işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)"

Transkript

1 AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182, ,064, A. Hazır Değerler 14,247, ,751, Kasa 628, , Alınan Çekler 225, ,944, Bankalar 14,170, ,361, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) (776,073.00) (2,011,000.00) 5-Diğer Hazır Değerler B. Menkul Kıymetler 39, , Hisse Senetleri Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları Kamu Kesimi Tahvil,Senet ve Bonoları Diğer Menkul Kıymetler 39, , Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C. Ticari Alacaklar 11,906, ,720, t-alıcılar 11,910, ,793, Alacak Senetleri Alacak Senetleri Reeskontu (-) (4,431.48) (72,75224) 4-Verilen Depozito ve Teminatlar Kazanllmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Diğer Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) D. Diğer Alacaklar 2,468, rtaklardan Alacaklar iştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar 2,468, Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) E. Stoklar 5, ilk Madde ve Malzeme Yarı Mamüller-Üretim Mamüller Ticari Mallar 5, Diğer Stoklar Stok 7-Verilen Sipariş Avansları F. Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Maliyetleri 1-Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Maliyetleri Yıllara Yaygın inşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı Taşeronlara Verilen Avanslar G. Gelecek Aylara Ait Giderler 7, , ve Gelir Tahakkukları 1-Gelecek Aylara Ait Giderler 7, , Gelir Tahakkukları , H. Diğer Dönen Varlıklar 508, ,546, Devreden KDV , indirilecek KDV Diğer KDV Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 57, , iş Avansları 451, ,460, Personel Avansları Sayım ve Tesellüm Noksanları Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Dioer Dönen Varlıklar KarşllıQI (-) DÖNEN VARlıKLAR TOPLAMı 29,182, ,064, Sayfa ı

2 AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARiDÖNEM 11-DURAN VARlıKLAR 166,856, ,461, A. Ticari Alacaklar t-alıcılar Alacak Senetleri Alacak Senetleri Reeskontu (-) Kazanllmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatıar Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B. Diğer Alacaklar rtaklardan Alacaklar iştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer Çeşitıi Alacaklar Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) Şüpheli Alacakalar Karşılığı (-) C. Mali Duran Varlıklar 154,947, ,546, Bağll Menkul Kıymetler Bağll Menkul Kıymetler 3-iştirakler 139,970, ,445, iştiraklere Sermeye Taahhütıeri (-) (200,000.00) (150,000.00) 5-iştirakler Sermaye Payları 6-Bağll Ortaklıklar 15,176, ,251, Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları 9-Diğer Mali Duran Varlıklar O-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-) D. Maddi Duran Varlıklar 11,890, ,905, Arazi ve Arsalar Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Binalar 12,545, ,626, Tesis,Makina ve Cihazlar Taşıtlar 757, , Demirbaşlar 261, , Diğer Maddi Duran Varlıklar , Birikmiş Amortismanlar (-) (1,673,153.39) (2,385,643.03) s-yaprlmakta Olan Yatırımlar O-Verilen Avanslar E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17, , Haklar Şerefiye Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 168, , Araştırma ve Geliştirme Giderleri Özel Maliyetıer 27, , Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11, , Birikmiş Amortismanlar (-) (190,210.15) (198,249.23) 8-Verilen Avanslar F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Arama Giderleri Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Birikmiş Tükenme Payları (-) Verilen Avanslar G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler Gelir Tahakkukları H. Diğer Duran Varlıklar Gelecek Yıllarda indirilecek KDV Diger KDV Gelecek Yıllar ihtiyacı Stoklar Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Stok 8-Birikmiş Amortismanlar (-) DURAN VARlıKLAR TOPLAMı 166,856,218.6A 170,461, / ıi. ı... AKTIF (VARlıKLAR) TOPLAMı Savfa 2 196,038<743.ırı /" 194,525, ~ml { ~ınt10~. ıkarılmış Sermayesi: Tl

3 PASIF (KAYNAKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM ın- KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 1,689, , A. Mali Borçlar l-banka Kredileri Finansal Kiralama işlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri S-Tahvil, Anapara ve Borç, Taksit ve Faizleri Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Çıkarılmış,Diğer Menkul Kıymetler Menkul Kıymetler ihraç Farkı (-) Diğer Mali Borçlar B. Ticari Borçlar 1,385, , l-satıcılar 1,404, , Borç Senetleri 25, Borç Senetleri Reeskontu (-) (44,162.51) (60,903.72) 4-Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar C. Diğer Borçlar 138, , rtaklara Borçlar iştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Personele Borçlar 126, , Diğer Çeşitli Borçlar 11, , Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) D. Alınan Avanslar l-alınan Sipariş Avansları Alınan Diğer Avanslar E. Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Hakedişleri l-yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri Yıllara Yaygın inşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 165, , l-ödenecek Vergi ve Fonlar 116, , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 29, , Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yüküm. 19, Ödenecek Diğer Yükümlülükler G. Borç ve Gider Karşılıkları l-dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) Kıdem Tazminatı Karşılığı Maliyet Giderleri Karşılığı Diğer Borç ve Gider Karşılıkları H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları l-gelecek Aylara Ait Gelirler Gider Tahakkukları ı. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar l-hesaplanan KDV Diğer KDV Merkez ve Şubeler Cari Hesabı Sayım ve Tesellüm Fazlaları Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KISAVADELI YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMı 1,689, , Sayfa 3 İhlas $ Yayın Holdi Çıkarılmış Sermayesi:

4 PASIF (KAYNAKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARiDÖNEM IV- UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR A. Mali Borçlar Banka Kredileri Finansal Kiralama işlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış,Diğer Menkul Kıymetler Menkul Kıymetler ihraç Farkı (-) Diğer Mali Borçlar B. Ticari Borçlar t-satıcuar Borç Senetleri Borç Senetleri Reeskontu (-) Alınan Depozito ve Teminatlar S-Diğer Ticari Borçlar C. Diğer Borçlar I-Ortaklara Borçlar iştiraklere Borçlar Bağll Ortaklıklara Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar S-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar D. Alınan Avanslar Alınan Sipariş Avansları Alınan Diğer Avanslar E. Borç ve Gider Karşılıkları Kıdem Tazminatı Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Gider Tahakkukları G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV Tesise Katılma Payları Diğer Çeş.Uzun Vadeli Yab. Kaynaklar UZUN VADELi YABANCI KAYNAKLAR TOP V- ÖZ KAYNAKLAR 194,349, ,296, A. Ödenmiş Sermaye 219,342, ,342, Sermaye 200,000, ,000, Ödenmemiş Sermaye (-) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark 19,342, ,342, Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-) B. Sermaye Yedekleri ,551, Hisse Senedi ihraç Primleri Hisse Senedi iptal Karları M.D.v. Yeniden Değerleme Artışları iştirakler Yeniden Değerleme Artışları Diğer Sermaye Yedekleri ,551, C. Kar Yedekleri 63, , Yasal Yedekler 9, , Statü Yedekleri lağanüstü Yedekler 54, , Diğer Kar Yedekleri S-Özel Fonlar D. Geçmiş Yıllar Karları 61, , Geçmiş Yıllar Karları 61, , E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) (27,461,224.71) (25,906,453.78) 1-Geçmiş Yıllar Zararları (-) (27,461,224.77) (25,906,453.78) F. Dönem Net Karı (Zararı) 2,343, (1,816,622.80) t-dönern Net Karı 2,343, Dönem Net Zararı (-) (1,816,622.80) ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMı 194,349, ,296, ~hlas 4~ PASIF/KAYNAKLARI TOPLAMı Savfa 4 196,038,743.0>" i i avın~.a - "',525, C, ı«.,. /Ş~' ış ermayes' ~ TL.

5 işletme AYRıNTılı GELiR TABLOSU ONCEKI DONEM CARI DONEM A. BRÜT SATıŞLAR 5,844, , Yurtiçi Satışlar 5,844, , Yurtdışl Satışlar Diğer Gelirler B. SATIŞ indirimleri (-) (26,887.23) Satıştan iadeler (-) (26,887.23) Satış iskontaları (-) 3-Diğer indirimler (-) C NET SATıŞLAR 5,817, , D. SATıŞLARıN MAliYETi (-) (2,593,105.99) (316,696.93) t-satılan Mamuller Maliyeti (-) Satllan Ticari Mallar Maliyeti (-) (112,900.60) (32,619.37) 3-Satllan Hizmet Maliyeti (-) (2,480,205.39) (284,077.56) 4-Diğer Satışların Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KARl VEYA ZARARı 3,224, , E. FAAliYET GiDERLERi (-) (1,332,019.79) (1,742,921.13) 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (178,346.62) (85,171.45) 3-Genel Yönetim Giderleri (-) (1,153,673.17) (1,657, ) FAAliYET KARl VEYA ZARARı 1,892, (1,636,871.21) F. DiGER FAAliYETLERDEN OLAGAN GEliR VE KARLAR 2,802, ,302, iştiraklerden Temettü Gelirleri Bağll Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Faiz Gelirleri 716, , Komisyon Gelirleri Konusu Kalmayan Karşılıklar Menkul Kıymet Satış Karları 9, Kambiyo Karları 1,993, , Reeskont Faiz Gelirleri 51, , Enflasyon Düzeltmesi Karları O-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 31, G. DiGER FAAliYETLERDEN OLAGAN GiDER VE ZARARLAR (-) (2,270, ) (333,302.90) 1-Komisyon Giderleri (-) (32,213.82) (15,271.10) 2-Karşllık Giderleri (-) Menkul Kıymet Satış Zararları (-) Kambiyo Zararları (-) (2,234, ) (197,189.86) 5-Reeskont Faiz Giderleri (-) (4,431.48) (120,841.94) 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) H. FiNANSMAN GiDERLERi (-) (72,356.35) (40,944.03) 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (72,356.35) (40,944.03) 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAGAN KAR VEYA ZARAR 2,351, (708,906.89) i. OLAGANDIŞI GEliR VE KARLAR Önceki Dönem Gelir ve Karları 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar J. OLAGANDIŞI GiDER VE ZARARLAR (-) (8,119.99) (1,107,982.04) 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (8,119.99) (1,107,982.04) DÖNEM KARl VEYA ZARARı 2,343, (1,816,622.80) K. DÖNEM KARl VERGi VE DiGER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞIL DÖNEM NET KARl VEYA ZARARı 2, ( )