SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/ /04/2005 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan ihraç talepleri; hisse senedi için 28 adet, YTL., yatırım fonu katılma belgeleri için 16 adet YTL. ve emeklilik yatırım fonu payı için 6 adet YTL. olmak üzere toplam 50 adet YTL. dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise hisse senedi için 27 adet YTL, yatırım fonu katılma belgeleri için 14 adet YTL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri YTL.'dır) ve emeklilik yatırım fonu payı için 3 adet YTL. olmak üzere toplam 44 adet, YTL. dır. (Tablo 1) tarihinden önce hisse senedi ihracı için 19, halka açılma için 6, yatırım fonu katılma belgesi için 16 başvuru bulunmaktadır. Tablo: 1 (Bin YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi , , ,50 Yatırım Fonu Katılma Belgesi (1) (2) Emeklilik Yatırım Fonu Payı TOPLAM , , ,50 NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri - YTL dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri YTL dır tarihleri arasında 3 ü bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 33 e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 1 adedi bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 27 olmuştur tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmek/tavan yükseltmek için yapılan başvuru sayısı ise 5 dir. 1

2 B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 7 adet ortaklık Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı YTL., iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz dağıtılacak hisse senedi tutarı YTL. dır. (Tablo:2) Tablo: 2 (Bin YTL) Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hisse Senedi Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hisse Senedi Diriteks Diriliş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.(*) Hisse Senedi Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş. Hisse Senedi Işıklar Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.(*) Hisse Senedi AFM Uluslar arası Film Prodüksiyon Tic. ve San. A.Ş. Hisse Senedi (*) Başvuru esas sözleşme değişikliği için yapılmış olup, bu sermaye artırımı ile ilgili genel kurul henüz yapılmamıştır. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Bu hafta içinde 1 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır.(tablo:3) Tablo: 3 (Bin YTL) Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Ortaklığın Unvanı Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı Çıkarılmış Sermayesi 1. TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş Altınyağ Kombinaları A.Ş AFM Uluslar arası Film Prodüksiyon Tic. ve San. A.Ş C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul tarafından bu hafta içinde 3 ortaklığın YTL. bedelli hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo:4) Tablo: 4 (Bin YTL) Ortaklığın Unvanı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi İhraç Edilecek Nom. Tutar 1. ÇBS Boya Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş. (Bakınız Özel Durumlar Madde 2) 2. Yazıcılar Holding A.Ş. (Bakınız Özel Durumlar Madde 7) 3. Tostaş Tosya Yem ve Gıda Sanayi A.Ş. (Bakınız Özel Durumlar Madde 15) Kayıtlı Sermaye Tavanı Eski Yeni Bedelli (Nakit Artırım) Bedelsiz İç Temettüden Kaynaklardan , , , , ,

3 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Kurul bu hafta içinde 1 ortaklığın kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür.(tablo:5) Ortaklığın Unvanı 1. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(Bakınız Özel Durumlar Madde 3) Tablo: 5 Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (Bin YTL) Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi ,4 (*) Şirket sermayesini 2005 yılı içerisinde YTL bedelsiz, 2006 yılı içerisinde YTL bedelsiz artırmayı öngörmektedir. 3. Halka Açılan Ortaklıklar : Kurul tarafından bu hafta içinde 2 ortaklığın halka arz edilecek mevcut hisselerinin kayda alma talebi uygun görülmüştür. Hisse senetlerinin toplam nominal tutarı YTL. dır.(tablo:6) Tablo: 6 Halka Açılmanın Türü ve Ortaklığın Unvanı Nominal Değer Üzerinden Tutarı Bir Payın Ortaklıkça Aracılık Yüklenimini Mevcut Hisselerin Sermaye Belirlenen Satış Fiyatı Yapan Kuruluşlar Satışı Artırımı (YTL) (Bin YTL) (Bin YTL) 1. Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bakınız Özel Durumlar Madde 18) 2. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. Bakınız Özel Durumlar Madde 19) ,00 44,00 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş ,25 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. D. ÖZEL DURUMLAR 1. Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. nin esas sözleşmesinin Konu başlıklı 4 üncü maddesinin tadili için uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. ÇBS Boya Kimya Sanayii ve Ticareti A.Ş.(Şirket) nin çıkarılmış sermayesinin YTL lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, tamamı nakden karşılanmak suretiyle YTL den YTL ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği toplam YTL nominal değerde hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması talebinin, 1) Şirket in bünyesinde faaliyet gösterdiği ÇBS Grubu ile alacaklı bankalar arasındaki, Şirket in de Borçlu sıfatıyla imzaladığı tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi nin tamamının, izahname ile birlikte başvuru yerlerinde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulması, 2) Şirket tarafından sözkonusu sözleşmenin Bankalar açısından yürürlüğe girmesi şartlarından, tarihinden önce yapılan özel durum açıklamalarında bahsedilememiş olması nedeniyle, Şirket in Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ne uyum konusunda uyarılması, kaydıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin kayıtlı sermaye tavanının YTL den YTL ye yükseltilmesi ve YTL ye uyum amacıyla Şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6 ncı maddesi ile esas sözleşmenin 13 ve 21 inci maddelerinin tadiline onay verilmesi talebinin; Şirket esas sözleşmesinin YTL ye geçişe ilişkin hükümlerinin geçici madde olarak düzenlenmesi ve bu maddeye; mevcut sermayeyi temsil eden 1,2,3 ve 4 üncü tertip hisse senetlerinin 5 inci tertipte birleştirileceği, 1 YTL ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenleneceği, pay değiştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan haklarının saklı olduğu ve hisse senedi değişim işlemlerinin sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben Yönetim Kurulu tarafından başlatılacağı yönünde ifadelerin eklenerek bu yönde alınan Yönetim Kurulu kararının Kurulumuza iletilmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3

4 Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş.(Şirket) nin birikimli oy yönteminin uygulanması amacıyla esas sözleşme değişikliğine uygun görüş verilmesi talebiyle ilgili olarak; 1) Esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu Teşkili ve Seçilme Ehliyeti başlıklı 11 inci, Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması başlıklı 13 üncü, Denetçiler başlıklı 19 uncu ve Rey Hakkı başlıklı 24 üncü maddelerine ilişkin değişikliklere, Şirket in yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak düzenlenmesi ve bu doğrultuda 11 inci maddeye ilişkin tadil metninden en az ifadesinin çıkartılması, 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasına, Türk Ticaret Kanununun ifadesinden önce gelmek üzere, Azil dışında, ifadesinin eklenmesi, 24 üncü maddeye ilişkin tadil metninde yer alan sunulur ifadesinin madde metninden çıkartılarak, maddeye uyulur ifadesinin eklenmesi şartıyla uygun görüş verilmesine, 2) Şirket in Seri: IV, No: 29 Tebliği ne aykırı olarak, esas sözleşmesini birikimli oy yönteminin uygulanmasına uygun hale getirmek üzere 2003 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü tarihli olağan genel kurul toplantısından önce Kurulumuza başvurmamış olması ile ilgili olarak, Şirket in ve Şirket yönetim kurulu üyelerinin Kurulumuzun Seri: IV, No:31 Tebliği ile değişik Seri: IV, No:29 Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ine uyum konusunda uyarılmasına, söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin 2005 yılında yapılacak 2004 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemine alınmaması halinde konunun tekrar değerlendirilmesine, 3) TTK 324 üncü maddenin kendisine yüklediği görevleri gereği gibi yerine getirmeyen, 2003 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü tarihli olağan genel kurul toplantı gündemine madde koydurmayan Şirket yönetim kurulu üyelerinin TTK 336 ncı maddesi çerçevesinde hukuki sorumluluğu için, ortakların yasal yollara başvurma hakları olduğu hususunda bilgilendirilmesini teminen Kurulumuz Haftalık Bülteni nde açıklama yapılmasına, 4) Şirket in olağan genel kurul toplantı tarihinin Seri: VIII, No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ne aykırı şekilde özel durum açıklama formu kullanılmaksızın, gecikmeli ve gündemi içermeksizin eksik olarak Kurulumuza gönderilmesi ile ilgili olarak, Şirket in Seri: VIII, No:39 Tebliği ne uyum konusunda uyarılmasına, karar verilmiştir. 5. Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin talebi üzerine kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmasına karar verilmiştir. 6. Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve Sanayi A.Ş. nin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadiline ve esas sözleşmesine Geçici Maddenin ilave edilmesine uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 7. Yazıcılar Holding A.Ş. nin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadiline ve YTL ye uyum amacıyla esas sözleşmesine Pay Değişimi başlıklı bir geçici madde eklenmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 8. Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. nin esas sözleşmesinin, Şirketin Merkezi ve Şubeleri başlıklı 4 üncü, Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev i başlıklı 6 ncı maddelerinde yapılacak değişiklik ile Damga Vergisi başlıklı Geçici 1 nci maddenin esas sözleşmeden çıkarılması ve esas sözleşmeye Geçici 3 üncü maddenin eklenmesine uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 9. Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin esas sözleşmesinin 6 ncı, 7 nci ve 22 nci maddelerine ilişkin tadil metinleri ile esas sözleşmesine eklenecek geçici maddeye eklenmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 10. Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş. nin kar payı kuponu tükenen I ve II. tertip hisse senedi sahiplerinin 2004 yılı kar paylarını 5 numaralı yeni pay alma kuponu karşılığında, III ve IV. tertip hisse senedi sahiplerinin 2004 yılı kar paylarını 2004 Yılı kar payı kuponu karşılığında almaları ve III ve IV. tertip hisse senedi üzerinde bulunan 5 numaralı yeni pay alma kuponlarının iptal edilmesine ilişkin talebinin; konu hakkında kar payına ilişkin Duyuru Metni ile Şirket ortaklarına bilgi verilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 11. Sayha Holding A.Ş.(Şirket) nin SPKn nun 16. maddesi hükümleri çerçevesinde, mevzuatımız standartlarına uygun olarak hazırlanmış mali tablo ve dipnotlarını, bağımsız denetimden geçirerek mevzuatımız ile belirlenen süreler dahilinde Kurulumuza gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğünü 2002 ve 2003 yılı mali tabloları için yerine getirmemesi nedeniyle Şirket in ilgili dönemlerdeki yönetim kurulu üyeleri Mehmet Erol DOĞRU, Yücel ÇİFTÇİ, Ali SAĞLIK, Tevfik TIĞLIOĞLU, Hasan DOĞRU ve Vedat ULUTAŞ hakkında SPKn. 16. maddesi hükümlerine aykırılık nedeniyle SPKn. 47/C maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. 12. Ankara Emeklilik A.Ş. nin kurucusu olduğu ve portföyü Eczacıbaşı-UBP Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Ankara Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu(Fon) nun tarihindeki birim pay değeri artışının aynı türdeki diğer fonlara göre bariz bir farklılık göstermesinden ötürü Fon un ve tarihli işlemlerinin fon içtüzüğü, fon izahnamesi, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik in ilgili hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda, Fon un tarihindeki işlemleri sonucunda elde edilen kazancının 4,100 YTL lık kısmının, tarihinde gerçekleştirilen Hazine ihalesinde yapılan günlük devlet tahvili alım satım kazancından elde edildiği, bu kazancın da 4

5 Hazine ihalesinde fon portföyünün yaklaşık 10 katı kadar alım satım yapılması sonucu gerçekleştiği ve anılan alım satım işleminin fon getirisini düzeltmek amacıyla yapıldığı, Elde edilen kazancın fon birim pay değeri artışının yaklaşık %2,7 sine karşılık geldiği, Fon un o günkü getirisinin yaklaşık %4,01 olduğu ve bu getirinin %2,7 sine karşılık gelen bölümünün Eczacıbaşı UBP Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yapılan ve Fon içtüzüğünün 1. ve 8. maddelerinde, Fon izahnamesinin II/1. bölümünde, Yönetmeliğin ise 20. maddesinin (a) ve (h) bentleri ile 23. maddesinde yer alan hükümlere aykırı olan işlemler sonucunda elde edildiği, Bunlara ilaveten Eczacıbaşı UBP Portföy Yönetimi A.Ş. nin yönetimindeki bazı yatırım fon ve ortaklıklarında yapılan hataların (fon kodu, değerleme, Takasbank a bildirim, virman vb.) sıklığı göz önüne alındığında Eczacıbaşı UBP Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından portföy yönetiminde gerekli özen ve dikkatin gösterilmediği hususları dikkate alınarak, 1) Eczacıbaşı UBP Portföy Yönetimi A.Ş. nin, portföy yönetim faaliyetinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanması ve portföy yönetiminde ilgili mevzuat hükümlerine uyum konusunda gerekli özen ve dikkatin gösterilmesi hususlarında uyarılmasına ve tekrarı halinde Kurulumuzca her türlü idari ve cezai yaptırımın uygulanacağı hususunun portföy yönetim şirketine bildirilmesine, 2) Ankara Emeklilik A.Ş. nin, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun Şirketin Sorumlulukları ve Bireysel Emeklilik Aracıları başlıklı 11/c maddesinde yer alan Şirket, portföy yöneticilerinin şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünü yönetmesini sağlamakla sorumludur. hükmü çerçevesindeki genel sorumluluğunu yerine getirirken daha dikkatli olması hususunda uyarılmasına ve tekrarı halinde Kurulumuzca her türlü idari ve cezai yaptırımın uygulanacağı hususunun emeklilik şirketine bildirilmesine karar verilmiştir. 13. Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş. nin, a) Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (Şirket) nin %100 oranda bedelli yapılan sermaye artırımına katılması sonucu Şirket in toplam sermayesi içindeki payının %25,9 a ulaşması nedeniyle Seri:IV No:8 Tebliği nin 17 nci maddesi uyarınca çağrıda bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebinin, söz konusu pay iktisabı sonucu Şirket in yönetim hakimiyetinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiş olması gerekçesiyle olumlu karşılanmasına, b) Çağrıda bulunma yükümlülüğünden muaf tutulma talebini süresi içinde yerine getirmemiş olması nedeniyle Seri:IV No:8 Tebliği ne uyum konusunda uyarılmasına, karar verilmiştir. 14. Gözlük Sanayi A.Ş. nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere ,80 YTL den ,60 YTL ye artırılmasını teminen ve esas sözleşmesinin YTL ye uyumu amacıyla, esas sözleşmesinin 6. maddesine ait tadil tasarısı ile esas sözleşmeye eklemeyi öngördüğü Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2 ye ilişkin tadil tasarılarına uygun görüş verilmesine karar verilmiştir. 15. Tostaş Tosya Yem ve Gıda Sanayi A.Ş. nin esas sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere YTL den YTL ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek YTL nominal değerli 6. tertip hisse senetlerinin Kurul Kaydına alınmasına ilişkin talebinin; 1. Seri: XI, No: 20 sayılı Tebliğ çerçevesinde enflasyona göre düzeltilmiş 2003 ve 2004 yıllarına ait mali tabloların izahname ve sirkülerlere eklenerek Kurulumuza iletilmesi, 2. Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından verilecek satınalma taahhütünün Kurulumuza iletilmesi, 3. Şirket in Kurulumuzun Seri: IV, No:9 İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği hakkında bilgilendirilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 16. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. nin esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 10 uncu maddesinin 5274 sayılı Kanun ile TTK da yapılan değişiklikler çerçevesinde Yeni Türk Lirasına (YTL) uyumlu hale getirilmesi ve esas sözleşmesine geçici bir madde eklenmesinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 17. Yeter EV'in işlem yasaklı Tülay YILMAZ'dan borsa dışında devraldığı manipülasyon konusu dışındaki Kurul kaydından çıkarılmış bulunan aşağıdaki tabloda tutarı yazılı hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması ve adı geçen tarafından onay yazımızın tebliği tarihinden itibaren bir aylık süre içinde İMKB'de satışına izin verilmesine karar verilmiştir. (YTL) Kayda Alınması Talep Edilen Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına İMKB Başvuruyu Başvuru Şirketin Unvanı Alınan Tutarı 2. Seans Yapan Kişi Tarihi Kapanış Fiyatı 1. Yeter EV ESCORT COMPUTER ELEKTRONİK ,00 1,94 SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TOPLAM ,00 5

6 18. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin konsorsiyum lideri statüsünde aracılık faaliyetlerini sürdüreceği; Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin, YTL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde YTL olan çıkarılmış sermayesinin toplam %49 unu temsilen halka arz edilecek YTL nominal değerli 1. tertip D grubu hamiline yazılı hisse senetlerinin Kurulumuz kaydına alınmasına ve Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin gayrimenkul portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunmasına izin verilmesine ilişkin talebin; a) Kira şerhleri ile Şirketin taraf olduğu davalara ilişkin bilgilere izahname ve sirkülerde yer verilmesi, b) Taraflarca imzalanan konsorsiyum sözleşmesinin Kurulumuz kayda alma belgesinin Şirkete verilmesinden önce Kurulumuza iletilmesi şartlarıyla; i) Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum tarafından halka arz edilecek, YTL nominal değerli Şirket hisse senetleri ile ek satış hakkına konu olması planlanan YTL nominal değerli hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasına, ii) 1 YTL nominal değerli bir payın satış fiyatı aralığının 36,00 YTL 44,00 YTL olarak belirlendiği dikkate alınarak, halka arz edilecek toplam YTL nominal değerli hisse senetleri ile ek satış hakkına konu olması planlanan YTL için 44,00 YTL tavan satış fiyatı üzerinden gerekli yasal ücretlerin alınması ancak, halka arz fiyatının söz konusu tutarın altında gerçekleşmesi halinde oluşacak farkın iade edilmesine, iii) Şirket sermayesinin halka arz edilmeyen kısmının nominal değeri üzerinden gerekli yasal ücretlerin alınması suretiyle kayda alınmasına, iv) Şirkete gayrimenkul portföy işletmeciliği yetki belgesi verilmesine karar verilmiştir. 19. Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. nin (Futbol A.Ş.) sahibi olduğu YTL nominal değerli 1 inci tertip B grubu hamiline yazılı Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. (Şirket) hisse senetlerinin, halka arz edilmesi amacıyla Kurul kaydına alınmasına ilişkin talebinin; 1. Şirket in Sermaye Piyasası Kanunu na tabi hale geldikten sonra Trabzonspor Kulübü Derneği ve Futbol A.Ş. ile ilişkilerinde SPKn nun 15 inci maddesinde tanımlanan örtülü kazanç aktarımına sebep olabilecek işlemleri yapmaması gerektiği konusunda, 2. Şirket in halka açılma sonrasında aylık dönemler itibarıyla, her ayın 5 inci iş günü akşamına kadar; a) Bir önceki ay tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen Türkiye Süper Ligi yayın gelirlerine, b) Mali yılbaşından bir önceki ayın sonuna kadar tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen toplam Türkiye Süper Ligi yayın gelirlerine, ilişkin bilgileri, Kurulumuzun Seri: VIII, No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nde belirtilen esaslar çerçevesinde İMKB ye göndermesi gerektiği konusunda, 3. Şirket in İlk defa UFRS ye göre mali tablo düzenlediği dönemin tarihli mali tablolar olduğu ve özel hesap döneminin ilk uygulama döneminin olduğu dikkate alındığında, tarihli mali tabloların sınırlı, tarihli mali tabloların ise sürekli bağımsız denetimden geçirilmesi gerektiği hakkında, dönemine ilişkin kar dağıtımının hisse senetleri üzerinde bulunan 1 numaralı yeni pay alma kuponu karşılığında yapılması gerektiği konusunda, 5. Şirket in, amortisman giderleri hariç diğer giderler toplamının brüt gelirlerinin %10 u ile sınırlandırılmasına ilişkin Borçlanma ve Giderlerin Sınırlandırılması başlıklı esas sözleşmesinin 33 üncü maddesi hükmüne aykırılığın ortaya çıkması halinde, Şirket in yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunun doğacağı konusunda, bilgilendirilmesi, 6. Yatırımcıların Şirket in gelir kaynakları konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirilmesini teminen, sponsorluk ve reklam sözleşmelerinin konusu, tutarı, dönemi ve taraflarına ilişkin olarak izahname ve sirkülerde açıklama yapılması, 7. Şirket esas sözleşmesine eklenmesi planlanan geçici maddeye Kurulumuzca uygun görüş verilmesi, koşullarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 20. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin, esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 9 uncu maddesi ile Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 11 inci maddelerinin tadiline izin verilmesine ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 21. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin sermayesini YTL. dan YTL. na artırması nedeniyle anasözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiş olup, ortaklık yapısı değişikliği bulunmamaktadır. 22. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin sermayesini YTL dan YTL na artırması nedeniyle anasözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiş olup, ortaklık yapısı değişikliği bulunmamaktadır. 23. Taib Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin talebi çerçevesinde geçici kapalılık halinin Seri:V, No:46 sayılı Tebliğin 64 üncü maddesi çerçevesinde 6 ay süreyle daha uzatılması talebi olumlu karşılanmıştır. 6

7 24. Duran Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (Duran Ofset, Şirket) hisse senedinde döneminde gözlenen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda; A) SPKn nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle 1979 doğumlu TC kimlik numaralı Yalçın KAYA ve 1985 doğumlu TC kimlik numaralı Ferhan KAYA hakkında aynı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, B) Kurulumuz Karar Organı nın daha önceki kararları ile haklarında borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilen Yalçın KAYA ve Ferhan KAYA hakkındaki işlem yasaklarının yinelenmesine, karar verilmiştir. E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Bay-San Nebati Yağ ve Toprak San. ve Tic. A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; 7

8 2. Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; 8

9 3. Kombassan Holding A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; 9

10 4. Söksa Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; 5. Vestelnet Elektronik İletişim ve Bilgilendirme A.Ş. nin ve tarihli özel durum açıklamaları ile tarihli özel durum açıklamasının eki aşağıdadır; 10

11 6. İktisat Finansal Kiralama A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; tarihinde yapılan 2003 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ait hazirun cetveli, gündem ve toplantı tutanağının bir sureti ekte sunulmaktadır. 11

12 12

13 7. Elazığ Altınova Çimento Sanayii Ticaret A.Ş. A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliği hükümleri gereği hazırlanan Özel Durum Formu hazırlanarak ekte sunulmuştur. 13

14 8. Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; Şirketimizin Bodrum-Bitez Balcılar-Hacıahmetler mevkii numaralı porsellerdeki otel ve motel imarlı arsalarının, ana sözleşmemiz çerçevesinde Turizm Tesisleri yapılarak değerlendirilmesi amacıyla yapılabilirlik görüşme ve değerlendirme çalışmaları imar planı ve proje çalışmalarının Bitez Belediyesiyle ilgili olarak bazı mevzuat pürüzlerinin çözülmesini gerekli kılması nedeniyle henüz tamamlanmamıştır. Bu konuda gelişmeler olduğu takdirde ortaklarımıza duyurulacaktır. 9. Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; 14

15 10. İttifak Holding A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır; İttifak Holding A.Ş. e ait Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca özel durum açıklama formu ekte gönderilmiş olup; bilgilerinize arz olunur. İttifak Holding A.Ş. nin 2004 yılı Genel kurul toplantısında alınan kararların bildirimine ilişkin yazı ek te gönderilmiştir. 15

16 16

17 F. YENİ FAALİYET İZNİ 1. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sirius B Tipi Değişken Fonu nun 50 milyon YTL başlangıç tutarlı olarak kuruluşuna izin verilmiştir. 2. Turkish Bank A.Ş. B Tipi Değişken Fonu nun 10 milyon YTL başlangıç tutarlı olarak kuruluşuna izin verilmiştir. 3. T. İş Bankası A.Ş. nin başvurusu üzerine, sahip olduğu türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesinin, İAB ve VOBAŞ bünyesindeki piyasalarda işlem yapmak üzere türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi ile değiştirilmesine karar verilmiştir. 4. Gisad Menkul Değerler A.Ş.'nin Eminönü/İSTANBUL da irtibat bürosu açma başvurusu olumlu karşılanmıştır. 5. Gisad Menkul Değerler A.Ş.'nin portföy yöneticiliği yetki belgesi alma başvurusu olumlu karşılanmıştır. G. DUYURU 1. Seri: IV No: 35 Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de ilan edilmiştir. TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMINDA ORTAKLIK LEHİNE VERİLECEK TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR i. Dağıtılacak temettü avansı tutarının tamamı, Şirket ortakları veya ortaklardan biri tarafından taahhüt edilecek ve bu taahhüt, Türkiye de faaliyet gösteren bir bankadan usulüne göre alınacak kayıtsız şartsız ödeme taahhüdü içeren en az (iv) maddede belirtilen süre için geçerli olan banka teminat mektubu veya devlet iç borçlanma senedi ile teminat altına alınacaktır. ii. Ortaklığın temettü avansı dağıtımına ilişkin karar alınacak genel kurul toplantısında; ilgili dönem sonunda zarar oluşması veya yeterli kar oluşmaması durumunda mahsup edilemeyecek temettü avansı tutarının, olağanüstü yedek akçe tutarından karşılanamayacak kısmın karşılanmasında kullanılmak üzere Şirket lehine verilecek teminatın, herhangi bir protesto çekmeye ve/veya hüküm almaya gerek olmaksızın paraya çevrilip gelir kaydedilerek temettü avansı tutarının kapatılmasında kullanılacağı hususunun da karara bağlanması gerekmektedir. iii. Banka teminat mektubu ve devlet iç borçlanma senetlerine ilişkin hiçbir masraf ve/veya komisyon şirkete yansıtılmadan, teminat veren ortak veya ortaklar tarafından karşılanacaktır. iv. Teminat, en geç temettü avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu karar tarihini takip eden iş günü şirkete ibraz edilecek ve temettü dağıtımın kesinleşeceği, ilgili yıl hesaplarının görüşüleceği genel kurul tarihinden 10 işgünü sonrasına kadar geçerli olacak şekilde düzenlenecektir. Yıl içinde gerçekleştirilecek her yeni temettü avansı dağıtımında, dağıtılacak tutar kadar ilave teminat aynı zaman ve sürelerde şirkete ibraz edilecektir. v. Dağıtılan temettü avansının mahsubuna yetecek tutarda net dönem karının oluşması halinde, genel kurulda temettü avansı dağıtılan hesap dönemine ilişkin mali tabloların kesinleşmesini takip eden iş günü, temettü avansı karşılığı şirket lehine verilen teminatlar ilgili ortak veya ortaklara iade edilebilir. Temettü avansı dağıtılan hesap döneminde zarar veya avansın mahsubuna yeterli net dönem karı oluşmaması halinde ise, ilgili yıl faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısını takiben 10 işgünü içerisinde temettü avansı, teminatların paraya çevrilerek gelir kaydedilmesi suretiyle mahsup edilecektir. Konu hakkında, her aşamada Seri:VIII, No: 39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak özel durum açıklaması yapılması zorunludur. vi. Teminat şirkete ibraz edilmeden ve bir örneği kamuya ilan edilmek üzere ilgili Borsaya ve Kurula gönderilmeden, temettü avansı dağıtımına başlanamaz. Teminatın eksik olması, süresinin yeterli olmaması, süre içerisinde değer yitirmesi durumunda 2 iş günü içinde tamamlanmaması ve bu gibi durumlar sonucunda ortaya çıkacak zararların tazmininde, teminatı ibraz eden şirket ortak veya ortakları ile şirket yönetim kurulu üyeleri müteselsilen sorumludur. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)