T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ"

Transkript

1 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN Tez Danışmanı Prof. Dr. Levent Köker ANKARA-2013

2 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN Tez Danışmanı Prof. Dr. Levent Köker ANKARA-2013

3

4 i ÖNSÖZ Bir anne ve hakim sıfatlarım ile başladığım yüksek lisans çalışmam boyunca bana anlayış gösterdiği için eşim, çoğu zaman onlara ayırmam gereken zamanda çalışmak zorunda kaldığım için biricik oğlum ve kızıma, yaşadığım her an desteklerini bir an olsun esirgemeyen anneme ve babama, nihayet yüksek lisans çalışmamın tümünde yardımları ile bana yön veren, eleştirileri ile katkıda bulunan değerli hocam Profesör Doktor Levent Köker e teşekkür ederim.

5 ii KISALTMALAR a.g.e. : adı geçen eser a.g.k. : adı geçen kitapçık a.g.m. : adı geçen makale AİHM : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHS : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AMKD : Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi AYD : Anayasa Yargısı Dergisi AYM : Anayasa Mahkemesi Bkz : Bakınız C. : Cilt CMK : Ceza Muhakemeleri Kanunu DDDGK : Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu E. : Esas E.T.-e.t : erişim tarihi HMK : Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKAB : Hukuk Adamları Birliği K. : Karar K.T.-k.t : Karar Tarihi Md.-m. : Madde R.G. : Resmi Gazete s. : sayfa S. : Sayı s.k. : sayılı kanun TBBD : Türkiye Barolar Birliği Dergisi TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi TDK : Türk Dil Kurum v.d. : ve devamı v.s. : ve sair YSK :Yüksek Seçim Kurulu y.y. : yayın yeri yok

6 iii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i KISALTMALAR...ii İÇİNDEKİLER...iii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA YARGISI, TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN KONUMU KURULUŞU, GÖREV ve YETKİLERİ, ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİNİN YOLLARI ( DENETİM ŞEKİLLERİ ) I. ANAYASA YARGISI... 3 A. Anayasa Yargısının Kavramsal Anlamı... 3 B. Anayasa Yargısının Varlık Nedeni... 5 C. Anayasa Yargısının Varlık Şartları... 6 D. Anayasa Yargısının Meşruluğu... 6 E. Anayasa Yargısının Fonksiyonu... 7 F. Anayasa Yargısı Modelleri Amerikan Modeli Kara Avrupa sı Modeli... 8 G. Anayasa Yargısının Türkiye de Tarihsel Gelişi Anayasası Öncesi Anayasası ve Sonrası... 11

7 iv II. TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN KONUMU, KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ A Anayasasına Göre Anayasa Mahkemesinin Konumu B. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Üyelerin Seçimi Üyelerin Statüsü Üyelerin Görev Süresi ve Üyeliğin Sona Ermesi C. Anayasa Mahkemesinin Görev Ve Yetkileri III. ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİNİN YOLLARI A. Soyut Norm Denetimi ( İptal Davası ) İptal Davası Açma Yetkisi İptal Davasında Süreler İptal Davasında Usul B. Somut Norm Denetimi ( İtiraz Yolu ) Somut Norm Denetiminin Konusu Somut Norm Denetiminin Şartları a. Bakılmakta Olan Bir Dava Olması b. Davaya Bakmakta Olan Bir Mahkeme Olması c. Uygulanacak Hüküm Olması d. Mahkemenin Uygulanacak Hükmü Re sen veya İtiraz Üzerine Anayasaya Aykırı Görmesi veya Aykırılık İddiasının Ciddi Olduğu Kanısına Varması e. Somut Norm Denetiminin İşleyiş Usulü C. Bireysel Başvuru Yolu... 37

8 v İKİNCİ BÖLÜM ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU I. BİREYSEL BAŞVURU YOLU A. Bireysel Başvuru Kavramı B. Bireysel Başvuru Yolunun Tanımı Ve Nitelikleri Bireysel Başvuru Yolunun Tanımı Bireysel Başvuru Yolunun Nitelikleri a. Bireysel Başvuru Yolunun Anayasal Bir Yargı Yolu olması b. Bireysel Başvuru Yolunun Temel Hak ve Özgürlük İhlallerine Karşı Kullanılması c. Bireysel Başvuru Yolunun İkincil Nitelikte Olması d. Bireysel Başvurunun Kamu Gücü İşlemlerine Karşı Kullanılması C. Bireysel Başvuru Yolunun İşlevi II. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN TÜRKİYE DE TARİHSEL GELİŞİMİ A. Genel Olarak B. Türk Hukukunda Bireysel Başvuru Yolunun Tarihsel Gelişimi III. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN KOŞULLARI A. Genel Olarak B. Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar Herkes Kavramı: Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler Yabancı Uyruklu Kişiler C. Bireysel Başvuruya Konu Edilebilecek İşlemler D. Bireysel Başvurunun Konusu... 66

9 vi E. Bireysel Başvuruda Hukuki Yarar F. Bireysel Başvuru Yolundan Önce Diğer Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması IV. BİREYSEL BAŞVURU USULÜ A. Başvuru Merci B. Bireysel Başvuru Dilekçesinde Belirtilmesi Gerekenler C. Bireysel Başvuru Süresi D. Bireysel Başvuru Harcı V. BİREYSEL BAŞVURULARIN İNCELENMESİ A. Kabul Edilebilirlik Bakımdan İnceleme B. Esas Bakımından İnceleme VI. BİREYSEL BAŞVURU SONUNDA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLECEK KARARLAR A. Genel Olarak B. Yeniden Yargılama İçin Dosyanın İlgili Mahkemeye Gönderilmesi C. Tazminata Hükmedilmesi veya Genel Mahkemelerde Dava Açılması Yolunun Gösterilmesi D. Bireysel Başvurudan Feragat ve Düşme E. Pilot Karar F. Bireysel Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması G. Bireysel Başvuru Sonunda Verilen Kararların Yerine Getirilmesi VII. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN ETKİLİLİĞİ SORUNU VIII. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNA YÖNELİK ELEŞTİRİLER A. Genel Olarak B. Hukukçuların Bireysel Başvuru Yolunun Anayasal Ve Yasal Mevzuatı Üzerine Getirdiği Eleştiriler Bireysel Başvuruda Kanun Yolunda Gözetilmesi Gereken Hususlarda İnceleme Yapılamaz Hükmüne Getirilen Eleştiriler

10 vii 2. Bireysel Başvuru Hak Öznelerine Getirilen Eleştiriler Bireysel Başvurunun Konusunu Oluşturan Temel Hak ve Özgürlüklere Getirilen Eleştiriler Bireysel Başvuruya Konu Olamayacak İşlem ve Kararlara Yönelik Eleştiriler Bireysel Başvuru Usulüne İlişkin Bazı Düzenlemelerin İçtüzüğe Bırakılmış Olmasına Getirilen Eleştiriler Bireysel Başvuru Yolunun Anayasa Mahkemesinin İş Yükünü Altından Kalkılamayacak Hale Getireceğine Yönelik Eleştiriler SONUÇ KAYNAKÇA EKLER EK 1: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Eki Protokoller EK 2: Bireysel Başvuru Formu EK 3: Bireysel Başvuru Kılavuzu ÖZET ABSTRACT...188

11 1 GİRİŞ İnsan, geleneklerin, dinin ve otoritenin baskısı, yönlendirmesi ve gücü altında yaşadığı ortaçağdan aklını kullanmayı öğrenmeye başlaması ile kurtulmuştur. Gücün taşıyıcıları olan otoriteye karşı girişilen kanlı mücadele, insanın özerkliğini ve varoluş gayesini elde etme çabasıdır. Bu çabanın sonunda insan hakları terimi doğmuştur. Köle ya da tebaa olan insan, özgürlük için verdiği mücadele sonundaki kazanımını önce bildiriler ile, daha sonra anayasalarda yazılı hale getirerek ve parlamentodaki siyasal temsil yoluyla koruyacağını sanmıştır. İkinci dünya savaşı sonrasında, parlamento işlemleri ile en temel hakları ağır biçimde ihlal edilen insan, temel hak ve özgürlüklerini parlamentoya karşı da koruması gerektiğinin farkına varmıştır. Bu durum, Anayasa yargısı fikrinin ortaya çıkış noktası olmuştur. Anayasa yargısı ile anayasal düzenin siyasi sisteme karşı korunması amaçlanmıştır. Anayasal düzenin korunması çerçevesinde, kamu gücünün sınırları olan temel hak ve özgürlüklerin de korunması sağlanacaktır. Anlaşılacağı gibi temel amaç anayasal düzenin korunması olup, temel hak ve özgürlüklerin korunması ancak bu koruma sağlanırken ortaya çıkabilecektir. İnsanın sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin pasif biçimde korunması yeterli görülmemiş ve birçok devlet tarafından bireylere sahip oldukları temel hak ve özgürlükleri kamu gücüne karşı etkin bir biçimde korumak için Anayasa Mahkemelerine başvuru imkanı tanınmıştır. Bireysel başvuru -anayasa şikayeti- kurumu, bireylere, salt insan oldukları için sahip oldukları temel hak ve özgürlükleri kamu gücünün ihlallerine karşı doğrudan koruma sağlayan bir başvuru yolu olarak ortaya çıkmıştır. Bireysel başvuru yolunun tarihsel geçmişi çok eskiye dayanmamaktadır. Federal Almanya da 1951 yılında uygulanmaya başlanmış, Türkiye de 1961 Anayasası nın hazırlıkları sırasında tartışılan kurum kabul edilmemiştir yılına gelindiğinde ise, 5982 sayılı Anayasa Değişikliği Hakkındaki Kanunun TBMM tarafından kabul edilip, 12 Eylül 2010

12 2 günlü halk oylaması ile çoğunluğun evet oyunu almasından sonra Anayasamızın 148. maddesine eklenen fıkralar ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları inceleme yetkisi verilmiştir. Bu çalışmada, Anayasa Yargısı, Türk Anayasa Mahkemesi nin konumu, kuruluşu, işlevi ve anayasaya uygunluk denetiminin yolları incelendikten sonra, denetim yollarının sonuncusu olarak 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile hukuk sistemimize giren bireysel başvuru yolu incelenecektir. Bireysel başvuru yolunun tanımı, nitelikleri, işlevi, tarihsel gelişiminin ele alınmasından sonra pozitif hukuk sistemimizde düzenlendiği biçimi ile bireysel başvuru yolunun koşulları, usulü, incelenmesi ve başvurular sonunda Anayasa Mahkemesi tarafından verilecek kararlar değerlendirilecektir. Son olarak bireysel başvuru yolunun etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul edilip edilmeyeceği konusu ile başvuru yoluna yönelik getirilen eleştirilere de değinilecektir. Bireysel başvuru yolunun, Anayasa Mahkemesinin bu yöndeki başvurular sonunda vereceği kararlar ile somutlaşacağı açık olup, getirilen bazı eleştirilere de bir cevap olacaktır. Mahkemenin, çalışma süresi içinde verdiği ve yayınladığı kararlara da ilgili bölümlerde yer vererek bireysel başvuru yolunun Türkiye deki gelişimini tartışmaya çalışacağım.

13 3 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA YARGISI, TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN KONUMU KURULUŞU, GÖREV ve YETKİLERİ, ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİNİN YOLLARI ( DENETİM ŞEKİLLERİ ) I. ANAYASA YARGISI A. Anayasa Yargısının Kavramsal Anlamı Literatürde anayasa yargısının kavramsal tanımının tamamen pozitif hukuk metinlerinden yola çıkılarak yapıldığını gördüğümüz gibi teorik yaklaşımlar ile yapılan tanımlara da rastlamaktayız. Esasen bu ayırım anayasa yargısının hangi kapsamda anlaşıldığı ile doğrudan ilgilidir. Pozitif hukuk metinlerinden yola çıkılarak yapılan tanımlarda, anayasa yargısının konusu, sınırları ve işlevi tamamen pozitif hukuk meselesi olarak ele alınmakta olduğundan yapılan tanım çok daha kolay ve işlevsel olmaktadır. Maddi anlamda anayasa yargısı, kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimidir 1. Anayasaya uygunluk denetiminin yargı eliyle yapılmasının yöntem ve esaslarına ilişkin kurallar dar anlamda anayasa yargısı olarak tanımlanmıştır 2. 1 Metin Kıratlı, Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi, Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1966, s Yılmaz Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı, Ankara,Yetkin Yayınları, 1997, s. 37

14 4 Anayasa yargısı, yargılama süreci içerisinde hukuka uygunluğun ne anlama geldiği konusunda, Anayasa hukukunu esas ve kriter alarak bağlayıcı bir şekilde karar vermektir. 3 Görüldüğü gibi, Anayasa Hukukuna uygunluğu doğrudan güvence altına alan ve mahkemelerce yerine getirilen her türlü yargısal faaliyet anayasa yargısı olarak tanımlanmıştır. Anayasa yargısının pozitif hukuk sınırları içindeki boyutu yanında, siyasi, ekonomik ve sosyal dengelere verdiği kararlarla etkide bulunabilme gücü nedeniyle kavramsal tanım kapsamına bu hususlarında dahil edilmesi gerekmektedir. Geniş anlamda anayasa yargısı, doğrudan doğruya anayasa hükümlerine uyulması ve böylelikle temel hak ve özgürlüklerin otorite karşısında güvence altına alınması amacını güden bütün yargısal işlemleri veya anayasa hukukundan kaynaklanan problemlerin, devlet organlarının hak eksenli bir hukuki bakış açısıyla sınırlandırılması yoluyla, yargı mercileri tarafından yargısal usul kuralları dahilinde bir sonuca bağlanması sürecini ifade eder 4. Tarihsel gelişim süreci içerisinde, gücü elinde bulunduran otoritenin elinden zor kullanılarak koparılmış bulunan temel hakların devlet gücü karşısında korunması için anayasa hukuku kapsamında ve değişen yaşam ilişkilerine uyarlanmış yorum yoluyla bir yargılama süreci sonunda bağlayıcı olarak karar verme faaliyetine anayasa yargısı diyebiliriz. 3 Zafer Gören, Anayasa Hukukuna Giriş, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 1999,s Mehmet Merdan.Hekimoğlu, Türk Anayasa Yargısının Hukuki Boyutları: Alman Hukuku Işığında, Ankara, Detay Yayınları, 2004, s.13

15 5 B. Anayasa Yargısının Varlık Nedeni Anayasa yargısının varlık nedeni özgürlükleri koruma işlevinde saklı bulunmaktadır 5. İnsan haklarına dayanan bir sistemde normlar hiyerarşisinin en üstünde, temel hak ve özgürlükler yer alır. Normlar hiyerarşisinin bulunduğu bir sistemde kanunlar, temel hak ve özgürlüklerin düzenlendiği anayasaya aykırı olamaz. Buna anayasanın üstünlüğü ilkesi denir tarihli Anayasamızın 11. maddesinin başlığı Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü olup, kanunların anayasaya aykırı olamayacağı açıkça yazılı bulunmaktadır. Buna göre yasama organı anayasaya aykırı kanun yapamaz. Ancak her zaman soyut olarak konulmuş bu kural tek başına yeterli olmamaktadır. Yasama organı anayasaya aykırı kanun yaparsa ne olacaktır? Anayasanın üstünlüğü ilkesinin yöneticilerin takdirine bırakılan soyut bir temenni olmaktan çıkartılması için anayasa yargısına ihtiyaç vardır. Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi anayasa yargısı tarafından yerine getirilir. Anayasa yargısının varlığının, yargı yolu devletine yol açabileceği yönünde eleştiriler bulunmakta ise de, temel haklara yönelik yasama da dahil olmak üzere kamu güçlerinden gelen müdahaleleri engelleyemeyen bir devletin kamu düzenini yaşama geçiremediği, hukukun üstünlüğüne dayalı bir hukuk devleti haline gelmediği deneyimlendiğinden neredeyse bütün ileri demokrasilerde anayasa yargısı modeli oluşturulmuştur. Bu bağlamda anayasa yargısının temel işlevi, anayasal demokratik düzeni, insan haklarına dayanan tüm çağdaş nitelikleri ile gerçek bir hukuk devleti haline getirerek demokratik rejimin en içtenlikli en yürekli koruyucusu olmak, siyasal güçleri ret kararları ile duraksamadan, iptal kararları ile olası yanlışlardan alıkoyarak buhran ve bulanımlar ile kavga ve kargaşayı önleyip 5 Hekimoğlu, age., s.14

16 6 gidermek ve böylece demokratik rejime en yararlı katkıyı sağlamak olmalıdır 6. C. Anayasa Yargısının Varlık Şartları Bir anayasa yargısının varlık şartı, ülkede kanunların üstünde yer alan bir anayasanın var olmasıdır 7. Şu halde kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi kavramının ortaya çıkması için ilk ve zorunlu şart, yazılı ve sert bir anayasanın varlığıdır 8. Bu biçimde bir anayasaya sahip olmayan ülkelerde anayasa yargısı olması mümkün değildir. Ne var ki yazılı ve sert bir anayasanın varlığı anayasa yargısı sisteminin oluşması için yeterli olmayıp kanunların anayasaya aykırı olamayacağının denetim işinin yargıya bırakılması yönünde bir iradenin de bulunması gereklidir. D. Anayasa Yargısının Meşruluğu Anayasa Mahkemesi gibi geniş yetkilerle donatılmış bir mahkemeyi erkler ayrılığına dayalı klasik bir demokratik parlamenter sisteme yerleştirmek kolay değildir 9. Batı demokrasilerinde siyasal toplumun kaderi ile ilgili konularda son karar verme yetkisi, halkın çoğunluk iradesi ile seçilmiş parlamentoda bulunması gerektiğinden, mahkeme niteliğindeki bir kurul olsa dahi, atanmış bürokratik bir organın parlamentonun yaptığı yasaları geçersiz kılabilmesinin demokratik rejimin temel ilkeleri ile bağdaşmadığı ileri sürülmüş; buna karşılık ise, modern demokrasinin çoğunlukçu değil, anayasal bir demokrasi olduğu, anayasal bir demokraside seçilmiş 6 Yekta Güngör Özden in Anayasa Mahkemesinin 34. kuruluş yıldönümü açılış konuşması, erişim, tarihi, Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, s Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 12. baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2011,s Zafer Gören, Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2011, s.266

17 7 organlarında ancak anayasa ile sınırlanmış bir alanda yetki sahibi olduğu, parlamentonun üstünlüğü ilkesinin sadece diğer organ ve makamlara nispetle bir anlam taşıdığı, yoksa parlamentonun yetkilerinin sınırsız olduğu anlamına gelmediği iddia edilmiştir 10. Klasik demokrasi teorisine göre anayasa yargısının, yetkisini serbest seçim süreci sonucunda oluşan halk iradesinden almadığı için siyasi meşruiyeti bulunmadığı söylenebilir ise de temel hak ve özgürlükleri siyasi otorite karşısında koruyan bir anayasa yargısı, bu görevini ifa ettiği ölçüde, çağdaş demokratik rejimin kazandığı yeni boyutlar açısından siyasi bir meşruluk temeline de sahip olacaktır. Anayasa yargısının demokratik meşruiyetini, hukukun egemenliği ilkesinden aldığı söylenebilir. Bununla birlikte parlamentonun üstünlüğünün kırılması ve öneminin bir mahkemeye kaydırılmasının gerekçelendirilmesi için sadece hukuk devleti düşüncesi yeterli görülmemiş, Anayasa Yargısının gerçek meşruluğunu, Devlet gücünü temel uzlaşma olarak bağlayan Anayasanın üstünlüğünden aldığı anlayışı ağırlık kazanmıştır 11. E. Anayasa Yargısının Fonksiyonu Anayasa Yargısı, Anayasanın mutlaklığı ve bağlayıcılığının güvence altına alınması için hukuksal bir koruma aracı durumundadır 12. Bu cümleden belirli bir devlet anlayışını taşıyan anayasanın, anayasa yargısı yoluyla korunması ile anayasa yargısının devlet iradesinin belirmesi sürecine katıldığı ve katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Devlet iradesinin belirmesi teriminden anlaşılacağı üzere anayasa yargısına konu uyuşmazlıklar siyasal uyuşmazlıklar olacaktır. Ancak yargısal denetimde anayasa normları esas 10 Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1999, s Gören, Anayasa Hukukuna Giriş,s Gören, Anayasa Hukuku, s.274

18 8 alındığı sürece, siyasi uyuşmazlıkların hukuk kriterlerine göre çözümü anayasa yargısı tarafından sağlanabilecektir. F. Anayasa Yargısı Modelleri 1. Amerikan Modeli Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi ilk kez Amerika Birleşik Devletlerinde 1803 yılında Federal Yüksek Mahkemesinin Marbury ile Madison davasında uygunluğun mahkemece denetleyebileceği yönünde vardığı kuvvetli gerekçeler ihtiva eden kararı ile ortaya çıkmıştır tarihli tarihin en eski yazılı anayasa olma özelliğini taşıyan Ameri Birleşik Devletleri Anayasası nda kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetim yoluyla sağlanacağına ilişkin bir hüküm bulunmamakta idi. Kanunların anayasaya uygunluğunun normal mahkemeler tarafından denetlenmesini esas alan ve Amerika Birleşik Devletleri yanında Avusturalya, Hindistan, Japonya, Arjantin, Meksika, Kanada, Norveç, Danimarka, İsveç ve kısmen Yunanistan gibi devletlerde de uygulanan bu sisteme Amerikan Modeli anayasa yargısı veya ademi merkezi tipte anayasa yargısı adı verilmektedir Kara Avrupa sı Modeli İkinci dünya savaşından sonra, savaş sırasında yaşanan acı tecrübeler, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin genel kabul görmesini sağladı. Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi, savaş sonrası duyulan gereksinim ile özellikle Avrupa da yeni yapılan anayasalarda, anayasa yargısının bu işle görevlendirilmiş özel mahkemeler 13 Gözler, age., s.451

19 9 tarafından yerine getirilmesi sistemine geçildi. Buna da Avrupa modeli anayasa yargısı denmektedir 14. Anayasa yargısının özel bir mahkeme denetimi ile gerçekleştirilmesi ile genel mahkemeler eliyle gerçekleştirilmesi arasındaki en önemli avantajı anayasa metinlerinin yorumlanmasında içtihat birliğinin sağlanmasına ve genel hukuk sorunlarının dışında sadece anayasaya uygunluk denetimine konsantre olunmasına imkan veren bir yapısal özelliğe sahip olmasıdır 15. G. Anayasa Yargısının Türkiye de Tarihsel Gelişi 1876 tarihli Kanuni Esasi si de dahil olmak üzere esasen tüm anayasalarımızda anayasanın değiştirilmesi kanunlara göre daha zor şartlara bağlı tutulduğundan anayasa yargısının ön koşulları hep mevcut idi. Bu dönemi iki kısımda inceleyebiliriz Anayasası Öncesi Tarihimizin ilk yazılı anayasası olan 1876 tarihli Kanuni Esasi'de, 1921 ve 1924 anayasalarımızda, anayasal denetimin yargısal yolla yerine getirilmesi biçimindeki bir düzenlemeyi aramak, anayasa yargısının Avrupa modelinin ikinci dünya savaşından sonra belirip gelişmeye başladığını düşündüğümüzde doğru olmayacaktır. Buna karşın az önce değinildiği gibi, ilk anayasanın yapıldığı 1876 Kanuni Esasi si de dahil olmak üzere anayasal denetime yönelik düzenlemelere rastlanmaktadır tarihli Kanuni Esasi nin 115. maddesinde Kanun-u Esasinin bir maddesi bile hiçbir sebep ve bahane ile tatil ve icradan iskat edilemez 14 Gözler, a.g.e., s Hekimoğlu, age., s. 41

20 10 denilerek anayasanın üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir 16. Yine 64. maddesinde Heyeti Ayan, Heyeti Mebusandan verilen kavanin layihalarını tetkik ile eğer bunlarda kanuni esasi ahkamına halel verir bir şey görür ise mütealaasının ilavesiyle ya kat iyen red veyahut tadil ve tashih olunmak üzere Heyeti Mebusuna iade eder 17, düzenlemesi ile anayasanın yalnızca siyasal denetimine yer verilmişti Teşkilat-ı Esasiye Kanununda ise anayasa yargısına yönelik hiçbir hüküm bulunmamaktadır Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nda, anayasanın üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. Nitekim 103. maddesi ile Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nun hiçbir maddesi, hiçbir sebep ve bahane ile ihmal ve tatil olunamaz. Hiçbir kanun Teşkilatı-ı Esasiye Kanunu na münafi olamaz denilerek kanunların anayasaya aykırı olamayacağı açık biçimde düzenlenmiştir. Ancak 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nda, kanunların anayasaya uygunluğunun nasıl denetleneceği konusunda bir düzenleme getirilmemiştir. Öğreti bu konuda mahkemelerin yargı yetkileri dahilinde önlerine gelen bir uyuşmazlıkta uygulayacakları kanunların anayasaya uygun olup olmadığını denetleyebilecekleri yönünde görüşler ileri sürmüş ise de, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, günlü, 4/209/96 Esas, 140 Karar sayılı ilamında mahkemelerin kanunların anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisi bulunmadığını kabul etmiştir. Danıştay ın ise bu konuda çelişkili kararları vardır Anayasasının yapıldığı günlerde, Avrupa da tek Anayasa Mahkemesi Avusturya da bulunmaktaydı Suna Kili, A.Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, yy, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1985, s Kili, Gözübüyük, a.g.e., s Yılmaz Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, Ankara,Yetkin Yayınları, 1996, s DDDGK gün, 1949/318 Esas, 1950/22 Karar 2-DDDGK gün, 1949/320 Esas, 1950/128 Karar 20 Gözler, age., s.453

21 Anayasası ve Sonrası a Anayasası Dönemi: 1961 Anayasa sının yapıldığı dönemde, Avrupa da birkaç ülkede (Avusturya, Almanya ve İtalya da, kısmen de Fransa da) anayasanın yargısal yolla denetimi mevcut idi Anayasası, Avrupa tipi anayasa yargısı sistemini benimseyen ve bir Anayasa Mahkemesi Kuran Avrupa da dördüncü Anayasadır 22. Anayasa yargısı oluşturmaya yönelik düzenlemelerle ilk önce amaçlanan, meclis çoğunluğuna dayalı olarak oluşan otoriter yönetim eğilimleri ihtimalini imkansız kılmak düşüncesidir Anayasasına ve zamanın iktidarına karşı yapılan başlıca tenkit, memleketimizde bir Anayasa Mahkemesi mevcut olmadığı yolunda olduğundan, 27 Mayıs 1960 tan sonra, Anayasamızın yapılmasına hakim olan düşüncelerden belki de en önemlisi, kanunların kazai bir murakabeye tabi tutulması fikri olmuştur 23. Nitekim yılında Anayasaya dayanarak çıkartılan 44 sayılı Anayasa Mahkemesi Kanunu tasarısının gerekçesinde, Anayasa Mahkemesinin kurulma nedenine ilişkin olarak Başka memleketlerde olduğu gibi bizde de öteden beri anayasaya aykırı kanunlara rastlanmakta olması, hususiyle son yıllarda bu tür kanunların sayı ve etkilerinin artması sayesinde kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyecek bir yargı yoluna duyulan ihtiyaç şiddetlenmiş bunun tesiriyle bir Anayasa Mahkemesi kurulması isteği ortaya çıkarak umumi efkara mal olmuştur denilmiştir 24. b Anayasası Dönemi: 12 Eylül 1980 askeri darbesini yaşayan Türkiye de yeni bir anayasa yapımı çalışmaları başlamış, darbe öncesinde 21 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri,12. Baskı, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2011, s Gözler, Türk Anayasa Hukuk Dersleri, s Servet Armağan, Memleketimizde Anayasa, Seçimler ve Anayasa Mahkemesi, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1975, s Hekimoğlu, age., s.57

22 12 anayasadaki özgürlüklerin kötüye kullanılarak ülkede karışıklıklar çıkartıldığı düşüncesi ile hazırlanan Anayasa Milli Güvenlik Konseyince bazı değişikliklere uğratıldıktan sonra 7 Kasım 1982 günü halkoylaması sonucu kabul olunarak 9 Kasım 1982 tarihli mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur Anayasası, 1961 Anayasasına oranla bazı kısıtlamalar getirmiş ise de Anayasa yargısını esasta aynen kabul etmiştir Anayasasında yasaların anayasaya uygunluğu kural olarak bu iş için kurulmuş Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacak ise de, Anayasanın 151. maddesinde Anayasa Mahkemesinin bir işin kendisine geliş tarihinden itibaren altı ay içinde kararını verip açıklayacağı, bu süre içinde karar verilmez ise genel mahkemelerin anayasaya aykırılık iddiasını kendi kanısına göre çözümleyerek davayı yürüteceği düzenlenmiş ve böylelikle genel mahkemelere de anayasa yargısı konusunda yetki verilmiş iken, bu hüküm 1982 Anayasasında Anayasa Mahkemesinin 6 ay içinde karar vermemesi durumunda mahkemelerin davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre çözümleyeceği biçiminde değiştirilerek 1961 Anayasası ile genel mahkemelere verilen sınırlı anayasa yargısı yetkisi kaldırılmıştır 27. Ancak, genel mahkemelerin Anayasaya uygunluk denetimi yapabilmeleri yine de olanaklı olup, özellikle bakılmakta olan bir davada mahkemece Anayasaya aykırı görülmeyen ya da tarafların aykırılık savı ciddi bulunmayan konularda, temyiz yolunun kapalı olması veya temyize gidilmemesi; temyize gidildiğinde ise üst derece mahkemece, aynı görüşün paylaşılması ve kararın onanması durumlarında, Anayasa Mahkemesinin dışında olumsuz yönde Anayasal denetim yapılmış olur Anayasası 1961 Anayasasındaki Anayasa Mahkemesi konusunda önemli sayılmayacak bazı değişiklikler dışında, tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete, erişim 3_1.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17863_1.pdf 26 Aliefendioğlu, a.g.e.,s Anayasa sı 152. maddesi 28 Aliefendioğlu, a.g.e., s.73

23 13 Anayasasının Anayasa Mahkemesi sistemini aynen benimsemiştir günlü 2949 sayılı Yasa, Mahkemenin kuruluşu ve yargılama usullerini 1982 Anayasasına göre yeniden düzenlemiştir Anayasası, 1961 Anayasa sında olduğu gibi 2. maddesinde demokratik hukuk devleti ilkesini Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayarken, 148. maddesinde, Anayasa Mahkemesini, yasaların, yasa hükmünde kararnamelerin ve TBMM iç tüzüklerinin biçim ve esas yönden, Anayasa değişikliklerinin ise salt biçim yönünden Anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevli ve yetkili kılmıştır. II. TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN KONUMU, KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ A Anayasasına Göre Anayasa Mahkemesinin Konumu Türk Anayasa Mahkemesi günlü Resmi Gazete de yayınlanan 44 sayılı kanunla kurulmuştur. Kuruluşundan bu güne bazı değişikliklere uğramış olmakla birlikte varlığını kesintisiz olarak sürdürmüştür ve 1982 Anayasalarında Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyetin temel kuruluşu kesiminde yargı ile ilgili bölümde, 1961 Anayasasında yüksek mahkemelerden ayrı, 1982 Anayasasında ise yüksek mahkemeler arasında ilk sırada yer almıştır. İtalyan Anayasasında Anayasanın Güvencesi başlıklı bölümde, Avusturya Anayasasında Anayasal ve Yönetsel Garantiler başlıklı kesimde, Fransa da Anayasa Konseyi ayrı bir başlıkta, Federal Alman Anayasa Mahkemesi yargı bölümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Yüksek Mahkeme içinde yer almıştır 29. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ve yasama yetkisinin millet adına münhasıran TBMM tarafından kullanılacağının esas alındığı bir anayasal sistemde, Meclisin çıkarmış olduğu kanunların anayasaya uygunluğunun 29 Aliefendioğlu, a.g.e.,s.212

24 14 denetlenmesi görevinin verildiği Anayasa Mahkemesinin, anayasanın mutlaklığını koruma biçimindeki görevinin ağırlığı karşısında, yargısal faaliyetine uygun bir anayasal konumda bulunması gerekirdi ve 1982 Anayasalarının sisteminde Anayasa Mahkemesi, şüphesiz yargı organının bir parçası olmak ve bir yüksek mahkeme niteliği taşımakla beraber, fonksiyonunun mahiyeti, ona yargı organı içinde özel ve öncelikli bir mevki vermiştir 30. Anayasa Mahkemesinin tüm önemli yetkileri ve örgütlenişine ilişkin temel ilkeler Anayasada düzenlenerek 31, yasa koyucunun gerçekleştirebileceği rasgele değişikliklere karşı korunmuştur 32. Bu durum, Anayasa Mahkemesinin yapısında ve görevlerinde bir değişiklik yapılabilmesini, çok halde anayasa değişikliği koşuluna bağlı kılmıştır 33. Bu nedenle Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun, önemli ölçüde Anayasa tarafından getirilen ayrıntılı anayasal düzenlemeleri açıklamakla ve tekrar etmekle yetinmiştir. Bu durum anayasa mahkemesinin konumu açısından, diğer yüksek mahkemelere kıyasla önemli ölçüde bir anayasal güvence teşkil edici niteliktedir 34. Gene Anayasaya göre (1961 Anayasası m.148/2; 1982 Anayasası m.149/5) mahkemenin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki işbölümü kendi yapacağı iç tüzükle düzenlenir Anayasa Mahkemesinin kendi çalışma esaslarını kendi yaptığı içtüzükle düzenleyebilmesi, bir bakıma yasama organının çalışmalarını kendi yaptığı içtüzüğe göre yürüteceği hükmünü andırmaktadır; böyle bir yetki yönetimsel bağımsızlığın belirtisi sayılabilir Özbudun, age., s Anayasası maddeleri 32 Gören, Anayasa Hukukuna Giriş, s Aliefendioğlu, a.g.e, s Hekimoğlu, age., s Özbudun, age., s.398

25 15 Bu hükümler, Anayasa mahkemesinin gerek 1961 gerek 1982 Anayasalarında, görevinin gerektirdiği bir anayasa organı statüsüne kavuşturulmuş olduğunu kanıtlamaktadır 36. Anayasa mahkemesinin yargısal faaliyetleri ile diğer yüksek mahkemelerin faaliyetleri arasında fark görülmeyebilirse de, anayasa yargısının uğraştığı konuların siyasetle çok daha iç içe geçmiş olduğunda şüphe yoktur. Bu itibarla, anayasa yargısını benimsemiş olan bütün ülkelerde, bu yargıyı oluşturan organların, diğer mahkemelere oranla çok daha belirgin bir siyasal fonksiyon ifa etmek durumunda oldukları muhakkaktır 37. Esasen Anayasada mahkemenin özel konumu ile ilgili herhangi bir düzenleme yer almasaydı dahi, mahkemenin, hem yasal düzenlemeleri denetleyen, hem de bireyleri özellikle siyasi partileri ve siyasetçileri yargılayan tek yargı organı olmasından kaynaklanan öncelikli ve doğal statüsünün varlığı sonucuna kolayca ulaşılabilirdi Anayasasının 153/1. maddesinde Anayasa Mahkemesi kararları kesindir, son fıkrada ise yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar denilmektedir. Bu ağır sorumluluğu Anayasa Mahkemesi, önüne getirilen uyuşmazlığı Anayasa kurallarına göre çözümleyerek aşmalıdır. Ne var ki Anayasa Mahkemesince daha çok siyasal özellikler taşıyan konularda karar vermek zorunda olunmasından verilen kararların siyasal etkiler doğurması kaçınılmazdır. Bu nedenle Anayasa Mahkemesinin hukuki kalitesi ve ikna gücü bakımından kararları, toplumda kendisine saygı gösterilmesine ve otoritesinin sağlamlaştırılmasına imkan verecek nitelikte olmalıdır. Anayasa Mahkemesinin 20. yıl kutlama töreninde o tarihteki Cumhurbaşkanı Kenan Evren in, Anayasa Mahkemesinin ülke yararı ile hukuku dengeli biçimde bağdaştıracak kararları ile önümüzdeki demokratik 36 Özbudun, age., s Özbudun, age., s Hekimoğlu, age., s.69

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 Page 1 of 12 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının

Detaylı

ANAYASASININ BAZI MADDELER

ANAYASASININ BAZI MADDELER 13 Mayıs 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27580 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1 7/11/1982 tarihli

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

İlker Gökhan ŞEN. Doğrudan Demokrasi: Kurumlar, Hukuki ve Siyasi Sorunlar

İlker Gökhan ŞEN. Doğrudan Demokrasi: Kurumlar, Hukuki ve Siyasi Sorunlar İlker Gökhan ŞEN Doğrudan Demokrasi: Kurumlar, Hukuki ve Siyasi Sorunlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Temel Kavramlar ve Teorik Çerçeve

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

Başvuru kararının tam metni için tıklayınız.

Başvuru kararının tam metni için tıklayınız. Başvuru kararının tam metni için tıklayınız. Esas Sayısı : 2016/38 Karar Tarihi : 5.5.2016 R.G. Tarih Sayı : Tebliğ edildi. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara 1. İdare Mahkemesi İTİRAZIN

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN İdeal Pozitif Hukuk İdeal Hukuk: Doğal (tabii) veya olması gereken hukuktur. İnsanların zihinlerinde ve vicdanlarında yaşayan hukuka denir.

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 1 Ders Adi: KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 2 Ders Kodu: KMY6117 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 1 7 Dersin

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ

ANAYASA HUKUKU DERSİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (İÖ) ANAYASA HUKUKU DERSİ ARA SINAVI (11 Kasım 2010 Saat 19:00) 1- Amerikan modeli anayasa yargısı için aşağıdakilerden

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. B) Yürütmenin yasama ile yasamanın yürütme ile

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ Metin ÖZ Samsun, 2017 S E Ç İ M S İ S T E M L E R İ N İ N S E Ç M E N İ R A

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Kanunların Özellikleri

İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Kanunların Özellikleri İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Yrd.Doç.Dr. A. Erkan KARAMAN Kanunların Özellikleri Yasama organının yaptığı düzenlemelerin biçimsel anlamda kanun olabilmesi için, yazılı bir metin içinde, genel ve soyut nitelikte

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU Semih Batur KAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS ANAYASA HUKUKU İÇINDEKILER Birinci Bölüm ANAYASA HUKUKUNA GIRIŞ I. ANAYASA HUKUKU... 1 II. ANAYASA KAVRAMI... 1 III. ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ VE DOĞUŞU...

Detaylı

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü.

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. MEVZUAT Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. NORMLAR HİYERARŞİSİ ANAYASALAR Dünya daki ilk Anayasa: 1787 ABD Anayasası İkincisi: 1791 Fransız Anayasası Türkiye'de anayasal hareketler

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

Prof. Dr. SİBEL İNCEOĞLU ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU TÜRKİYE VE LATİN MODELLERİ

Prof. Dr. SİBEL İNCEOĞLU ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU TÜRKİYE VE LATİN MODELLERİ Prof. Dr. SİBEL İNCEOĞLU ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU TÜRKİYE VE LATİN MODELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM LATİN ÜLKELERİNDE ANAYASAL

Detaylı

Kültür. Konu Özetli Gün Gün

Kültür. Konu Özetli Gün Gün 30 Kültür Konu Özetli Özetli Konu Gün Gün Gün Gün LÜK ÇALIŞMA PLANI 1. 2. 3. 4. 5. ÜN KONUSU TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 ANAYASA 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Mevcut seçim barajı hakkındaki görüşünüzü yazınız.

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

İçindekiler. BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

İçindekiler. BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 17 BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU I. ANAYASA KAVRAMI VE ANAYASANIN FONKSİYONU 23 A. Anayasa Kavramı ve Anayasa Hukuku Öğretisi 23 B. Anayasanın Fonksiyonları

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI

BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI 1-Anayasa Mahkemesinin İş Yükünün Artması Sonucu Adil Yargılanma Hakkının İhlali 2-Anayasa Mahkemesinin Yetkilerinin Artması Sonucu Otoritesinin Güçlenmesi 3-Avrupa

Detaylı

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Yard. Doç. Dr. ŞULE ÖZSOY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye

Detaylı

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki YARGI Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki düzene uymayanlara hangi cezanın verileceğini

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları

Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Parlamento Hukuku LAW 256 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay 1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir? A) Üniversite rektörlerini seçmek B) Genelkurmay Başkanını atamak C) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak D) Yabancı

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR DİZİNİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Ramazan KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Güncellenmiş

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans TÜRKİYE NİN GÜNCEL ANAYASAL SORUNLARI 1 Ders Adi: TÜRKİYE NİN GÜNCEL ANAYASAL SORUNLARI 2 Ders Kodu: KMY5120 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı