BİR YAZILIM SEÇİMİ PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR YAZILIM SEÇİMİ PROJESİ"

Transkript

1 BİR YAZILIM SEÇİMİ PROJESİ BĠR YAZILIM SEÇĠMĠ PROJESĠ ABC şirketi üst yöneticileri Temmuz 2007 de organizasyonu yeniden yapılandırma kararı verdiler. Bu yapılanmadaki amaç Türkiye pazarında yeterince doyuma ulaşmış olan şirketi uluslararası bir kurum haline getirmektir. Şirketin yeniden yapılanma kararını hızlandıran en önemli problemler aşağıda özetlenmiştir: Kurum içi iletişim kanallarının tamamen kapalı olması. Kurumun yetersiz yönetilmesi. Kararların hızlı ve doğru alınamaması. Doğru bilgi kaynaklarına ulaşılamaması Stratejik kararlar için gerekli olan bilgilerin elde edilememesi. Kurum içerisinde stok değerleme çalışmalarının yapılamaması. Müşteri isteklerinin tam zamanında karşılanamaması. Yönetim ile çalışanlar arasında iletişim eksikliği. Ücret sisteminin adil olmaması. Ücret sisteminin insana değil, üretime göre yapılandırılması. Mevcut yazılımdan verimli faydalanılmaması. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 1

2 YENĠDEN YAPILANMA -1 Bu yapılanma için bir danışman firma ile anlaşmıştır. Yönetim danışmanı firma, ilk olarak kurum içerisindeki insan kaynaklarına yönelmiş ve yeni kurulacak organizasyon yapısına göre 10 üst düzey yönetici ile 10 beyaz yaka personeli istihdam etmiştir. Tamamen dikey olan organizasyon yapısı, proje matris bir organizasyon yapısına çevrilmiştir. 10 adet takım kurulmuştur. Bu takımlar; Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Müşteri Hizmetleri, Kalite Yönetimi, Malzeme Planlama, Üretim Planlama, ARGE, Bilgi İşlem, Mali İşler, İnsan Kaynakları ve İdari İşler dir. Bu takımlar proses takımları olarak adlandırılmakta ve takım liderlerinden ve üyelerinden oluşmaktadır. Proses takımlarına ek olarak, çapraz takımlar kurulmuştur. Kurum içerisindeki çapraz takımlar; Proje Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Talep Planlama, Müşteri Memnuniyeti, Proses ve Süreç Yönetimi, Teknik Koordinasyon, Yeni Ürün Planlama, Bütçe ve Maliyet Yönetimi ve İletişim takımlarıdır. Bu takımların özelliği diğer takım üyelerinin çapraz katılımıdır. YENĠDEN YAPILANMA -2 Organizasyonel yapının değişimi ile beraber kurum içerisindeki tüm iletişim kanalları elektronik ortama taşınmıştır. MS Outlook programı kurum içerisindeki toplantı yönetimi ve raporlamasında kullanılmaya başlanmıştır. ABC şirketinde LKS programı tüm finansal süreçlerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Organizasyonel değişim öncesi mevcut programın, envanter takibi özelliği tam olarak kullanılmamaktaydı. Tüm envanter hareketleri LKS programı içerisinde kontrol altına alındı (önce fiş sonra iş sloganı ile), Malzeme ve üretim planlama için LKS programı ile entegre çalışan bir program yazıldı, Tüm satış ve satınalma siparişlerinde LKS programı reel olarak kullanılmaya başlandı, ISO kalite yönetimi sistemi ile beraber oluşan tüm belgeler MS EXCEL ortamında takip edilmeye başlandı. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 2

3 ERP SEÇĠM PROJESĠNĠN BAġLATILMASI KARARI Temmuz 2007 tarihinde yeniden yapılanma projesinin sonucunda oluşan yeni sistem aşağıdaki sebeplerden dolayı Mayıs 2008 tarihinde ihtiyaçlara cevap verememeye başlamıştır: ISO sistemi ile beraber ortaya çıkan yoğun belgelemenin yaratmış olduğu karmaşa. Tüm süreçlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan belgelendirmenin, sistemi hantallaştırması. Bilgi yönetimi değişimi sonucu oluşan sistemde yapılan kullanıcı hatalarının geç fark edilmesinden dolayı, sistemde oluşan bilginin güvenilirliğinin azalması. Raporlama süreçlerinde tüm takımların çok fazla emek harcamaları. Üretilen bilgi güvenilirliliğinin azalması. Kurulan sistemin teknik sebeplerden dolayı (kapasite) ihtiyaçlara cevap verememesi. PROJENĠN BAġLATILMASI Yöneticiler arasında, entegre bir bilgi yönetim sistemine sahip olmadan, firmanın büyüme ve küreselleşme stratejilerini gerçekleştiremeyeceği konusunda genel bir kanı oluşmuştur. Bu şartlar altında, bilgi yönetimi çapraz takımı kurum girişimcilerine ve diğer takım liderlerine firmanın yeni iş ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve firma içerisindeki tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilmek için, yeni bir kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılım paketinin satın alınması önerisini sunmuştur. Proje, üst yönetim tarafından onaylanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Firma yöneticileri, sadece maliyet üzerinden bir seçim yapılamayacağının ve çok sayıda faktörün dikkate alınması gerektiğinin farkında olarak, sistematik bir yazılım seçim sürecine ihtiyaç duymuştur. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 3

4 PROJE TAKIMININ BELĠRLENMESĠ ABC şirketinde ERP seçim ve implementasyon projesi için üç temel takım kurulmuştur: Teknik Takım: ERP projesindeki tüm donanım alt yapısından sorumludur. Ayrıca, proje boyunca oluşacak tüm ek geliştirme (customize) projelerinden sorumludur. Yazılım ile yapılacak herhangi bir geliştirmeden (development) bu takım sorumludur. Finansal Takım: ERP projesindeki, tüm finanslardan sorumludur. (hesap planı, genel muhasebe, maliyetlendirme) Lojistik Takım: Master planlama, satınalma, kurum içi/dışı tüm malzeme hareketleri ve üretim planlama süreçlerinden sorumludur. Yönetim Yürütme Kurulu: Teknik, finansal ve lojistik takımların yönlendirilmesi bu takım tarafından sağlanmaktadır. Bu kurul yukarıda sayılan takımların liderlerinden, danışman firmanın liderinden ve kurum liderinden oluşmaktadır. Üst Düzey Yönetim ve Yürütme Kurulu YAZILIM SEÇİMİ TAKIMININ OLUŞTURULMASI Organizasyonel Düzey Teknik, Finansal ve Lojistik Takım Liderleri Fonksiyonel Düzey Teknik, Finansal ve Lojistik Takım Son Kullanıcılar Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 4

5 PROJE AMAÇ ve HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ Yazılım seçimi takımının ilk faaliyeti projeye başlama nedenlerini, proje amaç ve hedeflerini belirlemek olmuştur. Kurumun proje hedefi, mevcut iş süreçlerinin verimliliğini arttırmaktır. Proje amaçları ise aşağıda sıralanmaktadır: Kurum içerisinde doğru kaynaktan doğru bilgiyi üretmek, Kurum iletişim kaynaklarını doğru yönlendirmek, İş süreçlerinde meydana gelebilecek hataların yönetimi, Müşteri ihtiyaçlarına tam zamanında ve eksiksiz cevap verebilmek, Kağıtsız ortamda çalışabilmek, Süreçlere doğru zamanda doğru yerde müdahale edebilmek, Özellikle malzeme ve üretim planlama süreçlerinde yaşanan problemleri önlemek. PROJE AMAÇ ve HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ Başlangıç Toplantısı:Yukarıda belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ERP projesine başlangıç toplantısı, ABC şirketinde Ağustos 2008 tarihinde yapılmıştır. Bu toplantıda şirkette çalışan tüm personele projenin belirlenen amaç ve hedefleri anlatılmıştır. Projenin başarıya ulaşması ile süreçlerdeki iyileşmeler kurum personeli ile paylaşılmıştır. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 5

6 İŞ SÜREÇLERİNİN ANALİZİ VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ Bu adımda, takım elemanları mevcut iş süreçlerini gözden geçirerek firma çapında üst yöneticilerle, fonksiyonel yöneticilerle ve anahtar kullanıcılarla görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmelerin amacı, tüm departmanların temsilcilerinin mevcut sistemle ilgili problemlerini ve yeni yazılımdan beklentilerini belirlemektir. Görüşmeler sırasında alınan notların analizi sonucunda, detaylı bir sistem gereksinimleri listesi hazırlanmıştır. Bu liste; lojistik, üretim planlama, satış yönetimi, mali işler, insan kaynakları, bilgi işlem ve diğer başlıkları altında belirlenen fonksiyonel alanların ikinci ve üçüncü düzey sistem gereksinimlerinden oluşmaktadır. İŞ SÜREÇLERİNİN ANALİZİ VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 6

7 PROJENĠN BAġLATILMASI Ağustos 2008 PAKETLERĠN ANALĠZĠ İşletme içi ve dışı kaynaklardan değerlendirmeye alınabilecek yazılım firmaları araştırılarak 19 firmadan meydana gelen bir alternatif listesi oluşturulmuştur. Bu araştırmalar sırasında İnternet, sektörel dergi incelemeleri, danışman firmaların önerileri, sektördeki benzer firmalardan edinilen bilgiler ve firma çalışanlarının önerileri gibi kaynaklar kullanılmıştır. Ön elemeden sonra 9 firma (MİKRO, IAS, NETSİS, MAPICS, OBJE, AXAPTA, UYUMSOFT, LBS UNITY, JD EDWARDS) bir sonraki aşamaya geçirilerek bu firmalara ön sorular ve sistem gereksinimlerini karşılama düzeylerini içeren öneri istek formu (RFP) Excel dosyası ve firmaya ait bir örnek olay gönderilmiştir. PROJENĠN BAġLATILMASI Ağustos 2008 PAKETLERĠN ANALĠZĠ Bir sonraki aşama, bu 9 firma satıcıları tarafından yapılan sunumların değerlendirilmesi olmuştur. Bu değerlendirme sırasında sistem gereksinimleri listesinde bulunan her satır proje ekibi tarafından da puanlanmıştır. Daha sonra firmanın kendi cevapları ve proje ekibinin cevapları karşılaştırılarak, çelişkiye düşülen noktalar tekrar görüşülmüştür. Bu puanlamalar ve örnek olay çözümleri dikkate alınmak suretiyle finale Microsoft AXAPTA ve UYUMSOFT firmalarının kalmasına karar verilmiştir. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 7

8 ERP Seçim Kararı Fonksiyonel Kriterler Satıcı Kriterleri Kalite Kriterleri Maliyet Kriterleri Lojistik Teknik Destek Yazılımın Esnekliği Fiyat Üretim Pl. Satış Yön. ABC vizyonu ile uyum Kolay anlaşılır ol. Ödeme koşulları Mali İşler Bakım-versiyon arttırma Diğer yaz. ile iletişimi İnsan Kay. Bilgi İşl. Yazılım firmasının profili Uyarlama ihtiyacı CRM Yaz.firmasının vizyonu-misyonu CRM modülü Doküman Y. Proje Yön. Proje Ekibi Kolay geliştirilebilir AHP Hesaplama Workflow MS AXAPTA UYUMSOFT SON SEÇĠM KARARININ VERĠLMESĠ Fonksiyonel kriter skoru: AXAPTA: =(0,50*0,10)+(0,33*0,20)+(0,67*0,19)+(0,20*0,20)+(0,90*0,02)+(0,86*0,15)+(0,90*0,03)+ (0,90*0,03)+(0,90*0,04)+(0,90*0,03) = 0,5473 UYUMSOFT: =(0,50*0,10)+(0,67*0,20)+(0,33*0,19)+(0,80*0,20)+(0,10*0,02)+(0,14*0,15)+(0,10*0,03)+ (0,10*0,03)+(0,10*0,04)+(0,10*0,03) = 0,4527 Satıcı kriteri skoru: AXAPTA: = (0,17*0,25)+(0,88*0,06)+(0,50*0,23)+(0,90*0,11)+(0,89*0,07)+(0,20*0,27) = 0,4256 UYUMSOFT: = 1-0,4256 = 0,5744 Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 8

9 SON SEÇĠM KARARININ VERĠLMESĠ Kalite kriteri skoru: AXAPTA: = (0,80*0,39)+(0,20*0,06)+(0,86*0,26)+(0,25*0,19)+(0,90*0,04)+(0,88*0,07) = 0,6927 UYUMSOFT: = (1-0,6927) = 0,3073 Maliyet kriteri skoru: AXAPTA: = (0,20*0,20)+(0,80*0,80) = 0,68 UYUMSOFT: = (0,80*0,20)+(0,20*0,80) = 0,32 SON SEÇĠM KARARININ VERĠLMESĠ TOPLAM SKORLAR: AXAPTA = (0,5473*0,61)+(0,4256*0,05)+(0,6927*0,17)+(0,68*0,17) = 0,59 UYUMSOFT = (0,4527*0,61)+(0,5744*0,05)+(0,3073*0,17)+(0,32*0,17) = 0,41 Uygulanan AHP tekniği sonucunda AXAPTA nın skorunun yüksek çıkmasından dolayı MS AXAPTA alternatifi seçilmelidir. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 9

10 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Karşılaşılan Sorunların Sınıflandırılması Yönetsel Sorunlar Organizasyonel Davranış Sorunları Teknik Sorunlar Takım Çalışması Sorunları Organizasyonel Değişim Sorunları Rollerin Dağılımı Sorunları Kültürel Farklılıklar ve İletişim Sorunları Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 10

11 ORGANİZASYONEL DAVRANIŞ SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Önerileri - 1 Organizasyonel DeğiĢim Ġle Ġlgili Sorunlar Yönetim Bilgi Sistemlerinin Kurulması Mevcut Sistemlerin Bilgisayarlaştırılması Mevcut Sistemlerin Geliştirilmesi DEĞĠġĠM Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 11

12 Önerileri - 2 DeğiĢime KarĢı Direnç Yönetim bilgi sistemlerinin kurulmasındaki bir problem, organizasyon içerisindeki, farklı düzeyde çalışan elemanların değişime karşı gösterdikleri farklı şekillerdeki tepkilerdir. İnsanlar, değişime kolaylıkla adapte olamadıkları için, bulundukları konumu bırakarak, işlerini bilmedikleri yeni bir yolla yapmaya karşı direnç göstermektedir. Değişime karşı direnç yönetim bilgi sistemlerinin kurulması sırasında yönetilmesi gereken bir sorun olmaktadır. Önerileri - 3 Kullanıcı Direncinin Sebepleri Bilgisayar personeline direnç, Projenin iyi olmadığı ve fayda/maliyet analizlerinin geçersiz olduğu düşüncesi, İhtiyaç eksikliği, işlerin yolunda gittiği ve yeniliğin mevcut durumu alt üst edeceği düşünceleri, Sosyal belirsizlik korkusu, Kötü tasarlanmış sistemlerin ihtiyaçlarını anlamaya karşı isteksizlik. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 12

13 Önerileri - 4 Kullanıcı Direnciyle BaĢa Çıkmak Ġçin Yönetimin Rolleri Değişim için etkili bir plan hazırlamak, Yeni veya modifiye edilmiş sistem için gerekli desteği ve teşviki sağlamak, Değişimden etkilenen tüm insanlara değişimin önemini ve gerekliliğini açıklamak, Ortaya çıkabilecek her problemin çözümünde yardımcı olmak, Yeni veya modifiye edilmiş sistemin geliştirilmesi ve yerleştirilmesini dikkatle takip etmek. Önerileri - 5 Kullanıcı Direnciyle BaĢa Çıkmak Ġçin BS Personelinin Rolleri Organizasyonun misyonunu çok iyi anlamak, Değişimden etkilenecek fonksiyonel departmanların spesifik amaç ve hedeflerini çok iyi bilmek, Kullanıcının gerçek ihtiyaçlarını anlamak için çaba göstermek, Değişim sürecinde insan faktörlerinin ve ihtiyaçlarının farkında olmak, En iyi sistemi geliştirmek için, kullanıcı ve yöneticilerle birlikte çalışmak, Bilgisayar diliyle konuşmak yerine, kolay anlaşılır terimleri kullanmak, Oluşabilecek problemleri, hızla ve profesyonel bir yaklaşımla çözümlemek. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 13

14 Önerileri - 6 Dirençle BaĢa Çıkmak Ġçin Kullanıcının Rolleri Yaratıcı ve ileri görüşlü sistemlerde ısrarlı olmak, Yeni veya değiştirilmiş sistemin tasarım aşamasına katılmak, Yeni veya değiştirilmiş sistemin yerleştirilmesinden sonra, sistem hakkında bilgi sistemi personeline ve yöneticilere geribildirim sağlamak. Önerileri - 7 DeğiĢim Yönetimi Metodolojisi Organizasyonel değişimin uygulanması süreci, değişimin organizasyona tanıtılması olup, çok zor ve uzun bir süreçtir. Bu sürecin daha iyi yönetilebilmesi için aşağıdaki dört aşamalı metodolojinin kullanılması gerekmektedir: Durum Tespiti Organizasyon Yapısının Tasarlanması Organizasyonel Dönüşüm Sürekli Geliştirme Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 14

15 Önerileri - 8 Takım Ġçerisinde Rollerin Dağılımı Ġle Ġlgili Sorunlar Merkeziyetçi Yaklaşım Merkeziyetçi Olmayan Yaklaşım Takım elemanları (programcılar, analistler, destek personeli vb.) bilgi sistemi departmanı çalışanları olmaktadır. Takım elemanları (programcılar, analistler, destek personeli vb.) kullanıcı departmanı çalışanları olmaktadır. Kullanıcılara ve onların ihtiyaçlarına duyulan sorumluluktan uzaklaşma BS profesyonellerinin kendi alanları ile ilişkilerinin ve teknik bilgilerinin azalması Önerileri - 9 Kullanıcı ile BS departmanı Arasındaki Sınırlar Kullanıcı Kullanıcı Destek Teknik Yazıcı Eğitim Elemanları Sistem Analisti Programcı Analist Programcı Veritabanı Yöneticisi Bilgisayar Operatörü Sistem Programcı Sistem Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 15

16 Önerileri - 10 BS Profesyonelleri ve Kullanıcılar Arasındaki Kültürel Farklılık Sorunları Fark Tipleri Bilgi Sistemi Departmanının Eğilimleri Kullanıcı Departmanı Eğilimleri Profesyonel yönlendirme Meslek bağlılığı Şirket bağlılığı Kullanılan dil Bilgisayar dili İş dili İlgi ve kabullenme Proje hedefleri İşin içeriği ve stili Teknik ilgi Uzun dönemli bakım Bilgisayarlarla ilgili analitik çalışmalar Çabuk üretilen pratik çözümler Çabuk üretilen pratik çözümler İnsanlarla ilgili çalışmalar Önerileri - 11 Kullanıcı Katılımının Arttırılması Kullanıcılar proje lideri veya takımın ikinci adamı olarak görevlendirilebilir. Sistem tasarımını ve proje yönetimini değerlendirmek üzere kullanıcı komiteleri oluşturulabilir. Kullanıcılar, takımın aktif elemanları haline getirilebilir. Kullanıcılar, üst yönetime durum raporları hazırlayabilir. Kullanıcılar, eğitimden sorumlu hale getirilebilir. Kullanıcılar, değişim kontrolünden sorumlu tutulabilir. Kilit tasarım toplantılarında, kullanıcıların fikrilerine geniş yer verilebilir. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 16

17 Önerileri - 12 Sistem Analisti Kullanıcı GörüĢmelerinde KarĢılaĢılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Problem Sebep Çözüm Önerisi Bakış açısının olmaması Kullanıcının katılım isteksizliği veya yeteneksizliği Anahtar kullanıcıların projeye dahil edilmesi Sistemden etkilenecek kişilerin Sistemden etkilenecek bütün ihmal edilmesi grupların katılımı Yüzeysel bilgi Analistin yeterli derecede Görüşmeden önce işin yapısını hazırlanmaması öğrenmek Kullanıcının yalnızca küçük değişimlerin mümkün olabileceği varsayımı Sadece kullanıcı ihtiyaçlarını sormak ve çözüm önermek yerine problemin sebebinin anlaşılmaya çalışılması Çarpıtılmış bilgi Politik gündem Veri ve sonuçları desteklemek için çok sayıda bakış açısı almak Kullanıcıların görüşmenin amacını bildiğinden emin olmak Kullanıcının cevabını anlamamak İşin yapısını anlamak ve görüşme ya da önyargılı davranmak öncesi hazırlıklı olmak YÖNETSEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 17

18 Yönetsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 1 Yönetsel Sorunlar Farklı düzeylerdeki yöneticilerin yönetim bilgi sistemlerini farklı bakış açılarıyla değerlendirmesi, Kullanıcıların eğitiminde ve çalışmalarında motivasyonu arttıracak ortamın yaratılmaması, Organizasyondaki bilginin yeniden dağıtılmasıyla sorumlulukların değişmesi ve güç dengesinin oynaması, Organizasyonun farklı düzeylerinde, farklı unvanlara sahip yöneticilerin farklı ihtiyaçlarının bulunması, Bazı yöneticilerin, görünüşü son derece parlak fakat, başarı şansı düşük olan bir projenin sorumluluğunu yüklenmek istememesi, Yönetsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 2 Yönetsel Sorunlar Donanım ve yazılımla ilgili bazı firmaların büyük vaatlerine karşılık yaşanan hayal kırıklıkları nedeniyle konuya doğal olarak temkinli yaklaşılması, Yönetim ile bilgi sistemi personeli arasındaki iletişim uçurumu, Kurulan sistemlerin özel bilgi taleplerine veya değişen durumlara karşı duyarsız ve katı olması, Maliyetlerin genel olarak tahminleri büyük ölçüde aştığı ve bazı projelerde ekiplerin gerçekte kullanılabilir bir uygulama üretemeden yıllarca süren çalışmalar yaptığı örneklerin var olması, İşletme yapılarındaki ölçeğin büyümesi ve karmaşıklığın artması nedeniyle, yönetimin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir YBS nin kurulmasının giderek güç ve karmaşık hale gelmesi. Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 18

19 Yönetsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 3 Çözüm Önerileri Sistemden yararlanacak olan her düzeydeki yöneticinin isteği, kararlılığı, katkısı ve inanması gerekmektedir. Sistemin verdiği bir çeşit erken uyarı sinyalleri sayesinde, yönetim anlamlı değişimlerden bunlar oluşurken haberdar olması ve böylece bu değişimlerin, kalıcı zararlı etkiler yapmadan önlenmesi gerekmektedir. Sistem, yöneticiler için anlamlı sonuçları çabuk üretebilmelidir. Bu, genel olarak dönemsel kontrol raporları veya sorgulamalara karşı, formatlı reaksiyon anlamına gelmektedir. Sistemde bulunan veri, işletmenin günlük işlemlerinden doğan iç ve dış verilere ek olarak, işletmenin yer aldığı dış çevrenin verilerini de kapsamalıdır. İşletmenin farklı bölümlerinde çalışan bilgisayar sistemlerinin mevcut bulunması halinde bunların fonksiyonlarını homojenleştirecek bir düzen geliştirebilmelidir. TEKNĠK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 19

20 Teknik Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 1 Teknik Sorunlar Donanım Sorunları Yazılım Sorunları Sistemin kurulması sırasında karşılaşılan erişim zamanı, bellek kapasitesi, programlama zorlukları vb. sorunlar Sistem analizi, tasarım faaliyetlerinin ve bilgi ihtiyaçları analizlerinin doğru yapılamamasından dolayı yaşanan yazılım bakımı ve yenilenmesi sorunları Bilgisayar teknolojisinin günümüzde ulaştığı düzey nedeniyle aşılabilmektedir. Harcanan zaman ve maliyet nedeniyle aşılması güç olan en önemli teknik sorunlardır. Teknik Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 2 Yazılım Kalitesi Sorunlarına Önerilen Çözümler Bir sistem geliştirme yaklaşımının kullanılması, Sistemin kurulması sırasında kaynakların doğru atanması, Yazılım ölçümlerinin kullanılması, Test etmeye dikkat edilmesi, Kalite araçlarının kullanılması, Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 20

21 YÖNETĠM BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN KURULMASINDA Ġġ ODAKLI YAKLAġIM ÖNERĠSĠ YBS nin Kurulmasında ĠĢ Odaklı YaklaĢım Önerisi - 1 Teknik Konuların Baskın Olduğu YBS Kurma Süreci Donanım Teorisi Yazılım Teorisi Problem Çözme Teknikleri YERLEŞTİRME Organizasyona Yerleştirilen Yönetim Bilgi Sistemleri Dosya Tasarımları Dosya Yapıları Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 21

22 YBS nin Kurulmasında ĠĢ Odaklı YaklaĢım Önerisi -2 YBS Kurma Sürecinde ĠĢ Odaklı YaklaĢım Karar Verme Değerlendirme ve Gözden Geçirme Bilginin Organizasyonda Kullanılması YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ Eğitim Değişim Yönetimi Çevresel Değerlendirme Bilgi sisteminin organizasyonda ki etkisi Organizasyona Tanıtılan Yönetim Bilgi Sistemleri Kullanıcı Tepkisi Yatırımın Geri Dönüşü Bilgi Sistemlerinin Esnekliği Proje Yönetimi Yrd.Doç.Dr. Ceyda Şen- Bilişim Sistemleri 22