SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ"

Transkript

1 Dr. Fatma Dilek KABUKÇUOĞLU ÖZER 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile Karşılaştırmalı ve Gerekçeli 6327 sayılı Kanunla Değişik SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ İlgili Kanunlar Bakanlar Kurulu Kararları Tebliğler Yönetmelikler Genelgeler Sektör Duyuları Esaslar

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XLV BİBLİYOGR AFYA...XLVII SİGORTACILIK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE I. Madde Gerekçesi... 7 A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi... 7 B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi... 8 II. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme... 8 III. Açıklama... 8 A. Amaç... 8 XIII

3 B. Kapsam...10 C. Kapsam Dışı Hususlar...10 MADDE I. Madde Gerekçesi...15 A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi...15 B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi...15 II. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme...15 III. Açıklama...16 A. Genel Olarak...16 B. Tanımlar İtibarıyla Aktüer Aracı Bakan Broker Destek Hizmeti Kuruluşu Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi Sigorta Eksperi Sigorta Acentesi...19 İKİNCİ BÖLÜM Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketleri MADDE I. Madde Gerekçesi...26 A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi...26 B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi...27 II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri...28 A. Adli Ceza...28 B. İdari Cezalar...28 III. Madde ile Bağlantılı Geçici Madde...28 A. Madde Hükmü...28 XIV

4 B. Madde Gerekçesi...29 IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenlemeler...29 V. Açıklama...31 A. Genel Olarak Anonim Şirket Şeklinde Faaliyet Gösterecek Şirketler...32 a. Genel Olarak...32 b. Kurucular...34 aa. Genel Olarak...34 bb sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi...35 c. Sermaye Kooperatif Şirket Şeklinde Faaliyet Gösterecek Şirketler...36 a. Genel Olarak...36 b. Kurucular...37 c. Sermaye...38 B. Yabancı Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Türkiye deki Faaliyeti...38 MADDE I. Madde Gerekçesi...44 A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi...44 B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi...44 II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri...45 A. Adli Cezalar...45 B. İdari Cezalar...46 III. Sigortacılık Kanunu nda Yer Alan Bağlantılı Madde...47 A. Madde Hükmü...47 B. Madde Gerekçesi...47 IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme...48 V. Açıklama...49 A. Genel Olarak...49 B. Türk Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Teşkilatı Yönetim Kurulu...50 a. Genel Olarak...50 b. Genel Müdürün Doğal Üyeliği...50 XV

5 aa. Genel Olarak...50 bb sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi...51 c. Yönetim Kurulu Üyelerinin Tarafsızlığı...52 d sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi...53 aa. Genel Olarak...53 bb sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Bakımından Konunun Değerlendirilmesi Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları Murahhas Üyeler Denetçiler...57 a. Genel Olarak...57 b sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi...58 aa. Genel Olarak...58 bb. Denetimin Kapsamı...59 cc. Denetim Yapabilecek Kuruluşlar...60 dd. Denetçi Olamayacaklar...60 ee. Denetçilerin Seçimi...61 ff. Denetçilerin Görevden Alınması ve Denetim Sözleşmesinin Feshi...62 (1) Denetçinin Görevden Alınması...62 (2) Denetim Sözleşmesinin Feshi...62 gg sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Karşısında Sigortacılık Kanunu Uyarınca Çıkartılan Bağımsız Denetime İlişkin Yönetmeliklerin Değerlendirilmesi...63 (1) Genel Olarak...63 (2) Yönetmelik Hükümleri İtibariyle...63 i. Denetimin Kapsamı ve İşleyişi...64 ii. Denetçi Olabilecekler...64 iii. Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Denetçi Arasındaki Bağımsızlık İlişkisi...65 iv. Denetçi ile Şirket Arasındaki Denetim İlişkisinin Sona Ermesi Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin İç Sistemleri...66 XVI

6 a. Genel Olarak...66 b. İç Kontrol Sistemi...67 c. Risk Yönetim Sistemi...68 d. İç Denetim Sistemi Kurumsal Yönetim Komitesi...69 a. Genel Olarak...69 b. Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölge Müdürlüğü, Şube ve Temsilcilik Teşkilatı...71 C. Yabancı Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Türkiye deki Şube Teşkilatlanması...71 MADDE I. Madde Gerekçesi...75 II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri...76 A. Adli Ceza...76 B. İdari Cezalar...76 III. Madde İle Bağlantılı Geçici Madde...77 A. Madde Hükmü...77 B. Madde Gerekçesi...77 IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme...77 V. Açıklama...78 A. Genel Olarak...78 B. Sigorta Grupları...78 C. Sigorta Branşları Genel Olarak...79 a. Sigorta Murakabe Kanunu na Göre Sigorta Branşları...80 b. Sigortacılık Kanunu na Göre Sigorta Branşları Hayat Dışı Grubu Sigorta Branşları...82 a. Genel Olarak...82 b. Birden Fazla Branş İçin Tek Ruhsat Uygulaması Hayat Grubu Sigorta Branşları...85 D. Branş Bazında Sermaye Uygulaması...86 E. Sigorta Murakabe Kanunu Zamanında Alınan Ruhsatların Yeni Branşlar Karşısındaki Durumu...87 F. Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğin Uygulama Esasları Ek Teminat...90 XVII

7 XVIII 2. Emeklilik Şirketi ve Hastalık Teminatı...90 MADDE I. Madde Gerekçesi...97 II. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme...97 III. Açıklama...97 A. Genel Olarak...97 B. Ret Nedenleri Kurucuların, Yönetici ve Denetçilerin Kanunda Öngörülen Nitelikleri Taşımaması İş Planı ve İbraz Edilen Belgelerden Sigorta Sözleşmesine Taraf Olacakların Hak ve Menfaatlerinin Korunamayacağının veya Şirketin Yükümlülüklerini Sürekli ve Yeterli Olarak Yerine Getiremeyeceğinin Anlaşılması Başvurunun Yeterli Bilgi ve Beyan İçermemesi veya Kanunda Öngörülen Şartları Taşımadığının Anlaşılması Gerekli Teknik Donanım ve Personele Sahip Olunmadığının veya Sigortacılık Yapma Yeterliliğinin Bulunmadığının Anlaşılması MADDE I. Madde Gerekçesi II. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme III. Açıklama A. Genel Olarak B. Sigortacılık Kanunu ve Geçici Ruhsat İptali C. Ruhsat İptal Nedenleri Ruhsat Verilmesine İlişkin Şartların Ortadan Kalkması Belli Süreler İçinde Sigorta Sözleşmesi veya Reasürans Sözleşmesi Akdedilmemesi Sigortacılık Mevzuatına Aykırı Uygulamalar Sonucunda Sigorta Sözleşmesi ile İlgili Kişilerin Hak ve Menfaatlerinin Tehlikeye Düştüğünün Anlaşılması Kanundan Doğan Yükümlülüklerin Ağır Şekilde İhlal Edilmesi veya İhlallerin Mutad Hâle Gelmesi İş Planında Belirtilen Hedeflerden Uzaklaşılmış Olması D. Ruhsat İptalinin İlanı E. Ruhsat İptali ve Portföy Devri...114

8 F. Ruhsat İptalinin Mevcut Sözleşmelere Etkisi Genel Olarak sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi MADDE I. Madde Gerekçesi II. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme III. Açıklama A. Genel Olarak B sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Bakımından Konunun Değerlendirilmesi MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Ceza B. İdari Cezalar III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. Genel Olarak B. Hisse Edinimi Kavramı C. Dolaylı Hisse Edinimleri D. İzne Tabi Eşikler Genel Olarak Bakanın Hisse Sınırlaması E. Halka Arz Sırasındaki ve Menkul Kıymet Borsalarındaki Edinimler F. İzin Verilirken Bakılacak Hususlar G sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenlemeler IV. Açıklama XIX

9 A. Genel Olarak B sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sigorta Sözleşmeleri MADDE I. Madde Gerekçesi A. Hükümet Gerekçesi B. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. Sigorta Genel Şartları Genel Olarak Sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi sayılı Türk Borçlar Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi B. Susmanın Kabul Sayılması Genel Olarak sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi C. Sigorta Ettiren, Sigortalı ve Lehtarın Bilgilendirilmesi Genel Olarak Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik a. Genel Olarak b. Bilgilendirme Kapsamı Dışındaki Sigortalar c. Bilgilendirmenin Tarafları d. Bilgilendirmenin Şekli e. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü aa. Bilgilendirme Formu bb. Bilgilendirme Formunun Hukuki Niteliği XX

10 f. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Bilgilendirme aa. Genel Olarak bb. Bilgilendirme Şekli g. Bilgilendirme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinin Sonuçları h sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi D. Sözleşmede Kapsam Dışı Bırakılan Risklerin Açıkça Gösterilmesi Genel Olarak sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Konunun Değerlendirilmesi E. Sigorta Sözleşmelerinde Yabancı Kelimelere Yer Verilmemesi F. Sigorta Şirketlerince İlk Defa Uygulamaya Konulacak Sözleşmeler MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Ceza B. İdari Ceza III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Ceza B. İdari Ceza III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. Zorunlu Hâle Getirilebilecek Sigortalar B. Sözleşmenin Muhtevasını Belirleme C. Sözleşmenin Diğer Tarafını Seçebilme D. Zorunlu Sigortalarda Sözleşmenin Sona Erdirilmesi Sigorta Ettiren Açısından a. Genel Olarak b. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Açısından Konunun Değerlendirilmesi XXI

11 aa. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının İptal Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu bb. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının İptal Edilmesine İlişkin Ek Sektör Duyurusu Sigortacı Açısından E. Zorunlu Sigorta Denetimi MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri III. Sigortacılık Kanunu nda Yer Alan Bağlantılı Maddeler A. Geçici Madde Madde Hükmü Madde Gerekçesi B. Karayolları Trafik Kanunu nda Değişiklik Yapan Madde Madde Hükmü Madde Gerekçesi IV. Karayolları Trafik Kanunu nda Yer alan İlgili Maddeler V. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme VI. Karayolları Trafik Kanunu ndaki Eski Düzenlemeler VII. Açıklama A. Genel Olarak B. Güvence Hesabının Tüzel Kişiliği C. Güvence Hesabının Kapsamı D. Güvence Hesabına Başvurulabilecek Durumlar Sigortacılık Kanunu Açısından Karayolları Trafik Kanunu Açısından a. Karayolları Trafik Kanunu nda Tarihinde Yapılan Değişiklik Öncesi b. Karayolları Trafik Kanunu nda Tarihinde Yapılan Değişiklik Sonrası aa. Genel Olarak XXII

12 bb. Konunun Sigortacılık ve Sorumluluk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi cc. Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (1) Genel Olarak (2) Yönetmelik Hükümlerinin Değerlendirilmesi i. Kapsam Açısından ii. Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanacak Sağlık Giderleri Açısından Güvence Hesabı Yönetmeliği Açısından E. Güvence Hesabından Ödeme Yapılabilecek Kişiler Zarar Görenler Zarar Görenin Temsilcisi Zarar Görenin Vekili a. Genel Olarak b. Zorunlu Motorlu Taşıt Sigortalarında Tazminatların Vekil Aracılığı ile Tahsili aa. Genelgenin Değerlendirilmesi bb. Danıştay Kararı Temlik Alacaklısı Zarar Görene Halef Olanlar F. Güvence Hesabının Halefiyeti G. Güvence Hesabının Rücu Hakkı H. Güvence Hesabının Gelir ve Giderleri MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Ceza B. İdari Ceza III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. Genel Olarak B. Yükümlüler C. Türkiye deki Menfaat D. Türkiye deki Sigorta Şirketi XXIII

13 E. Yurt Dışında Yaptırılabilecek Sigortalar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Malî Bünye MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Ceza B. İdari Ceza III. Madde İle Bağlantılı Geçici Madde A. Madde Hükmü B. Madde Gerekçesi IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme V. Açıklama A. Genel Olarak B. Teknik Karşıkların Türleri Kazanılmamış Primler Karşılığı a. Genel Olarak b. Kazanılmamış Primler Karşılığı Ayrılacak Sözleşmeler aa. Genel Olarak bb. Ek Teminat ve Paket Poliçe Uygulaması c. Kazanılmamış Primler Karşılığının Hesaplanması Devam Eden Riskler Karşılığı Dengeleme Karşılığı Matematik Karşılık a. Aktüeryal Matematik Karşılık b. Kâr Payı Karşılığı Muallak Tazminat Karşılığı İkramiyeler ve İndirimler Karşılığı C. Teknik Karşılıklar ve Vergilendirme Dengeleme Karşılığı İle İlgili Olarak XXIV

14 2. Matematik Karşılıkla İlgili Olarak MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Ceza B. İdari Cezalar III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenlemeler IV. Açıklama A. Genel Olarak B. Teminat Tesisi ve Serbest Bırakılması C. Teminatın Kullanılması MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Ceza B. İdari Ceza III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Madde ile Bağlantılı Madde A. Madde Hükmü B. Madde Gerekçesi XXV

15 III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. Sigorta ve Reasürans Şirketleri Açısından Genel Olarak Mali Bünye Zafiyeti a. Genel Olarak b. Mali Bünye Zafiyet Hâlleri aa. Minimum Garanti Fonunun Tesis Edilememesi bb. Gereken Teminatın Tesis Edilememesi cc. Teknik Karşılıklara Uygun Varlıklarının Bulunmaması dd. Şirketin Yükümlülüklerini Yerine Getirememesi ile Mali Bünyesinin Sigortalıların Hak ve Menfaatlerini Tehlikeye Düşürecek Derecede Zayıflaması Uygulanacak Tedbirler a. Genel Olarak b. İlk Aşama Tedbirler aa. Şirketten Yerine Getirmesi Talep Edilen Tedbirler bb. Şirket Üzerinde Doğrudan Uygulanan Tedbirler (1) Portföy Devri (2) Sigorta Portföyünün Sınırlandırılması (3) Yönetim veya Denetim Kurullarına Üye Atama i. Genel Olarak ii. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevden Alınması.293 iii. Genel Müdürün Durumu iv. Denetim Kurulu Üyelerinin Görevden Alınması..295 v. Şirket Yönetimine ve Denetimine Atananlar Hakkında Uygulanacak Koruyucu Hükümler (a) Genel Olarak (b) Yönetim ve Denetime Atanan Kamu Görevlileri Bakımından (4) Şirket Yönetiminin Kayyıma Devredilmesini Talep Etme i. Genel Olarak ii. Kayyım Atamasına İlişkin Usul iii. Kayyımın Sorumluluğu ve Görevinin Sona Ermesi XXVI

16 c. İkinci Aşama Tedbirler B. Sigorta ve Reasürans Sözleşmesi Yapan Diğer Kurum ve Kuruluşlar Açısından BEŞİNCİ BÖLÜM Aktüerler, Aracılar ve Sigorta Eksperleri MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Cezalar B. İdari Cezalar III. Madde ile Bağlantılı Geçici Madde A. Madde Hükmü B. Madde Gerekçesi IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenlemeler V. Açıklama A. Aktüerler Genel Olarak Aktüerlerde Aranılan Nitelikler a. Gerçek Kişi Aktüerler Açısından b. Tüzel Kişi Aktüerler Açısından Aktüerle İlgili Sınıflandırma ve Aktüerlik Sınavları Aktüer Çalıştırma Zorunluluğu Aktüerlerin Çalışma Esasları B. Brokerler Brokerde Aranan Nitelikler a. Gerçek Kişi Brokerler Açısından b. Tüzel Kişi Brokerler Açısından aa. Tüzel Kişiliğin Kendisinde Aranan Nitelikler bb. Tüzel Kişi Yetkililerinde ve Yöneticilerinde Aranan Nitelikler (1) Yetkili ve Yönetici Ayrımı (2) Aranan Nitelikler cc. Tüzel Kişi Brokerin Ortaklarında Aranan Nitelikler XXVII

17 2. Brokerlik Yapacaklarla İlgili Kısıtlamalar Brokerlik Ruhsatı a. Genel Olarak b. Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırma Zorunluluğu c. Brokerlik Ruhsatının İptali Brokerlik Bünyesinde Meydana Gelen Değişiklikler Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği ile Brokerler İçin Öngörülen Yasaklamalar a. Başka Ticari Faaliyette Bulunma Yasağı aa. Genel Olarak bb. Bireysel Emeklilik Aracılığı Açısından Konunun Değerlendirilmesi b. Brokerlik Ruhsatı Olmadan Ticaret Unvanında Broker İbaresini Kullanma Yasağı c. Tazminat Ödeme Yasağı d. Menfaat Temin Etme Yasağı Brokerin Çalışma Esas ve Usulleri Sigorta ve Reasürans Primlerinin Ödenmesi MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Cezalar B. İdari Cezalar III. Madde ile Bağlantılı Geçici Madde A. Madde Hükmü B. Madde Gerekçesi IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme V. Açıklama A. Genel Olarak Sigorta Eksperinde Aranan Nitelikler a. Gerçek Kişi Sigorta Eksperleri Açısından b. Tüzel Kişi Sigorta Eksperleri Açısından aa. Tüzel Kişiliğin Kendisinde Aranan Nitelikler bb. Tüzel Kişinin Ortaklarında Aranan Nitelikler cc. Tüzel Kişinin Yetkililerinde Aranan Nitelikler XXVIII

18 c. Yabancı Sigorta Eksperlerinde Aranılan Nitelikler B. Sigorta Eksperliği Yapamayacak ve Eksperlik Faaliyetinde Çalıştırılamayacaklar C. Sigorta Eksperlik Faaliyeti Sigorta Eksperlik Ruhsatı a. Genel Olarak b. Ruhsat Şartları Levhaya Kayıt a. Genel Olarak b. Levhadan Silinme Eksperlik Faaliyetinin Kapsamı Sigorta Eksperlerinin Çalışma Şekli a. Genel Olarak b. Atanması ve Ücreti c. İşin Kabulü veya Reddi aa. Genel Olarak bb. Ekspertizin Kabul Edilemeyeceği Durumlar d. Ekspertiz Raporu MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Cezalar B. İdari Cezalar III. Madde ile Bağlantılı Geçici Madde A. Madde Hükmü B. Madde Gerekçesi IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme V. Açıklama A. Genel Olarak B. Sigorta Acentelerine Uygulanacak Hükümler Genel Olarak sayılı Türk Ticaret Kanunu Kanunu BakımındanKonunun Değerlendirilmesi C. Acentelik Türleri Genel Olarak XXIX

19 2. Acentelik Türleri a. Aracı Acente b. Sözleşme Yapma Yetkisine Sahip Acente aa. Sözleşme Yapma Yetkisi bb. Prim Tahsil Etme Yetkisi (1) Genel Olarak (2) Prim Tahsil Etme Yetkisinin Verilemeyeceği Durum..370 (3) Yetkilerin Veriliş Şekli (4) Yetkilerin Tescil ve İlanı (5) Başka Ticari Faaliyette Bulunma Yasağı i. Başka Ticari Faaliyet Yasağının Konu Bakımından İstisnası (a) Hayat ve Zorunlu Sigortalar (b) Bireysel Emeklilik ii. Başka Ticari Faaliyet Yasağının Kurumlar Bakımından İstisnası Tali Acentelik a. Genel Olarak b. Sigortacılık Kanunu Çerçevesinde Tali Acentelik aa. Genel Olarak bb. Tali Acenteliğe İlişkin Sektör Duyuruları (1) Genel Olarak (2) Değerlendirme i. Acentelik Yönünden ii. Brokerlik Yönünden Sigorta Acentelerinde Aranılan Nitelikler a. Gerçek Kişi Sigorta Acenteleri Açısından aa. Genel Olarak (1) Teknik Personel Vasıflarını Taşıma (2) Mal Varlığı Şartı bb. Sözleşme Yapma ve Prim Tahsil Etme Yetkileri Verilecek Sigorta Acenteleri Açısından b. Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Açısından aa. Tüzel Kişiliğin Kendisinde Aranan Nitelikler bb. Tüzel Kişinin Ortaklarında Aranan Nitelikler cc. Tüzel Kişinin Yetkililerinde Aranan Nitelikler XXX

20 5. Sigorta Acenteliği Yapacaklarla İlgili Kısıtlamalar Acentelik Faaliyeti a. Faaliyete Başlama aa. Uygunluk Belgesi ve Levha (1) Genel Olarak (2) Levhadan Silinme bb. Mesleki Sorumluluk Sigortası b. Sigorta Acentesinin Komisyon Hakkı aa. Genel Olarak bb. Komisyonun Miktarı cc. Komisyona Hak Kazanma Anı dd. Komisyonun Ödenme Zamanı ee. Acentelik İlişkinin Sona Ermesinden Sonraki Durum c. Sigorta Acentesinin Portföy Mülkiyeti aa. Genel Olarak bb. Sigortacılık Kanunu Çerçevesinde Sigorta Acentesinin Portföy Mülkiyeti cc sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Portföy Mülkiyeti (1) Genel Olarak (2) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Bakımından Sigortacılık Kanunu ndaki Düzenlemelerin Değerlendirilmesi d. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Acentenin Sorumluluğu Yabancı Acentelerin Durumu ALTINCI BÖLÜM Meslek Örgütlenmeleri MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi XXXI

21 II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Cezalar B. İdari Ceza III. Madde ile Bağlantılı Madde IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme V. Açıklama A. Birliğe Üyelik Genel Olarak Birliğe Üye Olabilecek Şirketler Üyelik Sıfatının Kazanılması B. Levha Sistemi C. Birlik Yapılanması Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Öncesi a. Genel Kurul b. Başkan ve Başkan Yardımcısı c. Başkanlık Divanı d. Yönetim Kurulu aa. Üye Sayısı bb. Dengeli Temsil cc. Denetim Kurulu dd. Disiplin Kurulu Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik yapan 6327 sayılı Kanun Sonrası a. Genel Olarak b. Birlik Teşkilatı c. Masraflara İştirak MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme III. Açıklama XXXII

22 MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükmü III. Madde ile Bağlantılı Madde A. Madde Hükmü B. Madde Gerekçesi IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme V. Açıklama A. Genel Olarak B. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Yapısı ve Görev Süresi Üyelik Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin Görevleri Sigorta Eksperleri İcra Komitesince Uygulanacak Disiplin Cezaları MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükmü III. Madde ile Bağlantılı Madde A. Madde Hükmü B. Madde Gerekçesi IV. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme V. Açıklama A. Genel Olarak B. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Genel Olarak Diğer Sektör Meclislerinden Farkı Üyelik C. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Genel Olarak Üyelik Sigorta İcra Komitesinin Görevleri Disiplin Cezalarının Uygulanması Sigorta İcra Komitelerinin Sigorta Eksperleri İcra Komitesinden Farkı XXXIII

23 YEDİNCİ BÖLÜM Denetim ve Bilgi Verme MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Cezalar B. İdari Ceza III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. Maddenin Geneli Üzerinde Değerlendirme B. Sigortacılık Sektörünün Gözetim ve Denetimi Sigortacılık Sektörünün Yerinde Denetimi a. Genel Olarak b. Yerinde Denetim Faaliyeti Sigortacılık Sektörünün Gözetimi C. Hazine Müsteşarlığının Karar ve İşlemlerine İtiraz MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Cezalar B. İdari Ceza III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. Genel Olarak B. Bilgi Verme Yükümlülüğünün Kapsamı ve Yükümlüleri C. Yabancı Denetim Organlarının Denetimi ve Bilgi Alma Hakkı XXXIV

24 SEKİZİNCİ BÖLÜM Tahkim MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. Genel Olarak B. Sigortacılık Kanunu Çerçevesinde Tahkim Genel Olarak a. Genel Tahkimden Farkı aa. Uygulama Alanı Bakımından bb. Tahkim Sözleşmesi Açısından cc. Hakem ve Hakem Seçimi Açısından dd. Tahkim Süresi Açısından ee. Hakemi Ret Nedenleri Açısından ff. Hakem Kararlarına Karşı Yargı Yolu Bakımından gg. Hakem Ücretleri Bakımından b. Tahkimin Hakem - Bilirkişilik Müessesesinden Farkı c. Tahkimin Arabuluculuk Müessesesinden Farkı Tahkim Komisyonu a. Genel Olarak b. Tahkim Komisyonunun Yapısı aa. Tahkim Komisyonu Başkanlığı bb. Ofis (Müdür, Müdür Yardımcısı, Raportör ve Diğer Personel) (1) Komisyon Müdürü (2) Raportör cc. Sigorta Hakemleri (1) Sigorta Hakem Başvurusu (2) Sigorta Hakemlerinde Aranılan Nitelikler (3) Sigorta Hakem Listesi XXXV

25 (4) Sigorta Hakemlerinin Tarafsızlığı C. Tahkim Komisyonun Gelirleri Tahkim Sisteminin İşleyişi a. Taraflar aa. Risk Üstlenen Taraf bb. Sigorta Sözleşmesinden Menfaat Sağlayanlar b. Tahkime Başvuru Şartları c. Tahkime Başvuru Usulü d. Raportör İncelemesi e. Dosyanın Hakeme İntikali f. Hakemlerin Çalışma Usulü g. Hükmolunacak Vekalet Ücreti h. Kararların Veriliş Şekli ve Komisyon Müdürüne İntikali i. Hakem Kararlarının Bağlayıcılığı j. Hakem Kararlarının Standardizasyonu DOKUZUNCU BÖLÜM Çeşitli Hükümler MADDE I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükmü A. Adli Ceza III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. Sigortacılık Eğitim Merkezi Genel Olarak Sigortacılık Eğitim Merkezinin Teşkilatı Gelir ve Giderleri B. Sigortacılıkla İlgili Örgütlenmeler C. Destek Hizmeti Kuruluşları XXXVI

26 MADDE 31/A I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükmü III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama MADDE 31/B I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükmü III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama MADDE I. Madde Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri A. Adli Ceza B. İdari Ceza III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama A. İlan ve Reklamlar B. İyiniyet Genel Olarak Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik a. Genel Değerlendirme aa. Düzenlemenin Yönetmelik Düzeyinde Yapılması bb. Dayanak cc. İsim Açısından dd. Terminoloji Açısından b. Yanlış Sigorta Uygulaması c. Yanlış Sigorta Uygulamaları Karşısında İlgililerin Yükümlülükleri aa. Genel Olarak bb. Veri Tabanı C. Kişilerin Sigorta Şirketini Seçme Hakkının Sınırlandırılmaması XXXVII

27 MADDE I. Madde Gerekçesi II. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme III. Açıklama MADDE 33/A I. Madde Gerekçesi A. Sigortacılık Kanunu Gerekçesi B. Sigortacılık Kanunu nda Değişiklik Yapan 6327 sayılı Kanun Gerekçesi II. Madde İle İlgili Ceza Hükümleri III. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme IV. Açıklama ONUNCU BÖLÜM Cezalar MADDE 34 - MADDE I. Madde Metinleri II. Madde Gerekçeleri III. Açıklama A. Genel Olarak B. Adli Ceza - İdari Ceza Ayrımı Genel Olarak Adli Ceza Uygulaması İdari Ceza Uygulaması MADDE I. Madde Gerekçesi II. Sigorta Murakabe Kanunu ndaki İlgili Düzenleme III. Açıklama XXXVIII

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ Dr. İREM ARAL TÜRK HUKUKU VE AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ UYARINCA HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii BİBLİYOGR AFYA...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ON

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ YAZAR HAKKINDA VII IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU 1- GENEL OLARAK SİGORTACILIK VE SİGORTA HUKUKU 1 2- SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, ÖZELLİKLERİ, SİGORTA HUKUKU

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER A) SİGORTA SÖZLEŞMESİ Madde No: I- TEMEL KAVRAMLAR 1. Tanım 1401 2. Karşılıklı sigorta 1402 3. Reasürans 1403 4. Geçerli olmayan sigorta 1404 II- HÜKÜMLER 1. Sözleşmenin yapılması

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ONUNCU

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Dr. Metin SARIASLAN SİGORTA MUHASEBESİ

Dr. Metin SARIASLAN SİGORTA MUHASEBESİ Dr. Metin SARIASLAN SİGORTA MUHASEBESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX 1. BÖLÜM: GENEL BAKIŞ 1.1. Sigorta Muhasebesi Kuralları...4 1.2. Sigorta Muhasebesi İlkeleri...9 1.3. Sigortacılık

Detaylı

16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK

16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK 16 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29595 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/4/2014 tarihli

Detaylı

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU Prof. Dr. SAMİM ÜNAN T.C. Galatasaray Üniversitesi (E.) Öğretim Üyesi SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU TÜKETI CI NI N KORUNMASI HAKKINDA KANUN DA YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER ŞERHI I LGI LI YÖNETMELI

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ 41 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ 1.

Detaylı

TAAHHÜTNAME T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA

TAAHHÜTNAME T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA EK: 1 TAAHHÜTNAME T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının Sigorta şirketlerinin, sigorta acentelerinin ve sigorta eksperlerinin ortakları,

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Yrd.Doç.Dr.İsmail Yıldırım Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık Emin Çağlak Gökhan Kaya Gülhan Deniz Mazhar Dede Ömer Sinan Pehlivan Selin Coşkun

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM Sigorta Tahkim Komisyonu Sigorta Tahkim Komisyonu Niteliği, Başvuru Süreci Örnek Uyuşmazlık/İtiraz Hakem Kararları (Karayolları

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88 KONU: Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. 17 Temmuz 2012

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm I. New York Sözleşmesi nin Tarihçesi, Kapsamı ve

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ I. SİGORTA KAVRAMI 1 II. SİGORTANIN İŞLEVLERİ 4 III. TARİHÎ GELİŞİMİ 6 IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12 1. Sosyal Sigorta Hukuku 14 2. Özel Sigorta Hukuku

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xix 1.GİRİŞ...1 I. KAVRAM VE TERİM...1 1. Kavram...1 a. Tanım...1 b. Unsurlar...4 aa. Anlaşma...4

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

2014 YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ. Dr. Ahmet Genç Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü

2014 YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ. Dr. Ahmet Genç Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü 2014 YENİ ACENTELER YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ Dr. Ahmet Genç Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Genel Olarak - Amaç ve kapsam genişletilmiş acentelik faaliyetlerinin sektöre olan güveni artırıcı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BİBLİYOGRAFYA VII XV KISALTMALAR... XXX GİRİŞ I. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkı, 1 A. Önemi ve Tanımı 1 B. Hukuki Niteliği 3 C. Özellikleri '..". 5 1. Paya Bağlı Olması 5 2.

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2017 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 A. Para Piyasası Kurumları...5 1. Genel Olarak Para

Detaylı

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100401 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo TAMAM Uyarı TAMAM Açıklama 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR (TL)

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR. Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR. Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR DOÇ.DR.ÖZGÜR ÇATIKKAŞ DR.ÖZGÜR AKPINAR İÇİNDEKİLER 1. SİGORTACILIK MEVZUATI...

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez?

2017 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI MAYIS 2017 TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? TEMEL SİGORTACILIK SINAV SORULARI WEB SORU 1 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktüerlerin görev alanı girmez? A) Teknik karşılıklar hesaplamaları B) Bilanço aktif-pasif dengesi hesaplamaları C) Finans ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından : 27/12/2011 SİGORTACILIK HESAP PLANINDA YENİ HESAP KODLARI AÇILMASINA DAİR SEKTÖR DUYURUSU ( 2011/ 14 )

Hazine Müsteşarlığından : 27/12/2011 SİGORTACILIK HESAP PLANINDA YENİ HESAP KODLARI AÇILMASINA DAİR SEKTÖR DUYURUSU ( 2011/ 14 ) Hazine Müsteşarlığından : 27/12/2011 SİGORTACILIK HESAP PLANINDA YENİ HESAP KODLARI AÇILMASINA DAİR SEKTÖR DUYURUSU ( 2011/ 14 ) Muhasebe kayıtlarının daha şeffaf olması ve şirketlerin mali durumunun daha

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 ERDEM & ERDEM Ortaklık Avukatlık Bürosu Valikonağı Caddesi Başaran

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Sigortacılık Sektöründe Vergi Ve Finansal Raporlama Gündemi 12 Aralık 2007. PwC

VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Sigortacılık Sektöründe Vergi Ve Finansal Raporlama Gündemi 12 Aralık 2007. PwC VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Sigortacılık Sektöründe Vergi Ve Finansal Raporlama Gündemi 12 Aralık 2007 PwC Ajanda (1) Sigortacılık Kanunu çerçevesinde getirilen düzenlemelerin vergi etkileri (2)

Detaylı

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI Dr. İnan Deniz Dinç ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII Birinci Bölüm GIRIŞ I. SUNUM...1 II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii TEŞEKKÜR... ix İÇİNDEKİLER...

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/88 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

"13.10.2009" "02.11.2009"

13.10.2009 02.11.2009 LÜTFEN DĐPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı BĐLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı HÜR SĐGORTA A.Ş. Şirket Kodu 1060 Yıl (YYYY) 2009 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih Şirketlerce

Detaylı

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI 30.07.2008/120 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 86 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 5766 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI

VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI Dr. Erdem ATEŞAĞAOĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xxi

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA

SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA Sigorta Acentelerinin Türkiye Geneline Göre Dağılım Oranı (%) Sigorta Acentelerine İlişkin Bazı Veriler 7.794 Gerçek kişi acente sayısı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

Güvence Hesabı Yönetmeliği

Güvence Hesabı Yönetmeliği Güvence Hesabı Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) (Değişik: RG-05.03.2013-28578) Bu Yönetmeliğin amacı; 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılısigortacılık Kanununun

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı