KOBİ LER İÇİN UFRS NİN SON TASLAĞI ve DEĞERLENDİRMELER 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİ LER İÇİN UFRS NİN SON TASLAĞI ve DEĞERLENDİRMELER 1"

Transkript

1 KOBİ LER İÇİN UFRS NİN SON TASLAĞI ve DEĞERLENDİRMELER 1 - EXPOSURE DRAFT AND ASSESSMENTS OF IFRS for SMEs - Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR 2 ÖZET Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının kullanımını artırmak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansal raporlama ihtiyaçlarını karşılamak için KOBİ lere özel bir muhasebe standardı hazırlama çalışmalarını tamamlamış ve KOBİ ler için UFRS nin Son Taslağını hazırlayarak görüş ve önerilere sunmuştur. KOBİ lerin finansal raporlamaya duydukları ihtiyaç ile birlikte, KOBİ ler için ayrı bir standart hazırlanmasının bir diğer nedeni de KOBİ lerin ülke ekonomilerinde sahip oldukları önemdir. Sadece Avrupa Birliği nde dan fazla KOBİ statüsünde işletme olduğu tahmin edilmektedir. KOBİ ler için hazırlanan bu standardın kullanılması ülkelerin düzenleyici kuruluşlarının kararlarına bağlıdır. KOBİ ler için UFRS nin son taslağı, tam set UFRS nin sadeleştirilmiş ve basitleştirilmiş halidir. Bu standart KOBİ lerin ihtiyaçlarını karşılamadığında işletmeler tam set UFRS ye başvurabileceklerdir. Anahtar Kelimeler: KOBİ ler için UFRS, UFRS ABSTRACT In order to make widespread the application of International Financial Reporting Standards (IFRSs); International Accounting Standards Board (IASB) has completed its studies for developing an accounting standard appropriate for Small and Medium-sized Entities and has published for public comment the Exposure Draft of its International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities ( IFRS for SMEs ). Along with the necessity of financial reporting for Small and Medium-sized Entities, the considerable existence of Small and Medium-sized Entities in most of the countries economies is the reason for 1 Bu makale, Mali Çözüm Dergisi,, (ISSN: ) İSMMMO- (Hakemli), Yıl:17, Sayı:80, Mart-Nisan 2007, s de yayınlanmıştır. 2 T.C. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi, 1

2 developing such standard apart from the full set of IFRSs. It is estimated that merely in European Union there are more than Small and Medium-sized Entities. The application of IFRS for SMEs is according to the decisions of regulatory organizations of the countries. Exposure draft of IFRS for SMEs is a simplified set of the full set of IFRSs and SMEs shall apply IFRSs requirements when they are needed. Key Words: IFRS for SMEs, IFRS 1. GİRİŞ Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için hazırladığı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) taslağını (KOBİ ler için UFRS 3 ) Şubat 2007 de kamuoyunun görüşüne sunmuştur ve 1 Ekim 2007 tarihine kadar da görüşlerin bildirilmesini istemiştir. IASB, KOBİ ler için UFRS yi, halka açık olmayan işletmeler tarafından kullanılacak, UFRS lerden türetilmiş basit ve sadeleşmiş finansal raporlama standartları seti olarak tanımlamıştır. KOBİ ler için UFRS, ayrı bir standart seti olarak hazırlanmasına rağmen, işletmeler isterlerse veya gerek duyarlarsa tam set UFRS lere başvurabileceklerdir. KOBİ ler için UFRS 4 incelendiğinde, UFRS lerin önemli kısımlarının alındığı, birden çok uygulama yöntemi sunan standartlardaki kolay yöntemlerin seçilerek KOBİ ler için UFRS kapsamına alındığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından tartışmaya ve öneriye sunulan KOBİ ler için UFRS nin Son Taslağı ile ilgili açıklamalar ve değerlendirmeler yapmaktır. 3 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK), KOBİ ler için UFRS taslağını esas alarak KOBİ ler için TFRS çalışmalarına başladığını bildirmiştir. Ancak çalışmanın hazırlandığı tarihte henüz TMSK tarafından kamuya sunulan bir çalışma olmadığından bu çalışma KOBİ ler için UFRS nin Son Taslağı esas alınarak hazırlanmıştır. 4 Bu çalışmada KOBİ ler için UFRS Son Taslağı ifadesi yerine zaman zaman KOBİ standardı ifadesi de kullanılmıştır. 2

3 2. KOBİ LERDE FİNANSAL RAPORLAMA İHTİYACI UMSK, KOBİ ler için UFRS nin son taslağını hazırlarken, sayısal bir büyüklük belirtmeden KOBİ lerin özelliklerini sıralamıştır (PARKER: March 2006). Buna göre KOBİ ler; Halka açık değildir. Finans kuruluşu değildir. Temel kamu hizmeti vermezler. Kendi ülkesinde ekonomik açıdan bireysel olarak önemli değillerdir 5. Kamuya hesap verme zorunluğu yoktur ancak, dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablolar yayınlamaktadırlar. KOBİ ler için, ülkelerle sınırlı olmayan anlaşılabilir finansal tablolara ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar genellikle; banka ve finans kuruluşlarının KOBİ lere ulusal sınırların ötesinde krediler vermeleri, KOBİ lerin diğer ülkelerdeki tedarikçilerle olan ilişkileri, Basel II uzlaşısının da etkisiyle artan ve daha da artacağı beklenen kredi derecelendirme kuruluşlarının şeffaf finansal tablolara olan gereksinimleri, KOBİ lerin yurt dışı müşterileri gibi faktörler tarafından tetiklenmektedir. 3. KOBİ LER İÇİN UFRS NİN HAZIRLANMA SÜRECİ UMSK, UFRS lerin tüm işletmelere uygulanamayacağı konusunda kendisine getirilen eleştiriler neticesinde, KOBİ ler için ayrı bir finansal raporlama standart seti hazırlama projesi kapsamında KOBİ ler için UFRS yi hazırlama gereği duymuştur. UMSK ya getirilen eleştirilerin başında UFRS lerin tam set uygulanmasının çok karmaşık olduğu ve KOBİ olarak tanımlanan işletmelere büyük maliyetler getireceğidir. KOBİ ler için UFRS nin Son Taslağı incelendiğinde; UFRS lerden alıntı yapıldığı ve UFRS lerin sadeleştirilmiş ve 5 KOBİ ler faaliyet gösterdikleri ülkelerde ekonomik açıdan bireysel olarak çok önemli olmamalarına rağmen, AB ndeki işletmelerin yaklaşık %99 unu ve istihdamında 2/3 ünü KOBİ ler oluşturmaktadır. Yani bütün olarak düşünüldüğünde KOBİ lerin ekonomik önemi tartışmasızdır. 3

4 basitleştirilmiş şekli olarak sunulduğu görülmektedir. UMSK nın KOBİ ler için ayrı bir standart hazırlamasının amacını; küçük, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler tarafından kullanılacak olan, basitleştirme ve sadeleştirme yoluyla tam set UFRS den türetilmiş bir muhasebe ilkeleri seti hazırlamak olarak belirtmiştir. Ancak, standart hazırlanma aşamalarında çalışmalara katılan bazı kuruluşlar tarafından sunulan sadeleştirme önerileri dikkate alınmamış, istenen ilave sadeleştirmeler standart taslağına dahil edilmemiştir. Ayrıca UFRS lerden alıntılar dışında, UFRS deki ilkelerin sadeleştirilerek standarda konulması gerektiği konusunda öneriler de yapılmıştır ve bu konudaki endişeler devam etmektedir ( DAVIS: 2006). UMSK nın bu çalışmalarına rağman FASB (Amerikan Finansal Raporlama Standartları Kurulu), halen KOBİ ler için finansal raporlama standartları ile ilgili ayrı bir çalışma yapmamıştır; ancak bu gelişmeleri yakından izlemekte ve değerlendirmektedir. KOBİ ler için finansal raporlama standartları İngiltere de, Küçük İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları (FRSSE-Financial Reporting Standards for Smaller Entities) adıyla başarıyla uygulanmaktadır (EPSTEIN ve JERMAKOWICZ: 2007: 33 ). Ülkelerdeki ulusal muhasebe standartlarını düzenleyen ve uygulayan kurumlar tarafından KOBİ standartları projesine verilen desteğin temelinde tam set UFRS nin fazla bilimsel ve teknik oluşu bulunmaktadır. Tam set UFRS nin fazla bilimsel ve teknik yapısı bu standartların benimsenmesinin ve uygulanmasının maliyetinin yükselmesine neden olmaktadır. Ayrıca, dünyadaki birçok ülkede, ABD dekinin tersine, KOBİ ler ulusal muhasebe kurallarına uyumlu olarak yasaların öngördüğü finansal tabloları hazırlamak ve tüm kullanıcılara sunmak zorundadırlar. UFRS ler (ya da UFRS ile uyumlu standartlar) 2005 yılından itibaren Avrupa Birliği nde (AB) yaklaşık adet halka açık işletmede, Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü nün (International Organization of Securities Commissions-IOSCO) de desteğiyle uygulanmaktadır. Buna rağmen AB de dan fazla KOBİ kendi ulusal muhasebe uygulamalarını devam ettirmektedir. Sadece Avrupa da 28 farklı muhasebe uygulaması mevcuttur (BOVÉ:2006). Bu durum finansal tabloların karşılaştırılabilirliğini engellemektedir (EPSTEIN: 2007: 4). 4

5 UMSK nın KOBİ ler için UFRS nin son taslağını hazırlamasından önce Birleşmiş Milletler nezdinde konuyla ilgili bir çalışma grubu kurulmuştur (UNITED NATIONS, 2004). Bu çalışma grubu finansal raporlama ve muhasebe uygulamaları konularında UMSK yı standart yapıcı ve düzenleyici olarak desteklemişlerdir. Ancak bu çalışma grubu, UMSK tarafından yayınlanan UFRS lerin halka açık şirketlerin ihtiyaçları gözönüne alınarak hazırlandığını 6 ve gelişmekte olan ve geniş ekonomilere sahip ülkelerde bu standartların KOBİ lerce uygulanmasının hem zor hem de yüksek maliyetli olacağını öne sürmüşlerdir. Çalışma Grubu, KOBİ lerin finansal raporlama ihtiyaçlarını karşılanması için 3 aşamalı bir standart seti yapısı önermiştir (UNITED NATIONS, 2004). 1. Aşama: Sermaye piyasalarına kayıtlı büyük işletmelerden oluşan işletmelerdir ve bu işletmeler UMSK tarafından hazırlanan UFRS leri tam set olarak uygulayacaktır. 2. Aşama: Sermaye piyasalarında yer almayan büyük işletmeleri içeren bu aşama için çalışma grubu UFRS ye sadık kalarak standartlar hazırlamıştır. Ancak bu aşamadaki işletmelerin UFRS ye uymaları ihtiyaridir. 3. Aşama: Bu aşamada genelde ortak, yönetici ve az sayıda çalışandan oluşan çok küçük işletmeler (mikro işletmeler) yer almaktadır. Bunların hazırlanmasına rağmen çalışma grubu, UMSK nın KOBİ ler için UFRS projesini desteklemektedir UMSK nın KOBİ ler için UFRS yi geliştirme süreci şu şekilde özetlenebilir (PACKER: March 2006 ve UMSK, 2003 yılının ikinci yarısında ve 2004 yılının başlarında KOBİ standardını görüşmüştür. Haziran 2004 te bir tartışma belgesi yayınlanmıştır yılının sonunda tartışma belgesine gelen cevaplar incelenmiştir. Ocak 2005 te geçici kararlar alınmıştır. Ülkelerdeki standart hazırlayan ve kullananların çalışma gruplarına dahil edilmesini de içeren bazı kararlar alınmıştır. 6 UMSK hiçbir zaman UFRS lerin halka açık büyük işletmeler için olduğunu belirtmemiştir. Ancak uygulamada UFRS leri uygulayan işletmeler genelde halka açık olan büyük işletmelerdir (PACKER: 2006). 7 UMSK tarafından hazırlanan bu tartışma belgesinin adı, KOBİ ler için Muhasebe Standartlarına Ön Hazırlık (Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities) dır. 5

6 1 Nisan 2005 te tartışma belgesi gönderilen tüm taraflara bir anket (Muhasebeleştirme ve Ölçme Anketi) gönderilmiş ve bu anket kamuoyunun görüşlerini almak için web sitesinden yayınlanmıştır. 28 Haziran 2005 te Muhasebeleştirme ve Ölçme Anketi ne gelen cevaplar UMSK nın danışma kurulu ile tartışılmış ve danışma kurulundan görüşler alınmıştır Haziran 2005 te UMSK nın KOBİ çalışma grubu toplanmış, cevaplar tartışılmış ve UMSK ya tavsiyelerde bulunulmuştur. 26 Eylül 2005 te tüm dünyadaki 40 ın üzerinde standart düzenleyici kuruluş ile görüşülmüştür Ekim 2005 de muhasebeleştirme ve ölçme konusunda muhtemel sadeleştirmeler için yuvarlak masa toplantıları yapılmıştır. Ocak 2006 da bir taslak üzerinde ilk tartışmalar yapılmıştır. Şubat ve Mart 2006 da tartışma taslağı UMSK da ayrıntılı olarak görüşülmüştür. Şubat 2007 de standartlar son taslak olarak kamouyunun görüşlerine açılmıştır ve 1 Ekim 2007 tarihine kadar görüş alma süreci devam edecektir. UMSK tarafından öneri ve tartışmaya sunulan KOBİ ler için UFRS standardının son taslağının içeriği Ek te sunulmuştur (www.iasb.org/nr/rdonlyres : 13 Nisan 2007). KOBİ ler için UFRS nin hazırlanmasında Dünya Bankası, IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) gibi organizasyonların yanında, standartlara destek veren ve hazırlanma sürecine katılan EFRAG 8 (European Financial Reporting Advisory Group- Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu) ve FEE 9 (Federation des Experts Comptables Europeens- Avrupa Uzman Muhasebeciler Federasyonu) de gelinen son aşamada etkili olmuştur. UMSK nın standart hazırlama sürecinde yapılan önemli tartışmaların ardından, önerilen KOBİ standardının genele karşı sorumlulukları 10 olmayan işletmeler tarafından uygulanması gerektiği kararlaştırılmıştır. Bir işletmenin hangi durumda genele karşı sorumlu olduğu temelde 2 (iki) gerekçe ile tanımlanabilir (EPSTEIN ve JERMAKOWICZ: 2007: 37): 8 EFRAG: Avrupa Komisyonuna UMSK nın yayınladığı UFRS lerin teknik yapısı konusunda danışmanlık yapmak üzere 2001 yılında kurulmuştur. EFRAG, Avrupa Sermaye Piyasalarında öne çıkan Avrupa şirketleri tarafından kurulmuş özel bir kuruldur (www.efrag.org/content/default.asp : 13 Nisan 2007). 9 FEE: Avrupa daki muhasebe mesleğini temsil eden, 1987 yılında Belçika nın Brüksel şehrinde kurulan bir organizasyondur. Bu organizasyonu, muhasebe meslek mensuplarının üyesi olduğu, 32 ülkeden nin üzerinde üyesi olan 44 üye kuruluş oluşturmaktadır (BOVE: 2006). 10 Genele karşı sorumluluk kavramı, ingilizce literatürde public accountability kavramı ile ifade edilmektedir ve bazı çalışmalarda kamuya karşı sorumluluk olarak da yer almaktadır. 6

7 1) Bir işletme halka açık piyasalarda borç ya da özkaynak aracı ihraç etmişse, Örnek; hisse senedi ve tahvil çıkaran ve halka açık şirketler. 2) Bir işletme geniş dış gruplar için varlık tutuyorsa. Örnek; bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar, emeklilik fonları, yatırım fonları, yatırım bankaları. Bununla birlikte, UMSK tarafından önerilen KOBİ standardının KOBİ tanımına herhangi bir kısıtlama getirmediğine dikkat edilmelidir. 4. KOBİ LER İÇİN UFRS NİN SON TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ KOBİ standardının son taslağı incelendiğinde, standardın 5 (beş) ana bölümde düzenlendiği söylenebilir (Şekil 1). KAVRAMLAR VE GENEL İLKELER FİNANSAL TABLO AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN BÖLÜMLER KOBİ ler için UFRS FİNANSAL TABLOLARIN SUNULMASI BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNA İLİŞKİN BÖLÜMLER GRUP FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN BÖLÜMLER ŞEKİL 1 : KOBİ LER İÇİN UFRS NİN SON TASLAĞINA GÖRE BÖLÜMLEME UMSK nın KOBİ'ler için UFRS oluşturma sürecini bazı kesimler desteklemekte iken bazıları da desteklememektedir. 7

8 Bu süreci desteklemeyenler; UMSK nın KOBİ ler için farklı muhasebe uygulamaları yaratmasını eleştirmekte ve KOBİ ler için kullanıcıyı esas alan daha fazla kavramsal yaklaşım getirilmesini önermektedirler. KOBİ'ler için finansal raporlamanın amaçları ve büyük halka açık işletmeler için finansal raporlamanın amaçları arasında temel farklılıklar bulunduğu görüşünü eleştirmekte ve varolan farklılıkların da kavramsal çerçeveye eklenmesi gerektiğini önermektedirler. Çünkü, KOBİ'ler için UFRS nin temel başarısı kullanıcıların, hazırlayıcıların ve denetçilerin ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığına bağlıdır. KOBİ standardının muhasebe eğitimi için gerçek bir tehlike oluşturacağını; mesleki yargılarını kullanabilen ve ekonomik olayları en iyi biçimde raporlayan profesyonel meslek mensupları yetiştirmekten vazgeçilerek tek çözüm olarak KOBİ standardının ne söylediğini takip eden profesyonel meslek mensupları yetiştirileceğini belirtmektedirler. Bu süreci destekleyenler; İşletmelerin tüm amaçlara hizmet edecek finansal tablolar sunabilmeleri için aynı temel muhasebe ilkelerini takip etmeleri gerektiğine inanmaktadırlar. Tam set UFRS'lerin yerleştirilmesi ve uygulanmasında işletmelerin karşılaştıkları sorunları gözlemleyenler ise sorunun KOBİ lerin daha basit standarda sahip olması değil, tüm işletmelerin daha az karmaşık, daha fazla ilke temelli (principles-based) ve daha fazla anlaşılabilir raporlama ilkelerine ihtiyaç duymalarıdır. KOBİ ler için UFRS lerin uygulanması halinde işletmelerin tam set olarak UFRS leri uygulaması için de bir adım atılmış olacağı görüşü de mevcuttur. UMSK bu görüşlere karşı; KOBİ standartlarının uygulanmasında, UMSK nın şirketlere standartları uygulatabilme gücü olmadığını, bu nedenle de standart uygulama kararlarının 8

9 ülkelere bırakılacağını ve bu duruma ülkelerin hükümetlerinin düzenleyici organları ve bağımsız standart düzenleme kurulları ve muhasebe organlarının karar vereceğini belirtmiştir KOBİ Standardının Tam Set UFRS'den Farklılıkları KOBİ standartlarında yer alan ve tam set UFRS nin içeriğinden farklılık gösteren noktalar finansal tablo kullanıcılarının KOBİ lerin finansal tablolarındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. UMSK ya göre, önerilen KOBİ standardı 50 çalışana sahip bir işletme için uygun olacaktır. Aynı zamanda bu standart seti bir ya da bir kaç çalışana sahip işletmeler için de (mikro işletmeler de denilebilir) geçerli olacaktır. Tam set UFRS yaklaşık sayfa iken (yorumlar ve açıklamalar dahil), KOBİ standart taslağı yaklaşık 340 sayfadır (uygulama rehberi dahil) ve tam set UFRS yaklaşık % 85 oranından daraltılmıştır. KOBİ standardının tam set UFRS den temel farklılıkları şu şekildedir (EPSTEIN ve JERMAKOWICZ: 2007: CPA Journal: 3): KOBİ ler için geçerli olmayan başlıklar ve muhasebe uygulamaları elimine edilmiştir. Tam set UFRS deki seçimlik hak tanınan konularda, seçenekleri basit olanları esas alınmıştır. Muhasebeleştirme ve Değerleme yöntemleri basitleştirilmiştir KOBİ ler İçin Geçerli Olmayan Başlıklar ve Muhasebe Uygulamaları Tam set UFRS deki bazı başlıklar KOBİ ler için anlamlı görülmemiş ve son taslaktan çıkarılmıştır. KOBİ ler ihtiyaç duyduklarında tam set UFRS lere başvurabilecekleri için, tam set UFRS deki herhangi bir standardı da uygulamaları engellenmemektedir. KOBİ standardından çıkarılan başlıklar şu şekildedir (EPSTEIN ve JERMAKOWICZ: 2007: CPA Journal: 3, 4): Yüksek enflasyon dönemlerinde düzeltilmiş genel fiyat seviyesinin raporlanması, Hisse bazlı ödemeler, Tarımsal varlıkların gerçeğe uygun değeri, 9

10 Petrol ve maden sektörleri, Ara dönem raporlama, Kiraya veren açısından finansal kiralama işlemleri, Şerefiyedeki değer düşüklüğü testleri, Hisse başına kazanç, Bölümlere göre raporlama, Sigorta sözleşmeleri Basit Olan Seçenekler KOBİ standardının içerdiği daha basit olan seçenekler aşağıdaki gibidir: Yatırım amaçlı gayrimenkuller için maliyet-amortisman yönteminin kullanılması (IASB: ED: 2007: 102, 103), Maddi ve maddi olmayan varlıklar için maliyet-amortisman-değer düşüklüğü modelinin kullanılması (IASB: ED: 2007: 104, 111), Borçlanma maliyetlerinin giderleştirilmesi (IASB: ED: 2007: 165), Nakit akışlarının raporlanmasında dolaylı yöntemin uygulanması (IASB: ED: 2007: 43), Devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi için tek yöntem uygulanması (IASB: ED: 2007: 163) Muhasebeleştirme ve Değerleme Yöntemlerinin Basitleştirilmesi UMSK tam set UFRS de yer alan muhasebeleştirme ve değerleme yöntemleri için, KOBİ standardında önemli basitleştirmeler önermiştir. Muhasebeleştirme ve değerleme yöntemlerine ilişkin yapılan basitleştirme önerileri aşağıdaki gibidir (EPSTEIN ve JERMAKOWICZ: 2007: CPA Journal ve IASB: ED: 2007): Finansal Araçlar: Finansal araçlar; finansal varlıklar, finansal borçlar ve türev finansal araçlardan oluşmaktadır. UMS 39 da finansal araçlar dört grupta sınıflandırılmıştır; Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarar a Yansıtılan Finansal Araçlar : Gerçeğe uygun değer ile değerlenir ve gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosunda raporlanır. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar : İtfa edilmiş maliyet değeri ile değerlenir. 10

11 Kredi ve Alacaklar : İtfa edilmiş maliyet değeri ile değerlenir. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar : Gerçeğe uygun değer ile değerlenir ve gerçeğe uygun değer farkı özkaynaklarda raporlanır. Gerçeğe uygun değer güvenilir olarak ölçülemediği zaman maliyet değeri ile değerlenir. KOBİ standardı Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar ve Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar sınıflandırmasını içermemektedir. Ayrıca KOBİ standardı finansal riskten korunma muhasebesi için basitleştirmeler getirmekte ve finansal riskten korunmanın etkinliğinin dönemsel olarak muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi için daha az zorunluluklar öngörmektedir. Şerefiyenin Değer Düşüklüğü: UFRS 3 te bulunan zorunlu yıllık değer düşüklüğü hesaplamaları yerine, KOBİ standardında gösterge yaklaşımı önerilmiştir. Araştırma ve Geliştirme Giderleri: UMS 38 araştırma giderlerinin aktifleştirilemeyeceğini ancak geliştirme giderlerinin teknik ve ticari olarak mümkün olması durumunda aktifleştirilebileceğini öngörmektedir. KOBİ standartları araştırma ve geliştirme giderlerinin tahakkuk ettiğinde gider kaydedilmesini öngörmektedir. İştiraklerin ve İş Ortaklıklarının Muhasebeleştirilmesi: UMS 28 iştirakler için (önemli etkinlik aramaktadır) özkaynak yöntemini, UMS 31 iş ortaklıkları için oransal konsolidasyon yöntemlerini öngörmektedir. KOBİ standartları bu yöntemler yerine maliyet yöntemini önermektedir. Tarımsal Faaliyetler: UMS 41; bir işletmenin zirai faaliyetleri ile ilgili biyolojik varlıklarının ve tarımsal ürünlerinin değerinin, ilk muhasebeleştirmede ve sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değer yaklaşımı kullanılarak hesaplanmasını öngörmektedir. KOBİ standardı tarımsal ürünlerin değerlemesinde gerçeğe uygun değer kullanımını azaltmaktadır. Çalışanlara Sağlanan Faydalar:: KOBİ standardında Tanımlanmış Fayda Planları konusu basitleştirilmiş, UMS 19 daki dört alternatiften yalnızca biri önerilmiştir. Hisse Bazlı Ödemeler: UFRS 2 deki yöntemlerin yanısıra, KOBİ standardında gerçek değer yöntemi önerilmektedir. 11

12 Ertelenmiş Vergiler: UMS 12 de incelenen gelir vergilerinin muhasebeleşirilmesinde, KOBİ standardı Geçici Fark yöntemini önermektedir. Finansal Kiralama: Kiralayanın haklarının ve yükümlülüklerinin basitleştirilmiş ölçümünü önermektedir. Standarda İlk Geçiş: UFRS 1 in öngördüğü bilgilerden daha az bilginin geriye dönük yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Finansal Tabloların Sunumu ve Açıklamalar: KOBİ standardının son taslağındaki KOBİ lerin finansal tablolara ait açıklamalarına ek olarak dipnotlarda yapılması zorunlu olan açıklamalar da standart taslağının Uygulama Rehberinde yer almaktadır. 5. SONUÇ ve ÖNERİLER UMSK tarafından hazırlanan, görüş ve önerilere açık olan KOBİ ler için UFRS nin Son Taslağı ülkemizde de TMSK tarafından temel alınarak KOBİ ler için TFRS çalışmalarına başlanmış ve TMSK tarafından yakın zamanda görüş ve önerilere açılacağı bildirilmiştir. KOBİ ler için hazırlanan standardın ulusal ve uluslararası düzeyde çok iyi tartışılması gerekmektedir. Ülkemiz ekonomisi dikkate alındığında; ticari faaliyetlerin çok büyük bir kısmı KOBİ ler tarafından ya da KOBİ ler aracılığı ile gerçekleşmektedir. Ayrıca; üretim, istihdam, ihracat, ithalat, vergi ödeme, katma değer yaratma yeteneği gibi özellikleri dikkate alındığında KOBİ lerin ülke ekonomisine katkısının büyük olduğu görülmektedir. Bu nedenle KOBİ ler için hazırlanan standartların ülkemizde geniş kapsamlı olarak tartışılması ve TMSK nın bu tartışmaların (belki de tereddütlerin) sonuçlarını UMSK ya aktarması ülkemizde muhasebe mesleği için önemli bir fırsat olacaktır. KOBİ standardı tasalağından çıkarılan bazı önemli sonuçlar ve ülkemiz uygulamalarında dikkate alınmasının yararlı olacağı düşünülen bazı konular aşağıda sıralanmaktadır: 1. Avrupa Birliği ülkeleri, gelişmiş ya da gelişmekte olan olan bazı ülkelerde KOBİ tanımındaki büyüklükler (ciro, aktif, çalışan sayısı vb.) ülkemiz için uygun olmayabilir. Bu nedenle ülkemizde geniş katılımlı ve genel kabul görecek KOBİ tanımı geliştirilmelidir. 12

13 2. Bu standardın uygulama aşamaları düşünüldüğünde, KOBİ lerin büyük bir çoğunluğunda yazılı muhasebe politikalarının olmadığı ve bu işletmelerin muhasebe politikalarının genelde meslek mensuplarının uygulamalarından oluştuğu dikkate alınmalıdır. 3. Ülkemizde muhasebe mesleği, üniversitelerin yoğun çaba göstermesine rağmen geçmişten beri vergi uygulamalarının baskısı altında bilgi amaçlı muhasebe hedefine ulaşamamıştır. Dolayısıyla meslek mensupları, mesleki faaliyetlerinde vergi mevzuatında belirtilen kurallar dışına çıkamamıştır. Bu durum ülkemizdeki muhasebe meslek mensuplarının mesleki yargılarının 11 gelişmesini engellemiştir. Ülkemizde Kamu Gözetim Kurulu oluşturma çalışmaları devam etmektedir; ancak çalışmalar henüz tamamlanmadığı için, mesleki yargı kullanımının eksikliği ile etkin bir gözetim sistemi oluşuncaya kadar geçecek sürede, finansal raporlama standartlarının uygulanmasında bir boşluk olabileceği dikkate alınmalıdır. 4. UMSK, UFRS lerin ilkelere dayalı olduğunu ve bu standartların sert ve statik kurallar içermediğini savunmaktadır. UMSK tarafından hazırlanan KOBİ standardı, yukarıda da açıklandığı gibi bazı basitleştirmeler, sadeleştirmeler içermekte ve KOBİ lerin, tam set UFRS lerdeki alternatif yöntemler arasındaki tercihi basit olan yöntemden yana kullanmasını önermektedir. Bu durum bazı kesimlerce ilkelere dayalı finansal raporlama uygulamalarını zedeleyeceği düşüncesiyle eleştirilmektedir. Bu durumu önlemek için KOBİ standartlarının bazı kuralları içerebileceği görüşü de ortaya atılmaktadır. Böyle bir standart ilkelere dayalı olmaktan çok amaç esaslı 12 olmaktadır. 5. KOBİ standardı uygulama aşamalarında sıklıkla tam set UFRS (TFRS) ye başvurulması muhtemeldir. Zaten KOBİ standardı da bunu önermektedir. Böyle bir durumda KOBİ standardına gerek olmadığı, KOBİ lerin ilkelere dayalı tam set 11 Mesleki yargı konusunda bilgi için bakınız SOLAŞ, Çiğdem: Muhasebe Mesleğinde Mesleki Yargı; MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 4, Aralık 2006, s Amerika Birleşik Devletleri nde (ABD), Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu (Securities and Exchange Comission-SEC) finansal raporlamada kurallara dayalı (rules based) ve ilkelere dayalı (principles based) standartların yeterli olmadığını bu nedenle de amaç esaslı (objective based) finansal raporlama standartlarına ihitiyaç olduğunu öne sürmektedir ( 13

14 UFRS leri kullanmaları, zor ve karışık bölümlerde meslek mensuplarının mesleki yargılarını kullanarak çözüm getirmeleri görüşleri de dikkate alınmalıdır. 6. KOBİ standartlarının uygulanması için düzenleyici kuruluşlar tarafından bir takım yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Özellikle de Maliye Bakanlığı, finansal raporlama standartlarını kullanılması için ilk önce Tek Düzen Hesap Planı nda değişiklikler yapmalı daha sonra da vergi düzenlemeleri ile finansal raporlama standartları arasındaki değerleme farklarını beyannameler ile takip etmelidir. 7. TMSK, ülkemizdeki KOBİ standardı hazırlama sürecini çok iyi yönetmelidir. Bu doğrultuda, tüm kesimlerin görüş ve önerilerini dikkate almalı ve birlikte çözüm geliştirme fırsatları yaratmalıdır. TMSK tarafından yakın bir zamanda kamuya açıklanması beklenen KOBİ standardı taslağının mümkün olduğunca geniş kesimlerce tartışılmasını sağlamak üzere bazı stratejiler geliştirilebilir. Bunun için tüm ilgili kesimlerin (Sermaye Piyasası Kurulu-SPK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu-BDDK, Maliye Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı- KOSGEB, Hazine Müsteşarlığı, TÜRMOB ve tüm illerdeki odalar, Ulusal ve Uluslararası Denetim Firmaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-TOBB, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği-TÜSİAD, Üniversiteler ve Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı- MÖDAV gibi) bu sürece katılımları sağlanmalıdır. 8. KOBİ standardı çalışmalarının internet aracılığı ile tüm kesimlerin görüşüne açılması doğru bir yöntemdir. Ancak bu konuda, üniversitelerin ve üniversitelerdeki muhasebefinansman alanlarında görev yapan akademisyenlerin KOBİ standardı hazırlama ve değerlendirme sürecine katılımlarını sağlamak amacıyla MÖDAV (Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı) ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) nun veri tabanı desteğinden yararlanılabilir. Ayrıca tüm üniversite rektörlüklerine başvurularak, üniversite bünyesindeki öğretim elemanlarının görüş ve önerilerinden yararlanılması da söz konusu olabilir. KOBİ standardının içeriği ve değerlendirilmesi yukarıdaki bölümlerde açıklanmaya çalışılmıştır. Ülkemizde konu ile ilgili taraflar; KOBİ standardı konusunda UMSK tarafından hazırlanan standartların sadece uygulayıcısı olmaktan çok, bu standartlar konusunda yönlendirici, katkı sağlayıcı ve süreci etkileyeci bir rol üstelenmek için gerekli tüm deneyim, 14

15 bilgi, beceri ve birikime sahiptir. Bu nedenle, sadece KOBİ standardının içeriği değil, böyle bir standardın gerekip gerekmediği de ülkemizde çok geniş bir katılımla tartışılmalı ve sonuçları iyi değerlendirilmelidir. Bu süreçte tüm kesimlerin, muhasebe bilimi ve muhasebe mesleğinin ülkemizde hak ettiği gelişmişlik düzeyine gelmesi için tek yetkili kuruluş olan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) na destek vermeleri ve sürecin bir parçası olmaları gerekmektedir. KAYNAKÇA BOVÉ, José Maria (2006) SME Financial Reporting, World Bank, FEE SME/SMP Working Party, DAVIS, Annette (2006) Accounting for SMEs, European Commission Internal Market & Services DG, REPARIS Workshop, EPSTEIN, Bary J. (2007) A Wrong-Headed Reaction to Accounting Information Overload Threatens Sound Decision-Making, New York CPA Journal, EPSTEIN, Bary J.; JERMAKOWICZ, Eva K.(2007) IFRS 2007: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, John Wiley & Sons Editions, EPSTEIN, Bary J.; JERMAKOWICZ, Eva K. (2007) IASB Exposure Draft: International Financial Reporting Standards for Small and Medium-Sized Entities, New York CPA Journal, April IASB; Exposure Draft of a Proposed -IFRS for Small and Medium-sized Entities- IASCF, London 2007 (www.iasb.org/nr/rdonlyres : 13 Nisan 2007) PACTER, Paul (2006) Accounting Standards for SME s, 17.World Congress of Accountants, Istanbul, November PACTER, Paul: The IASB Project on Accounting Standards for SMEs, World Bank Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation, 28 March

16 UNITED NATIONS (2004) Accounting and Financial Reporting Guidelines for Small and Medium-Sized Enterprises, Level 1-2-3, New York and Geneva (Çevrimiçi erişim) 16

17 EK- UMSK TARAFINDAN ÖNERİ VE TARTIŞMAYA AÇILAN KOBİLER İÇİN UFRS NİN SON TASLAĞININ İÇERİĞİ 1 Kapsam 2 Kavramlar ve Genel İlkeler 3 Finansal Tabloların Sunumu 4 Bilanço 5 Gelir Tablosu 6 Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Karlar Tablosu 7 Nakit Akış Tablosu 8 Finansal Tablo Dipnotları 9 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar 10 Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar 11 Finansal Varlıklar ve Finansal Borçlar 12 Stoklar 13 İştiraklerdeki Yatırımlar 14 İş Ortaklıklarındaki Paylar 15 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16 Maddi Duran Varlıklar 17 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18 İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye 19 Kiralama İşlemleri 20 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 21 Özkaynaklar 22 Hasılat 23 Devlet Teşvikleri 24 Borçlanma Maliyetleri 25 Hisse Bazlı Ödemeler 26 Varlıklarda Değer Düşüklüğü 27 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 28 Gelir Vergileri 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama 30 Yabancı Para İşlemlerinin Çevrilmesi 31 Bölümlere Göre Raporlama 32 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 33 İlişkili Taraf Açıklamaları 34 Hisse Başına Kazanç 35 Özellikli Sektörler 36 Durdurulan Faaliyetler ve Satılmaya Hazır Varlıklar 37 Ara Dönem Finansal Raporlama 38 KOBİ ler için UFRS ye İlk Geçiş 17

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 1 Small and Medium-sized

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Giriş Bu yayın, üretim, toptan ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Örnek A.Ş. nin Uluslararası

Detaylı

Yıl:2014, C:6, S:1, s. 121-139 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 121-139

Yıl:2014, C:6, S:1, s. 121-139 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 121-139 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:1, s. 121-139 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 121-139 Bankaların Kapsamlı Kârı (Zararı) ve

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

FASB-IASB ANLAŞMASI VE GLOBAL FİNANSAL MUHASEBE STANDARTLARINA DOĞRU

FASB-IASB ANLAŞMASI VE GLOBAL FİNANSAL MUHASEBE STANDARTLARINA DOĞRU FASB-IASB ANLAŞMASI VE GLOBAL FİNANSAL MUHASEBE STANDARTLARINA DOĞRU Doç.Dr.İdil Kaya Galatasaray Üniversitesi GİRİŞ Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (Financial Accounting Standards Board

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması Muhasebe politikalarının tutarlılığı Muhasebe politikalarındaki

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI Yrd. Doç. Dr. Şaban UZAY ÖZET Denetçi bağımsızlığı, muhasebe etiği konuları arasında önemli bir konuma sahiptir. Günümüzde denetçinin her sözleşme için bağımsızlığa yönelik

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 5 Statement of Comprehensive

Detaylı

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve ÖZEL SEKTÖRÜ GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Originally published

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK

Detaylı

Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi

Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2011 Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi Fatma Pamukçu * ÖZET Bu çalışmanın amacı, kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal

Detaylı

Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi

Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2011 Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi ÖZET Ümmühan ASLAN Bankaların son on yıllık bilançoları incelendiğinde vadeye

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

Bankacılığımızda İç Kontrol

Bankacılığımızda İç Kontrol Bankacılığımızda İç Kontrol Gürdoğan Yurtsever Yayın No: 256 Nisan 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282

Detaylı

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1 :56-72 İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine

Detaylı

TURKISH COOPERATIVE ASSOCIATION TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom. Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew. 2013 C lt: 48 Sayı: 2

TURKISH COOPERATIVE ASSOCIATION TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom. Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew. 2013 C lt: 48 Sayı: 2 KOOP-KUR KOOPERATİFÇİ LTÜRK İK KURUMU ISSN 1300-1469 Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew KOOP-KUR KOOPERATİFÇİ LTÜRK İK KURUMU ISSN 1300-1469 Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom 2013 Volume:48 Number: 2 F nanc

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

TMS KAPSAMINDA ÇEŞİT ESASINA GÖRE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU

TMS KAPSAMINDA ÇEŞİT ESASINA GÖRE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU TMS KAPSAMINDA ÇEŞİT ESASINA GÖRE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU Prof. Dr. Hasan Kaval A. ÇALIŞMANIN AMACI Ülkemizde ekonomi geliştikçe onun kurumları da gelişmektedir. Bu kapsamda işletmelerin

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 Özel Emeklilik Sistemleri (sayfa 6) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel

Detaylı

2.İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

2.İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNİN ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI VE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ASSESSMENT OF RELATED PARTY TRANSACTIONS IN TERMS OF INTERNATIONAL AUDITING

Detaylı