İçindekiler 1. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HÂSILA 2 2. ENFLASYON Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler 1. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HÂSILA 2 2. ENFLASYON 3. 2.1 Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 3. 2.2 Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) 4"

Transkript

1 Ücretsizdir

2 Bölgesel Göstergeler Bülteni Nisan / Mayıs / Haziran Yıl : 1 Sayı : 2 Temmuz ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir İçindekiler 1. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HÂSILA 2 2. ENFLASYON Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) 4 3. İŞYERİ VE İŞGÜCÜ İşyeri ve Sigortalı Sayıları Kurulan ve Kapanan Şirketler Hanehalkı İşgücü İstatistikleri 6 4. DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ 7 5. HAVA KALİTESİ ULAŞIM Havayolu İstatistikleri Motorlu Kara Taşıtları YENİLİKÇİLİK DİĞER Yatırım Teşvik Belgeleri Protesto Edilen Senetler 19

3 Tablo Listesi Tablo 1. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 2 Tablo 2. Türkiye TÜFE Verileri 3 Tablo 3. TR32 Bölgesi (Aydın, Denizli, Muğla) TÜFE Verileri 4 Tablo yılı 2. Dönem Genel ÜFE Verileri 4 Tablo yılı 2. Dönem Sektörel ÜFE Verileri 4 Tablo 6. Mart Ayı İşyeri Ve Sigortalı Sayıları 5 Tablo 7. TR32 Bölgesi Kurulan ve Kapanan Şirket Sayıları 5 Tablo 8. Türkiye Hanehalkı İşgücü İstatistikleri (15+ yaş) 6 Tablo 9. Ocak-Haziran Dönemi İhracat Miktarları (1. $) 7 Tablo 1. Ocak-Mayıs Dönemi İthalat Miktarı, (1. $) 8 Tablo 11. TR32 Bölgesi nden İhracatın En Fazla Yapıldığı Ülkeler, (1. $) 8 Tablo 12. Aydın İlinin İhracatının Sektörlere/Ürünlere Dağılımı, (1. $) 9 Tablo 13.Denizli İlinin İhracatının Sektörlere/Ürünlere Dağılımı, (1. $) 1 Tablo 14. Muğla İlinin İhracatının Sektörlere/Ürünlere Dağılımı, (1. $) 11 Tablo Yılı Mart Ayı Hava Kalitesi İstatistikleri 13 Tablo 16. Türkiye Havaalanları Tüm Uçak Trafiği 14 Tablo 17. TR32 Bölgesi ve Türkiye Motorlu Kara Taşıtları Sayısı (Nisan) 15 Tablo 18. TR32 Bölgesi Patent Ve Faydalı Model Başvuru Sayıları 16 Tablo 19. Ocak-Mayıs Ayları Döneminde Verilen Yatırım Teşvik Belgelerinin İllere Dağılımı 18 Tablo Yılında Protesto Edilen Senetlerin Adet Ve Tutarına Göre İllere Dağılımı 19 Şekil Listesi Şekil 1. İllere Göre Kurulan Kapanan Şirket Sayıları, TOBB 6 Şekil ve 212 Yıllarının Aynı Aylarına Göre İhracat Karşılaştırması, ($) 7 Şekil Yılı Nisan Ayında Ülke Genelinde Trafiğe Kaydı Yapılan Araçların Toplam İçerisindeki Payı 15

4 1 Bölgesel Göstergeler Bülteni GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Önsöz Günümüz dünyasının en önemli özelliklerinden birisi de insanlığın yenilikçilik ve bilgiyi hayatın her anına dâhil etmiş olmasıdır. Bu kapsamda hayatın her alanı için yeni bilgiler üretmek ya da bilinenlerden yeni anlamlar çıkarmak her zamankinden daha çok önem kazanmıştır. Gerek yatırım kararlarının verilmesinde gerekse kişi ya da şirketlerin geleceğe dönük planlar yapmasında olmazsa olmaz faktör edinilen bilginin nitelik ve doğruluğudur. Hayatımızda bilginin değeri arttıkça, Ajansımız gibi paydaşları için nitelikli bilgiler üretmeyi ve onlara yatırım kararlarında her anlamda destek olmayı görev edinmiş kuruluşların da önemi artmaktadır. Bu noktada kökleri insanlık tarihine kadar uzanan, girişimciliği ve efeliği ile ünlü olan bir bölgenin bir parçası olmanın gurur ve sorumluluğunu taşımaktayız. Bu sorumluluk çerçevesinde bölgemiz için önem taşıyan verileri süreklilik içerisinde paydaşlarımıza sunuyor olmak kurumsal açıdan en doğal görevimizdir. 3 ayda bir yayımlanacak olan bültenimiz ile bölge için önem taşıyan bilgiler, dünyaya güvenilirliği ile nam salmış tüccarlarımızdan bölge için çözümler üreten kurumlarımıza kadar tüm kılcal damarlarımıza ulaşacak, yarınlar için en iyi kararların verilmesi yolunda onlara ışık tutacaktır. Ajansımız elbette ki bu bilgileri sunmak kadar nitelikli ve bölgesine hâkim uzman kadrosu ile kalkınma yolunda her adımda paydaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Her gün bir yenisi üretilen doküman ve analizlerin yanında önümüzdeki dönemde ortaya konulacak ürünler ile hep birlikte yürüdüğümüz kalkınma yolu aydınlatılmaya çalışılacaktır. Bu vizyon ile hazırlanan GEKA Bültenin bölgemize katkıda bulunacağını ümit ediyor, emeği geçen uzmanlarımıza teşekkür ediyorum. Mehmet AYDINER Genel Sekreter Nisan / Mayıs / Haziran 212

5 Nisan / Mayıs / Haziran 212 GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Bölgesel Göstergeler Bülteni 2 1. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla Üretim yöntemi ile hesaplanan GSYİH, 212 yılı birinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla %14,2 lik artışla Milyon TL olmuştur. Söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla GSYİH % 3,2 lik artışla Milyon TL olmuştur. 212 yılı birinci üç aylık döneminde takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYİH bir önceki yılın aynı dönemine göre % 2,4 oranında artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYİH bir önceki döneme göre %,4 oranında azalmıştır (Tablo 1). Tablo 1. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla Cari fiyatlarla GSYH Gelişme Hızı Cari fiyatlarla GSYH Gelişme Hızı Cari fiyatlarla GSYH Gelişme Hızı Yıl Dönem (Milyon TL) % (Milyon $) % (Milyon TL) % 211 I , , ,9 II , , ,1 III , , ,4 IV , , ,2 Yıllık , , ,5 212 I , , ,2 Kaynak: TÜİK, Temmuz 212 GSYİH içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayi sektörünün 212 yılı birinci üç aylık döneminde cari fiyatlarla GSYİH içindeki payı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 2,3 lük artışla % 17, 5 olmuştur. Söz konusu sektörün sabit fiyatlarla GSYİH içindeki payı bir önceki yılın aynı dönemine göre azalarak % 26,2 den % 26,1 e düşmüştür. Uzman Görüşü Prof. Dr. Celal Naci KÜÇÜKER Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü TÜİK tarafından yayınlanan 212 yılı ilk çeyrek büyüme verileri Türkiye Ekonomisinde gözlemlenen yüksek büyüme performansının son iki yılda giderek azaldığını göstermesi bakımından oldukça yoğun tartışmalara neden olmuştur. 212 ilk çeyreğine ilişkin büyüme oranı % 3.2 olarak açıklandığında birçok kesim için bu oran beklentilerin biraz üstünde çıkmıştır. Çünkü yapılan analizlerde bir yandan Euro bölgesinde yaşanan krizin derinleşerek devam etmesi sonucunda ihracatın büyümeye katkısının azalacağı ve diğer yandan da cari açığı düşürmeye yönelik makroekonomik politikaların büyüme üzerindeki olumsuz etkiler yaratacağı belirtilmiştir. Bu beklentilerin dayandığı temel argümanlar sonucunda ekonomi yönetimi ve uluslararası çevrelerin büyüme tahminleri daha düşük olmasına rağmen açıklanan rakamlar kötümser öngörülerin biraz üstünde çıkmıştır. Gerçekten de büyümenin bileşenlerine toplam talep açısından bakıldığı zaman hane halkı tüketim harcamalarının büyümeye katkısının önemli olmadığı görülmektedir. Benzer biçimde yatırım harcamaları ile kamu harcamalarının da katkısı minimum düzeyde gerçekleşmiştir. Dolayısı ile iç talepteki artış 212 birinci çeyreğinde durmuş bulunuyor. Bu eğilim büyüme sürecinde sert iniş/yumuşak iniş beklentilerinde sert iniş anlamında yorumlanmaktadır. Sert inişin kaynağının iç tüketim ve yatırımlarda ortaya çıkan durağanlaşma olduğu açık bir biçimde görülmektedir. Buraya kadar yapılan değerlendirmeler iç talebin durağan olduğunu ve büyümeye son derece sınırlı katkı yaptığını sergilemektedir. Diğer taraftan 212 yılı ilk çeyreğinde yüzde 3.2 düzeyindeki çeyreklik büyümenin temel kaynağı ise net ihracat olarak görülmektedir. İhracat veya dış talebin büyümeye katkısı yüzde 1.4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Başka bir deyimle büyümenin motoru son iki yılda iç tüketim harca-

6 3 Bölgesel Göstergeler Bülteni GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Nisan / Mayıs / Haziran 212 maları olurken son çeyrekte durum değişmiş ve bu kez ihracat önderliğinde bir büyüme performansı sergilenmiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasının arka planında üç aşamalı bir makroekonomik politika değişikliğinin etkisinden söz edilebilir. Birincisi 21 yılı döneminde özellikle sıcak para kökenli kredi balonunu ve cari denge açığının büyümesini önlemek amacıyla ekonomik büyüme yavaşlatılmıştır. Merkez Bankası koridor sisteminde gecelik borç alma faizini büyük ölçüde düşürmüş ve mevduat zorunlu karşılık oranlarını arttırmıştı. İkincisi 211 yılında Avrupa Euro bölgesindeki krizin devam etmesi ve ABD ekonomisinde performansın yatay olarak sürmesi sonucu artan kötümserlik ortamında bu kez büyüme sürecindeki sert inişi önleyebilmek için makroekonomik politikalarda revizyona gidilmiş ve bağlamda borç alma faizi yükseltilmiş ve mevduat zorunlu karşılık oranlarında azaltma yapılmıştır. Üçüncüsü ise 211 yılının son çeyreğinde ve 212 yılının ilk çeyreğinde Avrupa daki kriz ortamı ve finansal piyasalardaki panik beklentilerine karşı tepki olarak enflasyon hedeflemesi politikası yerine döviz kurunun oynaklığı kontrol edilmeye çalışılmıştır. Ama daha önemlisi Merkez Bankası tarafından makroekonomik sakınganlık anlayışı bağlamında finansal istikrar ön plana çıkmıştır. Bu üç aşamalı sürecin sonucunda büyüme temposu yavaşlamıştır. Ekonomik büyüme olgusuna arz yönünden, yani üretim sektörlerinin büyümeye katkıları açısından bakılırsa, tüm sektörlerin katkıları 211 dördüncü çeyreğine göre düştüğü saptanmaktadır. 212 yılının ilk çeyreğinde toplam yüzde 3.2 olarak gerçekleşen büyümenin sektörel bileşimi analiz edildiği zaman tarım sektörünün %.2, sanayi sektörünün %.9, inşaat sektörünün %.2 ve hizmetler sektörünün % 2. oranında katkı yaptığı görülmektedir. Büyümeye en büyük katkının aynen 211 son çeyreğinde olduğu gibi, GSYH içinde önemli bir büyüklüğe sahip olan hizmetler sektörünün yaptığı görülmektedir. Büyüme performansının büyüme potansiyeli açısından değerlendirilmesi veya küresel ortamda diğer ülkelerin büyüme performansına göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi ise daha geniş bir analizi gerektirmektedir. 2. Enflasyon 2.1 Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Türkiye geneli 23 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi nde bir önceki aya göre Nisan ayında % 1,52 artış gerçekleşirken, Mayıs ve Haziran aylarında sırasıyla %,21 ve %,9 düşüş gerçekleşmiştir. Söz konusu endekste bir önceki yılın aynı ayına göre Nisan ayında % 11,14, Mayıs ayında % 8,28, Haziran ayında ise % 8,87 artış gerçekleşmiştir (Tablo 2). Tablo 2. Türkiye TÜFE Verileri Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) Endeks Nisan Mayıs Haziran 1,52 -,21 -,9 3,9 2,87 1,95 11,14 8,28 8,87 8,59 8,68 8,89 27,5 26,61 24,76 Kaynak: TÜİK, Temmuz 212 TR32 Bölgesi 23 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi nde bir önceki aya göre Nisan ayında %,76 artış gerçekleşirken, Mayıs ve Haziran aylarında sırasıyla %,7 ve % 1,2 düşüş gerçekleşmiştir. Söz konusu endekste bir önceki yılın aynı ayına göre Nisan ayında % 9,88, Mayıs ayında % 8,66, Haziran ayında ise % 8,3 artış gerçekleşmiştir. Söz konusu değerler Nisan ve Haziran aylarında Türkiye genelinin altında iken, Mayıs ayında Türkiye genelinin üzerindedir.

7 Nisan / Mayıs / Haziran 212 GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Bölgesel Göstergeler Bülteni 4 Tablo 3. TR32 Bölgesi (Aydın, Denizli, Muğla) TÜFE Verileri Nisan Mayıs Haziran Bir önceki aya göre değişim oranı,76 -,7-1,2 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim 9,88 oranı 8,66 8,3 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı 8,76 8,87 8,92 Endeks 28,27 28,12 25,62 Kaynak: TÜİK, Temmuz 212 Türkiye genelinde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış Nisan ve Mayıs aylarında sırasıyla % 13,2 ve % 8,6 ile giyim ve ayakkabı grubunda, Haziran ayında %1,92 ile haberleşme grubunda gerçekleşmiştir. TR32 Bölgesi nde ise bir ay önceye göre en yüksek artış Nisan ve Mayıs aylarında sırasıyla % 6,5 ve % 9,9 ile giyim ve ayakkabı grubunda, Haziran ayında % 3,64 ile eğitim grubunda gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE de en yüksek artış Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında sırasıyla % 18,53, %18,7 ve %18,69 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşmiştir. TR32 Bölgesinde ise bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE de en yüksek artış Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında % 18,85, % 19,34 ve % 19,9 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşmiştir. 2.2 Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) 23 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi nde bir önceki aya göre Nisan ayında %,8, Mayıs ayında %,53 artış gerçekleşirken, Haziran ayında % 1,49 düşüş gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise bu oranlar sırasıyla % 7,65, % 8,6 ve % 6,44 lük artış olarak gerçekleşmiştir (Tablo 4). Tablo Yılı 2. Dönem Genel ÜFE Verileri Nisan Mayıs Haziran Bir önceki aya göre değişim oranı (%),8,53-1,49 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%),73oranı 1,27 -,24 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim(%) 7,65 oranı 8,6 6,44 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı(%) 1,72 1,57 1,24 Endeks 25,77 26,86 23,77 Kaynak: TÜİK, Temmuz 212 Tarım sektöründe ÜFE aylık değişimi Nisan ve Haziran aylarında sırasıyla %,7 ve % 6,12 düşüş olarak gerçekleşirken, Mayıs ayında % 3,65 artış olmuştur. Sanayi sektöründe ise Nisan ayında %,24 artış olurken, Mayıs ve Haziran aylarında sırasıyla %,12 ve %,49 oranında düşüş gerçekleşmiştir (Tablo 5). Tablo Yılı 2. Dönem Sektörel ÜFE Verileri Sektör Tarım Sanayi Aylar Nisan Mayıs Haziran Nisan Mayıs Haziran Bir önceki aya göre değişim oranı( %) -,7 3,65-6,12,24 -,12 -,49 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%),94 oranı 4,63-1,77,69,57,8 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%)oranı 1,92 7,72 4,39 8,92 8,13 6,87 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 4,1 3,96 3,83 12,18 12,1 11,64 Kaynak: TÜİK, Temmuz 212 ÜFE sonuçları alt sektörler bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış Nisan ayında % 4,39 ile ham petrol ve doğalgaz çıkarımında, Mayıs ayında % 4,19 ile tarım, avcılık sektöründe, Haziran ayında ise % 8,72 ile balıkçılık sektöründe gerçekleşmiştir. ÜFE sonuçları alt sektörler bazında bir önceki yılın aynı ayına göre değerlendirildiğinde en yüksek artış Nisan ayında % 33,93 ile balıkçılık, Mayıs ayında % 24,71 ile ormancılık ve tomrukçuluk, Haziran ayında % 3,96 ile yine balıkçılık sektöründe gerçekleşmiştir.

8 5 Bölgesel Göstergeler Bülteni GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 3. İşyeri ve İşgücü Nisan / Mayıs / Haziran İşyeri ve Sigortalı Sayıları 212 yılı Mart ayı verilerine göre TR32 Bölgesi ndeki işyerlerinin % 86,2 si daimi, % 13,8 i ise mevsimlik olarak çalışmakta, % 96,8 i özel sektörde geri kalanı da kamu sektöründe faaliyet göstermektedir. Söz konusu dönemde Bölgedeki sigortalıların % 77,9 u daimi, % 22,1 i mevsimlik olarak; % 93,2 si özel sektörde geri kalanı da kamu sektöründe çalışmaktadır. Çalışanların % 73,7 si erkeklerden oluşmaktadır (Tablo 6). 211 yılı Aralık ayı verileri ile karşılaştırıldığında 212 yılı Mart ayında Bölgedeki toplam işyeri sayısında % 2,1 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Daimi işyeri sayısında % 2,9 oranında artış olurken, mevsimlik işyeri sayısında % 2,9 oranında azalma olmuştur. Söz konusu dönemde Bölgedeki sigortalı sayısında % 4 oranında bir artış olmuştur. Tablo 6. Mart Ayı İşyeri ve Sigortalı Sayıları İşyeri Sayısı Zorunlu Sigortalı Sayısı Aydın Denizli Muğla TR32 Bölgesi Daimi Mevsimlik Kamu Özel Daimi Mevsimlik Kamu Özel Erkek Kadın Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu, Haziran Kurulan ve Kapanan Şirketler 212 yılı Mart ayında TR32 Bölgesinde kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre % 67,9 oranında düşüş yaşanırken, bir önceki yılın aynı ayına göre % 49,3 oranında artış gerçekleşmiştir. Nisan ve Mayıs aylarında ise bu oranlar bir önceki aya göre sırasıyla % -23,44 ve % 5,88, bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla % 55,24 ve % 45,16 olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında bölgede kapanan şirket sayısında bir önceki aya göre % 242,86 oranında düşüş gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre % 51,72 oranında artış olmuştur. Nisan ayında ise bu oranlar sırasıyla % 6,67 ve % 48,28 olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında ise bir önceki aya göre % 54,55 oranında artış olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre bir değişiklik yaşanmamıştır (Tablo 7). Tablo 7. TR32 Bölgesi Kurulan ve Kapanan Şirket Sayıları Şirket Türü Mart 212 Bir önceki aya göre değişim (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) Nisan 212 Bir önceki aya göre değişim (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) Mayıs 212 Bir önceki aya göre değişim (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) Kurulan Şirket Kooperatif ,9-15, 49,3, ,44 2, 55, ,88, 45,16-66,67 Gerçek Kişi Ticari İşletme ,17 8, ,97 17, ,8-3,6 Tasfiye edilen Şirket Kooperatif Şirket , -166,67-242,86 57,89 66,67 51, ,46, 6,67 62,86 7, 48, ,18 4, 54,55 8,87 77,27, Kapanan Kooperatif 4-25, 5, 6 33,33 25, 8 25, -14,29 Gerçek Kişi Ticari İşletme ,15 53, ,67 62, ,25-71,32 Kaynak: TOBB, Haziran 212

9 Nisan / Mayıs / Haziran 212 GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Bölgesel Göstergeler Bülteni 6 TR32 Bölgesinde kurulan şirket sayıları incelendiğinde Mart ayında % 4,51 ile Denizli ilk sırada yer alırken, Nisan ve Mayıs aylarında sırasıyla % 53,13 ve % 42,65 payı ile Muğla ili ilk sırada yer almaktadır. Bölgede kapanan şirket sayıları incelendiğinde Mart ayında % 42,86 ile Aydın, Nisan ve Mayıs aylarında ise sırasıyla % 66,67 ve % 42,42 payı ile Denizli ilk sırada bulunmaktadır. Kurulan Şirket Kapanan Şirket Kurulan Şirket Kapanan Şirket Kurulan Şirket Kapanan Şirket Mart 212 Nisan 212 Mayıs 212 Şekil 1. İllere göre kurulan kapanan şirket sayıları, TOBB Aydın Denizli Muğla 3.3 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre Ocak ayında,1 puanlık artışla % 48,2, Şubat ayında,6 puanlık azalışla % 47,9, Mart ayında,4 puanlık azalışla % 48,6 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye de kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre Ocak ayında 1 milyon 232 bin kişi artarak kişiye, Şubat ayında 1 milyon 213 bin kişi artarak kişiye, Mart ayında 1 milyon 196 bin kişi artarak kişiye ulaşmıştır. Türkiye genelinde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre Ocak ayında 1,7 puanlık azalış ile % 1,2, Şubat ayında 1,1 puanlık azalış ile % 1,4, Mart ayında ise,9 puanlık azalış ile % 9,9 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 8. Türkiye Hanehalkı İşgücü İstatistikleri (15+ yaş) Ocak 212 Şubat 212 Mart 212 Kurumsal Olmayan Nüfus (Bin) İşsizler (Bin) İşgücüne dâhil olmayanlar (Bin) İstihdam edilenler (Bin) İşgücüne katılma oranı (%) 48,2 47,9 48,6 İşsizlik Oranı (%) 1,2 1,4 9,9 Kaynak: TÜİK, Temmuz 212

10 7 Bölgesel Göstergeler Bülteni GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Nisan / Mayıs / Haziran Dış Ticaret Göstergeleri Geçici dış ticaret verilerinden hesaplanan 23 temel yıllı dış ticaret endekslerine göre; 212 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, ihracat birim değer endeksi % 6,8 ve ithalat birim değer endeksi % 3,9 oranında azaldı. İlgili ayda ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre Tarım ve Ormancılıkta % 8,1 arttı, Balıkçılıkta %8,4, Madencilik ve Taş Ocakçılığında % 6,5 ve İmalat Sanayiinde % 7,2 azaldı. İthalat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre, Madencilik ve Taş Ocakçılığında % 8,9 arttı, Tarım ve Ormancılıkta %19, İmalat Sanayiinde % 5,5 azaldı (TÜİK, Mayıs Ayı Dış Ticaret Endeksleri, Temmuz 212). Türkiye İhracatçılar Birliği nin verilerine göre Türkiye 212 yılının ilk yarısında toplam yaklaşık 69 Milyar $ değerinde ihracat yapmıştır. TR32 Bölgesi nin ihracatı Türkiye ihracatının ancak % 2,5 ini oluşturmaktadır. Bu değerin ise büyük bir kısmı Denizli tarafından karşılanmaktadır. 212 yılının ilk yarısında Denizli TR32 Bölgesi nin ihracatının % 9 ını gerçekleştirmiştir. Tablo 9. Ocak-Haziran Dönemi İhracat Miktarları (1. $) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Aydın Denizli Muğla TR32 Bölgesi Türkiye Kaynak: TİM, Temmuz 212 TR32 Bölgesi illerinin ilk 6 aylık dönemde gerçekleştirdiği ihracatın geçen yılın aynı ayları ile karşılaştırılması yapıldığında Denizli nin ihracatında geçen seneye göre belirgin düşüşler göze çarpmaktadır. 212 yılı ekonomik tahminlerinde Türkiye geneli için bu tip düşüşler beklenmektedir. Aydın ili ihracatı incelendiğinde ise geçen yıl ile karşılaştırıldığında dalgalı bir seyir izlediği ve bazı aylar azalmalar, bazı aylar ise artışlar gerçekleştiği gözlenmektedir. Muğla ise geçen yıla göre ihracatında aylık yükselişler gerçekleştirmektedir Ocak Mart Nisan Ocak Mart Nisan Ocak Mart Nisan Denizli Kaynak: TÜİK, Temmuz 212 Şekil ve 212 Yıllarının Aynı Aylarına Göre İhracat Karşılaştırması, ($)

11 Nisan / Mayıs / Haziran 212 GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Bölgesel Göstergeler Bülteni 8 Türkiye genelinde ithalat miktarının ihracatın çok üstünde olduğu görülmektedir. Fakat TR32 Bölgesi nin ithalat değeri ihracat miktarının altında kalmaktadır. Bölge illeri içinde en fazla ithalatın yapıldığı ilin yine Denizli olduğu göze çarpmaktadır. Gelişmiş sanayisi dolayısıyla birçok girdi malların ithalatı gerçekleştirilmektedir. Tablo 1. Ocak-Mayıs Dönemi İthalat Miktarı, (1. $) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Aydın Denizli Muğla TR32 Bölgesi Türkiye Kaynak: TÜİK, Temmuz 212 TR32 Bölgesi illerinin ihracatlarını en çok hangi ülkelere gerçekleştirdikleri incelendiğinde Aydın ilinin ihracatını 212 nin birinci yarısında başta Çek Cumhuriyeti olmak üzere sırasıyla İtalya, İngiltere, ABD ve Almanya ya gerçekleştirdiği görülmektedir. 211 ve 212 yılının Haziran ayları karşılaştırıldığında ise 212 Haziran ında İtalya ihracatının birinci sırada olduğu görülmektedir. Denizli ilinde ise en fazla ihracat Almanya başta olmak üzere İngiltere, ABD, İtalya ve Fransa ya gerçekleştirilmiştir. Muğla ilinin ihracatının büyük bir kısmı ise İtalya başta olmak üzere Hollanda, Almanya, Rusya ve İngiltere ye gerçekleştirilmektedir. Tablo 11. TR32 Bölgesi nden İhracatın En Fazla Yapıldığı Ülkeler, (1. $) Haziran 211 Haziran 212 Ocak-Haziran/211 Ocak-Haziran/212 AYDIN Toplam İhracatı ÇEK CUMHURİYETİ İTALYA BİRLEŞİK KRALLIK BİRLEŞİK DEVLETLER ALMANYA DENIZLI Toplam İhracatı ALMANYA BİRLEŞİK KRALLIK BİRLEŞİK DEVLETLER İTALYA FRANSA MUĞLA Toplam İhracatı İTALYA HOLLANDA ALMANYA RUSYA FEDERASYONU BİRLEŞİK KRALLIK Haziran Haziran Haziran Haziran Ocak-Haziran/ Ocak-Haziran/ Ocak-Haziran/ Ocak-Haziran/ Kaynak: TİM, Temmuz 212

12 9 Bölgesel Göstergeler Bülteni GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı TR32 Bölgesi illerinin ihracat kalemleri incelendiğinde Aydın ın Haziran ayında en fazla Maden ve Metaller ürünleri ihraç edilmiştir. Bu sektörü Hazır Giyim ve Konfeksiyon ile Taşıt Araçları ve Yan Sanayi ürünleri takip etmektedir. Aydın ın 211 ilk yarısındaki ihracatı incelendiğinde ise Maden ve Metaller yine başı çekerken Kuru Meyve ve Mamulleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon ile Taşıt Araçları ve Yan Sanayi ürünleri de ön sıralarda yer almaktadır. Fakat 212 yılına geldiğimizde bu sıralama değişerek Kuru Meyve ve Mamulleri ürünleri 4.sıraya gerilemiştir. Nisan / Mayıs / Haziran 212 Tablo 12. Aydın İlinin İhracatının Sektörlere/Ürünlere Dağılımı, (1. $) Haziran 211 Haziran 212 Ocak-Haziran/211 Ocak-Haziran/212 AYDIN Toplam İhracatı Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Çelik Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Değerli Maden ve Mücevherat Demir ve Demir Dışı Metaller Deri ve Deri Mamulleri Diğer Sanayi Ürünleri Elektrik - Elektronik Fındık ve Mamulleri Halı Hazır Giyim ve Konfeksiyon Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İklimlendirme Sanayi Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Kuru Meyve ve Mamulleri Maden ve Metaller Makine ve Aksamları Meyve Sebze Mamulleri Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Tekstil ve Hammaddeleri Yaş Meyve ve Sebze Zeytin ve Zeytinyağı Kaynak: TİM, Temmuz 212

13 Nisan / Mayıs / Haziran 212 GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Bölgesel Göstergeler Bülteni 1 Denizli ihracatında ise yine Hazır Giyim ve Konfeksiyon başta gelmektedir. 211 yılı ihracatının ilk yarısının %4 ını, 212 yılının ilk yarısının ise %34 ünü bu kalem oluşturmaktadır. 212 yılında Denizli de hazır giyim ürünlerini Çelik ürünleri takip etmektedir. Bunların dışında ise Demir ve Demir Dışı Metaller ürünleri ile Elektrik-Elektronik ve Tekstil ve Hammaddeleri ürünleri önde gelmektedir. Tablo 13.Denizli İlinin İhracatının Sektörlere/Ürünlere Dağılımı, (1. $) Haziran 211 Haziran 212 Ocak-Haziran/211 Ocak-Haziran/212 DENIZLI Toplam İhracatı Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Çelik Çimento Cam Seramik Ve Toprak Ürünleri Değerli Maden ve Mücevherat Demir ve Demir Dışı Metaller Deri ve Deri Mamulleri Diğer Sanayi Ürünleri Elektrik - Elektronik Fındık ve Mamulleri Gemi Ve Yat Halı Hazır Giyim ve Konfeksiyon Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İklimlendirme Sanayii Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Kuru Meyve ve Mamulleri Maden ve Metaller Makine ve Aksamları Meyve Sebze Mamulleri Savunma Ve Havacılık Sanayii Su Ürünleri Ve Hayvancılık Mamulleri Süs Bitkileri ve Mamulleri Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Tekstil ve Hammaddeleri Yaş Meyve ve Sebze Zeytin ve Zeytinyağı Kaynak: TİM, Temmuz 212

14 11 Bölgesel Göstergeler Bülteni GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Nisan / Mayıs / Haziran 212 Muğla ilinin ihracatı incelendiğinde ise 212 yılının ilk yarısında ihracatının % 63 ünün Su Ürünleri ve Hayvancılık ürünlerinin oluşturduğu görülmektedir. Gemi ve Yat ürünlerinin ise ikinci sırada geldiği görülmektedir. En önemli iki kalemin ardından ise Maden ve Metaller ile Yaş Sebze ve Meyve ihracatı gelmektedir. Tablo 14. Muğla İlinin İhracatının Sektörlere/Ürünlere Dağılımı, (1. $) Haziran 211 Haziran 212 Ocak-Haziran/211 Ocak-Haziran/212 MUĞLA Toplam İhracatı Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Çelik Çimento Cam Seramik Ve Toprak Ürünleri Değerli Maden ve Mücevherat Demir ve Demir Dışı Metaller Deri ve Deri Mamulleri Diğer Sanayi Ürünleri Elektrik - Elektronik Gemi Ve Yat Halı Hazır Giyim ve Konfeksiyon Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İklimlendirme Sanayii Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Kuru Meyve ve Mamulleri Maden ve Metaller Makine ve Aksamları Meyve Sebze Mamulleri Savunma Ve Havacılık Sanayii Su Ürünleri Ve Hayvancılık Mamulleri Süs Bitkileri ve Mamulleri Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Tekstil ve Hammaddeleri Yaş Meyve ve Sebze Zeytin ve Zeytinyağı Kaynak: TİM, Temmuz 212

15 Nisan / Mayıs / Haziran 212 GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Bölgesel Göstergeler Bülteni 12 Uzman Görüşü Dilşad AKAR GEKA Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi İstatistikçi Son aylarda artış trendinde olan Türkiye ihracat değerleri, Mayıs ayında alışılmışın dışına çıkmış ve düşüşe geçmiştir. Buna karşın ithalat endeksinde artış gözlenmekte ve böylece ülkenin üretimi ile kendi kendine yetebilme yetisi için önemli bir gösterge olan ihracatın ithalatı karşılama oranı düşmektedir. Bölgemizin ihracatında son 6 aydır büyük dalgalanmalar yaşanmamakla birlikte önemli bir artış da bulunmamaktadır. Fakat 211 yılının aynı ayları ile 212 karşılaştırıldığında, dönemsel ve mevsimsel azalışlar göze çarpmaktadır Pazar odaklı ihracat doğrultusunda düşündüğümüzde Türkiye nin ihracatını gerçekleştirdiği ülkeler arasında ön sırada gelen bazı Ortadoğu Ülkelerinin (Irak, İran, Mısır vb.) Bölgemiz ihracatında önemli bir paya sahip olmaması göze çarpan bir husustur. Bu ülkelerin ihracat kalemlerini oluşturan ürünlerin Bölgemizde de üretildiği bilinmektedir. Komşu ve çevre ülkelerdeki büyüme ve artan tüketim göz ardı edilmemelidir. Bu örnekten yola çıkarak Bölgenin ihracat pazar çeşitliliğini artırması ve farklı ülkelerle iletişime geçilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Farklı ülkelerde tanıtım yapılması ve bu ülkelerle işbirlikleri kurulması Bölgemizin ihracat hacmi için de büyük önem taşımaktadır. Böylece 223 Türkiye İhracat hedeflerine Bölgemiz de yeterli katkıda bulunmuş olacaktır. İkinci önemli husus ise katma değeri düşük ürün çeşitlerinin Türkiye ve bölgede önde gelen ihracat kalemleri arasında yer almasıdır. Ürün çeşitliliği ile birlikte ürünün katma değeri arttıkça, ihracat miktarı katlanarak artacaktır. Katma değerin artışı; ülkenin ve Bölgenin sanayisinde, Ar-Ge çalışmalarında, yatırımında yaşanan değişliklerin ve olumlu gelişmelerin göstergesidir. Rekabetçi ihracat ilkesi benimseyen ülkemiz inovasyon, teknoloji, verimlilik ve markalaşma ile rekabete devam etmeli; yatırımlarına bu doğrultuda yön vermelidir. Son çıkan teşvik yasası ile desteklenen bu düşüncenin, Türkiye ve Bölgemize geri dönüşünün yakın gelecekte olmasını umut ediyoruz.