İş Hukuku Bülteni PROF. DR. ERDEM ÖZDEMİR MART 2015 İK NIN AKLINA TAKILAN SORULAR & ÇALIŞMA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ MAKALELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş Hukuku Bülteni PROF. DR. ERDEM ÖZDEMİR MART 2015 İK NIN AKLINA TAKILAN SORULAR & ÇALIŞMA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ MAKALELER"

Transkript

1 PROF. DR. ERDEM ÖZDEMİR İş Hukuku Bülteni MART 2015 İK NIN AKLINA TAKILAN SORULAR & ÇALIŞMA HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ MAKALELER YARGI KARARLARI EĞİTİM VE ZİRVELER

2 ÖNSÖZ Özgecan cinayeti ülke gündemimize düştü ve hepimizi derinden üzdü. Kamuoyunda her ne kadar asalım-keselim, en ağır cezayı verelim şeklinde tepkiler oluşsa da ben bunun hiçbir şeyi çözmeyeceğini düşünüyorum. Cezalandırma ile ilgili herhalde tipik örnek İngiltere dir. Yankesiciliğe bir dönem idam cezası verilen bu ülkede en çok yankesicilik idam cezalarının izlendiği alanlarda yapılırdı. Ben sorunun tamamen kültürel olduğunu, kadına ülkemizin bakışında olumsuz ve tehlikeli bir değişme olduğunu düşünüyorum. ailenin korunması gibi paketler ve yasa hazırlıkları beni tedirgin ediyor. Amacın kadınların çalışma yaşamında geri plana itilmesi noktasında kaygılarım artıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar günü Hürriyet İK da bu ay konunun üzerine gitti ve işyerinde cinsel taciz konusu işledi. Ben de olayın hukuki sürecini anlattım. İşyerinde cinsel taciz kavramının kökenlerine baktığımızda Amerika Birleşik Devletlerini görüyoruz. Nitekim bu konudaki ilk davalar 1970 li yıllarda açılmaya başlandı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri nde işyerinde cinsel taciz bugüne kadar, cinsel bir saldırı gibi değil, genel anlamda kadın erkek eşitliğine aykırı bir davranış olarak algılandı. Bu algı yasal düzenleme ve Amerikan Yüksek mahkeme kararlarına da yansıdı. Nitekim hostile work environnement (düşmanca çalışma ortamı kavramı burada doğdu. Bugün cinsel taciz, ABD de çok geniş biçimde düşünülüyor; örneği kadınların aşağılanması, belaltı şakalar yapılması, utandırılması ve cinsel olarak küçük düşürülmesi cinsel taciz olarak kabul ediliyor. Kara Avrupası bu anlamda, ABD nin oldukça gerisinde kaldı. Ancak Amerikan taciz kavramı etkisini AB üzerinde hissettirdi ve AB direktifi ( ) düşmanca çalışma ortamı kavramını kapsayacak şekilde çıktı. ABD ve Batı Avrupa da bu tartımalar son yirmi yılda yaşanırken, maalesef kadın hakları ve bunun bir parçası olan cinsel taciz konusunda bu yaklaşımlar hukukumuza yansımadı. Cinsel tacize uğrayan çalışanları yeterince koruyan düzenlemeler getirilemedi. Nitekim bu konuda öncelikle iş kanunumuzu belirtmek gerekiyor İş Kanunu 24. maddenin 2. Fıkrası tacize uğrayan çalışana sözleşmeyi haklı nedenle fesih hakkı veriyor. Bu durumda çalışanın 1 yıldan fazla kıdemi varsa kıdem tazminatı alabilmesi mümkün. Ancak bunu çalışana bir hak olarak tanıtmak bile bence hatalı. Çalışan işinden oluyor, sadece kıdem tazminatını alabiliyor, ihbar tazminatı dahi alamıyor. Yine iş kanununun 25. maddesine göre işverenin cinsel tacizde bulunan işçiyi işten haklı nedenle tazminat ödemeksizin çıkarması da mümkün. Bunu bir yaptırım olarak okuyabiliriz. Bunun yanısıra, 2012 yılında yürürlüğe giren Borçlar Kanununun 417. maddesinde cinsel tacize karşı da işverenin koruma yükümlülüğü altında olduğu açıkça düzenlendi. Buna göre, cinsel taciz işverenin koruma yükümlülüklerine açıkça dahil edildi. Cinsel tacize ilişkin dava sayıları konusunda net istatistiki bilgiler elimizde yok. Ancak uygulamada gözlemlediğimiz kadarıyla özellikle son yıllarda bir çok Yargıtay kararı konu el ilgili olarak verilmeye başlandı. Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce hemen hemen hiç vakıa yoktu. Hiç vakıa olmaması iki şekilde yorumlanabilir: Ya ülkemizde her şey güllük gülistanlık ve cinsel taciz yok, ya da var ama ortaya çıkmıyor. Ben ikinci yorumdan kuşku duyulmaması gerektiği kanısındayım. Taciz ülkemizde gizli kalıyor, çünkü kadın bunu ortaya çıkarırsa tacizcinin değil, kendisinin ayıplanabileceğini ve kınanabileceğini düşünüyor. Canım o da bir şeyler yapmıştır, karşı tarafı tahrik etmiştir sözünü maalesef son zamanlarda çok sık duyar olduk. Bu bence kültürel bir sorun. Kadın ile erkeğin her açıdan eşit olduğu anlayışını eğer kaybedersek taciz veya tecavüz olaylarından kurtulamayacağımızı düşünüyorum. Ayrıca işverenlerin de tacizi, mobbing ile birlikte ele alarak işyerinde hoş görmeyeceklerini gösteren bir politika geliştirmeleri önemli. Konunun kurumların etik ilkeleri ve kurum prosedürleri arasında ele alınması gerekir düşüncesindeyim; nitekim Batı da uygulama da bu yönde. Dünya Kadınlar Günü tekrar kutlu olsun, taciz ve tecavüz olmayan aydınlık bir ülke dileğiyle, keyifli okumalar dilerim. Erdem Özdemir 2

3 MAKALE İK NIN AKLINA TAKILAN SORULAR... İŞÇİDEN SAVUNMA NASIL İSTENMELİ? İş Sözleşmesinin işçinin davranışları ve yeterliliği nedeniyle feshinde İş Kanunumuz işçiden savunma alınmasını temel bir koşul olarak öngörmüş bulunmakta. Ancak zaman zaman uygulamacıların savunma istemi konusunda çelişkiye düştüklerini görüyoruz. İşçiden savunma nasıl istenmeli? Bu konuyu Yargıtayın ilke kararları dikkate alınarak yanıtlamak isabetli olur: Yargıtaya göre, işçinin savunması, sözleşmenin feshinden önce alınmalıdır. İŞE İADE DAVALARINDA TAZMİNAT NEYE GÖRE BELİRLENİR? İşçi fesihten önce savunma vermeye davet edilmeli, davet yazısında davranışı nedeniyle işten çıkarma sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli, makul bir süre önceden belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunması, bulunmadığı takdirde yazılı bir savunma verebileceğinin; bildirilen yerde belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ve de buna rağmen yazılı bir savunma vermediği takdirde savunma vermekten vazgeçmiş sayılacağının kendisine hatırlatılması şart. Fesih bildirimiyle birlikte veya fesihten sonra savunma istenmesi feshi geçersiz kılar. Keza, ihbar önel süreleri içinde savunma alınması da feshin geçersiz olması sonucunu doğurur ( , 9. Hukuk Dairesi). İK uygulamacılarının Yüksek Mahkemenin bu formülünü dikkatle takip etmelerinde büyük yarar görüyoruz. İşe iade davalarında 8 ila 12 aylık tutar arasında ücret ve tazminat belirlenmesi söz konusu. Acaba Mahkemeler bu tazminatı neye göre belirliyor? Yargıtayın burada yıllık izin sürelerini bir referans olarak kullandığını görüyoruz. Yüksek mahkemeye göre; Dairemiz yıllık ücretli izinle ilgili 53. maddedeki kıdem sürelerini dikkate alarak 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatın belirlenmesini öngörmekte, fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır, işletme gerekleri ile fesihte emeklilik nedeninin gösterilmesi ve davacının emekliliğe hak kazanması halinde işe başlatmama tazminatı alt sınırdan belirlenmektedir (Y.9HD, 27/12/2010, E: , K: 2010/40987) 3

4 . ÇALIŞMA MEVZUATINDA GÜNCEL GELİŞMELER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NDE NE DEĞİŞTİ? 18 Aralık 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik önemli değişiklikleri de gündeme getirdi. Buna göre; Sektörel iş güvenliği uzmanlığı geliyor... Yönetmeliğe göre, (m.3/10), İşveren, sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak hangi mesleki unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlendikten sonra sektörel iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadır. Buna göre öncelikle yapı ve maden sektörlerinde iş güvenliği uzmanlarının bu alanda diploma sahibi olması beklenecek. Konuya ilişkin usul ve esasların yakında Bakanlıkça düzenlenmesini bekliyoruz. İSG Profesyonellerinin izinli olması durumu Yönetmeliğe göre (m.14/2), iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması amacıyla işyerlerinde görevlendirilen kişilerin, doğum, hastalık ve yıllık izin gibi zorunlu nedenler sebebiyle değiştirilmesi ve değişiklik süresinin 30 günü geçmesi halinde, durum Genel Müdürlüğe bildirilir. İş Kanunundaki çalışma süreleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları hariç diğer işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin sunulması için hesaplanan zorunlu süre bölünmek suretiyle birden fazla kişi görevlendirmesi yapılamaz İşyeri hekimliğine ilişkin değişiklikler 18 Aralık 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik önemli değişiklikler getiriyor. Buna göre işyeri hekimlerinin çalışma süreleri değiştirildi. Yönetmelikte yapılan diğer temel değişiklikler şu şekilde; Periyodik muayene süreleri Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanması gerekecek. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılabilecek. Geçici işçiler Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek de işyeri hekimlerinin görevleri arasına eklendi. İşyeri hekiminin işvereni şikayet yükümlülüğü Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, işyeri hekimleri, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler KIDEM TAZMİNATI TAVANI tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı: 3.541,37 olacak. 4

5 İŞVERENİN OKEY OYNAYAN ÇALIŞANLARIN SADECE İKİSİNİ ÇIKARMASI AYIRIMCILIK SAYILIR MI? Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2009/4160, Karar Numarası: 2011/2530,Karar Tarihi: Yargıtay'ın kararına konu olan olayda, davalı işyerinde eksper olarak çalışmakta iken, mesai saatleri içinde aynı işyerinde çalışan diğer 10 işçi ile birlikte bir kahvede okey oynarken yakalanan davacının iş sözleşmesi belirtilen nedenle diğer bir işçi ile birlikte feshedilmiştir. Diğer sekiz işçinin iş sözleşmeleri feshedilmemiştir. Davacı işçi bu durumun eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğunu iddia etmektedir. Davalı işveren, cevap dilekçesinde davacının kendisinden daha az tecrübeli iş arkadaşlarını etkileyerek çalışmalarını engelleyerek onları da ayartarak okey oynadığını belirttikten sonra diğer dilekçelerinde Türkiye nin en büyük mobilya firması olduklarını, araştırdıklarında sadece davacı ve diğer işten çıkarılan işçinin diğer çalışanları okey oynamak için ayarttığını, gitmeyenleri dışladığını tespit ettiklerini belirtmiştir. Mahkemece işverence sadece iki işçinin iş sözleşmelerinin feshedilmesinin eşit işlem borcuna aykırılık oluşturmadığı, işverenin işyeri çalışma disiplinini sağlamak işin yürütümünü aksatmamak için diğer işçileri affetmesinin davacıya haklılık sağlamadığı gerekçesi ile davacının kıdem ihbar tazminatı isteklerinin reddine karar verilmiştir Yargıtay'a göre ise; "...Mahkemece dinlenen davacı tanıkları gibi üç davalı tanığı da diğer işçileri davacının ayarttığına ilişkin bir beyanda bulunmamışlarıdır. Salt davacının en tecrübeli diğer bir anlatımla en kıdemli işçi olması, diğerlerinin çıkarılmayıp onun işten çıkarılmasını haklı kılamaz. İşveren haklı ve objektif neden olmadıkça eşitler arasında, eşit davranmak yükümlülüğündedir. Salt bu kurala uyulmaması feshi haksız hale getirir. Böyle olunca mahkemece davalı işyerinde fesih tarihinde eksper olarak kaç kişinin çalıştığı, kahvede okey oynayanların tek tek hangi işleri yaptıkları, işten çıkarılan diğer işçinin yaptığı iş tespit edilerek, davalı işverenin sadece davacı ve diğer bir işçinin hizmet akitlerini feshetmesinde yasanın 5. maddesine aykırı hareket edip etmediğinin belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi hatalıdır". 5

6 GEÇERLİ FESİH SÜRECİNDE MAKUL SÜRE T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2013/13126 Karar: 2014/7371 Karar Tarihi: Sayılı İş Kanunu'nun 26. maddesinde düzenlenen 6 iş günlük nispi ve bir yıllık mutlak hak düşürücü süre aynı yasanın 25. maddesinde ki haklı nedenlerle bildirimsiz fesihlerde uygulanacak olup, 18 ve devamı maddelerinde düzenlenen geçerli fesih hallerinde uygulanacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Kısaca 26. maddedeki hak düşürücü süre, işçinin 24. maddenin 2. fıkrasına ve işverenin 25. maddenin 2. fıkrasına dayanan fesihler yönünden aranmalıdır. Yoksa işverenin geçerli nedene dayanan fesihlerinde 26. maddede öngörülen hak düşürücü sürelerin işlemesi düşünülemez. Ancak geçerli nedenlerle fesih beyanı da, yenilik doğurucu bir hak olması nedeni ile bir hak düşürücü süreye tabi tutulması kaçınılmazdır. Yargıtay bu süreyi, makul bir süre olarak belirlemiş ve işverenin feshe konu geçerli nedeni öğrendikten sonra, fesih hakkını makul süre içinde kullanması gerektiğini, bu süre geçtikten sonra yapılan feshin geçersiz olacağını belirtmiştir (9. HD gün ve 2005/24429 Esas, 2005/29361 Karar). Geçerli fesih nedeninin doğmasından sonra, feshin etkisizleştiği ve geçersizliğini yitirdiği sonucunun çıka-rılabilmesi için ne kadar bir süre geçmesi gerektiği konusunda mutlak bir süre verilemez. Haklı neden için öngörülen 26. maddede belirtilen süre de ölçü olamaz. Süre unsuru, somut olayın özellikleri ile birlikte de-ğerlendirilmelidir. Özellikle davranış ve yeterlilik nedeni ile fesihte, fesih hakkının kullandığı anda işçinin feshe konu edilen davranışı iş yerinde olumsuzluklara neden olmaya devam ediyor ve iş yerinde iş ilişkisinin devamını etkiliyorsa, bir anlamda işçinin davranışı veya diğer geçerli nedenler etkisini yitirmemiş ise, makul süre geçmediğinin kabulü gerekir. Dosya içeriğine göre kabin amiri olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin görev yaptığı süre içerisinde sık sık rapor alması, bunu alışkanlık haline getirmesi, bunun işyerinde olumsuzluğa yol açması gerekçesiyle feshedildiği, davacının en son tarihinde 3 gün rapor aldığı, tarihinde savunmasının istendiği, tarihinde savunmasını verdiği, iş sözleşmesinin ise tarihinde feshedildiği anlaşılmaktadır. Somut uyuşmazlıkta raporun alındığı tarihten fesih tarihine kadar yaklaşık 4 ay, savunmasının alındığı tarihten fesih tarihine kadar ise yaklaşık 2 ay geçmiştir. Fesih hakkının makul süre içinde kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Davanın kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalıdır. 6

7 6 AYIN DOLMASINA 1 GÜN KALA YAPILAN FESİHLERDE KÖTÜNİYET TARTIŞMASI SONA MI ERİYOR? Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2014 yılında iki önemli karar verdi. Burada 6 ayın dolmasına kısa bir süre önce iş sözleşmesini fesih işleminin kötüniyet sayılacağı, hatta işçinin işe iade edileceği yolundaki içtihattan dönme eğilimi göze çarpıyor. Yargıtayın kararını ve öğretinin de kötüniyetin varlığı konusunda Yüksek mahkemeye yön veren tutumunu eleştirmiş, 6 aylık sürenin işveren tarafından kullanılmasının kötüniyet sayılamayacağını açıklamıştık. Umarız bu yeni içtihat istikrar kazanır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas numarası 2013/11619 Karar numarası 2014/ Somut uyuşmazlıkta davacı işçinin işyerinde 15/08/2011 tarihinde iş sözleşmesi ile çalışmaya başladığı, işveren tarafından da iş sözleşmesi feshinin 14/02/2012 tarihinde davacı işçiye bildirildiği, davacının da kabulünde olduğu üzere bu tarihe göre davacı işçinin davalı işveren nezdinde hizmetinin 5 ay 29 gün olduğu anlaşıldığından davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacağı kabul edilerek davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsizdir. 7

8 EĞİTİM VE ZİRVELER 18 MART 2015 ALT İŞVEREN UYGULAMASININ İSG BOYUTU 8

9 BASINDAN... HÜRRİYET İK 8 MART 2015,İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ 1 MART 2015, İŞ DAVALARI Not: Haberi okumak için lütfen resmin üzerini tıklayınız... 9