2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU"

Transkript

1 2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU YÖNETİM SİSTEMLERİ AKADEMİSİ 1

2 DANIŞMANLIK KATALOĞU ISO TS 16949:2009 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 2

3 DANIŞMANLIK KATALOĞU ISO 22000:2015 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 10002:2004 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 27001:2005 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ FORD Q1 3

4 ISO / TS : 2009 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Otomotiv endüstrisi tedarikçilerine yönelik kalite yönetim sistemi olan ISO/TS otomotiv sektörüne ait şartların tanımlandığı, otomotiv tedarikçileri için teknik standartların uyumuyla oluşturulmuş bir standarttır. Kuzey Amerika QS 9000 standardı ile Avrupa Otomotiv standartları ile bir araya getirilerek yeni bir standart olarak benimsenmiştir. Otomotiv ana ücretleri ISO/TS standardını tedarikçilerine büyük oranda zorunlu tutar. Ancak zorunluluğun dışında bu sistem imalat hatalarının ortaya çıkmadan önlenmesini ve müşteri iadelerinin minimuma indirilmesini hedeflediği için yan sanayi kuruluşlarının üretim maliyetlerinin gözle görülür oranda azaltılmasını sağlar. Otomotiv ana üretici ve yan sanayilerine ürün satabilmek için pasaport niteliğindedir. ISO/TS Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi Ø Kuruluşlardaki iyileştirme faaliyetleri yaygınlaşır. Ø Hatalar önlenir ve değişkenlik azaltılır. Ø Tedarik zincirindeki kayıpların azaltılmasını sağlayacak temel kalite sistemi geliştirilir. Ø Birden fazla belgelendirme denetimine olan zorunluluğu ortadan kaldırarak otomotiv üretimi ile ilgili parça ve servis organizasyonlarının kalite yönetim sistemine genel bir yaklaşım sağlar. Ø Optimal ve pratik dokümantasyon imkanı sağlar. Ø Tedarikçi değerlendirmeleri pratik hale gelir. Ø Kuruluş rakiplerine oranla çok daha sistematik bir çalışma ile başarı oranı yükseltir. Ø Hatalı ürün oranının düşürülmesiyle geri dönüş ve ürün iadeleri azalır bu sayede kuruluşun sektörel piyasada prestij ve güveni artar. ISO/TS Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi nin Uygulama Alanları Ø Parça ve malzeme üretimi, montajı servis parçası tedarikçileri. Ø Isıl işlem, boyama, kaplama ve diğer yüzey işlemlerini yapan kuruluşlar. Ø Müşteriye özel diğer işlemlerin tedarikçileri. Müşteri ISO 9001 standartlarından çok farklı olmayan ISO/TS a geçiş ISO 9001 i uygulayan işletmeler için son derece kolaydır. Temel ve önemli fark müşteri özel isteklerinin uygulanıp uygulamadığının denetlenmesidir. Ana otomotiv üreticilerinin tedarikçilerinden bazılarına uygulanması için zorunlu tuttuğu bazı özel istekleri aşağıda sıralanmıştır. Parçanın önemine, kullanım vs. durumuna göre istekler artmakta ya da azalmaktadır. 4

5 ISO 9001 : 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEM ISO 9001; bir ürün ya da hizmetin türüne bağlı olmaksızın müşteriye sunulma aşamasına gelinceye kadar geçirdiği tüm süreçlerin, kalite prensipleri çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin sağlanmasının garanti edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bunun en çok tercih edilen ve yaygın yollarından birisi kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak pazarlama, üretim/hizmet sunumu ve yaygın satış sonrası hizmetlere tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen, ISO 9001 kalite yönetim sisteminin uygulanmasıdır. ISO 9001 Belgesi ISO 9001 belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. ISO 9001 Belgesi nin Kullanımı; ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına size pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda kısa vadelidir. ISO 9001; pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir süreli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her kuruluşta bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problem çözümünde önemli olan onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır. ISO 9001: Organizasyonların, müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO 9001:2008;ISO 9000 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır.2008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir, versiyon tarihidir. (ISO 9001:2008 versiyonu) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi nin Faydaları Ø Ulusal ve uluslararası rekabet üstünlüğü sağlar. Ø Ekonomik, etkinlik ve karlılığı artırır. Ø İletişimi güçlendirir. Ø Kurumsal imajı güçlendirir. Ø Ürün/hizmet güvenilirliği sağlar. Ø Müşteri odaklı çalışmayı özendirir. Ø Çalışanlarınmotivasyonunu arttırır. Ø Proses yaklaşımı ile proseslerin verimliliğini arttırır. Ø Düzeltici ve önleyici faaliyetlerle, proseslerde sürekli iyileştirmeyi kurum kültürü haline getirir. Ø Kalite problemlerinden kaynaklanan ekonomik ve diğer kayıpların önlenmesini sağlar. Ø Maliyetleri düşürür. Ø İhracatta ve iç pazarda kuruluşun müşteri tarafından kolayca kabul edilebilirliğini sağlar. Ø İzlenebilirlik ve denetim kolaylığı sağlar. Ø İyileştirme alanlarının belirlenmesine yardımcı olur. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi nin Süreçleri Ø Organizasyonların incelenmesi süreçlerin ve durumların belirlenmesi. Ø Yapılan tespitlerin göz önünde bulundurularak faaliyet planı hazırlanması. Ø Kuruluşta ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi temel eğitimlerin verilmesi. Ø Dokümanların süreçlere entegrasyonu. Ø Süreçlerin iyileştirilmesi. Ø Süreç odaklı genel uygulamaların başlatılması. Ø Kuruluşta ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi eğitimlerinin verilmesi. Ø Sistem uygulamasının çapraz denetim uygulaması ile İç denetim faaliyetleri kapsamında denetlenmesi. Ø Kuruluş ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi faaliyetleri ve diğer tüm faaliyetlerin, Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı ile değerlendirilmesi ve gerekli uygulama kararlarının yönetim tarafından alınması. Ø Denetim ve Belgelendirme kuruluşuna başvuru, 1. ve 2. Aşama denetim faaliyetleri. Ø Başarı durumunda ISO 9001 KYS sertifikasına hak kazanma. 5

6 ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler, kuruluşların çevre ile etkileşimini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre ile ilgili icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç duyulduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. İşletmelerin çevreye verdikleri ve verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi denir. ISO Çevre Yönetim Sistemi özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya ve havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir. Etkili bir Çevre Yönetim Sistemi çevresel yükümlülüklerin ve atıkların azaltılmasını, iş veriminin arttırılmasını, maliyetlerin düşürülmesini sağladığı gibi şirket imajı üzerinde de önemli bir pozitif etkiye sahiptir. ISO Çevre Yönetim Sistemi nin Faydaları Ø Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun arttırılması. Ø Çevresel performansın arttırılması. Ø Market Stratejileri. Ø Uluslararası rekabette avantaj sağlaması. Ø İşletme itibar ve Pazar payının arttırılması. Ø Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin arttırılması. Ø Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza olaylarının azaltılması. Ø Kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması. Ø Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması. Ø İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması. Ø ISO tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğinin sağlanması Ø Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır. Ø Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer. Ø Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuatlara uyum sağlar. Ø Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır ve tamamen ortadan kaldırılır. Ø Yasal durumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dokümante edilmiş çevre yönetim sistemi ve ISO Belgesi ile gösterilir. Ø Gerek ulusal gerekse uluslar arası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır. Ø Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar. Ø Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder. Ø Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansı artar. Ø Kaynaklar etkin kullanılır. (enerji, su, vb. tasarrufu sağlar) ISI Çevre Yönetim Sistemi nin Süreçleri Ø Organizasyonun incelenmesi süreçlerin ve durumların belirlenmesi. Ø Yapılan tespitler göz önünde bulundurularak faaliyet planı hazırlanması. Ø Kuruluşta ISO Çevre Yönetim Sistemi nin temel eğitimlerinin verilmesi. Ø Dokümantasyonların süreçlere entegrasyonu. Ø Süreçlerin iyileştirilmesi. Ø Süreç odaklı genel uygulamaların başlatılması. Ø Kuruluşta ISO Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi eğitimlerinin verilmesi. Ø Sistem uygulamasının çapraz denetim uygulaması ile İç Denetçi faaliyetleri kapsamında denetlenmesi. Ø Kuruluş ISO Çevre Yönetim Sistemi faaliyetleri ve diğer tüm faaliyetlerin, Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı ile değerlendirilmesi ve gerekli uygulama kararlarının yönetim tarafından alınması. Ø Denetim ve Belgelendirme kuruluşuna başvuru, 1. ve 2. Aşama denetim faaliyetleri. Ø Başarı durumunda ISO ÇYS sertifikasına hak kazanır. 6

7 ISO 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO gibi standartlar kaliteler ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlaması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standart da gereksinim duyulmuştur. Avrupa Birliği ile entegrasyonda en önemli konularda olan İş Sağlığı ve Güvenliği ayrıca çalışma kanununda da yaklaşık olarak bu standardın bütün isteklerini içermektedir. OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi nin Faydaları Ø Çalışanların iş yerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak. Ø İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi. Ø Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin sağlanması. Ø Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak. Ø Ana üreticilerin ihalelerde ve tedarikçi değerlendirmelerinde rakiplere göre avantaj sağlamak. Ø İş performansını arttırmak. Ø Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratmak. Ø Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesini sağlar. Ø Motivasyon ve katılımın artması ve buna bağlı olarak karlılığın artmasını sağlar. Ø Uygun ISG eğitimleri uygun kişilere verilerek personelin acil durumlara hazırlanmasını sağlar. OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi nin Süreçleri Ø Organizasyonun incelenmesi süreçlerin ve durumların belirlenmesi. Ø Yapılan tespitler göz önünde bulundurularak faaliyet planı hazırlanması. Ø Kuruluşta OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi nin temel eğitimlerinin verilmesi. Ø Dokümanların süreçlere entegrasyonu. Ø Süreçlerin iyileştirilmesi. Ø Kuruluşta OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi faaliyetleri ve diğer tüm faaliyetlerin, Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı ile değerlendirilmesi ve gerekli uygulama kararlarının yönetim tarafından alınması. Ø Denetim ve Belgelendirme kuruluşuna başvuru, 1. ve 2. Aşama denetim faaliyetleri. Ø Başarı durumunda OHSAS İSGYS sertifikasına hak kazanma. 7

8 ISO : 2015 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesini ve kalite yönetim sistemi oluşturulmasını tanımlayan ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi global gıda ticaretinde uygulanması gereken bir standart olarak geliştirilmiştir. ISO dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacı ile düzenlenmiştir yeni bir standarttır. Gıda ürünleri, sağlığımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekmektedir. Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve işleyişini desteklemelidir. ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, uluslararası çapta gıda tedarik zinciri yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir fırsattır. Bu standart HACCP i (Hazard Analysis And Critical Control Points) uygulamak ve geliştirmek için etkili bir araç olarak ortaya çıkarılmıştır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, risk yönetimine dayalı entegre bir sistem olacak şekilde ISO 9001 ve ISO standartlarıyla eşleştirilebilir. ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nin Faydaları Ø Rekabet gücü yaratarak pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesini sağlar. Ø Çalışanlarınhijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar. Ø Gıda mevzuatlarına ve kanunlara uyumluluğu sağlar. Ø Müşteri güveni dışında ticaret kolaylığı sağlar. Ø Düzeltici yerine önleyici metotlar kullanımı ürün kayıplarını engeller. Ø Ürün kalitesi gelişir. Ø Güvenlik konularına genel bir yaklaşım sağlar. Ø Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olunduğunun kanıtıdır. Ø Potansiyel tehlikeler başlangıçta ortaya çıkarılır ve giderilebilir. Ø Gıda kökenli tehlikelerin ekonomik bir şekilde kontrolünü sağlar. Ø Proses kontrolü ile hatalı ürün üretme riskinin azaltılmasını sağlar. Ø Güvenli olmayan ürünün üretimi ve satışı riskini azaltır. Ø Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesini sağlar. Ø Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi için yöntem tanımlanır. Ø Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesini sağlar. Ø Çalışma ortamının iyileşmesini sağlar. Ø Gıda tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturmayı sağlar. Ø Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi karşılar. Ø Yönetim etkinliğini arttırır. ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nin Süreçleri Ø Organizasyonun incelenmesi süreçlerin ve durumların belirlenmesi. Ø Yapılan tespitler göz önünde bulundurularak faaliyet planı hazırlanması. Ø Kuruluşta ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nin temel eğitimlerinin verilmesi. Ø Dokümanların süreçlere entegrasyonu. Ø Süreç odaklı genel uygulamaların başlatılması. Ø Kuruluşta ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi faaliyetleri ve diğer tüm faaliyetlerin, Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı ile değerlendirilmesi ve gerekli uygulama kararlarının yönetim tarafından alınması. Ø Denetim ve Belgelendirme kuruluşuna başvuru, 1. ve 2. Aşama denetim faaliyetleri. Ø Başarı durumunda ISO GGYS sertifikasına hak kazanma. 8

