Marlex D139FJ Polyethylene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marlex D139FJ Polyethylene"

Transkript

1 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : , , , , , , , , , , , Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP Six Pines Drive The Woodlands, TX Lokal : Chevron Phillips TURKEY Barbaros Mahallesi,Ihlamur Sokak.Agaoglu My Prestige Binası,No:1 D: , Atasehir-Istanbul-Turkey SDS Requests: (800) Technical Information: (832) Responsible Party: Product Safety Group Acil durum telefon numarası: Sağlık: (Kuzey Amerika) (Uluslararası) Nakliye: CHEMTREC veya (uluslararası) Asya: CHEMWATCH ( ) Çin: AVRUPA: BIG (telefon) veya (telefaks) Meksika CHEMTREC (24 saat) Güney Amerika SOS-Cotec Brezilya İçi: Brezilya Dışı: Arjantin: +(54) Sorumlu bölüm : Ürün Güvenliği ve Toksikoloji Grubu Elektronik posta adresi : Web sitesi : TIBBİ UYGULAMA UYARISI: Bu malzemeyi insan vücuduna kalıcı olarak yerleştirilme veya iç vücut sıvılarıyla, doku sıvılarıyla veya dokularla kalıcı temas içeren tıbbi uygulamalarda kullanmayın. GBF Numarası: /10

2 Bu malzemeyi insan vücuduna kısa süreli veya geçici yerleştirilme veya iç vücut sıvılarıyla veya dokularla temas içeren tıbbi uygulamalarda, malzeme doğrudan Chevron Phillips Chemical Company LP veya yasal iştirakleri tarafından tasarlanan kullanımı açıkça belirten anlaşmalar ile sağlanmadığı sürece kullanmayın. Chevron Phillips Chemical Company LP ve yasal iştirakleri bu malzemenin insan vücuduna yerleştirilme veya iç vücut sıvılarıyla ve dokularla temasta kullanıma uygunluğunu belirten hiçbir temsil, söz, açık garanti veya zımni garanti vermez. BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması Madde veya karışımın sınıflandırılması T.R. SEA No Tehlikeli olmayan madde veya karışım. Etiket unsurları Etiketleme Tehlikeli olmayan madde veya karışım. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi Kimyasal İsmi CAS-No. / EINECS-No. Konsantrasyon [wt%] POLİETİLEN HEKZEN KOPOLİMER GHS'e (Küresel Uyumlaştırılmış Sistem) göre tehlikeli içerikler içermemektedir. BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri Solunması halinde : Yanma veya aşırı ısıtma sonucu açığa çıkan duman ve tozların kaza ile solunması durumunda temiz havaya çıkarınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz. Deriyle teması halinde : Eritilmiş madde cilde temas ederse, cildi derhal suyla soğutun. Hemen tıbbi yardım alın. Katılaşmış maddeyi cilt üzerinden soymaya çalışmayın veya maddeyi çözmek için çözücüler ya da incelticiler kullanmayın. Gözle teması halinde : Gözlerle temas halinde, hemen bol miktarda su ile yıkayınız ve tıbbi bir öneri alınız. Yutulması halinde : Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri Parlama noktası Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı GBF Numarası: /10

3 Uygun yangın söndürücüler : Su. Su buharı. Kuru kimyasal. Karbon dioksit (CO2). Köpük. Bu yüzeyi yakan bir madde olduğundan, mümkünse, bir sis buharı oluşturacak şekilde sis ağızlığından su püskürtülmelidir. Yüksek hızlı su uygulaması yanan yüzey katmanını genişletecektir. Toz bulutu ve toz patlaması riski oluşturabilecek düz akışların kullanımından kaçının. Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Toz birikmesi, örnek olarak yerde ve kenarlarda, toz birikmesi tutuşma riskine ve ardından alevin yayılmasına veya ikincil patlamalara neden olabilir. : Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız. Ek bilgi : Bu madde yanıcıdır, ancak kolaylıkla tutuşmaz. Yangın ve patlamaya karşı koruma : Yanabilecek katı madde olarak kabul edin. Toz oluşturmaktan kaçının; havada dağılmış şekilde bulunan yeterli konsantrasyondaki ince toz ve herhangi bir ateşleme kaynağının varlığı, toz patlaması tehlikesi oluşturur. Zararlı bozunma ürünleri : Normal yanma ürünleri karbondioksit, su buharı oluşturur ve sıcaklığa ve hava bulunmasına bağlı olarak karbonmonoksit, diğer hidrokarbonlar ve hidrokarbon oksidasyon ürünlerini (ketonlar, aldehitler, organik asitler) üretebilir. Eksik tutuşma formaldehid oluşumuna neden olabilir. BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler Kişisel önlemler : Kayma tehlikesini ortadan kaldırmak için süpürünüz. Atıkları solumayınız. Toz oluşmamasına dikkat ediniz. Çevresel önlemler : Yerüstü sularının kirlenmemesine dikkat ediniz. Ürünün kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Temizleme yöntemleri : Elektrikli süpürge veya süpürge ile hemen temizleyiniz. Ek öneri : Yüzeylerde toz birikintilerinin oluşmasına izin verilmemelidir, çünkü bunlar yeterli konsantrasyonda atmosfere karıştığında patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Havaya toz karışmasını önleyin (örneğin tozlanmış yüzeyleri basınçlı havayla temizleyin). BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama Elleçleme Güvenli elleçleme önerileri : Ürünün güvenli şekilde kullanılması için iyi bakım ve temizlik prosedürlerini uygulayın. Su kaynaklarından ve kanalizasyonlardan uzak tutun. Dökülen pelletler kayma tehlikesi oluşturabilir. Elektrostatik yük birikebilir ve bu malzeme kullanılırken tehlikeli bir durum oluşturabilir. Bu tehlikeyi en aza indirmek için, elektrik toprak bağlantısı ve topraklama gerekebilir ancak GBF Numarası: /10

4 bunlar tek başına yeterli olmayabilir. Elektrostatik yük ve/veya yanıcı atmosfer oluşturma ve biriktirme olasılığı taşıyan tüm işlemleri (depo ve konteyner doldurma, püskürterek doldurma, depo temizleme, örnek alma, kalibrasyon, anahtar yükleme, filtreleme, karıştırma, çalkalama ve vidanjör işlemleri dahil) inceleyin ve uygun azaltıcı prosedürleri uygulayın. Daha fazla bilgi için, OSHA Standardı 29 CFR "Yanıcı ve Tutuşabilir Sıvılar"; Ulusal Yangından Korunma Kurumu (NFPA 77), "Önerilen Statik Elektrik Uygulamaları"; ve/veya Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) Önerdiği Uygulamalar 2003, "Statik Akım, Yıldırım ve Kaçak Akımlardan Kaynaklanan Tutuşmalara Karşı Korunma" belgelerine başvurun. Polietilen, yüksek sıcaklıklarda (>350 F, >177 C) göz, ağız, gırtlak ve akciğerlerdeki mukoz dokuları tahriş eden buharın ve gazların çıkışına neden olabilir. Bu maddeler asetaldehid, aseton, asetik asit, formik asit, formaldehit ve akrolein içerebilir. Formaldehit, hayvanlardan elde edilen verilere ve sınırlı epidemiyolik kanıtlara göre kanserojen madde olarak sınıflandırılmıştır. Bu SDS'de bulunan tüm önerilere uyulduğu takdirde termal işlem emisyonlarına maruz kalma en düşük seviyeye iner. Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri : Yanabilecek katı madde olarak kabul edin. Toz oluşturmaktan kaçının; havada dağılmış şekilde bulunan yeterli konsantrasyondaki ince toz ve herhangi bir ateşleme kaynağının varlığı, toz patlaması tehlikesi oluşturur. Depolama Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler Genel depolama için öneriler : Kuru bir yerde saklayınız. İyi havalandırılmış bir yerde saklayınız. : Yükseltgen ve kendi kendine tutuşan ürünlerle birlikte saklamayınız. BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma Mühendislik önlemleri Mühendislik denetimlerini tasarlarken ve kişisel koruyucu ekipmanları seçerken bu maddenin olası tehlikelerini (bkz. Bölüm 2), ilgili maruziyet sınırlarını, iş faaliyetlerini ve çalışma yerindeki diğer maddeleri dikkate alın. Mühendislik denetimleri veya iş uygulamaları bu maddenin zarar verici düzeylerine maruz kalmayı engellemek için yeterli değilse, aşağıda sıralanan kişisel koruyucu ekipmanlar önerilir. Koruma genelde sadece sınırlı bir süre boyunca veya belirli şartlar altında sağlandığından, kullanıcı ekipmanla birlikte verilen tüm talimatları ve sınırlamaları okumalı ve anlamalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanlar Solunum sisteminin korunması : Normalde, herhangi bir solunum koruması gerekli değildir. Isıtılan madde havalandırma sistemi tarafından yeterli şekilde kontrol edilmeyen buhar veya gaz oluşturursa, uygun bir maske takın. Hava temizleme filtreleri için aşağıdaki öğeleri kullanın: Organik Buhar ve Formaldehid Kontrol dışı serbest kalma olasılığı varsa, maruz kalma düzeyleri bilinmiyorsa veya GBF Numarası: /10

