Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri"

Transkript

1 Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz 2 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) 3 Deloitte Türkiye TTK Uygulaması 8 Şirketler Topluluğu 9 Sıkça sorulan sorular 14

2 Önsöz Ali Çiçekli TTK İş Geliştirme Ortağı, SMMM,CPA Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) bültenimizin Mayıs sayısına hoşgeldiniz. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlülüğe girecek Yeni TTK ya uyum için 60 günden az bir süre kaldığı şu günlerde, kamuoyunda Yeni TTK hakkında çeşitli görüşler tartışılmaya devam ediyor. Yeni TTK nın yürürlük tarihinde herhangi bir öteleme olmayacağı ancak bazı maddelerde değişiklik yapılabileceği yönünde yetkililerin yaptığı açıklamalar kamuoyunun ilgisini daha da fazla bu konuya yöneltiyor. Yeni TTK hakkında kamuoyunda artan bilgi ve farkındalık seviyesi ile birlikte her geçen gün daha fazla sayıda firma Yeni TTK ya uyum çalışmalarına başladı ya da başlamak üzere. Yeni TTK hakkında gelişmeleri daha hızlı ve kolay bir biçimde takip edebilmeniz için Yeni TTK hakkında bir iphone, ipad ve android uygulamasını hizmetinize sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Aylık olarak yayımladığımız bültenlerimizin yanında bu uygulama ile taslak ya da resmi olarak yayımlanan mevzuata rahatlıkla ulaşabilecek, Deloitte`un TTK`ya ilişkin yayınlarına ulaşabileceksiniz. Ücretsiz olarak faydalanabileceğiniz bu uygulamamızın TTK`ya hazırlık çalışmalarınıza faydalı olacağını umuyoruz. Bir önceki sayımızda, Türkiye Muhasebe Standardı(TMS)40-Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, Ultra Vires Kuralı ve Yeni TTK, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Elektronik İşlemler, Yeni Türk Ticaret Kanunu söyleşi soruları-bağımsız Denetim Firmaları konularına değinmiştik. Sizlerle önceki sayılarımızda paylaştığımız e-posta adresine gelen Yeni TTK ile ilgili sıkça sorulan sorulardan derleyeceğimiz Yeni TTK ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları köşemizde sorularınızı yanıtlamaya devam ediyoruz. Bu adrese göndereceğiniz sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyacağız. Bültenimizin Yeni TTK ya uyum ve hazırlık sürecinize faydalı olması dileğiyle bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle. Ali Çiçekli TTK İş Geliştirme Ortağı, SMMM,CPA 2

3 Birsen Özdemir - Müdür / Audit Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Amaç (a) Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılma kriterlerini sağlayan varlıklar; defter değerleri ile satış için katlanılacak maliyetler düşülmüş gerçeğe uygun değerlerinden düşük olanı ile ölçülür ve söz konusu varlıklar üzerinden amortisman ayırma işlemi durdurulur; ve (b) Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılma kriterlerini sağlayan varlıklar bilançoda ayrı olarak sunulur; durdurulan faaliyetlere ilişkin sonuçlar ise gelir tablosunda ayrı olarak sunulur. Satış amaçlı elde tutulan duran varlıkların (elden çıkarılacak duran varlık grubunun) sınıflandırılması Bir duran varlığın defter değerinin sürdürülmekte olan kullanımdan ziyade satış işlemi vasıtası ile geri kazanılacak olması durumunda işletme, söz konusu duran varlığı satış amaçlı olarak sınıflandırır. Bu durumun geçerli olabilmesi için; ilgili varlığın bu tür varlıkların satışında sıkça rastlanan ve alışılmış koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir. Satış olasılığının yüksek olması için; uygun bir yönetim kademesi tarafından, varlığın satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış olmalıdır. Ayrıca, varlık cari gerçeğe uygun değeriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor olmalıdır. Ayrıca satışın sınıflandırılma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak muhasebeleştirilmesinin beklenmesi ve planı tamamlamak için gerekli işlemlerin, planda önemli değişiklikler yapılması veya planın iptal edilmesi ihtimalinin düşük olduğunu göstermesi gerekir. Çeşitli olay veya koşullar satış işleminin tamamlanma süresini bir yıldan fazlaya uzatabilir. Söz konusu gecikmenin, işletmenin kontrolü dışındaki olaylar veya koşullar nedeniyle gerçekleşmiş ve işletmenin ilgili varlığın satışına yönelik satış planının devam etmekte olduğuna dair yeterli kanıt bulunması durumunda; satış işlemini tamamlamak için gerekli olan sürenin uzaması, ilgili varlığın satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmasını engellemez. Anılan durum Ek-B de yer alan koşulların gerçekleşmesi durumda geçerli olacaktır. Takas işleminin, "TMS 16 Maddi Duran Varlıklar" Standardı doğrultusunda ticari bir özünün bulunması durumunda, ilgili satış işlemleri, duran varlıkların diğer duran varlıklarla takasını içerir. İşletmenin bir duran varlığı sadece daha sonra elden çıkartma amacıyla edinmiş olması durumunda, duran varlığı edinme tarihinde satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırabilmesi; ancak bir yıllık süre koşulunun sağlanması ve edinme tarihi itibariyle henüz sağlanmamış olan diğer koşulların edinme tarihini müteakip kısa bir süre içerisinde (genellikle 3 ay içerisinde) karşılanması ihtimalinin yüksek olması durumunda mümkündür. 3

4 Kullanımdan çekilecek duran varlıklar İşletme, kullanımdan çekilecek bir duran varlığı satış amaçlı olarak sınıflandırmaz. Bunun nedeni; varlığın defter değerinin esas itibariyle, kullanımının devamı suretiyle geri kazanılacak olmasıdır. Kullanımdan çekilecek duran varlıklar; ekonomik ömürlerinin sonuna kadar kullanılabilecek duran varlıklar ile satılmayıp faaliyetine son verilecek olan duran varlıkları içerir. İşletme geçici olarak kullanım dışı bırakılan bir duran varlığı, kullanımdan çekilecek varlıklarda olduğu gibi, sürekli bir biçimde kullanımdan kaldırılmış gibi gösteremez. Satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan duran varlıkların ölçümü Duran varlığın ölçümü İşletme satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan bir duran varlığı, defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden düşük olanı ile ölçer. Yeni edinilmiş bir varlığın, satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılma koşullarını karşılaması halinde ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak duran varlık grubunun) daha önce sınıflandırılmamış olması koşuluyla ilk muhasebeleştirilmesi sırasında defter değeri (örneğin, maliyeti) ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden düşük olanı ile ölçülmesi sonucunu doğurur. Bu nedenle, ilgili varlık, işletme birleşmesinin bir parçası olarak edinilmiş ise, gerçeğe uygun değerinden satış maliyetinin düşülmesi suretiyle ölçülür. Satışın bir yıldan uzun süre içerisinde gerçekleşmesi durumunda, işletme satış maliyetini bugünkü değerinden ölçer. Satış maliyetinin bugünkü değerinde, zamanın geçmesinden kaynaklanan bir artış, finansman maliyeti olarak kâr veya zarar içerisinde gösterilir. İlgili varlığın satış amaçlı elde tutulan varlık olarak ilk sınıflandırmasının hemen öncesinde, söz konusu varlığın defter değeri, ilgili TFRS ler çerçevesinde ölçülür. Elden çıkarılacak bir varlık grubunun sonraki yeniden ölçümünde; bu TFRS nin ölçme koşulları içerisinde yer almayan, ancak satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan söz konusu gruba dahil bulunan herhangi bir varlık veya borcun defter değeri, anılan grubun satış maliyetinin gerçeğe uygun değerinden düşülmesi suretiyle yeniden ölçülmesi öncesinde, ilgili TFRS ler çerçevesinde yeniden ölçülür. Değer düşüklüğü zararlarının ve iptallerinin muhasebeleştirilmesi İşletme, başlangıçta veya daha sonra, bir varlığın değerinin satış maliyetinin gerçeğe uygun değerden düşülerek elde edilen değerine kadar azaltılması durumunda, değer düşüklüğü zararını finansal tablolarına yansıtır. Bu TFRS veya daha öncesinde "TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü" Standardı doğrultusunda muhasebeleştirilen birikmiş değer düşüklüğü zararlarını aşmamak koşuluyla işletme, satış maliyetinin gerçeğe uygun değerinden düşülerek bulunan değerinde sonradan meydana gelecek 4

5 herhangi bir artışı kazanç olarak muhasebeleştirir. İşletme, elden çıkarılacak bir varlık grubunun satış maliyetinin gerçeğe uygun değerden düşülerek bulunan değerinde sonradan meydana gelecek herhangi bir artışı aşağıdaki koşullar dahilinde kazanç olarak muhasebeleştirir: (Bu TFRS de belirtilen ölçme koşullarını sağlayan duran varlıklar için, bu TFRS veya daha öncesinde TMS 36 ya göre muhasebeleştirilmiş olan birikmiş değer düşüklüğü zararlarını aşmaması koşuluyla. ) Elden çıkarılacak varlık grubu için muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı (veya sonradan meydana gelen herhangi bir kazanç), bu TFRS nin ölçme koşulları kapsamına giren grup içindeki duran varlıkların defter değerini, TMS 36 da belirtilen dağıtım esasları çerçevesinde azaltır (veya arttırır). Bir duran varlığın satış gününe kadar muhasebeleştirilmeyen kazanç veya kaybı, ilgili varlığın bilanço dışı bırakıldığı gün itibariyle muhasebeleştirilir. İşletme, satış amaçlı sınıflandırılan veya satış amaçlı sınıflandırılan elden çıkarılacak varlık grubunun bir parçası olan bir duran varlığı amortismana tabi tutmaz (veya itfa etmez). Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan elden çıkarılacak varlık grubuna ilişkin borçlara ait faiz veya diğer giderlerin muhasebeleştirilmesine devam eder. Sunum ve açıklama İşletme, duran varlıkların elden çıkarılmasının veya durdurulan faaliyetlerin finansal etkilerini finansal tablo kullanıcılarının değerlendirebilmelerini sağlayacak bilgiyi sunar ve kamuoyuna açıklar. Durdurulan faaliyetlerin sunumu Bir işletme birimi, faaliyetleri ve finansal raporlama amaçları açısından işletmenin diğer kısmından açıkça ayırt edilebilen faaliyet ve nakit akışlarını kapsar. Başka bir deyişle; bir işletme birimi, kullanım amaçlı olarak elde tutulması sırasında nakit yaratan birim ya da birimler grubu olacaktır. Durdurulan bir faaliyet, bir işletmenin elden çıkarılan veya satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan bir kısmıdır ve: (a) Ayrı bir ana iş kolunu veya faaliyetlerin coğrafi bölgesini ifade eder, (b) Ayrı bir ana iş kolunun veya faaliyetlerin coğrafi bölgesinin tek başına koordine edilmiş bir plan çerçevesinde satışının bir parçasıdır veya, (c) Sadece yeniden satış amacı ile elde edilen bir bağlı ortaklıktır. 5

6 Kontrol gücü değişikliklerini şu şekilde özetleyebiliriz: İşlem Tipi TFRS 5 sınıflaması? Sebep Bağlı ortaklıktan bağlı ortaklığa Hayır Kontrol sağlandı Bağlı ortaklıktan ortak kontrol Evet Kontrol kaybedildi altındaki işletmelere Bağlı ortaklıktan iştirake Evet Kontrol kaybedildi Bağlı ortaklıktan finansal Evet Kontrol kaybedildi yatırıma Ortak kontrol altındaki Hayır Ortak kontrol sağlandı işletmelerden ortak kontrol altındaki işletmelere Ortak kontrol altındaki Evet Ortak kontrol kaybedildi işletmelerden iştiraklere Ortak kontrol altındaki Evet Ortak kontrol kaybedildi işletmelerden finansal yatırıma İştiraklerden iştiraklere Hayır Önemli etkinlik sağlandı İştiraklerden finansal yatırıma Evet Önemli etkinlik kaybedildi Örnek Soru 4: Bir varlığın satış amaçlı olarak sınıflandığı tarihten, satıldığı tarihe kadar geçen sürede gerçekleştirilen sigorta, güvenlik hizmetleri gibi tesis giderleri satış maliyeti olarak kaydedilebilir mi? Cevap: Hayır. Satış maliyetleri direkt olarak bir varlığın elden çıkarılması için katlanılan marjinal maliyetlerdir; finansman giderleri ve vergi giderlerini kapsam dışı bırakır. Yukarıda bahsedilen giderler ise satışın gerçekleşmesinden bağımsız olarak her halükarda gerçekleşmektedir. Aynı mantık diğer içsel maliyetler için de uygulanabilir. Mesela, satış sebebiyle ortaya çıkan yeniden yapılandırma giderleri satışın gerçekleşmesi için yapılması gereken satış giderlerinden değil, satışın sonucudur. Örnek Soru 5: Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, perakende ve restoran zincirleri gibi belirli işletmelerde rutin olarak TFRS 5 kapsamına uyumlu olarak belli varlık grupları elden çıkarılır. Bu rutin elde çıkarımlar durdurulan faaliyet olarak sınıflanmalı mıdır? Cevap: Hayır. Bu rutin elde çıkarımlar genellikle TFRS 5 te olması gereken ayrı bir ana iş kolunu ya da coğrafi bölgedeki operasyonları temsil etmez. Dolayısıyla, bu rutin elde çıkarımlar durdurulan faaliyet olarak sınıflandırılamaz. 6

7 Örnek Soru 6: Bir varlık 400, 000 TL ye alınmıştır. Birkaç yıl sonra, 110, 000 TL amortisman biriktiğinde varlık Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık olarak sınıflanmıştır. Satış amaçlı elde tutulan duran varlık olarak sınıflandığı tarihte; defter değeri 290, 000 TL dir ve satış maliyetleri düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değeri 300, 000 TL dir. Bir sonraki raporlama döneminde ise emlak piyasası düşüşe geçmiş ve varlığın satış maliyetleri düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değeri 285, 000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu değer düşüklüğü öncesi (a) ve sonrası (b), Satış amaçlı elde tutulan duran varlığın değerlemesi nasıl olmalıdır? Takip eden dönemde aynı varlık 288, 000 TL ye satılırsa yazılacak kar/zarar tutarı ne olur (c)? Cevap: (a) Varlığın satış amaçlı olarak sınıflamasından sonra herhangi bir amortisman ayrılmamıştır ve 290, 000 TL değerinden gösterilmiştir. (b) Bir sonraki raporlama döneminde emlak piyasası düşüşe geçtiğinde ise 5, 000 TL değer düşüklüğü gelir/gider içerisinde muhasebeleştirilmiştir ve varlığın değeri 285, 000 TL ye indirilmiştir. (c) Satış sırasında 3, 000 TL kar yazılmıştır. 7

8 Deloitte Türkiye TTK Uygulaması Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkındaki gelişmeleri takip edebilmek için artık bilgisayarınızın başında olmanıza gerek yok. Deloitte un geliştirdiği Deloitte Türkiye TTK Uygulaması ile Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili tüm gelişmeleri akıllı telefonlarınızdan ve tabletlerinizden de takip edebilirsiniz. "Deloitte Türkiye TTK Uygulaması ile 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuattaki son gelişmelere, güncel haberlere, her ay yayınladığımız TTK Bültenleri ne, uyum haritasına, TTK yayınlarımıza ulaşabilirsiniz. TTK Uygulaması ile ayrıca, firmanızın TTK ya ne derece hazır olduğunu, geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla hazırladığımız TTK Metre isimli anketimize de ulaşabilirsiniz. Deloitte TTK uygulamasını nasıl kullanabilirim? Deloitte un bu yeni uygulamasına aşağıdaki linklerden : id ?mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=com. tikle.deloitte ve akıllı telefonlarınızın/ tabletlerinizin uygulama menülerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgiye ulaşmak için : hizmetlerimiz/yeniturkticaretkanunuhizmetleri/ ttkuygulamasi/index.htm 8

9 Şirketler Topluluğu Erdem Demirkan - Kıdemli uzman / Vergi Ticari hayatta Holding adıyla bilinen ve birden çok şirketin oluşturduğu topluluk 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu nda ( Yeni TTK ) Şirketler Topluluğu olarak ifade edilmiştir. Her ne kadar vergi hukuku, banka hukuku, sermaye piyasası hukuku mevzuatında özel düzenlemeler bulunsa dahi hâlihazırda yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu muzda şirketler topluluğu ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirketler topluluğunun Yeni TTK uyarınca ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesinin bu yönde oluşan belirsizliği ortadan kaldırdığı söylenebilir. Yeni TTK ile şirketler topluluğu olarak ifade edilen kavram, Almanya, İsviçre, Avusturya ve Hollanda da konzern olarak, ABD de affiliated group, İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya da ise topluluk olarak ifade edilmektedir. Yeni TTK şirketler topluluğunu tanımlamakla kalmamış, bununla beraber bazı sorumluluk kuralları ve yükümlülükler de öngörmüştür. Söz konusu sorumluluk ve yükümlülükler kısaca, hâkim şirketin, hâkimiyetini kötüye kullanması durumunda doğan sorumluluk; güvenden doğan sorumluluk; tüm bağlı şirketlerde yönetim kurulunun, hâkim şirketle bağlı şirketi arasındaki ilişkilerini ortaya koyacak bir rapor düzenlemesi zorunluluğu ve pay oranlarında belirli eşiklerin aşılması halinde bildirim yükümlülüğü olarak belirtilebilir. Yeni TTK ile şirketler topluluğu başlığı altında getirilen düzenlemelerin özü Yeni TTK ile kabul edilen hesap verilebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk ilkelerinden kaynaklanmaktadır. Yeni TTK, şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerinde hâkimiyet kıstaslarını, raporlama ve bildirim yükümlülüklerini, hâkim şirketin sorumluluğunu, ortaklıktan çıkma veya %10 azınlığı çıkarma hakkını ve şirketler topluluğunun denetimi konularını düzenlemiştir. Hâkim şirketlerin, yavru şirketlerinin ekonomik durumlarına olumsuz müdahalesini, hâkimiyetini kötüye kullanmasını ve şirket ile topluluk arasındaki menfaat ilişkisinin olumsuz sonuçlarını önleyen, bağlı şirketin devamlılığını sağlamayı amaçlayan ve bir anlamda tüzel kişilik perdesini ortadan kaldıran söz konusu hükümler Yeni TTK ile ticari hayatımıza girecektir. Şirketler topluluğu Yeni TTK nın 195. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte şirketler topluluğunu oluşturur. Hâkim şirketler ana, bağlı şirketler yavru şirket konumundadır. Hâkimiyet/Hakim şirket/bağlı şirket kavramları Şirketler Topluluğunu oluşturacak olan hâkim ve bağlı şirket olgularının ne şekilde belirleneceği hususunda karşımıza hâkimiyet kavramı çıkmaktadır. Yeni TTK ya göre hâkimiyet, pay sahipliği yoluyla, sözleşme yoluyla veya diğer yollarla sağlanabilecektir. 9

10 Yeni TTK uyarınca bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak; Oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya Şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa, Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince (Hâkim şirket ile bağlı şirket arasında bir hâkimiyet sözleşmesi imzalanması söz konusu olabilir. Bu halde, hâkim şirketin bağlı şirkete ortak olması zorunluluğu bulunmamaktadır, şirketin sözleşme ile hâkim duruma geçtiği kabul edilir.) veya Başka bir yolla hâkimiyeti altında tutabiliyorsa (Yeni TTK hâkim şirketin tespitine ilişkin kıstasları tüketmemiş ve diğer başkaca yollarla da bir şirketin diğer şirketler üzerinde hâkimiyet tesis edebileceğini belirtmiştir. Ne var ki; bu hüküm geniş uygulama alanı olabilecek bir düzenlemedir. Her somut olayda hâkimiyetin olup olmadığının ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.) birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirkettir. Bu şirketlerden en az birinin merkezi Türkiye de ise, Yeni TTK da yer alan şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulanır. Yukarıda açıklanan hâller dışında, bir ticaret şirketinin başka bir ticaret şirketinin paylarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek miktarda paylarına sahip bulunması, birinci şirketin hâkimiyetinin varlığına karinedir. Doğrudan/dolaylı hâkimiyet Yeni TTK da öngörüldüğü üzere hâkimiyet dolaylı olabileceği gibi doğrudan da olabilecektir. Dolaylı hâkimiyet, bir hâkim şirketin, bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete hâkim olmasıdır. Hâkim teşebbüs Bunların yanı sıra, Yeni TTK hâkimiyetin belirlenmesinde Hâkim Teşebbüs kavramını kabul etmiştir. Yeni TTK nın gerekçesinde de belirtildiği üzere bir şirketler topluluğunun tepesinde sermaye şirketi olmayan herhangi bir özel veya kamu tüzel kişisi, gerçek kişi veya ticari işletme bulunabilir. Kısaca hâkim teşebbüs bir dernek, vakıf, ticari işletme olabileceği gibi tek bir gerçek kişi de olabilecektir. Bunların merkezleri veya yerleşim yerleri yurtdışında da bulunabilir. Tüm bu olgular söz konusu topluluğun şirketler topluluğu kabul edilmesine engel olmayacaktır. Karşılıklı iştirak Yeni TTK, şirketlerin birbirlerinin paylarının en az dörtte birine sahip olması durumunu karşılıklı iştirak olarak tanımlamıştır. Bu payların yüzdelerinin nasıl hesaplanacağını ise Kanun un 196 ncı maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlemiştir. Bu yönde, bahsedilen şekilde ve oranlarda bir iştirakin bulunması durumunda, şirketlerden biri diğerine hâkimse, ikincisi aynı zamanda bağlı şirket sayılacaktır. Karşılıklı iştirak durumundaki şirketlerin her biri diğerine hâkim olduğu durumlarda ise, ikisi de bağlı ve hâkim şirket kabul olunacağı hükme bağlanmıştır 10

11 Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri Yeni TTK uyarınca, bağlı şirket faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin hâkim ve bağlı şirketlerle olan ilişkilerini, faaliyet raporunu içeren bir rapor hazırlamak zorundadır. Raporda, şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm hukuki işlemlerin ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemlerin açıklaması yapılacaktır. Bu raporda ayrıca hâkim şirketin yaptığı işlemler sonucunda herhangi bir denkleştirmenin gerekip gerekmediği de bulunacaktır. Meğerki bir zarar gerçekleşmiş ve bu zarar denkleştirilmişse, bunun faaliyet yılı içinde fiilen nasıl gerçekleştiği veya şirketin sağladığı hangi menfaatlere ilişkin olarak bir istem hakkı tanındığı ayrıca bildirilmesi gerekmektedir. Bağlı şirket yönetim kurulunca hazırlanacak olan yukarıda bahsedilen bağlı şirket raporunun, doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olması kanuni bir zorunluluk kabul edilmiştir. Bununla beraber, bir teşebbüsün, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün içinde, sermaye şirketine ve yetkili makamlara bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Belirtilen oranlarda payların kazanılması veya elden çıkarılması, yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında ayrı bir başlık altında açıklanacak ve sermaye şirketinin internet sitesinde ilan edilecektir. Bildirimler yazılı şekilde yapılır, ticaret siciline tescil ve ilân olunur. Yeni TTK da öngörülen söz konusu bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, ilgili paylara ait haklar donar. Ayrıca, Yeni TTK uyarınca hâkim şirket raporunun, şirket yönetim kurulundan, talep edilebileceği öngörülmüştür. Buna göre, hâkim şirketin her pay sahibinin genel kurulda, bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile hesap sonuçları, hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların sonuçları hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine uygun, doyurucu bilgi verilmesini talep etme hakkı söz konusudur. Hâkimiyetin kötüye kullanılması Hâkim Şirketin hâkimiyetini kötüye kullanmak suretiyle bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanamaz. Hâkimiyetin kötüye kullanılması sonucunda, bağlı şirketin kaybının ortaya çıkması söz konusudur. Bu durumda, kayıp bağlı şirketin mal varlığının azalması veya riske sokulması olarak değerlendirilecek olup ancak aynı koşulda bulunan bağımsız bir şirketin yapmayacağı tasarruflardan doğan kayıplar şeklinde belirtilebilir. Buradaki varsayımsal karşılaştırma, bağımsız bir şirketin, şirket menfaatlerini gözeten, dürüstlük kuralına uygun hareket eden, tedbirli yöneticisi de aynı koşullar altında aynı işlemi yapabilir miydi (business judgement rule) sorusuna verilecek yanıt ile belirlenecektir. 11

12 Hâkim şirketin hâkimiyetini kötüye kullanması durumlarına örnek olarak, bağlı şirketini, iş, varlık, fon, personel, alacak ve borç devri gibi hukuki işlemler yapmaya; kârını azaltmaya ya da aktarmaya; mal varlığını aynî veya kişisel nitelikte haklarla sınırlandırmaya; kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar yüklenmeye; ödemelerde bulunmaya; haklı bir sebep olmaksızın tesislerini yenilememeye; yatırımlarını kısıtlamak, durdurmak gibi verimliliğini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen kararlar veya önlemler almaya; gelişmesini sağlayacak önlemleri almaktan kaçınmaya yöneltmek olarak sayılabilir. Şirket pay sahipleri ve alacaklılarının dava hakkı Yukarıda da belirtildiği üzere Yeni TTK hakim şirketin hâkimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanamayacağını düzenlemektedir. Meğerki kayıp, o faaliyet yılı içinde fiilen denkleştirilsin veya kaybın nasıl ve ne zaman denkleştirileceği belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yılı sonuna kadar, bağlı şirkete denk değerde bir istem hakkı tanınsın. Yeni TTK nın 202. Maddesi uyarınca denkleştirme, faaliyet yılı içinde fiilen yerine getirilmez veya süresi içinde denk bir istem hakkı tanınmazsa, bağlı şirketin her pay sahibi, hâkim şirketten ve onun, kayba sebep olan, yönetim kurulu üyelerinden, şirketin zararını tazmin etmelerini isteyebilecektir. Hâkim istem üzerine veya resen somut olayda hakkaniyete uygun düşecekse, tazminat yerine davacı pay sahiplerinin paylarının hâkim şirket tarafından satın alınmasına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir başka bir çözüme karar verebilir. Bağlı şirketin alacaklıları da, şirket iflas etmemiş olsa bile, 202. madde kapsamında bağlı şirketin zararının şirkete ödenmesini isteyebilirler. Hâkim teşebbüsün merkezinin yurt dışında bulunması hâlinde tazminat davası bağlı şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açılır. Ortaklıktan çıkarma hakkı (squeeze-out) Yeni TTK uyarınca, bir şirket diğer bir şirketin doğrudan veya dolaylı olarak paylarının ve oy haklarının en az % 90 ına sahipse, hâkim şirket tarafından fark edilebilir bir sıkıntı yaratan, pervasızca hareket eden küçük ortaklar, şirket ortaklığından paylarının borsa yoksa gerçek bilanço değerleri üzerinden satın alınması yoluyla çıkarılabilecektir. Bu düzenlemenin amacı, şirketlerin karar alma süreçlerinin sekteye uğratılmasının önüne geçilmesi ve daha verimli ve hızlı kararlar alabilen şirketlerin ticari hayatta yer almasını sağlamaktır. Güvenden doğan sorumluluk Yeni TTK ile belirlenen hâkim ve bağlı şirket sorumluluklarından biride, hâkim şirket topluluk itibarının tüketiciye ve topluma güven veren bir düzeye ulaştığı hallerde bu güven ve itibarın uyandırdığı güvenden sorumludur. 12

13 Tam hâkimiyet Yeni TTK uyarınca, hâkim şirketin bağlı şirkete kayba uğratacağı bir talimat verebileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, bir ticaret şirketi bir sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak yüzde yüzüne sahipse, yani tam hâkimiyet söz konusu ise, hâkim şirketin yönetim kurulu, topluluğun belirlenmiş ve somut politikalarının gereği olmak şartıyla, kaybına sebep verebilecek sonuçlar doğurabilecek nitelik taşısalar bile, bağlı şirketin yönlendirilmesine ve yönetimine ilişkin talimat verebilir. Bağlı şirketin organları talimata uymak zorundadır. Meğer ki, bağlı şirketin ödeme gücünü açıkça aşan, varlığını tehlikeye düşürebilecek olan veya önemli varlıklarını kaybetmesine yol açabilecek nitelik taşıyan talimat verilemez. Denetim Yeni TTK uyarınca, anonim şirketler, limited şirketler ve şirketler topluluğu denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartları na göre denetlenecektir. Topluluk denetçisi ana şirketin genel kurulunca seçilecektir. Konsolide finansal tabloları çıkarttırmakla yükümlü olan şirketin yönetim kurulu, konsolide finansal tabloları denetleyecek denetçiye; topluluğun finansal tablolarını, topluluk yıllık faaliyet raporunu, münferit şirketin finansal tablolarını, şirketlerin yönetim kurullarının yıllık faaliyet raporlarını, bir denetim yapılmış ise ana şirketin ve yavru şirketlerin denetim raporlarını vermek zorundadır. İkincil mevzuat Şirketler topluluğuna ilişkin hususlar, Yeni TTK nın 210. Madde hükmü uyarınca Şirketler Topluluğu Tebliği nin yayınlanması beklenmektedir. Bu itibarla, şirketler topluluğuna tabi şirketler tarafından ikincil mevzuat kapsamında yayınlanacak olan tebliğ hükümlerinin de dikkate alınması gerekecektir. 13

14 Sıkça sorulan sorular Caner Özsaran Müdür / Denetim Yeni TTK, kurumsal yönetim, kamunun aydınlatılması gibi konularda ne tür düzenlemeler getiriyor? Yeni TTK ile birlikte daha önceden kurumsal yönetim ilkelerinin denetim konusunda Kurul un yetkili kılınması, kanuni bir temele dayandırılmaktadır. Bu düzenleme sadece halka açık anonim şirketler için öngörülmüş olmakla birlikte, başka şirket yapıları için kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi halinde de yine bu ilkeler SPK tarafından denetlenecektir. Kurumsal yönetim, şirketlerin zamanında doğru kararlar verebilme yeteneklerini arttırmayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak da şirket kayıtlarının şeffaf, adil ve hesap verilebilir bir şekilde tutulması ile birlikte iç ve dış denetimin kurallarına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamakla mümkündür. Bu bağlamda Sermaye Piyasası Kanunu nda da bulunan kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu, şirketlerin kamuoyunu ilgilendiren belge ve dökümanları kamuoyunun bilgisine sunulmasını gerekli kılmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu nda da bahsedilen bu zorunluluk aynı zamanda kurumsal yönetim ilkelerinin de belirttiği gibi şirketlerin hesap verilebilir bir yapıya sahip olması ve şirket işlemlerinde şeffaflığın sağlanması amacına da hizmet etmektedir. Yeni TTK ile şirketlere getirilen internet sitesi hazırlama zorunluluğu, kamuyu aydınlatma yükümlülüğü gereği çıkartılmış bir zorunluluktur. Yeni TTK nın bu düzenlemesi ile şirketlere ilişkin finansal raporların, denetleme raporlarının yayınlanmasının ve şirketle ilgili tüm ilanların bu siteden duyurulması yükümlülüğü getirilmiştir ve böylece kurumsal yönetim ilkelerinin de gereği bir anlamda yerine getirilmiş olacaktır. 14

15 Yeni TTK hizmetleri ekibi Ali Çiçekli Ortak, TTK Hizmetleri Lideri com Timuçin Cengiz Direktör, TTK ve Aile Şirketleri Hizmetleri Koordinatörü com Denetim Hizmetleri Gökhan Alpman Ortak com Danışmanlık Hizmetleri Cem Sezgin Ortak com Kurumsal Risk Hizmetleri Evren Sezer Ortak com Vergi Hizmetleri Ahmet Cangöz Ortak com Vergi Hizmetleri Sebahattin Erdoğan Ortak com Lerzan Nalbantoğlu Vergi ve Mali Hukuk İşleri Danışmanı com 15