SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ"

Transkript

1 Dr. Fatma Dilek KABUKÇUOĞLU ÖZER 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile Karşılaştırmalı ve Gerekçeli 6327 sayılı Kanunla Değişik SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ İlgili Kanunlar Bakanlar Kurulu Kararları Tebliğler Yönetmelikler Genelgeler Sektör Duyuları Esaslar

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XLV BİBLİYOGR AFYA...XLVII SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE I. Madde Gerekçesi... 7 A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi... 7 B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi... 8 II. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme... 8 III. Açıklama... 8 A. Amaç... 8 XIII

3 B. Kapsam...10 C. Kapsam Dışı Hususlar...10 MADDE I. Madde Gerekçesi...15 A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi...15 B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi...15 II. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme...15 III. Açıklama...16 A. Genel Olarak...16 B. Tanımlar İtibarıyla Aktüer Aracı Bakan Broker Destek Hizmeti Kuruluşu Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi Sigorta Eksperi Sigorta Acentesi...19 İKİNCİ BÖLÜM Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketleri MADDE I. Madde Gerekçesi...26 A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi...26 B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi...27 II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri...28 A. Adli Ceza...28 B. İdari Cezalar...28 III. Madde ile Bağlantılı Geçici Madde...28 A. Madde Hükmü...28 XIV

4 B. Madde Gerekçesi...29 IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenlemeler...29 V. Açıklama...31 A. Genel Olarak Anonim Şirket Şeklinde Faaliyet Gösterecek Şirketler...32 a. Genel Olarak...32 b. Kurucular...34 aa. Genel Olarak...34 bb sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi...35 c. Sermaye Kooperatif Şirket Şeklinde Faaliyet Gösterecek Şirketler...36 a. Genel Olarak...36 b. Kurucular...37 c. Sermaye...38 B. Yabancı Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Türkiye deki Faaliyeti...38 MADDE I. Madde Gerekçesi...44 A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi...44 B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi...44 II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri...45 A. Adli Cezalar...45 B. İdari Cezalar...46 III. Sigortacılık Kanunu nda Yer Alan Bağlantılı Madde...47 A. Madde Hükmü...47 B. Madde Gerekçesi...47 IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme...48 V. Açıklama...49 A. Genel Olarak...49 B. Türk Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Teşkilatı Yönetim Kurulu...50 a. Genel Olarak...50 b. Genel Müdürün Doğal Üyeliği...50 XV

5 aa. Genel Olarak...50 bb sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi...51 c. Yönetim Kurulu Üyelerinin Tarafsızlığı...52 d sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi...53 aa. Genel Olarak...53 bb sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Bakımından Konunun Değerlendirilmesi Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları Murahhas Üyeler Denetçiler...57 a. Genel Olarak...57 b sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi...58 aa. Genel Olarak...58 bb. Denetimin Kapsamı...59 cc. Denetim Yapabilecek Kuruluşlar...60 dd. Denetçi Olamayacaklar...60 ee. Denetçilerin Seçimi...61 ff. Denetçilerin Görevden Alınması ve Denetim Sözleşmesinin Feshi...62 (1) Denetçinin Görevden Alınması...62 (2) Denetim Sözleşmesinin Feshi...62 gg sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Karşısında Sigortacılık Kanunu Uyarınca Çıkartılan Bağımsız Denetime İlişkin Yönetmeliklerin Değerlendirilmesi...63 (1) Genel Olarak...63 (2) Yönetmelik Hükümleri İtibariyle...63 i. Denetimin Kapsamı ve İşleyişi...64 ii. Denetçi Olabilecekler...64 iii. Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Denetçi Arasındaki Bağımsızlık İlişkisi...65 iv. Denetçi ile Şirket Arasındaki Denetim İlişkisinin Sona Ermesi Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin İç Sistemleri...66 XVI

6 a. Genel Olarak...66 b. İç Kontrol Sistemi...67 c. Risk Yönetim Sistemi...68 d. İç Denetim Sistemi Kurumsal Yönetim Komitesi...69 a. Genel Olarak...69 b. Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölge Müdürlüğü, Şube ve Temsilcilik Teşkilatı...71 C. Yabancı Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Türkiye deki Şube Teşkilatlanması...71 MADDE I. Madde Gerekçesi...75 II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri...76 A. Adli Ceza...76 B. İdari Cezalar...76 III. Madde İle Bağlantılı Geçici Madde...77 A. Madde Hükmü...77 B. Madde Gerekçesi...77 IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme...77 V. Açıklama...78 A. Genel Olarak...78 B. Sigorta Grupları...78 C. Sigorta Branşları Genel Olarak...79 a. Sigorta Murakabe Kanunu na Göre Sigorta Branşları...80 b. Sigortacılık Kanunu na Göre Sigorta Branşları Hayat Dışı Grubu Sigorta Branşları...82 a. Genel Olarak...82 b. Birden Fazla Branş İçin Tek Ruhsat Uygulaması Hayat Grubu Sigorta Branşları...85 D. Branş Bazında Sermaye Uygulaması...86 E. Sigorta Murakabe Kanunu Zamanında Alınan Ruhsatların Yeni Branşlar Karşısındaki Durumu...87 F. Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğin Uygulama Esasları Ek Teminat...90 XVII

7 XVIII 2. Emeklilik Şirketi ve Hastalık Teminatı...90 MADDE I. Madde Gerekçesi...97 II. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme...97 III. Açıklama...97 A. Genel Olarak...97 B. Ret Nedenleri Kurucuların, Yönetici ve Denetçilerin Kanunda Öngörülen Nitelikleri Taşımaması İş Planı ve İbraz Edilen Belgelerden Sigorta Sözleşmesine Taraf Olacakların Hak ve Menfaatlerinin Korunamayacağının veya Şirketin Yükümlülüklerini Sürekli ve Yeterli Olarak Yerine Getiremeyeceğinin Anlaşılması Başvurunun Yeterli Bilgi ve Beyan İçermemesi veya Kanunda Öngörülen Şartları Taşımadığının Anlaşılması Gerekli Teknik Donanım ve Personele Sahip Olunmadığının veya Sigortacılık Yapma Yeterliliğinin Bulunmadığının Anlaşılması MADDE I. Madde Gerekçesi II. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme III. Açıklama A. Genel Olarak B. Sigortacılık Kanunu ve Geçici Ruhsat İptali C. Ruhsat İptal Nedenleri Ruhsat Verilmesine İlişkin Şartların Ortadan Kalkması Belli Süreler İçinde Sigorta Sözleşmesi veya Reasürans Sözleşmesi Akdedilmemesi Sigortacılık Mevzuatına Aykırı Uygulamalar Sonucunda Sigorta Sözleşmesi ile İlgili Kişilerin Hak ve Menfaatlerinin Tehlikeye Düştüğünün Anlaşılması Kanundan Doğan Yükümlülüklerin Ağır Şekilde İhlal Edilmesi veya İhlallerin Mutad Hâle Gelmesi İş Planında Belirtilen Hedeflerden Uzaklaşılmış Olması D. Ruhsat İptalinin İlanı E. Ruhsat İptali ve Portföy Devri...114

8 F. Ruhsat İptalinin Mevcut Sözleşmelere Etkisi Genel Olarak sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi MADDE I. Madde Gerekçesi II. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme III. Açıklama A. Genel Olarak B sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Bakımından Konunun Değerlendirilmesi MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Ceza B. İdari Cezalar III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. Genel Olarak B. Hisse Edinimi Kavramı C. Dolaylı Hisse Edinimleri D. İzne Tabi Eşikler Genel Olarak Bakanın Hisse Sınırlaması E. Halka Arz Sırasındaki ve Menkul Kıymet Borsalarındaki Edinimler F. İzin Verilirken Bakılacak Hususlar G sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenlemeler IV. Açıklama XIX

9 A. Genel Olarak B sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sigorta Sözleşmeleri MADDE I. Madde Gerekçesi A. Hükümet Gerekçesi B. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. Sigorta Genel Şartları Genel Olarak Sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi sayılı Türk Borçlar Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi B. Susmanın Kabul Sayılması Genel Olarak sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi C. Sigorta Ettiren, Sigortalı ve Lehtarın Bilgilendirilmesi Genel Olarak Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik a. Genel Olarak b. Bilgilendirme Kapsamı Dışındaki Sigortalar c. Bilgilendirmenin Tarafları d. Bilgilendirmenin Şekli e. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü aa. Bilgilendirme Formu bb. Bilgilendirme Formunun Hukuki Niteliği XX

10 f. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Bilgilendirme aa. Genel Olarak bb. Bilgilendirme Şekli g. Bilgilendirme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinin Sonuçları h sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi D. Sözleşmede Kapsam Dışı Bırakılan Risklerin Açıkça Gösterilmesi Genel Olarak sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi E. Sigorta Sözleşmelerinde Yabancı Kelimelere Yer Verilmemesi F. Sigorta Şirketlerince İlk Defa Uygulamaya Konulacak Sözleşmeler MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Ceza B. İdari Ceza III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Ceza B. İdari Ceza III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. Zorunlu Hâle Getirilebilecek Sigortalar B. Sözleşmenin Muhtevasını Belirleme C. Sözleşmenin Diğer Tarafını Seçebilme D. Zorunlu Sigortalarda Sözleşmenin Sona Erdirilmesi Sigorta Ettiren Açısından a. Genel Olarak b. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Açısından Konunun Değerlendirilmesi XXI

11 aa. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının İptal Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu bb. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının İptal Edilmesine İlişkin Ek Sektör Duyurusu Sigortacı Açısından E. Zorunlu Sigorta Denetimi MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri III. Sigortacılık Kanunu nda Yer Alan Bağlantılı Maddeler A. Geçici Madde Madde Hükmü Madde Gerekçesi B. Karayolları Trafik Kanunu nda Değişiklik Yapan Madde Madde Hükmü Madde Gerekçesi IV. Karayolları Trafik Kanunu nda Yer alan İlgili Maddeler V. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme VI. Karayolları Trafik Kanunu ndaki Eski Düzenlemeler VII. Açıklama A. Genel Olarak B. Güvence Hesabının Tüzel Kişiliği C. Güvence Hesabının Kapsamı D. Güvence Hesabına Başvurulabilecek Durumlar Sigortacılık Kanunu Açısından Karayolları Trafik Kanunu Açısından a. Karayolları Trafik Kanunu nda Tarihinde Yapılan Değişiklik Öncesi b. Karayolları Trafik Kanunu nda Tarihinde Yapılan Değişiklik Sonrası aa. Genel Olarak XXII

12 bb. Konunun Sigortacılık ve Sorumluluk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi cc. Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (1) Genel Olarak (2) Yönetmelik Hükümlerinin Değerlendirilmesi i. Kapsam Açısından ii. Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanacak Sağlık Giderleri Açısından Güvence Hesabı Yönetmeliği Açısından E. Güvence Hesabından Ödeme Yapılabilecek Kişiler Zarar Görenler Zarar Görenin Temsilcisi Zarar Görenin Vekili a. Genel Olarak b. Zorunlu Motorlu Taşıt Sigortalarında Tazminatların Vekil Aracılığı ile Tahsili aa. Genelgenin Değerlendirilmesi bb. Danıştay Kararı Temlik Alacaklısı Zarar Görene Halef Olanlar F. Güvence Hesabının Halefiyeti G. Güvence Hesabının Rücu Hakkı H. Güvence Hesabının Gelir ve Giderleri MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Ceza B. İdari Ceza III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. Genel Olarak B. Yükümlüler C. Türkiye deki Menfaat D. Türkiye deki Sigorta Şirketi XXIII

13 E. Yurt Dışında Yaptırılabilecek Sigortalar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Malî Bünye MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Ceza B. İdari Ceza III. Madde İle Bağlantılı Geçici Madde A. Madde Hükmü B. Madde Gerekçesi IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme V. Açıklama A. Genel Olarak B. Teknik Karşıkların Türleri Kazanılmamış Primler Karşılığı a. Genel Olarak b. Kazanılmamış Primler Karşılığı Ayrılacak Sözleşmeler aa. Genel Olarak bb. Ek Teminat ve Paket Poliçe Uygulaması c. Kazanılmamış Primler Karşılığının Hesaplanması Devam Eden Riskler Karşılığı Dengeleme Karşılığı Matematik Karşılık a. Aktüeryal Matematik Karşılık b. Kâr Payı Karşılığı Muallak Tazminat Karşılığı İkramiyeler ve İndirimler Karşılığı C. Teknik Karşılıklar ve Vergilendirme Dengeleme Karşılığı İle İlgili Olarak XXIV

14 2. Matematik Karşılıkla İlgili Olarak MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Ceza B. İdari Cezalar III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenlemeler IV. Açıklama A. Genel Olarak B. Teminat Tesisi ve Serbest Bırakılması C. Teminatın Kullanılması MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Ceza B. İdari Ceza III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Madde ile Bağlantılı Madde A. Madde Hükmü B. Madde Gerekçesi XXV

15 III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. Sigorta ve Reasürans Şirketleri Açısından Genel Olarak Mali Bünye Zafiyeti a. Genel Olarak b. Mali Bünye Zafiyet Hâlleri aa. Minimum Garanti Fonunun Tesis Edilememesi bb. Gereken Teminatın Tesis Edilememesi cc. Teknik Karşılıklara Uygun Varlıklarının Bulunmaması dd. Şirketin Yükümlülüklerini Yerine Getirememesi ile Mali Bünyesinin Sigortalıların Hak ve Menfaatlerini Tehlikeye Düşürecek Derecede Zayıflaması Uygulanacak Tedbirler a. Genel Olarak b. İlk Aşama Tedbirler aa. Şirketten Yerine Getirmesi Talep Edilen Tedbirler bb. Şirket Üzerinde Doğrudan Uygulanan Tedbirler (1) Portföy Devri (2) Sigorta Portföyünün Sınırlandırılması (3) Yönetim veya Denetim Kurullarına Üye Atama i. Genel Olarak ii. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevden Alınması.293 iii. Genel Müdürün Durumu iv. Denetim Kurulu Üyelerinin Görevden Alınması..295 v. Şirket Yönetimine ve Denetimine Atananlar Hakkında Uygulanacak Koruyucu Hükümler (a) Genel Olarak (b) Yönetim ve Denetime Atanan Kamu Görevlileri Bakımından (4) Şirket Yönetiminin Kayyıma Devredilmesini Talep Etme i. Genel Olarak ii. Kayyım Atamasına İlişkin Usul iii. Kayyımın Sorumluluğu ve Görevinin Sona Ermesi XXVI

16 c. İkinci Aşama Tedbirler B. Sigorta ve Reasürans Sözleşmesi Yapan Diğer Kurum ve Kuruluşlar Açısından BEŞİNCİ BÖLÜM Aktüerler, Aracılar ve Sigorta Eksperleri MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Cezalar B. İdari Cezalar III. Madde ile Bağlantılı Geçici Madde A. Madde Hükmü B. Madde Gerekçesi IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenlemeler V. Açıklama A. Aktüerler Genel Olarak Aktüerlerde Aranılan Nitelikler a. Gerçek Kişi Aktüerler Açısından b. Tüzel Kişi Aktüerler Açısından Aktüerle İlgili Sınıflandırma ve Aktüerlik Sınavları Aktüer Çalıştırma Zorunluluğu Aktüerlerin Çalışma Esasları B. Brokerler Brokerde Aranan Nitelikler a. Gerçek Kişi Brokerler Açısından b. Tüzel Kişi Brokerler Açısından aa. Tüzel Kişiliğin Kendisinde Aranan Nitelikler bb. Tüzel Kişi Yetkililerinde ve Yöneticilerinde Aranan Nitelikler (1) Yetkili ve Yönetici Ayrımı (2) Aranan Nitelikler cc. Tüzel Kişi Brokerin Ortaklarında Aranan Nitelikler XXVII

17 2. Brokerlik Yapacaklarla İlgili Kısıtlamalar Brokerlik Ruhsatı a. Genel Olarak b. Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırma Zorunluluğu c. Brokerlik Ruhsatının İptali Brokerlik Bünyesinde Meydana Gelen Değişiklikler Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği ile Brokerler İçin Öngörülen Yasaklamalar a. Başka Ticari Faaliyette Bulunma Yasağı aa. Genel Olarak bb. Bireysel Emeklilik Aracılığı Açısından Konunun Değerlendirilmesi b. Brokerlik Ruhsatı Olmadan Ticaret Unvanında Broker İbaresini Kullanma Yasağı c. Tazminat Ödeme Yasağı d. Menfaat Temin Etme Yasağı Brokerin Çalışma Esas ve Usulleri Sigorta ve Reasürans Primlerinin Ödenmesi MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Cezalar B. İdari Cezalar III. Madde ile Bağlantılı Geçici Madde A. Madde Hükmü B. Madde Gerekçesi IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme V. Açıklama A. Genel Olarak Sigorta Eksperinde Aranan Nitelikler a. Gerçek Kişi Sigorta Eksperleri Açısından b. Tüzel Kişi Sigorta Eksperleri Açısından aa. Tüzel Kişiliğin Kendisinde Aranan Nitelikler bb. Tüzel Kişinin Ortaklarında Aranan Nitelikler cc. Tüzel Kişinin Yetkililerinde Aranan Nitelikler XXVIII

18 c. Yabancı Sigorta Eksperlerinde Aranılan Nitelikler B. Sigorta Eksperliği Yapamayacak ve Eksperlik Faaliyetinde Çalıştırılamayacaklar C. Sigorta Eksperlik Faaliyeti Sigorta Eksperlik Ruhsatı a. Genel Olarak b. Ruhsat Şartları Levhaya Kayıt a. Genel Olarak b. Levhadan Silinme Eksperlik Faaliyetinin Kapsamı Sigorta Eksperlerinin Çalışma Şekli a. Genel Olarak b. Atanması ve Ücreti c. İşin Kabulü veya Reddi aa. Genel Olarak bb. Ekspertizin Kabul Edilemeyeceği Durumlar d. Ekspertiz Raporu MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Cezalar B. İdari Cezalar III. Madde ile Bağlantılı Geçici Madde A. Madde Hükmü B. Madde Gerekçesi IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme V. Açıklama A. Genel Olarak B. Sigorta Acentelerine Uygulanacak Hükümler Genel Olarak sayılı Türk Ticaret Kanunu Kanunu BakımındanKonunun Değerlendirilmesi C. Acentelik Türleri Genel Olarak XXIX

19 2. Acentelik Türleri a. Aracı Acente b. Sözleşme Yapma Yetkisine Sahip Acente aa. Sözleşme Yapma Yetkisi bb. Prim Tahsil Etme Yetkisi (1) Genel Olarak (2) Prim Tahsil Etme Yetkisinin Verilemeyeceği Durum..370 (3) Yetkilerin Veriliş Şekli (4) Yetkilerin Tescil ve İlanı (5) Başka Ticari Faaliyette Bulunma Yasağı i. Başka Ticari Faaliyet Yasağının Konu Bakımından İstisnası (a) Hayat ve Zorunlu Sigortalar (b) Bireysel Emeklilik ii. Başka Ticari Faaliyet Yasağının Kurumlar Bakımından İstisnası Tali Acentelik a. Genel Olarak b. Sigortacılık Kanunu Çerçevesinde Tali Acentelik aa. Genel Olarak bb. Tali Acenteliğe İlişkin Sektör Duyuruları (1) Genel Olarak (2) Değerlendirme i. Acentelik Yönünden ii. Brokerlik Yönünden Sigorta Acentelerinde Aranılan Nitelikler a. Gerçek Kişi Sigorta Acenteleri Açısından aa. Genel Olarak (1) Teknik Personel Vasıflarını Taşıma (2) Mal Varlığı Şartı bb. Sözleşme Yapma ve Prim Tahsil Etme Yetkileri Verilecek Sigorta Acenteleri Açısından b. Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Açısından aa. Tüzel Kişiliğin Kendisinde Aranan Nitelikler bb. Tüzel Kişinin Ortaklarında Aranan Nitelikler cc. Tüzel Kişinin Yetkililerinde Aranan Nitelikler XXX

20 5. Sigorta Acenteliği Yapacaklarla İlgili Kısıtlamalar Acentelik Faaliyeti a. Faaliyete Başlama aa. Uygunluk Belgesi ve Levha (1) Genel Olarak (2) Levhadan Silinme bb. Mesleki Sorumluluk Sigortası b. Sigorta Acentesinin Komisyon Hakkı aa. Genel Olarak bb. Komisyonun Miktarı cc. Komisyona Hak Kazanma Anı dd. Komisyonun Ödenme Zamanı ee. Acentelik İlişkinin Sona Ermesinden Sonraki Durum c. Sigorta Acentesinin Portföy Mülkiyeti aa. Genel Olarak bb. Sigortacılık Kanunu Çerçevesinde Sigorta Acentesinin Portföy Mülkiyeti cc sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Portföy Mülkiyeti (1) Genel Olarak (2) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Sigortacılık Kanunu ndaki Düzenlemelerin Değerlendirilmesi d. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Acentenin Sorumluluğu Yabancı Acentelerin Durumu ALTINCI BÖLÜM Meslek Örgütlenmeleri MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi XXXI

21 II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Cezalar B. İdari Ceza III. Madde ile Bağlantılı Madde IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme V. Açıklama A. Birliğe Üyelik Genel Olarak Birliğe Üye Olabilecek Şirketler Üyelik Sıfatının Kazanılması B. Levha Sistemi C. Birlik Yapılanması Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Öncesi a. Genel Kurul b. Başkan ve Başkan Yardımcısı c. Başkanlık Divanı d. Yönetim Kurulu aa. Üye Sayısı bb. Dengeli Temsil cc. Denetim Kurulu dd. Disiplin Kurulu Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik yapan 6327 sayılı Kanun Sonrası a. Genel Olarak b. Birlik Teşkilatı c. Masraflara İştirak MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme III. Açıklama XXXII

22 MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükmü III. Madde ile Bağlantılı Madde A. Madde Hükmü B. Madde Gerekçesi IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme V. Açıklama A. Genel Olarak B. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Yapısı ve Görev Süresi Üyelik Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin Görevleri Sigorta Eksperleri İcra Komitesince Uygulanacak Disiplin Cezaları MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükmü III. Madde ile Bağlantılı Madde A. Madde Hükmü B. Madde Gerekçesi IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme V. Açıklama A. Genel Olarak B. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Genel Olarak Diğer Sektör Meclislerinden Farkı Üyelik C. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Genel Olarak Üyelik Sigorta İcra Komitesinin Görevleri Disiplin Cezalarının Uygulanması Sigorta İcra Komitelerinin Sigorta Eksperleri İcra Komitesinden Farkı XXXIII

23 YEDİNCİ BÖLÜM Denetim ve Bilgi Verme MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Cezalar B. İdari Ceza III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. Maddenin Geneli Üzerinde Değerlendirme B. Sigortacılık Sektörünün Gözetim ve Denetimi Sigortacılık Sektörünün Yerinde Denetimi a. Genel Olarak b. Yerinde Denetim Faaliyeti Sigortacılık Sektörünün Gözetimi C. Hazine Müsteşarlığının Karar ve İşlemlerine İtiraz MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Cezalar B. İdari Ceza III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. Genel Olarak B. Bilgi Verme Yükümlülüğünün Kapsamı ve Yükümlüleri C. Yabancı Denetim Organlarının Denetimi ve Bilgi Alma Hakkı XXXIV

24 SEKİZİNCİ BÖLÜM Tahkim MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. Genel Olarak B. Sigortacılık Kanunu Çerçevesinde Tahkim Genel Olarak a. Genel Tahkimden Farkı aa. Uygulama Alanı Bakımından bb. Tahkim Sözleşmesi Açısından cc. Hakem ve Hakem Seçimi Açısından dd. Tahkim Süresi Açısından ee. Hakemi Ret Nedenleri Açısından ff. Hakem Kararlarına Karşı Yargı Yolu Bakımından gg. Hakem Ücretleri Bakımından b. Tahkimin Hakem - Bilirkişilik Müessesesinden Farkı c. Tahkimin Arabuluculuk Müessesesinden Farkı Tahkim Komisyonu a. Genel Olarak b. Tahkim Komisyonunun Yapısı aa. Tahkim Komisyonu Başkanlığı bb. Ofis (Müdür, Müdür Yardımcısı, Raportör ve Diğer Personel) (1) Komisyon Müdürü (2) Raportör cc. Sigorta Hakemleri (1) Sigorta Hakem Başvurusu (2) Sigorta Hakemlerinde Aranılan Nitelikler (3) Sigorta Hakem Listesi XXXV

25 (4) Sigorta Hakemlerinin Tarafsızlığı C. Tahkim Komisyonun Gelirleri Tahkim Sisteminin İşleyişi a. Taraflar aa. Risk Üstlenen Taraf bb. Sigorta Sözleşmesinden Menfaat Sağlayanlar b. Tahkime Başvuru Şartları c. Tahkime Başvuru Usulü d. Raportör İncelemesi e. Dosyanın Hakeme İntikali f. Hakemlerin Çalışma Usulü g. Hükmolunacak Vekalet Ücreti h. Kararların Veriliş Şekli ve Komisyon Müdürüne İntikali i. Hakem Kararlarının Bağlayıcılığı j. Hakem Kararlarının Standardizasyonu DOKUZUNCU BÖLÜM Çeşitli Hükümler MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükmü A. Adli Ceza III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. Sigortacılık Eğitim Merkezi Genel Olarak Sigortacılık Eğitim Merkezinin Teşkilatı Gelir ve Giderleri B. Sigortacılıkla İlgili Örgütlenmeler C. Destek Hizmeti Kuruluşları XXXVI

26 MADDE 31/A I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükmü III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama MADDE 31/B I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükmü III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Ceza B. İdari Ceza III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. İlan ve Reklamlar B. İyiniyet Genel Olarak Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik a. Genel Değerlendirme aa. Düzenlemenin Yönetmelik Düzeyinde Yapılması bb. Dayanak cc. İsim Açısından dd. Terminoloji Açısından b. Yanlış Sigorta Uygulaması c. Yanlış Sigorta Uygulamaları Karşısında İlgililerin Yükümlülükleri aa. Genel Olarak bb. Veri Tabanı C. Kişilerin Sigorta Şirketini Seçme Hakkının Sınırlandırılmaması XXXVII

27 MADDE I. Madde Gerekçesi II. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme III. Açıklama MADDE 33/A I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama ONUNCU BÖLÜM Cezalar MADDE 34 - MADDE I. Madde Metinleri II. Madde Gerekçeleri III. Açıklama A. Genel Olarak B. Adli Ceza - İdari Ceza Ayrımı Genel Olarak Adli Ceza Uygulaması İdari Ceza Uygulaması MADDE I. Madde Gerekçesi II. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme III. Açıklama XXXVIII