Fark Yaratan Isıl İşlem Heat Treatment That Makes Difference

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fark Yaratan Isıl İşlem Heat Treatment That Makes Difference"

Transkript

1 Fark Yaratan Isıl İşlem Heat Treatment That Makes Difference 1981

2 Termo İndüksiyon 1981 den günümüze ulusal ve uluslararası pazarlara yüksek kaliteli ısıl işlem hizmeti sağlamaktadır. Buna ek olarak, Türkiye pazarına indüksiyonla ısıl işlem makine ve ekipmanları üretmekte ve temin etmektedir. Yeni tesisinde, Termo İndüksiyon 4500 m² kapalı alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Firma özellikle ağır sanayi, genel makina ve otomotiv sektörlerine hizmet vermektedir.

3 Established in 1981, Termo Induksiyon has been providing high rank quality heat treatment services throughout the nation and worldwide. Additionally, it has been manufacturing and supplying induction heat treatment machines and its equipment to the Turkish market as well. At its new premises, Termo Induksiyon operates in a 4500 m² indoor area of production and offices. The company primarily serves to heavy industry, mechanical industry and automotive industry. 1

4

5 Kalite Politikası Termo İndüksiyon Isıl İşlem sektöründeki başarısını sürdürebilir kılmak için Kalite Politikasını 4 temel esas üzerine yoğunlaştırmıştır. Müşteriyi Anlamak: Daha nitelikli hizmet vermek için müşterilerinin talep ve beklentilerini dikkatle incelemek ve değerlendirmek. Teknoloji: İndüksiyon teknolojisini yakından takip etmek ve en gelişmiş ekipman ve teknikerlerle ısıl işlem hizmeti vermek. Kalite Odaklılık: Mutlak müşteri memnuniyeti için toplam kalite anlayışı ile çalışmak. Etik Değerlere Uygun ve İlkeli İş Modeli: Firma kültürünü etik değerler ve ilkeli yaklaşımlar üzerine oturtarak, hızlı rekabet ortamında ödün vermeden iş ahlakına bağlı kalarak çalışmak. Termo İndüksiyon kalite politikasını yapılandırırken; müşterilerine, çalışanlarına, kamu ve topluma, şirket hissedarlarına ve çevreye karşı sorumluluklarının altını özenle çizmekte ve ileriye yönelik politikalarını bu çerçevelerde geliştirmektedir. Quality Policy Termo İndüksiyon s quality policy is based upon the four following fundamental principles: Understanding the Customer: To provide efficient service, carefully studying and evaluating customer s demands and expectations. Technology: Following new trends in induction technologies and using advanced equipment and trained technicians to give heat treatment services. Focusing on Quality: Total quality management to achieve customer satisfaction. Ethical and Essential Business Model: The company s culture is based on ethical values and principles. In the competitive work environment, it is important to work without compromising business ethics. Along with its quality policy, Termo İnduksiyon understands its responsibilities towards its customers, staff, company shareholders, public, community, and environment. Therefore, it develops its future policies in these terms. 3

6 Hizmetler Isıl İşlem Metalürji Laboratuarı Hizmetleri Üretim Teknik Hizmetler Lojistik Servisi Services Heat Treatment Metallugical Laboratory Services Production Technical Services Logistic Services 4

7 Isıl İşlem Hizmetleri İndüksiyonla yüzey sertleştirme Yumuşatma (Tavlama) Temperleme Gerilim giderme Diğer indüksiyonla ısıtma hizmetleri: Sert kaynak (brazing), toz boya ve plastik kaplama, sıkı geçme parçalar için montaj ve demontaj Heat Treatment Services Induction surface hardening Annealing Tempering Stress relieving Other induction heating services: Brazing, powder paint & plastic coating, assembling and disassembling shrink fitted parts 5

8 6 Ø 555x8000 mm Sac kıvırma merdanesi (6100 mm sertleştirme mesafesi) 6 Ø 555x8000 mm Plate bending roll (6100 mm hardening distance)

9 İndüksiyonla Yüzey Sertleştirme İndüksiyonla Yüzey Sertleştirme, indüksiyonla ısıtma yöntemiyle çelik malzemelerin ısıtılıp, hemen sonrasında su veya polimer esaslı emülsiyon ile soğutulması esasına dayanan, bir ısıl işlem türüdür. Bu işlem ile aşınmaya maruz kalan makine parçaları, belirli yerleri martenzitik yapı elde edilmesi sonucu sertleşir ve mukavemet ile aşınmazlık özelliği kazanır. Induction Surface Hardening Induction Surface Hardening is a type of heat treatment that heats up metallic materials and cools them down with polymer emulsion. Mechanical parts that have been exposed to abrasion are hardened through this process in order to gain strength and be resistant to abrassion. 7

10

11 İndüksiyonla Sertleştirme Kapasitesi Azami parça uzunluğu Alt ve üst punta arası azami mesafe Azami sertleştirme kursu Azami dolu parça çapı (merdaneler, pistonlar, miller vb.) Azami içi boş parça çapı (çember dişliler, misket yatakları vb.) Azami sertlik derinliği Azami parça ağırlığı 8500 mm 8000 mm 7000 mm 1000 mm 8000 mm 17 mm 30 ton Induction Hardening Capacity The maximum workpiece height The maximum distance between head and tail stocks The maximum hardening course The maximum diameter for stock workpiece (rolls, shafts, etc.) The maximum diameter for hollow workpiece (ring gears, slewing bearings, etc.) The maximum hardness depth The maximum workpiece weight 8500 mm 8000 mm 7000 mm 1000 mm 8000 mm 17 mm 30 ton 9 9

12 İndüksiyonla Sertleştime Hattı Detayları 14 İndüksiyonla sertleştirme ünitesi: Orta frekans konverter grubu: 8 ünite (1000, 500, 2x 250, 200, 3x 100 kw) Yüksek frekans konverter grubu: 6 ünite (65, 2x 50, 40, 18, 12 kw) Firmada tasarlanmış ve imal edilmiş yarı ve tam otomatik sertleştirme makinesi 3.2 MW güç kaynağı (2x 1.6 MW) 1 MW soğutucu 2x 200 ton su ve polimer havuzu 150 kw gücünde bilgisayar kontrollü pompa sistemi 4600 den fazla indüktör ve soğutma duşu

13 Induction Hardening Line Details 14 Induction hardening units: Medium frequency converter group: 8 units (1000, 500, 2x 250, 200, 3x 100 kw) High frequency converter group: 6 units (65, 2x 50, 40, 18, 12 kw) In house designed and manufactured semi and fully automated hardening machines 3.2 MW power supply (2x 1.6 MW) 1 MW chiller 2x 200 tons of water and polymer tank Fully automated pumping system over 150 kw for polymer quenchant Over 4600 inductor and quenching showers

14 İndüksiyonla Isıl İşlem Kullanan Sanayiler Genel Makina (Tahrik sistemleri, hidrolik sistemler, merdaneler, yataklar vb.) Ağır Sanayi (Çimento, şeker rafinasyon, madencilik, kağıt vb. tesisler) Otomotiv (Motorlar, güç aktarma organları, direksiyon sistemleri, frenler vb.) Ulaşım (Gemi inşa, hava araçları, demiryolu ile füniküler sistemler vb.) Savunma (Zırhlı araçlar, ağır ve personel kullanımlı silahlar vb.) Denizcilik (Gemi makinaları ve özel uygulamalar) Enerji (Rüzgar ve hidroelektrik enerji santralleri) Kaldırma Ekipmanları (Vinçler, elleçleme ekipmanları, robotik uygulamalar, vb.) Ziraat ve İnşaat (Hasat makineleri, iş makineleri vb.) Madencilik, Toprak, Taş ve Beton (Konveyör, ufalama, kırma ekipmanları ve kalıplar) Kimya, İlaç ve Çevre (Özel uygulamalar) Gıda Sanayi (Karıştırma, dağıtım ve paketleme ekipmanları) Tekstil Sanayi (İğ yatakları, özel bıçak ve kılavuzlar ile makaralar ve merdaneler) Industries Using Induction Hardening General Machinery (Driving systems, hydraulic systems, bearings, etc.) Heavy Indystry (Cement, sugar refinery, mining, etc. facilities) Automotive (Engines, power train systems, steering systems, brakes, etc.) Transportation (Ship building, aeronautics, railway and funicular systems, etc.) Defence (Armored vehicles, heavy and personnel used weapons, etc.) Marine (Rudders, lifting, power drive systems, special applications, etc.) Energy (Wind, hydroelectric and thermal power systems) Lifting Equipment (Cranes, gantries,handling equipments, robotic applications, etc.) Agriculture and Construction (Harvesting, earth moving machines, etc.) Mining, Earth, Stone and Concrete (Crushing equipments and moulds) Chemical, Pharmaceutical and Environmental (Exclusive applications) Food (Mixing, cap sealing, packaging and sorting equipment) Textile (Special blades, reels, rolls, etc.)

15

16 14

17 Yumuşatma (Tavlama) Yumuşatma işleminin genel amacı çeliğin sertliğini azaltmak veya çeliğin daha sonraki imal işlemlerini kolaylaştıracak bir yapıya gelmesini sağlamaktır. İndüksiyonla yumuşatma işleminin avantajı parçalar sertliğinin bölgesel olarak azaltılabilmesidir. Annealing Annealing is a heat treatment wherein a material is altered, causing changes in its properties such as hardness and ductility. It is a process that produces conditions by heating to above the critical temperature, maintaining a suitable temperature, and then cooling. Annealing is used to induce ductility, soften material, relieve internal stresses, refine the structure by making it homogeneous, and improve cold working properties. 15

18 Temperleme (Meneviş) Tüm sertleştirilmiş ürünler gibi indüksiyonla sertleştirilmiş parçalar da Temperleme (Meneviş) işlemine tabii tutulurlar. Bu işlemle amaç martenzit yapıyı temperleyerek sertliği bir miktar düşürerek tokluğu artırmak sureti ile gerilimlerin giderilmesi ve malzemelerin gevrek (kırılgan) yapıdan uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Bu işlem sonucu elde edilen yapıya temperlenmiş martenzit denir. Bu ısıl işlemde seçilen sıcaklık ve fırında tutma süresi amaçlanan sertliğe ve malzemenin alaşım içeriğine bağlıdır. Gerilim Giderme Gerilim Giderme kaynak, soğuk işleme, kesme veya gaz ile kesimden kaynaklanan gerilimleri gidermek için uygulanan bir ısıl işlem türüdür. Bu işlemde çelik kritik sıcaklığın altında ısıtılır. Mikro veya mekanik özelliklerini değiştirmeyi amaçlamaz. Ancak, gerilim giderme yumuşatma ve normalizasyon işlemleri gibi maddenin özelliklerini değiştirmez. Bir malzemenin gerilimini gidermek için parça belirli bir sıcaklığa ısıtıldıktan sonra yumuşatma ve normalizasyondan daha düşük bir ısıya getirilip fırının içinde veya dışında oda sıcaklığına düşmesi için beklenir. Bu ısıl işlem genellikle üretilirken ciddi gerilime maruz kalan parçalara uygulanır.

19 Tempering Tempering is a process of heat treating, which is performed after hardening metals, to reduce some of the excess hardness, and is done by heating the metal to a much lower temperature than was used for hardening. The exact temperature determines the amount of hardness removed, and depends on both the specific composition of the alloy and on the desired properties in the finished product. Stress Relieving Stress Relieving consists of heating the steel to a temperature below the critical range to relieve the stresses resulting from cold working, shearing, or gas cutting. It is not intended to alter the microstructure or mechanical properties significantly. However stress relieving does not change the material properties as does annealing and normalizing. A material can be stress relieved by heating it to a specific temperature that is lower than that of annealing or normalizing and letting it cool down to room temperature inside or outside of the furnace. This heat treatment is typically used on parts that have been severely stressed during fabrication.

20

21 Temperleme ve Gerilim Giderme Fırın Kapasitesi Temperleme fırınlarının azami ölçüleri: Ölçüler 6500 x 1350 x 1250 mm (u x g x y) Sıcaklık 550 C Yükleme ağırlığı 40 ton Tempering and Stress Relieving Furnace Capacity Tempering furnaces max. dimensions: Dimensions 6500 x 1350 x 1250 mm (l x w x h) Temperature 550 C Charge weight 40 ton 19

22 Sıkı geçme merdanenenin ceketiyle çekirdeğinin birbirinden ayrılışı Disassebly of shell and core of a shrink fitted roll 20

23 Diğer İndüksiyonla Isıtma Hizmetleri Sert kaynak (brazing) Toz boya ve plastik kaplama Sıkı geçme parçalar için montaj ve demontaj Other Induction Heating Services Brazing Powder paint & plastic coating Assembling and disassembling of shrink fitted parts

24 İndüksiyonla Isıl İşlemin Avantajları Belirli bir alanın sertleştirilmesini mümkün kılar. Deformasyon/distorsiyon-çapılma asgari düzeydedir. Sertleştirme süreleri kısadır. Parametreler ayarlandıktan sonra sertleştirme işleminin tekrar edilebilirliğinin yüksek olması. Hızlı soğutma ile yüksek martenzit oranına oluşması. Uzun tavlama sonucu kaba taneli yapı ihtimalinin olmaması. Sertlik derinliği istenilen düzeyde ve homojen kalınlıkta tutulabilmesi. Büyük parçaların fırında sertleştirilmesinin pratik olmadığı durumlarda bölgesel sertleştirilmeyi mümkün kılar. Diğer ısıl işlem türlerine göre ısıtma ve soğutma prosesleri dikkate alındığında çevre etkileşim parametreleri belirgin üstünlük sağlar. Diğer ısıl işlem proseslerine göre daha temiz olduğundan parça temizliği de çok daha iyidir ve bu özellik ardışık proseslerde (yüzey temizliği, kaplama vb.) avantaj sağlar. İndüksiyonla sertleştirme normal olarak orta karbon seviyesine sahip çeliklere (% 0,35-60 C) ve diğer çeşitli çelik türlerine (paslanmaz çelik de dahil) ile sfero döküm malzemelere uygulanabilir. *İndüksiyonla sertleştirmenin en uygun olduğu çelik gruplarıdır. Daha yüksek karbonlu çeliklerde çatlama, daha düşük karbonlu çeliklerde ise istenilen sertlik değerine ulaşamama riski mevcuttur. ** Yüksek vasıflı sfero döküm malzemeler (GGG 50-70) de indüksiyonla sertleştirilebilen malzemeler sınıfına girmektedir. 22

25 Advantages of Induction Heat Treatment It provides hardening of a specific area. Deformation and distortion are at minimum levels. Duration of hardening process is short. Higher level of repeatability of hardening after parameters are set. Creating a high martensitic environment through rapid cooling. After prolonged tempering it reaches a fine grain structure. Hardness depth is at desired levels and case depth is homogeneous. It is possible to do local hardening when hardening in furnace is not a practical option for large pieces. In respect to other heat treatment operations when heating and cooling processes are taken into consideration, effective environmental parameters generate remarkable superiority. Relatively cleaner process in comparison to with other heat treatment processes. It offers a clean final item (smooth surface, plating, etc.) and this quality serves as an advantage in consecutive operations. Induction hardening can be applied to normally, medium level carbon steels. (% 0,35-60 C), a variety of steel types (including stainless steel) and spheroid casted materials as well. *These are the most suitable steel groups for induction hardening. There is a risk of failure to reachi the level of hardness with lower carbon steels and possible cracks with higher carbon steels. **High quality spheroid cast materials (GGG 50-70) are among the materials that can be hardened by induction. 23

26 24

27

28 Metalürji Laboratuarı Hizmetleri Sertlik ve sertlik derinliği ölçümü Çatlak muayenesi Tahribatsız muayene Çelik malzemelerin kimyasal (spektral) analizi Görüntüleme ve raporlama Metallurgical Laboratory Services Hardness and hardness depth measurement Flaw inspection Non destructive testing Chemical (spectral) analysis of steel material Imaging and reporting 26

29 Metalürji Laboratuarı Ekipmanları Spektro spektral analiz cihazı (26 element) Reicherter Rockwell sertlik ölçme cihazı Zwick Rockwell sertlik ölçme cihazı Shimazdu mikro vickers sertlik ölçüm cihazı GE Kraut Kramer portatif sertlik ölçme cihazı Nikon 1600x metal mikroskobu (dijital görüntüleme sistemi) Leica 100x çatlak mikroskobu Metkon numune hazırlama seti (yaş kesim, bakalit kalıplama, zımparalama ve parlatma ekipmanları) Tiede manyetik hata tespit cihazı Penetran boya muayene kiti Optik pirometre Boyutsal ölçüm araçları Tezgah tipi ve portatif refraktometreler Dijital termometre ph metre Elektrik iletkenliği ölçüm cihazı Metallurgical Laboratory Equipments Spektro spectral analysis equipment (26 elements) Reicherter Rockwell hardness tester Zwick Rockwell hardness tester Shimadzu micro Vickers hardness tester GE Kraut Kramer portable hardness tester Nikon 1600x microscope (digital image capturing) Leica 100x crack microscope Metkon specimen preperation line (wet cutting, moulding, grinding and polishing equipments) Tiede magnetic flaw detector Dye penetrant inspection kit Optic pyrometer Dimensional testing equipment Desktop and portable refractometers Digital thermometers ph meter Conductivity testing equipment 27

30 Lojistik Hizmeti Termo İndüksiyon, Marmara bölgesindeki müşterilerine logistik hizmet sağlayabilmektedir. Bu hizmet ısıl işlemi yapılacak parçaların 9,5 ve 1,5 ton net taşıma kapasiteleri olan 3 araçlık bir filo ile toplanmasını ve dağıtılmasını içermektedir. Logistic Service Termo Induksiyon provides logistic services for the customers located in Marmara region. This service consists of taking and delivering workpieces in a small fleet of 3 vehicles that includes 9,5 and 1,5 ton net carrying capacity. 28

31 Ø1200 mm indüktör imalatı Manufucture of Ø1200 mm inductor Üretim İndüksiyonla sertleştirme makinaları İndüktör Soğutma duşları Bakır ve prinç takım ve aparatlar Silisli indüktans yoğunlaştırıcı saclar Diyot and kapasitör grupları MF and HF trafoların tamiri Production Induction hardening machines Inductor Quenching showers Copper and brass tooling Silicone inductance concentrator sheets Rectifier and capacitor banks Repair of MF and HF transformer 29

32 Teknik Hizmetler Elektronik valf (Lamba) bakımı İndüksiyon teknolojisi uygulama danışmanlığı Fives CELES Induction Equipment Co. - Fransa firmasının Türkiye temsilciliği Technical Services Electronic valve maintenance Induction technology application consultancy Turkish agency of Fives CELES Induction Heating Equipments Co. - France 30

33 Kalite Sistemi Termo İndüksiyon Isıl İşlem ve Makine Sanayi ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi ile belgelendirilmiştir. TS ISO / kalite yönetim sistemine göre; Termo İndüksiyon aşağıda çalışmaları uygulama yeteneğine haizdir, Proses FMEA (hata türleri ve etkileri analizi) 8 D Düzeltici Önleyici Faaliyet Raporu Problem çözme teknikleri PPAP (üretim parçaları onay prosesi) APQP (ileri ürün kalite planlama) MSA (ölçü sistemleri analizi) SPC (istatistiksel proses kontrolü) Quality System Termo Induksiyon Heat Treatment and Machiney Company is certified with ISO 9001:2008 quality management system. According to TS ISO / quality management system, Termo Induksiyon is capable of; Process FMEA (failure mode and effects analysis) 8 D Corrective and preventive action report Production tools development FMEA Problem solving techniques PPAP (production parts approval process) APQP (advanced product quality planning) MSA (measuring systems analysis) SPC (statistical process control) 31

34 32

35 Üyelikler Termo İndüksiyon MISAD ın 10 No. lu üyesidir. (Metal Isıl İşlemciler Derneği) ISO (İstanbul Sanayi Odası) ITO (İstanbul Ticaret Odası) TAİDER (Türkiye Aile İşletmeleri Derneği) Memberships Termo Induksiyon is the10th member of MISAD. (Metal Heat Treaters Association) ISO (Istanbul Chamber of Industry) ITO (Istanbul Chamber of Commerce) TAİDER (Turkish Family Business Association) İSTANBUL SANAYİ ODASI 33

36

37 35

38 Isıl İşlem Talep Ederken Ne Tür Bilgiler Belirtilmeli? Sertleştirilecek malzemenin cinsi (kimyasal yapısı) Sertlik mertebesi (HRC, HV1-HV2, vb.) Sertlik derinliği Sertleştirme ve/veya temperleme Isıl işlem ve/veya teknik resim Müşteri şartnamesi ve/veya standardı Rapor talebi Tahribatlı test mümkün değil ise temsil parçası Hangi Tür Malzemeler İndüksiyonla Sertleştirilir? İndüksiyonla sertleştirme çok çeşitli sfero döküm malzemeler ve çelik türlerine uygulanabilir. Normalde orta karbon seviyesine sahip çelikler (% 0,35 - % 0,50 karbon) tatmin edici sertleştirme sonuçları vermektedir. Ayrıca yüksek vasıflı (GGG 50-70) sfreo dökme demir malzemeler de bu sınıfa girmektedir. Daha yüksek karbonlu çeliklerde çatlama riski söz konusudur. What Must Be Specified When Requesting Heat Treatment? Type of material (chemical composition) Hardening grade (HRC, HV1-HV2, etc.) Hardness depth Hardening and/or tempering Heat treatment and/or technical engineering drawing Customer specifications and/or standard Requesting of report If it is not possible to submit destructive testing, provide a representative part of the material What Types of Materials Are Induction Hardened? Induction heat treatment can be applied to wide range of ductile cast iron materials and steel. Normally, medium carbon steels (% 0,35 - % 0,50 carbon) give satisfactory hardening results. In addition, high quality (GGG 50-70) sfreo cast iron materials fall into this class. There is a cracking risk in higher carbon steels. 36

39 Ø 900 mm pistonun indüksiyonla sertleştirme öncesi ön ısıtma işlemi Preheating process of Ø 900 piston before induction hardening

40 İndüksiyonla Sertleşebilen Çelikler İndüksiyonla Sertleşebilen Çelikler Induction Hardenable Steels Induction Hardenable Steels DIN Tanımlaması DIN Designation Malzeme No. Material No. İndüksiyonla Sertleştirilebilen Çelikler / Induction Hardenable Steels HRC Değeri HRC Values C Si Mn P S Cr Mo Ni V % % % % % % % % % Notlar / Remarks Sertlik Derinliği Hardness Depth Azami / Max. 2 mm Azami / Max. 4 mm Azami / Max. 6 mm Üzeri / Over 6 mm Takım Çelikleri / Tool Steels Paslanmaz Çelikler / Inox Steels Rulman Çelikleri / Bearing Steels Ventil Çelikler / Valve Steels Dökme Demir / Cast Iron Özel bilgi gerektirir / Requires special practice Sementasyon Çelikleri Cementation Steels Ck MnCr 5, 20 MnCr 5, 15 CrNi 6, 20 MoCr 4 vb. Ck MnCr 5, 20 MnCr 5, 15 CrNi 6, 20 MoCr 4 etc. Kuru toz metaller Dry Powder Metals Demir-karbon temeline göre sertleştirme mümkündür. May be hardened according to iron-carbon basis. * Detaylı bilgi için Termo İndüksiyon la temasa geçiniz. * For more information, please contact to Termo İnduksiyon. 38

41 Çekme Dayanımı Tensile Strength (N/mm²) Vıckers Sertliği Vickers Hardness (HV) Brinell Sertliği Brinell Hardness (HB) Rockwell Sertliği Rockwell Hardness (HRC) Çekme Dayanımı Tensile Strength (N/mm²) Vıckers Sertliği Vickers Hardness (HV) Brinell Sertliği Brinell Hardness (HB) Rockwell Sertliği Rockwell Hardness (HRC) (456) (466) (476) (485) (494) (504) (513) (523) (532) (542) (551) (561) (570) (580) (589) (599) , (608) , (618) , , , , , , , , , Sertlik Çevrim Tablosu Hardness Conversion Table 39

42 40

43 Önemli Bilgi Dolu malzeme sertleştirmek için beher 1 mm çap için minimum 1kW indüksiyonla ısıtma gücü gereklidir. Yetersiz ısıtma gücü eksik sertlik derinliği ve dalgalı sertlik mertebelerine ve hatta deformasyonlara-çarpılmalara (atıklık) sebep olmaktadır! Sertleştirme makinasının punta boyunu aşan parçalar, lünetle makineye bağlanabilinir ancak sertleştirme kursunu aşan parçalar için ise aynı şey geçerli değildir. Bu yüzden merdaneler 1 yerine 2 operasyonda sertleştirilmekte ve bu da parçanın mukavemetini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bunun yanı sıra 2 operasyonun birleşim yeri çatlak oluşumunun sıkça görüldüğü yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Firma prensibi olarak 2 operasyonlu sertleştirmeye kalite açısından sıcak bakmamaktayız. Talep edilmesi durumunda 1250 x 1350 x 6500 mm. ebatlarında (40 t) 550 C temperleme fırını ile indüksiyon sonrası gerilim giderme veya temperleme işlemi yapılabilmektedir. Sertleştirmenin hemen akabinde gerçekleştirilecek temperleme işlemi daha sonra oluşacak çatlak oluşumunu engelleyen en önemli faktör olduğu gibi parçanın kullanım ömrünü, gerilimleri gidermesi ve tokluğu artırması sebebiyle kesinlikle dikkate alınması gereken prosestir. Important Notice 1kW induction heating power is essential for a minimum of 1 mm diameter of solid material. Insufficient heating power results causes deficiency in hardness depth and corrugated levels of hardness as well as deformation and distortion. Pieces exceeding the machine height can be attached to the machine, however, it cannot be considered for pieces exceeding the hardening unit. Therefore, rolling cylinders are hardened in two operations rather than one which results in a dramatic decrease in expectations on resistance of the piece. Moreover, cracks often occur at two operations meeting point. We are reluctant to offer double operational hardening, for it fails to fit into our quality standards. Upon request stress relieving or tempering is applied in a 1250 x 1350 x 6500 mm sized (40 t) 550 C tempering furnace following the induction operation. Tempering applied immediately after hardening is a process which needs to be considered precisely for preserving the piece from any crack or damage, extends the expected length of use and improves density 41

44 42

45 43

46 44

47

48 TERMO İNDÜKSİYON ISIL İŞLEM ve MAKİNA SANAYİ TERMO İNDÜKSİYON HEAT TREATMENT and MACHINERY INDUSTRY Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi (Eski Tuzla Mermerciler OSB) 1. Sanayi Caddesi No: Aydınlı, Tuzla - İstanbul / TURKİYE Tel: +90 (216) (pbx) Faks: +90 (216) Sürüm 2.0 Version 2.0