AKADEMİSYENLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKADEMİSYENLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI"

Transkript

1 AKADEMİSYENLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

2 Benzersiz bir buluş son derece zordur. Emek ve zaman harcanarak ortaya konulan buluşu korumak ise bazen çok daha önemlidir. Buluşunuz her ne olursa olsun, farklı kişiler tarafından taklit edilebilir ya da benzerleri üretilmek istenebilir. Bu da tüm emeklerinizin değersizleşmesine neden olur. Bu broşür üniversitemizde fikri ve sınai haklar konusundaki farkındalığı arttırmak ve uygulamalar konusunda üniversitemiz mensubu öğretim üyeleri ve araştırmacıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Umuyoruz ki bu bilgiler ışığında değerli fikirlerinizin buluşa dönüşebilmesi, korunabilmesi ve ticari haklarının size kazandırılabilmesi, yüksek bir verimlilikle gerçekleşir.

3 ODTÜ DE BİLGİ VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ Üniversitelerde bilgi ve teknoloji transferi, bilimsel araştırmalar neticesinde bir buluşun ortaya çıkış ve ticarileşme süreçlerindeki hizmetlerin bütününü ifade etmektedir. Bu kapsamda Türkiye nin ilk teknoparkı olan ODTÜ TEKNOKENT; üniversite sanayi arasındaki çift yönlü bilgi transferini ve işbirliğini geliştirmek, üniversitede üretilen bilginin toplum ve sanayi için değere dönüştürülmesine katkıda bulunmak amacıyla ortak faaliyetler yürütmekte ve projeler/programlar geliştirmektedir. Üniversitemizde, üniversite-sanayi işbirliğini artırmaya yönelik teknoloji ve bilgi transferi faaliyetleri; Araştırmalar Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Transfer Ofisi (ODTÜ BTO), Proje Destek Ofisi ve ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi (ODTÜ TTO) tarafından eşgüdümlü olarak yürütülmektedir.

4 FİKRİ VE SINAİ HAKLAR FİKRİ HAKLAR (ESER ÜZERİNDEKİ HAKLAR) Eser Sahibinin Hakları Bağlantılı Haklar FİKRÎ HAKLAR: SINAİ HAKLAR Marka Patent Faydalı Model Endüstriyel Tasarım Coğrafi İşaret Entegre Devre Topografyası DİĞER HAKLAR Ticaret ünvanları Tescilsiz Haklar Bitki Islahçı Hakları İnternet Alan Adları Açıklanmamış Bilgiler a. Gizli Bilgiler b. Ticari Sırlar Koruma dünya çapındadır. Koruma için tescil şartı aranmaz. Koruma, eserin kamuya sunulması (aleniyet kazanması) ile başlar. Bir başka ülkede, koruma talep edilmesi halinde eser, ilgili ülke mevzuatına göre koruma altına alınır. Koruma, eser sahibinin ölümünden sonra 70 yıl boyunca devam eder. SINAÎ HAKLAR: Koruma ülke bazındadır. Türkiye de başvuru ve tescile yetkili kuruluş Türk Patent Enstitüsü (TPE) dür. Koruma için tescil şartı aranır. Koruma yalnızca eserin tescil edildiği ülkelerde geçerli olup; her ülke için ayrı başvuru yapılması gerekmektedir. Koruma süresi başvuru tarihinden itibaren; Patentlerde 20 yıl, Faydalı modellerde 10 yıl. Endüstriyel tasarımlarda 25 yıl (5 yıllık periyotlarla 4 kez yenilenmek koşuluyla) Markalarda süresiz (10 yılda bir yenilenmek koşuluyla), Buluş Nedir? Buluş; teknoloji alanında belirli bir sorunun çözümüne ilişkin, teknik özelliği olan fikir ürünüdür. Aynı teknik problemin her farklı çözümü farklı bir buluştur. Bir soruna yeni bir düşünce ile çözüm bulunabileceği gibi, mevcut bilgilerden faydalanarak var olan teknolojilerin geliştirilmesi de buluş olarak değerlendirilir. Buluşlar 551 sayılı KHK nın 17. Maddesinde tanımlandığı üzere hizmet buluşu ve serbest buluş olmak üzere ikiye ayrılır. Hizmet buluşları işçinin bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya işletmenin veya kamu idaresinin büyük ölçüde deneyim ve çalışmalarına dayanan ve işçinin iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşlardır.

5 Serbest buluşlar ise hizmet buluşları dışında kalan buluşlardır. Üniversitelere bağlı fakülte ve yüksekokullarda bilimsel çalışma yapmakta olan öğretim elemanlarının yaptığı buluşlar, serbest buluş sayılır. Buluşlar; zihinsel tasarımlarının tanınırlığı, buluş faaliyetinin özendirilmesi, buluş sahibinin ödüllendirilmesi ve AR-GE sonuçlarının açıklanarak, teknik bilginin yaygınlaştırılması için PATENT lenmelidir. Patent Nedir? Patent; sınırlı bir yer ve süre için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, kullanılmasını veya satılmasını engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel hakkıdır. Bu hakkın kullanabileceğini gösteren belgeye ise patent belgesi denir. Makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler ve uygulamalar ile üretime yönelik süreçlerin kendileri de patent kapsamındadır. Teknik alana giren buluşlar patentin konusunu oluşturur. Edebiyat ve sanat yapıtları, sosyal bilimler alanındaki eserler, bu bilimlere ilişkin buluşlar, teoriler, estetik niteliği olan yaratmalar, keşifler, bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, iletilmesi ve sunulması ile ilgili usuller, hesap ve trigonometri tabloları, steno sistemleri, muhasebe kuralları, akla ve belleğe hitap eden oyunlar, bulmaca ve bilmeceler, reklam yöntemleri teknik alan dışındadır.

6 Buluşların Patentlenme Kriterleri: 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre bir buluşun patentlenebilmesi için 3 özelliği taşıması gerekmektedir. YENİLİK: Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde kamuya açık yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklama yapılmamış olmalıdır. TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMUNUN AŞILMASI: Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzmanın kolayca aklına gelmeyecek şekilde, buluşa yönelik bir sürecin sonunda ortaya çıkmış olmalıdır. SANAYİYE UYGULANABİLİR OLMA: Buluş, tarım dahil olmak üzere; sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir olmalıdır. Patent Başvuru Süreçleri Uluslararası Patent Başvuru Süreçleri Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Süreci PCT, patent alınan bir sistem değil, uluslararası bir patent başvuru sistemidir. Başvuru sahibinin PCT başvurusu

7 yapabilmesi için Patent İşbirliği Anlaşmasına taraf ülkelerden birinin vatandaşı olması veya o ülkelerde ikametgahı olan özel ya da tüzel kişi olması gerekmektedir. PCT başvuruları doğrudan WIPO ya yapılabileceği gibi PCT ye taraf ülkeler içinde kabul ofisi görevini üstlenmiş ulusal patent ofislerine yapılabilir. PCT başvurusu iki ana safhadan oluşmaktadır: Uluslararası Safha Ulusal Safha PCT başvurusu ile ilgili önemli noktalar şu şekildedir: Başvuru tarihinden itibaren 1 ay içerisinde başvuru ve araştırma ücreti ödenmelidir. Başvuru yayını başvuru tarihinden itibaren 18 ay sonra yapılır. Başvuru sahibi rüçhan tarihinden itibaren 22 ayın bitimine kadar ya da uluslararası araştırma raporunun yayınından sonraki 3 ay içerisinde uluslararası ön inceleme talep edebilir. Patentin verilip verilmemesine ulusal aşamada ulusal ofisler karar verir.

8 Uluslararası Başvuru (PCT) Ulusal Faz Girişi I. KISIM (Araştırma Raporu ile) GİRİŞ Uluslararası Araştırma Raporu İlk başvuru (Rüçhan) PCT Başvurusu Uluslararası Yayın Uluslararası Ön İnceleme Raporu Talebi Uluslararası Patentlenebilirlik Ön Raporu 3 ay II. KISIM (İnceleme Raporu ile) GİRİŞ AVRUPA PATENT OFİSİ Münih Sözleşmesi olarak da adlandırılan Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC), tek bir başvuru ile EPC ye taraf ülkelerde patent alınmasına olanak sağlamaktadır. Türkiye, Avrupa Patent Sözleşmesi ni 1 Kasım 2000 yılında imzalayarak sözleşmeye taraf 20. üye ülke olmuştur. Avrupa patenti başvurusu; Doğrudan Türk Patent Enstitüsü ne Avrupa patenti başvurusuyla Ulusal başvurunun başvuru tarihinden itibaren 12 ay geçmemişse, ulusal başvuru rüçhan gösterilerek Rüçhanlı ya da rüçhansız olarak ulusal bir PCT başvurusu yoluyla yapılabilmektedir. Avrupa patenti başvurusu, Avrupa Patent Ofisi (EPO) ofislerine ya da Türkiye de Türk Patent Enstitüsü ne yapılabilir. Avrupa Patenti Süreçleri Avrupa patenti başvurularında aşağıdaki süreçler izlenir: Şekli İnceleme Araştırma Raporu Detaylı İnceleme Patent Fasikülünün Yayını

9 İnceleme sonucu olumlu ise patent tescil edilir ve patent fasikülünde yayınlanır. Patent verildikten sonra başvuru sahibi EPO ya üye olan ülkeler içinden tercih ettiği ülkelere patentini genişletebilir. Tüm işlemler EPO da yürütülür ve patent verilmesi kararı çıkması durumunda 3 ay içerisinde ülkelerde geçerli kılınır. EPC SİSTEMİ 2-5 yıl Patentin Verildiğinin Yayını EPO ya İlk başvuru 3 ay Tüm işlemler EPO da yürütülür. Patent verilir ise; 3 ay içinde ülkelerde geçerli kılınır. TÜRKIYE DE PATENT VE FAYDALI MODEL BAŞVURU SÜREÇLERI Türkiye de buluşlar 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile korunmaktadır. KHK ile buluşların incelemeli patent, incelemesiz patent ve faydalı model olmak üzere üç şekilde korunması düzenlenmiştir. i) İncelemeli Patent: 551 sayılı KHK nın 62. maddesi uyarınca TPE nin hiçbir itirazın yapılmadığını ve patent verilmesine ilişkin şartları engelleyen bir durumun olmadığını inceleme raporu sonucunda tespit etmesi halinde verdiği ve 20 yıl süre ile koruma sağlayan patent belgesidir. İnceleme raporlarında buluş patentlenme kriterlerinin tümü aranır. ii) Faydalı Model: 551 sayılı KHK nın 154. maddesi uyarınca TPE nin buluşların patentlenme kriterlerinden yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarını yerine getiren buluşlara verdiği ve 10 yıl süre ile koruma sağlayan belgedir. Faydalı modellerde buluşun tekniğin bilinen durumunun aşılması şartı aranmamaktadır. TPE tarafından Faydalı model belgesi verilmesi kararından önce faydalı model başvurusu patent başvurusuna dönüştürülebilmektedir. Bu durumda patent başvuru süreç, süre ve ücretleri geçerli olmaktadır.

10 iii) İncelemesiz Patent: 551 sayılı KHK nın 60. Maddesi uyarınca TPE nin araştırma raporu ve varsa üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerini dikkate almaksızın verdiği ve 7 yıl süre ile koruma sağlayan patent belgesidir. Bu yönüyle inceleme raporu olmadığından dolayı zayıf bir koruma sağlamaktadır. Belge verilse dahi üçüncü kişiler patentlenme kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına yönelik inceleme raporu talep edebilir. Raporların olumsuz olması durumunda belge iptal edilir, olumlu olması durumunda ise belge incelemeli patente dönüşür. 551 sayılı KHK nın 170. maddesi uyarınca aynı buluş konusu için birbirinden bağımsız olarak patent ve faydalı model belgesi verilmez. Patent Başvuru Süreçleri: Patent Başvurusu 12 ay 12. ay 15. ay 18. ay Rüçhan Kullanımı Son Araştırma Ofisi Tercihi Yayın Türkiye Avusturya İsveç Danimarka Rusya EPO EP, PCT ya da Yurtdışı Ulusal Başvuru RED Olumsuz Olumlu 3. İnceleme Raporu Patent Belgesi Rapora Cevap, 3. İnc. Talebi Araştırma Raporunun Alınması 3 ay içinde Olumsuz 2. İnceleme Raporu Olumlu Patent Belgesi İncelemeli / İncelemesiz Sistem Tercihi ~2-3 yıl Rapora Cevap, 2. İnc. Talebi Olumsuz 1. İnceleme Raporu Olumlu Patent Belgesi İncelemesiz Patent (7 yıl koruma) İncelemeli Sistem İnceleme Talebi Faydalı Model Başvuru Süreçleri: Başlangıç FM Başvurusu 12 ay 12. ay Rüçhan Kullanımı Son EP, PCT ya da Yurtdışı Ulusal Başvuru 18. ay Yayın 21. ay 3. Kişilerin İtirazı Beklenir İtiraz var ise İtiraza Cevap Verilir En Geç 26. ay İtiraz yok ise Belge Ücreti Ödenir Tebliğ sonrası 3 ay 10 Yıl Geçerli Faydalı Model Belgesi ~8 Ay - 2,5 yıl

11 ODTÜ de Sınai Haklar Yönetimi Ülkemizde üniversite mensuplarının buluşları 551 sayılı KHK nın 41. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca üniversitelere bağlı fakülte ve yüksekokullarda bilimsel çalışma yapmakta olan öğretim elemanlarının yaptığı buluşlar, serbest buluş sayılır. Öğretim elemanları öğretim kurumuna çalışmaları sonucunda ortaya çıkan buluşunun ticari değere dönüştüğünü yazı ile bildirmek ve talep halinde buluşun ne şekilde değerlendiği ve elde edilen kazanç miktarı hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. Öğretim kurumu buluşa konu olan araştırmalar için sağladığı desteği (teknik, altyapı, finansal, laboratuvar vb.) buluştan elde edilen kazançtan talep etme hakkına sahiptir. Üniversitemiz öğretim elemanlarının araştırma faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlarının fikrî ve sınai mülkiyet hakları kendilerine aittir. Danışmanlığını yaptığınız ve üniversite tarafından istihdam edilmeyen öğrencilerin üniversite kaynakları kullanarak yaptıkları tez veya bitirme projeleri esnasında veya sonucunda fikri ve sınai mülkiyet haklarına konu bir buluşun ortaya çıkması halinde hak sahipliği katkıları oranında öğrenci ve danışmana ait olup; buluşun ODTÜ Bilgi Transfer Ofisi ne Buluş Bildirim Formu ile bildirilmesi gerekmektedir. Akademisyenlerin sanayi ile ortak yürüttüğü projeler (TÜBİTAK, Döner Sermaye vb.) sonucunda fikri ve sınai mülkiyet haklarına konu bir buluşun ortaya çıkması halinde hak sahipliği taraflar arasında yapılan sözleşme ile belirlenir. Hak kayıplarının yaşanmaması için fikri ve sınai mülkiyet hakları paylaşımı proje başlamadan önce belirlenmeli ve sözleşmeyle hüküm altına alınmalıdır. Öğretim elemanlarının buluşlarının patentlenme süreçleri ODTÜ Bilgi Transfer Ofisi (ODTÜ BTO) ve ODTÜ TEKNOKENT Teknoloji Transfer Ofisi (ODTÜ TTO) koordinasyonu çerçevesinde yürütülmektedir. Öğretim elemanlarının, buluşlarının patentlenme sürecinin başlatılması için ilk olarak ODTÜ BTO ile irtibata geçmesi gerekmektedir. ODTÜ TTO ile iletişime geçilmesini sağlayan ODTÜ BTO, destek sürecini başlatır ve öğretim elemanını sürecin her aşamasında bilgilendirir. ODTÜ TTO, buluşu değerlendirerek buluş portföyüne alınmasına karar verir ise patent başvuru ve ticarileştirme süreçlerini başlatır. ODTÜ TTO tarafından desteklenmemesine karar verilen buluşlar için ODTÜ BTO; öğretim elemanlarının buluşları için Türkiye içinde (ulusal) ve/ veya Türkiye dışında (uluslararası) patent başvurusu yapılması ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1602 Patent Destek Programından yararlanılması konularında rehberlik hizmeti vermektedir.

12 ODTÜ Buluş Başvuru ve Ön Değerlendirme Süreçleri: Patent Vekili Patentlenebilirlik Ön Raporu Buluş Bildirim Formu Doldurulması (F1) Buluş Bildirim Formu nun Bilgi Transfer Ofisi ne İletilmesi (F-1) Başvuruların Teknokent TTO ile Paylaşılması Ön Araştırma Yapılması Teknokent TTO Ticarileşme Ön Raporu ODTÜ Buluş Değerlendirme Süreci: 5 ODTÜ TTO Değerlendirmesi *Sunumun Yapılması *Buluşun Değerlendirmesi ODTÜ TTO Değerlendirme Komisyonu 1. Rektör Yrd. 2. Rektör Danışmanı 3. İlgili Sektörden Sanayici 4. ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü 5. Odtü Teknokent TİGED Direktörü 6. Patent Vekili Patentlenebilir Ticarileşebilir Yönetim Kurulu Kararı 6 Sözleşmeler Patentlenemez Ticarileşebilir Patentlenebilir Ticarileşemez ODTÜ TTO portföyüne kabul edilmez, patent işlemleri buluş sahibinin kararına bırakılır. Patentlenemez Ticarileşemez Süreç sonlandırılır. ODTÜ Bilgi Transfer Ofisi tarafından diğer kuruluşlar (TÜBİTAK, KOSGEB vb.) tarafından sağlanan patent desteklerinden yararlanılması için destek sağlanır Buluş Sahipleri Arasında % Dağılımı (F-6) Buluş Sahipleri ile Patent Vekili Arasında (F-3) Buluş Sahipleri, ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT Yönetimi Arasında (F-4)

13 ODTÜ Buluş Tescil Süreci: Sözleşmeler 9 7 Patentlenebilir Ticarileşebilir Fikri Mülkiyet Koruma Süreci 7.1 Ulusal Başvuru Araştırma Raporu İnceleme Raporu Olumlu Olumsuz Ulusal Tescil Patentlenemez Ticarileşebilir 7.2 Olumlu Uluslararası Başvuru (PCT) Araştırma Raporu İnceleme Raporu PCT Ulusal Faz Ülke Seçimi Ticarileştirme Süreci Süreç sonlandırılır. Patentlenemez Ticarileşemez 8.1 Sunum Taslağının İletilmesi (F-5) Bölgesel Tesciller Patentlenebilir Ticarileşebilir USA EAPO EPO JP TR DİĞER ODTÜ TTO Değerlendirmesi Sunumun Yapılması Buluşun Değerlendirmesi 8.3 Patentlenemez Ticarileşebilir ODTÜ Ticarileştirme Süreçleri: 10.1 Lisans Sözleşmesi Devir Sözleşmesi 11 Buluş Sahibi / Sahipleri Ticarileştirme Süreci 10.3 Spin Off Ticari Gelir 10.4 Ortak Geliştirme

14 ÜNIVERSITEMIZDEN BAŞARI HIKAYELERI Başarı Hikayesi 1 Buluş Adı: Polikarbinlerin Üretilmesi için Endüstriyel olarak Uygulanabilir Yeni bir Yöntem; Elmas ve Elmas Benzeri Seramiklere Polimerik Belirtiler / An Industrially Viable Method for the Production of Polycarbynes; Polymeric Precursors to Diamond and Diamond like Ceramics Buluş Sahipleri: Prof. Dr. Levent Toppare, Dr. Michael Walker Pitcher Buluşun Patentlenme Süreci: Buluş, suni yöntemlerle üretilen elmas eldesinde kullanılan geleneksel yöntemlere alternatif bir yöntem hakkındadır. ODTÜ TEKNOKENT Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yaptırılan ön araştırmasının ardından patentlenme ve ticarileşme potansiyeli olduğuna karar verilerek, tüm masrafları ODTÜ TEKNOKENT TTO tarafından karşılanmak üzere, PCT başvurusu yapılmıştır. PCT araştırma raporunun olumlu gelmesi neticesinde buluşun hedef pazarı, teknoloji seviyesi ve ticarileşme potansiyeli değerlendirilerek ABD, Japonya ve EPO başvuruları yapılmış ve inceleme raporlarının olumlu gelmesiyle ODTÜ TEKNOKENT TTO portföyünde Triadic Patent alan ilk buluş olmuştur (2012). Buluş için ayrıca Türkiye ve Avrasya (Rusya dahil 9 ülke) patentleri de alınmıştır. Prof. Dr. Levent Toppare Başarı Hikayesi 2 Buluş Adı: MEMS Teknolojisi ile Üretilmiş, Mikroakışkan Kanal İçine Yerleştirilebilen Yatay Eksende Elektromekanik Salınım Yapan Gravimetik Algılayıcılar ve Bunların Mikrofabrikasyon Teknikleri / A Microfluidic-Channel Embeddable, Laterally Oscillating Gravimetric Sensor Device Fabricated with Micro-Electromechanical Syastem (MEMS) Technology (RESONATOR) Buluş Sahipleri: Prof. Dr. Haluk Külah, Ata Tuna Çiftlik Buluşun Patentlenme Süreci: Buluş, kanser hücrelerini kandaki diğer hücrelerden hızlı ve etkin olarak ayrıştırabilecek ve sayabilecek tek kullanımlık mikroçiplerin geliştirilmesi hakkındadır. ODTÜ TEKNOKENT Teknoloji Transfer Ofisi tarafından 2008 yılında Uluslararası Patent başvurusu yapıldıktan sonra buluşun geliştirilmesi amacıyla TUBİTAK 1001 desteğine başvuru yapılmıştır. MEMS Teknolojisi Kullanılarak Klinik Tanı Uygulamaları için Ender Hücre Tarama Sistemi Geliştirilmesi adlı proje ile buluşun geliştirilmesine kaynak oluşturulmuş, buluşun hedef pazarı, teknoloji seviyesi ve ticarileşme potansiyeli buluş sahibi Akademisyenlerimiz ve TTO Komisyonu tarafından değerlendirilerek ABD, Japonya ve EPO da koruma için başvuru yapılmıştır. Teknolojinin yenilikçi yönü ve sahip olduğu buluş basamağı ile inceleme raporu olumlu gelmiş ve Triadic Patent alınmıştır yılı itibariyle Kanda Ender Hücre Taraması için MEMS Tabanlı Çip Üstü Laboratuvar Sistemi Geliştirilmesi isimli proje ile TUBİTAK 1003 desteği alınmış ve buluşun prototipinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Prof. Dr. Haluk Külah

15 SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Hangi Buluşlar Patent ile korunamaz? 551 sayılı KHK gereği patent verilemeyecek konu ve buluşlar şu şekilde sıralanmıştır. a. Buluş niteliği olmadığı için patentlenemeyecek konular: Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları; Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller. İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. b. Patentlenemeyecek buluşlar: Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar. Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri. 2- Yazılımlara Patent Alınabilir mi? Her ülkenin yasasına göre farklı uygulamalar bulunmaktadır. Bilgisayar yazılımlarının buluşlar gibi patent ile korunması bazı ülkelerde mümkündür. Amerika, Japonya, Kanada da yazılımlar patent ile korunabilirken Avrupa ülkelerinde korunamamaktadır. Türkiye de ise yazılımlar 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre eser olarak korunmaktadır. Ancak hem Avrupa da hem de Türkiye de patente konu yazılımın, teknik karakter taşıması, teknik bir problemin teknik çözüm yolunu içermesi gibi belirli koşullar durumunda patentle de korunması mümkün olabilmektedir.

16 3- Bir ülkede alınmış olan patent başka ülkelerde geçerli midir? Koruma istenen her ülkede ayrı ayrı patent alınması gerekir. 4- Bir ülkede patenti alınan buluşun başka ülkelerdeki patent başvurusu için süre sınırı var mıdır? Paris Sözleşmesine üye ülkede yapılan bir patent başvurusunun başvuru tarihinden itibaren 12 ay içerisinde başka bir ülkede başvurusunun yapılması halinde, öncelik hakkı (rüçhan hakkı) kapsamında başvuru tarihi olarak ilk patent başvuru tarihi esas alınır. 5- Bir ülkede patenti alınmış bir buluş, üçüncü kişiler tarafından başka ülkelerde patentlenebilir mi? Patente konu olan buluş, yenilik kriterini kaybettiği için bir başka ülkede patentlenemez. 6- Patent bültenlerinde yayınlanan patent başvuruları, buluşun patentlendiği anlamına gelir mi? Her patent başvurusu yayınlanır, ancak her yayın, patent verildiği anlamına gelmez. Patent verilerek korunmasına karar verilen buluşların tescil numaralarında B kodu yer alır. Diğer kodlar (A1, A2,A3, T1, T2 ve T3) patent işlemleri devam eden ya da ret edilmiş patent başvurularının yayınlarını ifade etmektedir. 7- Patent belgesi alınması için işlemler ne kadar sürmektedir ve koruma süresi kaç yıldır? Patent başvuru ve tescil süreçleri yaklaşık 2 ila 5 yıl sürmektedir. Koruma süresi, İncelemeli patentlerde 20, İncelemesiz patentlerde ise 7 yıldır. 8- Faydalı model ile patent arasındaki farklar nelerdir? Yenilik Buluş Basamağı Sanayiye Uygulanabilirlik Usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünler Kimyasal Maddeler Araştırma İnceleme Yayın Koruma Süresi Patentler 20 Yıl / 7 Yıl Faydalı Modeller * - 10 Yıl * Başvuru sahibi talep ederse yapılabilir. Kaynak: Türk Patent Enstitüsü, Patent belgesi alındıktan sonra korumanın devamı nasıl sağlanmaktadır? Her yıl ilgili patent enstitüsüne yıllık ücret ödenmesi gerekmektedir. 10- Patent hakkı hangi durumlarda sona erer? 551 sayılı KHK nın 133.maddesine göre patent hakkı; Koruma süresinin dolması, Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi, Yıllık ve ek ücretlerinin öngörülen sürelerde ödenmemesi durumlarında sona ermektedir.

17 SIKÇA YAPILAN HATALAR Patent başvurusu öncesinde başvuruya konu olan buluşun çeşitli yollarla (yayın yapılması, sunum yapılması vs.) kamuya açıklanması, Başvuru öncesi hazırlanan ön araştırma raporlarının detaylı olarak incelenmeden, buluş ile olan farklılıklarının/ üstünlüklerinin net biçimde belirtilmemesi, Patent başvurusunda buluşun tüm ayrıntılarının açıklanmaması, Patent başvurusu yapıldıktan sonra, tarifname ve istemlere eklemeler yapılmak istenmesi, Araştırma/İnceleme raporlarına cevap/görüş hazırlanırken ilk başvuru metninin kapsamının aşılması (kapsam dışına çıkılması), Patent sürecinde gereken çevirilerin, çeviriye konu olan buluş metniyle bire bir aynı olmaması, ana metnin dışına çıkılarak değişiklikler yapılması, Süreli işlemlerde, işlemlerin zamanında yapılmaması, Teknik resimlerin mevzuata uygun hazırlanmaması, Buluş bütünlüğüne dikkat edilmemesi, (Bir patent başvurusu birden fazla buluşu kapsıyor ise her buluş için ayrı ayrı patent başvurusu yapılması gerekmektedir.)

18 Kaynakça Tekinalp, Ü. (2005). Fikri Mülkiyet Hukuku (4. b.). İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti. TÜBİTAK. (2014) TÜBİTAK Patent Destek Programı. TÜBİTAK Web Sitesi: icerik-1602-tubitak-patent-destek-programi adresinden alındı Türk Patent Enstitüsü. (2014, Ocak). Patent/Faydalı Model Broşürü. Türk Patent Enstitüsü: C EECDECD6C3A6.pdf adresinden alındı

19 FAYDALI BAĞLANTILAR Türk Patent Enstitüsü: Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü: Avrupa Patent Ofisi: ODTÜ TEKNOKENT TTO: ODTÜ Bilgi Transfer Ofisi: bto.metu.edu.tr TÜBİTAK

20 İLETİŞİM: ODTÜ Bilgi Transfer Ofisi Adres: ODTÜ Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:1 (MATPUM Yanı), Çankaya - Ankara Telefon: Faks: E-posta: ODTÜ TEKNOKENT Teknoloji Transfer Ofisi Adres: ODTU Teknokent İkizler Blok, Çankaya - Ankara Telefon: (Hattınızın 900'lü numaralara kapalı olması durumunda alan kodu (0 312) ile tuşlayınız.) E-posta: AKADEMİSYENLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Benzersiz bir buluş son derece zordur. Emek ve zaman harcanarak ortaya konulan buluşu korumak ise bazen çok daha önemlidir. Buluşunuz her ne olursa olsun,

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 «Temel Bilimler ve Mühendislik Alanındaki Buluşların Patentlenebilirliği» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL

PATENT VE FAYDALI MODEL PATENT VE FAYDALI MODEL Alper AKSU 1 Sınai Mülkiyet M Hakları nelerdir? Sınaî mülkiyet hakkı, buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların, özgün çalışmaların, yani yeni şeylerin ilk uygulayıcılarının adına

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ

Detaylı

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI «LİTERATÜR TARAMASI SIRASINDA PATENT TARAMASI» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr İçerik 1. Bölüm: Fikri

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Patent Alma İşlem Basamakları Ek 4 PATENT/FAYDALI MODEL BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum İşlem Masrafı : Türk Patent

Detaylı

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün Odaklı AR-GE Ticari Ürün Uygulamaları Üniversite Akademisyenler Öğrenciler Mezunlar Araştırma Merkezleri Laboratuarlar Teknopark teknokent, bilim

Detaylı

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent, sanayi alanında uygulanabilir bir buluşun sahibine bir kamu

Detaylı

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 İÇERİK Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 Mersin TTO Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Koordinatörlüğü Çalışma Esasları..6

Detaylı

Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri

Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri Teknoloji Transfer Destekleri ve Fikri Mülkiyet Hakları Semineri Patent Sistemine Giriş Mehmet Nurşad SÖZER Patent Uzmanı, Türk Patent Enstitüsü 17 Ekim 2011, Gazi Teknopark, Ankara İçerik Patent ile İlgili

Detaylı

Isparta, 18 Aralık 2012

Isparta, 18 Aralık 2012 Patent/Faydalı Model Başvuru Sonrası İşlemler Farkındalılık Semineri Isparta, 18 Aralık 2012 A. Bülent DALOĞLU TPE, Patent Uzmanı bdaloglu@turkpatent.gov.tr PATENT PROSEDÜRÜ BULUŞ Patent Başvurusu Şekli

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YÖNETİMİ Uğur G. YALÇINER Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı YALÇINER PATENT ve DANIŞMANLIK Ltd. Şti. Gn. Md. 2 3 Haziran 2011 - İZMİR İÇERİK 1) Buluş Sahipliği,

Detaylı

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ HAKLARIN TANIMI Fikir ürünlerini oluşturan

Detaylı

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR Doç. Dr. Serkan BOYAR Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi 07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta Patent, Marka ve Tasarım Nedir? FĠKRÎ VE SINAĠ MÜLKĠYET HAKLARI Telif

Detaylı

PATENT HAKLARI ve PATENT SÜRECİ. HAKAN BAYRAM Patent Uzmanı, Makine Yük. Müh. hbayram@tpe.gov.tr

PATENT HAKLARI ve PATENT SÜRECİ. HAKAN BAYRAM Patent Uzmanı, Makine Yük. Müh. hbayram@tpe.gov.tr PATENT HAKLARI ve PATENT SÜRECİ HAKAN BAYRAM Patent Uzmanı, Makine Yük. Müh. hbayram@tpe.gov.tr 21. Yüzyılın Kilit Kavramları Bilgi ekonomisi Girişimcilik Fikri sermaye Ar-Ge ve İnovasyon (Yenilikçilik)

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) ARAŞTIRMACILAR İÇİN DESTEK HİZMETLERİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) ARAŞTIRMACILAR İÇİN DESTEK HİZMETLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) ARAŞTIRMACILAR İÇİN DESTEK HİZMETLERİ www.bto.odtu.edu.tr www.odtuteknokent.com.tr ODTÜ-BTO NUN AMACI NEDİR? ODTÜ-BTO, SANAYİ İLE ORTAK PROJE

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ www.bto.odtu.edu.tr www.odtuteknokent.com.tr ODTÜ-BTO NUN AMACI NEDİR? ODTÜ-BTO, ÜNİVERSİTEMİZ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 3. PATENT GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri

Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri Ülkemizde Patent Koruması ve Patent Teşvik Sistemleri Pınar ELMAS Globalleşmeyle gelen rekabet ortamıyla, yaratıcılığın yükselen bir değer haline gelmesi ve teknolojide kaydedilen hızlı ilerlemelerle sınai

Detaylı

PATENT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ve «4 DE 4 PATENT DESTEK PROGRAMI» TANITIMI

PATENT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ve «4 DE 4 PATENT DESTEK PROGRAMI» TANITIMI PATENT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ve «4 DE 4 PATENT DESTEK PROGRAMI» TANITIMI 29.08.2014, YER: 1.KAT TOPLANTI SALONU Ahmet Uğur GÜR, MSc. Müdür Patent Vekili Fikri ve Sınai Haklar Yönetimi Birimi Teknoloji

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ

PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ 09 Kasım 2008 TPE - Ankara Mehmet Nurşad SÖZER Patent Uzmanı mehmet.sozer@tpe.gov.tr PATENT MALİYETLERİ Patent Maliyetleri Ulusal Patentler Faydalı Model İncelemesiz

Detaylı

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ ULUSAL BAŞVURU /TR VEYA BİR BAŞKA ÜLKE ULUSLARARASI BAŞVURU (PCT

Detaylı

PATENT BAŞVURUSU. Hazırlayan: Uzm. Emine GÖKÇE POLAT Fizik Mühendisliği Bölümü

PATENT BAŞVURUSU. Hazırlayan: Uzm. Emine GÖKÇE POLAT Fizik Mühendisliği Bölümü PATENT BAŞVURUSU Hazırlayan: Uzm. Emine GÖKÇE POLAT Fizik Mühendisliği Bölümü Neler anlatacağız? Tanımı Kapsamı Başvuru Öncesi İşlemler Patent Başvuru Süreci Patent Teşvikleri TANIM Patent; Bir sınai veya

Detaylı

BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ Adana ÜSAM (Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezi) ideege-tgb Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve EBİLTEM TTO Sabancı Üniversitesi ve Inovent BIGG-SEA KONSORSİYUMU GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

Detaylı

Patent Alma REHBERİ PATENT ALMA REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1

Patent Alma REHBERİ PATENT ALMA REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 PATENT ALMA REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvurulacak Merci: Türk Patent Enstitüsü Raporun Verildiği Kurum: Türk Patent Enstitüsü İşlem Masrafı: Değişken, ayrıntılar

Detaylı

"Üniversite Buluşları Patent Başvurularında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar"

Üniversite Buluşları Patent Başvurularında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar "Üniversite Buluşları Patent Başvurularında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar" Uğur G. YALÇINER YALÇINER PATENT ve DANIŞMANLIK Ltd. Şti. Gn. Md. Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı Patent ve Marka Vekilleri

Detaylı

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları NEDEN PATENT? Özgün fikirlerin korunması Zihni yaratının ödüllendirilmesi Rekabet gücü Ticari kazanç (Lisans&Devir) Teknolojiye katkı Ekonomiye Katkı PATENT NEDEN ÖNEMLİDİR? Patent önemli bir istihbarat

Detaylı

ÖZETLE ODTÜ %30 su rekabetçi araştırma fonlarından en büyük döner sermaye geliri

ÖZETLE ODTÜ %30 su rekabetçi araştırma fonlarından en büyük döner sermaye geliri ÖZETLE ODTÜ Toplam bütçenin %30 su rekabetçi araştırma fonlarından Tıp hariç en büyük döner sermaye geliri: yıllık ~25 milyon AB ve TUBİTAK fonlarından en fazla destek alan üniversite Herhangi bir zamanda

Detaylı

Buluş Tescil Prosedürü

Buluş Tescil Prosedürü Buluş Tescil Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2016 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Zeynep Elif CANSAP Patent Uzmanı Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof.

Detaylı

"Buluşların Patentlenmesi ve Korunmasında Buluş Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar"

Buluşların Patentlenmesi ve Korunmasında Buluş Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar "Buluşların Patentlenmesi ve Korunmasında Buluş Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar" Uğur G. YALÇINER YALÇINER PATENT ve DANIŞMANLIK Ltd. Şti. Gn. Md. Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı Patent

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

PATENT DESTEKLERİ. 24 Aralık Kerem ÇEVİK

PATENT DESTEKLERİ. 24 Aralık Kerem ÇEVİK PATENT DESTEKLERİ 24 Aralık 2015 Kerem ÇEVİK İncelemeli Patent Maliyetleri 2 Kerem Çevik 2. Yıl 190 TL 3. Yıl 200 TL 4. Yıl 245 TL 20. Yıl 1755 TL TPE Patent Başvuru Araştırma Raporu Yayın İnceleme Raporu

Detaylı

Marka İşlem Ücretleri

Marka İşlem Ücretleri TÜRK PATENT MARKA PATENT FAYDALI MODEL TASARIM TESCİL RESMİ ÜCRETLER Marka İşlem Ücretleri Hesap Kodları Hizmet Adları Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Online Yapılan Taleplere İlişkin

Detaylı

Patent ve Faydalı Model

Patent ve Faydalı Model Patent ve Faydalı Model Ecz. Ayşe Göksu KAYA ÖZSAN Patent Uzman Yardımcısı Sağlık Bilimleri Alanında Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi Fikri Mülkiyete Genel Bakış Patentler ve

Detaylı

USİMP Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı

USİMP Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı USİMP Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı Yürürlükteki Yasal Mevzuat Açısından Ticarileştirme Süreçlerindeki Güçlükler M. Kaan DERİCİOĞLU Ankara Patent Bürosu 19 Ekim 2016 2 Yürürlükteki

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır.

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır. TÜRKİYE DE PATENT SİSTEMİ M. Kaan DERİCİOĞLU 14.02.2012 Patent Kanunu ve Türkiye Amacı, kişileri buluş yapmaya özendirmek ve teknik gelişmeyi sağlamak olan patent, yeni buluşlara verilen ve buluşu belirli

Detaylı

X. KOBİ ZİRVESİ Kobiler İçin Fırsat Yaratan Çözüm Önerileri

X. KOBİ ZİRVESİ Kobiler İçin Fırsat Yaratan Çözüm Önerileri X. KOBİ ZİRVESİ Kobiler İçin Fırsat Yaratan Çözüm Önerileri Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları / Patent-İşlevi-Önemi / Patent Teşvikleri / Patent Kanunu / BTYK Kararı Çalışmaları Mehmet Nurşad SÖZER, Patent

Detaylı

E-BÜLTEN.

E-BÜLTEN. İCAT TAM ÇIKARMANIN ZAMANI E-BÜLTEN Ülkelerin ekonomik gelişmelerini değerlendirmek için kullanılan ölçütlerden biri de kişi başına düşen millî gelir dir. Kişi başına düşen millî gelirin 10.000 Amerikan

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ÇİĞDEM SEZER ADANA ÜSAM MERKEZ MÜDÜRÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ FİKİR? Düşünce Gücü İle Evde Kullandığım Cihazları Çalıştırsam?? BİR FİKRİM

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2006/2)

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2006/2) Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2006/2) MADDE 1 (1) Türk Patent Enstitüsü nün vereceği hizmetler karşılığı alacağı

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru

Detaylı

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU

PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU 1- Başvuru Sahibine Ait Bilgiler: Firma / Kişi Adı Adresi Uyruk Telefon *Gerçek Kişi İse TC Kimlik No Vergi Dairesi Posta Kodu Faks E-mail Vergi No 2- Buluş Sahibi / Sahiplerine

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Bilser Dönmez YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 103 YILLIK DENEYİM 30.000+ ÖĞRENCİ 24.000 Lisans 5.600 Y.Lisans 1.600 Doktora Öğrencisi 1.700+ AKADEMİSYEN 10

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr PATENT NEDİR? Buluş için hak sahibine verilen tekel hakkı ve bu hakkı gösteren belgedir. BULUŞ NEDİR? Bir probleme teknik çözüm

Detaylı

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği UNECE & TPE Çalıştayı Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ TPE Başkan Yrd. 12/03/2009 1/41 İçerik Sınai Mülkiyet Hakları ve TPE Sınai Mülkiyet

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ODAKLI GELİŞMELER

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ODAKLI GELİŞMELER YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ODAKLI GELİŞMELER YENİ YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ YAKLAŞIMI Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma (Çeşitlilik) Rekabet (Performans Odaklılık) Kurumsal Özerklik (Esnek Yönetişim) 2547 58

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI

PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI «TEZ KONUNUZUN PATENTLENEBİLİRLİĞİ» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr İçerik 1. Bölüm: Fikri Sınai

Detaylı

(FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI) INTELLECTUAL PROPERTIES (IP) Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil, Telif Hakları, Ticari Sır

(FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI) INTELLECTUAL PROPERTIES (IP) Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil, Telif Hakları, Ticari Sır İ S T A N B U L M E D İ P O L Ü N İ V E R S İ T E S İ (FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI) INTELLECTUAL PROPERTIES (IP) Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil, Telif Hakları, Ticari Sır INTELLECTUAL PROPERTIES

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Yeni buluşlar ve özgün tasarımlar ürünleri oluşturur ve biçimlendirir. Ancak bu yeni ürünleri tüketiciye sunmak ve satabilmek

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ. Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü

FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ. Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü Mevcut Düzen Patent Kararnamesi, m. 41: Öğretim elemanlarının buluşları için patent başvurusu yapma (veya

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. GENEL KAVRAMLAR ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ embryonixtto.com EMBRYONIX TTO, inovasyon ve girişimcilik başlığı altında üniversite ile sanayi arasında teknolojik katma değer yaratan; İzmir Ekonomi Üniversitesi nde, İzmir Bilimpark ve İzmir Ticaret

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

Teknoloji Lisanslama Prosedürü

Teknoloji Lisanslama Prosedürü Teknoloji Lisanslama Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2016 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Zeynep Elif CANSAP Patent Uzmanı Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter

Detaylı

PATENT HAKLARI & PATENT VER" TABANLARI. Cemil BA PINAR cemil.baspinar@tpe.gov.tr

PATENT HAKLARI & PATENT VER TABANLARI. Cemil BA PINAR cemil.baspinar@tpe.gov.tr PATENT HAKLARI & PATENT VER" TABANLARI Cemil BA PINAR cemil.baspinar@tpe.gov.tr "çerik Fikri ve S(nai Mülkiyet Kavramlar( Patent Kavram( ve Kriterler Patent Sisteminin Amac( Patent Tescil Süreci Patent

Detaylı

Uluslararası Patent Başvuruları (PCT) ve Avrupa Patent Sistemi

Uluslararası Patent Başvuruları (PCT) ve Avrupa Patent Sistemi Uluslararası Patent Başvuruları (PCT) ve Avrupa Patent Sistemi PATENT ULUSAL YASA 551 SAYILI KHK ULUSLARARASI ANLAŞMALAR PCT EPC PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (PCT) Buluşların birden çok ülkede korunması

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları: Ulusal ve Uluslararası Alanda Patent Koruması. Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş.

Sınai Mülkiyet Hakları: Ulusal ve Uluslararası Alanda Patent Koruması. Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş. Sınai Mülkiyet Hakları: Ulusal ve Uluslararası Alanda Patent Koruması Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş. Gündem I. Fikri Mülkiyet Hakları a. Çeşitler b. Özellikler c. Amaçlar/Nedenler d. Sistemin Ana

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

Fikri Mülkiyet Hakları: İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır.

Fikri Mülkiyet Hakları: İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır. Fikri Mülkiyet Fikri Mülkiyet Hakları: İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır. buluş tasarım marka coğrafi işaret Bilgisayar programı sinema eseri dizi kitap resim heykel

Detaylı

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar

Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Hizmet İnovasyonu ve Sınai Haklar Farklı, değişik, yeni fikirler ve buluşların geliştirilmesini ve uygulanmasını ifade eden İnovasyon ( Yenilikçilik ), yenilikçi buluş özelliği içermesi hallerinde, yeni

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

Marka Koruması! Neden, Nasıl?

Marka Koruması! Neden, Nasıl? 2008 NİSAN -SEKTÖREL Marka Koruması! Neden, Nasıl? Pınar ELMAS Marka Nedir? Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türkiye nin ilk kampüs üniversitesi 23.000 i aşkın öğrenci 16.500 lisans, 4.100 master ve 2.400 doktora 68 farklı ülkeden 1.400 ü aşkın uluslararası öğrenci 2.500 akademik

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ PROJE VE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 2006 yılında kurulmuş olan PİGEM; teknoloji transferi, girişimciliği destekleme ve inovasyona yönelik diğer

Detaylı

ODTÜ Teknoloji Transfer Yapılanması ve Faaliyetleri

ODTÜ Teknoloji Transfer Yapılanması ve Faaliyetleri -1- ODTÜ Teknoloji Transfer Yapılanması ve Faaliyetleri Dr. Aysu Günal ODTÜ Bilgi Transfer Ofisi Koordinatörü 30.09.2015 Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir -2- Sunum İçeriği Politika ve Stratejiler Durum

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME

FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME Uğur G. YALÇINER YALÇINER Danışmanlık ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ODTÜ TEKPOL Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK

Detaylı

Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO. 16 Mayıs 2014 Cuma. Dr.Alper Ünler

Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO. 16 Mayıs 2014 Cuma. Dr.Alper Ünler Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO 16 Mayıs 2014 Cuma Dr.Alper Ünler VİZONTELE 16.05.2014 Dr.Aiper Ünler 2 SUNUM PLANI İnovasyon, teknoloji transferi

Detaylı

www.adaptto.net iletisim@adaptto.net

www.adaptto.net iletisim@adaptto.net www.adaptto.net iletisim@adaptto.net Teknoloji Transferi Nedir? Teknoloji Transferi kavramı bir kurum tarafından geliştirilen yeni bir teknolojinin, buna ihtiyaç duyan kurum(lar)a başarılı bir şekilde

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

PATENTİN TEMELLERİ. 24 Aralık 2015. Kerem ÇEVİK

PATENTİN TEMELLERİ. 24 Aralık 2015. Kerem ÇEVİK PATENTİN TEMELLERİ 24 Aralık 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih

Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih etmektedir. Talep çok yüksek olduğundan, pek çok bölüm,

Detaylı

BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ VE YAYINLARI ÖZENDİRME DESTEĞİ (BEYÖD) YÜRÜTME İLKELERİ

BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ VE YAYINLARI ÖZENDİRME DESTEĞİ (BEYÖD) YÜRÜTME İLKELERİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ VE YAYINLARI ÖZENDİRME DESTEĞİ (BEYÖD) YÜRÜTME İLKELERİ AMAÇ Madde 1. Bu ilkelerin amacı, Ankara Üniversitesi nde çalışan araştırmacıların gerçekleştirdiği bilimsel etkinliklerinin/yayınlarının

Detaylı

BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARI VE TEKNOLOJĠ TRANSFERĠNE ĠLĠġKĠN ĠLKELER VE ESASLAR

BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARI VE TEKNOLOJĠ TRANSFERĠNE ĠLĠġKĠN ĠLKELER VE ESASLAR BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARI VE TEKNOLOJĠ TRANSFERĠNE ĠLĠġKĠN ĠLKELER VE ESASLAR Ġçindekiler: GiriĢ 1. Amaçlar 2. Tanımlar 3. Fikri Mülkiyet Haklarına dair ilke ve esaslar 3.1 Fikri Mülkiyet

Detaylı

Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları

Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenebilirliği Konulu konferans Eva Hopper ve Edoardo Pastore Patent uzmanları, Cluster Computers Avrupa Patent Ofisi Ankara,

Detaylı

PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU

PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU PATENT TESCİL BAŞVURU FORMU 1- Başvuru Sahibine Ait Bilgiler: Firma / Kişi Adı Adresi Uyruk Telefon *Gerçek Kişi İse TC Kimlik No Vergi Dairesi Posta Kodu Faks E-mail Vergi No 2- Buluşu Yapan / Yapanlara

Detaylı

Fikri Mülkiyet I. Bölüm

Fikri Mülkiyet I. Bölüm Fikri Mülkiyet I. Bölüm Fikri Mülkiyet Hakları: Đnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklardır. buluş tasarım marka coğrafi işaret Bilgisayar programı sinema eseri dizi kitap

Detaylı