1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili,"

Transkript

1 TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, yılı Bilanço ve Kar Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması,görüülmesi, onaylanması, yılı içerisinde yapılan baıların onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2003 yılı çalımalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, yılı karının ihtiyatlara ayrılması veya daıtılmasına karar verilmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 8. Denetçilerin seçimi, 9. Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulunca seçilen baımsız Denetçi kuruluunun onaylanması, 11.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret kanunu'nun 334. ve 335.maddelerince izin verilmesi, 12. Dilekler ve kapanı. TOPLANTI YER VE TARH 27/04/2004 Salı günü saat :11:00 Aydınevler Mahallesi,nönü Caddesi, Gökçe Sok. GSD Binası,No:14 Küçükyalı Maltepe STANBUL

2 TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. (A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. irketimizin 27/04/2004 tarihli Olaan Genel Kurul Toplantısında yeniden tekil olunacak Denetim Kurulu'na, (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 1 Denetim Kurulu Üye adayının belirlenmesi, 4. Dilekler ve kapanı B) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. irketimizin 27/04/2004 tarihli Olaan Genel Kurul Toplantısında yeniden tekil olunacak Denetim Kurulu'na, (B) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 1 Denetim Kurulu Üye adayının belirlenmesi, 4. Dilekler ve kapanı TOPLANTI YER VE TARH 27/04/2004 Salı günü (A) ve (B) grubu mtiyazlı Pay sahipleri Genel Kurul Toplantıları aynı gün ve aynı yerde sırasıyla 10:30 ve 10:45 de yapılacaktır. Aydınevler Mahallesi,nönü Caddesi, Gökçe Sok. GSD Binası,No:14 Küçükyalı Maltepe STANBUL

3 TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. Sayın Hissedarlarımız, Geçen yıl Genel Kurul toplantımızda faaliyetlerimizle ilgili bilgileri verirken irketimizin baarılı bir birleme operasyonunu tamamlamı olduundan bahsetmitik. Bu operasyonla sadece iki irketin bilançosunda kayıtlı aktiflerin birlemediini, en az bu varlıklar kadar önemli olan i ilikilerinin de birletiinden, kurulmu olan bu ilikilerden önemli beklentilerimiz olduundan bahsetmitik. Gerçekten de 2003 yılında yapmı olduumuz iler bu öngörümüzü haklı çıkartmıtır yılında USD olan ilem hacmimiz 2003 de USD olarak gerçeklemitir. lem hacmimizde % 54 oranında artı olmutur. Bu artı mevcut 15 kiilik kadromuzla gerçekletirilmitir. lem hacmindeki bu gelimenin mevcut personelimiz ile gerçekletirilmi olması irketimizin verimliliindeki geliimin de önemli bir göstergesi olmutur. lem hacmindeki bu artıa karın yapılan ilerin kalitesinden herhangi bir taviz verilmemitir. Yapılan ilerimiz sırasında kiracılarımıza tatminkar servis verilmesi, buna karılık ilemlerimizin karlı ve güvenilir olması ilkelerine balı kalınmı ve tüm tarafların kazançlarının en uygun noktada dengelenmesine özen göstermeye yönelik etkin ekilde faaliyet yürütülmütür yılına ilikin planlarımız hakkında da kısaca bilgi vermek isteriz yılında faaliyetlerimiz mevcut 15 kiilik kadromuzla sürdürülecek olup, genileme anlamına gelecek bir kadro artıı öngörülmemektedir. lem hacmimizin ise 2003 yılına oranla % 10 oranında artırılarak USD seviyelerine ulaacaı beklenmektedir yılında mevzuat konusunda da önemli gelimeler gerçekletirilmitir. Bu konuda detaylı bilgiler faaliyet raporumuzda ve denetim raporumuzda bulunmaktadır. Özet olarak söylemek gerekirse irketimizin mali tabloları, S.P.K. tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanmı olan XI.25 no lu Tebli çerçevesinde düzenlenmitir. S.P.K. nın XI.25 no lu Teblii enflasyon düzeltmesini de kapsamaktadır. Dolayısıyla Genel Kurul a sunmu olduumuz mali tablolar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na uyumlu olarak yapılarak hazırlanmıtır. Uluslararası Finansal Raporlama Standart ları enflasyon düzeltmelerini de içermektedir sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmı olan 2003 faaliyet dönemine ait Faaliyet Raporu ve Mali Tablolarımız ekte tetkik ve görülerinize sunulmaktadır. Tüm hissedarlarımıza irketimize gösterdikleri ilgi ve güven nedeniyle teekkür eder, saygılarımızı sunarız.

4 YÖNETM KURULU ÜYELER VE GÖREV SÜRELER ADI, SOYADI GÖREV SÜRES GÖREV M.TURGUT YILMAZ ( DEVAM EDYOR ) BAKAN AKGÜN TÜRER ( DEVAM EDYOR ) BAKAN VEKL YASEF COYAS ( DEVAM EDYOR ) ÜYE A.ERDEM YÖRÜKOLU ( DEVAM EDYOR ) ÜYE EYÜP MURAT GEZGN ( DEVAM EDYOR ) ÜYE ERGÜN ARAL ( DEVAM EDYOR ) ÜYE HAKAN GÜLELÇE ( DEVAM EDYOR) ÜYE /GENEL MÜDÜR DENETCLER VE GÖREV SÜRELER ADI, SOYADI NHAT YALÇINTA SEDAT TEMELTA GÖREV SÜRES ( Görev süreleri 1 yıldır.) ( Görev süreleri 1 yıldır.)

5 I. GENEL DAR YAPI 2003 yılı sonunda irketin toplam personel sayısı 15 kiidir. Yıl içinde irketten 1 kii ayrılmıtır. irketimizde toplu sözleme uygulaması yoktur. Faaliyet dönemi sonu itibarıyla çalıanlar için ayrılan kıdem tazminatı yükümlülüü TL dır RKET YÖNETM E BALAMA TARHLER Hakan Gülelçe Genel Müdür 12/05/1997 Fahri Çınar Mali ler ve Muhasebe Grup Bakanı 01/05/1997 Ferah Tüzmen Operasyon Müdürü 18/08/1997 Ahmet Münir Korkut Pazarlama Müdürü 02/07/2002 BAIMSIZ DENETM RKET Güney Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. YEMNL MAL MÜAVR Baaran Nas Yeminli Mali Müavirlik A.. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI ORTAKLIK YAPISI ORTAK ADI/ÜNVANI PAY TUTARI PAY ORANI % GSD Holding A TL 54,45 Halka Açık Kısmı TL 45,54 Dier TL 0,01 TOPLAM TL 100,00

6 II.RKET HAKKINDA ÖZET BLG: GSD Grubu bünyesinde leasing faaliyetleri 1992 yılındatekstil Finansal Kiralama A.. 'nin (Rant Leasing olarak kuruldu, tarihinde Tekstil Leasing ile birlemesini takiben ünvanı Tekstil Finansal Kiralama A.. olarak deitirildi) kurulmasıyla baladı. 1995'te, Tekstil Leasing halka açıldı ve hisse senetleri -stanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB)'de ilem görmeye baladı. Tekstil Leasing in kayıtlı sermayesi 25 Trilyon TL, çıkarılmı sermayesi ise 10 Trilyon TL dir. III.RKETN PERFORMANSINI ETKLEYEN ANA ETMENLER: Aaıda görülecei üzere irketimizi etkilemekte olan etkenler ülkemizde faaliyet gösteren neredeyse tüm irketleri farklı derecelerde de olsa etkileyen etkenlerdir. Dı etkenler: o Kredi vadelerinin kısalıı, o Kredi kaynaklarının yeterince çeitlendirilememesi, o Rekabet koulları nedeniyle kar marjlarının düüklüü, o USD/EUR paritesindeki aırı dalgalanma, o TL nin deer kazanması, o ç tüketimin yeterli seviyede olmaması nedeniyle yatırımcıların ihracata younlamaları, TL nin deer kazanması sonucunda ihracatçı irketlerin karlılık açısından olumsuz etkilenmelerinin faaliyet alanımızdaki riski aırlatırması, Yukarıda belirtildii üzere faaliyetlere vade riski, parite riski ve ticari riskin aırlatıı bir ortamda devam edilmektedir. Bu risklerin dikkatli ekilde deerlendirilmesi gerekliliinin farkında olarak gerekli önlemler alınmaktadır. o Vade riskini almamak için öncelikle finanse edilecek ilem konusu yatırım malının gelecei ülkenin ihracat sigortası kurumlarının destekledii uzun vadeli kredilerin kullanılması tercih edilmektedir. Bu krediler dıındaki kredilerin vadelerinin kısa olması nedeniyle kredi kullanımımız minimum seviyede tutulmakta, yeni ilemlerin uzun vadeyi kapsayan kısımları özkaynaklarımızla finanse edilmektedir. Kullanılan kısa vadeli (kısa vadeden anlaılması gereken 1 yıl vadeli kredilerdir) kredilerin yenilenecei varsayımı ile uzun vadeli leasing ilemlerine girilmemektedir. Faaliyetlerimiz sürekli olarak ileriye yönelik 3 yıllık bakı ile sürdürülmekte, bu zaman dilimindeki herhangi bir zamanda nakit akımında açıa izin verilmemektedir. o Parite riskini almamak için vadeli döviz kontratları yapılmakta, USD ve EUR cinsinden net varlıklarımızın birbirleri ile eit seviyede olmalarına özen gösterilmektedir. o Ticari riske yönelik olarak da kredi tahsis sürecinin her aamasında gereince dikkatli davranılmakta, gerekli teminatlar alınmaktadır, o Makro ekonomik göstergelerdeki olumlu gelimeler takip edilmekte olup, fiyat istikrarının kalıcı hale geldii yönünde kanaat edinildiinde TL cinsinden orta vadeli ilemlere de balanacaktır. Halen izleme pozisyonunda olmamız nedeniyle 12 aydan uzun vadeli TL ilemlere girilmemektedir. 12 ay vade yatırım finansmanı için yeterince uzun olmadıı için TL cinsinden ilem yapılamamaktadır. Bu nedenle finansal kiralama alacakları içindeki TL cinsinden alacaklarımızın toplam alacaklar içindeki payı % 1 seviyelerindedir. Bunun anlamı dı kaynaklarımızın ve sermayemizin yarı yarıya USD ve EUR cinsinden ilemlere tahsis edilmi olduudur. Faiz riskinden kaçınmak amacıyla yapmı olduumuz bu tercihin maliyeti, TL nin deerlendii bu dönemde mali tablolarımızda zararla karılamamızdır. Getirisi ise; yönetimimizin risk algılaması bazında, güvenli pozisyonumuzun sürdürülmesidir.

