Patent Veritabanlarının Araştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Patent Veritabanlarının Araştırılması"

Transkript

1 Patent Veritabanlarının Araştırılması

2 Uluslar arası Patent Sınıflandırması (IPC) International Patent Classification

3 Uluslar arası Patent Sınıflandırması Bir patent başvurusunu yenilik ve buluş basamağı kriterlerine göre değerlendirmek ve yayınlanmış patent dokümanlarına ulaşmak amacıyla, patent ofisleri, potansiyel buluş sahipleri, araştırma ve geliştirme birimleri, teknolojinin gelişimi veya uygulanmasıyla ilgili birimler ve diğer kullanıcılar açısından ortak bir patent sınıflandırma sistemi kullanımı gerekmektedir. Farklı ulusal patent sınıflandırma sistemlerinin kullanımıyla oluşabilecek karışıklığı engellemek için patent dokümanlarının tek ve aynışekilde sınıflandırılması amacıyla Uluslararası Patent Sınıflandırması (International Patent Classification-IPC) sistemi oluşturulmuştur.

4 Uluslar arası Patent Sınıflandırması Bu sistem sayesinde; Teknik ve yasal bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak için, patent dokümanlarının düzgün bir şekilde düzenlenmesi, Tüm kullanıcılara patent bilgilerinin teknik alanlara göre sınıflandırılmış bir şekilde sunulması, Teknolojinin belli bir alanında tekniğin bilinen durumunun araştırılması ve Çeşitli alanlardaki teknolojik gelişmenin değerlendirmesini yapabilmek için sınai mülkiyet istatistiklerinin hazırlanması mümkün olmaktadır.

5 Patent ve Faydalı Model Sınıflandırması Uluslararası Patent Sınıflandırması (IPC) tüm teknoloji alanını 8 bölüme ayırmaktadır. BÖLÜM A insan ihtiyaçları BÖLÜM B işlemlerin uygulanması; taşıma BÖLÜM C kimya; metalürji BÖLÜM D tekstil; kağıt BÖLÜM E sabit yapılar (inşaat) BÖLÜM F makine mühendisliği; aydınlatma; ısıtma; silahlar; tahrip malzemeleri BÖLÜM G fizik BÖLÜM H elektrik

6

7 Patent ve Faydalı Model Sınıflandırması Her bir bölüm sınıflara ayrılmıştır. Sınıfların sembolleri bölüm sembolünü takip eden 2 basamaklı bir sayı içerir, örneğin: A61. Her sınıf da bir veya daha fazla alt sınıf içerir. Alt sınıfların sembolleri sınıf sembolünü takip eden bir büyük harf içerir, örneğin: A61B Her bir alt sınıf ise kendi içinde gruplara ayrılır. Gruplar ana gruplar ve alt gruplardan oluşur. Ana grup sembolleri alt sınıf sembolünü takip eden ve konu alanını tanımlayan 1 den 3 e kadar basamaklı bir sayı, /, ve 00 sayısını içerir, örneğin: A61B 1/00. Ana grubun altında ise ana grubun amacı içinde araştırma amacına yararlı olacağı düşünülen konunun alanını tanımlayan alt gruplar bulunmaktadır. Her bir alt grup sembolü ana sınıf sembolünü takip eden ve ana grubun 1 den 3 e kadar basamaklı sayısı, /, ve 00 dan farklı olarak en az 2 basamaklı bir sayı içerir, örneğin: A61B 1/02.

8 A: Bölüm 01: Sınıf B: Alt sınıf

9 A 01 B TARIM VEYA ORMANCILIKTA TOPRAK ĐŞLERĐ; ZĐRAĐ MAKĐNE VEYA ALET PARÇALARININ, GENEL OLARAK PARÇALARI, AYRINTILARI VEYA AKSESUARLARI Altsınıf Đndeksi EL ALETLERĐ Sınıf A 01 B 1 / 02 Grup 1/00 El aletleri 1/02. Bel; kürek 1/04.. dişli Bölüm 1/06. Çapa; El dikme aletleri 1/08.. Tek bıçak ağızlı 1/10.. iki veya daha fazla bıçak ağızlı 1/12.. Dişli bıçaklı 1/14.. sadece dişli 1/16. yabani otların sökülmesi aletleri 1/18.. maşa benzeri aletler 1/20. Değişik el aletlerinin kombinasyonları Alt sınıf Alt grup

10 Uluslar arası Patent Sınıflandırması Tüm IPC tasnif sınıflarına bu linkten ulaşılabilmesi mümkündür

11 IPC sınıflarında Araştırma ve Đnceleme Yapılması Her tür patent başvurusunun (ulusal, PCT ve EPC) araştırma ve incelemesi IPC sınıflandırması esas alınarak yapılmaktadır. Türkiye de yapılan ulusal başvurularda TPE ve anlaşmalı yurtdışı patent ofislerinin yapabileceği işlemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur 1. Araştırma ve inceleme yapılabilecek başvurulara TPE tarafından yapılan değerlendirme sonucunda karar verilmektedir. Başvuru sahibine araştırma ve inceleme işleminin TPE de yapılıp yapılamayacağına dair bilgi, şekli eksikliğin olmadığını ifade eden yazı ile birlikte bildirilmektedir.

12 Patent Veri Tabanları

13 Patent Sistemi = Teknoloji Transferi Dünyadaki teknik bilginin %80 i sadece patent veritabanlarında mevcuttur (yaklaşık 240 milyon dokümana erişim mümkündür) Dünyadaki patent başvurularının yaklaşık %1 i Türkiye de tescil talep etmektedir. Patent Veri Tabanları Uluslar arası patent sınıflandırma yöntemi (IPC)ile düzenlenmiştir ve bilgiye erişim oldukça kolaydır. Teknik bilginin elde edilmesinin yanı sıra, potansiyel rakiplerin ne yaptığının ve teknolojinin ilerleme yönünün de öğrenilmesi mümkündür.

14 A) Yerli Veritabanı Araştırma Linkleri 1. (TPE nin online Çevrimiçi veritabanı)

15 A) Yerli Veritabanı Araştırma Linkleri 2. (TPE'nin yayınlanmış başvuruları üzerinden espacenet yardımı ile Türkçe araştırma yapma imkanı sağlayan veritabanı)

16 B) Yabancı Veritabanı Araştırma Linkleri 1. (Avrupa Patent Ofisinin EPO- Patent Araştırma Veritabanı)

17 B) Yabancı Veritabanı Araştırma Linkleri 2. (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün WIPO- Patent Araştırma Veritabanı)

18 C) Yabancı Veritabanı Araştırma Linkleri 3. (ABD Patent Ofisinin USPTO- Patent Araştırma Veritabanı)

19 Yerli Veri Tabanlarının Kullanımı

20 TPE Online Patent Veritabanı

21 TPE Online Veritabanı

22 TPE Online Veritabanı 2006 yılından sonraki patent ve faydalı model başvuruları tam olarak (özet, tarifname, istemler ve resimler) önceki başvurular ise sadece özet olarak bulunmaktadır.

23 TPE Online Veritabanı 2 1

24 TPE Online Veritabanı 1

25 TPE Online Veritabanı 2

26 TR-Espacenet TPE'nin yayınlanmış patent / faydalı model başvuruları üzerinden Espacenet yardımı ile Türkçe araştırma yapma imkanı

27 TR-Espacenet (Çabuk Arama)

28 TR-Espacenet (Çabuk Arama)

29 TR-Espacenet (Çabuk Arama)

30 TR-Espacenet (Çabuk Arama)

31 TR-Espacenet (Çabuk Arama)

32 TR-Espacenet (Numara ile Arama)

33 TR-Espacenet (Numara ile Arama)

34 TR-Espacenet (Sınıflandırma Araması)

35 TR-Espacenet (Sınıflandırma Araması) TPE nin taradığı ve Avrupa patent ofisine gönderdiği ulusal başvurular Diğer ülkelerden PCT ya da EPC kapsamında Türkiye de koruma istenilen başvurular Diğer ülkelerden PCT ve EPC kapsamında olmaksızın Türkiye de koruma istenilen başvurular

36 SONUÇ Patent başvurusu yapılmasa bile patentin bilgi işlevinden yararlanılması gerekmektedir (Patent veritabanlarını etkin şekilde kullanarak) Tekniğin bilinen durumunu belirlemeden yapılan bir Ar-Ge faaliyetinin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle öngörülen Ar-Ge faaliyeti öncesinde mutlak suretle etkin patent/faydalı model veritabanı araştırması yapılmalıdır.

37 TPE Online Endüstriyel Tasarım Veritabanı

38 Endüstriyel Tasarım Veritabanı 1

39 Endüstriyel Tasarım Veritabanı 1 2

40 Endüstriyel Tasarım Veritabanı 2 3

41 Endüstriyel Tasarım Veritabanı 3

42 Endüstriyel Tasarım Başvurusu

43 Endüstriyel Tasarım Başvurusu Doldurulacak Formlar TPE-T-101 Endüstriyel Tasarım Tescil Başvuru Formu Başvuru Formu Ekleri Görsel anlatım Tarifname Verilmesi arzu edilen ek bilgiler

44 Dikkat edilmesi gerekeli hususlar Başvuru Çeşidi: Mevzuatta öngörülen şartları taşıması koşuluyla, birden fazla tasarım tescili için talepte bulunulabilir. Bu başvurular çoklu başvuru olarak değerlendirilmektedir. Başvurunun çoklu olması durumunda başvuruda yer alan tasarım sayısı bu alanda belirtilmelidir. Süslemeler ve desen tasarımları hariç olmak üzere, tasarımların veya tasarımın uygulandığı ürünlerin çoklu başvuruya konu olabilmeleri için bu ürünlerin, aynı alt sınıfa dahil olmaları veya bileşik bir ürünün parçaları olmaları veya aynı set / takıma ait olmaları veya birden çok nesnenin yada sunuşun bir arada algılanabilen bir birleşimini oluşturmaları şarttır.

45 Dikkat edilmesi gerekeli hususlar Rüçhan Talebi: Başvuru sahipleri, Türkiye dışında bir ülkede bir tasarım tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvurulara dayanarak, başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle aynı tasarım için Türkiye de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanırlar. Başvuruya dayanarak rüçhan hakkı talep ediliyorsa, ilk başvurunun yapıldığı menşe memleket idaresi tarafından verilmiş bulunan tasdikli Rüçhan Belgesi ile bu belgenin onaylı Türkçe tercümesi başvuruda verilir. Rüçhan hakkı talebi açılan sergilerde tasarımların teşhir edilmesi yoluyla da talep edilebilir. Bu durum da rüçhan sergi rüçhanı olarak adlandırılır. Şayet sergi rüçhanı Türkiye'de açılan sergilerdeki teşhire dayanıyorsa, yetkili mercilerden alınacak, teşhir edilen ürünü sarih ve eksiksiz bir şekilde gösteren fotoğraf veya fotoğraflarını içeren ve ürünün çeşidi ile bu ürünün sergide görünür şekilde konulduğu tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir belge sunulmalıdır.

46 Dikkat edilmesi gerekeli hususlar Tasarımın Uygulanacağı Ürünler: Bu bölümde, başvuruda yer alan tasarımların sıra numarası belirtilmek suretiyle ürün adları belirtillir. Bu bölümde yer alan Locarno sınıf kodu alanının doldurulması zorunlu olmamakla beraber, bilinmesi halinde başvuru sahibince veya vekilince doldurulması faydalı olmaktadır.

47 Lacorno Sınıf Kodları Ulusalar arası endüstriyel tasarım sınıf kodları listesidir. Lacorno sınıf kodları listesi: Sınıf-Alt sınıf olmak üzere iki rakamdan oluşur (örnek: 06-01). Alt sınıflarda aynı alt sınıf kodu ile değişik ürünler bulunmaktadır. Bu nedenle ürün adı ve sınıf kodunun birlikte gösterilmesi gerekir.

48 Lacorno Sınıf Kodları

49 Lacorno Sınıf Kodları (ana sınıflar) 1. Gıda maddeleri 2. Giyim ve tuhafiye eşyaları 3. Seyahat eşyaları, çantalar, güneşşemsiyeleri ve kişisel eşyalar 4. Fırçalar 5. Metre ile satılan tekstil ürünleri, suni ve doğal tabaka malzeme 6. Mefruşat 7. Başka bir yerde belirtilmemiş ev eşyaları 8. Aletler ve hırdavat 9. Malların taşınması ve nakliyesi ile ilgili ambalaj ve konteynırlar

50 Lacorno Sınıf Kodları (ana sınıflar) 10. Her çeşit saat ve diğer ölçüm kontrol ve sinyal verme aletleri 11. Ziynet eşyaları 12. Ulaşım veya kaldırma araçları 13. Elektriğin üretilmesi, dağıtılması ve dönüştürülmesi ile ilgili donanım 14. Kayıt, haberleşme veya bilgi elde etme donanımı 15. Başka bir yerde belirtilmemiş olan makineler 16. Fotoğrafik, sinematografik ve optik aygıtlar 17. Müzik aletleri 18. Basım ve büro Makineleri 19. Kırtasiye ve büro donanımı, ressam ve öğretim malzemeleri 20. Satış ve reklam donanımı, işaretleri

51 Lacorno Sınıf Kodları (ana sınıflar) 21. Oyuncaklar, oyunlar, çadırlar ve spor malzemeleri 22. Silahlar, ateşlemeli malzemeler, avcılık, balıkçılık ve haşerat imha malzemeleri 23. Mayi dağıtım donanımı, sıhhi tesisat, ısıtma, havalandırma ve klima donanımları 24. Medikal donanım ve laboratuar donanımı 25. Yapı Birimleri ve inşaat elemanları 26. Aydınlatma Aygıtı 27. Tütün ve sigara içicilerinin kullandıkları malzemeler 28. Ecza ve kozmetik ürünleri, tuvalet malzeme ve aygıtları 29. Yangın tehlikelerine karşı, tehlikeyi önlemek ve kurtarma için kullanılan araç ve donanım 30. Hayvanların bakımı ve idaresi için malzemeler 31. Yiyecek veya içeceğin hazırlanması için kullanılan ve başka bir yerde belirtilmemiş olan makineler ve araçlar 32. Grafik Semboller ve logolar, yüzey desenleri, süslemeler

52 Dikkat edilmesi gerekeli hususlar Tasarımın Hakkı: Başvuru sahibinin, tasarımcı ya da tasarımcılardan farklı olması halinde tescil talep hakkının tasarımcıdan veya tasarımcılardan ne şekilde elde edildiği, formun bu bölümünde yer alan ilgili alanı işaretlenerek belirtilmelidir. Beyanın hizmet ilişkisi, sözleşme gereği, veya devir intikal yolu ile olmaması durumunda bu alanda yer alan diğer kısmının işaretlenmesi ve hakkın ne şeklide elde edildiği hususuna açıklık getirilmesi gerekmektedir.

53 Dikkat edilmesi gerekeli hususlar Görsel Anlatım sayfası: Görsel anlatım, tasarımın tüm belirgin özelliklerini yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltmaya elverişli, resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde hazırlanmış tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görünümüdür. Đyi kalitede düz beyaz A4 kağıdına, en az 8x8 cm. en fazla 16x16 cm. boyutunda hazırlanarak görsel anlatım sayfasına, tasarım ve görünüm numaraları belirtilerek yapıştırılır veya bu sayfada görüntülenir.

54 Dikkat edilmesi gerekeli hususlar Görsel Anlatım sayfası: Tescile konu tasarımın üç boyutlu olması durumunda tasarımın daha iyi anlaşılabilmesi için, tasarımı bütün yönleriyle açık ve net şekilde yansıtan görünümler sunulmalıdır. Fotoğraf şeklinde verilen görsel anlatımlarda, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün sade ve düz bir fon üzerinde yer almalıdır. Çizim olarak sunulan görsel anlatımlar ise çizim aletleri veya bilgisayar programlarıyla çizilmelidir.

55 Dikkat edilmesi gerekeli hususlar Görsel Anlatım sayfası: Tasarımın bir kısmının koruma altına alınması talep ediliyorsa, çizim olarak sunulan görsel anlatımlarda koruma talep edilmeyen unsurlar noktalı veya kesikli çizgilerle ifade edilirken, fotoğraf olarak sunulan görsel anlatımlarda ise koruma talep edilen kısımlar açıkça işaretlenmelidir.

56 Dikkat edilmesi gerekeli hususlar Tarifname Sayfası: Tarifname, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünün görsel özelliklerinin ifade edildiği yazılı metin olup formda yer alan tarifname sayfasında tasarım ve görünüm numaraları belirtilerek hazırlanır. Tarifnamede, tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görsel özellikleri dışında ürüne ait teknik ve fonksiyonel özellikler ile üretim yöntemleri gibi ifadelere yer verilmesi korumanın kapsamını etkilemez. Tarifname, sadece Şekilde görüldüğü gibidir. ifadesinden oluşamaz. Tarifname sayfasında ayrılan bölümün yetersiz olması durumunda, ek sayfa kullanılır

57 Ödev Daha önce TPE online veritabanından yapılan potansiyel endüstriyel tasarım düşüncelerinize ilişkin taramanın TR-Espacenet dahil edilip genişletilerek yapılması Potansiyel endüstriyel tasarım düşüncelerinizin hangi Uluslar arası patent sınıflandırmalarına (alt gruba kadar) ve Lacorno sınıf kodlarına (alt sınıf ve isim belirtilerek) dahil olduğunun araştırılarak raporlandırılması

58