ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi"

Transkript

1 ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi Bu ActivEngage Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi (bu "Sözleşme"), Müşteri'nin ikamet ettiği Bölge tarafından belirlendiği şekliyle ve aşağıdaki ActivEngage Kullanıcı Lisans ve Destek Hükümleri ve Şartları'nda (EULA) (her halükarda "Prometyen") ortaya konulduğu haliyle ActivEngage Yazılımı Kullanıcısı ("Müşteri") ile ilgili Promethean kuruluşu arasında akdedilmiştir. Tarafların işbu belgede belirtilen beyanlarının ve taahhütlerinin yanısıra alındıkları ve tatminkar nitelikleri işbu belgeyle teyit edilen diğer olumlu ve değerli mülahazalar göz önünde bulundurularak taraflar aşağıdaki gibi mutabık kalmışlardır: Bu Sözleşme, işbu belgede ortaya konulan EULA'yı, adresinden ulaşılabilecek Prometyen ActivEngage Destek Programı'nı ("Destek Hizmetleri") ve ActiveEngage Yazılım siparişinin alınmasının ardından Promethean'den Müşteri'ye gönderilecek olan ve satınalınan ürünle birlikte lisans anahtarı bilgilerini belirten "Promethean Ortaklık Sözleşmesi / Promethean Sözleşmesi"ni içerir. ActivEngage Yazılımını yüklemekle Müşteri, EULA ile ActivEngage Destek Programı'nın bu sipariş için geçerli olacağını ve hüküm ifade edeceğini kabul eder. Bu Sözleşme'nin "Yürürlük Tarihi", Müşteri'nin lisans anahtarını aldığı tarih olarak tanımlanmaktadır. Müşteri, Destek Sürenizin tamamı boyunca Destek Hizmetlerini almanız için adresini ziyaret ederek bu Lisansı kaydettirmeniz gerektiğini anlamakta ve kabul etmektedir. Bu Sözleşme, konusuyla ilgili olarak tarafların bütün mutabakatını ve anlayışını oluşturur; yazılı, elektronik, sözlü ya da başka bir biçimde daha önceki ve eşzamanlı tüm sözleşmelerin, beyanların, taahhütlerin ve anlayışların üzerinde hüküm ifade eder. Sınırlı olmaksızın herhangi bir Müşteri Satınalma Siparişi de dahil olmak üzere başka herhangi belgede bulunan herhangi ilave ya da aykırı hüküm, boş ve hükümsüz olacak ve hiçbir taraf üzerinde geçerlilik taşımayacaktır. ACTIVENGAGE SON KULLANICI LİSANS VE DESTEK HÜKÜMLERİ VE ŞARTLARI (EULA) ÖNEMLİ - DİKKATLİCE OKUYUNUZ. ACTIVENGAGE (SINIRLI OLMAKSIZIN YAZILIMA AKTARILAN HER TÜRLÜ GÖRÜNTÜ, FOTOĞRAF, ANİMASYON, VİDEO, SES, MÜZİK VE METİN KAYDI) ("YAZILIM"), A.B.D VE ULUSLARARASI TELİF HAKKI YASALARIYLA, PATENT YASALARIYLA VE DİĞER ULUSLARARASI FİKRİ MÜLKİYET YASALARIYLA VE ANLAŞMALARIYLA KORUNMAKTADIR. BU YAZILIMIN TAMAMININ VEYA HERHANGİ BİR KISMININ YETKİSİZ KULLANIMI, ÇOĞALTILMASI, YAYINLANMASI VE DAĞITIMI AÇIKÇA YASAKLANMIŞTIR VE BU HUSUSTA YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE HUKUKİ TAKİBAT YAPILACAKTIR. BU YAZILIMDAKİ HAKLARINIZ, BU LİSANS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TANINAN LİSANS HAKLARIYLA SINIRLIDIR. DİĞER TÜM HAKLAR, TASARRUFLAR VE MENFAATLER AÇIKÇA KISITLANMIŞTIR VE PROMETHEAN İLE LİSANSÖRLERİNİN ELİNDE BULUNMAKTADIR. BÖLGE. Geçerli olduğu şekliyle İkametinizin (şahıs halinde) ya da Faaliyet Merkezinizin (diğer tüm hallerde) bulunduğu ülke.

2 Bu ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hükümleri ve Şartları ("Hükümler ve Şartlar" ya da "EULA"), bir yandan ActivEngage Yazılımı Kullanıcı Müşterisi ile diğer yandan Bölgenin Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya herhangi ABD bölgesi ya da mülkü olması halinde Promethean, Inc., Bölgenin Birleşik Krallık ve diğer tüm Bölgeler olması halinde de Promethean Limited (her iki durumda da "Promethean" olarak anılacaktır) arasındaki hukuki akdin parçasıdır. BİRTAKIM ÜLKELERDE KULLANIMINA YÖNELİK OLARAK ZAMAN ZAMAN BU LİSANS İÇİN GEÇERLİ OLAN VE ÜLKELERE ÖZEL KISITLAMALAR OLABİLECEĞİNİ LÜTFEN NOT EDİNİZ. PROMETHEAN, ACTIVENGAGE YAZILIMININ ("YAZILIM") VE EKLİ TÜM KULLANICI BELGELERİNİN VE YAZILIMIN YAYINLANMIŞ TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN ("DOKÜMANTASYON") LİSANSINI, SADECE İŞBU BELGEDE BULUNAN BÜTÜN HÜKÜMLERİ VE ŞARTLARI KABUL ETMENİZ KAYDIYLA ALMAK İSTEMEKTEDİR (YAZILIM VE DOKÜMANTASYON BİRLİKTE "ÜRÜN" OLARAK ANILIR). EĞER BU LİSANSIN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ YAZILIMIN KURULUMUNU GERÇEKLEŞTİRMEYİNİZ. Eğer Siz, (i) Yazılımın kurulumunu yaparsanız veya (ii) Yazılımı Sizin adınıza üçüncü bir tarafa kurdurursanız bu Hükümleri ve Şartları kabul ettiğinizi belirtmekte ve aşağıda belirtilen her türlü garanti feragatnamesi, yükümlülük sınırlaması ve sonlandırma hükümleri dahil olmak üzere bu Hükümler ve Şartlar ile bağlı kalmaya rıza göstermektesiniz. Eğer bu Sözleşme'yi bir örgüt/kuruluş adına akdediyorsanız bu Sözleşme'de "Siz", "Sizin", "Lisans Alan" ya da "Müşteri" olarak yapılan bütün atıflar topluca örgüt/kuruluş ile Yazılımın son kullanıcısı anlamına gelecektir. 1. LİSANS VERİLMESİ. Promethean işbu belgeyle Ürünü, bu Hükümlere ve Şartlara ("Lisans") uygun olarak kullanmanız için Size münhasır-olmayan, devredilemeyen, aktarılamaz nitelikli lisans tanımaktadır. Yazılımı, Promethean tarafından Size gönderilen Promethean Ortaklık Sözleşmesi / Promethean Sözleşmesi'nde belirtilen satınalınmış Sınıf Lisanslarına ve Öğrenci Kullanıcı Lisanslarına dayalı olarak kurma ve kullanma hakkına sahipsiniz. Sınıf Lisansı", Müşteri'ye bir defada tek bir Yazılım servis sağlayıcısı sürümünde kayıtlı otuz iki (32) adet ActivEngage müşteri Yazılımı sürümüne kadar hak tanıyan Lisans olarak tanımlanır. "Öğrenci Kullanıcı Lisansı", Yazılımın müşteri sürümü adresinde yayınlandığı için Yazılım İndirme talimatlarının tek bir servis sağlayıcı sürümüne tek bir defada kayıt yaptırması için Müşteri'ye bir (1) adet ActivEngage müşteri Yazılımı sürümü hakkı tanıyan Lisans olarak tanımlanır. Yazılımın Servis Sağlayıcı sürümünün kurulumunu yapmadan veya Yazılımın müşteri sürümünü indirmeden önce Yazılımın kullanımına ve işletimine yönelik olarak (aşağıda tanımlandığı şekilde) uygun bir Müşteri Ortamının temin edildiğinden emin olmalısınız. Müşteri Ortamının hazırlanması ya da devam ettirilmesi için gereken herhangi donanımın, yan ürünün veya üçüncü taraf yazılımının elde edilmesiyle, lisansının verilmesiyle ya da satılmasıyla ilgili olarak Promethean'ın sorumluluk taşımadığını beyan etmektesiniz. "Müşteri Ortamı", Yazılımın kullanımına ve işletimine yönelik olarak Sizin tarafınızdan ayrı olarak temin edilen, hazırlanan ya da devam ettirilen, Promethean'ın sözkonusu zamanda geçerli olan asgari sistem gerekliliklerini karşılayan bilgisayar ortamını ifade eder.

3 2. ÖDEME. (a) Lisans Ücretleri. Sınıf Lisansı başına veya Öğrenci Kullanıcı Lisansı başına mutabık kalınan ücretin ("Lisans Ücreti") Sizin tarafınızdan Promethean veya Promethean Ortağına (işbu belgede Promethean tarafından Promethean adına Yazılım ve Destek satışını yapmak üzere yetkilendirilen al-satçı olarak tanımlanır) ödenmesi göz önünde bulundurulduğunda Promethean; Sizin Yazılımı, satınalınan Yazılım lisansı tipine (ister Daimi Lisans ister Abonelik-esaslı Lisans olsun) bağlı olarak işbu belgeyle tanınan Lisans Süresi boyunca satınalınan ve Promethean Ortaklık Sözleşmesi / Promethean Sözleşmesi'nde belirtilen her bir Lisansla birlikte ve bu hükümler ile şartlara bağlı olarak kullanmanıza izin verir. Daimi Lisans, Yazılımı daimi olarak kullanma Lisansı olarak tanımlanır ve kayıt işleminin ardından (işbu belgede tanımlanan) bir (1) yıllık Destek Hizmetlerini içerir. Abonelik-esaslı Lisans, belirli bir süre Yazılımı kullanma Lisansı olarak tanımlanır ve kayıt işleminin ardından abone kaldığınız yıllar boyunca Size Yazılıma yönelik Destek Hizmetlerini alma hakkını tanır. (b) Destek Hizmeti Ücretleri: Eğer Daimi Lisans satınaldıysanız, yazılıma yönelik olarak 1 yıl boyunca ("İlk Destek Süresi") Destek Hizmeti alma hakkına sahipsiniz. İlk Destek Süreleri, Kısım 14'te tanımlanan Yürürlük Tarihi'nde başlar. Ancak İlk Destek Süresine hak kazanabilmeniz için Yazılım Lisansını Kısım 4(g)'de tarif edildiği şekilde kaydettirmeniz gerekir. Eğer Yazılım Lisansını kaydettirmezseniz Destek Hizmetlerini, Yürürlük Tarihinden itibaren sadece 90 gün boyunca alabilirsiniz. Eğer İlk Destek Süresinin ardından Destek Hizmetlerini almaya devam etmek isterseniz, ek Destek Hizmeti yılı ("Çok-Yıllı veya Yıllık Yenilemeli Destek Süreleri") satınalmanız gerekir. Her türlü Çok-Yıllı veya Yıllık Yenilemeli Destek Hizmeti Ücretlerinin ödemesi, Sizin sorumluluğunuzdadır. Promethean veya Promethean Ortağı, Promethean Ortaklık Sözleşmesi / Promethean Sözleşmesi'nde belirtildiği şekilde önceden ödemesi yapılmamış olan Yıllık Yenileme Destek Sürelerini veya Çok-Yıllı Destek Sürelerini Size fatura edecektir. Her bir faturayı sözkonusu fatura tarihinin ardından otuz (30) gün içerisinde ödemeyi kabul etmektesiniz. Eğer Çok-Yıllı veya Yıllık Yenileme Destek Hizmetleri Ücretlerinin ödemesi zamanında alınmazsa Promethean, Yazılım güncellemelerin veya yeni versiyonlarının sunumu da dahil olmak üzere sonraki her türlü Destek Hizmetine derhal ara verme hakkına sahiptir. Eğer Abonelik-esaslı Lisans satınaldıysanız Destek Hizmetleri, Abonelik-esaslı Lisansınızın Promethean Ortaklık Sözleşmesi / Promethean Sözleşmesi'nde belirtilen belli bir Süresi (örn. 1 yıl, 3 yıl veya 5 yıl) boyunca Yazılımla birlikte sağlanacaktır. Ancak Destek Hizmetlerine hak kazanabilmek için Yazılım Lisansını Kısım 4(g)'de belirtildiği şekilde kaydettirmeniz gerekir. Eğer Yazılım Lisansını kaydettirmezseniz Destek Hizmetlerini, Yürürlük Tarihinden itibaren sadece 90 gün boyunca alabilirsiniz. Eğer, Lisans için

4 yılda bir ödeme yapmanızı gerektiren Abonelik-esaslı Lisans satınaldıysanız Promethean veya Promethean Ortağı, Yürürlük Tarihinin yıldönümünden önce Size fatura düzenleyecektir. Her bir faturayı sözkonusu fatura tarihinin ardından otuz (30) gün içerisinde ödemeyi kabul etmektesiniz. Eğer ödeme zamanında alınmazsa Promethean, işbu belge kapsamında tanınan Lisans(lar)ı durdurma ve Abonelik-esaslı Lisans ile bağlantılı Destek Hizmetlerini derhal durdurma hakkına sahiptir. 3. MAL SAHİPLİĞİ. Temin edilen yazılım, kamusal alanda değildir. Promethean, iştirakleri ve/veya lisansörleri, sınırlı olmaksızın patent, ticari marka, telif hakkı ve ticari sır hakları dahil Yazılım fikri mülkiyet haklarının yanısıra Yazılımın yapısı, dizini ve organizasyonu dahil işbu belgede ifade bulan ve belirtilen teknikler ile fikirlerin (topluca "Program Konseptleri" olarak anılır) ve bunların tüm türevlerinin sahipleridir. İşbu belge kapsamında tanınan sınırlı lisans haricinde Yazılım, Program Konseptleri ve bunların türevleri üzerinde veya bunlara yönelik hiçbir hak sahibi olmadığınızı kabul etmektesiniz. 4. İZİN VERİLEN KULLANIM VE KISITLAMALAR. (a) Deneme Kullanımı. Promethean, Yazılımın indirilme tarihinden itibaren 60 günlük bir süre ("Deneme Süresi") boyunca Sizin tarafınızdan kullanılmak üzere bu Hükümlere ve Şartlara uygun olarak adresinden alınabilen Destek Hizmetleriyle birlikte deneme Lisanslı bir adet Yazılım ("Deneme Lisansı") sağlayacaktır. Bu Deneme Lisansıyla birlikte Promethean, Lisans Alanın yetkili kullanıcıları tarafından muhtelif cihazlarda (örn. bilgisayar, tablet ve/veya mobil cihaz) kullanılmak üzere Yazılımdan üç (3) adede kadar ActivEngage müşteri sürümü sağlayacaktır. Yazılımın düzgün bir şekilde kurulduğu Servis Sağlayıcının artık çalışmaması haricinde Yazılım, başka bir Servis Sağlayıcı üzerinde kullanılamaz ya da aktarılamaz. Promethean'dan yazılı ön muvafakat almadıkça Yazılımın alt-lisansını vermeyecek, kiralamayacak, leasing işlemi yapmayacak, kiraya vermeyecek, devretmeyecek veya başka bir şekilde herhangi üçüncü tarafa sunmayacaksınız. Deneme kullanımı için indirilen yazılım, Deneme Süresi dışında kullanılamaz ve diğer hallerde işbu belgede belirtilen ve yürürlükteki Hükümler ve Şartlara tabidir. (b) Kullanım. Her bir Sınıf Lisansı, Yazılımın otuz iki (32) ActivEngage müşteri sürümünün her defasında Yazılıma ait tek bir servis sağlayıcısı sürümüne kaydettirilmesine imkan verir. Her bir Öğrenci Kullanıcı Lisansı, Yazılımın bir (1) adet ActivEngage müşteri sürümünün her defasında Yazılıma ait tek bir servis sağlayıcı sürümüne kaydettirilmesine imkan verir. Lisans(lar)ın satınalınmasıyla birlikte Promethean Ortaklık Sözleşmesi / Promethean Sözleşmesi'nin parçası olarak Size bir lisans anahtarı düzenlenecektir. Temin edilen bu lisans anahtarı, ya Lisans satınaldığınız sözkonusu sınıf sayısına çıkarılacak tekli merkezi Servis Sağlayıcı üzerinde ya da Lisans satınaldığınız her bir sınıfta bulunan bireysel Servis Sağlayıcılar üzerinde kullanılabilir. Yazılımın uygulanma yöntemine bakılmaksızın, Sınıf Lisansı başına 32 adet

5 ActivEngage Yazılımı müşteri sürümüne ya da Öğrenci Kullanıcı Lisansı başına 1 adet ActivEngage yazılımı müşteri sürümüne hak sahibisiniz. Sınıf lisansı halinde eğer 32 adetten fazla ActivEngage müşteri sürümüne ihtiyaç duyarsanız bir adetten fazla Sınıf Lisansı ya da gerekli adede kadar bireysel Öğrenci Kullanıcı Lisansı satınalmanız gerekecektir. Lisans Alanın bir çalışanı, artık Lisans Alan tarafından istihdam edilmediğinde Yazılım, sözkonusu kullanıcının kişisel bilgisayarından kaldırılmalıdır. (c) ActivInspire Profesyonel Kullanımı. Yazılımın her bir Sınıf Lisansının veya en az otuz (30) adet Öğrenci Kullanıcı Lisansının satınalımıyla birlikte Promethean, Size bedelsiz olarak bir adet Promethean ActivOffice Yazılım Lisansı ya da bir adet Promethean ActivInspire Profesyonel Sürüm Yazılım lisansı sağlayacaktır veya buna alternatif olarak Promethean, Promethean Ortaklık Sözleşmesi / Promethean Sözleşmesi'nde sunulan yükseltme lisansı anahtarını kullanmak suretiyle mevcut ActivInspire Kişisel Sürümünüzü ActivInspire Profesyonel Sürüm Yazılımı olarak güncelleyecektir. Promethean ActivOffice Yazılımını veya ActivInspire Profesyonel Sürüm Yazılımını kullanımınız her zaman, Promethean ActivOffice Yazılımının ve ActivInspire Profesyonel Sürüm Yazılımının lisans hükümleriyle uygunluk içinde olmalıdır. (d) Yedekleme Kısıtlamaları. Aslında bulunan telif hakkına ve mülkiyete dair uyarıların hepsinin izinli suretlerde de bulunması kaydıyla Yazılımın sadece yedekleme veya arşivleme amaçlı ek kopyalarının dışında Yazılımın ve içeriğinin hiçbir kopyasını çıkarmayacaksınız. (e) Diğer Kısıtlamalar. Yasaların bu tür kısıtlamalara izin vermediği kapsam haricinde, (i) Yazılımın alt-lisansını vermeyecek, çoğaltmayacak, dağıtmayacak, pazarlamayacak, satmayacak, devretmeyecek, leasing yoluyla aktarmayacak, borç vermeyecek, kiralamayacak ya da başka bir şekilde herhangi bir üçüncü tarafa sunmayacaksınız, (ii) Ürüne veya Yazılımın herhangi kısmına dayalı olarak tercüme, değişiklik, ayrıştırma, demontaj, ters mühendislik yapmayacak veya türevsel çalışmalar oluşturmayacaksınız (Promethean'dan gerekli bilgileri açıklamasını ilk isteyenin Siz olmanız ve Promethean'ın da bunu reddetmesi halinde eğer Bölge, Birleşik Krallık'ın dışındaysa sadece 1988 Birleşik Krallık Telif Hakları Tasarımları ve Patentleri Yasası 50 kapsamındaki hakları icra edebilirsiniz), (iii) herhangi kaynak kodunu ya da Yazılımla ilgili başka bir teknik malzemeyi ele geçirmeyeceksiniz ya da (iv) araçlarda bulunan veya Yazılımın kapsadığı herhangi telif hak(lar)ını ya da mülkiyeti açıklayıcı alt yazı(lar)ı kaldırmayacak, değiştirmeyecek veya kapatmayacaksınız. (f) Yazılımı kullanma ve Destek Hizmetlerini alma hakkınız, Lisanslara ve Destek Hizmetlerine yönelik bütün ödeme yükümlülüklerini yerine getirmenize ve Sözleşme Hükümlerine ve Şartlarına sürekli uymanıza bağlıdır.

6 (g) Destek Sürenizin tamamı boyunca Destek Hizmetlerini alma hakkınız, bu Lisansın kaydını yaptırmanıza bağlıdır. adresini ziyaret ederek bu Lisansı kaydettirebilirsiniz. Kayıt sürecinde gerekebilecek bütün bilgiler, tutarlı ve tam olmalıdır. Lisansınızı kaydettirmiş olmanız Size aynı zamanda adresindeki Destek Hizmetlerinde belirtilen (zaman zaman Size ihbar edilmeksizin değiştirilebilecek olan) ülkelerde ücretsiz telefon desteği alma hakkını da verir. 5. NFR (YAYINLANMA AMAÇLI DEĞİL) VE DEĞERLENDİRME SURETLERİ. Bu Lisansın diğer kısımlarına rağmen promosyon esasında etiketlenen veya başka bir şekilde size sunulan Yazılım, sadece gösteri, test ve değerlendirme amacıyla kullanılabilir ve yeniden satışı veya devri yapılamaz. 6. VERİLERİ KULLANMA MUVAFAKATI. Promethean'ın ve iştiraklerinin bilgisayarınız, mobil cihazınız, sisteminiz, uygulama yazılımınız ve yan cihazlarınız hakkında, Yazılım güncellemelerinin, ürün desteğinin ve Yazılımla ilgili (eğer varsa) diğer hizmetlerin sunulmasını kolaylaştırmak ve bu Lisansın hükümlerine uygunluğu doğrulamak maksadıyla periyodik olarak toplanan teknik bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla teknik ve ilgili bilgileri toplayabileceğini ve kullanabileceğini kabul etmektesiniz. Promethean, bu bilgileri Sizi veya Sizin kullanıcılarınızı kişisel olarak tanımlamayan bir biçimde kaldığı müddetçe ürünlerimizi geliştirmek ve Size hizmet ya da teknoloji sunmak maksadıyla kullanabilir. 7. MÜLKİYET HAKLARI VE BİLGİLERİ. Yazılımın ve bu hususta bu Sözleşmeyle ilişkili olarak Size açıklanan ya da sunulan diğer bilgilerin ("Promethean Bilgileri"), Promethean'ın ve lisansörlerinin gizli ve mülkiyetine özel bilgileri ifade ettiğini beyan ve kabul etmektesiniz. İfşa edilmesini önlemek için gerekli hassasiyeti göstermek suretiyle Promethean Bilgilerini gizli tutmayı kabul etmektesiniz. Yukarıdakilere rağmen, Promethean Bilgilerini herhangi üçüncü tarafa ifşa etmeyecek, aktarmayacak veya Promethean Bilgilerini Sözleşmeyle açıkça belirtilenlerin dışında herhangi bir amaçla kullanmayacaksınız. Yürürlükteki yasalar kapsamında (sınırlı olmamak üzere Ürünün ve Ürün Konseptlerinin kullanımına ve işletimine dair bütün bilgiler dahil) "ticari sır" kabul edilen Promethean Bilgilerine yönelik yükümlülükleriniz, Promethean Bilgilerinin ticari sır olarak kaldığı müddetçe geçerlilik taşıyacaktır. Ticari sır kabul edilmeyen Promethean Bilgilerine yönelik yükümlülükleriniz, Promethean Bilgilerini almanızı takip eden 3 yıl boyunca yürürlükte kalacaktır. Bu Kısım 7'de ortaya konulan yükümlülükleriniz, Lisans süresinin sona ermesinin ardından da devam edecektir. 8. DESTEK HİZMETLERİ. Destek, Yazılımın işletimindeki, indirilmesindeki ya da kurulumundaki hatalarda düzeltme sağlamaya yönelik teknik desteğin yanısıra Yazılım güncellemelerine ve yeni versiyonlarına yönelik bakım hizmetlerini ifade edecektir. Bu gibi bütün güncellemeler ve yeni versiyonlar, işbu belgedeki bütün amaçlar doğrultusunda Ürünün parçası olur. Eğer bir güncelleme, daha önceki lisanslı

7 bir versiyonun bütünüyle yerine geçerse (tam kurulum), sözkonusu Yazılımın her iki versiyonunu da birlikte kullanamaz ya da ayrı ayrı aktaramazsınız. Verilen Destek, Yazılımın Servis Sağlayıcısı ve müşteri versiyonlarıyla sınırlıdır. Üzerine ActivEngage Yazılımı kurulan cihazlar için Destek sağlanmaz. Temel işlevselliği sağlamanın ötesinde Yazılım manipülasyonu kapsamında gereken her türlü destek de yine "Destek" tanımının dışındadır. Destek Hizmetleri, sahada değil uzaktan sağlanır, adresinde yayınlanır ve zaman zaman herhangi bir ihbarda bulunmaksızın değiştirilebilir. 9. İSTİSNALAR. Promethean, aşağıdakilerden doğan ve bunların sonucunda ortaya çıkan hiçbir türde sorumluluk ya da yükümlülük taşımayacaktır: (Tamamı Sizin münhasır denetiminizde ve tek sorumluluğunuz altında kabul edilen) (i) Yazılımın suistimali veya ihmali, (ii) Yazılımın hatalı kurulumu, (iii) yetersiz veya uygunsuz bilgisayar ortamı, (iv) bu Hükümlere uymaksızın yapılan Yazılım değişiklikleri, (v) Promethean dışındaki Tarafların yaptığı Yazılım değişiklikleri, (vi) elektrik arızası, internet bağlantısı sorunları veya veri, veri girdisi, çıktı, bütünsellik, depolama, yedekleme ve diğer harici ve/veya altyapı sorunları, (vii) işletim, işlevsellik, güvenilirlik veya başka herhangi yazılımla uyum, (viii) Yazılım özellikleriyle uyumlu olmayan cihazlara uygunluk veya bunlarla birlikte işletilme, (ix) mobil cihazda arıza ya da hata, ve (x) Yazılımı bu Lisansın hükümlerine veya Yazılımla ilgili diğer dokümanlara uygun olarak kullanmama. 10. GARANTİ UYARISI. Promethean, (a) Yazılım işletiminin kesintisiz ya da hatasız olacağını, (b) bütün hataların düzeltileceğini, veya (c) Yazılımın belirli gereklilikleri karşılayacağını ya da Promethean tarafından belirtilenlerin dışında her türlü donanımla veya yazılımla birlikte çalışacağını garanti etmez. Bu Sözleşme kapsamındaki yegane hakkınız, Promethean Ortaklık Sözleşmesi / Promethean Sözleşmesi'nde belirtilen geçerli Destek Süresi boyunca Destek Hizmetlerini almaktır. BU HÜKÜMLERDE VE ŞARTLARDA AÇIKÇA ORTAYA KONULMADIKÇA NE PROMETHEAN NE DE ÜÇÜNCÜ TARAF LİSANSÖRLERİ, AL-SATÇILARI YA DA İŞTİRAKLERİ, SINIRLI OLMAMAK ÜZERE ÖRTÜLÜ PAZARLAMAYA, TUTARLILIĞA, İHLAL ETMEMEYE, SİSTEM ENTEGRASYONUNA, YAZILIMIN BELLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUNA, DOKÜMANTASYONA, YAZILIM YÜKSELTMELERİNE VEYA GÜNCELLEMELERİNE (VE BUNLARIN HERHANGİ KOPYASINA), İŞBU BELGE KAPSAMINDA VEYA SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ OLARAK BAŞKA KAPSAMDA SUNULAN DESTEK HİZMETLERİNE YÖNELİK GARANTİLER DAHİL SÖZLÜ YA DA YAZILI, AÇIK YA DA ZIMNİ HİÇBİR BEYAN YA DA İLZAMDA BULUNMAMAKTADIR. 11. YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI VE MADDİ SORUMLULUĞU. NE PROMETHEAN'IN NE DE AL-SATÇILARININ, İŞTİRAKLERİNİN GÖREVLİLERİ, MÜDÜRLERİ, ÇALIŞANLARI, HİSSEDARLARI, ACENTELERİ, TEDARİKÇİLERİ VEYA TEMSİLCİLERİ, SÖZKONUSU ZİYANIN VEYA MALİYETİN OLUŞMASI VE SÖZKONUSU YÜKÜMLÜLÜĞÜN SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE, İHMALE, KATI YÜKÜMLÜLÜĞE, ÜRÜN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE YA DA BAŞKA BİR TEMELE DAYALI OLMASI İHTİMALİ YA DA OLASILIĞI HAKKINDA SİZE TAVSİYEDE BULUNULMUŞ OLSA BİLE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN YA DA BUNUNLA BAĞLANTILI HER TÜRLÜ KAR KAYBI

8 VEYA TASARRUF KAYBI DAHİL İSTER ÖNGÖRÜLEBİLİR İSTER ÖNGÖRÜLEMEZ OLSUN HERHANGİ ARIZİ, DOLAYLI, ÖZEL, ÖRNEKSEL VEYA SONUÇSAL ZİYANDAN ÖTÜRÜ SİZE VEYA HERHANGİ ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA PROMETHEAN'IN VEYA İŞTİRAKLERİNİN GÖREVLİLERİNİN, MÜDÜRLERİNİN, ÇALIŞANLARININ, HİSSEDARLARININ, ACENTELERİNİN, TEDARİKÇİLERİNİN VEYA TEMSİLCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ, EYLEM BİÇİMİNE BAKILMAKSIZIN, İSTER SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE İSTER BAŞKA BİR TEMELE DAYANIYOR OLSUN, SÖZKONUSU SİPARİŞİNİZLE İLGİLİ OLARAK PROMETHEAN TARAFINDAN ALINAN ÜCRETLERİ GEÇMEYECEKTİR. ANCAK EĞER YAZILIM, SİZE BEDELSİZ OLARAK SAĞLANMIŞSA, PROMETHEAN'IN, AL-SATÇILARININ, İŞTİRAKLERİNİN, GÖREVLİLERİNİN, MÜDÜRLERİNİN, ÇALIŞANLARININ, HİSSEDARLARININ, ACENTELERİNİN, TEDARİKÇİLERİNİN VEYA TEMSİLCİLERİNİN DOĞRUDAN ZİYANLARA YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ, YAZILIMIN SİZE BİRLEŞİK KRALLIK'TA TEMİN EDİLMESİ HALİNDE (ON İNGİLİZ STERLİNİ) TUTARIYLA YA DA YAZILIMIN SİZE BAŞKA BİR BÖLGEDE YA DA İDARİ BİRİMDE TEMİN EDİLMESİ HALİNDE DE $10.00 (ON AMERİKAN DOLARI) TUTARIYLA SINIRLI KALACAKTIR. YUKARIDAKİ (BU KISIMDAKİLER VE KISIM 9 İLE 10'DAKİLER DAHİL) SINIRLAMALARIN, İSTİSNALARIN VE FERAGATLERİN HEPSİ, HERHANGİ ÇÖZÜMÜN TEMEL AMACA UYMAMASI DURUMUNDA DAHİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. 12. İHRACAT DENETİMİ. Öncelikle yürürlükteki ihracat yasalarına ve mevzuatına uymadan Yazılımı ihraç etmemeyi veya Yazılımın yeniden ihracını veya yeniden satışını yapmamayı kabul etmektesiniz. Eğer Bölge, Birleşik Devletler, Bölgeleri veya bağlı topraklarıysa Yazılım, Ticari Bilgisayar Yazılımı olarak kabul edilir ve Ticari Bilgisayar Yazılımı Dokümantasyonu da size sadece lisansta belirtilen haklarla yani olağan şartlarda yürürlükteki FAR (a) ve (b) (Ekim 1995) veya DFARS (a) (Haziran 1995) uyarınca kamuya sunulan şartlarda temin edilir. Lisans Alan, bu gibi tüm yasalara ve yönetmeliklere katiyen uymayı kabul eder ve Ürünü, Dokümantasyonu ve ilgili tüm teknik bilgileri ihraç etmeye, yeniden ihraç etmeye veya ithal etmeye yönelik olarak sözkonusu lisansları alma sorumluluğunu taşıdığını beyan eder. 13. DOĞRULAMA. Promethean'ın talebiyle, Ürünün ve Program Konseptlerinin bu Sözleşme hükümlerine ve şartlarına uygun olarak kullanılmakta olduğuna dair imzalı bir bildirimi Promethean'a temin edeceksiniz. Eğer Promethean'ın Ürünün veya Program Konseptlerinin bu Sözleşme hükümleri ve kayıtları uyarınca kullanılmadığına inanmak için makul gerekçeleri varsa Promethean'ın bu Sözleşme'ye uygunluğu doğrulamak maksadıyla ilgili kayıtlarınızı gözden geçirmesine ve tesislerinizi incelemesine izin vereceksiniz. Promethean, sözkonusu inceleme hususunda size en az 3 iş günü önceden ihbar verecek ve sözkonusu incelemeyi Sizin iş faaliyetlerinize müdahele etmeyen bir biçimde normal iş saatlerinde gerçekleştirecektir. Sözkonusu incelemeden ötürü Promethean'a bir ücret ödenmesinin gerekmesi halinde bu ücretleri ve tüm makul inceleme masraflarını derhal Promethean'a ödeyeceksiniz.

9 14. SÜRE VE SONA ERDİRME. İşbu belgeyle tanınan Lisans, Yürürlük Tarihinde (Müşteri'nin lisans anahtarını aldığı tarih) başlar ve daha önce sona erdirilmedikçe Promethean Ortaklık Sözleşmesi / Promethean Sözleşmesi'nde belirtilen Lisans Süresi boyunca devam eder. Destek Hizmetleri, Yürürlük Tarihinde başlar ve Çok-Yıllı veya Yıllık Yenileme Destek Süresi satınalarak Destek Hizmetlerinin (daha erken sonlandırılmadıkça) Çok-Yıllı aboneliğinin son yılı tamamlanıncaya veya yenileme süresi doluncaya kadar devam etmesini sağlamadıkça İlk Destek Süresinin bitiminde (ya da Yazılımın kaydının yaptırılmaması halinde 90 gün içinde) sona erer. İşbu belge kapsamında tanınan Lisans ve/veya Destek Hizmetleri (yürürlükte olduğu haliyle), aşağıdakilerden önce olan tarihte sona erecektir: (i) Sizin Yazılım kullanımını sürekli olarak durdurduğunuz tarih; (ii) yürürlükteki Hükümlerin ve Şartların Sizin tarafınızdan herhangi bir biçimde ihlal edildiği tarih (bu durumda bu Lisans ve Lisans yönelik Destek Hizmetleri kendiliğinden sona erecektir); veya (iii) ödeme yapılmaması veya Kısım 2'nin herhangi bir şekilde ihlali. Bu Sözleşme'nin sona erdirilmesiyle ve sona ermesiyle birlikte Yazılımın ve ilgili malzemelerin Sizin elinizde veya kontrolünüzde bulunan tüm suretlerini kalıcı olarak tahrip edeceksiniz. İşbu belgede belirtilen Mülkiyet Hakları ve Bilgileri, Garanti ve Yükümlülük Sınırlaması ve Maddi Sorumluluğu, Lisansın sona ermesinin ardından da devam edecektir. 15. ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMI VE AÇIK KAYNAK YAZILIMI. (a) Yazılım, çeşitli açık kaynak projeleri ile birtakım üçüncü taraflara ait yazılımlar üzerinden hazır edilen kaynak kodları kullanılarak oluşturulmuştur. Açık Kaynak yazılımı, bir sureti adresinden temin edilebilecek olan GNU Daha Az Genel Kamu Lisansı'nın hükümleri çerçevesinde sunulmuştur. Aşağıdaki taraflar, Yazılım kısımlarının oluşturulmasına katkı yapmışlardır ve Adobe örneğinde sözkonusu yazılım, zaman zaman ilgili yazılımın cari lisans hükümlerine bağlı olarak hazır edilir. Promethean, bu gibi herhangi açık kaynak yazılımını kullanmanızdan ötürü yükümlülük taşımaz. Kütüphanenin kaynak kodunu almak için lütfen aşağıdaki adrese yazınız:- Product Management (Ürün Yönetimi) Promethean Limited Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH United Kingdom (Birleşik Krallık) Promethean Limited, bu Yazılıma katkı yapan tüm tarafları belirlemeye ve gerekli itibarı göstermeye gayret etmiştir. Bu uygulamanın bölümleri: Engage for QT

10 Engage for Mobile: Beman Dawes, Daniel Frey and David Abrahams (yazılım ve destek kütüphaneleri) Her hakkı saklıdır (b) Yazılım, aynı zamanda ilgili üçüncü tarafın ayrı bir son-kullanıcı lisans sözleşmesi akdetmesini gerektirebilecek üçüncü taraf yazılımı ve içeriği (birlikte "Üçüncü Taraf Malzemeleri" olarak anılacaktır) de içerebilir ve/veya beraberinde gelebilir. Üçüncü Taraf Malzemelerinden bazıları, hükümleriyle bu Lisansta belirtilenlere göre farklılık taşıyabilen veya ilave unsur oluşturabilen ilgili lisanslarının hükümlerine bağlı olarak hazır edilir. Sözkonusu lisansların, bu Lisans kapsamında Size tanınan haklardan veya yükümlülüklerden bazılarıyla uyuşmazlık içinde olduğu ölçüde bu Lisansın kayıtları, diğerlerinin üzerinde hüküm ifade edecektir. Bu Lisansın kabul edilmesi aynı zamanda sözkonusu freeware (bedelsiz yazılım) lisans şartlarını kabul ettiğinizi de teyit eder. Promethean, Üçüncü Taraf Malzemelerini temin eden üçüncü taraflarca sağlanan herhangi bir ürünün ya da hizmetin tanıtımını veya promosyonunu yapmamaktadır. Bu gibi tüm Üçüncü Taraf Malzemelerinin hükümlerini ve şartlarını okumanın, kabul etmenin ve bunlara uymanın Sizin sorumluluğunuz altında olduğunu beyan etmektesiniz. 16. İHTİYATİ TEDBİR. Sizin malzemenizin: (i) işbu belge kapsamında tanınan herhangi Lisansı, (ii) işbu belge kapsamında tanınan gizlilik ve ifşa etmeme yükümlülüklerini, veya (iii) Promethean'ın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde hukuki çözümlerin Promethean'ın zararlarını tamamen telafi etmeye yetmeyebileceğini ve Promethean'ın böyle bir maddi ihlal halinde ihtiyati tedbir arama hakkına sahip olacağını kabul etmektesiniz. 17. MERİ YASALAR; YARGILAMA YERİ. Eğer sözkonusu Bölge, Birleşik Devletler, Kanada, Birleşik Devletler bölgesi veya mülküyse Sözleşme, Sözleşme kapsamında ya da ilişkili olarak ortaya çıkan (ister akit ister haksız fiil ya da başka bir unsur hakkında olsun) her türlü ihtilaf ve Sözleşmenin geçerliliği, icrası ve yorumlanması, hukuk ilkelerinin çatışmasına yol açmaksızın her yönüyle Georgia Eyaleti yasalarına göre hüküm ifade edecek ve yorumlanacaktır. Eğer sözkonusu Bölge, başka herhangi bir ülkeyse Sözleşme de İngiltere hukukuna tabi olacak ve bütün ihtilaflar da İngiltere mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır. Sözleşme, icrası açıkça bu kapsamın dışında tutulan Birleşmiş Milletler Malların Uluslararası Satışı Sözleşmeleri Konvansiyonu'na tabi değildir. 18. FERAGAT / BÖLÜNEBİLİRLİK. Promethean'ın, Sözleşme kapsamındaki herhangi hakkı ya da hükmü uygulamaması veya yürürlüğe koymaması, sözkonusu haktan veya hükümden feragat oluşturmayacaktır. Eğer bu Hükümler ve Şartlar dahil olmak üzere herhangi bir Sözleşme kaydı, herhangi bir gerekçeyle uygulanamaz ya da geçersiz addedilirse sözkonusu kayıtlardan da dolayısıyla feragat edilir veya bu kayıtlar, Sözleşme'nin sözkonusu idari birimde yürürlüğe konularak aynı ekonomik etkiyi sağlaması için

11 gerektiği ölçüde tadil edilir ve Sözleşme'nin kalan kısmı da tam olarak yürürlük ve geçerlilik taşımaya devam eder. 19. DEVİR. Sözkonusu haklara yürürlükteki yasalarla kısıtlama getirilemediği ölçüde Promethean'ın önceden yazılı muvafakatını almadan Sözleşme'yi devredemez, alt-lisansını vermez veya aktarmazsınız; ve işbu belge kapsamındaki herhangi hakkın, görevin ya da yükümlülüğün alt-lisansını vermek, devrini veya aktarımını yapmak için yapacağınız her türlü teşebbüs boş ve hükümsüzdür ve Promethean'ın Sözleşme'yi derhal sona erdirme hakkına bağlıdır. Promethean, süre boyunca herhangi bir zamanda bu Lisansı Promethean'ın herhangi iştirakine devredebilir. Yukarıdakilere bağlı olarak bu Lisans, tarafların ve mukabil haleflerinin ve tayin edilen vekillerinin üzerinde bağlayıcı olacak ve onların lehine hüküm ifade edecektir. 20. BAŞLIKLAR. Bu Hükümler ve Şartlarda yer alan kısım başlıkları, sadece uygunluk amacıyla konulmuştur ve hiçbir şekilde sözkonusu kısmın kapsamını veya ölçeğini tanımlamaz, sınırlamaz, yorumlamaz veya tarif etmez ya da işbu belge kapsamında tanınan Lisansı etkilemez.

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI BU YAZILIMI YÜKLEYEREK, KURARAK, KOPYALAYARAK, KULLANARAK VEYA BU YAZILIMA ERİŞEREK BU SÖZLEŞME KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU KOŞULLARI BAŞKA BİR KİŞİ, ŞİRKET VEYA

Detaylı

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR.

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. ADOBE Kişisel Bilgisayar Yazılımı Lisans Anlaşması 1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. 1.1 GARANTİ REDDİ: YAZILIM VE DİĞER BİLGİLER SİZE OLDUĞU GİBİ TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE

Detaylı

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Türkiye 1. Amaç ve kapsam 1.1 Taraflarca karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Zoetis Hayvan Sağlığı Limited Şirketi ("Alıcı") tarafından bir tedarikçiden ("Tedarikçi",

Detaylı

Bu Hükümler hem sizin Web sitesini kullanmanız hem de Web sitesini ziyaret eden tüm İnternet trafiği için geçerlidir.

Bu Hükümler hem sizin Web sitesini kullanmanız hem de Web sitesini ziyaret eden tüm İnternet trafiği için geçerlidir. SİZ VE RCI EUROPE ARASINDAKİ ANLAŞMA Bu Web sitesi RCI Europe ("RCI", "biz", "bizim") tarafından size sunulmaktadır. Bu Web sitesini kullanmanız ve bu Web sitesinde yayımlanan hükümleri, koşulları ve bildirimleri

Detaylı

GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR

GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR 1. Giriş SPOTZER MEDIA GROUP B.V. MERKEZ AMSTERDAM HOLLANDA İSTANBUL MERKEZİ ŞUBESİ ( Spotzer ) küçük ve yerel işletmeler için dijital reklam ürünleri, dijital reklam hizmetleri

Detaylı

STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ Bu lisans sözleşmesi ("Sözleşme"), StorageCraft Technology Corporation ("StorageCraft") ile Sizin aranızda yasal ve icra edilebilir bir sözleşmedir

Detaylı

BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması

BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması BLACKBERRY ĐNTERNET SERVĐSĐ SON KULLANICI ANLAŞMASI AŞAĞIDA SUNULMAKTADIR. HERHANGĐ BĐR NEDENLE ANLAŞMANIN TAMAMINI BLACKBERRY HANDHELD ALETĐNĐZDEN OKUYAMAZSANIZ,

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ Koalay.com web sitesi ( Site ), tüm hakları Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. a ( Telesure ) ait olan, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen ruhsat ve

Detaylı

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ GENEL ŞARTLAR BÖLÜM A HUKUKİ VE İDARİ HÜKÜMLER MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ II.1.1 Yararlanıcıların genel yükümlülükleri ve rolleri Yararlanıcılar: (b) (c) Projenin Sözleşmenin

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER GENEL VE ĐDARĐ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BĐLGĐ VE RAPOR SAĞLAMA

Detaylı

YASAL BEYAN & GİZLİLİK POLİTİKASI

YASAL BEYAN & GİZLİLİK POLİTİKASI YASAL BEYAN & GİZLİLİK POLİTİKASI Bu site, Türkiye yasalarına göre kurulmuş olan, kayıtlı ofisi Bankalar Caddesi Bozkurt Han No:3 D:3 Karaköy Beyoğlu, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, Boğaziçi Kurumlar

Detaylı

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK Üyelik Koşulları 1. GİRİŞ 1.1 Bu Üyelik Koşulları, RCI a bağlı olan bir tatil planı veya tesiste («Bağlı Tesis») konaklama ünitesine sahip olmaya, oturmaya veya kullanmaya yasal hakkı («Tatil Sahipliği»)

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ Tarih: / / Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ( Ö.İ.B. ) tarafından, Elektrik Üretim A.Ş. ( EÜAŞ ) ye

Detaylı

EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN ANLAŞMASI*

EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN ANLAŞMASI* EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN ANLAŞMASI* Birlik ülkeleri, eser sahiplerinin edebiyat ve sanat eserleri üzerindeki haklarını mümkün olduğu kadar etkili ve birbirine uyumlu bir şekilde

Detaylı

ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ

ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ (4.3.2014 R.G.51 EK III A.E.157 Sayılı Tüzük) ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 ve 21/2014 Sayılı Yasalar) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ

ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ Telif Hakkı: FoodPLUS GmbH Sayfa 1 of 6 ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ GLOBALGAP (EUREPGAP) İyi Tarım Uygulaması Sistemi kapsamında İlgili Pazar Katılımcıları için ( Sertifikasyon Kuruluşu (CB)

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı);

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı); TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ NDE AKKUYU SAHASI NDA BİR NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN TESİSİNE VE İŞLETİMİNE DAİR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI GİRİŞ Türkiye

Detaylı

ŞARTLAR ve KOŞULLAR CRITEO HİZMETİ

ŞARTLAR ve KOŞULLAR CRITEO HİZMETİ ŞARTLAR ve KOŞULLAR CRITEO HİZMETİ Bu Şartlar ve Koşullar ve Ülke Planı ( Şartlar ) Criteo SA ile Müşteri arasındadır ve Criteo Hizmeti hükümleri için geçerlidir. Criteo SA bu Şartları kendi adına ve diğer

Detaylı

ibillboard GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI

ibillboard GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI ibillboard GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI Bu genel hüküm ve koşullar (bundan böyle sözleşme veya hüküm ve koşullar olarak anılacaktır) Gayrettepe Mahallesi, Fahri Gizden Sk. Işık Apt. N:15 D:2 Gayrettepe, Şişli,

Detaylı

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Telekomünikasyon Kurumundan: Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik imzanın hukuki

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan

Detaylı

GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ

GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ 1. GENEL 1.1 Tedarikçi, bir satın alma siparişini kabul ederek ve/veya bunu gerçekleştirerek bu belgede belirtilen satın alma kayıt ve şartlarına

Detaylı