzeyde olmadığı saptanmıştır. İzmir araştırmacı sayısı bakımından oldukça iyi durumdadır. İzmir deki toplam 9 üniversitede farklı bilim dallarında araştırmacı bulunmaktadır. Bu sayı İzmir in Ar- Ge ve yenilik açısından en önemli gücünü oluşturmakla beraber, araştırmacı sayısının, Ar- Ge ve yenilik performansı açısından değerlendirildiğinde çok iyi durumda olduğu söylenemez yılı itibari ile 100 araştırmacı başına 28 uluslararası yayın, 7 TÜBİTAK proje başvurusu düşerken, araştırıcı başına son 4 yılda 51 patent ve faydalı model başvurusu düşmektedir. İzmir araştırıcı başına patent ve faydalı model sayısı açısından İstanbul ve Ankara dan daha iyi olmasına rağmen, henüz gelişmiş ülkeler düzeyinin çok gerisindedir. İzmir deki toplam araştırıcı yılları arsında TÜBİTAK a toplam araştırma projesi önerisinde bulunmuş, bu önerilerden sadece 453 tanesi (%25) desteklenmiştir. Bu sonuç Ar-Ge ve yenilik için gerekli olan bilgiyi üretiminin geliştirilebilir düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır. Üniversitelere paralel olarak, sanayinin de proje üretme konusunda istenilen düzeyde olduğu söylenemez. Son 4 yılda İzmir de imalat sektöründe bulunan firmadan sadece 416 tanesi (%1,7) TEYDEB e Ar-Ge projesi desteği için başvurmuş ve bunlardan 259 tanesi (% 1) destek alabilmiştir. İzmir firmalarının proje alma başarı oranı Ankara ve İstanbul a göre daha yüksek olmasına rağmen, toplam çok daha düşüktür. Çok sayıda büyük firmanın üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği İzmir de Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Ar-Ge Kanunu kapsamında kurulan sadece 8 firmanın olması da sanayide, Ar-Ge faaliyetlerinin sınırlı düzeyde olduğunu göstermektedir. Ayrıca son 4 yıl içerisinde İzmir deki firmaların aldığı toplam Ar-Ge İndirimi tutarının ,26 Avro düzeyinde oluşu, önceki bulguyu destekler niteliktedir. Yine üniversitelere paralel olarak, firmaların da ürettikleri yeniliklerin patentini alma konusunda çok başarılı oldukları söylenemez yılları arasında İzmir de sadece patent başvurusu yapılmış ve bunlardan 145 tanesi tescil edilmiştir. Buna göre son 4 yıldaki başvurular açısından, İzmir de yaklaşık 22 firmaya 1 patent başvurusu, 164 firmaya 1 patent tescili düşmektedir. 12

15 Gerek Üniversitelerin gerekse özel sektörün Ar-Ge ve yenilik projesi üretebilme yeteneklerinin düşük olmasının nedenlerinden birisi üniversite-sanayi işbirliğinin sınırlı düzeyde gerçekleştirilebilmesi, teknoloji transfer ofisleri gibi arayüzlerin yeterli sayıda olmamasıdır. Üniversite ve sanayinin birlikte daha iyi ve etkin çalışabilmeleri için bazı destek ve mekanizmalar ulusal düzeyde eksiktir. İzmir özelinde de, firmaların Ar-Ge ve yeniliğe verdikleri önemin diğer bölgelere göre daha düşük olması, çok az sayıda Ar-Ge Merkezlerinin mevcudiyeti ile kanıtlanmaktadır. İzmir de bu iki kesimin bir araya gelerek proje üretmeleri ve Ar-Ge yapmalarına zemin hazırlayacak sadece bir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin bulunması, bölgenin coğrafi konumu ve altyapı eksikliği, İzmir in Ar-Ge ve yenilik geleceği açısından üzerinde çalışılması gereken bir durumu ortaya koymaktadır. İzmir in Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin iyileştirilmesi açısından sektördeki Ar-Ge Merkezlerinin kurulmasına öncelik verilmesi, firmaların oluşturacakları birlikteliklerde rekabet öncesi Ar-Ge konusunda teşvik edilmeleri için yeni mekanizmalar oluşturulması da önem taşımaktadır. İzmir de 1 tane olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ankara da 6, İstanbul da 5 ve Kocaeli nde 3 adet tir. İzmir de Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını hızlandıracak diğer mekanizma ise Üniversite- Sanayi Arayüz Merkezleridir. İzmir de 9 üniversite olmasına rağmen, sadece bir üniversite de bu konuda uzmanlaşmış bir birimin olması, üniversitelerde sanayi ile işbirliğinin bireysel ilişkilere dayalı olup, tam olarak kurumsallaşamamış olması ve üretilen bilgilerin sanayi ve toplumla buluşması açısından kısıtlayıcıdır. Bu durum İzmir de arayüz merkezlerin sayısının da artırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bugün itibari ile İzmir de farklı gelişim evrelerinde küme ve küme girişimi bulunmaktadır (İzmir Kümelenme-İZKA, 2011). İzmir Organik Gıda, Havacılık ve Uzay, İAOSB Makina Metal Döküm, Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörü, Petrokimya Sektörü, İNOVİZ - Sağlık için İzmir, Mobilya Sektörü ve Tekstil Sektörü nde küme girişimleri ve küme geliştirme faaliyetleri devam etmektedir. Bu kümeler İzmir in farklı sektörlerde Ar-Ge, yenilik ve üniversite-sanayi işbirliği alanlarında gelişmesini sağlayarak bu sektörlerin rekabet güçlerinin gelişmesine önemli katkı verecektir. Ancak, bu çalışmaların ve hevesin doğru yönlendirilmesi uluslararası normlara göre tanımlanmış işlevler ve yapılara sahip kümelerin oluşturulabilmesi için destek ve mekanizmalara ihtiyaç vardır. Dolayısı ile bu kümelerin desteklenmesi ve doğru bir şekilde kurgulanıp yönetilmesi İzmir in Ar-Ge ve yenilik geleceği açısından son derece önemlidir Çalışmada Ar-Ge ve yeniliğe yönelik yapılan inceleme ve analizler ile İzmir için belirleyici. Ar-Ge ve Yenilik Göstergeleri; Kurumsal Göstergeler, Akademik Göstergeler, Sanayi Göstergeleri 13

16 olmak üzere 3 sınıfta toplanmıştır. Bu göstergelerin tespiti ile İzmir in Ar-Ge ve yenilik sonuçları yıllar itibari ile takip edilebilecek ve iyileştirilmesine yönelik politikaların oluşturulmasına yön verilebilecektir. Çalışma sonucunda bu göstergelerin toplandığı ve güncellendiği bir sistem oluşturulması öngörülmekte ve bu sistem üzerinden İzmir in yenilik göstergelerinin izlenmesi ve İzmir in gelişimi başta Ankara ve İstanbul olmak üzere diğer iller ile de karşılaştırılarak Türkiye deki durumunun belirlenmesi hedeflenmektedir. İzmir in Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin belirlenmesine yönelik ikincil veriler derlenerek oluşturulmuş bu analiz çalışmasını, İZKA, TÜİK ve EBİLTEM işbirliğinde yapılacak saha analizi çalışması izleyecektir. Birincil ve ikincil verilere dayalı analiz çalışmaları ile Yenilik Ekosistem Anket sonuçlarına göre İzmir in yenilik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik bir eylem planı oluşturulacak, bölgesel, ulusal ve uluslar arası kaynaklar harekete geçirilecektir. 1 ÇALIŞMANIN ÖNEMİ Yenilik göstergelerinde ulusal hedeflere ulaşabilmek için bölgesel düzeyde yapılan faaliyetler önem taşımaktadır. Kalkınmanın önemli araçlarından biri olan yenilik konusunun, bölgeler düzeyinde odaklanıldığı takdirde bölgesel kalkınmayı ivmelendiren bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Bölgelerin stratejik kalkınmasında kilit role sahip olan yenilik uygulamalarının yine stratejik bir bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir (Borsi ve Papanek, 2008). Bu noktada ülkemizde kalkınma ajanslarının bölgeleri düzeyindeki strateji çalışmaları önem taşımaktadır. Bölge düzeyinde yürütülmesi gereken en önemli strateji çalışmalardan biri de yeniliğe yönelik uygulamalardır yılında onaylanan İzmir Bölge Planı nda belirlenmiş olan gelişme eksenlerinden birisi olan İşletmelerde Rekabet Edebilirlik altındaki 7 stratejik öncelikten ilki Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesi nin Geliştirilmesi konusudur. Dokuzuncu Kalkınma Planı, Bilgi Toplumu Stratejisi, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, Türkiye Sanayi Politikası ve Ulusal Bilim, Teknoloji, Sanayi Strateji Belgesi ve Yenilik Stratejisi gibi ulusal stratejiler de göz önünde bulundurularak Bölge için oluşturulmuş öncelikler kapsamındaki hedeflerin ilki Bölgesel Yenilik Stratejisi Geliştirilecektir olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi nin belirlenmesine yönelik olarak yapılacak çalışmaların ilk ayağında ikincil verilere dayalı olarak hazırlanan İzmir Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesi Analizi raporu hazırlanmıştır. Bu çalışma, üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile kamu kurumları ve işletmeler arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesi, özellikle anahtar sektörlerde Ar-Ge altyapısının 14

17 güçlendirilmesi, İzmir de yenilik, Ar-Ge ve teknoloji bilincinin yükseltilmesi, yenilik odaklı girişimlerin geliştirilmesi, işletmelerin teknolojik kapasitelerinin artırılması ve ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması amaçlarına yönelik olarak ihtiyaçların belirlenmesini hedeflemektedir. Buna paralel olarak, Bölgenin yenilik alt yapısının güçlendirilmesine yönelik stratejik eylemlerin belirlenmesi de büyük önem taşımaktadır. Bölgesel Yenilik Stratejisi nin hazırlanması çalışması İzmir için ilk defa yapılan bir çalışmadır. Bu özelliği ile hem İzmir hem de Türkiye için bir model çalışma olarak değerlendirilebilir. Çalışma kapsamında Ar-Ge ve yenilik göstergeleri açısından bir bölgenin teknolojik gelişmesine katkı sağlayabilecek tüm paydaşların son 4 yıldaki ( ) durumları incelenmiş, İzmir in Ar-Ge ve yenilik konularındaki mevcut durumu tespit edilmiş ve sonuçlar Ankara, İstanbul ve Türkiye ortalaması ile karşılaştırılmıştır. Bu yönü ile çalışma İzmir, Ankara ve İstanbul a ait Ar-Ge ve yenilik göstergelerini toplu halde sunması ve bölgesel bazda istatistiki bilgi sağlaması ile de öne çıkmaktadır. 2 GİRİŞ 2.1 Ar-Ge ve Yenilik Son yıllarda kamu ve özel sektör kurumlarında en fazla kullanılan terimlerden birisi yenilik ise bir diğeri de Ar-Ge dir. Şüphesiz ki Ar-Ge dendiği zaman akla gelen kavramlar farklı kaynaklarda farklı şekilde anlatılabilmekte ve tartışılabilmektedir. Bu raporda değinilecek olan Ar-Ge tanımının hazırlanmasında, OECD tarafından hazırlanmış olan Oslo ve Frascati Kılavuzlarındaki tanımlar ve kavramlar esas alınmıştır. Oslo kılavuzu daha çok yenilik verilerinin toplanması ve yorumlanması için ilkeleri saptarken, Frascati Kılavuzu genellikle Ar-Ge "girdi" verileri olarak anılan, sadece araştırma ve deneysel geliştirmeye (Ar-Ge) tahsis edilen finans ve insan kaynaklarının ölçümü ile ilgilenmektedir. Bu konuda ülkemizdeki en yetkili kurul olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 2005 yılında aldığı 7 numaralı kararda, Frascati, Oslo ve Canberra Kılavuzları nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında Ar-Ge istatistiklerinin toplanması, Ar-Ge ve Ar-Ge desteği kapsamına giren konuların belirlenmesi ve ilgili diğer hususlarda referans olarak kullanılmasına ve kılavuzların toplumun ilgili kesimleri tarafından benimsenmesi için yaygınlaştırma çalışmaları yapmak üzere TÜBİTAK ın görevlendirilmesine karar vermiştir. Bu çalışmada kullanılacak olan Ar-Ge tanımı TÜBİTAK tarafından da kullanılan Frascati Kılavuzundan esinlenerek hazırlanmıştır. Frascati kılavuzundaki Ar-Ge nin temel tanımı şu şekilde yapılmaktadır: Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. 15

18 Kılavuzda Ar-Ge teriminin kapsadığı üç temel faaliyet aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır: Temel Araştırma: Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır. Hipotez, teori veya yasaları formüle etmek ve test etmek amacıyla özellikleri, yapıları ve ilişkileri analiz eder. Sonuçları genellikle satılmaz, bilimsel dergilerde yayımlanır veya ilgilenen meslektaşlara dağıtılır. Temel araştırmada bilim insanları kendi hedeflerini belirlemede kısmen özgürdür. Türleri: Salt Temel Araştırma: Uzun süreli ekonomik veya sosyal fayda beklemeksizin veya sonuçlarının pratikteki sorunlara uygulanması veya uygulamalarından sorumlu olan sektörlere aktarılması için herhangi bir çaba harcamaksızın, sadece bilginin ilerlemesi için gerçekleştirilir. Güdümlü Temel Araştırma: Bilinen veya beklenen, mevcut veya gelecekteki sorun veya olasılıkların çözümünde temel alınabileceği düşünülen geniş bir bilgi tabanı oluşturacağı beklentisiyle gerçekleştirilir. (Örnek: nanoteknoloji konulu kamusal araştırma programları, yakıt pilleri teknolojisiyle ilgili araştırmalar) Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi elde etme amacıyla üstlenilen özgün bir araştırmadır. Bununla birlikte, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir. Yürütülme nedenleri temel araştırma bulgularının olası kullanımlarını, belirli ve önceden tanımlanmış hedeflere ulaşmanın yeni yöntem veya yollarını belirlemek olarak özetlenebilir. Sanayi için anlamı, çoğunlukla temel araştırma programının umut verici sonuçlarını araştırmak üzere yeni bir projenin oluşturulmasıdır. Sonuçlarının öncelikle tek veya sınırlı sayıda ürün, işlem, yöntem veya sistem için geçerli olması, fikirlere işlevsel bir biçim vermesi, elde edilen bilginin çoğunlukla patent altına alınması diğer özellikleri olarak sıralanabilir. Deneysel Geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır. Laboratuvar düzeyinde optimize edilen işlemin ölçeğini büyütme ile bir polimerin olası üretim yöntemlerini araştırılması, değerlendirilmesi ve bir olasılık bu polimerden elde edilen ürünler hakkındaki bir proje örnek olarak verilebilir. Bir diğer örnek olarak da, mevcut radyasyon detektörlerinden daha iyilerini elde etmek için bir kristalin kullanarak bir cihazın hazırlanması şeklinde bir proje verilebilir. Eğitim ve öğretim, ilgili diğer bilimsel ve teknolojik faaliyetler, diğer sınai faaliyetler, yönetim ve diğer destek faaliyetleri Ar-Ge dışında tutulması gereken faaliyetler arasında sayılabilir. 16

19 2.2 Yenilik Kavramı ve Çeşitleri Türkçeye yenilik olarak tercüme edilen ve Latince innovationem sözcüğünden gelen inovasyon kelimesi yenileme, değiştirme, öncü ve ilk gibi değişik anlamlara gelmektedir. Yenilik kavramı Schumpeter (1934) tarafından yapıcı/yaratıcı bir yıkım olarak tanımlanmıştır. Schumpeter e göre yenilik sadece yeni bir ürünün yaratılması değil, aynı zamanda bir ürünün ticari değere kavuşturulması, yeni bir sistemin oluşturulması, ticari bir amaç doğrultusunda mevcut ürün ve hizmetlerde yapılan iyileştirmeler ile mevcut ürün, yöntem veya hizmetin bir başka alan veya sektörde uygulanması da yeniliktir. Bu yenilikler, yeni yönetim süreçleri, yeni finansal servisler, yeni dağıtım sistemleri, yeni ürünler vs. gibi değişik türlerde de olabilmektedir (Beije, 1998). Bu kapsamda yenilik; Yeni fikirlerin ticari bir yarara dönüştürülmesi süreci, Farklı, değişik ve yeni fikirlerin geliştirerek başarılı bir şekilde uygulamaya dönüştürülmesi, gibi farklı tanımlar ile açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak gözden kaçırılmaması gereken bir nokta olarak, yenilikten söz edilebilmesi için ilgili ürünün veya fikrin pazarlanabilir ve uygulamaya dönük nitelikte olması gereklidir (TÜSİAD, 2003). Yenilik süreci, fikir ve karar aşamasından ürünün pazara çıkışına kadar olan süreçteki tüm unsurları içermektedir. Yeniliğin önemini tespit etmek amacıyla Amerikan Yönetim Derneği (AMA-Amerikan Management Association) tarafından 2006 yılında firmaya yönelik olarak yapılan bir çalışmada firmaların %95 i yeniliği en önemli unsur olarak tanımlamıştır. Benzer bir çalışma yılları arasında Ege Bölgesi nin en büyük 280 sanayi kuruluşuna yapılmış ve firmalar tarafından yeniliğin rekabetteki etkisi önemli unsur olarak tanımlanmıştır (Temel ve ark., 2011-Basılmamıştır). Bu bilgiler yeniliğin firmaların rekabet edebilirliğini yükseltmede ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Yenilik ile en çok karıştırılan kavram buluş olmuştur. Buluş, henüz ticarileştirilmemiş teknolojik başarımlar olarak tanımlanmaktadır. Ürün olarak piyasaya sürülmemiş Ar-Ge çalışmaları sonucunda elde edilen buluşlar (yeni ürün, süreçler vb.) teknolojik olarak bir başarı olmasına rağmen ticari bir başarı elde etmediği için yenilik olarak tanımlanamamaktadır (Beije, 1998). Jewkes (1969) e göre, buluş bir başlangıç olup, ticari olarak yararlı bir sonuç çıkartıp çıkartamayacağı belirsizdir. Yenilik ise ekonomik sonuçları olan bir süreci kapsamaktadır. Bu nedenle birçok yayında buluş ile yenilik arasındaki fark Ar-Ge, parayı bilgiye dönüştürmek iken; Yenilik, bilgiyi paraya dönüştürmektir şeklinde ifade edilmektedir. 17

20 Şekil 1: Ar-Ge, İcat ve Yenilik (Beije, 2008) Yenilik türleri incelendiğinde dört ana yenilik türü karşımıza çıkmaktadır (Oslo Klavuzu; 2005): Ürün yeniliği (Product Innovation), Süreç yeniliği (Process Innovation), Pazarlama Yeniliği (Marketing Innovation), Organizasyonel Yenilik (Organizational Innovation) Ürün ve süreç yenilikleri, teknolojik ürün yeniliği ve teknolojik süreç yeniliği kavramları ile yakından ilgiliyken, pazarlama ve organizasyonel yenilik türleri Oslo Kılavuzuna sonradan dahil edilmiştir. Oslo Kılavuzunda ürün yeniliğini Mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulması olarak tanımlanmıştır. Ürün yeniliği bazı araştırmacılar (Dibrell ve ark., 2008; Tidd, 2001) tarafından ise bir firma ve/veya kurumun ürettiği mallarda (ürün/hizmet) yapılan yenilikler ve değişiklikler olarak tanımlanmıştır. Örneğin bir otomobil firması için üretilen her yeni model bir ürün yeniliğidir. Süreç yeniliği ise Oslo Kılavuzu Tarafından Yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bir firmanın ürün/hizmet üretim ve sunum süreçlerinde yaptıkları yenilikler ve değişikliklerdir. Bu tür yenilikler üretim yöntemleri, mal ve hizmet üretmek amacıyla kullanılan teknikleri, teçhizatı ve yazılımları kapsamaktadır (Oslo Klavuzu, 2005). Örneğin bir otomobil üretim sürecinde yapılan yenilikler ve değişiklikler, sürecin daha hızlı ve ekonomik olmasına yönelik yapılan her türlü iyileştirmeler süreç yeniliği olarak tanımlanmaktadır. Pazarlama yeniliği, ürün tasarımı veya ambalajlaması, ürün konumlandırması, ürün tanıtımı veya fiyatlandırmasında önemli değişiklikleri kapsayan yeni bir pazarlama yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Oslo Kılavuzu, 2005). Pazarlama yeniliği ile hedeflenen firmaların yeni pazarlara erişmesi ve yeni pazarlama/tanıtım yöntemleri ile satışların artırılmasıdır. Organizasyonel yenilik Bir firmanın ticari uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanması olarak tanımlanmıştır (Oslo Kılavuzu, 2005). Organizasyonel yenilik ile idari ve işlem maliyetlerini düşürmek, işyeri memnuniyetini ve dolayısı ile çalışanların verimliliğini iyileştirmek, ticari olmayan 18