2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri"

Transkript

1 AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005

2 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların Kullanılmasına likin Esaslara Ulaım Bilgileri Yönetim Kurulu Yönetim Komiteleri Üst Yönetim irketin Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri Ve Denetçilerinde 2005 Yılı çinde Meydana Gelen Deiiklikler Organizasyon, Sermaye, Ortaklık Ve Yönetim Yapısı Deiiklikleri Organizasyon eması Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Kar Daıtım Önerisi Finansal Durum Ve Faaliyet Sonuçları T.Vidinel Faaliyetlerle lgili Öngörülebilir Risklere likin Açıklama 2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar Ve Baımsız Denetim Raporu

3 OLAAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM 1- Açılı ve Bakanlık Divanı nın seçilmesi, 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaı nın imzası hususunda Bakanlık Divanı na yetki verilmesi, yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Raporu ve Baımsız Dı Denetim Raporları nın okunması ve müzakeresi, 4- Bilanço ve kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar daıtımıyla ilgili teklifin görüülerek kabulü veya reddi, 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6- Yeni dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti, 8- Baımsız Dı Denetim Firması nın seçilip oya sunulması ve 2006 yılı için Baımsız Dı Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 9- Türk Ticaret Kanunun un 334.ve 335. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi, 10- Yıl içerisinde yapılan baılarla ilgili Genel Kurul a bilgi verilmesi, 11- Ana Sözlemenin Sermaye balıklı 6.maddesinin tadili ve Ana Sözlemeye geçici bir madde eklenmesi konusunda karar alınması, 12- Dilekler ve Kapanı. Aviva Sigorta A.. Olaan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2006 Cuma günü saat da Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No: Küçükçamlıca / STANBUL adresinde yapılacaktır.

4 Genel Müdür Yönetim Kurulu Üye mizden Mesaj 2005 yılı genel hatlarıyla Türk Sigorta Endüstrisi açısından felaket ve doal afetlerin youn olmadıı, büyük hasarların yaanmadıı bir yıl olmasına karın ne yazık ki karlı ve verimli bir yıl olmamıtır. Buradaki en önemli faktör özellikle oto branındaki yüksek enflasyon döneminden beri sektörel bazda uyguladıımız nakit bazlı fiyatlama politikalarının henüz terkedilememi olmasından kaynaklanmaktadır. Böyle bir konjöktürde bir de pazar payı kaybetmeme, en büyük olma kaygısı irketlerin öncelikli konusu haline gelince, kar marjlarında çok ciddi gerilemeler yaanmaya balamıtır. Biz Aviva Sigorta olarak her zamanki genel stratejimizden; yani Karlık içinde büyüme politikamızdan taviz vermeden baarılı bir yıl geçirdik. Bu baarıdaki en önemli faktörler : risk seçimine verdiimiz önem, segmentasyona dayalı i politikamız, bireysel ve kurumsal müteri karmamız, ürün yelpazemizin zenginlii ve bizi her zaman en iyi ekilde destekleyen ve temsil eden daıtım kanallarımız, yani i ortaklarımızdır. Hedeflerimizin dorultusunda ciromuz %21 oranında artıla sektör ortalamasının üzerinde gerçekleti yılında sektörün en sorunlu alanı olan Kasko'da büyüme oranımız %3 lerde sınırlı kalırken sektörün büyüme orani %25 olarak gerçekleti. Bununla birlikte sektörün ortalama kasko Hasar/Prim oranı %96 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleirken salıklı fiyat politakamızla Aviva Sigorta nın Hasar/Prim oranı %78 oldu. Yangın branında sektör %6,4 büyürken AVVA %35 lerde, nakliyatta sektör %8 iken AVVA %21,7 büyüdü, mühendislik branında da büyüme oranımız sektör ortalamasının üzerinde gerçekleti yılı brüt karımız bir önceki yıla göre %125, net karımız ise %53,3 oranında artı göstermitir. Bu baarıda teknik karlılıın öneminin kavranmı olması ve i süreçlerinin bu öncelikler dorultusunda yürütülmesi etkili olmutur. Genel faiz seviyesinin sürekli dümesi neticesinde mali gelirler erozyona uramıtır ve sektör açısından karlılıın tek adresi risk seçimi ve fiyatlamanın yani teknik karlılıın iyi bir ekilde yapılabilmesinden geçmektedir. irketimiz bu döneme baarılı bir ekilde adapte olmutur. Kurumsal iletiim konusunda baımsız iç denetim ve gözetim fonksiyonlarının direkt Murahhas Aza ya balı olarak çalımalarını yürütmesinin altyapısı hazırlanmıtır. Gözetim ve denetim raporları, risk haritaları yönetim kurulu raporlarının ayrılmaz bir parçası olarak toplantı gündemlerine alınmıtır. irketimizde, iç müteri memnuniyeti anketi ilk defa Aviva Plc.ile birlikte yapıldı. Sonucunda en önemli kriter olan balılık ve müteri odaklılık konularında irketimiz en yüksek puanları almıtır. Hedeflerle yönetim ve beceri bazlı performans sistemi uygulandı yılında her çalıanımız ortalama iki beceri bazlı eitime katıldı. Toplamda 5000 saat eitim verildi. Çalıan motivasyonu için irket deerlerini en iyi gösteren irket çalıanları Apollo adlı ödüllendirme sistemi çerçevesinde seçildi yılında operasyonel verimliliimizi artırmak ve rakabet avantıjı salamak adına, karde irketimiz Aviva Hayat ve Emeklilik ile IT platformumuzu birletirme ve tüm iletim ve donatım hizmetlerini Türk Sigorta Endüstrisinde bir ilke imza atarak outsource etme kararını aldık ve bu konuyu dünyanın önde gelen Teknoloji irketlerinden biri olan HP ile gerçekletirdik.

5 TSE ISO Kalite belgemizi aldık. Bu sertifika için yeni bir kalite yaklasimi gelistirmedik, mevcut kalite anlayisimizi ISO 9001 normlarina uyarlayarak bu belgeyi almaya hak kazandik. ISO 9001 bizim kalite yolculugumuzun sadece bir asamasini temsil ediyor, hedefimiz kaliteli hizmetten ödün vermeyerek sigortali memnuniyetini ve hizmet kalitemizi daha da artirmaktir irketimiz, Yabancı ortaı AVIVA Plc ye IFRS ile raporlama yapmakta ve konsolidasyon enstrümanları ile direkt AVIVA plc. ile entegre olmaktadır. AVIVA standardı olarak; irket içi performans göstergesi olarak kullandıımız COR ( Birleik Faaliyet Oranı ) % 100,71 olarak gerçeklemitir. Bu oran 2003 yılında % 114, 2004 yılında ise % 106 olmutur yılı hedefimiz ise % 99,89 olarak Yönetim Kurulumuzca onaylanmıtır yılında, sermayemiz 4.5 milyon YTL arttırılarak, 25 milyon YTL ye çıkarılmıtır. Müterilerimiz ve hissedarlarımız adına bu baarının sahipleri olan acentelerimize, i ortaklarımıza ve çalıanlarımıza teekkürlerimi bu vesile ile bir daha sunmak isterim. Gerek hissedarımızın bize verdii destek gerekse daıtım kanalı gücümüz, müterilerimizin ihtiyaçlarına göre sunacaımız ürün çeitliliimizle ve en önemlisi çalıanlarımızın performansı ile hep daha iyisini yapacaımızdan son derece eminim yılının sektör açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum.

6 Kurumsal Yönetim Beyanı Aviva Sigorta A.., Kurumsal Risk Yönetimi ve Kurumsal Yönetim lkeleri ne uyumun salanmasının irkete salayacaı katkının bilincindedir. irketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan ve halka açık irketlerde profesyonel yönetim, effaflık ve etik deerler çerçevesinde faaliyetlerde uyulması istenilen prensiplere, pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin korunmasını, çalıanlar ve müteriler ile ilikilerin gözetilmesini salamak amacıyla azami ölçüde uyumu hedeflemi olup, prensiplerin uygulanması için gerekli özen gösterilmektedir. Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kii ve kuruluların karar vermelerine yardımcı olacak ekilde, zamanında, doru, eksiksiz, anlaılabilir, yorumlanabilir ve kolay eriilebilir biçimde kamunun kullanımına sunulmaktadır. irketimiz genel olarak balı olduu AVIVA Grubunun ç Kontrol Politikası nı kabul etmitir. Bu politika çerçevesinde; irketimiz tüm operasyonlarına, tutarlı ve etkin bir sorumluluk ve süreç yapısı oluturmak suretiyle, güçlü ve bütünsellik taıyan bir kontrol kültürü oluturmayı hedeflemi, iç denetim politikasının amaçlarını, kapsamını, temel felsefesini, iç denetimle ilgili irket hedeflerini belirlemitir. Aviva Sigorta A yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan incelemeler ve denetlemeler sonucunda Hayat Dıı Sigorta Hizmetleri Tasarımı ve Sunumu konularında ISO 9001 : 2000 ile uyumlu Kalite Yönetim Sistemi kurduu için ISO 9001 belgesi almıtır. ISO 9001 belgesi, Aviva Sigorta A.. nin 17 yıldır sürdürdüü sigortalı memnuniyeti ve hizmet kalitesi prensiplerinin tüm i süreçlerine yayıldıının bir göstergesidir. nsan Kaynaklarımızın gelitirilmesine yönelik çalımalarımız devam etmektedir. Çalıanlarımız AVIVA Grubu nda çalımanın bir ayrıcalık ve sorumluluk olduunu bilmektedir yılında Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalımalarımız açısından da baarılı geçmitir. irketimiz Türkiye Eitim Gönüllüleri Vakfı nın ( TEGV ) Kocaeli nde ilköretim okullarının bahçelerinde konulandırılan eitim tırındaki eitim desteine ve yine Toplum Gönüllüleri Vakfı na (TOG) destek sertifikalarını yeni yıl kartı olarak sponsor olmutur. irketimiz sanata desteimizin bir ifadesi olarak stanbul Modern Sanat Müzesi nin ve Türkiye nin ilk Oyuncak Müzesi nin sigorta sponsorluunu üstlenmitir. irketimiz ulusal çevre bilincinin yaygınlatırılmasına önayak olmak, çevre olgusunu sinemanın etkin söylemi ile geni kitlelere ulatırmak amacıyla Eylül 2005 tarihlerinde stanbul Çevre Kısa Film Festivali ne Sponsor olmutur. irketimiz, dünyadaki uygulamalara paralel olarak Sermaye Piyasası Kurulu nun oluturduu Kurumsal Yönetim lkeleri ne uyumun bir süreç gerektirdiini, uyum için gerekli çalımaları yapacaını, bu ilkelerin gerektirdii düzenlemeleri güncel uygulamalar çerçevesinde hayata geçireceini beyan etmektedir.

7 Kurumsal Yönetim lkeleri irketimiz Aviva Sigorta A.. Kurumsal Yönetim lkeleri kapmında en yüksek standartları benimsemitir. Kurumsal Yönetim Uygulamalarımız aaıda belirtilen etik deerlere dayanmaktadır. ETK DEERLERMZ ; Dürüstlük Tüm Aviva Sigorta A.. çalıanlarının menfaat sahipleri ile ilikilerinde doruluk ve dürüstlük kavramlarını ilikileri yönlendirici temel deerler olarak kabul ederiz. Eitlik Tüm çalıanlarımıza dürüst ve adil yaklaır ve çalıanların bireysel geliimi için gereken çabayı gösteriririz. Ayrımcılıktan arındırılmı bir çalıma ortamını taahhüt ederiz. Ahlakı Tüm yönetim birimleri, faaliyetlerinde; kanunlara, düzenlemelere ve irket içi kurallara balılık gösterirler. Sözkonusu kuralların her türlü tutum ve davranıımız ile ilgili tam yol göstermesi mümkün olmadıından topluluumuzun özdeerleri ve etik anlayıı esas alınarak hazırlanmı olan Profesyonel Çalıma Standartları nı faaliyetlerimizde rehber olarak kabul ederiz. Yasa ve anlamalarla uyuma, gizlilik prensiplerine, müteri sırlarını ve ticari sırları korumaya, devlet / hükümetler, düzenleyici kurullar, müteriler ve irketin ticari veya i ilikisi içinde olduu tüm üçüncü ahıslarla ilikilerde balı olduumuz AVIVA Grubunun ve irketimizin itibarını destekleyici ekilde davranmaya özen gösteririz. Güvenilirlik Aviva Sigorta A.. olarak kamuoyunun güvenini kazanmak ve sürdürmek temel deerlerimiz arasında yer alır. Bu bilinç ile pay sahiplerimize, ortaklarımıza ve menfaat sahiplerine açık, anlaılır ve doru bilgiler verir, verilen bilgiler dorultusunda hareket ederiz. Saygı Çalıanlarımıza eit ölçüde ilgi, saygı ve fırsat gösterir; kendilerini güvenli, salıklı ve deerli hisssedecekleri bir çalıma ortamı hazırlarız. Çalıanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkartabilmeleri için eit artlar sunarız. Müterilerimize, tedarikçilerimize ve menfaat sahiplerine aynı tavrı sergileriz. Kurumsal Sosyal Vatandalık Aviva Sigorta A.. olarak hem çevreye hem de sigortacı, yatırımcı, iveren ve müteri olarak üstlendiimiz farklı rollerde toplumsal ve sosyal konulara hassas ve duyarlı bir ekilde yaklaırız. Çevreyi koruma ve gelitirmenin önemine inanırız. Sosyal sorumluluk anlayıımızın gerei olarak, faaliyette bulunduumuz ülkenin kanunlarına, geleneklerine uygun ekilde davranırız ve toplumların gelimesine katkıda bulunmaya çalıırız. Bu dorultuda sosyal faaliyetler gösteririz.

8 Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar ve Bu Hakların Kullanılmasına likin Esaslar Genel Kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip olduu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilikin esasların açıklandıı metinlere irketimizin internet adresi olan adresinden ulaılabilmektedir. irketimizin halka açıklık oranının 1,37 olması nedeni ile ayrı bir pay sahipleri ile ilikiler birimi oluturulmamıtır. Pay sahipleri ile ilikiler Mali ler Birimi bünyesinde yürütülmektedir. Pay sahipleri ile likilerden sorumlu kiiler Mali ler Grup Müdürü Tülay Vidinel ve Mali Kontrol Müdürü Esra Okurolu dur. letiim Bilgileri : Tel : Faks : adresleri : Dönem içinde irketin Genel Kurul toplantısı yapılmı, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin yararlanacaı dökümanlar hazırlanmı ve Genel Kurul sonuçları kamuyu aydınlatmak amacıyla MKB ve SPK ya bildirilmitir.

9 Yönetim Kurulu Üyeleri MARK BRENNAN WEBB : Yönetim Kurulu Bakanı Eitim Durumu Macquaria Üniversitesi, Ekonomi Bölümü (Örenim Süresi dört yıl) Deneyim General Accident Avustralya Muhasebe Bölümü General Accident Londra Yönetim Gelitirme Prg General Accident Belçika Proje Müdürü General Accident Avustralya Ba Muhasebe Memuru General Accident Avustralya Hizmetler Baı General Accident Londra Gen.Müd.Yrd. / Teknoloji 01/ /1998 General Accident Londra Bölüm Genel Müdür 02/ /1999 CGU plc Londra CGU Worldwide için Merkezi Entgr. baı 08/ /2000 CGU Group Canada Ltd. Genel Müdür 06/2001- Devam Etmekte Aviva plc. Avrupa Bölümü Murahhas Aza irket sermayesinde ortaklık payı bulunmamaktadır. Hakkında açılmı dava bulunmamaktadır. Mark B.Webb ile irketimiz arasında yapılan herhangi bir ilem yoktur. Mark B.Webb in elinde irketimize ait sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. Mark B.Webb in aleyhinde irketimiz faaliyetleri ile ilgili açılmı bir dava bulunmamaktadır. Mark B.Webb irketimizdeki yürütmekte olduu Yönetim Kurulu Bakanlıı dıında Aviva plc. Avrupa Bölümü Murahhas Azalık görevini yürütmektedir.

10 ALBERT WISEMAN PATERSON: Yönetim Kurulu Bakan Vekili, Murahhas Aza Eitim Durumu Heriot Üniversitesi, Matematik Bölümü (Örenim Süresi dört yıl) Deneyim 08/ /1998 CGU plc Avrupa Planlama ve MI Müdürü 07/ /2000 CGU plc Planlama Bakanı 07/ /2000 CGNU Grup Planlama Direktörü 01/ /2002 Aviva Avrupa Direktör 10/2002 Devam Ediyor Aviva Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi 12/ /2004 Aviva Sigorta Genel Müdür, Murahhas Aza 08/ /2005 Aviva Hayat ve Emeklilik Murahhas Aza 02/ /03/2005 Aviva Hayat ve Emeklilik Genel Müdür 03/2005 Devam Ediyor Aviva Hayat ve Emeklilik Yönetim Kurulu Bakan Vekili irket sermayesinde ortaklık payı bulunmamaktadır. Hakkında açılmı dava bulunmamaktadır. Albert Wiseman Paterson ile irketimiz arasında yapılan herhangi bir ilem yoktur. Albert Wiseman Paterson elinde irketimize ait sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. Albert Wiseman Paterson ın aleyhinde irketimiz faaliyetleri ile ilgili açılmı bir dava bulunmamaktadır. Albert Wiseman Paterson ın irketimizdeki yürütmekte olduu Yönetim Kurulu Bakan Vekillii dıında Aviva Hayat ve Emeklilik irketi nin Yönetim Kurulu Bakan Vekillii görevlerini yürütmektedir.

11 ERTAN FIRAT: Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Eitim Durumu Orta Dou Teknik Üniversitesi, Ekonomi Bölümü (Örenim Süresi dört yıl) Deneyim Tütüncüler Bankası ç Denetim Anadolu Sigorta A.. ç Denetim Baak Sigorta A.. ç Denetim Baak Sigorta A.. Adana Bölge Müdürü Baak Sigorta A.. Kurumsal Pazarlama Müdürü Toprak Sigorta A.. Genel Müdür Yardımcısı Toprak Sigorta A.. Genel Müdür 12/ /2004 Aviva Sigorta A.. Genel Müdür Yardımcısı 06/2003 Devam Ediyor Aviva Sigorta A.. Yönetim Kurulu Üyesi 02/2004 Devam Ediyor Aviva Sigorta A.. Genel Müdür irket sermayesinde ortaklık payı bulunmamaktadır. Hakkında açılmı dava bulunmamaktadır. Ertan Fırat ile irketimiz arasında yapılan herhangi bir ilem yoktur. Ertan Fırat ın elinde irketimize ait sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. Ertan Fırat ın aleyhinde irketimiz faaliyetleri ile ilgili açılmı bir dava bulunmamaktadır. Ertan Fırat ın irketimizdeki yürütmekte olduu görevleri dıında bakaca görevi bulunmamaktadır.

12 SELMN ÇAATAY: Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi Eitim Durumu BoaziçiÜniversitesi, letme Bölümü (Örenim Süresi dört yıl) Deneyim Arthur & Anderson Denetçi Besan A.. Muhasebe Müdürü 1988 Devam Ediyor Aviva Sigorta A. Genel Müdür Yardımcısı 09/2001 Devam Ediyor Aviva Sigorta A.. Yönetim Kurulu Üyesi irket sermayesinde ortaklık payı bulunmamaktadır. Hakkında açılmı dava bulunmamaktadır. Selmin Çaatay ile irketimiz arasında yapılan herhangi bir ilem yoktur. Selmin Çaatay ın elinde irketimize ait sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. Selmin Çaatay ın aleyhinde irketimiz faaliyetleri ile ilgili açılmı bir dava bulunmamaktadır. Selmin Çaatay ın irketimizde yürütmekte olduu görevleri dıında Aviva Hayat ve Emeklilik A.. nin denetçilii görevini sürdürmektedir.

13 AYE NLGÜN BOLCAKAN: Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi Eitim Durumu Boaziçi Üniversitesi, letme Fakültesi(Örenim Süresi dört yıl) Boaziçi Üniversitesi, Pazarlama Yüksek Lisans Boaziçi Üniversitesi, Pazarlama Doktora Deneyim Emek Hayat Sigorta A.. Grup Pazarlama Müdürü Comsat letiim Hizmetleri Pazarlama Müdürü Güne Hayat Sigorta A.. Genel Müdür Yardımcısı Emek Hayat Sigorta A.. Genel Müdür Yardımcısı 11/2002 Devam Ediyor Aviva Sigorta A. Genel Müdür Yardımcı irket sermayesinde ortaklık payı bulunmamaktadır. Hakkında açılmı dava bulunmamaktadır. Aye Bolcakan ile irketimiz arasında yapılan herhangi bir ilem yoktur. Aye Bolcakan ın elinde irketimize ait sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. Aye Bolcakan ın aleyhinde irketimiz faaliyetleri ile ilgili açılmı bir dava bulunmamaktadır. Aye Bolcakan ın irketimizde yürütmekte olduu görevleri dıında yürüttüü bakaca bir görev bulunmamaktadır.

14 KLER KET BONOFYEL: Yönetim Kurulu Üyesi Eitim Durumu Boaziçi Üniversitesi, letme Bölümü (Örenim Süresi dört yıl) Boaziçi Üniversitesi, letme Bölümü Yüksek Lisans Deneyim /2000 PricewaterhouseCoopers Denetçi Yardımcısı, Denetçi,Ortak 05/ /2001 Serbest Danımanlık 10/ /2005 Aviva Hayat ve Emeklilik A. Genel Müdür Yardımcısı 04/2005 Devam Ediyor Aviva Hayat ve Emeklilik A. Genel Müdür 04/2004 Devam Ediyor Aviva Sigorta A. Yönetim Kurulu Üyesi irket sermayesinde ortaklık payı bulunmamaktadır. Hakkında açılmı dava bulunmamaktadır. Kler Keti Bonofiyel ile irketimiz arasında yapılan herhangi bir ilem yoktur. Kler Keti Bonofiyel in elinde irketimize ait sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. Kler Keti Bonofiyel in aleyhinde irketimiz faaliyetleri ile ilgili açılmı bir dava bulunmamaktadır. Kler Keti Bonofiyel irketimizde yürütmekte olduu görevleri dıında Aviva Hayat ve Emeklilik A.. nin Genel Müdürlüü ve Yönetim Kurulu Üyelii görevlerini sürdürmektedir.

15 MARTIN JOHN BROOKS: Yönetim Kurulu Üyesi Eitim Durumu Lise, Aktüerya Lisansı Sahibi Deneyim 01/ /1987 General Accident Linked Life Ass.Ltd. Pazarlama Müdürü 10/ /1990 CU Life Ass.Com.Ltd. Gelime Aktüeri 03/ /1994 CU Life Ass.Com.Ltd. Ürün Geliim Müdürü 01/ /1996 CU Life Ass.Com.Ltd. Hayat Aktüeri 07/ /2000 CGU plc / CU / Avrupa Yardımcı Aktüer 07/2000 Devam Ediyor Aviva Avrupa Plc. Hayat Müdürü 04/2004 Devam Ediyor Aviva Sigorta A.. Yönetim Kurulu Üyesi irket sermayesinde ortaklık payı bulunmamaktadır. Hakkında açılmı dava bulunmamaktadır. Martin John Brooks ile irketimiz arasında yapılan herhangi bir ilem yoktur. Martin John Brooks un elinde irketimize ait sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. Martin John Brooks un aleyhinde irketimiz faaliyetleri ile ilgili açılmı bir dava bulunmamaktadır. Martin John Brooks irketimizde yürütmekte olduu görevleri dıında Aviva Avrupa Hayat Müdürlüü görevini sürdürmektedir.

16 Yönetim Komiteleri cra Komitesi Ertan Fırat Selmin Çaatay Aye N. Bolcakan Ali Akener Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Risk Komitesi Ertan Fırat Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Selmin Çaatay Genel Müdür Yardımcısı, Mali ler ve Organizasyon Aye N. Bolcakan Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Ali Akener Genel Müdür Yardımcısı, Teknik ve Hasar Ali Fuat Üstün Grup Müdürü, Bilgi Teknolojileri Tülay Vidinel Grup Müdürü, Mali ler Haydar Büyükturul Grup Müdürü, Hasar ve Hukuk Suat Oruç Grup Müdürü, Nakliyat Dıı Teknik Ali Ergin Akkirpik Gözetim Müdürü Denetim Komitesi Albert W. Paterson Yönetim Kurulu Bakan Vekili Keti Bonofiyel Yönetim Kurulu Üyesi Aslı smailolu Müdür, ç Denetim Mürvet Aytekin Vergi Danımanı Ali Ergin Akkiprik Gözetim Müdürü nsan Kaynakları Komitesi Ertan Fırat Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Selmin Çaatay Genel Müdür Yardımcısı, Mali ler ve Organizasyon Aye N. Bolcakan Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Ali Akener Genel Müdür Yardımcısı, Teknik ve Hasar Pınar Çalı Müdür, nsan Kaynakları Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Aye N. Bolcakan Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Eda Kalaycı Müdür, Pazarlama Rabia Kocaaku Müdür Yardımcısı, nsan Kaynakları Özlem Karagülle Pazarlama pek Erdinç Yetkili, Pazarlama Selcen Umutolu Müdür Yardımcısı, Hasar Kriz Yönetimi, Güvenlik ve Devamlılıı Komitesi Ertan Fırat Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Selmin Çaatay Genel Müdür Yardımcısı, Mali ler ve Organizasyon

17 Ali Akener Genel Müdür Yardımcısı, Teknik ve Hasar Ali Fuat Üstün Grup Müdürü, Bilgi Teknolojileri Haydar Büyükturul Grup Müdürü, Hasar ve Hukuk Murat Birol Müdür, dari ler Pınar Çalı Müdür, nsan Kaynakları Nesrin Zini Müdür, Teknik Rezerv Komitesi Ali Akener Genel Müdür Yardımcısı Selmin Çaatay Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Sönmez Uzman Yardımcısı Haydar Büyükturul Grup Müdürü, Hasar ve Hukuk Esra Okurolu Müdür, Mali ler Ufuk Ul Grup Müdürü, Ar Ge Bige Süslü Müdür, Mali ler, Bütçe Planlama Tulay Vidinel Grup Müdürü, Mali ler

18 Üst Yönetim Albert Wiseman Paterson AVIVA Türkiye Direktörü Ertan Fırat Genel Müdür Selmin Çaatay Genel Müdür Yardımcısı, Mali ler ve Organizasyon Aye N. Bolcakan Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Ali Akener Genel Müdür Yardımcısı, Teknik ve Hasar Ali Fuat Üstün Grup Bakanı, Bilgi Teknolojileri Tülay Vidinel Grup Bakanı, Mali ler Haydar Büyükturul Grup Bakanı, Hasar ve Hukuk Suat Oruç Grup Bakanı, Nakliyat Dıı Teknik Ufuk Ul Grup Bakanı, Gelitirme Eda Kalaycı Didem Çelen Mehmet Ouzer Tevfik Somer Hakan Yıldırım brahim Kızılok Gülay Ulupınar Müdür, Pazarlama Müdür, stanbul Bölge Müdür, Brokerler Müdür, Ege Bölge Müdür, ç Anadolu Bölge Müdür, Güneyduu Anadolu Bölge Müdür, Güney Marmara Kanuni Denetçiler : M.Oktay Karaarslan Femsi Iık Denetçi Denetçi

19 irketin Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ve Denetçilerinde 2005 Yılı çinde Meydana Gelen Deiiklikler sim Görevi Görevden Ayrılma Tarihi Göreve Atanma Tarihi Yeni Dönem Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilme Tarihi Mark Brennan Webb Albert Wiseman Paterson Martin John Brooks Ertan Fırat Selmin Çaatay Aye Nilgün Bolcakan Kler Keti Bonofiyel Yönetim Kurulu Bakanı Yönetim Kurulu Bakan Vekili Murahhas Aza Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Aydıncan Denetçi Olaan Genel Kurul M.Oktay Karaarslan Denetçi Olaan Genel Kurul Femsi Iık Denetçi Olaan Genel Kuru Olaan Genel Kurul Olaan Genel Kurul Olaan Genel Kurul Olaan Genel Kurul Olaan Genel Kurul Olaan Genel Kurul Olaan Genel Kurul Olaan Genel Kurul

20

21 Organizasyon, Sermaye, Ortaklık ve Yönetim Yapısı Deiiklikleri irketin 31 Aralık 2004 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle balıca hissedarlar ve sermaye yapısı aaıda belirtildii gibidir. Hissedarların Adı Ödenmi Sermaye Oran Ödenmi Sermaye Oran Aviva International Holdings 20,219,726 YTL % ,657,500.-YTL %98.63 Limited Halka Arz 280,274 YTL % ,500.-YTL %1.37 Toplam Sermaye 20,500,000 YTL %100 25,000,000 YTL %100 Ödenmemi Sermaye (18,550).-YTL 24,981,450.-YTL 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle irket in ödenmi sermayesi, birim nominal deeri on yeni Kuru (Ykr.) olan, adet hisseden olumaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ç Ticaret Genel Müdürlüü nün 6 Eylül 2004 tarihli ve sayılı iznine istinaden kayıtlı sermaye tavanı YTL ye yükseltilmitir. Sermaye tavanı artıı 15 Eylül 2004 tarihli ve 6136 numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmı ve SPK nın 01 Ekim 2004 tarihli ve 143/1044 numaralı belgesi ile kurul kaydına alınmıtır. 10 Mayıs 2004 tarihli ve 2004 / 8 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile irket, ödenmi sermayesini YTL dan YTL na yükseltme kararı almıtır. Sermaye artıı, Sermaye Piyasası Kurulu nun 01 Ekim 2004 tarihli ve 143/1044 numaralı belgesi ile kurul kaydına alınmıtır. Sermaye artıı 19 Ocak 2005 tarihi itibariyle tescil olmu ve 27 Ocak 2005 tarihli ve 6227 numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıtır 17 Haziran 2005 tarihli ve 2005/6 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile irket, ödenmi sermayesini YTL den YTL na yükseltme kararı almıtır. Sermaye Artıı, Sermaye Piyasası Kurulu nun 21 Aralık 2005 tarihli ve 166/1398 numaralı belgesi ile kurul kaydına alınmıtır. Sermaye Artıı 27 Mart 2006 tarihi itibarı ile tescil olmutur. irketin ana ortaı olan Commercial Union International Holdings Limited in ismi 22 Eylül 2005 tarihi itibariyle Aviva International Holdings Limited olarak deitirilmitir.

22

23 Kurumsal Sosyal Sorumluluk irketimizin balı bulunduu AVIVA Grubu, Kurumsal Sosyal Sorumluluk programı çerçevesinde faaliyet gösterdii ülkelerde toplumsal, kültürel, sanatsal çalımalara ve spora destek vermektedir. Dünyanın altıncı büyük sigorta grubu olan AVIVA, dünya çapında pek çok sponsorluk anlaması yapmakta, kamu yararına yatırımlarda ve yardım derneklerine destek çalımalarında bulunmaktadır. irketimiz, AVIVA Grubu nun Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında yürüttüü öncü çalımaları baz alarak, çevre, eitim, kültür, sanat, salık ve spor gibi alanlarda ülkemizde faaliyet gösteren çeitli vakıf ve kurululara destek olmaktadır. Ayrıca, irket çalıanlarının gönüllü insan gücü destei ile gerçekletirilen çeitli sosyal sorumluluk çalımaları ile toplumsal hizmet görevimizi yerine getirmekteyiz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamında yapılacak tüm çalımalar, irketimiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından deerlendirilerek planlı bir ekilde yürütülmektedir yılında gerçekletirdiimiz çeitli sosyal sorumluluk çalımaları ve irketimizin destekledii vakıf ve kurulular aaıda belirtilmitir. Eitim : Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda yapılan son aratırmalara göre, Eitim Türkiye de desteklenmesi gereken en önemli alan olarak belirlenmitir. Bu paralelde Aviva Sigorta olarak 2005 yılında kurumsal sosyal sorumluluk çalımalarımızı eitim alanına yönlendirdik yılındaki en önemli sponsorluklarımızdan biri Türkiye Eitim Gönüllüleri Vakfı nın (TEGV ) Kocaeli nde faaliyet gösteren Ateböcei TIR ınının 1 yıllık iletme sponsorluudur. Kocaeli nde ilköretim okullarının bahçelerinde konulandırılan eitim tırında yaklaık 3000 çocua eitim destei verilmektedir. Eitim destei bilgisayar, salık, edebiyat eitimi gibi önemli konuları içermektedir. Eitim alanında ayrıca Toplum Gönüllüleri Vakfı na (TOG) destek sertifikalarını yeni yıl kartı olarak sponsor olduk. : Sanata desteimizin bir ifadesi olarak stanbul Modern Sanat Müzesi nin sigorta sponsoru olduk. Ayrıca Türkiye nin ilk Oyuncak Müzesinin de sigorta sponsorluunu üstlendik. Çevre : stanbul Çevre Kısa Film Festivali Sponsorluumuz : Amacı, ulual çevre bilincinin yaygınlatırılmasına önayak olmak, çevre olgusunu sinemanın etkin söylemi ile geni kitlelere ulatırmak olan festival, Eylül 2005 tarihinde stanbul Profilo Alıveri Merkezi nde düzenlendi.

24 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1-KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM BEYANI irketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplere, pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin korunmasını, çalıanlar ve müteriler ile ilikilerin gözetilmesini salamak amacıyla azami ölçüde uyumu hedeflemi olup, prensiplerin uygulanması için gerekli özen gösterilmektedir. irketimiz nezdinde, uluslararası topluluun bir üyesi olan ve balı olduumuz Aviva Grubunun Plan, Politika ve Prosedürleri kabul edilmitir. Bu plan, politika ve prosedürler, yürütmekle sorumlu yöneticiler tarafından uygulanmakta ve uygulanırlıı Yönetim Kurulu tarafından kontrol edilmektedir. Kabul edilen ve uygulanan plan, politika ve prosedürler aaıda belirtilmitir; Süreklilii Planı Çevre Politikası Döviz Kuru Riski Politikası Finansal Yatırım Politikası Gözetim Politikası Güvenlik Politikası ç Kontrol Politikası lan Kuralları Uyum Politikası Güvenlii ve Salıı Politikası Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Politikası Kredi Riski Politikası Kriz Yönetimi Politikası Profesyonel Çalıma Standartları Politikası Yanlı Uygulamaları Bildirme Politikası Müteri ikayetleri Prosedürü Aviva Türkiye ç Denetim Tüzüü ç Denetim Politikası ve Prosedürü Kamunun Aydınlatılmasına likin Bilgilendirme Prosedürü Yönetim Kurulunun 24 Aralık 2004/21 sayılı kararı ile Kamunun Aydınlatılmasına likin Bilgilendirme Politikası ve Kamunun Aydınlatılmasına ilikin Bilgilendirme Prosedürü kabul edilmitir. Bu politika ve prosedür Olaan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul un bilgisine sunulduktan sonra 2005 yılında kamuya açıklanmıtır. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Kamunun Aydınlatılmasına likin Bilgilendirme Politikası ve Bilgilendirme Prosedürü çerçevesinde adresindeki internet sitemiz yeniden düzenlenmitir. irket deerlerimiz internet sitemizde yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim lkeleri kapsamında Ana Sözlememizde ; Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesini,