MICROSOFT ACCESS 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MICROSOFT ACCESS 2010"

Transkript

1 ZEKİ KONUKOĞLU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI MICROSOFT ACCESS 2010 Bir Microsoft Access veri tabanında kayıt ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir? a) Bir tablodaki her sütun b) Bir sütundaki her hücre c) Bir tablodaki her satır d) Bir sorgudaki her sütun Bir veri tabanındaki tablolara veri girişini hızlandıran, kayıtlar arasında gezinmeyi kolaylaştıran ve tasarımı değiştirilebilen veri tabanı öğesi nedir? a) Form b) Tablo c) Sorgu d) Rapor Aşağıdakilerden hangisi Access te kullanılan bir veri türü değildir? a) OLE Nesnesi b) Makro c) Otomatik sayı d) Evet/Hayır Aşağıda verilenlerden hangisi bir veri tabanı yönetim yazılımı değildir? a) MySQL b) Microsoft SQL Server c) Microsoft Access d) SQLinux Microsoft Access veri tabanlarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

2 a) Form b) Çalışma Sayfası c) Sorgu d) Tablo Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Access te kullanılan bir sorgu türüdür? a) Düzenleme Sorgusu b) Çapraz Sorgu c) Yerleştirme Sorgusu d) Dikey Sorgu Microsoft Access te öğrenci bilgilerini kaydetmek için kullanılmak üzere tasarlanan bir tabloda öğrenci fotoğraflarını depolayacak alanın türü ne olabilir? a) Not b) Köprü c) OLE Nesnesi d) Otomatik Sayı Bir güncelleme sorgusu, yapısal sorgulama dili komutları ile yazıldığında kullanılan komut ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? a) SELECT, FROM b) UPDATE, SET c) DELETE, FROM d) SELECT, INTO Bir veri tabanı tablosundan istediğimiz ölçütlere uyan kayıt veya alanları getirmemizi, değiştirmemizi ya da silmemizi sağlayan veri tabanı öğesi nedir? a) Sorgu b) Form c) Rapor d) Tablo Bir Microsoft Access veri tabanında alan ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir? a) Bir tablodaki her sütun b) Bir sütundaki her hücre c) Bir tablodaki her satır d) Bir sorgudaki her satır Access veri tabanı dosyalarının uzantısı nedir? a).avt b).db c).accdb d).vt1 Microsoft Access te genellikle yazıcıdan çıktı almak amacıyla bir tablo ya da sorgudaki verileri istediğimiz gruplandırma düzeninde ve sırada bir sayfa üzerine listelememizi sağlayan veri tabanı öğesi nedir?

3 a) Rapor b) Sorgu c) Tablo d) Form Microsoft Access te tasarladığımız bir sorguyu eğer istersek bir veri tabanı sorgulama diline ait komut cümleleri ile de oluşturabiliriz. Hangi şıkta böyle bir dil verilmiştir? a) QL b) SQL c) VTD d) DBL Bir veri tabanı tablosu tasarlarken bir alanın içine yalnızca önceden tanımladığımız bir biçimde veri girilebilmesini sağlamak için o alanın hangi özelliğini ayarlamamız gerekir? a) Geçerlilik Kuralı b) Giriş Maskesi c) Gerekli d) Alan boyu Bir fabrikada üretilen parçaların bilgilerinin depolandığı bir veri tabanında bu parçaların yalnızca renk ve ağırlıklarının kaydedildiği bir tablo bulunmaktadır. Bu tablodaki verileri kullanarak yalnızca 2,5 kg. ağırlığındaki kırmızı parçaların listesini alabilmek için oluşturulması gereken sorgunun türü nedir? a) Çapraz Sorgu b) Doğrusal Sorgu c) Seçme Sorgusu d) İlişkili Sorgu Microsoft Access programı ne işe yarar? a) Metin düzenlemeye b) Dijital ortamda slayt gösterisi hazırlamaya c) Hesaplama tabloları yapmaya d) Verileri sınıflandırıp depolamaya Bir veri tabanında verilerin alanlar içerisinde depolanmasını sağlayan ve aralarında ilişkiler kurulabilen veri tabanı öğesi nedir? a) Tablo b) Form c) Sorgu d) Rapor Bir veri tabanı tablosu tasarlarken bir alanın içine yalnızca önceden tanımladığımız ölçütlere uyan bir veri girilebilmesini sağlamak için o alanın hangi özelliğini ayarlamamız gerekir? a) Gerekli b) Alan boyu c) Giriş Maskesi d) Geçerlilik Kuralı

4 Aşağıdaki alanlardan hangisi bir veri tabanı tablosunda birincil anahtar olarak seçilebilir? a) boy b) telefon_no c) tc_kimlik_no d) kilo Bir seçme sorgusu, yapısal sorgulama dili komutları ile yazıldığında kullanılan komut ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? a) UPDATE, SET b) DELETE, FROM c) SELECT, FROM d) SELECT, INTO Access te aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? a) Çizim yapılabilir b) Çizim, metin, slayt gösterisi yapılabilir c) Slayt gösterisi yapılabilir d) Veri kaydı tutulabilir Access için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Slayt gösterisi hazırlanabilir b) Veri kaydı tutulabilir c) Rapor alınabilir d) Dışarıya veri gönderilebilir Tablolarda metin türüne en fazla kaç karakter yazılabilir? a) 2505 b) 66 c) 255 d) 505 Hangisi Access te veri türü değildir? a) Metin b) Evet-Hayır c) Tarih-saat d) Resim Aşağıdakilerden hangisi birincil anahtar özelliklerinden değildir? a) Kayıtlara hızla ulaşılır b) Tek bir bilgidir c) Verilmesi zorunludur d) Diğer tablolarla ilişkiyi düzenler Aşağıdakilerden hangisi Access ile oluşturulmaz? a) Tablo

5 b) Sorgu c) Form d) Dilekçe Aşağıdakilerden hangisi veri tablosu nesnelerinden değildir? a) Sorgu b) Tablo c) Dizayn d) Form Tablonun bir alanında resim, ses veya grafik gibi nesneler saklanması aşağıdaki hangi veri tipiyle olur? a) Tarih-saat b) Para birimi c) Otomatik sayı d) OLE nesnesi Belirli özelliklere göre seçim yapılmasını sağlayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir? a) Form b) Rapor c) Sorgular d) Makrolar Not türü en fazla kaç karakterdir? a) b) 255 c) d) 4525 Bir tabloda bilgi girişini zorunlu kılmak için ne yapılmalıdır? a) Gerekli olarak belirlemelidir b) Sıfır uzunluk birimini değiştirmelidir c) Sıralı seçilmelidir d) Giriş maskesi verilmelidir Formlar ne için kullanılır? a) Tablo yaratmak için b) Tablo veya sorgular için form düzenlemek için c) Tabloları silmek için d) Makro oluşturmak için Raporlar için ne kullanılır? a) Tablo ve sorguların yazıcıdan veya ekrandan çıktısını almak için b) Oluşturulan tabloları görüntülemek için a) Tablo ve sorguları kopyalamak için b) Tabloları formlarla değiştirmek için

6 IMPORT TABLE hangi işlemi gerçekleştirir? a) Bir başka database dosyasına tablo ekler b) Yeni bir tablo oluşturur c) Varolan tabloları siler d) Bir başka database dosyasından tablo ekler LINK TABLE hangi işlemi gerçekleştirir? a) Tabloyu düzenler b) Bir başka database dosyasından bağlantılı olarak tablo ekler c) Yeni bir tablo oluşturur d) Başka bir database dosyasına bağlantılı tablo ekler Bir veritabanı tablosunda sırasıyla satır ve sütunlara ne isim verilir? a) Alan, Kayıt b) Sütun, Satır c) Veri, Modül d) Kayıt, Alan Veri türlerinde hangi tip veri girişleri sağlanır? a) Metin b) Not c) Sayı d) Hepsi Sorgularda kriter bölümünde ne işlem yapılır? a) Veri sıralamayı sağlar b) Herhangi bir kritere göre seçim yapmayı sağlar c) Seçilen verileri görüntülemeyi sağlar d) Hiçbiri Access te yeni bir veri tabanı açan kısa yol tuşu asağıdakilerden hangisidir? a) Shift + O b) Ctrl + O c) Ctrl + N d) Ctrl + Y Metin tipi bir verinin şeklini (formatını) belirlerken aşağıdakilerden hangisi renk tanımlamasını gerçekleştirir? a) RENK b) <RENK> c) =RENK= d) [RENK] Tarihi hangi veri tipi ile belirtiriz? a) Zaman b) Veri

7 c) Para birimi d) Tarih\Zaman Tablolarda alan başlıklarının verilmesi nereden yapılır? a) Birim b) Biçim c) Maske atmak d) Başlık Yeni açılmış bir tabloyu kaydetmek (saklamak) için ne yapılmalıdır? a) Tablo kapatılmalıdır ya da dosya menüsünden kaydet seçilir b) Tablo küçültülmelidir c) Tablo herhangi başka tablo ile bağlanmalıdır d) Tablo simge durumunda küçültülmelidir Sorgularda veri kriterleri bölümünde girilen A* ifadesi neyi gösterir? a) Adı A olanları b) Adı A ile başlayanları c) Adı A ile bitenleri d) Hiçbiri Masa üstünde Adı sütunda iken Alan Boyutu 25 neyi gösterir? a) Adı 25 karakterden çok olan girilebilir b) Adı 25 karaktere kadar girilebilir c) Adı mutlaka 25 karakterdir d) Hiçbiri Microsoft Access te kullanılan dört temel veritabanı nesnesi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? a) Tablo, Makro, Filtre, Alan b) Tablo, Form, Sorgu, Rapor c) Kayıt, Alan, Anahtar, İlişki d) Veri, Modül, Bileşen, Kayıt Sorgularda var olan tabloları nasıl görüntüleriz? a) Veritabanı Araçları / Tablo Göster b) Sorgular / Tablolar c) Sorgu Araçları / Tasarım / Tablo Göster d) Tablolar Sorgulama penceresindeki çıkış alanlarının açıklamasını yapan aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Alan: sorgu sonucunda sonuçların görüntüleneceği alanlar bu satır üzerinde bulunur b) Tablo: tanımlanan alanın hangi tablodan alındığını belirtir c) Görünüm: sorgu sonucunda sorgu tablosunda hangi alanların görüntüleneceğini belirler d) Kriter: seçilmeyecek alanlarla ilgili kriterleri belirler Aşağıdakilerden hangisi Access programını diğer veri tabanı programlarından ayıran özelliklerinden biridir?

8 a) MDS (Master Data Services) kütük içlerinde birden fazla tablo oluşturabilmesi b) Index oluşturabilmesi c) Sorgu oluşturabilmesi d) Rapor oluşturabilmesi Access te Aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? a) Çizim yapılabilir b) Metin yazılabilir c) Slayt gösterisi yapılabilir d) Veri kaydı tutulabilir Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) MDS kütük içerisinde birden fazla tablo hazırlanabilir b) MDS kütüğe bağlı tablolarda veri tipi tanımlanabilir c) MDS kütüğe bağlı tablolarda sorgulama yapılabilir d) MDS kütük içerisinde aynı isimle ikinci bir tablo oluşturulabilir. Access te genel amaçlı program yazılımı için program kodu hangi alanda hazırlanır? a) Modüllerde b) Tablolarda c) Raporlarda d) Sorgularda Access te veri girişi yapabilmek için pratik olarak veri tabanı hangi alanda hazırlanır? a) Raporlarda b) Tablolarda c) Modüllerde d) Makrolarda Access için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Slayt gösterisi hazırlanabilir b) Veri kaydı tutulabilir c) Rapor alınabilir d) Dışarıya veri gönderilebilir Tabloda bir metin türü değişkene en fazla kaç karakter girilebilir? a) 155 b) 212 c) 255 d) 355 Not türü bir alan için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Bu alana uzun metinler girilebilir b) Bu alanda matematiksel işlemler yapılır c) Bu alanda grafiksel işlemler yapılır

9 d) Bu alanda çizim yapılır Bir tablodan adı değişkeninde MURAT ismini içeren kayıtları hangi araçla hızlı bir şekilde seçeriz? a) Rapor b) Modül c) Sorgu d) Tablolar Bir tablodaki bir değişkenin veri türünü değiştirmek için hangi yol izlenmelidir? a) Tablolar+ tasarla butonu b) Makrolar + aç butonu c) Modüller + yeni butonu d) Sorgular + aç butonu Veri tabanı penceresindeki formlar sekmesindeki tasarla butonunun görevi nedir? a) Yeni bir form oluşturmak b) Seçili formun yapısı üzerinde değişiklik yapmak c) Seçili olan formu veri tabanı dosyasından silmek d) Veri tabanı dosyasındaki formları listelemek Aşağıdakilerden hangisi Ekle \ Form seçildikten sonra karşılaşılan yeni form penceresindeki seçeneklerden biri değildir? a) Tasarım görünümü b) Form sihirbazı c) Grafik sihirbazı d) Etiket sihirbazı Bir raporun yazıcı çıktısında her sayfanın üstünde görülmesi istenecek ifade raporun hangi bölümüne eklenmelidir? a) Ayrıntı b) Rapor alt bilgisi c) Rapor üstbilgisi d) Sayfa üstbilgisi Formun tasarlanması sırasında forma eklenen bir denetimin özellikleri nasıl görüntülenir ve nasıl değiştirilir? a) Form Tasarım Araçları \ Özel Denetim b) Biçim \ Düzen c) Form Tasarım Araçları / Tasarım / Özellik Sayfası d) Ekle \ Özel denetim Form tasarım görünümünde görülen Biçim \ Otomatik biçim seçeneğinin görevi nedir? a) Form sayfasını oluşturmayı sağlar b) Form sayfası için bir modül sayfası oluşturarak bir program parçası yazmayı sağlar c) Araç kutusu isimli araç çubuğunun görüntülenip gizlenmesini sağlar d) Form sayfası için otomatik olarak biçimlendirme işlemi yapmayı sağlar AZ butonunun görevi nedir?

10 a) A dan Z ye dosya isimlerini sıralar b) Sıralama yapmaz c) Belli bir alana göre kayıtları artan sırada sıralamayı sağlar d) Aşağıya doğru sıralar ZA Butonunun görevi nedir? a) Z den A ya dosya isimlerini sıralar b) Sıralama yapmaz c) Belli bir alana göre kayıtları azalan sırada sıralamayı sağlar d) Yukarı doğru sıralar Hangisi Access te bir veri türü değildir? a) Metin b) Evet\hayır c) Tarih\saat d) Resim Veri tabanı penceresinde hangi başlık bulunmaz? a) Tablo b) Sorgu c) Plan d) Rapor Hangisi Access te bir veri türü değildir? a) Para birimi b) Evet\hayır c) Toplam sayı d) Otomatik sayı Bir tablonun tasarım görünümünde aşağıdakilerden hangisine bilgi girişi yapılması zorunlu değildir? a) Alan adı b) Veri türü c) Tanım d) Hepsi zorunludur Aşağıdakilerden hangisi birincil anahtar özelliklerinden değildir? a) Kayıtlara daha hızlı ulaşılır b) Tek bir bilgidir c) Verilmesi zorunludur d) Diğer tablolarla olan ilişkiyi düzenler Aktif olan tabloyu kapatan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir? a) CTRL+O b) CTRL+N c) CTRL+P

11 d) CTRL+W Bir tablo tasarımında alan özellikleri düzenlenirken verilerin görünümünü etkileyen özellik hangisidir? a) Alan boyutu b) Biçim c) Giriş maskesi d) Resim yazısı Bir tablo tasarımında alan özellikleri düzenlenirken belirli bir alana başlık veren özellik aşağıdakilerden hangisidir? a) Alan boyutu b) Biçim c) Giriş maskesi d) Başlık Matematiksel hesaplamalarda kullanılan veri türü hangisidir? a) Metin b) Sayı c) Evet\hayır d) Not Grafik, resim, ses tanımlamaları için kullanılacak veri türü hangisidir? a) Metin b) Sayı c) Tarih\saat d) OLE nesnesi Aşağıdakilerden hangisi raporun özelliği değildir? a) Uzun verilerin görünümünü sağlar b) Kalıcı kopya üretir c) Kayıtları belirli bilgilere göre gruplar d) Kopyalama işlemi bellekte yapılır TEXT tipi bir verinin formatını şeklini belirlerken aş. Hangisi renk tanımlamasını gerçekleştirir? a) RENK b) <RENK> c) *RENK* d) [RENK]

12 MICROSOFT POWERPOINT 2010 Hazırladığımız bir Microsoft PowerPoint sunusunu yalnızca sunum yapılırken kullanılmaya izin verecek ancak üzerinde değişiklik yapılmasına izin vermeyecek şekilde aşağıdaki kayıt türlerinden hangisi ile kaydetmeliyiz? a) PowerPoint Gösterisi b) PowerPoint Sunusu c) PowerPoint Şablonu d) PowerPoint Sunusu Microsoft PowerPoint programı ne işe yarar? a) Elektronik hesaplama tabloları yapmaya b) Metin düzenlemeye c) Dijital ortamda slayt gösterisi hazırlamaya d) Verileri sınıflandırıp depolamaya Microsoft PowerPoint te hazırlanan sunu dosyalarının uzantısı nedir? a).pptx b).mdb c).mps d).snu Slayt gösterisini klavyeden hangi tuş ile başlatabiliriz? a) F12 b) Ctrl+S c) Shift+Ctrl+5 d) F5 Microsoft PowerPoint te görünüm sekmesi altındaki sunu görünümleri komut grubundaki Notlar Sayfası görünümü ne işe yarar? a) Slayt Notlarını yazdırır b) Program kullanımı ile ilgili notları görüntüler c) Sunumun, slayt notlarını da içerecek şekilde bir görünümünü sunar. d) Yalnızca slayt notlarını içeren bir görünüm sağlar PowerPoint e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E Aşağıdaki uzantılardan hangisi PowerPoint programının uzantısıdır? a) xls

13 b) doc c) ppt d) txt PowerPoint sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız? a) F1 b) F2 c) F4 d) F5 PowerPoint programını kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? a) Resim yapmak b) Hesaplama yaptırmak ve tablo oluşturmak c) Bir konuyu anlatmak için sunum hazırlamak d) Bilgisayarda yazı yazmak ve düzenlemeler yapmak PowerPoint programındaki slaytların tümüne ne ad verilir? a) Doküman b) Şablon c) Sunum d) Sayfa PowerPoint te metinler nereye yazılır? a) Dikdörtgen şekli çizip içerisine b) Kare çizip içerisine c) Metin kutusu ekleyip içerisine d) Slayt a direk yazarız PowerPoint te hazır olarak zemin rengi ve yazı tipi gibi ayarlar nerede bulunur? a) Slayt düzeni b) Slayt geçişi c) Slayt tasarımı d) Şablon Bir sunumdaki yazı tipi nereden değiştirilir? a) Düzen / Nesne b) Biçim / Yazı tipi c) Görünüm / Normal d) Biçim / Slayt tasarımı PowerPoint teki slaytlara slayt numarası, tarih ve saat hangi menüden eklenir? a) Görünüm b) Biçim c) Ekle d) Araçlar

14 PowerPoint te slaytlar arası geçiş efekti nasıl verilir? a) Slayt gösterisi / Özel animasyon b) Geçişler / Bu slayda geçiş c) Biçim / Slayt düzeni d) Ekle / Animasyon Slayt gösterisini PowerPoint Sunusu ya da PowerPoint Gösterisi biçiminde kaydetmek arasında ne fark vardır? a) İlkinde dosya üzerinde değişiklik yapılabilirken ikincisinde yapılamaz. b) Hiçbir fark yoktur. c) İkincisinde sunumu yalnızca projeksiyon ile yapabiliriz. d) Birincisinde dosyayı sadece PowerPoint te açabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi PowerPoint te bir slaytın kopyalanmasını sağlar? a) Ekle / Yeni slayt b) Giriş / Yeni Slayt / Seçili Slaytları Çoğalt c) Ekle / Slayt çoğalt d) Giriş / Dosyadan slayt al Başka bir PowerPoint sunusundan istediğimiz slayt nasıl alınır? a) Giriş / İçeri Aktar b) Ekle / Nesne c) Ekle / Slayt çoğalt d) Giriş / Yeni Slayt / Dosyadan Slayt Al Hazırladığımız PowerPoint sunusuna açılışına şifre hangi menüden verilir? a) Biçim / Slayt düzeni b) Görünüm / Özelleştir c) Dosya / Farklı Kaydet / Araçlar d) Biçim / Slayt tasarımı Asıl slayt ne demektir? a) Slayt düzeni değiştirilemeyen slayttır. b) Slayt gösterisindeki ilk slayttır. c) Slayt içerik yerleşimlerini aynı slayt düzenine sahip tüm slaytlarda değiştirmeye yarayan slayttır. d) Gösteriye eklediğimiz son slayttır. Slayt geçişlerinin otomatik olarak gerçekleşmesini nasıl sağlarız? a) Gösteriyi özel bir tuş kombinasyonu ile başlatarak. b) Programın ana ayarlarından c) Zamanlayıcı modülü kullanarak d) Geçişler sekmesi > Sonrasında PowerPoint te mevcut bir slaydı nasıl sileriz? a) Görünüm > Slayt Sil b) Slaydın üzerine sağ tık > Slayt Sil

15 c) Sil > Slayt d) Slayt Gösterisi > Slayt Sil Slayt üzerinde ön tanımlı metin ve içerik yerleşimlerini nereden ayarlarız? a) Dosya Sekmesi b) Tasarım Sekmesi > Sayfa Yapısı c) Slayt Ayarları d) Giriş Sekmesi > Slaytlar > Düzen Slaytlar üzerinde ön tanımlı görsel düzenlemeleri nereden uygularız? a) Görünüm Sekmesi > Sunu Görünümleri b) Ayarlar > Görsellik c) Tasarım Sekmesi > Temalar d) Ekle > Görsel Öğeler PowerPoint te aynı slayt düzenine sahip tüm slaytlar üzerinde aynı anda değişiklik yapabilmek için hangi araç kullanılmalıdır? a) Tasarım Sekmesi > Temalar b) Giriş Sekmesi > Slaytlar c) Görünüm Sekmesi > Asıl Slaytlar d) Anahat Görünümü Powerpoint te eklediğimiz bir şeklin üzerinde görünen küçük yeşil daire ne işe yarar? a) Şeklin yapısını değiştirmeye b) Şekli döndürmeye c) Şekli boyutlandırmaya d) Şekle efekt vermeye Microsoft Office programlarında yer alan SmartArt ne işe yarar? a) Çeşitli kategorilerde, tasarım değişikliği kolaylaştırılmış hazır şekil grupları sunar. b) Veri tablolarını grafiklere dönüştürmemizi sağlar. c) Çizim yapabileceğimiz bir alan sunar. d) Mevcut bir çizimi gruplandırmaya yarar Powerpoint te eklediğimiz bir şekil üzerinde belli noktalarda görünen küçük sarı karo şeklindeki kısımlar ne işe yarar? a) Şeklin yapısını değiştirmeye b) Şekli döndürmeye c) Şekli boyutlandırmaya d) Şekle efekt vermeye

16 Hepinize sınavda başarılar dilerim. Vural Pamir Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni TÜM HAKLARI SAKLIDIR. YAZARIN İZNİ OLMADAN KOPYALANMASI VE KULLANILMASI YASAKTIR.

Access Örnek Test Soruları

Access Örnek Test Soruları Access Örnek Test Soruları 1.Access te aş.den hangisi yapılabilir? a) Çizim yapılabilir b) çizim,metin,slayt gösterisi yapılabilir c) slayt gösterisi yapılabilir d) veri kaydı tutulabilir 2.Access için

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır?

ÇALIŞMA SORULARI. 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? ÇALIŞMA SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? a) Xls b) Doc

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI. 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI. 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE POWER POİNT SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE POWER POİNT SORULARI 1) Power Pointe yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? a) Xls b) Doc c) Ppt d) Txt 3)

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI 1. Powerpoint ne tür bir programdır? a) Sunu Tasarım Programıdır b) Tablo - Grafik Programıdır c) Kelime

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı 1 1-PowerPoint i Tanıyalım 2-PowerPoint programını açmak 3-Slayt Kavramı ve yeni slaytlar ekleme 4-Slayt Düzeni işlemleri 5-Slayt Tasarımı 6-Slayt geçişleri 7-Animasyonlar

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜNİTE 11 MICROSOFT POWER POINT - I İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Boş sunu

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint Genel Bilgiler Microsoft PowerPoint 2010, güçlü bir sunu programıdır. PowerPoint ile herhangi bir konu hakkında etkili

Detaylı

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 İÇERİK Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu oluşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varolan bir sunuyu açmak

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı 1 PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı 1-PowerPoint i Tanıyalım 2-PowerPoint programını açmak 3-Slayt Kavramı ve yeni slaytlar ekleme 4-Slayt Düzeni işlemleri 5-Slayt Tasarımı 6-Slayt geçişleri 7-Animasyonlar

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint PowerPoint Sekmelerinin Tanıtımı Dosya Sekmesi Giriş Sekmesi Ekle Sekmesi Tasarım Sekmesi Geçişler Sekmesi Animasyonlar

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

MİCROSOFT WORD SORULARI

MİCROSOFT WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat -

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama

Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama 4.1 POWERPOINT Sunu Programı Giriş Power Point sunu hazırlama programı, bir konu hakkında bilgi vermek veya herhangi bir ürünü tanıtmak gibi istenen anlatımları

Detaylı

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

Resim 1. Access açılış sayfası. Resim 2. Access veri tabanı düzenleme sayfası

Resim 1. Access açılış sayfası. Resim 2. Access veri tabanı düzenleme sayfası ACCESS DERS 1 1. Access Programına Giriş Derslere uygulama üzerinde devam edeceğiz. Uygulama ismimiz İş Takip Sistemi dir. Uygulamada ilerledikçe işleyeceğimiz bölümlerin nasıl kullanıldığını ve ne işe

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d) Başlat - Ayarlar - Denetim

Detaylı

MENÜLER. Powerpoint 2007 de yedi temel menü vardır. Bunlar;

MENÜLER. Powerpoint 2007 de yedi temel menü vardır. Bunlar; MENÜLER Powerpoint 2007 de yedi temel menü vardır. Bunlar; GİRİŞ MENÜSÜ EKLE MENÜSÜ Slayt a görüntü eklemek için; Ekle menüsünden Resim ya da Küçük Resim Örneğin; Atatürk ile ilgili internetten 30 tane

Detaylı

TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER

TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER 1 TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER 2 Sunu: Belli bir konunun resim, grafik, metin, ses ve görüntüler

Detaylı

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR VE ÇEŞİTLERİ Seçme Sorguları: En sık kullanılan sorgu türüdür. Seçme sorguları, bilgileri veri sayfası görünümü nde gösteren veri tabanı nesnesi türüdür. Sorgu,

Detaylı

Excel 2007 Çalışma Soruları

Excel 2007 Çalışma Soruları Excel 2007 Çalışma Soruları 1) Çalışma sayfasının sekme rengi hangisi ile değiştirilir? a) Ekranın altında yer alan sayfa adı sekmesi çift tıklanarak b) Sayfa adı sekmesi üzerinde farenin sağ tuşu-sekme

Detaylı

POWERPOINT 2010 KULLANIMI

POWERPOINT 2010 KULLANIMI Modül 7 MODÜL 7 POWERPOINT 2010 KULLANIMI TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER Powerpoint 2003 Uzantısı.doc

Detaylı

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4 Powerpoint bir prezentasyon yani sunu hazırlama programıdır. Anlatılan her konuya görsel olarak güçlü bir destek sağlarken hareketli resim, yazı ve efektlerle kişileri etkilemektedir.

Detaylı

Sunu Hazırlama Paket Programı (Microsoft Office PowerPoint 2003)

Sunu Hazırlama Paket Programı (Microsoft Office PowerPoint 2003) Sunu Hazırlama Paket Programı (Microsoft Office PowerPoint 2003) Herhangi bir konu için sunum hazırlamamız gerektiğinde kullanılacak olan bir program. Sunu hazırlama programı sayesinde, yansıda dinleyicilerin

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel menü çubuğunda bulunan, Ekle menüsünün içerik ve uygulamaları Biçim menüsünün içerik ve uygulamaları Veri menüsünün içerik ve uygulamaları

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

POWERPOINT KULLANIMI

POWERPOINT KULLANIMI TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER Powerpoint 2003 Uzantısı.doc Powerpoint 2007/2010 Uzantısı.docx

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

MİCROSOFT POWERPOİNT 2007 BİL-MERAK ET-ÖĞREN / BİLİNMESİ GEREKENLER

MİCROSOFT POWERPOİNT 2007 BİL-MERAK ET-ÖĞREN / BİLİNMESİ GEREKENLER MİCROSOFT POWERPOİNT 2007 BİL-MERAK ET-ÖĞREN / BİLİNMESİ GEREKENLER NEDEN SUNU-SUNUM? Sunu, uzun araştırmalar ve çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçların, başka insanlara takdim edildiği ve bilgilendirildiği

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

TEMEL POWERPOİNT ÖĞRENİYORUM. Esra TÜRK Halil İbrahim NACAR

TEMEL POWERPOİNT ÖĞRENİYORUM. Esra TÜRK Halil İbrahim NACAR TEMEL POWERPOİNT ÖĞRENİYORUM Esra TÜRK Halil İbrahim NACAR İÇİNDEKİLER A ) MICROSOFT OFFICE POWERPOİNT 2007 PROGRAMI GENEL 1 Microsoft Office Powerpoint 2007 Programına Giriş.1 Powerpoint 2007 Ekranı.1

Detaylı

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010 İÇERİK Genel bilgiler PwerPint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu luşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varlan bir sunuyu açmak

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

2011/2012 GÜZ DÖNEMİ BİLGİSAYAR DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI

2011/2012 GÜZ DÖNEMİ BİLGİSAYAR DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI 1) Word de metni yazmaya yeni sayfadan devam etmek için ne yapılmalıdır? a) Yeni sayfaya kadar sürekli [Enter] yapılır b) Yeni sayfaya kadar sürekli [Boşluk] tuşlanır c) Ekle menüsünden Sayfa Sonu seçilir

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997 2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat Access Temel 10 saat 1) Bölüm 1 : Office Çalışma Alanı Temelleri a) Temel Pencere Bileşenleri b) Backstage Görünümünü Tanıma c) Şerit İle Çalışma d) Hızlı Erişim

Detaylı

Access e Nasıl Ulaşılır. Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır.

Access e Nasıl Ulaşılır. Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır. 1 Access e Nasıl Ulaşılır Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır. 2 Çeşitli araç çubukları arasında seçim yapılarak pencere üzerine eklenebilir. Bunun

Detaylı

POWERPOINT 2003. MENÜLER: PowerPoint de birçok işlem menüler kullanılarak yapılır. Şimdi bu menülerin ve seçeneklerin nasıl kullanılacağına bakalım.

POWERPOINT 2003. MENÜLER: PowerPoint de birçok işlem menüler kullanılarak yapılır. Şimdi bu menülerin ve seçeneklerin nasıl kullanılacağına bakalım. POWERPOINT 2003 Microsoft PowerPoint, bilgisayar ortamında etkili sunumlar yapmak için sunular oluşturabilen bir programdır. Sunular, slayt adı verdiğimiz sahnelerin arka arkaya gösterilmesiyle oluşturulur.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Bilgisayara Giriş Dersin Kodu BİL104 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 6 Haftalık Ders

Detaylı

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI ( 6. sınıflar için hazırlanmıştır. ) Fevzi Başal Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İçindekiler 1. KAVRAMLAR... 1 2. DOSYA İŞLEMLERİ... 2 3. EXCEL DE KULLANILAN FARE

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER POWERPOINT 2010. PowerPoint Çalışma Ortamı Şerit Yapısı Slayt Düzeni ve Tasarımlar

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER POWERPOINT 2010. PowerPoint Çalışma Ortamı Şerit Yapısı Slayt Düzeni ve Tasarımlar POWERPOINT 2010 İÇİNDEKİLER PowerPoint Çalışma Ortamı Şerit Yapısı Slayt Düzeni ve Tasarımlar TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II HEDEFLER Bu üniteyi çalış@ktan sonra; PowerPoint ortamını tanıyabilecek, Sık

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

Yazılım Arayüzünün Tanıtılması

Yazılım Arayüzünün Tanıtılması İçindekiler Yazılım arayüzünün tanıtılması Sunu tasarımı ilkeleri Sunu şablonlarını kullanma Slayt işlemleri (Yeni slayt ekleme, slaytı çoğaltma kopyalama taşıma, slayta metin ekleme) Slaytlar arası geçişler

Detaylı

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10 Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Powerpoint temel işlemleri hakkında bilgiler verildikten

Detaylı

POWER POINT 2007. Power Point ile Çalışmaya Başlamak

POWER POINT 2007. Power Point ile Çalışmaya Başlamak POWER POINT 2007 Power Point ile Çalışmaya Başlamak PowerPoint Nedir? PowerPoint; hareketli metin, resim, grafik veya tablolar gibi nesneler içeren, slaytları hazırlayarak sunu oluşturmamızı sağlayan bir

Detaylı

POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI

POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI Power Point sunu yapmak için kullanılan bir programdır. İçerisindeki slaytlar çoğaltıltıp düzenlenerek sunu gerçekleştirilir. Bir Power Point 2007 programının dosya uzantısı

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI)

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ Genel Konu Başlıkları :Bilgisayar kavramı, Farenin kullanılması, Masa üstü kavramı, Klavye kullanımı, Bir uygulama penceresi özellikleri, Dosya

Detaylı

1 MICROSOF T OFFICE 2010 A GİRİŞ

1 MICROSOF T OFFICE 2010 A GİRİŞ İÇİNDEKİLER V İÇİNDEKİLER 1 MICROSOFT OFFICE 2010 A GİRİŞ 1 Microsoft Office 2010 ile Gelen Yenilikler 1 Metin Efektleri 2 Akıllı Kopyala - Yapıştır Fonksiyonu 2 Fikirlerimizi Daha Görsel Olarak İfade

Detaylı

Amaçlarımız. Powerpoint de slaytlara eklentiler yapmak. Asıl slayt kavramını tanımlamak. Asıl slayt üzerinde değişklikler yapmak.

Amaçlarımız. Powerpoint de slaytlara eklentiler yapmak. Asıl slayt kavramını tanımlamak. Asıl slayt üzerinde değişklikler yapmak. Amaçlarımız 2 Powerpoint de slaytlara eklentiler yapmak. Asıl slayt kavramını tanımlamak. Asıl slayt üzerinde değişklikler yapmak. Slayt gösterilerini ayarlamak. 1 3 Slaytlara eklenti yapmak için Insert

Detaylı

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010 İÇERİK Genel bilgiler PwerPint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu luşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varlan bir sunuyu açmak

Detaylı

MICROSOFT ACCESS 2007-2010 DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS 2007-2010 DERS NOTLARI MICROSOFT ACCESS 2007-2010 DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER 1.VERİTABANI NEDİR?... 2 2.MICROSOFT ACCESS... 2 3. TABLOLAR... 3 3.2 Tablolara Kayıt Girmek... 5 4. FORMLAR... 7 4.1 Form Sihirbazı ile form oluşturma...

Detaylı

www.bilisimsarayi.com

www.bilisimsarayi.com BĐLĐŞĐMSARAYI BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Shift Tuşu Caps Lock tuşunun tersini kullandırır. B) Shift tuşu büyük harf yazdırır. C) Ctrl tuşu

Detaylı

6. SINIF.

6. SINIF. 6. SINIF 2016-2017 ÖĞRETİM YILI İZMİR-BAYRAKLI KAYMAKAM ÖZGÜR AZER KURAK ORTAOKULU 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV ÇALIŞMA SORULARIDIR 1. PowerPoint programında

Detaylı

MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ

MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ Seçili metni yada şekli keser (CTRL+X) Seçili metni yada şekli kopyalar (CTRL+C) Kopyalanmış bilgilerin yapıştırılmasını Özel yapıştır komutu kullanılırsa

Detaylı

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ MİCROSOFT WORD 2007 ÇALIŞMALARI

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ MİCROSOFT WORD 2007 ÇALIŞMALARI 1 2 3 Microsoft Office Word Belgesinde çalışmamızı tamamladıktan sonra simgesine tıkladığımızda açılan menüde dosyamızı kaydedebiliriz veya yazıcıdan çıktısını alabiliriz. Çalışmamızda değişiklik yapmak

Detaylı

Microsoft PowerPoint. Slayt Hazırlama. Nilgün Çokça

Microsoft PowerPoint. Slayt Hazırlama. Nilgün Çokça Microsoft PowerPoint Slayt Hazırlama Nilgün Çokça Microsoft PowerPoint İçindekiler Microsoft PowerPoint... 3 Slayt Açma... 3 İkinci Slayt Ekleme... 3 Slayt Düzeni... 4 Resim ya da Obje Ekleme... 6 Slayt

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı

MICROSOFT POWERPOINT 2007 DERS NOTLARI

MICROSOFT POWERPOINT 2007 DERS NOTLARI MICROSOFT POWERPOINT 2007 DERS NOTLARI BAŞLARKEN Sunu ile ilgili konuşurken karşımıza 3 kavram çıkmaktadır. Bu kavramlar; SLAYT: Seyirciye göstermek için hazırlanan her sayfaya verilen isimdir. Her slayt

Detaylı

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur.

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur. BÖLÜM17 3. SORGULAR Access Veritabanında sorgu; tablolara yazılan bilgilerin hepsinin veya istenilen (belirlenen) şarta uyanlarının bulunmasıdır. Örneğin Tıp Fakültesinde okuyan öğrenciler gibi. Sorguları

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

http://alikoker.name.tr MS POWERPOINT 7.0

http://alikoker.name.tr MS POWERPOINT 7.0 1. GİRİŞ MS POWERPOINT 7.0 MS ( Microsoft) Office paketinde yer alan ana programlardan birisi de PowerPoint programıdır. Bu kitapta anlatılacak olan sürüm numarası 7.0 olup Windows 95 için hazırlanan ilk

Detaylı

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. PowerPoint 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. PowerPoint 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BİL 101 - Bilişim Teknolojileri PowerPoint 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri 2 Etkili Sunum Hazırlama Dinleyici kitlenizi belirleyin. Dinleyiciler uzman kişiler mi? Sıradan

Detaylı

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI

MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ SORU BANKASI 1) Aşağıdaki birimlerden hangisi ile bilgisayara veri girişi yapılabilir? A) Monitör C) Klavye B) Yazıcı D) Çizici 8) Aşağıdakilerden hangisi onay tuşudur? A) Enter

Detaylı

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI 1. Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak adlandırılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? a. Microsoft Windows b. Microsoft Excel c. Microsoft

Detaylı

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1 BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi Word Programının tanımıdır? A) Hesap Programıdır. B) Tablo Grafik Programıdır. C) Kelime İşlem Programıdır. D)

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel program penceresi elemanlarının tanıtımı. Menüler ve araç çubuklarının içerikleri ve uygulamaları. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma

Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma Dilimleme Photoshop ta üzerinde çalışılan resim dosyaları, düzenlenen fotoğraflar veya tasarlanan sayfalar web ortamında kullanılmak üzere hazırlanabilir. Bir web sayfasını

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri I

Temel Bilgi Teknolojileri I Temel Bilgi Teknolojileri I DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi 15

Detaylı

Dış Veri Alma ÜNİTE 6. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat

Dış Veri Alma ÜNİTE 6. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat Dış Veri Alma ÜNİTE 6 Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Excel hakkında temel işlemler öğrenildikten sonra veri alma

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

BİR İNŞAAT ŞİRKETİNİN DEPO İŞLERİ TAKİP PROGRAMININ ACCESS İLE OLUŞTURULMASI

BİR İNŞAAT ŞİRKETİNİN DEPO İŞLERİ TAKİP PROGRAMININ ACCESS İLE OLUŞTURULMASI BİR İNŞAAT ŞİRKETİNİN DEPO İŞLERİ TAKİP PROGRAMININ ACCESS İLE OLUŞTURULMASI TABLOLARIN OLUŞTURULMASI Programda beş temel dosya üzerinde çalışılmiştır. Bunlar aşağıdaki resimde görülen Malzeme, Personel,

Detaylı

ÜNİTE 8 ÜNİTE 8 MICROSOFT EXCEL - I. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Rabia KURNAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 8 ÜNİTE 8 MICROSOFT EXCEL - I. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Rabia KURNAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MICROSOFT EXCEL - I İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Genel Bilgiler Excel penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Temel Kavramlar Çalışma kitabı ile ilgili işlemler Çalışma sayfası

Detaylı

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.)

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) AYRANCILAR ORTAOKULU BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) SORU 9-) Yandaki butonun görevi nedir? 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile tasarım düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Tema ne demektir? Temayı oluşturan ögeler nelerdir? Araştırınız. Arka plan ne demektir?

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2010 İLE GRAFİK OLUŞTURMA

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2010 İLE GRAFİK OLUŞTURMA MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2010 İLE GRAFİK OLUŞTURMA YAZARLAR BÜŞRA TÜFEKCİ/ e-mail busratufekci@anadolu.edu.tr FERİDE NUR ŞAHİN/ e-mail fns@anadolu.edu.tr MAYIS 2013 ÖNSÖZ Bu kılavuz Microsoft Office Excel

Detaylı

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint GİRİŞ Microsoft Powerpoint bir sunum hazırlama programıdır. Microsoft Powerpoint sayesinde sunumlarınıza içerisinde ses,video,animasyon,grafik,resim,köprüler,web içerikleri ve çeşitli

Detaylı

5 ve 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi PowerPoint 2003 Ders Notu

5 ve 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi PowerPoint 2003 Ders Notu MICROSOFT POWERPOINT 2003 Sunular toplantılar, tanıtımlar, seminerler vb. oturumlarda konuşmanın kullanacağı görsel materyalin hazırlanması, kurgulanması ve sunulması işlemlerini kapsar. Diğer bir açıdan,

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu -2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Sayfa Görünümünün Değiştirilmesi: Belgenin normal, anahat, taslak, tam okuma sayfası ve web görünümlerinde gösterilmesini

Detaylı

POWERPOINT 2010 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

POWERPOINT 2010 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II ÜNİTE 1 POWERPOINT 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÖZET 10 ÜNİTE 2 POWERPOINT 2010 Giriş Sunu içeriğinin, dinleyicilere daha verimli aktarılması sununun görselliğiyle ilişkilidir. Buna bağlı olarak sunumları daha

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Access 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Access 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BİL 101 - Bilişim Teknolojileri Access 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Veritabanı Sistemleri Veritabanı Sistemleri Bilgi çağında veriyi düzenli-planlı saklamak, veriye hızlı ulaşmak, değişik veriler

Detaylı

7. HAFTA SBO143 BİLGİSAYAR I. Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr. EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu

7. HAFTA SBO143 BİLGİSAYAR I. Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr. EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu 7. HAFTA SBO143 BİLGİSAYAR I Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu OFFİCE 2010 POWERPOİNT 2010 Günlük hayatta bir çok meslek sahibi

Detaylı