1. GENEL BAKIŞ. a. Yazılım. Yazılım şunları içerebilir: b. Lisans Modeli. Yazılımın lisansı aşağıdakiler temel alınarak verilir: 2. TANIMLAR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. GENEL BAKIŞ. a. Yazılım. Yazılım şunları içerebilir: b. Lisans Modeli. Yazılımın lisansı aşağıdakiler temel alınarak verilir: 2. TANIMLAR."

Transkript

1 MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.x, SL 2011 Bu lisans koşulları, Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bir bağlı kuruluşu) ile sizin aranızda yapılan sözleşmeyi oluşturur. Lütfen bunları okuyun. Olması halinde yazılımı aldığınız ortamı içeren yukarıda adı geçen yazılım için geçerlidir. Bu koşullar, yazılıma ve çevrimiçi hizmete yönelik her türlü Microsoft; Güncelleştirmeleri, Ekleri, Internet tabanlı hizmetleri ve Destek hizmetleri için de (bu öğelere başka koşullar eşlik etmediği sürece) geçerlidir. Başka koşulların eşlik etmesi halinde ilgili koşullar geçerli olacaktır. Bu lisans koşulları, yazılıma dahil olan lisans koşullarının yerine geçmektedir. Yazılımı yüklemeniz, yükletmeniz veya kullanmanız bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu koşulları kabul etmiyorsanız yazılımı yüklemeyin, yükletmeyin veya kullanmayın. Bu lisans koşullarına uyduğunuz takdirde aşağıdaki haklara sahip olursunuz. 1. GENEL BAKIŞ. a. Yazılım. Yazılım şunları içerebilir: sunucu yazılımı; aygıtlara yüklenebilen ve sunucu yazılımı ile birlikte kullanılabilen istemci yazılımı; ayrı ayrı lisanslanabilecek ek bileşenler; ve yazılım için düzeltmeler, eklemeler veya güncelleştirmeler. b. Lisans Modeli. Yazılımın lisansı aşağıdakiler temel alınarak verilir: 2. TANIMLAR. yüklediğiniz sistem veritabanlarının kopya sayısı; sistem veritabanına erişen kullanıcı ve aygıtlarınızın sayısı; ve lisansladığınız ek bileşenler. siz bu lisans koşullarını kabul eden tüzel kişi ve bağlı kuruluşları anlamına gelir; Bağlı Kuruluş bir tarafın sahip olduğu veya müşterek olarak sahip olunan veya bir tarafa sahip olan herhangi bir tüzel kişi anlamına gelmektedir; mülkiyet, % 50 den fazla mülkiyet anlamına gelir; "istemci yazılımı" tek bir kişisel bilgisayarın, iş istasyonunun, terminalin, el bilgisayarının, kişisel dijital yardımcının veya başka bir elektronik aygıtın ("aygıt") sunucu yazılımına erişimini veya sunucu yazılımını kullanımını veya sunucuya bağlı olunmadığında sunucu yazılımının belirli bölümlerini kullanımını sağlayan yazılım anlamına gelir; "sunucu yazılımı", sunucunuzda işlevler veya hizmetler sağlayan yazılım anlamına gelir (sunucu yazılımını çalıştırabilen bilgisayarlarınız "sunucular"dır); sistem veritabanı, kullanıcılarınızı ve mali raporlama birimlerinizi kontrol eden temel veritabanı anlamına gelir; Hafif Kullanıcı, sınırlı sayıda hizmeti veya işlevi kullanma amacıyla sistem veri tabanınıza dolaylı olarak erişim sağlayan, adlandırılmış bir kullanıcı anlamına gelir. Çalışan Self-Service Kullanıcı veya ESS Kullanıcı, sadece aşağıda tanımlanan görevleri tamamlama amacıyla sistem veri tabanınıza dolaylı olarak erişim sağlayan, adlandırılmış bir kullanıcı anlamına gelir.

2 i. Çalışan Zamanı ve Devamlılığı: farklı projelerle ilgili kayıt saatleri hariç; kayıt saatleriyle, işe giriş ve işten çıkış zamanıyla bağlantılı görevler. ii. Çalışan Talebi: satın alma, izin veya hizmet taleplerini içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan çalışan talepleriyle bağlantılı görevler. iii. Çalışan İnsan Kaynakları Yönetimi: iletişim bilgileri, çalışanın geçmişi, izin, tatil, staj, eğitim, tazminat değerlendirmesi, ek ödemeler, işe alınma ve başvuruları içeren çalışan detaylarını güncel halde tutmayla bağlantılı görevler. iv. Çalışan Seyahati ve Harcamaları: harcamaların verilmesinin, onayının ve çalışan harcamaları için ilgili iş akışının yönetilmesiyle bağlantılı görevler. satış noktası cihazı, herhangi bir kullanıcının yüz yüze satışları veya servis işlemlerini tamamlaması amacıyla sistem veritabanınıza erişmek için kullandığı bir cihazdır; sınırlı cihaz, verileri ele geçirme veya gösterme amacıyla sistem veritabanınıza dolaylı olarak erişmek için herhangi bir kullanıcı tarafından kullanılan, tek amaçlı bir cihaz anlamına gelir; iş süreçlerinde dış kaynak kullanımı, belirli bir kritik veya kritik olmayan işletme görevi, işlevi veya işlemi ile ilgili olarak bir üçüncü taraf servis sağlayıcısı ile sözleşme yapmak anlamına gelir, burada, (i) sunulan hizmetler, yazılıma doğrudan ve dolaylı erişimi içerir ve (ii) yazılım lisansı doğrudan Microsoft tan alınmaz ve ortak, Microsoft la, yazılımı pazarlama ve dağıtma yetkisi veren bir ortak sözleşme imzalayan ortak anlamına gelir. 3. KURULUM VE KULLANIM HAKLARI. a. Sunucu Yazılımı. Sistem veritabanınıza erişmek için sunucu yazılımının sınırsız sayıda kopyasını yükleyebilirsiniz. Ancak, sadece lisans anahtarınızın izin verdiği sayıdaki kopyayı kullanabilirsiniz. Microsoft un ön yazılı onayı olmaksızın lisans anahtarlarını çoğaltamazsınız. b. İstemci Yazılımı. İstemci yazılımının sınırsız sayıda kopyasını yükleyebilirsiniz. Ancak, istemci yazılımını yalnızca sunucu yazılımıyla birlikte kullanabilirsiniz. c. Ek Bileşenler. Sistem veritabanınız için lisansladığınız ek bileşenlerin sınırsız sayıda kopyasını yükleyebilirsiniz. Çoklu sistem veritabanları için ek bir bileşen yüklemek istiyorsanız her bir sistem veritabanı için ayrı bir lisans almalısınız. Microsoft un açık yazılı onayı olmaksızın lisans anahtarlarını çoğaltamazsınız. Daha fazla bilgi ve ek bileşenler ile ilgili lisans kısıtlamaları için bkz. 4. EK LİSANS GEREKSİNİMLERİ VE/VEYA KULLANIM HAKLARI. a. Kullanıcı Lisansları. Sunucu yazılımı lisansına ek olarak sistem veritabanına doğrudan veya dolaylı olarak erişen toplam kullanıcı sayısı için kullanıcı lisansları almalısınız. Kullanıcı lisansları, bir sistem veritabanına özeldir ve farklı sistem veritabanları ile birlikte kullanılamaz veya bunlar arasında paylaşılamaz. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu sistem veritabanına erişim türüne göre eş zamanlı kullanıcıları, adlandırılmış kullanıcıları, aygıt MEHL lerini veya dış bağlayıcı kullanıcılarını lisanslayabilirsiniz. Sizin veya bağlı kuruluşlarınızın çalışanları, yüklenicileri veya aracıları için eş zamanlı kullanıcıları, adlandırılmış kullanıcıları ve/veya aygıt MEHL lerini lisanslamalısınız. Bireysel kullanıcılarını içermeyen erişim dahil olmak üzere sistem veritabanına başka erişimler için, dış bağlanıcıyı, eş zamanlı kullanıcıları, adlandırılmış kullanıcıları veya aygıt MEHL lerini lisanslamalısınız. Kullanıcı lisanları şu şekildedir: Eş zamanlı kullanıcılar, herhangi bir kişinin sistem veritabanına erişimine izin veren lisanslardır. Lisanslanan eş zamanlı kullanıcıların sayısı, sistem veritabanına aynı anda erişebilecek maksimum kişi sayısını ifade etmektedir; Adlandırılmış kullanıcılar, bireysel kullanıcılara özel lisanslardır ve bireysel kullanıcılar arasında paylaşılamaz. Adlandırılmış kullanıcı türü olarak Hafif Kullanıcı yı veya ESS Kullanıcı yı seçebilirsiniz. ESS Kullanıcı yı seçerseniz, bu adlandırılmış kullanıcı lisansını kullanmanız, ESS Kullanıcı tanımında listelenen kısıtlamalara tabidir. Adlandırılmış kullanıcınızı bir kullanıcıdan diğerine kalıcı olarak yeniden atayabilirsiniz; Cihaz İstemci Erişim Lisansları veya Cihaz MEHL si, sistem veritabanına dolaylı olarak erişim için herhangi bir kullanıcı tarafından kullanılan tek bir satış noktası cihazına veya sınırlı cihaza izin veren lisanslardır. Yeni cihaz, POS cihazlarına veya sınırlı cihazlara uygulanan sınırlamalarla uyum içinde olduğu sürece, cihaz MEHL inizi bir cihazdan diğerine kalıcı olarak yeniden atayabilirsiniz ve Dış bağlayıcı, herhangi bir üçüncü taraf kullanıcının tek bir sistem veritabanına erişimine izin veren bir lisanstır. Üçüncü taraf kullanıcıları, sizin veya bağlı kuruluşlarınızın çalışanları, yüklenicileri veya aracıları olmayan herhangi bir eş zamanlı kullanıcı veya adlandırılmış kullanıcıdır. Kullanıcı lisansı türleri ve kullanıcı lisansları ile ilgili lisans kısıtlamaları hakkında daha fazla bilgi için bkz.

3 b. Çoğullama. Sizin; bağlantıları bir araya toplamak, bilgileri yeniden yönlendirmek, ürüne erişen veya ürünü kullanan aygıt veya kullanıcı sayısını azaltmak veya yazılımın doğrudan yönettiği aygıt veya kullanıcı sayısını azaltmak, için kullandığınız donanımlar veya yazılımlar (bazen "çoğullama" veya "biriktirme" olarak anılır) gerekli lisans sayısını azaltmaz. c. Dış Bağlayıcı Lisansları. Aldığınız her bir dış bağlayıcı lisansını bir sistem veritabanına atamalısınız. Bir sistem veritabanına atanan her bir dış bağlayıcı lisansı, istenilen sayıda üçüncü taraf kullanıcının ilgili sistem veritabanına erişmesine izin verir. Bu kullanıcılar için eş zamanlı, adlandırılmış kullanıcı veya aygıt MEHL si lisansları gerekmez. Dış bağlayıcıyı, iş süreçlerinde dış kaynak kullanımı amaçlarıyla kullanamazsınız. Bununla birlikte, yazılıma veya sistem veritabanına erişimlerinin olmaması şartıyla yazılımı, bağlı olmayan üçüncü taraflara iş süreçlerinde dış kaynak hizmetleri sağlamak için kullanabilirsiniz. d. Üçüncü Tarafça Barındırma. Yazılımı, sadece siz ve bağlı kuruluşlarınız tarafından erişim için sizin adınıza üçüncü bir tarafın barındırmasını sağlayabilirsiniz. Aksine bir dış bağlayıcı lisansı ile izin verilen haller haricinde üçüncü taraf barındırma tedarikçiniz tarafından bağlı olmayan üçüncü tarafların yazılıma erişiminin sağlanmasına izin veremezsiniz. Üçüncü taraf barındırma tedarikçiniz, bu koşulların kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul etmelidir. e. Şablonlar için Lisans Verme. Yazılım ile birlikte sağlanan ve yarattığınız belge ve projelerde bu tür bir kullanım için tanımlanan şablonları kopyalayabilir ve kullanabilirsiniz. Bu belge ve projeleri ticari olmayan bir şekilde dağıtabilirsiniz. f. Crystal Reports un kullanımına ilişkin kısıtlamalar. Yazılıma Crystal Reports Runtime Server dahilse yazılımın Crystal Reports Runtime Server bileşenini ( Runtime Bileşeni ) herhangi bir genel amaçlı rapor yazım, veri analiz veya rapor teslim ürünü veya Runtime Bileşeni ile aynı veya benzer işlevleri yerine getiren herhangi bir başka ürün ile birlikte dağıtamazsınız. Runtime Bileşenini, dağıtmak üzere genel anlamda Business Objects ürün sunumlarına rakip olan bir ürünü yaratmak için kullanamazsınız. Runtime Bileşenini, rapor dosya formatını (.RPT) Business Objects e ait olmayan herhangi bir genel amaçlı rapor yazım, veri analiz veya rapor teslim ürünü tarafından kullanılan alternatif bir rapor dosya formatına dönüştüren bir ürünü dağıtmak üzere yaratmak için kullanamazsınız. g. Değiştirme Reddi. Yazılımı kaynak kodu biçiminde aldıysanız veya siz ya da sizin adınıza hareket eden üçüncü taraf, size veya sizin adınıza hareket eden üçüncü tarafa nesne kodu biçimini değiştirme izni veren Microsoft tan alınmış lisanslı araçlara sahipse, yalnızca gerektiğinde dahili işletme amaçlarınız doğrultusunda yazılımda değişiklik yapabilirsiniz. Siz, bir ortak veya sizin adınıza hareket eden bir üçüncü tarafça yapılan değişikliklerden kaynaklanan veya üçüncü taraf donanım veya yazılımının neden olduğu sorunlardan Microsoft un sorumlu olmadığını kabul ediyorsunuz. Microsoft; siz, bir ortak veya herhangi bir üçüncü taraf tarafından yapılan değişikliklerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez, teknik destek veya diğer tür destek sunmaz. Microsoft; yazılımın işletmeniz açısından uygunluğu, bir ortak veya herhangi bir üçüncü tarafın yazılım üzerinde değişiklikler oluşturması veya uygulaması, sizin tarafınızdan, sizin için veya sizin adınıza veya herhangi bir üçüncü taraf tarafından, söz konusu üçüncü taraf için veya söz konusu üçüncü taraf adına herhangi bir değişikliğin oluşturulması, uygulanması, desteklenmesi ve/veya servis işlemlerinin yapılmasının işletme ihtiyaçlarınızı karşılayacağı veya yazılımın uygun şekilde çalışmasını sağlayacağı yönünde herhangi bir beyanda bulunmaz ve bu hususlarda herhangi bir onay, garanti veya güvence vermez. Microsoft ve ortakları, farklı kuruluşlardır ve Microsoft, bu tür iş ortaklarının eylemleri nedeniyle sorumlu tutulamaz veya sınırlandırılamaz. h. Ek İşlevler. Microsoft yazılım için ek işlevler sağlayabilir. Bu durumda, başka lisans koşulları ve ücretleri geçerli olabilir. i. Kompleks Yazılım. Yazılım, kompleks bilgisayar yazılımıdır. Performansı, donanım platformunuza, yazılım etkileşimlerine, yazılımın yapılandırmasına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Yazılım, hatalara karşı esnek ya da hatalardan, çakışmalardan ya da müdahalelerden ari değildir. 5. INTERNET TABANLI HİZMETLER. Microsoft yazılımla birlikte Internet tabanlı hizmetler sunar. Microsoft bu özellikleri istediği zaman değiştirebilir veya iptal edebilir. a. Internet Tabanlı Hizmetler için Onay. Yazılımdaki belirli özellikler, Internet üzerinden Microsoft un veya üçüncü taraf servis sağlayıcının bilgisayar sistemlerine bağlanabilir. Bazı durumlarda, bunlar bağlandığında ayrı bir ihbar almazsınız. Bu özellikleri kapatabilir veya kullanmayabilirsiniz. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için yazılım belgelerine bakın. Bu özellikleri kullanarak bu bilgilerin iletilmesine onay vermiş olursunuz. Microsoft bu bilgileri kimliğinizi saptamak veya sizinle bağlantı kurmak için kullanmaz.

4 b. Bilgisayar Bilgileri. Yazılımdaki bazı özellikler, ilgili sistemlere Internet protokol adresiniz, işletim sisteminin türü, tarayıcı, kullandığınız yazılımın adıyla sürümü ve yazılımı yüklediğiniz aygıtın dil kodu gibi bilgisayar bilgilerini gönderen Internet protokolleri kullanır. Microsoft bu bilgilerden Internet tabanlı hizmetleri kullanımınıza sunmak için yararlanır. Bu özelliklerin bazıları, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakileri içerir: Web İçeriği Özellikleri. Yazılımdaki özelikler Microsoft'tan ilgili içeriği alıp size sunabilir. İçeriği sağlamak üzere, bu özellikler Microsoft'a işletim sisteminin türünü, kullandığınız yazılımın adını ve sürümünü, yazılımı yüklediğiniz aygıtın dil kodunu ve tarayıcı türünü gönderebilir. Bu özelliklere örnek olarak küçük resimler, şablonlar, çevrimiçi eğitim, çevrimiçi yardım ve Appshelp verilebilir. Bu web içeriği özelliklerini kullanmamayı tercih edebilirsiniz. c. Bilgilerin Kullanımı. Microsoft yazılımımızı ve hizmetlerimizi iyileştirmek için aygıt bilgilerini, hata raporlarını ve kötü amaçlı yazılım raporlarını kullanabilir. Aynı zamanda bunu donanım ve yazılım sağlayıcılar gibi diğer taraflarla da paylaşabiliriz. Bunlar bilgileri kendi ürünlerinin Microsoft yazılımı ile çalışmasını nasıl geliştirebilecekleri konusunda kullanabilirler. d. Internet Tabanlı Hizmetlerin Kötüye Kullanımı. Bu hizmetleri, bu hizmetlere veya başkasının bu hizmetleri kullanımına zarar verecek şekilde kullanamazsınız. Hizmetleri, herhangi bir yolla bir hizmete, veriye, hesaba veya ağa yetkisiz erişim elde etmek için kullanamazsınız. 6. KIYASLAMA DENEYİ. Yazılım üzerinde yapılan herhangi bir kıyaslama testinin sonuçlarını bir üçüncü tarafa açıklamak için önceden Microsoft'un yazılı onayını almanız gerekir. 7. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu sözleşme yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara karşın ilgili yasalar veya Microsoft ile yapılan ayrı yazılı bir sözleşme ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu sözleşmede açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Yazılımı sadece iç iş amaçlarınız çerçevesinde kullanabilirsiniz. Şunları yapamazsınız: Yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek, Bu sınırlamaya rağmen ilgili yasa hükümlerince açıkça izin verilen durumlar dışında, yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek ve derlemesini açmak, Yazılımın bu sözleşmede belirtilenden veya ilgili yasaların bu sözleşmede öngörülenden fazla kopyaya emredici hükümle izin vermesi halinde yasalarla izin verilenden fazla kopyasını oluşturmak, Yazılımı başkalarının kopyalaması için yayımlamak, Yazılımı kiralamak, finansal kiralamayla satmak, ödünç vermek veya yazılımı ticari yazılım ana makine hizmetleri için kullanmak. Yazılımı kullanma haklarınız, kalıcıdır ancak sizin veya bağlı kuruluşlarınızın bu sözleşmenin koşullarına uymaması durumunda geri alınabilir. Sunucu yazılıma erişim hakları, size o sunucuya erişimi olan yazılım veya aygıtlardaki Microsoft patentlerini veya diğer Microsoft fikri mülkiyet haklarını kullanmanız için hiçbir hak vermez. 8. YEDEK KOPYA. Yazılımın birden fazla kopyasını, bu tür kopyaların üretimde kullanılmaması ve geliştirmenin sadece iç kullanımınız için olması şartıyla, yedekleme, geliştirme ve test etme amaçlarıyla oluşturabilirsiniz. Yedek kopyalarınız sizin adınıza üçüncü bir tarafça barındırılabilir. 9. YÜK DEVRETME HAKLARI. Geçici destek için sistem veritabanınızın tek bir pasif yük devretme örneğini çalıştırabilirsiniz. 10. LİSANS DEVRİ. Microsoft un ön yazılı onayı olmaksızın yazılımı üçüncü bir tarafa devredemezsiniz. İzin verildiği takdirde yazılımın üçüncü bir tarafa devri için ek ücretler olabilir. 11. BELGELER. Bilgisayarınıza veya iç ağınıza geçerli erişimi olan herhangi bir kişi, belgeleri kuruluşunuz içinde yararlanmak amacıyla kopyalayabilir ve kullanabilir. 12. ACADEMIC EDITION YAZILIMI. Academic Edition ya da AE işareti taşıyan yazılımı kullanmak için bir Nitelikli Öğretim Kullanıcısı" olmanız gereklidir. Nitelikli Öğrenim Kullanıcısı olup olmadığınızı bilmiyorsanız adresini ziyaret edin veya ülkenize hizmet veren Microsoft bağlı kuruluşu ile temasa geçin. 13. ESKİ SÜRÜM YÜKLEME. Yazılımı yüklemek yerine eski bir sürümü yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. Önceki sürüme ilişkin kullanımınız bu sözleşme hükümlerine tabidir. Önceki sürüm farklı bileşenler içerirse, bu bileşenleri kullanımınız söz konusu bileşenlere ilişkin önceki sürümle birlikte verilen sözleşmede yer alan koşullara tabidir. Microsoft size eski sürümleri sağlamakla yükümlü değildir. İstediğiniz zaman önceki sürümü yazılımın bu sürümüyle değiştirebilirsiniz. 14. İHRACAT SINIRLAMALARI. Yazılım, ABD ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Yazılım konusunda geçerli olan tüm yurtiçi ve uluslararası ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uygun şekilde davranmanız gerekir. Bu yasalar,

5 ürünün gönderileceği yeri, son kullanıcılar ve son kullanıma ilişkin sınırlamaları içerir. Daha fazla bilgi için bkz: 15. DESTEK HİZMETLERİ. Microsoft, bu yazılım için adresinde açıklanan yazılım destek hizmetlerini sağlamaktadır. 16. YERELLEŞTİRME VE ÇEVİRİ. Microsoft, adresinde anlatıldığı şekilde yazılım için yerelleştirme ve çeviriler sağlamaktadır. 17. SÖZLEŞMENİN TAMAMI. Bu sözleşme (aşağıdaki garanti dahil), eklerin, güncelleştirmelerin, Internet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik sözleşmenin tamamını oluşturur. 18. UYGULANACAK HUKUK. a. Amerika Birleşik Devletleri. Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri'nde aldıysanız, bu sözleşmenin yorumlanması ve ihlali iddiaları, milletlerarası bağlama kuralları hesaba katılmadan, Washington eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Tüketici koruma kanunları, haksız rekabet ve haksız fiil kapsamındakiler de dahil diğer tüm talepler bakımından bulunduğunuz eyaletin kanunları geçerli olacaktır. b. Amerika Birleşik Devletleri dışında. Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır. c. Avukatlık Ücretleri ve Masrafları. Siz veya Microsoft un, herhangi bir yasal girişimde bulunması, dava açması veya diğer tarafa karşı bu sözleşme veya yazılımla ilgili olarak veya bu sözleşme veya yazılımdan kaynaklanan herhangi bir hak talebinde bulunması durumunda, kazanan taraf, uygun avukatlık ücretleri, masrafları ve diğer harcamaları (herhangi bir tahkim dahil) geri alacaktır. 19. YASAL ETKİSİ. Bu anlaşmada belirli yasal haklar tanımlanmıştır. Yaşadığınız ülke veya eyaletin kanunlarına göre başka haklara sahip olabilirsiniz. Ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu sözleşme, eyaletiniz veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, ülkenizin veya eyaletinizin yasaları uyarınca sahip olduğunuz hakları değiştirmez. 20. İHLAL SAVUNMASI VE KÖTÜYE KULLANMA İDDİALARI. Microsoft, yazılım tarafından patentinin, telif hakkının veya ticari markasının ihlal edildiğini veya ticari sırrının kötüye kullanıldığını iddia eden bağlı olmayan üçüncü bir tarafın hak taleplerine karşı sizi savunacaktır ve herhangi bir aleyhte nihai karardan (veya Microsoft un onayladığı bir çözümden) kaynaklanan miktarı ödeyecektir. Hak talebini derhal yazılı olarak tarafımıza bildirmelisiniz ve savunma veya çözüm üzerindeki tam kontrolü bize bırakmalısınız. Hak talebine karşı savunmada makul yardımı bize sağlamayı kabul ediyorsunuz; Microsoft, bu yardımı sağlarken maruz kaldığınız makul peşin masrafları size geri ödeyecektir. Kötüye kullanma ve ticari sır terimleri, ABD dışında ortaya çıkan hak talepleri hariç olmak kaydıyla Benzer Ticari Sırlar Kanununda tanımlanan şekliyle kullanılmaktadır; ABD dışında ortaya çıkan hak taleplerinde ise TRIP anlaşması Madde 39.2'de belirtildiği şekilde kötüye kullanma, kasti meşru olmayan kullanım ve ticari sır, açıklanmamış bilgi anlamına gelecektir. Yükümlülüklerimiz, hak talebinin veya aleyhte nihai kararın aşağıdakilere bağlı olduğu ölçüde geçerli olmayacaktır: (i) Microsoft, bu tür bir hak talebi nedeniyle size kullanımı bırakma bildiriminde bulunduktan sonra yazılımı kullanmanız; (ii) yazılımı üçüncü taraf eklenti veya programları dahil olmak üzere Microsoft a ait olmayan bir ürün, veri veya iş süreci ile birleştirmeniz; (iii) Microsoft a ait olmayan bir ürün, veri veya iş sürecinin kullanım değerine affolunabilir zararlar; (iv) üçüncü taraflarca yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere yazılımı değiştirmeniz; (v) yazılımı herhangi bir üçüncü tarafa vermeniz veya herhangi bir üçüncü tarafın yararına kullanmanız; (vi) bu konuda açık yazılı onay olmaksızın Microsoft ticari markasını/markalarını kullanmanız; veya (vii) herhangi bir ticari sır ile ilgili hak talebi çerçevesindeki ticari sırrı (a) uygun olmayan yollarla; (b) gizliliğini koruma veya kullanımını sınırlama ile ilgi sorumlulukların bulunduğu koşullar altında; veya (c) hak talebinde bulunan tarafa karşı gizliliğini koruma veya kullanımını sınırlama yükümlülüğü olan bir şahıstan (Microsoft veya bağlı kuruluşları hariç) almanız. Bu eylemlerden kaynaklanan her türlü masraf veya zararı bize geri ödeyeceksiniz. Microsoft, yazılım ile ilgili bir ihlal veya suiistimale dair hak talebi hakkında bilgi alırsa bu tür bir zorunluluk olmaksızın ve masrafların kendisine ait olması kaydıyla ya (i) yazılımı çalıştırmaya devam etmenizi sağlar ya da (ii) ihlal edici olmamasını sağlamak için yazılımı değiştirir veya yerine işlevsel olarak bir eşdeğerini sunar; bu durumda yazılımı çalıştırmaya derhal son vermeniz gerekecektir. Bir ihlal veya suiistimale dair hak talebinin sonucu olarak yazılımı kullanımınızın yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından yasaklanması durumunda Microsoft, kendi takdirinde olmak kaydıyla ya yazılımın kullanımına devam etme hakkını sağlar, yerine işlevsel olarak bir eşdeğerini sunar, ihlal edici olmamasını sağlamak için yazılımı değiştirir ya da ödenen miktarı iade eder ve bu lisansı fesheder. Microsoft un fikri mülkiyet hakları ile ilgili olarak siz karşı başka türlü bir üçüncü taraf hak talebinde bulunulması durumunda derhal bize yazılı bildirimde bulunmalısınız. Microsoft, kendi takdirinde olmak kaydıyla bu hak taleplerini bu

6 bölümün kapsamında ele almayı seçebilir. Bu 20. Bölümde, üçüncü taraf hak ihlali ve ticari sır kötüye kullanımı iddiaları için münhasır telafi hakkınız açıklanmaktadır. 21. SINIRLAMALAR VE ZARARLARIN SORUMLULUK KAPSAMI DIŞINDA TUTULMASI. Microsoft ve tedarikçilerinden, 20. Bölüm kapsamındaki iddialar hariç, yalnızca doğrudan zararlarınız için, en fazla yazılım için ödediğiniz tutar kadarını geri alabilirsiniz. Neticede oluşan, kar kaybı, özel, dolaylı veya müspet zararlar dahil diğer zararları talep edemezsiniz. Bu sınırlama aşağıdaki haller için geçerlidir: aşağıdakilerle: (i) yazılım, (ii) hizmetler, (iii) üçüncü tarafların Internet sitelerindeki (kod dahil) içerik veya (iv) üçüncü tarafların programları ile ilgili konular ve İlgili yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde anlaşmanın ihlalinden, bir garantinin, taahhüdün veya koşulun ihlalinden, kusursuz sorumluluktan, ihmalden, veri kaybından, kayıt veya verilerin hasar görmesinden, iyi niyet kaybından, işin durması sonucunda oluşan kayıplardan veya diğer haksız fiillerden kaynaklanan talepler. Bu sınırlama aşağıdaki durumlarda da geçerlidir: yazılımın onarılması, değiştirilmesi veya bedelinin iadesinin, herhangi bir kaybınızı tümüyle karşılamaması, veya Microsoft'un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi Bazı yargı yetkisi alanlarında arızi veya neticede oluşan zararlar nedeniyle sorumluluğun kaldırılmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmediğinden, yukarıdaki sınırlama veya sorumluluk kapsamı dışında tutma sizin için geçerli olmayabilir. 22. UYGUNLUK DENETİMİ. a. Uygunluğu denetleme hakkı. Kuruluşunuz veya Kuruluşunuzun bağlı kuruluşları, kendisinin veya bağlı kuruluşlarının bu lisans anlaşması altında çalıştırdığı yazılıma ilişkin kayıtları (satın alım kanıtı dahil olmak üzere) tutmak zorundadır. Microsoft, Müşterinin işbu anlaşmaya uyup uymadığını denetleme hakkını saklı tutar. Bir uygunluk denetimi halinde makul iş birliği sağlamayı kabul edersiniz. Microsoft denetim yaparken bir araç olarak sistem veritabanı tarafından yakalanan kullanım bilgilerine erişim için izninizi isteyebilir. b. Doğrulama süreci ve sınırlamaları. Uygunluğun doğrulanması için, Microsoft, uluslararası kabul görmüş bir kamu muhasebe firmasından, gizlilik yükümlülüğüne tabi olacak bağımsız bir muhasebeciyle anlaşacaktır. Denetim işlemi en az 30 gün önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, normal çalışma saatleri içinde ve sizin çalışmanızı makul olmayacak ölçüde kesintiye uğratmayacak şekilde gerçekleştirilecektir. Microsoft, alternatif olarak, sizden, kendinizin veya herhangi bir bağlı kuruluşunuzun işbu anlaşma uyarınca kullandığı yazılım ile ilgili Microsoft öz denetim anket formunu doldurmasını talep edebilir, ancak bu halde dahi yukarıda belirtilen şekilde denetleme sürecini kullanma hakkını da saklı tutar. Microsoft, bu maddede belirtilen denetimin sonucunda, ciddi ölçüde lisanssız kullanım (% 5 veya daha fazla lisanssız ürün) tespit etmezse, aynı kuruluşta en az bir yıl süreyle başka bir denetim yapmayacaktır. Microsoft ve denetçileri, uygunluk denetimi dolayısıyla öğrendiği bilgileri yalnızca Microsoft un haklarını korumak ve sizin işbu anlaşmaya uygun davranıp davranmadığınızı tespit etmek amacıyla kullanacaktır. Yukarıda belirtilen hak ve prosedürlerin kullanılması, Microsoft un anlaşmanın uygulanmasına veya fikri mülkiyetini korumaya ilişkin sair herhangi bir yasal hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. c. Uygunsuzluğun giderilmesi. Denetim veya öz-denetim sonunda lisanslı olmayan ürünlerin kullanıldığı belirlenirse, sizin ilgili tüm yazılım kullanımlarını kapsayacak ve eksiklikleri giderecek şekilde gerekli lisansları derhal sipariş etmeniz gerekecektir. Ciddi ölçüde lisanssız kullanım tespit edilirse, sizin denetim masraflarını Microsoft a ödemeniz ve gerekli ilave lisansları, tek perakende lisans fiyatı üzerinden 30 gün içinde satın almanız gerekecektir.

7 ************************************************************************************** SINIRLI GARANTİ A. SINIRLI GARANTİ. Yazılım büyük ölçüde, Microsoft un yazılım için sağladığı orijinal kullanıcı belgesinde belirtildiği şekilde çalışacaktır. B. GARANTİ KOŞULU, GARANTİ ALICISI; ZIMNİ GARANTİLERİN SÜRESİ. Yazılım, sizin tarafınızdan alındıktan sonraki ilk yıl için sınırlı garanti kapsamındadır. Aynı yıl içinde elinize geçen ekler, güncelleştirmeler veya yeni yazılım, garantinin kalan süresi veya 30 gün (hangisi daha uzunsa) boyunca garanti kapsamında olacaktır. Yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde, tüm zımni garanti, taahhüt ve koşullar yalnızca sınırlı garanti süresince geçerli olacaktır. Bazı yargı yetkisi alanları zımni garanti, teminat veya koşul sürelerinin kısıtlanmasına izin vermediği için bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. C. GARANTİ DIŞI DURUMLAR. Bu garanti, sizin eylemlerinizden (veya gerçekleştiremediğiniz eylemlerinizden), başkalarının eylemlerinden (veya gerçekleştiremedikleri eylemlerinden), siz, bir ortak veya sizin adınıza hareket eden herhangi bir üçüncü taraf tarafından gerçekleştirilen değişiklik veya uygulamalardan (bunlar dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir) ya da makul sınırlar içinde Microsoft un denetimi dışındaki olaylardan kaynaklanan sorunları kapsamaz. D. GARANTİ İHLALİNİN TELAFİSİ. Microsoft yazılımı ücretsiz olarak onarır veya değiştirir. Microsoft yazılımı onaramaz veya değiştiremezse, en fazla yazılım için ortağınızın Microsoft a yaptığı ödeme kadar iadede bulunur. Ayrıca ekleri, güncelleştirmeleri ve değiştirme yapılması halinde yeni yazılımı ücretsiz olarak onarır veya değiştirir. Microsoft bu öğeleri onaramaz veya değiştiremezse,varsa, en fazla bunlar için Microsoft un belirlediği ücreti size iade eder. Bedelini iade alabilmek için yazılımı silmeniz, ortamları ve ilişkili malzemeleri satın alma belgesi ile birlikte Microsoft'a iade etmeniz gerekir. Garanti ihlali durumunda hakkınız olan başvuru yolları bunlardan ibarettir. E. TÜKETİCİ HAKLARININ ETKİLENMEMESİ. Yerel yasalara göre sözleşmeyle değiştirilemeyecek ek tüketici haklarına sahip olabilirsiniz. F. GARANTİLERİN KULLANILMASI USULÜ. Garanti kapsamındaki talep ettiğiniz lisanslar Microsoft un dahili kayıtlarında görülmüyorsa, garanti hizmeti için satın almayla ilgili bir kanıta ihtiyacınız olacaktır. Bu garanti kapsamında bir talepte bulunmak için ortağınızla temas kurmanız gerekir: Ortağınız size yardımcı olamıyorsa, lütfen aşağıdaki bilgiler doğrultusunda Microsoft ile temas kurun 1. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan satın alınmış olan yazılımın garanti hizmeti ile ilgili olarak Microsoft'a aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz: (800) MICROSOFT veya Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA Avrupa, Orta Doğu ve Afrika. Avrupa, Orta Doğu veya Afrika'dan alınan yazılımın garanti hizmetleri için, bu sınırlı garantinin sorumlusu Microsoft Ireland Operations Limited kuruluşudur. Lütfen aşağıdaki bilgiler doğrultusunda Microsoft ile temas kurun Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, İrlanda veya ülkenize hizmet veren Microsoft bağlı kuruluşu (bkz: 3. ABD, Kanada, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Dışında Yazılımı ABD, Kanada, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika dışında bir yerde aldıysanız ülkenize hizmet veren Microsoft bağlı kuruluşuna başvurun (bkz: Türkiye'de, no'lu telefonu arayın veya sayfasına bakın. G. BAŞKA GARANTİ VERİLMEMESİ. Bu sınırlı garanti Microsoft'tan aldığınız yegane garantidir. Microsoft başka hiçbir açık garanti vermemekte, taahhütte bulunmamakta veya koşul sunmamaktadır. Microsoft, ülkenizdeki yasalar çerçevesinde izin verilen ölçüde, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal bulunmaması ile ilgili de zımni hiçbir garanti vermemektedir. Bu sınırlamaya rağmen yerel yasalar size herhangi bir zımni garanti veya hak tanıyorsa bu durumda talep haklarınız, yerel yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde yukarıdaki Garanti İhlali Telafisi maddesinde belirtilenlerle sınırlıdır. H. GARANTİ İHLALİ HALİNDE ZARARLARIN SINIRLANMASI VE SORUMLULUK KAPSAMI DIŞINDA TUTULMASI. Yukarıdaki zararların sınırlanması ve sorumluluk kapsamı dışında tutulması maddesi bu sınırlı garantinin ihlal edilmesi halleri için de geçerli olacaktır.