İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ HUKUKUNUN ESASLARI"

Transkript

1 I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na Göre Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 6. Bası Beta

2 II Yayın No : 2894 Hukuk Dizisi : Bası - Ocak İSTANBUL 2. Bası - Kasım İSTANBUL 3. Bası - Kasım İSTANBUL 4. Bası - Eylül İSTANBUL 5. Bası - Ocak İSTANBUL 6. Bası - Nisan İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A. Ş. Baskı - Cilt : Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz.Tic.Ltd.Şti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Cd. Maltepe Mh. Prestij İş Merkezi No: 27/806 K:9 Zeytinburnu/İSTANBUL Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÖNSÖZ 1989 yılında basılan «İş Hukukunun Esasları» adlı kitabımın ikinci basısını, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalının ciddi ve çalışkan öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tankut Centel le birlikte gerçekleştirmeye karar verdim. Ortak çalışma konusu olan; «İş Hukukunun Esasları» adını taşıyan bu kitabım, 1989 yılı başlarında yayınlanmıştı. Anılan kitabım, 1986 yılında dördüncü basısı yapılan «Türk İş Hukuku I: Bireysel İş Hukuku» ile 1988 yılında ikinci basısı yapılan «Türk İş Hukuku II: Toplu İş Hukuku» şeklinde yayınladığım kitaplarımın kısaltılarak birleştirilmesinden meydana getirilmişti. «İş Hukuku Esasları» adlı kitabımın ikinci basısını ortak olarak çıkarmak önerisi, Tankut Centel den geldi. Sayın Centel in bu önerisinde, kitabın niteliğini bozmadan yenilenmesi düşüncesi hâkim bulunduğu için, önerisini memnuniyetle kabul ettim. «İş Hukukunun Esasları»nı ortak basıma hazırlarken yapılması gerekli değişiklikleri, değerli meslektaşım Prof. Dr. Tankut Centel le birlikte saptadık. Bu saptamalarımıza uygun olarak, sayın Centel in ilk dikkat ettiği husus; mevcut kitabın genel olarak içeriğini ve paragrafların da iç düzenini muhafazaya dikkat etmek olmuştur. İkinci dikkat ettiği husus ise, yollama yapılan kitap ve monografileri titiz bir şekilde inceledikten sonra mevcut kitapların yeni baskılarına ve yeni kitaplar ile makalelere yollama yapmak; Yargıtay kararlarını da, gerekli olduğu ölçüde, yenileri ile değiştirmek olmuştur. Nihayet üçüncü dikkat konusu da; kitapda sadece genel çizgileri ile incelenmiş, «eksik çalışma», «esnek çalışma» gibi münferit bazı konularda biraz daha durmak ve Alman Hukukunda sözü edilen «dolaylı iş ilişkisi» üzerinde ise, özet bilgi vermek olmuştur. Nihayet, dikkat ettiği son husus da, mevcut kitabımdaki ayrıntıya ilişkin bazı bilgileri kısaltarak ortak kitaba almak veya çıkarmak suretiyle, sayfa sayısının azaltılmasını sağlamak olmuştur. İşte, Tankut Centel in bütün bu konulardaki ciddi çalışmaları sonucunda, «İş Hukukunun Esasları» adlı kitabımın Prof. Dr. Tankut Centel le ortak beşinci basısı meydana gelmiştir sayılı İş Kanunu nun 2003 yılında kabul edilmesinden sonra, Türk çalışma yaşamındaki iş ilişkilerinde yeni bir döneme girilmiştir. Nitekim, iş sağlığı ve güvenliği alanında İş Kanunu nun bazı hükümleri, yürürlükten kaldırılarak, yeni çıkarılan 6331

4 IV sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun içine alınmıştır. Dahası, toplu iş hukuku alanında yürürlükte olan 2821 ve 2822 sayılı yasaların yerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu geçmiştir. Bunların yanısıra yeni kabul edilen Türk Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu da, bireysel iş hukuku alanında önemli değişiklikler getirmiştir. Bu bağlamda, sayın Centel in katkılarıyla gerçekleşen ortak üçüncü, dördüncü, beşinci ve nihayet altıncı bası, söz konusu yasal değişiklikleri ve önceki basılardan buyana öğreti ile yargı kararlarında yaşanan gelişmeleri yansıtmaktadır. Tüm bu çalışmalar sırasında ise, kitabın ders kitabı hacmini aşmamasına ve öğrencilerimiz ile uygulamacılar için bir el kitabı niteliğini taşımasına özen gösterilmiştir. Kendisine teşekkür ederim. Ayrıca, kitabın basımını üstlenen Seyhan Satar ile dizgiyi gerçekleştiren Gülgonca Çarpık a, gösterdikleri özveri için teşekkürü borç bilmekteyim. Prof. Dr. Kenan TUNÇOMAĞ

5 V İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Birinci Ayırım İŞ HUKUKUNA GİRİŞ 1. İş Hukuku Kavramı...1 I. İş Hukukunun Konusu...1 II. İş Hukuku İle Anayasa Arasındaki İlişki...2 III. İş Hukukunun Karma Niteliği...7 IV. İş Hukukunun Sistematiği İş Hukukunun İlkeleri...10 I. İşçiyi Koruma ve İşçiye Yardım İlkesi...10 II. İşçiyi Koruma ve İşçiye Yardımın, Ülkenin İktisadî Gücüyle Uyumlu Kılınması İlkesi...11 III. İşçinin Kişiliğini Koruma İlkesi...11 IV. İşçilerin Yönetime Katılması İlkesi İş Hukukunun Tarihi Gelişimi...14 I. İş Hukukunun Dünyadaki Gelişmesi...14 II. İş Hukukunun Türkiye deki Gelişmesi...17 İkinci Ayırım İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE ÇALIŞMA ÖRGÜTLERİ 4. İş Hukukunun Kaynakları...22 I. Türk İş Hukukunun Kaynakları...22 II. Uluslararası İş Hukukunun Kaynakları Çalışma Örgütleri...31 I. Türk Çalışma Örgütü...31 II. Uluslararası Çalışma Örgütü...33

6 VI Üçüncü Ayırım İŞ KANUNU NUN UYGULAMA ALANI VE İSTİSNALARI 6. İş Kanunu nun Uygulama Alanı ve İşyerini Bildirme...36 I. İş Kanunu nun Uygulama Alanı...36 II. İş Kanunu nun Uygulama Alanı Dışındaki İşler...37 III. İş Kanunu nun Kısmen Uygulandığı İşler...44 IV. İşyerini Bildirme Yükümü ve Buna Aykırılık...45 Dördüncü Ayırım İŞ HUKUKUNUN GENEL KAVRAMLARI 7. İşçi Kavramı...48 I. İşçinin Tanımı...48 II. İşçi Kavramının Unsurları...48 III. İşçi Grupları İşveren ve İşveren Vekili Kavramları...57 I. İşveren Kavramı...57 II. İşveren Vekili Kavramı İşyeri Kavramı...63 I. İşyerinin Tanımı...63 II. İşyerinin Kapsamı...63 İKİNCİ KİTAP BİREYSEL İŞ HUKUKU Birinci Ayırım İŞ SÖZLEŞMESİ VE BAŞLICA TÜRLERİ 10. İş Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları...69 I. İş Sözleşmesinin Tanımı...69 II. İş Sözleşmesinin Unsurları Kısmi Süreli İş Sözleşmesi...72 I. Kısmi Süreli Çalışma...72 II. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Kavramı...73

7 12. Deneme Süreli İş Sözleşmesi...75 I. Deneme Süresinin Anlamı...75 II. Deneme Süreli İş Sözleşmesi Kavramı...75 III. Deneme Süreli İş Sözleşmesinin Hükümleri Takım Sözleşmesi...77 I. Takım Sözleşmesinin Oluşması...77 II. Takım Sözleşmesinin Hükümleri...78 İkinci Ayırım İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 14. İş Sözleşmesinde Ehliyet ve Biçim...80 I. İş Sözleşmesinde Ehliyet...80 II. İş Sözleşmesinin Biçimi İş Sözleşmesi Yapma Özgürlüğü ve Sınırları...84 I. İş Sözleşmesi Yapma Özgürlüğü...84 II. Yasadan Doğan İş Sözleşmesi Yapma Zorunluğu İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü...90 I. İş Sözleşmesinin Butlanı...90 II. İş Sözleşmesinin İptali...92 Üçüncü Ayırım İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ Birinci Alt Ayırım İŞÇİNİN BORÇLARI 17. İşçinin İşgörme Borcu...94 I. İşçinin Bizzat Çalışma Yükümü...94 II. İşçinin İşi Özenle Yapma Yükümü...98 III. İşçinin Teslim ve Hesap Verme Yükümü...99 IV. İşçinin Fazla Çalışma Yükümü İşçinin Diğer Borçları I. İşçinin Sadakat Borcu II. İşçinin İtaat Borcu VII

8 VIII İkinci Alt Ayırım İŞVERENİN BORÇLARI Birinci Bölüm İŞVERENİN ÜCRET ÖDEME BORCU 19. Ücretin Saptanması ve Yüksekliği I. Ücretin Saptanması II. Ücretin Yüksekliği ve Asgari (Enaz) Ücret III. Ücretin Yüzde Olarak Ödenmesi İşin Yapılmamasına Rağmen Ücret I. Geçici İfa ve İfayı Kabul İmkânsızlığında Ücret II. Hastalık Halinde Ücret III. Askerlik Halinde Ücret IV. İşverenin Temerüdü Halinde Ücret Ücret Borcunun İfası I. Ücret Borcunun İfa Biçimi II. Ücret Borcunun İfa Zamanı III. Ücret Borcunun İfa Yeri IV. Ücret Borcunun İfasını Kabule Yetkili Kişi V. Ücret Borcunun Bir Bölümünün Avans Verilmesi VI. Ücret Borcundan Kesintilerin Yapılması VII. Ücret Borcunun Zamanaşımına Uğraması VIII. Ücret Borcunun İfasının İspatı Ücreti Koruyucu Hükümler I. Ücreti Korumanın Amacı II. Ücretin İşverenin İşlemlerine Karşı Korunması III. Ücretin Üçüncü Kişilerin İşlemlerine Karşı Korunması IV. Ücretin İşçinin Kendi İşlemlerine Karşı Korunması İkinci Bölüm İŞVERENİN ÜCRET DIŞINDAKİ BORÇLARI 23. İşçiyi Gözetme Borcu I. Gözetme Borcunun Anlamı II. İşçiyi Gözetme Borcunun Kapsamı III. İşçiyi Gözetme Borcuna Aykırılığın Doğurduğu Sorumluluk...138

9 24. İşverenin Diğer Borçları I. Eşit Davranma Borcu II. İşi Kabul Borcu III. İş Araç ve Malzemelerini Verme Borcu IV. Çalışma Belgesi Verme Borcu V. Buluş Yapan İşçiye Bir Karşılık Ödeme Borcu Dördüncü Ayırım İŞÇİNİN KORUNMASI Birinci Alt Ayırım İŞÇİYİ KORUYUCU HÜKÜMLER 25. İşçinin Çalışma Süresi Yönünden Korunması I. Normal Çalışma Süresi II. Çalışma Süresinin Artırılması III. Çalışma Süresinin Düşürülmesi İşçinin Günlük Dinlenme Yönünden Korunması I. Ara Dinlenmesi II. Gece Dinlenmesi III. Hafta Tatili Dinlenmesi IV. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Dinlenmesi İşçinin Yıllık Dinlenme Yönünden Korunması I. Yıllık İzin Kavramı II. Yıllık İzin İstenebilmesinin Koşulları III. Yıllık İzin Koşullarının Gerçekleşmesinin Hükümleri IV. Tatil, Bayram ve Yıllık İzne İlişkin Hakların Daraltılamaması İkinci Alt Ayırım ÖZEL İŞÇİ GRUPLARINI KORUYUCU HÜKÜMLER 28. Kadın İşçileri Koruyucu Hükümler I. Kadın İşçilerin Özel Hükümlerden Yararlanmaları II. Kadın İşçileri Koruyucu Hükümlere Aykırılığın Yaptırımı Küçük İşçileri Koruyucu Hükümler I. Küçük İşçileri Korumanın Amacı II. Küçük İşçiler İçin Konulmuş Özel Hükümler III. Küçük İşçilere İlişkin Özel Hükümlere Aykırılığın Yaptırımı IX

10 X Beşinci Ayırım İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 30. İş Sözleşmesini Sona Erdiren ve Askıya Alan Nedenler I. İş Sözleşmesini Sona Erdiren Nedenler II. İş Sözleşmesinin Askıda Kalmasını Gerektiren Nedenler İş Sözleşmesinde Feshi İhbar I. Genel Olarak II. İş Güvencesinin Yokluğunda Feshi İhbar III. İş Güvencesi Ortamında Feshi İhbar İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi I. Haklı Nedenle Fesih İçin Gerekli Koşullar II. Haklı Nedenle Feshin Hükümleri İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde Kıdem Tazminatı I. Kıdem Tazminatının Gelişmesi II. Kıdem Tazminatının, Kıdem Tazminatı Fonu ve İşsizlik Sigortasıyla İlişkisi III. Kıdem Tazminatı İstenebilmesinin Koşulları IV. Kıdem Tazminatının Miktarı ve Sınırlanması V. Kıdem Tazminatını Ödememe ve Faiz VI. Kıdem Tazminatını Düzenleyen Yasal Esaslara Aykırılık ÜÇÜNCÜ KİTAP TOPLU İŞ HUKUKU Birinci Ayırım TOPLU İŞ HUKUKUNA GİRİŞ 34. Toplu İş Hukuku Kavramı ve Unsurları I. Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku II. Toplu İş Hukukunu Yaratan Unsurlar III. Toplu İş Hukukunun Sistemi Toplu İş Hukukunun İlkeleri I. İşçiyi Koruma İlkesi II. Sosyal Özerklik İlkesi III. Anayasal Güvenceye Bağlanma İlkesi IV. Ekonomik Yaşamı Doğrudan Etkileme İlkesi V. Özel Hukukun Parçası Olma İlkesi...253

11 XI İkinci Ayırım SENDİKALAR HUKUKU Birinci Alt Ayırım SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ 36. Sendika Özgürlüğü ve Korunması I. Sendika Özgürlüğü Kavramı II. Sendika Özgürlüğünün Korunması Sendika Özgürlüğüne Aykırılık ve Sonuçları I. Sendika Özgürlüğüne Aykırılık II. Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Sonuçları İkinci Alt Ayırım SENDİKALARIN KURULMASI, İŞLEYİŞİ VE SONA ERMESİ 38. Sendika Kavramı ve Türleri I. Sendika Kavramı ve Unsurları II. Sendika Türleri Sendika ve Konfederasyonların Kurulması ve Birleşmesi I. Sendika Kurmanın Koşulları II. Sendika Şubesi ve Bölge Şubesi Kurmanın Koşulları III. Konfederasyon Kurmanın Koşulları IV. Sendikal Kuruluşlar Arasında Birleşme, Katılma ve Çekilme V. Uluslararası Kuruluşlara Katılma Sendikanın Organları I. Sendika Organları II. Sendikanın Zorunlu Organları III. Sendikanın Seçimlik Organları IV. Konfederasyon ve Şube Organları Üçüncü Alt Ayırım SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI, YİTİRİLMESİ VE GÜVENCESİ 41. Sendika Üyeliğinin Kazanılması I. Sendika Üyeliğini Kazanma Koşulları...295

12 XII II. Aynı Anda Birden Çok Sendikaya Üye Olma Yasağı III. Sendika ve Konfederasyonların Birleşmesi Durumunda Üyelik Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi ve Askıya Alınması I. Sendika Üyeliğinin Kendiliğinden Sona Ermesi ve Askıya Alınması II. Sendika Üyeliğinden Çekilme III. Sendika Üyeliğinden Çıkarma Sendika Üyesinin Hakları, Yükümleri ve Üyeliğinin Korunması I. Sendika Üyesinin Hakları II. Sendika Üyesinin Yükümlülükleri III. Sendika Üyeliğinin Korunması Dördüncü Alt Ayırım SENDİKALARIN FAALİYET ALANI VE MALVARLIKLARI 44. Sendikaların Faaliyetleri I. Sendikal Amaç II. Sendikaların Genel Faaliyetleri III. Sendikaların Kendilerine Özgü Faaliyetleri IV. Sendika ve Konfederasyonlara Yasak Faaliyetler Sendikaların Malvarlıkları ve Giderleri I. Sendika ve Konfederasyonların Malvarlığı II. Sendika ve Konfederasyonların Giderleri Beşinci Alt Ayırım SENDİKALARIN DENETİMİ, DEFTERLERİ VE SONA ERMESİ 46. Sendikaların Denetimi, Defterleri ve Faaliyetlerinin Durdurulması I. Sendikaların Denetimi II. Defter Tutma Yükümü III. Sendika ve Konfederasyon Faaliyetlerinin Durdurulması Sendikaların Sona Ermesi ve Mallarının Tasfiyesi I. Sendikanın Sona Ermesi II. Sendikanın Sona Ermesinin Hükümleri...331

13 XIII Üçüncü Ayırım TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Birinci Alt Ayırım TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 48. Toplu İş Sözleşmesi Terimi, Tanımı ve Mevzuatı I. Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme Deyimleri II. Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları III. Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği IV. Toplu İş Sözleşmesini Düzenleyen Hükümler Toplu İş Sözleşmesinin Konusu ve Türleri I. Toplu İş Sözleşmesinin Konusu II. Toplu İş Sözleşmesinin Düzenleyici Bölümü III. Toplu İş Sözleşmesinin Borç Doğurucu Bölümü IV. Toplu İş Sözleşmesinin Bölümleri Arasındaki İlişki V. Toplu İş Sözleşmesinin Türleri Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu ve Hukuki Niteliği I. Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu II. Toplu İş Sözleşmesi İle Yasa Arasındaki İlişki III. Toplu İş Sözleşmesinin Hukuki Niteliği İkinci Alt Ayırım TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN MEYDANA GELMESİ 51. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti ve Yetkisi I. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti II. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması I. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti İle Yetkisinin Saptanması II. Toplu Görüşme Toplu İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü I. Toplu İş Sözleşmesinin Butlanı II. Toplu İş Sözleşmesinin İptali Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma I. Toplu İş Sözleşmesine Bağlılık Kavramı...374

14 XIV II. Toplu İş Sözleşmesiyle Bağlı Kişiler III. Toplu İş Sözleşmesine Bağlılığın Sonu Üçüncü Alt Ayırım TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 55. Düzenleyici Bölümünün Uygulanması I. Düzenleyici Bölümün Uygulanma Koşulları II. Düzenleyici Bölümün Hükümleri İşçiye Yararlılık Esası I. İşçiye Yararlılık Esasının İşlevi II. İşçiye Yararlılık Esasının Buyurucu Niteliği III. İşçiye Yararlılık Esasının Toplu İş Sözleşmesi Üzerindeki Etkisi IV. İşçiye Yararlılığın Saptanması Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklarda İbra ve Zamanaşımı I. Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Hakların İbra Edilmesi II. Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Hakları Kullanma Süresi Toplu İş Sözleşmesinin Borç Doğurucu Bölümü I. Borç Doğurucu Bölüm Kavramı II. Borç Doğurucu Bölümün Yanları III. Borç Doğurucu Bölümün İfası IV. Borç Doğurucu Bölümün İfa Olunmamasının Sonuçları Dördüncü Alt Ayırım TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 59. Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları I. Toplu İş Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri II. Toplu İş Sözleşmesinde Yanların Değişmesi III. Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hükümleri Dördüncü Ayırım TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ BARIŞÇI YOLLARDAN ÇÖZÜMÜ 60. Toplu İş Uyuşmazlığı Kavramı ve Çözüm Yolları I. Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümü II. İş Uyuşmazlığı Kavramı ve Türleri...411

15 III. Toplu İş Uyuşmazlığının Unsurları IV. Toplu İş Uyuşmazlığının Çözümünde Uygulanan Sistemler V. Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Türkiye nin Sistemi Arabuluculuk I. Resmî Arabuluculuk II. Özel Arabulucuk III. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı nın Arabuluculuğu Yasal Tahkim I. Yasal Tahkimin Anlamı ve Koşulları II. Yüksek Hakem Kurulu nun Kuruluşu, İdari Teşkilatı ve İşleyişi III. Yüksek Hakem Kurulu nun Görevi Özel Tahkim I. Özel Tahkimin İş Hukukundaki Yeri II. Toplu Çıkar Uyuşmazlığında Özel Hakem III. Toplu Hak Uyuşmazlığında Özel Hakem IV. Bireysel Hak Uyuşmazlığında Özel Hakem Beşinci Ayırım İŞ MÜCADELESİ Birinci Alt Ayırım İŞ MÜCADELESİNE TOPLU BAKIŞ 64. İş Mücadelesi Kavramı ve Türleri I. İş Mücadelesi Kavramı II. İş Mücadelesinin Türleri Grev ve Lokavt Yasakları ve Sınırları I. İş Mücadelesinin Yasaklanması II. İşçilerin Grev Oylaması Yoluyla Grevi Engellemesi İkinci Alt Ayırım GREV Birinci Bölüm GREV KAVRAMI 66. Grevin Tanımı, Unsurları ve Türleri I. Grevin Tanımı XV

16 XVI II. Grevin Unsurları III. Grevin Türleri İkinci Bölüm YASAL GREV VE HÜKÜMLERİ 67. Yasal Grevin Tanımı ve Unsurları I. Yasal Grevin Tanımı II. Yasal Grevin Unsurları Yasal Grevin Grevci İşçiler İle İşçi Sendikasına İlişkin Hükümleri I. Yasal Grevin Grevci İşçilere İlişkin Hükümleri II. Yasal Grevin Grev Kararı Alan Sendikaya İlişkin Hükümleri Yasal Grevin İşveren İle Grev Dışındaki İşçilere İlişkin Hükümleri I. Yasal Grevin İşverene İlişkin Hükümleri II. Yasal Grevin Greve Katılmayan İşçilere İlişkin Hükümleri III. Yasal Grevin Greve Katılamayan İşçilere İlişkin Hükümleri Yasal Grevin Sona Ermesi I. Yasal Grevin Sona Erdirilmesi II. Yasal Grevin Ortadan Kaldırdığı Tartışmalı Olan Durumlar Üçüncü Bölüm YASA DIŞI GREV VE HÜKÜMLERİ 71. Yasa Dışı Grev Kavramı I. Yasa Dışı Grevin Tanımı II. Yasa Dışı Grev Halleri III. Grevin Yasa Dışı Olduğunun Tespiti ve Durdurulması Yasa Dışı Grevin Hükümleri I. Yasa Dışı Grevde İşçi Kuruluşunun Sorumluluğu II. Yasa Dışı Grevde İşverenin Hakları III. Yasa Dışı Grevde Greve Katılmayanların Hukukî Durumu IV. Yasa Dışı Grevin Cezai Sonuçları...495

17 XVII Üçüncü Alt Ayırım LOKAVT Birinci Bölüm LOKAVT KAVRAMI 73. Lokavtın Tanımı, Unsurları ve Türleri I. Lokavtın Tanımı II. Lokavtın Unsurları III. Lokavtın Türleri İkinci Bölüm YASAL LOKAVT VE HÜKÜMLERİ 74. Yasal Lokavtın Tanımı ve Unsurları I. Yasal Lokavtın Tanımı II. Yasal Lokavtın Unsurları III. Yasal Lokavtın Kötüye Kullanılması ve Hükümleri Yasal Lokavtın Hükümleri I. Yasal Lokavtın İşverene İlişkin Hükümleri II. Yasal Lokavtın İşçilere İlişkin Hükümleri III. Yasal Lokavtın İşveren Sendikasına İlişkin Hükümleri Yasal Lokavtın Sona Ermesi I. Yasal Lokavtın Kararla Sona Ermesi ve Hükümleri II. Yasal Lokavtın Kendiliğinden Sona Ermesi Üçüncü Bölüm YASA DIŞI LOKAVT VE HÜKÜMLERİ 77. Yasa Dışı Lokavt Kavramı ve Saptanması I. Yasa Dışı Lokavtın Tanımı II. Yasa Dışı Lokavt Halleri III. Yasa Dışı Lokavt ve İşyerinin Kapatılması IV. Lokavtın Yasa Dışı Olduğunun Mahkemece Saptanması ve Durdurulması Yasa Dışı Lokavtın Hükümleri I. Yasa Dışı Lokavtta İşçilerin Ücret İsteme Hakkı II. Yasa Dışı Lokavt Halinde İşçilerin Fesih Hakkı III. Yasa Dışı Lokavtın Cezai Hükümleri...516

18 XVIII

19 XIX YARARLANILAN BAŞLICA KAYNAKLAR I. Kitaplar Akçaylı, N. : Dayanışma Aidatı, İstanbul 1966 Akçaylı, N. : Yönetime Katılma ve Özyönetim, İstanbul 1978 Akın, L. : İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Ankara Akyol, Ş. : Türk Hukukunda Grevin Hizmet Akdine Tesiri, İstanbul 1967 Atabek, R. : Hizmet Aktinin Feshi, İstanbul 1938 Aykaç, H. B. : İş Hukukunda Alt İşveren, İstanbul 2011 Bal, Ö. : Türk İş Hukukunda Manevi Tazminat, Ankara 2010 Baskan, Ş. E. : 6356 Sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi, Ankara 2013 Baysal, U. : İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Sebeple İş Sözleşmesinin Feshi, Ankara 2011 Becker, H. : Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch- Obligationenrecht, II. Abteilung: Die einzelnen Vertragsverhaeltnisse Art , Bern 1934 Biedenkopf, K. : Grenzen der Tarifautonomie, Karlsruhe 1964 Brox, H.-Rüthers, B. : Arbeitskampfrecht-Ein Handbuch für die Praxis, Stuttgart 1965 Centel, T. : Çocuklar İle Gençlerin İş Güvenliği, İstanbul 1982 Centel, T. : İş Hukukunda Ücret, İstanbul 1986 Centel, T. : İş Güvencesi, İstanbul 2012 Cuhruk, M. : Kıdem Tazminatı ve Uygulaması, Ankara 1978 Çankaya, O.G.- Günay, C. İ. -Göktaş, S. : Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, Ankara Çelik, N. : Türk ve Alman Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinin Hükümleri ve Sona Ermesi, İstanbul 1966 Çelik, N. : İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2012 Çelik, N. : İş Güvencesi, İstanbul 2003 Çenberci, M. : İş Kanunu Şerhi, Ankara 1984 Çil, Ş. : İş Kanunu Şerhi, Cilt I-II, Ankara 2007 Çöğenli, T. : Türk İş Hukukunda Yıllık Ücretli İzin, İstanbul 1983 Demir, F. : Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Çalışma Hakkının Korunması, İstanbul 1986

20 XX Demir, F. : Sendikalar Hukuku, İzmir 1999 Doğan, B. : İşçinin İşletmenin Yönetimine Katılması, İstanbul 1973 Ekin, N. : Endüstri İlişkileri, İstanbul 1994 Ekonomi, M. : İş Hukuku I-Ferdi İş Hukuku, İstanbul 1987 Elbir, H. K. : İş Hukuku Notları, İstanbul 1976 Engin, E. M. : Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşveren, İstanbul 1993 Engin, E. M. : İş Sözleşmesinin İşletme Gerekleri ile Feshi, İstanbul Erkul, İ. : Türk İş Hukuku Dersleri, Ankara 1970 Ertürk, A. A. : Türk İş Hukukunda İşçinin Sadakat Borcu, İstanbul 2010 Ertürk, Ş. : İş Mücadelesinde Denge İlkesi, İzmir 1999 Ertürk, Ş. : İş İlişkisinde Temel Haklar, Ankara 2002 Esener, T. : İş Hukuku, Ankara 1978 Eyrenci, Ö. : Sendikalar Hukuku, İstanbul 1984 Gümüş, M. F. : Türk İş Hukukunda İş Uyuşmazlıkları ve Uzlaştırma, Ankara 1972 Günay, C. İ. : Toplu Hak Uyuşmazlıkları, Ankara 1995 Günay, C. İ. : Şerhli İş Kanunu, Cilt: I-II, Ankara 1998 Günay, C. İ. : Sendikalar Kanunu Şerhi, Ankara 1999 Günay, C. İ. : Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hukuku, Ankara 1999 Günay, C. İ. : İş Kanunu Şerhi I-II, Ankara 2006 Güzel, A. : İşverenin Değişmesi-İşyerinin Devri ve Hizmet Akitlerine Etkisi, İstanbul 1987 Hueck, A.- Nipperdey, H.C. : Lehrbuch des Arbeitsrechts, I. Band, Berlin/Frankfurt a. M. 1963; II. Band, Halbband (II/1) Berlin/Frankfurt a. M Hueck, A.-Nipperdey, H. C.-Stahlhacke, E. : Tarifvertragsgesetz mit Durchführungs - und Nebenvorschriften, Münih - Berlin 1964 Keser, H. : 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında İş Sözleşmesinin Bildirimli feshinde Geçerli Sebep, Ankara 2012 Korkmaz, A. : Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret (Genel Olarak Dünyada ve Türkiye de), Ankara 2003 Köseoğlu, A.C. : İş Sözleşmesinin İşçiden Kaynaklanan Nedenlerle Bildirimli Feshi, İstanbul 2011 Köseoğlu, A.C. : İşyerinin Kapanmasının İş Sözleşmelerine Etkisi, İstanbul Kutal, M. : Sendikalar, (teksir), İstanbul 1970 Kutal, M. : Teorik Esasları ve Tatbikatı Bakımından Asgari Ücret, İstanbul 1969

21 XXI Mimaroğlu, S. K. : Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi, Ankara 1965 Mollamahmutoğlu, H. : Türk Hukukunda Lokavt, Ankara 1993 Narmanlıoğlu, Ü. : Türk Hukukunda Kanundan Doğan Kıdem Tazminatı, İstanbul 1973 Narmanlıoğlu, Ü. : Grev, Ankara 1990 Narmanlıoğlu, Ü. : İş Hukuku-Ferdi İş İlişkileri I, İstanbul 2012 Narmanlıoğlu, Ü. : İş Hukuku II, İzmir 2001 Nikisch, A. : Arbeitsrecht, I. Band, Tübingen 1961; II. Band, Tübingen 1959 Oğuzman, M. K. : Hizmet İş Akdinin Feshi, İstanbul 1955 Oğuzman, M. K. : Hukukî Yönden Grev ve Lokavt, İstanbul 1967 Oğuzman, K. : Hukukî Yönden İşçi-İşveren İlişkileri, İstanbul 1987 Oğuzman, K.- Ekonomi, M. : Türk İş Mevzuatı Açısından Grup Toplu İş Sözleşmeleri, İstanbul 1989 Oser, H./Schönenberger, W. : Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch-Das Obligationenrecht, 2. Teil (Halbband): Art , Zürih 1936 Özkaraca, E. : İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi ve İşverenlerin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul 2008 Özsunay, E. : Medenî Hukukumuzda Tüzel Kişiler, İstanbul 1982 Reisoğlu S. (Safa) : 1927 Sayılı Yasa Açısından Kıdem Tazminatı, Ankara 1976 Reisoğlu, S. (Seza) : 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Şerhi, Ankara 1986 Sağlam, F. : Der normative Teil des Tarifvertrages im türkischen Arbeitsrecht, Köln 1971 Saymen, F. H. : Türk İş Hukuku, İstanbul 1954 Schweingruber, E. : Kommentar zum Arbeitsvertrag des Schweizerischen Obligationenrechts, Bern 1974 Selçukî, S. : İlmî-Kazaî İçtihatlarla İş Kanunu, İstanbul 1973 Soyer, M.P. : Toplu Sözleşme Hukukunda Yararlılık İlkesi (TSGLK md. 6 f. 2), Ankara 1991 Soyer, M.P. : Rekabet Yasağı Sözleşmesi (BK. md ), Ankara 1994 Sur, M. : Grev Kavramı-Türk ve Fransız Hukuku Açısından Karşılaştırmalı İnceleme, İzmir 1987 Sur, M. : Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Teşmil, Ankara 1991 Sur, M. : İş Hukuku Toplu İlişkiler, Ankara 2011 Süzek, S. : İş Güvenliği Hukuku, Ankara 1985 Süzek, S. : İş Hukukunun Genel Esasları, Ankara 1998 Süzek, S. : İş Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel İş Hukuku), İstanbul 2012

22 XXII Şahlanan, F. : Sendikaların İşleyişinin Demokratik İlkelere Uygunluğu, İstanbul 1980 Şahlanan, F. : Toplu İş Sözleşmesi, İstanbul 1992 Şahlanan, F. : Sendikalar Hukuku, İstanbul 1995 Taşkent, S. : İşverenin Yönetim Hakkı, İstanbul 1981 Taşkent, S. : İş Güvencesi (İşçinin Feshe Karşı Korunması), İstanbul 1991 Tomandl, T. : Streik und Aussperrung als Mittel des Arbeitskampfes, Viyana 1965 Tuncay, A. C. : İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi, İstanbul 1982 Tuncay, A. C. : Toplu İş Hukuku, İstanbul 2010 Tunçomağ, K. : İşletme Hukuku, Cilt: I, İstanbul 1970 Tunçomağ, K. : Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Uzlaştırma ve Tahkim, İstanbul 1973 Tunçomağ, K. : Türk Borçlar Hukuku, Cilt I: Genel Hükümler, İstanbul 1976 Tunçomağ, K. : Türk Borçlar Hukuku, Cilt II: Özel Borç İlişkileri, İstanbul 1977 Tunçomağ, K. : Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, İstanbul 1990 Turan, K. : İşçilerin Yönetime Katılması, Ankara 1970 Ulucan, D. : Streik und Aussperrung in der Türkei, Köln 1971 Ulusan, İ. : Özellikle Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu-Bundan Doğan Sorumluluğu, İstanbul 1990 Wlotzke, O. : Das Günstigkeitsprinzip im Verhaeltnis des Tarifvertrages zum Einzelarbeitsvertrag und Betriebsvereinbarung, Heidelberg 1957 Yarsuvat, D. : Çalışma Ceza Hukuku, İstanbul 1978 Yuvalı, E. : İşçinin Kişisel Özellikleri Bakımından İşverenin Eşit Davranma Borcu, Ankara 2012 Yürekli, S. : Türk Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Ankara 2011 Yürekli, S. : İşyeri Sendika Temsilciliği ve Güvencesi, İstanbul II. Makaleler Aydınlı, İ. Çelik, N. Çelik, N. : İşverenin İşyerinde Çalışan İşçilerin İş Görmekten Kaçınma Hakkı, Çimento İşveren XIX, 4 (Temmuz 2005), : Toplu İş Sözleşmesinde Sözleşme Farkının Korunmasına İlişkin Kayıt, Çimento İşveren VI, 4 (Temmuz 1992), 9-15 : İşçilerin İşten Çıkarılmalarında İhbar ve Kıdem Tazminatları Dışında İsteyebilecekleri Tazminatlara İlişkin Sorunlar, Legal İSGHD IV, 14 (2007),

23 XXIII Reisoğlu, S. : Toplu İş Sözleşmesine Konulamayacak Hükümler, Tütis VIII, 6 (Kasım 1984), 3-8 Saymen, F. H. : Milletlerarası Çalışma Teşkilatının Teşrii Faaliyeti ve Türkiye, Sosyal Siyaset Konferansları, XII. Kitap, İstanbul 1961 Tunçomağ, K. : Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatı Açısından İşi Kabulden Kaçınma, Sosyal Siyaset Konferansları, XIX. Kitap, İstanbul 1968 Tunçomağ, K. : Milletlerarası Antlaşmalar ve Türk Mevzuatı Açısından Asgarî Ücret Kavramı, İHD. I, 5 (Mayıs 1969), Tunçomağ, K. : İş Kanunu ve Buna Dayanılarak Çıkarılmış Tüzüklerin Kadın İşçileri İlgilendiren Hükümleri, Batider V, 4 (Aralık 1970), Tunçomağ, K. : Takım Sözleşmesi, İHFM. XXXVI, 1-4 (1970) Tunçomağ, K. : İşçi-İşveren İlişkilerinde Yasa Dışı Eylemler, YHD. I, 9 (Eylül 1978), Tunçomağ, K. : 1982 Anayasasının İş Hukukuna İlişkin Esaslarına Genel Bakış, İBD. LVIII, 1-3 (Ocak-Mart 1984) Uğur, G. : İşyeri, İHD. I, 5 (Mayıs 1969), Yurdakul, C. : Türk Hukukunda Grev Esnasında İşverenin Başka İşçi Almama ve Çalıştırmama, İşçinin Başka İş Tutmama Mükellefiyeti, İHD. I, 7 (Temmuz 1969), III. Tebliğler İstanbul Barosu/Galatasaray Üniversitesi (yay.), İş Güvencesi-Temel Kavramlar ve Uygulamadan Öneriler, İstanbul 2003 İstanbul Barosu/Galatasaray Üniversitesi (yay.), Yeni İş Yasası Sempozyumu, İstanbul 2003 Türk-İş (yay.), 4857 Sayılı Yeni İş Kanunu Değerlendirme Konferans Notları, Ankara 2003 TİSK (yay.), Yeni İş Kanunu Ne Getiriyor? Semineri, Ankara 2003 Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası (yay.), Yeni İş Yasası (Seminer Notları ve İş Kanunu), İstanbul 2003.