DEVLET MUHASEBESİNDE DÖNÜŞÜM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET MUHASEBESİNDE DÖNÜŞÜM"

Transkript

1 DEVLET MUHASEBESİNDE DÖNÜŞÜM Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Vizyonunda Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi

2 Gündem Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi - Genel Açıklamalar Politika Belgesi ve Eylem Planı Bütünleşik Yetki Maddesi: 5018 Sayılı Kanun Ek Madde 4 BKMYBS Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi Yeni Harcama Yönetim Sistemi e-belge Standartları & Standart Belge ve Raporlama BKMYBS Ön Analiz Raporu

3 BÜTÜNLEŞİK KAMU MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ (BKMYBS)

4 Kamu Mali Yönetim Döngüsü

5 BKMYBS -Tanım Makro Ekonomik Tahmin Bütçe Hazırlık Bütçe Uygulama BKMYBS, Kamu mali yönetimi ile ilgili fonksiyonel süreçleri destekleyen, Muhasebe ve Mali Raporlama Nakit Yönetimi Borç Yönetimi birbirleri ile etkileşimli bir şekilde çalışan ve gerekli durumlarda bilgi Gelir Yönetimi Varlık Yönetimi Diğer paylaşımında bulunan yazılımların oluşturduğu sistemi ifade eder.

6 1995 Dünya Bankası Projesi

7 Bilişim Sistemleri Mevcut Sorunlar Uygulama Geliştirmede Kurumsal Bakış Açısı Yetersiz Veri Seti Üretimi Ortak Veri Sözlüğü ve Birlikte İşlerlik Standartları (Ortak Dil) Eksikliği Sınırlı ve Kurumsal Düzeyde Farklılaşan Entegrasyonlar Mükerrer İş Süreçleri Kağıda Dayalı ve Emek Yoğun İşlem Adımları ve Diğer Sorunlar

8 Üretilemeyen Veri Setleri Ulusal düzeyde temel politika uygulama ve sonuçları Bölgesel ve/veya il düzeyinde yatırım ve harcama tutarları Proje harcamaları ve maliyet oluşumları Nakit yönetim projeksiyonları Taahhüt ve sözleşme bilgileri Kamu alımlarının birim düzeyde nicel ve niteliksel özellikleri (fiyat, miktar, menşei ).

9 BKMYBS Proje Hedefleri Uygulama Geliştirmede Kamu Mali Yönetimi Bakışı Ortak Veri Sözlüğü ve Birlikte İşlerlik Standartları (Ortak Dil) Genel ve Açık Entegrasyon Kuralları Uçtan Uca Entegre İş Süreçleri Yaygın e-belge Kullanımı Katma Değerli Uygulamalar (e-fatura, e-tedarik, e-denetim )

10 Temel Yaklaşım Birlikte İşlerlik Standartları Bütünleşik projesinin başarıya ulaşması, güncel yöntem ve tekniklerin kullanılarak yenilikçi bir yaklaşımla ve ilgili tüm paydaşların organizasyonel yapıdan bağımsız olarak birlikte çalışmasına bağlıdır.

11 Beklenen Temel Faydalar Kamu mali yönetiminin ihtiyaç duyduğu temel veri setinin (mali ve mali olmayan) ilgililerine sunulması, Kağıda dayalı süreçlerin ortaya çıkardığı zorlukların ve organizasyon kısıtlarının ortadan kaldırılması, Harcama süreçlerinde kontrol düzeyinin arttırılması, Mali işlemlerin daha hızlı yerine getirilmesi, e-dönüşüm sürecinin hızlanması, Diğer.

12 Yapılan Çalışmalar 2017/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (Politika Belgesi ve Eylem Planı) Bütünleşik Yetki Maddesi: 5018 Sayılı Kanun Ek Madde 4 BKMYBS Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi Yeni Harcama Yönetim Sistemi e-belge Standartları & Standart Belge ve Raporlama (SBR)

13 POLİTİKA BELGESİ VE EYLEM PLANI

14 Politika Belgesi İlgili tüm paydaşların birlikte çalışmalarını sağlamak amacı ile genel bir çerçeve sunmaktadır. 16 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile resmiyete kavuştu.

15 BKMYBS Fonksiyonel Kırılım T.

16 BÜTÜNLEŞİK YETKİ MADDESİ 5018 Sayılı Kanun Ek Madde 4

17 5018 Ek Madde 4 «Bu Kanun kapsamında yer alan tüm iş ve işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı; a) Defter, kayıt, belge ve benzeri içeriklerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, b) Elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlerin kaynağı, bütünlüğü, gizliliği ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sertifika altyapısı oluşturmaya veya mevcut olan altyapıları kullanmaya, c) İlgili bilişim sistemlerine yönelik her türlü birlikte işlerlik standartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, yetkilidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu madde kapsamında yapacağı belirlemelerde Sayıştayın uygun görüşünü alır.»

18 BKMYBS UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

19 BKMYBS Uygulama Usul ve Esas. 26 Haziran 2018 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlandı. BKMYBS oluşturma ve işletme sürecine yönelik genel nitelikte belirlemeler içeriyor. E-Belge E-Fatura Proje yönetimine yönelik sürekli bir yönlendirme komitesi oluşturuyor.

20 YENİ DEVLET MUHASEBESİ BİLİŞİM SİSTEMİ

21 Yeni Devlet Muhasebesi B.S. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi projesi, genel Yönetim kapsamındaki kurumları doğrudan ilgilendiren oldukça kapsamlı bir yenileme ve dönüşüm sürecini de beraberinde getirmektedir. Bu ölçekteki bir projenin belli aşamalara bölünmesi, başarılı sonuçların elde edilmesi için zorunludur. Bu amaçla, çalışmalarına hazırlığı çerçevesinde ilk adım olarak birlikte çalışabilirlik esaslarına ve e-belgeye uyumlu yeni muhasebe sistemi geliştirilmeye başlanmıştır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idaresinin işlemleri ile ilgili kullanılmaktadır.

22 Temel Kriterler Geçerli Mali Yönetim Anlayışına Uygun İdare Bazlı Bütünleşik İhtiyaçlarına Yönelik Kurumsal Dönüşümü Destekleyen Güncel Yöntem ve Teknolojileri Kullanan

23 Temel Özellikler Kurum muhasebesi Süreç bazlı muhasebe e-belge ve gelişmiş entegrasyon olanakları Yenilenmiş belge tasarımları Tamamen açık kaynak kodlu teknolojiler e-devlet ekosistemini doğrudan ilgilendiren çıktıları var. Harcama birimi tanımlamasında VKN kullanımı

24 Ana Sayfa ve Modüller

25 YENİ HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ Kamu İdaresi Harcama Birimleri İçin Geliştirilen Uygulama

26 Yeni Harcama Yönetim Sistemi Temel Harcama Süreci Harcama Talimatı Onay Belgesi Ödeme Emri Belgesi e-fatura İşlemleri e-tedarik Hazırlığı

27 KULLANILAN YAZILIM TEKNOLOJİLERİ (Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar)

28 Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar

29 E-BELGE STANDARTLARI & STANDART BELGE VE RAPORLAMA

30 Belge Düzeninin Sorunları Kağıda dayalı olarak ve fiziksel transfer şeklinde yürüyor. Sistemler arası tam entegrasyonu engelliyor. Mali yönetimin organizasyon yapısını etkiliyor. Belgelerde yer alan bazı bilgiler katma değer üretmiyor. Belge içerikleri, düzenleyen personelin uzmanlık alanına uygun değil. Belgelerden üretilen istatistiksel verilerin çeşitliliği ve kalitesi karar alma süreçlerinin etkin işleyişi için yetersiz kalıyor.

31 e-belge Temel Amaçlar Kağıda Dayalı Süreçleri Kaldırmak Birlikte İşlerlik Ortamı Sağlamak Uçtan Uca Entegre İş Süreci Oluşturmak Kurumsal Dönüşümü Sağlamak İhtiyaç Duyulan Veri Setini Sunmak

32 Birlikte Çalışabilirlik Birlikte çalışabilirlik; bir sistemin ya da sürecin, ortak standartlar çerçevesinde bir diğer sistemin ya da sürecin bilgisini ve/veya işlevlerini kullanabilme yeteneğidir. Teknik Birlik Çalışabilirlik Boyutları Organizasyonel (Kurumsal) Anlamsal (Semantik)

33 Standart Belge ve Raporlama Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ile ilgili olarak tanımlanan e-belge standartlarına ilişkin çerçeveyi ifade eder. Tanımlanan e-belge ve rapor standartlarının ortak bir veri sözlüğü üzerinde kurulması temel hedeftir. e-belge tanımlamasında fonksiyonel ayrım esas alınmıştır. Fonksiyonel ayrım, tüm düzenleyici otoritelere ait e-belge tanımlarının yapılmasına olanak sağlar.

34 SBR-TR Klasör Yapısı Detaylı bilgi için:

35 Yeni Ödeme Emri Belgesi

36 Yeni Ödeme Emri Belgesi Yapısal e-belge Formatı

37 Yeni Muhasebe İşlem Fişi

38 Yeni Muhasebe İşlem Fişi Yapısal e-belge Formatı

39 Onay Belgesi & Varlık İşlem Fişi Yapısal e-belge Formatı Yapısal e-belge Formatı

40 e-belge Tanımları Ödeme Emri Belgesi Muhasebe İşlem Fişi Tahakkuk Belgesi & Alacak Dosyası e-fatura e-teminat Mektubu Varlık İşlem Fişi Muhasebe Kayıtları Diğer Yapısal e-belge Formatları

41 Teminat Mektubu Örneği

42 BKMYBS ÖN ANALİZ RAPORU

43 Raporda, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine ilişkin Hedef durumda yer alması gereken bileşenler ve Söz konusu bileşenlerin hayata geçirilmesine yönelik üst seviye tasarım önerileri yer almaktadır.

44 BKMYBS Ön Analiz Raporu

45 BKMYBS Ön Analiz Raporu Üst Düzey Mimari

46 Çalışma Alanları

47 TEŞEKKÜRLER