Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz MAKAS BİRİM ÖZEL RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz MAKAS BİRİM ÖZEL RAPORU"

Transkript

1 Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz MAKAS BİRİM ÖZEL RAPORU

2

3 Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas BIRIM ÖZEL RAPORU Giriş Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas, 3 Aralık 2012 tarihinde yemin ederek göreve başladı. Kurumun ikincil mevzuat ve kurumsallaşma çalışmalarını tamamladığı meşakkatli bir 4 aylık süre sonunda 29 Mart 2013 tarihi itibariyle Kamu Denetçisi biriminde etkin bir şikâyet mekanizması ihdas etmiştir. Kamu Denetçisi, çalışma hayatı, sosyal güvenlik, mahalli idareler, maliye, ekonomi ve finans konularında yapılan Aralık 2013 itibariyle 2365 şikâyet başvurusunu hem ilgili idare hem de vatandaşla doğrudan ilişki kurmak suretiyle değerlendirmektedir. Aralık 2013 itibariyle sonuçlandırılan başvuru sayısı 2011 dir. Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) ne bir yargı ne de klasik anlamda bir teftiş kurumudur. Kamu hizmetlerine ilişkin vatandaşlardan gelen şikayetlerin incelenmesi için TBMM tarafından yetkilendirilen Ombudsman, yargı ve yürütmeden bağımsız; teftiş kurulu mantığının dışında tüm dünyada moral politik ölçüt haline gelmiş olan hukukun evrensel normlarına bağlı olarak çalışmaktadır. Bu çerçevede; iyi yönetim ilkelerine aykırı uygulamaları şikâyete bağlı olarak ortaya çıkarıp, idareden ya uygulamasını ya da makul bir gerekçeyle açıklama yapmasını talep etmektedir. Tüm dünyadaki uygulamalara paralel şekilde, tek başına çalışan ve bağımsız olan Kamu Denetçisi ne hiçbir makamın ya da kişinin emir ve talimat veremeyeceği 6328 Sayılı Kanunda da düzenlenmiştir. Ulusal düzeyde Anayasa ve evrensel boyutta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu gibi uluslararası hukukun kaynakları temel referanstır. Ombudsman salt kendisine gelen şikayetleri incelemez bununla birlikte kamu hizmetlerinin standartlarının yükseltilmesi, iyi yönetim ilkelerinin idarelerde uygulanması ve mevzuatta şikayete konu olan ve evrensel normlara uymayan hükümlerin belirlenmesi ve değiştirilmesi için gayret eder. Bu bakış açısıyla, Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas ın Birimine ulaşan başvurular hassasiyetle incelenmekte ve sonuçlandırılmaktadır yılı sonu itibariyle Kamu Denetçisi Makas tarafından 33 Tavsiye Kararı, 9 Kısmi Tavsiye Kısmi Ret Kararı, 16 Ret Kararı, 65 Karar Vermeye Yer Olmadığı Kararı, 835 Gönderme Kararı, 314 İncelenemezlik Kararı verilmiştir. 3

4

5 1. KAMU DENETÇISI ABDULLAH CENGIZ MAKAS IN ÖZGEÇMIŞI 1969 yılında Amasya da doğdu yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü nden mezun oldu yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Ekonomi alanında yüksek lisansını yaptı yılından bu yana kamuda üst düzey görevlerde bulunmuştur yılında Maliye Bakanlığı Bakan Danışmanlığı görevinin ardından sırasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB Takas ve Saklama Bankası nda çeşitli kademelerde danışmanlık ve yöneticilik görevlerini yürüttü. Kamu görevi sırasında çeşitli ülkelerde yapılan uluslararası toplantılara çalıştığı kurumları temsilen katıldı. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nda Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı iken tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kamu Denetçisi olarak seçildi. Evli ve üç çocuk babası olan Makas, İngilizce ve Arapça bilmektedir. 2. GÖREV ALANI 31 Mayıs 2013 tarihinde yapılan İşbölümü Yönergesi değişikliği ile Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas ın görev alanı ve kendisine ulaştırılan şikâyet sayısı tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir; - Çalışma ve Sosyal Güvenlik: 888 (Kurumun Toplam Şikâyetlerinin % 11,6 sı) - Ekonomi, Maliye ve Vergi: 784 (Kurumun Toplam Şikâyetlerinin % 10,3 ü) - Mahalli İdarelerce Yürütülen Hizmetler: 455 (Kurumun Toplam Şikâyetlerinin % 6 sı) - Eğitim-Öğretim: 238 (İşbölümü yönergesinde 31 Mayıs 2013 tarihinde yapılan değişiklik ile bu alana ilişkin şikâyet başvuruları Kamu Denetçisi Serpil Çakın tarafından incelenmektedir.) 5

6 KAMU DENETÇİLERİNE DAĞITILAN DOSYA SAYISI Zekeriya ASLAN ; 876; 11% Muhittin MIHÇAK; 2467; 32% Serpil ÇAKIN; 1128; 15% Mehmet ELKATMIŞ; 802; 11% A. Cengiz MAKAS; 2365; 31% Yukarıda yer alan grafikte de göründüğü üzere Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas a tarihi itibariyle 2365 şikâyet başvurusu yönlendirildi. Sözkonusu şikâyetler Kuruma ulaşan şikâyetlerin %31 ini oluşturmaktadır. 3. ŞIKÂYETLER HAKKINDA DEĞERLENDIRMELER 31 Ekim 2013 tarihi itibariyle, Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas ın görev alanına giren toplam 2365 şikâyet başvurusu Kamu Denetçiliğine intikal etmiştir. Şikâyet başvurularının konulara göre sayısal olarak dağılımı aşağıdaki gibidir; - Çalışma ve Sosyal Güvenlik: 888 (Kurumun Toplam Şikâyetlerinin % 11,6 sı) - Ekonomi, Maliye ve Vergi: 784 (Kurumun Toplam Şikâyetlerinin % 10,3 ü) - Mahalli İdarelerce Yürütülen Hizmetler: 455 (Kurumun Toplam Şikâyetlerinin % 6 sı) - Eğitim-Öğretim: 238 (İşbölümü yönergesinde 31 Mayıs 2013 tarihinde yapılan değişiklik ile bu alana ilişkin şikâyet başvuruları Kamu Denetçisi Serpil Çakın tarafından incelenmektedir.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanı ile ilgili şikâyet başvurularının işbölümü yönergesinde yer alan alt başlıklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir: - Bağ-Kur - Emekli Sandığı - Sosyal Sigortalar - Çalışma Koşulları - İşçi ve İşveren Sorunları - İş Kazaları - Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri - Yabancıların Çalışma İzinleri - Diğer Konular Ekonomi, Maliye ve Vergi alanı ile ilgili şikâyet başvurularının işbölümü yönergesinde yer alan alt başlıklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir: - Bankacılık İşlemleri - Sigortacılık İşlemleri - Sermaye Piyasaları 6

7 - Rekabetin Korunması - Özelleştirmeye İlişkin İşlemler - İhale İş ve İşlemleri - Bütçe Uygulamaları - Kamu Alacakları - Kamu Borçları - Vergi İşlemleri - Mali Suçlar ve Kaçakçılık - Diğer Konular Mahalli İdarelerce Yürütülen Hizmetlere ilişkin şikâyet başvuruları 29 Mart 2014 tarihinden itibaren kabul edileceğinden, 31 Aralık 2013 tarihine kadar bu alanda yapılan 432 adet şikâyet başvurusu değerlendirmeye alınamamış olup ilgili şikâyetçilere bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. 4. ÇALIŞMA USULLERI Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas Grubu Uzmanları Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas biriminin iş akışı şu şekildedir. ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR? Şikâyetlerin dağıtım bürosundan alınması Ön incelemelerin gerçekleştirilmesi (incelenemezlik- Gönderme-KVYO kararları) İnceleme ve araştırma safhasına geçilmesi 1- İlgili idareden bilgi ve belge talep edilmesi 2- Şikâyetçiden eksik evrak evrak talep edilmesi Kararın hazırlanıp Kamu Denetçisine sunulması Kararların Başdenetçiliğe sunulması Kararın yayımlanması Tavsiye kararını idarenin 1 ay içinde uygulaması veya açıklaması TBMM ye yıllık veya özel rapor sunulması (Siyasal denetim)+basın yoluyla kamuoyunun bilgilendirilmesi 7

8 Kamu Denetçiliği tarafından 27/5/2013 tarihinde yayımlanan 2013/1 Temel İlke ve Prensipler Yönergesi uyarınca Kamu Denetçiliğinin temel misyonu, insan haklarının korunması, idarenin her türlü eylem ve işlemlerinde demokrasinin ve hukukun üstünlüğü ilkesinin yerleştirilmesi, idarenin iyi yönetim ilkelerine göre işleyişinin temin edilmesi ve kamu görevlilerinin doğru tutum ve davranışlar çerçevesinde hizmet etmelerini sağlanması olarak belirlenmiştir. Şikâyet başvuruları incelenirken, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gibi üst hukuk normları temel referans olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde insan hakları kavramı moral politik bir ölçüt haline gelmiştir. İnsan haklarına saygı duymayan ve insan haklarını hiçe sayan idari işlem ve eylemleri hukuki saymak mümkün değildir. Belirtilen prensipler çerçevesinde ele alınan şikâyet başvuruları şu yöntem izlenerek sonuçlandırılmaktadır. Dağıtım bürosundan Kamu Denetçiliğine teslim edilen şikâyet başvuruları öncelikle Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi gereğince ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Gereken şartları taşıyan şikâyet başvuruları ile ilgili inceleme ve araştırma safhasına geçilmektedir. Kamu Denetçiliğine teslim edilen şikâyet başvuruları öncelikle Ön İnceleme Çalışma Grubu tarafından ele alınmaktadır. İnceleme ve araştırma safhasına geçen şikâyet başvuruları ise alanları itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Grubu ile Ekonomi, Maliye ve Vergi Grubu tarafından incelenmektedir. Bu anlamda; mevcut şartlar içerisinde optimum bir yapı olarak aşağıdaki şemada belirtildiği gibi esnek bir örgütlenme benimsenmiştir. Sözkonusu yapı, yatay bir hiyerarşiyi ve işlevsel bir bölümlenmeyi öngörmektedir: Kamu Denetçisi Araştırma Danışmanlık Evrak Takip Tavsiye Kararı Kurulu Ön İnceleme ve Koordinasyon Grubu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Grubu Ekonomi Grubu Mahalli İdareler Grafik 2: Organizasyon Şeması 8

9 5. BASINLA ILIŞKILER Anayasal hak olarak tanınan Kamu Denetçisine başvurma hakkı konusunda vatandaşı bilinçlendirmek, idarenin iyi yönetim ilkelerine göre işleyişini sağlamak ve kamu görevlilerini doğru tutum ve davranışlar çerçevesinde hizmet etmeye yöneltmek için basın yayın kuruluşları ile etkin ve sürekli ilişkilerin tesis edilmesi büyük önem arzetmektedir. Böylece kamuoyu oluşturmak suretiyle idarelerinin verilen tavsiye kararlarına uyması ve benzer şikâyetlere mahal verecek uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen amaç doğrultusunda, özellikle kurumsal işleyiş hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve idareye yönelik tavsiye kararlarının yapıcı bir zeminde değerlendirilmesi amacıyla basın kuruluşları ile görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Tarih Gazete/Ajans/Kanal Açıklama Akşam Gazetesi tarihinde Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas ve K.D.Uzmanı Münir Tireli ve Erdoğan Yatak dan oluşan heyet ile Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ya bir nezaket ziyareti gerçekleştirildi Star Gazetesi tarihinde Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas ve K.D.Uzmanı Münir Tireli ve Uzman Said Bozkurt tan oluşan heyet ile Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu na bir nezaket ziyareti gerçekleştirildi Radikal Gazetesi tarihinde Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas ve K.D.Uzmanı Münir Tireli den oluşan heyet ile Radikal Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek e bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede Kurumumuzun işleyiş mekanizması ve örgütlenmesi aktarıldı. Tavsiye kararlarımıza değinildi Milliyet Gazetesi Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan a bir nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer e bir nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir Milli Gazete Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz'a bir nezaket ziyaretinde bulunuldu Todays Zaman Todays Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt'a bir nezaket ziyareti gerçekleştirildi Hürriyet Daily News Hürriyet Daily News Ankara Temsilcisi Serkan Demirtaş a bir nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir Takvim Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Mehmet Çetingüleç e bir nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir Denetişim Dergisi (KİDDER) Tablo 1: Basın İlişkileri Denetişim Dergisi tarafından Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas ile bir söyleşi gerçekleştirilmiştir İhlas Haber Ajansı İHA Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar a bir nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir Cihan Haber Ajansı CHA Ankara Temsilcisi Mustafa Kılıç a bir nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir Doğan Haber Ajansı DHA Ankara Büro Şefi Adem Yazıcı ya bir nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir Sabah Gazetesi Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu na bir nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir. 9

10 6. SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI ILE İLIŞKILER Sivil Toplum Kuruluşları devlet ile vatandaş arasındaki ilişkide katılımcı demokrasinin sağlanması açısından vazgeçilmez unsurlardır. Sivil toplum aktif ve sorumlu vatandaşlığın yaşama geçtiği alandır. Bu doğrultuda kurulmuş bulunan Sivil Toplum Kuruluşları halkın sesi, gözü ve kulağı olup devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu özellikleri dolayısıyla Kamu Denetçiliği Kurumunun önemli paydaşları arasındadır. Kurumun bu kuruluşlarla işbirliği içerisinde şikâyet başvurularını çözüme kavuşturması faydalı görülmektedir. Sivil Toplum Kuruluşları çözüm üreten, devletin yapmış olduğu çalışmalara destek olabilecek ortak çözümlerin bulunabileceği kuruluşlardır. Bu doğrultuda Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sivil Toplum Kuruluşları arasında kurulacak güçlü ve sürekli iletişim, vatandaşın sorunlarının daha iyi anlaşılması ve sorunlara çözüm üretilmesi açısından gerekli görülmektedir. Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas ın HAK-İŞ sunumu Bu çerçevede HAK-İŞ Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu ve Tüm İşçi Emeklilileri Dul ve Yetimleri Derneği ile görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca Hak-İş Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulunda Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas tarafından da birim ve kurum faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapıldı. 7. KAMU İDARELERIYLE YAPILAN GÖRÜŞMELER Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşın kamu idareleri ile olan uyuşmazlıklarına çözüm getirmek için faaliyette bulunmaktadır. Kamu idareleri ile etkin bir iletişim sağlanması önemli görülmektedir. Kamu idareleri ile olan iletişimde Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluş amacı ile çalışma usul ve esaslarının kamu idarelerine anlatılması gerekmektedir. Bu doğrultuda vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışı ile iyi yönetim ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterilmesini, karşılaşılabilecek sorunların uzlaşma ile çözüme kavuşturulmasını, sorunların çözüme kavuşturulamaması halinde kurum tarafından yapılacak önerilerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak temel amaç olarak görülmektedir. Bu amaçla idare nezdinde üst düzeyde irtibat birimlerinin kurulması sağlanmakta ve şikâyet başvuruları kapsamında da ilgili birimler vasıtasıyla yazılı ve sözlü temaslar kurulmaktadır. Bu temaslar neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumunda ve Maliye Bakanlığında üst düzey irtibat birimleri kurulmuş olup şikâyet başvurularına istinaden iletişim bu birimler ile yürütülmekte olup, bu görüşmelere bağlı olarak SGK tarafından kurumlarımız arası eşgüdümü düzenleyen bir genelge yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci AĞBAL ile yapılan görüşmede iyi yönetişim ilkelerine 10

11 uyumun önemi vurgulanmış olup, toplantı akabinde Müsteşarın teşviki ile İyi Yönetişim Proje Çalışma Grubu kurulmuştur. Sözkonusu çalışma grubu Kurumumuzu da ziyaret etmiş ve kendilerine kurumsal işleyişimiz anlatıldı ve olası işbirliği alanları tartışıldı. Sözkonusu çalışma grubu tarafından Maliye Bakanlığı bünyesindeki Genel Müdürlüklere yönelik Kurumumuzun işleyişini anlatan sunumların yapılması ve farkındalık düzeyinin arttırılması planlanmaktadır. Bankacılık sektörüne ilişkin Kurumumuza ulaşan şikâyetler için sektör ile işbirliği yapılması yoluna gidilmiştir. Bu çerçevede, bankacılık ile ilgili şikâyetler Kurumumuzca çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmak suretiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na (BDDK) gönderilecektir. BDDK, tarafına ulaşan şikâyetleri çözümü amacıyla Türkiye Bankalar Birliği ne iletecektir. Bu metotla, bankacılık gibi teknik uzmanlık gerektiren konularla ilgili sorunların tek bir merkezden değerlendirilmesine katkıda bulunmak, sektör için çok başlılığı ve sorunların çözümünde tekerrürü önlemek ve daha etkin bir şikâyet mekanizmasını işler kılmak amaçlanmaktadır. Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas başkanlığındaki bir heyet TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu, TBMM Dilekçe Komisyonunu ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunu ziyaret etmiştir. Bu ziyaretlerin dışında, Kamu Denetçiliğinin idare ile yapmış olduğu temaslara; Maliye Bakanlığı, Hazine Müşteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Vergi Denetim Kurulu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı yöneticileri ile gerçekleştirilen görüşmeler örnek olarak verilebilir. Kamu idareleri ile yapılan görüşmelere aşağıda yer verilmiştir. Tarih Kurum Açıklama Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın a bir nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir BDDK BDDK Başkanı Mukim Öztekin e bir nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Burhanettin Aktaş a bir nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir T.B.M.M. Başkanı Başdenetçi ve Denetçiler tarafından bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Cemil Çiçek Hazine Müsteşarlığı Hazine Müstaşar Yardımcısı İbrahim Çanakçı ya bir nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir Sosyal Güvenlik Kurumu Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal tanıtım kapsamında 2013 Eylül ayında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ile bir araya gelinmiş, Kurumun genel tanıtımı yapılarak, misyonu ve yapılan işler hakkında bilgi verilmiş, sosyal güvenlik alanında yapılan şikâyetlerin çözüme kavuşturulması noktasında yazılı ve sözlü iletişim kanallarının açık tutulması, Sosyal Güvenlik Kurumu yöneticileri ve diğer personeli nezdinde Kamu Denetçiliği Kurumuna ilişkin farkındalığın artırılması, gönderme kararları ile bilgi/belge isteme yazıları ile ilgili gerekli işlemlerin ivedilikle yapılması konusunda görüşme yapılmıştır. SPK Başkanı Vahdet Ertaş makamında ziyaret edilmiştir Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal makamında ziyaret edildi. 11

12 Tarih Kurum Açıklama Vergi Denetleme Kurulu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası KİT Komisyonu Başkanı Hasan Fehmi KİNAY Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Tablo 2: Kamu Kurumu Ziyaretleri Vergi Denetleme Kurulu Başkanı Adnan Ertürk makamında ziyaret edildi. Erdem Başçı ile görüşme yapılmış olup; Bankalara ilişkin şikâyetlerle ilgili alternatif çözüm geliştirilmesi üzerinde duruldu. KİT Komisyonu Başkanı Hasan Fehmi Kınay makamında ziyaret edildi Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün e bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede Kurumumuzun işleyiş mekanizması ve örgütlenmesi aktarıldı. Olası şikâyet senaryoları üzerinde duruldu. İlk tavsiye kararlarımızın yayımlandığı belirtildi İŞKUR Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Nusret Yazıcı ya 08/11/2013 tarihinde nezaket ziyareti yapılmış olup, söz konusu görüşmede; Kamu Denetçiliği Kurumunun işleyişi ve üstlenmiş olduğu misyonu hakkında bilgi verilmiş, Kurumumuzun kamusal işleyişte vatandaş ile idare arasında arabulucuk fonksiyonuna vurgu yapılmıştır. Denetçiliğimize yapılan şikâyet başvurularına ilişkin, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Denetçiliğimiz arasında hızlı ve etkin bir arabulucuk faaliyetine yönelik, Genel Müdürlük uhdesinde bir birim oluşturulması ve iletişimin bu birim üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmiştir Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliği Gelir İdaresi Başkanlığı HAK-İŞ Konfederasyonu HAK-İŞ Konfederasyonu Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Uzman Said Bozkurt ve Uzman Ahmet Ötünç tarafından TBB Genel Sekreteri Ekrem Keskin ile bankalara ilişkin şikâyet mekanizmasının daha fazla etkinleştirilmesi konusunda bir görüşme yapıldı. Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci ile görüşülerek alternatif şikâyet inceleme mekanizmaları konusunda istişarede bulunuldu. Genel Başkan Mahmut Arslan ile Genel Sekreter Osman Yıldız ile görüşülerek Kurum hakkında bilgi verildi ve olası işbirliği alanları konusunda istişarede bulunuldu. HaK-İŞ Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulunda Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas tarafından bir sunum gerçekleştirilmiştir. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya ya bir nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir. Basında hakkımızda yayımlanan haberlerden bazılarına ekte yer verilmiştir. 8. ULUSLARARASI ILIŞKILER Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Ombudsmanlık faaliyetlerinde uluslararası ilke ve standartların takip edilmesi, güncel ve iyi ülke uygulamalarına erişilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda; İngiltere Ombudsmanlık Kurumları ile ilgili yerinde inceleme ve araştırma yapmak üzere 29/4/2013-2/5/2013 tarihleri arasında Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas başkanlığındaki bir heyet tarafından çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ziyaret kapsamında, İngiltere deki Parlamento ve Sağlık Hizmetleri Ombudsmanlığı (Parliamentary and Health Service Ombudsman), Yerel Yönetimler Ombudsmanlığı (Local Governments 12

13 Ombudsman) ve Finansal Ombudsmanlık (Financial Ombudsman Service) ile görüşmeler yapılmıştır. Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas, Strazburg ta Kamu Başdenetçimiz M. Nihat ÖMEROĞLU nu temsilen Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) tarafından 30-31/5/2013 tarihleri arasında düzenlenen seminere katılmıştır. ECRI toplantısında özellikle, ülkelerinde ırkçılıkla mücadele eden kamu kurumlarının yaşadıkları kurumsal nitelikteki sorunlar ele alınmış, Ombudsmanların bu konularda yaşadıkları ve yaşayabilecekleri sorunlar ile çözüm yolları irdelenmiştir. Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas, 16-17/9/2013 tarihlerinde İrlanda/Dublin de düzenlenen Avrupa Ombudsmanlar Ağının 9 uncu Ulusal Seminerine Avrupa Ombudsmanı P. Nikiforos Diamandouros un daveti üzerine Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU nu temsilen katılmıştır. Seminerin amacı, birçok ülke ombudsmanının fikir ve tecrübelerini paylaşarak, Avrupa Ombudsmanları arasında en iyi uygulamanın ortaya çıkarılmasının sağlanmasıdır. Anılan seminer daha çok iyi yönetim ve vatandaşın hakları konularına odaklanmıştır. Seminerin ardından, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, diğer Ombudsmanlarla birlikte Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas ı kabul etmiştir. İsveç Büyükelçiliği resepsiyonu ECRI toplantısı, Strazburg Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas tarafından, 25/10/2013 tarihinde Ombudsmanlık sisteminin oluşumunun 300 üncü yıldönümü programı kapsamında İsveç Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen davete iştirak edilmiştir. 9. ŞIKÂYET BAŞVURULARINA İLIŞKIN BILGI 9.1. Toplam Dosyaların Alanlarına Görev Dağılımı Ombudsmanlık ziyaretleri, İngiltere Yanda yer alan grafikten de anlaşılacağı üzere Kamu Denetçiliğimize ağırlıklı olarak çalışma ve sosyal güvenlik konularında şikâyet başvurusu ulaşmaktadır. Toplam 888 adet olan bu şikâyetlerin ağırlığı birimimiz için % 38 olup, Kurumumuza ulaşan şikâyetlerin de % 11,6 sını oluşturmaktadır. Kurumumuza gelen şikâyetlerin en fazla yoğunlaştığı ikinci alan Ekonomi, Maliye ve Vergi konularıdır. Toplam 784 adet olan bu şikâyetlerin ağırlığı Avrupa Ombudsmanlar Ağı toplantısı, Dublin Grafik 3: Toplam Dosyaların Alanlara Göre Dağılımı ( ) 13

14 birimimiz için % 33 olup, Kurumumuza ulaşan şikâyetlerin de % 10,3 ünü oluşturmaktadır. Kurumumuz İşbölümü yönergesinde 31 Mayıs 2013 tarihinde yapılan değişiklik ile eğitim öğretim alanına ilişkin şikâyet başvuruların Kamu Denetçisi Serpil Çakın tarafından incelenmesi öngörülmekle birlikte; süreci devam etmiş ve Kamu Denetçiliğimizce incelenmiş dosya sayısı 238 olup, bu dosyalar Kamu Denetçiliğimizin kabul ettiği toplam şikâyetlerin %10 unu oluşturmaktadır. Kanun gereği henüz incelemeye başlanılmamakla birlikte Kurumumuza ulaştırılan Mahalli İdarelerce Yürütülen Hizmetler e ilişkin olarak da ileride çalışmalarımıza yön vermek üzere gerekli kayıtlar tutulmuş olup: toplam şikâyet adedi 455 olarak tespit edilmiştir. Bu sayının Kamu Denetçiliğimiz bazında ağırlığı % 19, Kurumumuz bazında ağırlığı % 6 dır Karar Türlerine Göre Dağılımı ve Yüzdesi Aşağıda yer alan tablodan da anlaşılacağı üzere Kamu Denetçiliğine teslim edilen 2365 adet şikâyet başvurusuna ilişkin yapılan ön inceleme ve inceleme neticesinde aşağıda belirtilen kararlar verilmiştir. Karar Türleri Sayı Yüzde Gönderme Kararı ,3 İncelenemezlik Kararı ,3 Başvurunun Geçersiz Sayılması 88 3,7 Karar Verilmesine Yer 65 2,7 Olmadığına İlişkin Karar Birleştirme Kararı 219 9,3 Tavsiye Kararı 33 1,4 Ret Kararı Önerisi 16 0,7 Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı 9 0,4 Mahalli İdareler İlişkin Başvurular ,3 İşlem Görmekte Olan Dosya Sayısı ,0 Toplam ,0 Tablo 3: Karar Türlerine Göre Dağılım Tablo ve grafikten anlaşılacağı üzere kararların önemli bir bölümünü (%35) idari başvuru sürecinin henüz tamamlanmadığı aşamalarda şikâyetin öncelikle idare tarafından incelenmesi için kullanılan gönderme kararı oluşturmaktadır. Temel şekil şartlarını karşılamayan şikâyet başvurularına ilişkin verilen İncelenemezlik Karar ları toplam başvurların %13 ünü oluşturmaktadır. İdari işlemin ilk aşamada düzeltilmesi veya şikâyetçinin şikâyetinden vazgeçmesi halinde Karar Vermeye Yer Olmadığına İlişkin Karar yayımlanmaktadır. Bu kararın toplam içerisindeki payı % 2,7 dir. Tavsiye kararı %1,4 lük, Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararı % 0,4 lük bir bölümünü oluşturmaktadır. Ret kararı ise % 0,7 lik bir bölümünü oluşturmaktadır. Toplam dosyanın % 18,3 ü yasa gereği henüz incelemeye başlanılmayan Mahalli İdarelere İlişkin Başvurular dır. Dosyaların %9,3 ü ise aynı konuyu içermelerinden dolayı toplulaştırılarak incelemeye konu olmuşlardır. Henüz karar alınmamış ve incelenmekte olan dosyalar ise toplamın %15 ini oluşturmaktadır. 14

15 Grafik 4: Karar Türlerine Göre Dosyalar (Abdullah Cengiz Makas) 9.3. İnceleme Araştırma Sonrasında Verilen Kararların Türlerine Göre Dağılımı Grafik 5: İnceleme ve Araştırma Sonrasında Alınan Kararlar Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere Kamu Denetçiliğimizde toplam 58 şikâyet için inceleme ve araştırma safhasına geçilmiştir. Bu dosyaların % 57 si (33 adet) tavsiye kararı ile sonuçlandırılmış olup; % 15 i ise kısmen tavsiye kısmen ret kararı ile sonuçlandırılmıştır. Bu anlamda inceleme ve araştırma aşamasına geçilen şikâyetlerin % 72 sinde kısmen veya tamamen vatandaş şikâyetinde haklı bulunmuştur. İnceleme ve araştırmaya geçilen şikâyetlerin toplam 16 adedinde (%28 i) ise idare haklı bulunmuş olup, konu ile ilgili ret kararı verilmiştir. 15

16 9.4. Ekonomi, Maliye ve Vergi Alanında Şikâyet Başvurularının Alt Başlıklar İtibariyle Dağılımı ve Yüzdesi Grafik 6: Ekonomi, Maliye ve Vergi Konularının Dağılımı Ekonomi, Maliye ve Vergi üst başlığı altında yer alan konular arasında en yoğun şikâyet başvurusu %32 lik bir oranla bankacılık işlemleri hakkında gelmektedir. Bunu % 24 ile diğer konular takip etmektedir. Kamu borçları (%9,2) ve kamu alacakları (% 8,9) toplam % 18,1 lik bir ağırlığa sahip olmuştur. % 12 lik bir başvuru oranı ise vergi işlemlerinde yoğunlaşmıştır. Sigortacılık işlemleri (% 5,6), sermaye piyasaları (% 2,7), ihale konuları (% 2,7) ve mali suçlar ve kaçakçılık konuları (%2) da hatırı sayılır bir miktarda Kamu Denetçiliğimize ulaşmıştır. Rekabetin korunması,özelleştirme, bütçe konularında az da olsa bazı şikâyetler Kamu Denetçiliğimize iletilmiştir. Ekonomi, Maliye ve Vergi Alanına ilişkin şikâyet başvuru rakamlarına aşağıda yer verilmiştir. Ekonomi, Maliye ve Vergi Sayı Yüzde Bankacılık İşlemleri ,4 Vergi işlemleri 96 12,2 Kamu borçları 72 9,2 Kamu alacakları 70 8,9 Sigortacılık işlemleri 44 5,6 İhale iş ve işlemleri 21 2,7 Sermaye piyasaları 21 2,7 Mali suçlar ve kaçakçılık 16 2,0 Rekabetin korunması 3 0,4 Özelleştirmeye İlişkin İşlemler 2 0,3 Bütçe Uygulamaları 1 0,1 Ekonomi, maliye ve vergiye ilişkin diğer ,5 konular TOPLAM ,0 Tablo 4: Ekonomi Maliye ve Vergi 16

17 Ekonomi, Maliye ve Vergi Alanında Kamu Denetçiliğine gelen farklı konularda çok sayıda münferit şikâyet başvurusu bulunmakla birlikte şikâyet başvuruları sınıflandırıldığında aşağıda belirtilen konuların önem arzettiği görülmektedir. Bankacılık ve finans sektörüne ilişkin müşteri ilişkilerinde, standart sözleşmeler ile karşılıklı uzlaşma yerine büyük ölçüde banka çıkarlarının gözetilmesi şikâyet konusu edilmektedir. Bu doğrultuda bankaların müşterilerden aldığı hesap işletim ücreti, dosya masrafı, ipoteğin fekki ücreti, kredi kartı aidatı vb. konularda çok sayıda şikâyet başvurusu alınmıştır. Bireysel Emeklilik sisteminden ayrılanlardan yapılan stopaj kesintilerinin 6327 sayılı kanunun Geçici 1. Maddesi uyarınca iadesi talebini konu alan çok sayıda şikâyet başvurusu alınmıştır. Konut Edindirme Yardımı hak sahiplerine yapılan geri ödemelerle ilgili çok sayıda şikâyet başvurusu alınmıştır. Tasfiye halindeki bankalar nezdindeki mevduatın mudilerine ödenmesi talebine ilişkin çok sayıda şikâyet başvurusu alınmıştır. Kimi ilgili idarelerin şikâyetçilerin taleplerine iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde cevap vermemesi konusunda şikâyet başvuruları alınmıştır. Kurumların yapmış olduğu ihalelere ilişkin şikâyet başvuruları alınmıştır. Kurumlar ile bankalar arasında yapılan maaş ve özlük ödemelerine ilişkin promosyon sözleşmelerinde çalışanların aleyhine hükümler bulunması konusunda şikâyet başvuruları alınmıştır. Vergi kayıp ve kaçakçılığı konusunda şikâyet başvuruları alınmıştır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Şikâyet Başvurularının Alt Başlıklar İtibariyle Dağılımı Grafik 7: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Konuları Çalışma ve Sosyal Güvenli üstbaşlığı altında sosyal sigortalar ve diğer konulara ilişkin şikâyetlerin ağırlıklarının hemen hemen eşit durumda olduğu ve herbirinin %31 lik bir paya sahip olduğu görülmektedir. İşçi ve işveren sorunları % 14 ile ikinci en fazla şikâyet alınan konu başlığıdır. Emekli sandığına ilişkin konularda %11 lik bir şikâyet yoğunluğu yaşanırken, Bağ-Kur konusunda ise bu orana yakın bir biçimde %10 luk bir şikâyet oranı bulunmaktadır. 17

18 Çalışma koşulları ile ilgili şikâyetler % 2,3 lük bir ağırlığa sahipken; düşük oranlarda da olsa iş kazaları, sendikalar ve yabancıların çalışma izinlerine ilişkin şikâyet başvurusu alınmıştır. Çalışma ve sosya güvenlik konularına ilişkin rakamlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Sayı Yüzde Sosyal sigortalar ,7 İşçi ve işveren sorunları ,4 Emekli Sandığı 97 10,9 Bağ-Kur 92 10,4 Çalışma koşulları 20 2,3 İş kazaları 4 0,5 Sendikalar ve toplu iş ilişkileri 1 0,1 Yabancıların Çalışma İzinleri 1 0,1 Çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin ,6 diğer konular TOPLAM ,0 Tablo 5: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Konuları Her ne kadar farklı sosyal güvenlik kuruluşlarının ve bunlara ilişkin mevzuatın tek çatı altında toplanarak sosyal güvenlik alanında bir reform gerçekleştirilmişse de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanının nüfusun tamamını ilgilendirmesi sebebiyle bu alana ilişkin olarak Kamu Denetçiliğine çok sayıda ve farklı konularda şikâyet başvurusu yapılmaktadır. Şikâyet başvuruları sınıflandırıldığında aşağıda belirtilen konuların önem arzettiği görülmektedir; Yaşlılık Aylıkları Arasındaki Farklılıklar; Farklı sosyal güvenlik kuruluşlarından (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli olanlarla aynı sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli olmakla birlikte, emekli olunan tarihte aylık hesaplama yöntemine ilişkin mevzuat farklılıkları sebebiyle, prim ödeme gün sayıları, sigortalılık süresi, ödenen primlerin miktarı gibi çeşitli parametrelerin emekli aylıklarında meydana getirdiği farklılıklar konusunda şikâyet başvuruları alınmaktadır. Emekli Sandığına tabi çalışmaları bulunmakla birlikte farklı sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olunmasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olunan tarihteki katsayılar üzerinden hesaplanan ikramiyelerinin, Türk Lirasından altı sıfır atıldığı gerekçesiyle, altı basamağının silinerek ödenmesi hususu sıkça şikâyete konu edilmektedir. Geçmişte hizmet akdine (SSK) istinaden çalışması olmasına karşılık sonrasında farklı sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmalarının ardından gerçekleşen doğumların şikâyetçinin sırf son tabi olduğu sosyal güvenlik kuruluşunun SSK olmaması sebebiyle doğum borçlanması yapma hakkının tanınmaması şikâyete konu edilmektedir. Emekli olduktan sonraki dönemde hizmet akdine istinaden veya kendi nam ve hesabına çalışanlarla ilgili olarak, kişilerin fiili ve gerçek çalışmasının tespitine yönelik araştırma yapılmadan, sadece vergi dairesi kayıtlarındaki mükellefiyet bilgilerine dayanarak geçmişe yönelik olarak sosyal güvenlik destek prim borcu çıkarılması ve bu borcun kişilerin emekli aylıklarından kesinti yapılmak suretiyle tahsili sıklıkla şikâyete konu edilmektedir. 18

19 Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olduktan sonra sermaye şirketi ortağı olan sigortalıların emekli aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilmesi işlemi ile ilgili olarak; sosyal güvenlik destek primi kesilecek dönemin belirlenmesi sırasında Sosyal Güvenlik Kurumunca, şirket ortağının vergi dairesinden mükellefiyetin terkin edildiği tarihin değil, şirketin tasfiyesine ilişkin kararın Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlandığı sonraki bir tarihin esas alınması sonucunda, fiili ve gerçek çalışmanın bulunmadığı döneme ilişkin sosyal güvenlik destek primi borcu çıkarılıyor olması şikâyete konu edilmiştir. Çalışma hayatında bir dönem isteğe bağlı olarak tescili yapılan sigortalıların, söz konusu dönemlere ilişkin isteğe bağlı sigortalılık prim borcunun Kurumca sigortalılara bildirilmeyip, söz konusu borcun sigortalılar tarafından emeklilik başvurusu sırasında öğrenilmesi şikâyete konu edilmiştir Mahalli İdareler Konularına Göre Mahalli İdarelere Yönelik Şikayetler Grafik 8: Mahalli İdareler ile ilgili Konular Grafikten de anlaşılacağı üzere yerel yönetimlerle ilgili şikâyetlerin önemli bir bölümü imar ve emlak alanından (%39) gelmektedir. İmar-Emlak başlığının altında 121 şikâyet imar, 13 şikâyet istimlak, 32 şikâyet yıkım ve 7 şikâyet emlak konusunda gelmiştir. Yerel yönetimler konusunda ikinci yoğunlaşılan şikâyet başlığı şikâyetlerin % 17 sini oluşturan çevre ve altyapıdır. Bu başlığın altında çevre, altyapı, su ve doğalgaz yer almaktadır. Toplam 79 şikâyetten oluşan bu başlığın yarıya yakını (33 adet) su konusunda gelen şikâyetlerden oluşmaktadır. Ulaşım ve otopark (%8), yerel yönetim çalışanlarının özlük konuları ise şikâyetlerin %7 sini oluşturmaktadır. 19

20 İllere Göre Mahalli İdarelere Yönelik Şikayetler Grafik 9: İllere Göre Mahalli İdare Şikayetleri Yerel yönetimlere ilişkin şikâyetlerin temelde şehir nüfusu ile orantılı olarak Kurumumuza ulaştırıldığı görülmektedir. Nitekim İstanbul menşeili şikâyetlerin toplamın %25 ini oluştururken, Ankara % 14 ve İzmir % 9 unu oluşturmaktadır. Bu üç şehri %4 ile Kocaeli takip etmektedir. %2 lik şikâyet yoğunluğuna sahip olan iller Aydın, Adana, Samsun, Trabzon, Antalya ve Diyarbakır dır. 10.KARARLARIMIZ Tavsiye Kararı Örnekleri Kamu Denetçiliği tarafından incelenen şikâyet başvurularına ilişkin olarak Türkiye ölçeğinde öneme sahip olduğu düşünülen tavsiye kararı örnekleri aşağıda özetlenmektedir. ÖRNEK 1 ŞIKÂYET KONUSU: 31/3/2007 tarihinde vergi dairesince re sen terkin edilen mükellefiyete ilişkin olarak ortağı olunan şirketin 9/11/2012 tarihinde tasfiye edilmiş olması sebebiyle terkin tarihi ile tasfiye tarihi arasında faal olunmayan döneme ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahsil edilen sosyal güvenlik destek priminin iade edilmesi talebi hakkındadır. Karar Özeti: Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Kemer Vergi Dairesi Müdürlüğünce, Vergi Usul Kanununun 16 ncı maddesi ve 2004/13 sıra no lu uygulama iç genelgesi gereğince yapılan araştırma ve yoklamalarda şikâyetçinin ortağı olduğu şirketin faaliyetini 31/03/2007 tarihinde tamamen terk ettiğinin tespiti sonucu mükellefiyetinin aynı Müdürlükçe re sen silindiği ve terkin kararı verildiği 31/03/2007 tarihinden sonra yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisinin hakkaniyete uygun olmadığı, bu doğrultuda Sosyal Güvenlik Kurumuna şikâyetçinin aylığından 31/03/ /11/2012 tarihleri arasında yapılan sosyal güvenlik destek prim kesintilerinin şikâyetçiye iadesi hususunda, ayrıca, sermaye şirketi 20

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş ŞİKÂYET EDİLEN İDARE : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu(Re'sen) 2 İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Çiğli

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

DÜŞÜK TUTARLARDA ÖDENEN EMEKLİ İKRAMİYELERİ

DÜŞÜK TUTARLARDA ÖDENEN EMEKLİ İKRAMİYELERİ DÜŞÜK TUTARLARDA ÖDENEN EMEKLİ İKRAMİYELERİ Gülay ORTA Kamu Denetçiliği Uzmanı ŞİKAYET KONUSU Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düşük miktarlarda (10 kuruş, 1,20 TL gibi) emekli ikramiyesi ödenmesidir.

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ RED VE İADE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ. Meslek Mensupları Buluşması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ. Meslek Mensupları Buluşması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ Meslek Mensupları Buluşması 2012 1 Yeni yüzüyle SGK SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı yerine tek çatı: SGK Beş ayrı uygulama kanunu yerine tek kanun:

Detaylı

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Yasin Kulaksız * 1.GİRİŞ Trafik kazası nedeniyle meydana gelen tedavi giderlerinin karşılanmasına yönelik

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI ŞİKAYET NO : 04.2013/1113 KARAR NO : 2013/98 TAVSİYE KARARI ŞİKAYET EDİLEN İDARE : 1-SGK Başkanlığı (Re sen) /ANKARA 2-Kırşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Emekli Sandığı ndan emekli

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor

BAKIŞ MEVZUAT. KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor BAKIŞ MEVZUAT KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor SAYI: 2012/80 ÖZET: 6327 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bireysel

Detaylı

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN 18 cevdet ceylan:layout 1 11/9/10 3:22 PM Page 229 BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN AYLIKLARI Cevdet CEYLAN* I-GİRİŞ 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereği bilgilerine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 22.2.2005 Tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (İl Genel Meclisi Üyelerinin Huzur Haklarının Artırılması ve İl Genel Meclisi

Detaylı

HANGİ İŞLER İÇİN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ YAPILIR

HANGİ İŞLER İÇİN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ YAPILIR HANGİ İŞLER İÇİN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ YAPILIR Ersin UMDU* I-GİRİŞ 5510 sayılı Kanunun 85. Maddesinde; İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012

SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012 SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012 Sayı: 2012/168 Ref:4/168 Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI : M.B.B

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI : M.B.B T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :01.2013/684 KARAR TARİHİ : 27/02/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : B.B VEKİLİ/TEMSİLCİSİ : M.B.B ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ : 16.09.2013

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/28 05.07.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama : 4/7/2012 tarih ve 83 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/6/2012

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYETİN KONUSU : Telefon Şirketi abonesi olduktan 4 gün

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/24

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/24 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 10.05.2017 Sayı : 2017/24 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. Beyaz Eşya ve Mobilyada Vergi İndirim Süreleri

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 02.2013/ 446 KARAR TARİHİ : 29/01/2014 RET KARARI ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Şikayetçilerin

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

G E N E L G E 2009 13

G E N E L G E 2009 13 T.C. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-146 16.1.2009 Konu : İhalelere katılmak üzere düzenlenecek olan yazılar G E N E L G E 2009 13 1- Genel

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ Mikail KILINÇ* 1.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

: 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

: 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Sirküler No : 2016-59 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6728 sayılı "Yatırım

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ Rabia SÜNBÜL Yükseköğretim Kurulu Mali Hizmetler Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi rabia.sunbul@yok.gov.tr Sunum

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL 13 su?leyman tuncay:layout 1 11/9/10 3:16 PM Page 187 YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI Süleyman TUNÇAY*

Detaylı

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER?

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? Mustafa ŞEN 33 * ÖZ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sigortalılara Sosyal Güvenlik açısından belli süreleri borçlanma

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :02.2013/560 KARAR TARİHİ:26/02/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : S.K : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 97 İST, 26.12.2016 ÖZET: Hazine Müsteşarlığı tarafından bireysel emeklilik sistemine otomatik katılıma geçiş hakkında 21 Aralık 2016 tarihli ve 2016/192 sayılı basın açıklaması

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

SERVİS ARACI ŞOFÖRLERİNİN SİGORTALILIĞI

SERVİS ARACI ŞOFÖRLERİNİN SİGORTALILIĞI SERVİS ARACI ŞOFÖRLERİNİN SİGORTALILIĞI Davut ULUÖZ 37 * 1. GİRİŞ 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sosyal güvenlik sistemimizde köklü değişikliklerin

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :01.2013/367 KARAR TARİHİ : 27/02/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : H.Ç : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ : 16/07/2013

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) RET KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) RET KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2016/548 KARAR TARİHİ : 02/08/201601/08/2016 ŞİKAYETÇİ : RET KARARI ŞİKAYETÇİ VEKİLİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ŞİKAYETİN

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış. İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ...3 II- ETİ MADEN ETİK KOMİSYONU...4 III- 2014 YILI FAALİYETLERİ...4 a) Eğitim...4 b) Hediye ve Bağışlar...5 c) Eti Maden Birinci Seviye Etik İlkeleri...5 IV- SONUÇ...6 ETİ MADEN İŞLETMELERİ

Detaylı

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI BAĞ-KUR (4/b) PRİM BORCU VARKEN SSK LI (4/a) İŞE GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR* I- GİRİŞ 5510 sayılı sosyal güvenlik reform yasasının 87 nci maddesine

Detaylı