7 letmenin faaliyette bulunduu çevrede meydana gelen önemli deiiklikler: o tarih ve 4842 sayılı Kanun la VUK na eklenen Mükerrer Md. 290 ile finansal kiralama ilemlerinin deerleme usulleri deitirilmitir. Yapılan deiiklikler sonucu finansal kiralama ilemlerinin muhasebeletirilmesi ve vergi matrahının bulunması konuları Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu hale getirilmitir. Bu deiikliklerin sektörümüze olumlu ve olumsuz etkileri olacaktır. Olumlu etkilerinin baında finansal kiralama irketlerinin sadece gerçek kazançları üzerinden vergi ödeyecek olmalarıdır. Bu düzenleme ile sektörümüz üzerindeki henüz gerçeklememi kazanç üzerinden vergi ödeme baskısı kalkmı olmaktadır. Bu vergi baskısının kalkmı olması kiracılarımızla yapmakta olduumuz ilemlerde fiyatlarımızın aaıya çekilmesi eklinde kiracılarımıza olumlu ekilde yansıtılmaktadır. Düzenleme, bu yönüyle sektörümüzü olumlu yönde etkilemitir. Aslında finansal kiralama irketleri üzerindeki vergi yükü; eski muhasebeletirilme yöntemi nedeniyle kiracıların vergi yükünün finansal kiralama irketlerine aktarılması eklinde olumaktaydı. Yeni muhasebeletirme düzeni ile kiracı irketler tarafından vergi planlaması nedeniyle yapılan finansal kiralama ilemleri engellenmi olundu. Bu açıdan bakıldıında ise, yapılan düzenlemeler sektörümüzde i kaybına neden olmutur. Düzenlemenin olumlu yönlerinden biri de finansal kiralama irketlerinin mali tablolarının effaflamasıdır. Düzenleme bu yönüyle özellikle hissedarlar ve kreditörler açısından faydalı olmutur. o tarih ve 5024 sayılı Kanun la VUK na eklenen Mükerrer Md. 298 ile enflasyon muhasebesi uygulaması yürürlüe girmitir. Bu düzenleme tüm irketleri ilgilendiren bir düzenleme olmakla birlikte sektörümüzü de yakından ilgilendirmektedir. Vergi matrahı hesaplanırken enflasyon etkisiyle abartılı hale gelmi kar, enflasyon etkisinden arındırılacak ve düzeltilmi kar açıklanacaktır. Aynı ekilde bilanço kalemlerinde de gerekli düzeltmeler yapılacak ve bilanço güncel hale getirilecektir. o SPK nın XI.25 sayılı Teblii ile halka açık irketlerin mali tabloları Uluslararası Muhasebe Standartları ile uyumlu hale getirilmitir. Bu düzenleme de yukarıdaki düzenlemeler gibi irket ile ilgili tüm taraflara standartlara uygun raporlarla irket performansı ve durumu hakkında net bilgiler verilmesini salamaktadır. IV. RKETN FNANSMAN KAYNAKLARI: irketimiz aırlıklı olarak özkaynaklarına dayalı olarak faaliyet göstermektedir. Kredi kullanımı yaklaık olarak özkaynaklarının % 140 I oranındadır. Bu oran finans sektörü için oldukça düüktür. Kredilerin vade ve maliyet koullarının uygun seviyelere gelmesi halinde kredi kullanımımız ve buna balı olarak ilem hacmimiz artırılacaktır. Kredi kaynaklarımız yurt içinde ve yurt dıında faaliyet gösteren bankalardır. Sermaye Piyasası araçları da, kullanılabilir duruma gelmeleri halinde faaliyetlerimiz için en uygun kaynaklar olacaktır. Ancak bugünkü ekonomik koullarda yatırımcılar açısından tercih edilebilir nitelikde olmadıkları için Sermaye Piyasası araçları halen kullanılamamaktadır. V. RKETN KAR DAITIMI POLTKASI: irket bünyesinde oluan fonların sermayeye eklenmesi suretiyle mali yapının güçlendirilmesi tercih edilmektedir. VI. RKETN FAALYET GÖSTERD SEKTÖR ÇNDEK YER: 2003 yılında FDER üyesi irketlerin ilem hacmi USD olmutur. irketimiz USD tutarındaki ilem hacmi ile sektörün toplam ilem hacminin % 1.25 ni gerçekletirmitir. Net kira alacakları bazında, sektörde faaliyet gösteren Fider üyesi 39 Adet irket arasında 18.nci sıradadır.

8 VII. RKETN KRA ALACAKLARININ SEKTÖRLER TBARYLE DAILIMI: KRA ALACAKLARININ SEKTÖREL DAILIMI Tekstil Turizm Basın yayın %14 %2 %7%0 %0 %9 %1 %2 %4 %10 %5 %3 %43 Maden metal ve kimya endüstrisi Finansal kurulular Elektronik Bilgisayar naat Salık ve sosyal kurulular Nakliyat Dayanıklı tüketim maddeleri çecek ve yiyecek VIII. RKETN TEVKLERDEN YARARLANMA DURUMU: irketimizin önceki dönemlerden gelmekte olan kullanıma hazır durumda TL tutarında Yatırım ndirimi stoku bulunmaktadır. Bu stoktan yararlanılması durumunda % 19.8 oranında Gelir Vergisi Stopajı tahakkuk ettirilmek zorundadır. Ancak tarih ve 4842 sayılı Kanun la Gelir Vergisi Kanunu nun Yatırım ndirimi ile ilgili maddeleri deitirilmi ve yatırım malları alımında Yasa da belirtilen kriterler çerçevesinde yapılan yatırımın % 40 ı oranında Yatırım ndirimi stisnasından yararlanılacaı belirtilmitir. Bu hükme göre yararlanılan Yatırım ndirimi stisnalarında Gelir Vergisi Stopajı da uygulanmamaktadır. irketlerin her iki tür Yatırım ndirimi stisnasına sahip olmaları durumunda, hangisinden yararlanacakları konusunda serbest bırakılmılardır. irketimizin faaliyet konusu gerei sürekli yatırım malları alımı yapmakta olması dikkate alınarak yapmı olduumuz projeksiyonlara göre; gelecek dönemlerde kullanmaya hak kazanacıı Gelir Vergisi Stopajına tabi olmayan Yatırım ndirimi stisnasının ilgili dönemlerde oluan Kurumlar Vergisi matrahını karılamaya yeterli büyüklükte olacaı tahmin edilmektedir.

9 IX. FNANSAL YAPI LKDTE (%) Cari Oran 126,53 11,79 118,58 85,43 Likidite Oranı 122,11 7,07 115,05 81,16 Nakit Oranı 15,32 1,94 40,27 38,07 FNANSAL YAPI ORANLARI (%) Toplam Borçlar /Özsermaye K.V.Borçlar /Aktif Toplamı 51,22 40,42 51,89 63,67 U.V.Borçlar /Aktif Toplamı 10,77 25,87 8,50 12,64 Maddi Duran Var./Özsermaye+U.V.Borçlar 0,52 156,83 66,04 97 KARLILIK ORANLARI(%) Net Dönem Karı/Aktif Toplam (0,92) 4,34 8,64 7,00 Net Dönem Kar/Özsermaye (2,41) 12,86 21,81 29,56 V.Ö.Kar/Özkaynaklar (4,35) 14,64 27,66 41, , 2001 ve 2002 yıllarına ait finansal yapı oranları Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI-1 nolu tebliine göre hazırlanan mali tablolardan hesaplanmıtır.2003 yılına ait finansal yapı oranları ise; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI-25 nolu tebliinde yer alan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na göre hazırlanan mali tablodan hesaplanmıtır. X. KURUMSAL YÖNETM LKELER: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarih ve 35/835 sayılı karar ile kabul edildii, Kurul un tarihli Haftalık Bülteni ile kamuoyuna duyurulan Kurumsal Yönetim lkeleri ne uyum salamak konusunda çalımalara balanmıtır. Uygulanması gönüllülük prensibine dayalı ilkelerin uygulanması irket Yönetim Kurulu tarafından kararlatırılacak olanlarla ilgili gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Uygulanması yönünde karar verilenlerin uygulama sonuçları ve uygulanmaması yönünde karar verilen ilkelerin uygulanmama nedenleri ile ilgili gerekli açıklamalar takip eden döneme ait faaliyet raporunda verilecektir.

10

11 31 ARALIK 2003 TARHNDE SONA EREN YILA AT BLANÇO (Birim - 31 Aralık 2003 tarihindeki alım gücüyle ifade edilmi milyon Türk Lirası) AKTFLER Notlar Nakit ve nakit benzeri deerler 3 2,943, ,859 Satılmaya hazır menkul deerler 4 983, ,878 Finansal kiralama alacakları 5 43,884,258 41,336,356 Faturalanmı kira alacakları 6 509, ,972 Maddi duran varlıklar 7 126, ,952 Maddi olmayan duran varlıklar 8, 9 602, ,968 Dier aktifler 10 1,133,702 1,240,925 Toplam aktifler 50,184,143 45,312,910 PASFLER VE ÖZKAYNAKLAR Alınan krediler 11 30,060,402 23,057,548 Ticari borçlar 265, ,685 Müterilerden alınan avanslar 485, ,693 Dier pasifler ve karılıklar 148,165 72,091 Türev finansal araçlar ,068 - Gelir vergisi karılıı ,705 Ertelenmi vergi yükümlülüü ,544 Toplam Pasifler 31,106,734 25,775,266 Özkaynaklar Sermaye 14 48,600,394 48,600,394 Emisyon primi Yasal yedekler ve birikmi zararlar 15 (29,523,769) (29,063,534) Toplam özkaynaklar 19,077,409 19,537,644 Toplam pasifler ve özkaynaklar 50,184,143 45,312,910

12 31 ARALIK 2003 TARHNDE SONA EREN YILA AT GELR TABLOSU (Birim - 31 Aralık 2003 tarihindeki alım gücüyle ifade edilmi milyon Türk Lirası) Notlar Finansal kiralama gelirleri - Faiz 6,866,102 6,347,529 - Kur farkı gelirleri 759,354 10,844,344 Toplam finansal kiralama geliri 7,625,456 17,191,873 Finansman giderleri 18 (1,715,698) (9,788,820) Finansal kiralama alacakları karılıı 5, 6 (193,090) (435,566) Finansman gideri ve finansal kiralama alacakları karılıı sonrası faaliyet karı 5,716,668 6,967,487 Pazarlama ve genel yönetim giderleri (1,859,680) (2,254,556) Personel giderleri 19 (758,125) (866,313) Amortisman gideri ve itfa payları 7, 8 (294,389) (256,511) Dier gelir , ,204 Vergi karılıı ve parasal zarar öncesi faaliyet karı 2,989,802 4,588,311 Vergi karılıı 370,529 (642,486) Parasal zarar (3,820,566) (3,009,279) Net (zarar) kar (460,235) 936,546 Ortalama hisse adedi 16 10,000,000,000 10,000,000,000 Hisse baına (zarar) kar (tam TL) (46) 94

13 31 ARALIK 2003 TARHNDE SONA EREN YILA AT ÖZKAYNAK DEM TABLOSU (Birim - 31 Aralık 2003 tarihindeki alım gücüyle ifade edilmi milyon Türk Lirası) Sermaye Ödenmi Sermayeye Tashihler Emisyon Primi Yasal Yedekler ve Birikmi Zararlar Toplam 1 Ocak 2002 bakiyeleri 8,100,000 37,898, (27,397,931) 18,601,098 Fevkalade ihtiyatlardan transfer (Not 14) 1,900, ,149 - (2,602,149) - Net dönem karı , , Aralık 2002 bakiyeleri 10,000,000 38,600, (29,063,534) 19,537,644 Net dönem zararı (460,235) (460,235) 31 Aralık 2003 bakiyeleri 10,000,000 38,600, (29,523,769) 19,077,409.

14 31 ARALIK 2003 TARHNDE SONA EREN YILA AT NAKT AKIM TABLOSU (Birim - 31 Aralık 2003 tarihindeki alım gücüyle ifade edilmi milyon Türk Lirası) letme faaliyetlerinden salanan nakit akımları: Net (zarar) kar (460,235) 936,546 Tashihler: Ertelenmi vergi (avantajı) karılıı (370,529) 485,750 Cari dönem vergi karılıı - 156,736 Amortisman ve itfa payları 294, ,166 Forward zararları 147,068 - Menkul kıymetler deer düüklüü karılıı - (20,602) Maddi duran varlıklar deer düüklüü karılıı - 124,134 Kıdem tazminatı karılıı 45,113 (33,743) Finansal kiralama alacakları provizyonu 193, ,566 Maddi duran varlık satı zararları 25,574 82,324 letme faaliyetlerinden (kullanılan) salanan net nakit (125,530) 2,458,877 Faturalanmı kira alacaklarında net azalı 234,028 1,986,532 Finansal kiralama alacaklarında net azalı (2,587,692) (4,801,762) Dier aktiflerde net azalı 107, ,567 Ticari borçlardaki net azalı (646,743) (1,168,156) Müterilerden alınan avanslarda net (azalı) artı (255,536) 248,087 Dier pasiflerdeki net artı (azalı) 34,430 (2,249,137) Ödenen gelir vergisi (840,018) (1,254,726) Faaliyetlerden kullanılan net nakit (4,079,838) (4,429,718) Yatırım faaliyetlerinden salanan nakit akımları Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları (30,626) (269,661) Satılmaya hazır menkul deerlerde azalı (artı) (85,829) 292,751 tirak birlemesi sonucunda doan nakit artıı - 4,364,026 Yatırım faaliyetlerinden (kullanılan) salanan net nakit (116,455) 4,387,116 Finansman faaliyetlerinden salanan net nakit akımları Alınan banka kredileri 21,039,717 8,073,609 Geri ödenen banka kredileri (13,536,864) (16,765,559) Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) salanan net nakit 7,502,853 (8,691,950) Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artı(azalı) 3,306,560 (8,734,552) Parasal zararın ve kur farkının nakit ve nakit benzeri deerler üzerindeki etkisi (512,472) 888,308 Yıl baındaki nakit ve nakit benzeri deerler 149,859 7,996,103 Yıl sonundaki nakit ve nakit benzeri deerler 2,943, ,859 Nakit Akım tablosu ile lgili Açıklayıcı Dipnotlar: 2003 ve 2002 yılı içinde nakit ödenen faiz 1,317,534 1,447, ve 2002 yılı içinde nakit alınan faiz 7,495,754 7,057,680

15 MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR (Birim - 31 Aralık 2003 tarihindeki alım gücüyle ifade edilmi milyon Türk Lirası) 1. RKET BLGLER Genel Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi (Tekstil Finansal Kiralama veya irket) 1992'de, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde Hazine ve Dı Ticaret Müstearlıı ndan alınan izni müteakiben, Türkiye de faaliyet göstermek üzere Rant Finansal Kiralama Anonim irketi adı altında kurulmutur. irket in hisselerinin bir bölümü stanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 20 ubat 1995 den beri ilem görmektedir. irket'in kayıtlı adresi, Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sokak, GSD Binası, No:14 Küçükyalı, stanbul / Türkiye'dir. Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 1996'da, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde Hazine ve Dı Ticaret Müstearlıı ndan alınan izni müteakiben, Türkiye de faaliyet göstermek üzere kurulmutu. Mart 2002'de Rant Finansal Kiralama, Tekstil Finansal Kiralama hisselerinin %99.996'sını iktisap etmitir. Eylül 2002 de Rant Finansal Kiralama A.., itiraki olan Tekstil Finansal Kiralama A..'yi Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37'nci, 38'inci ve 39'uncu hükümleri çerçevesinde tüm aktif, pasifi ve vecibeleriyle birlikte külliyen devir alınması yoluyla birlemitir. Söz konusu iki irketin faaliyetleri Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi (irket) (Not 9) adı altında birletirilmitir. Rant Finansal Kiralama A.. bu birleme ilemini takiben ünvanını Tekstil Finansal Kiralama A.. olarak deitirmitir. irket in mali tabloları yayınlanmak üzere 13 ubat 2004 tarihinde yönetim tarafından onaylanmıtır. Genel Kurul ve belirli düzenleyici taraflar yasal mali tabloların yayımlanmasından sonra deitirme hakkına sahiptir. irket in ana hissedarı GSD Holding Anonim irketi dir (GSD Holding). irketin Faaliyet Alanları irket her türlü finansal kiralama faaliyetinde bulunmaktadır. 2. UYGULANAN ÖNEML MUHASEBE POLTKALARININ ÖZET Hazırlanı Esasları Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ), 15 Kasım 2003 tarihli Seri XI, No: 25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli i ( Tebli ) 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüe girmitir. Tebli uyarınca dileyen iletmeler, 31 Aralık 2003 tarihinde veya daha sonra sona eren yıllık veya ara hesap döneminden balamak üzere, bu Tebli hükümlerini uygulamaya balayabilirler. Bunun yanısıra, Tebli in Otuzdördüncü Kısım - Muhtelif Hükümler Geçici Madde 1, mali tablo ve raporların zorunlu olarak bu Tebli hükümlerince düzenlenecei ilk hesap döneminin baına kadar geçen süre zarfında, mali tablo ve raporların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na ( UFRS ) göre düzenlenmesinin ve kamuya açıklanmasının Tebli de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde olduunu belirtmektedir. Buna balı olarak, irket, mali tablolarını 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren hesap döneminde UFRS ye göre düzenlemeyi seçmitir. irket in mali tabloları, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi tarafından onaylanan Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve yorumları içeren Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na (UFRS) uygun olarak hazırlanmıtır. Söz konusu mali tabloların hazırlanmasında alım satım amaçlı menkul kıymetlerin ve türev finansal araçlarının rayiç deer hesaplamaları dıında tarihsel maliyet esas alınmıtır.

16 2. UYGULANAN ÖNEML MUHASEBE POLTKALARININ ÖZET (devamı) Türkiye'de kurulmu olan irket, Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve vergi mevzuatına uygun olarak muhasebe kayıtlarını tutmakta ve yasal mali tablolarını hazırlamaktadır. Mali tablolar irket in yasal kayıtlarına dayandırılmı ve Türk lirası (TL) cinsinden ifade edilmi olup UFRS'ye göre irket in durumunu layıkıyla arz edebilmesi için, birtakım tashihlere ve sınıflandırma deiikliklerine tabi tutularak hazırlanmıtır. Söz konusu tashihler genel olarak Türk Lirasının alım gücündeki deiikliklerin mali tablolara yansıtılması, 1 Temmuz 2003 tarihinden önce imzalanan finansal kiralama ilemlerinin muhasebeletirilmesi, ertelenmi vergi hesaplanması ve finansal araçların kayda alınması ve deerlenmesinden olumaktadır. Sınıflandırmalar irket, cari dönem sunumu ile uyumlu olması amacıyla 31 Aralık 2002 tarihli mali tablolarında bazı sınıflandırmalar yapmıtır. Ölçüm Birimi irket in ölçüm birimi Türk Lirası dır. 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle Türk lirasının genel alım gücündeki deiikliklerin yeniden ifade edilmesi UMS 29 a ( Hiperenflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama ) uygun olarak yapılmıtır. UMS 29 yüksek enflasyonist bir ekonominin para biriminde hazırlanan mali tabloların bilanço tarihinde cari olan ölçüm birimi ile yeniden ifade edilmesini öngörür. UMS 29 un uygulanmasını gerektiren bir özellik, 3 yıllık kümülatif enflasyon oranının %100 e yaklaması veya amasıdır. 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle Devlet statistik Enstitüsü tarafından toptan eya fiyat endeksi baz alınarak yayınlanan 3 yıllık kümülatif enflasyon oranı %181 ( %227). 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle sona eren üç yıla ait söz konusu endeks ve katsayılar aaıda sunulmutur. Tarih Endeks Katsayı 31 Aralık , Aralık , Aralık , Yukarıda belirtilen yeniden ifade etme ileminin esasları aaıdaki gibidir: - daha önce 31 Aralık 2002 tarihinde raporlanan ölçüm birimiyle ifade edilmi olan geçmi yıl mali tabloları parasal aktif ve pasif kalemler de dahil olmak üzere, 31 Aralık 2003 tarihinde geçerli ölçüm birimi ile yeniden ifade edilmitir Aralık 2003 tarihindeki bilançoda yer alan parasal aktif ve pasif kalemleri bilanço tarihinde geçerli ölçüm birimi ile ifade edildiinden yeniden ifade edilmemitir. - yeniden ifade edilen sermaye, nakit artırımların, daıtılmamı temettülerin ve yasal daıtılmamı karlardan transferlerin sermayeye eklendii tarihten itibaren ilgili katsayılar kullanılarak yeniden deerlenmesi ile bulunmutur. - bilanço tarihinde cari olan ölçüm biriminde taınmayan parasal olmayan aktif ve pasifler ve dier özkaynak kalemleri ilgili katsayılar kullanılarak yeniden ifade edilmitir.

17 2. UYGULANAN ÖNEML MUHASEBE POLTKALARININ ÖZET (devamı) - genel enflasyonun net parasal pozisyona etkisi gelir tablosunda net parasal kar (zarar) olarak yansıtılmıtır. - gelir-gider tablosunda amortisman, tükenme payları ve parasal olmayan aktiflerin satı kar/zararları (yeniden deerlenmi brüt defter deerleri ve birikmi amortisman üzerinden deerlenen kalemler) dıında bütün dier kalemler ilgili katsayılar kullanılarak endekslenmitir. Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin genel fiyat endeksi ve katsayılar kullanılarak yeniden ifade edilmesi irket in bilançolarda belirtilen tutarlarda varlıkları gerçekletirebilecei ve yükümlülükleri yerine getirecei anlamına gelmemektedir. Aynı ekilde, irket in mali tablolarda belirtilen tutarlarda özkaynakları hissedarlarına salayacaı anlamına da gelmemektedir. Yabancı Para Çevrimi Yabancı para ilemler ilemin yapıldıı dönemdeki kur ile deerlemeye tabi tutularak kaydedilmektedir. Yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihindeki kur ile deerlemeye tabi tutulmaktadır. Oluan tüm kur farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır. irket in yıl sonları itibariyle parasal aktiflerini yabancı para deerlemesinde kullandıı döviz kurları aaıdaki gibidir: Tarih EUR / TL (tam TL) USD / TL (tam TL) 31 Aralık ,268,115 1,439, Aralık ,703,477 1,634, Aralık ,745,072 1,395,835 irket in yıl sonları itibariyle parasal pasiflerini yabancı para deerlemesinde kullandıı döviz kurları aaıdaki gibidir: Tarih EUR / TL (tam TL) USD / TL (tam TL) 31 Aralık ,274,231 1,446, Aralık ,711,693 1,642, Aralık ,753,489 1,402,567 Maddi Duran Varlıklar Maddi duran varlıklar maliyetlerinden birikmi amortisman ve deer düüklükleri indirilerek yansıtılmıtır. Normal amortisman metodu ile ilgili aktiflerin tahmini ekonomik ömürlerine tekabül eden oranlarla hesaplanmı amortisman aaıdaki gibidir : Mobilya ve mefruat 5 Ofis ekipmanları ve taıt araçları 5 Yıllar

18 2. UYGULANAN ÖNEML MUHASEBE POLTKALARININ ÖZET (devamı) Maddi duran varlıkların taınan deerlerinin gerçekleemeyeceine yönelik olay veya deiikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir deer düüklüünün olup olmadıı incelenmektedir. Söz konusu göstergelerin bulunması ve taınan deerlerin gerçekleebilir deeri aması durumunda ilgili aktifler gerçekleebilir deerlerine indirgenmektedir. Deer düüklükleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır. erefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar erefiye, devir alınan ortaklıın elde etme maliyetiyle söz konusu ortaklıın net varlıklarının alım tarihindeki rayiç bedeli arasındaki farktır. erefiye normal amortisman metodu ile maksimum tahmin edilen ekonomik ömrü olan 5 yıl içinde itfa edilmektedir. erefiyenin taınan deerinin gerçekleemeyeceine yönelik olay veya deiikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir deer düüklüünün olup olmadıı incelenmektedir. erefiye, maliyetinden birikmi amortisman ve varsa deer düüklükleri indirilerek yansıtılmıtır. Bir iletmenin satın alınmasına balı olmadan elde edilen maddi olmayan duran varlıklar maliyet deeriyle aktifletirilmektedir. Bir iletmenin satın alınması sonucu alınan maddi olmayan duran varlıklar erefiyenin rayiç deeri salıklı bir ekilde belirlenebiliyorsa ve bu rayiç deer negatif erefiye yaratmayacak ya da alımla oluan mevcut negatif erefiyeyi artırmayacak bir tutarla sınırlı ise erefiyeden ayrı olarak aktifletirilir. letme içinde yaratılan maddi olmayan duran varlıklar, gelitirme giderleri hariç, aktifletirilmemekte ve olutuu anda gider kaydedilmektedir. Maddi olmayan duran varlıklar tahmin edilen kullanım ömrü üzerinden dorusal yöntemle itfa edilirler. Maddi olmayan duran varlıklar taınan deerlerinin gerçekleemeyeceine yönelik olay veya deiikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir deer düüklüünün olup olmadıı incelenmektedir. Satılmaya Hazır Menkul Deerler Satılmaya hazır menkul deerler söz konusu menkul deerin alım tarihindeki rayiç bedelini yansıttıı kabul edilen, alım sırasında ortaya çıkan dier masrafları da içerecek ekilde, elde etme maliyeti ile deerlenmektedir. irket'in satılmaya hazır menkul deerler portföyü bazı ilikili kuruluların hisse senetleri ve yatırım fonlarından olumaktadır. Satılmaya hazır menkul deerler alımı takiben rayiç deerleriyle taınırlar. Rayiç deere getirme esnasında oluan kar veya zarar gelir tablosuna yansıtılır. Satılmaya hazır menkul deerlerden elde edilen faiz, faiz gelirlerine, alınan temettüler ise temettü gelirlerine kaydedilir. Organize mali piyasalarda aktif olarak ilem gören menkul kıymetlerin rayiç deerleri bilanço tarihi itibariyle Borsa'da kote edilen kapanı piyasa alı fiyatlarıyla belirlenir. Piyasa fiyatı olmayan yatırımlar için rayiç deer, benzeri baka bir yatırım aracının cari piyasa deerine dayanılarak belirlenir veya yatırıma baz olan net aktif deerin ileride yaratması beklenen nakit akımları baz alınarak hesaplanır. Rayiç deerleri güvenilir olarak belirlenemeyen finansal varlıklar, maliyet bedelinden, varsa, deer düüklüü karılıı indirilerek yansıtılırlar. Netletirme Finansal varlık ve yükümlülükler, netletirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve sözkonusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya e zamanlı sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netletirilerek gösterilmektedir.

19 2. UYGULANAN ÖNEML MUHASEBE POLTKALARININ ÖZET (devamı) Finansal Araçların Kayda Alınması ve Kayıttan Çıkartılması irket, finansal aktif veya finansal pasifleri sadece ve sadece finansal araçların sözlemesine taraf olduu takdirde bilançosuna yansıtmaktadır. irket finansal aktifi veya finansal aktifin bir kısmını sadece ve sadece söz konusu varlıkların konu olduu sözlemeden doan hakları üzerindeki kontrolünü kaybettii zaman kayıttan çıkartmaktadır. irket finansal pasifi sadece ve sadece sözlemede tanımlanan yükümlülüün ortadan kalkması, iptal olması veya zaman aımına uraması durumunda kayıttan çıkartmaktadır. Tüm finansal varlık alı ve satıları ilem tarihinde, bir baka deyile irket'in alımı veya satımı gerçekletireceini taahhüt ettii tarihte muhasebeletirilir. Olaan alı ve satılar, varlıın teslim süresinin genelde bir mevzuat veya piyasalardaki düzenlemelere göre belirlendii alı ve satılardır. Nakit ve Nakit Benzeri Deerler Nakit akım tablosu gösterimi için yapılan nakit ve nakit benzeri deerler tanımlaması kasadaki nakit ile üç ay veya daha kısa vadeli banka mevduatlarını ve nakde dönütürülebilir, likiditesi yüksek dier kısa vadeli yatırımları içermektedir. Finansal Kiralama lemleri Kiralayan Olarak Finansal Kiralama irket finansal kiralamaya konu olan aktifi bu ileme konu olan yatırıma eit deerde bir alacak olarak göstermektedir. Finansal gelir net yatırım üzerinden sabit dönemsel getiri salayacak ekilde yansıtılır. Balangıçta gerçekleen masraflar anında gider olarak kaydedilir. Kiracı Olarak Finansal Kiralama irket e kiralanan varlıın mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydaların devrini öngören finansal kiralamalar, finansal kiralamanın balangıç tarihinde, kiralamaya söz konusu olan varlıın rayiç deeri ile kira ödemelerinin bugünkü deerinden küçük olanı esas alınarak yansıtılmaktadır. Finansal kira ödemeleri, kira süresi boyunca her bir dönem için geriye kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oranı üretecek ekilde finansal kiralama yükümlülüünden indirilecek tutar ve finansman gideri olarak ayrılmaktadır. Finansman giderleri, dönemler itibariyle dorudan gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Aktifletirilen kiralanmı varlıklar, varlıın tahmin edilen ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal Kiralama Alacakları Karılıı irket, iletme kaynaklı alacaklarını deerlendirerek, tahsil edemeyeceine inandıı alacaklar ve vermi olduu teminatlar ve taahhütler sebebiyle maruz kalacaı zararlar için karılık tahmininde bulunur. Eer irket sözleme artlarına uygun olarak bütün alacaklarını vadelerinde tahsil edemeyeceini öngörüyorsa, bu alacaklar tahsil imkanı sınırlı hale gelmi (kayba uramı) olarak kabul edilir. Kaybın tutarı, alacaın taınan deeri ile gelecekteki nakit akımlarının, alacaın orijinal faiz oranı ile iskonto edilmesi neticesinde bulunan deeri arasındaki fark ya da eer alacak teminatlandırılmı ve nakde dönütürülebilmesi muhtemel ise alacaın taınan deeri ile bu teminatın rayiç deerinin farkıdır. Kayba urama ve tahsil edilememe tek baına önemli olan finansal kiralama ve kira alacakları için tek tek veya benzer alacak grupları dikkate alınarak portföy bazında belirlenir ve ölçülür.

20 2. UYGULANAN ÖNEML MUHASEBE POLTKALARININ ÖZET (devamı) Alacaın taınan deeri, deer düüklüü karılıı hesabı kullanılarak tahmin edilen tahsil edilebilir tutarına indirgenmektedir. Alacaın silinmesi, alacaın tamamının veya bir kısmının tahsil edilemeyeceinin öngörülmesi ya da alacaktan vazgeçilmesi durumunda gerçeklemektedir. Aktiften silinen tutar daha önce ayrılmı olan karılıktan ve alacaın anaparasından düülerek kaydedilir. Daha önce aktiften silinmi olan alacaklarla ilgili tahsilatlar gelir kaydedilir. Eer deer düüklüü karılıkları sonradan gerçekleen bir olay sebebiyle azalırsa serbest kalan karılık miktarı üpheli alacak karılıı gideri hesabına kaydedilir. Serbest kalan karılık gelir olarak nitelendirilir ve kalan karılık yeniden deerlendirilir. Yönetim, portföy bazında üçüncü ahıslarla yapılan finansal kiralamalar için ayrılan %1.5 karılıın gelecekte, potansiyel veya u anda öngörülmeyen tahsil edilemeyebilecek kira alacakları için yeterli olduunu tahmin etmektedir. Alınan Krediler Alınan krediler ilk aamada maliyet deerleri ile kayda alınırlar. lk kayda alınmadan sonra, geri ödenmi tutarlar düülerek, tüm finansal yükümlülükler efektif getiri metodu ile iskonto edilmi tutarlardan taınmaktadır. skonto edilmi tutar anlamadaki tüm indirim ve primler dikkate alınarak hesaplanır. Gelir ve gider, yükümlülük yerine getirildiinde, kayba uradıında veya iskonto edilmek suretiyle olumaktadır. Borçlanma maliyetleri de olutukları zaman giderletirilirler. Kıdem Tazminatı Karılıı irket, mevcut i kanunu gereince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iten ayrılan veya istifa ve kötü hal dıındaki nedenlerle iine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. irket, mali tablolarda yer alan Kıdem Tazminatı karılıını Projeksiyon Metodu nu kullanarak tahmini enflasyon oranlarını ve irket in personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularındaki deneyimlerini baz almı ve bilanço tarihinde devlet tahvillerinin cari getiri oranı ile iskonto ederek mali tablolara yansıtmıtır. Karılıklar Karılıklar, ancak ve ancak, irket in geçmiten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüü (yasal ya da yapısal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle irket e ekonomik çıkar salayan kaynakların elden çıkması olasılıı mevcutsa ve gerçekleecek zararın miktarı güvenilir bir ekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır. Zamanın para üzerindeki etkisi önemliyse, ayrılacak karılıın miktarı, yapılacak harcamaların bugünkü deeri olarak dikkate alınır. Bu deeri bulurken kullanılacak iskonto oranı, söz konusu yükümlülüe ilikin risklerin ve paranın zamana balı deerinin cari piyasa tahminlerini yansıtan vergi öncesi oran olarak tespit edilir. Karılıkların iskonto edilmesi durumunda, iskonto tutarı, zaman farkından kaynaklanan faiz gideri olarak kaydedilir. Gelir ve Giderlerin Muhasebeletirilmesi Tüm gelir ve gider kalemleri tahakkuk esasına göre muhasebeletirilmektedir.

21 2. UYGULANAN ÖNEML MUHASEBE POLTKALARININ ÖZET (devamı) Gelir Vergisi Vergi gideri / (geliri) cari ve ertelenmi vergi göz önüne alınarak net dönem karı ya da zararının belirlenmesinde kullanılan toplam bakiyeyi temsil etmektedir. Ertelenmi vergi, bilanço yükümlülüü metodu ile, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada yansıtılan deerleri ile vergi hesabına baz olan tutarlar arasındaki geçici farklılıkların vergi etkisi dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergi yükümlülüü vergilendirilebilir tüm geçici farklar üzerinden aaıdaki husus haricinde hesaplanmaktadır. - Ertelenmi vergi yükümlülüünün doduu erefiye üzerinden ayrılan itfa ve tükenme payları ile irket birlemesi dıında bir varlık veya yükümlülüün ilk kayda alınması sırasında oluan ve bilanço kar/zararı veya vergilendirilebilir kar etkisi olmayan ilemlerin olması durumunda Ertelenmi vergi alacaı, taınan ve kullanılmayan birikmi zararlar ve her türlü indirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanır ve ancak bu birikmi zararlar ve geçici farklar irket tarafından öngörülebilir gelecekte kullanılabilecek durumda ise aaıdaki husus haricinde kaydedilir. - Ertelenmi vergi yükümlülüünün doduu erefiye üzerinden ayrılan itfa ve tükenme payları ile irket birlemesi dıında bir varlık veya yükümlülüün ilk kayda alınması sırasında oluan ve bilanço kar/zararı veya vergilendirilebilir karı etkisi olmayan ilemlerin olması durumunda Her bilanço döneminde irket, ertelenmi vergi alacaklarını gözden geçirmekte ve ileriki yıllarda vergilendirilebilir gelirlerden düülemeyecei tespit edilen ertelenmi vergi alacaı için karılık ayrılmaktadır. Ertelenmi gelir vergisi aktif ve pasifleri ilgili aktifin gerçekletii veya yükümlülüün ifa edilecei zamanlarda geçerli olacaı tahmin edilen etkin vergi oranı üzerinden veya bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları baz alınarak hesaplanır. irket, finansal kiralama yatırımları için Hazine Müstearlıından yatırım tevik belgeleri almıtır. Bu tevikler ithal edilen makine ve ekipman için gümrük vergilerinden muafiyet ve onaylanmı sabit kıymet harcamaları üzerinden %40 veya %100 oranında yatırım indirimi salamaktadır. Yatırım indirimleri kurumlar vergisi karılıı hesaplamasında indirim eklini almaktadır. Türev Finansal Araçları irket, yabancı para swapları ve vadeli döviz ilemleri içeren türev araçlarıyla ilemler gerçekletirmektedir. irketin risk yönetim politikası gerei bu türev ilemleri, etkin ekonomik risk dengeleme unsurları sayılmaktadır; ancak, UMS 39(Finansal araçlar - Kayda alınması ve deerlenmesi) un belirli artları gereince bu ilemler riskten korunma muhasebesi için yeterli görülmediinden, alım satım amaçlı türevler olarak muhasebeletirilmektedir. Türev finansal araçlar bilançoda ilk olarak maliyetten kayda alınır ve müteakip olarak rayiç deerle ifade edilir.

22 2. UYGULANAN ÖNEML MUHASEBE POLTKALARININ ÖZET (devamı) Rayiç deerler mümkün olduu ölçüde geçerli borsaya kote piyasa fiyatlarından, iskonto edilmi nakit akımları ve opsiyon fiyatlama modellerinden uygun olanı ile belirlenir. Rayiç deeri pozitif olan türevler aktif olarak, rayiç deeri negatif olan türevler ise, pasif olarak bilançoda taınırlar. Riskten korunma muhasebesi için yeterli görülmeyen türevler için, rayiç deerdeki deiikliklerden kaynaklanan kazançlar ve zararlar dorudan dönem kar ve zararına yansıtılmaktadır. Kullanılan Tahminler Mali tabloların UFRS'ye göre hazırlanmasında irket yönetiminin, raporlanan aktif ve pasif tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibariyle vukuu muhtemel varlık ve yükümlülüklere ilikin açıklamaları etkileyebilecek bazı tahmin ve varsayımlar yapması gerekmektedir. Gerçekleen sonuçlar, tahmin ve varsayımlardan farklılık gösterebilir. Bu tahmin ve varsayımlar düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve ilgili dönemin faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır. 3. NAKT VE NAKT BENZER DEERLER Bankalardaki mevduat 2,943, ,601 Nakit Nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzeri deerler 2,943, ,859 Bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatın detayı aaıdaki gibidir: Bankalardaki yabancı para vadeli ve vadesiz mevduat : Vadesiz mevduat 60, ,121 Vadeli mevduat 2,879,269-2,940, ,121 Bankalardaki Türk lirası vadeli ve vadesiz mevduat : Vadesiz mevduat 3,805 48,480 3,805 48,480 Bankalardaki toplam vadeli ve vadesiz mevduat 2,943, , Aralık 2003 tarihi itibariyle yabancı para vadeli mevduatın vadeleri 2 Ocak 2004 ve faiz aralıı %1 ve %2 arasındadır (2002 Yoktur).

23 4. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEERLER Satılmaya hazır menkul deerler - rayiç deerden takip edilenler Yatırım fonları 242, ,508 Satılmaya hazır menkul deerler - maliyet deerinden takip edilenler Borsada ilem görmeyen menkul deerler 741, , , ,878 Maliyet deerinden takip edilen satılmaya hazır menkul deerler, irket in hisseleri borsada ilem görmeyen iletmelerin sermayelerine katılımın maliyetini yansıtmaktadır. Sonuç olarak satılmaya hazır menkul deerler güvenilir rayiç deer tahmini yapılmadıı için endekslenmi maliyetten deer düüklüü karılıının düülmesi ile mali tablolara yansıtılmıtır. Satılmaya hazır menkul deerler kapsamında yer alan itirak ve balı ortaklıklar aaıdaki gibidir : Ortaklık Yüzdesi Ortaklık Yüzdesi Borsada ilem görmeyenler Tutar % Tutar % Tekstil Factoring Hizmetleri A. 720, , Dier 21,235-12,238 - Toplam satılmaya hazır menkul deerler maliyet deeri 741, , FNANSAL KRALAMA ALACAKLARI Finansal kiralama alacaklarına yapılan brüt yatırımlar : Bir yıldan kısa 32,541,109 31,209,921 Bir yıldan daha uzun ve be yıldan kısa 18,117,561 18,945,076 Finansal kiralama alacakları, brüt 50,658,670 50,154,997 Eksi: Kazanılmamı faiz gelirleri (5,622,567) (7,706,586) Finansal kiralamalara yapılan net yatırımlar 45,036,103 42,448,411 Eksi: üpheli alacak karılıı (1,151,845) (1,112,055) Finansal kiralama alacakları, net 43,884,258 41,336,356 Net finansal kiralama alacakları u ekilde analiz edilebilir: Bir yıldan kısa 28,012,379 26,672,960 Bir yıldan daha uzun ve be yıldan kısa 17,023,724 15,775,451 45,036,103 42,448,411

24 5. FNANSAL KRALAMA ALACAKLARI (devamı) 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle yabancı para finansal kiralama alacaklarının etkin faiz oranı ABD doları için %12.17, ve EUR için %12.07, ve TL için %40 ile %50 arasında deimektedir ( ABD Doları için %15.70 ve EUR için %12.7 ve CHF için %11 ve TL için %66.5 dir). 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle, irket bazı müterilerden finansal kiralama alacaklarına karılık olarak tarihsel parayla ifade edilmi 166,448,812 TL ( ,499,110 TL) tutarında ipotek, teminat mektupları, teminat çek ve senetleri almıtır. üpheli alacaklar karılıındaki hareketleri aaıdaki gibidir: Dönem baındaki karılık 1,112, ,749 Alımla gelen - 435,564 Ayrılan karılık 250, ,900 Tahsilat (68,152) - Tahsilat sonrası karılık 182, ,900 Parasal kazanç (142,232) (245,158) Dönem sonundaki karılık 1,151,845 1,112, FATURALANMI KRA ALACAKLARI Faturalanmı kira alacakları Faturalanmı kira alacakları 1,133,028 1,367,056 Eksi:Ayrılan karılık (623,082) (697,084) Faturalanmı kira alacakları, net 509, ,972 Finansal kiralama alacaklar karılıı hareketleri Dönem baındaki karılık 697, ,610 Ayrılan karılık 11, ,093 Tahsilatlar - (27,427) Tahsilat sonrası karılık 11, ,666 Parasal kazanç (85,070) (203,192) Dönem sonundaki karılık 623, ,084

25 7. MADD DURAN VARLIKLAR Taıt Araçları Mobilya, Mefruat ve Ofis Ekipmanları Özel Maliyetler Toplam 1 Ocak 2003, dönembaı net defter deeri 102, ,718 63, ,952 ktisap edilenler - 3,090-3,090 Elden çıkarılanlar (24,003) (1,571) - (25,574) Amortisman gideri (39,574) (71,049) (6,737) (117,360) 31 Aralık 2003 bakiyesi 38,425 31,188 56, , Aralık 2002 Maliyet 560,055 1,106, ,146 1,802,484 Birikmi amortisman (458,053) (1,005,565) (72,914) (1,536,532) Net defter deeri 102, ,718 63, , Aralık 2003 Maliyet 469,605 1,140, ,147 1,745,809 Birikmi amortisman (431,180) (1,108,869) (79,652) (1,619,701) Net defter deeri 38,425 31,188 56, ,108 Finansal kiralama yoluyla edinilen mobilya ve ofis ekipmanları 66,918 TL ( ,079 TL) tutarındadır. 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle irket in finansal kiralama yükümlülüü bulunmamaktadır. 8. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR erefiye (Not 9) Dier Maddi Olmayan Duran Varlıklar Toplam 1 Ocak 2003, dönembaı net defter deeri 635, , ,968 ktisap edilenler - 27,536 27,536 tfa ve tükenme payları (149,617) (27,412) (177,029) 31 Aralık 2003 bakiyesi 486, , , Aralık 2002 Maliyet 748, ,392 1,174,479 Birikmi itfa ve tükenme payları (112,213) (310,298) (422,511) Net defter deeri 635, , , Aralık 2003 bakiyesi Maliyet 748, ,427 1,171,514 Birikmi itfa ve tükenme payları (261,830) (307,209) (569,039) Net defter deeri 486, , ,475

26 9. SATIN ALIMLAR 27 Mart 2002 tarihinde irket, önceki adıyla Rant Finansal Kiralama, Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi nin hisselerinin % sını iktisap etmitir. 9 Eylül 2002 tarihinde iki irketin birlemesi gerçeklemitir. Birleme sonrasında, Rant Finansal Kiralama nın ticari adı Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi olarak deimitir. Bu balamda, irket in, alım tarihi ve operasyonlar üzerindeki etkin kontrolün irket e geçtii tarih olan 27 Mart 2002 ile birleme tarihi olan 9 Eylül 2002 arasındaki mali tabloları konsolide olarak hazırlanmı, Tekstil Finansal Kiralama nın 27 Mart 2002 ile 9 Eylül 2002 arasında oluan faaliyet sonuçları da bu mali tablolara konsolide edilmitir. Tekstil Finansal Kiralama nın net aktif ve erefiyesi aaıdaki gibidir : Toplam ödenen nakit 5,752,121 Eksi : Alınan aktiflerin rayiç deeri (5,004,034) Tekstil Finansal Kiralama erefiyesi (Not 8) 748,087 Toplam ödenen nakit 5,752,121 Eksi : Alınan ilikili kuruluun nakit ve nakit edeerleri (10,116,147) Alımla gelen nakit girii (4,364,026) Aaıda Tekstil Finansal Kiralama nın 27 Mart 2002 tarihindeki aktiflerinin detayı verilmektedir : 2002 Nakit ve nakit edeerleri 10,116,147 Finansal kiralama alacakları 23,343,167 Ticari alacaklar 1,280,521 Satılmaya hazır menkul deerler 2,871 Maddi duran varlıklar 356,320 Maddi olmayan duran varlıklar 31,057 Ertelenmi vergi aktifi 592,888 Dier aktifler 977,909 Toplam Aktifler 36,700,880 Alınan krediler 29,362,098 Kıdem tazminatı karılıı 15,512 Ödenecek vergi yükümlülüü 788,256 Dier borçlar 1,530,980 Toplam pasifler 31,696,846 Tekstil Finansal Kiralama nın net aktiflerinin rayiç deeri 5,004,034

27 10. DER AKTFLER Katma deer vergisi 357, ,806 Müterilerden olan sigorta prim alacakları 80, ,728 Pein ödenmi giderler 485, ,875 Verilen Avanslar 78, ,632 Elden çıkarılacak varlıklar 54, ,076 Dier 76,650 68,808 Toplam dier aktifler 1,133,702 1,240, ALINAN KREDLER Orijinal Tutar TL Faiz Oranı Orijinal TL Karılıı (%) Tutar Karılıı Faiz Oranı (%) Kısa vadeli 24,655,732 12,772,964 Sabit faizli TL 10,305 10,305-1,102,552 1,102, USD 9,239,772 12,959, ,000,000 5,585, EUR 3,885,855 6,813, Deiken faizli USD 25,567 35,860-50,775 94, EUR 2,758,138 4,836, ,084,782 5,990, Orta/uzun vadeli 5,404,670 10,284,584 Sabit faizli EUR 574,055 1,006, Deiken faizli USD ,388 47, EUR 2,503,051 4,398, ,272,080 10,237, Toplam 30,060,402 23,057,548 Orta/uzun vadeli kredilerin geri ödemeleri aaıdaki gibidir: Sabit Oranlı Deiken Oranlı Sabit Oranlı Deiken Oranlı ,338, ,368 3,891,757-4,306, , , , , ,441 1,006,598 4,398,072-10,284,584 Alınan kredilerin teminatına ilikin olarak krediyi veren kurululara irket in ana ortaı ve ilikili bankaları sırasıyla 275,016 TL ve 19,314,674 TL tutarlarında kefalet vermitir.

28 12. GELR VERGS 2002 yılı gelirleri için kurumlar vergisi oranı %30 olup, %10 oranında fon payının eklenmesi ile efektif kurumlar vergisi oranı %33 olarak uygulanmı, kurumlar vergisinden istisna tutulan yatırım indirimi üzerinden ise % 19.8 oranında stopaj hesaplanmıtır, ayrıca, yine 24 Nisan 2003 tarihine kadar 2002 yılı gelirleri de dahil olmak üzere geçmi yıl gelirlerinin daıtılması durumunda, daıtılan kazancın kurumlar vergisine tabi olan kısmı, irketin halka açık olup olmamasına göre sırasıyla %5.5 veya %16.5 oranında stopaja tabi tutulmutur. 24 Nisan 2003 tarihinde yayımlanan 4842 sayılı kanunla yapılan düzenlemeler çerçevesinde 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %10 fon payının kaldırılmasıyla, 2003 yılı gelirlerinden balamak üzere kurumlar vergisi oranı %30 olarak uygulanmaktadır. Ancak, 2 Ocak 2004 tarihinde yayımlanan 5035 sayılı kanunla yapılan düzenlemeler çerçevesinde sadece 2004 yılı kazançlarının vergilendirilmesinde uygulanacak kurumlar vergisi oranının % 33 olması hükme balanmıtır. 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren, 2002 ve önceki yıl karları da dahil olmak üzere, dönem karı, daıtılmaması, sermayeye ilave edilmesi veya tam mükellef kurumlara daıtılması durumlarında stopaja tabi olmazken, tam mükellef gerçek kiilere, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefiyeti olmayanlara, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden muaf olanlara, dar mükellef kurumlara (Türkiye de bir iyeri veya daimi temsilci aracılııyla kar payı elde edenler hariç), dar mükellef gerçek kiilere ve gelir vergisinden muaf dar mükelleflere yapılacak kar daıtımı %10 oranında stopaja tabidir (fon payı uygulamasının 31 Aralık 2003 tarihine kadar yürürlükte olması nedeniyle bu tarihe kadar yapılacak olan kar daıtımlarında efektif vergi oranı %11 olmaktadır). Ancak, daıtıma konu dönem karının; 31 Aralık 1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançlara, 31 Aralık 2002 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen ve kurumlar vergisinden istisna edilmi kazançlara ve 24 Nisan 2003 tarihinden önceki müracaatlara istinaden düzenlenmi olan tevik belgeleri kapsamındaki harcamalara istinaden hesaplanan ve üzerinden %19.8 stopaj ödenmi yatırım indirimi tutarından kaynaklanan kazançlara isabet eden kısmı stopaja tabi deildir. Kurumlar vergisine tabi kazancın belirlenmesinde dikkate alınan yatırım indirimi için 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren, üzerinden indirim hesaplanacak harcamaların yatırım tevik belgesine balanmı olma koulu ve indirim konusu yapılan tutarın stopaja tabi tutulması uygulaması kaldırılmı, buna karılık indirim tutarı azami %40 olarak belirlenmitir. Ancak, 24 Nisan 2003 tarihinden önceki müracaatlara istinaden düzenlenmi olan tevik belgeleri kapsamında bu tarihten sonra yapılacak olan yatırımlar üzerinden hesaplanacak yatırım indirimi ile yine bu tarihten önce yapılmı olup kazancın yetersizlii nedeniyle sonraki dönemlere devreden yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden daıtılsın daıtılmasın %19.8 stopaj yapılması öngörülmütür. Dier yandan, bu tarihten önce yapılmı olan müracaatlara istinaden alınmı olan tevik belgeleriyle ilgili olarak 15 Mayıs 2003 tarihine kadar balı bulunulan vergi dairesine yazılı bildirimde bulunmak artıyla, 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren yapılan yatırım harcamaları için yatırım indirim oranının %40 a çekilmesi suretiyle, bu ekilde yeni düzenlemeler çerçevesinde hesaplanan yatırım indirimi tutarı üzerinden %19.8 oranında stopajın ödenmemesi imkanı getirilmitir. Söz konusu tercihi kullanmamı olan mükelleflere, 30 Aralık 2003 tarihinde yayımlanan 5024 sayılı kanunla kanunun yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2004 tarihinden sonra verilecek ilk geçici vergi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar yeniden tercihte bulunma hakkı tanınmıtır. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluan kazançlar üzerinden %30 (24 Nisan 2003 tarihinden önce %25) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte, ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. 2 Ocak 2004 tarihinde yayımlanan 5035 sayılı kanun çerçevesinde 2004 yılı üçer aylık geçici vergilendirme dönemleri ile ilgili geçici verginin hesabında da % 33 oranı dikkate alınacaktır. Kurumlar vergisi, ilgili olduu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın on beinci günü akamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir ( taksitte).

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2003 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2003 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Aralık 2003 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak Deiim

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci ve Mali Müavirlik A..

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar GSD Holding Anonim irketi 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özkaynak

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak Deiim

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Denetim Raporu BLANÇO (Para Birimi- Yeni Türk Lirası (YTL, No 2)) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmi Dipnot Referansları 30.09.2005 31.12.2004 VARLIKLAR

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU MAL TABLOLAR ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2006 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2006 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Denetim Raporu BLANÇO Dipnot Referansları Baımsız Denetimden Geçmemi Baımsız Denetimden Geçmi VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 25,438,799 25,150,983

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU 1 ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇNDEKLER SAYFA BLANÇO... 1-2 GELR TABLOSU... 3 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 4 NAKT AKIM TABLOSU... 5 MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR... 6-38 NOT 1 RKET

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

GSD Holding Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Sınırlı Denetim Raporu GSD Holding Anonim irketi 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3 Konsolide Gelir

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. Bilanço (Birim:Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.)

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER Yönetim Kurulu na

Detaylı

Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Anonim irketi

Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Anonim irketi Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Anonim irketi 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço 2 Konsolide Gelir

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

AKSU PLK DOKUMA VE BOYA APRE FABRKALARI T.A.. ve TRAK

AKSU PLK DOKUMA VE BOYA APRE FABRKALARI T.A.. ve TRAK FABRKALARI T.A.. ve TRAK 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren yıllara ait Konsolide Mali Tablolar (31 Aralık 2004 tarihindeki Türk Lirası nın alım gücüne göre düzeltilmi) (Baımsız Denetim Raporu

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu 1. organizasyonu ve faaliyet konusu Genel TGS Nisan 2003 n - halka Faaliyet konusu atma D etmek Vergisi (KDV) iadelerini tahsil etmektir. (Tekstil 2. 2.1 (6) 2. ilan. nda ve kanuni finansal Bu konsolide

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Delta Menkul Deerler A.. Yönetim Kurulu na Giri 1. Delta

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU MAL TABLOLAR 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT. FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT. FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR NCELEME RAPORU Giri 1. Delta Menkul Deerler A.. nin

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu

GSD Holding Anonim irketi. 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu GSD Holding Anonim irketi 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Baımsız Denetim Raporu 1-2 Konsolide Bilançolar 3 Konsolide Gelir Tablosu 4 Konsolide

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2-3 Gelir Tablosu 4 Mali Tablolara likin Dipnotlar

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim

Detaylı

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi Tarihi tibariyle Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço 2-3

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar

Detaylı

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER:

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER: TARH:29/01/2010 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 31.12.2009 Mali Tablonun Verildii Otorite : BDDK Mali Tablonun Verilme Nedeni : Zorunlu Mali Tablonun Verilme

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2011 ara dönem özet finansal tablolar hakkında inceleme raporu İçindekiler Sayfa İnceleme Bilanço 2 Gelir tablosu 3 Kapsamlı gelir tablosu 4 Özsermaye

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu

GSD Holding Anonim irketi. 31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu GSD Holding Anonim irketi Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Baımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço 2-3 Konsolide Gelir Tablosu 4 Konsolide Mali Tablo Dipnotları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR

SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR NOT 1 RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketi ( irket ) 19 Austos 1994 tarihinde stanbul da kurulmutur. irket, faaliyetlerini SPK nın, Yatırım Ortaklıklarına likin

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2010 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu İçindekiler Sayfa İnceleme raporu 1 Özet bilanço 2 Özet kapsamlı gelir tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu 1 Özet gelir

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

UTOPYA TURZM NAAT LETMECLK TCARET A.. 30 HAZRAN 2012 TARHTBARYLE KONSOLDE FNANSAL DURUM TABLOLARI (BLANÇOLAR)

UTOPYA TURZM NAAT LETMECLK TCARET A.. 30 HAZRAN 2012 TARHTBARYLE KONSOLDE FNANSAL DURUM TABLOLARI (BLANÇOLAR) FNANSAL DURUM TABLOLARI (BLANÇOLAR) Dipnot Referansları Baımsız denetimden geçmi Baımsız denetimden geçmi VARLIKLAR Dönen Varlıklar 30.168.144 26.913.863 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 390.370 512.632 Finansal

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve nceleme Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 31 Mart 2008 Tarihi tibariyla Konsolide Ara Finansal Tablolar ve Dipnotları

GSD Holding Anonim irketi. 31 Mart 2008 Tarihi tibariyla Konsolide Ara Finansal Tablolar ve Dipnotları GSD Holding Anonim irketi 31 Mart 2008 Tarihi tibariyla Konsolide Ara Finansal Tablolar ve Dipnotları ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özkaynak Deiim Tablosu 4 Konsolide

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2005 TARHNDE SONA EREN ARA DÖNEME AT KONSOLDE MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2005 TARHNDE SONA EREN ARA DÖNEME AT KONSOLDE MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARHNDE SONA EREN ARA DÖNEME AT KONSOLDE MAL TABLOLAR 31 MART ve 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇOLAR VARLIKLAR Dipnot Referansları

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi

GSD Holding Anonim irketi GSD Holding Anonim irketi 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik Anonim irketi 4 Nisan

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları 1 irket in organizasyonu ve faaliyet konusu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi ( irket ) 1992

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR Trakya Cam

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI MAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA LKN NOTLAR... 7-54 NOT 1 RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren üç aylık dönem Sona eren altı aylık dönem m. 30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 Faiz

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2008 Yılı 01/01/2008 31/12/2008 2008 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3 1.2. YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI 5 1.3. ÜST YÖNETİM 5 1.4. İNSAN KAYNAKLARI

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Akmerkez Gayrimenkul Yatırım OrtaklığıA.Ş.

Detaylı

X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

UBS Menkul Değerler Anonim Şirketi

UBS Menkul Değerler Anonim Şirketi UBS Menkul Değerler Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Haziran 2010 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız inceleme raporu 1 Özet bilanço 2-3 Özet

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLARI HAKKINDA NCELEME RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu na Giri Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi özet finansal tablolar 31 Mart 2012 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 2009 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ara Dönem Finansal Tablolar Hakkında Sınırlı Baımsız Denetim Raporu Akis Baımsız

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim

Detaylı

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi. 31 Mart 2005 Tarihli Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi. 31 Mart 2005 Tarihli Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi Tarihli Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2-3 Gelir Tablosu 4 Öz Sermaye Deiim Tablosu

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

GSD Yatırım Bankası Anonim irketi

GSD Yatırım Bankası Anonim irketi GSD Yatırım Bankası Anonim irketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik Anonim irketi

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1 NOT 1 ORGANZASYON VE FAALYET KONUSU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 1998 yılında kurulmu olup fiili faaliyet konusu sınai vana üretimi ve ticaretidir.

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı