Fikirden Projeye III

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fikirden Projeye III"

Transkript

1 Fikirden Projeye III

2 Proje içeriği Amaç ve hedefler Özgün değer Yaygın etki Proje Yönetimi Ana Hatlar 22

3 Araştırılabilir YAPILABİLİRLİK Uygulama veya kuramsal açıdan faydalı YAYGIN ETKİ İlgi çekici, merak uyandırıcı ve ÖZGÜN Beklentileri karşılayabilenyaygin ETKİ Araştırmacının kişisel yeteneklerine ve imkanlarına uygun olmalıdır. PROJE YÖNETİMİ Faydacı YAYGIN ETKİ Yapılabilir PROJE YÖNETİMİ Proje içeriği 33

4 Proje Özeti Amaç ve Hedefler Fikir Proje Olabilir Konu Kapsam Literatür Özgün Değer Yazım esnasında tekrara düşmemek için Bir Sistem Gerekli Yöntem Proje Yönetimi İş Paketleri, Başarı Ölçütleri, Risk Tablosu Ekip Araştırma Olanakları Yaygın Etki Projeden Beklenen Yaygın Etki Proje çıktılarının paylaşımı Proje içeriği 44

5 PROJE AMACI VE HEDEFLERİ 55

6 Genel Amaç; projenin yönünü belirleyen en üst seviyedeki uzun dönemli amaçtır. Her bir projenin amacına ulaşması, genel amaca bir adım daha yaklaşmayı olanaklı kılacaktır. Proje amacı; projenin gerçekleşmesi ile ulaşılacak olan ve projenin kendisinden daha uzun ömürlü olması beklenen amaçtır. Ana hedefe göre çok daha net tanımlanmış ve ulaşılabilir bir hedef olmalıdır. SMART: Açık, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Amaca uygun ve Zamanı belirlenmiş S M A R T : Specific (AÇIK) : Measurable (ÖLÇÜLEBİLİR) : Available at an acceptable cost (ULAŞILABİLİR) : Relevant (AMACA UYGUN) : Time-bounded (ZAMANI BELLİ) Proje amacı ve hedef 66

7 Projenin amacının içeriği Kim yapacak? Kim yararlanacak? Ne tür bir toplumsal dönüşüm sağlayacak? Projenin amacı Kısa cümleler halinde olmalı. Maddeleştirilebilir. Her bir maddenin altında bir başlık ta olabilir. Proje süresince somut delillerle ulaşılabilir olmalıdır. Proje amacı ve hedef 77

8 Proje hedefleri Projenin amacına ulaşmak için yapılan faaliyetleri gösterir. Kısaca projenin dilimleri Projenin hedefleri Kısa cümleler halinde olmalı. Ana amacı destekleyici nitelikte olmalı Ana amaçla doğrudan ilgili olmalı, boşuna proje süresinde uğraştırmamalı Gerçekçi olmalı ve ölçülebilmeli Proje amacı Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Faaliyet Proje amacı ve hedef 88

9 Kriter No Araştırma Hızlı Destek COST EVRENA Başlangıç AR-GE Kariyer İkili İşbirliği Öncelikli Alanlar Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Kriter 1 Özgün değer Özgün değer Özgün değer Özgün değer Yenilikçi yönü Kriter 2 Yöntem Yöntem Yöntem Yöntem Yöntem Kriter 3 Proje yönetimi Ekip ve Araştırma olanakları Proje yönetimi Ekip ve Araştırma olanakları Kriter 4 Yaygın etki Bilimsel gelişme potansiyeli ve yaygın etkisi Kriter 5 Proje yönetimi Ekip ve Araştırma olanakları Bilimsel işbirliğinin önemi ve yaygın etkisi Proje yönetimi Ekip ve Araştırma olanakları Çağrı programı, Amaç ve hedeflerine katkısı Yaygın etki Projenin gerçekleşme düzeyi, Proje yönetimi, Ekip ve araştırma olanakları Ulusal kazanım ve yaygın etkisi 99

10 ÖZGÜN DEĞER 10

11 ÖZGÜN: Yalnız kendine özgü nitelik taşıyan, orijinal Başkalarını örnek tutmayıp kendisi örneklik eser veren (yazar) ve bu yolda ortaya konulan (eser) DEĞER: Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan somut ölçü, Bir şeyin değiştiği karşılık, kıymet Amerika yı yeniden keşfetmemeliyiz!!! Özgün değer 11

12 Çözülmemiş bir problemi çözmek Bir soruya cevap vermek Yapılmamış bir gözlemi yapmak Önceye nazaran daha yüksek çözünürlükte bir sonuç elde etmek Çalışmamı planlamam gerekiyor. Sorular.. Bu çalışmayı nasıl planlarım? Nasıl değerli literatüre ulaşırım? Değerli literatürü nasıl projeye dönüştürebilirim? «Neyi araştıracağını bilmek, araştırmanın kendisini yapmaktan daha önemlidir.» Oktay Sinanoğlu Özgün değer 12

13 Özgün Değer Bölümünde neler olmalıdır Önerilen projenin; teknoloji, metot veya kuram açısından literatüre nasıl bir katkısının olduğu açıkça belirtilmelidir. Yeni bir fikir, teknoloji, bilimsel yöntem veya kavramsal/kuramsal çerçeve geliştirilmesine yönelik olmalıdır. Uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde veya kitaplarda yayımlanma potansiyeli bulunmalıdır. Araştırma konusu çok iyi düşünülmüş, alternatifler göz önüne alınmış olmalıdır. Mevcut bilim ve teknolojideki deneysel yöntemlerdeki eksiklik ve hataları doğru olarak ortaya koyabilmelidir. Araştırmanın dayandığı hipotez/ler açıkça ortaya konulmalı ve özgün değeri belirgin bir biçimde vurgulanmalıdır. Önerilen yeni teknoloji, metot veya kuramın literatüre nasıl bir katkısı olacağı açıklanmalıdır. Özgün değer 13

14 Özgün değer: ÇOK İYİ Yeni bir fikir, teknoloji, bilimsel yöntem veya kavramsal/kuramsal çerçeve geliştirilmesine yöneliktir. Uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde veya kitaplarda yayımlanma potansiyeli bulunmaktadır. Patent alma potansiyeli bulunmaktadır. Hipotezler araştırma konusunu incelemek için çok iyi düşünülmüş, alternatifler göz önüne alınmıştır. Öneri mevcut bilim ve teknolojideki ve/veya halen kullanılmakta olan deneysel yöntemlerdeki veya örneklemlerdeki eksiklik ve hataları doğru olarak ortaya koymaktadır. Proje konusunun mevcut bilim ve teknolojideki yeri açıkça ortaya konulmuş ve gerekli literatür taramasıyla desteklenmiştir. Seviye adı Puan Açıklama Çok İyi 5 Proje önerisi ilgili kriteri tüm boyutlarıyla karşılamaktadır. Eksiklik hiç yok denecek kadar azdır. Kabul edilebilir seviyede küçük kusurlar bulunabilir. Özgün değer 14

15 Özgün değer: İYİ Ürün, malzeme, teknoloji veya teoride mevcuda göre iyileştirme veya ilerleme sağlanmasına yöneliktir. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanabilme veya konferanslarda sunulabilme potansiyeli bulunmaktadır. Bilgi ve teknoloji transferi ile yerel, ulusal veya uluslararası bir soruna çözüm getirilmesine yöneliktir. Seviye adı Puan Açıklama İyi 4 Orta 3 Proje önerisi ilgili kriteri iyi derecede karşılamaktadır. Bununla birlikte, önerinin halen iyileştirilme potansiyeli olan bazı noktaları bulunmaktadır. Proje önerisi, ilgili kriteri orta derecede karşılamaktadır. Öneride iyileştirmelere gerek bulunmaktadır. Özgün değer 15

16 Özgün değer: YETERSİZ Yöntem, kuram ve bilgi olarak kayda değer bir yenilik getirmemektedir. Hakemli dergilerde yayımlanabilme veya konferanslarda sunulabilme potansiyeli zayıftır. Araştırmanın bilimsel tutarlılığı, bütünlüğü ve anlamı açıkça ortaya koyulmamıştır. Araştırmada net bir bilimsel/teknolojik soru ortaya atılmamıştır. İnceleme/veri toplama/durum saptama/rutin çalışma niteliğindedir. Gerekçede belirtilen yayın/kaynaklarda benzeri çalışmaların sonuçları vardır. Projenin bu duruma ne katkı/ilerleme sağlayacağı belirsizdir. Literatür taraması yapılmamış/ ham liste mahiyetinde olup, araştırmanın temel konusunun/amacının önemine işaret etmemektedir. Seviye adı Puan Açıklama Yetersiz 1 İyi değil 2 Proje önerisi ilgili kriteri karşılamamaktadır. Proje önerisinde ciddi eksiklikler/zayıflıklar söz konusudur. Proje önerisi ilgili kriteri yeterli derecede karşılamamaktadır. Öneride önemli eksiklikler bulunmaktadır. Özgün değer 16

17 Özgün değer net olarak ortaya konulmamasından ve gerçekçi olmamasından dolayı bazı projeler yaygın etki ve yapılabilirlikten yüksek puan alsalar bile desteklenmemektedir. Genelde proje önerisi özelde de özgün gerçekçi olmalıdır. Bir proje ile bütün sorunların çözülemeyeceği bilinmelidir. Ben yazdım panelist anlasın anlayışı olmamalı. Panelist özgün değeri ortaya çıkarmak için uğraşması beklenmemelidir. Özgün değer literatürle desteklenmelidir. Özgün değer_öneriler 17

18 . projenin ilgili bilim teknoloji alanında mevcut eksiği kapatma yönünde ciddi katkıları olacağı görülmüştür.. araştırma konusu uluslararası araştırmalarda da yoğun ilgi çekmektedir. Güncel bir soruna çözüm aranmaktadır. üretim tekniği olarak özgün tasarımlar oluşturabilecek nitelikte bir projedir.. var olan sistemin yeni modelleme yöntemleriyle iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Özgün değer_panelist raporu örnekleri 18

19 . rekabet gücü oluşturabilecek ulusal kaynaklı bir özgün materyal oluşturulmasına yöneliktir. Oldukça önemli bir sağlık problemi olan hastalığın patofizyolojisinde araştırılacak olan sorunun çözülmesi alternatif tedavi yaklaşımlarının gelişmesine imkan sağlayacaktır... Yöntemi ile yapılacak çalışma literatürde herhangi bir çalışmada yer almamakta olup proje özgün bulunmuştur. Özgün değer_panelist raporu örnekleri 19

20 sentetik türevlerinin ilk toplam sentezleri projesi..literatürdeki ilk toplam sentezini hedeflemesi açısından;.. reaksiyonun ilk defa gerçekleştirilmesi açısından;.geleneksel metotların ne derece başarılı olduğunun test edilmesi açısından;.. İlgili literatürde bir çalışma olmaması yeni bir metot kullanmaya yeni bir yaklaşım içermektedir. Özgün değer taşımaktadır. Nanoçubuk, nanotel Özgün değer_örnek 20

21 Araştırma konusu özgün bulunmadıysa Zorlamayınız Daha özgün bir proje düşününüz. Özgün değer 21

22 YAYGIN ETKİ 22

23 Yaygın etki kısmında, Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi beklenen çıktı, sonuç ve etkilerin neler olabileceği Elde edilecek çıktıların ve ulaşılacak sonuçların ilgili paydaşlar ve potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılmasına yönelik ne tür faaliyetler yapılacağı belirtilmelidir. Yaygın etki 23

24 Yaygın etki-tübitak Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden nitelikli akademik yayın, patent/tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni proje üretilmesi, farklı bilim/teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir? Yaygın etki 24

25 Yaygın etki ile Proje çıktı ve sonuçlarının; Kimler ne şekilde yararlanacak? Farklı bilimsel ve teknolojik alanlarda kullanılacak mı? Toplumun sorunlarına çözüm üretebilecek mi? Yurtdışı bağımlılığı gideren yeni bir ürün veya model geliştirilecek mi? Bilim insanı yetiştirilmesi ve yeni yetenekler kazanılmasına katkı sağlayacak mı? Disiplinler arası ve grup çalışmalarını içeriyor mu? Ticarileştirilir mi? sorularına kısa ve net cümlelerle cevap verilmelidir. Yaygın etki 25

26 Yaygın etki: ÇOK İYİ Evrensel veya yerel düzeyde olma özelliğine sahiptir. Farklı bilimsel ve teknolojik alanlarda kullanılabilme özelliğine sahiptir. Yeni projelerin üretilmesine temel oluşturabilme özelliğine sahiptir. Toplumun sorunlarına çözüm üretebilecek niteliktedir. Proje konusu, alanındaki BTYK, DPT veya TÜBİTAK tarafından belirlenen ülke öncelikleri arasındadır. Toplumun kullanılmayan kaynaklarının kullanılmasını sağlamaya yöneliktir. Uluslararası alanda Türkiye nin öncü konuma gelmesine katkı sağlayabilecek niteliktedir. Uluslararası, ulusal kaynaklardan veya endüstriden destek almıştır. Ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlama potansiyeli vardır. Seviye adı Puan Açıklama Çok İyi 5 Proje önerisi ilgili kriteri tüm boyutlarıyla karşılamaktadır. Eksiklik hiç yok denecek kadar azdır. Kabul edilebilir seviyede küçük kusurlar bulunabilir. Özgün değer 26

27 Yaygın etki: ÇOK İYİ Yurtdışı bağımlılığı gideren yeni bir ürün veya model geliştirme potansiyeli vardır. Ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne, bilim insanı yetiştirilmesi ve yeni yetenekler kazanılmasına katkı sağlama potansiyeli oldukça yüksektir. Ülkenin risklerinin ve avantajlarının belirlenmesine yöneliktir. Sonuçların ticarileştirilme potansiyeli yüksektir. Proje disiplinler arası ve grup çalışmalarını içermektedir. Proje uygulayıcı kurum/kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlanmıştır. Seviye adı Puan Açıklama Çok İyi 5 Proje önerisi ilgili kriteri tüm boyutlarıyla karşılamaktadır. Eksiklik hiç yok denecek kadar azdır. Kabul edilebilir seviyede küçük kusurlar bulunabilir. Özgün değer 27

28 Yaygın etki: YETERSİZ Bilim ve teknolojiye katkı sağlama potansiyeli zayıftır. Proje konusu, alanındaki ülke öncelikleri arasında değildir. Tescil edilecek çıktılar elde etme potansiyeli oldukça zayıftır. Hakemli dergilerde yayımlanabilme veya konferanslarda sunulabilme potansiyeli oldukça zayıftır. Seviye adı Puan Açıklama Yetersiz 1 İyi değil 2 Proje önerisi ilgili kriteri karşılamamaktadır. Proje önerisinde ciddi eksiklikler/zayıflıklar söz konusudur. Proje önerisi ilgili kriteri yeterli derecede karşılamamaktadır. Öneride önemli eksiklikler bulunmaktadır. Özgün değer 28

29 Yaygın Etki Türleri Projede Öngörülen/Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap) Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip Ürün, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescili, Spin-off/Start- up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telife Konu Olan Eser, medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler) Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje) Yaygın etki 29

30 Unutmayınız Panelistler, kendilerine ne sunduysanız onu değerlendireceklerdir. 30

31 Proje önerisi yapılmadan proje yürütülemiyor. Faydalı olması dileğiyle.. 31