İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi. FİKRİ SINAİ MÜLKİ HAKLARIN YÖNETİMİ ve LİSANSLAMA HİZMETLERİ EL KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi. FİKRİ SINAİ MÜLKİ HAKLARIN YÖNETİMİ ve LİSANSLAMA HİZMETLERİ EL KİTABI"

Transkript

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Akademisyenler, Araştırmacılar ve Öğrenciler için FİKRİ SINAİ MÜLKİ HAKLARIN YÖNETİMİ ve LİSANSLAMA HİZMETLERİ EL KİTABI Hazırlayan Dr. Gamze Sart

2 Giriş İstanbul TTM nin hedef kitlesi ile birlikte amacı Fikri Sınai Mülki Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri konusunda aynı dünyada iyi örneklerde olduğu gibi olması için stratejik bir çalışma yapılmış ve önümüzdeki 5 yıl ve onu takip eden 5 yılda bu anlamda takip edilecek detaylı, sistemli, diğer birimler ile koordinasyon içinde ve en önemlisi kendini değerlendiren ve iyileştiren bir yol haritası çıkarmıştır. İstanbul TTM nin hedefi özellikle lisanslanabilecek patent sayısını arttırmaktır. İstanbul TTM, İstanbul Üniversitesinin kendi içinde bağımsız olabilecek bir sistem oluşturmaktadır. Bu anlamda Fikri Sınai Mülki Haklar (FSMH) ve Lisanslama konusunda uzman kişileri ekibe alarak değişimin içten ve dünya standartlarında olmasını sağlamaktadır. Stratejik Yetenek Yönetimi, Büyük Veri ve Etki Analizi ile sürekli kendini değerlendiren, lisanslanabilecek patentin oluşumunu sağlayarak bunu ticarileştirebilen bir sistemi oluşturmaktadır. Bu anlamda FSMH ve Lisanslamada yüksek standartlarda bir yönetimi oluşturmak için stratejik yol haritası çıkarmıştır.

3 Patent almış olmak için değil de patentin ticari değere dönüştürülerek, lisanslamasını ve uluslararası arenada satılabilir konuma gelmesi önemlidir. Bu süreçte İstanbul TTM, Teknoloji Transfer Ofislerinin kurulma sebebi olan lisanslamayı tam bir akıllı arayüz birimi olarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu anlamda özellikle ters mühendislik kullanılarak, ithal malzeme ve cihaz alımını minimize edilerek, inovatif ürünlerin patentini alıp lisanslayarak üretir hale gelmektir. Bu anlamda İstanbul TTM sonuç ve hedef odaklı olarak alanında en iyi kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine gidecektir. İstanbul TTM, Türkiye genelinde bir model oluşturma yolundadır ve kendi akademisyenlerine ve öğrencilerine bu şirketleri kurdurarak çok hızlı bir değişim sağlayacaktır. İstanbul TTM, ulusal ve uluslararası boyutta fark yaratacak yenilikçilik ve girişimciliği artırarak insan odaklı değer oluşturmayı kendisine misyon ve vizyon edinmiştir

4 İstanbul TTM, günümüz teknolojisinde ürün döngüsünün oldukça kısalmış olmasından dolayı stratejik alanlarda ve stratejik bölgelerde patentlenmeye giderek hem sayısını hem değerini arttırmak hedefindedir. Böylece, İstanbul TTM mali girdi sağlayarak lisanslama sürecini kendi içinde gerçekleştirip, müşteri konumundaki pozisyonunu iyi kullanarak, şirketlerin aynı Silikon Vadisinde olduğu gibi yerli ve yabancı yatırımcıyı çeker konuma gelmesi sağlanmaktadır. Bu faaliyetler doğrultusunda asıl anlamda sosyo-ekonomik-kültürel-çevresel değer oluşturma mümkün olup bireysel, kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde değişim ve dönüşüm başlayacaktır. İstanbul TTM, bu anlamda çok önemli radikal kararlar alıp, bu işin yönetimini aynı diğer dünyadaki örneklerde olduğu gibi oluşturmaktadır. Burada sistemin asıl anahtarı üniversitenin lisanslanabilecek patentlerin stratejik çözüm ortakları aracılığıyla ve tasarım atölyesi vasıtasıyla proaktif olarak Pazar araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirebilecek bir sistem oluşturmuş olmasıdır.

5 İstanbul TTM, lisanslanabilecek ve markalaşacak patentler serisi ve kümesi oluştururken, özellikle öncelikli alanlar başta olmak üzere FSMH ve Lisanslamada fark yaratan bir platform oluşturmasıdır. Akıllı, proaktif ve koordinasyon içinde özellikle öncelikli alanlarda lisanslanacak patent sayısını arttırıp, kendi bünyesinde tüketimini sağlamaktır. Bu anlamda akademisyenlerin ve öğrencilerin çok hızlı şekilde sürdürebilir şirket kurma potansiyelleri de çok yüksek olmakla birlikte, klinik çalışmaların fazlalığından bu lisansların ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırılması artacaktır. Şeffaflık ve adil bir sistemin oluşturulması İstanbul TTM nin asıl amaçları içinde yer alıp, buluş sahibine %70 vererek diğer araştırmacıların adil bir şekilde İstanbul TTM yi seçmesi sağlanacaktır. İstanbul TTM, FSMH ve Lisanslama üzerinden verimli, karlı, sonuç ve değer oluşturmak üzerine yapılandırılmış ve kuvvetlendirilmiştir. Tablo 1. Buluş Gelir Paylaşımı Fikri Mu lkiyet Hakkı (bulus, tasarım vb.) Sahibi İstanbul TTM 70% 30%

6 Amaç İstanbul TTM nin öncelikli 6 alan başta olmak üzere İstanbul Üniversitesi genelinde ya da diğer üniversitelerle ortak olarak gerçekleştirilen projeler kapsamında Fikri Mülkiyet Hakların belirlenmesi, değerlendirilmesi, hakların korunması ve yönetilmesidir. Şekil 1. İstanbul Üniversitesinin Öncelikli 6 Alanı

7 FSMH ve Lisanslamanın en önemli amacı yenilikçi ürünlerin değişik pazarlarda ticarileştirilmesini sağlayarak, değerini arttırmaktır. Bu anlamda bu ana amaçları gerçekleştirmek için özellikle şu amaçlar ön plana çıkmaktadır: İstanbul Üniversitesi genelinde ya da diğer üniversitelerle ortak olarak gerçekleştirilen projeler kapsamında Fikri Mülkiyet Hakların belirlenmesi, değerlendirilmesi, hakların korunması ve yönetilmesidir. Değişik pazarlarda ticarileşmeyi sağlamak amacıyla pazar araştırmalarının sonra değil de önceden müşteriler ile ortak oluşturulan akıl platformlarında iç görü ve öngörü alarak gerçekleştirilmesidir. Özelikle İstanbul TTM, patent konusunda farklı yerli ve yabancı çözüm ortakları ile irtibatta olup patent başvurusu sayısını çıkartmanın ötesinde lisanslanabilecek patentlerin başvurusu sayısını stratejik alanlarda ve stratejik bölgelerde yapmayı amaçlamaktadır.

8 Hakların korunması konusunda ciddi hassaslık gösterilip, başvuru öncesi buluş sahibinden ön başvuru alınıp tüm talepleri gözden geçirilip, konusunda uzman 5 kişi tarafından da adil bir sistem ile çok değişik perspektiflerden değerlendirilerek karar verilmesi sağlanmaktadır. Lisanslanacak patent konusunda özellikle girişimcilik ve ticarileşme faaliyetlerinden yola çıkarak, yani sondan başlayarak stratejik yol haritası belirlenmektedir. İstanbul TTM, lisanslanacak patenlerin oluşturulması için başvuru süreçleri, detayları ve değerleme kriterleri hakkında ön hazırlık ile düzgün patent başvuru sayılarını arttırmak hedefindedir. Ayrıca, lisanslanabilir patent konusunda araştırmacıları Tasarım Atölyesi diye adlandırılan bir oyun havuzunda 6 hafta gibi bir süreçte tamamlayıp piyasanın ihtiyacına yönelik, özellikle ithalatı azaltıp ihracatı arttıran ürünleri üretmeyi hedeflemektedir. Aynı durum faydalı model ve endüstriyel tasarım için de geçerlidir. Ayrıca bunların marka başvurularını da yaparak daha bütünsel anlamda fikri Sınai hakların korunması hedeflenmektedir.

9 Çok fazla yatırım isteyen özel durumlar hariç buluş sahibine %70, İstanbul TTM ise %30 alacaktır. Herhangi özel durumlar halinde İstanbul TTM nin Yönetim Kurulunun karar vermesi öngörülmüştür. Birden fazla buluş sahibinin özellikle daha İstanbul TTM başvurusu aşamasında tarafların haklarını belirtmeleri istenerek olabilecek çatışmaların çözülmesi hedeflenmektedir. İstanbul TTM özellikle Doktora ve Yüksek Lisans tezlerinin özellikle öncelikli alanlar başta olmak üzere lisanslanabilecek patentlere dönüşmesini amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesinde atama kriterleri de değişerek özellikle lisanslanabilir patent konusunda akademisyenler motive edilmektedir. İstanbul TTM bu anlamda ilk yıl altyapı oluştururken 3 yıl içinde lisanslanabilir patent sayısında bir artış beklemektedir. Özellikle 5 yıl içinde de İstanbul Teknokent A.Ş. de olmak üzere akademisyen ve öğrenci şirket sayısını lisanslanabilir patentler üzerinden üretime geçmiş hale getirmektir. 5 yıl içinde İstanbul TTM nin ortak olduğu şirketlerin sayısını arttırmak ve yerli ve yabancı şirketleri çekerek satışını sağlamaktır.

10 İstanbul TTM, aynı dünya standartlarında 10 adımlık bir yol izleyerek hedef kitlesini birebir özel hizmet vermeyi hedeflemektedir. Bu konuda havuz oluşturarak ulusal ve uluslararası kaynaklardan besleyen patent takip surecinin tüm formalitelerini üstlenmektedir. Aslen bürokratik ayağının dışında üniversite sanayi işbirliği içinde oluşacak lisanslanabilir patentlerin hemen korumaya alınarak üretimini gerçekleştirmektir. Yoksa 3 yıllık anlamsız uzundur. Patentin asıl amacı doğrultusunda stratejik olarak lisanslanarak ticarileşme sağlanmalıdır. Patent dosyasının oluşumunda ilgili akademisyene birebir bilgi verilir ve aynı zamanda daha iyi patentlerin çıkması adına fikirlerin patentlenip patentlenemeyeceği konusunda detaylı bir mentorluk ve takip yönetimi sağlamaktır. Değerlenecek olan patentler konusunda Fikri Sınai Haklar Kurulu oluşturulmuş olup, 2 haftalık detaylı bir değerlendirme süzgecinden çözüm ortakları ile birlikte çalışılarak, gizlilik esasları çerçevesinde yapılmaktadır. Buluş sahibine şeffaf olan bu karar mekanizması sistemli olarak patent sayılarını ve kalitesini arttırmak üzere yapılanmıştır.

11 BAP ile koordinasyon içinde olup, temel bilimler ile ilgili araştırmalar içinden çıkabilecek ve lisanslanabilecek patentlerin değerlendirmesini sağlamak da aynı şekilde bu Modülün altında yer alan Fikri Sınai Haklar Kurulu tarafından değerlendirilip takip edilmektedir. Özellikle PCT başvurularını stratejik olarak hedeflemeyi düşünen İstanbul TTM, bu anlamda destek programlarından yararlanmak ortak çalışma alanı oluşturmuştur. Amaç patentleme sürecinde ulusal ve uluslararası desteklerden yararlanmayı artırmaktır. Destek dışında kalan patent başvurusu süreçlerinde patent maliyetleri kuruluş bünyesinden desteklenmektedir. Bunun için İstanbul TTM bütçesi ve TÜBİTAK TTO projesinden destek ayrılmıştır. Ancak harçlar tamamen İstanbul TTM tarafından karşılanarak çözüm ortağı anlamında bilgi birikimi oluşturulmak istenmektedir. Bu anlamda fakültelerden seçilen Proje Ekibi Temsilcilerini, Girişimcilik Dersini veren Akademisyenleri ve Girişimcilik Kulübü Üyesi olan Öğrencileri patent konusunda sürekli bilgilendirilmek üzere yapılandırılmıştır.

12 Amaç koordinasyon içinde FSMH ve Lisanslama yapısının kuvvetlendirilerek, ticarileşmeyi sağlayan yapının süreçte kuvvetlendirilmesi ve dünya standartlarında oluşturulmasıdır. Bu anlamda İstanbul TTM nin modeli Türkiye için bir model olacak konumdadır. Ticarileştirme öncesi prototip ve ilave Ar-Ge faaliyetlerine ihtiyaç duyacak patent fikirlerinin hayata geçirilebilmesi için uygulanacak yöntem geliştirilmiştir. Öncelikli 6 alan olmak üzere Tasarım Atölyesinin çalışmalarının gizlilik içinde yapılmasını sağlanmaktır. Sonuç odaklı iyi çalışmaların ödüllendirilerek, etkisini arttırıp, daha fazla akademisyenin ve araştırmacının üniversite içinden ve dışından gelmesini sağlamaktır. İzlenecek en önemli yol, öncelikli olarak ithalatın önu nu kesecek u ru nleri ku çu k parçalara bölerek öncelikli olarak farklılaştırarak lisanslanabilir patentlerini almaktır. Sonrasında bunu prototipten seri u retime geçirirken patentini alarak lisanslamaktır. Bölgesel anlamdaki ticarileşmeden, ulusal ve uluslararası boyutta bunun ihracatını ciddi olarak desteleyecek konuma getirmektir. Bu şekilde yu ksek teknoloji ve yenilik u reten girişimcilerin sayısını arttırırken istihdamdaki değişimi de sağlamak mu mku n olacaktır.

13 Hedef Kitle Fikri Sınai Mülki Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitlesi iç ve dış paydaşlar ya da hedef kitle olarak ikiye ayrılmaktadır. İç paydaşlar hedeflenen kitle olarak birinci sıradadır. Tablo 2. Fikri Sınai Mu lki Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri İç Paydaşlar Olarak Hedef Kitlesi Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri, Mühendislik Bilimleri ve Teknolojileri Toplum ve İnsan Bilimleri Akademisyenleri Araştırmacıları Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri Lisans Öğrencileri

14 Tablo 3. Fikri Sınai Mu lki Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Dış Paydaşlar Olarak Hedef Kitlesi Tasarım için Öncelikli 6 Alanda Faaliyet Gösteren KOBİ ler Tasarım için Meslek Kuruluşları (TIM- IMMIB-MÜSİAD- İSO-İTO-TÜSİAD- Üniversite Hastaneleri Birliği ) Tasarım için İstanbul Teknokent'deki ve Diğer Akademisyen ve Öğrenci Şirketleri Tasarım için Öncelikli 6 Alanda Faaliyet Gösteren Mezunlar Tasarım için çalışan Diğer KOBİ ler Tasarım için Kamu ve Kamu İktisadi Kuruluşları (THY, ÇAYKUR) Tasarım için İstanbul Teknokent'deki Şirketler Tasarım için Öncelikli 6 Alana ve diğer alanlarda Destek verecek Mezunlar Tasarım için Büyük ULUSAL şirketler (TÜPRAŞ_AYGAZ) Tasarım için Yerel Yönetimler (İBB, Beyoğlu, Çekmeköy) Tasarım için Diğer Teknokent'deki Şirketler Tasarım için Öncelikli 6 Alanda Faaliyet Gösteren diğer üniversitelerdeki Araştırmacılar Tasarım için BÜYÜK ULUSLARARASI ŞİRKETLER (ROCHE-Pfizer) Tasarım için STK lar (Kagider, Endeavour, Galata Angeles IKV) Tasarım için KOSGEB şirketleri Tasarım için Diğer Ulusal ve Uluslararası Üniversiteler İstanbul TTM'nin faaliyetlerinden faydalanan hastalar için Tasarım Tasarım için OSB ler (İkitelli, Çerkezköy, Tuzla) Tasarım için Öncelikli 6 Alanda Faaliyet Gösteren şirketler Tasarım için Diğer ulusal ve Uluslararası TTOlar (Boğaziçi TTO, Stanford OTL, MIT TLO, Harvard OTD )

15 İstanbul TTM, arayüz görevini görerek, Fikri Sınai Mülki Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetlerini yaparak hedef kitlesini hızlı ve sonuç odaklı hareket getirmeyi hedeflemektedir. Özellikle birden dağılmak yerine küçük adımlarla iş tamamlayarak iyi örnekler oluşturmayı ve bu iyi örnekler ile hedef kitlesine ulaşmayı amaçlamaktadır. İyi örneklerden yola çıkmak kitleleri harekete geçirmek adına çok önemlidir. Bu şekilde iç ve dış paydaşlardan oluşan hedef kitlenin bir araya gelmesi ve aynı network üzerinde paylaşımda bulunmasını sağlamak ve eşleştirmek amacıyla Stratejik Yetenek Yönetimi yaparak, platform oluşturmaktadır. Aynı zamanda faaliyetleri arasında yer alan Büyük Veri Analizi ve Etki Analizi Yönetimini kullanmaktadır. Bu sayede içerideki ve dışarıdaki hedef kitlesi ile birlikte ortak lisanslanabilir patent konusunda başarı odaklı çalışma imkanı sağlamaktadır. Sonuç olarak, hedef kitle ile İstanbul TTM nin hedefleri doğrultusunda diğer birimler ile koordinasyon içinde tam anlamıyla bir arayüz birimi olarak Fikri Sınai Mülki Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri vermek ve sonuç almaktır. İstanbul TTM nin özellikle ortak akıl platformları oluşturarak görüşmeleri arttırmak ve derinleştirmektir.

16 Böylece buluş ifşa, patent araştırma, yapılan ulusal, uluslararası ve triadik patent sayılarını arttırırken tescil edilen toplam patent, ticarileşen patent ve lisans sözleşme sayılarını arttırmaktır. Araştırmacıların yenilikçi olabilmenin sırlarını sanayinin içinden iç görü ve ihtiyaç analizi yaparak gelmiş olmanın ayrıcalığını ve farkını İstanbul TTM iç ve dış hedef kitlesine yaşatmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda birimlerle iç içe, organik, çok amaçlı ve çok yönlü inter, multi hatta trans-disipliner çalışmaktadır. Patentlenme süresinde tüm Fikri Sınai Mülki Haklar tespit edilerek protokoller ve sözleşmeler yapılmaktadır. Çıkabilecek çatışmalar önleyici ve proaktif şekilde çözümlenerek temiz bir platform oluşturulmuştur. Stratejiler ve süreçler hedef kitleri rahatlatır konumdadır. Bu birim hedef kitlesi ile birlikte organik ve birebir çalışarak ihtiyaçları Stratejik Yetenek Yönetimi, Büyük Veri Analizi ve Etki Analizi ile hep gündemde, taze tutmaktadır ve sürdürebilirliği sağlarken gelişim içinde daha iyiyi hedeflemektedir. Hedef kitleyi aslında aynı zamanda çözüm ortağı konumuna getirmektir.

17 Faaliyetler ve Faaliyetlerin Gerçekleştirilme Biçimi Üniversitenin Yenilikçi ve Girişimci Üniversiteler Endeksinde yer alan bu konu ile ilgili boyutlarda da doğal olarak iyileşmeyi sağlayarak, İstanbul TTM nin TTO faaliyetleri çerçevesinde lisanslanabilir patentlerin sayısını arttırarak ticarileşme ile sosyo-ekonomik-kültürelçevresel değer ve verimlilik oluşturmakta ve yenilikçi ürünlerde uluslararası pazarlarda ulusal anlamda rekabeti yakalamayı ve belli alanlarda söz ve otorite sahibi olmayı amaçlamaktadır. Şekil 2. İstanbul TTM Patent-Lisanslama-Ticarileşme Su reci Araştırma Bağlılık İcat Patent Hakkı Bildirimi Ticarileştirme Değerlendirme Lisans Verme Fikri Mu lkiyet Lisans Sahibi Belirlemek Lisans Sahibi Bulmak için Pazarlama

18 ÇOK MERKEZLİ İLETİŞİM İLE BİLGİLENDİRME-EĞİTİM DEĞERLENDİRME LİSANSLANABİLİR PATENT TASARLAMA ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT ALM KAYNAK OLUŞTURMA ÇOK MERKEZLİ İLETİŞİM İLE BİLGİLENDİRME-EĞİTİM DEĞERLENDİRME LİSANSLANABİLİR PATENT TASARLAMA ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT ALM KAYNAK OLUŞTURMA GERİ BİLDİRİM DEĞERLENDİR ME GERİ BİLDİRİM DEĞERLENDİR ME Amaçlar, faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilme biçimi ile Fikri Sınai Mülki Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Şekil 3 de görüldüğü üzere verilmektedir. Ayrıca sonuç odaklı birebir hizmet vermek için izlenecek süreçlerle ilgili Fikri Sınai Mülki Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Süreç Diyagramı Şekil 4 de verilmiştir. Şekil 3. Fikri Sınai Mu lki Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Diyagramı EKONOMİK KATKI VE TİCARETLEŞME BİRİMİ YAŞAM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ BİLİMLERİ TOPLUM VE İNSAN BİLİMLERİ MERKEZ Ar-Ge/Ür-Ge ARAŞTIRMA LABORATUVARI SAĞLIK MÜKEMME LİYET MERKEZİ ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ ENERJİ MERKEZİ BİYOMEDİKAL VE KLİNİK İSTANBUL TEKNOKENT BİNA VE KURUMSAL İLETİŞİM ÖN KULUÇKALAM KULUÇK ALAMA İ Ç E R D E K İ H E D E F K İ T L E KÜRESEL PAZARDA REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ GERİ BİLDİRİM DEĞERLENDİR ME FARKINDALIK TANITIM- BİLGİLENDİRME- EĞİTİM HİZMETLERİ STRATEJIK YETENEK YÖNETİMİ ETKİ ANALİZİ YÖNETİMİ ULUSAL VE ULUSLARASI FSMH VE LİSANSLAMA HUKUKSAL YÖNETİM VE DANIŞMANLIK ULUSAL ULUSLARARASI PATENT TAKİP FSMH VE LİSANSLAMA YÖNETİMİ ULUSAL VE ULUSLARASI FSMH VE LSANSLAMA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YÜRÜTME VE TAKİP TASARIM OKULU VE SOSYAL INOVASYON ÇOK MERKEZLİ İLETİŞİM İLE BİLGİLENDİRME-EĞİTİM DEĞERLENDİRME LİSANSLANABİLİR PATENT TASARLAMA ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT ALM KAYNAK OLUŞTURMA TTM BİRİMLERİ PERSONELİ+TTM YE BAĞLI TÜM EKİP+ 40 FAKÜLTE TEMSİLCİSİ+ 120 GİRİŞİMCİLİK HOCASI+30 KULUP ÜYESİ+DİĞER ÖNEMLİ İÇ VE DIŞ PAYDAŞ PROJE DESTEK YÖNETİMİ TTM YÖNETİM KURULU STRATEJİ/MALİ KAYNAK BÜYÜK VERİ YÖNETİMİ MODÜLER TARAK SİSTEMİ FARKINDALIK-TANITIM-BİLGİLENDİRME- EĞİTİM VERİ/STRATEJİ/MALİ KAYNAK ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ YÖNETİMİ KÜRESEL PAZARDA REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ GERİ BİLDİRİM DEĞERLENDİR ME GİRİŞİMCİLİK VE TİCARİLEŞME YÖNETİMİ D I Ş A R D A K İ H E D E F K İ T L E MEZUNLAR STK LAR KAMU KURULUŞLARI KOBİLER ULUSAL BÜYÜK ŞİRKETLER ULUSLARARASI BÜYÜK ŞİRKETLER TEKNOKENT ŞİRKETLERI OSB LER DİĞER ÜNİVERSİTELER TTO LAR TEKNOPARKLAR HASTALAR

19 EMPATİ' T ANIM LA' TASARLA' PROTOTİP' DENE' Şekil 4. FSMH ve Lisanslama Hizmetleri Su reç Diyagramı STRATEJIK YETENEK +BÜYÜK VERİ ANALİZİ +ETKI ANALİZİ TTM YÖN KUR FSMH VE LİSANSLAMA DESTEK KARAR & FON FSMH VE LİSANSLAMA ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT İLE İLGİLİ ÇÖZÜM ORTAKLARI HEDEF KİTLE İÇ PAYDAŞ ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM 5 MODÜL ÇLAIŞANLARI ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM FSMH VE LİSANSLAMA BİLGİLENDİRME EĞİTİM HEDEF KİTLE DIŞ PAYDAŞ ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TTM YE BAĞLI 40 FAKÜLTE TEMSİLCİSİ+ 120 GİRİŞİMCİLİK HOCASI VE 30 KULÜP ÜYESİ ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT VE LISANSLAMA PLATFORMU TASARIM OKULU VE SOSYAL İNOVASYON Gözlem've' uğraşı' yoluyla' yoğun'&' anlamlı' ih5yaçları' bulmak'için' Problem' bulma' İh5yaçları' ve' içgörüleri' eyleme' dönüştü> rülebilir' problem' ifadelerine' çevirme' Çeşitli've' çok' fikir'üretme' Problem' çözme' Hızlı' modeller' oluşturarak' olası' çözümleri' tasarla' Problemi' deneme' Geri' bildirim' almak've' çözümleri' daraltmak' için' kullanıcılar' la'ile5şim' kur' ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERDEN VE BAPTAN GELEN LİSANSLANABİLİR PATENT ÜNİVERSİTE ŞANAYİ İŞBİRLİĞİNDEN GELEN LİSANSLANABİLİR PATENT YARIŞMALARDAN, DOKTORA VE YÜKSEK LISANSTAN GELEN LİSANSLANABİLİR PATENT STRATEJIK YETENEK +BÜYÜK VERİ ANALİZİ +ETKI ANALİZİ DANIŞMA VE FİKRİ HAKLAR DEĞERLENDİRME KURULLARI ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT İLE İLGİLİ ÇÖZÜM ORTAKLARI DESTELEKNECEK LİSANSLANABİLİR PATENTLERE KARAR VERME (FİKRİ HAKLAR KURULU) LİSANSLANAMAYACAK OLANLARA SON TTM NİN BÜTÇESİNDEN FON AKTARIMI PROJELERDEN VE SANAYİDEN FON AKTARIMI ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT BAŞVURULARI FİKRI HAKLARIN KORUNMASI VE YÖNETİMI FİKRİ HAKLARIN KORUNMASINDA SORUN OLAN ARIN TAKİBİ

20 Şekil 4. FSMH ve Lisanslama Hizmetleri Su reç Diyagramı (Devamı) BAŞVURULAN PATENTLERİN AKADEMİK YAYIN-ATIF SAYISI-İSANSLANABİLIR PATENT SAYISI (ÖN) KULUÇKALAMA-TİCARİLEŞME-GİRİŞİMCİLİK ÇIKTILARININ TAKİBİ STRATEJIK YETENEK +BÜYÜK VERİ ANALİZİ +ETKI ANALİZİ STRATEJIK VERİMSİZ VE ETKİSİZ OLANLAR SON TTM TARAFINDAN DESTEKLENECEK LİSANSLANABİIR PATENTLER FSMH VE LİSANSLAMA KARARİ VE HAK DAĞILIMI SANYİYE TEKNOLOJİ TRANSFERI VE SANAYİYE PATENTLERI LİSANSLAMA LİSANSLANABİLİR PATENTLERİN (ÖN) KULUÇKALAMA-TİCARİLEŞME-GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞMALARI TTM NİN BÜTÇESİNDEN FON AKTARIMI LİSANSLANAN PATENTİN PROTOTİPİ VE ÜRETİMİ TELİF HAKLARININ DAĞILIMI LİSANSLANAMAY ACAK OLANLARA SON` SANYİDEN LİSANSLANAN PATENTLERDEN FON AKTARIMI İÜ MÜŞTERI OLARAK SATIN ALIM VE FON AKTARIMI MÜKEMMELLİK MERKEZLERİ VE ÇEKİM ALANLARİ STRATEJİK YENİ LİSANSLANACAK PATENTLER DIŞ PAYDAŞ VE HEDEF KİTLEYE ULUSAL-KÜRESEL REKABET ÜSTÜNLÜĞU STRATEJIK ETKİSİZ VE VERİMSİZ OLANLAR SON STRATEJIK YETENEK +BÜYÜK VERİ ANALİZİ +ETKI ANALİZİ SOSYO-EKONOMİK- KÜLTÜREL-ÇEVRESEL DEĞER KARLILIK STRATEJİK KALKINMA BAŞKA LİSANSLANABİLİR PATENTLER İÇİN 1. AŞAMA SON

21 İstanbul TTM stratejik bir rol oynayarak İstanbul Üniversitesine, dolaylı olarak da model olarak diğer TTO ve Üniversitelere örnek olacak konumda bir yapılanma içindedir. Günümüzde 2050 yılların teknolojilerini üreterek rekabet üstünlüğü yakalamanın sırrı burada gizlidir. Bu nedenle aşağıda detaylı olarak verilen şekil İstanbul TTM nin oluşturduğu döngüyü çok daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İstanbul TTM nin en önemli amacı aynı dünyadaki iyi örneklerde olduğu gibi hızlı, etkin lisanslanabilecek patent tasarlayabilmek ve bunu ticarileştirerek satabilmektir. Bu anlamda İstanbul Üniversitesinin hastaneleri vesilesi ile bağımsız sistemi içinde bulunduran İstanbul TTM, bu modülünün altında stratejik çok önemli bir yapılanma içindedir. Silikon Vadisinde Design Thinking olarak geçen TASARIM ATÖLYESİNİ İstanbul TTM nin bu biriminin altında kurarak 6 hafta gibi kısa hatta daha kısa bir surede lisanslanabilir ve patentlenebilir ürünler üretmeyi hedeflemektedir.bu şekilden de görüleceği üzere EMPATİNİN oluşumu Sosyal İnovasyon ile mümkün olmaktadır. İstanbul Üniversitesi 2013 yılı açılışında bunu birinci derecede öncelikli bir politika olarak belirlemiş ve Sosyal İnovasyon tüm birimlerde yaygın hale gelecek şekilde başlatılmıştır. Buradaki amaç, insana hizmet ederken, insan odaklı yeni ürün üreterek insanlığa hizmet edilmesi amaçlanmaktadır.

22 Şekil 5. Tasarım Atölyesi Patent Tasarlama Modelinin Su reç Diyagramı Tasarım Düşünme TEKRARLA TEKRARLA KAVRA GÖZLEM LE BİR BAKIŞ AÇISI BELİRLE ÇÖZÜM LER TASARLA & SEÇ PROTOTİ PİNİ YAP & DENE UYGULA TEKRARLA TEKRARLA TEKRARLA PROJE PLANI KİŞİLER & HİKAYELER ARAŞTIRMA ÖZETİ (2 Ha a) PROBLEM TANIMI TEMEL İÇGÖRÜLER TASARIM İLKELERİ (1 Ha a) ÇÖZÜMLER DÜŞÜK STANDARTLI PROTOTİPLER YÜKSEK STANDARTLI PROTOTİPLER (2 Ha a) ÜRÜN (6 Ha a) Standford Hasso Pla ner Tasarım Ens tüsünden Alınmış r İstanbul TTM, Tasarım Atölyesi tüm birimlere oyun havuzu imkanını sağlayarak çok hızlı olarak gelişimi desteklemektedir. Özellikle İstanbul Üniversitesinin 1 milyonun üstünde ayakta ve binlerce yatılı hastası düşünülürse bu anlamda çok önemli bir stratejik çalışma yapılarak değer oluşturacağı ve bunu çok hızlı sonucunun görüleceği kesindir. Klinik çalışmaların ötesinde Ar-Ge yapmak için ilk adımları atmıştır. Öncelikli alanlar başta olmak üzere Fikri Sınai Hakları korumak adına radikal kararlar alan İstanbul TTM, aslında bir değişimin NASIL yapılacağını detaylandırmakla birlikte bunları koruma altına alarak ticarileşme süreçlerini de hızlandırmaktadır. İstanbul TTM, lisanslamayı asıl amaç edinerek ciddi bir değişim yapma hamlesindedir. Başta. Yeni Sağlık Araç ve Gereçleri Tasarım Merkezi kurarak inter, multi hatta trans-disipliner çalışma imkanlarını araştırmacılarına sunmayi hedeflemektedir.

23 Şekil 6. Yeni Sağlık Araç ve Gereçleri Tasarım Merkezi Proje Takımı İstanbul TTM ı Iş Geliş rme Takımı Tıbbi Ekipman Geliş rme Endüstri & Akademi İşbirliği Eği mi Tıbbi Teknoloji Araş rma ve Tasarım Merkezi Kariyer Ofis Yenilik i Geliş rme Merkezi Endüstri Üniversite İşbirliği Bölümü Şirket, Küçük İşletme ve Endüstri Ofisleri Endüstri & Akademi İşbirliği İ ci Güç ve Yürütme Yardımcı mekanik Araçlar Elektrikli Araçlar Makina Mühendislik Bölümü Elektrik Mühendislik Bölümü Kimya Mühendisliği Bölümü Geriyatrik Teknoloji ve Hizmet Yöne mi Ens tüsü Özel Malzemeler Hizmet Yöne mi Alan ziyaretleri Konuşmalar için işletme davetleri Lisans öğrencilerini işe yerleş rme Hizmet sonrası destek Danışmanlık Hizmet Akış Endüstri Bağlan Hükümet Tıbbi bakım ve sağlık hizmetleri Endüstri Ticari Reklam Kuruluşları İstanbul TTM nin asıl amacı özellikle iç hedef kitleyi hareket ettirerek dış hedef kitleye teknoloji transferini sağlayacak her türlü taktik aktif hale getirilmektedir. Dünyadaki iyi örneklerden yola çıkılarak Ulusal değerler çerçevesinde kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyo-ekonomik-kültürel-çevresel değer oluşturması amaçlanmaktadır.

24 Üniversitenin genelinde patent ve lisanslanabilir patentlerin sayısını artırarak, girişimcilik kültürünü oluşturan bir ekosistemin yapılandırılması asıl amaçtır. Bu süreçte İstanbul TTM, TTO ların kurulma sebebi olan ticarileşme ve girişimciliği tam bir akıllı arayüz birimi olarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu anlamda İstanbul TTM sonuç ve hedef odaklı olarak alanında en iyi kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine gidecektir. İstanbul TTM, Türkiye genelinde bir model oluşturma yolundadır ve kendi akademisyenlerine ve öğrencilerine bu şirketleri kurdurarak çok hızlı bir değişim sağlayacaktır. Paydaşların ihtiyacı olan dünya pazarlarındaki rekabet gücünü elde edeceği DEĞER sağlanırken, sistemin yenilenmesi, yapılandırması ve en önemlisi ise üniversiteden asıl beklenen sosyo-ekonomik-kültürel ve çevresel katma değeri oluşturarak ülkenin dünyanın lider ülkeleri arasına girmesini gerçekleştirmektir. İstanbul TTM, günümüz küresel iş dünyasının değişkenliğinde fark yaratacak ve değer oluşturacak karlı kuruluşların kurulmasını ve sürdürebilirliğini sağlamak istemektedir. Bu anlamda ön kuluçka ve kuluçka imkanları ile öğrenci, araştırmacı ve akademisyenleri hedef kitlesi içindeki paydaşları ile birlikte özendirmek ve yatırımcı çekme eğilimi içindedir.

25 Stratejik alanlarda ve stratejik bölgelerde yatırımları arttırarak karlılık oranını ve ciroyu arttırmak hedefindedir. Böylece, İstanbul TTM girişimcilik anlamında aynı Silikon Vadisinde olduğu gibi yerli ve yabancı yatırımcıyı çeker konuma gelmesi sağlanmaktadır. İstanbul TTM, bu anlamda çok önemli radikal kararlar alıp, bu işin yönetimini aynı diğer dünyadaki örneklerde olduğu gibi oluşturmaktadır. Burada sistemin asıl anahtarı üniversitenin başarılı olacak şirketler belirleyerek onları desteklemesidir. Pazar araştırmaları ve değişik iş modelleri vasıtasıyla sonuç odaklı olarak başta akademisyenler olmak üzere başarılı sürdürebilir şirketler kurup, bunları yerli ve yabancı ortak veya sahip bulmaktır. Aynı zamanda değişik yenilikçi ürün ve teknoloji üreten ve girişimcilik sayesinde dünyada rekabet gücü olan bir neslin, yeni insan gu cu olarak ortaya çıkmasıdır.

26 İSTANBUL TTM OLARAK ASIL AMAÇ ÜLKEMİZDE İHRACATI ARTIRIP İTHALATI AZALTAN, TEKNOLOJİ İÇERİKLİ, ÜRÜN, HİZMET VE SÜREÇTE FAYDALI OLAN, ARAŞTIRMA TEMELLİ BİLGİYİ ÜRETMEK VE KÜRESEL REKABETTE ULUSAL KALKINMAYA KATKI SAĞLAYARAK, SOSYO-EKONOMİK-KÜLTÜREL-ÇEVRESEL ANLAMDA İNSAN ODAKLI DEĞER OLUŞTURMAKTIR