5 hava temizleme filtrelerinin yeterli korumayı sağlayamadığı durumlarda pozitif basınçlı solunum cihazı kullanın. Toplam toz konsantrasyonunun 10 mg/m3 ü geçtiği durumlarda toz maskesi kullanınız. Gözlerin korunması : Sağlıklı kullanım için, yan siperliğe sahip koruyucu gözlük kullanımı iyi endüstri uygulamasıdır. Bu madde ısıtılacaksa, kimyasal koruyucu özellikli gözlük veya yan siperliğe sahip koruyucu gözlük veya yüz koruyucusu takın. Toz oluşma olasılığı varsa, kimyasal koruyucu özellikli gözlükler kullanın. Deri ve vücudun korunması : Ortam sıcaklıklarına uygun, temiz ve koruyucu giysilerin kullanılması sektör genelinde önerilen bir uygulamadır. Madde ısıtılacak veya eritilecekse, eritilen ürünün sıcaklığına dayanabilecek şekilde termal yalıtımlı, ısıya dayanıklı eldivenler takın. Bu madde ısıtılacaksa ve mühendislik denetimleri ile iş uygulamaları yeterli düzeyde değilse, ciltle teması önlemek için yalıtılmış giysiler giyin. BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Görünüm Fiziksel hali : küçük toplar halinde Maddenin hali : Katı Renk : opak Koku : Çok az kokulu ya da kokusuz Koku Eşiği Güvenlik bilgileri Parlama noktası Alt patlama limiti Üst patlama limiti Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Termik bozunma (dekompozisyon) : Termal işlem sırasında düşük moleküler ağırlıklı hidrokarbonlar, alkoller, aldehitler, asitler ve ketonlar oluşabilir. ph Erime noktası/erime aralığı : C ( C) Donma noktası Uygulanmaz İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı Buhar basıncı Nispi yoğunluk GBF Numarası: /10

6 Yoğunluk Su içinde çözünürlüğü Dağılım katsayısı ( n- oktanol/su) Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü Akışkanlık (viskozite, dinamik) Kinematik viskozite Rölatif buhar yoğunluğu Buharlaşma oranı : 0,91-0,97 g/cm3 : Ihmal edilebilir BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime Tepkime : Bu malzemenin, normal ortam ve beklenilen depolama ve elleçleme koşullarındaki sıcaklık ve basınç altında reaktif olmadığı düşünülür. Kimyasal kararlılık : Bu malzeme, normal ortam ve beklenen depolama altında istikrarlı kabul ediliyor ve sıcaklık ve basınç şartları taşıma. Zararlı tepkime olasılığı Zararlı tepkimeler Kaçınılması gereken durumlar Kaçınılması gereken maddeler Termik bozunma (dekompozisyon) Zararlı bozunma ürünleri : Zararlı tepkimeler: Bilinmiyor. : Yüksek sıcaklıkta uzun süreyle saklamaktan kaçının. : Güçlü oksitlendirici ajanlarla temasından kaçınılmalıdır. : Termal işlem sırasında düşük moleküler ağırlıklı hidrokarbonlar, alkoller, aldehitler, asitler ve ketonlar oluşabilir. : Normal yanma ürünleri karbondioksit, su buharı oluşturur ve sıcaklığa ve hava bulunmasına bağlı olarak karbonmonoksit, diğer hidrokarbonlar ve hidrokarbon oksidasyon ürünlerini (ketonlar, aldehitler, organik asitler) üretebilir. Eksik tutuşma formaldehid oluşumuna neden olabilir. Diğer veriler : Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz. GBF Numarası: /10

7 BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler Akut oral toksisite : Toksik Olmadığı Farz Edilmiştir Akut solunum(inhalasyon) : Toksik Olmadığı Farz Edilmiştir toksisitesi Akut dermal toksisite : Toksik Olmadığı Farz Edilmiştir Cilt tahrişi : Deri tahrişi gözlenmez Göz tahrişi : Göz tahrişi gözlenmez Hassasiyet : Laboratuvar hayvanlarında duyarlılığa neden olmadı. Ek bilgi : Bu ürün POLİMERLEŞTİRİLMİŞ OLEFİNLER içerir. Termal işlem sırasında (>350 F, >177 C) poliolefinler göz, ağız, boğaz ve akciğerlerin mukoza zarlarını tahriş edebilecek buhar ve gaz (aldehitler, ketonlar ve organik asitler) çıkışına neden olabilirler. Genelde bu tahriş edici etkiler geçicidir. Ancak çıkan tahriş edici gazlara uzun süre maruz kalınması halinde akciğer ödemi meydana gelebilir. Bir aldehit olan formaldehit, hayvan verilerine ve sınırlı epidemiyolojik kanıtlara dayanılarak karsinojen bir madde olarak sınıflandırılmıştır. BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler Ekotoksisite Balıklar üzerinde toksisite Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite Biyolojik bozunma : Bu maddenin kolaylıkla biyoindirgenebilir olması beklenmez. Eliminasyon bilgisi (Kalıcılık ve bozunabilirlik) Biyobirikim : Biyoakümülasyon yapmaz. GBF Numarası: /10

8 Hareketlilik (Mobilite) PBT değerlendirmesi sonuçları Ekolojiyle ilgili ek bilgiler : Bu ürün suda çözünmez ve yüzeyinde yüzer. : Sınıflandırılmamış vpvb maddesi : Bu malzeme suda yaşayan organizmalar için zararlı olması beklenmemektedir., Balık veya kuşlar, sindirim yollarını tıkayabilecek tabltleri yiyebilirler. Ekotoksikoloji Değerlendirmesi Kısa süreli (akut) sucul zararlılık Uzun (kronik) süreli sucul zararlılık BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri : Bu ürünün bilinen ekolojiktoksik etkileri yoktur. : Bu ürünün bilinen ekolojiktoksik etkileri yoktur. Bu SDS'de sunulan bilgiler sadece nakliye edilen ürüne özgüdür. Maddeyi amacına uygun olarak kulanın veya mümkünse geri dönüşümünü sağlayın. Bu maddenin atılması gerekirse, madde RCRA (40 CFR 261) veyadiğer Eyalet düzeyindeki ve yerel yönetmelikler uyarınca, US EPA tarafından tanımlanmış olan tehlikeli atık kriterlerini karşılayabilir. Doğru bir belirleme yapmak için fiziksel özelliklerin ölçülmesi ve düzenlenmiş bileşenlerin incelenmesi gerekebilir. Bu madde tehlikeli atık olarak sınıflandırılmışsa, federal yasa gereği bir lisanslı tehlikeli atık tesisinde bertaraf edilmelidir. BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri Burada gösterilen, nakliye açıklamaları yalnızca yığın halindeki taşımalar için geçerlidir ve yığın olmayan ambalajların taşınması için uygun değildir (mevzuat tanımına bakın). Nakliye şartlarıyla ilgili ek açıklamalar için (teknik adları vs.) yurtiçi veya uluslararası nakliye şekline özgü ve miktara özgü Tehlikeli Madde Yönetmeliklerine başvurun. Bu nedenle, burada sunulan bilgiler her zaman konşimentoda belirtilen madde nakliye tanımı ile uyumlu olmayabilir. SDS ve konşimentoda geçen madde alevlenme noktaları birbirinden biraz farklı olabilir. US DOT (BİRLEŞİK DEVLETLER ULAŞTIRMA BAKANLIĞI) BU ACENTA TARAFINDAN TAŞINMAYA YÖNELİK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE VEYA TEHLİKELİ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR. IMO / IMDG (ULUSLARARASI DENİZCİLİKTE TEHLİKELİ MALLAR) BU ACENTA TARAFINDAN TAŞINMAYA YÖNELİK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE VEYA TEHLİKELİ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR. IATA (ULUSLARARASI HAVA TAŞIMACILIĞI BİRLİĞİ) BU ACENTA TARAFINDAN TAŞINMAYA YÖNELİK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE VEYA TEHLİKELİ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR. ADR (TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (AVRUPA)) BU ACENTA TARAFINDAN TAŞINMAYA YÖNELİK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE VEYA TEHLİKELİ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR. GBF Numarası: /10

9 RID (TEHLİKELİ MALLARIN ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER (AVRUPA)) BU ACENTA TARAFINDAN TAŞINMAYA YÖNELİK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE VEYA TEHLİKELİ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR. ADN (TEHLİKELİ MADDELERİN ÜLKE İÇİ SU YOLLARI İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ) BU ACENTA TARAFINDAN TAŞINMAYA YÖNELİK OLARAK ÇEVREYE ZARARLI MADDE VEYA TEHLİKELİ ÜRÜN OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri Tebliğ hali Avrupa REACH : Envanterde yer almakta veya envantere uygundur İsviçre CH INV : Envanterde yer almakta veya envantere uygundur Amerika Birleşik Devletleri (ABD) : TSCA Envanterinde TSCA Kanada DSL : Bu ürünün içindekilerin hepsi Kanada DSL listesinde yer almaktadır Avustralya AICS : Envanterde yer almakta veya envantere uygundur Yeni Zellanda NZIoC : Envanterde yer almakta veya envantere uygundur Japonya ENCS : Envanterde yer almakta veya envantere uygundur Kore KECI : Envanterde yer almakta veya envantere uygundur Filipinler PICCS : Envanterde yer almakta veya envantere uygundur Çin IECSC : Envanterde yer almakta veya envantere uygundur BÖLÜM 16: Diğer bilgiler Ek bilgi Son versiyondan bu yana gerçekleşen kayda değer değişiklikler kenarda vurgulanmıştır. Bu versiyon önceki tüm versiyonların yerini alır. Bu SDS'de sunulan bilgiler sadece nakliye edilen ürüne özgüdür. Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, yayınladığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en geçerli bilgilerdir. Verilen bilgiler sadece güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye için yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Bu bilgiler, sadece belirlenmiş madde için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle karıştırılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir dokümanda belirtilmemişse. Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltma ve akronimlere ait anahtar ve açıklamalar ACGIH Hükümete Bağlı Endüstriyel Hijyen Uzmanları Amerika Konferansı LD50 Öldürücü Doz %50 GBF Numarası: /10

10 AICS Avustralya, Kimyasal Maddeler Envanteri LOAEL Gözlenen En düşük Advers Etki Düzeyi DSL Kanada, Yerli Maddeler Listesi NFPA Ulusal Yangından Korunma Kurumu NDSL Kanada, Yerli Kaynaklı Olmayan Maddeler Listesi NIOSH Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü CNS Merkezi Sinir Sistemi NTP Ulusal Toksikoloji Programı CAS Kimyasal Damıtma Hizmeti NZloC Yeni Zelanda Kimyasal Envanteri EC50 Etkili Konsantrasyon NOAEL Gözlenebilir Advers Etki Düzeyi Yok EC50 Etkili Konsantrasyonun %50'si NOEC Gözlenen Etki Konsantrasyonu Yok EGEST EOSCA Jenerik Maruziyet OSHA İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi Senaryo Aracı EOSCA Avrupa Petrol Sahalarına Özel PEL İzin Verilebilir Maruz Kalma Sınırı Kimyasallar Birliği EINECS Avrupa Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri PICCS Filipinler Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri MAK Almanya Maksimum PRNT Toksik Olmadığı Farz Edilmiştir Konsantrasyon Değerleri GHS Küresel Uyum Sistemi RCRA Kaynak Koruma Geri Kazanım Kanunu >= Yüksek veya Eşit STEL Kısa Süreli Maruz Kalma Sınırı IC50 İnhibisyon Konsantrasyonunun %50'si SARA Superfund Değişiklikleri ve Tekrar Yetkilendirme Kanunu IARC Uluslararası Kanser Araştırmaları TLV Eşik Sınırı Değeri Kurumu IECSC Çin Mevcut Kimyasal Maddeler TWA Zaman Ağırlıklı Ortalama Envanteri ENCS Japonya, Mevcut ve Yeni TSCA Toksik Madde Denetimi Yasası Kimyasal Maddeler Envanteri KECI Kore, Mevcut Kimyasal Envanter UVCB Bilinmeyen veya Değişken Bileşenli, Karmaşık Reaksiyon Ürünleri ve Biyolojik Maddeler <= Daha Az veya Eşit WHMIS İş Yeri Tehlikeli Madde Bilgi Sistemi LC50 Öldürücü konsantrasyon %50 GBF Numarası: /10