9 ISO : 2015 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesini ve kalite yönetim sistemi oluşturulmasını tanımlayan ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi global gıda ticaretinde uygulanması gereken bir standart olarak geliştirilmiştir. ISO dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacı ile düzenlenmiştir yeni bir standarttır. Gıda ürünleri, sağlığımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekmektedir. Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve işleyişini desteklemelidir. ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, uluslararası çapta gıda tedarik zinciri yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir fırsattır. Bu standart HACCP i (Hazard Analysis And Critical Control Points) uygulamak ve geliştirmek için etkili bir araç olarak ortaya çıkarılmıştır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, risk yönetimine dayalı entegre bir sistem olacak şekilde ISO 9001 ve ISO standartlarıyla eşleştirilebilir. ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nin Faydaları Ø Rekabet gücü yaratarak pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesini sağlar. Ø Çalışanlarınhijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar. Ø Gıda mevzuatlarına ve kanunlara uyumluluğu sağlar. Ø Müşteri güveni dışında ticaret kolaylığı sağlar. Ø Düzeltici yerine önleyici metotlar kullanımı ürün kayıplarını engeller. Ø Ürün kalitesi gelişir. Ø Güvenlik konularına genel bir yaklaşım sağlar. Ø Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olunduğunun kanıtıdır. Ø Potansiyel tehlikeler başlangıçta ortaya çıkarılır ve giderilebilir. Ø Gıda kökenli tehlikelerin ekonomik bir şekilde kontrolünü sağlar. Ø Proses kontrolü ile hatalı ürün üretme riskinin azaltılmasını sağlar. Ø Güvenli olmayan ürünün üretimi ve satışı riskini azaltır. Ø Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesini sağlar. Ø Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi için yöntem tanımlanır. Ø Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesini sağlar. Ø Çalışma ortamının iyileşmesini sağlar. Ø Gıda tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturmayı sağlar. Ø Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi karşılar. Ø Yönetim etkinliğini arttırır. ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nin Süreçleri Ø Organizasyonun incelenmesi süreçlerin ve durumların belirlenmesi. Ø Yapılan tespitler göz önünde bulundurularak faaliyet planı hazırlanması. Ø Kuruluşta ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nin temel eğitimlerinin verilmesi. Ø Dokümanların süreçlere entegrasyonu. Ø Süreç odaklı genel uygulamaların başlatılması. Ø Kuruluşta ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi faaliyetleri ve diğer tüm faaliyetlerin, Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı ile değerlendirilmesi ve gerekli uygulama kararlarının yönetim tarafından alınması. Ø Denetim ve Belgelendirme kuruluşuna başvuru, 1. ve 2. Aşama denetim faaliyetleri. Ø Başarı durumunda ISO GGYS sertifikasına hak kazanma. 9

10 ISO : 2005 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Sektörü ve ölçeği ne olursa olsun her türlü organizasyonda uygulama alanı bulunan ve organizasyonların, müşterilerinin bilgilerinin doğru saklanması, yedeklenmesi, güvenli ve izinli ulaşılabilirliğinin sağlanması, 3. Şahısların bu bilgilere izinsiz ulaşımının engellenmesi, kısaca organizasyona ve müşterilerine ait tüm bilgi ve belgelerin güvenliğini sağlayan uluslararası bir yönetim sistemi standardıdır. ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) uygulama ihtiyacı giderek artan ve günümüzde artık büyük organizasyonda uygulanabilen bu standardın özellikle Bankacılık, Finans, Sağlık, Resmi kurum ve Kuruluşlar, Yazılım sektörlerinde uygulama gerekliliği ön plana çıkmıştır. Bilgi en değerli varlıktır; 3. Şahıslarca izinsiz ele geçirilmesi, kopyalanması ve kötü amaçlarla kullanılması o bilginin gerçek sahibi olan organizasyona ve büyük maddi ve manevi zararlar verir. Bu sebeple uluslararası kabul görmüş bu standardın uygulama, denetleme ve sertifikasyon çalışmaları büyük önem taşımaktadır. ISO/IEC Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi nin Faydaları Ø Kuruluşa ve müşterilerine ait bilgilerin güvenliğinin arttırılması. Ø Bilgi ve dokümanların güvenliği, yedeklenmesi, izinli tekrar ulaşılabilirliği, 3. Şahısların izinsiz ulaşmasının engellenmesini sağlamak. Ø Bilgi sızması halinde kuruluşun ve müşterisinin yaşayabileceği maddi ve manevi zararların engellenmesini sağlamak. Ø Gerekli bilgilerin arşivlenip gerektiği zaman güvenli ve izinli bir şekilde ulaşılabilirliğini sağlamak. Ø Kuruluş içinde veri güvenliği konusunda kullanıcıların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesini ve veri depolama sistem donanımlarının bakımlarının düzenli yapılmasının sağlamak. Ø Kuruluş için saygınlık ve itibar sağlamak. ISO/IEC Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi nin Süreçleri Ø Organizasyonun incelenmesi süreçlerin ve durumların belirlenmesi. Ø Yapılan tespitler göz önünde bulundurularak faaliyet planı hazırlanması. Ø Kuruluşta ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nin temel eğitimlerinin verilmesi. Ø Dokümanların süreçlere entegrasyonu. Ø Süreçlerin iyileştirilmesi. Ø Süreç odaklı genel uygulamaların başlatılması. Ø Kuruluşta ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi eğitimlerinin verilmesi. Ø Sistem uygulamasının çapraz denetim uygulaması ile İç Denetim faaliyetleri kapsamında denetlenmesi. Ø Kuruluş ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi faaliyetleri ve diğer tüm faaliyetlerin, Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı ile değerlendirilmesi ve gerekeli uygulama kararlarının yönetim tarafından alınması. 10

11 ISO : 2005 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ford ile çalışmak isteyen firmaların Kalite sistem belgesi olan Q1 belgesini alma zorunluluğu bulunmaktadır. FordSTA'leri tarafından yapılan Q1 denetimlerinde kalite sistemleri, üretim yeterliliği, proje ve mühendislik konuları ağırlıklı olarak denetlenmektedir.q1 gerekliliklerine göre ilgili süreçlerin, el kitapların, prosedürlerin revize edilmesi ve sistemin geliştirilmesi adına Ford Motor CompanyCustomer-specificRequirements karşılamak zorunluluğu vardır. FORD Q1 Kalite Çalışmalarımızda Aşağıdaki Konular Detaylı Olarak Ele Alınır. 6 Sigma Kaizen MMOG Ford Engineering Statement of Work (ESOW) Ford Motor CompanyCustomer-specificRequirements Ford Specific CQI-9 Requirements ISO/TS 16949, CQI, PPAP, APQP, SPC, MSA Statistical Process Control (SPC) Global 8D system, available on FSP ExternalSupplier APQP/PPAP Readiness Assessment (Schedule A) Special ProcessAssessmentsandRequirements Global Product Development System InitialProcessStudy Ford Designated Special Characteristics T-Kart Audit 11