Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımında son durum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımında son durum"

Transkript

1 Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımında son durum GİRİŞ Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, ülkemizin uzun yıllardır çaba harcadığı konulardan biridir. Bu konuda birçok unsurun yanında teknolojik gelişmelerden de yararlanılması mümkündür. Ülkemiz için Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı te POS cihazlarının yazar kasalarla uyumlaştırılması bir hedef olarak belirlenmiştir. Vergi matrahının tespitinde önemli olan belge ve kayıtların güvenilirliğini artırmak, elektronik ortamda bunları kaydedici cihazların kullanımı ve denetimiyle mümkün olabilir. Bu kapsamda ilk kez 2012 yılında yapılan düzenlemeyle Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar a (Yeni Nesil ÖKC) kademeli bir geçiş öngörülmüştür. Buna benzer bir şekilde ise tarihli ve 426 sıra no lu VUK Genel Tebliği yle yapılan düzenleme Yeni Nesil ÖKC ve bunları kullanma zorunluluğunu içermektedir. Bu çalışmada Yeni Nesil ÖKC kullanma zorunluluğu hakkında bilgi verilerek; düzenleme, onay, 427 sıra sayılı VUK Genel Tebliği yle değişen geçiş ile kullanıma başlama süreci ve bunlara aykırılıkların sonuçları hakkındaki gelişmeler açıklanacaktır. 1. YENİ NESİL ÖKC KULLANIMINA YÖNELİK DÜZENLEMELER İlk önce tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun 11 Nisan 2012 tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 69 Seri No lu Genel Tebliği ile mevcut ödeme kaydedici cihazlar yerine Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyeti getirilmiştir. Burada yer alan geçiş süreleri daha sonra tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 70 Seri No lu Genel Tebliğ ile ertelenmiştir. Bu düzenlemeye benzer bir şekilde Maliye Bakanlığı VUK un mükerrer 257. maddesiyle verilen yetkilere dayanarak; mallarını aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) VUK a göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde 3100 Sayılı Kanun a göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 426 sıra no lu VUK Genel Tebliği yle Yeni Nesil ÖKC kullanma zorunluluğu tekrar düzenlemiştir. Bu düzenlemeden sonra tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 427 Sıra No lu VUK Genel Tebliği ile geçiş sürelerinin yeniden düzenlendiği görülmektedir. 2. YENİ NESİL ÖKC NİN GENEL ÖZELLİKLERİ Yeni nesil ÖKC, temel olarak Basit/Bilgisayar Bağlantılı ve EFT-POS özelliği olan cihazlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Ayrıca yapılan düzenlemede akaryakıt 1

