MICROSOFT ACCESS 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MICROSOFT ACCESS 2010"

Transkript

1 ZEKİ KONUKOĞLU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI MICROSOFT ACCESS 2010 Bir Microsoft Access veri tabanında kayıt ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir? a) Bir tablodaki her sütun b) Bir sütundaki her hücre c) Bir tablodaki her satır d) Bir sorgudaki her sütun Bir veri tabanındaki tablolara veri girişini hızlandıran, kayıtlar arasında gezinmeyi kolaylaştıran ve tasarımı değiştirilebilen veri tabanı öğesi nedir? a) Form b) Tablo c) Sorgu d) Rapor Aşağıdakilerden hangisi Access te kullanılan bir veri türü değildir? a) OLE Nesnesi b) Makro c) Otomatik sayı d) Evet/Hayır Aşağıda verilenlerden hangisi bir veri tabanı yönetim yazılımı değildir? a) MySQL b) Microsoft SQL Server c) Microsoft Access d) SQLinux Microsoft Access veri tabanlarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

2 a) Form b) Çalışma Sayfası c) Sorgu d) Tablo Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Access te kullanılan bir sorgu türüdür? a) Düzenleme Sorgusu b) Çapraz Sorgu c) Yerleştirme Sorgusu d) Dikey Sorgu Microsoft Access te öğrenci bilgilerini kaydetmek için kullanılmak üzere tasarlanan bir tabloda öğrenci fotoğraflarını depolayacak alanın türü ne olabilir? a) Not b) Köprü c) OLE Nesnesi d) Otomatik Sayı Bir güncelleme sorgusu, yapısal sorgulama dili komutları ile yazıldığında kullanılan komut ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? a) SELECT, FROM b) UPDATE, SET c) DELETE, FROM d) SELECT, INTO Bir veri tabanı tablosundan istediğimiz ölçütlere uyan kayıt veya alanları getirmemizi, değiştirmemizi ya da silmemizi sağlayan veri tabanı öğesi nedir? a) Sorgu b) Form c) Rapor d) Tablo Bir Microsoft Access veri tabanında alan ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir? a) Bir tablodaki her sütun b) Bir sütundaki her hücre c) Bir tablodaki her satır d) Bir sorgudaki her satır Access veri tabanı dosyalarının uzantısı nedir? a).avt b).db c).accdb d).vt1 Microsoft Access te genellikle yazıcıdan çıktı almak amacıyla bir tablo ya da sorgudaki verileri istediğimiz gruplandırma düzeninde ve sırada bir sayfa üzerine listelememizi sağlayan veri tabanı öğesi nedir?

3 a) Rapor b) Sorgu c) Tablo d) Form Microsoft Access te tasarladığımız bir sorguyu eğer istersek bir veri tabanı sorgulama diline ait komut cümleleri ile de oluşturabiliriz. Hangi şıkta böyle bir dil verilmiştir? a) QL b) SQL c) VTD d) DBL Bir veri tabanı tablosu tasarlarken bir alanın içine yalnızca önceden tanımladığımız bir biçimde veri girilebilmesini sağlamak için o alanın hangi özelliğini ayarlamamız gerekir? a) Geçerlilik Kuralı b) Giriş Maskesi c) Gerekli d) Alan boyu Bir fabrikada üretilen parçaların bilgilerinin depolandığı bir veri tabanında bu parçaların yalnızca renk ve ağırlıklarının kaydedildiği bir tablo bulunmaktadır. Bu tablodaki verileri kullanarak yalnızca 2,5 kg. ağırlığındaki kırmızı parçaların listesini alabilmek için oluşturulması gereken sorgunun türü nedir? a) Çapraz Sorgu b) Doğrusal Sorgu c) Seçme Sorgusu d) İlişkili Sorgu Microsoft Access programı ne işe yarar? a) Metin düzenlemeye b) Dijital ortamda slayt gösterisi hazırlamaya c) Hesaplama tabloları yapmaya d) Verileri sınıflandırıp depolamaya Bir veri tabanında verilerin alanlar içerisinde depolanmasını sağlayan ve aralarında ilişkiler kurulabilen veri tabanı öğesi nedir? a) Tablo b) Form c) Sorgu d) Rapor Bir veri tabanı tablosu tasarlarken bir alanın içine yalnızca önceden tanımladığımız ölçütlere uyan bir veri girilebilmesini sağlamak için o alanın hangi özelliğini ayarlamamız gerekir? a) Gerekli b) Alan boyu c) Giriş Maskesi d) Geçerlilik Kuralı

4 Aşağıdaki alanlardan hangisi bir veri tabanı tablosunda birincil anahtar olarak seçilebilir? a) boy b) telefon_no c) tc_kimlik_no d) kilo Bir seçme sorgusu, yapısal sorgulama dili komutları ile yazıldığında kullanılan komut ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? a) UPDATE, SET b) DELETE, FROM c) SELECT, FROM d) SELECT, INTO Access te aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? a) Çizim yapılabilir b) Çizim, metin, slayt gösterisi yapılabilir c) Slayt gösterisi yapılabilir d) Veri kaydı tutulabilir Access için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Slayt gösterisi hazırlanabilir b) Veri kaydı tutulabilir c) Rapor alınabilir d) Dışarıya veri gönderilebilir Tablolarda metin türüne en fazla kaç karakter yazılabilir? a) 2505 b) 66 c) 255 d) 505 Hangisi Access te veri türü değildir? a) Metin b) Evet-Hayır c) Tarih-saat d) Resim Aşağıdakilerden hangisi birincil anahtar özelliklerinden değildir? a) Kayıtlara hızla ulaşılır b) Tek bir bilgidir c) Verilmesi zorunludur d) Diğer tablolarla ilişkiyi düzenler Aşağıdakilerden hangisi Access ile oluşturulmaz? a) Tablo

5 b) Sorgu c) Form d) Dilekçe Aşağıdakilerden hangisi veri tablosu nesnelerinden değildir? a) Sorgu b) Tablo c) Dizayn d) Form Tablonun bir alanında resim, ses veya grafik gibi nesneler saklanması aşağıdaki hangi veri tipiyle olur? a) Tarih-saat b) Para birimi c) Otomatik sayı d) OLE nesnesi Belirli özelliklere göre seçim yapılmasını sağlayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir? a) Form b) Rapor c) Sorgular d) Makrolar Not türü en fazla kaç karakterdir? a) b) 255 c) d) 4525 Bir tabloda bilgi girişini zorunlu kılmak için ne yapılmalıdır? a) Gerekli olarak belirlemelidir b) Sıfır uzunluk birimini değiştirmelidir c) Sıralı seçilmelidir d) Giriş maskesi verilmelidir Formlar ne için kullanılır? a) Tablo yaratmak için b) Tablo veya sorgular için form düzenlemek için c) Tabloları silmek için d) Makro oluşturmak için Raporlar için ne kullanılır? a) Tablo ve sorguların yazıcıdan veya ekrandan çıktısını almak için b) Oluşturulan tabloları görüntülemek için a) Tablo ve sorguları kopyalamak için b) Tabloları formlarla değiştirmek için

6 IMPORT TABLE hangi işlemi gerçekleştirir? a) Bir başka database dosyasına tablo ekler b) Yeni bir tablo oluşturur c) Varolan tabloları siler d) Bir başka database dosyasından tablo ekler LINK TABLE hangi işlemi gerçekleştirir? a) Tabloyu düzenler b) Bir başka database dosyasından bağlantılı olarak tablo ekler c) Yeni bir tablo oluşturur d) Başka bir database dosyasına bağlantılı tablo ekler Bir veritabanı tablosunda sırasıyla satır ve sütunlara ne isim verilir? a) Alan, Kayıt b) Sütun, Satır c) Veri, Modül d) Kayıt, Alan Veri türlerinde hangi tip veri girişleri sağlanır? a) Metin b) Not c) Sayı d) Hepsi Sorgularda kriter bölümünde ne işlem yapılır? a) Veri sıralamayı sağlar b) Herhangi bir kritere göre seçim yapmayı sağlar c) Seçilen verileri görüntülemeyi sağlar d) Hiçbiri Access te yeni bir veri tabanı açan kısa yol tuşu asağıdakilerden hangisidir? a) Shift + O b) Ctrl + O c) Ctrl + N d) Ctrl + Y Metin tipi bir verinin şeklini (formatını) belirlerken aşağıdakilerden hangisi renk tanımlamasını gerçekleştirir? a) RENK b) <RENK> c) =RENK= d) [RENK] Tarihi hangi veri tipi ile belirtiriz? a) Zaman b) Veri

7 c) Para birimi d) Tarih\Zaman Tablolarda alan başlıklarının verilmesi nereden yapılır? a) Birim b) Biçim c) Maske atmak d) Başlık Yeni açılmış bir tabloyu kaydetmek (saklamak) için ne yapılmalıdır? a) Tablo kapatılmalıdır ya da dosya menüsünden kaydet seçilir b) Tablo küçültülmelidir c) Tablo herhangi başka tablo ile bağlanmalıdır d) Tablo simge durumunda küçültülmelidir Sorgularda veri kriterleri bölümünde girilen A* ifadesi neyi gösterir? a) Adı A olanları b) Adı A ile başlayanları c) Adı A ile bitenleri d) Hiçbiri Masa üstünde Adı sütunda iken Alan Boyutu 25 neyi gösterir? a) Adı 25 karakterden çok olan girilebilir b) Adı 25 karaktere kadar girilebilir c) Adı mutlaka 25 karakterdir d) Hiçbiri Microsoft Access te kullanılan dört temel veritabanı nesnesi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? a) Tablo, Makro, Filtre, Alan b) Tablo, Form, Sorgu, Rapor c) Kayıt, Alan, Anahtar, İlişki d) Veri, Modül, Bileşen, Kayıt Sorgularda var olan tabloları nasıl görüntüleriz? a) Veritabanı Araçları / Tablo Göster b) Sorgular / Tablolar c) Sorgu Araçları / Tasarım / Tablo Göster d) Tablolar Sorgulama penceresindeki çıkış alanlarının açıklamasını yapan aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Alan: sorgu sonucunda sonuçların görüntüleneceği alanlar bu satır üzerinde bulunur b) Tablo: tanımlanan alanın hangi tablodan alındığını belirtir c) Görünüm: sorgu sonucunda sorgu tablosunda hangi alanların görüntüleneceğini belirler d) Kriter: seçilmeyecek alanlarla ilgili kriterleri belirler Aşağıdakilerden hangisi Access programını diğer veri tabanı programlarından ayıran özelliklerinden biridir?

8 a) MDS (Master Data Services) kütük içlerinde birden fazla tablo oluşturabilmesi b) Index oluşturabilmesi c) Sorgu oluşturabilmesi d) Rapor oluşturabilmesi Access te Aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? a) Çizim yapılabilir b) Metin yazılabilir c) Slayt gösterisi yapılabilir d) Veri kaydı tutulabilir Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) MDS kütük içerisinde birden fazla tablo hazırlanabilir b) MDS kütüğe bağlı tablolarda veri tipi tanımlanabilir c) MDS kütüğe bağlı tablolarda sorgulama yapılabilir d) MDS kütük içerisinde aynı isimle ikinci bir tablo oluşturulabilir. Access te genel amaçlı program yazılımı için program kodu hangi alanda hazırlanır? a) Modüllerde b) Tablolarda c) Raporlarda d) Sorgularda Access te veri girişi yapabilmek için pratik olarak veri tabanı hangi alanda hazırlanır? a) Raporlarda b) Tablolarda c) Modüllerde d) Makrolarda Access için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Slayt gösterisi hazırlanabilir b) Veri kaydı tutulabilir c) Rapor alınabilir d) Dışarıya veri gönderilebilir Tabloda bir metin türü değişkene en fazla kaç karakter girilebilir? a) 155 b) 212 c) 255 d) 355 Not türü bir alan için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bu alana uzun metinler girilebilir b) Bu alanda matematiksel işlemler yapılır c) Bu alanda grafiksel işlemler yapılır

9 d) Bu alanda çizim yapılır Bir tablodan adı değişkeninde MURAT ismini içeren kayıtları hangi araçla hızlı bir şekilde seçeriz? a) Rapor b) Modül c) Sorgu d) Tablolar Bir tablodaki bir değişkenin veri türünü değiştirmek için hangi yol izlenmelidir? a) Tablolar+ tasarla butonu b) Makrolar + aç butonu c) Modüller + yeni butonu d) Sorgular + aç butonu Veri tabanı penceresindeki formlar sekmesindeki tasarla butonunun görevi nedir? a) Yeni bir form oluşturmak b) Seçili formun yapısı üzerinde değişiklik yapmak c) Seçili olan formu veri tabanı dosyasından silmek d) Veri tabanı dosyasındaki formları listelemek Aşağıdakilerden hangisi Ekle \ Form seçildikten sonra karşılaşılan yeni form penceresindeki seçeneklerden biri değildir? a) Tasarım görünümü b) Form sihirbazı c) Grafik sihirbazı d) Etiket sihirbazı Bir raporun yazıcı çıktısında her sayfanın üstünde görülmesi istenecek ifade raporun hangi bölümüne eklenmelidir? a) Ayrıntı b) Rapor alt bilgisi c) Rapor üstbilgisi d) Sayfa üstbilgisi Formun tasarlanması sırasında forma eklenen bir denetimin özellikleri nasıl görüntülenir ve nasıl değiştirilir? a) Form Tasarım Araçları \ Özel Denetim b) Biçim \ Düzen c) Form Tasarım Araçları / Tasarım / Özellik Sayfası d) Ekle \ Özel denetim Form tasarım görünümünde görülen Biçim \ Otomatik biçim seçeneğinin görevi nedir? a) Form sayfasını oluşturmayı sağlar b) Form sayfası için bir modül sayfası oluşturarak bir program parçası yazmayı sağlar c) Araç kutusu isimli araç çubuğunun görüntülenip gizlenmesini sağlar d) Form sayfası için otomatik olarak biçimlendirme işlemi yapmayı sağlar AZ butonunun görevi nedir?

10 a) A dan Z ye dosya isimlerini sıralar b) Sıralama yapmaz c) Belli bir alana göre kayıtları artan sırada sıralamayı sağlar d) Aşağıya doğru sıralar ZA Butonunun görevi nedir? a) Z den A ya dosya isimlerini sıralar b) Sıralama yapmaz c) Belli bir alana göre kayıtları azalan sırada sıralamayı sağlar d) Yukarı doğru sıralar Hangisi Access te bir veri türü değildir? a) Metin b) Evet\hayır c) Tarih\saat d) Resim Veri tabanı penceresinde hangi başlık bulunmaz? a) Tablo b) Sorgu c) Plan d) Rapor Hangisi Access te bir veri türü değildir? a) Para birimi b) Evet\hayır c) Toplam sayı d) Otomatik sayı Bir tablonun tasarım görünümünde aşağıdakilerden hangisine bilgi girişi yapılması zorunlu değildir? a) Alan adı b) Veri türü c) Tanım d) Hepsi zorunludur Aşağıdakilerden hangisi birincil anahtar özelliklerinden değildir? a) Kayıtlara daha hızlı ulaşılır b) Tek bir bilgidir c) Verilmesi zorunludur d) Diğer tablolarla olan ilişkiyi düzenler Aktif olan tabloyu kapatan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir? a) CTRL+O b) CTRL+N c) CTRL+P

11 d) CTRL+W Bir tablo tasarımında alan özellikleri düzenlenirken verilerin görünümünü etkileyen özellik hangisidir? a) Alan boyutu b) Biçim c) Giriş maskesi d) Resim yazısı Bir tablo tasarımında alan özellikleri düzenlenirken belirli bir alana başlık veren özellik aşağıdakilerden hangisidir? a) Alan boyutu b) Biçim c) Giriş maskesi d) Başlık Matematiksel hesaplamalarda kullanılan veri türü hangisidir? a) Metin b) Sayı c) Evet\hayır d) Not Grafik, resim, ses tanımlamaları için kullanılacak veri türü hangisidir? a) Metin b) Sayı c) Tarih\saat d) OLE nesnesi Aşağıdakilerden hangisi raporun özelliği değildir? a) Uzun verilerin görünümünü sağlar b) Kalıcı kopya üretir c) Kayıtları belirli bilgilere göre gruplar d) Kopyalama işlemi bellekte yapılır TEXT tipi bir verinin formatını şeklini belirlerken aş. Hangisi renk tanımlamasını gerçekleştirir? a) RENK b) <RENK> c) *RENK* d) [RENK]

12 MICROSOFT POWERPOINT 2010 Hazırladığımız bir Microsoft PowerPoint sunusunu yalnızca sunum yapılırken kullanılmaya izin verecek ancak üzerinde değişiklik yapılmasına izin vermeyecek şekilde aşağıdaki kayıt türlerinden hangisi ile kaydetmeliyiz? a) PowerPoint Gösterisi b) PowerPoint Sunusu c) PowerPoint Şablonu d) PowerPoint Sunusu Microsoft PowerPoint programı ne işe yarar? a) Elektronik hesaplama tabloları yapmaya b) Metin düzenlemeye c) Dijital ortamda slayt gösterisi hazırlamaya d) Verileri sınıflandırıp depolamaya Microsoft PowerPoint te hazırlanan sunu dosyalarının uzantısı nedir? a).pptx b).mdb c).mps d).snu Slayt gösterisini klavyeden hangi tuş ile başlatabiliriz? a) F12 b) Ctrl+S c) Shift+Ctrl+5 d) F5 Microsoft PowerPoint te görünüm sekmesi altındaki sunu görünümleri komut grubundaki Notlar Sayfası görünümü ne işe yarar? a) Slayt Notlarını yazdırır b) Program kullanımı ile ilgili notları görüntüler c) Sunumun, slayt notlarını da içerecek şekilde bir görünümünü sunar. d) Yalnızca slayt notlarını içeren bir görünüm sağlar PowerPoint e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E Aşağıdaki uzantılardan hangisi PowerPoint programının uzantısıdır? a) xls

13 b) doc c) ppt d) txt PowerPoint sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız? a) F1 b) F2 c) F4 d) F5 PowerPoint programını kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? a) Resim yapmak b) Hesaplama yaptırmak ve tablo oluşturmak c) Bir konuyu anlatmak için sunum hazırlamak d) Bilgisayarda yazı yazmak ve düzenlemeler yapmak PowerPoint programındaki slaytların tümüne ne ad verilir? a) Doküman b) Şablon c) Sunum d) Sayfa PowerPoint te metinler nereye yazılır? a) Dikdörtgen şekli çizip içerisine b) Kare çizip içerisine c) Metin kutusu ekleyip içerisine d) Slayt a direk yazarız PowerPoint te hazır olarak zemin rengi ve yazı tipi gibi ayarlar nerede bulunur? a) Slayt düzeni b) Slayt geçişi c) Slayt tasarımı d) Şablon Bir sunumdaki yazı tipi nereden değiştirilir? a) Düzen / Nesne b) Biçim / Yazı tipi c) Görünüm / Normal d) Biçim / Slayt tasarımı PowerPoint teki slaytlara slayt numarası, tarih ve saat hangi menüden eklenir? a) Görünüm b) Biçim c) Ekle d) Araçlar

14 PowerPoint te slaytlar arası geçiş efekti nasıl verilir? a) Slayt gösterisi / Özel animasyon b) Geçişler / Bu slayda geçiş c) Biçim / Slayt düzeni d) Ekle / Animasyon Slayt gösterisini PowerPoint Sunusu ya da PowerPoint Gösterisi biçiminde kaydetmek arasında ne fark vardır? a) İlkinde dosya üzerinde değişiklik yapılabilirken ikincisinde yapılamaz. b) Hiçbir fark yoktur. c) İkincisinde sunumu yalnızca projeksiyon ile yapabiliriz. d) Birincisinde dosyayı sadece PowerPoint te açabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi PowerPoint te bir slaytın kopyalanmasını sağlar? a) Ekle / Yeni slayt b) Giriş / Yeni Slayt / Seçili Slaytları Çoğalt c) Ekle / Slayt çoğalt d) Giriş / Dosyadan slayt al Başka bir PowerPoint sunusundan istediğimiz slayt nasıl alınır? a) Giriş / İçeri Aktar b) Ekle / Nesne c) Ekle / Slayt çoğalt d) Giriş / Yeni Slayt / Dosyadan Slayt Al Hazırladığımız PowerPoint sunusuna açılışına şifre hangi menüden verilir? a) Biçim / Slayt düzeni b) Görünüm / Özelleştir c) Dosya / Farklı Kaydet / Araçlar d) Biçim / Slayt tasarımı Asıl slayt ne demektir? a) Slayt düzeni değiştirilemeyen slayttır. b) Slayt gösterisindeki ilk slayttır. c) Slayt içerik yerleşimlerini aynı slayt düzenine sahip tüm slaytlarda değiştirmeye yarayan slayttır. d) Gösteriye eklediğimiz son slayttır. Slayt geçişlerinin otomatik olarak gerçekleşmesini nasıl sağlarız? a) Gösteriyi özel bir tuş kombinasyonu ile başlatarak. b) Programın ana ayarlarından c) Zamanlayıcı modülü kullanarak d) Geçişler sekmesi > Sonrasında PowerPoint te mevcut bir slaydı nasıl sileriz? a) Görünüm > Slayt Sil b) Slaydın üzerine sağ tık > Slayt Sil

15 c) Sil > Slayt d) Slayt Gösterisi > Slayt Sil Slayt üzerinde ön tanımlı metin ve içerik yerleşimlerini nereden ayarlarız? a) Dosya Sekmesi b) Tasarım Sekmesi > Sayfa Yapısı c) Slayt Ayarları d) Giriş Sekmesi > Slaytlar > Düzen Slaytlar üzerinde ön tanımlı görsel düzenlemeleri nereden uygularız? a) Görünüm Sekmesi > Sunu Görünümleri b) Ayarlar > Görsellik c) Tasarım Sekmesi > Temalar d) Ekle > Görsel Öğeler PowerPoint te aynı slayt düzenine sahip tüm slaytlar üzerinde aynı anda değişiklik yapabilmek için hangi araç kullanılmalıdır? a) Tasarım Sekmesi > Temalar b) Giriş Sekmesi > Slaytlar c) Görünüm Sekmesi > Asıl Slaytlar d) Anahat Görünümü Powerpoint te eklediğimiz bir şeklin üzerinde görünen küçük yeşil daire ne işe yarar? a) Şeklin yapısını değiştirmeye b) Şekli döndürmeye c) Şekli boyutlandırmaya d) Şekle efekt vermeye Microsoft Office programlarında yer alan SmartArt ne işe yarar? a) Çeşitli kategorilerde, tasarım değişikliği kolaylaştırılmış hazır şekil grupları sunar. b) Veri tablolarını grafiklere dönüştürmemizi sağlar. c) Çizim yapabileceğimiz bir alan sunar. d) Mevcut bir çizimi gruplandırmaya yarar Powerpoint te eklediğimiz bir şekil üzerinde belli noktalarda görünen küçük sarı karo şeklindeki kısımlar ne işe yarar? a) Şeklin yapısını değiştirmeye b) Şekli döndürmeye c) Şekli boyutlandırmaya d) Şekle efekt vermeye

16 Hepinize sınavda başarılar dilerim. Vural Pamir Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni TÜM HAKLARI SAKLIDIR. YAZARIN İZNİ OLMADAN KOPYALANMASI VE KULLANILMASI YASAKTIR.