SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ"

Transkript

1 Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta

2 Yayın No : 2776 Hukuk Dizisi : Bası - Ekim İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Yasaya göre kapakta orijinal parlak hologram bulunması zorunludur, bulunmayan kitaplar sahtedir. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı-Cilt : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık BETA BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş. Narlıbahçe Sok. No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax : (0-212)

3 Önsöz III ONBEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Kitabımızın öndördüncü basısı bir yıl geçmeden tükendi. Bu durum bizi kitabın yeni basısını yapmaya zorladı. Zaten geçen bir yıl içinde mevzuatta gene önemli değişiklikler olmuştu. Bunlar başlıca 5510 sk.da değişiklik yapan 6283, 6322, 6270, 6353 sayılı kanunlar ile 665 sayılı KHK ler, 4447 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6322 sayılı Kanun, 5502 sayılı Kanunda değişiklik yapan 665 sayılı KHK, 5434 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6353 sayılı kanunlardır. Önemli bir gelişme de tarih ve 633 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurularak 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun tüm görev ve yetkileri ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun uygulanmasına ilişkin görevlerin kurulan yeni bakanlığa devredilmesidir sayılı 665 sayılı KHK, 5502 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumunun örgütsel yapısında önemli değişiklikler de yapmıştır. Ayrıca 6327 sayılı Kanunla 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda da önemli değişiklik ve yenilikler yapılmıştır. Bu arada çıkan yeni Yargıtay kararları ile Anayasa Mahkemesi kararları da önem arz etmektedir. Demek oluyor ki, sosyal güvenlikte reform (ya da deprem) faaliyetleri artçı reformlarla (ya da artçı depremlerle) hâlâ sürmektedir. İşte tüm bu gelişmeler ve yeni yayınlar göz önünde tutularak sıkı bir çalışma ile kitabın yeni basısını gerçekleştirdik. Kuşkusuz hatasız ve eksiksiz bir çalışma yaptığımız iddiasında değiliz. Hele sosyal güvenlik gibi durmadan değişen ve özensiz hazırlanarak karmaşık bir şekilde çıkarılan mevzuata dayalı bir hukuk alanı ile uğraşıyorsanız iddialı olmanız hiç mümkün değildir. Bu nedenle her türlü eleştiriye açığız. Yeni bası öncelikle öğrencilerin ders kitabı ihtiyacını karşılamak için hazırlanmıştır. Ancak uygulayıcı ve araştırmacılara da oldukça iyi bir müracaat kitabı görevi görebilir. Yabancı hukuk sistemlerindeki gelişmeler de her basıda olduğu gibi bu basıda da ihmal edilmemiştir.

4 IV Önsöz Kitabın yeni basıya hazırlanmasında BETA nın nazik yöneticileri ile güler yüzlü ve çalışkan elemanı Gökhan Ayrancı nın çok yararlı emeklerini göz ardı edemeyiz. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalımızın çalışkan genç mensupları Yard. Doç. Dr. Burcu Savaş ile Ar. Gör. Şebnem Kılıç ın yardımları da teşekküre şayandır. Ayrıca yine Yard. Doç. Dr. Saim Ocak ve Yard. Doç. Dr. Ender Gülver e değerli fikirlerinden dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Kitabın herkese yararlı olması en büyük dileğimizdir. A. Can Tuncay

5 ONDÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ Dünyada en hızlı değişen mevzuat Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatıdır. Nitekim ülkemiz yasama faaliyetleri de bu kitabın bir önceki basısının yayınından (Eylül 2009) sonra da hız kesmemiş ve büyük bir hevesle 2008 yılının Ekim ayından beri yürürlükte bulunan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve bazı maddeleri yürürlükte bırakılan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda peş peşe eklemeler ve değişiklikler yapmaya devam etmiştir. Tespitlerimize göre son basının tarihi Eylül 2009 dan bugüne kadar (ondan öncekiler hariç) Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatında (5510, 4447, 5434, 506, 3201 sayılı kanunlarda) tarih ve 5921, tarih ve 5947, tarih ve 5951, tarih ve 5997, tarih ve 6009, tarih ve 6002, tarih ve 6004, tarih ve 6191 ve son olarak da tarih ve 6111 sayılı kanunlarla yüzlerce değişiklik yapılmış bulunmaktadır. Bunların içinde en kapsamlı değişiklik kamuoyunda «Torba Kanun» diye bilinen 1 ve birçok kanunda değişiklik yapan 6111 sayılı Kanunla gerçekleştirilmiş olup sigortalı ve genel sağlık sigortalısı kapsamları genişletilmiş, prime esas kazançlarda, işveren yükümlülüklerinde değişiklikler, istihdamı güçlendirme uğruna yeni teşvikler, prim borçlarında ve kısa çalışma uygulamasında bazı kolaylıklar getirilmiştir. Bu arada sık sık değişen veya yeni çıkan yönetmelikler, genelgeler, tebliğler de cabası. Tüm bu mevzuat değişiklikleri, ortaya çıkan yeni Yargıtay kararları ve yeni yayınlar elinizdeki kitabın yeniden kaleme alınmasını kaçınılmaz kılmıştır. Her zaman söylendiği gibi Sosyal Güvenlik Hukuku alanında eser yazmak deniz kenarında kumdan kaleler yapmaya benzer. Dalga geldi mi kaleler yerle bir olur. O zaman da kaleleri yeniden inşa etmek gerekir. Kitabın bundan önceki iki basısını «Legal 1 Roma Hukukunda bir dönem birbiriyle ilgisiz, değişik madde ve kanunların tek bir kanun gibi yürürlüğe konulduğu sıkça rastlanan bir uygulamaydı. «Leges Saturae» adı verilen bu karma kanunlar siyasal etike aykırı ve yasama yetkisinin dürüst kullanılmaması olarak değerlendirilerek bu yöntem M.Ö. 98 yılında Roma Konsülleri tarafından yasaklanmıştır (P. Somer, Roma Hukukunda Yasama Faaliyeti: Kanunlar, Güncel Hukuk, Mayıs 2011, Sayı 5-89, 13). Günümüzden 2200 yıl önce alınan bu anlamlı kararı günümüz politikacılarına hatırlatmak isteriz.

6 VI Önsöz Yayıncılık» nezdinde gerçekleştirmiştik. O dönemde Anayasa Mahkemesinin 5510 sayılı Kanunun ilk şeklini iptalinden sonra yaşanan hukuki boşlukta ve 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki iki yıldaki geçiş döneminde kitabın içeriğini biraz farklı kaleme aldığımızdan adını «Sosyal Güvenlik Hukukunun Esasları» koymuştuk sayılı Kanun mükemmel olmasa da yürürlüğe girmesinden bu yana aradan 3 yıla yakın bir zaman geçti. Bazı uygulamalar bu arada iyi kötü oturdu denebilir. Legal Yayıncılık kapsamında gerçekleştirdiğimiz iki basıdan ikincisinin önsözünde «bu kitabın aslında BETA Yayıncılık kapsamında 25 yılda 11 bası gerçekleştirdiğimiz «Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri» adlı kitabımızın «bir anlamda devamı niteliğinde olup 13üncü basısıdır da denilebilir» demiştik. İşte bu nedenle BETA Yayıncılık a geri döndüğümüz için basılara bıraktığımız yerden devam ediyor olalım diye buna 14. bası dedik. Bu basıyı da değerli meslektaşım Prof. Dr. Ömer Ekmekçi ile birlikte hazırladık. Her zaman olduğu gibi bu basının da esas amacı öğrencilerimize bir ders kitabı sağlamaktır. Bu nedenle çok fazla ayrıntıya yer vermedik. Fakat her zaman olduğu gibi yine de güncel karşılaştırmalı hukuka, yeni yayınlara ve yeni içtihatlara yer vermeye çalışarak uygulayıcıların ve konuyla ilgilenenlerin ihtiyaçlarına da naçizane cevap vermeye çalışılmıştır. Amaca ulaşabilmiş isek mutlu oluruz. Bu vesile ile kitabın basısını yeniden üstlenen BETA Yayıncılık ın yöneticisi sayın Seyhan Satar ve kitabın dizgilerini yapan sayın Özge Yiğiter başta olmak üzere BETA nın bu baskıda emeği geçen tüm mensuplarına teşekkür ederiz. Ayrıca anabilim dalımızın çalışkan araştırma görevlileri Burcu Savaş ve Şebnem Kılıç da değerli yardımları için kocaman bir teşekkürü hak ettiler. A. Can Tuncay

7 İÇİNDEKİLER ONBEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...III ONDÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ... V KISALTMALAR... XXXIII I. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİĞİN GENEL ESASLARI 1. SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI...1 I. Tanım...1 II. Amaçları...5 III. Yöntemleri SOSYAL RİSKLER...8 I. Mesleki Riskler...8 II. Fizyolojik Riskler...8 III. Sosyo-ekonomik Riskler SOSYAL GÜVENLİK TEKNİKLERİ VE TARİHSEL GELİŞİM...11 I. Bireysel Teknikler (Tasarruf)...11 II. Kollektif Teknikler Yardım Yardımlaşma sandıkları (dernekleri) İşverenin sorumluluğu Özel sigortalar Sosyal sigortalar Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler SOSYAL GÜVENLİĞİN ULUSLARARASI BOYUTLARI I. Bazı Yabancı Ülkelerde Sosyal Güvenlik Almanya a) Tarihi gelişim... 21

8 VIII II. İçindekiler b) Bugünkü durum Birleşik Krallık (İngiltere) a) Tarihi gelişim b) Beveridge Raporu aa) Yönetimde birlik bb) Primlerde birlik, ödemede zorunluluk cc) Tam çalıştırma ve sağlık politikası ile bütünlük dd) Kişisel sorumluluk ee) Ailenin ihtiyaçları ff) Yaygın bir sosyal güvenlik c) Savaştan sonraki gelişmeler Fransa Şili Amerika Birleşik Devletleri İsveç Diğer Ülkelerde Uluslararası Belgeler Çok taraflı antlaşmalar a) Atlantik Paktı b) Filadelfiya Bildirgesi c) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi d) Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin 102 Sayılı ILO Sözleşmesi e) Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu f) Uluslararası Taşıma İşlerinde Çalışan İşçilerin Sosyal Güvenliğine İlişkin Avrupa Sözleşmesi g) Avrupa Topluluğu (Birliği) Antlaşması aa) Kurucu antlaşmalarda sosyal güvenlik bb) Tüzüklerde sosyal güvenlik cc) AB şartlarında (charters) sosyal güvenlik h) Avrupa Sosyal Şartı... 58

9 İçindekiler IX ı) Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit İşlem Yapılması Hakkında Sözleşme i) Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İki taraflı antlaşmalar SOSYAL GÜVENLİĞİN EKONOMİK, DEMOGRAFİK YAPI, SOSYOLOJİ VE VERGİ SİSTEMİ İLE İLİŞKİSİ I. Sosyal Güvenliğin Ekonomik Yapı ile İlişkisi...62 II. 1. Ekonomik düzenin sosyal güvenlik sistemine etkisi Sosyal güvenliğin ekonomik düzene etkisi Sosyal Güvenliğin Demografik Yapı ile İlişkisi...65 III. Sosyal Güvenliğin Vergi Sistemi ile İlişkisi...66 IV. Sosyal Güvenliğin Sosyoloji ile İlişkisi...68 II. BÖLÜM TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ 6. SİSTEMİN ANA ÖZELLİKLERİ TARİHSEL GELİŞİM I. Osmanlı İmparatorluğu nda...74 II. TBMM Hükümeti Devrinde...76 III. Cumhuriyetin İlanından Sonra Anayasasından sonra Anayasasından sonra Anayasasından sonra SOSYAL GÜVENLİĞİN HUKUK SİSTEMİMİZDEKİ YERİ I. Sosyal Güvenlik ve Anayasa Anayasanın sosyal güvenlikle doğrudan doğruya ilgili hükümleri Anayasadaki diğer hükümler II. Kamu Hukukuna Dahildir...87 III. Sosyal Güvenlik Hukuku - İş Hukuku İlişkisi...89

10 X İçindekiler IV. Sosyal Sigorta - Özel Sigorta İlişkisi...90 V. Sosyal Güvenlik Hukuku - Medeni Hukuk - Borçlar Hukuku İlişkisi SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI I. Sosyal Güvenlik Kurumu Kuruluş nedenleri Kurumun hukuki statüsü, amacı ve görevleri Kurumun organları Kurum teşkilatı Personel ve mali yapısı II. Türkiye İş Kurumu Genel olarak Kurumun amacı, kapsam ve niteliği Kurumun görevleri Kurumun organları Personel statüsü ve Kurum gelirleri Özel istihdam büroları III. Özel Sandıklar IV. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) YENİ SİSTEMİN GENEL GEREKÇESİ III. BÖLÜM SOSYAL SİGORTALARIN ÖZELLİKLERİ, FİNANSMANI VE İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 11. SOSYAL SİGORTALARIN ÖZELLİKLERİ I. Sosyal Sigortaları Biçimlendiren Temel İlkeler Sosyal koruma ilkesi Dayanışma ilkesi Sosyal denkleştirme ilkesi Zorunluluk ilkesi

11 İçindekiler XI II. Sosyal Sigortaların Özellikleri Sosyal sigorta ilişkisi kurar a) Genel olarak b) Sigortalılık süresi ve sigortalılık niteliği Zorunluluk esasına dayanır Aile ödenekleri sigortasını kapsamına almamıştır Sosyal sigortalar uygulamasında devletin sınırlı mali desteği benimsenmiştir Uyuşmazlıklara iş mahkemeleri bakar III. Sosyal Sigortalarda Edimler (Yardımlar) Türleri Sosyal edim (yardım) hakkının doğuşu Sosyal edimlerin birleşmesi Sosyal edimlerin kesilmesi ve geri alınması Sosyal edimin zamanaşımına ya da hak düşümüne uğraması ve haczedilemezlik SOSYAL SİGORTALARIN FİNANSMANI VE PRİMLER I. Finansman Finansman kaynakları Finansman yöntemleri a) Biriktirme (kapitalizasyon) yöntemi b) Dağıtım (pay as you go) yöntemi II. Primler Prim ödeme yöntemleri a) Çok prim yöntemi b) Tek prim yöntemi Primin hukuksal niteliği Prim miktarlarının hesaplanması a) md. 4/I(a) bendine tâbi sigortalılar bakımından aa) Aylık kazancın hesaplanması

12 XII İçindekiler aaa) Hesaba dahil edilecek gelirler bbb)prim kesintisinden tamamen veya kısmen muaf olan kazançlar b) md. 4/I(b) bendine tâbi sigortalılar bakımından c) md. 4/I(c) bendine tâbi sigortalılar bakımından d) Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olan sigortalılar bakımından Günlük kazancın hesaplanması Aynı sigortalılık haline tâbi olarak birden fazla işte çalışma durumunda primlerin hesabı Kısmi süreli çalışanlarda prim ödeme gün sayısının hesaplanması Primlerin hesabına esas alınacak kazancın sınırları Üst sınırı aşan ödemeler Prim oranları ve türleri a) Kısa vadeli sigorta kolları primi aa) Prim oranı bb) İşyerinin girdiği tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesi b) Uzun vadeli sigorta kolları primi aa) Prim oranı bb) Uzun vadeli sigorta kollarına Hazine katkısı c) Genel sağlık sigortası primi d) İşsizlik sigortası primi e) Sosyal güvenlik destek primi f) Yatırım ve istihdamı teşvike yönelik prim indirimleri aa) 5084 sayılı Kanun uyarınca bb) 5763 sayılı Kanun uyarınca cc) 5921 sayılı Kanun uyarınca dd) 5746 sayılı Kanun uyarınca ee) 6111 sayılı Kanun uyarınca Primlerin ödenmesi a) Prim ödeme yükümlüsü b) Primlerin ödenme süresi c) Erken ödeme indirimi d) Afet halinde sürenin uzatılması

13 İçindekiler XIII 11. Süresinde ödenmeyen primlere gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanması Kurumun prim ve diğer alacaklarının ödenmesinden işverenle birlikte sorumlu tutulanlar Yersiz alınan primlerin iadesi ve zamanaşımı Kurum alacaklarında zamanaşımı Prim belgelerinin Kurumca re sen düzenlenmesi ve primlerin tahsili a) Re sen düzenlemenin koşulları b) İşverenin itirazı Asgari işçilik miktarının re sen tespiti ve uzlaşma a) Re sen tespit b) Uzlaşma İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. İşyerinin ve Sigortalılığın Bildirimi Yükümlülüğü İşyerinin bildirimi Alt işverenin ve sigortalıyı devralan işverenin bildirimi Sigortalılığın başlangıcının bildirimi a) Md. 4/I(a) bendi kapsamına giren sigortalılık ilişkisinde aa) Genel kural: İşe başlamadan önce bildirim bb) İstisnalar aaa) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar bbb) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaşım araçlarında ve sefer sırasında işe başlatılacak sigortalılar ccc) İlk kez işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar ddd) Kamu idareleri tarafından yurt dışı göreve gönderilenler eee) Kamu idareleri tarafından çalıştırılan 4447 sayılı Kanun uyarınca işsizlik sigortasına tâbi olmayan sözleşmeli personel fff) Maliye Bakanlığı vizesine tâbi olarak kamu idarelerinde çalışanlar...208

14 XIV İçindekiler ggg) 4046 sayılı Kanun uyarınca özelleştirilen yerlerden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personel hhh)bir işyerinden diğerine nakledilen sigortalılar b) İşe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesi c) Sigortalının kendisini bildirmesi d) Md. 4/I(b) bendi kapsamına giren sigortalılık ilişkisinde aa) Gelir vergisi mükellefi olanlar bb) Gelir vergisinden muaf olanlar cc) Şirket ortakları dd) Köy ve mahalle muhtarları ee) Tarımda bağımsız çalışanlar ff) Jokey ve antrenörler gg) Muafiyet koşulları ortadan kalkan bağımsız çalışanlar e) Md. 4/I(c) bendi kapsamına giren sigortalılık ilişkisinde Kamu idareleri ve bankaların bildirimi Sigortalıların Kurumca re sen tescil edilmesi Sigortalılığın sona erdiğinin bildirimi a) Md. 4/I(a) bendine tâbi sigortalılar b) Md. 4/I(b) bendine tâbi sigortalılar c) Md. 4/I(c) bendine tâbi sigortalılar Sigortalılığın bildirilmemesi a) İdari para cezası uygulanması b) Sigortalı hizmetin hükmen (yargı kararıyla) tespiti II. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Verme ve Prim Ödeme Yükümlülüğü Genel olarak Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilme biçimi ve süresi Eksik gün bildirimi Prim ödeme yükümlülüğü

15 İçindekiler XV IV. BÖLÜM SOSYAL SİGORTALARIN KAPSAMI VE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK 14. KİŞİLER AÇISINDAN KAPSAMI I. Genel Kural II. Md. 4/I(a) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanlar İş sözleşmesine dayanarak çalışanlar a) İş sözleşmesinin unsurları b) Yabancılık unsuru İşçi sendikaları, konfederasyonları ve şubelerinin yönetim kurullarına seçilenler Sanatçılar, düşünürler ve yazarlar Koruma bekçileri Genel kadınlar Usta öğreticiler ve kamu idarelerinde ücret karşılığı ders verenler Geçici personel Toplum Yararına Çalışma Programından yararlananlar III. Md. 4/I(b) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanlar Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar a) Serbest muhasebeci ve mali müşavirler b) Serbest çalışan avukatlar Gelir vergisinden muaf olup, Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olanlar Şirket ortakları Tarımsal faaliyette bulunanlar Köy ve mahalle muhtarları sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tâbi jokey ve antrenörler IV. Md. 4/I(c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanlar Kamu idarelerinde çalışanlar sayılı Kanun md. 86 uyarınca açıktan vekil atananlar Kamu idarelerinde seçim veya atama yoluyla göreve gelenler

16 XVI İçindekiler 4. Başbakan, bakanlar ile TBMM üyeleri Belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri Kamu görevlileri sendika, şube veya konfederasyonlarında yönetim kuruluna seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar Askeri öğrenciler Polis Akademisi öğrencileri ile Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görenler sayılı Kanun hükümleri uygulanacak sigortalılar Sözleşmeli er ve erbaşlar V. Kısmen Sigortalı Sayılanlar Aday çırak, çırak ve stajyerler Stajyer öğrenciler sayılı Kanuna göre çalıştırılan öğrenciler Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde çalışanlar İşKur kursiyerleri Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yanlarında çalıştırdıkları Türk işçileri sayılı Kanuna göre iş kaybı tazminatı alanlar Sosyal güvenlik destek primine tâbi çalışanlar Harp malulleri ve vazife malulleri Taksiciler, dolmuşçular ve kısmi süreli çalışan sanatçılar Vl. Sigortalı Sayılmayanlar Tarım veya orman işlerinde iş sözleşmesiyle süreksiz çalışanlar Tarımda bağımsız çalışanlardan geliri düşük olanlar Diğer bağımsız çalışanlardan geliri düşük olanlar İşverenin ücretsiz çalışan eşi Aynı konutta hısımlar arasında yapılan işlerde çalışanlar Ev hizmetlerinde çalışanlar Askerlik hizmetini yapmakta olanlar Mesleki eğitimine ilişkin olarak tatbiki nitelikte yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler

17 İçindekiler XVII 9. Sağlık kurumlarında işe alıştırılmakta olan hasta veya sakatlar Türkiye ye gönderilen yabancı işyeri temsilcileri Md. 4/I(b) ve (c) bendi kapsamında faaliyette bulunup 18 yaşını doldurmamış olanlar Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde çalışanlar Büyükelçilik ve konsolosluklarda iş sözleşmesiyle çalışanlar Yurt dışında ikamet eden bağımsız çalışanlar Gençlik ve spor faaliyetlerinde geçici olarak görevlendirilenler VII. Sigortalılık Hallerinin Çakışması VIII. İşveren, İşveren Vekili ve Alt İşveren Kavramı İşveren İşveren vekili Alt işveren YER AÇISINDAN KAPSAMI I. İşyeri II. İşyerinin Sınırları Asıl işyeri İşyerine bağlı yerler İşyerinin eklentileri Araçlar İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK I. Genel Olarak II. İsteğe Bağlı Sigortalılığın Koşulları Türkiye de ikamet etmek yaşını doldurmuş olmak Zorunlu sigortalı olmamak veya ay içerisinde 30 günden az çalışmak Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık almamak Kuruma başvuru III. İsteğe Bağlı Sigortanın Hükümleri İsteğe bağlı sigortanın başlangıcı

18 XVIII İçindekiler 2. İsteğe bağlı sigortada prim tutarı İsteğe bağlı sigorta priminin ödenmesi İsteğe bağlı sigortalının genel sağlık sigortasından yararlanması İsteğe bağlı sigorta ilişkisinin sona ermesi a) Sigortalının talepte bulunması b) Aylık bağlanması için talepte bulunmak c) Yurt dışında ikamet etmeye başlamak d) Zorunlu sigortaya tâbi bir işte çalışmaya başlamak e) Sigortalının ölümü f) Sigortalının yurt dışındaki çalışmasının sona ermesi g) Bir yıl prim ödememe İsteğe bağlı sigortalılık süresinin etkisi IV Sayılı Kanundan Önce İsteğe Bağlı Sigortalı Olanların Durumu V. BÖLÜM SOSYAL SİGORTA TÜRLERİ İTİBARİYLE KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI 17. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI I. İş Kazası Tanımı Unsurları a) Sigortalı olma b) Kazaya uğrama aa) Dıştan gelen bir etken bb) İstenilmeyen bir olay cc) Ani olması c) Uygun illiyet bağı bulunması aa) Sigortalının gördüğü işle kaza olayı arasında bağlantı bb) Kaza olayı ile uğranılan zarar arasında bağlantı d) Sigortalının bedence veya ruhça bir zarara uğraması İş kazasının tespiti

19 İçindekiler XIX II. Meslek Hastalığı Tanımı Unsurları a) Sigortalı olma b) Hastalık veya sakatlığın yürütülen işin sonucu olarak ortaya çıkması c) Belirli bir zaman parçası içinde meydana gelmesi d) Hastalığın Yönetmelikte yer alması ve belirtilen süre içinde meydana çıkması e) Hastalığın Kurum Sağlık Kurulu raporu ile saptanması f) Sigortalının bedence veya ruhça bir zarara uğraması III. İş Kazası ve Meslek Hastalığının Kuruma Bildirilmesi IV. Sigorta Yardımları Sigortalıya yapılacak ödemeler a) Geçici iş göremezlik ödeneği b) Sürekli iş göremezlik geliri c) Gelir ve ödeneğin indirilmesi d) Ölen sigortalının geride kalanlarına yapılacak ödemeler aa) Sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması aaa) Eşin hak sahipliği bbb) Çocukların hak sahipliği ccc) Ana ve babanın hak sahipliği bb) Ölüm gelirinin hak sahipleri arasında paylaştırılması aaa) Eşe bağlanan gelirin oranı bbb) Çocuklara bağlanan gelirlerin oranı ccc) Ana ve babaya bağlanan gelirlerin oranı cc) Ölüm gelirinin kesilmesi, tekrar bağlanması aaa) Dul eşin geliri bbb) Erkek çocukların geliri ccc) Kız çocukların geliri ddd) Malul çocukların geliri eee) Ana ve babanın geliri...333

20 XX İçindekiler fff) Durum değişiklikleri dd) Evlenme ödeneği ee) Cenaze ödeneği V. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Kurumun Rücu Hakkı İşverenin sorumluluğu a) Kurumun işverene rücu hakkının hukuki niteliği b) Kurumun işverene rücu hakkının koşulları Üçüncü kişilerin ve çalıştıranın sorumluluğu Sigortalıların süresinde Kuruma bildirilmemesinden doğan sorumluluk HASTALIK SİGORTASI I. Genel Olarak II. Hastalık Sigortasında Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları Hastalanma Geçici iş göremezlik halinin iki günden fazla sürmesi Belli bir süre prim ödemiş olma Kuruma başvuru III. Geçici İş Göremezlik Ödeneği IV. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin İndirilmesi veya Geri Alınması V. Hastalık Sigortasında Kurumun Rücu Hakkı ANALIK SİGORTASI I. Genel Olarak II. Analık Sigortası Yardımlarından Yararlanma Şartları Analık durumunun ortaya çıkması Yararlanma hakkına sahip olanlar Belli bir süre prim ödenmiş olma Kuruma başvuru III. Analık Sigortası Yardımları Emzirme ödeneği

21 İçindekiler XXI 2. Geçici iş göremezlik ödeneği IV. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin İndirilmesi veya Geri Alınması V. Analık Sigortasında Kurumun Rücu Hakkı VI. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Dikkate Alınmayacak Süreler VI. BÖLÜM SOSYAL SİGORTA TÜRLERİ İTİBARİYLE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI 20. MALULLÜK SİGORTASI I. Malullük Aylığından Yararlanma Koşulları Malullüğün meydana gelmesi ve tespiti Malullüğün ilk çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkmış olması Sigortalılık süresi ve prim ödeme koşulu İşten ayrılarak Kuruma başvuru II. Malullük Aylığının Hesaplanması ve Bağlanması III. Aylığın Başlangıcı IV. Değişen Sağlık Durumuna Göre Aylığın Artırılması, Azaltılması veya Kesilmesi V. Çalışmaya Başlama Nedeniyle Aylığın Kesilmesi VI. Vazife Malullüğü VII. Diğer Yardımlar VIII. Maluliyet Sigortası Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu IX. Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Aylığa Hak Kazanmış Olanlar YAŞLILIK SİGORTASI I. Genel Olarak II. Yaşlılık Aylığından Yararlanma Koşulları Belirli bir yaşın, prim ödeme gün sayısının ve sigortalılık süresinin tamamlanması a) a kadarki dönem b) arasındaki dönem

22 XXII İçindekiler c) den sonraki dönem İşten ayrılma ve Kuruma başvuru III. Kolaylaştırılmış Emeklilik Koşulları tarihinden önce sigortalı olanlar a) Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar b) Sigortalı olarak işe başlamadan önce malul olanlar c) Sakatlık nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar tarihinden sonra sigortalı olanlar a) İşe başlamadan önce malul olanlar b) Çalışma gücündeki kayıp oranı %60 dan az olanlar c) Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar d) Erken yaşlanan sigortalılar e) Sürekli bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalılar IV. Farazi Hizmet Süreleri Fiili hizmet süresi zammı İtibari hizmet süresi zammı V. Yaşlılık Sigortası Yardımları Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi, yeniden bağlanması ve hesabı a) Aylığın başlangıcı b) Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması c) Aylığın hesabı d) Aylığın devir ve haciz yasağı Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya Sağlık yardımları Kamu görevlilerine özgü emekli ikramiyesi ödenmesi Kanunun yürürlük tarihinden önce topluluk sigortasına tâbi avukatlar ve noterler Yaşlılık aylığı hesabında geçiş hükümleri ÖLÜM SİGORTASI

23 İçindekiler XXIII I. Genel Olarak II. Ölüm Sigortası Yardımlarından Yararlanma Koşulları Sigortalının ölümü Belli bir süre sigortalı olup prim ödemiş yahut Kurumla ilişkisi olma Sigortalının hak sahipleri olma a) Eşin hak sahipliği b) Çocukların hak sahipliği c) Ana ve babanın hak sahipliği III. Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlar Ölüm aylığı a) Aylığın hesaplanması b) Aylığın hak sahipleri arasında paylaştırılması aa) Eşin payı bb) Çocukların payı cc) Ana babanın payı c) Ölüm aylığının bağlanması, kesilmesi ve tekrar bağlanması aa) Dul eşin aylıkları bb) Erkek çocukların aylıkları cc) Kız çocukların aylıkları dd) Malul çocukların aylıkları ee) Ana ve babanın aylıkları Ölüm toptan ödemesi ve ihya Evlenme ödeneği verilmesi Cenaze giderlerinin ödenmesi Kamu görevlilerine özgü emeklilik ikramiyesi Sağlık yardımı yapılması III. Ölüm Sigortasında Rücu GELİR VE AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ, GELİR VE AYLIK BAĞLANMASINI ENGELLEYEN HALLER, YERSİZ ÖDEMELER I. Gelir ve Aylıkların Birleşmesi Aylıkların birleşmesi

24 XXIV İçindekiler 2. Gelirlerin birleşmesi Gelir ve aylıkların birleşmesi Kanunun yürürlük tarihinden önce bir veya birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlar Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi ve alt sınırı II. Gelir ve Aylıkların Bağlanmasını Engelleyen Haller III. Yersiz Ödemelerin Geri Alınması VII. BÖLÜM GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE İŞSİZLİK SİGORTASI 24. GENEL SAĞLIK SİGORTASI I. Genel Olarak II. Dünyada Sağlık Hizmeti Yöntemleri ve Sistemler III. Tanım ve Amacı IV. Kapsama Alınan Kişiler Genel sağlık sigortalıları a) 5754 sayılı Kanun uyarınca b) 6111 sayılı Kanun uyarınca c) 6191 sayılı Kanun uyarınca d) 665 sayılı KHK uyarınca e) Gelir testi Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler V. Kapsam Dışında Kalanlar VI. Zorunluluk İlkesi ve Tescil Kendiliğinden tescilli sayılanlar Tescili (bildirilmesi) gerekenler Sigortalılığın sona ermesi VII. Kurumca Sağlanan Hizmetler Koruyucu sağlık hizmetleri Tedavi edici sağlık hizmetleri a) Tıbbi muayene, müdahale, tedavi, organ nakli, tetkik ve tahliller