TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRMEK. Turizmde ilkeli ve planlı bir gelişme için Türkiye nin turizmini planlı ve sürdürülebilir biçimde çeşitlendirmesi şart.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRMEK. Turizmde ilkeli ve planlı bir gelişme için Türkiye nin turizmini planlı ve sürdürülebilir biçimde çeşitlendirmesi şart."

Transkript

1 TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRMEK Turizm gelişiminde son 20 yıldır büyük başarılara imza atmış Türkiye, son yıllarda sürdürülebilir turizm gelişiminde olumsuz bir trende girmiş bulunuyor. Turizmde ilkeli ve planlı bir gelişme için Türkiye nin turizmini planlı ve sürdürülebilir biçimde çeşitlendirmesi şart. Aksi takdirde belli bölgeler, pazarlara ve sezonlara yığılan turizm faaliyetlerinde gelişme yakında zamanda tersine dönebilir. Turizmin çeşitlenmesinde trendler Türkiye turizm endüstrisi 1980 lerin ortalarından itibaren hızlı bir gelişim süreci yaşadı. Özellikle de kitlesel turizm pazarlarındaki payını bu yıllardan itibaren artırarak turist sayısını 1,5 milyondan 13 milyon 247 bine ve gelirini de 400 milyon dolardan 8,5 milyar dolara yükseltmeyi başardı. Aynı dönemin başında birer tarım kenti olan Antalya ve Muğla artık dünyanın sayılı destinasyonları arasına girdi. Türkiye turizmdeki bu hızlı atılımı 1980 lerin ortalarından itibaren yaşanan şu gelişmelere borçludur: Türkiye nin dışarıya açık liberal politikalarla yönetilmeye başlaması, TL nin konvertibilitesi, Yurda giriş-çıkış prosedürlerinin azaltılması, Türkiye nin uluslararası, özellikle ticari alanda gittikçe önem kazanması, 1982 yılında 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu nun çıkarılması, 1618 sayılı Seyahat Acentaları Birliği ve Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği gibi etkili yasal düzenlemelerin bu konjonktürdeki varlığı. Bununla beraber, geldiğimiz noktada Türk turizmine yönelen talep belli pazarların ilgi gösterdiği belli bölgelerde gittikçe yoğunlaşıyor ve bu yoğunlaşma birçok yönden turizmin sürdürülebilir gelişiminin önünde engel olmaya başlıyor.

2 Türkiye nin turizm gelişiminde artık turizmin çok boyutlu bir çeşitlendirmeye gitmesi bir zorunluluk halini alıyor. Bu boyutlar; Turizmin ürünlerini çeşitlendirmek, Talebi bölgelere yaymak, Talebi sezonlara yaymak, Ülke pazarlar anlamında pazar çeşitliliği yaratmak, Demografik anlamda pazar çeşitliliği yaratmak diye kısaca sıralanabilir. Geldiğimiz noktada turizmin çeşitlendirilmesi konusunda Türkiye nin çok başarısız olduğu da söylenemez. Kongre turizminde, kar turizminde, kültür turizminde, sportif turizm etkinliklerinde son 5-6 yılın grafiği hiç de küçümsenmeyecek başarılarla dolu. TÜRSAB In geçtiğimiz yıl üyeleri arasında yaptığı bir anket 10 dan fazla seyahat acentasının faaliyet gösterdiği 39 farklı değişik turizm ürünü bulunduğunu ortaya çıkarıyor. Bu ürünlerin arasında flora/fauna, diving, rafting, yamaç paraşütü, dağcılık, avcılık, kuş gözetleme, inanç turları gibi son yıllarda gelişen birçok tür de bulunuyor. Ancak, Türkiye nin mass turizmdeki büyümesi öyle güçlü ve hızlı ki, bu başarılar turizmin çeşitlendirilmesi anlamında yetersiz kalmış ve son yıllarda dış etmenlerin ve doğal afetlerin de etkisiyle bir gerilemeye dönüşmüştür. Örneğin, turizmin sezonlara dağılımını incelediğimizde kasım-şubat ayları arasında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı son on yedi yılın ortalamasına göre yüzde 17 iken, bu oran son iki yılda 14,7 ye düşmüş bulunuyor. DİE nin 1998 ve 2001 yıllarında yaptığı yabancı ziyaretçi anketlerini karşılaştırdığımızda Türkiye yi kültürel motivasyonlarla ziyaret eden yabancıların oranında hafif bir düşüş olduğunu görüyoruz yılından 2000 e Turizm Bakanlığı işletme belgeli yatak kapasitesinde turizmde ön plana çıkmış 8 ilimiz olan Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, İstanbul, İzmir, Muğla, Nevşehir in payı yüzde 82den 83 e

3 çıkmış bulunuyor. Yani geri kalan 73 ilimizin payı sadece 17 dir ve bu oran azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Yapılan konaklamaların dağılımında da turizmin çeşitlenmesi adına trendin olumsuz yönde seyrettiğini gösteren veriler var. Sahil turizminde ön plana çıkmış Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir in Turizm Bakanlığı ndan belgeli işletmelerde konaklayan yabancı sayılarındaki payı 1995 de yüzde 42 iken 2001 yılında bu oran % 60 a yükselmiş bulunuyor. Yukarıdaki sekiz ilin dışındaki 73 ilin yabancı konaklamalardaki payı da aynı dönem içinde % 12 den % 8 e düşmüş bulunuyor. Tüm bu rakamlar, Türkiye nin özellikle de son yıllarda turizmi çeşitlendirme yolunda yaşadığı trendin negatif yönde olduğunu gösteriyor. Pazar çeşitliliğimize baktığımızda da aynı trendin bir başka yüzünü gözlemek olası. Ağırlıklı olarak sahil turizmini tercih eden AB üyesi ülkeler toplam yabancı ziyaretçi sayımızdaki payını 1995 yılından geçtiğimiz yıla yüzde 9 oranında artırarak yüzde 58 e yükseltirken, ağırlıklı olarak kültür turizmini tercih eden Kuzey Amerika nın payı yüzde 4 ten 2,2 ye ve Asya/Pasifik in payı yüzde 4,3 ten 2,3 e düşmüş bulunuyor. Ne Yapmalı? Turizmi çeşitlendirmek temelde şu faktörlere bağlıdır: Doğal, tarihi ve kültürel kaynakların çeşitliliğine, İklimsel ve coğrafi pozisyonun çeşitli turizm ürünleri açısından elverişliliğine, Mesleki ve sivil toplum kuruluşlarının yaygınlık ve gelişmişliğine, Yaratıcı ve güçlü bir turizm endüstrisine, Turizmi çeşitlendirme konusunda kararlı plan ve politikalara sahip kamu yönetimine, Güçlü yerel yönetimlere, Özelleştirilmiş ve detaylandırılmış tanıtım ve pazarlama yöntemlerine, Güçlü ve planlanmış bir iç pazar gelişimine, Arz çeşitliliği yaratmadaki başarıya.

4 Türkiye Doğal, tarihi ve kültürel kaynakların çeşitliliği, iklimsel ve coğrafi pozisyonun çeşitli turizm ürünleri açısında elverişliliği, mesleki ve sivil toplum kuruluşlarının yaygınlık ve gelişmişliği, yaratıcı ve güçlü bir turizm endüstrisi faktörleri açısından olağanüstü zengin bir turizm destinasyonudur. Turizmin çeşitlendirmesi adına bu faktörler Türkiye nin güçlü yönleridir. Türkiye nin doğal ve kültürel kaynaklarının büyük bir bölümü henüz turizm pazarlarında görücüye dahi çıkarılmamıştır. Ancak, bu faktörler arasında turizmi çeşitlendirme konusunda kararlı plan ve politikalara sahip kamu yönetimi, özelleştirilmiş ve detaylandırılmış tanıtım ve pazarlama yöntemleri, güçlü ve planlanmış bir iç pazar gelişimi ve güçlü yerel yönetimler bize göre Türkiye nin turizmi çeşitlendirme konusunda zayıf noktalarıdır. Örneğin iyi planlanmış ve dağıtılmış güçlü bir iç talep gelişimi, ülkemizde yeni destinasyonlar ve turizm ürünlerinin oluşturulmasında önemli bir araç olabilir. Bunun, plansız da olsa örneklerini yayla turizminde (Karadeniz yaylaları), kar turizminde (iç pazar dinamikleri ile gelişen Uludağ son yıllarda dış pazarlara da açıldı) görebiliyoruz. Yerel yönetimler, bölgesel meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin örgütlü ve güçlü bir işbirliği turizmde yeni markaların yaratılmasını sağlayabilir (Yine ağırlıklı olarak spontane bir gelişim de olsa Adıyaman ve Erzincan ın son yıllardaki yerel güçlerle yaptıkları çıkışlar örnek gösterilebilir). Sonuç Türkiye ekonomik gelişiminde sürdürülebilir turizm ilkelerini hayata geçirmede henüz yolun başındadır. Bu yolda ilerleme sağlanamaz ise yukarıdaki verilerin de gösterdiği gibi turizmde konsantrasyon artacak ve azalan verimler yasası işleyecektir. Sonuçta yakın bir zaman içinde belli noktalara yoğunlaşmış turizm gelişimi azami noktasına ulaşacak, sonra da düşüş başlayacaktır. Türkiye nin turizmini çeşitlendirme konusunda geniş katılımcı bir konsensusla üretilen, yerel güçlerin ve sivil toplum kuruluşlarının yönetiminde söz ve güç sahibi olabildiği bir Sürdürülebilir turizm gelişim planına ihtiyacı vardır.

5 Rakamsal Veriler Gelen turist sayısının sezonlara dağılımı sezonlar temmuz-eylül haziraneylül nisan-eylül ekim-mart ekim-şubat kasım-şubat 3 ay 4 ay 6 ay 6 ay 5 ay 4 ay 2002 %42,20 %53,30 %69,40 %30,60 %25,50 %14, %41,60 %53,50 %71,50 %28,50 %23,80 %14, yıl ortalaması %39,80 %50,30 %67,60 %32,40 %27,30 %17 Pazarların bölgesel dağılımı Toplamda pay AB Topluluğu 49,1 53,2 57,2 58,2 Orta/Güney Amerika 0,6 0,9 0,8 0,4 Toplam Afrika 1,8 1,6 1,5 1,4 Kuzey Amerika 4 5,5 4,2 2,2 Asya/Pasifik 4,3 2,7 2,5 2,3 Ortadoğu (İsrail hariç) 7,6 5,6 4,6 5,2 Ortadoğu 11,5 8,6 7,3 7,2 BDT 17,6 13,3 12,3 12,5 Doğu Avrupa 8 11,4 11,2 12,9 kaynak: TC Turizm Bakanlığı belgeli İşletmeler Yıllıkları Yabancı Ziyaretçilerin Geliş Nedenlerindeki Gelişim Toplam turist sayısı içinde % Geliş nedenleri gezi-eğlence 54,84 52,27 kültür 9,78 9,17 sportif ilişkiler 1,14 1,28 görev 0,37 5 yakınları ziyaret 5,26 7,94 top.,konf.,kurs, sem. 1,65 2,4 alışveriş 4,15 8,29 sağlık 0,47 0,97 dini 0,34 0,31 ticaret/iş 13,86 5,03 transit 0,64 3,08 diğer 7,76 4,27 toplam turist sayısı (x 000) 9.752, ,00

6 Yabancı konaklamaların illere ve il gruplarına göre dağılımı İller % Ankara 2,5 2,7 4,3 3,8 3,2 Antalya ,4 27,2 Aydın 3,9 2,6 3,9 4,3 5,7 İzmir 21,4 20,1 28,3 27,8 32,4 Muğla 11,6 7,3 9,9 10,6 4 İzmir 5 4,2 5,8 6,5 5,5 Denizli 4,1 3,7 3,9 4,8 6,2 Nevşehir 3,9 2,3 4,3 5,3 3,9 Diğer 7,6 29,2 9,6 11,5 11,9 Genel toplam il grupları Antalya,Muğla,Aydın,İzmir 60,5 42,1 49,6 46,8 42,3 İstanbul,Ankara 23,9 22,7 32,6 31,7 35,6 Denizli,Nevşehir 8 6 8,2 10,1 10,1 Konaklama kapasitesinin dağılımı işletme belgeli yatırım belgeli Ankara 3,9 3,9 2,1 1,8 Antalya 35,3 30,7 30,3 30,9 Aydın 5,9 6,8 4,2 5,4 Denizli 1,1 1,2 0,3 1,4 İstanbul 13,1 14,8 10,4 8,7 İzmir 6,9 6,5 5,3 6,5 Muğla 14, ,5 25,3 Nevşehir 2,2 2,1 0,8 2 Toplam 83,3 82,1 78,8 82 Türkiye toplam

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ.

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ Onur GÜLBAHAR * Özet Dünya turizmi, 20. yüzyılın ortalarından itibaren hızlı

Detaylı

İZMİR DE TURİZM ÇEŞİTLERİ VE TURİZM YATIRIMLARI İHTİYAÇ ANALİZİ

İZMİR DE TURİZM ÇEŞİTLERİ VE TURİZM YATIRIMLARI İHTİYAÇ ANALİZİ İZMİR DE TURİZM ÇEŞİTLERİ VE TURİZM YATIRIMLARI İHTİYAÇ ANALİZİ MAYIS 2009 Yrd. Doç. Dr. Aslıhan AYKAÇ YANARDAĞ Arş. Gör. Muzaffer Özgür YANARDAĞ İÇİNDEKİLER 1. İzmir Turizminin Mevcut Durumu 1.1 İzmir

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış

www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış www.pwc.com/tr 2041 de Türkiye Geleceğe bakış Mayıs 2012 Yönetici özeti Türkiye nin ekonomik görünümü 2041 yılında oldukça farklı bir konuma gelecek. Uzun vadeli ekonomik büyümeyi sağlamak için sayısı

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ 2014 AĞUSTOS BÖLGESEL TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ Hande UZUNOĞLU Giriş Türkiye nin sosyoekonomik gelişmişlik bakımından 3. kenti olan İzmir, Ege Bölgesi nin merkezi olarak görülmektedir.

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme GÜNEYDOÐU ANADOLU BÖLGESÝ NDE TURÝZMÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ & GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ NÝN VE YEREL KAYNAKLARIN

Detaylı

Kış Sporları Turizmi Kayak Turistlerinin Kış Turizm Merkezlerini Algı ve Değerlendirmelerine Ait Bir Araştırma (Palandöken de Bir Uygulama)

Kış Sporları Turizmi Kayak Turistlerinin Kış Turizm Merkezlerini Algı ve Değerlendirmelerine Ait Bir Araştırma (Palandöken de Bir Uygulama) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (2): 293-324 Kış Sporları Turizmi Kayak Turistlerinin Kış Turizm Merkezlerini Algı ve Değerlendirmelerine Ait Bir Araştırma (Palandöken de

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Tüketici odaklı olmak...

Tüketici odaklı olmak... AYIN RÖPORTAJI a 6 ISSN: 1309-0054 Sayfa 5 Sayfa Sayfa 5 65 Sayfa 9 OCAK-ŞUBAT 2014 www.deloitte.com.tr Tüketici odaklı olmak... Tüketiciyi merkeze alma odaklı bir dönüşüm sürecini, Deloitte işbirliğiyle

Detaylı

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte, Orta Asya bölgesinde bulunan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan

Detaylı

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI Gülay TOKSÖZ Seyhan ERDOĞDU Selmin KAŞKA Ekim 2012 IOM International Organization for Migration Bu araştırma, İsveç Uluslararası

Detaylı

EVALUATION OF ALL INCLUSIVE SYSTEM AND ITS EFFECTS TO STAKEHOLDERS AT A GLANCE OF THE HOTEL MANAGERS (THE CASE OF MARMARIS) Abstract.

EVALUATION OF ALL INCLUSIVE SYSTEM AND ITS EFFECTS TO STAKEHOLDERS AT A GLANCE OF THE HOTEL MANAGERS (THE CASE OF MARMARIS) Abstract. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2005, 1:97-124 HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİN VE SİSTEMDEN FAYDALANANLAR AÇISINDAN ETKİLERİNİN OTEL YÖNETİCİLERİNİN GÖZÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (MARMARİS ÖRNEĞİ)

Detaylı

GLOBAL EXPORT. HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır.

GLOBAL EXPORT. HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır. GLOBAL EXPORT HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Meksika beşinci büyük olma yolunda En büyük 11. ekonomi olan Meksika nın 2050 de dünyanın en büyük 5 ekonomisi içinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Detaylı

Đstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Đstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Đstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Ekim 2007 ABN AMRO Bank N.V. - Adabank A.Ş. - Akbank T.A.Ş. - Alternatif Bank A.Ş. - Anadolubank A.Ş. - Arap Türk Bankası A.Ş.

Detaylı

BÖLGEDEKİ İHRACAT VE ÖNEMİ

BÖLGEDEKİ İHRACAT VE ÖNEMİ Küresel düşünmek, dünyayı bir pazar olarak algılamaktır. Dünyanın bir ucundaki kasabada yer alan işletmenin ihracat yaparak dünya markası haline gelmesi üzerine anlatılan başarı öykülerindeki gibi bölgesel

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı