İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 17 Şubat 01 CUMA Resmî Gazete Sayı : 807 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kurumuda: İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayaak ve Taımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliği amacı; mobil elektroik haberleşme hizmeti sua işletmeciler hariç elektroik haberleşme alt yapısı üzeride iteret servis sağlayıcılığı hizmeti sua işletmecileri, hizmet kalitesi ölçüt ve hedef değerlerii tespiti ile ölçümlerii yapılmasıa ilişki usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE (1) Bu Tebliğ, elektroik haberleşme alt yapısı üzeride iteret servis sağlayıcılığı hizmetii, ulusal ve uluslararası hizmet kalitesi stadartlarıa uygu olarak suulması amacıyla hizmet kalitesi ölçüt ve hedef değerlerii belirlemesi, ölçümlerii yapılması ile deetimie ilişki usul ve esasları kapsar. Dayaak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 1/9/010 tarihli ve 7697 sayılı Resmî Gazete de yayımlaa Elektroik Haberleşme Sektörüde Hizmet Kalitesi Yöetmeliğie dayaılarak hazırlamıştır. Taımlar MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçe; a) Aboe: Bir işletmeci ile elektroik haberleşme hizmetii suumua yöelik olarak yapıla bir sözleşmeye taraf ola gerçek ya da tüzel kişiyi, b) Aboe hattı: Aboe ile taşıma şebekesi arasıdaki bağlatıyı sağlaya işletmeci sorumluluğudaki şebeke bileşelerii, c) Elektroik haberleşme: Elektriksel işaretlere döüştürülebile her türlü işaret, sembol, ses, görütü ve verii kablo, telsiz, optik, elektrik, mayetik, elektromayetik, elektrokimyasal, elektromekaik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesii, göderilmesii ve alımasıı, ç) Elektroik haberleşme hizmeti: Elektroik haberleşme taımıa gire faaliyetleri bir kısmıı veya tamamıı hizmet olarak suulmasıı, d) ETSI: Avrupa Telekomüikasyo Stadartları Estitüsüü, e) İSS: İteret Servis Sağlayıcılığıı, f) İşletmeci: Yetkiledirme çerçeveside elektroik haberleşme hizmeti sua ve/veya elektroik haberleşme şebekesi sağlaya ve alt yapısıı işlete şirketi, g) Kullaıcı: Aboeliği olup olmamasıa bakılmaksızı elektroik haberleşme hizmetleride yararlaa gerçek veya tüzel kişiyi, ğ) Kurul: Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kuruluu, h) Kurum: Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kurumuu, ı) Ölçüm döemi: Ocak, Nisa, Temmuz, Ekim aylarıı birici güleri ile başlaya üçer aylık zama dilimii, i) Ölçüt: Hizmeti kapsamı ve sıırları belirlemiş ölçülebilir özelliğii, ifade eder. () Bu Tebliğde geçe ve yukarıda yer almaya taımlar içi ilgili mevzuatta yer ala taımlar geçerlidir. İKİNCİ BÖLÜM Ölçütler ve Uyulacak Kurallar Veri aktarım hızı MADDE 5 (1) Veri aktarım hızı, kullaıcı ekipmaı ile test amaçlı belirlemiş dosyaı idirilmesi ve/veya göderilmeside tespit edile hızı ifade eder. () Veri aktarım hızı, test dosyasıı boyutuu tam ve hatasız aktarım içi geçe aktarım süresie bölümesiyle kbit/s ciside hesaplaır. Aktarım süresi, erişim ağıı aktarımı başlatmak içi gerekli bilgiyi aldığı ada başlar ve test dosyasıı so verisii almasıyla soa erer. (3) Veri aktarım hızıa ilişki ölçümler şulardır: a) İdirme içi ortalama veri aktarım hızı, b) İdirme içi veri aktarım hızı stadart sapması, c) Tüm idirme işlemlerii e hızlı %95 ii gerçekleştirilmeside ulaşıla hız, ç) Göderme içi ortalama veri aktarım hızı, d) Göderme içi veri aktarım hızı stadart sapması,

2 e) Tüm göderme işlemlerii e hızlı %95 ii gerçekleştirilmeside ulaşıla hız, f) İdirme işlemleri içi yapıla gözlem sayısı, g) Göderme işlemleri içi yapıla gözlem sayısı. (4) Üçücü fıkraı (c) ve (e) betleride belirtile ölçümler içi ek-1 de yer ala açıklamalar dikkate alıır. (5) Veri aktarım hızı ölçütüe eksik ve/veya hatalı aktarımlar dahil değildir. (6) Veri aktarım hızı ile ilgili ölçümler, ölçüm döemide yer ala her bir ay içi örekleme esasıa dayalı test bağlatısı gözlemleri üzeride yapılır. (7) Örekleme yapılırke, üçücü fıkraı (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) betleride belirtile her bir ölçüm içi gözlem sayısıı belirlemeside ek-, gözlem yerii belirlemeside ise ek-3 kullaılır. Söz kousu ölçümler, ek- 4 te yer ala kuruluma göre e az idirmede 15 Mbyte gödermede ise 5 Mbyte büyüklüğüde test dosyası kullaılarak yapılır. (8) Fiber iteret, xdsl, kablo iteret gibi bağlatı çeşitleri içi verile hizmetlere ilişki ölçüm souçları ayrı ayrı grupladırılarak raporladırılmalıdır. Bağlatı süresi MADDE 6 (1) Bağlatı süresi; işletmecii geçerli bir bağlatı talebi aldığı güde, aboeye hizmeti çalışır durumda verdiği güe kadar geçe süredir. () Bağlatı süresi; a) Tüm resmi tatiller de dâhil olmak üzere gü ciside ölçülür. b) Aboelik sözleşmesii imzaladığı ada itibare başlar. c) Aboei işletmecide birde fazla hizmet talep etmesi veya birde fazla yer içi bağlatı talebide buluması durumuda her bir hizmet talebi veya bağlatı talep edile yer içi ayrı ayrı ölçülür. (3) Bağlatı süresi ölçütüe; a) İlk aboelik talebi, b) Mevcut bir aboeliği başka bir kullaıcıya devredilmesi, c) Mevcut bir aboeliğe ilave olarak yei bir aboelik talebi, ç) Aboeye ilgili hizmeti suulmasıda kullaıla tekolojii yeilemesi dahildir. (4) Bağlatı süresi ölçütüe; a) İptal edile aboelik talepleri, b) Bir aboei işletmecisii değiştirdiği ve bağlatı süresii bildirmekte sorumlu yei işletmecii aboe hattı olarak yerel ağa ayrıştırılmış erişim veya veri akış erişimi gibi topta erişim yötemlerii kulladığı durumlar, c) Aboei bağlatı içi; ileri tarih talebide buluduğu, işletmeci ile bir tarih üzeride alaştığı, üzeride alaşıla zamada bağlatı yapılacak adreste bulumadığı, yalış adres bildirdiği durumlar, ç) Aboei mülkiyetide veya sorumluluğuda ola bir ekipmaı zamaıda temi etmediği veya bu ekipmaı yetersiz olduğu durumlar, d) İşletmecii sorumluluğuda olmaya bia içi tesisatı yetersiz olduğu durumlar, e) Aboelik akil talepleri dahil değildir. (5) Bağlatı süresie ilişki ölçümler şulardır: a) Tüm talepleri e hızlı karşılaa %50 sii yerie getirilmeside geçe süre, b) Tüm talepleri e hızlı karşılaa %95 ii yerie getirilmeside geçe süre, c) Tüm talepleri e hızlı karşılaa %99 uu yerie getirilmeside geçe süre. (6) Bağlatı süresi ölçütüe ilişki ölçümler, ölçüm döemide yer ala her bir ay içi verileri tümü üzeride, ek-1 de verile açıklamalar dikkate alıarak yapılır. (7) Fiber iteret, xdsl, kablo iteret gibi bağlatı çeşitleri içi verile hizmetlere ilişki ölçüm souçları ayrı ayrı grupladırılarak raporladırılmalıdır. Fatura şikâyeti oraı MADDE 7 (1) Fatura şikâyeti oraı; geçerli olup olmamasıa bakılmaksızı, iteret kullaım süresi, tarife, hizmet, idirimler, kampayalar, vergi de dahil olmak üzere toplam tutar gibi hususları doğruluğu koularıda bildirile şikayetlere kou fatura sayısıı toplam fatura sayısıa oraı olarak hesaplaır. () Şikâyeti geçerliliğie, bağlatı tarihlerie veya şikâyet kousua bakılmaksızı fatura ile ilgili tüm şikâyetler ölçümlere dâhildir. (3) Fatura şikâyeti oraı ile ilgili ölçümlere, fatura bilgisi sorgulama ve arıza bildirimleri dahil değildir. (4) Fatura şikâyeti oraı ile ilgili ölçümler, ölçüm döemide yer ala her bir ay içi verileri tümü üzeride yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yükümlülükler, Deetim, İdari Para Cezaları ve Diğer Yaptırımlar Yükümlülükler

3 MADDE 8 (1) Kurumumuz tarafıda yayımlaa Üç Aylık Pazar Verileri Raporuda yıl sou verilerii yer aldığı dördücü çeyrek içi belirlee İSS Pazar Paylarıa göre pazar payı %4 ve üzeride ola İSS ler ve Kurumumuzla görev sözleşmesi imzalamak suretiyle kablo iteret hizmeti sua işletmeciler, bu Tebliği ek-5 ide yer ala tablodaki ölçütlere ilişki ölçümleri yapmak ve ilgili hedef değerleri ölçüm döemide yer ala her bir ay içi sağlamakla yükümlüdür. () Bu maddei birici fıkrasıa göre yükümlü ola işletmeciler; her yılı Ocak, Nisa, Temmuz ve Ekim ayıı soua kadar bir öceki ölçüm döemie ilişki olarak yapıla hizmet kalitesi ölçümlerii, ek-5 te verile tabloyu da içere bir rapor hazırlayarak Kuruma göderir. (3) Kurum, hizmet kalitesi ölçümlerie ilişki raporları tamamıı veya bir bölümüü yayımlama ve/veya yayımlatma yetkisie sahiptir. Kurum, her bir ölçüm döemie ilişki işletmeci tarafıda Kuruma göderile hizmet kalitesi raporuu bir yıl boyuca işletmecii iteret aa sayfasıda hizmet kalitesi ölçümleri bağlatısı aracılığıyla erişilebilecek şekilde yayımlatabileceği gibi söz kousu raporları kedi iteret sayfasıda da yayımlayabilir. (4) Bu maddei birici fıkrasıa göre yükümlü ola işletmeciler; hizmet kalitesi ölçümlerie ilişki olarak raporlaa bilgileri doğruluğuu sağlar, ilgili kayıtları o iki ay süreyle muhafaza eder ve istediğide Kuruma verir. Yalış veya eksik olduğu tespit edile veri veya kayıtlarda gerekli düzeltmeleri verile sürede yapar. (5) Birici fıkraya göre ilk kez yükümlü olacak işletmeciler, dördücü çeyrek Üç Aylık Pazar Verileri Raporuu yayımlama tarihide altı ay soraki ilk ölçüm döemide itibare bu Tebliği ek-5 ide yer ala tablodaki ölçütlere ilişki ölçümleri yapmak, ilgili hedef değerleri ölçüm döemide yer ala her bir ay içi sağlamak ve hizmet kalitesi raporuu Kuruma ikici fıkrada belirtile sürelerde düzeli olarak gödermekle yükümlüdür. (6) Birici fıkraya göre yükümlülüğü soa ere acak soraki döemlerde tekrar yükümlü ola işletmeciler; dördücü çeyrek Üç Aylık Pazar Verileri Raporu u yayımlama tarihide soraki ilk ölçüm döemide itibare bu Tebliği ek-5 ide yer ala tablodaki ölçütlere ilişki ölçümleri yapmak, ilgili hedef değerleri ölçüm döemide yer ala her bir ay içi sağlamak ve hizmet kalitesi raporuu Kuruma ikici fıkrada belirtile sürelerde düzeli olarak gödermekle yükümlüdür. (7) Dördücü çeyrek Üç Aylık Pazar Verileri Raporuu bir ölçüm döemii içide yayımlaarak işletmecii yükümlülüğüü soa ermesi durumuda işletmeci söz kousu döeme ait hizmet kalitesi ölçümlerii tamamlayarak bu döeme ilişki raporu Kuruma göderir. (8) Bu maddei birici fıkrasıa göre yükümlü ola işletmeciler; ölçümlere ilişki ilgili mevzuatta yer almaya hususlarda ETSI EG ve ETSI EG sayılı stadartları gücel sürümlerii esas alır. Deetim MADDE 9 (1) Kurum, bu Tebliği 9 ucu maddesii birici fıkrasıa göre yükümlü ola işletmeciler tarafıda bildirile ve yayımlaa hizmet kalitesie ilişki bilgileri doğruluğuu veya işletmecileri belirlee hedef değerlere uyum sağlayıp sağlamadıklarıı re se veya şikâyet üzerie deetleyebilir veya deetletebilir, kou ile ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir. İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar MADDE 10 (1) Bu Tebliğ kapsamıda yükümlü ola işletmecileri yükümlülüklerii yerie getirmemesi durumuda 1/9/010 tarihli ve 7697 sayılı Resmî Gazete de yayımlaa Elektroik Haberleşme Sektörüde Hizmet Kalitesi Yöetmeliğii idari para cezaları ile diğer yaptırımlar başlıklı 9 ucu maddesi hükümleri uygulaır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve So Hükümler Geçiş hükmü GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğde yer ala yükümlülükler Kurumumuzla görev sözleşmesi imzalamak suretiyle kablo iteret hizmeti sua işletmeciler içi 1/1/013 tarihide itibare başlar. Yürürlük MADDE 11 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihide yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 1 (1) Bu Tebliğ hükümlerii Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kurulu Başkaı yürütür. Ekler

4 Ek 1 E Hızlı Karşılaa % ve E Hızlı % İfadelerii İçere Ölçümlere İlişki Açıklama Bu ek, Tebliğde taımlamış ola bazı ölçümlerde geçe E Hızlı Karşılaa % ve E Hızlı % ifadelerii açıklaması amacıyla hazırlamıştır. Söz kousu ifadeleri yer aldığı ölçümlerde, ilgili ölçütte gözlemlee olaylar ile ölçüle değerleri içere ve bağlatı süresi içi küçükte büyüğe, veri aktarım hızı içi isebüyükte küçüğe doğru sıralaa bir liste oluşturulur. Gözlem sayısıı isteile yüzdesi, diğer bir ifade ile % x i belirleir. Elde edile souçta tam sayı olmaya değerler bir üst sayıya tamamlaır. Listede elde edile sayı değerideki sırada yer ala gözleme ilişki ölçüm değeri hesaplaması isteile değerdir. Örek: Tüm idirme işlemlerii e hızlı %95 ii gerçekleştirilmeside ulaşıla hıza ilişki hesaplama Bir ölçüm döemide herhagi bir aya ait idirme işlemlerive hızları Tablo 1 de verilmiştir. İdirme işlemi Tablo 1: İlgili ölçüm ayıda gele idirme işlemleri ve hızları Hız (kbit/s) İdirme İşlemi Hız (kbit/s) İdirme İşlemi A 11 D 11 Ğ 10 B 133 E 13 H 78 C 101 F 83 I 97 Ç 78 G 101 İ 17 Hız (kbit/s) İdirme işlemi hızlarıa göre büyükte küçüğe Tablo deki gibi sıralaır. Sıra İdirme İşlemi Tablo : Sıralamış idirme işlemlerive hızları Hız (kbit/s) Sıra İdirme İşlemi Hız (kbit/s) Sıra İdirme İşlemi Hız (kbit/s) 1. E İ I 97. D A F Ğ C H B G Ç 78 Gözlem sayısı ola 1 i %95 i hesaplaır. 1.(0,95) = 11,4 1 elde edilir. Tablo de 1ici sırada yer ala Ç talebie ilişki 78 değeri hesaplamak istee değerdir.

5 Ek Gözlem Sayısıı Belirlemeside Kullaılacak Yötem Bu Tebliğde, belirli ölçütler içi hizmet kalitesi ölçümlerii örekleme üzeride yapılmasıa imkâ taımıştır. Söz kousu ölçümlerde örekleme yapılması durumuda elde edile souçları istatistikî olarak bütüü temsil edebilmesi içi yapılması gereke e az gözlem sayılarıı belirlemesi gerekmektedir. Gözlem sayılarıı belirlemeside kullaıla yötem ölçümü icel (hız veya süre gibi) veya itel (yüzde veya ora gibi) usurlar içermesie bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tebliğde yalızca icel ölçümlerde örekleme kullaılması söz kousu olduğuda itel ölçümler içi hesaplama yötemleri açıklamamıştır. Nicel ölçümler içi gözlem sayısıı belirlemesi İlgili ölçütler altıda taımlamış ola veri aktarım hızı gibi icel ölçümler içi örekleme yapılması durumuda, gözlem sayısı aşağıdaki formül ile ifade edilmektedir. z 1 /. a ort s x Söz kousu formülde; : Yapılması gereke e az gözlem sayısıı, z 1-/ : Stadart ormal dağılımı 1-güve aralığıdaki değerii, s: Yapıla ölçüme ilişki beklee stadart sapmayı, ort(x): Yapıla ölçüme ilişki beklee aritmetik ortalamayı, a: Alamlılık düzeyii ifade etmektedir. Hesaplamalarda%95 güve aralığıa karşılık gelez 1 / değeri içi 1,96alamlılık düzeyi içi 0,0 alıacak olup, gözlem sayısı aşağıdaki formül ile hesaplaacaktır. Elde edile souçta tamsayı olmaya ifadeler bir üst tamsayıya yuvarlaacaktır. s ort x Hesaplamalarda kullaıla stadart sapma ve ortalama değerlerii bir öceki aya ilişki verilerde hareketle belirlemesi gerekmektedir. Söz kousu değerleri bulumaması durumuda, ilk aya ilişki ölçüm içi stadart sapma ve ortalama değerleri 50 adet gözlem yapılarak belirleir. Ortalama ve stadart sapma aşağıdaki formüllerle hesaplaabilmekle birlikte, veri yoğuluğu edeiyle, hesaplamalarda yazılım kullaımı tavsiye edilmektedir. 1 1 ort( x) x i s ( xi ort( x)) 1 i1 Hesaplamalar soucuda elde edile değeri yapılması gereke e az gözlem sayısıı belirtmekte olup, gözlem sayısıı artırılması örekleme ile elde edile değerleri bütüü temsil etme düzeyii artırmaktadır. i1

6 Örek: Veri aktarım hızı ölçütüde, idirme içi ortalama veri aktarım hızı ölçümüe ilişki gözlem sayısıı hesaplaması Temmuz ayıda idirme içi ortalama veri aktarım hızı ölçümüe ilişki gerekli gözlem sayısı hesaplamak istemektedir. Bu durumda gözlem sayısı hesabıda kullaılmak üzere ilgili ölçümü, Hazira ayıdaki aritmetik ortalama ve stadart sapma değerlerie ihtiyaç duyulmaktadır. İlk kez ölçüm yapılması edeiyle söz kousu verileri bulumadığı varsayılarak, aritmetik ortalama ve stadart sapma yapıla 50 adet ö gözlem üzeride belirleecektir. Söz kousu gözlem değerlerii Tablo 3 te verildiği gibi olduğu varsayılmaktadır. Gözlem Ort.Hız (kbit/s.) Gözlem Ort.Hız (kbit/s.) Tablo 3: Ö gözlem souçları Gözlem Ort.Hız (kbit/s.) Gözlem Ort.Hız (kbit/s.) Gözlem Ort.Hız (kbit/s.) Söz kousu değerlere ilişki aritmetik ortalama ve stadart sapma değerleri aşağıdaki gibi hesaplaır. i ort( x) x i ,04 s ( ( )).70917,9 38, xi ort x 49 i1 Elde edile aritmetik ortalama ve stadart sapma değerleride hareketle gerekli e az gözlem sayısı aşağıdaki gibi hesaplaır. s ort x , ,04 751, Temmuz ayıda idirme içi ortalama veri aktarım hızı ölçümü ile ilgili olarak e az 75 gözlem yapılması gerekmektedir.

7 Ek 3 Gözlem Yerii Belirlemeside Kullaılacak Yötem Bu Tebliğde belirli ölçütler içi hizmet kalitesi ölçümlerii örekleme üzeride yapılmasıa imkâ taımıştır. Söz kousu ölçümlerde örekleme yapılması durumuda elde edile souçları istatistikî olarak bütüü temsil edebilmesi içi gözlem yerlerii belirlemesi gerekmektedir. Öcelikle ölçüm bölgesi sayısı belirleir. E az 10 ölçüm bölgesii belirlemesi zorulu olmakla birlikte ölçüm bölgesi sayısıı artırılması örekleme ile elde edile değerleri bütüü temsil etme düzeyii artırmaktadır. Ölçüm bölgesi seçilirke Tablo 4 te verile gruplar dikkate alıır. Seçim turlar halide yapılır. Her turda 1 ici grupta başlaarak her grupta bir adet il ölçüm bölgesi olarak seçilir. Eğer gruplarda herhagi birideki illeri hiçbiride faaliyet gösterilmiyor ise bir soraki grupta il seçimi yapılır. Toplam ölçüm bölgesi sayısı tamamlaaa kadar turlar yeileir. Tablo 4: İl grupları 1.Grup.Grup 3.Grup 4. Grup 5. Grup İstabul Akara İzmir Bursa Adaa Koya Atalya Gaziatep Mersi Şalıurfa Kocaeli Diyarbakır Hatay Maisa Samsu Kayseri Balıkesir Kahramamaraş Va Aydı Deizli Sakarya Muğla Tekirdağ Erzurum Trabzo Eskişehir Mardi Malatya Ordu Afyokarahisar Sivas Tokat Zoguldak Adıyama Kütahya Elazığ Çorum Ağrı Batma Yozgat Çaakkale Osmaiye Şırak Giresu Isparta Muş Edire Aksaray Kastamou Niğde Uşak Düzce Kırklareli Bitlis Amasya Rize Kars Siirt Nevşehir Kırıkkale Bolu Hakkari Bigöl Burdur Karama Kırşehir Karabük Erzica Yalova Bilecik Siop Bartı Çakırı Iğdır Artvi Gümüşhae Kilis Ardaha Tuceli Bayburt

8 Seçile ölçüm bölgeleri bir yıl boyuca örekleme yapıla tüm ölçümler içi geçerlidir. Belirlee ölçüm bölgeleri hizmet kalitesi raporuda yer alır. Ölçüm bölgeleri işletmeci tarafıda belirleebileceği gibi Kurum tarafıda da belirleerek işletmeciye bildirilebilir. İşletmecii faaliyet gösterdiği il sayısıı 10 da az olması durumda bölge seçimi yapılmaksızı tüm iller ölçüme dahil edilir. Örek: Gözlem yerlerii belirlemesi: Bir işletmecii, Temmuz Ağustos Eylül ölçüm döemide, veri aktarım hızı ölçütüe ilişki ölçümleri örekleme üzeride yapmak istediği ve toplamda 1 ölçüm bölgesi kullamayı plaladığı varsayılmaktadır. Yapılacak gözlemleri yerleri aşağıdaki gibi tespit edilir. Ölçüm bölgesi sayısı 1 olarak belirleir. Birici turda her bir grupta bir il olmak üzere toplam 5 il seçilir. 1.Grup.Grup 3.Grup 4. Grup 5. Grup İstabul Atalya Erzurum Yozgat Iğdır İkici turda her bir grupta bir il olmak üzere 5 il daha seçilir. 1.Grup.Grup 3.Grup 4. Grup 5. Grup İstabul Akara Atalya Kayseri Erzurum Trabzo Yozgat Hakkâri Iğdır Siop Üçücü turda il daha seçilerek toplam ölçüm bölgesi sayısı 1 ye tamamlaır. 1.Grup.Grup 3.Grup 4. Grup 5. Grup İstabul Akara Bursa Atalya Kayseri Samsu Erzurum Trabzo Yozgat Hakkâri Iğdır Siop Söz kousu işletmeci, Temmuz Ağustos Eylül ölçüm döemide başlayarak bir soraki yıl ayı döeme kadar veri aktarım hızı ölçütüe ilişki ölçümleride öreklemede kullaacağı gözlemleri yukarıdaki tabloda verile illerde alacaktır.

9 Ek 4 Ölçüm Kurulumu Bu ek ilgili ölçütler altıda taımlamış ola ölçümler içi örekleme esasıa dayalı test bağlatıları yapılırke dikkate alıacak hususları içermektedir. İteret erişimii meydaa getire şebeke kısımlarıı geel yapısı Şekil1 de, test bağlatıları yapılırke kullaılacak ölçüm kurulumu ise Şekil de verilmiştir. Şekil 1: İteret erişimie ilişki elemalar ve şebeke kısımları Şekil : Ölçüm kurulumu

10 Ölçüm kurulumu erişim şebekesie bağlı bir test bilgisayarı, yalızca bu amaçla tahsis edilmiş ve bir test suucusuda oluşmaktadır. Test suucusu iteret servis sağlayıcı şebekesi ile kamusal iteret arasıdaki bağlatıyı sağlaya ağ geçidie mümkü olduğuca yakı olarak yerleştirilir. Test suucularıı yerleştirildiği pozisyolar, yapıla yerleşime ilişki gerekçeler ile suucu ve test bilgisayarlarıı özellikleri hizmet kalitesi raporuda belirtilir. Kurum işletmeci tarafıda belirlee suucu pozisyolarıda değişiklik yapma yetkisie sahiptir. Bir işletmeci tarafıda bir ölçüm döemide kullaıla tüm test suucuları ve bilgisayarlarıı ayı özelliklere sahip olması gerekir. Test suucuları ve bilgisayarları özellikleri ve pozisyolarıda yapılacak değişiklikler gerekçeleri ile birlikte hizmet kalitesi raporuda belirtilir.

11 Ek 5 İteret Hizmeti Sua İşletmecilere İlişkiHizmet Kalitesi Ölçüm Souçları Tablosu Ölçüm Döemi Ölçüm Ayı: İşletmecii Adı Hizmet Kalitesi Ölçütü. İlgili Ölçümler İdirme içi ortalama veri aktarım hızı İdirme içi veri aktarım hızı stadart sapması Tüm idirme işlemlerii e hızlı %95 ii gerçekleştirilmeside ulaşıla hız Ölçüm Değeri kbit/saiye... kbit/saiye kbit/saiye Hedef Değerler Duyurula Bağlatı hızıı %75 i Veri Aktarım Hızı Göderme içi ortalama veri aktarım hızı Göderme içi veri aktarım hızı stadart sapması kbit/saiye kbit/saiye Duyurula Bağlatı hızıı %75 i Tüm göderme işlemlerii e hızlı %95 ii gerçekleştirilmeside ulaşıla hız kbit/saiye Bağlatı süresi Fatura şikâyeti oraı İdirme işlemleri içi yapıla gözlem sayısı Adet Göderme işlemleri içi yapıla gözlem sayısı Tüm talepleri e hızlı karşılaa %50 sii yerie getirilmeside geçe süre Tüm talepleri e hızlı karşılaa %95 ii yerie getirilmeside geçe süre Tüm talepleri e hızlı karşılaa %99 uu yerie getirilmeside geçe süre Aboe şikâyetlerii olduğu fatura sayısıı toplam fatura sayısıa oraı Adet Gü Gü Taahhüt edile bağlatı süresi Gü % 1

27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 TEBLİĞ

27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 TEBLİĞ 7 Ağustos 011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 8038 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve ĠletiĢim Kurumuda: SABĠT TELEFON HĠZMETĠNE ĠLĠġKĠN HĠZMET KALĠTESĠ TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayaak ve Taımlar Amaç

Detaylı

SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ

SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 17.02.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28207 SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 )

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 ) Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) İller ve Bölgeler (2) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam İstanbul 18.257

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici istasyonlar

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2014 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2015 tarihinde 2014 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle;

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yıllara Göre Akademik Personel,İdari Personel ve Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Akademik Personel 9.877..79.78 İdari Personel.7..79.. 9 9 9 977 7.99 8.78

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

* Bu illerde Personel Dağılım Cetveline (PDC) göre personel istihdamı planlanmamıştır.

* Bu illerde Personel Dağılım Cetveline (PDC) göre personel istihdamı planlanmamıştır. ANKARA İSTANBUL İZMİR KOCAELİ BURSA ADANA MERSİN MUĞLA * DENİZLİ ESKİŞEHİR EDİRNE * KAYSERİ TEKİRDAĞ BALIKESİR BOLU * TRABZON SAMSUN ARTVİN * ERZURUM ELAZIĞ ERZİNCAN * MALATYA ADIYAMAN BÖLGE GRUP SIRALAMASI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR HAZİRAN Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat Haziran ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 434 milyon sm3, %13,76 lik bir artış meydana gelmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2014 tarihinde 2014 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EKİM 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/11/2014 tarihinde 2014 yılı Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR MAYIS Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat mayıs ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 513 milyon sm3, %15,92 lik bir artış meydana gelmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/01/2015 tarihinde 2014 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KOSGEB Kaliteli Üretim İçin Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği. Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

KOSGEB Kaliteli Üretim İçin Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği. Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. KOSGEB Kaliteli Üretim İçin Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Desteğin Amacı ve Gerekçesi Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Mart 2012 SAGMER İstatistikleri

Mart 2012 SAGMER İstatistikleri Mart 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mart 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%) Türkiye ekonomisi 2017 itibariyle dünyanın 17. Avrupa nın 6. büyük ekonomisidir. a r k a. o r g.

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%) Türkiye ekonomisi 2017 itibariyle dünyanın 17. Avrupa nın 6. büyük ekonomisidir.   a r k a. o r g. Ulusal Gelişmeler Büyüme Hızı (%) Türkiye ekonomisi 2017 itibariyle dünyanın 17. Avrupa nın 6. büyük ekonomisidir. %10 veya fazla %6-%10 %3-%6 %0-%3 %0 dan küçük Veri yok Kaynak: TÜİK- Dünya Bankası; *:

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Ağustos SAGMER İstatistikleri

Ağustos SAGMER İstatistikleri Ağustos 2017 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2016 2017 Ağustos Ocak - Ağustos Ağustos Ocak - Ağustos ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı Materyal türü-types of material Afiş, atlas, Kütüphane harita, mikrofilm, sayısı Video disket vb. Number Süreli kaset Posters, atlases, İBBS - 3. Düzey of public Kitap yayın CD DVD VCD Video maps, microfilms,

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

2016 Türkiye de 185 bin 128 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi Ülkemiz karayolu ağında 2016 yılında toplam 1 milyon 182 bin 491 adet

2016 Türkiye de 185 bin 128 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi Ülkemiz karayolu ağında 2016 yılında toplam 1 milyon 182 bin 491 adet 1 2016 Türkiye de 185 bin 128 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi Ülkemiz karayolu ağında 2016 yılında toplam 1 milyon 182 bin 491 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 997 bin

Detaylı

7 Haziran Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim

7 Haziran Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim 7 Haziran 2015 1 Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim Erol Tuncer 2 EROL TUNCER Giriş 2015 yılında siyasî tarihimizde bir ilk yaşanmış, aynı yılın 7 Haziran ve 1 Kasım günlerinde iki kez Milletvekili

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Haziran SAGMER İstatistikleri

Haziran SAGMER İstatistikleri Haziran 2018 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2017 2018 Haziran Ocak - Haziran Haziran Ocak - Haziran ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi

Detaylı

Mart SAGMER İstatistikleri

Mart SAGMER İstatistikleri Mart 2012 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2011 2012 Mart Ocak - Mart Mart Ocak - Mart ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Mart SAGMER İstatistikleri

Mart SAGMER İstatistikleri Mart 2013 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2012 2013 Mart Ocak - Mart Mart Ocak - Mart ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2013 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2012 2013 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 2,8% 26,5% 6,6% 3,2% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

Kasım SAGMER İstatistikleri

Kasım SAGMER İstatistikleri Kasım 2018 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2017 2018 Kasım Ocak - Kasım Kasım Ocak - Kasım ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2012 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2011 2012 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 1,2% 18,8% 2,8% 26,5% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Mart SAGMER İstatistikleri

Mart SAGMER İstatistikleri Mart 2014 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2013 2014 Mart Ocak - Mart Mart Ocak - Mart ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2016 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2015 2016 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 8,6% 6,8% 7,3% 26,7% ÇEK 0,0% 0,5% 0,0% 0,4% DİĞER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

2017 YILI BİLİM SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN ATAMASI SONUCU OLUŞAN İL-ALAN BAZLI TABAN PUANLAR

2017 YILI BİLİM SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN ATAMASI SONUCU OLUŞAN İL-ALAN BAZLI TABAN PUANLAR 2017 YILI BİLİM SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN ATAMASI SONUCU OLUŞAN İL-ALAN BAZLI TABAN PUANLAR Alan Adı İl Adı Atama Puanı Ek2 Puanı Hizmet Süresi Başvuru Atama Bilişim Teknolojileri ANKARA 42,000 10 3269

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%) a r k a. o r g. t r 11,5 7,5 5,8 7,4 7,4 7,3 7,2 3,6 6,1 5,3 3,2 5,3 5,3 4,9 4,8 4,2 2,6 1,8 -3, ,8

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%)   a r k a. o r g. t r 11,5 7,5 5,8 7,4 7,4 7,3 7,2 3,6 6,1 5,3 3,2 5,3 5,3 4,9 4,8 4,2 2,6 1,8 -3, ,8 Büyüme Hızı (%) %10 veya fazla %6-%10 %3-%6 %0-%3 %0 dan küçük Veri yok 2018* 2017 2016 2015 YILLIK 2,6 IV -3,0 III 1,8 II 5,3 I 7,4 YILLIK 7,4 IV 7,3 III 11,5 II 5,3 I 5,3 YILLIK 3,2 IV 4,2 III -0,8 II

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 179 180 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 04.11.2017 tarih ve 45/56 sayılı

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı