İçindekiler 1. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HÂSILA 2 2. ENFLASYON Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler 1. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HÂSILA 2 2. ENFLASYON 3. 2.1 Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 3. 2.2 Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) 4"

Transkript

1 Ücretsizdir

2 Bölgesel Göstergeler Bülteni Nisan / Mayıs / Haziran Yıl : 1 Sayı : 2 Temmuz ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir İçindekiler 1. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HÂSILA 2 2. ENFLASYON Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) 4 3. İŞYERİ VE İŞGÜCÜ İşyeri ve Sigortalı Sayıları Kurulan ve Kapanan Şirketler Hanehalkı İşgücü İstatistikleri 6 4. DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ 7 5. HAVA KALİTESİ ULAŞIM Havayolu İstatistikleri Motorlu Kara Taşıtları YENİLİKÇİLİK DİĞER Yatırım Teşvik Belgeleri Protesto Edilen Senetler 19

3 Tablo Listesi Tablo 1. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 2 Tablo 2. Türkiye TÜFE Verileri 3 Tablo 3. TR32 Bölgesi (Aydın, Denizli, Muğla) TÜFE Verileri 4 Tablo yılı 2. Dönem Genel ÜFE Verileri 4 Tablo yılı 2. Dönem Sektörel ÜFE Verileri 4 Tablo 6. Mart Ayı İşyeri Ve Sigortalı Sayıları 5 Tablo 7. TR32 Bölgesi Kurulan ve Kapanan Şirket Sayıları 5 Tablo 8. Türkiye Hanehalkı İşgücü İstatistikleri (15+ yaş) 6 Tablo 9. Ocak-Haziran Dönemi İhracat Miktarları (1. $) 7 Tablo 1. Ocak-Mayıs Dönemi İthalat Miktarı, (1. $) 8 Tablo 11. TR32 Bölgesi nden İhracatın En Fazla Yapıldığı Ülkeler, (1. $) 8 Tablo 12. Aydın İlinin İhracatının Sektörlere/Ürünlere Dağılımı, (1. $) 9 Tablo 13.Denizli İlinin İhracatının Sektörlere/Ürünlere Dağılımı, (1. $) 1 Tablo 14. Muğla İlinin İhracatının Sektörlere/Ürünlere Dağılımı, (1. $) 11 Tablo Yılı Mart Ayı Hava Kalitesi İstatistikleri 13 Tablo 16. Türkiye Havaalanları Tüm Uçak Trafiği 14 Tablo 17. TR32 Bölgesi ve Türkiye Motorlu Kara Taşıtları Sayısı (Nisan) 15 Tablo 18. TR32 Bölgesi Patent Ve Faydalı Model Başvuru Sayıları 16 Tablo 19. Ocak-Mayıs Ayları Döneminde Verilen Yatırım Teşvik Belgelerinin İllere Dağılımı 18 Tablo Yılında Protesto Edilen Senetlerin Adet Ve Tutarına Göre İllere Dağılımı 19 Şekil Listesi Şekil 1. İllere Göre Kurulan Kapanan Şirket Sayıları, TOBB 6 Şekil ve 212 Yıllarının Aynı Aylarına Göre İhracat Karşılaştırması, ($) 7 Şekil Yılı Nisan Ayında Ülke Genelinde Trafiğe Kaydı Yapılan Araçların Toplam İçerisindeki Payı 15

4 1 Bölgesel Göstergeler Bülteni GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Önsöz Günümüz dünyasının en önemli özelliklerinden birisi de insanlığın yenilikçilik ve bilgiyi hayatın her anına dâhil etmiş olmasıdır. Bu kapsamda hayatın her alanı için yeni bilgiler üretmek ya da bilinenlerden yeni anlamlar çıkarmak her zamankinden daha çok önem kazanmıştır. Gerek yatırım kararlarının verilmesinde gerekse kişi ya da şirketlerin geleceğe dönük planlar yapmasında olmazsa olmaz faktör edinilen bilginin nitelik ve doğruluğudur. Hayatımızda bilginin değeri arttıkça, Ajansımız gibi paydaşları için nitelikli bilgiler üretmeyi ve onlara yatırım kararlarında her anlamda destek olmayı görev edinmiş kuruluşların da önemi artmaktadır. Bu noktada kökleri insanlık tarihine kadar uzanan, girişimciliği ve efeliği ile ünlü olan bir bölgenin bir parçası olmanın gurur ve sorumluluğunu taşımaktayız. Bu sorumluluk çerçevesinde bölgemiz için önem taşıyan verileri süreklilik içerisinde paydaşlarımıza sunuyor olmak kurumsal açıdan en doğal görevimizdir. 3 ayda bir yayımlanacak olan bültenimiz ile bölge için önem taşıyan bilgiler, dünyaya güvenilirliği ile nam salmış tüccarlarımızdan bölge için çözümler üreten kurumlarımıza kadar tüm kılcal damarlarımıza ulaşacak, yarınlar için en iyi kararların verilmesi yolunda onlara ışık tutacaktır. Ajansımız elbette ki bu bilgileri sunmak kadar nitelikli ve bölgesine hâkim uzman kadrosu ile kalkınma yolunda her adımda paydaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Her gün bir yenisi üretilen doküman ve analizlerin yanında önümüzdeki dönemde ortaya konulacak ürünler ile hep birlikte yürüdüğümüz kalkınma yolu aydınlatılmaya çalışılacaktır. Bu vizyon ile hazırlanan GEKA Bültenin bölgemize katkıda bulunacağını ümit ediyor, emeği geçen uzmanlarımıza teşekkür ediyorum. Mehmet AYDINER Genel Sekreter Nisan / Mayıs / Haziran 212

5 Nisan / Mayıs / Haziran 212 GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Bölgesel Göstergeler Bülteni 2 1. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla Üretim yöntemi ile hesaplanan GSYİH, 212 yılı birinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla %14,2 lik artışla Milyon TL olmuştur. Söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla GSYİH % 3,2 lik artışla Milyon TL olmuştur. 212 yılı birinci üç aylık döneminde takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYİH bir önceki yılın aynı dönemine göre % 2,4 oranında artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYİH bir önceki döneme göre %,4 oranında azalmıştır (Tablo 1). Tablo 1. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla Cari fiyatlarla GSYH Gelişme Hızı Cari fiyatlarla GSYH Gelişme Hızı Cari fiyatlarla GSYH Gelişme Hızı Yıl Dönem (Milyon TL) % (Milyon $) % (Milyon TL) % 211 I , , ,9 II , , ,1 III , , ,4 IV , , ,2 Yıllık , , ,5 212 I , , ,2 Kaynak: TÜİK, Temmuz 212 GSYİH içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayi sektörünün 212 yılı birinci üç aylık döneminde cari fiyatlarla GSYİH içindeki payı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 2,3 lük artışla % 17, 5 olmuştur. Söz konusu sektörün sabit fiyatlarla GSYİH içindeki payı bir önceki yılın aynı dönemine göre azalarak % 26,2 den % 26,1 e düşmüştür. Uzman Görüşü Prof. Dr. Celal Naci KÜÇÜKER Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü TÜİK tarafından yayınlanan 212 yılı ilk çeyrek büyüme verileri Türkiye Ekonomisinde gözlemlenen yüksek büyüme performansının son iki yılda giderek azaldığını göstermesi bakımından oldukça yoğun tartışmalara neden olmuştur. 212 ilk çeyreğine ilişkin büyüme oranı % 3.2 olarak açıklandığında birçok kesim için bu oran beklentilerin biraz üstünde çıkmıştır. Çünkü yapılan analizlerde bir yandan Euro bölgesinde yaşanan krizin derinleşerek devam etmesi sonucunda ihracatın büyümeye katkısının azalacağı ve diğer yandan da cari açığı düşürmeye yönelik makroekonomik politikaların büyüme üzerindeki olumsuz etkiler yaratacağı belirtilmiştir. Bu beklentilerin dayandığı temel argümanlar sonucunda ekonomi yönetimi ve uluslararası çevrelerin büyüme tahminleri daha düşük olmasına rağmen açıklanan rakamlar kötümser öngörülerin biraz üstünde çıkmıştır. Gerçekten de büyümenin bileşenlerine toplam talep açısından bakıldığı zaman hane halkı tüketim harcamalarının büyümeye katkısının önemli olmadığı görülmektedir. Benzer biçimde yatırım harcamaları ile kamu harcamalarının da katkısı minimum düzeyde gerçekleşmiştir. Dolayısı ile iç talepteki artış 212 birinci çeyreğinde durmuş bulunuyor. Bu eğilim büyüme sürecinde sert iniş/yumuşak iniş beklentilerinde sert iniş anlamında yorumlanmaktadır. Sert inişin kaynağının iç tüketim ve yatırımlarda ortaya çıkan durağanlaşma olduğu açık bir biçimde görülmektedir. Buraya kadar yapılan değerlendirmeler iç talebin durağan olduğunu ve büyümeye son derece sınırlı katkı yaptığını sergilemektedir. Diğer taraftan 212 yılı ilk çeyreğinde yüzde 3.2 düzeyindeki çeyreklik büyümenin temel kaynağı ise net ihracat olarak görülmektedir. İhracat veya dış talebin büyümeye katkısı yüzde 1.4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Başka bir deyimle büyümenin motoru son iki yılda iç tüketim harca-

6 3 Bölgesel Göstergeler Bülteni GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Nisan / Mayıs / Haziran 212 maları olurken son çeyrekte durum değişmiş ve bu kez ihracat önderliğinde bir büyüme performansı sergilenmiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasının arka planında üç aşamalı bir makroekonomik politika değişikliğinin etkisinden söz edilebilir. Birincisi 21 yılı döneminde özellikle sıcak para kökenli kredi balonunu ve cari denge açığının büyümesini önlemek amacıyla ekonomik büyüme yavaşlatılmıştır. Merkez Bankası koridor sisteminde gecelik borç alma faizini büyük ölçüde düşürmüş ve mevduat zorunlu karşılık oranlarını arttırmıştı. İkincisi 211 yılında Avrupa Euro bölgesindeki krizin devam etmesi ve ABD ekonomisinde performansın yatay olarak sürmesi sonucu artan kötümserlik ortamında bu kez büyüme sürecindeki sert inişi önleyebilmek için makroekonomik politikalarda revizyona gidilmiş ve bağlamda borç alma faizi yükseltilmiş ve mevduat zorunlu karşılık oranlarında azaltma yapılmıştır. Üçüncüsü ise 211 yılının son çeyreğinde ve 212 yılının ilk çeyreğinde Avrupa daki kriz ortamı ve finansal piyasalardaki panik beklentilerine karşı tepki olarak enflasyon hedeflemesi politikası yerine döviz kurunun oynaklığı kontrol edilmeye çalışılmıştır. Ama daha önemlisi Merkez Bankası tarafından makroekonomik sakınganlık anlayışı bağlamında finansal istikrar ön plana çıkmıştır. Bu üç aşamalı sürecin sonucunda büyüme temposu yavaşlamıştır. Ekonomik büyüme olgusuna arz yönünden, yani üretim sektörlerinin büyümeye katkıları açısından bakılırsa, tüm sektörlerin katkıları 211 dördüncü çeyreğine göre düştüğü saptanmaktadır. 212 yılının ilk çeyreğinde toplam yüzde 3.2 olarak gerçekleşen büyümenin sektörel bileşimi analiz edildiği zaman tarım sektörünün %.2, sanayi sektörünün %.9, inşaat sektörünün %.2 ve hizmetler sektörünün % 2. oranında katkı yaptığı görülmektedir. Büyümeye en büyük katkının aynen 211 son çeyreğinde olduğu gibi, GSYH içinde önemli bir büyüklüğe sahip olan hizmetler sektörünün yaptığı görülmektedir. Büyüme performansının büyüme potansiyeli açısından değerlendirilmesi veya küresel ortamda diğer ülkelerin büyüme performansına göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi ise daha geniş bir analizi gerektirmektedir. 2. Enflasyon 2.1 Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Türkiye geneli 23 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi nde bir önceki aya göre Nisan ayında % 1,52 artış gerçekleşirken, Mayıs ve Haziran aylarında sırasıyla %,21 ve %,9 düşüş gerçekleşmiştir. Söz konusu endekste bir önceki yılın aynı ayına göre Nisan ayında % 11,14, Mayıs ayında % 8,28, Haziran ayında ise % 8,87 artış gerçekleşmiştir (Tablo 2). Tablo 2. Türkiye TÜFE Verileri Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) Endeks Nisan Mayıs Haziran 1,52 -,21 -,9 3,9 2,87 1,95 11,14 8,28 8,87 8,59 8,68 8,89 27,5 26,61 24,76 Kaynak: TÜİK, Temmuz 212 TR32 Bölgesi 23 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi nde bir önceki aya göre Nisan ayında %,76 artış gerçekleşirken, Mayıs ve Haziran aylarında sırasıyla %,7 ve % 1,2 düşüş gerçekleşmiştir. Söz konusu endekste bir önceki yılın aynı ayına göre Nisan ayında % 9,88, Mayıs ayında % 8,66, Haziran ayında ise % 8,3 artış gerçekleşmiştir. Söz konusu değerler Nisan ve Haziran aylarında Türkiye genelinin altında iken, Mayıs ayında Türkiye genelinin üzerindedir.

7 Nisan / Mayıs / Haziran 212 GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Bölgesel Göstergeler Bülteni 4 Tablo 3. TR32 Bölgesi (Aydın, Denizli, Muğla) TÜFE Verileri Nisan Mayıs Haziran Bir önceki aya göre değişim oranı,76 -,7-1,2 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim 9,88 oranı 8,66 8,3 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı 8,76 8,87 8,92 Endeks 28,27 28,12 25,62 Kaynak: TÜİK, Temmuz 212 Türkiye genelinde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış Nisan ve Mayıs aylarında sırasıyla % 13,2 ve % 8,6 ile giyim ve ayakkabı grubunda, Haziran ayında %1,92 ile haberleşme grubunda gerçekleşmiştir. TR32 Bölgesi nde ise bir ay önceye göre en yüksek artış Nisan ve Mayıs aylarında sırasıyla % 6,5 ve % 9,9 ile giyim ve ayakkabı grubunda, Haziran ayında % 3,64 ile eğitim grubunda gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE de en yüksek artış Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında sırasıyla % 18,53, %18,7 ve %18,69 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşmiştir. TR32 Bölgesinde ise bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE de en yüksek artış Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında % 18,85, % 19,34 ve % 19,9 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşmiştir. 2.2 Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) 23 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi nde bir önceki aya göre Nisan ayında %,8, Mayıs ayında %,53 artış gerçekleşirken, Haziran ayında % 1,49 düşüş gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise bu oranlar sırasıyla % 7,65, % 8,6 ve % 6,44 lük artış olarak gerçekleşmiştir (Tablo 4). Tablo Yılı 2. Dönem Genel ÜFE Verileri Nisan Mayıs Haziran Bir önceki aya göre değişim oranı (%),8,53-1,49 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%),73oranı 1,27 -,24 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim(%) 7,65 oranı 8,6 6,44 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı(%) 1,72 1,57 1,24 Endeks 25,77 26,86 23,77 Kaynak: TÜİK, Temmuz 212 Tarım sektöründe ÜFE aylık değişimi Nisan ve Haziran aylarında sırasıyla %,7 ve % 6,12 düşüş olarak gerçekleşirken, Mayıs ayında % 3,65 artış olmuştur. Sanayi sektöründe ise Nisan ayında %,24 artış olurken, Mayıs ve Haziran aylarında sırasıyla %,12 ve %,49 oranında düşüş gerçekleşmiştir (Tablo 5). Tablo Yılı 2. Dönem Sektörel ÜFE Verileri Sektör Tarım Sanayi Aylar Nisan Mayıs Haziran Nisan Mayıs Haziran Bir önceki aya göre değişim oranı( %) -,7 3,65-6,12,24 -,12 -,49 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%),94 oranı 4,63-1,77,69,57,8 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%)oranı 1,92 7,72 4,39 8,92 8,13 6,87 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 4,1 3,96 3,83 12,18 12,1 11,64 Kaynak: TÜİK, Temmuz 212 ÜFE sonuçları alt sektörler bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış Nisan ayında % 4,39 ile ham petrol ve doğalgaz çıkarımında, Mayıs ayında % 4,19 ile tarım, avcılık sektöründe, Haziran ayında ise % 8,72 ile balıkçılık sektöründe gerçekleşmiştir. ÜFE sonuçları alt sektörler bazında bir önceki yılın aynı ayına göre değerlendirildiğinde en yüksek artış Nisan ayında % 33,93 ile balıkçılık, Mayıs ayında % 24,71 ile ormancılık ve tomrukçuluk, Haziran ayında % 3,96 ile yine balıkçılık sektöründe gerçekleşmiştir.

8 5 Bölgesel Göstergeler Bülteni GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 3. İşyeri ve İşgücü Nisan / Mayıs / Haziran İşyeri ve Sigortalı Sayıları 212 yılı Mart ayı verilerine göre TR32 Bölgesi ndeki işyerlerinin % 86,2 si daimi, % 13,8 i ise mevsimlik olarak çalışmakta, % 96,8 i özel sektörde geri kalanı da kamu sektöründe faaliyet göstermektedir. Söz konusu dönemde Bölgedeki sigortalıların % 77,9 u daimi, % 22,1 i mevsimlik olarak; % 93,2 si özel sektörde geri kalanı da kamu sektöründe çalışmaktadır. Çalışanların % 73,7 si erkeklerden oluşmaktadır (Tablo 6). 211 yılı Aralık ayı verileri ile karşılaştırıldığında 212 yılı Mart ayında Bölgedeki toplam işyeri sayısında % 2,1 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Daimi işyeri sayısında % 2,9 oranında artış olurken, mevsimlik işyeri sayısında % 2,9 oranında azalma olmuştur. Söz konusu dönemde Bölgedeki sigortalı sayısında % 4 oranında bir artış olmuştur. Tablo 6. Mart Ayı İşyeri ve Sigortalı Sayıları İşyeri Sayısı Zorunlu Sigortalı Sayısı Aydın Denizli Muğla TR32 Bölgesi Daimi Mevsimlik Kamu Özel Daimi Mevsimlik Kamu Özel Erkek Kadın Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu, Haziran Kurulan ve Kapanan Şirketler 212 yılı Mart ayında TR32 Bölgesinde kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre % 67,9 oranında düşüş yaşanırken, bir önceki yılın aynı ayına göre % 49,3 oranında artış gerçekleşmiştir. Nisan ve Mayıs aylarında ise bu oranlar bir önceki aya göre sırasıyla % -23,44 ve % 5,88, bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla % 55,24 ve % 45,16 olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında bölgede kapanan şirket sayısında bir önceki aya göre % 242,86 oranında düşüş gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre % 51,72 oranında artış olmuştur. Nisan ayında ise bu oranlar sırasıyla % 6,67 ve % 48,28 olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında ise bir önceki aya göre % 54,55 oranında artış olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre bir değişiklik yaşanmamıştır (Tablo 7). Tablo 7. TR32 Bölgesi Kurulan ve Kapanan Şirket Sayıları Şirket Türü Mart 212 Bir önceki aya göre değişim (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) Nisan 212 Bir önceki aya göre değişim (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) Mayıs 212 Bir önceki aya göre değişim (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) Kurulan Şirket Kooperatif ,9-15, 49,3, ,44 2, 55, ,88, 45,16-66,67 Gerçek Kişi Ticari İşletme ,17 8, ,97 17, ,8-3,6 Tasfiye edilen Şirket Kooperatif Şirket , -166,67-242,86 57,89 66,67 51, ,46, 6,67 62,86 7, 48, ,18 4, 54,55 8,87 77,27, Kapanan Kooperatif 4-25, 5, 6 33,33 25, 8 25, -14,29 Gerçek Kişi Ticari İşletme ,15 53, ,67 62, ,25-71,32 Kaynak: TOBB, Haziran 212

9 Nisan / Mayıs / Haziran 212 GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Bölgesel Göstergeler Bülteni 6 TR32 Bölgesinde kurulan şirket sayıları incelendiğinde Mart ayında % 4,51 ile Denizli ilk sırada yer alırken, Nisan ve Mayıs aylarında sırasıyla % 53,13 ve % 42,65 payı ile Muğla ili ilk sırada yer almaktadır. Bölgede kapanan şirket sayıları incelendiğinde Mart ayında % 42,86 ile Aydın, Nisan ve Mayıs aylarında ise sırasıyla % 66,67 ve % 42,42 payı ile Denizli ilk sırada bulunmaktadır. Kurulan Şirket Kapanan Şirket Kurulan Şirket Kapanan Şirket Kurulan Şirket Kapanan Şirket Mart 212 Nisan 212 Mayıs 212 Şekil 1. İllere göre kurulan kapanan şirket sayıları, TOBB Aydın Denizli Muğla 3.3 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre Ocak ayında,1 puanlık artışla % 48,2, Şubat ayında,6 puanlık azalışla % 47,9, Mart ayında,4 puanlık azalışla % 48,6 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye de kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre Ocak ayında 1 milyon 232 bin kişi artarak kişiye, Şubat ayında 1 milyon 213 bin kişi artarak kişiye, Mart ayında 1 milyon 196 bin kişi artarak kişiye ulaşmıştır. Türkiye genelinde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre Ocak ayında 1,7 puanlık azalış ile % 1,2, Şubat ayında 1,1 puanlık azalış ile % 1,4, Mart ayında ise,9 puanlık azalış ile % 9,9 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 8. Türkiye Hanehalkı İşgücü İstatistikleri (15+ yaş) Ocak 212 Şubat 212 Mart 212 Kurumsal Olmayan Nüfus (Bin) İşsizler (Bin) İşgücüne dâhil olmayanlar (Bin) İstihdam edilenler (Bin) İşgücüne katılma oranı (%) 48,2 47,9 48,6 İşsizlik Oranı (%) 1,2 1,4 9,9 Kaynak: TÜİK, Temmuz 212

10 7 Bölgesel Göstergeler Bülteni GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Nisan / Mayıs / Haziran Dış Ticaret Göstergeleri Geçici dış ticaret verilerinden hesaplanan 23 temel yıllı dış ticaret endekslerine göre; 212 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, ihracat birim değer endeksi % 6,8 ve ithalat birim değer endeksi % 3,9 oranında azaldı. İlgili ayda ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre Tarım ve Ormancılıkta % 8,1 arttı, Balıkçılıkta %8,4, Madencilik ve Taş Ocakçılığında % 6,5 ve İmalat Sanayiinde % 7,2 azaldı. İthalat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre, Madencilik ve Taş Ocakçılığında % 8,9 arttı, Tarım ve Ormancılıkta %19, İmalat Sanayiinde % 5,5 azaldı (TÜİK, Mayıs Ayı Dış Ticaret Endeksleri, Temmuz 212). Türkiye İhracatçılar Birliği nin verilerine göre Türkiye 212 yılının ilk yarısında toplam yaklaşık 69 Milyar $ değerinde ihracat yapmıştır. TR32 Bölgesi nin ihracatı Türkiye ihracatının ancak % 2,5 ini oluşturmaktadır. Bu değerin ise büyük bir kısmı Denizli tarafından karşılanmaktadır. 212 yılının ilk yarısında Denizli TR32 Bölgesi nin ihracatının % 9 ını gerçekleştirmiştir. Tablo 9. Ocak-Haziran Dönemi İhracat Miktarları (1. $) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Aydın Denizli Muğla TR32 Bölgesi Türkiye Kaynak: TİM, Temmuz 212 TR32 Bölgesi illerinin ilk 6 aylık dönemde gerçekleştirdiği ihracatın geçen yılın aynı ayları ile karşılaştırılması yapıldığında Denizli nin ihracatında geçen seneye göre belirgin düşüşler göze çarpmaktadır. 212 yılı ekonomik tahminlerinde Türkiye geneli için bu tip düşüşler beklenmektedir. Aydın ili ihracatı incelendiğinde ise geçen yıl ile karşılaştırıldığında dalgalı bir seyir izlediği ve bazı aylar azalmalar, bazı aylar ise artışlar gerçekleştiği gözlenmektedir. Muğla ise geçen yıla göre ihracatında aylık yükselişler gerçekleştirmektedir Ocak Mart Nisan Ocak Mart Nisan Ocak Mart Nisan Denizli Kaynak: TÜİK, Temmuz 212 Şekil ve 212 Yıllarının Aynı Aylarına Göre İhracat Karşılaştırması, ($)

11 Nisan / Mayıs / Haziran 212 GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Bölgesel Göstergeler Bülteni 8 Türkiye genelinde ithalat miktarının ihracatın çok üstünde olduğu görülmektedir. Fakat TR32 Bölgesi nin ithalat değeri ihracat miktarının altında kalmaktadır. Bölge illeri içinde en fazla ithalatın yapıldığı ilin yine Denizli olduğu göze çarpmaktadır. Gelişmiş sanayisi dolayısıyla birçok girdi malların ithalatı gerçekleştirilmektedir. Tablo 1. Ocak-Mayıs Dönemi İthalat Miktarı, (1. $) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Aydın Denizli Muğla TR32 Bölgesi Türkiye Kaynak: TÜİK, Temmuz 212 TR32 Bölgesi illerinin ihracatlarını en çok hangi ülkelere gerçekleştirdikleri incelendiğinde Aydın ilinin ihracatını 212 nin birinci yarısında başta Çek Cumhuriyeti olmak üzere sırasıyla İtalya, İngiltere, ABD ve Almanya ya gerçekleştirdiği görülmektedir. 211 ve 212 yılının Haziran ayları karşılaştırıldığında ise 212 Haziran ında İtalya ihracatının birinci sırada olduğu görülmektedir. Denizli ilinde ise en fazla ihracat Almanya başta olmak üzere İngiltere, ABD, İtalya ve Fransa ya gerçekleştirilmiştir. Muğla ilinin ihracatının büyük bir kısmı ise İtalya başta olmak üzere Hollanda, Almanya, Rusya ve İngiltere ye gerçekleştirilmektedir. Tablo 11. TR32 Bölgesi nden İhracatın En Fazla Yapıldığı Ülkeler, (1. $) Haziran 211 Haziran 212 Ocak-Haziran/211 Ocak-Haziran/212 AYDIN Toplam İhracatı ÇEK CUMHURİYETİ İTALYA BİRLEŞİK KRALLIK BİRLEŞİK DEVLETLER ALMANYA DENIZLI Toplam İhracatı ALMANYA BİRLEŞİK KRALLIK BİRLEŞİK DEVLETLER İTALYA FRANSA MUĞLA Toplam İhracatı İTALYA HOLLANDA ALMANYA RUSYA FEDERASYONU BİRLEŞİK KRALLIK Haziran Haziran Haziran Haziran Ocak-Haziran/ Ocak-Haziran/ Ocak-Haziran/ Ocak-Haziran/ Kaynak: TİM, Temmuz 212

12 9 Bölgesel Göstergeler Bülteni GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı TR32 Bölgesi illerinin ihracat kalemleri incelendiğinde Aydın ın Haziran ayında en fazla Maden ve Metaller ürünleri ihraç edilmiştir. Bu sektörü Hazır Giyim ve Konfeksiyon ile Taşıt Araçları ve Yan Sanayi ürünleri takip etmektedir. Aydın ın 211 ilk yarısındaki ihracatı incelendiğinde ise Maden ve Metaller yine başı çekerken Kuru Meyve ve Mamulleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon ile Taşıt Araçları ve Yan Sanayi ürünleri de ön sıralarda yer almaktadır. Fakat 212 yılına geldiğimizde bu sıralama değişerek Kuru Meyve ve Mamulleri ürünleri 4.sıraya gerilemiştir. Nisan / Mayıs / Haziran 212 Tablo 12. Aydın İlinin İhracatının Sektörlere/Ürünlere Dağılımı, (1. $) Haziran 211 Haziran 212 Ocak-Haziran/211 Ocak-Haziran/212 AYDIN Toplam İhracatı Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Çelik Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Değerli Maden ve Mücevherat Demir ve Demir Dışı Metaller Deri ve Deri Mamulleri Diğer Sanayi Ürünleri Elektrik - Elektronik Fındık ve Mamulleri Halı Hazır Giyim ve Konfeksiyon Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İklimlendirme Sanayi Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Kuru Meyve ve Mamulleri Maden ve Metaller Makine ve Aksamları Meyve Sebze Mamulleri Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Tekstil ve Hammaddeleri Yaş Meyve ve Sebze Zeytin ve Zeytinyağı Kaynak: TİM, Temmuz 212

13 Nisan / Mayıs / Haziran 212 GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Bölgesel Göstergeler Bülteni 1 Denizli ihracatında ise yine Hazır Giyim ve Konfeksiyon başta gelmektedir. 211 yılı ihracatının ilk yarısının %4 ını, 212 yılının ilk yarısının ise %34 ünü bu kalem oluşturmaktadır. 212 yılında Denizli de hazır giyim ürünlerini Çelik ürünleri takip etmektedir. Bunların dışında ise Demir ve Demir Dışı Metaller ürünleri ile Elektrik-Elektronik ve Tekstil ve Hammaddeleri ürünleri önde gelmektedir. Tablo 13.Denizli İlinin İhracatının Sektörlere/Ürünlere Dağılımı, (1. $) Haziran 211 Haziran 212 Ocak-Haziran/211 Ocak-Haziran/212 DENIZLI Toplam İhracatı Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Çelik Çimento Cam Seramik Ve Toprak Ürünleri Değerli Maden ve Mücevherat Demir ve Demir Dışı Metaller Deri ve Deri Mamulleri Diğer Sanayi Ürünleri Elektrik - Elektronik Fındık ve Mamulleri Gemi Ve Yat Halı Hazır Giyim ve Konfeksiyon Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İklimlendirme Sanayii Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Kuru Meyve ve Mamulleri Maden ve Metaller Makine ve Aksamları Meyve Sebze Mamulleri Savunma Ve Havacılık Sanayii Su Ürünleri Ve Hayvancılık Mamulleri Süs Bitkileri ve Mamulleri Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Tekstil ve Hammaddeleri Yaş Meyve ve Sebze Zeytin ve Zeytinyağı Kaynak: TİM, Temmuz 212

14 11 Bölgesel Göstergeler Bülteni GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Nisan / Mayıs / Haziran 212 Muğla ilinin ihracatı incelendiğinde ise 212 yılının ilk yarısında ihracatının % 63 ünün Su Ürünleri ve Hayvancılık ürünlerinin oluşturduğu görülmektedir. Gemi ve Yat ürünlerinin ise ikinci sırada geldiği görülmektedir. En önemli iki kalemin ardından ise Maden ve Metaller ile Yaş Sebze ve Meyve ihracatı gelmektedir. Tablo 14. Muğla İlinin İhracatının Sektörlere/Ürünlere Dağılımı, (1. $) Haziran 211 Haziran 212 Ocak-Haziran/211 Ocak-Haziran/212 MUĞLA Toplam İhracatı Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Çelik Çimento Cam Seramik Ve Toprak Ürünleri Değerli Maden ve Mücevherat Demir ve Demir Dışı Metaller Deri ve Deri Mamulleri Diğer Sanayi Ürünleri Elektrik - Elektronik Gemi Ve Yat Halı Hazır Giyim ve Konfeksiyon Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İklimlendirme Sanayii Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Kuru Meyve ve Mamulleri Maden ve Metaller Makine ve Aksamları Meyve Sebze Mamulleri Savunma Ve Havacılık Sanayii Su Ürünleri Ve Hayvancılık Mamulleri Süs Bitkileri ve Mamulleri Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Tekstil ve Hammaddeleri Yaş Meyve ve Sebze Zeytin ve Zeytinyağı Kaynak: TİM, Temmuz 212

15 Nisan / Mayıs / Haziran 212 GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Bölgesel Göstergeler Bülteni 12 Uzman Görüşü Dilşad AKAR GEKA Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi İstatistikçi Son aylarda artış trendinde olan Türkiye ihracat değerleri, Mayıs ayında alışılmışın dışına çıkmış ve düşüşe geçmiştir. Buna karşın ithalat endeksinde artış gözlenmekte ve böylece ülkenin üretimi ile kendi kendine yetebilme yetisi için önemli bir gösterge olan ihracatın ithalatı karşılama oranı düşmektedir. Bölgemizin ihracatında son 6 aydır büyük dalgalanmalar yaşanmamakla birlikte önemli bir artış da bulunmamaktadır. Fakat 211 yılının aynı ayları ile 212 karşılaştırıldığında, dönemsel ve mevsimsel azalışlar göze çarpmaktadır Pazar odaklı ihracat doğrultusunda düşündüğümüzde Türkiye nin ihracatını gerçekleştirdiği ülkeler arasında ön sırada gelen bazı Ortadoğu Ülkelerinin (Irak, İran, Mısır vb.) Bölgemiz ihracatında önemli bir paya sahip olmaması göze çarpan bir husustur. Bu ülkelerin ihracat kalemlerini oluşturan ürünlerin Bölgemizde de üretildiği bilinmektedir. Komşu ve çevre ülkelerdeki büyüme ve artan tüketim göz ardı edilmemelidir. Bu örnekten yola çıkarak Bölgenin ihracat pazar çeşitliliğini artırması ve farklı ülkelerle iletişime geçilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Farklı ülkelerde tanıtım yapılması ve bu ülkelerle işbirlikleri kurulması Bölgemizin ihracat hacmi için de büyük önem taşımaktadır. Böylece 223 Türkiye İhracat hedeflerine Bölgemiz de yeterli katkıda bulunmuş olacaktır. İkinci önemli husus ise katma değeri düşük ürün çeşitlerinin Türkiye ve bölgede önde gelen ihracat kalemleri arasında yer almasıdır. Ürün çeşitliliği ile birlikte ürünün katma değeri arttıkça, ihracat miktarı katlanarak artacaktır. Katma değerin artışı; ülkenin ve Bölgenin sanayisinde, Ar-Ge çalışmalarında, yatırımında yaşanan değişliklerin ve olumlu gelişmelerin göstergesidir. Rekabetçi ihracat ilkesi benimseyen ülkemiz inovasyon, teknoloji, verimlilik ve markalaşma ile rekabete devam etmeli; yatırımlarına bu doğrultuda yön vermelidir. Son çıkan teşvik yasası ile desteklenen bu düşüncenin, Türkiye ve Bölgemize geri dönüşünün yakın gelecekte olmasını umut ediyoruz.

16 13 Bölgesel Göstergeler Bülteni GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Nisan / Mayıs / Haziran Hava Kalitesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın izleme istasyonlarından almış oldukları Mart ayı ortalama PM 1 ve S2 konsantrasyonları aşağıdaki tabloda görülmektedir. 119 istasyonun aylık ortalama PM 1 ve SO2 değerleri içerisinde Aydın, Denizli ve Muğla illerinde yer alan istasyonların sıralamasına bakıldığında Muğla Yatağan istasyonunun SO2 Mart ayı ortalamasına göre kirlilik sıralamasında 3. sırada yer aldığı görülmektedir. Aynı aya ait kısa vadeli sınır değerlerde aşım gerçekleşmemiştir. İstasyon Adı Aydın Denizli 1 Denizli 2 Muğla 1 Muğla 2 Yatağan Tablo Yılı Mart Ayı Hava Kalitesi İstatistikleri PM 1 Aylık Ort. (µg/m3) PM 1 Aylık Ort. Sıralaması (Kirliden Temize) SO2 Aylık Ort. (µg/m3) SO2 Aylık Ort. Sıralaması (Kirliden Temize) Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Haziran 212 Uzman Görüşü Ceren AKSU GEKA Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi Çevre Mühendisi Muğla Yatağan istasyonunun sülfürdioksit (SO2) kirlilik emisyonu sıralamasında üst sıralarda yer almasındaki başlıca neden ilçede kömür yakıtlı termik santral bulunması olarak gösterilebilir. Nitekim SO2 kömür kükürtünün yanma sırasında oksitlenmesiyle açığa çıkmaktadır ve kullanılan kömürün içerisindeki kükürt oranıyla doğrudan ilintilidir. Kükürtlü bileşiklerin insan sağlığına olduğu kadar tarım alanlarına, bitki ve hayvan topluluklarına da olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu bileşiklerin tutularak çevreye zarar vermemesi adına baca gazı desülfürizasyon üniteleri gibi önleme yöntemleri bulunmaktadır. Ancak bunun da ötesinde İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (211-22) na da yer bulan temiz kömür teknolojileri ve verimlilik artırıcı önlemlerin uygulanması önem taşımaktadır.

17 Nisan / Mayıs / Haziran 212 GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Bölgesel Göstergeler Bülteni Ulaşım 6.1 Havayolu İstatistikleri Tablo 16. Türkiye Havaalanları Tüm Uçak Trafiği Tüm Uçak Trafiği 211 Yılı Mayıs Sonu 212 Yılı Mayıs Sonu 212/211 (%) Havaalanları İstanbul Atatürk Ankara Esenboğa İzmir Adnan Menderes Antalya Muğla Dalaman Muğla Milas-Bodrum Denizli Çardak DHMİ Toplamı Türkiye Geneli Overflight İç Hat Dış Hat Toplam İç Hat Dış Hat Toplam İç Hat 8,1 7,46 4,42 7,51 3,71 6,1 7,32 6,17 4,77 Dış Hat 15,37 6,54-8,14-9,56-1,71-7,17-28,95 5,37 5,38 Toplam 12,73 7,3 1,73-4,16-3,79,81 5,71 5,83 5,2 -,7 Kaynak: DHMİ, Haziran Motorlu Kara Taşıtları 212 Nisan ayında ülke genelinde trafiğe kaydı yapılan araçlarda ilk sırayı % 49 luk payla otomobil almaktadır (Şekil 3). Onu %18 lik payla kamyonet ve motosiklet takip etmektedir. Aynı yılın bir önceki ayına göre değerlendirildiğinde kaydı yapılan otomobilde %6 lık bir düşüş gerçekleşmiş; buna karşılık kayda alınan motosikletin toplamdaki payı % 4, traktörün payı ise % 2 oranında artmıştır. Bölgeye ilişkin motorlu kara taşıtları sayısı Tablo 17 de görülmektedir.

18 15 Bölgesel Göstergeler Bülteni GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Nisan / Mayıs / Haziran 212 Otomobil Minibüs Otobüs 4% 18% 8% Kamyonet Kamyon 18% 49% Motorsiklet Traktör 2% Kaynak: TÜİK, Haziran 212 1% Şekil Yılı Nisan Ayında Ülke Genelinde Trafiğe Kaydı Yapılan Araçların Toplam İçerisindeki Payı Tablo 17. TR32 Bölgesi ve Türkiye Motorlu Kara Taşıtları Sayısı (Nisan) Aydın Denizli Muğla TR32 Bölgesi Türkiye Toplam Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon Motosiklet Özel Amaçlı Taşıtlar Traktör Kaynak: TÜİK, Haziran 212

19 Nisan / Mayıs / Haziran 212 GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Bölgesel Göstergeler Bülteni Yenilikçilik 212 yılının Mart, Nisan, Mayıs aylarına bakıldığında Türkiye de en fazla patent ve faydalı model başvurusunda bulunan illerin sırası ile İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir olduğu görülmektedir. TR32 Bölgesi nde ise 3 ay boyunca toplam 18 başvurudan sadece ikisi olumlu sonuçlanarak tescillenmiştir. Bu iki tescil de Denizli den çıkmıştır. Türkiye de bu üç ay içerisinde toplam 29 patent tescillenmiştir. Türkiye genelinde en fazla Faydalı Model başvurusunda bulunan şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olmuştur. TR32 Bölgesi nde ise Mart-Mayıs ayları aralığında toplam 25 başvuruda bulunulurken, toplam 17 si tescillenmiştir. İller Aydın Denizli Muğla TR32 Bölgesi Türkiye Mart Tablo 18. TR32 Bölgesi Patent ve Faydalı Model Başvuru Sayıları Patent Başvuruları Nisan Mayıs Tescil Edilen Patent Sayısı Mart- Mayıs Mart Faydalı Model Başvuruları Nisan Mayıs Tescil Edilen Faydalı Model Sayısı Mart- Mayıs Kaynak: Türk Patent Enstitüsü, Temmuz 212

20 17 Bölgesel Göstergeler Bülteni GEKA T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Nisan / Mayıs / Haziran 212 Uzman Görüşü Barış KIYAK GEKA Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi Başkanı Dünya meyve sebze üretimi 199 yılından 211 yılına kadar %6 oranında artmış ancak tüketim artışı sadece %2 olarak gerçekleşmiştir yılları arasında tarımsal üretimde Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin de OECD ülkelerinin 3 katı bir büyüme bekleniyor. Gelişmiş ülkelerin ihracat miktarları düşerken ihracat değerleri artmaktadır. Bu veriler ışığında günümüzde işgücü maliyetlerinde rekabet gücünü kaybeden bölgemiz için üretimde artıştan ziyade, katma değeri, teknolojisi ve kalitesi yüksek ürünlerin önemi artmış, bölgemizdeki emek yoğun işletmelerdeki göreli üstünlüğümüz azalmaya başlamıştır. Bölgemiz tarımının sanayi ile entegrasyon kapasitesi, bir çok ilçede üretim yapılabilme olanağı, yüksek istihdam gibi özellikleri ile tarıma dayalı sanayi sektörü vazgeçilemeyecek bir sektör. Aydın ilindeki sanayi kuruluşlarının %48 i, Denizli deki işletmelerin %13 ü ve Muğla daki işletmelerin %34 ü gıda imalatı sektöründe faaliyet göstermektedir. Ancak işleme, depolama ve ambalajlama süreçlerinde yeterli teknolojiye sahip olmayan sektörün kalite, katma değer, ürün ve teknoloji yeniliği temelinde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu sebeple gıda ve içecek imalatı alanında faaliyet gösteren işletmelerin ürünlerinde ve teknolojilerinde yenilik sağlanması, katma değer ve kalitenin artırılması, etkin rekabet için en önemli hususlardır. Güney Ege Bölgesindeki sanayi kuruluşları içerisinde yaklaşık %23 lük paya sahip gıda sanayi alanında yapılacak yenilikler önümüzdeki 1 yıl içinde bölgemizin büyümesine önemli katkıda bulunacaktır. Bölgemizde öne çıkan sektörlerden tekstil ürünleri imalatı, bölge sanayi kuruluşlarının %29 unu oluşturmaktadır. Tarıma dayalı sanayi sektöründeki gelişmelere benzer olarak özellikle, Çin de üretilen tekstil ürünlerinin dünya pazarına girmesiyle beraber ucuz işgücü avantajını kaybeden tekstil sektörümüzün, küresel rekabet baskısına direnebilmesi için yenilik ve ürün geliştirme faaliyetlerine ağırlık vermesi yerinde olacaktır. İşgücü, enerji, vb. maliyetler sebebiyle bölgemizde bu sektörde yeni işletmelerin kurulması çok kolay ve cazip görünmemektedir. Bunun yerine; kaliteli yeni ürün tipleri geliştirip, üretim ve verimliliği artıran, esneklik kazandıran, küçük partileri işleyebilen, özel niş ürünleri üreten, başta yüksek performanslı teknik tekstiller olmak üzere bilgi yoğun ürünleri üreten ve yenilikçilik yeteneklerini geliştiren yenilikçi yatırımlara öncelik verilmelidir. İstatistiklere göz atacak olursak, İtalya nın ceket ihracat miktarı Türkiye nin ceket ihracatının neredeyse yarısı kadar. Ancak İtalya nın ceket ihracatından elde ettiği gelir Türkiye nin elde ettiği gelirin 3 katından fazla. İtalya nın kg başına ceket ihracat değeri 188$ iken ülkemizin kg. başına ceket ihracat değeri 32$ seviyelerindedir. Bölgemizin, özellikle Denizli nin tekstil ve hazır giyim sektöründe, tedarikçi bölge konumundan piyasa yapıcı bölge konumuna geçmesi gerekmektedir. Çok fonksiyonlu, interaktif giysiler ve ev tekstilleri ile yüksek performanslı teknik tekstillerin üretimine geçilmesi bir zorunluluktur. Yüksek düzeyde verimlilik, düşük maliyet, artan kar, toplumun bilgi birikiminde artış, verimlilik artışı ve uzun vadede refah artışı getiren yenilik kültürünün bölgemizde tüm sektörlerde yayılması büyük önem taşımaktadır. İşletme içi uygulamalarda, yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi olarak tanımlanan yenilik; bilimsel buluşun ötesinde bilginin ticari nitelikteki her çeşit ürün, süreç ve hizmete dönüştürülmesidir. Bu kapsamda geleneksel imalat sanayimizin kısa vadede süreç yeniliğine, ürün yeniliğine, teknoloji aktarımına ve bilgiye odaklanarak endüstrisini dönüştürmesi gerekmektedir.

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Türkiye Geneli Makro Ekonomik Verileri GSYH (Milyar $) (2016 yılı III. Dönem) GSYH Büyüme Hızı (%) (2016 yılı III. Dönem) İmalat Sanayi Üretimi (%) MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER 2012 2013 2014 2015 2016 2016

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 50, Ağustos 2014 Adem AKGÜL Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 51, EYLÜL 2014 Adem AKGÜL Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Türkiye Geneli Makro Ekonomik Verileri MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER 2013 2014 2015 2016 2017 2017* GSYH (Milyar $) 823,0 799,3 719,6 221,5-756 (2016 yılı III. Dönem) GSYH Büyüme Hızı (%) 4,2 3,0 4,0-1,8-4,4

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000$ 2013 Ağustos 2014 Ağustos Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $ Konya 106.433 106.676

Detaylı

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Mart 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2012 Mart 2013 Mart 2013 Ocak - Mart 2014 Ocak - Mart İHRACAT 1000 $ Konya 120.741 133.742 10,8 319.568

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 49, Temmuz 2014 Adem AKGÜL Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

Ekim Konya Ekonomik Verileri

Ekim Konya Ekonomik Verileri Ekim 2014 Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Ekim 2014 Ekim Değişim % 2013

Detaylı

Eylül Konya Ekonomik Verileri

Eylül Konya Ekonomik Verileri Eylül Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Eylül Eylül Değişim 2013 Ocak-Eylül Ocak-Eylül

Detaylı

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri Nisan 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Nisan 14 Nisan 15 Değişim % Ocak-Nisan 14 Ocak-Nisan 15 Değişim % Konya 140.853

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ TEMMUZ OCAK-TEMMUZ KONYA 114.893 106.076-7,7%

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri Mayıs 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Mayıs 14 Mayıs 15 Değişim % Ocak-Mayıs 14 Ocak-Mayıs 15 Değişim % Konya 143.645

Detaylı

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri Mayıs 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Mayıs 2014 Mayıs Değişim 2013 Ocak - Mayıs 2014 Ocak - Mayıs Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 76, EKİM 2016 Mustafa BALTACI Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 43, Ocak 2014 Erhan DEMİRCAN Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EKİM 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Türkiye Geneli Makro Ekonomik Verileri MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER 2013 2014 2015 2016 2017 2017* GSYH (Milyar $) 823,0 799,3 719,6 221,5-756 (2016 yılı III. Dönem) GSYH Büyüme Hızı (%) 4,2 3,0 4,0-1,8-4,4

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Nisan 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

2015 yılında 2013 yılına göre toplam üretim yüzde 21, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı.

2015 yılında 2013 yılına göre toplam üretim yüzde 21, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı. OSD Basın Bülteni 8 Ocak 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2014/2015 Aralık Ocak-Aralık KONULAR 2014 2015 (%) 2014 2015 (%) Toplam 120.593 125.752 4 1.170.445 1.358.796 16 Üretim Otomobil 70.480 74.688 6 733.439

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 61, TEMMUZ 2015 Adem AKGÜL Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2014 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EKİM 2013 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2012 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

ŞANLIURFA DIŞ TİCARETİ BİLGİ NOTU

ŞANLIURFA DIŞ TİCARETİ BİLGİ NOTU ŞANLIURFA DIŞ TİCARETİ BİLGİ NOTU Türkiye'nin 2014 yılı ihracatı, önceki yıla göre yüzde 3,8 artışla 157 milyar 642 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. İthalat yüzde 3,8 azalma ile 242 milyar 182 milyon

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ AĞUSTOS OCAK-AĞUSTOS KONYA 106.344 109.065

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Türkiye Geneli Makro Ekonomik Verileri GSYH (Milyar $) (2016 yılı) GSYH Büyüme Hızı (%) (2016 yılı IV. Dönem) Sanayi Üretim Endeksi (%) (Mart 2017) Kapasite Kullanım Oranı (%) (Mayıs 2017) MAKROEKONOMİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016 MART 2016 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Türkiye Geneli Makro Ekonomik Verileri GSYH (Milyar $) (2017 yılı I. Dönem (Ocak-Mart)) GSYH Büyüme Hızı (%) (2017 yılı I. Dönem (Ocak-Mart)) Sanayi Üretim Endeksi (%) (Haziran 2017) Kapasite Kullanım

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 3.12.212 Sayı 1 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ EKONOMİ GÖSTERGELERİ OCAK 2014 ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %7,40, TR41 Bölgesinde ise %7,62 olarak gerçekleşti TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) Ekonomi Göstergeleri

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Türkiye Geneli Makro Ekonomik Verileri GSYH (Milyar $) (2017 yılı II. Dönem (Nisan-Haziran) GSYH Büyüme Hızı (%) (2017 yılı II. Dönem (Nisan-Haziran)) Sanayi Üretim Endeksi (%) (Temmuz 2017) Kapasite Kullanım

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ Eksen Başlığı HABER BÜLTENİ 5.2.213 Sayı 11 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 213 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı