BİREYSEL BAŞVURU. (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi) İnceleme Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİREYSEL BAŞVURU. (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi) İnceleme Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri"

Transkript

1 Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi BİREYSEL BAŞVURU İnceleme Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi) Editör: Dr. Musa SAĞLAM Cüneyt DURMAZ Dr. Hüseyin EKİNCİ İbrahim ÇINAR Dr. Musa SAĞLAM Mustafa BAYSAL

2 GİRİŞ BİREYSEL BAŞVURU İnceleme Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi) Editör: Dr. Musa SAĞLAM Cüneyt DURMAZ Dr. Hüseyin EKİNCİ İbrahim ÇINAR Dr. Musa SAĞLAM Mustafa BAYSAL I

3 BİREYSEL BAŞVURU Council of Europe / Avrupa Konseyi, 2013 Ticari amaçlı olmamak kaydıyla ve editörün izni alınarak çoğaltmaya izin verilir. Bu kitapta yer verilen görüş ve öneriler yazarlarının kişisel değerlendirmelerini yansıtmakta olup, bu değerlendirmelerden Anayasa Mahkemesini bağlayıcı nitelikte resmi yorumlar yapıldığı anlamı çıkarılmamalıdır. Bu kitapta yer alan değerlendirmeler yazarların kişisel fikirleridir. Söz konusu değerlendirmelerden, bu değerlendirmelerde sözü edilen hukukî belgeler üzerinde Avrupa Birliği ne veya Avrupa Konseyi ne üye devletlerin yönetimlerini, Avrupa Birliği nin veya Avrupa Konseyi nin yasal organlarını ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini veya Avrupa Konseyi nin uluslararası sözleşmelerine dayanılarak tesis edilmiş herhangi bir kurumu bağlayıcı nitelikte resmi yorumlar yapıldığı anlamı çıkarılmamalıdır. Bu kitap Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilen ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyinin Ortak Programı olan Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi kapsamında basılmıştır. Projenin ihale makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir. Baskı: ŞEN MATBAA Özveren Sk. No: 25/A-B Demirtepe - ANKARA Tel: website: e-posta: II

4 GİRİŞ KISALTMALAR a.g.e a.g.m AİHM AİHS AYM BD CW (Case Weight) : Adı Geçen Eser : Adı Geçen Makale : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi : Anayasa Mahkemesi : Büyük Daire : Dava Ağırlığı CMIS (Court Management Information System): AİHM Bilgi İşlem Sistemi DM (Document Management) dn. kk. IT (Information Technology) : Belge Yönetim Sistemi : Dipnot : Kabul Edilebilirliğe İlişkin Karar : AİHM Bilgi İşlem Merkezi m. : Madde NJR (Non Judicial Rapporteur) pr. : Yargısal Olmayan Raportör : Paragraf s. : Sayfa SJN (Single Judge Note) : Tek Hâkim Notu WECL (Well Established Case Law) : Yerleşik İçtihat WORKFLOW vd. : İş Akışı : ve diğerleri III

5 BİREYSEL BAŞVURU IV

6 GİRİŞ İçindekiler GİRİŞ...1 I. ÇALIŞMANIN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAYNAKLARI...1 II. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ...4 III. ÇALIŞMANIN PLANI VE MAKALELER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMASINDA HIZLI VE ETKİN YARGILAMA USULLERİ VE NİTELİKLİ İÇTİHATIN TEMİNİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNCE BAŞVURULARIN İNCELENME SÜRECİ VE SÜRECİN ETKİN KILINMASINA YÖNELİK UYGULAMALAR Mustafa BAYSAL I. BAŞVURULARIN İNCELENME SÜRECİ A. İnceleme Öncesi Yapılması Gerekenler Başvuru Dosyasında Bilgi ya da Belge Eksikliği Varsa: Başvuru Dosyası Tam İse: B. İncelenme Süreci Tek Hâkim (Single Judge) Marifetiyle Filtreleme Komite (Committee) Tarafından İncelenen Başvurular Daire (Chamber) Tarafından İncelenen Başvurular Büyük Daire (Grand Chamber ) İncelemesi C. Hâkim-Raportör ve Çalışma Usulü Başvurunun İncelenmesi ve Bildirim Raporunun Yazılması (Rapor 1) Bildirim Aşaması Karar Aşaması (Rapor 2) II. DAVALARIN İNCELENME SIRASI A. Davanın Kategorisinin Belirlenme Zamanı V

7 BİREYSEL BAŞVURU 1. Yeni Daire Başvuruları İçin Öngörülen Usul Başvurucuların Öncelik Talebi Üzerine Derdest Davalarda Usul B. Acil Dava İşlemleri C. Hedef Belirleme III. PİLOT VE ÖNCÜ KARAR UYGULAMALARI A. Pilot Karar Uygulaması B. Öncü (Leading) Karar Uygulaması SONUÇ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNDE BAŞVURULARIN AYRIŞTIRILMASI VE TEK HÂKİM FORMASYONU Cüneyt DURMAZ GİRİŞ I. TEK HÂKİM VE YAZI İŞLERİ RAPORTÖRÜ II. FİLTRAJ BÖLÜMÜ III. TEK HÂKİM ÖNÜNDE İNCELEME SÜRECİ A. Başvurunun Alınması B. Başvurunun Ön Kaydının Yapılması C. CMIS Kaydının Yapılması D. Tek Hâkim Notunun Hazırlanması Tek Hâkim Notunun İçeriği E. İş Akışı ile Gelen Notun NJR Tarafından Onaylanması ve Workflow ile Tek Hâkimin Asistanına Gönderilmesi F. Tek Hâkimin Asistanının Notu Gündeme Koyması (Ajanda Oluşturulması) ve Tek Hâkimin Kararı G. Karar Doğrultusunda Mektubun Hazırlanması ve NJR Tarafından İmzalanması H. Tek Hâkim Davası Olarak Elenmek Üzere Kaydı Yapılıp Notu Hazırlanacak Başvurular İçin Mahkemenin Belirlediği Temel Prensipler I. Kabul Edilebilirlik Kriterleri Arasındaki Hiyerarşi İ. Tek Hâkim Usulünde Son Dönem Uygulamaları VI

8 GİRİŞ IV. İDARİ RET KARARI (İÇTÜZÜK 47. MADDE UYGULAMASI) A. İçtüzük 47. Madde Uygulaması İş Akışı V. BAŞVURULARIN KOMİTE VEYA DAİRELERE HAVALESİ (REFERRAL). 65 A. Başvuru Bilgilerinin CMIS e Girilmesi B. Havale (Referral) Notunun Hazırlanması ve İşleme Sokulması C. Havale Notunun Onaylanması ve Dosyanın Gönderilmesi SONUÇ İÇTİHAT DANIŞMANI (JURISCONSULTE) VE DEPARTMANI Dr. Musa SAĞLAM GİRİŞ I. GÖREV VE YETKİLER A. İçtihat Danışmanı; Büyük Daire Yazı İşleri Müdürü Büyük Daire Davalarının Yürütülmesi Büyük Daire Yazı İşlerinin Yönetimi B. Hukuki Destek Birimleri Araştırma ve Kütüphane Birimi İçtihat Bilgilendirme ve Yayınlar Birimi C. Hakkaniyete Uygun Tatmin Birimi (AİHS Madde 41) II. AMAÇLAR A. Nitelikli ve Tutarlı Bir İçtihat Nitelikli Bir İçtihat Tutarlı Bir İçtihat B. İçtihadın Oluşumuna Katkı İçtihadın Hazırlanması İçtihat Uyuşmazlıklarının Önlenmesi ve Çözümü SONUÇ VII

9 BİREYSEL BAŞVURU İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇTİHADININ ANAYASA MAHKEMESİNE İÇTİHADINA OLASI ETKİLERİ VIII KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ Dr. Hüseyin EKİNCİ GİRİŞ I. KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİNİN ÖZELLİKLERİ II- USULE İLİŞKİN KRİTERLER A. İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi (madde 35 1) Genel Olarak İç Hukuk Yolu Nedir? İç Hukukun Öncelikli Oluşunun Nedenleri ve Kuralın Amacı İç Hukuk Yollarını Tüketme Yükümlülüğünün Kapsamı İç Hukuk Yollarını Tüketme Kuralından Feragat Tüketilmesi Gerekli İç Hukuk Yolları Anayasa Mahkemesine Başvuruda İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tüketilmesi Kuralı (m. 45/I) B. Altı Ay Kuralı (madde 35 1) Altı Aylık Sürenin Başlangıcı Altı Aylık Sürenin Sona Ermesi AYM ye Başvuruda Otuz Gün Kuralı Üzerine Bir Değerlendirme (m. 47/V) C. Anonim Başvurular (madde 35 2(a)) Anonim Başvuru ve Mahkemenin Yaklaşımı Anonim Sayılmayan Durumlar Başvurucunun Kimliğinin Açıklanmaması AYM ye Bireysel Başvurularda Kimliğin Açıklanması Sorunu D. Esas Olarak Aynı Başvurular (madde 35 2 (b)) Mahkeme ya da Uluslararası Merciinin İncelediği Başvuru

10 GİRİŞ 2. AYM ye Bireysel Başvuru Açısından Konunun Değerlendirilmesi E. Başvuru Hakkının Kötüye Kullanımı (madde 35 3) Kötüye Kullanma ve Yaptırım Başlıca Başvuru Hakkının Kötüye Kullanma Halleri AYM Önünde Hakkın Kötüye Kullanılması SONUÇ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN YARGI YETKİSİ VE MAĞDURLUK STATÜSÜ İbrahim ÇINAR GİRİŞ I. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİNİN YARGI YETKİSİ A. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargı Yetkisi Kişi Bakımından Bağdaşmazlık Yer Bakımından Bağdaşmazlık Zaman Bakımından Bağdaşmazlık Konu Bakımından Bağdaşmazlık B. Anayasa Mahkemesinin Yargı Yetkisi Kişi Bakımından Yetki Yer Bakımından Yetki Zaman Bakımından Yetki Konu Bakımından Yetki II. MAĞDUR STATÜSÜ A. Bireysel Başvurunun Önkoşulları B. Soyut Dava Açma Hakkı veya Actio Popularis C. Mahkemeye Başvuru Hakkı Gerçek Kişiler Hükümet Dışı Kuruluşlar Kişi Grupları veya Toplulukları IX

11 BİREYSEL BAŞVURU D. Mağdur Kavramı ve Temel İlkeler E. Mağdurun Çeşitleri ve İstisnaları Doğrudan Mağdur ve Mağdurun Yakınlarının Dava Ehliyeti Dolaylı Mağdur Potansiyel Mağdur Kavramı Mağdurun Ölümü veya Kaybolması Mağdurluk Statüsünün Kaybı SONUÇ ESASA İLİŞKİN KABUL EDİLEMEZLİK KRİTERLERİ Cüneyt DURMAZ I. AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUNLUK A. Temyiz Mercii (Dördüncü Derece Mahkemesi) Olmama B. Açık veya Görünür Bir İhlalin Bulunmaması Herhangi Bir Keyfilik ya da Adil Yargılanma İlkesine Aykırılık İşaretinin Bulunmaması Amaçlar ile Araçlar Arasında Orantısızlık Görüntüsünün Bulunmaması Esasa İlişkin Göreceli Basit Diğer Sorunlar C. Kanıtlanamamış Şikâyetler: Delil Yokluğu D. Karmaşık veya Zorlama Şikâyetler E. AİHM Uygulamasında Açıkça Dayanaktan Yoksunluk Konusunda En Çok Karşılaşılan Durumlar II. ÖNEMLİ BİR ZARARIN BULUNMAMASI A. Genel Olarak B. Önemsiz Zarar Kavramı C. Başvurucuların Korunmasına İlişkin Tedbirler İnsan Haklarına Saygının Davanın Esastan İncelenmesini Gerektirmesi Davanın Bir Ulusal Yargı Yeri Tarafından Gereği Gibi Görülmemiş Olması X

12 GİRİŞ GİRİŞ Bireysel başvuru ya da anayasa şikâyeti, kamu gücü tarafından temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen bireylerin diğer hak arama yollarını tükettikten sonra gidebilecekleri ikincil derecede ve istisnai nitelikte bir yargı yoludur. Bizim hukuk sistemimizde uzun dönemdir tartışılan bu yol, nihayet 7/5/2010 tarihli ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile hayata geçmiştir. Bu Kanun ile Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruyu daha donanımlı karşılayabilmesi için iki yıllık hazırlık süreci öngörülmüştür. Bu hazırlık sürecinde gerçekleştirilen çalışmalardan biri de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Anayasa Mahkemesi raportörlerinin altı aylık dönemler halinde görevlendirilmesidir. Bu görevlendirme döneminde elde edilen bilgi ve tecrübelerin yazıya dökülmüş hali olan bu eserin girişinde, ilk olarak çalışmanın ortaya çıkış şartları ve amacından söz edilecek ve çalışmada kullanılan kaynaklara değinilecektir (I). İkinci olarak makalelerin anlaşılmasında yararlı olacağı düşüncesiyle metinde farklı yönleriyle anlatılan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, okuyucuya bütüncül bir bakış açısı kazandırmak düşüncesiyle, idari ve yargısal birimler ile yargılama usulü açısından özet bir şekilde tanıtılacaktır (II). Son olarak her bir yazarın makalesinde hangi hususlara, hangi yönleriyle ve de hangi saikle değindiği aktarılacaktır (III). I. ÇALIŞMANIN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAYNAKLARI 12 Eylül 2010 tarihinde halkoylamasına sunularak kabul edilen 7 Mayıs 2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanun ile Anayasamızda yapılan değişiklikle, Türk Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru usulü kabul edilmiş ve Mahkeme Sözleşme nin ulusal düzeyde uygulanmasından ve insan haklarını etkin şekilde korumaktan sorumlu kılınmıştır. Buna göre, herkes, Anayasamızda güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Bu yeni hak arama yolunun bireylerin sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerin daha iyi korunmasını ve güçlenmesini sağlayacağı açıktır. Anayasa nın geçici 18. maddesinin (7) numaralı fıkrasında getirilen Bireysel başvuruya ilişkin düzenlemeler iki yıl içinde tamamlanır. Uygulama kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bireysel başvurular kabul edilir. hükmüne paralel olarak 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yar- 1

13 BİREYSEL BAŞVURU gılama Usulleri Hakkında Kanun un 76. maddesinin (1) numaralı fıkrasında bireysel başvuruya ilişkin düzenlemeler 23/9/2012 tarihinde, yürürlüğe girer. denilmektedir. Böylece bireysel başvuruya ilişkin gerekli hazırlıkların tamamlanabilmesi için Mahkemeye iki yıllık bir süre tanınmıştır. Bu süreçte gerek mevzuat alt yapısını oluşturmak gerekse kurumsal kapasiteyi artırmak için oldukça kapsamlı çalışmalar yürütülmüştür. Bu çerçevede Avrupa Konseyi ile ortaklaşa yürütülen, paydaşları arasında Anayasa Mahkemesinin yanı sıra Yargıtay, Danıştay ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da bulunduğu ve 2010 Şubat ayında başlayan, Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun açılmasıyla bu konu da dâhil edilmiştir. Proje kapsamında, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi, Eurojust ve Europol kurumlarına 2010 ila 2012 yılları arasında değişik tarihlerde üye ve raportörlerin tamamından oluşan gruplarla çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu dönemde 23 Kasım 2011 ila 19 Haziran 2012 tarihleri arasında bireysel başvuru eksenli 11 ayrı Yuvarlak Masa Toplantısı, Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri ile raportörlerinin tamamının katılımı ve akademisyenler ile Avrupa Konseyi ve AİHM deneyimli hukukçularının yaptıkları katkılarla gerçekleştirilmiştir. Bireysel başvuruya hazırlık kapsamında deneyim kazanmaları için yabancı dil yeterliliğini haiz toplam dokuz raportör, 2011 ila 2012 yılları arasında altışar aylık dönemler için AİHM de görevlendirilmiştir. Bu dokuz kişilik gruptan Kasım 2011 ila Nisan 2012 tarihleri arasında AİHM de görevli beş raportör tarafından yapılan çalışmaların bazı somut meyveleri de ortaya çıkmıştır. İlk olarak bu dönemde kazanılan birikimlerle, Anayasa Mahkemesinin yeni İçtüzüğünün bireysel başvuruya ilişkin bölümlerine yönelik bir taslak hazırlanmıştır. Bu taslaktan yola çıkarak Mahkeme Genel Kurulunca kabul edilen yeni İçtüzük 12 Temmuz 2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanmıştır. AİHM ve bireysel başvuruları inceleyen diğer Anayasa Mahkemelerinin tecrübelerinden faydalanılarak hazırlanan bu İçtüzükte başvuruların kaydedilmesinden sonuçlandırılmasına kadar olan süreç ayrıntılı ve açık şekilde kaleme alınmıştır. İkinci olarak raportörlerden her biri Strazburg ta bulunduğu süre içinde AİHM tecrübesinden daha geniş bir kesimin istifade etmesi amacıyla birey- 2

14 GİRİŞ sel başvuru sürecinde Anayasa Mahkemesinin karşılaşacağı sorunlardan biri hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlama görevini üstlenmiştir. Bu raporların bir bölümünde AİHM de yargılama sürecini hızlandırıcı usullerinin neler olduğunun ve buna yönelik mekanizmaların nasıl işlediğinin ortaya konulması amaçlanmıştır (Filtraj Bölümü, Tek Hâkim incelemesi, pilot dava vb.). Ancak burada süreç hızlanırken kaliteden ödün verilmemesi amacıyla AİHM bünyesinde oluşturulan İçtihat Danışmanı (Jurisconsulte) da göz ardı edilmemiştir. Diğer grup raporlar ise AİHM in, temel misyonu olan Avrupa düzeyinde insan haklarını koruma işlevini yerine getirebilmesinin önünde en önemli tehdidi oluşturan aşırı iş yükü ile baş edilmesi ve etkinliğini sürdürebilmesi için kullanılan eleme kriterleri üzerinde durmuştur. AİHM in uyguladığı kabul edilebilirlik kriterlerinin bir benzerinin Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular için de öngörülmesi bu incelemeyi daha da ilginç hale getirmektedir. Karşılaştırmalı olarak yapılan bu incelemenin Anayasa Mahkemesinin başvuruları sonuçlandırılmasında son derece yararlı olacağı aşikârdır. Bu çalışma esas itibarıyla bahsedilen raporların raportörler ile raportör yardımcılarının yanı sıra tüm hukukçuların istifadesine sunulması amacına dönüktür. Çalışma Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesinin somut ürünü olmanın yanında Avrupa Konseyi Proje Ofisi Türkiye Bürosu tarafından desteklenen benzer yöndeki faaliyetlerin de bir tamamlayıcısı mahiyetindedir: Prof. Dr. Osman Doğru ile AİHM hukukçusu Atilla Nalbant tarafından AİHM içtihatlarına ilişkin 2 ciltten oluşan bir kitap ile O Boyle & Warbrick in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku adlı kitabının çevirisi hazırlıkları. Öte yandan bu çalışmanın özellikle somut olarak Anayasa Mahkemesinin karşılaşabileceği sorunlara cevap bulma amacını gütmesi, ona teorik ve uygulamayı birleştiren bir nitelik de kazandırmaktadır. Çalışmanın kaynaklarına gelince, her şeyden önce bu çalışma beş raportörün AİHM deki altı aylık görevlendirme sürecinde elde ettiği deneyimlerden süzülen bilgilerden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bu anlamda çalışmada bizzat yerinde yapılan gözlemler, AİHM hukukçularının görevlendirilen raportörlere ilettikleri bilgiler ve AİHM in kendi sayfasındaki bilgiler kullanılmıştır. Elbetteki konuya ilişkin akademik çalışmalardan da, bilhassa AİHM hukukçuları ve uzmanlarının kaleme aldığı eserlerden de, geniş şekilde faydalanılmıştır. 3

15 BİREYSEL BAŞVURU II. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Çalışmadaki makalelerin anlaşılmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bütüncül bir bakış yararlı olacaktır. Bu nedenle giriş kısmında Mahkemenin teşkilatından, mahkeme önündeki usulden ve Mahkemenin Yazı İşleri Müdürlüğünden kısaca bahsetmek gerekir. Mahkeme teşkilatına ve onun yargılama usulüne ilişkin hükümler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin İkinci Kısmında 19 ila 51. maddeler arasında ve AİHM İçtüzüğünde yer almaktadır. AİHM de Sözleşmeye taraf ülke sayısı kadar hâkim görev yapar ve halen Mahkemede 47 hâkim vardır. Hâkimler, taraf devletler tarafından sunulan üç kişilik liste üzerinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından seçilir. 9 yıllık bir süre için seçilen hâkimler yalnızca bir dönem görev yapabilirler. Ancak hâkimler, her durumda yetmiş yaşında emekli olurlar. Mahkemenin çalışmasında bir aksaklık olmaması amacıyla her hâkimin yenisi gelene kadar görev yapması esası da benimsenmiştir (Sözleşme, md ) 1. Öte yandan hâkimler kendi adlarına Mahkemede yer alırlar, yani geldikleri ülkeleri temsil etmezler. Mahkemede görev tam zamanlı olduğundan bunu aksatacak bir görev de alamazlar. Hâkimlerin tarafsızlık ve bağımsızlıklarına zarar verecek bir faaliyette bulunmaları da yasaktır. Mahkeme, hâkimlerin uymaları gereken etik ilkeleri 2008 yılında kabul ettiği Yargı Etiği Kararında ortaya koymuştur 2. Mahkemenin Yapısı Mahkemede yer alan birimleri kendi içerisinde idari ve yargısal birimler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Mahkemedeki idari birimler ise şunlardır: Mahkeme Genel Kurulu, bölümler ve Filtraj Bölümü. Mahkeme Genel Kurulu: Mahkeme İçtüzüğünün kabul edilmesi en önemli görevi olarak kabul edilebilir. Mahkemenin yönetici kadrosunun seçilmesi de görevleri arasındadır: başkan, iki başkan yardımcısı ve üç bölüm başkanı. Başkan yardımcıları, aynı zamanda içinde bulundukları bölümün başkanlığı görevini de devam ettirirler. Bunlardan her biri üç yıllık bir dönem için seçilirler. Öte yandan Genel Kurul, beş yıl için Yazı İşleri Müdürü ve onun yardımcı- 1 Convention_TUR.pdf (8/1/2013) 2 Résolutionsurléthiquejudiciaire.pdf (8/1/2013) 4

16 GİRİŞ sını da seçer. Ayrıca bölümlerin üye kompozisyonuna karar verir ve Bakanlar Komitesine belli bir süre için dairelerin üye sayısının yediden beşe indirilmesi önerisinde bulunabilir (Sözleşme, md. 25). Bölümler: Mahkeme bünyesinde idari bir yapılanma olarak beş bölüm oluşturulmuştur. Mahkeme İçtüzüğüne göre her bir hâkim, beş bölümden bir tanesinde görev yapmaktadır. Hâkimlerin bölümlere dağılımında; coğrafi bölgeler, cinsiyet ve Sözleşmeci devletlerin sahip olduğu farklı hukuk sistemlerinin dengeli temsiline özen gösterilir. Ayrıca bölümlerin kompozisyonu her üç yılda bir değiştirilmektedir. Filtraj Bölümü: 14 No lu Protokolün yürürlüğe girmesiyle oluşturulan Tek Hâkim formasyonu Mahkemenin önündeki açıkça kabul edilemez nitelikteki başvuruları elemek açısından son derece yararlı sonuçlar vermiştir 3. Bu durumdan daha fazla yararlanmak için Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Böylece daha önceki beş bölüm yanında bir anlamda altıncı bölüm olarak (resmi olarak bu şekilde adlandırılmasa da) Filtraj Bölümü kurulmuştur. Bu bölüm, hakkında en çok başvuru yapılan beş ülkeden gelen hukukçuların oluşturduğu alt birimler halinde çalışmaktadır. Burada amaç, kabul edilemezlik kararlarında bir standardın sağlanması, kabul edilebilirlik usulünün daha rasyonel kılınması ve çalışma usullerinin düzeltilmesidir. Yeni dönemde ise elde edilen başarı nedeniyle, Filtraj Bölümü bünyesinde diğer ülkeler için de alt birimler kurulmuştur. Mahkemedeki yargısal formasyonlar (oluşumlar) ise şu şekilde sıralanabilir: Daireler, Komiteler, Tek Hâkim, Büyük Daire. Daireler: Her bir bölüm içinde daireler oluşturulmuştur. Bölüm Başkanı, bütün davalarda, başvurunun yöneltildiği ülke hâkimi ise seçildiği ülkeye karşı açılan her davada yer alır. Şayet, başvuru Bölüm Başkanının seçildiği ülkeye karşı yöneltilmişse Bölüm Başkan Yardımcısı müzakereye başkanlık eder. Başkan toplantıda üye olarak yer alır. Daire önündeki her davada, o dairenin asıl üyesi olmayan bölüm üyeleri yedek üye olarak yer alırlar. Dolayısıyla her başvurunun müzakeresi için bölümde farklı bir üye kompozisyonu içeren daireler karşımıza çıkar. Komiteler: Her bölüm içinde on iki aylık bir dönem için üç hâkimden oluşan komiteler kurulur. Komiteler, özellikle Mahkemenin yerleşik içtihadının 3 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe giren mekanizmalar arasında en işlevsel görünen Tek Hâkim sistemi olmuştur yılı içinde Tek Hâkim formasyonu tarafından karar alınmıştır yılına göre kabul edilemezlik ve gündemden düşürme kararları %31 bir artış göstermiştir. 5

17 BİREYSEL BAŞVURU söz konusu olduğu başvuruları karara bağlarlar. Sınırlı da olsa filtraj yetkileri de, yani başvurunun kabul edilemezliği konusunda karar verme yetkileri, vardır. Bu durum komitelerin Tek Hâkim tarafından başvurunun kaderi konusunda karar vermeye davet edildiklerinde ortaya çıkar. Tek Hâkim: Açıkça kabul edilemez başvurular ile açıkça dayanaktan yoksun başvuruları elemekle görevli yargısal formasyondur. Bu tür başvurular aslında Mahkemenin önündeki başvuruların yaklaşık olarak %90 ını oluşturmaktadır. Mahkeme Başkanı, bu görevi yerine getirmek üzere 1 Haziran 2010 tarihinde ilk olarak bir yıllık süre için 20 hâkim görevlendirmiştir. 1 Haziran 2011 tarihinde ise 20 hâkim daha bunlara eklenmiştir. Bu hâkimlere, Yazı İşleri Müdürlüğünün yaklaşık 60 hukukçusu destek vermektedir. Ayrıca onlar daire ve Büyük Daire önündeki görevlerine de devam ederler. Ancak Tek Hâkim formasyonu hâkimleri, bu formasyonlarda kendi ülkelerine karşı yapılan başvurularda görev ifa edemezler. Büyük Daire: 17 üyeden oluşan Büyük Dairede Başkan, Başkan yardımcıları ile Bölüm Başkanları doğal üye olarak yer alırlar. Başvurunun yöneltildiği ülke hâkimi de burada bulunmaktadır. Diğer üyeler ise kura yoluyla belirlenir. Büyük Daire, Sözleşme nin uygulanması ve yorumlanması açısından ciddi sorunlar içeren başvurulara bakmaktadır. Daireler, incelemenin her aşamasında Büyük Daire lehine yargılama yetkisinden el çekebilirler. Ancak bunun için başvuru hakkında henüz karar verilmemiş olması ve hükümet ile başvurucunun da buna rıza göstermesi gerekir. Öte yandan daire kararını verdikten sonra taraflardan biri, üç aylık süre içinde başvurunun Büyük Daire önünde yeniden görülmesini talep edebilir. Bu talep ilk olarak Mahkeme Başkanını da içinde bulunduruan beş kişilik Panel tarafından incelenir, eğer kabul edilirse, başvurunun tamamı yeniden Büyük Daire tarafından incelenir. Yargılama Usulü Sözleşme ye Taraf Devletler veya Sözleşme nin ihlalinden mağdur olduğunu iddia eden herkes, Sözleşme de yer alan haklarından birinin veya birkaçının Taraf Devlet tarafından çiğnendiği iddiasını içeren bir dilekçe ile AİHM e başvuruda bulunabilir. Mahkeme önündeki yargılama usulü kamuya açıktır ve çelişmeli yargılama ilkesine uygundur. Ayrıca incelemenin büyük kısmı yazılı olarak yapılır. Duruşmalar çok az davada yapılır ve halka açıktır, fakat Büyük Daire, istisnai koşulların varlığı halinde kapalılık kararı da alabilir. Kişiler, kendileri ya da bir avukat aracılığıyla başvuru yapabilirler. Ancak başvuru dilekçesi hükümete bildirildiğinde başvurucular bir avukat tarafından 6

18 GİRİŞ temsil edilmek zorundadırlar. Avrupa Konseyi, yeterli imkânı olmayan başvurucular için bir adli yardım sistemi kabul etmiştir. Mahkemenin resmi dilleri Fransızca ve İngilizcedir, fakat başvuruların taraf devletlerin dillerinden birinde de yapılabilmesi mümkündür. Bununla beraber başvuru bir kez hükümete bildirildiğinde, Mahkemenin resmi dillerinden biri kullanılmalıdır. Bununla beraber Mahkeme Başkanı veya Daire Başkanı, başvurucunun ilerleyen aşamalarda kendi dilini kullanmaya devam edebileceğine de karar verebilir. 11 No lu Protokolün yürürlüğe girmesinden önce başvuruların incelenmesi Avrupa İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan ilk inceleme aşamasını içermekteydi ve bu birimde kabul edilebilirlik hususunda karar veriliyordu. Başvuru kabul edilebilir bulunduğunda ise Komisyon, dostane çözüme ulaşmak için taraflarla görüşüyordu. Eğer bu görüşmelerden sonuç alınmazsa olayları tespit eden ve başvurunun esasına ilişkin görüşü de içeren bir rapor yazılmakta ve bu rapor Bakanlar Komitesine aktarılmaktaydı. Mevcut uygulamada ise Mahkemeye ulaşan her başvuru ilk olarak Yazı İşleri Müdürlüğü hukukçuları tarafından ele alınır ve uygun yargısal formasyonlar önüne gönderilir. Açıkça kabul edilebilirlik kriterlerini karşılamayan bir başvuru Tek Hâkim önüne gönderilir ve Tek Hâkim, Yazı İşleri Müdürlüğü hukukçusunun kendi sorumluluğu altında hazırladığı bir not (Tek Hâkim Notu) üzerinden kararını verir. Tek Hâkim, kendisi karar almak yerine başvuruyu incelenmek üzere Komite ya da Daire önüne de gönderebilir. Yerleşik bir içtihat temelinde çözümlenecek bir başvuru ise basitleştirilmiş usulle işleyen üç hâkimden oluşan Komite tarafından karara bağlanır. Bu usul, daireler önündeki usule göre daha basit ve hızlıdır. Özellikle Komitelerde ulusal hâkimin varlığı şart değildir. Ancak Komite, üyelerden birinin ulusal hâkim ile yer değiştirmesi kararı alabilir. Komite kararları oy birliğiyle alınır ve bu usulle karara bağlanan başvurular Büyük Daire önüne gönderilemez. Tek Hâkim ya da Komite önüne gönderilmeyen başvurular bu konuda genel yetkili formasyonlar olan daireler tarafından ele alınır. Başvuru daire önüne geldiğinde, üyelerden biri başvurunun raportörü olarak tayin edilir. Başvurunun yöneltildiği ülkenin hâkimi ise otomatik olarak o başvurunun müzakere edildiği dairede görev alır. Eğer ulusal hâkimin başvurunun incelenmesinde görev alabilmesi mümkün değilse Daire Başkanı tarafından ad hoc hâkim atanır. 7

19 BİREYSEL BAŞVURU Bu usul çerçevesinde kabul edilebilirlik ve esasa ilişkin gözlemlerini sunmak üzere başvurunun hükümete bildirilmesi öngörülmektedir. Mahkemenin kabul edilebilirlik ve esas hakkında incelemeyi birlikte yapması artık olağan usul haline gelmiştir. İlke olarak hükümet 16 haftalık süre içinde gözlemlerini sunmak zorundadır, bu süre daha sonraki aşamalarda kısaltılabilmektedir. Bu gözlemler daha sonra 4 haftalık süre içinde cevabını sunması için başvurucuya iletilir. Başvurucudan bu aşamada hakkaniyete uygun tatmin talebini de bildirmesi istenir. Başvurucunun cevabı ve talepleri ise son kez gözlemlerini sunabilmesi için hükümete gönderilir. Bu gözlemlerin de gelmesinin ardından karar taslağı hazırlanan başvuruyu hâkim-raportör, karar için Dairenin önüne getirmektedir. Dairenin Sözleşme deki haklardan birinin ya da birkaçının ihlal edildiği yönündeki tespiti genel olarak AİHS 41. madde çerçevesinde bir miktar paranın başvurucuya ödenmesine yol açar. Aynı zamanda daire, AİHS 46. maddeye dayanarak, tespit edilen ihlalin kaynağında olan yapısal probleme ve onun çözümü için alınması gereken tedbirlere ilişkin direktifler de verebilmektedir. Daire kararları kesin değildir. Taraflardan birinin kararı Büyük Daire önüne götürmek için sahip oldukları üç aylık sürenin sonunda bu yönde bir talep yoksa veya taraflar bu yöndeki taleplerinden vazgeçmişlerse ya da talep beş kişilik Panel tarafından reddedilmişse daire kararı kesin hüküm halini alır. Yargılamanın her aşamasında Mahkeme, Yazı İşleri Müdürlüğü vasıtasıyla taraflara dostane çözüm önerisinde bulunabilir. Dostane çözümün Mahkeme tarafından kabul edilebilmesi için ilgili hükümetin bir şekilde başvurucunun iddialarının doğruluğunu kabul etmesi, başvurucunun zararını karşılama ve lehine bazı tedbirleri alma yükümlüğü altına girmesi gerekir. Şayet taraflar bir uzlaşmaya varır ve bu yeterli görülürse Mahkeme başvuruyu gündemden düşürerek dostane çözümden gerekli sonuçları çıkarır. Şayet taraflar bir çözüme varamazsa hükümet, Mahkemeye Sözleşme nin ihlalini tanıyan ve başvurucunun zararını tazmin eden tek taraflı deklarasyon bildiriminde bulunabilir. Bu tek taraflı deklarasyon kabul edilirse, başvuru yine gündemden düşürülür. Dosyaların çözümünde kullanılan bu iki usul -ki birincisi Sözleşme metninde düzenlenmiş ikincisi ise uygulamayla ortaya çıkmıştır- yıllar içinde daha sıklıkla uygulanır hale gelmiştir. Mahkemenin kesin nitelikteki bütün kararları ilgili olduğu devlet açısından bağlayıcıdır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Mahkeme kararlarının uygulanmasından sorumludur. Dostane çözüm kararlarının infazı da bu kap- 8

20 GİRİŞ samdadır. Bakanlar Komitesi, Sözleşme nin ihlalinin tespit edildiği konuda ilgili devletin kararın infazı için gerekli genel veya özel tedbirleri alıp almadığını denetler. Öte yandan 14 No lu Protokol, 46. maddeyi değiştirerek uygulama aşamasına ilişkin iki yeni usul kabul etmiştir: Bakanlar Komitesinin Mahkemeden kararın anlamını belirginleştirmesini ve ilgili devletin kararı doğru bir şekilde infaz edip etmediğini değerlendirmesini talep edebilmesi. Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü, yargısal görevlerinin ifasında Mahkemeye hukuki ve idari destek verme rolünü üstlenir. Bu müdürlük; hukukçular, idari ve teknik personel ile mütercimlerden oluşmaktadır. Mahkeme Genel Kurulu tarafından seçilen Yazı İşleri Müdürü, Mahkeme Başkanının yetkisi altında yazı işleri teşkilatının en üst düzey görevlisidir. Mahkeme Genel Kurulu, Yazı İşleri Müdürüne görevlerinde yardımcı olmak üzere bir Yazı İşleri Müdür Yardımcısı seçer. Ayrıca Mahkemedeki her bir bölümde de bir Yazı İşleri Müdürü ve yardımcısı görev yapar. Yazı İşleri Müdürlüğü Mahkemeye sunulan başvuruların karar için hazır hale getirilmesinden ve karar taslaklarının hazırlanmasından sorumludur. Yazı İşleri hukukçuları ise Mahkemede bölümlerin alt birimleri olarak ifade edebileceğimiz otuz beş ofiste (division) görev yaparlar. Bu hukukçular, usule ait konularda taraflarla yapılan yazışmaları yapar, hâkimlerin dikkatine sunulmak üzere analitik notları ve dosyaları hazırlarlar. Bu hukukçuların başvurular hakkında bir karar alma imkânı yoktur. Mahkemeye gelen başvurular, ilgili ülkenin hukuk sistemi ve başvurunun dili çerçevesinde farklı ofislere gönderilebilmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğünün Mahkemeye dönük hazırladığı bütün belgeler iki resmi dilden birinde kaleme alınır. Yazı İşleri Müdürlüğü, hukukçuların görev aldığı ofisler yanında Mahkemenin aşağıdaki alt birimlerinde çalışanlarını da içine alır: çalışma usulleri ve başvuruların idari yönden yönetimi, bilgi-işlem, içtihat bilgilendirme ve yayınlar, araştırma ve kütüphane, hakkaniyete uygun tatmin, basın ve halkla ilişkiler ile idari işleyişe ilişkin birimler (bütçe ve finans bürosu vb.). Ayrıca gelen başvuru ve mektuplar ile dosyalar ve arşivden sorumlu bir Merkez Büro vardır. Mahkemede kararların dil açısından kalite denetimini yapan ve onları yazıldığı dil dışındaki diğer resmi dile çeviren dil uzmanları da bu Müdürlük içinde yer alır. 9