2 pompalarına bağlananlar ile sinema giriş bileti ve yolcu taşıma biletine yönelik ödeme kaydedici cihazlara da yer verilmiştir. Sistem hem bankacılık hem de fiş kesme işlemlerinin bir arada yapılabilmesine dayanır (Tuncer, 2013). Yayınlanan teknik kılavuzda cihazların özelliği olması gereken 28 adet madde belirlenmiştir. Kılavuzda günlük hafızayla ilgili olarak cihazların her fiş sonlandığında fiş toplamı ve toplam KDV değerini anlık olarak günlük hafızaya kaydetmesi yanında istenildiğinde bu verileri GİB bilgi sistemlerine anlık veya günlük olarak iletilebilecek nitelikte olduğu açıklanmaktadır. Bu şekilde perakende satış işlemlerinin bir merkezden, çok kolay şekilde ve otomatik şekilde denetlenebilmesi sağlanacaktır. Her işlem anında merkezi sisteme aktarıldığı için, bir tuşa basmak suretiyle merkez bunları kolayca görecek ve denetleyebilecektir. Böylece perakende sektörünün sıkı bir disiplin ve düzen altına alınması için adım atılmış olacaktır. Değişecek yazar kasa pos cihazlarının yaklaşık 2 milyon 200 bin olduğu tahmin edilmektedir (Tuncer, 2013). 3. YENİ NESİL ÖKC YE GEÇİŞ SÜREÇLERİ 3100 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuatla ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olmayanlar, yeni nesil cihazları da kullanma mecburiyeti dışında bırakılmıştır. Ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti dışında olanlar 1, 12, 23, 38, 42, 43, 46, 49, 36 Seri No lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğleri ile 2001/2 Ödeme Kaydedici Cihaz İç Genelgesi nde yer almaktadır (Akarca - Şafak, 2013). Yeni nesil ÖKC kullanılmasına kademeli bir geçiş düzenlenmiştir. Buna göre: a) 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ( olan bu tarih, 427 Sıra No lu VUK Genel Tebliği ile değişmiştir) tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Bu cihazların kullanımı seyyar EFT-POS özelliğine sahip cihazları kullanan perakende satış yapan mükellefler için zorunlu iken, seyyar EFT-POS cihazları ile toptan satış yapanlar için geçerli olmayacaktır. Ayrıca mükellefler işyerlerinde ihtiyaçları dahilinde seyyar makinelerden sabit makinelere geçebiliyorlarsa bu tarihle bağlı değillerdir. b) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler ( olan bu tarih, 427 Sıra No lu VUK Genel Tebliği ile değişmiştir) tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. c) Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetleri tarihinde başlayacaktır. Ayrıca bu mükellefler, istemeleri hâlinde EFT-POS özelliği olan yeni nesil ÖKC da kullanabilirler. Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin, bu cihazlarla ilgili Bakanlıkça belirlenmiş şartlara uygun yeni nesil ÖKC kullanmaları zorunludur sayılı Kanun un ilgili genel tebliğlerine göre ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler, tarihinden itibaren yeni nesil ÖKC kullanmak zorundadır. Ancak bu cihazların, onaylanmış olması şartıyla sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyebilecek şekilde üretilmesi veya ithal edilmesi mümkündür. d) Mükellefler, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar 2

3 kullanabilirler tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mali hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara yeni mali hafıza takılmaz ve cihaz 3100 sayılı kanunla ilgili tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 60 Seri No lu Genel Tebliğ in dördüncü bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ÖKC almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebilirler. Tablo 1. Yeni Nesil ÖKC ye Geçiş Süreci TARİH CİHAZ UYGULAMAYA GEÇECEK OLANLAR EFT-POS özellikli - Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar, - Yol kenarı otopark hizmeti verenler Basit/Bilgisayar bağlantılı veya EFT-POS özellikli - Mali hafızaları dolan ÖKC kullanıcıları Faaliyetlere Göre Özel İşlevli Yeni Nesil ÖKC Basit/Bilgisayar bağlantılı veya EFT-POS özellikli - Akaryakıt pompalarına bağlanan ÖKC kullananlar, - İhtiyari olarak sinema giriş bileti düzenleyenler, - İhtiyari olarak yolcu taşıma bileti düzenleyenler. - ÖKC kullanma zorunluluğu olan diğer mükellefler. 4. YENİ NESİL CİHAZLARIN KABULÜ Yeni nesil ÖKC modellerinin kullanımında, cihazın belirlenen şartları taşıdığının onaylanmış olması gerekir. Onay süreci; üretici veya ithalatçı firmaların 3100 Sayılı Kanun la İlgili tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No lu Genel Tebliğ'in VIII numaralı bölümünde sayılan bilgi ve belgelerle birlikte GİB e yapacakları müracaatla başlar. Müracaat eden firmalar idari ve teknik incelemeye tâbi tutulur. Firmaların idari incelemeleri Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir sayılı Kanun'a göre Bakanlıktan onay almış bulunan ödeme kaydedici cihaz firmalarının daha önce yapılmış olan idari incelemeleri geçerli sayılır, gerek görülmesi hâlinde tekrar idari incelemeye tâbi tutulabilirler. Cihazlara ilişkin teknik incelemeler, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde TÜBİTAK tarafından yapılacaktır. Bakanlıkça yetkili kurum ve kuruluşlarla birlikte hazırlanan ve Ortak Kriterler Değerlendirme Garanti Seviyesinin belirtildiği Koruma Profili (Ortak Kriterler Belgesi) aranan cihazlar için bu belge bakımından TSE nin de onayı gerekir. Bakanlık, gerek görmesi hâlinde TÜBİTAK dışında ilgili kurumlara da ilave inceleme yaptırabilir. Bakanlıkça yapılan idari incelemeleri olumlu neticelenmiş firmaların, yetkili kurumlarca yapılan teknik incelemelerinin de olumlu neticelenmesi hâlinde, cihazların marka ve modelleri itibariyle onay belgesi verilir. Bakanlıktan onay alan firmalar ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların marka ve modelleri GİB in internet sitesinde ilan edilir. Daha önce Bakanlıkça onaylanarak ilan edilen yeni nesil ÖKC onayları geçerlidir. Yeni nesil ÖKC lerin onaylanabilmesi aşağıdaki teknik ve fonksiyonel özelliklerin sağlanmış olmasını gerektirir: a. Yeni Nesil ÖKC Teknik Kılavuzu 1 veya 2. b. Ortak Kriterler Belgesi (EFT-POS özelliği olanlar için aranmayacaktır). c. Bakanlıkça hazırlanan Gelir İdaresi Mesajlaşma Protokolleri 1 veya 2. d. Gerekmesi hâlinde yetkili kurumlara yaptırılacak incelemelere dair raporlar. 3

4 e. Konuyla ilgili Bakanlıkça belirlenecek diğer belgeler. Bakanlıkça yukarıda sayılan belgelerde yapılacak değişiklikler ilan veya taraflara tebliğ edilir. Yeni nesil ÖKC, ilgili Tebliğde, teknik kılavuzlarda ve Ortak Kriterler Belgesinde belirtilenlere aykırı olmamak kaydıyla, tertibatları ile teknik ve fonksiyonel özellikleri itibariyle 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında yer alan şartları sağlamak zorundadır. Ayrıca yeni nesil ÖKC, üretici veya ithalatçı firmalarca Bakanlığa önceden bilgi verilmek şartıyla, fişlerinin sonuna mükellef, cihaz veya satışla ilgili bilgileri ihtiva eden kare kod basabilir şekilde düzenlenebilir. Yeni nesil ÖKC onay sürecinde temel olarak donanım güvenliği testleri, ÖKC mali yazılım fonksiyonel ve güvenlik testleri, güvenli haberleşme testleri, TSE nin ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak belirlemiş olduğu kalite faktör ve değerleriyle ilgili diğer testler yapılmaktadır. Ayrıca Bakanlık; donanım, güvenli servis sağlayıcı ve GİB bilgi sistemleri arasındaki uyum ve ağ testleri, uçtan uca güvenlik testleri ve gerekli görülecek diğer testleri yaptırmaya yetkilidir. Ödeme kaydedici cihazlar için yetkili olan 22 firma yanında, kasım ayı itibariyle yeni nesil ÖKC onayı alan sadece 4 adet firma ilan edilmiştir. 2 firmanın ise teknik incelemeleri devam etmektedir (www.gib.gov.tr). 5. YENİ NESİL ÖKC KULLANIMINDA KAYIT Yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır. Bu dilekçe ekine alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dahil olmak üzere gerekli belgeler eklenmelidir. Ayrıca mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak işyerlerinde muhafaza etmesi gerekir. Cihazların alış faturasının düzenlendiği gün, her bir cihaz için kullanıma başlamaları için belirlenen son gün olmak şartıyla; kayıtları için belirlenen son gün bu tarihten itibaren hesaplanır. Örneğin EFT-POS özellikli cihaz kullanma mecburiyetine tâbi olanların, en geç kullanıma geçiş için belirlenen tarihinde cihazın faturasını almaları ve bu tarihten itibaren 90 gün içerisinde yukarıda yazılı işlemleri tamamlamaları gerekir. Yani bu düzenlemeye tâbi mükelleflerin en geç tarihi itibariyle düzenlenmiş faturalarını almak şartıyla, bu cihazlarını tarihini geçmemek üzere bağlı bulundukları vergi dairesine kaydettirerek kullanmaya başlamaları gerekmektedir (www.gib.gov.tr). 6. YENİ NESİL ÖKC KULLANMA ZORUNLULUĞUNA UYULMAMASI Yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyetini getiren 426 sıra no lu VUK Genel Tebliği nde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükellefler ile yeni nesil ÖKC üreticileri veya ithalatçıları hakkında VUK un mükerrer 355. maddesinde yer alan özel usulsüzlük cezaları uygulanır. Bu cezalar itibariyle birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında TL; ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit 4

5 usulde tespit edilenler hakkında 600 TL; bunlar dışında kalanlar için 300 TL olarak belirlenmiştir (VUK mük. 355). SONUÇ Çağın gereklerine uygun olarak teknolojik gelişmelerden yararlanmak kamu işlemlerinin tüm alanları için kaçınılamayacak hale gelmiştir. Maliyeti düşürmekle birlikte, işlemlerde etkinliği artırmak bu yolla daha kolaydır. Ticari işlemlerin de daha etkin bir şekilde kayıt altına alınması Yeni Nesil ÖKC kullanımını gerektirmektedir. Bilindiği gibi 1 Ekim itibariyle seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ve yol kenarı otopark hizmeti verenler cihazlarını kullanmaya başlamıştır. Bu süreçte cihaz üretici firmaların ihtiyaçlara hızlıca cevap vermesi ve bankaların finansman kolaylıkları sağlaması olumlu gelişmeler olarak değerlendirilebilir. Diğer mükellefler mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta, tarihinden itibaren mali hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara yeni mali hafıza takılamayacağı ve bu cihazların hurdaya ayrılması gerektiğidir. Böylece en geç 1 Ocak 2016 itibariyle ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olan mükelleflerin yeni nesil cihazlara geçiş sürecinin tamamlanması sağlanacaktır. Bu yolla önümüzdeki dönemde vergi gelirlerinin artacağı öngörülmektedir de yapılan ilk düzenlemeden sonra, uygulamanın birçok defa ertelenmesi ve bu kadar ertelenmesine rağmen henüz yeni nesil ÖKC onayı alan sadece 4 adet firmanın olmasının unutulmaması gerekir. Uygulamanın yeni olması sebebiyle henüz aksaklıklar göze çarpmamaktadır, fakat 2016 itibariyle tüm ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olan mükelleflerin sisteme adapte olması planlandığından, altyapının şimdiden sağlam kurulması için önemli adımların atılması ve sistemin takip edilmesi zorunludur. KAYNAKÇA AKARCA, Akif, Mehmet Şafak, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanım Zorunluluğu, Verginin Gündemi, Dünya Gazetesi, , yy.htm, ( ). GİB resmi internet sitesi, ( ). TUNCER, Selahattin, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu, Yaklaşım, Sayı: 251, Kasım, 2013, ( ) tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3100 Sayılı Kanun un 1 Seri No lu Genel Tebliği. 5

6 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun un 60 Seri No lu Genel Tebliği tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2011/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı ( ), Ankara, 2011, tejisi_eylem_plani_2011_2013.pdf, ( ) tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3100 sayılı Kanun un 69 Seri No'lu Genel Tebliği tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 70 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 426 sıra No lu VUK Genel Tebliği tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 427 sıra No lu VUK Genel Tebliği. 6

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 05.02.2010 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 Ba ve Bs Formları ile İlgili Yapılan Düzenlemeler Ba ve Bs formlarının doldurulması ve verilmesi esaslarıyla ilgili olarak yeni düzenlemeler yapan 369 no.lu Vergi

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 17 GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri Değişiklikleriyle

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Nisan 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ...3

Detaylı

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER 1 VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER CELAL ÇELİK Eski Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Nisan 2005 (Sayı : 284)). GİRİŞ Vergi, devletin ortaklaşa kamu hizmetlerinin giderlerini

Detaylı

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Dr. Hakan ERKUŞ İnönü Üniversitesi, İİBF Özet Bilindiği gibi uzun yıllar süren çalışmaların sonucunda enflasyon muhasebesi

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı