SON YOKLAMA ESNASINDA YÜKÜMLÜLERIN SAĞLIK MUAYENELERİ:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SON YOKLAMA ESNASINDA YÜKÜMLÜLERIN SAĞLIK MUAYENELERİ:"

Transkript

1 SON YOKLAMA ESNASINDA YÜKÜMLÜLERIN SAĞLIK MUAYENELERİ: Son yoklama esnasında yükümlülerin sağlık muayenesi; T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve TSK Sağlık Muayene Yönergesi (MY 33/2-A) esaslarına göre yapılır. a. İlk Sağlık Muayenesi: Yükümlülerin ilk sağlık muayeneleri Askerlik Kanunu gereğince son yoklama sırasında askerlik şubelerinde toplanan askerlik meclisindeki iki tabip (birisi sivil olabilir) tarafından aşağıdaki şekilde yapılır. (TSK Sağ.Yet.Yönt. 5) (1). Muayene esnasında, TSK. Sağlık Yeteneği yönetmeliği, TSK. Personelinin Sağlık Muayeneleri Yönergesi, harf okuma levhası, renk körlüğü kitabı, steteskop, otoskop (kulak kontrolü için), tansiyon ölçüm aleti, tartı ve boy ölçme aleti, düz tabanlık tespiti için ayak sığacak büyüklükte su dolu leğen hazır bulundurulur. (2). Ruh ve beden durumları ile iç organları dikkatle gözden geçirilir, nabız sayılır, kan basıncı ölçülür, çıplak olarak belirlenen boy ve kilolar tesbit edilir. Soluk alma ve vermedeki göğüs genişlikleri ve muayene sonunda bulunan hastalık ve arızalar kaydedilir. (TSK Sağ.Yet.Yönt. 5/1) Yükümlülerin; - Boy ve kiloları, - Duyma ve görmeleri, - Ruh ve beden durumları, - İç organları Gözden geçirilir, - Nabız sayılır. - Kan basıncı ölçülür. - Anlayış ve kavrayış yetenekleri tespit edilir. - Komando, köpek bakıcısı ve şoför adayları nın seçimine çok özen gösterilir. - Yükümlüler, (gerekirse) bedeni yeterlilik testi ve komando adayı seçimi için yürütülür, koşturulur, hareket yaptırılır. Not: Muayene işlemi yükümlünün beyanına bırakılmamalıdır. (3). Muayene sonucuna göre yükümlüler dört gruba ayrılır; (a). Askerliğe elverişli olanlar. (b). Askerliğe elverişli olmayanlar. (c). Geçici bir rahatsızlığı olanlar veya kesin karar verilemediğinden mütehassıs hekim muayenesine sevk edilmesi gerekenler. (Sıhhi kurula sevk edilenler) (d). As. Meclisinde sağlık nedeniyle ertesi yıla bırakılanlar. Not: Askerliğe elverişli olmayanlar ile geçici rahatsızlığı kesin olarak belirlenebilenler için askerlik meclisinde; Askerliğe elverişli değildir veya Ertesi yıla terk raporları tanzim edilebilir. (4). Muayeneleri sonucu karar verilemeyenlerle gözlem altında bulunmaları gerekenler en yakın askeri hastaneye gönderilir.(tsk. Sağlık Yeteneği Yönt. 5/2) Bu durumdaki yükümlüler için, doktorlar tarafından belirlenen klinik belirtilerek iki adet askeri hastaneye sevk yazısı hazırlanır. Yazıların sağ üst köşesine yükümlülerin vesikalık fotoğrafları yapıştırılarak askerlik şubesi başkanı tarafından imzalanır ve mühürlenir,üzeri şeffaf bantla bantlanır. Aynısından 6 adet fotoğrafın arkası imzalanıp mühürlenip askeri hastanece kullanılmak üzere sevk yazısına eklenir.

2 Yükümlüye sadece gidiş olmak üzere yol ve iaşe bedeli ödenir.(as.k. 28) Personel sevk muhtırası kesilmesi söz konusu ise yükümlüye seyahat için personel sevk muhtırası verilir. Hastaneden gelecek sonuca göre işlem yapılır. Askeri hastanelerde bir yükümlü için iki çeşit rapor hazırlanır. Birincisi ön rapor, ikincisi asıl rapor. Ön rapor muayene sonucu yükümlüye ne işlem yapıldığını bildirmek amacıyla tanzim edilen rapordur. Asıl rapor ise işlemin ilgili onay makamları tarafından onaylanmasından sonra şubeye gönderilen kesinleşmiş rapordur. Askerliğe elverişlidir kararlı ön raporların dışında kalan raporların işleme konulması için asıl raporun gelmesi beklenir. (5). Yükümlülerin incelenmesi sonucu askerliğe elverişli olanlar, askeri hastaneye sevk edilmesi gerekenler ya da Askerlik Meclisince haklarında rapor tanzim edileceklerin durumu son yoklama formuna yazılır. Doktorlar tarafından formun kendilerine ayrılan haneleri imzalanır. (6). Mahalli sağlık kuruluşlarından; Aids, Verem, Trahom, Hepatit-B veya cüzzamlı olarak kayıtlı yükümlüler askeri hastaneye sevk edilir. Verem taraması yapılan yükümlülerin tarama sonuçları veya tarama yapılmadığı Askerlik Cüzdanının son yoklama bölümüne işlenir. b. Gruplandırma: Askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklamasında veya askeri hastanelerin sağlık kurullarında, askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olmak üzere gruplandırılır. (TSK. Sağlık Yeteneği Yönt. 6) (1). Askerliğe elverişli olanlar: Sağlık yetenekleri bakımından hiç bir hastalık ve arızası bulunmayanlar ile hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimine girenlerdir. (2). Askerliğe elverişli olmayanlar: Hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin B ve D dilimlerine girenlerdir. c. Son Yoklama Dışında Yapılan Sağlık Muayeneleri: Son yoklamada arıza ve hastalıkları gözden kaçanlarla, son yoklama ile sevk tarihi arasında geçen sürede hastalananlar ve Askerlik Meclisi son yoklaması dışında yoklaması yapılacakların (yoklama kaçakları dahil), muayeneleri askeri hastane veya en az iki tabibi bulunan birlik ve kurumlarda yapılır. (TSK. Sağlık Yeteneği Yönt. 7) d. Yurtdışında Bulunan Yükümlülerin Sağlık Muayeneleri: Yurt-dışında bulunan, askerlikle yükümlü vatandaşların son yoklamaları veya askerlikle ilgili diğer muayeneleri, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Elçilik veya Konsoloslukları tarafından uygun görülen sağlık kurumlarında veya iki tabibe yaptırılır. Bu muayene sonucu düzenlenen raporlar, Elçilik ve Konsolosluklarca onaylandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığına gönderilir. (TSK. Sağlık Yeteneği Yönt. 8) incelenerek; Bu raporlar, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca (1). "Askerliğe elverişlidir" şeklinde onaylanan raporlar, yükümlünün sınıflandırılması için bağlı bulunduğu askerlik şubesine gönderilir. (2). Yurtdışındaki resmi sağlık kurumlarından aldıkları raporlarda yurda geleme-yecek derecede hastalık veya arızası olduğu belirtilen yükümlülere, onay makamının kararına göre ertesi yıla bırakma veya sevki geciktirme işlemi uygulanır. (3). Yurtdışından elçilik veya konsolosluk aracılığı ile usulüne uygun olarak alınan "Askerliğe elverişli değildir" şeklindeki raporlar, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca incelenir. Uygun görülen raporlar, onaylanır; yetersiz ve şüpheli görülen raporlar onaylanmayıp, yükümlünün yurt içindeki bir askeri hastahanede muayenesi yaptırılır. (4). Yurtdışından alınan raporlara itirazlar, yükümlünün yurt içindeki askeri sağlık kurumlarından birinde yapılacak muayenesine göre sonuçlandırılır. e. Son Yoklamada Yapılacak Sağlık İşlemleri: (Bkz: TSK. Sağlık Yeteneği Yönt. 9) Son yoklamada yapılan sağlık muayenelerinin kontrolu barışta, o bölgede bulunan kolordu, tümen baştabipleri tarafından savaşta üst makamlarca verilecek emre göre en yakın sağlık kurulu tarafından yapılır. Bundan başka son yoklama ile görevlendirilmiş bulunan askeri tabipler, çevrede görecekleri bulaşıcı hastalıkları muayenenin yapıldığı yerdeki hükümet tabibine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Ayrıca muayeneler sonucu düzenleyecekleri askerlik şubelerindeki sağlık istatistiklerini de doldururlar ve bu şubeler kanalıyla ilgili makama gönderirler.

3 10) f. Askerliğe Elverişli Olan ve Olmayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler: (Bkz: TSK. Sağlık Yeteneği Yönt. (1). Son yoklamaları yapılan yükümlüler, askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olmak üzere gruplandırılır. (2). Askerliğe elverişli olmayan yükümlüler, askere alınmazlar. Bunlardan arızaları gözle görülebilecek kadar belirgin olanların raporlarına, arızayı gösteren bir boy fotoğrafı eklenerek iki nüsha rapor düzenlenir ve onay makamlarına gönderilir, onaylanan raporlar kesinleşir. Kesinleşen raporlardan biri ilgiliye verilir, diğeri askerlik şubesindeki özlük dosyasına konur. (3). Sağlık durumları geçici olarak bozuk olan yükümlülere ertesi yıla bırakma kararı verilir ve iki nüsha rapor düzenlenerek onay makamlarına gönderilir. Raporları onaylanan bu yükümlülere ertesi yıla bırakma işlemi yapılır. Onay makamlarınca tekrar muayenesine lüzum görülen yükümlüler, yeniden muayeneye gönderilir ve bunlara muayene sonucu alacakları rapor kararlarına göre işlem yapılır. (4). Tabipler tarafından kesin karar verilemeyenler, en yakın askeri hastanelere gönderilir. Bunların kesin kararları, bu hastanelerin sağlık kurullarınca verilir. g. Geçici Sağlık Kurulu Raporu: (Bkz: TSK. Sağlık Yeteneği Yönt. 11) Sağlık durumları askerliğe elverişli olmayanlar ile geçici arızaların-dan ötürü ertesi yıla terk edilenlere askerlik meclisi geçici sağlık kurulunca düzenlenen raporlar, Askerlik Şubesi Rapor Defterine işlenir. Raporlar onaylandıktan sonra kesinleşir. h. Yükümlülerle Erlerin Sağlık Yeteneklerine Göre Sınıflandırılmalarındaki İlkeler: (Bkz: TSK. Sağlık Yeteneği Yönt. 12) (1). Sağlık yeteneklerine göre askerliğe elverişli olan yükümlülerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin hangi sınıflarına ayrılacakları sağlık ve diğer yetenekleri gözönünde tutularak askeralma teşkilatı tarafından tesbit edilir. (2). Birlik ve kurumlarda görevli erlerle sevk erlerinde bulunan, hayat için tehlike göstermeyen ameliyatla giderilmesi mümkün hastalık ve arızalar, istedikleri takdirde giderilir. Ameliyata razı olmayanlara bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. (3). Hayat için tehlike oluşturan hastalıklarda (mide delinmesi, akut apandisit, boğulmuş fıtık gibi) kişinin izni alınmaksızın cerrahi girişim ve tedavi sonucuna göre işlem yapılır. ı. Askerliğe Elverişli Olanların Sınıflandırılması: (Bkz: TSK. Sağlık Yeteneği Yönt. 12) Askerliğe elverişli olanların sınıflandırılmaları aşağıdaki sağlık ve diğer yetenekleri gözönünde tutularak yapılır. (1). Piyade: Sağlamlar ile arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir. (2). Topçu: (a). Sağlamlar, (b).arızaları A dilimine girenler, (c). Kas ve iskelet sistemi gelişmiş olanlar bu sınıfa verilir. (d). Sahra Topçusuna ayrılacakların boyları 160 Cm.den aşağı olmamalıdır. (e). Kulak zarları delik olanlar tercih edilir. (3). Özel Topçu: (Nike ve Honest John v.b.) Tam sağlam olanlar ile teknik aletleri kullanmada üstün yetenekleri bulunan ilkokul mezunları bu sınıfa verilir. (4). Tank ve Zırhlı Süvari olanlar, (a). Solunum, dolaşım ürogenital sistemleri ve özellikle büyük eklemleri sağlam

4 (b). Her iki gözde görme derecesi, ayrı ayrı tam olan ve diskromatopsi (c). İşitme tam olan, kulaklarda yerleşmiş iltihaplı hastalıklar (d). Sinir ve ruh sistemleri sağlam olanlar, (e). Bedenen ağır işlere dayanacak güçte olanlar, (f). Sindirim sisteminde göreve engel olacak iltihaplı hastalıklar faal veya geçirilmiş mide ve barsak ülserleri (g). Ağır işlere ve fizik hareketlere engel derecede şişmanlığı (h). Ayaklarında motor çalıştırmaya engel şekil bozuklukları, eklem yapışıklıkları ve bacaklarda varis (ı). Boyları 160 Cm.den aşağı olmayanlar bu sınıfa verilir. (j). Göz kapakları ve konjektiva hastalıkları, bu sınıfa verilmeye engeldir. Klostro-fobia (Kapalı yerde bulunma fobisi) bulunanlar bu sınıfa alınmamalıdır. Uzun müddet kapalı yerde kalmaya dayanıklı olanlar tercih edilmelidir. (5). Süvari: Kas ve iskelet sistemleri iyi gelişmiş bulunan, boyları Cm. arasında olan tam sağlamlar bu sınıfa verilir. verilir. (6). İstihkam: Diskromatopsi bulunmayan, sağlamlar ve arızaları A dilimine giren bu sınıfa (7). Muhabere: Görme ve işitme fonksiyonları sağlam olup, diğer sistemlerdeki sağlık nitelikleri A dilimine girenler bu sınıfa verilir. verilir. (8). Ulaştırma: Diskromatopsi bulunmayan; sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa (9). Sıhhiye: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir. (10). Kimya: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilirler. Sanat enstitüsünü bitirmiş veya bitirmeden ayrılmış olanlara öncelik verilir. (11). Ordudonatım: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir. (12). Mızıka (Bando): Dişleri muntazam, dudakları ince olanlar ve solunum sistemi sağlam olanlar bu sınıfa verilir. Saz, caz ve diğer müzik aletlerinden birinde çalışanlara öncelik verilir. (13). Jandarma: Sağlamlar, arızaları A dilimine girenler, kas ve iskelet sistemleri iyi gelişmiş olanlar, göz, kulak, burun ve boğazları sağlam olan, kekemeliği olmayanlar, boyları 165 Cm.den yukarı bulunanlar, ilkokul mezunu olan, bulunmadığı takdirde, okur yazar olanlar bu sınıfa verilir. (14). Şoförler: Motorlu ulaştırma ve harp araçlarını kullanacak erler: edilir. (a). Trafik ehliyetnameleri için sağlık nitelikleri, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre tesbit (b). Türk Silahlı Kuvvetleri motorlu araçları için verilecek şoför ehliyetnamelerinde sağlık nitelikleri, K.K.K.nın Şoför Eğitimi Devamlı Talimatına göre tesbit edilir. (c). Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinden alınan ehliyetnameleri bulunan şoförlerin ayrıca askeri hastanelerin sağlık kurullarından geçirilmesine gerek yoktur. (d). Şoför olacak erlerin sağlık nitelikleri:

5 (1) Göz: a). Görmeleri iki gözdede ayrı ayrı 0,7'den az olmayanlar, b). Gece görüşleri ve görme alanları normal olanlar, c). Göz hareketleri normal olup çift görmesi olmayanlar, d). Diskromatopsi, albinismus, nistagmus ve kapak hastalığı (entropium, ektropium v.s.) e). Refraksiyon kurusu-3 diyoptriyi aşmayan hipermetropi miyopi ve eksenler arasındaki farkı 1 diyoptriyi aşmayan muhtelif cins astigmatizması olanlar, askeri şoför olarak yetiştirilirler. f). Tank şoförleri hariç, diğerlerinde gözlükle düzeltme kabul edilir, an-cak araç kullanırken gözlük takmaları zorunludur. Gözlüğü yanında bulunmayanlar araç kullanamazlar. (2). Kulak: a). Kulaklarda işitme kuvveti tam olmalıdır. b). Kulak uğultusu, çınlama, baş dönmesi gibi arızalar bulunmamalıdır. c). Burun ve boğazın, Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerindeki arızalar şoförlüğe engel değildir. B dilimindekiler şoför olmaya engeldir. (3). İç Sistemler: Kara Yolları Trafik Tüzüğünün 40 ncı maddesine göre ağır diyabet, araç kullanırken hayatı tehdit edici kalp ve damar hastalıkları, ileri böbrek yetersizliği, açık akciğer tüberkülozu, devam eden bulaşıcı hastalıklar bulunmamalıdır. (4). Kas ve iskelet sistemi tam, sağlam olmalıdır. Şoför olacak erlerin boyları 160 Cm.den aşağı olmamalıdır. Fıtık, varis gibi arızaları bulunmamalıdır. (5). Ruhsal durum: a). Psikotik reaksiyonları (Skizofreni, paranoya, mani, melankoli, ayırt edilmeyen psikotik reaksiyonlar, envolüsyon psikozları, reaktif psikotik reaksiyonlar) bulunmamalıdır. Bu ruhsal reaksiyonlardan birini geçirdiği saptananlar, muayene sırasında sağlam bulunsalar da şoför olamazlar. b). Zeka geriliği bulunmamalıdır. c). Toksikomani olmamalıdır. d). Organik beyin hastalıkları sonucu psikozlar, zeka ve karakter bozuklukları (Konfüzyon, delirium, genel paralizi v.b.) bulunmamalıdır. e). Psikonevrotik reaksiyonları, psikopatik reaksiyonları, antisosyal ve antimoral davranışları bulunmamalı ve mükerrer suç işlememiş olmalıdır. (6). Sinir Sistemi: a). Santral sinir sisteminin hastalık, arıza ve sekelleri bulunmamalıdır. b). Travmatik nevrozları, yeni geçirilmiş ağır travmaları olmamalıdır. c). Periferik sinir sisteminin araç kullanmaya engel felçleri bulunmamalıdır. d). Araç kullanmaya engel olan kas hastalıkları olmamalıdır. e). Her türlü konvülsiyonlu veya konvülsiyonsuz epileptik nöbetleri olmamalıdır.

6 f). Otonom sinir sistemi arızası olmamalıdır. Devamlı olarak ve özellikle eğitim ve öğrenim başlangıcında şoförlüğe ayrılmış erlerin kendilerine verilmiş göreve karşı olan tavır hareketleri, amirleri ve kıta tabipleri tarafından gayet dikkatli ve yakından tetkik ve takip neticesi yetersizlik gösterenler şoförlük görevinden uzaklaştırılırlar. Beden ve ruh yeteneklerinde en küçük bir şüpheyi uyandıranlar, izleyenler tarafından bir anketle uzman tabibe gönderilirler. (15). Komando: Tam sağlam olanlardan; kas ve iskelet sistemi iyi gelişmiş bulunanlar, çevik olanlar, yargılama ve kavrama yeteneği süratli bulunanlar, refleksleri kuvvetli olanlar, görme dereceleri düzeltmesiz tam olanlar arasından ve sağlık kurulundan geçirilmek kaydiyle seçilirler. (16). Paraşütçü: Piyade sınıfı sağlık niteliklerine sahip olanlardan: (a).boyları 160 (dahil) Cm.den aşağı olmayanlar, (b). Öncelikle gönüllü olanlar, (c). Benzin kokusundan etkilenmeyenler, (d). Evvelce kırık, çıkık gibi kaza geçirmemiş ve romatizması (e). Paraşütle atlamaya engel herhangi bir ameliyat geçirmemiş olanlar, (f). Paraşütçü muayenesini kazanmış bulunanlar, (g). En az ilkokul mezunu olanlar, (h). Atletik bir vücuda sahip bulunanlar, (i). Görme dereceleri düzeltmesiz tam olanlar arasından seçilirler. (17). Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ayrılacak erlerin sağlık yetenekleri bu yönetmeliğin Deniz ve Hava bölümlerinde yazılıdır. j. Askerliğe Elverişli Olmayan Erler Hakkında Yapılacak İşlem: (Bkz: TSK. Sağlık Yeteneği Yönt. 15) Askere alındıktan sonra askeri hastanelerin sağlık kurullarından "Askerliğe elverişli değildir" kararı alan erler, raporlarının onaylanmasını beklemek üzere bu hastaneler tarafından yerli kayıtlı bulunduğu askerlik şubesi emrine gönderilir. Ayrıca durum ilgililerin birliğine duyurulur. Terhis işlemleri, raporları ilgili makamlarca onaylanıp askerlik şubesine geldikten sonra yapılır. "Askerliğe elverişli değildir" kararı alanlar gerektiğinde ilgili makamlarca yeniden askeri hastanelerin sağlık kurullarına muayeneye gönderilerek alacakları son rapor kararına göre, (160-1) T.S.K. Personelinin Sağlık Muayeneleri Yönergesi gereğince işlem görürler. "Askerliğe elverişli değildir" kararı alanlar emsalinin çağ dışı kalma tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığı'nca gerektiğinde tekrar muayene ettirilerek alacakları son rapor kararına göre işlem görürler. k. Geçici Hastalıkları ve Arızaları Tesbit Edilen Yükümlü, Er ve Erbaşlara Yapılacak İşlemler: (Bkz: TSK. Sağlık Yeteneği Yönt. 16) Geçici hastalık veya arızaları olan yükümlülerle er ve erbaşlara aşağıdaki işlemlerden biri yapılır. (1). Ertesi yıla bırakma, (2). Sevki geciktirme, (3). Hava değişimi. Bu işlemleri gerektiren hastalık ve arızalar TSK. Sağ.Yet.Yönt.nin arızalar listesinin C dilimlerinde gösterilmiştir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1)

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1) 3451 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1) Kanun Numarası : 211 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/1/1961 Sayı : 10702 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1008

Detaylı

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 05/06/1964-6/3150 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/06/1958-7126

Detaylı

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1 Bu İç Yönetmelik, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Merkez ve Birliğe bağlı taşra teşkilâtında bulunan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 Bu İç Yönetmelik; 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ 1599 SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5.6.1964, No : 6/3150 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9.6.1958,

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi ve Nosu : 06.08.1992 No : 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.06.1937, No : 3201 Resmi Gazetenin

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİM, DIŞ KORUMA, HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN SEVK VE NAKİLLERİ İLE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA PROTOKOL

CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİM, DIŞ KORUMA, HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN SEVK VE NAKİLLERİ İLE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA PROTOKOL CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİM, DIŞ KORUMA, HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN SEVK VE NAKİLLERİ İLE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA PROTOKOL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Taraflar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA A- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 1- Doğumla kazanılan vatandaşlık... 1 1.1- Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık... 1 1.1.1- Türk

Detaylı

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar.

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar. Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izinlerinin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL YÖNERGESİ

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL YÖNERGESİ ANKARA 2011 DAĞITIM PLANI GÖNDERİLEN MAKAM MİKTAR MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İLK KAYIT - Lisans ve Ön Lisans Düzeyinde İlk Kayıt ÖSYM Yerleştirmesi İle İlk Kayıt Özel Yetenek Sınavı İle Yerleşenler İçin İlk Kayıt Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıtları Devlet Türk Musikisi

Detaylı

Bu amaçla hazırlanan ve yeniden düzenlenen Örnek: 138 sayılı genelgenin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

Bu amaçla hazırlanan ve yeniden düzenlenen Örnek: 138 sayılı genelgenin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur. Genelge No : Örnek: 138 Sayılı Genelge Genelge Tarihi : 08/02/2004 Karar No : 279 - K A R A R - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 03.01.2004 günlü yazıda, aynen; "2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sivil Savunma Gênel Müdürlüğü DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU Sivil Savunma Koleji 2003-ANKARA 0 DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU I. BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, masa tenisi yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasların

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK 2735 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/3/1991, No : 91/1779 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/7/1953, No : 6136 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı