Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ"

Transkript

1 1 Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 2015 Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 2015

2 2 Öncelik 1: Bölgede İşbirliği ve Dayanışmanın Güçlendirilmesi Gerekçelendirme: İnsan doğası gereği toplumsal bir varlıktır. Birlikte yaşamanın en temel gereksinimlerinden biri olan sosyal dayanışma ile daha hızlı ve daha verimli çalışmalar yapılırken toplumsal güç artmaktadır. Sosyal dayanışma ve işbirliği olguları ise birbirlerini kapsayan ve tamamlayan kavramlardır. Sosyal dayanışma ve sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılmasında sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmekte olup STK ların faaliyetleriyle toplumun sosyalleşmesine ve dayanışma kültürünün yaygınlaşmasına hizmet ettiği bilinmektedir. Trakya Bölgesi kurumsal işbirlikleri kapsamında ülkemizin geneli ile benzer bir tablo çizmekte olup bölgede iki bin civarında sivil toplum kuruluşu (STK) bulunmaktadır. Bölgede yürütülen saha çalışmaları ve araştırmalardan elde edilen bulgular ışığında ulaşılan sonuçlara göre, bu kadar çok sayıda STK bulunan Bölgede söz konusu örgütlerin faaliyetleri kısıtlıdır. STK larda yaşanan sorunların ve güven eksikliğinin temel nedeni ise bu kurumların kapasite eksiklikleri ve kurumsallaşamamalarıdır. Kalkınmanın en önemli destekleyicilerinden olan sivil toplum örgütlenmelerinin kapasitesinin geliştirilmesi önemlidir. Bu kapsamda STK ların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ile birlikte STK ların kendileri arasında ve diğer kurumlarla bölgesel, ulusal ve uluslararası etkin işbirlikleri sağlamaları beklenmektedir. Benzer durum üretici kooperatif ve birliklerinde de görülmektedir. Bölge genelinde kooperatifleşme başlamış ve belli bir yaygınlık kazanmasına rağmen üyelerin ve toplumun kooperatif faaliyetlerinden yeterince memnun olmadıkları ve kooperatiflere sınırlı bir güven duyulduğu yapılan saha çalışmalarında izlemlenmiştir. Bununla birlikte özellikle tarımsal üretimde oluşmuş olan kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilerek profesyonel bir yönetim anlayışına kavuşmaları sağlanmalıdır. Bu sayede hem toplumdaki kooperatif ve birlikler hakkındaki olumsuz yargıların giderilmesi hem de tarımsal üretimde katma değer artışı sağlanabilecektir. Aynı şekilde işbirliğinin yaygınlaştırılmasında ve bilimsel temel üzerinde yürütülmesinde üniversitelere önemli görevler düşmektedir. Üniversitelerin Bölgedeki işletmeler başta olmak üzere tüm kurumlarla etkin işbirlikleri gerçekleştirmeleri, yapacakları araştırmalar ve yönlendirmeler ile kalkınmanın lokomotif gücü rolündedir. Ayrıca üniversitelerin işletmeler arasında yapılacak kümelenme çalışmalarında aktif rol almaları ile sektörlerin rekabet güçlerinin arttırılması, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında kurulacak işbirlikleri ile kamusal hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin arttırılması Bölge kalkınmasına yönelik önemli bir adımdır. Bölgede istenilen ölçüde işbirliği mekanizmalarının kurulmasında bölgesel güven ortamının oluşturulması önemlidir. Bu itibarla kurumlar arasında güven ortamını pekiştirici sosyokültürel faaliyetler ile birlikte işbirliğine yönelik farkındalık faaliyetleri yürütülmesi toplumsal bütünleşme ve dayanışmanın artırılması için kritik konumdadır. Kişilerin sosyal dayanışma ve işbirliği kavramlarıyla çok erken yaşta tanışmaları bu kavramları, hayatlarında daha ön sıralara koymaları açısından önemlidir. Bu yüzden, bu

3 3 kavramları küçük yaşlardan başlayarak bireylere aktarmak bu kavramları kültür haline getirebilmek için eğitimler ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek işbirliği kültürünün yerleşmesinde önemlidir. Yukarıda ifade genel çerçevede Bölge genelinde işbirliği kültürünün gelişmesinde ve sosyal dayanışmanın sağlanmasında; Sivil Toplum Kuruluşlarının kurumsal ve yönetsel kapasiteleri artırılması, Sosyal dayanışma ve işbirliği kavramlarının topluma erken yaşta sunulması ve hayat biçimi haline getirilmesi, Kooperatif ve birliklerinin kurumsal kapasitelerinin arttırılması ve bölge içinde etkin işbirliklerinin kurulması, Kır ve kent arasındaki sosyo-ekonomik ilişki ve bağları güçlendirecek girişim ve işbirliklerinin sağlanması, Kırsal alanlar ve kentlerde ekonomik canlılık ve istihdam artımını yönelik yatırım olanak ve imkânlarının araştırılarak etkin tanıtımına yönelik girişim ve işbirliklerinin sağlanması, Kırsal alanlar, kent merkezleri ve ilçelerde sinema, tiyatro, açık hava aktiviteleri gibi sosyo kültürel hayatı canlandırıcı etkinlik ve faaliyetlerin yapılması, Okul öncesi başta olmak üzere örgün eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerde işbirliği ve sosyal dayanışmayı güçlendirici organizasyon ve faaliyetler teşvik edilmesi, Üniversite, kamu kurumları ve özel sektör arasında işbirliğini artıracak çalışmaların yapılması önemlidir. Öncelik 2: Dezavantajlı Kesimlerin Bölgede İstihdam Edilebilirliğin Arttırılması Gerekçelendirme: İşsizlik ekonomi içinde insan kaynaklarının etkin olmaması durumunu ortaya çıkarmasının yanı sıra sosyal sorunların önemli nedenlerinden birisidir. İş gücüne katılım gösterme niyetinde olanların iş fırsatlarını değerlendirmeleri yolu ile istihdam edilmeleri bir ekonominin gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden bir tanesidir. Engelli bireyler, yoksul veya yoksulluk riski altındaki bireyler, yerinden olmuşlar, eski mahkûm veya tutuklular, yoksulluk riski altındaki çocuklar, şiddet mağduru kadınlar, madde bağımlıları, çalışan çocuklar ve aileleri, vb. özellikle ele alınması gereken dezavantajlı bireylerdir. Her grubun ayrı ve kendine özel sorunları olmasına rağmen, işgücü piyasasına, eğitime, sağlık hizmetlerine ve sosyal korumaya kısıtlı erişim ortak sorunları olarak değerlendirilmektedir. Yoksulluk ve işsizlik, dezavantajlı bireylerin ekonomik ve sosyal hayata tam anlamıyla katılımlarında yaşadıkları ana zorluklardır. Dezavantajlı bireyler işgücü piyasasına veya istihdama katılamamaktadır. İstihdamları durumunda da düşük veya düzensiz gelir, kayıtsız çalışma ve sosyal güvenlikten mahrum olma gibi sorunlar dezavantajlı bireylerin çalışan yoksul haline gelmelerine neden olmaktadır. TÜİK tarafından 2011 ve 2012 yıllarında, Hane Halkı Bütçe Anketi baz alınarak yapılan Yoksulluk Çalışmasına göre Türkiye nin kalıcı

4 4 yoksulluk riski/yoksulluk tuzağı riski %16 olup, bu oran 12.1 milyon kişiye tekabül etmektedir. Yoksulluğun sert ve yıkıcı etkileri genellikle hali hazırda olumsuz durumda bulunan dezavantajlı bireyleri daha fazla etkilemektedir. Bu kişilerin istihdam edilme ihtimalleri daha düşük olduğundan, yoksul olma ihtimalleri daha fazladır yılında yapılan Türkiye Özürlüler Araştırmasına göre, toplam nüfusun % 12.29u engellidir. TÜİK in 2010 Engellilerin Sorun ve Beklentileri Anketi, engellilerin % 14.3ünün çalışmakta olduğunu, ancak % 85.7sinin uygun iş olanaklarının yetersizliği, beceri ve yetenek eksikliği, çalışma alanlarının fiziksel koşullarının uygun olmaması ve önyargılar nedeniyle istihdamda yer almadığını veya işgücüne dâhil olmadığını göstermektedir. Bölgemizde görece dezavantajlı konumda olan kesimlerin sahip oldukları eğitim düzeyi ve nitelikleri dolayısı ile iş bulma imkânları kısıtlı olmaktadır. Bununla birlikte bu vatandaşlarımızın yaşadıkları çevrede görülen altyapı yetersizlikleri, hijyen, beslenme ve diğer bireysel gelişimi destekleyecek unsurların eksiklikleri yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu kapsamda Bölgedeki özel ihtimam gerektiren gruplar ile ilgili öncelikle sosyal ve ekonomik eğilim araştırmaları yapılarak, bu araştırmalardan elde edilecek verilere göre belirlenen sorunlara uygun çözümlerin bölgesel bazda uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, yaş gruplarına göre işsizlik oranlarına bakıldığında, dezavantajlı olarak tanımlanabilen yaş arası gençlerin işsizlik oranları ile kadın işsizliği sosyo-ekonomik olarak incelenmesi gereken bir olgudur. Gençlerin ve kadınların istihdam edilebilirliğinin güçlendirilmesi insan kaynaklarımızın etkin kullanılması adına önemlidir. Aşağıda tabloda geniş yaş gruplarına göre işsizlik oranları yer almakta, yaş arası işsizliğin ve kadın işsizliğinin görece yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 1: Geniş Yaş Grubuna Ve Dönemlere Göre İşsizlik Oranı (%) (15+ Yaş) Erkek ,6 15,5 5,2 3,9 4, ,2 16,4 5,6 5, ,4 18,5 7 6,5 4, ,7 29,6 9 8,5 3, ,8 21,2 7,8 7,6 5, ,3 5,5 6,1 2, ,8 14,7 5,8 5,9 3, ,2 13,7 5,8 5,6 2,5 Kadın ,4 22,7 12,7 8,3 2, ,9 25,4 14,1 10,9 2, , ,9 11,5 0, ,5 28,8 17,7 15, ,5 23,2 14,5 12,9 7, ,3 20,3 10,6 5,7 1, , ,9 6,3 1, ,9 28,6 15,7 5,4 0 Kaynak: Bölgesel İşgücü İstatistikleri, TÜİK.

5 5 Trakya Bölgesi Çorlu-Çerkezköy-Kapaklı-Ergene-Lüleburgaz ilçelerinin etrafında yoğunlaşan sanayi üretim yerleri ve Bölgenin batı bölümünde tarım ve hayvancılık üretimleri ile birlikte gelişmiş gıda sektörü Bölge içinde istihdam olanakları yönünden birçok fırsatlar sunmaktadır. Son yıllarda işsizlik oranlarının Türkiye ortalamasının altında olması Bölgenin istihdam konusunda göreceli daha iyi durumda olduğunu göstermektedir. Bu bölgelerdeki iş imkânlarının dezavantajlı kesimlerin istihdamını artıracak şekilde yönlendirilmesi ve bu iş fırsatlarından bu kesimin faydalanmasının sağlanması gerekmektedir. Yukarıda ifade edilen genel çerçevede; Dezavantajlı kesimlerin istihdam olanakları ile ilgili il ve ilçe merkezleri ile kırsal alanlarda iş gücü piyasa talep ve arz çalışmalarının yapılması, Dezavantajlı kesimlerin işgücü arzının artırılması için insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bölgesel düzeyde kamu-özel sektör işbirliklerinin kurulması, Etkin mesleki rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin çoğaltılması, Uyum yeteneği ve istihdam edilebilirliğin arttırılması yoluyla dezavantajlı grupların işgücü piyasasına entegrasyonlarının sağlanması, Dezavantajlı kişiler için eğitim, bireysel rehberlik, danışmanlık ve iş eşleştirme hizmetlerine yönelik çalışmaların yapılması, Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına entegrasyonlarını arttırmak için uyum yeteneklerini arttırmaya yönelik tesislerin kurulması ve faaliyetlerin uygulanması, Mobil eğitim merkezleri ve benzer oluşumlar aracılığıyla, uygun organizasyonlarla mesleki eğitim, girişimcilik eğitimi, iş başı eğitimleri gibi faaliyetlerin çoğaltılması, Mesleki becerilerin uygun durumlarda açık eğitim veya uzaktan eğitim gibi yöntemlerle geliştirilmesi, Hedef grupların işgücü piyasasına entegrasyonlarına ilişkin olarak temel yetkinliklerinin (okur-yazarlık, temel beceriler, matematik becerileri, fen becerileri, bilgisayar becerileri, vb.) geliştirilmesi, Dezavantajlı kişiler için girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik için fon kaynakları mekanizmaları konusunda danışmanlık sağlanması, Dezavantajlı gruplar için mevcut yerleşim yerinde oluşturulacak iş kulüpleri yoluyla bireysel rehberlik, kariyer danışmanlığı, meslek rehberliği, koçluk iş eşleştirme ve arama desteği verilmesi, Dezavantajlı grupların işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırıcı rehabilitasyon programları, Çocuk işçiliğiyle mücadele etmek adına, çalışan çocukların ebeveynlerinin işgücü piyasasına girmelerine destek sağlayacak faaliyetlerin yaygınlaştırılması önemlidir. 3. Öncelik: Bölgede Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi Gerekçelendirme: Bu öncelik kapsamında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve bölgenin girişimcilik altyapısına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Eğitim, tanıtım ve farkındalık faaliyetlerinin

6 6 icra edilmesi, yaratıcı çözüm ve öneriler uygulanması ve genç nesillerin girişimciliğe hevesli hale getirilmesi için yapılan projeler desteklenecektir. Bölgenin kalkınmasında girişimciliğin rolü gittikçe artmaktadır. Yeni istihdam, sermaye artışı, hizmet kalitesinin yükselmesi, alt yapı yatırımları ve refahın toplumun en alt tabakalarına yayılması gibi hususlarda girişimcilik vazgeçilmez hale gelmektedir. Girişimciliğin bu yönüne dikkat çeken uzmanlar, sürdürülebilir büyüme ve refah ekonomisinin devamı için girişimciliğin geliştirilmesi hususunda hemfikirdir. Girişimcilik Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde son yılların popüler konusu hali gelmiş, kamu destekleri ve özel sektörün konuya olan ilgisi gittikçe artmıştır. Trakya Kalkınma Ajansı tarafından çalışmaları tamamlanan Trakya Bölgesi Girişimcilik Oranı ve Profili Tespiti Araştırması-2013 çıktılarına göre tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Trakya Bölgesi nde de yeni bir iş kurmanın zor/çok zor olduğu gözlemlenmiştir. Trakya Bölgesi, diğer bölgelere nazaran girişimci sayısı açısından oldukça düşük sevilerde seyretmektedir. Buna göre Araştırmaya katılanların %73,6 sı Türkiye de %68,9 u ise Trakya da iş kurmanın zor olduğunu belirtmektedirler. Araştırmaya katılanların %2,5 i yeni bir iş kurmaya çalıştığını belirtmektedir. Ayrıca bunların da %3,4 ü önümüzdeki üç yıl içerisinde iş kurmayı düşündüklerini belirtmektedirler. %1,7 si son üç yıl içersinde bir işi sahibi oldukları ya da yönettikleri işi kapattıklarını belirtmekte; iş kurmayı düşünmeyenlerin düşünmeme nedenlerinin başında ihtiyaç duymamaları gelmektedir. İş kurarken de en çok tecrübeli arkadaşların görüşleri etkili olmaktadır. Araştırmaya katılanların %30,2 si il merkezinde, %55,3 ü ilçe merkezinde ikamet ederken, bunların%47,1 i erkek, %52,9 u kadındır. Aynı araştırmadan ortaya çıkan bazı tablolar şu şekilde belirtilebilir: Yeni bir iş kurmak isteseniz Trakya bölgesinde size yardımcı olabilecek kurum, kuruluş, dernek gibi yapılar var mı? sorusuna verilen cevaplar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Genel 11,6 88,4 Tekirdağ 19,5 80,5 Kırklareli 5,4 94,6 Edirne 0,4 99,6 Evet, var Hayır, yok

7 Maddi Yüksek kiralar Yüksek vergiler Destek Nitelikli Maddi Piyasa şartları Özgüven Yüksek vergiler Destek Maddi Yüksek kiralar Yüksek vergiler Nitelikli Destek Maddi Yüksek kiralar Yüksek vergiler Nitelikli Prosedürler İşkur Bankalar KOSGEB Ticaret Odası Esnaf ve Sanatkarlar İşkur Bankalar KOSGEB Esnaf ve Sanatkarlar Ticaret Odası Bankalar İşkur KOSGEB Sosyal Yardımlaşma Diğer dernekler 7 Trakya Bölgesi nde İş Kurmaya Yardımcı Olan Kuruluşları içeren tablo da aşağıdaki gibidir. 12,4 9,5 6,9 4,0 3,7 12,9 8,7 7,1 4,2 3,9 14,3 8,6 5,7 5,7 5,7 Yine iş kurmanın önündeki engeller nelerdir diye sorulan denekler şu şekilde cevap vermişlerdir: 66,5 76,5 48,9 62,9 5,7 4,1 2,7 2,4 2,4 2,4 1,8 1,8 14,5 6,2 5,9 5,4 7,5 7,1 3,1 2,5 İş kurmaya çalıştığınız halde neden herhangi bir çalışma içine girmediğinizi öğrenebilir miyiz? diye sorulan denekler aşağıdaki cevapları vermişlerdir.

8 8 Yukarıdaki araştırma sonuçları göstermektedir ki Trakya Bölgesi nde girişimciliğin önünün açılması ve devlet tarafından desteklenmesi, süreçlerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi girişimcilerin bakış açıları ve onların girişim yaratma kapasiteleri açısından oldukça önemlidir. Trakya Kalkınma Ajansı, bu başlık ve öncelik kapsamında sunacağı mali destek mekanizmaları ile bölgede girişimcilik kültürünü güçlendirecek yapı ve makanizmaları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bir girişimcinin yaşamsal döngüsünde en çok sıkıntı çektiği aşama başlangıç ve erken aşamadır. Bunun sebebi, sürdürülebilir ve yenilikçi bir iş planı yaratmanın ve bunu hayata geçirebilmenin riskli bir süreç olmasıdır. Bu aşamada girişimciler kendisini hem maddi hem de manevi anlamda destekleyecek mekanizmalara ihtiyaç duyarlar. Bu kaynakların en önemlilerinin başında gelen kamusal desteklerdir. Bu yüzden hem erken aşamada hem de sonrasında girişimciliğin desteklemesi önem arz etmektedir. Girişimciliğe verilecek olan destek bölgenin kalkınmasına yardımcı olurken, ülkenin de uluslararası arenada girişimcilik puanını arttıracaktır. Türkiye nin girişimcilik alanında barındırdığını potansiyeller ve engelleri irdelemek adına, GEM gibi kuruluşların çalışmaları ipucu taşıyabilir. Kar amacı gütmeyen bir akademik araştırma konsorsiyumu olan GEM in araştırmalarına göre, yaş arasındaki yetişkin nüfusun 2012 yılı için kuruluş aşamasındaki girişimciler sıralamasında Türkiye 3.7 lik oranıyla 20. Sırada yer almıştır. Bu sıralamada dünyada öne çıkan ülkeler sırasıyla yüzde 22.1 ve yüzde 12.0 ile Peru ve Karadağ olmuştur. Erken dönem girişimcilik oranlarında Peru 27.2 oranı ile yine en önde yer alırken Ekvator 21.3 lük pay ile 2. sırada olup Türkiye bu sınıflama da 8.6 oranıyla 15. sırada yer almaktadır. Yine aynı grup insan popülasyonu için yeni iş sahibi girişimcilerin oranları incelendiğinde; liderliği yüzde 12.7 oran ile Kolombiya elinde bulundururken, 11.8 ile Brezilya 2. sırada, 5.1 oranla Türkiye 9. sırada yer almaktadır. Rapora göre; 2008 yılında yaş arasındaki yetişkin nüfusun yüzde 3,2'sini oluşturan kuruluş aşamasındaki girişimciler oranının yüzde 3,7'ye, yeni iş sahibi girişimciler oranının yüzde 3'ten yüzde 5,1'e, erken dönem girişimci oranının yüzde 6'dan yüzde 8,6'ya ve kurumsallaşmış girişimciler oranının yüzde 4,8'den yüzde 10,7'ye yükseldiği gözlemlenmiştir. Ancak, Türkiye'de genel olarak kadının girişimciliğe katılım oranının diğer ülkelere göre düşük olduğu, her 100 erkeğe karşılık 28 kadının girişimcilik faaliyeti içerisinde olduğu

9 9 bilinmektedir. Ayrıca, erken dönem girişimcilerin yaş durumuna bakıldığında her 5 gençten birinin işsiz olduğunun görüldüğü, yaş arası ile yaş arasındaki girişimcilerin sayısının arttığı gerçeği söz konusudur ve bir şekilde girişimcilerimizin daha yaşlandığı görülmektedir. Girişimlerin yapılabilmesi için bölgesel çapta işbirliği oldukça önemli bir parametredir. Girişimcinin finansman ve fikrini daha da geliştirebilecek, daha efektif hale getirebilecek unsurlarla bir araya gelmesi yapılacak olan girişimin hayata geçirilmesini hızlandıracak ve girişimin daha nitelikli hale gelmesini olanaklı kılacaktır. Bölgesel düzeyde kurulacak olan girişim ofis, girişim park ve kuluçka merkezi gibi yapılar; girişimciler, şirketler ve üniversite arasındaki araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlerdeki ve projelerdeki işbirliğini sürekli ve etkin kılacak uygun koşulları oluşturarak bölgenin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkıda bulunacaktır. Bölgenin teknoloji üretebilme yeteneğine de katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda üniversitedeki bilgi ve bilgi ve birikimin yatırımlarla hayata geçirilerek değere dönüşmesi sağlanacaktır. Üniversite öğrencilerini girişimciliğe teşvik edebilmek için, lisans ve lisansüstü öğrencilerine hitap eden girişimcilik derslerinde sadece teorik boyutla yetinmeyip tecrübeli girişimcilerle fikir alışverişi ile bilgi ve deneyim paylaşımı sayesinde ortaya çıkacak özellikle yenilikçi proje ve fikirlerin üniversitelerarası, yerel, ulusal yarışmalarda değerlendirerek girişimci gençlerin motivasyonları artırılacaktır. Ayrıca bölgede girişimciliğin geliştirilmesi gerektiğine yönelik temel ifade ve amaçların referans noktası Trakya Bölgesi Bölge planıdır. Bölge planı makro politikaların belirlendiği uzun vadede bölge için idealler içeren bir dokümandır. Ajans tarafından sağlanacak olan mali destek girişimciliğin geliştirilmesinde planın öngördüğü felsefeye uygun projelere gidecektir. Plan girişimciliğe de özel bir yer ayırmaktadır. Plana göre girişimci sayısının artmasıyla toplumsal refah düzeyi ve insanların hayat standartları da yükselir. Girişimciliğin artması hem ekonominin gelişimine katkı sağlayacak, en önemlisi de işsizliğin azalmasına etki edecektir. Girişimci sayısının artırılabilmesi için öncelikle gençleri ve kadınları hedef alan eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütülmeli, girişimciliği özendirici ve tetikleyici dernek ve kurumsal yapıların kurulması özendirilmelidir. 4. Öncelik- Bölgede Yenilik Kültürünün Geliştirilmesi Gerekçelendirme: Bu öncelik kapsamında Ar-Ge ve yenilikçilik alanında altyapının geliştirilmesi ve yenilikçiliğin bir kültür olarak toplumun bir gerçeği haline getirilmesini ön gören projeler hedeflenmektedir. Teknoloji, bilim ve inovasyon günümüz dünyasında rekabet gücünün ve ekonomik büyümenin dolayısıyla toplumların kalkınması ile refahının en belirleyici unsurlarından biridir. Aynı şekilde bölgesel kalkınma açısından da yenilik ve Ar-Ge kavramları olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Bu alanda yapılacak olan herhangi bir yatırım orta ve uzun vadede misli ile dönüşler sağlayarak, bölgenin ve dolayısıyla ülkenin gelişme kat etmesini sağlayacaktır.

10 10 Bir ekonominin bilgi ekonomisine geçişi sürecindeki konumunu ve teknolojik düzeyini belirlemek amacıyla imalat sanayi için OECD tarafından gerçekleştirilen sınıflama önerisinde sektörlerdeki Ar-Ge yoğunlukları esas alınarak aşağıdaki 4 farklı sektörel grup tanımlanmıştır. Bunlar; yüksek teknoloji, orta-yüksek teknoloji, orta-düşük teknoloji, düşük teknoloji dir. Ülkemizin üretimde sahip olduğu teknoloji düzeyini anlamak açısından aşağıdaki tabloya bakmak yararlı olacaktır. Teknoloji Yoğunluğu İhracat(%) İthalat(%) İhracat(%) İthalat(%) 1-Yüksek Teknoloji 0,14 2,16 0,20 2,42 2-Orta-Yüksek teknoloji 40,32 39,42 31,12 42,93 3-Orta-Düşük Teknoloji 11,21 19,07 18,50 20,85 4-Düşük Teknoloji 48,34 39,35 50,18 33,81 Kaynak: Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Konumu, Şeref, S. (2003), DPT, Yayın No. DPT:2675. Tablodan da görüldüğü üzere gelişmekte olan bir ekonomiye sahip olan Türkiye, her iki dönemde de orta-yüksek ve düşük teknolojili üretim yoğunluğu ile ön plana çıkmaktadır. Dünyada ülkelerin Bilgi Toplumu olma seviyelerini belirleyen endeks olan BİT Gelişim Endeksinin (ICT Development Index-IDI) 2010 ve 2011 yılına ait verileri incelendiğinde Güney Kore nin ilk sırada yer aldığı görülmektedir ve 2011 yıllarında BİT Gelişim Endeksinin ilk 40 sırasında ağırlıkta Avrupa Birliği ülkelerinin bulunduğu göze çarpmaktadır. Türkiye bu sıralamada ancak 69.sıradan kendisine yer bulmaktadır. Trakya Bölgesi nde yenilikçilik, teknoloji yoğunluğu ve Ar-Ge çalışmaların düzeyi konusunda çeşitli kaynaklardan derlenen bilgiler yararlı olacaktır. Buna göre Ar-Ge belgesi almış firma sayıları, firmaların mal ve hizmet üretiminde kullandıkları teknoloji seviyesi, Ar- Ge harcamaları ve üniversiteler irdelenmektedir yılı itibariyle bölgede faaliyet gösteren Ar-Ge merkezleri de aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Kodu İşletme adı Sektörü Şehir 004.MERKEZ.2008 BSH Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Dayanıklı Tüketim Malları TEKİRDAĞ 008.MERKEZ.2008 Arçelik Kurutma Makinası Ve Elektrik Motorları Ar- Ge Bölümü Dayanıklı Tüketim Malları TEKİRDAĞ 060.MERKEZ.2009 Hema Endüstri A.Ş. Otomotiv TEKİRDAĞ 080.MERKEZ.2010 Deva Holding A.Ş. İlaç TEKİRDAĞ 094.MERKEZ MERKEZ.2010 Yünsa Yünlü Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Tekstil TEKİRDAĞ Intersource Tekstil Ve Konfeksiyon San. Ve Tic. Tekstil TEKİRDAĞ

11 11 A.Ş. 146.MERKEZ.2011 Setaş Kimya Sanayi A.Ş. Kimya TEKİRDAĞ 054.MERKEZ.2009 Eczacıbaşı Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İlaç KIRKLARELİ Kaynak: Ar-Ge Merkezleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Benzer şekilde Trakya daki illerde Ar-Ge merkezi belgesi alan sekiz firmanın yedi tanesi Tekirdağ da, bir tanesi de Edirne de bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda ise Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerine Akademik Destek Verebilecek Üniversite Birimleri gözükmektedir. Bölümler Bilgisayar Mühendisliği Trakya Üniversitesi X Namık Kemal Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme X Mühendisliği Makine Mühendisliği X X Ziraat Mühendisliği X X Kimya X X Biyoloji X X Fizik X X X Tıp Fakültesi X X Teknopark X Kırklareli Üniversitesi TR21 Trakya Bölgesi nde üç adet kamu üniversitesi bulunmaktadır. Trakya Üniversitesi bünyesinde 2008 yılında kurulan Trakya Teknopark ın önemli görevlerinden birisi üniversitelerdeki akademik bilginin teknolojik ürünlere dönüştürülerek ekonomiye katma değer sağlanmasıdır. Üniversitelerin bilimsel verimliliklerinin önemli ölçütlerinden birisi de bilimsel yayınlardır. TR21 Trakya Bölgesi üniversitelerinin imzasını taşıyan yayın sayısında 2005 ten günümüze artan bir eğilim görülmektedir. Bu yayınlar konularına göre sınıflandırıldığında tıp ve mühendislik bilimlerine ait çalışmaların çoğunlukta olduğu görülmüştür. Namık Kemal ve Kırklareli Üniversiteleri nin kuruluş aşamasında olmaları nedeniyle bu konuda istenileni veremedikleri görülmektedir yılına ait aşağıdaki tabloda, yıllara göre Trakya Bölgesi ndeki bilimsel yayın sayılarını görmek daha açıklayıcı olacaktır.

12 Nisan 2010 Türkiye TR21 Trakya TR21 Trakya/Türkiye oranı (%) 1,39 1,36 1,71 1,53 1,54 1,64 Namık Kemal Üniversitesi Trakya Üniversitesi Kırklareli Üniversitesi Kaynak: Yayın İstatistikleri, ISI Web of Knowledge Bölgede yenilikle dönüşümün sağlanması için inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için de hem kamu hem de özel sektör kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kalkınma ajansı tarafında sağlanacak destekler ile bölgede yer alan üretim altyapısı ve ekipmanları, yenilik ve Ar-Ge kullanımına bir adım daha yaklaştırılmış olacak, katma değer üzerinde bir artış sağlanacaktır. Trakya Bölgesi ne ait Ar-Ge ve inovasyon verileri dikkate alındığında bu ihtiyaç daha da açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Verilerin sunumuna devam edildiğinde, aşağıdaki tablolar öne çıkmaktadır. Örneğin ilk tabloda Trakya Bölgesi ndeki Ar-Ge merkezlerinin dağılımı bulunmaktadır. Dayanıklı Tüketim Malları Otomotiv İlaç Tekstil Kimya Toplam Tekirdağ Kırklareli Toplam Kaynak: Ar-Ge İstatistikleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Aşağıda ise Trakya Bölgesi nde yapılan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programına Başvuru sayılarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Yıl Başvuran Desteklenen Kaynak: Destek İstatistikleri, KOSGEB Tekirdağ Hizmet Merkezi Müdürlüğü. TÜBİTAK istatistiklerine göre özel sektöre yönelik Ar-Ge ve yenilik destek programlarına başvuru bakımından Tekirdağ ili %1 lik bir oran ile 13., Kırklareli ili de %0,4 lük oran ile 20. sırada yer alarak en çok başvuru yapan 20 il içerisine girmiştir. Hibe destek tutarının illere göre dağılımına bakıldığında ise yine yılları birikimli istatistiklerine göre Tekirdağ

13 13 ili ülke genelinde %8 lik oran ile 13. Sırada yerini almıştır. Bunu da ayrıntıları ile aşağıda görmek mümkündür. Başvuran Firma Toplam Tekirdağ Edirne Kırklareli TR Desteklenen Firma Toplam Tekirdağ Edirne Kırklareli TR Kaynak: TÜBİTAK TÜBİTAK TEYDEB desteklerine başvuran ve desteklenen proje dağılımı ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Proje Başvurusu Toplam Tekirdağ Edirne Kırklareli Toplam Desteklenen Proje Toplam Tekirdağ Edirne Kırklareli Toplam Kaynak: TÜBİTAK

14 Tekird ağ TR 21 Trakya Türkiye 14 Bu tabloda ise en çok başvuru yapılan sektörleri görmek mümkündür. Tekirdağ Edirne Kırklareli Makine ve İmalat 33% - - Otomotiv 18% - - Beyaz Eşya 14% - - Tekstil 9% - 21% Kimya 7% 33% 21% Biyoteknoloji - 33% 16% Tarım ve Gıda - 33% 11% Makine ve İmalat % Kaynak: TÜBİTAK Trakya Bölgesi nin insan kaynakları profili yenilikçilik faaliyetlerinin verimli şekilde gerçekleştirilmesi için yeterli görünmese de Türkiye nin en iyi üniversitelerine olan coğrafi yakınlığı nedeniyle Trakya kalifiye iş gücüne ve akademik desteğe erişimin en kolay sağlanabileceği bölgelerden birisidir. Bölgenin durumunu tespit açısından, son olarak bölgedeki araştırma geliştirme ve yenilik faaliyetlerine dönük olarak bölgede alınan patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurularının yıllara göre dağılımını ele alan tabloya bakmak faydalı olacaktır. Patent Faydalı Model Endüstriyel Tasarım Patent Faydalı Model Endüstriyel Tasarım Patent Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil

15 Kırklareli Edirne 15 Faydalı Model Endüstriyel Tasarım Patent Faydalı Model Endüstriyel Tasarım Patent Faydalı Model Endüstriyel Tasarım Kaynak: Türk Patent Enstitüsü Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Tüm bu veriler ışığında Trakya Bölgesi nin araştırma ve yenilik üretme kapasitesinin geliştirilmesi açısından gidilecek çok yolu olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bölge, barındırdığı yüksek potansiyele ve avantajlı konuma rağmen bir yenilik ve araştırma üssü haline gelememiştir. Bu durgunlukta birçok etken rol oynamış olabilir. Ancak bundan sonraki süreçte üretimde yenilikçiliğin hayata geçirilmesi adına hem özel sektör hem kamu hem de sivil toplum kuruluşlarına önemli roller ve görevler düşmektedir. Bu sebeple Trakya Kalkınma Ajansı 2015 yılı mali destek programları arasına yenilikçiliğe yapılacak olan katkıları özellikle dahil etmiştir. Dünyanın küçük bir köy haline geldiği günümüzde, yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerine yapılacak olan her destek, gelecekte misli ile bize kazanım olarak yansıyacaktır. Ajansın mali destekler ile yaratmaya çalıştığı dönüşümün temel referanslarını Trakya Bölgesi yılı bölge planında bulmak mümkündür. Ajans bölge planının ideallerini hayata geçirmek adına oyunculardan sadece bir tanesidir. Bu yüzden aynı hedefler doğrultusunda tüm ilgili kurum ve kuruluşların ortak hareket etmesi gerekmektedir. Buna göre verilecek olan destekler ile Bölge ekonomisinin yüksek katma değerli bir yapıya geçişinde yenilik ve araştırma kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır. Bölgenin araştırma geliştirme ortamını iyileştirmeye yönelik olarak bilgi ve iletişim teknolojisi kullanım düzeyinin arttırılması, üniversitelerin bilimsel yayınlarının yükseltilerek üniversite sanayi işbirliğini arttıracak yapılar oluşturmaları, bölgedeki insan kaynaklarının yenilikçilik kültürü ile yetiştirilmesine imkân sağlayacak altyapıların oluşturulması hedeflenmektedir. Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip girişimlerin artırılması için öncelikle yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projeleri geliştiren girişimciler desteklenerek özendirilmelidir. Yine bölge planında üzerinde dikkatle durulan bir konu olan yenilikçi bakış açısının eğitim sistemi vasıtası ile erken yaşta bireylere kazandırılması mevzusu Ajansın hedeflerinden bir

16 tanesidir. Bu doğrultuda hazırlanmış olan projeler mali desteklerden yararlanmak için sıralamaya girme hakkına sahip olacaktır. Özellikle bölge genelinde yenilik kültürünün geliştirilmesi amacıyla örgün eğitim kurumları ile üniversitelerde bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri yürütülmeli, gençleri yenilik ortamına kanalize edecek yarışma ve etkinliklere yer verilmelidir. Bölge üniversitelerinde akademisyen, öğrenci ve mezunlar arasında girişimciliği teşvik etmeye ve araştırma sonuçlarını ticarileştirmeye yönelik farkındalık ve eğitim faaliyetleri arttırılmalıdır. Bilgi toplumu konusunda bilgi ve teknoloji okur-yazar birey sayısını artırmak ve doğru bilgiye kolay ulaşan, bilgiyi üreten, bilgiyi uygulamaya geçiren bir bölge toplumu oluşturmak gerekmektedir. 16

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 Yılı 2. Dönem MALİ DESTEK PROGRAMLARI - Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Yaratıcı Endüstriler - Sosyal İçerme - Afetlere Hazırlık Program Adı / Kodu Program Bütçesi (Tl)

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Güncelleme: 15 Nisan 2012

Güncelleme: 15 Nisan 2012 İNOVİTA için Gözden Geçirilmiş Sürüm Dünya Bankası Türkiye Ulusal İnovasyon Sistemi Raporu ndan Özet Notlar Haziran 2009 Güncelleme: 15 Nisan 2012 1 2007 ve 2013 yılları arasını kapsayan 9. Kalkınma Planı,

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TÜBİTAK TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI

TÜBİTAK TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI - BİDEB 2238 Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması Programın Amacı: Girişimcilik Farkındalığını Artırmak Üniversite düzeyinde öğrenciler arasındaki girişimcilik farkındalığını

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE Süfyan EMİROĞLU Genel Müdür Sanayi Genel Müdürlüğü İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Açılış Toplantısı, İstanbul 11 Nisan 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ

2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ 2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ Özet Bulgular PwC tarafından TÜSİAD işbirliğiyle hazırlanan 2023 e Doğru Türkiye de STEM Gereksinimi başlıklı raporda, STEM alanlarının kritik rolüne değinilmiş,

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri Dr. Filiz Sayar Sanayi Genel Müdürlüğü filiz.sayar@sanayi.gov.tr 3 Mayıs 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN/HİZMET BİLGİ YENİ PAZARLAMA YÖNTEMİ UYGULAMA

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Kom. Sekreteri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Değişen

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 24.04.2013 Bilecik İl Genel Meclis Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

Tablo 35 İldeki OSB lerin Elektrik ve Doğalgaz Tüketimi, OSB lerde bulunan Firma Sayıları ve İstihdam

Tablo 35 İldeki OSB lerin Elektrik ve Doğalgaz Tüketimi, OSB lerde bulunan Firma Sayıları ve İstihdam SANAYİ İldeki 3 ilçede üretim aşamasına geçmiş 4 OSB bulunmaktadır. İlde üretim aşamasına geçmiş OSB bulunan ilçeler; Kütahya Merkez (2 adet), Gediz ve Tavşanlı dır. Ayrıca Simav ilçesinde ise aktif olmayan

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ KOBİ LER VE KOSGEB 1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000.

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000. Program Adı / Kodu Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı ISTKA/2014/AFK Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (İşletmeler) ISTKA/2014/EVI Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı ISTKA/2014/EVK

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Bilser Dönmez YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 103 YILLIK DENEYİM 30.000+ ÖĞRENCİ 24.000 Lisans 5.600 Y.Lisans 1.600 Doktora Öğrencisi 1.700+ AKADEMİSYEN 10

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu

Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu Dr.Mesud ÜNAL 03 Ekim 2016 1/24 Sunum Planı Küresel Rekabette ARGE ve İnovasyonun Önemi Küresel Rekabetin ARGE Boyutu ve İnovasyon Boyutu Küresel Rekabet sürecinde

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

Yeni üretim yöntem ve süreçlerinin bulunması veya geliştirilmesi.

Yeni üretim yöntem ve süreçlerinin bulunması veya geliştirilmesi. AR-GE VE YENİLİKÇİLİK 1. Dünyada küreselleşme ve hızlı teknolojik gelişme sürecinde uluslararası piyasalarda uzmanlaşma ve teknoloji geliştirme yetkinliği rekabet gücünün önemli unsurları olmuştur. Rekabet

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI İzmir, 9.Aralık.2016 AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi HEDEF KİTLEMİZ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İÇİNDE AB AĞLARIYLA

Detaylı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 14 12 10 8 6 4 2 0 İHRACAT (MİLYAR DOLAR) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

KONYADA YÜKSEKÖĞRENİM

KONYADA YÜKSEKÖĞRENİM KONYADA YÜKSEKÖĞRENİM Yüz ölçümü olarak Türkiye nin en büyük ili olan Konya, doğal ve tarihi güzellikleri, ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı tarihten gelen köklü geçmişi ile büyümesini sağlıklı bir şekilde

Detaylı

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara SUNU İÇERİĞİ GİRİŞ I-AR-GE II-DESTEK KAYNAKLARI III-SAĞLIKTA AR-GE IV-ÖRNEK V-HEDEF SONUÇ

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM 214-223 BÖLGE PLANI SÜRECİ Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 3.5.213 Merinos AKKM Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları ve yeni kriz alanları

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı