BİR YAZILIM SEÇİMİ PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR YAZILIM SEÇİMİ PROJESİ"

Transkript

1 BİR YAZILIM SEÇİMİ PROJESİ BĠR YAZILIM SEÇĠMĠ PROJESĠ ABC şirketi üst yöneticileri Temmuz 2007 de organizasyonu yeniden yapılandırma kararı verdiler. Bu yapılanmadaki amaç Türkiye pazarında yeterince doyuma ulaşmış olan şirketi uluslararası bir kurum haline getirmektir. Şirketin yeniden yapılanma kararını hızlandıran en önemli problemler aşağıda özetlenmiştir: Kurum içi iletişim kanallarının tamamen kapalı olması. Kurumun yetersiz yönetilmesi. Kararların hızlı ve doğru alınamaması. Doğru bilgi kaynaklarına ulaşılamaması Stratejik kararlar için gerekli olan bilgilerin elde edilememesi. Kurum içerisinde stok değerleme çalışmalarının yapılamaması. Müşteri isteklerinin tam zamanında karşılanamaması. Yönetim ile çalışanlar arasında iletişim eksikliği. Ücret sisteminin adil olmaması. Ücret sisteminin insana değil, üretime göre yapılandırılması. Mevcut yazılımdan verimli faydalanılmaması. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 1

2 YENĠDEN YAPILANMA -1 Bu yapılanma için bir danışman firma ile anlaşmıştır. Yönetim danışmanı firma, ilk olarak kurum içerisindeki insan kaynaklarına yönelmiş ve yeni kurulacak organizasyon yapısına göre 10 üst düzey yönetici ile 10 beyaz yaka personeli istihdam etmiştir. Tamamen dikey olan organizasyon yapısı, proje matris bir organizasyon yapısına çevrilmiştir. 10 adet takım kurulmuştur. Bu takımlar; Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Müşteri Hizmetleri, Kalite Yönetimi, Malzeme Planlama, Üretim Planlama, ARGE, Bilgi İşlem, Mali İşler, İnsan Kaynakları ve İdari İşler dir. Bu takımlar proses takımları olarak adlandırılmakta ve takım liderlerinden ve üyelerinden oluşmaktadır. Proses takımlarına ek olarak, çapraz takımlar kurulmuştur. Kurum içerisindeki çapraz takımlar; Proje Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Talep Planlama, Müşteri Memnuniyeti, Proses ve Süreç Yönetimi, Teknik Koordinasyon, Yeni Ürün Planlama, Bütçe ve Maliyet Yönetimi ve İletişim takımlarıdır. Bu takımların özelliği diğer takım üyelerinin çapraz katılımıdır. YENĠDEN YAPILANMA -2 Organizasyonel yapının değişimi ile beraber kurum içerisindeki tüm iletişim kanalları elektronik ortama taşınmıştır. MS Outlook programı kurum içerisindeki toplantı yönetimi ve raporlamasında kullanılmaya başlanmıştır. ABC şirketinde LKS programı tüm finansal süreçlerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Organizasyonel değişim öncesi mevcut programın, envanter takibi özelliği tam olarak kullanılmamaktaydı. Tüm envanter hareketleri LKS programı içerisinde kontrol altına alındı (önce fiş sonra iş sloganı ile), Malzeme ve üretim planlama için LKS programı ile entegre çalışan bir program yazıldı, Tüm satış ve satınalma siparişlerinde LKS programı reel olarak kullanılmaya başlandı, ISO kalite yönetimi sistemi ile beraber oluşan tüm belgeler MS EXCEL ortamında takip edilmeye başlandı. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 2

3 ERP SEÇĠM PROJESĠNĠN BAġLATILMASI KARARI Temmuz 2007 tarihinde yeniden yapılanma projesinin sonucunda oluşan yeni sistem aşağıdaki sebeplerden dolayı Mayıs 2008 tarihinde ihtiyaçlara cevap verememeye başlamıştır: ISO sistemi ile beraber ortaya çıkan yoğun belgelemenin yaratmış olduğu karmaşa. Tüm süreçlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan belgelendirmenin, sistemi hantallaştırması. Bilgi yönetimi değişimi sonucu oluşan sistemde yapılan kullanıcı hatalarının geç fark edilmesinden dolayı, sistemde oluşan bilginin güvenilirliğinin azalması. Raporlama süreçlerinde tüm takımların çok fazla emek harcamaları. Üretilen bilgi güvenilirliliğinin azalması. Kurulan sistemin teknik sebeplerden dolayı (kapasite) ihtiyaçlara cevap verememesi. PROJENĠN BAġLATILMASI Yöneticiler arasında, entegre bir bilgi yönetim sistemine sahip olmadan, firmanın büyüme ve küreselleşme stratejilerini gerçekleştiremeyeceği konusunda genel bir kanı oluşmuştur. Bu şartlar altında, bilgi yönetimi çapraz takımı kurum girişimcilerine ve diğer takım liderlerine firmanın yeni iş ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve firma içerisindeki tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilmek için, yeni bir kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılım paketinin satın alınması önerisini sunmuştur. Proje, üst yönetim tarafından onaylanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Firma yöneticileri, sadece maliyet üzerinden bir seçim yapılamayacağının ve çok sayıda faktörün dikkate alınması gerektiğinin farkında olarak, sistematik bir yazılım seçim sürecine ihtiyaç duymuştur. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 3

4 PROJE TAKIMININ BELĠRLENMESĠ ABC şirketinde ERP seçim ve implementasyon projesi için üç temel takım kurulmuştur: Teknik Takım: ERP projesindeki tüm donanım alt yapısından sorumludur. Ayrıca, proje boyunca oluşacak tüm ek geliştirme (customize) projelerinden sorumludur. Yazılım ile yapılacak herhangi bir geliştirmeden (development) bu takım sorumludur. Finansal Takım: ERP projesindeki, tüm finanslardan sorumludur. (hesap planı, genel muhasebe, maliyetlendirme) Lojistik Takım: Master planlama, satınalma, kurum içi/dışı tüm malzeme hareketleri ve üretim planlama süreçlerinden sorumludur. Yönetim Yürütme Kurulu: Teknik, finansal ve lojistik takımların yönlendirilmesi bu takım tarafından sağlanmaktadır. Bu kurul yukarıda sayılan takımların liderlerinden, danışman firmanın liderinden ve kurum liderinden oluşmaktadır. Üst Düzey Yönetim ve Yürütme Kurulu YAZILIM SEÇİMİ TAKIMININ OLUŞTURULMASI Organizasyonel Düzey Teknik, Finansal ve Lojistik Takım Liderleri Fonksiyonel Düzey Teknik, Finansal ve Lojistik Takım Son Kullanıcılar Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 4

5 PROJE AMAÇ ve HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ Yazılım seçimi takımının ilk faaliyeti projeye başlama nedenlerini, proje amaç ve hedeflerini belirlemek olmuştur. Kurumun proje hedefi, mevcut iş süreçlerinin verimliliğini arttırmaktır. Proje amaçları ise aşağıda sıralanmaktadır: Kurum içerisinde doğru kaynaktan doğru bilgiyi üretmek, Kurum iletişim kaynaklarını doğru yönlendirmek, İş süreçlerinde meydana gelebilecek hataların yönetimi, Müşteri ihtiyaçlarına tam zamanında ve eksiksiz cevap verebilmek, Kağıtsız ortamda çalışabilmek, Süreçlere doğru zamanda doğru yerde müdahale edebilmek, Özellikle malzeme ve üretim planlama süreçlerinde yaşanan problemleri önlemek. PROJE AMAÇ ve HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ Başlangıç Toplantısı:Yukarıda belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ERP projesine başlangıç toplantısı, ABC şirketinde Ağustos 2008 tarihinde yapılmıştır. Bu toplantıda şirkette çalışan tüm personele projenin belirlenen amaç ve hedefleri anlatılmıştır. Projenin başarıya ulaşması ile süreçlerdeki iyileşmeler kurum personeli ile paylaşılmıştır. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 5

6 İŞ SÜREÇLERİNİN ANALİZİ VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ Bu adımda, takım elemanları mevcut iş süreçlerini gözden geçirerek firma çapında üst yöneticilerle, fonksiyonel yöneticilerle ve anahtar kullanıcılarla görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmelerin amacı, tüm departmanların temsilcilerinin mevcut sistemle ilgili problemlerini ve yeni yazılımdan beklentilerini belirlemektir. Görüşmeler sırasında alınan notların analizi sonucunda, detaylı bir sistem gereksinimleri listesi hazırlanmıştır. Bu liste; lojistik, üretim planlama, satış yönetimi, mali işler, insan kaynakları, bilgi işlem ve diğer başlıkları altında belirlenen fonksiyonel alanların ikinci ve üçüncü düzey sistem gereksinimlerinden oluşmaktadır. İŞ SÜREÇLERİNİN ANALİZİ VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 6

7 PROJENĠN BAġLATILMASI Ağustos 2008 PAKETLERĠN ANALĠZĠ İşletme içi ve dışı kaynaklardan değerlendirmeye alınabilecek yazılım firmaları araştırılarak 19 firmadan meydana gelen bir alternatif listesi oluşturulmuştur. Bu araştırmalar sırasında İnternet, sektörel dergi incelemeleri, danışman firmaların önerileri, sektördeki benzer firmalardan edinilen bilgiler ve firma çalışanlarının önerileri gibi kaynaklar kullanılmıştır. Ön elemeden sonra 9 firma (MİKRO, IAS, NETSİS, MAPICS, OBJE, AXAPTA, UYUMSOFT, LBS UNITY, JD EDWARDS) bir sonraki aşamaya geçirilerek bu firmalara ön sorular ve sistem gereksinimlerini karşılama düzeylerini içeren öneri istek formu (RFP) Excel dosyası ve firmaya ait bir örnek olay gönderilmiştir. PROJENĠN BAġLATILMASI Ağustos 2008 PAKETLERĠN ANALĠZĠ Bir sonraki aşama, bu 9 firma satıcıları tarafından yapılan sunumların değerlendirilmesi olmuştur. Bu değerlendirme sırasında sistem gereksinimleri listesinde bulunan her satır proje ekibi tarafından da puanlanmıştır. Daha sonra firmanın kendi cevapları ve proje ekibinin cevapları karşılaştırılarak, çelişkiye düşülen noktalar tekrar görüşülmüştür. Bu puanlamalar ve örnek olay çözümleri dikkate alınmak suretiyle finale Microsoft AXAPTA ve UYUMSOFT firmalarının kalmasına karar verilmiştir. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 7

8 ERP Seçim Kararı Fonksiyonel Kriterler Satıcı Kriterleri Kalite Kriterleri Maliyet Kriterleri Lojistik Teknik Destek Yazılımın Esnekliği Fiyat Üretim Pl. Satış Yön. ABC vizyonu ile uyum Kolay anlaşılır ol. Ödeme koşulları Mali İşler Bakım-versiyon arttırma Diğer yaz. ile iletişimi İnsan Kay. Bilgi İşl. Yazılım firmasının profili Uyarlama ihtiyacı CRM Yaz.firmasının vizyonu-misyonu CRM modülü Doküman Y. Proje Yön. Proje Ekibi Kolay geliştirilebilir AHP Hesaplama Workflow MS AXAPTA UYUMSOFT SON SEÇĠM KARARININ VERĠLMESĠ Fonksiyonel kriter skoru: AXAPTA: =(0,50*0,10)+(0,33*0,20)+(0,67*0,19)+(0,20*0,20)+(0,90*0,02)+(0,86*0,15)+(0,90*0,03)+ (0,90*0,03)+(0,90*0,04)+(0,90*0,03) = 0,5473 UYUMSOFT: =(0,50*0,10)+(0,67*0,20)+(0,33*0,19)+(0,80*0,20)+(0,10*0,02)+(0,14*0,15)+(0,10*0,03)+ (0,10*0,03)+(0,10*0,04)+(0,10*0,03) = 0,4527 Satıcı kriteri skoru: AXAPTA: = (0,17*0,25)+(0,88*0,06)+(0,50*0,23)+(0,90*0,11)+(0,89*0,07)+(0,20*0,27) = 0,4256 UYUMSOFT: = 1-0,4256 = 0,5744 Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 8

9 SON SEÇĠM KARARININ VERĠLMESĠ Kalite kriteri skoru: AXAPTA: = (0,80*0,39)+(0,20*0,06)+(0,86*0,26)+(0,25*0,19)+(0,90*0,04)+(0,88*0,07) = 0,6927 UYUMSOFT: = (1-0,6927) = 0,3073 Maliyet kriteri skoru: AXAPTA: = (0,20*0,20)+(0,80*0,80) = 0,68 UYUMSOFT: = (0,80*0,20)+(0,20*0,80) = 0,32 SON SEÇĠM KARARININ VERĠLMESĠ TOPLAM SKORLAR: AXAPTA = (0,5473*0,61)+(0,4256*0,05)+(0,6927*0,17)+(0,68*0,17) = 0,59 UYUMSOFT = (0,4527*0,61)+(0,5744*0,05)+(0,3073*0,17)+(0,32*0,17) = 0,41 Uygulanan AHP tekniği sonucunda AXAPTA nın skorunun yüksek çıkmasından dolayı MS AXAPTA alternatifi seçilmelidir. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 9

10 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Karşılaşılan Sorunların Sınıflandırılması Yönetsel Sorunlar Organizasyonel Davranış Sorunları Teknik Sorunlar Takım Çalışması Sorunları Organizasyonel Değişim Sorunları Rollerin Dağılımı Sorunları Kültürel Farklılıklar ve İletişim Sorunları Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 10

11 ORGANİZASYONEL DAVRANIŞ SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Önerileri - 1 Organizasyonel DeğiĢim Ġle Ġlgili Sorunlar Yönetim Bilgi Sistemlerinin Kurulması Mevcut Sistemlerin Bilgisayarlaştırılması Mevcut Sistemlerin Geliştirilmesi DEĞĠġĠM Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 11

12 Önerileri - 2 DeğiĢime KarĢı Direnç Yönetim bilgi sistemlerinin kurulmasındaki bir problem, organizasyon içerisindeki, farklı düzeyde çalışan elemanların değişime karşı gösterdikleri farklı şekillerdeki tepkilerdir. İnsanlar, değişime kolaylıkla adapte olamadıkları için, bulundukları konumu bırakarak, işlerini bilmedikleri yeni bir yolla yapmaya karşı direnç göstermektedir. Değişime karşı direnç yönetim bilgi sistemlerinin kurulması sırasında yönetilmesi gereken bir sorun olmaktadır. Önerileri - 3 Kullanıcı Direncinin Sebepleri Bilgisayar personeline direnç, Projenin iyi olmadığı ve fayda/maliyet analizlerinin geçersiz olduğu düşüncesi, İhtiyaç eksikliği, işlerin yolunda gittiği ve yeniliğin mevcut durumu alt üst edeceği düşünceleri, Sosyal belirsizlik korkusu, Kötü tasarlanmış sistemlerin ihtiyaçlarını anlamaya karşı isteksizlik. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 12

13 Önerileri - 4 Kullanıcı Direnciyle BaĢa Çıkmak Ġçin Yönetimin Rolleri Değişim için etkili bir plan hazırlamak, Yeni veya modifiye edilmiş sistem için gerekli desteği ve teşviki sağlamak, Değişimden etkilenen tüm insanlara değişimin önemini ve gerekliliğini açıklamak, Ortaya çıkabilecek her problemin çözümünde yardımcı olmak, Yeni veya modifiye edilmiş sistemin geliştirilmesi ve yerleştirilmesini dikkatle takip etmek. Önerileri - 5 Kullanıcı Direnciyle BaĢa Çıkmak Ġçin BS Personelinin Rolleri Organizasyonun misyonunu çok iyi anlamak, Değişimden etkilenecek fonksiyonel departmanların spesifik amaç ve hedeflerini çok iyi bilmek, Kullanıcının gerçek ihtiyaçlarını anlamak için çaba göstermek, Değişim sürecinde insan faktörlerinin ve ihtiyaçlarının farkında olmak, En iyi sistemi geliştirmek için, kullanıcı ve yöneticilerle birlikte çalışmak, Bilgisayar diliyle konuşmak yerine, kolay anlaşılır terimleri kullanmak, Oluşabilecek problemleri, hızla ve profesyonel bir yaklaşımla çözümlemek. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 13

14 Önerileri - 6 Dirençle BaĢa Çıkmak Ġçin Kullanıcının Rolleri Yaratıcı ve ileri görüşlü sistemlerde ısrarlı olmak, Yeni veya değiştirilmiş sistemin tasarım aşamasına katılmak, Yeni veya değiştirilmiş sistemin yerleştirilmesinden sonra, sistem hakkında bilgi sistemi personeline ve yöneticilere geribildirim sağlamak. Önerileri - 7 DeğiĢim Yönetimi Metodolojisi Organizasyonel değişimin uygulanması süreci, değişimin organizasyona tanıtılması olup, çok zor ve uzun bir süreçtir. Bu sürecin daha iyi yönetilebilmesi için aşağıdaki dört aşamalı metodolojinin kullanılması gerekmektedir: Durum Tespiti Organizasyon Yapısının Tasarlanması Organizasyonel Dönüşüm Sürekli Geliştirme Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 14

15 Önerileri - 8 Takım Ġçerisinde Rollerin Dağılımı Ġle Ġlgili Sorunlar Merkeziyetçi Yaklaşım Merkeziyetçi Olmayan Yaklaşım Takım elemanları (programcılar, analistler, destek personeli vb.) bilgi sistemi departmanı çalışanları olmaktadır. Takım elemanları (programcılar, analistler, destek personeli vb.) kullanıcı departmanı çalışanları olmaktadır. Kullanıcılara ve onların ihtiyaçlarına duyulan sorumluluktan uzaklaşma BS profesyonellerinin kendi alanları ile ilişkilerinin ve teknik bilgilerinin azalması Önerileri - 9 Kullanıcı ile BS departmanı Arasındaki Sınırlar Kullanıcı Kullanıcı Destek Teknik Yazıcı Eğitim Elemanları Sistem Analisti Programcı Analist Programcı Veritabanı Yöneticisi Bilgisayar Operatörü Sistem Programcı Sistem Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 15

16 Önerileri - 10 BS Profesyonelleri ve Kullanıcılar Arasındaki Kültürel Farklılık Sorunları Fark Tipleri Bilgi Sistemi Departmanının Eğilimleri Kullanıcı Departmanı Eğilimleri Profesyonel yönlendirme Meslek bağlılığı Şirket bağlılığı Kullanılan dil Bilgisayar dili İş dili İlgi ve kabullenme Proje hedefleri İşin içeriği ve stili Teknik ilgi Uzun dönemli bakım Bilgisayarlarla ilgili analitik çalışmalar Çabuk üretilen pratik çözümler Çabuk üretilen pratik çözümler İnsanlarla ilgili çalışmalar Önerileri - 11 Kullanıcı Katılımının Arttırılması Kullanıcılar proje lideri veya takımın ikinci adamı olarak görevlendirilebilir. Sistem tasarımını ve proje yönetimini değerlendirmek üzere kullanıcı komiteleri oluşturulabilir. Kullanıcılar, takımın aktif elemanları haline getirilebilir. Kullanıcılar, üst yönetime durum raporları hazırlayabilir. Kullanıcılar, eğitimden sorumlu hale getirilebilir. Kullanıcılar, değişim kontrolünden sorumlu tutulabilir. Kilit tasarım toplantılarında, kullanıcıların fikrilerine geniş yer verilebilir. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 16

17 Önerileri - 12 Sistem Analisti Kullanıcı GörüĢmelerinde KarĢılaĢılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Problem Sebep Çözüm Önerisi Bakış açısının olmaması Kullanıcının katılım isteksizliği veya yeteneksizliği Anahtar kullanıcıların projeye dahil edilmesi Sistemden etkilenecek kişilerin Sistemden etkilenecek bütün ihmal edilmesi grupların katılımı Yüzeysel bilgi Analistin yeterli derecede Görüşmeden önce işin yapısını hazırlanmaması öğrenmek Kullanıcının yalnızca küçük değişimlerin mümkün olabileceği varsayımı Sadece kullanıcı ihtiyaçlarını sormak ve çözüm önermek yerine problemin sebebinin anlaşılmaya çalışılması Çarpıtılmış bilgi Politik gündem Veri ve sonuçları desteklemek için çok sayıda bakış açısı almak Kullanıcıların görüşmenin amacını bildiğinden emin olmak Kullanıcının cevabını anlamamak İşin yapısını anlamak ve görüşme ya da önyargılı davranmak öncesi hazırlıklı olmak YÖNETSEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 17

18 Yönetsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 1 Yönetsel Sorunlar Farklı düzeylerdeki yöneticilerin yönetim bilgi sistemlerini farklı bakış açılarıyla değerlendirmesi, Kullanıcıların eğitiminde ve çalışmalarında motivasyonu arttıracak ortamın yaratılmaması, Organizasyondaki bilginin yeniden dağıtılmasıyla sorumlulukların değişmesi ve güç dengesinin oynaması, Organizasyonun farklı düzeylerinde, farklı unvanlara sahip yöneticilerin farklı ihtiyaçlarının bulunması, Bazı yöneticilerin, görünüşü son derece parlak fakat, başarı şansı düşük olan bir projenin sorumluluğunu yüklenmek istememesi, Yönetsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 2 Yönetsel Sorunlar Donanım ve yazılımla ilgili bazı firmaların büyük vaatlerine karşılık yaşanan hayal kırıklıkları nedeniyle konuya doğal olarak temkinli yaklaşılması, Yönetim ile bilgi sistemi personeli arasındaki iletişim uçurumu, Kurulan sistemlerin özel bilgi taleplerine veya değişen durumlara karşı duyarsız ve katı olması, Maliyetlerin genel olarak tahminleri büyük ölçüde aştığı ve bazı projelerde ekiplerin gerçekte kullanılabilir bir uygulama üretemeden yıllarca süren çalışmalar yaptığı örneklerin var olması, İşletme yapılarındaki ölçeğin büyümesi ve karmaşıklığın artması nedeniyle, yönetimin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir YBS nin kurulmasının giderek güç ve karmaşık hale gelmesi. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 18

19 Yönetsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 3 Çözüm Önerileri Sistemden yararlanacak olan her düzeydeki yöneticinin isteği, kararlılığı, katkısı ve inanması gerekmektedir. Sistemin verdiği bir çeşit erken uyarı sinyalleri sayesinde, yönetim anlamlı değişimlerden bunlar oluşurken haberdar olması ve böylece bu değişimlerin, kalıcı zararlı etkiler yapmadan önlenmesi gerekmektedir. Sistem, yöneticiler için anlamlı sonuçları çabuk üretebilmelidir. Bu, genel olarak dönemsel kontrol raporları veya sorgulamalara karşı, formatlı reaksiyon anlamına gelmektedir. Sistemde bulunan veri, işletmenin günlük işlemlerinden doğan iç ve dış verilere ek olarak, işletmenin yer aldığı dış çevrenin verilerini de kapsamalıdır. İşletmenin farklı bölümlerinde çalışan bilgisayar sistemlerinin mevcut bulunması halinde bunların fonksiyonlarını homojenleştirecek bir düzen geliştirebilmelidir. TEKNĠK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 19

20 Teknik Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 1 Teknik Sorunlar Donanım Sorunları Yazılım Sorunları Sistemin kurulması sırasında karşılaşılan erişim zamanı, bellek kapasitesi, programlama zorlukları vb. sorunlar Sistem analizi, tasarım faaliyetlerinin ve bilgi ihtiyaçları analizlerinin doğru yapılamamasından dolayı yaşanan yazılım bakımı ve yenilenmesi sorunları Bilgisayar teknolojisinin günümüzde ulaştığı düzey nedeniyle aşılabilmektedir. Harcanan zaman ve maliyet nedeniyle aşılması güç olan en önemli teknik sorunlardır. Teknik Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 2 Yazılım Kalitesi Sorunlarına Önerilen Çözümler Bir sistem geliştirme yaklaşımının kullanılması, Sistemin kurulması sırasında kaynakların doğru atanması, Yazılım ölçümlerinin kullanılması, Test etmeye dikkat edilmesi, Kalite araçlarının kullanılması, Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 20

21 YÖNETĠM BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN KURULMASINDA Ġġ ODAKLI YAKLAġIM ÖNERĠSĠ YBS nin Kurulmasında ĠĢ Odaklı YaklaĢım Önerisi - 1 Teknik Konuların Baskın Olduğu YBS Kurma Süreci Donanım Teorisi Yazılım Teorisi Problem Çözme Teknikleri YERLEŞTİRME Organizasyona Yerleştirilen Yönetim Bilgi Sistemleri Dosya Tasarımları Dosya Yapıları Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 21

22 YBS nin Kurulmasında ĠĢ Odaklı YaklaĢım Önerisi -2 YBS Kurma Sürecinde ĠĢ Odaklı YaklaĢım Karar Verme Değerlendirme ve Gözden Geçirme Bilginin Organizasyonda Kullanılması YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ Eğitim Değişim Yönetimi Çevresel Değerlendirme Bilgi sisteminin organizasyonda ki etkisi Organizasyona Tanıtılan Yönetim Bilgi Sistemleri Kullanıcı Tepkisi Yatırımın Geri Dönüşü Bilgi Sistemlerinin Esnekliği Proje Yönetimi Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 22

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

... Ağustos 2009, İstanbul - MİKRON S, IFS ile DAHA DİNAMİK. Ekmeğini taştan çıkartan Mikron S, IFS in ERP Uygulamaları nı tercih etti

... Ağustos 2009, İstanbul - MİKRON S, IFS ile DAHA DİNAMİK. Ekmeğini taştan çıkartan Mikron S, IFS in ERP Uygulamaları nı tercih etti MİKRON S, IFS ile DAHA DİNAMİK Mikron S, ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) alanında etkin ve entegre bir iş organizasyonu sağlayan ve iş süreçlerindeki verimliliği artıran IFS Uygulamaları nı tercih etti.

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel İK Sertifika Programı Perakende sektörüne hız kazandıracak etkin formül: Yetenek Yönetimi ve Stratejik İK Perakende sektöründe yetenek yönetimi,

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu Sayfa No 1/ 5 İşin Adı : Muhasebe Sorumlusu Bağlı Olduğu Kişi Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Dış Ticaret, İç Piyasa, Satınalma, Finansman, Çorlu, İstanbul muhasebe bölümleri. Organizasyon

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ Modern Yönetim Yaklaşımları İle Bir Dünya Markasının Modern Yönetim ve Global Perakende Yapısını Kurmaya Yönelik Değişim Projesi Dr. Abdurrahman Baş www.abdurrahmanbas.com

Detaylı

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI OKYANUS Okyanus İnsan Kaynakları Eğitimleri İş Analizleri, İş Tanımları Mülakat Teknikleri Yetkinlik Yönetimi Performans Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynaklarına Geçiş İŞ ANALİZLERİ

Detaylı

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 İnsan Kaynakları nın ajandasında neler var? Hiyerarşik yapıdan

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Rekabetçi Üretim Yönetimi

Rekabetçi Üretim Yönetimi Rekabetçi Üretim Yönetimi Kayseri Nisan 09, 2009 Dr. Adem Göleç Katılımcılar: Sanayi Kuruluşları Öğretim Üyeleri Öğrenciler Önümüzdeki bir saat Bir Üretim Sistemi Kurum Stratejisi Rekabet Öncelikleri Đmalat

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.02.2008 TARĠH VE 28 SAYILI MECLĠS KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1-

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI Genel Müdürlüğümüzün iç kontrol sistemi Dışarıdan danışmanlık hizmeti satın alınmadan %97 oranında tamamlanmıştır. Diğer kalan kısmı için, Devlet Personel Başkanlığı

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BAHADIR MAZAK BPO OTOMOTİV A.Ş. GELİŞİM SORUMLUSU MAYIS-2013 YETKİNLİK Yetkinlik; belirli bir alanda ki görev ve sorumlulukları yerine getirebilme kabiliyetidir Yetkinlikler;

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi Ajanda 1) İş Süreç Yönetimi (BPM) 2) BPM Yazılımları 3) Farklı

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı PwC Bankanıza özgü süreç iyileştirmeleri ve tasarımları ile sizi diğerlerinden farklılaştırmayı öneriyor... İhtiyacınız Değişen sektörel gereklilikler, yeni hizmet

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

Profesyonel Raporlama Sistemleri

Profesyonel Raporlama Sistemleri Profesyonel Raporlama Sistemleri 1 Hakkımızda İşimiz gücümüz nedir? 2 Ne zamandan beri ne yapıyoruz? 2005 yılında faaliyetine başlayan Tanım Araştırma, Harita, Planlama, Yazılım ve Araştırma sektörlerine

Detaylı

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler.

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler. BAĞIMSIZ DENETİM Bağımsız Denetim işletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarının güvenilir bilgi ihtiyacını karşılar. Finansal tabloların güvenilirlik derecesini artırır. Bağımsız denetim, aşağıdaki

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETİ INDENSE EĞİTİM VE DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU EĞİTİMLERİ 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları 6098

Detaylı

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır:

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır: İç Kontrol Nedir? İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir.

Detaylı

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ Yenileşim süreci içinde olan bir firmada aşağıda yer alan temel ölçütler aranır. A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ 1-LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul

Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul 27.02.2011 1 Giriş Okosis San. Ve Tic. Ltd. Şirketi, otomasyon sektörü için yazılım ve donanım çözümleri üretmek, konusunda profesyonel

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

Bölüm I: Eğitim Program Özeti

Bölüm I: Eğitim Program Özeti Bölüm I: Eğitim Program Özeti Eğitim Adı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Uyum Stratejileri: Eğitim Kapsamı Kurumsal Yönetim ilkeleri açısından değerlendirildiğinde, Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçeve yasa

Detaylı

Temel Muhasebe İleri Muhasebe SAP Logo Tiger Enterprise

Temel Muhasebe İleri Muhasebe SAP Logo Tiger Enterprise MUHASEBE VE ERP EĞİTİMLERİ Temel Muhasebe İleri Muhasebe SAP Logo Tiger Enterprise Bilge Adam Akademi nin Muhasebe ve ERP eğitimleri; şirketlerin ihtiyaç duyduğu, hem muhasebe alanında teorik bilgiye sahip

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR?

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? Amaç ve Kapsam Richard Bach, Algı, kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan, bilgilenme, yargılama, ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir der. Kişisel

Detaylı

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği Yöneticiler için Bilgi Güvenliği GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN EN KRİTİK ROL YÖNETİM ROLÜDÜR 11.2.2015 1 Tanışma Çağan Cebe Endüstri Mühendisi Barikat Profesyonel Hizmetler - Yönetim Sistemleri Uzmanı 4 Yıl

Detaylı

SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbul Oyun Devam Ediyor. SAP Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Konuşmacı Adı : Oya SARI Firma Adı : ŞİŞECAM

SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbul Oyun Devam Ediyor. SAP Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Konuşmacı Adı : Oya SARI Firma Adı : ŞİŞECAM SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbul Oyun Devam Ediyor SAP Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Konuşmacı Adı : Oya SARI Firma Adı : ŞİŞECAM Gündem Neden SAP TRM? SAP TRM Ürün ihtiyacı ve Danışman seçim

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Büyük Veri İş Yapış Şekillerini Nasıl Etkiliyor?

Büyük Veri İş Yapış Şekillerini Nasıl Etkiliyor? www.pwc.com Büyük Veri İş Yapış Şekillerini Nasıl Etkiliyor? Mustafa Fuat Vardar Dijital dönüşümü anlamak Büyük veri- Neden Şimdi? KENTLİEŞME Yeni Müşteriler Yeni Davranışlar Yeni Talepler Yeni Formatlar

Detaylı

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU 2016 Kimdir? Türkiye'nin ilk ve tek KPI odaklı Satış, Pazarlama, Yönetim ve Liderlik, İş Dünyasında Hukuk, Koçluk ve Kişisel Gelişim Eğitimleri noktasında, sınıf içi ve online

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER MAĞAZA MAĞAZA Mağaza Yöneticileriniz 2012 ye hazır mı? Hepimiz biliyoruz ki, perakende sektörünün kalbi mağazalarda atar. Müşteri mağazadadır, ürün mağazada görücüye çıkar, en büyük hareketlilik mağazada

Detaylı

Yeniden Yapılanma «re-organizasyon»

Yeniden Yapılanma «re-organizasyon» Yeniden Yapılanma «re-organizasyon» Yeniden Yapılanma Süreci Projenin Hedefi Ticari yaşamını sürdüren organizasyonunuz için, öncelikle yönetim kadrosu çalışanları ve sonrasında tüm çalışanları için, bir

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

UZUN BİR YOLDA SOLUKSUZ KALMAMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM Geçmişten Geleceğe Güven İnşa Ediyoruz Sloganı ile çıktığımız bu yolda, EGEA Danışmanlık olarak firmalar üzerindeki ortak tespitimiz, FİRMANIN Geçmişi

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAĞI. Dr. Aslı AKKOR AKkariyer İnsan Kaynakları Danışmanlığı

SAĞLIK TURİZMİNDE YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAĞI. Dr. Aslı AKKOR AKkariyer İnsan Kaynakları Danışmanlığı SAĞLIK TURİZMİNDE YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAĞI Dr. Aslı AKKOR AKkariyer İnsan Kaynakları Danışmanlığı Geçmiş Sağlık Turizminin teorik anlamda geçmişi Sağlık Turizminin pratik anlamda geçmişi Sağlık Turizminde

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

BALANCED SCORECARD PROJESİ

BALANCED SCORECARD PROJESİ BALANCED SCORECARD PROJESİ HAZIRLAYAN YÖNLENDİRME KOMİTESİ 2013 KATILIMCI İÇİN NOT: BU KİTAPÇIK SADECE BSC NİN ANLAŞILMASINA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, ÜRETİM KONUSU SEKTÖRÜ,

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi 4 Haftalık Ajanda 1. Hafta: Örneklerle BPM-ERP İlişkisi 2. Hafta:

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1.1. Ekonomi, İhtiyaç, Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Mal, Hizmet ve Fayda... 3 1.3. Üretim Faktörleri... 3 1.3.1. Emek... 4 1.3.2. Doğa... 4 1.3.3.

Detaylı

BEYAZ YAKA PERSONEL VERİMLİLİK VE EĞİTİM İHTİYAÇ BELİRLEME ANALİZİ; Yaş :... Cinsiyet : K E. deki Çalışma Süreniz:..

BEYAZ YAKA PERSONEL VERİMLİLİK VE EĞİTİM İHTİYAÇ BELİRLEME ANALİZİ; Yaş :... Cinsiyet : K E. deki Çalışma Süreniz:.. BEYAZ YAKA PERSONEL VERİMLİLİK VE EĞİTİM İHTİYAÇ BELİRLEME ANALİZİ; Yaş :... Cinsiyet : K E deki Çalışma Süreniz:.. ж Çalıştığınız Departman:.. Aşağıdaki anket formunda her bir maddede yer alan görüşe

Detaylı

BU KADAR YÖNETİCİYİ NASIL BULURUM?

BU KADAR YÖNETİCİYİ NASIL BULURUM? BU KADAR YÖNETİCİYİ NASIL BULURUM? Yetenek Seçimi ve Gelişiminde Teknosa Uygulaması HR Dergi Seçme Yerleştirme Zirvesi 21 Eylül 2012 Asena YALINIZ İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İçindekiler Teknosa

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Eğitim Hizmetleri. İnsan Kaynakları Uzmanları için Bilişim Teknolojileri Eğitimi

Eğitim Hizmetleri. İnsan Kaynakları Uzmanları için Bilişim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Hizmetleri İnsan Kaynakları Uzmanları için Bilişim Teknolojileri Eğitimi Eğitim İçerik Dökümanı Bu döküman bütünüyle (T&G Workshop) nin fikri mülkiyetindedir. T&G Workshop un yazılı izni olmadan

Detaylı

ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI

ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI Bay Samu Seitsalo, Direktör Yardımcısı CIMO, Finlandiya Uluslararası Hareketlilik

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ. Görsellik ile Konuşan Tablolar

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ. Görsellik ile Konuşan Tablolar Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ Görsellik ile Konuşan Tablolar Lütfen Dikkat! Bu kitapta herhangi bir şekilde adı geçen ürün, marka veya şirket isimleri sahiplerine aittir. Kitapta yer alan bilgilerin

Detaylı

www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası

www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası Yeni muhasebe standartlarına hazır mısınız? 1 Temmuz 2012

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ SİRKÜLER (G-2014) YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ Sayın Üyemiz, OAİB bünyesinde Dale Carnegie Training aracılığıyla Yöneticiler için Liderlik eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim için

Detaylı

1 Temmuz 2014 Netsis Standard 2 1 Temmuz 2014

1 Temmuz 2014 Netsis Standard 2 1 Temmuz 2014 1 Temmuz 2014 Ana Paket Eğitim Fiyatı Eğitim Saati Netsis Standard 2 Temel Set ( 1 Kullanıcı) Satış Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Stok Yönetimi, Finans Yönetimi, Genel Muhasebe, Kalite Kontrol, Esnek yapılandırma,

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

bt-pota Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Belgelendirme Standartları Merve Saraç Nisan 2008

bt-pota Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Belgelendirme Standartları Merve Saraç Nisan 2008 bt-pota Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Belgelendirme Standartları Merve Saraç Nisan 2008 1 TÜBİSAD BT Hizmetleri Komisyonu Amaç, Hedef ve Stratejiler BT hizmetleri pazarının büyütülmesi Hizmet kalitesi

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı