SORU LİSTESİ Bulgaristan ın deneyimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORU LİSTESİ Bulgaristan ın deneyimi"

Transkript

1 SORU LİSTESİ Bulgaristan ın deneyimi Soru listesinin amaçları Sosyal diyalog alanında deneyim değişimi ile ilgili proje hedeflerine dair bilginin toplanılması. Buna Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye nin ulusal mevzuatlarında sosyal ortaklığı düzenleyen yasal düzenlemelere dair bilginin toplanması da dahildir. Özellikle çok uluslu şirketlerde sosyal ortaklık konusunda olmak üzere sosyal diyalog alanındaki iyi uygulamalarla ilgili bilgi değişimi. 1. Sosyal diyalog çerçevesini düzenleyen mevzuat Sendikal örgütlenme hakkı ve işçi ile memurların grev hakkı, işverenlerin örgütlenme hakkı gibi Anayasa ile düzenlenmiştir. Grev hakkı ayrı bir yasa ile prosedür olarak ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Sektörel ve ulusal düzeyde grev hakkının gerçekleştirilmesini tertip eden düzenlemeler yoktur. Bulgaristan da nispeten iyi ve ayrıntılı çalışma mevzuatı var, bu mevzuatın özellikle daha küçük şirketlerde olmak üzere ayrı ayrı işletmelerde uygulanmasında sorunlar yaşanıyor, işten çıkarma gibi olaylarda mahkeme prosedürleri hantaldır. - ulusal mevzuat Çalışma Kanunu iş ilişkileri ve sosyal diyalogu düzenleyen temel yasal düzenlemedir. Toplu İş İhtilaflarının Düzenlenmesi Yasası, grev hakkına ilişkindir, Sağlıklı ve Tehlikesiz Çalışma Şartları Yasası, işçilerin ve onların temsilcilerinin çalışma şartları komitelerine katılmasına dairdir. Bir takım yasal düzenleme bulunmaktadır. Uluslararası İş Örgütünün uluslararası anlayış belgelerinin onaylanması ve AB yönergelerinin aktarılması. Uluslararası İş Örgütünün temel belgeleri onaylandı, AB üyesi bir ülke olarak Bulgaristan için zorunlu olan AB yönergeleri aktarıldı. Sözüm ona geçici istihdam ajansları konusu gündemdedir. Bu yönergeyi 2011 yılının sonuna kadar aktrmamız gerekiyor. - İkili sözleşmeler Sendikalar ve işverenler arasında sektörel düzeyde yapılan böyle anlaşmalarla meslek gruplarına göre sigorta düzeylerinin belirlenmesi için yasal imkan vardır. Sosyal ortaklar arasında ulusal düzeyde ve de sendika konfederasyonları ve Çalışma Baş Müfettişliği, Ayırımdan Koruma Komisyonu, Ulusal Ombudsman gibi ayrı ayrı devlet kuruluşları arasında ve ayrı ayrı işveren örgütleri ile buna benzer işbirliği anlaşmaları var. 2. Sosyal ortakların temsili ile ilgili istemler. Çalışma Kanununda sendika ve işveren örgütlerinin ulusal düzeydeki temsili ile ilgili kriterler belirtilmiştir.

2 - sendika örgütleri 1. En az 50 bin üyesinin bulunması 2. Altsektörlerin üçte birinden fazlasında en az 5 üyeli en az 50 örgütütünün bulunması. 3. Ülkede belediyelerin yarısından fazlasında yerel organlarının ve ulusal yönetim organının bulunması. 4. En az iki yıldan beri tüzel kişi niteliğini taşıması. - işveren örgütleri 1. En az A) her birinin en az 10 kişi işçi ve çalışanı bulunan 750 üyesinin olması ve sözleşmeli olarak çalıştırılan en az toplam kişinin olması. B) İşveren örgütünün tüm üyelerinde işçi ve çalışanının bulunması. 2. Altsektörlerin beşte birinden fazlasında en az 10 üyeli işveren örgütlerinin bulunması; 3. Ülkede belediyelerin beşte birinden fazlasında yerel organlarının ve ulusal yönetim organının bulunması. 4. En az iki yıldan beri tüzel kişi niteliğini taşıması. Temsil konusu kimin tarafından ve ne şekilde izleniyor. Sendika ve işveren örgütlerinin talebi üzerine Bakanlar Kurulu her 4 yılda bir sosyal ortakların örgütlerinin ulusal düzeydeki temsilinin tanınması prosedürünü gerçekleştiriyor. Bulgaristan Cumhuriyeti, kendi inisyatifi ile temsil kriterlerine uygunluk konusunda kontrol uygulayabilir. Şu an ülkede ulusal düzeyde temsil gücüne sahip 2 sendika ve 6 işveren örgütü bulunmaktadır. İşverenleri kimin temsil ettiği konusundaki belirsizlik sorun oluşturuyor, çünkü ayrı ayrı işverenler birkaç işveren örgütüne üye olurken bazı üyeler hiçbir yerde üye değil, ki bu durum sektörel düzeyde sosyal ortaklığı engelliyor. Branş ve altsektör kavramlarına dair yasal düzenleme de eksiktir. 3. İşçi ve çalışanların sendikal örgütlenme hakkının düzenlenmesi. Sendikal örgütlenme hakkı Anayasa ve Çalışma Kanunu ile düzenleniyor, ülkede ortalama sendika yoğunluğu %16, metalurjide çoğu KNSB ve Podkrepa olmak üzere yaklaşık %80 oranında. Bununla beraber bazı işletmelerde diğer sendikalar da var. - mevzuat, faal sendika üyelerinin korunması Çalışma Kanunu işverenler ve Devletin sendikalarla faaliyetlerini yürütmeleri için işbirliği yürütmeleri hatta onların işlevlerini yerine getirmeleri için gerekli maddi şartları yaratmaları yükümlülüğünü getiriyor. Sendika yönetimi üyelerinin ilgili sendikal görevde bulundukları süre içinde ve görevden ayrılmalarından sonra 6 aya kadar belirli sebeplerden dolayı işten çıkarılmasına karşı korunma sağlanıyor. Bunun için ilgili sendika organının önceden onayı gerekiyor. Toplu İş Sözleşmesinde sendika üyelerinin belirli sebeplerden dolayı (yasada yer alan) işten çıkarılmasının ancak yetkili sendika organının bunu önceden kabul etmesi üzerine mümkün olacağının yazılması imkanı bulunmaktadır. - toplu iş sözleşmeleri ve/veya diğer anlaşmalar Toplu İş Sözleşmesinde sektör düzeyinde ve işletme düzeyinde sözüm ona sendikal koruma konusu düzenleniyor. Aynı şekilde somut işletmede sendikal faaliyetlerin yürütülmesinin şartları anlaşma ile belirleniyor. meydan okumaları - /sorunlu konular, uygulamadan alınan örnekler, belirsilikler örnek gösteriniz.

3 - Bazı işverenler, yasaya uymayarak sık sık işçileri korkutmak amacı ile onların sendikal örgütlenme hakkını ihlal edip faal sendika üyelerini yasaya aykırı şekilde işten çıkarıyorlar. Böyle durumlarda işten çıkarılan kişi, mahkemeye başvurabilir, ancak yargı prosedürlerinin yavaş olması, sık sık çalışanların haklarını aramasını zorlaştırıyor. İşyerlerinde sendikal faaliyetlerin yürütülmesi, iş yoğunluğu açısından sorun oluşturuyor. Sendika eğitimlerine, seminer ve diğer etkinliklere katılmaları için faal sendika üyelerinin işten izin almaları da zorluk oluşturduğu için, bilgi değişimi ve genel olarak sendika faaliyetlerinin yürütülmesi için daha esnek yaklaşımların aranmasını gerekiyor. Metal sektöründe prosedürlerin yaygınlaştırılması? Metalürjide altsektör düzeyinde Toplu İş Sözleşmesi ile ve işletme düzeyinde de anlaşmaya bağlı sendikal koruma var. 5. Metal sektöründeki durum Lütfen ilgili ülkedeki /sektör, işletme/ durumu kısaca değerlendirip görüşünüzü belirtiniz. Sosyal ortaklık seviyesi nispeten iyidir. Gelenek üzerine yıllar içinde değişik güçlük ve çatışmalara rağmen ayrı ayrı metalürji işletmelerinde ve altsektör düzeyinde Toplu İş Sözleşmeleri yapılıyor. - sendikalleşme, ayrı ayrı sendikalar arasındaki ilişkiler Nispeten büyük sendikal yoğunluk, KNSB ve Podkrepa olmak üzere iki temel sendika. - işveren yapıları BAMİ Bulgaristan Metalürji Endüstrisi Birliği - ortaklar arasındaki ilişkiler Toplu görüşmeler dışında çalışma sırasında güvenlik ve sağlık konusunda altsektör düzeyinde ortak değerlendirmesi, vergi politikası, gaz ve elektrik tedarikçileri ve demir yolu taşımacılığı gibi devlet tekelleri ile ilişkiler, çevre sorunları, metalürjiye kadronun celbedilmesi, eğitim kuruluşları ile ilişkiler ve AB tarafından finanse edilen projelerin ortaklaşa hazırlanması, aday olunması ve projelerin uygulanması ile ilgili altsektörün menfaatlerinin korunması için devlet kuruluşları önünde bir takım ortak inisyatif. 6. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde sendikalleşme Lütfen ilgili ülkedeki /sektör, işletme/ durumu kısaca değerlendirip görüşünüzü belirtiniz. Sendikalar önünde büyük meydan okumasıdır. Sendika örgütlerinin kurulması zordur. Ayrı ayrı işverenler tarafından direniş var, sendika üyeleri üzerinde baskı yapılıyor. - sendika örgütünün kurulması Mümkün olduğunca büyük sayıda /fakat en az beş kişi/ kurucu aranıyor, yeni kurulan örgüt Metalitsi Sendika Federasyonuna üye olmak üzere başvuruda bulunuyor, gerekli belgelerle birlikte işverene tanıtılıyor, sosyal diyaloğ ve saire girişimlerde bulunuluyor. Sık sık yeni kurulan sendika örgütünün ilk başkanı olarak bölgede en büyük metalürji işletmesinin lideri seçiliyor ve bu şekilde işveren tarafından işten çıkarma tehditleri dahil olası baskı girişimleri önleniyor. Sendika üyelerine gerekli eğitim veriliyor, yöneticilerle normal ortaklık ilişkilerinin kurulması için Federasyon tarafından devamlı destek veriliyor, toplu görüşmeler ve saire. Meydan okumaları /sorunlu konular, uygulamadan olaylar, belirsizlikler örnekler

4 Çalışanlarla ilk itribatın kurulması, güvensizlik ve korkunun giderilmesi ve yeni seçilen sendika yöneticilerinin işten azledilmelesi gibi durumlarda hızlı ve etkin koruma mekanizmasının eksikliği problemdir. 8. İşletmelerde bilgilendirme ve danışılma görüşünüzü belirtiniz. Bilgilendirme ve Danışma Yönetmelikleri aktarıldı. Çalışma Kanunu, işçi temsilcilerinin yetkilerini ayrıntıları ile düzenlemektedir, uygulama bundan böyle görülecek. Gelenek üzerine Bulgaristan ın metalurji sektöründe bilgilendirme ve dayanışma süreci, sendika örgütleri tarafından gerçekleştiriliyor. - yasal düzenlemeler Çalışma Kanunu ve prosedürleri ve işçi temsiclilerinin Avrupa işçi konseylerine katılmalarını düzenleyen Çokuluslu İşletmelerde Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Dayanışılması Yasası. Metalürjide seçilen temsilciler çoğu halde deneyim ve itibar sahibi insanlar ve faal sendikacılardır. Bilgilendirme ve dayanışma konusunda işçi temsilcilerinin sendika için dahil oynayabilecekleri önemli rolün çalışanlar, işverenler ve sendikalar tarafından anlaşılmaması. Bilgilendirme ve dayanışma sürecinin işletmelerde yaygın hale getirilmesi ve bu yöndeki çalışma normlarına uyulması üzerindeki kontrol için Devletin yeterince faal olmaması. 9. Profesyonel kalifiye ve eğitim görüşünüzü belirtiniz Geçiş döneminde meslek liseleri ve öğrencilerin eğitim aldığı uzmanlık alanları ve özellikle endüstrinin olmak üzere ekonominin reel ihtiyaçları arasındaki bağlantı adeta koptu. - Yasal düzenlemeler Mesleki tahsil ve eğitim yasası, Çalışma Kanunu /işverenler çalışanların profesyonel kalifiyesinin desteklenmesi ve artırılmasına gerekli şartları sağlamakla, onlarsa işveren tarafından düzenlenen veya finanse edilen eğitimlere katılmakla yükümlüdür/, yasal düzenlemeler. Metal sektöründen sosyal ortaklar metalürjiye kadro yetiştiren orta ve yüksek okullarla işbirliği yürütmeleri, ayrı işletmeler ve somut meslek orta okulları arasında işbirliği, gençlerin metalürjiye celnedilmesi için ortak projeler. Tutarlı ve net işbirliği sistemi eksik olduğu için, gençlerin eğitim kuruluşlarında eğitildiği metodlar ve işletmelerde muhtaç olacakları pratik bilgi ile yetenekler örtüşmüyor. Devletin sosyal ortakların bu sürece daha yoğun şekilde katılmalarına müsaade etmesi ve bunu teşvik etmesi gerekiyor. 10. Sağlık ve iş güvenliği Lütfen, bu konu ile ilgili somut yasal düzenlemeleri sıralayın.

5 görüşünüzü belirtiniz. Sağlıklı ve Güvenli İş Şartları Yasası, Çalışma Kanunu ve bir takım yasal düzenleme. - yasal düzenlemeler, sendikalarınkatılımı Yasa gereği işletmelerde çalışma şartları ile ilgili komite ve gruplar oluşturuluyor. Bunlara çalışanların eğitimli temsilcileri katılıyor. Bununla beraber iş kazası durumunda yapılan araştırmaya işçi temsilcilerinin katılması zorunludur. Metalürjide komiteler ve iş şartları grubundaki işçi temsilcileri faal sendikacıdır. Sendikalar ilgili işletmenin tüm iç belgelerinin hazırlnamasına katılıyor /yasal haklarıdır/. Sektör düzeyinde Çalışma Müfettişliği organları ile birlikte her yıl sektörde iş ortamı değerlendirilmesi yapılıyor, gerekli olduğunda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı himayesindde iş şartları sektör konseyleri de çağırılıyor. Çoğu metalurji işletmesinde çağdaş kriterlere cevap verilmesi için iş şartları dahil üretime önemli yatırımların yapılması gerekiyor. Ancak bazı işverenler bu süreci yeterli derecede teşvik etmeyerek çalışanların hayatı ve sağlığını tehlikeye atıyor. Bir de komitelerin ve iş şartları gruplarının hepsi, etkin çalışmalar yürütmüyor çalışma sırasında güvenlik ve sağlık normlarına uyulması için işverenler üzerinde baskı uygulamak için çok ısrarlı ve bilgili olmak gerekiyor. 15. Çok uluslu şirketlerde sosyal diyalog görüşünüzü belirtiniz. Son yıllarda Bulgaristan a Nestle, Danon, Coca cola, Billa, Metro, Mirolio ve Solvey gibi büyük sayıda çok uluslu şirket ayak bastı. Maalesef her şirket, bazen ulusal mevzuata aykırı olan kendi sosyal ortaklık modelini uygulamaya çalışıyor. İşveren tarafından sendika üyelerinin sayısı temelinde sendika faaliyetlerine finansal yardım sağlamaları gibi bir dizi iyi uygulama da var. - Hangi çokuluslu şirketler metal sektöründe çalışıyor Viohalco -Yunanistan, Norddeutsche Affinerie Almanya, Enersisi ABD, SKF İsveç ve saire. - sosyal ortaklık Yapılan toplu görüşmelerimiz var, reel sosyal diyalog yürütüyoruz. İmaja büyük önem veriliyor, kural itibari ile üretim ve iş şartlarına yatırımlar yapılıyor, üstlenilen taahhütler yerine getiriliyor, problemler çoğu halde Bulgar yöneticilerinden olmak üzere sık sık sübjektif faktörleren kaynaklanıyor. İnsan kaynakları şubesi ile iletişim her zaman gerekli düzeyde değildir. Bazen sendikalar dışlanmaya, sosyal edinimler sadece işvereniniradesinin sonucu olarak gösterilmeye çalışılıyor. İş ilişkilerine dair güncel ve doğru bilgilerin verilmesi problemdir.