Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı"

Transkript

1 SAYI : 117 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İl Özel İdaresinin 2011 Mali yılına ait Gelir-Gider Kesin hesabı ile ilgili incelemenin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Genel Sekreter V. Hüseyin KARALAR, Hamza TOR. Mehmet KOCAMAN, Ali KILIÇ, Mustafa DEMİREL, İlhan KÖKSAL, İbrahim Halil KAYA, Ali YEŞİLTAŞ, Figen ALİBEKİROĞLU ve Faruk ALKAYA nın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2510 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Encümeninin tarih ve 115 sayılı kararı ile incelemeye alınan, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 47.maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin 2011 Mali Yılına ait Gelir-Gider kesin hesabı ile ilgili teklifin incelenmesinde; 2011 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI İl Özel İdaresi 2011 mali yılı gelir bütçesi YTL. Olarak tahmin edilmiş ve yılsonu itibariyle teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden 1.766,476,16 TL, alınan bağış ve yardımlardan, ,30 TL, diğer gelirlerden ,70 TL olmak üzere ,16 TL olarak gerçekleştiği, kanunlarla tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği tespit edilmiştir MALİ YILI GİDER KESİN HESABI İl Özel İdaresinin 2011 mali yılı gider bütçesi TL olarak İl Genel Meclisince kabul edilmiş olup, 2010 yılından devreden ,12 TL, yılı içerisinde alınan TL ek-olağanüstü ödenek ve TL ek bütçe ile birlikte ,54 TL toplam ödeneğe ulaşmıştır. İl Özel İdaresi 2011 yılı gider bütçesi 18 kurumsal, 10 fonksiyonel, 2 finansal ve 6 ekonomik giderlerden oluşmaktadır. Gider bütçesinin ekonomik bazda harcamaları, Personel giderlerine ,07 TL Sosyal güvenlik kurumu giderlerine ,83 TL, Mal ve hizmet alımlarına ,79 TL, Faiz Giderleri ,83 TL, Cari transferlere ,18 TL ve Sermaye giderlerine ,64 TL olmak üzere toplam harcamaların ,34 TL. olduğu, giderlerin ,64 TL. sinin Özel İdare gelirlerinden karşılandığı ve ,70 TL.sinin de Bakanlıklarca gönderilen tahsisli ödeneklerden karşılandığı, bütçe harici ödemenin yapılmadığı, verilen ödeneklerin yerinde kullanıldığı, giderlerin gerçek ihtiyaçlar karşılığında olduğu İl Özel İdaresine verilen görevlerin yerine getirilmesinde sarf edildiği incelenmiştir yılı içerisinde İl Özel İdaresinin ,86 TL geliri olmasına rağmen ,64 TL harcama yapıldığı, banka mevcudunun ,51 TL olarak 2012 yılına devrettiği, tahsisli ödeneklerden 2012 yılına ,56 TL ve emanetlerde ,20 TL = ,76 TL olduğu ve ,25 TL bütçe açığı olduğu görülmüştür. İl Özel İdaresinin 2011 mali yılı gelir-gider kesin hesabının incelenmesinde harcamaların cari harcama ağırlıklı olduğu, herhangi bir usulsüz harcamaya rastlanmadığı, tespit edilmiş olup İl Özel İdaresince hazırlanan 2011 Mali Yılına ait Gelir- Gider Kesin hesap cetvelinin teklif edildiği şekli ile aynen kabulüne İl Encümenimizce karar verilmiş olup, İl Genel Meclisine sunulmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Mehmet KOCAMAN İlhan KÖKSAL Mustafa DEMİREL İbrahim Halil KAYA Mali Hizmetler Müd.V.

2 SAYI : 118 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı Cevdetiye asfalt şantiyesinde trafikten men edilerek toplanan 428 adet motorlu taşıt ile İl Özel idaresi Makine Parkına ait hurdaya ayrılan 8 adet motorlu taşıtın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışının yapılması ile ilgili talebin görüşülmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Genel Sekreter V. Hüseyin KARALAR, Hamza TOR. Mehmet KOCAMAN, Ali KILIÇ, Mustafa DEMİREL, İlhan KÖKSAL, İbrahim Halil KAYA, Ali YEŞİLTAŞ, Figen ALİBEKİROĞLU ve Faruk ALKAYA nın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2662 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimiz Merkeze bağlı Cevdetiye asfalt şantiyesinde trafikten men edilerek toplanan 428 adet motorlu taşıt ile İl Özel idaresi Makine Parkında bulunan ve hurdaya ayrılan 8 adet motorlu taşıtın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışının yapılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Sözkonusu; İlimiz Merkeze bağlı, Cevdetiye asfalt şantiyesinde trafikten men edilerek toplanan 428 adet motorlu taşıt ile İl Özel idaresi Makine Parkında bulunan ve hurdaya ayrılan 8 adet motorlu taşıtın yer sıkıntısı, yangın tehlikesi, çevre kirliliği, şantiye personeli ve bitişiğinde bulunan Lise öğrencilerinin sağlık yönünden olumsuz etkileneceği düşünüldüğünden, söz konusu motorlu taşıtların Kg nı 045 kuruştan olmak üzere, Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisans hakkındaki yönetmelik geregince, çevre izin ve lisansına sahip olanlara, hazırlanan teknik şartnamesi doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi geregince Açık Teklif arttırma suretiyle Çarşamba günü saat de İl Encümenince ihalesinin yapılmasına, ihale ilanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 17.maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda geregi yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Mehmet KOCAMAN İlhan KÖKSAL Mustafa DEMİREL İbrahim Halil KAYA Mali Hizmetler Müd.V.

3 SAYI : 119 KARAR TARİHİ : ÖZÜ:İlimiz Merkeze bağlı,çona Köyü 102 ada,103 ve 104 nolu parseldeki kayıtlı taşınmazın tevhidinden sonra ifrazının yapılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Genel Sekreter V. Hüseyin KARALAR, Hamza TOR. Mehmet KOCAMAN, Ali KILIÇ, Mustafa DEMİREL, İlhan KÖKSAL, İbrahim Halil KAYA, Ali YEŞİLTAŞ, Figen ALİBEKİROĞLU ve Faruk ALKAYA nın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2784 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimiz Merkeze bağlı,çona Köyü 102 ada,103 ve 104 nolu parseldeki kayıtlı taşınmazın tevhidinden sonra ifrazının yapılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İlimiz Merkeze bağlı, Çona Köyü 102 ada, 103 ve 104 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 3194 Sayılı İmar Kanununun 44 ve 45. maddelerine istinaden parseller üzerinde tevhidinden sonra 3 kısma ifraz işleminin yapılmasında her hangi bir sakıncasının bulunmadığına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliğiyle ile karar verildi Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Mehmet KOCAMAN İlhan KÖKSAL Mustafa DEMİREL İbrahim Halil KAYA Mali Hizmetler Müd.V.

4 SAYI : 120 KARAR TARİHİ : ÖZÜ:İlimiz Merkeze bağlı,çona Köyü 102 ada,114 ve 115 nolu parseldeki kayıtlı taşınmazın tevhidinden sonra ifrazının yapılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Genel Sekreter V. Hüseyin KARALAR, Hamza TOR. Mehmet KOCAMAN, Ali KILIÇ, Mustafa DEMİREL, İlhan KÖKSAL, İbrahim Halil KAYA, Ali YEŞİLTAŞ, Figen ALİBEKİROĞLU ve Faruk ALKAYA nın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2785 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimiz Merkeze bağlı, Çona Köyü 102 ada, 114 ve 115 nolu parseldeki kayıtlı taşınmazın tevhidinden sonra ifrazının yapılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İlimiz Merkeze bağlı, Çona Köyü, 102 ada, 114 ve 115 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 3194 Sayılı İmar Kanununun 44 ve 45. maddelerine istinaden parseller üzerinde tevhidinden sonra 2 kısma ifraz işleminin yapılmasında her hangi bir sakıncasının bulunmadığına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliğiyle ile karar verildi Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Mehmet KOCAMAN İlhan KÖKSAL Mustafa DEMİREL İbrahim Halil KAYA Mali Hizmetler Müd.V.

5 SAYI : 121 KARAR TARİHİ : ÖZÜ:Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş ye 10 yıllığına kirava verilen Haruniye Kaplıcaları ve Berke Barajı sosyal tesislerinin işletme hakkının,özidaş Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından kiraya verilmesi düşünüldü ğünden ihalede değerlendirilmek üzere tavsiye edilen muammen bedelin İl Encümenince belirlen mesi ile ilgili talebin görüşülmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Genel Sekreter V. Hüseyin KARALAR, Hamza TOR. Mehmet KOCAMAN, Ali KILIÇ, Mustafa DEMİREL, İlhan KÖKSAL, İbrahim Halil KAYA, Ali YEŞİLTAŞ, Figen ALİBEKİROĞLU ve Faruk ALKAYA nın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2787 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İl Genel Meclisinin tarih ve 49 sayılı kararı ile Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş ye 10 yıl süre ile kiraya verilen Haruniye Kaplıcaları ve Berke Barajı sosyal tesislerinin işletme hakkının, Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından kiraya verilmesi düşünüldüğünden ihalede değerlendirilmek üzere İl Encümenince tavsiye edilen muammen bedelin belirlenmesi ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İl Genel Meclisinin tarih ve 49 sayılı kararı ile Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş ye 10 yıl süre ile kiraya verilen Haruniye Kaplıcaları ve Berke Barajı sosyal tesislerinin Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından KDV hariç ,00 TL muhammen bedel üzerinden kiraya verilmesinin uygun olacağı görüşüne İl Encümenince karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliğiyle ile karar verildi Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Mehmet KOCAMAN İlhan KÖKSAL Mustafa DEMİREL İbrahim Halil KAYA Mali Hizmetler Müd.V.

6 SAYI : 122 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesinde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait özel İdare İşhanında bulunan 6.Kat 1 nolu taşınmazı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile ihalesinin yapılması. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter V. Hüseyin KARALAR Başkanlığında, üyeler, Mustafa DEMİRCİ, İsmet DAŞÖZ, Neşet NARCIOĞLU, Ali YEŞİLTAŞ, Figen ALİBEKİROĞLU ve Faruk ALKAYA nın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2205 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Encümeninin tarih ve 109 sayılı kararı ile Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 6. Kat 1 nolu taşınmazın 1.550,00 TL muhammen bedel üzerinden İl Encümenince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulüyle Çarşamba günü saat de yapılan ihalesine herhangi bir talipli katılmamıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 6. Kat 1 nolu taşınmazın ihalesine herhangi bir talipli olmadığından, ihalesinin iptaline, talipli olması halinde yeniden ihaleye çıkılmak üzere teklif edilmesine İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresi ne (Hukuk Müşavirliği-Emlak İstimlak Servisi) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Hüseyin KARALAR Mustafa DEMİREL Musa MEZDEKİ Mustafa DEMİRCİ Genel Sekreter V. İsmet DAŞÖZ Neşet NARCIOĞLU İbrahim Halil KAYA Figen ALİBEKİROĞLU Mali Hizmetler Müd.V Tarımsal Hizmetler Müdürü Ali YEŞİLTAŞ Su ve Kanal Hizmetleri Müd.V. Faruk ALKAYA Yatırım ve İnşaat Müd.V.

7 SAYI : 123 KARAR TARİHİ : ÖZÜ:İlimize bağlı,kadirli İlçesi, Narlıkışla Köyüne ait, Köy yerleşik alan ve civarı haritasının onaylanması ile ilgili teklifin görüşülmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter V. Hüseyin KARALAR Başkanlığında, üyeler, Mustafa DEMİRCİ, İsmet DAŞÖZ, Neşet NARCIOĞLU, Ali YEŞİLTAŞ, Figen ALİBEKİROĞLU ve Faruk ALKAYA nın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2870 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; Kadirli İlçesi, Narlıkışla Köyüne ait Köy yerleşik alan ve civarı haritası ile ilgili teklifin görüşülmesinde; Söz konusu; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b kaddesine göre Belediye sınırları dışında, İmar ile ilgili işlemler İl Özel İdaresine verilmiş olduğundan, Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün ( tarih ve 9537 sayı) sayılı genelgesinde, Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı tespitlerinin, İl Özel İdaresince hazırlanarak İl Encümeninin onayına istinaden yapılması hükmü gereğince,kadirli İlçesi, Narlıkışla Köyüne ait Köy yerleşik alan ve civarı haritasının teklif edildiği şekli ile aynen kabulüne İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Plan ve Proje Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Hüseyin KARALAR Mustafa DEMİREL Musa MEZDEKİ Mustafa DEMİRCİ Genel Sekreter V. İsmet DAŞÖZ Neşet NARCIOĞLU İbrahim Halil KAYA Figen ALİBEKİROĞLU Mali Hizmetler Müd.V Tarımsal Hizmetler Müdürü Ali YEŞİLTAŞ Su ve Kanal Hizmetleri Müd.V. Faruk ALKAYA Yatırım ve İnşaat Müd.V.

8 SAYI : 124 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Kerimli Köyü Merkez ve Kerimli Çiftliğine ait, köy yerleşik alan ve civarı haritasının onaylanması ile ilgili teklifin görüşülmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter V. Hüseyin KARALAR Başkanlığında, üyeler, Mustafa DEMİRCİ, İsmet DAŞÖZ, Neşet NARCIOĞLU, Ali YEŞİLTAŞ, Figen ALİBEKİROĞLU ve Faruk ALKAYA nın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2869 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; Kadirli İlçesi, Kerimli Köyü Merkez ve Kerimli Çiftliğine ait Köy yerleşik alan ve civarı haritası ile ilgili teklifin görüşülmesinde; Söz konusu; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b kaddesine göre Belediye sınırları dışında, İmar ile ilgili işlemler İl Özel İdaresine verilmiş olduğundan, Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün ( tarih ve 9537 sayı) sayılı genelgesinde, Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı tespitlerinin, İl Özel İdaresince hazırlanarak İl Encümeninin onayına istinaden yapılması hükmü gereğince, Kadirli İlçesi, Kerimli Köyü Merkez ve Kerimli Çiftliğine ait Köy yerleşik alan ve civarı haritasının teklif edildiği şekli ile aynen kabulüne İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Plan ve Proje Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Hüseyin KARALAR Mustafa DEMİREL Musa MEZDEKİ Mustafa DEMİRCİ Genel Sekreter V. İsmet DAŞÖZ Neşet NARCIOĞLU İbrahim Halil KAYA Figen ALİBEKİROĞLU Mali Hizmetler Müd.V Tarımsal Hizmetler Müdürü Ali YEŞİLTAŞ Su ve Kanal Hizmetleri Müd.V. Faruk ALKAYA Yatırım ve İnşaat Müd.V.

9 SAYI : 125 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Yeniköy Köyü Merkez, Sarıkızlar ve Teveklihöyük Mezralarına ait, köy yerleşik alan ve civarı haritasının onaylanması ile ilgili teklifin görüşülmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter V. Hüseyin KARALAR Başkanlığında, üyeler, Mustafa DEMİRCİ, İsmet DAŞÖZ, Neşet NARCIOĞLU, Ali YEŞİLTAŞ, Figen ALİBEKİROĞLU ve Faruk ALKAYA nın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2878 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; Kadirli İlçesi, Yeniköy Köyü Merkez, Sarıkızlar ve Teveklihöyük Mezralarına ait Köy yerleşik alan ve civarı haritası ile ilgili teklifin görüşülmesinde; Söz konusu; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b kaddesine göre Belediye sınırları dışında, İmar ile ilgili işlemler İl Özel İdaresine verilmiş olduğundan, Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün ( tarih ve 9537 sayı) sayılı genelgesinde, Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı tespitlerinin, İl Özel İdaresince hazırlanarak İl Encümeninin onayına istinaden yapılması hükmü gereğince, Kadirli İlçesi, Yeniköy Köyü Merkez, Sarıkızlar ve Teveklihöyük Mezralarına ait Köy yerleşik alan ve civarı haritasının teklif edildiği şekli ile aynen kabulüne İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Plan ve Proje Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Hüseyin KARALAR Mustafa DEMİREL Musa MEZDEKİ Mustafa DEMİRCİ Genel Sekreter V. İsmet DAŞÖZ Neşet NARCIOĞLU İbrahim Halil KAYA Figen ALİBEKİROĞLU Mali Hizmetler Müd.V Tarımsal Hizmetler Müdürü Ali YEŞİLTAŞ Su ve Kanal Hizmetleri Müd.V. Faruk ALKAYA Yatırım ve İnşaat Müd.V.

10 SAYI : 126 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Issızca Köyü 125 ada, 6 nolu parselde kayıtlı taşınmaza ait ifraz işleminin yapılması ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter V. Hüseyin KARALAR Başkanlığında, üyeler, Mustafa DEMİRCİ, İsmet DAŞÖZ, Neşet NARCIOĞLU, Ali YEŞİLTAŞ, Figen ALİBEKİROĞLU ve Faruk ALKAYA nın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2868 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimiz Merkeze bağlı, Issızca Köyü 125 ada, 6 nolu parselde kayıtlı taşınmaza ait ifrazının yapılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İlimiz Merkeze bağlı, Issızca Köyü 125 ada, 6 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 3194 Sayılı İmar Kanununun 44 ve 45. maddelerine istinaden parseller üzerinde 2 kısma ifraz işleminin yapılmasında her hangi bir sakıncasının bulunmadığından, teklif edildiği şekli ile aynen kabulüne İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliğiyle ile karar verildi Hüseyin KARALAR Mustafa DEMİREL Musa MEZDEKİ Mustafa DEMİRCİ Genel Sekreter V. İsmet DAŞÖZ Neşet NARCIOĞLU İbrahim Halil KAYA Figen ALİBEKİROĞLU Mali Hizmetler Müd.V Tarımsal Hizmetler Müdürü Ali YEŞİLTAŞ Su ve Kanal Hizmetleri Müd.V. Faruk ALKAYA Yatırım ve İnşaat Müd.V.

11 SAYI : 127 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: Kadirli İlçesi, Bekereci Köyü Muhtarlığınca yaptırılmakta olan Camii Minaresi,Köy odası ve WC yapımında kullanılmak üzere Kadirli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına 4.000,00 TL yardım yapılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter V. Hüseyin KARALAR Başkanlığında, üyeler, Mustafa DEMİRCİ, İsmet DAŞÖZ, Neşet NARCIOĞLU, Ali YEŞİLTAŞ, Figen ALİBEKİROĞLU ve Faruk ALKAYA nın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2871 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Bekereci Köyü Muhtarlığınca yaptırılmakta olan Camii Minaresi, Köy odası ve WC yapımında kullanılmak üzere, Kadirli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına 2012 mali yılı bütçesinin / /5/ harcama kaleminden, Kadirli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine yapılacak yardımlar harcama kaleminden ihtiyaç duyulan 4.000,00 TL ödeneğin nakit yardımı yapılması ve İlçesine gönderilmesi ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; Kadirli İlçesi, Bekereci Köyü Muhtarlığınca yaptırılmakta olan Camii Minaresi, Köy odası ve WC yapımında kullanılmak üzere, Kadirli İlçesi, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına 4.000,00 TL nakit yardımı yapılmasına, Tahakkuk edecek bedelin İl Özel İdaresinin 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinin / /5/ harcama kaleminden karşılanma sına ve ödeneğinin İlçesine gönderilmesine İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Hüseyin KARALAR Mustafa DEMİREL Musa MEZDEKİ Mustafa DEMİRCİ Genel Sekreter V. İsmet DAŞÖZ Neşet NARCIOĞLU İbrahim Halil KAYA Figen ALİBEKİROĞLU Mali Hizmetler Müd.V Tarımsal Hizmetler Müdürü Ali YEŞİLTAŞ Su ve Kanal Hizmetleri Müd.V. Faruk ALKAYA Yatırım ve İnşaat Müd.V.

12 SAYI : 128 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli ve Düziçi İlçelerinde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ekli listedeki işyerlerinin belirlenen muhammen bedelleri üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g ve 45. maddeleri gereğince ihaleye çıkarılması ile ilgili talebin görüşülmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter V. Hüseyin KARALAR Başkanlığında, üyeler, Mustafa DEMİRCİ, İsmet DAŞÖZ, Neşet NARCIOĞLU, Ali YEŞİLTAŞ, Figen ALİBEKİROĞLU ve Faruk ALKAYA nın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2877 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimiz Kadirli ve Düziçi İlçelerinde kirada bulunan ve kira süresi sona eren iş yerlerinin aşağıda belirlenen muhammen bedelleri üzerinden taliplilerine 3 yıl süre ile Kadirli Özel İdare İşhanında bulunan Z.kat 1 nolu, 4.kat 2 nolu, 6 kat 4 nolu ve 3 kat Çay Oacağı, Düziçi Özel İdare İşhanında bulunan Z kat 1 nolu,z kat 3 nolu, 1 kat 2 nolu, 1 kat 3 nolu, 1 kat 5 nolu ve 1 kat 6 nolu iş yerlerinin tamamının; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre kamu yararı gözetilerek, halihazırda kiracısı olanlara öncelik tanınarak pazarlık usulü ile ihalesinin yapılmasına, pazarlık usulü ile ihale sonucunda kiralanamadığı taktirde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulüyle ihalesinin yapılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İlimize bağlı, Kadirli ve Düziçi İlçe Özel İdare İşhanlarında bulunan taşınmazların; S.N İLÇESİ İŞ YERİ NO MUHAMMEN BEDELİ 1 KADİRLİ Z kat ,00 TL 2 3.kat Çay Ocağı 611,00 TL 3 4.kat ,00 TL 4 6.kat ,00 TL 5 DÜZİÇİ Z kat ,00 TL 6 Z kat ,00 TL 7 1 kat ,00 TL 8 1 kat ,00 TL 9 1 kat ,00 TL 10 1 kat ,00 TL Kadirli Özel İdare İşhanında bulunan Z.kat 1 nolu, 4.kat 2 nolu, 6 kat 4 nolu ve 3 kat Çay Oacağı, Düziçi Özel İdare İşhanında bulunan Z kat 1 nolu,z kat 3 nolu, 1 kat 2 nolu, 1 kat 3 nolu, 1 kat 5 nolu ve 1 kat 6 nolu iş yerlerinin, yukarıda belirlenen muhammen bedelleri üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi geregince pazarlık usulüyle Çarşamba günü saat de ilan sırasına göre İl Encümenince ihalesinin yapılmasına, İlçe Belediye Hopörlöründen isteklilerin ihaleye davet edilmesi için çağrı yapılmasına ve Kaymakamlık ile İl Özel İdaresi panolarına asılarak ihaleye davet yazıları ile Vatandaşların ihaleye davet edilmesine, ihale ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Hukuk Müşavirliği-Emlak İstimlâk Servisi) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Hüseyin KARALAR Mustafa DEMİREL Musa MEZDEKİ Mustafa DEMİRCİ Genel Sekreter V. İsmet DAŞÖZ Neşet NARCIOĞLU İbrahim Halil KAYA Figen ALİBEKİROĞLU Mali Hizmetler Müd.V Tarımsal Hizmetler Müdürü Ali YEŞİLTAŞ Su ve Kanal Hizmetleri Müd.V. Faruk ALKAYA Yatırım ve İnşaat Müd.V.

13 SAYI : 129 KARAR TARİHİ : Özü: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi Cengiz Topel ilköğretim Okulu bahçesinde bulunan ve kullanılmayan tek katlı eski binanın düzenle nen rapor doğrultusunda yıktırılmasının görü şülmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Genel Sekreter V. Hüseyin KARALAR, Mustafa DEMİREL,Musa MEZDEKi, Mustafa DEMİRCİ, Neşet NARCIOĞLU, İsmet DAŞÖZ, İbrahim Halil KAYA, Figen ALİBEKİROĞLU, Ali YEŞİLTAŞ ve Faruk ALKAYA nın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2961 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Cengiz Topel ilköğretim Okulunun bahçesinde bulunan ve kullanılmayan tek katlı eski binanın, Osmaniye Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü elamanlarınca düzenlenen teknik rapor doğrultusunda yıktırılması ve yıkım giderlerinin İl Milli Egitim Müdürlüğünün ilgili harcama kaleminden karşılanmasına ait İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve 5951 sayılı yazılarının görüşülmesinde; Söz konusu; İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Cengiz Topel İlköğretim Okulunun bahçesinde bulunan ve kullanılmayan tek katlı eski binanın Cengiz Topel İlköğretim Okuluna 16 derslikli ek bina yapımı planlandığından dolayı, Osmaniye Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü elamanlarınca düzenlenen teknik rapor doğrultusunda yıktırılmasına ve yıkım giderlerinin İl Milli Egitim Müdürlüğünün ilgili harcama kaleminden karşılanmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Vali Genel Sekreter V. Mali Hizmetler Müd.V.

14 SAYI : 130 KARAR TARİHİ : Özü: İlimiz Merkeze bağlı Selimiye Köyü, Köy konağı onarım işinde kullanılmak üzere ,00 TL yardım yapılması ile ilgili talebin görüşülmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Genel Sekreter V. Hüseyin KARALAR, Mustafa DEMİREL,Musa MEZDEKi, Mustafa DEMİRCİ, Neşet NARCIOĞLU, İsmet DAŞÖZ, İbrahim Halil KAYA, Figen ALİBEKİROĞLU, Ali YEŞİLTAŞ ve Faruk ALKAYA nın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 3148 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimiz Merkeze bağlı, Selimiye Köyü, Köy Konağı onarım işinde kullanılmak üzere, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca ihtiyaç duyulan ,00 TL ödeneğin, 2012 mali yılı bütçesinin / /5/ Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine yapıla cak yardımlar harcama kaleminden yardım yapılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İlimiz Merkeze bağlı, Selimiye Köyü, Köy konağı onarım işinde kullanılmak üzere, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ,00 TL yardım yapılmasına, Tahakkuk edecek bedelin İl Özel İdaresinin 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinin / /5/ Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği harcama kaleminden karşılanmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Vali Genel Sekreter V. Mali Hizmetler Müd.V.

15 SAYI : 131 KARAR TARİHİ : Özü: İlimiz Merkeze bağlı Tehçi ve Şekerdere Köylerine ait Köy içi yollarına yapılacak olan kilit parke taşı döşenmesi işinde kullanılmak üzere ,00 TL yardım yapılması ile ilgili talebin görüşülmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Genel Sekreter V. Hüseyin KARALAR, Mustafa DEMİREL,Musa MEZDEKi, Mustafa DEMİRCİ, Neşet NARCIOĞLU, İsmet DAŞÖZ, İbrahim Halil KAYA, Figen ALİBEKİROĞLU, Ali YEŞİLTAŞ ve Faruk ALKAYA nın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 3147 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimiz Merkeze bağlı, Tehçi ve Şekerdere Köylerine ait Köy içi yollarına yapılacak olan kilit parke taşı döşenmesi işinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ,00 TL ödeneğin, 2012 mali yılı bütçesinin / /5/ Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine yapıla cak yardımlar harcama kaleminden karşılanmak üzere yardım yapılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İlimiz Merkeze bağlı, Tehçi ve Şekerdere Köylerine ait Köy içi yollarına yapılacak olan kilit parke taşı döşenmesi işinde kullanılmak üzere, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ,00 TL yardım yapılmasına, Tahakkuk edecek bedelin İl Özel İdaresinin 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinin / /5/ Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği harcama kaleminden karşılanmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Vali Genel Sekreter V. Mali Hizmetler Müd.V.

16 SAYI :132 ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Özel İdare İşha KARAR TARİHİ : nında bulunan Zemin Kat 1 nolu işyerini 4.500,00 TL muhammen bedel üzerinden kiraya verilmek üzere ihale edilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Mustafa DEMİREL, Musa MEZDEKi, Mustafa DEMİRCİ, Neşet NARCIOĞLU, İsmet DAŞÖZ, İbrahim Halil KAYA, Figen ALİBEKİROĞLU ve Ali YEŞİLTAŞ ın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2877 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Encümeninin tarih ve 128 sayılı kararı ile Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan Zemin Kat 1 nolu taşınmazın 4.500,00.TL muhammen bedel üzerinden İl Encümenince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulüyle Çarşamba günü saat de yapılan ihalesine herhangi bir talipli katılmamıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan Zemin Kat 1 nolu taşınmazın yapılan ihalesine herhangi bir talipli olmadığından, yeniden kıymet taktiri yapılarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre ihale edilmek üzere yeniden İl Encümenine teklif edilmesine İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Hukuk Müşavirliği- Emlak İstimlak Servisi) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Vali Genel Sekreter V. Mali Hizmetler Müd.V.

17 SAYI :133 ÖZÜ:İlimize bağlı, Kadirli İlçesi,Özel İdare İşhanın KARAR TARİHİ : da bulunan 3.Kat Çay ocağını 611,00 TL muhammen bedel üzerinden kiraya verilmek üzere ihale edilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Mustafa DEMİREL, Musa MEZDEKi, Mustafa DEMİRCİ, Neşet NARCIOĞLU, İsmet DAŞÖZ, İbrahim Halil KAYA, Figen ALİBEKİROĞLU ve Ali YEŞİLTAŞ ın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2877 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Encümeninin tarih ve 128 sayılı kararı ile Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 3.Kat Çay ocağını 611,00 TL muhammen bedel üzerinden İl Encümenince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulüyle Çarşamba günü saat de yapılan ihalesine 1 adet talipli katılmıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 3.Kat Çay ocağının ihalesine talipli olarak katılan Hakan ÇİVİLİ 611,00 TL bedel üzerinden taşınmazı 3 yıllığına kiralamak istediğini daha fazla artırımda bulunamayacağını beyan etmiş olup, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 3.Kat Çay ocağını Hakan ÇİVİLİ adına 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmesine, birinci yıl kira bedelinin 611,00 TL olarak tahsil edilmesine, takip eden yıllara ait kira bedelinin her yıl Nisan ayında yayınlanan ÜFE oranında arttırılmasına; bu doğrultuda yapılan ihalenin kabulüne İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Hukuk Müşavirliği-Emlak İstimlâk Servisi) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Vali Genel Sekreter V. Mali Hizmetler Müd.V. İş bu karar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31.maddesi gereğince tasdik olunur. 25/04/2012 Celalettin CERRAH Vali

18 SAYI :134 ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Özel İdare İşha KARAR TARİHİ : nında bulunan 4.Kat 2 nolu işyerini 1.548,00 TL muhammen bedel üzerinden kiraya verilmek üze re ihale edilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Mustafa DEMİREL, Musa MEZDEKi, Mustafa DEMİRCİ, Neşet NARCIOĞLU, İsmet DAŞÖZ, İbrahim Halil KAYA, Figen ALİBEKİROĞLU ve Ali YEŞİLTAŞ ın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2877 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Encümeninin tarih ve 128 sayılı kararı ile Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 4.Kat 2 nolu işyerini 1.548,00 TL muhammen bedel üzerinden İl Encümenince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulüyle Çarşamba günü saat de yapılan ihalesine 1 adet talipli katılmıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 4.Kat 2 nolu taşınmazın ihalesine talipli olarak katılan Yusuf İzzettin Grup İçme Suyu adına Mehmet TEKEŞ 1.548,00 TL bedel üzerinden taşınmazı 3 yıllığına kiralamak istediğini daha fazla artırımda bulunamayacağını beyan etmiş olup, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 4.Kat 2 nolu işyerinin Yusuf İzzettin Grup İçme Suyu adına 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmesine, birinci yıl kira bedelinin 1.548,00 TL olarak tahsil edilmesine, takip eden yıllara ait kira bedelinin her yıl Nisan ayında yayınlanan ÜFE oranında arttırılmasına; bu doğrultuda yapılan ihalenin kabulüne İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Hukuk Müşavirliği-Emlak İstimlâk Servisi) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Vali Genel Sekreter V. Mali Hizmetler Müd.V. İş bu karar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31.maddesi gereğince tasdik olunur. 25/04/2012 Celalettin CERRAH Vali

19 SAYI :135 ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Özel İdare İşha KARAR TARİHİ : nında bulunan 6.Kat 4 nolu işyerini 1.440,00 TL muhammen bedel üzerinden kiraya verilmek üze re ihale edilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Mustafa DEMİREL, Musa MEZDEKi, Mustafa DEMİRCİ, Neşet NARCIOĞLU, İsmet DAŞÖZ, İbrahim Halil KAYA, Figen ALİBEKİROĞLU ve Ali YEŞİLTAŞ ın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2877 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Encümeninin tarih ve 128 sayılı kararı ile Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 6.Kat 4 nolu işyerini 1.440,00 TL muhammen bedel üzerinden İl Encümenince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulüyle Çarşamba günü saat de yapılan ihalesine 1 adet talipli katılmıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 6.Kat 4 nolu taşınmazın ihalesine talipli olarak katılan Mehmet Ali KARA 1.440,00 TL bedel üzerinden taşınmazı 3 yıllığına kiralamak istediğini daha fazla artırımda bulunamayacağını beyan etmiş olup, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 3.Kat 5 nolu işyerinin Mehmet Ali KARA adına 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmesine, birinci yıl kira bedelinin 1.440,00 TL olarak tahsil edilmesine, takip eden yıllara ait kira bedelinin her yıl Nisan ayında yayınlanan ÜFE oranında arttırılmasına; bu doğrultuda yapılan ihalenin kabulüne İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Hukuk Müşavirliği-Emlak İstimlâk Servisi) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Vali Genel Sekreter V. Mali Hizmetler Müd.V. İş bu karar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31.maddesi gereğince tasdik olunur. 25/04/2012 Celalettin CERRAH Vali

20 SAYI :136 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşha- KARAR TARİHİ : nında bulunan Zemin Kat 1 nolu işyerini 3.551,00 TL muhammen bedel üzerinden kiraya verilmek üzere ihale edilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Mustafa DEMİREL, Musa MEZDEKi, Mustafa DEMİRCİ, Neşet NARCIOĞLU, İsmet DAŞÖZ, İbrahim Halil KAYA, Figen ALİBEKİROĞLU ve Ali YEŞİLTAŞ ın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2877 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Encümeninin tarih ve 128 sayılı kararı ile Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan Zemin Kat 1 nolu işyerini 3.551,00 TL muhammen bedel üzerinden İl Encümenince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulüyle Çarşamba günü saat de yapılan ihalesine 1 adet talipli katılmıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan Zemin Kat 1 nolu taşınmazın ihalesine talipli olarak katılan Seyhan OKKAY 3.551,00 TL bedel üzerinden taşınmazı 3 yıllığına kiralamak istediğini daha fazla artırımda bulunamayacağını beyan etmiş olup, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan Zemin Kat 1 nolu işyerinin Seyhan OKKAY adına 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmesine, birinci yıl kira bedelinin 3.551,00 TL olarak tahsil edilmesine, takip eden yıllara ait kira bedelinin her yıl Nisan ayında yayınlanan ÜFE oranında arttırılmasına; bu doğrultuda yapılan ihalenin kabulüne İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Hukuk Müşavirliği-Emlak İstimlâk Servisi) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Vali Genel Sekreter V. Mali Hizmetler Müd.V. İş bu karar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31.maddesi gereğince tasdik olunur. 25/04/2012 Celalettin CERRAH Vali

21 SAYI :137 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşha- KARAR TARİHİ : nında bulunan Zemin Kat 3 nolu işyerini 3.551,00 TL muhammen bedel üzerinden kiraya verilmek üzere ihale edilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Mustafa DEMİREL, Musa MEZDEKi, Mustafa DEMİRCİ, Neşet NARCIOĞLU, İsmet DAŞÖZ, İbrahim Halil KAYA, Figen ALİBEKİROĞLU ve Ali YEŞİLTAŞ ın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2877 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Encümeninin tarih ve 128 sayılı kararı ile Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan Zemin Kat 3 nolu işyerini 3.551,00 TL muhammen bedel üzerinden İl Encümenince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulüyle Çarşamba günü saat de yapılan ihalesine 1 adet talipli katılmıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan Zemin Kat 3 nolu taşınmazın ihalesine talipli olarak katılan Hürü CERİT 3.551,00 TL bedel üzerinden taşınmazı 3 yıllığına kiralamak istediğini daha fazla artırımda bulunamayacağını beyan etmiş olup, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan Zemin Kat 3 nolu işyerinin Hürü CERİT adına 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmesine, birinci yıl kira bedelinin 3.551,00 TL olarak tahsil edilmesine, takip eden yıllara ait kira bedelinin her yıl Nisan ayında yayınlanan ÜFE oranında arttırılmasına; bu doğrultuda yapılan ihalenin kabulüne İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Hukuk Müşavirliği-Emlak İstimlâk Servisi) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Vali Genel Sekreter V. Mali Hizmetler Müd.V. İş bu karar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31.maddesi gereğince tasdik olunur. 25/04/2012 Celalettin CERRAH Vali

22 SAYI :138 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşha- KARAR TARİHİ : nında bulunan 1.Kat 2 nolu işyerini 1.203,00 TL muhammen bedel üzerinden kiraya verilmek üze re ihale edilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Mustafa DEMİREL, Musa MEZDEKi, Mustafa DEMİRCİ, Neşet NARCIOĞLU, İsmet DAŞÖZ, İbrahim Halil KAYA, Figen ALİBEKİROĞLU ve Ali YEŞİLTAŞ ın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2877 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Encümeninin tarih ve 128 sayılı kararı ile Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 1.Kat 2 nolu işyerini 1.203,00 TL muhammen bedel üzerinden İl Encümenince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulüyle Çarşamba günü saat de yapılan ihalesine 1 adet talipli katılmıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 1.Kat 2 nolu taşınmazın ihalesine talipli olarak katılan Osmaniye Ticaret Borsası adına Süleyman BÖRKLÜ 1.203,00 TL bedel üzerinden taşınmazı 3 yıllığına kiralamak istediğini daha fazla artırımda bulunamayacağını beyan etmiş olup, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 1.Kat 2 nolu işyerinin Osmaniye Ticaret Borsası adına 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmesine, birinci yıl kira bedelinin 1.203,00 TL olarak tahsil edilmesine, takip eden yıllara ait kira bedelinin her yıl Nisan ayında yayınlanan ÜFE oranında arttırılmasına; bu doğrultuda yapılan ihalenin kabulüne İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Hukuk Müşavirliği-Emlak İstimlâk Servisi) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Vali Genel Sekreter V. Mali Hizmetler Müd.V. İş bu karar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31.maddesi gereğince tasdik olunur. 25/04/2012 Celalettin CERRAH Vali

23 SAYI :139 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşha- KARAR TARİHİ : nında bulunan 1.Kat 3 nolu işyerini 1.247,00 TL muhammen bedel üzerinden kiraya verilmek üze re ihale edilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Mustafa DEMİREL, Musa MEZDEKi, Mustafa DEMİRCİ, Neşet NARCIOĞLU, İsmet DAŞÖZ, İbrahim Halil KAYA, Figen ALİBEKİROĞLU ve Ali YEŞİLTAŞ ın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2877 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Encümeninin tarih ve 128 sayılı kararı ile Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 1.Kat 3 nolu işyerini 1.247,00 TL muhammen bedel üzerinden İl Encümenince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulüyle Çarşamba günü saat de yapılan ihalesine 1 adet talipli katılmıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 1.Kat 3 nolu taşınmazın ihalesine talipli olarak katılan Eğitim Birsen Düziçi Teksilçiliği adına Atilla KAÇIRA 1.247,00 TL bedel üzerinden taşınmazı 3 yıllığına kiralamak istediğini daha fazla artırımda bulunamayacağını beyan etmiş olup, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 1.Kat 3 nolu işyerinin Eğitim Birsen Düziçi Teksilçiliği adına 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmesine, birinci yıl kira bedelinin 1.247,00 TL olarak tahsil edilmesine, takip eden yıllara ait kira bedelinin her yıl Nisan ayında yayınlanan ÜFE oranında arttırılmasına; bu doğrultuda yapılan ihalenin kabulüne İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Hukuk Müşavirliği-Emlak İstimlâk Servisi) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Vali Genel Sekreter V. Mali Hizmetler Müd.V. İş bu karar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31.maddesi gereğince tasdik olunur. 25/04/2012 Celalettin CERRAH Vali

24 SAYI :140 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşha- KARAR TARİHİ : nında bulunan 1.Kat 5 nolu işyerini 1.326,00 TL muhammen bedel üzerinden kiraya verilmek üze re ihale edilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Mustafa DEMİREL, Musa MEZDEKi, Mustafa DEMİRCİ, Neşet NARCIOĞLU, İsmet DAŞÖZ, İbrahim Halil KAYA, Figen ALİBEKİROĞLU ve Ali YEŞİLTAŞ ın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2877 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Encümeninin tarih ve 128 sayılı kararı ile Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 1.Kat 5 nolu işyerini 1.326,00 TL muhammen bedel üzerinden İl Encümenince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulüyle Çarşamba günü saat de yapılan ihalesine 1 adet talipli katılmıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 1.Kat 5 nolu taşınmazın ihalesine talipli olarak katılan S.S. Düziçi 28 Mart Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi adına Abdullah YAŞ 1.326,00 TL bedel üzerinden taşınmazı 3 yıllığına kiralamak istediğini daha fazla artırımda bulunamayacağını beyan etmiş olup, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 1.Kat 5 nolu işyerinin S.S. Düziçi 28 Mart Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi adına 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmesine, birinci yıl kira bedelinin 1.326,00 TL olarak tahsil edilmesine, takip eden yıllara ait kira bedelinin her yıl Nisan ayında yayınlanan ÜFE oranında arttırılmasına; bu doğrultuda yapılan ihalenin kabulüne İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Hukuk Müşavirliği-Emlak İstimlâk Servisi) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Vali Genel Sekreter V. Mali Hizmetler Müd.V. İş bu karar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31.maddesi gereğince tasdik olunur. 25/04/2012 Celalettin CERRAH Vali

25 SAYI :141 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşha- KARAR TARİHİ : nında bulunan 1.Kat 6 nolu işyerini 1.362,00 TL muhammen bedel üzerinden kiraya verilmek üze re ihale edilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Mustafa DEMİREL, Musa MEZDEKi, Mustafa DEMİRCİ, Neşet NARCIOĞLU, İsmet DAŞÖZ, İbrahim Halil KAYA, Figen ALİBEKİROĞLU ve Ali YEŞİLTAŞ ın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 2877 sayılı yazısı ile teklif edilen ve İl Encümeninin tarih ve 128 sayılı kararı ile Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 1.Kat 6 nolu işyerini 1.362,00 TL muhammen bedel üzerinden İl Encümenince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulüyle Çarşamba günü saat de yapılan ihalesine 1 adet talipli katılmıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 1.Kat 6 nolu taşınmazın ihalesine talipli olarak katılan S.S. Düziçi 28 Mart Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi adına Abdullah YAŞ 1.747,00.TL bedel üzerinden taşınmazı 3 yıllığına kiralamak istediğini daha fazla artırımda bulunamayacağını beyan etmiş olup, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan 1.Kat 6 nolu işyerinin S.S. Düziçi 28 Mart Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi adına 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmesine, birinci yıl kira bedelinin 1.747,00.TL olarak tahsil edilmesine, takip eden yıllara ait kira bedelinin her yıl Nisan ayında yayınlanan ÜFE oranında arttırılmasına; bu doğrultuda yapılan ihalenin kabulüne İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Hukuk Müşavirliği-Emlak İstimlâk Servisi) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi Vali Genel Sekreter V. Mali Hizmetler Müd.V. İş bu karar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31.maddesi gereğince tasdik olunur. 25/04/2012 Celalettin CERRAH Vali

26 SAYI : 142 ÖZÜ:İl Özel İdaresi Disiplin Kurulu üyeliğine İl KARAR TARİHİ : Encümeni üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere 2 Asil,2 Yedek üyenin belirlenmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Mustafa DEMİREL, Musa MEZDEKi, Mustafa DEMİRCİ, Neşet NARCIOĞLU, İsmet DAŞÖZ, İbrahim Halil KAYA, Figen ALİBEKİROĞLU ve Ali YEŞİLTAŞ ın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 3146 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İl Özel İdaresi Disiplin Kurulu üyeliğine İl Encümeni üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere iki Asil, iki Yedek üyenin belirlenmesi ile ilgili olarak yapılan talebin görüşülmesinde; Söz konusu; 24 Ekim 1982 gün ve Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirliği hakkında Yönetmelik te değişiklik yapan /9138 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri hankında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik sonrası ilgili Yönetmeliğin Kurulların Kuruluşuna ilişkin esaslar başlıklı 4.maddesi ile 10.maddesinin 2.parağrafına istinaden İl Özel İdaresi Disiplin Kurulu liğine İl Encümeni üyeleri arasından bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Asil üyeliğe Musa MEZDEKİ ve Mustafa DEMİRCİ, Yedek liğede Mustafa DEMİREL ve Neşet NARCIOĞLU seçilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) gönderilmesine İl Encümenimizce oy birliği ile karar verildi Vali Genel Sekreter V. Mali Hizmetler Müd.V.

27 SAYI : 143 ÖZÜ: Hasanbeyli İlçesi, Yanıkkışla Köyü 2. kısım KARAR TARİHİ : sulama suyu tesisinin basınçlı damla sulama suyu tesisine çevrilmesi işinde kullanılmak üzere yedek ödenekler harcama kaleminden ödenek aktarılmasının görüşülmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Mustafa DEMİREL, Musa MEZDEKi, Mustafa DEMİRCİ, Neşet NARCIOĞLU, İsmet DAŞÖZ, İbrahim Halil KAYA, Figen ALİBEKİROĞLU ve Ali YEŞİLTAŞ ın huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve 3212 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce, Hasanbeyli İlçesi, Yanıkkışla Köyü 2.kısım sulama suyu tesisinin basınçlı damla sulama suyu tesisine çevrilmesi işinde kullanılmak üzere yedek ödenekler harcama kaleminden ekli keşifte belirtilen ,00 TL ödeneğin ilgili harcama kalemine aktarılması ile ilgili talebin talebin görüşülmesinde; Söz konusu; Hasanbeyli İlçesi, Yanıkkışla Köyü 2.kısım sulama suyu tesisinin basınçlı damla sulama suyu tesisine çevrilmesi işinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2012 yılı gider bütçesinin / /5/ yedek ödenekler harcama kaleminden ,00 TL ödeneğin, Hasanbeyli İlçesi, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının / /5/ harcama kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38.maddesi gereğince aktarılarak, ilgili işte kullanılmak üzere İlçesine gönderilmesine İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile evrakın İl Özel İdaresine (Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Mali Hİzmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliğiyle ile karar verildi Vali Genel Sekreter V. Mali Hizmetler Müd.V.

SAYI :84 ÖZÜ:Toprakkale İlçesi, Kısıkbogazı mevkiinde

SAYI :84 ÖZÜ:Toprakkale İlçesi, Kısıkbogazı mevkiinde SAYI :84 ÖZÜ:Toprakkale İlçesi, Kısıkbogazı mevkiinde KARAR TARİHİ : 07.03.2012 bulunan yaklaşık 80.000 Ton bazalt kaya malzemesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü, Gökçedağ mevkiinde, Akoluk pınarı kaynağından çıkan 0,20 lt/sn.debili kaynak suyunu içme ve damacana suyu olarak dolum

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.04.2013 tarih ve 2183 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.04.2013 tarih ve 2183 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 197 KARAR TARİHİ :03.04.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Tahta Köyü, 101 ada, 175, 177 ve 178 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların, tevhidinden sonra 2 kısma ifraz işleminin yapılması

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 05.06.2015 tarih ve 4701 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 05.06.2015 tarih ve 4701 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI :156 KARAR TARİHİ :05.06.2015 ÖZÜ: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, Muhsin YAZICIOĞLU Caddesinde bulunan CİTY 328 konutlarından 4 adet konutun yazı ekindeki muhammen

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 140 KARAR TARİHİ : 24.04.2015 ÖZÜ: İlimize yeni yapılacak olan, Vali Konağı yapım giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel idaresi bütçesinde 1.313.392,00 ödeneği bulunmaktadır. Ancak, yeni yapılacak

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 08.02.2013 tarih ve 878 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 08.02.2013 tarih ve 878 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI :154 KARAR TARİHİ :13.02.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Kuşçu Köyü, Pürenli Su Kaynağında bulunan suyun Q=1,00 lt/sn'lik kısmı hayvan içme suyu olarak İl Encümeninin 14.03.2012 tarih ve 93

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 258 KARAR TARİHİ : 06.08.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Hasanbeyli ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2014 Mali yılı bütçesinin, yardım ödenekleri

Detaylı

K A R A R. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Mehmet YILDIRIM Genel Sekreter Üye Üye Üye Encümen Başkanı SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12.

K A R A R. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Mehmet YILDIRIM Genel Sekreter Üye Üye Üye Encümen Başkanı SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12. SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Karaçay deresinden 5.363,47 ton kaçak stabilize malzeme aldığından dolayı Toprakkale Belediyesine İdari para cezası verilmesi ile

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Hemite (Gökçedam) Köyü sınırları içerisinde, 1 (a) grubu Kum-Çakıl malzemesini kaçak olarak aldığı tespit edilen Erdoğan CAVLAK'a İdari para

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.03.2015 Karar No : 69 Konu: İlimiz, Çilimli İlçesi, Pırpır Köyü 101 ve 1281 nolu parsellerin tevhidi. İl Encümeni 05.03.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Detaylı

K A R A R. Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Mustafa DEMİREL Musa MEZDEKİ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı

K A R A R. Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Mustafa DEMİREL Musa MEZDEKİ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı SAYI : 174 KARAR TARİHİ :06.03.2013 ÖZÜ:İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Halitağalar Köyünde bulunan, 101 ada, 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 2 kısma ifraz işleminin yapılması ile ilgili incelemenin

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 01 KARAR TARİHİ : 08.01.2014 ÖZÜ: İl Özel İdaresi 2014 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Vekili Dr.M. H.Nail ANLAR ın başkanlığında ler, Genel

Detaylı

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki;

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki; SAYI : 266 KARAR TARİHİ : 03.09.2014 ÖZÜ: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planı ile ilgili incelemenin görüşülerek

Detaylı

K A R A R. Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Lütfi ÖZKAN Mustafa DEMİREL Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı

K A R A R. Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Lütfi ÖZKAN Mustafa DEMİREL Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı SAYI : 253 KARAR TARİHİ : 03.07.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı; Bahçe İlçesi Nohut Köyü sınırları içerisinde, 349 parselde kayıtlı 20871 m2 taşınmaz içerisinde bulunan Sondaj Kuyu Suyunun 64800 ton/yıllık kısmının

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 29.09.2015 tarih ve 8293 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 29.09.2015 tarih ve 8293 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 224 KARAR TARİHİ : 02.10.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Söğütlügöl Köyü, 233 ada, 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden çıkarılan Plansız Alanlar İmar

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.05.2015 Karar No : 139 Konu: İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Fındıklı köyü 106 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi. İl Encümeni 07.05.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 01.03.2011 tarih ve 1385 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 01.03.2011 tarih ve 1385 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 31 ÖZÜ: İlimiz Merkez, Raufbey Mahallesinde KARAR TARİHİ :02.03.2011 bulunan,mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 2085 Parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan ve işmerkezi inşaatı alanı içerisinde kalan

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 01.10.2015 Karar No : 323 Konusu: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Yaylalık İnderesi grup yolunun 1.5 Km lik 2.kat asfalt yapım işinin 2015 Mali yılı yatırım programına

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak KARAR TARİHİ : 01.07.2011 Kum-Çakıl malzemesi sevkıyatı yapan İsmail KAŞLI' ya idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin

Detaylı

AĞUSTOS AYI ENCÜMEN KARARLARI

AĞUSTOS AYI ENCÜMEN KARARLARI AĞUSTOS AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 135 ÖZÜ: İlimiz Merkez, Raufbey Mahallesi, 2084 ada,1 parsel KARAR TARİHİ : 01.08.2011 nolu taşınmaz üzerinde kayıtlı bulunan 18 adet işyerinin, belirlenen 9.450.000,00

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 21 Karar Tarihi : 04/02/2014 ÖZÜ: İlimiz Merkez ilçedeki 3 nolu lojman binasının blok halinde ve Bayat ilçesindeki lojman binasındaki 10 adet bağımsız bölümün, Sungurlu ilçesi işhanı binasındaki

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU İl Genel Meclisinin 01.10.2015 tarih ve 326 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31.maddesi ile 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU İl Genel Meclisinin 10.11.2015 tarih ve 352 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İl Özel İdaresinin 09.11.2015 tarih ve 9746 sayılı yazısı ile teklif

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 26.07.2012 tarih ve 5902 sayılı yazısının yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 26.07.2012 tarih ve 5902 sayılı yazısının yapılan tetkikinde; SAYI : 375 KARAR TARİHİ : 01.08.2012 ÖZÜ: İl Özel İdaresi 2013 Yılı Yatırım Programının görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH ın başkanlığında ler, Genel Sekreter

Detaylı

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi: 03.09.2015 Karar No : 281 T.C. Konu: Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez İlçe Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezi B blok birinci kat 117 kapı

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 04/03/2015 TOPLANTININ SAYISI : 9 SAAT : 16:00 İlimiz Sungurlu İlçesi Arabaçayı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 110 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.11.2015 Karar No : 359 Konu: İlimiz Gölyaka ilçesi Zekeriya köyü 233 numaralı parselin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, dört kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu.

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Araç Devri. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 1 Karar Tarihi : 08/01/2015 ÖZÜ: toplantılarının Çarşamba günü saat 16:00 olarak belirlenmesi. Encümenimiz Genel Sekreter Ömer ARSLAN Başkanlığında, İl Özel İdaresi Birim Amirleri; Gülay YÜCEL,

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

İMAR VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU

İMAR VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU İMAR VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU İl Genel Meclisinin 06.04.2015 tarihli toplantıda Komisyonumuza havale edilen, İl Özel İdaresinin 06.04.2015 tarih ve 2715 sayılı yazı ile teklif edilen,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Yatırım Programı TEKLİF: Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27/05/2015 tarih, 2015/14044 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; 2016 Mali Yılı Bütçesi

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/64 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 943 Özet: İstanbul PTT Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Dönemi : 2011 Konusu: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Yeniceharuniye Toplantı : Haziran Ayı İlköğretim Okulunun bulunduğu N36. B25.D pafta Birleşim : 1 3689 parselde kayıtlı 4.783,60 m2 lik taşınmazın Oturum

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü T.C. TOPLANTININ TARİHİ : 02/03/2016 TOPLANTININ SAYISI : 9 Kargı İlçesi, Demirören köyünde mülkiyeti Kamil SARIKAYA-Fahri SARIKAYA ya ait taşınmaz üzerine izin alınarak yapılan inşaata, onaylı projelere

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Haziran TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 KARAR NO 147 Özü:İlimiz Oğuzlar İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Arslan TÜREMİŞ ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 04/05/2015 KARAR NO 164 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Yurdanur ÖZZEHİNLİ nin, İl Genel Meclis lığına vermiş olduğu dilekçesinde, mazereti

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2015/Eylül TOPLANTI GÜNÜ Salı BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 01/09/2015 KARAR NO 274 Özü: nin 2015 yılı Eylül ayında görüşülecek konuların toplantı süresince dağılımlarının periyodik şekilde

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. " "

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.  SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 1- Dilekçe, 2- Tapu Fotokopisi 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1- Dilekçe, 2- Proje 3 İl Özel

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 260 Karar Tarihi : 02/10/2014 T.C. ÖZÜ: İlimiz Babaoğlu köyü sınırları içerisinde Çorum-Alaca kenarında bulunan stabilize malzemeden 1.500,000 m 3 malzemenin muhammen bedel tespit raporuna göre

Detaylı

Gereği için Karar örneğinin, İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.

Gereği için Karar örneğinin, İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. KARABÜK İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.03.2012 K arar No: 23 ler: Seyfettin DİKMEN -A hm et SÖZEN Musa ŞEREFLİ - İsmail ALPASLAN Yılmaz ARAT- İsmail AYDIN Nurten DURSUN Kararın Özeti: 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 167 ÖZÜ: İlimiz Osmancık İlçesi, Kamil köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 154 ada, 50 ve 51 parsel nolu taşınmazların tevhidinin yapılması. Encümenimiz Genel Sekreter

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 09.05.2017 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Yönetmelik. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.02.2014

Detaylı

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 02.01.2014 Karar No : 01 Konu: Gümüşova İlçesine bağlı Kıyı köyü yolunun BSK(sıcak asfalt) yapımı için aktarılan 45.000,00.-TL nin İdaremiz Bütçesine kaydedilerek, ödeneğin Merkez İlçesi

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Necati CANEL- Belediye Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla BOZKURT- Vahittin BULUT- Fehmi ÇİL -Güven

Detaylı

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ K. No. Karar Tarihi KARAR ÖZETLERİ 228 03.11.2014 229 03.11.2014 230 04.11.2014 231 05.11.2014 232 06.11.2014 233 06.11.2014 Yurtdışına gidecek olan İl Genel Meclis Üyesi Metin ÇAKIR ın Kasım ayı toplantıları

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.04.2016 Karar No : 100 Konu: Ġdaremize ait asfalt plentinde BSK sıcak asfalt üretim çalıģmaları esnasında ortaya çıkan mıcır filler tozunu 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 (g) maddesi

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 09.05.2017 KARAR NO : 118 KONUSU : 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK OTURUMA

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-112 10.07.2012 Özü: Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.07.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-91

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 05/01/2015 KARAR NO 1 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Erhan AKAR ın, İl Genel Meclis lığına vermiş olduğu dilekçesinde, mazereti nedeniyle

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 154 Mülkiyeti Üçüzler Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 5829, Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2015/Ekim TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 05/10/2015 KARAR NO 310 Özü: Mecitözü İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Hacı BOLAT ve Kargı İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Mesut

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

İL GENEL MECLİSİNİN 2012 YILI EYLÜL AYI TOPLANTI ZABIT VE KARARLARI

İL GENEL MECLİSİNİN 2012 YILI EYLÜL AYI TOPLANTI ZABIT VE KARARLARI İL GENEL MECLİSİNİN 2012 YILI EYLÜL AYI TOPLANTI ZABIT VE KARARLARI Birleşim : 1 Karar Tarihi : 03.09.2012 Karar No : 187 Konusu: Düziçi İlçesi, Alibozlu Köyü, Hemenler Mahal lesi 3 Km, Dereobası Mahallesi

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları

T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları T.C. ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi Kararları TOPLANTI YILI : 2011 TOPLANTI TARİHİ : 02/05/2011 TOPLANTI BİRLEŞİMİ : 1 LIK DİVANI 1 28/04/2011 3795 İl Özel İdaresi. Ödenek 183 İlimiz Özel İdare

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 72 KARAR 72 - Gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, Mart ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının, 8 Aralık 2012 Perşembe günü saat 16.00 da

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

MECLİS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu

MECLİS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Belediyemizde 2014 Yılında 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ve

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ Tarihli Meclis Karar Özetleri

MECLİS KARAR ÖZETLERİ Tarihli Meclis Karar Özetleri MECLİS KARAR ÖZETLERİ 06.03.2012 Tarihli Meclis Karar Özetleri KARAR SAYISI- 16 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-

Detaylı