BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ"

Transkript

1 1 1-İŞİN KONUSU: Bursaspor Özlüce Tesislerinde 7/24 güvenliğin sağlanması konusunda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin 1 yıl süre ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile tarih ve sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında her türlü koruma ve güvenlik hizmetinin verilmesidir. 2-ÖZEL GÜVENLİK BİRİMLERİNİN YETKİLERİ: Yasaların vermiş olduğu yetki, idarenin güvenlik hizmetlerine yönelik belirlemiş olduğu kurallar ve yetkililerce verilecek talimatlar doğrultusunda, yasal yetkisini kullanarak güvenlik hizmetinin etkin bir biçimde yerine getirilmesini sağlarlar. Bu yetkiyi kullanırken ve hizmetin yerine getirilmesi esnasında idare ve özel güvenlik amirinin emir ve talimatlarını dikkate alırlar. 3-YÜKLENİCİ FİRMANIN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Yüklenici Firma; Özel Güvenlik Birimlerinde, görevlendireceği özel güvenlik görevlilerinin; hiyerarşi düzenindeki kademelerin sorumlulukları nispetinde; 2 nci maddede belirtilen görevleri yetkilerini kullanarak, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda özel güvenlik hizmetinin yerine getirilmesini sağlayacaktır. İstekli sözleşme süresince 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ihale konusu iş ile ilgili çıkabilecek düzenlemelere harfiyen uyacaktır. BURSASPOR Kulübünün bilgisi ve izni olmaksızın, kendiliğinden hiçbir elektronik veya mekanik güvenlik sistemi, araç, gereç, malzeme, ekipman tesis etmeyecek ve kullanmayacak, bu hususlar için sadece BURSASPOR' a öneride bulunabilecektir. Görevlendireceği personel Özel Güvenlik Kanunu gereğince görünecek şekilde Özel Güvenlik Kimlik Kartını yakaya asılı olarak taşımalarını sağlayacak ve sürekli kontrol edecektir. Yüklenici firma; tesiste görevlendireceği personelin; ziyaretçilere ve personele karşı ikaz ve engellenmelerinde nazik olmalarını sağlayacaktır. Yüklenici firma; görevlendirdiği personelinin, vereceği her türlü zarar, ziyan ile üçüncü şahıslara, personelinin getireceği zarar ve ziyanın tamamını tazmin etmekle yükümlüdür. Bu bakımdan çalıştırılacak tüm personeller için zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıracaktır. 4-YÜKLENİCİ FİRMA GÖREVLENDİRİLECEK OLAN GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KRİTERLERİ VE BU KRİTERLERİN BELGELENMESİNE İLİŞKİN YÜKLENİCİ FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Yüklenici firma Özlüce Tesislerinde, Kulüp tarafından talep edilen sayıda 7/24 özel güvenlik personeli bulunduracaktır. Yüklenici Firma; Aşağıdaki kıstaslara uygun olarak Güvenlik görevlilerinden oluşan personelleri görevlendirecektir. Yüklenici firma çalıştırdığı tüm personelinin 5188 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikte belirtilen eğitimlerini aldığını ve bu eğitimlerden kendisinin sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder.

2 2 5-GÖREV TANIMLARI: Özel Güvenlik Personeli: Özel Güvenlik Kimlik Belgesine sahip, daha önce bu konuda deneyimi olan personel olacaktır. Görevleri; Özel Güvenlik personeli Özlüce Tesislerinde güvenliğin sağlanmasından sorumlu olacaktır. BURSASPOR un yararına almış olduğu tedbirleri en iyi şekilde yerine getirir. Görev anında tespit edilen aksaklıkları, eksiklikleri Kulüp e ve Yüklenici firmaya bildirir. 6-ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile tarih ve sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygun olması. Özel Güvenlik Görevlilerinin Görevlileri: 5188 sayılı Kanun ile bu kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevlendirildiği mahalde her türlü koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirir. Bursaspor tarafından belirlenen kuralları ve verilen talimatları eksiksiz yerine getirir. Amirlerince verilecek emir ve uyarılara harfiyen uyar 7-KRİTERLERİN BELGELENMESİ: Yüklenici firma; Görevlendireceği her Güvenlik Personelinin Bursaspor tarafından belirlenen kriterlere uygunluklarını belgeleyerek, belgelerin kopyalarını her görevli için ayrı ayrı dosyalayacaktır. Ayrıca aşağıdaki belgelerin teminini sağlayacaktır. Nüfus cüzdanı sureti (onaylı), Erkek personel ( Özel Güvenlik Görevlisi olur ibareli) Sağlık Raporu Bayan personel ( Özel Güvenlik Görevlisi Olur ibareli) Sağlık Raporu Bir adet fotoğraf İkametgâh ilmühaberi Tüm güvenlik personeline, standart ve aynı metin kullanılması şartıyla kendi el yazıları ile tarih, ad, soyadı ve imzaları bulunan özgeçmişlerini belirtir bir sayfalık el yazısı örnekleri, 8-YÜKLENİCİ FİRMANIN, ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNİN KILIK, KIYAFET, TEÇHİZAT VE DONATIMI İLE KULLANILMASI GEREKEN VE İLGİLİ KİŞİLERİN KULLANIMINA TAHSİS EDECEĞİ GEREÇLERE İLİŞKİN, YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Yüklenici firma; görevlendirilecek Özel Güvenlik Personelinin görev alanlarında ve görevleri sırasında giymeleri gereken mevsimlik (yazlık-kışlık) kıyafetleri giyinmeleri ve kuşanmaları gereken teçhizatı; her bir personel için ayrı ayrı temin edecek ve giyinip kuşanmalarını sağlayacaktır. Yüklenici firma; Giyim, teçhizat ve donanımın sürekli, temiz, düzgün ve bakımlı olması için gerekli tüm tedbirleri almak, kontrolleri yapmak ve aksaklıkları derhal gidermekle yükümlüdür. Yazlık kıyafete ait giyecekleri, yaz mevsimi itibariyle hemen giydirmek üzere en geç Mayıs ayı sonuna kadar, kışlık kıyafete ait giyecekleri ise kış mevsimi itibariyle gereken tarihte giydirmek

3 3 üzere, en geç Ekim ayı sonuna kadar personeline teslim etmiş olacaktır. Yüklenici firma; Tüm güvenlik personeline, aşağıda belirtilen giyim eşyasını, mevsimlik olarak ayrı ayrı, tek tip ve standartta yeni olarak vermek ve giydirilecek kıyafetlerin her bir cinsinden numunelerini önceden idareye bildirmekle yükümlüdür. YAZLIK KIYAFETE AİT GİYECEKLER: Cinsi Adedi Renk Niteliği Kep 1 Siyah Keten Gömlek (kısa Kollu 2 Gri Keten Pantolon 2 Siyah Keten Çorap 4 Siyah Merserize Ayakkabı 1 Siyah Deri Kemer 1 Siyah Deri KIŞLIK KIYAFETE AİT GİYECEKLER: Cinsi Adedi Renk Niteliği Kep 1 Siyah Yün Gömlek (Uzun Kollu) 2 Gri Keten Kazak 1 Siyah Yün Kravat 2 Siyah Keten Pantolon 2 Siyah Yün Çorap 4 Siyah Yün Bot 1 Siyah Deri Kışlık Mont 1 Siyah İçi Miflonlu, Su Geçirmez Kumaş Yağmurluk 1 Fosforlu İmperteks Kumaş Yüklenici firma görevlendireceği Güvenlik Personelinin kep, kazak, gömlek, mont, vb. giyeceklerinin üzerinde; firmayı belirtir sembol ile ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK KARTI NIN, (Valilikçe verilen) tek tip ve standartta tam olarak takılı olmasını sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici firma görevlendireceği güvenlik personeline aşağıda belirtilen gereç ve donanımı sağlayarak, tek tip ve standartta, tam ve yeni olarak vermek, taşıtmak ve yerinde, zamanında, yeterli ölçüde ve amacına uygun olarak kullandırmakla yükümlüdür. Düdük (Her görevliye), LED li El Feneri 10 adet (yedek pilleri ile birlikte), Cop (Her Görevliye), Cop taşıma kılıfı (Her Görevliye),

4 4 Kelepçe (Her görevliye), Deri Kelepçe Kılıfı (Her görevliye), 9-YÜKLENİCİ FİRMANIN GÖREVLENDİRECEĞİ PERSONELİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Yüklenici firma; Güvenlik görevlilerinin görevlerine zamanında gelmelerini sağlamakla, görev yerlerine geliş ve gidişlerinde yol ve yemek ücreti ile ilgili giderleri karşılamakla yükümlüdür. Yüklenici firma; çalıştırdığı elemanların her türlü özlük haklarını karşılamak ve ödemek zorundadır.(4857 ve 506 sayılı yasalara göre) Bu konularda Bursaspor un sorumluluğu yoktur. Yüklenici Firma 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikteki tüm hususları yerine getirecektir. Yüklenici personelinin kanunlardan doğan tüm hak ve kıdem, ihbar tazminatı gibi özlük alacakları ile Sigorta Primlerinin ödenmesinden kendisi sorumludur. Yüklenici personelinin sigorta primleri veya maaş, kıdem tazminatı gibi hak ve alacaklarından Bursaspor Sorumlu değildir. Bursaspor bu hak ve alacaklarla ilgili olarak herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde Yüklenici firma Bursaspor tarafından ödenen bu bedeli derhal, herhangi bir mahkeme veya merci kararına gerek olmaksızın Bursaspor a ödeyecektir. Yüklenici, çalıştıracağı personelini Yasaların aradığı koşullara uygun şekilde işe alacak, personele ilişkin gerekli izinleri alacak ve bildirimleri yapacaktır. Yüklenici, işe girişte aldığı personeline ait özlük dosyasında yer alan evrakların birer suretlerini (İşe giriş bildirgesi, sabıka kaydı, iş sözleşmesi, Sağlık Raporu, Güvenlik Elemanı sertifikası, 5188 sayılı Kanun uyarınca zorunlu çalışma izni, eğitim belgeleri ve yasal her türlü bildirim vb) iş bu sözleşme ile görevlendireceği personelin Kulüp de işe başlamasından bir gün öncesinde Kulüp e ulaştıracaktır. Personelce verilen bilgilerin ve Eksik belgelerin tüm sorumluluğu Yüklenici ye aittir. Yüklenici, personelinin işin yürütümü sırasında yürüttüğü disiplin kuralları duyuru yönetmelik ve diğer sözlü ve yazılı talimatlara, çalışma saatlerine ve çalışma düzeni kurallarına riayet edeceğini ve çalışma disiplininin bozulmamasına önem göstereceğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Yüklenici almış olduğu iş için çalıştırdığı personelin her anlamda kefili durumundadır. Yüklenici, çalışan personel ile ilgili aylık SGK prim ödeme bildirgelerini, tahakkuk ve ödeme belgelerini ve imzalı ücret bordrolarını ve banka dekontlarını her ay düzenli olarak; personelin çıkışı halinde ise çıkış belgeleri ve ödeme belgeleri ile banka dekontlarını o ay içerisinde Kulüp e sunacaktır. Bu belgeler Kulüp e sunulmaksızın Yüklenici ye ödeme yapılmayacaktır. Yüklenici, bu sözleşmenin ve bu sözleşmedeki taahhütlerinin kapsamına giren tüm personelin işvereni olarak kanun tüzük yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre personelinin ücret, tazminat, sosyal yardım, fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ve diğer özlük haklarının İş kanunu ve diğer İş Mevzuatı anlamında haklarından kaynaklı taleplerinde ve SGK vergi resim prim ve harçlardan ve bunlar gereği yapılacak ödemeler ve bu ödemeler nedeni ile hak sahiplerinden gelecek talepler bakımından, 4857 sayılı Kanun çerçevesinde müteselsil sorumluluk esası benimsenmişse de Kulüp ün maruz kalacağı ödemelerde, Kulüp ün Yüklenici ye rücu hakkı saklı olup, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Yüklenici, Kulüp ün ilk talebinde nakden ve defaten ödeme yapacağını ve gerekirse Kulüp tarafından hak edişlerinden kesileceğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Yüklenici, personelinin senelik izin, mazeret istirahat sebeplerinden dolayı işyerine gelmemesi

5 5 hallerinde hizmetin kesintisiz olarak devam etmesi için gerekli tedbirleri alır. Bu halde aynı nitelikleri haiz başka bir personeli geçici olarak görevlendirir. Yüklenici personelinin her türlü gözetim ve denetimi Yükleniciye ait olup bu kimselerden kaynaklı her türü sorumluluk Yükleniciye aittir. Ayrıca Kulüp de yüklenicinin iş ve muamelelerini denetleme hakkına sahiptir. Yüklenici Personelini, gerek işbaşı öncesinde gerekse de işin devamı süresince İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimine tabi tutacak ve eğitim katılım formlarını Kulüp e düzenli bir şekilde teslim edecektir. Yüklenici personelinin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tedbirlerine ilişkin olarak koruyucu malzeme temini, kullanımı ve denetimi, periyodik sağlık raporlarının alımı ve takibi yüklenicinin sorumluluğundadır. Görev yapacak personel, 5188 sayılı yasanın emrettiği şekilde eğitimini tamamlamış ve ilgili makamlar tarafından açılan sınav neticesinde başarılı olmuş ve 5 (beş) yıl süre ile geçerli Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip, en az 2 yıl özel güvenlik personeli olarak fiilen çalışmış, askerliğini tamamlamış adaylar arasından seçilerek görevlendirilecektir. Ayrıca söz konusu personel devamlı surette Yüklenici tarafından verilecek meslek eğitimlerine tabi tutulacak olup buna ilişkin sertifikalar Kulüp e düzenli bir şekilde teslim edilecektir. Yüklenici, hizmetin yürütümü sırasında olabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili personel ve hak sahiplerinden gelen tüm talepleri karşılar, bu nevi kaza ve hastalıklarda bunlar gereği yapılacak ödemeler ve bu ödemeler nedeni ile hak sahiplerinden gelecek talepler bakımından, 4857 sayılı Kanun çerçevesinde müteselsil sorumluluk esası benimsenmişse de Kulüp ün maruz kalacağı ödemelerde, Kulüp ün Yükleniciye rücu hakkı saklı olup, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Yüklenici Kulüp ün ilk talebinde nakden ve defaten ödeme yapacağını ve gerekirse Kulüp tarafından hak edişlerinden kesileceğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Yüklenici personelinin yahut kendisinin, sorumluluğunda bulunan yerde çalışanlara, misafirlere, ziyaretçilere veya 3. kişilere vereceği zararlar nedeni ile açılan tazminat davalarında Kulüp ten herhangi bir hak talebinde bulunmaz. Kulüp aleyhine dava açamaz. Hak sahiplerine personelinin veya kendisinin verdiği zararlar nedeni ile ödemiş olduğu bedeller için Kulüp e rücu edemez. Yukarıda madde ve bu madde nedeni ile Kulüp tarafından ödenmek zorunda kalınan bedellerin hepsinin en geniş anlamıyla Kulüp ün ilk talebinde derhal ve nakden Kulüp e ödeyeceğini beyan kabul ve taahhüt eder. Yüklenici; iş bu sözleşmenin imzasını takip eden yasal süreleri içinde taahhüt ettiği işin niteliğini ve mahallini Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma İl Müdürlüğü ne ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ne, Valilik e bildirmek, Sözleşmenin bir örneğini ilgili kurumlara sunmakla yükümlüdür. Şirket; Sosyal Güvenlik Kurumuna, Bölge Çalışma Müdürlüğü ne, Jandarma Ve Emniyet Müdürlüğü ne tescil ettirmek ve tescil belgelerinin birer örneklerini Kulüp e sunmakla yükümlüdür. Şirket in bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kulüp, tarafından her hangi bir ad altında ödeme yapılma zorunluluğu doğması halinde Şirket, Kulüp ün yapmış olduğu ödemeyi Kulüp e ilk talebinde nakden ve defaten ödeme yapacağını kabul ve taahhüt eder. 10-BURSASPOR'UN DENETİM YETKİSİ VE DENETİM SONUCUNA İLİŞKİN OLARAK YÜKLENİCİ FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ: BURSASPOR yüklenici firmanın şartname ve sözleşme hükümlerini yerine getirip, getirmediğini her zaman denetlemeye yetkilidir. Yüklenici firma, kurum tarafından tespit edilecek ve kendisine bildirilecek aksaklık ve noksanlıkları,(telsiz, Giyim, vs.) tanınacak süre içerisinde düzeltmek ve gidermekle yükümlüdür.

6 6 Yüklenici firma Özel Güvenlik personeli kanalıyla koruma ve güvenliğini sağladığı Özlüce Tesisleri ile ilgili Kritik Analiz Raporunu hazırlama ve Koruma Planını yapmakla yükümlüdür. BURSASPOR yetkililerince yapılacak denetimler sonucu; hizmeti yürütmede yetersizlikleri tespit edilen veya bu hizmetin mahiyetine uygun olmayan davranışları nedeniyle Özel Güvenlik Birimlerinde çalıştırılmaları uygun görülmeyen Güvenlik personelinin durumu, firmaya bildirilecek. Yüklenici firma; aynı personel tekrar Özlüce Tesislerinde görevlendirilmeyecektir. 11-MALİ KONULARLA İLGİLİ HUSUSLARDA: BURSASPOR ve firma arasında sağlanacaktır. 12-SORUMLULUK: Yüklenici firma; görevlendirdiği personelinin, üçüncü kişi ve kuruluşlara vereceği her türlü zarar, ziyan ile üçüncü şahıslar tarafından, personelinin kurumdaki görev alanı içinde meydana getireceği zarar ve ziyanın tamamının karşılanmasından sorumlu olacaktır. Yüklenici firma; görevlendirdiği personelinin dikkatsizliği, sorumsuzluğu, vb. nedenlerle meydana gelen yangın, soygun, yağma, yıkma ve sabotajlar sonucu oluşacak zararın tamamının karşılanmasından sorumlu ve yükümlüdür. Yüklenici firmanın görevlendirdiği personel ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret vb. olaylarda hukuki sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır. Yüklenici firma; görevlendireceği Güvenlik personeline ilişkin olarak; 4857 sayılı iş kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatının gereklerini yürütmek ve tüm önlemleri almakla, yükümlü ve sorumludur. Yüklenicinin kanun ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Bursaspor herhangi bir bedel veya tazminat ödemek zorunda kalması halinde, yüklenici herhangi bir mahkeme veya merci kararına gerek olmaksızın Bursaspor tarafından ödenen bu bedel ve tazminatı derhal Bursaspor a ödeyecektir. Yüklenici görevlendireceği güvenlik personelinin isim listelerini aylık olarak Bursaspor a vermek zorundadır. Özel Güvenlik Kimlik Kartı olmayan veya süresi dolan personel görevlendirilmeyecektir. Görevlendirilecek Özel Güvenlik Personeline ait Özel Güvenlik Mali Mesuliyet Sigorta Poliçelerinin birer suretleri (fotokopileri) idareye maç saatinden önce verilecektir. Yukarıda belirtilen hususlara yüklenici tarafından riayet edilmediği takdirde o maçtaki hak ediş bedelinin % 10'u oranında ceza hak edişinden kesilecektir. Yüklenici tarafından görevlendirilen güvenlik görevlilerinin görevlerini gereği gibi yerine getirmemesi nedeni ile Bursaspor Kulübü nün uğrayacağı zararları, derhal herhangi bir mahkeme veya merci kararına gerek kalmaksızın Kulüp e ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda, Yüklenici; ayrıca o ayki aylık hak edişinin %10 u tutarında cezai şart bedelinin hak edişinden kesileceğini, cezai şartın fahiş olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder. Bursaspor Kulübünün 15 gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydı ile dilediği zaman Yüklenici ile imzalanacak olan sözleşmeyi bedelsiz, tazminatsız olarak feshetme hakkı vardır İş Bu Teknik Şartname 12 (oniki) maddeden ibarettir.

7 BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 7