İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi. FİKRİ SINAİ MÜLKİ HAKLARIN YÖNETİMİ ve LİSANSLAMA HİZMETLERİ EL KİTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi. FİKRİ SINAİ MÜLKİ HAKLARIN YÖNETİMİ ve LİSANSLAMA HİZMETLERİ EL KİTABI"

Transkript

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Akademisyenler, Araştırmacılar ve Öğrenciler için FİKRİ SINAİ MÜLKİ HAKLARIN YÖNETİMİ ve LİSANSLAMA HİZMETLERİ EL KİTABI Hazırlayan Dr. Gamze Sart

2 Giriş İstanbul TTM nin hedef kitlesi ile birlikte amacı Fikri Sınai Mülki Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri konusunda aynı dünyada iyi örneklerde olduğu gibi olması için stratejik bir çalışma yapılmış ve önümüzdeki 5 yıl ve onu takip eden 5 yılda bu anlamda takip edilecek detaylı, sistemli, diğer birimler ile koordinasyon içinde ve en önemlisi kendini değerlendiren ve iyileştiren bir yol haritası çıkarmıştır. İstanbul TTM nin hedefi özellikle lisanslanabilecek patent sayısını arttırmaktır. İstanbul TTM, İstanbul Üniversitesinin kendi içinde bağımsız olabilecek bir sistem oluşturmaktadır. Bu anlamda Fikri Sınai Mülki Haklar (FSMH) ve Lisanslama konusunda uzman kişileri ekibe alarak değişimin içten ve dünya standartlarında olmasını sağlamaktadır. Stratejik Yetenek Yönetimi, Büyük Veri ve Etki Analizi ile sürekli kendini değerlendiren, lisanslanabilecek patentin oluşumunu sağlayarak bunu ticarileştirebilen bir sistemi oluşturmaktadır. Bu anlamda FSMH ve Lisanslamada yüksek standartlarda bir yönetimi oluşturmak için stratejik yol haritası çıkarmıştır.

3 Patent almış olmak için değil de patentin ticari değere dönüştürülerek, lisanslamasını ve uluslararası arenada satılabilir konuma gelmesi önemlidir. Bu süreçte İstanbul TTM, Teknoloji Transfer Ofislerinin kurulma sebebi olan lisanslamayı tam bir akıllı arayüz birimi olarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu anlamda özellikle ters mühendislik kullanılarak, ithal malzeme ve cihaz alımını minimize edilerek, inovatif ürünlerin patentini alıp lisanslayarak üretir hale gelmektir. Bu anlamda İstanbul TTM sonuç ve hedef odaklı olarak alanında en iyi kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine gidecektir. İstanbul TTM, Türkiye genelinde bir model oluşturma yolundadır ve kendi akademisyenlerine ve öğrencilerine bu şirketleri kurdurarak çok hızlı bir değişim sağlayacaktır. İstanbul TTM, ulusal ve uluslararası boyutta fark yaratacak yenilikçilik ve girişimciliği artırarak insan odaklı değer oluşturmayı kendisine misyon ve vizyon edinmiştir

4 İstanbul TTM, günümüz teknolojisinde ürün döngüsünün oldukça kısalmış olmasından dolayı stratejik alanlarda ve stratejik bölgelerde patentlenmeye giderek hem sayısını hem değerini arttırmak hedefindedir. Böylece, İstanbul TTM mali girdi sağlayarak lisanslama sürecini kendi içinde gerçekleştirip, müşteri konumundaki pozisyonunu iyi kullanarak, şirketlerin aynı Silikon Vadisinde olduğu gibi yerli ve yabancı yatırımcıyı çeker konuma gelmesi sağlanmaktadır. Bu faaliyetler doğrultusunda asıl anlamda sosyo-ekonomik-kültürel-çevresel değer oluşturma mümkün olup bireysel, kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde değişim ve dönüşüm başlayacaktır. İstanbul TTM, bu anlamda çok önemli radikal kararlar alıp, bu işin yönetimini aynı diğer dünyadaki örneklerde olduğu gibi oluşturmaktadır. Burada sistemin asıl anahtarı üniversitenin lisanslanabilecek patentlerin stratejik çözüm ortakları aracılığıyla ve tasarım atölyesi vasıtasıyla proaktif olarak Pazar araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirebilecek bir sistem oluşturmuş olmasıdır.

5 İstanbul TTM, lisanslanabilecek ve markalaşacak patentler serisi ve kümesi oluştururken, özellikle öncelikli alanlar başta olmak üzere FSMH ve Lisanslamada fark yaratan bir platform oluşturmasıdır. Akıllı, proaktif ve koordinasyon içinde özellikle öncelikli alanlarda lisanslanacak patent sayısını arttırıp, kendi bünyesinde tüketimini sağlamaktır. Bu anlamda akademisyenlerin ve öğrencilerin çok hızlı şekilde sürdürebilir şirket kurma potansiyelleri de çok yüksek olmakla birlikte, klinik çalışmaların fazlalığından bu lisansların ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırılması artacaktır. Şeffaflık ve adil bir sistemin oluşturulması İstanbul TTM nin asıl amaçları içinde yer alıp, buluş sahibine %70 vererek diğer araştırmacıların adil bir şekilde İstanbul TTM yi seçmesi sağlanacaktır. İstanbul TTM, FSMH ve Lisanslama üzerinden verimli, karlı, sonuç ve değer oluşturmak üzerine yapılandırılmış ve kuvvetlendirilmiştir. Tablo 1. Buluş Gelir Paylaşımı Fikri Mu lkiyet Hakkı (bulus, tasarım vb.) Sahibi İstanbul TTM 70% 30%

6 Amaç İstanbul TTM nin öncelikli 6 alan başta olmak üzere İstanbul Üniversitesi genelinde ya da diğer üniversitelerle ortak olarak gerçekleştirilen projeler kapsamında Fikri Mülkiyet Hakların belirlenmesi, değerlendirilmesi, hakların korunması ve yönetilmesidir. Şekil 1. İstanbul Üniversitesinin Öncelikli 6 Alanı

7 FSMH ve Lisanslamanın en önemli amacı yenilikçi ürünlerin değişik pazarlarda ticarileştirilmesini sağlayarak, değerini arttırmaktır. Bu anlamda bu ana amaçları gerçekleştirmek için özellikle şu amaçlar ön plana çıkmaktadır: İstanbul Üniversitesi genelinde ya da diğer üniversitelerle ortak olarak gerçekleştirilen projeler kapsamında Fikri Mülkiyet Hakların belirlenmesi, değerlendirilmesi, hakların korunması ve yönetilmesidir. Değişik pazarlarda ticarileşmeyi sağlamak amacıyla pazar araştırmalarının sonra değil de önceden müşteriler ile ortak oluşturulan akıl platformlarında iç görü ve öngörü alarak gerçekleştirilmesidir. Özelikle İstanbul TTM, patent konusunda farklı yerli ve yabancı çözüm ortakları ile irtibatta olup patent başvurusu sayısını çıkartmanın ötesinde lisanslanabilecek patentlerin başvurusu sayısını stratejik alanlarda ve stratejik bölgelerde yapmayı amaçlamaktadır.

8 Hakların korunması konusunda ciddi hassaslık gösterilip, başvuru öncesi buluş sahibinden ön başvuru alınıp tüm talepleri gözden geçirilip, konusunda uzman 5 kişi tarafından da adil bir sistem ile çok değişik perspektiflerden değerlendirilerek karar verilmesi sağlanmaktadır. Lisanslanacak patent konusunda özellikle girişimcilik ve ticarileşme faaliyetlerinden yola çıkarak, yani sondan başlayarak stratejik yol haritası belirlenmektedir. İstanbul TTM, lisanslanacak patenlerin oluşturulması için başvuru süreçleri, detayları ve değerleme kriterleri hakkında ön hazırlık ile düzgün patent başvuru sayılarını arttırmak hedefindedir. Ayrıca, lisanslanabilir patent konusunda araştırmacıları Tasarım Atölyesi diye adlandırılan bir oyun havuzunda 6 hafta gibi bir süreçte tamamlayıp piyasanın ihtiyacına yönelik, özellikle ithalatı azaltıp ihracatı arttıran ürünleri üretmeyi hedeflemektedir. Aynı durum faydalı model ve endüstriyel tasarım için de geçerlidir. Ayrıca bunların marka başvurularını da yaparak daha bütünsel anlamda fikri Sınai hakların korunması hedeflenmektedir.

9 Çok fazla yatırım isteyen özel durumlar hariç buluş sahibine %70, İstanbul TTM ise %30 alacaktır. Herhangi özel durumlar halinde İstanbul TTM nin Yönetim Kurulunun karar vermesi öngörülmüştür. Birden fazla buluş sahibinin özellikle daha İstanbul TTM başvurusu aşamasında tarafların haklarını belirtmeleri istenerek olabilecek çatışmaların çözülmesi hedeflenmektedir. İstanbul TTM özellikle Doktora ve Yüksek Lisans tezlerinin özellikle öncelikli alanlar başta olmak üzere lisanslanabilecek patentlere dönüşmesini amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesinde atama kriterleri de değişerek özellikle lisanslanabilir patent konusunda akademisyenler motive edilmektedir. İstanbul TTM bu anlamda ilk yıl altyapı oluştururken 3 yıl içinde lisanslanabilir patent sayısında bir artış beklemektedir. Özellikle 5 yıl içinde de İstanbul Teknokent A.Ş. de olmak üzere akademisyen ve öğrenci şirket sayısını lisanslanabilir patentler üzerinden üretime geçmiş hale getirmektir. 5 yıl içinde İstanbul TTM nin ortak olduğu şirketlerin sayısını arttırmak ve yerli ve yabancı şirketleri çekerek satışını sağlamaktır.

10 İstanbul TTM, aynı dünya standartlarında 10 adımlık bir yol izleyerek hedef kitlesini birebir özel hizmet vermeyi hedeflemektedir. Bu konuda havuz oluşturarak ulusal ve uluslararası kaynaklardan besleyen patent takip surecinin tüm formalitelerini üstlenmektedir. Aslen bürokratik ayağının dışında üniversite sanayi işbirliği içinde oluşacak lisanslanabilir patentlerin hemen korumaya alınarak üretimini gerçekleştirmektir. Yoksa 3 yıllık anlamsız uzundur. Patentin asıl amacı doğrultusunda stratejik olarak lisanslanarak ticarileşme sağlanmalıdır. Patent dosyasının oluşumunda ilgili akademisyene birebir bilgi verilir ve aynı zamanda daha iyi patentlerin çıkması adına fikirlerin patentlenip patentlenemeyeceği konusunda detaylı bir mentorluk ve takip yönetimi sağlamaktır. Değerlenecek olan patentler konusunda Fikri Sınai Haklar Kurulu oluşturulmuş olup, 2 haftalık detaylı bir değerlendirme süzgecinden çözüm ortakları ile birlikte çalışılarak, gizlilik esasları çerçevesinde yapılmaktadır. Buluş sahibine şeffaf olan bu karar mekanizması sistemli olarak patent sayılarını ve kalitesini arttırmak üzere yapılanmıştır.

11 BAP ile koordinasyon içinde olup, temel bilimler ile ilgili araştırmalar içinden çıkabilecek ve lisanslanabilecek patentlerin değerlendirmesini sağlamak da aynı şekilde bu Modülün altında yer alan Fikri Sınai Haklar Kurulu tarafından değerlendirilip takip edilmektedir. Özellikle PCT başvurularını stratejik olarak hedeflemeyi düşünen İstanbul TTM, bu anlamda destek programlarından yararlanmak ortak çalışma alanı oluşturmuştur. Amaç patentleme sürecinde ulusal ve uluslararası desteklerden yararlanmayı artırmaktır. Destek dışında kalan patent başvurusu süreçlerinde patent maliyetleri kuruluş bünyesinden desteklenmektedir. Bunun için İstanbul TTM bütçesi ve TÜBİTAK TTO projesinden destek ayrılmıştır. Ancak harçlar tamamen İstanbul TTM tarafından karşılanarak çözüm ortağı anlamında bilgi birikimi oluşturulmak istenmektedir. Bu anlamda fakültelerden seçilen Proje Ekibi Temsilcilerini, Girişimcilik Dersini veren Akademisyenleri ve Girişimcilik Kulübü Üyesi olan Öğrencileri patent konusunda sürekli bilgilendirilmek üzere yapılandırılmıştır.

12 Amaç koordinasyon içinde FSMH ve Lisanslama yapısının kuvvetlendirilerek, ticarileşmeyi sağlayan yapının süreçte kuvvetlendirilmesi ve dünya standartlarında oluşturulmasıdır. Bu anlamda İstanbul TTM nin modeli Türkiye için bir model olacak konumdadır. Ticarileştirme öncesi prototip ve ilave Ar-Ge faaliyetlerine ihtiyaç duyacak patent fikirlerinin hayata geçirilebilmesi için uygulanacak yöntem geliştirilmiştir. Öncelikli 6 alan olmak üzere Tasarım Atölyesinin çalışmalarının gizlilik içinde yapılmasını sağlanmaktır. Sonuç odaklı iyi çalışmaların ödüllendirilerek, etkisini arttırıp, daha fazla akademisyenin ve araştırmacının üniversite içinden ve dışından gelmesini sağlamaktır. İzlenecek en önemli yol, öncelikli olarak ithalatın önu nu kesecek u ru nleri ku çu k parçalara bölerek öncelikli olarak farklılaştırarak lisanslanabilir patentlerini almaktır. Sonrasında bunu prototipten seri u retime geçirirken patentini alarak lisanslamaktır. Bölgesel anlamdaki ticarileşmeden, ulusal ve uluslararası boyutta bunun ihracatını ciddi olarak desteleyecek konuma getirmektir. Bu şekilde yu ksek teknoloji ve yenilik u reten girişimcilerin sayısını arttırırken istihdamdaki değişimi de sağlamak mu mku n olacaktır.

13 Hedef Kitle Fikri Sınai Mülki Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitlesi iç ve dış paydaşlar ya da hedef kitle olarak ikiye ayrılmaktadır. İç paydaşlar hedeflenen kitle olarak birinci sıradadır. Tablo 2. Fikri Sınai Mu lki Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri İç Paydaşlar Olarak Hedef Kitlesi Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri, Mühendislik Bilimleri ve Teknolojileri Toplum ve İnsan Bilimleri Akademisyenleri Araştırmacıları Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri Lisans Öğrencileri

14 Tablo 3. Fikri Sınai Mu lki Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Dış Paydaşlar Olarak Hedef Kitlesi Tasarım için Öncelikli 6 Alanda Faaliyet Gösteren KOBİ ler Tasarım için Meslek Kuruluşları (TIM- IMMIB-MÜSİAD- İSO-İTO-TÜSİAD- Üniversite Hastaneleri Birliği ) Tasarım için İstanbul Teknokent'deki ve Diğer Akademisyen ve Öğrenci Şirketleri Tasarım için Öncelikli 6 Alanda Faaliyet Gösteren Mezunlar Tasarım için çalışan Diğer KOBİ ler Tasarım için Kamu ve Kamu İktisadi Kuruluşları (THY, ÇAYKUR) Tasarım için İstanbul Teknokent'deki Şirketler Tasarım için Öncelikli 6 Alana ve diğer alanlarda Destek verecek Mezunlar Tasarım için Büyük ULUSAL şirketler (TÜPRAŞ_AYGAZ) Tasarım için Yerel Yönetimler (İBB, Beyoğlu, Çekmeköy) Tasarım için Diğer Teknokent'deki Şirketler Tasarım için Öncelikli 6 Alanda Faaliyet Gösteren diğer üniversitelerdeki Araştırmacılar Tasarım için BÜYÜK ULUSLARARASI ŞİRKETLER (ROCHE-Pfizer) Tasarım için STK lar (Kagider, Endeavour, Galata Angeles IKV) Tasarım için KOSGEB şirketleri Tasarım için Diğer Ulusal ve Uluslararası Üniversiteler İstanbul TTM'nin faaliyetlerinden faydalanan hastalar için Tasarım Tasarım için OSB ler (İkitelli, Çerkezköy, Tuzla) Tasarım için Öncelikli 6 Alanda Faaliyet Gösteren şirketler Tasarım için Diğer ulusal ve Uluslararası TTOlar (Boğaziçi TTO, Stanford OTL, MIT TLO, Harvard OTD )

15 İstanbul TTM, arayüz görevini görerek, Fikri Sınai Mülki Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetlerini yaparak hedef kitlesini hızlı ve sonuç odaklı hareket getirmeyi hedeflemektedir. Özellikle birden dağılmak yerine küçük adımlarla iş tamamlayarak iyi örnekler oluşturmayı ve bu iyi örnekler ile hedef kitlesine ulaşmayı amaçlamaktadır. İyi örneklerden yola çıkmak kitleleri harekete geçirmek adına çok önemlidir. Bu şekilde iç ve dış paydaşlardan oluşan hedef kitlenin bir araya gelmesi ve aynı network üzerinde paylaşımda bulunmasını sağlamak ve eşleştirmek amacıyla Stratejik Yetenek Yönetimi yaparak, platform oluşturmaktadır. Aynı zamanda faaliyetleri arasında yer alan Büyük Veri Analizi ve Etki Analizi Yönetimini kullanmaktadır. Bu sayede içerideki ve dışarıdaki hedef kitlesi ile birlikte ortak lisanslanabilir patent konusunda başarı odaklı çalışma imkanı sağlamaktadır. Sonuç olarak, hedef kitle ile İstanbul TTM nin hedefleri doğrultusunda diğer birimler ile koordinasyon içinde tam anlamıyla bir arayüz birimi olarak Fikri Sınai Mülki Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri vermek ve sonuç almaktır. İstanbul TTM nin özellikle ortak akıl platformları oluşturarak görüşmeleri arttırmak ve derinleştirmektir.

16 Böylece buluş ifşa, patent araştırma, yapılan ulusal, uluslararası ve triadik patent sayılarını arttırırken tescil edilen toplam patent, ticarileşen patent ve lisans sözleşme sayılarını arttırmaktır. Araştırmacıların yenilikçi olabilmenin sırlarını sanayinin içinden iç görü ve ihtiyaç analizi yaparak gelmiş olmanın ayrıcalığını ve farkını İstanbul TTM iç ve dış hedef kitlesine yaşatmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda birimlerle iç içe, organik, çok amaçlı ve çok yönlü inter, multi hatta trans-disipliner çalışmaktadır. Patentlenme süresinde tüm Fikri Sınai Mülki Haklar tespit edilerek protokoller ve sözleşmeler yapılmaktadır. Çıkabilecek çatışmalar önleyici ve proaktif şekilde çözümlenerek temiz bir platform oluşturulmuştur. Stratejiler ve süreçler hedef kitleri rahatlatır konumdadır. Bu birim hedef kitlesi ile birlikte organik ve birebir çalışarak ihtiyaçları Stratejik Yetenek Yönetimi, Büyük Veri Analizi ve Etki Analizi ile hep gündemde, taze tutmaktadır ve sürdürebilirliği sağlarken gelişim içinde daha iyiyi hedeflemektedir. Hedef kitleyi aslında aynı zamanda çözüm ortağı konumuna getirmektir.

17 Faaliyetler ve Faaliyetlerin Gerçekleştirilme Biçimi Üniversitenin Yenilikçi ve Girişimci Üniversiteler Endeksinde yer alan bu konu ile ilgili boyutlarda da doğal olarak iyileşmeyi sağlayarak, İstanbul TTM nin TTO faaliyetleri çerçevesinde lisanslanabilir patentlerin sayısını arttırarak ticarileşme ile sosyo-ekonomik-kültürelçevresel değer ve verimlilik oluşturmakta ve yenilikçi ürünlerde uluslararası pazarlarda ulusal anlamda rekabeti yakalamayı ve belli alanlarda söz ve otorite sahibi olmayı amaçlamaktadır. Şekil 2. İstanbul TTM Patent-Lisanslama-Ticarileşme Su reci Araştırma Bağlılık İcat Patent Hakkı Bildirimi Ticarileştirme Değerlendirme Lisans Verme Fikri Mu lkiyet Lisans Sahibi Belirlemek Lisans Sahibi Bulmak için Pazarlama

18 ÇOK MERKEZLİ İLETİŞİM İLE BİLGİLENDİRME-EĞİTİM DEĞERLENDİRME LİSANSLANABİLİR PATENT TASARLAMA ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT ALM KAYNAK OLUŞTURMA ÇOK MERKEZLİ İLETİŞİM İLE BİLGİLENDİRME-EĞİTİM DEĞERLENDİRME LİSANSLANABİLİR PATENT TASARLAMA ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT ALM KAYNAK OLUŞTURMA GERİ BİLDİRİM DEĞERLENDİR ME GERİ BİLDİRİM DEĞERLENDİR ME Amaçlar, faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilme biçimi ile Fikri Sınai Mülki Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Şekil 3 de görüldüğü üzere verilmektedir. Ayrıca sonuç odaklı birebir hizmet vermek için izlenecek süreçlerle ilgili Fikri Sınai Mülki Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Süreç Diyagramı Şekil 4 de verilmiştir. Şekil 3. Fikri Sınai Mu lki Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Diyagramı EKONOMİK KATKI VE TİCARETLEŞME BİRİMİ YAŞAM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ BİLİMLERİ TOPLUM VE İNSAN BİLİMLERİ MERKEZ Ar-Ge/Ür-Ge ARAŞTIRMA LABORATUVARI SAĞLIK MÜKEMME LİYET MERKEZİ ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ ENERJİ MERKEZİ BİYOMEDİKAL VE KLİNİK İSTANBUL TEKNOKENT BİNA VE KURUMSAL İLETİŞİM ÖN KULUÇKALAM KULUÇK ALAMA İ Ç E R D E K İ H E D E F K İ T L E KÜRESEL PAZARDA REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ GERİ BİLDİRİM DEĞERLENDİR ME FARKINDALIK TANITIM- BİLGİLENDİRME- EĞİTİM HİZMETLERİ STRATEJIK YETENEK YÖNETİMİ ETKİ ANALİZİ YÖNETİMİ ULUSAL VE ULUSLARASI FSMH VE LİSANSLAMA HUKUKSAL YÖNETİM VE DANIŞMANLIK ULUSAL ULUSLARARASI PATENT TAKİP FSMH VE LİSANSLAMA YÖNETİMİ ULUSAL VE ULUSLARASI FSMH VE LSANSLAMA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YÜRÜTME VE TAKİP TASARIM OKULU VE SOSYAL INOVASYON ÇOK MERKEZLİ İLETİŞİM İLE BİLGİLENDİRME-EĞİTİM DEĞERLENDİRME LİSANSLANABİLİR PATENT TASARLAMA ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT ALM KAYNAK OLUŞTURMA TTM BİRİMLERİ PERSONELİ+TTM YE BAĞLI TÜM EKİP+ 40 FAKÜLTE TEMSİLCİSİ+ 120 GİRİŞİMCİLİK HOCASI+30 KULUP ÜYESİ+DİĞER ÖNEMLİ İÇ VE DIŞ PAYDAŞ PROJE DESTEK YÖNETİMİ TTM YÖNETİM KURULU STRATEJİ/MALİ KAYNAK BÜYÜK VERİ YÖNETİMİ MODÜLER TARAK SİSTEMİ FARKINDALIK-TANITIM-BİLGİLENDİRME- EĞİTİM VERİ/STRATEJİ/MALİ KAYNAK ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ YÖNETİMİ KÜRESEL PAZARDA REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ GERİ BİLDİRİM DEĞERLENDİR ME GİRİŞİMCİLİK VE TİCARİLEŞME YÖNETİMİ D I Ş A R D A K İ H E D E F K İ T L E MEZUNLAR STK LAR KAMU KURULUŞLARI KOBİLER ULUSAL BÜYÜK ŞİRKETLER ULUSLARARASI BÜYÜK ŞİRKETLER TEKNOKENT ŞİRKETLERI OSB LER DİĞER ÜNİVERSİTELER TTO LAR TEKNOPARKLAR HASTALAR

19 EMPATİ' T ANIM LA' TASARLA' PROTOTİP' DENE' Şekil 4. FSMH ve Lisanslama Hizmetleri Su reç Diyagramı STRATEJIK YETENEK +BÜYÜK VERİ ANALİZİ +ETKI ANALİZİ TTM YÖN KUR FSMH VE LİSANSLAMA DESTEK KARAR & FON FSMH VE LİSANSLAMA ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT İLE İLGİLİ ÇÖZÜM ORTAKLARI HEDEF KİTLE İÇ PAYDAŞ ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM 5 MODÜL ÇLAIŞANLARI ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM FSMH VE LİSANSLAMA BİLGİLENDİRME EĞİTİM HEDEF KİTLE DIŞ PAYDAŞ ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TTM YE BAĞLI 40 FAKÜLTE TEMSİLCİSİ+ 120 GİRİŞİMCİLİK HOCASI VE 30 KULÜP ÜYESİ ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT VE LISANSLAMA PLATFORMU TASARIM OKULU VE SOSYAL İNOVASYON Gözlem've' uğraşı' yoluyla' yoğun'&' anlamlı' ih5yaçları' bulmak'için' Problem' bulma' İh5yaçları' ve' içgörüleri' eyleme' dönüştü> rülebilir' problem' ifadelerine' çevirme' Çeşitli've' çok' fikir'üretme' Problem' çözme' Hızlı' modeller' oluşturarak' olası' çözümleri' tasarla' Problemi' deneme' Geri' bildirim' almak've' çözümleri' daraltmak' için' kullanıcılar' la'ile5şim' kur' ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERDEN VE BAPTAN GELEN LİSANSLANABİLİR PATENT ÜNİVERSİTE ŞANAYİ İŞBİRLİĞİNDEN GELEN LİSANSLANABİLİR PATENT YARIŞMALARDAN, DOKTORA VE YÜKSEK LISANSTAN GELEN LİSANSLANABİLİR PATENT STRATEJIK YETENEK +BÜYÜK VERİ ANALİZİ +ETKI ANALİZİ DANIŞMA VE FİKRİ HAKLAR DEĞERLENDİRME KURULLARI ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT İLE İLGİLİ ÇÖZÜM ORTAKLARI DESTELEKNECEK LİSANSLANABİLİR PATENTLERE KARAR VERME (FİKRİ HAKLAR KURULU) LİSANSLANAMAYACAK OLANLARA SON TTM NİN BÜTÇESİNDEN FON AKTARIMI PROJELERDEN VE SANAYİDEN FON AKTARIMI ULUSAL VE ULUSLARARASI PATENT BAŞVURULARI FİKRI HAKLARIN KORUNMASI VE YÖNETİMI FİKRİ HAKLARIN KORUNMASINDA SORUN OLAN ARIN TAKİBİ

20 Şekil 4. FSMH ve Lisanslama Hizmetleri Su reç Diyagramı (Devamı) BAŞVURULAN PATENTLERİN AKADEMİK YAYIN-ATIF SAYISI-İSANSLANABİLIR PATENT SAYISI (ÖN) KULUÇKALAMA-TİCARİLEŞME-GİRİŞİMCİLİK ÇIKTILARININ TAKİBİ STRATEJIK YETENEK +BÜYÜK VERİ ANALİZİ +ETKI ANALİZİ STRATEJIK VERİMSİZ VE ETKİSİZ OLANLAR SON TTM TARAFINDAN DESTEKLENECEK LİSANSLANABİIR PATENTLER FSMH VE LİSANSLAMA KARARİ VE HAK DAĞILIMI SANYİYE TEKNOLOJİ TRANSFERI VE SANAYİYE PATENTLERI LİSANSLAMA LİSANSLANABİLİR PATENTLERİN (ÖN) KULUÇKALAMA-TİCARİLEŞME-GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞMALARI TTM NİN BÜTÇESİNDEN FON AKTARIMI LİSANSLANAN PATENTİN PROTOTİPİ VE ÜRETİMİ TELİF HAKLARININ DAĞILIMI LİSANSLANAMAY ACAK OLANLARA SON` SANYİDEN LİSANSLANAN PATENTLERDEN FON AKTARIMI İÜ MÜŞTERI OLARAK SATIN ALIM VE FON AKTARIMI MÜKEMMELLİK MERKEZLERİ VE ÇEKİM ALANLARİ STRATEJİK YENİ LİSANSLANACAK PATENTLER DIŞ PAYDAŞ VE HEDEF KİTLEYE ULUSAL-KÜRESEL REKABET ÜSTÜNLÜĞU STRATEJIK ETKİSİZ VE VERİMSİZ OLANLAR SON STRATEJIK YETENEK +BÜYÜK VERİ ANALİZİ +ETKI ANALİZİ SOSYO-EKONOMİK- KÜLTÜREL-ÇEVRESEL DEĞER KARLILIK STRATEJİK KALKINMA BAŞKA LİSANSLANABİLİR PATENTLER İÇİN 1. AŞAMA SON

21 İstanbul TTM stratejik bir rol oynayarak İstanbul Üniversitesine, dolaylı olarak da model olarak diğer TTO ve Üniversitelere örnek olacak konumda bir yapılanma içindedir. Günümüzde 2050 yılların teknolojilerini üreterek rekabet üstünlüğü yakalamanın sırrı burada gizlidir. Bu nedenle aşağıda detaylı olarak verilen şekil İstanbul TTM nin oluşturduğu döngüyü çok daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İstanbul TTM nin en önemli amacı aynı dünyadaki iyi örneklerde olduğu gibi hızlı, etkin lisanslanabilecek patent tasarlayabilmek ve bunu ticarileştirerek satabilmektir. Bu anlamda İstanbul Üniversitesinin hastaneleri vesilesi ile bağımsız sistemi içinde bulunduran İstanbul TTM, bu modülünün altında stratejik çok önemli bir yapılanma içindedir. Silikon Vadisinde Design Thinking olarak geçen TASARIM ATÖLYESİNİ İstanbul TTM nin bu biriminin altında kurarak 6 hafta gibi kısa hatta daha kısa bir surede lisanslanabilir ve patentlenebilir ürünler üretmeyi hedeflemektedir.bu şekilden de görüleceği üzere EMPATİNİN oluşumu Sosyal İnovasyon ile mümkün olmaktadır. İstanbul Üniversitesi 2013 yılı açılışında bunu birinci derecede öncelikli bir politika olarak belirlemiş ve Sosyal İnovasyon tüm birimlerde yaygın hale gelecek şekilde başlatılmıştır. Buradaki amaç, insana hizmet ederken, insan odaklı yeni ürün üreterek insanlığa hizmet edilmesi amaçlanmaktadır.

22 Şekil 5. Tasarım Atölyesi Patent Tasarlama Modelinin Su reç Diyagramı Tasarım Düşünme TEKRARLA TEKRARLA KAVRA GÖZLEM LE BİR BAKIŞ AÇISI BELİRLE ÇÖZÜM LER TASARLA & SEÇ PROTOTİ PİNİ YAP & DENE UYGULA TEKRARLA TEKRARLA TEKRARLA PROJE PLANI KİŞİLER & HİKAYELER ARAŞTIRMA ÖZETİ (2 Ha a) PROBLEM TANIMI TEMEL İÇGÖRÜLER TASARIM İLKELERİ (1 Ha a) ÇÖZÜMLER DÜŞÜK STANDARTLI PROTOTİPLER YÜKSEK STANDARTLI PROTOTİPLER (2 Ha a) ÜRÜN (6 Ha a) Standford Hasso Pla ner Tasarım Ens tüsünden Alınmış r İstanbul TTM, Tasarım Atölyesi tüm birimlere oyun havuzu imkanını sağlayarak çok hızlı olarak gelişimi desteklemektedir. Özellikle İstanbul Üniversitesinin 1 milyonun üstünde ayakta ve binlerce yatılı hastası düşünülürse bu anlamda çok önemli bir stratejik çalışma yapılarak değer oluşturacağı ve bunu çok hızlı sonucunun görüleceği kesindir. Klinik çalışmaların ötesinde Ar-Ge yapmak için ilk adımları atmıştır. Öncelikli alanlar başta olmak üzere Fikri Sınai Hakları korumak adına radikal kararlar alan İstanbul TTM, aslında bir değişimin NASIL yapılacağını detaylandırmakla birlikte bunları koruma altına alarak ticarileşme süreçlerini de hızlandırmaktadır. İstanbul TTM, lisanslamayı asıl amaç edinerek ciddi bir değişim yapma hamlesindedir. Başta. Yeni Sağlık Araç ve Gereçleri Tasarım Merkezi kurarak inter, multi hatta trans-disipliner çalışma imkanlarını araştırmacılarına sunmayi hedeflemektedir.

23 Şekil 6. Yeni Sağlık Araç ve Gereçleri Tasarım Merkezi Proje Takımı İstanbul TTM ı Iş Geliş rme Takımı Tıbbi Ekipman Geliş rme Endüstri & Akademi İşbirliği Eği mi Tıbbi Teknoloji Araş rma ve Tasarım Merkezi Kariyer Ofis Yenilik i Geliş rme Merkezi Endüstri Üniversite İşbirliği Bölümü Şirket, Küçük İşletme ve Endüstri Ofisleri Endüstri & Akademi İşbirliği İ ci Güç ve Yürütme Yardımcı mekanik Araçlar Elektrikli Araçlar Makina Mühendislik Bölümü Elektrik Mühendislik Bölümü Kimya Mühendisliği Bölümü Geriyatrik Teknoloji ve Hizmet Yöne mi Ens tüsü Özel Malzemeler Hizmet Yöne mi Alan ziyaretleri Konuşmalar için işletme davetleri Lisans öğrencilerini işe yerleş rme Hizmet sonrası destek Danışmanlık Hizmet Akış Endüstri Bağlan Hükümet Tıbbi bakım ve sağlık hizmetleri Endüstri Ticari Reklam Kuruluşları İstanbul TTM nin asıl amacı özellikle iç hedef kitleyi hareket ettirerek dış hedef kitleye teknoloji transferini sağlayacak her türlü taktik aktif hale getirilmektedir. Dünyadaki iyi örneklerden yola çıkılarak Ulusal değerler çerçevesinde kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyo-ekonomik-kültürel-çevresel değer oluşturması amaçlanmaktadır.

24 Üniversitenin genelinde patent ve lisanslanabilir patentlerin sayısını artırarak, girişimcilik kültürünü oluşturan bir ekosistemin yapılandırılması asıl amaçtır. Bu süreçte İstanbul TTM, TTO ların kurulma sebebi olan ticarileşme ve girişimciliği tam bir akıllı arayüz birimi olarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu anlamda İstanbul TTM sonuç ve hedef odaklı olarak alanında en iyi kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine gidecektir. İstanbul TTM, Türkiye genelinde bir model oluşturma yolundadır ve kendi akademisyenlerine ve öğrencilerine bu şirketleri kurdurarak çok hızlı bir değişim sağlayacaktır. Paydaşların ihtiyacı olan dünya pazarlarındaki rekabet gücünü elde edeceği DEĞER sağlanırken, sistemin yenilenmesi, yapılandırması ve en önemlisi ise üniversiteden asıl beklenen sosyo-ekonomik-kültürel ve çevresel katma değeri oluşturarak ülkenin dünyanın lider ülkeleri arasına girmesini gerçekleştirmektir. İstanbul TTM, günümüz küresel iş dünyasının değişkenliğinde fark yaratacak ve değer oluşturacak karlı kuruluşların kurulmasını ve sürdürebilirliğini sağlamak istemektedir. Bu anlamda ön kuluçka ve kuluçka imkanları ile öğrenci, araştırmacı ve akademisyenleri hedef kitlesi içindeki paydaşları ile birlikte özendirmek ve yatırımcı çekme eğilimi içindedir.

25 Stratejik alanlarda ve stratejik bölgelerde yatırımları arttırarak karlılık oranını ve ciroyu arttırmak hedefindedir. Böylece, İstanbul TTM girişimcilik anlamında aynı Silikon Vadisinde olduğu gibi yerli ve yabancı yatırımcıyı çeker konuma gelmesi sağlanmaktadır. İstanbul TTM, bu anlamda çok önemli radikal kararlar alıp, bu işin yönetimini aynı diğer dünyadaki örneklerde olduğu gibi oluşturmaktadır. Burada sistemin asıl anahtarı üniversitenin başarılı olacak şirketler belirleyerek onları desteklemesidir. Pazar araştırmaları ve değişik iş modelleri vasıtasıyla sonuç odaklı olarak başta akademisyenler olmak üzere başarılı sürdürebilir şirketler kurup, bunları yerli ve yabancı ortak veya sahip bulmaktır. Aynı zamanda değişik yenilikçi ürün ve teknoloji üreten ve girişimcilik sayesinde dünyada rekabet gücü olan bir neslin, yeni insan gu cu olarak ortaya çıkmasıdır.

26 İSTANBUL TTM OLARAK ASIL AMAÇ ÜLKEMİZDE İHRACATI ARTIRIP İTHALATI AZALTAN, TEKNOLOJİ İÇERİKLİ, ÜRÜN, HİZMET VE SÜREÇTE FAYDALI OLAN, ARAŞTIRMA TEMELLİ BİLGİYİ ÜRETMEK VE KÜRESEL REKABETTE ULUSAL KALKINMAYA KATKI SAĞLAYARAK, SOSYO-EKONOMİK-KÜLTÜREL-ÇEVRESEL ANLAMDA İNSAN ODAKLI DEĞER OLUŞTURMAKTIR

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Bilser Dönmez YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 103 YILLIK DENEYİM 30.000+ ÖĞRENCİ 24.000 Lisans 5.600 Y.Lisans 1.600 Doktora Öğrencisi 1.700+ AKADEMİSYEN 10

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ www.bto.odtu.edu.tr www.odtuteknokent.com.tr ODTÜ-BTO NUN AMACI NEDİR? ODTÜ-BTO, ÜNİVERSİTEMİZ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

100 YILLIK TARİH EN BAŞARILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 3 KAMPÜS 1500 DÖNÜM ARAZİ 10 FAKÜLTE 1.600 AKADEMİSYEN 30.000 ÖĞRENCİ

100 YILLIK TARİH EN BAŞARILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 3 KAMPÜS 1500 DÖNÜM ARAZİ 10 FAKÜLTE 1.600 AKADEMİSYEN 30.000 ÖĞRENCİ 100 YILLIK TARİH EN BAŞARILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 3 KAMPÜS 1500 DÖNÜM ARAZİ 10 FAKÜLTE 1.600 AKADEMİSYEN 30.000 ÖĞRENCİ TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İKİNCİ TEKNOPARKI ŞİRKET SAYISI: 120 AR-GE ELEMANI SAYISI: 2000

Detaylı

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO (1513 TTO Başvuru Deneyimleri Paylaşımı Çalıştayı- Ankara Sanayi Odası-26 Temmuz 2013) PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK TTO (2006) ; Teknoloji transferi, girişimciliği

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) ARAŞTIRMACILAR İÇİN DESTEK HİZMETLERİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) ARAŞTIRMACILAR İÇİN DESTEK HİZMETLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) ARAŞTIRMACILAR İÇİN DESTEK HİZMETLERİ www.bto.odtu.edu.tr www.odtuteknokent.com.tr ODTÜ-BTO NUN AMACI NEDİR? ODTÜ-BTO, SANAYİ İLE ORTAK PROJE

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin (KOÜ TTO),

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR

TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu University-Industry Cooperation Centers Platform of TURKEY TÜRKİYE TEKNOLOJİ PAZARINDA TİCARİ FIRSATLAR Prof. Dr. A. Hamit SERBEST President of Executive

Detaylı

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün Odaklı AR-GE Ticari Ürün Uygulamaları Üniversite Akademisyenler Öğrenciler Mezunlar Araştırma Merkezleri Laboratuarlar Teknopark teknokent, bilim

Detaylı

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ PROJE VE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 2006 yılında kurulmuş olan PİGEM; teknoloji transferi, girişimciliği destekleme ve inovasyona yönelik diğer

Detaylı

Her şey bağlamında anlam kazanır...

Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTÜ Teknokent Ve Avrupa İşletmeler Ağı USİMP KONGRESİ-2012 Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTU TEKNOKENT Kümeleşme, Platformlar, sinerji Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı

ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı Teknokent Nedir? Teknokentler, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI DÜZCE-9 MAYIS 2013 KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO...

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... 26 Temmuz 2013 EGE ÜNİVERSİTESİ Tüm gelenekleri, zenginlikleri ve kısıtları ile 58 yıllık bir Devlet Üniversitesi 4. Üniversite 55 bin öğrenci, 3000 öğretim elemanı ile

Detaylı

YAYIN BAŞARI ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU

YAYIN BAŞARI ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU EK-1: YAYIN BAŞARI ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU Unvanı, Adı ve Soyadı Bölüm/Anabilim Dalı :.. BAŞVURUDA YER ALAN YAYINLAR: Sıra No Başlık Dergi Adı, Cilt, Sayfa No., Yıl Yazar Sayısı Yazarlar (yayında yer aldığı

Detaylı

STRATEJİK PLAN İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLAN İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLAN 212- İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 217-221 STRATEJİK PLANI Temmuz İçindekiler SUNUŞ... 2 1. STRATEJİK ANALİZ... 3 1.1. Tarihçe... 3 1.2. Stratejik Planlama Süreci...

Detaylı

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Misyonlar: Üniversite: bilimsel ilerlemenin temel üreticileri Sanayi : yeni teknolojilerin ve buna bağlı

Detaylı

www.adaptto.net iletisim@adaptto.net

www.adaptto.net iletisim@adaptto.net www.adaptto.net iletisim@adaptto.net Teknoloji Transferi Nedir? Teknoloji Transferi kavramı bir kurum tarafından geliştirilen yeni bir teknolojinin, buna ihtiyaç duyan kurum(lar)a başarılı bir şekilde

Detaylı

AKİŞMER VE AKADEMİSYENLER

AKİŞMER VE AKADEMİSYENLER AKİŞMER TEKNOLOJİ TRANSFER MERKEZİ AKİŞMER VE AKADEMİSYENLER Teknoloji Transfer Merkezi Tarafından Sunulan Hizmetler FERİDE YENİAY 2014 Bilimden Teknolojiye Güvenle Adres: Akdeniz Üniversitesi Rektörlük

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi Teknoloji Transfer Ofisi 2016-17 Akademik Yılı Uyum Eğitimi TTO Tanıtımı Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSE MEDİPOL Üniversitesi İçerik Medipol TTO Tanıtımı GYÜ Endeks Göstergeleri Nelerdir? İlk 50 ye Giren Üniversiteler

Detaylı

1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Kom. Sekreteri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Değişen

Detaylı

ÖZETLE ODTÜ %30 su rekabetçi araştırma fonlarından en büyük döner sermaye geliri

ÖZETLE ODTÜ %30 su rekabetçi araştırma fonlarından en büyük döner sermaye geliri ÖZETLE ODTÜ Toplam bütçenin %30 su rekabetçi araştırma fonlarından Tıp hariç en büyük döner sermaye geliri: yıllık ~25 milyon AB ve TUBİTAK fonlarından en fazla destek alan üniversite Herhangi bir zamanda

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI AKTEK GARAGE DÖKÜMANI Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON BÖLÜMÜ 1 İÇERİK 1. Aktek Tarafından Belirlenmesi Gereken Adımlar... 4 1.1. Destek Verilecek Olan Sektörler

Detaylı

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Özyeğin Üniversitesi Kuruluş : 18 Mayıs 2007 Açılış : 15 Eylül 2008 Kampüs : Çekmeköy, Türkiye nin ilk LEED Sertifikası alan kampüsü 220 bin m2 alana kurulu

Detaylı

ODTÜ Teknoloji Transfer Yapılanması ve Faaliyetleri

ODTÜ Teknoloji Transfer Yapılanması ve Faaliyetleri -1- ODTÜ Teknoloji Transfer Yapılanması ve Faaliyetleri Dr. Aysu Günal ODTÜ Bilgi Transfer Ofisi Koordinatörü 30.09.2015 Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir -2- Sunum İçeriği Politika ve Stratejiler Durum

Detaylı

Özyeğin Üniversitesi. Teknoloji Transfer Ofisi

Özyeğin Üniversitesi. Teknoloji Transfer Ofisi Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Özyeğin Üniversitesi Kuruluş : 18 Mayıs 2007 Açılış : 15 Eylül 2008 Kampüs : Çekmeköy, Türkiye nin ilk LEED Ser?fikası alan kampüsü 220 bin m2 alana kurulu

Detaylı

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. AR-GE MERKEZİ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2.

Detaylı

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ STRATEJİK PLAN 2012- İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Aralık İçindekiler SUNUŞ... 2 1. STRATEJİK ANALİZ... 3 1.1. Tarihçe... 3 1.2. Stratejik Planlama Süreci...

Detaylı

Özyeğin Üniversitesi. Teknoloji Transfer Ofisi

Özyeğin Üniversitesi. Teknoloji Transfer Ofisi Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Özyeğin Üniversitesi Kuruluş : 18 Mayıs 2007 Açılış : 15 Eylül 2008 Kampüs : Çekmeköy, Türkiye nin ilk LEED Sertifikası alan kampüsü 220 bin m2 alana kurulu

Detaylı

üniversite ile sanayi işbirlii birliğinin inin ığı,

üniversite ile sanayi işbirlii birliğinin inin ığı, 1 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞ İŞTİRME BÖLGESB LGESİ PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. 2 yeni işletmelerin i kurulmasında girişimcilere imcilere ve özellikle teknik girişimcilere imcilere yardımc

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

KTÜ. Teknoloji Transfer O si BÜLTEN KTÜ TTO BÜLTEN KASIM 2015 İÇERİK KASIM 2015 / SAYI 1

KTÜ. Teknoloji Transfer O si BÜLTEN KTÜ TTO BÜLTEN KASIM 2015 İÇERİK KASIM 2015 / SAYI 1 BÜLTEN KASIM 2015 / SAYI 1 KTÜ Teknoloji Transfer O si KTÜ TTO BÜLTEN KASIM 2015 İÇERİK 1.TÜBİTAK - BİREYSEL GENÇ GİRİŞİM (BİGG) Değerli iş fikri sahipleri, TÜBİTAK 1512 Programı bu yıl isim ve içerik değişikliği

Detaylı

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ BAŞARILI UYGULAMALAR ÇALIŞTAYI İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ Dr. Emrah Tomur Genel Koordinatör 10 Ocak 2012 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Ankara 2003 yılında İzmir in önde

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler. Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı

Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler. Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı Sunum içeriği: 1. SM-Ekonomi ilişkisi 2. 2023 Hedeflerinin SM Boyutu ile irdelenmesi 3.Daha

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ MAYIS KASIM AYI E-BÜLTENİ

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ MAYIS KASIM AYI E-BÜLTENİ ZİRVE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ MAYIS KASIM AYI E-BÜLTENİ Bire Bir Görüşmeler Zirve Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bugüne kadar 28 araştırmacı ve akademisyen ile yüzyüze proje fikirleri,

Detaylı

2023 e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ ler Mustafa İhsan KIZILTAŞ Genel Müdür

2023 e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ ler Mustafa İhsan KIZILTAŞ Genel Müdür 2023 e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ ler Mustafa İhsan KIZILTAŞ Genel Müdür GİRİŞ Ülkelerin rekabetçiliğini, endüstrisinin rekabetçiliği belirlemektedir Endüstri ise rekabetçiliğini yenilikçi (inovatif) olabildiği

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu University-Industry Cooperation Centers Platform of TURKEY. USIMP Ulusal Patent Fuarı

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu University-Industry Cooperation Centers Platform of TURKEY. USIMP Ulusal Patent Fuarı Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu University-Industry Cooperation Centers Platform of TURKEY USIMP Ulusal Patent Fuarı TEŞEKKÜRLERİMİZLE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ TEŞEKKÜRLERİMİZLE DESTEKLEYENLER

Detaylı

İNOVATİF GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ NASIL OLUŞUR?

İNOVATİF GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ NASIL OLUŞUR? İNOVATİF GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ NASIL OLUŞUR? İNOVATİF GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ İNOVASYON KÜLTÜRÜ Yenilikçi Fikirleri Yüksek Katma Değerli Çıktılara Dönüştürme GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ Kıt Kaynakları Etkin

Detaylı

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği UNECE & TPE Çalıştayı Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ TPE Başkan Yrd. 12/03/2009 1/41 İçerik Sınai Mülkiyet Hakları ve TPE Sınai Mülkiyet

Detaylı

UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP)

UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) Yükselen teknolojilere dayalı yeni girişimler yaratmak isteyen yaratıcı

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür

2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür Sağlık Sektörü Ulusal Ekonomimiz Açısından Kritik Sağlık Harcaması/GSYİH 2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür 10 % 9 8 7 6 5,4 5,3 5,4 5,4 5,8 6,0 6,1 6,1 5,6 5,3 5,4 5 4

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI UYGULAMALARI İLE ENTEGRE EDİLMİŞ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI UYGULAMALARI İLE ENTEGRE EDİLMİŞ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI UYGULAMALARI İLE ENTEGRE VİKO ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. SUNUM

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

Koç Üniversitesi (KÜ) TTO Vizyonu

Koç Üniversitesi (KÜ) TTO Vizyonu Koç Üniversitesi (KÜ) TTO Vizyonu Araştırma temelli, katma değeri yüksek ürünlerle bilgi odaklı kalkınmaya destek ve ülke ekonomisinin daha rekabetçi bir ekonomi olarak dünya çapında yarışmasına katkı

Detaylı

Hakkımızda. Ostim teknopark

Hakkımızda. Ostim teknopark Hakkımızda Teknopark, 05.02.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazete de ilanı ile kurulmuştur. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyette bulunmak

Detaylı

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite. İKÜ Rektörlük,

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite. İKÜ Rektörlük, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite İKÜ Rektörlük, 029.09.2017 Girişimci üniversitenin kilit özellikleri : (Robertson, 2008) Tüm üniversite aktörlerinin (akademisyenler / teknik kadrolar / öğrenciler) girişimci

Detaylı

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ embryonixtto.com EMBRYONIX TTO, inovasyon ve girişimcilik başlığı altında üniversite ile sanayi arasında teknolojik katma değer yaratan; İzmir Ekonomi Üniversitesi nde, İzmir Bilimpark ve İzmir Ticaret

Detaylı

ETTOM e-bülten SAYI 1

ETTOM e-bülten SAYI 1 ETTOM e-bülten SAYI 1 TEKNOLOJİ TRANSFERİ NEDİR? Teknoloji Transferi; kamu, özel sektör, araştırma ve eğitim kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve teçhizat akışı

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı Desteklerdeki Ticarileştirme Oranı Arttı 2010 yılından itibaren Ar-Ge desteklerindeki ticarileştirme oranı % 2

Detaylı

Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu (SETF)

Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu (SETF) Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu (SETF) TÜRKİYE DE ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMİNE YÖNELİK TEKNOLOJİ PROJELERİNE YATIRIM YAPAN TEK ÖZEL FON Özet Kısaca SETF 20 milyon USD Venture Capital

Detaylı

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon İVEDİK OSB Misyon-Vizyon Ankara nın ve üyelerinin; ulusal ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, rekabet gücüne ulaşmış siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda kullanabilen, varlık

Detaylı

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011 Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü Hasan Mandal 2 Haziran 2011 1 SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN REKABET EVRİMİ 1960 lar ÜRETİM üstünlüğü ile rekabet 1970

Detaylı

FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÜREÇ YÖNETİMİ

FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÜREÇ YÖNETİMİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÜREÇ YÖNETİMİ NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI

Detaylı

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek

Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programa Etken Olan 2 Temel Sorular 3 1505 Programı Paydaşları Genel Bakış 4 Temel Sorular / Beklentiler 1505 Programı Paydaşları Şirketlerle üniversitelerin işbirliği,

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR!

GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR! GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR! Gazi Üniversitesi Kökleri 1926 yılına uzanan Gazi Üniversitesi nde, SANAYİYE BİLGİ VE TEKNOLOJİ TRANSFER ETME temel hedefiyle

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI 18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ ZİRVESİ 27 Nisan 2012 tarihinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile işbirliği içinde Ankara

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE AR-GE ODAKLI ŞEFFAF ÜNİVERSİTE ŞEFFAF YÖNETİM ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN

Detaylı

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş

Detaylı

ÜSİMP ULUSAL PATENT FUARI 17

ÜSİMP ULUSAL PATENT FUARI 17 ÜSİMP ULUSAL PATENT FUARI 17 ÜNİVERSİTELERİN PATENTLERİ AR-GE MERKEZLERİ İLE BULUŞUYOR 6-7 KASIM 2017 Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul B2B GÖRÜŞMELER TTO TANITIMLARI KONFERANS VE PANELLER AR-GE MERKEZLERİ

Detaylı

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ KULUÇKA MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİ 23 EKİM 2013. Sevim Tekeli Proje Koordinatörü

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ KULUÇKA MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİ 23 EKİM 2013. Sevim Tekeli Proje Koordinatörü SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ KULUÇKA MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİ 23 EKİM 2013 Sevim Tekeli Proje Koordinatörü ORYANTASYON GİRİŞ BME LifeSci/İnovita TAM Konferans Salonu İNOVİTA YAŞAM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ İSTANBUL

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

Isuzu Garaj (Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Takımı Kurulumu)

Isuzu Garaj (Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Takımı Kurulumu) II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK Isuzu Garaj (Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Takımı Kurulumu) Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Isuzu Garaj (Kurum İçi Girişimcilik

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih

Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih etmektedir. Talep çok yüksek olduğundan, pek çok bölüm,

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Hakları ve Türk Patent Enstitüsünün Rolü

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Hakları ve Türk Patent Enstitüsünün Rolü Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Hakları ve Türk Patent Enstitüsünün Rolü Prof. Dr. Habip ASAN TPE Başkanı 9 Mayıs 2013 İçerik Sınai Mülkiyet Hakları İnovasyon, Teknoloji Transferi ve Sınai Mülkiyet

Detaylı

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi Teknoloji Transfer Ofisi Sağlık Bilimlerinde Etkin ve Multidisipliner Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Giriş ve Sunuş 06.03.2015 MEDİPOL Üniversitesi İçerik İMÜ TTO Tanıtımı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite

Detaylı

AB ÜLKELERİNDE ve ÜLKEMİZDE KOBİ LERE YÖNELİK DANIŞMANLIK DESTEKLERİ

AB ÜLKELERİNDE ve ÜLKEMİZDE KOBİ LERE YÖNELİK DANIŞMANLIK DESTEKLERİ AB ÜLKELERİNDE ve ÜLKEMİZDE KOBİ LERE YÖNELİK DANIŞMANLIK DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları

Detaylı

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan Orta Gelir Tuzağı Yenilik Ekonomileri * Bilgi yoğun teknolojiye odaklanma

Detaylı

Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO. 16 Mayıs 2014 Cuma. Dr.Alper Ünler

Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO. 16 Mayıs 2014 Cuma. Dr.Alper Ünler Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO 16 Mayıs 2014 Cuma Dr.Alper Ünler VİZONTELE 16.05.2014 Dr.Aiper Ünler 2 SUNUM PLANI İnovasyon, teknoloji transferi

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı