PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ MADDE 1: AMACI Bu talimatın amacı; Bilintur Catering Centre Merkez ve Proje personellerinin hak ve yükümlülüklerini ve şirketin çalışma prensiplerini düzenlemektir. MADDE 2: KAPSAM VE SORUMLULUKLARI Bu talimat, Bilintur Catering Centre Merkez Mutfak ve Projelerin personellerini kapsar. Bu talimatın uygulanmasından İnsan Kaynakları Departmanı sorumludur. MADDE 3: TANIMLAR ŞİRKET: Bilkent Üniversitesi Doğu Kampüsü 1 Cad. Bilkent / ANKARA PERSONEL: Bilintur Catering Centre de Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile çalışanlardır. G.M.: Genel Müdür İ.K.M.: İnsan Kaynakları Müdürü İ.K. Departmanı: İnsan Kaynakları Departmanı MADDE 4: İŞE ALINMA ŞARTLARI İşe alınacak personelin işe alınması süresince işletme yönetimince belirlenen kurallar uygulanır. MADDE 5: ADAYIN İŞE MÜRACATI VE İŞE ALINMASI İş Başvurusu Formu adayca eksiksiz, doğru ve el yazısıyla doldurulur. Bu form müracaat niteliğinde olup, bununla iş isteyenin işe kabulü anlamı çıkmaz. Aday iş başvurusundaki beyanlarında doğruluk kurallarına uyacaktır. Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği anlaşılan aday, bundan doğacak sorumlulukları peşinen kabul etmiş sayılır. Bu nedenle işine son verilmesi halinde hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı şirketin uğrayabileceği her türlü zarardan işe alınan personel sorumludur. Personel, medeni halindeki değişiklikleri, ikametgâh değişikliklerini ve işini ilgilendirebilecek nitelikte özel durumundaki herhangi bir değişikliğe en geç 3 işgünü içerisinde İnsan Kaynakları Departmanına yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde bu durumdan doğacak sonuçlardan personel sorumludur. İşe alınacak personele; işe başlama tarihi, genel ve özel çalışma koşulları, günlük ya da haftalık çalışma süresi, temel ücret ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme dönemi, süresi belirli ise sözleşmenin süresi ve fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümler ve varsa bu yönetmelikte düzenlenmemiş özel şartlar yazılı olarak iş akdi ile düzenlenir ve personelin sicil dosyasına konur. Ayrıca, kendisine bu yönetmelikten bir suret işe başladığı ilk gün imza karşılığı verilir. MADDE 6: DENEME SÜRESİ Şirkette işe alınan aday 2 ay deneme süresine tabidir. Deneme süresi içinde taraflar iş akdini bildirimsiz ve tazminatsız olarak bozabilme hakkına sahiptirler. Personelin çalıştığı günlere ilişkin

2 ücreti ve diğer hakları saklıdır. Toplu iş sözleşmesi uygulaması durumunda 4857 Sayılı İş Kanunundaki hükümler geçerlidir. MADDE 7: BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Şirket gerekli hallerde personel ile belirli süreli iş sözleşmesi yapabilir. Bu durumda sözleşme süresi sonunda ayrıca ihbara gerek kalmaksızın sözleşme kendiliğinden Tazminatsız ve Önelsiz sona erer. MADDE 8: KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Taraflar iş sözleşmesini, kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar korunmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler. Şirket gerekli hallerde personel ile kısmi süreli iş sözleşmesi ve bu sözleşmenin türlerini yapabilir. İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmi süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmi süreliye geçirilme istekleri işverence dikkate alınır ve boş yerler zamanla duyurulur. Personelin haftalık çalışma gün ve saatleri, ücreti gibi çalışma koşulları personelle yapılacak iş sözleşmesinde belirlenir. MADDE 9: PERSONELİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Personelin görev ve sorumlulukları iş akdinde ve görev tanımlarında belirlenir. Ancak bir işin tam olarak yapılabilmesi için gerekli olan çalışmalar iş akdinde veya görev tanımlarında yazılmamış olsa bile işin muhtevasına dahil olup, görev tanımında yazılı olmadıkları gerekçesi ile yapılmalarından kaçınılamaz. Davranış İlkeleri Şirket personeli, kurumsal çalışma ilkeleri ve değerleri paralelinde hareket etmekle yükümlüdür. Şirket personeli, gerek kılık kıyafet, gerekse tavır ve davranışları açısından bulundukları yerlerde şirketi temsil ettiklerinin bilincinde davranmakla yükümlüdür Görevin Yerine Getirilmesi Şirket personeli, iş saatleri içinde GÖREV TANIMLARI kapsamındaki görevlerinin gerektirdiği işlem ve eylemleri, çalışma arkadaşları ve amirleri ile uyum içinde dikkat, özen ve bağlılıkla, zamanında, en iyiyi en verimli bir şekilde yerine getirmek, bu görevi yerine getirirken de şirket yararlarını azami derecede korumak zorundadır. Şirket personeli, işyerinin çalışma sürelerine uymakla yükümlüdür. Şirket personeli görevleri gereği kullandıkları makine- teçhizat, araç ve gereçleri titizlikle kullanmak, bunlarla ilgili ortaya çıkan sorunlara şirket kuralları çerçevesinde çözümler getirmek zorundadır. Şirkete ait makine- teçhizat, araç ve gereçler özel amaçlar için kullanılamaz. Şirket personeli aynı zamanda görevlerini yerine getirirken işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuata uymakla yükümlüdür. Talimatların Uygulanması Şirket personeli, üstlerinin verdikleri talimatları eksiksiz olarak zamanında yerine getirmekle yükümlüdür. MADDE 10: İŞYERİ KURALLARI İşyerinde çalışan personelin mutlaka uyması gereken davranış kuralları ilkeleri aşağıda belirtilmiştir. Bu kurallara riayet edilmemesi halinde, belirtilen davranışlar 4857 Sayılı İş Kanunu nun 18. MADDE Sİ gereğince hizmet akdinin feshi için geçerli neden olarak kabul edilecektir. A. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin Kuralları; 1.Mutfaklardaki bütün emniyet kural ve işaretlerine uymak 2.Talimatları okumak, takip etmek, bilinmeyen konuları yetkililerden sorarak öğrenmek 3.Emniyetsiz olan durumları düzeltmek veya ilgililere haber vermek. 4.Mutlaka iş için belirlenen elbiseleri ve koruyucu teçhizatı kullanmak

3 5.Mutfaklarda ve çalışma alanlarında İLK YARDIM çantası bulundurmak, bunun nasıl kullanıldığını iyi öğrenmek ve uygulamak. 6.Yetki dışı iş yapmamak ve ekipman kullanmamak 7.İş için uygun ekipmanı ve malzemeyi seçmek 8.Daima bir disiplin ve düzen içinde çalışmak, iş esnasında şakalaşmamak. 9.Çalışırken dalgın olmamak, kendini işe vermek 10.Bütün cihazları ve ekipmanları kendi kullanma talimatlarına uygun olarak kullanmak 11.Arızalı ekipmanlarla kesinlikle çalışmamak 12.Isıtılmış veya ısınmış tencere ve tepsileri taşırken mutlaka gerekli emniyet tedbirlerini almak (eldiven giymek, araba ile taşımak gibi) 13.Bütün elektrikli cihazlar kendi açma ve kapama düğmelerinden çalıştırılmalı kesinlikle fişe takmak ve fişten çekmek sureti ile çalıştırılmamalıdır 14.Hiçbir elektrikli cihaz su ile yıkanmamalı ve temizlenmemelidir 15.Elektrikle çalışan hiçbir cihazın gerek üzerinde gerekse içindeki ayar düğmeleri, termostat, dijital gösterge ve paneller vs. gibi yerleri kesinlikle kurcalanmamalıdır. Bu tür müdahaleler hem arızalara hem de istenmeyen hasarlara yol açabilir 16.Fritöz, çay otomatı, benmari gibi içine su veya yağ konarak çalıştırılan ekipmanlar içlerinde bulunan seviye göstergesine kadar doldurulmalı ve bundan sonra çalıştırılmalıdır. Yine bu cihazlar boşaltılırken içindeki sıvılar ortam sıcaklığına düştükten sonra içi boşaltılmalıdır 17.Bütün elektrikle çalışan cihazlarda duvardaki priz veya sigortadan itibaren cihaza kadar olan tesisat (fiş, kablo, ara priz, uzatma kablosu vs.) çok iyi kontrol edilmeli,en küçük arızada kesinlikle çalıştırılmamalıdır 18.Gazla çalışan cihazlarda kesinlikle suyla yıkanmamalı gerekiyorsa silinerek temizlenmelidir 19.Bu cihazlarda kendi gaz musluklarından açılıp kapatılmalı, kullanılması bittikten sonra ayrıca vanadan da kapatılmalıdır 20.Özellikle yer ocaklarının bulunduğu alan temizlenirken ocaklar fazla yerinden oynatılmamalı, hortum ve bağlantı yerlerinin zedelenmesi önlenmelidir 21.Büyük ve küçük sanayi tüpleri kesinlikle yağlı ve kirli eller ile taşınmamalı veya üzerindeki vanalar açılıp kapatılmamalıdır (Tüpler infilak edebilir) 22.Kıyma makinelerinde de diğer ekipmanlarda olduğu gibi çalıştırmadan önce elektrik tesisatı kontrol edilmeli, arızalı tablo ve şalteri olan cihaz kesinlikle çalıştırılmamalıdır 23.Kıyma çekilirken makineye ilave boyun parçası takılmalı ve et mutlaka et takozu ile itilmelidir 24.Makine temizlenirken mutlaka fişten çekilmeli ve şalterden kapatılarak makine temizlenmelidir. Ayna, bıçak ve helezon, makineden ayrılarak temizlenmeli ve tekrar makineye monte edilmelidir 25.Makine ve teçhizat arızalarında yetkiliye haber verilmesi ve yetkili dışında müdahale edilmesi yasaktır 26.Elektrik düğme ve şalterlerine ıslak elle dokunmak yasaktır. 27.Açıkta görülen elektrik donanım kablolarına dokunulmayacak ve derhal ilgililere haber verilecektir. B. İşyerindeki Davranışlara İlişkin Kurallar; 1.Personel devam devamsızlık Saatine parmak okutmasını giriş çıkışlarda mutlak suretle okutması 2.İzin almış bir işçinin kapıdan çıkarken kontrol görevlisine haber vermemesi 3.İşçinin, işveren yetkililerinin izni olmadıkça çalışılan diğer bölümlere girmesi 4.Zorunluluk olmadıkça şikayet maksadı ile üst amirinin dışında ve üstünde bir makama başvurmak 5.İşçiler, sağlıklarını korumak, yerlere tükürmemek, sümkürmemek, kendilerinin ve başkalarının bir kazaya uğramamaları için çalışırken çok dikkatli hareket etmek ve kendilerine verilecek güvenlik malzemesi ile iş elbisesi veya iş gömleği gibi eşyayı işyerinde giymekle yükümlüdürler. Bu hususlara riayet etmemek

4 6.İşveren veya vekillerinin muvafakati olmaksızın fazla saatlerde çalışmak (bu saatlere ait ücret ödenmez) 7.İşçi makineleri ve teçhizatları iyi kullanmakla, hasara uğramaktan korumakla ve düzgün, temiz, ihmali veya dikkatsizliği sebebiyle makinelerde ve teçhizat her hangi bir arıza vuku bulmasına meydan vermemekle yükümlüdür. Bu hususlara riayet etmemek 8.Viziteye çıkacak personelin, vizite evraklarını personel servisinde düzenleterek anlamaları esastır. Viziteye çıkan personel istirahat alması halinde işbaşı tarihini ya da durumunu 24 saat içinde Personel bölümüne bildirmekle yükümlü olup bu kurallara riayet edilmemesi 9.Amiri, arkadaşları çalıştırdıkları elemanlar hakkında yalan veya yanlış şayialar çıkarmak dayanaksızın ihbar ve şikâyetlerde bulunmak. 10.İşyerine miktarı ne olursa olsun alkollü veya uyuşturucu nitelikli bir MADDE alıp gelmek 11.İşyerinin düzen ve asayişini bozacak hareketlerde bulunmak 12.İşçileri işyeri ve işveren aleyhine kışkırtmak 13.İş arkadaşlarından sık sık borç para istemek 14.İşyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışmak 15.İşyerinden çıkarken veya gerektiğinde girerken işyerinin bu konuyla ilgili görevlilerinin arama, isteklerine karşı koymak 16.Hizmet sözleşmesinin doğal sonucu olarak işçinin işverene vermek zorunda olduğu verimliliği ve emsali işçilerle eşdeğerdeki çalışmaları yapmamak ve yeterli performansı göstermemek 17.Sigara içmek (sigara işçiye tahsis edilen veya işveren tarafından sigara içilmesinde mahzur görülmediği bildirilen ve şimdiye kadar içilmekte olan yerlerde içilir) 18.İş esnasında uyumak 19.İşyerine çalışma saati başlangıcında gelmemeyi, gecikmeyi alışkanlık haline getirmek 20.Çalışma mevzuatı ile işyeri iç yönetmeliğinde yazılı olan hususlarla işveren tarafından çıkarılan tamim, tebliğ veya ilan edilecek emir ve talimatlara aykırı hareket etmek 21.Çalışma sırasında iş arkadaşlarını tahrik etmek veya her ne şekilde olursa olsun fuzuli yere işgal etmek disiplin ve adaleti bozacak fiillerde bulunmak 22.Özel aracını işverenin göstereceği yere park etmemek 23.İşveren vekilleri veya amirleri tarafından verilen emirlere itaat etmemek 24.Kendisine verilen yetki dışında iş yapmak 25.İşçi, işe başlama zamanından en az beş dakika önce iş yerine gelmeye ve zamanında işinin başında bulunmaya mecburdur 26.Çalışma zamanı içinde, işin başında bulunmamak 27.Her ne sebeple olursa olsun yine çalışma zamanı içinde yemekhane veya soyunma yerlerinde bulunmak 28.Çalıştığı bölüm dışına (idari bölüm- yemekhane vs.) gitmesi gereken durumlarda önlüklerin giyilerek ön düğmelerinin kapatılması gerektiği halde kapatılmamış olması 29.Çalışılan yerlerde yemek yemek, içmek, çekirdek vs. gibi çerez yemek 30.İş yerinin ana giriş kapısından veya işverenin göstereceği kapının dışında başka yerlerden iş yerine girip çıkmak 31.İşçi, işyerinde yangın çıkmaması için çok dikkatli davranmak ve yangına sebebiyet verecek her türlü hareketlerden kaçınmakla yükümlüdür. Bu kuralların aksine hareket edilmesi 32.Diğer işçileri rahatsız edecek şekilde ahlak ve adaba aykırı ve diğer uygunsuz hareketlerde bulunmak veya eşyalarına zarar vermek 33.İşçinin, çalıştığı sırada makinesinde göreceği bozukluğu ilk amirine bildirmesi zorunludur. Makineye hiçbir şekilde müdahale etmeyecektir. 34.İşveren tarafından tespit ve tayin edilen fazla mesaiyi zamanında yapmamak 35.Ortalama olarak emsali işi yapan diğer işçi arkadaşlarından daha az verimli çalışmak 36.İşe yoğunlaşmasının giderek azalması ve dalgınlık 37.Öğrenme ve kendisini yetiştirme yetersizliği 38.İşe yatkın olmamak 39.Uyum yetersizliği

5 40.İşini gerektiği şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen şekilde hasta olmak ve alışılmışın dışında sık sık hastalık raporu almak 41.İşverene miktarı ne olursa olsun zarar vermek zararı tekrar edeceği tedirginliğini yaratmak 42.İşini eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek 43.İşi sırasında uzun telefon görüşmeleri yapmak 44.İşveren tarafından geçici veya devamlı olarak alınmış, işverenden başka bir işverenin işçisine (müteahhit yada taşeron işçisine) sataşmak ve bu bent de yazılı olan tüm davranışları gerek işçilerine ve gerekse müteahhit işverene ve sorumluluğu altındaki makine ve teçhizata karşı yapmak 45.İşçinin eşinin işverene ve işveren vekillerine gerek işyeri içinde ve gerekse dışında sataşması ve şeref ve haysiyetini incitir beyanlarda bulunarak kışkırtıcı davranışlarda bulunması 46.İşçinin işveren ve iş yeri hakkında basın ve yayın kuruluşlarında hakarete yönelik söz ve isnatlarda bulunması ve gerçeğe aykırı haber vermesi 47.Hiç kimse paydos saatinden önce izin almaksızın işi terk etmesi 48.Her işçi sırası ile Usta, Usta başı, İşletme Yöneticileri, Birim Müdürlerine ve Genel Müdüre saygılı davranmaya ve kendileri konuşmalarında dikkatli olmaya mecburdur 49.İşyerinde çalışan her personel tarafından kendisine verilen isim kartı, iş elbisesinin sol göğüs üstüne gelen kısmına takılır ve iş saatleri süresince bu kart aynı yerde muhafaza edilir 50. İlişik Kesme belgesinde yazılı yerler gezilip imzalar alındıktan sonra İnsan Kaynakları Müdürlüğü ne teslim edilir. Üzerindeki zimmetli bulunan eşyayı teslim etmeyen veya edemeyen işçiden bu malın bedeli tahsil edilir 51.İşçiler, Ustabaşlarına ve Bölüm Müdüründen izin almadan görev mahallerini terk edemezler 52.Herhangi bir rahatsızlığı nedeniyle İşyeri Hekimine muayene olmak isteyen personel, Muayene Belgesini en yakın amirine, Departman Yöneticisine ve İnsan Kaynakları Sorumlusuna onaylatmak zorundadır. Muayene belgesi olmayan personelin İşyeri Hekimi tarafından (İş Kazası Durumları Hariç) tedavileri yapılmayacak ve izinsiz görev yerini terk etme nedeni ile yazılı ihtara muhatap olacaklardır 53.Herkes işbaşı- paydos saatlerine riayet etmekle yükümlüdür. Çalışma saatleri içerisinde kimse amirinden izin ve görev belgesi düzenlemeyip, amirine imzalatmadan firma dışına çıkamaz 54.Şahsi bilgilerde olan değişiklikler en geç bir hafta içinde bunu belgeleyen evraklarla birlikte İnsan Kaynakları servisine bildirecektir 55.Görev yerleri terk edilirken gereksiz yanan ampuller söndürülecek; boş yere akan musluklar ve açık kalması gerekmeyen makine ve aletler mutlaka kapatılacaktır 56.Dışarıdan üretilmek veya tamir edilmek üzere iş getirilmesi kesinlikle yasaktır 57.Öğle yemeği saatleri.. saatleri arasında saattir. İşçiler amirlerinin bu saatler içinde belirleyeceği zaman diliminde yemek ihtiyacının gidermek mecburiyetindedir 58.Yemekhanenin açılış saatinden önce gelip kapı önünde beklemesi yasaktır. Açılış saatinde yemekhaneye gelenler sıraya girerek yemeklerini alırlar. Yemeğini bitirenler tepsi, çatal, bıçak, kaşık ve su bardaklarını kirlilerin konulduğu yere götürüp bırakırlar. Bunun yanında.. - saatleri arasında 15 dakika, -.. arasında dinlenme molaları mevcuttur. Bu sürelerde ve bu uygulamada yapılacak her türlü değişiklik, uygun vasıtalarla işçilere duyurulacaktır 58.İşçiler dilek ve şikayetlerini içeren kağıtları ilgili kutulara atabilirler. Bu öneriler ve şikayetlere karşı, gerek duyulduğunda işverenin görevlendireceği ilgili kişilerce cevap verilecektir. 59.İşyerinde iki gün üst üste veya bir ay içinde üç iş günü veyahut bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü mazeretsiz işe gelmeyen personelin İş Akdi İş Kanunu hükümlerine göre tazminatsız Fesih edilir. Bu davranış alışkanlık haline getirilemez 60.Günlük izin ve yıllık izine çıkan işçinin ilk müracaat edeceği yer Usta Başı, Departman Yöneticisi ve İnsan Kaynakları Sorumlusudur 61.İşçiler kendiliklerinden vardiyalarını değiştiremezler. Vardiya değiştirecek personel, durumunu ve mazeretini ilgili formla amirine bildirir. Departman Yöneticisi onayı alındıktan ve İnsan Kaynakları Departmanına bilgi verildikten sonra vardiya değiştirme işlemi yapılır 62.İşçilerin kişisel eşyalarını çalışma ortamında bulundurmaları ve eşyalarını yıkayıp makinelere asmaları veya kurutmaları kesinlikle yasaktır

6 63.İşyeri hudutları içinde, işyeri personeli tarafından herhangi bir ürünün pazarlamasını veya satışının yapılması kesinlikle yasaktır 64.İşçilere verilecek olan eğitimlere işverenin belirleyeceği tarih ve saatte çağırılanların katılması zorunlu olup; eğitim sonunda işçi eğitim etkinliği değerlendirme ve formunun doldurulup İnsan Kaynakları Departmanına verilmesi zorunludur 65.İşyerine ait bilgi, belge ve evrakların işveren veya işveren vekilinin bilgisi ve onayı olmadan şirket dışına çıkarılması yasaktır 66.Firma müşterileri ile saygı çerçevesinde iletişim kurmak. 67.Yemek taşıma kaplarının üzerine doğru bilgilerin yazılması 68.Bulaşıkların düzgün yıkanmayıp kirli yada lekeli bırakılmaması 69.Yemek dağıtımı ve boş toplama işlemlerinin doğru ve zamanında yapılması geciktirilmemesi ve servis bitiminde fabrikaya dönülmesi, malzemelerin teslim edilmesi 70.Pişirilen yemeklere ilgili yönetici tarafından belirlenen miktarda malzemelerin kullanılması 71.Yemek dağıtım esnasında maske ve eldiven kullanılması 72.Taşıma yemeklerin servise bar kodlanan miktardan az ya da fazla konulması 73.Her türlü yemek malzemelerinin (ölçme, sayma v.b.) işlemleri yapılmadan teslim alınmayacak 74.Üretimde kullanılacak malzemelerin hijyen kurallarına uygun (ayıklama, temizleme, yıkama v.b.) olarak işlemlerinin yapılması 75.Firmamıza ait her türlü yiyecek, içecek v.b. ürünlerin her ne şekilde olursa olsun izinsiz bir şekilde dışarıya çıkarılmayacaktır 76.İade gelen veya bulaşıkhaneye gelen yemekler çalışanlar tarafından kendi kullanımına ayrılmayacaktır 77.Servis araçlarının iç ve dış temizliklerinin sürekli yapılması 78.Şirket araçlarını kullanan personel araç kullanma talimatı doğrultusunda araçlarını kullanacaklardır C. Hijyen ve HACCP Kuralları; 1.Mal Kabullerini talimatta belirtilen kriterlere göre kontrol ederek uygun mal kabul etmeli veya kabulünü sağlamalıdır 2.Depolarda bozulmuş, kokuşmuş ürün bulunmaması için gerekli kontrolleri yapmalı ve bu tür bir ürünü üretimde kullanılmasını engellemelidir 3.Depoları gerçekçi ve düzenli olarak kontrol edilmelidir 4.Dolap sıcaklıklarının ölçümünü gerektiği zamanlarda gerçekçi olarak yapmalıdır 5.Depolarda bulunan ürünlerin talimata uygun etiketlenmesini sağlamalıdır 6.Riskli ürünlerde bekletme yapılmamasını sağlamalıdır 7.Soğutma işleminin talimata uygun yapılmasını kontrol etmelidir 8.Servisten artan I.derece riskli ürünün servise sunulmasını engellemeli, gerekli kontrolleri yapmalıdır. 9.Servisten artan ürünü hammadde olarak kullanmamalıdır 10.Ana mutfak ve uç noktalarında yaşanabilecek Müşteri Şikayeti veya GZB den bizzat sorumludur 11.Gerekli formların düzenli ve gerçekçi işleyişini sağlamalıdır 12.Ayıklama yıkama talimatına uygun ayıklama yapılmasını kontrol etmelidir 13.El yıkama ve eldiven kullanma talimatına uygun çalışılmasını sağlamalıdır 14.Alet ekipman ve çiğ sebzelerin talimata uygun dezenfekte edilmesini sağlamalı ve kontrol etmelidir 15.Tüm Hijyen HACCP talimatlarının ön gördüğü kurallara uymalı, uygulanmasını sağlamalı ve astlarına Hijyen HACCP Talimatlarının ihlaline yönelik her hangi bir talimat vermemelidir 16.Görev yaptığı tüm noktalarda uygulanmakta olan, değişen ve uygulama zorluğu olan talimatların kolay uygulanması için gerekli eğitimleri verip takip etmelidir 17.Amirleri tarafından verilen iş ve kendisine verilen diğer görevleri Hijyen HACCP talimatlarına uygun yerine getirmelidir

7 18.El yıkama ve eldiven kullanma talimatlarına uyarak çalışmalıdır 19.Sorumluluğunda olan formları gerçekçi ve düzenli tutmalıdır 20.Mutfakta hijyen açısından riskli bir durum gördüğünde kendi görev alanında olmasa bile gerekli tedbirleri alarak yöneticilerine haber vermelidir Bu Maddelerde ve bu personel yönetmeliği içinde yer almamış ve fakat işyerindeki genel davranış ve teamül gereğince disiplin suçu sayılacak fiil ve davranışlar için, fiilin niteliğine göre bu maddedeki müeyyidelerden birisi kıyasen uygulanır. Yasaklara ve belirlenen davranış şekillerine uymak zorunlu olup, personelin aksine davranışı iş akdinin haklı nedenle feshini gerekçesidir. MADDE 11: GİZLİLİK Şirket personeli, görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgileri açıklayamaz. Personel, şirket yetkililerinin yazılı izni olmadıkça şirket ile ilgili konularda basın yayın organlarına demeç ve bilgi veremez. MADDE 12: VEKÂLET ETME EK GÖREV Personele Şirket yönetiminin uygun ve gerekli gördüğü durumlarda vekaleten veya ek görev olarak kendi görevi dışında başka bir görev verilebilir. Ancak, bu görev mevcut pozisyonuna uygun olur. Başka bir göreve vekâlet eden veya ek görev üstlenen personele herhangi bir ek ücret ödenmez. MADDE 13: ŞİRKET DIŞI ÇALIŞMA VE REKABET YASAĞI Personel işverenin yazılı izni olmadan şirket dışında resmi veya özel, devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz bir görev kabul edemez. Keza şirketin faaliyet konusuna dahil olsun veya olmasın herhangi bir ticari işle bizzat ve dolaylı olarak meşgul olamaz. Personel veya yakın aile bireyleri; şirket ile aynı faaliyet alanında çalışan diğer şirketlerle, tedarikçileriyle ve müşterileriyle şirkette çalışmaya devam ettiği müddetçe hiçbir şekilde ortaklık veya başka bir iş ilişkisi içine giremez. Personel iş akdinin sona ermesini izleyen. ay/yıl boyunca,. il/bölge sınırları içinde işverenin faaliyet sahasında çalışan herhangi bir şirkette görev almamayı kabul ve taahhüt eder. MADDE 14: ÇALIŞMA SÜRELERİ Tam süreli iş sözleşmesine göre çalışan personelin çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Şirkete bağlı işyerlerinin değişik bölümlerinde işin özelliğine göre, aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. İşin ve işyerinin gerektirdiği hallerde, haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. İşverenin, çalışma sürelerinde kanunun öngördüğü bu tarz değişikliği makul bir süre öncesinde işçiye duyurup, gerekli eğitimi vermesini müteakip yapılacak uygulamaya işçilerin itirazsız uyacağı; bu tür bir değişikliğin işçi yönünden iş sözleşmesinin haklı olarak sona erdirilmesi hakkı olmayacağı konusunda işçi ve işveren iş sözleşmesi içinde vardıkları mutabakata burada da sadıktırlar. Keza, 4857 sayılı İş Kanun unun 76.Maddesinde açıklanan ve şirkete ait işyerlerinde uygulanma imkanı bulunan yönetmeliklerin getireceği çalışma usulleri, işveren tarafından benimsenmesi halinde işçiye yukarıdaki bent hükümlerinde olduğu gibi duyurularak uygulanacaktır. İşçi, bu çalışma düzenine göre çalışacağını, iş sözleşmesiyle kabul etmiştir. MESAİ DÜZENİ Çalışma saatleri aşağıdaki gibidir;

8 Vardiyasız çalışan personel; 08:30 17:30 ( Pazartesi Cuma ) ( 1 saat yemek molası ) 08:30 13:30 ( Cumartesi günleri ) Vardiyalı personel 07:30 16:30 ( 6 Çalışma günü, 1 saat yemek molası ve günde 2 kez 15 er dk. Ara dinlenme. ) 08:30 17:30 ( 6 Çalışma günü, 1 saat yemek molası ve günde 2 kez 15 er dk. Ara dinlenme. ) 10:30 19:30 ( 6 Çalışma günü, 1 saat yemek molası ve günde 2 kez 15 er dk. Ara dinlenme. ) 23:30 08:30 ( 6 Çalışma günü, 1 saat yemek molası ve günde 2 kez 15 er dk. Ara dinlenme. ) Vardiyalı personel çalışma gününde yemek molası haricinde 15 er dakikadan 2 sefer ara dinlenmesi yapar. Haftada 6 gün çalışır, 1 gün haftalık izin kullanır. Vardiyası her hafta değişir. MADDE 15: ÜCRET Personelin ücretleri, şirketin halen mevcut ve durumun özelliğine göre ileride belirleyeceği ücret politikası kapsamında, işlerin mahiyeti ve personelin liyakati dikkate alınarak işverence tespit edilir. Maaşlar her ayın ilk haftası içinde banka hesabına yatar. Personel ayın 5 den itibaren İnsan Kaynakları Departmanı tarafından hazırlanan bordrosunu bölüm amirinden imza karşılığı alır. MADDE 16: FAZLA ÇALIŞMA ve FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMA İşveren, gerekli gördüğü durumlarda fazla çalışma ve fazla süreli çalışma yaptırabilir. Personel, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde uygulanacak fazla çalışmalar ile fazla süreli çalışmalara uymayı peşinen kabul eder. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. MADDE 17: ULUSAL BAYRAM ve GENEL TATİL GÜNLERİ İşin gerektirmesi halinde, işçiye önceden uygun vasıtalarla duyurularak Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde şirkete ait işyerlerinin tümünde ve/veya bir kısmında çalışma yapılabilecektir. Bu günlerde çalışma yapıldığında işçinin işe icabet etmesi zorunludur. Şirkete bağlı işyerlerinde çalışan işçiler, Ulusal Bayram ve Genel Tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalıştırılmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak; tatil yapmayarak çalıştırılırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. MADDE 18: YILLIK ÜCRETLİ İZİN Yıllık ücretli izinler konusunda İş Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yıllık ücretli izine hak kazanmak için şirkette en az bir yıl çalışmış olmak gerekir.yıllık izin, çalışılan yılı takip eden yıl içerisinde kullanılır.

9 Ücretli Yıllık İzin: İşe giriş tarihinden itibaren bir yıl çalışmış olan personel yıllık ücretli izine hak kazanır. Personel yıllık ücretli iznini amirinin uygun gördüğü tarihte kullanmak zorundadır ve yıllık ücretli izinler birinci dilimi 10 işgününden az olmamak şartıyla ikiden fazla bölünemez. Bu konuda işveren şirketin uygulamalarını işçi kabul eder. Yıllık ücretli izin süreleri; 1-5 yıl arası hizmet süresi için : 14 işgünü 6-15 yıl arası hizmet süresi için : 20 işgünü 15 yıldan fazla hizmet süresi için : 26 işgünü İşgünü hesaplamalarında hafta 6 işgünü olarak alınır, bayram ve tatil günleri süreye dahil edilmez. Ücretli İzin: Personele, belgelemesi kaydıyla evlenme için 3 gün, çocuğu veya kardeşi evlendiğinde 1 gün, çocuğu doğumunda 3 gün (kadın personele doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 haftayı aşmamak kaydıyla toplam 12 hafta), anne, baba, kardeş, eş, çocuk, kayınpeder veya kayınvalide ölümü halinde 3 gün izin (ölen başka kentte ise 2 gün ilave ücretsiz yol izni) verilir, bu izinler ancak özür ortaya çıktığı zaman kullanılır ve yıllık izne mahsup edilmez. Ücretli Mazeret İzni: Personel ayrıca yılda toplam 3 işgününü geçmemek şartıyla mazeret izni kullanabilir. Personel bu izinleri birleştirerek kullanamaz ve kullanmadan en az bir gün önce Birim Amiri ne haber verip onaylatmak zorundadır. Ücretsiz İzin: Personele, personelin yazılı talebi ve amirinin onayı ile en fazla 2 hafta süre ile ücretsiz mazeret izni verilebilir. Personelin 3 ayı aşmayan geçici Askeri göreve çağrılması halinde amirinin onayı ile ücretsiz izin verilir. MADDE 19: İŞİN DÜZENLENMESİ İŞ BAŞI VE PAYDOS SAATLERİ A.İşyerinde işbaşı ve paydos saatleri, vardiya saatleri ile yemek saatleri mevzuat hükümlerine göre işveren tarafından tayin, tespit ve ilan edilir. B.İşe başlama, dinlenme ve paydos saati memleket saat ayarı ile ayarlanan işyeri saat ayarına göre yapılır. C.Çalışma süresinin dışında, görevlilerden başkası işyerinde bulunamaz. D.İş elbisesi giymek zorunda olan personel iş elbiselerini giymiş olarak işbaşı saatlerinde işleri başında bulunurlar. E.İşçiler dinlenme zamanlarını serbestçe kullanabilirler, şu kadar ki, dinlenme zamanını bu maksatla ayrılmış olan dinlenme yerlerinde geçirirler, işi olmadan başka yerlere giremezler. F.İşçinin devamını tevsik hususunda işyeri hususunda işyeri uygulamasına göre hareket edilir. G.Ara dinlenmesi süreli, iklim, mevsim, işyerinin konumu ve gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak aralı olarak, aynı veya değişik saatlerde kullandırabilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. MADDE 20: İŞYERİNE GİRİŞ VE ÇIKIŞ İşyerinde çalışan personel işyerine yalnız kendilerine tahsis edilen kapılardan girer ve çıkarlar. İşyerine giriş ve çıkışlarda işyerinin emniyetinden sorumlu güvenlik görevlileri gerekli gördükleri taktirde onur kırıcı olmamak üzere üst ve eşya yoklaması, hüviyet veya kimlik tespiti yapabilirler. MADDE 21: GİYİM ve KUŞAM Personel iş elbise ve ayakkabılarını temiz olarak giymek mecburiyetindedir. İş elbiseleri ve ayakkabıları işyerinden başka yerlerde ve işlerde giyilemez. Çalışırken kılık ve kıyafete çeki düzen verilerek tertipli olunur, çalışma esnasında tespit edilen kıyafetlerin dışında herhangi bir kıyafet giyilmez.

10 İş sırasında kullanılmak üzere koruma malzemesi olarak verilen eldiven, bone, maske, önlük ve diğer koruyucu malzemelerin kullanılması mecburidir.kullanılmamasından personel kişisel olarak sorumludur. Bu nedenle, iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde, işçinin haksız nedenle işten çıkarıldığı iddiasında bulunmayacağı ve ihbar ve kıdem tazminatı da hak etmeyeceği taraflarca benimsenmiştir MADDE 22: TEMİZLİK İŞLERİ İşyerlerinde, her kısım yetkilileri kendi bölgelerinin temiz tutulmasına nezaret ederler. Bütün personel de çalışırken ve dinlenirken gerek işyeri dahilinde, gerekse yemek, soyunma, tuvalet, yıkanma dinlenme vb. yerlerini kirletmemeye dikkat edeceklerdir. Soyunma yerlerinde temizliğe dikkat etmek; muslukları ve dolapları açık bırakmamak gereklidir.soyunma dolabı dışında eşya bırakmak, etrafa çöp atmak, kendisine ait olmayan dolapları karıştırmak yasaktır.dolaplara yiyecek koymak kesinlikle yasaktır. Genel olarak kasten herhangi bir yeri, aleti, eşyayı kirletmek ve kirli bırakmak yasaktır. İş saatleri içinde, işverenden izin almaksızın soyunma yerlerine girmek; kendi dolabını ve/veya diğer çalışanların dolabını açmak; tevessül etmek kesinlikle yasaktır. MADDE 23: İŞYERİ GENEL DAVRANIŞ KURALLARI İşbu Personel Yönetmeliğinin 9.Maddesinin 3.bendinin (b) başlığının altında yer alan Yasak fiil ve hareketlerle aşağıda sayılan benzeri fiil ve hareketlere tüm çalışanlar uymak zorundadır. Aksine hareket halinde, 4857 sayılı İş Kanununun 18. Maddesindeki geçerli neden çerçevesinde iş sözleşmesinin feshi yoluna gitmekte işveren tamamen serbesttir. Burada yer almış buluna davranış kurallarının, işverenin çalışma koşulu olduğu konusunda işçi, işverenle tamamen mutabık sayılmıştır. Yukarıda yer alan 9.maddesinin 3. Bendinin (b),10.maddenin a - b ve c başlığının altında yer alan Yasak fiil ve hareketlerle ilgili hükümde ve aşağıda yer alan davranış kurallarına tüm çalışanlar uymak zorundadır. MADDE 24: HASTALIK ve İSTIRAHAT DURUMLARI İşyeri Hekimine veya SSK Hastanesine muayene olmak isteyen personel Birim/Departman Müdürü ne isteğini iletir. İşyeri Hekimi için: İşyeri Hekimi nin Catering Centre de bulunduğu süre içinde revire giderek muayene olur, işyeri hekiminin en fazla 2 günlük istirahat vermesi uygundur. SSK Hastanesi için: SSK dan Rapor alan personel, durumu İK Departmanı na bildirir. Şayet rapor 2 günden daha uzun bir süreyi kapsıyorsa raporlu olduğu süre maaşından kesilir, personel bu tutarı SSK dan temin eder. Personel, rapor süresi ne olursa olsun rapor tarihinin sonunda SSK tarafından verilen İş Görmezlik belgesini İnsan Kaynakları Departmanı na getirmek zorundadır. Personel hastalık nedeni ile işe gelmediğinde Birim/Departman Müdürü ne mutlaka haber vermelidir. Hastalığını SSK dan aldığı bir rapor ile belgelemelidir. Özel sağlık birimlerinden alınan raporlar SSK tarafından onaylanmadığı sürece kabul edilmez, Personel işe devamsızlık yapmış sayılır. İşbaşında hastalanan veya kazaya uğrayan personel durumunu derhal ilk amirine bildirmeye zorunludur. Durumu buna imkan vermiyorsa, en yakınında bulunan iş arkadaşı görevi yüklenir. Kaza ve hastalığını ihbar etmemek, kendi kendine tedaviye kalkışmak yasaktır. Aksi taktirde işveren sorumlu değildir. İstirahatlı iken çalışmak yasaktır. MADDE 25: PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

11 Personel hakkında şirketin belirleyeceği dönemlerde ve yılda dört defa performans değerlendirmesi yapılır. Performans değerlendirme sonuçlarına göre yetersiz personelin şirket ile ilişkisi kesilir. MADDE 26: TERFİ Personelin üst derece bir göreve yükseltilebilmesi şirkette bu konuda karar vermeye yetkili kişi veya kurulların kararı ve üst derecedeki kadronun boş bulunması, personelin o işin gerektirdiği niteliğe sahip bulunması ve bu kadronun gerektireceği performansı yerine getirmiş olması şartına bağlıdır. MADDE 27: İÇ ve DIŞ SEYAHAT YOLLUKLARI Görev nedeni ile yurtiçi/yurtdışı yolculuklarda, personele kademesine göre ödenecek yolluklar ve ödeme şartları şirket yönetiminin belirlediği doğrultuda gerçekleşir. Harcamaların belgelendirilmesi esastır. MADDE 28: EĞİTİM Şirket gerekli gördüğü hallerde, personeline işine uyum sağlaması, mesleğinde ilerlemesi ve görevini daha iyi yürütebilmesi için eğitim sağlayacaktır. Eğitimler; Personel veya Eğitim Bölümleri tarafından planlanır. Personel şirket içinde veya şirket dışında kurs, seminer veya konferansa gönderilebilir. İş sözleşmesinin kendi isteğiyle sona ermesi ile işçinin kötü niyetli davranışlarıyla kasti olarak sona ermesini sağlaması hallerinde, işverenin talep etmesi durumunda, işçiye işveren tarafından sağlanmış olan eğitim masraflarının tamamını veya işverence belirlenecek bir bölümünü işverene geri ödenmesi yükümlülüğü kabul ve taahhüt edilmiştir. MADDE 29: AKDİN FESİHİNDE BİLDİRİM Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshine, İş Sözleşmeleri: A.İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılamasından başlayarak iki hafta sonra B.İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra C.İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra D.İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, FESHEDİLMİŞ sayılır İşveren, işçinin ihbar önellerine ait ücretini peşin vermek suretiyle iş akdini feshedebilir. Burada sayılan bildirim süreleri işçi ve işveren için geçerli olup; bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. MADDE 30: KIDEM TAZMİNATI Kıdem tazminatı konusunda kanun hükümleri uygulanır. Ancak, işçinin herhangi bir nedenle iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde, tahakkuk edecek kıdem tazminatı, işçinin işyeriyle ilişiğinin kesilmesinden bir ay sonra ödenmesi hususundaki iş sözleşmesinde yazılı karşılıklı mutabakat, aksine bir yazılı hüküm olmadığı sürece geçerliliğini koruyacaktır. Taraflar, işçinin talebi ve işverence de kabul edilmesi halinde, kıdem tazminatını taraflarca yapılacak taksitle ödeme protokolü çerçevesinde ödenmesi konusunda iş sözleşmesindeki anlaşmayı işbu yönetmeliğe de taşımakta mutabakat sağlamışlardır. Bu durumda, işçinin

12 işvereni temerrüde düşürecek davranışlarda bulunarak sözleşmeden cayması ve faiz talebinde bulunması bir hakkın suiistimali olarak kabul edilecektir. MADDE 31: FESİH GEREKÇELERİ İşçi ve işveren arasında işe girerken yapılmış bulunan İş Sözleşmesi hükümleriyle bu sözleşmenin eki sayılan işbu Personel Yönetmeliği nde belirtilen kurallara, işyerinde işveren tarafından çıkartılan emir ve talimatlara; çalışma sistemlerine ve bunların dışında diğer işyeri kurallarına, ilkelerine ve politikalarına aykırı davranan personelin iş akdi, işveren tarafından feshedildiğinde bu uygulama, 4857 sayılı İş Kanununun 18.maddesinde yazılı bulunan işçinin yetersizliği veya davranışlarından dolayı geçerli sebeple fesih sayılır.işveren, ekonomik nedenlerle, işletmedeki imalat yöntemlerinin değişmesi, teknoloji değişimleri ve ihale ile alınan projelerin sona ermesi nedeniyle, işin şartları gerektirdiği taktirde işçinin iş sözleşmesini feshedebilir. MADDE 32: DEVİR TESLİM Personel işten ayrılmadan önce kullandığı, makine-teçhizat, defter, dosya, bilgisayar ortamında bulunan her türlü şirket bilgisi, kıymetli evrak, yazı vb. gibi belge ve demirbaşları yöneticisine veya İnsan Kaynakları Bölümüne teslim etmek zorundadır. MADDE 33: İŞE GEÇ GELME Personel belirlenen işbaşı zamanında (varsa) barkot kartını okutmuş olarak kendi kısımlarında hazır bulunmaları şarttır. Ancak ayda iki kere 10 dakikaya kadar geç kalanlar ile meşru mazereti nedeniyle ayda (otuz günlük süre içinde) iki defa 2 saate kadar geç kalanlar işe alınacak ve ücretlerinde bir kesinti yapılmayacaktır. Bunun dışındaki geç kalmalarda işveren personele o gün için işbaşı yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. Bu halde, personele işe alınmadığı günün ücreti ödenmeyeceği gibi personel hafta tatil ücretine de hak kazanamaz. İşe geç kalma işverenin kusurundan kaynaklandığı taktirde, personel işe alınır ve haklarından hiçbir kesinti yapılamaz. Bu hükmün uygulanmasında personel hiçbir şekilde iyi niyet kurallarına aykırı davranışta bulunamaz MADDE 34: DUYURU PANOSU İşveren, işçilere duyurulması gereken aşağıdaki konuları, İnsan Kaynakları Müdürlüğü yetkilileri vasıtasıyla bütün işçilerin kolaylıkla görüp okuyabilecekleri yerler koyduğu camekanlı ve kilitli duyuru panosu vasıtasıyla duyuracaktır. Bu Duyuru Panosunda: A.Kanunen ilan edilmesi zorunlu hususlar; B.İş mevzuatıyla ilgili duyurular; C.İş Sözleşmesi ve Personel Yönetmeliğiyle diğer işyeri iç mevzuatında yapılacak değişikler ile işverenin işçilere duyurmasını istediği konular; D.İşyeriyle ilgili ilan ve duyurular ve İnsan Kaynakları müdürlüğünce seçilecek sosyal faaliyetlere katılım çağrıları ile benzeri duyurular, ilan olunur. Bu duyuru panosunun kilidi sadece işverenin yetkili kıldığı yöneticiler tarafından açılıp, duyuru asılabilir. MADDE 35: ZARAR KARŞILIĞI KESİNTİLER Her personel kendisine tevdi edilen malzemeye, mamul ve yarı mamul mallara, alet edevata, makineler velhasıl işyerine ait veya ait olmayıp da eli altında bulunan müşteri mallarına azami dikkat ve ihtimamı göstermeye mecburdur. Aksi halde ihmal veya kasıt ile hasıl olan zarar ve ziyandan, bozuk ve hatalı imalattan ilgili kanun hükümlerine göre sorumludur ve tazmin ile mükelleftir.

13 Zararın ilgili olduğu birim şefi, işletme müdür, muhasebe ve personel müdürü ile fabrika müdüründen oluşan zarar tespit komisyonu bu konuda inceleme yapar ve zararın ne miktarda olduğu, bunun ne kadarının işçinin kasıt ve kusurundan kaynaklandığını belirten işçinin savunmasını da içeren bir rapor hazırlar. Bu rapor işçiye tebliğ edilir. Eğer işçinin verdiği zarar 30 yevmiyesinden fazla ise işveren işçinin iş akdini tazminatsız feshedebilir; az ise, işverene verilen zarar, işçinin istihkakından işverenin taktirine uygun şartlarda kesilip tazmin olunur. MADDE 36: SOSYAL YARDIMLAR A.Her personele mevsimine göre doyuracak şekilde bir öğün ücretsiz yemek verilir. B.Belli güzergah ve duraklara uyan her eleman firmanın temin ettiği servislerden yararlanır. Servis otobüsleri paydos saatinden on beş dakika sonra fabrikadan hareket eder. Şayet servislerin hareket saatlerinde veya güzergahlarında değişiklikler olursa, durum İnsan Kaynakları Departmanınca yayınlanacak duyurularla ayrıntılı olarak bildirilir. Servislerle ilgili şikayetlerin yapılacağı yer İnsan Kaynakları Müdürlüğüdür. Hiçbir personel bu konuda servis şoförleri ile muhatap olamaz. İşçilere, ücretleri dışında yapılacak ödemelerin kazanılmış hak sayılabilmesi için, ücretin dışında verilmiş bulunan bu ödemenin devamlılık arz edeceği konusunda işveren tarafından yazılı tebligat yapılarak sebebinin de bildirilmesi şarttır. Yapılan bir ödeme kazanılmış hakkın delili sayılmaz. Keza, işveren ücret dışında herhangi bir ödeme yaptığında bireysel iş sözleşmesinden kaynaklanan bir ödeme söz konusu olduğundan; diğer işçiler için bu ödeme emsal teşkil etmeyecektir. MADDE 37: EĞİTİMLER Eğitimler şirkette çalışan tüm personele yılda en az 2 kez verilecektir. MADDE 38: ÜCRETSİZ İZİNLER Gün içerisinde saatlik izin alan personelimiz izine çıkış ve izinden dönüş saatlerinde kart basmak zorundadır. Aksi taktir de o günün yevmiyesi ücretinden kesilecektir. MADDE 39: YÜRÜRLÜK Bu yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Şirkette çalışan tüm personel bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren, yürürlük tarihinden sonra şirkette görev alanlar ise işe girişleri ile bu yönetmelik hüküm ve şartlarını aynen kabul etmiş sayılırlar. ONAY Yukarıda yazılı olan ve 39 maddeden itibaren bulunan Personel Yönetmeliğini teslim aldım. Bu yönetmelikte yazılı bulunan işyeri çalışma koşullarına ve bu yönetmeliğin eki sayılacak tüm emir ve talimatlara uyacağımı kabul ve taahhüt ederim. Aksine davranışım halinde ise, usulüne uygun olarak taktir olunacak cezaya muhatap olacağımı bildiğimi de beyan ederim. İŞÇİ

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 TARAFLAR : A. Gersan Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. B.. Madde 2 TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde :

Detaylı

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı:

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı: İşçi Sözleşmesi - Personel - Çalışan Sözleşmesi Örneği İşçi Sözleşmesi Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ Mehmet KARADURMUŞ * I-Giriş: İşçilerin iş sözleşmelerinin işveren tarafından bildirimli olarak fesih

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İZİN PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan personelin

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) İşbu yönerge, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) Madde 1-TARAFLAR : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER A. Gersan Elektrik Tic.Ve San.A.Ş. B. Madde 2- TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Yapıştırarak Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosunda Onaylatınız İLGİLİ MAKAMA Aşağıda

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

T.C TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konu : Disiplin Cezaları 02/04/2012 GENELGE NO:689

T.C TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konu : Disiplin Cezaları 02/04/2012 GENELGE NO:689 T.C TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konu : Disiplin Cezaları 0/04/0 GENELGE NO:689 Kurumumuza bağlı işyerlerinde çalışan işçilerimizin disiplinsiz davranışları nedeniyle, iş gücü kaybının önlenmesi,

Detaylı

STAJ SÖZLEŞMESİ FORMU ÖĞRENCİ

STAJ SÖZLEŞMESİ FORMU ÖĞRENCİ T.C. Kimlik No Adı Soyadı Öğrenci Numarası E-posta Cep Telefonu İkametgah Adresi ÖĞRENCİNİN OKUL BİLGİLERİ Okul Adı Fakülte/Yüksekokul Bölüm Adres Telefon E-posta ÖĞRENCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 Eğitimiş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) PERSONEL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM-GENEL BİLGİLER Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 İKİNCİ BÖLÜM-İŞE ALINMA VE İŞTEN AYRILMA İşe alma

Detaylı

ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI

ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI İŞÇİLERİN GÖREVLERİ Doğru Çalışma Kendisinin ve Diğerlerinin Sağlığını Koruyacak Biçimde + Doğru Kullanma Tesisat / Makine / Tezgah / El Aleti / Malzeme/ Kişisel

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi:

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi: Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: İkametgâh Adresi: İlk

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ. STAJIN Başlama Tarihi /.../2017 Bitiş Tarihi /...

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ. STAJIN Başlama Tarihi /.../2017 Bitiş Tarihi /... ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Programı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası ( ) İkametgah Adresi STAJ YAPILAN İŞYERİNİN Adı Adresi Üretim/Hizmet Alanı Telefon Numarası ( ) Faks Numarası

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı.

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı. Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: Program Adı: İkametgâh Adresi: T.C SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ İlk

Detaylı

İŞ KANUNU (İlgili Maddeler)

İŞ KANUNU (İlgili Maddeler) İŞ KANUNU (İlgili Maddeler) İşyerini bildirme MADDE 3. - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır.

Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır. PANSİYON İÇ YÖNERGESİ Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır. PANSİYON GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİNİN UYGULANMASI: 07.00 da Öğrenciler nöbetçi

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY BAKIM SÖZLEŞMESİ (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları Sadettin TOLAY VD ASLANBEY 471 941 757 94 İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. Nar İş Hanı 1 / 8

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI Umut TOPCU * I- GİRİŞ Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim

Detaylı

: Açıkhava reklamcılığının gerektirdiği bütün işler

: Açıkhava reklamcılığının gerektirdiği bütün işler BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. İŞVEREN Unvanı : Adresi : 2.Personel Adı Soyadı : İkametgah Adresi : 3. YAPILACAK İŞLER Personel, Şirkette. olarak göreve başlayacaktır. Görev tanımı, İşveren tarafından

Detaylı

1. Bu Tüzük, "Çıraklık Sözleşmesi Yapılacak İşyerlerinin Seçimi, Özellikleri ve Sözleşme Esasları Tüzüğü" olarak isimlendirilir.

1. Bu Tüzük, Çıraklık Sözleşmesi Yapılacak İşyerlerinin Seçimi, Özellikleri ve Sözleşme Esasları Tüzüğü olarak isimlendirilir. ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ YASASI (28/1988 Sayılı Yasa) Madde 10 (5) Altında Tüzük R.G.19 A.E.81 23.2.1989 Kısa İsim Tefsir Kapsam Amaç İş alanlarını saptama ve kapsama alma İşyeri özellikleri İşverenin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ. Mahalle-Köyü. 2- Çırağın 3- Çırağın Velisi veya Vasisinin. Adı. Mesleği Akrabalık Derecesi.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ. Mahalle-Köyü. 2- Çırağın 3- Çırağın Velisi veya Vasisinin. Adı. Mesleği Akrabalık Derecesi. ÇIRAK ÖĞRENCİNİN; 1-Kimlik Bilgileri T.C. Kimlik No. Adı Soyadı Doğum yeri. Doğum Tarihi Baba Adı Ana Adı Cinsiyeti T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl İlçe

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

BOZOK ÜNİVERSİTESİ YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak BOZOK ÜNİVERSİTESİ YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı: Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLER T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Bu sözleşme, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, mesleki ve teknik eğitim yapan program öğrencilerinin işletmelerde

Detaylı

Güvenlik Hizmetini Dışarıdan Alınması İle İlgili Sözleşme

Güvenlik Hizmetini Dışarıdan Alınması İle İlgili Sözleşme Güvenlik Hizmetini Dışarıdan Alınması İle İlgili Sözleşme Bir tarafta ticari ikametgahı... olan... (bundan böyle kısaca "MÜŞTERİ" diye anılacaktır) ile diğer tarafta ticari ikametgahı... olan...(bundan

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil Kanun 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Ceza 5 99/a 7 99/a 8 99/b 14 99/b 28 99/c 29 32 102/a 39 102/a 37 102/b 38 102/b 52 102/b Cezayı Gerektiren Fiil Maddenin ikinci

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YENİPAZAR MESLEK YÜKSEOKLULU STAJ BAŞVURU FORMU

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YENİPAZAR MESLEK YÜKSEOKLULU STAJ BAŞVURU FORMU T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YENİPAZAR MESLEK YÜKSEOKLULU STAJ BAŞVURU FORMU Resim Sayın Firma/Kurum Yetkilisi, YENİPAZAR MESLEK YÜKSEOKLULU öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar staj yapma zorunluluğu

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

TARIM VE ORMANDAN SAYILAN ĐŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

TARIM VE ORMANDAN SAYILAN ĐŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI 09.10.2008/182 TARIM VE ORMANDAN SAYILAN ĐŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI ÖZET : 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tarım ve Ormandan

Detaylı

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net Çalışma Hukuku Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net Çalışma Yaşamı Bağımsız Çalışma Bağımlı Çalışma Çalışan Çalıştıran İşçi Memur Devlet Özel ve Tüzel kişiler Kamu Hukuku İş Hukuku (Resmi Gazete: 22.05.2003)

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER Dr. Nurgül MALÇIK ÇSG Müşaviri Dernek Başkanı Bülent KİRAZ ÇSG Müşaviri Dernek Başkan Yrd İÇERİK İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ SÖZLEŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ SÖZLEŞMESİ İşçinin işverene bağımlı olarak iş görmeyi,

Detaylı

İş Kanununa Göre İd. Para Cez.

İş Kanununa Göre İd. Para Cez. İş Kanununa Göre İd. Para Cez. 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (0.0.206 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 03.0.2002 98 03.Şub 98

Detaylı

GENÇ OFİS PROJESİ. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇ OFİS PROJESİ. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇ OFİS PROJESİ Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- İşbu Yönergenin amacı; Genç Ofis projesinin çalışma esas ve usullerinin,

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Günümüzde ortaya çıkan ekonomik ve teknolojik gelişmeler iş hukukunu esnekleşme yönünde zorlamakta, bunun sonucunda

Detaylı

T.C FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEOKULU İZİN YÖNERGESİ. (Yüksekokul Kurulu nun 13/01/2017 tarih ve 2017/2 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

T.C FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEOKULU İZİN YÖNERGESİ. (Yüksekokul Kurulu nun 13/01/2017 tarih ve 2017/2 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. T.C FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEOKULU İZİN YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 13/01/2017 tarih ve 2017/2 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu. Kanunlar Arasındaki Farklar. Yusuf Yücel

5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu. Kanunlar Arasındaki Farklar. Yusuf Yücel 5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu Kanunlar Arasındaki Farklar Yusuf Yücel Deneme Süresi Basın İş Kanunu İş Kanunu Mesleğe ilk intisap eden gazeteciler için tecrübe müddeti en çk üç aydır

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı Mevlana Üniversitesi nde görev yapan akademik ve idari personelin izin işlemlerini

Detaylı

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Somuncu Gruba bağlı birimlerde staj yapacak

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; SANKO Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI Vardiyalı Çalışma Ve Gece Çalışması Vardiyalı Çalışma: Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak

Detaylı

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici Çalışma Hukuku Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.com Çalışma Yaşamı Bağımsız Çalışma Bağımlı Çalışma Çalışan Çalıştıran İşçi Memur Devlet Özel ve Tüzel kişiler Kamu Hukuku İş Hukuku A Devlet Hastanesi

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ MADDE 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine

Detaylı

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19 MİLLETVEKİLLERİNİN YASAMA FAALİYETLERİNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILACAK DANIŞMAN, İKİNCİ DANIŞMAN VE İLAVE (YARDIMCI) PERSONEL HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ. 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ Satım KAYA İLGİLİ MEVZUAT Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 06.04.2004-25425

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 06.04.2004-25425 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 Fazla Çalışma

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI A. DOSYA YERİ Dizin\Dosya adı Ortak Alan\Soyak Göztepe Sitesi Temizlik Ekibi Görev Tanımı B. DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ Versiyon Tarih Değişiklik Özeti Değişikliği

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZGEÇMİŞ 1966 yılında Ankara da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden 1987 yılında mezun oldu. Çeşitli yayın organlarında (Dergi-Gazete-İnternet Siteleri)

Detaylı

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder.

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder. T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS VE MİSAFİRHANE YÖNERGESİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1-Bu yönerge Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Tesis ve Misafirhanesinin yönetimi, yararlanma

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönerge; Turgut Özal Üniversitesinde kısmi zamanlı olarak geçici

Detaylı

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir:

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir: BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELERİN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA

Detaylı

İŞYERİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞYERİ İÇ YÖNETMELİĞİ Madde -1: AMAÇ İşbu yönetmelik Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirket personelinin hak ve yükümlülükleri ile çalışma koşullarını düzenler. Madde-2: PERS0NELİN SINIFLANDIRILMASI a) Daimi Personel,

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2017 tarihinden itibaren) Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2013 % 7,80) 2014 % 3,93)

Detaylı

Açıklama EVET HAYIR T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU. Öğrencinin.

Açıklama EVET HAYIR T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU. Öğrencinin. Adı Soyadı Okul Numarası Öğrenim Gördüğü Program Staja Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi İkamet Adresi Cep Telefonu Numarası Öğrencinin Haftalık Çalışma Gün Sayısı: Haftalık Çalışma Saati: Açıklama Öğrenciye

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2014 tarihinden itibaren) 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Detaylı

4.1. Tabii (Doğal) Aydınlatma oaydınlatma mümkün mertebe doğal olarak, güneş ışığı ile yapılması esastır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 u oranında

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI Sıra no / Konu Amaç Öğrenim hedefleri 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞYERİ İÇ YÖNETMELİĞİ. Madde -1: AMAÇ. İşbu yönetmelik. şirket personelinin hak ve yükümlülükleri ile çalışma koşullarını düzenler.

İŞYERİ İÇ YÖNETMELİĞİ. Madde -1: AMAÇ. İşbu yönetmelik. şirket personelinin hak ve yükümlülükleri ile çalışma koşullarını düzenler. İŞYERİ İÇ YÖNETMELİĞİ Madde -1: AMAÇ İşbu yönetmelik. şirket personelinin hak ve yükümlülükleri ile çalışma koşullarını düzenler. Madde-2: PERS0NELİN SINIFLANDIRILMASI a) Daimi Personel, Şirkette yönetim

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi zamanlı

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde kısmi zamanlı

Detaylı

İşletmelerde Beceri Eğitimi 2015-2016. Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Eylül 2015

İşletmelerde Beceri Eğitimi 2015-2016. Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Eylül 2015 İşletmelerde Beceri Eğitimi 2015-2016 Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Eylül 2015 SÖZLEŞME 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin

Detaylı